KEGG   ENZYME: 1.13.11.54
Entry
EC 1.13.11.54               Enzyme                                 
Name
acireductone dioxygenase [iron(II)-requiring];
ARD';
2-hydroxy-3-keto-5-thiomethylpent-1-ene dioxygenase (ambiguous);
acireductone dioxygenase (ambiguous);
E-2';
E-3 dioxygenase;
1,2-dihydroxy-5-(methylthio)pent-1-en-3-one:oxygen oxidoreductase (formate-forming)
Class
Oxidoreductases;
Acting on single donors with incorporation of molecular oxygen (oxygenases);
With incorporation of two atoms of oxygen
Sysname
1,2-dihydroxy-5-(methylsulfanyl)pent-1-en-3-one:oxygen oxidoreductase (formate-forming)
Reaction(IUBMB)
1,2-dihydroxy-5-(methylsulfanyl)pent-1-en-3-one + O2 = 4-(methylsulfanyl)-2-oxobutanoate + formate [RN:R07364]
Reaction(KEGG)
R07364
Substrate
1,2-dihydroxy-5-(methylsulfanyl)pent-1-en-3-one [CPD:C15606];
O2 [CPD:C00007]
Product
4-(methylsulfanyl)-2-oxobutanoate [CPD:C01180];
formate [CPD:C00058]
Comment
Requires iron(II). If Ni2+ is bound instead of iron(II), the reaction catalysed by EC 1.13.11.53, acireductone dioxygenase (Ni2+-requiring), occurs instead. The enzyme from the bacterium Klebsiella oxytoca (formerly Klebsiella pneumoniae) ATCC strain 8724 is involved in the methionine salvage pathway.
History
EC 1.13.11.54 created 2006
Pathway
ec00270  Cysteine and methionine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K08967  1,2-dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase
Genes
HSA55256(ADI1)
PTR743384(ADI1)
PPS100973573(ADI1)
GGO101127803(ADI1)
PON100451787(ADI1)
PPYG129030836(ADI1)
NLE100603415(ADI1)
HMH116480152(ADI1)
SSYN129468538(ADI1)
MCC722050(ADI1)
MCF102141197(ADI1)
MTHB126933871
MNI105497575(ADI1)
CSAB103220917(ADI1)
CATY105587583(ADI1)
PANU101010778(ADI1)
TGE112604811(ADI1)
MLEU105548594(ADI1)
RRO104658017(ADI1)
RBB108520801(ADI1)
TFN117062792(ADI1)
PTEH111531520(ADI1)
CANG105525358(ADI1)
CJC100385518(ADI1)
SBQ101028666(ADI1)
CIMI108313553(ADI1)
ANAN105709811(ADI1)
CSYR103264004(ADI1)
MMUR105870520(ADI1)
LCAT123636567(ADI1)
PCOQ105820470(ADI1)
OGA100952337(ADI1)
MMU104923(Adi1)
MCAL110306896(Adi1)
MPAH110324654(Adi1)
RNO298934(Adi1)
MCOC116080622(Adi1)
ANU117716760(Adi1)
CGE100754671 100765075(Adi1)
MAUA101837546(Adi1)
PROB127234346(Adi1)
PLEU114700277 114702657(Adi1)
MORG121432385(Adi1)
MFOT126490764
AAMP119808365(Adi1)
NGI103747650(Adi1)
HGL101715211(Adi1)
CPOC100725625(Adi1)
CCAN109681863(Adi1)
DORD105995180(Adi1)
DSP122108846(Adi1)
NCAR124963414
MMMA107137530(Adi1)
OCU100345201(ADI1)
TUP102502690(ADI1)
GVR103596617(ADI1)
CFA100856577(ADI1)
CLUD112664912(ADI1)
VVP112927748(ADI1)
VLG121490759(ADI1)
NPO129511121(ADI1)
AML100465706(ADI1)
UMR103661348(ADI1)
UAH113269310(ADI1)
UAR123786602(ADI1)
ELK111154118
LLV125108248
MPUF101693165(ADI1)
MNP132021101(ADI1)
MLK131807436(ADI1)
NVS122915357(ADI1)
ORO101384523(ADI1)
EJU114205975(ADI1)
ZCA113937593(ADI1)
MLX118007285 118007344
NSU110587179(ADI1)
LWW102746744
FCA101097719(ADI1)
PYU121044038(ADI1)
PBG122480010 122497509(ADI1)
PVIV125158329(ADI1)
LRUF124503802
PTG102966913(ADI1)
PPAD109269257(ADI1)
PUC125937726
AJU106976610 113604906
HHV120248912(ADI1)
BTA615764(ADI1)
BOM102272056(ADI1)
BIU109563422(ADI1)
BBUB102406448(ADI1)
BBIS104994791(ADI1)
CHX102181302(ADI1)
OAS101113992(ADI1)
BTAX128052339(ADI1)
ODA120864354(ADI1)
CCAD122431964(ADI1)
MBEZ129557224(ADI1)
SSC100626434(ADI1)
CFR116656651(ADI1)
CBAI105070520(ADI1)
CDK105094025(ADI1)
VPC102531158(ADI1)
BACU103007455 103011047(ADI1)
BMUS118890347 118892949 118896916 118905857(ADI1)
LVE103090632(ADI1)
OOR101276602(ADI1)
DLE111168004(ADI1) 111181709
PCAD102989944(ADI1)
PSIU116755203 116759180 116762144 116763925(ADI1)
NASI112407592(ADI1)
ECB100072837(ADI1)
EPZ103567840(ADI1)
EAI106847502(ADI1)
MYB102259900(ADI1)
MYD102753209(ADI1)
MMYO118669319(ADI1)
PKL118714848(ADI1)
EFUS103283181(ADI1)
MNA107526666(ADI1)
DRO112297697 112297698
SHON118988735(ADI1)
AJM119053947(ADI1)
PDIC114500215(ADI1)
PHAS123822388(ADI1)
MMF118630791(ADI1)
PPAM129067787(ADI1)
HAI109384710(ADI1)
RFQ117032744(ADI1)
PALE102895914(ADI1)
PGIG120596526(ADI1)
PVP105301660(ADI1)
RAY107516245(ADI1)
MJV118973933(ADI1)
TOD119259592(ADI1)
SARA101539171 101558778(ADI1)
SETR126013983 126024456(ADI1)
LAV100660105(ADI1)
TMU101355764
ETF101639374 101652221(ADI1) 101663419
DNM101436743(ADI1)
MDO100032300(ADI1) 103096762
GAS123234931(ADI1)
SHR100934309(ADI1)
AFZ127548590
PCW110193845(ADI1)
TVP118842957(ADI1) 118848185
OAA100092733(ADI1)
GGA421918(ADI1)
PCOC116240583(ADI1)
MGP100547720(ADI1)
CJO107312177(ADI1)
TPAI128081321(ADI1)
LMUT125689118(ADI1)
NMEL110396780(ADI1)
APLA101798237(ADI1)
ACYG106030692(ADI1)
CATA118246117(ADI1)
AFUL116488150(ADI1)
TGU100229689(ADI1)
LSR110482185(ADI1)
SCAN103820287(ADI1)
PMOA120505295(ADI1)
OTC121345215(ADI1)
PRUF121359158(ADI1)
GFR102035237(ADI1)
FAB101811709(ADI1)
OMA130251898(ADI1)
PHI102109414(ADI1)
PMAJ107201628(ADI1)
CCAE111925927(ADI1)
CCW104685463(ADI1)
CBRC103622840(ADI1)
ETL114063743(ADI1)
ZAB102065526(ADI1)
ZLE135445341(ADI1)
ACHL103810843(ADI1)
SVG106857561(ADI1)
MMEA130576830(ADI1)
HRT120751126(ADI1)
FPG101922892(ADI1)
FCH102050788(ADI1)
CLV102096012(ADI1)
EGZ104122164(ADI1)
NNI104009165(ADI1)
PCRI104035029(ADI1)
PLET104619291(ADI1)
EHS104516930(ADI1)
PCAO104049914(ADI1)
ACUN113478549(ADI1)
TALA104362388(ADI1)
PADL103921362(ADI1)
AFOR103895871(ADI1)
ACHC115351093(ADI1)
HALD104312605(ADI1)
HLE104831287(ADI1)
AGEN126046509
GCL127015049
CCRI104156119(ADI1)
CSTI104551604(ADI1)
CMAC104474521(ADI1)
MUI104540119(ADI1)
BREG104631210(ADI1)
FGA104079528(ADI1)
GSTE104252869(ADI1)
LDI104341250(ADI1)
MNB103769473(ADI1)
OHA104336241(ADI1)
NNT104400601(ADI1)
SHAB115610017(ADI1)
DPUB104301666(ADI1)
PGUU104460228(ADI1)
ACAR104526432(ADI1)
CPEA104390150(ADI1)
AVIT104275339(ADI1)
CVF104282073(ADI1)
RTD128906635(ADI1)
CUCA104057937(ADI1)
TEO104382174(ADI1)
BRHI104497639(ADI1)
AAM106492988(ADI1)
AROW112974058(ADI1)
NPD112945475(ADI1)
TGT104573314(ADI1)
DNE112987125(ADI1)
SCAM104139347(ADI1)
ASN102381843(ADI1) 102383574
AMJ102560467(ADI1)
CPOO109311682(ADI1)
GGN109300128(ADI1)
PSS102449726(ADI1)
CMY102939421(ADI1)
CCAY125634530(ADI1)
DCC119854043(ADI1)
CPIC101931464(ADI1)
TST117875268(ADI1)
CABI116831244(ADI1)
MRV120401266(ADI1)
ACS100559971(adi1)
ASAO132760697(ADI1)
PVT110073419(ADI1)
SUND121919141(ADI1)
PBI103061729(ADI1)
PMUR107294090(ADI1)
CTIG120302895(ADI1)
PGUT117674499(ADI1)
APRI131195741(ADI1)
PTEX113432954(ADI1)
NSS113410639(ADI1)
VKO123017407(ADI1)
PMUA114593759(ADI1)
PRAF128410061(ADI1)
ZVI118082420(ADI1)
HCG128340683(ADI1)
GJA107122318(ADI1)
STOW125433552(ADI1)
EMC129335443(ADI1)
XLA734860(adi1.L)
XTR100494108 448325(adi1)
NPR108790276(ADI1)
RTEM120936381(ADI1)
BBUF120997472(ADI1)
BGAR122934653(ADI1)
MUO115459133 115464796(ADI1)
GSH117356432(ADI1)
DRE324079(adi1)
SRX107753353
SANH107684237(adi1)
SGH107570259(adi1)
CCAR109051629(adi1)
CAUA113116964(adi1)
CGIB127976285
PTET122361930(adi1)
LROH127179717(adi1)
OMC131522754(adi1)
PPRM120462423(adi1)
RKG130088869(adi1)
MAMB125268266(adi1)
CIDE127498790
MASI127455403
TROS130560215(adi1)
TDW130436574(adi1)
MANU129417030(adi1)
IPU108270011
IFU128612228(adi1)
PHYP113538723(adi1)
SMEO124390498(adi1)
TFD113659319(adi1)
TVC132852205(adi1)
TRN134325039(adi1)
AMEX103047522(adi1)
CMAO118823407(adi1)
EEE113580663(adi1)
CHAR105893151(adi1)
TRU101080180(adi1)
TFS130539664(adi1)
TNGGSTEN00034735G001
LCO104929301(adi1)
NCC104961009(adi1)
TBEN117477650(adi1) 117481432
CGOB115027065(adi1)
PGEO117467826(adi1)
GACU117550143(adi1)
EMAC134881280(adi1)
ELY117267070(adi1)
EFO125900343(adi1)
PLEP121953349(adi1)
SLUC116065801(adi1)
ECRA117935501(adi1)
ESP116669967(adi1)
PFLV114546434(adi1)
GAT120832691(adi1)
PPUG119227217(adi1)
AFB129103231(adi1)
CLUM117751257(adi1)
PSWI130201400(adi1)
MSAM119910954(adi1)
SCHU122861683(adi1)
CUD121525976(adi1)
ALAT119004896(adi1)
MZE101476590(adi1)
ONL100693569(adi1)
OAU116328002(adi1)
OLA101172696(adi1)
OML112150442(adi1)
CSAI133461957(adi1)
XMA102222168(adi1)
XCO114134027(adi1)
XHE116708800(adi1)
PRET103458656(adi1)
PFOR103153761(adi1)
PLAI106935235(adi1)
PMEI106918025(adi1)
GAF122845647(adi1)
PPRL129365231(adi1)
CVG107088849(adi1)
CTUL119788389(adi1)
GMU124855126(adi1)
NFU107391711(adi1)
KMR108245101(adi1)
ALIM106533360(adi1)
NWH119427546(adi1)
AOCE111587566(adi1)
MCEP125023332(adi1)
CSEM103376620(adi1)
POV109628077(adi1)
SSEN122782523(adi1)
HHIP117756466(adi1)
HSP118115932(adi1)
PPLT128450810(adi1)
SMAU118286813(adi1)
LCF108896096
SDU111225628(adi1)
SLAL111645508(adi1)
XGL120795491(adi1)
HCQ109519816(adi1)
SSCV125980897
SBIA133512840(adi1)
PEE133412918(adi1)
PTAO133488211(adi1)
BPEC110155344 110155698
MALB109965048(adi1)
BSPL114848903(adi1)
SJO128375890(adi1)
SASA100196838(adi1)
STRU115162485(adi1)
OTW112256554(adi1)
OMY110505386(adi1)
OGO124046338(adi1)
ONE115138374(adi1)
OKI109903924(adi1)
OKE118368457
SALP111963141(adi1)
SNH120023093(adi1)
CCLU121545044(adi1)
ELS105015760(adi1)
SFM108923054(adi1)
AANG118222983(adi1)
LOC102688142(adi1)
PSPA121317552(adi1)
ARUT117411309(adi1)
PSEX120526016(adi1)
LCM102364832(ADI1)
CMK103185966(adi1)
RTP109920049(adi1)
CPLA122541696(adi1)
HOC132834352(adi1)
PMRN116941484(ADI1)
LRJ133344538(ADI1)
BFO118415927
BBEL109472169
CIN100183249
SCLV120337882
SPU584367
LPIC129263161
APLC110985779
AJC117110942
SKO100369535
DMEDmel_CG32068(Adi1)
DER6543584
DSE6605174
DSIDsimw501_GD14255(Dsim_GD14255)
DYADyak_GE21758
DAN6493474
DSR110185164
DPO4812932
DPE6604026
DMN108152158 117186326 117186362 117186365 117186372
DWI6639147
DGR6557210
DMODmoj_GI16556
DAZ108612764
DNV108651695
DHE111592965
DVI6624019
CCAT101452531 101461090
BOD106621149
BDR105225592
RZE108362087
AOQ129241734
TDA119671295
MDE101898211 101898383
SCAC106084681
LCQ111682951
LSQ119607734
GFS119632045
ECOE129945875
CLON129605996 129612646
HIS119649321
AGA1276302
ACOZ120950674
AARA120895641
AMER121592177
ASTE118512810
AFUN125769957
AMOU128305423
AALI118467337
AAG5565540
AALB109410793
ASUA134214948
CQUCpipJ_CPIJ007545 CpipJ_CPIJ019272
CPII120432434
CNS116352268
BCOO119076153
AME551839
ACER107993358
ALAB122713839
ADR102680154
AFLR100868175
BIM100742325
BBIF117205696
BVK117230706
BVAN117157272
BTER100646563
BAFF126923844
BPYO122575799
BPAS132912186
FVI122538652
CCAL108630627
OBB114877412
OLG117610358
MGEN117217573
NMEA116431469
CGIG122405081
SOC105195479
MPHA105835008
AEC105144924
ACEP105620871
PBAR105430865
VEM105567571
HST105185016
DQU106740648 106750572
CFO105255839
FEX115243178
LHU105667885
PGC109854245
OBO105286777 113562500
PCF106792165
PFUC122514001
VPS122633774
VCRB124429106
VVE124953397
NVI100122447
CSOL105367943
TPRE106659628
LHT122505647
LBD127291361
MDL103578199
CGLO123261542
FAS105267477
AGIF122860495
CINS118068086
VCAN122416228
CCIN107274824
DSM124404596
NPT124213284
NFB124176881
NLO107223946
NVG124299106
AROA105688054
TCA658756 658827
DPA109546397 109546398
SOY115877011 115877012
AGRG126747871 126747872
ATD109601647 109609054
CSET123307420
AGB108909574 108909577
LDC111514829 111517538
DVV114324214 114336009
NVL108566942
APLN108743644
PPYR116158744 116166132
OTU111424841
BMOR101740178
BMAN114247447
MSEX115448658
DPLKGM_215716
BANY112054486
MJU123877462
NIQ126770547
VCD124529866
MCIX123658095
PMAC106714153 106714154
PPOT106099201 106099265
PXU106124717 106124718
PRAP111001864
PBX123714380
PNAP125059982
ZCE119838796
CCRC123691129
LSIN126968753
AAGE121730564
HAW110372932
HZE124635142
TNL113501730
SLIU111362334
OFU114350124 114350145
ATRA106129789 106129791
GMW113513280
PXY105383841 105383842
PGW126378948
LGLY125225764
CFEL113362901 113378018
CCRN123302784
API100161243
DNX107163946
AGS114121039 114121041
RMD113556527
ACOO126846599
DVT126894751
BTAB109042530
DCI103511723
CLEC106662610
HHAL106680988
NLU111053524
HVI124362239
MQU128990244 128990254
PHUPhum_PHUM616140
FOC113203928
TPAL117652491
ZNE110840448 110840449
SGRE126278285
BROR134536630 134546157
IEL124154598
FCD110852368
DPXDAPPUDRAFT_301694
DMK116931218
DPZ124340560
PVM113807315 113820345
PJA122250375
PCHN125042691
PMOO119569653 119590061
HAME121877681
PCLA123764775
CQD128702577
PTRU123504936
ESN126981340
MNZ135205285 135216490
HAZT108679421
TCF131883935
PPOI119096433 119096440 119097351 119097355
DSV119442943 119450102
RSAN119383315 119388078
RMP119170354 119187533
VDE111252142
VJA111258672
TUT107364243
DPTE113793997
DFR124492275
CSCU111639233
PTEP107451772 107451773
ABRU129958065 129959028
UDV129218978
SDM118193403
LPOL106473829
PMEO129583639 129585231
CELCELE_F42F12.4(F42F12.4) CELE_K07E1.1(K07E1.1) CELE_T01D1.4(T01D1.4)
CBRCBG_00142 CBG_06970 CBG_13458
CRQGCK72_004456 GCK72_007810 GCK72_025001
NAINECAME_00693 NECAME_03775
BMYBM_BM17477(Bm17477)
LOALOAG_07346
HROHELRODRAFT_182937 HELRODRAFT_91140
LGILOTGIDRAFT_197575
PVUL126808737
PCAN112561366 112573797
BGT106065922
GAE121377258 121377738
HRF124131589 124133227
HRJ124290770 124291286
CRG109619887
CVN111110831
OED125648354
MYI110452000
PMAX117316541 117321059
MMER123539681
RPHI132746841
DPOL127859051
MAEA128206570
OBI106880043
OSN115223255
LJP135463695
LAK106152669 106159202 106161531 106178379
LLON135503476
EPA110234388 114574142
ATEN116304684
ADF107336900
AMIL114977063
SPIS111344463
HMG100208060
HSY130613724 130613875
AQU100634313
ATHAT2G26400(ARD3) AT4G14710(ATARD2) AT4G14716(ARD1) AT5G43850(ARD4)
ALY9301472 9304330 9304332 9315026
CRB17876872 17877990 17878417 17890822
CSAT104700634 104718952 104718954 104723711 104723713 104725072 104732167 104732170 104747705 104760571 104767223 104771533
EUSEUTSA_v10003271mg EUTSA_v10026305mg EUTSA_v10026306mg
BRP103839226 103848836 103871834
BNA106366641 106369190 106372737 106409006 106455045 125577896
BOE106313954 106320433 106325213
RSZ108828440 108842750 108842751
THJ104803049 104826060
CPAP110815820 110815934
CIT102624829 102625112
CICCICLE_v10005931mg CICLE_v10006993mg
PVY116109799 116109800 116109821
MINC123210021 123221082 123221085
TCC18603053 18603054
GRA105796682 105800544
GHI107927794 107928423 107929178 107941618
GAB108450100 108474605
HSYR120134941 120164080 120198722 120218274
DZI111280206 111306660 111307352
EGR104414755 104423691 104423761 104423771 104432268
GMX100306042 100500592 100500632 100812492
GSJ114370536 114372097 114403168 114403774
PVUPHAVU_007G061500g PHAVU_007G061700g
VRA106769678 106772032
VAR108324935 108326130
VUN114191102 114192822
VUM124836238 124836291
CCAJ109806351 109815770
APRC113871000 113871332
MTR25485141 25485143
TPRA123914283 123922546
CAM101502127 101503188
PSAT127091219 127092759
VVO131611932 131615054 131628581 131628594 131631611
LJALj1g3v0112720.1(Lj1g3v0112720.1) Lj1g3v0112750.1(Lj1g3v0112750.1) Lj3g3v0754950.1(Lj3g3v0754950.1) Lj3g3v0754950.2(Lj3g3v0754950.2) Lj5g3v2045460.1(Lj5g3v2045460.1)
ADU107463660 107467053 107467062
AIP107617398 107617399 107626512
AHF112711752 112711754 112729006 112761377 112775449 112776232
LANG109325564 109363382
PCIN129287989 129296493 129298322 129320756
QSAO6P43_003317 O6P43_021528
FVE101296477 101296762
RCN112200576 112200577 112200578
PPER18789056 18792274
PMUM103323990 103323991
PAVI110768657 110768660
PDUL117613845 117631699
MDM103403944 103416852 103453168
MSYL126595929 126607749
PXB103935869 103961142 103964742
ZJU107423094 107423143
MNT112093819 21396496
CSAV115721731 115722194
CSV101204622 101222292
CMO103483677 103491227
BHJ120075619 120092627
MCHA111009441 111009656
CMAX111473097 111480080 111499393
CMOS111447258 111457449 111459925
CPEP111790502 111800527 111806754
RCU8280227 8280859
JCU105632038 105632042
HBR110632791 110673232 110673265
MESC110611887 110611925
POP7467506 7473428
PEU105127458 105127467 105130017
PALZ118056456 118056466 118061498
JRE108989463 109005077 109005080 118349009
CILL122278127 122300767
CAVE132178866 132179891
QSU112012317
QLO115949613 115993954
TWL119983867 119997194 120014466
VVI100232920(SIP) 104879260
VRI117913816 117914781 117915069
SLY101255136 101255431(ARD)
SPEN107031252 107031798
SOT102577691(ARD) 102599891 102602799 107061612
SSTN125851872 125851874 125851893
SDUL129883039 129883041 129883699
CANN107856555 107857076 107864173
LBB132610226 132611024 132611323
NTA107774343 107793958 107794003 107794012 107815917 107828443
NSY104213236 104220069 104224939
NTO104085049 104100931 108945948
NAU109212046 109221219 109229678
INI109175899 109175900 109181538
ITR116000946 116001611
SIND105158402 105171299 105171300
OEU111371704 111371705 111393695
EGT105953289 105953290
SSPL121759559 121759569 121782944 121784870 121794118
SMIL130991384 130991385
SHIS125196611 125196612 125219288 125222654
APAN127249412 127249417 127250075 127250656
HAN110915626 118487494
ECAD122582183 122582533 122596501
LSV111908740 111909375
CCAV112516594 112519165
DCR108200708 108202999 108226372 108226420
CSIN114263100 114307313 114315661 114315683
RVL131324247 131324248
AEW130763610 130775033 130775035
BVG104883625 104906687
SOE110800602 110803683 110803694
CQI110692471 110692662 110727373 110738094
ATRI130825229 130825757
MOF131150292 131152130
NNU104596617 104596618
MING122073306 122073885 122091478 122091479
TSS122642675 122644126 122646613
PSOM113304021 113318666 113325428 113337495 113338077 113338127
OSA107276095 4331707 4348646 4348647
DOSAOs03t0161800-01(Os03g0161800) Os04t0345800-00(Os04g0345800) Os10t0419400-01(Os10g0419400) Os10t0419500-01(Os10g0419500)
OBR102715462 102719518 102719799
OGL127766640 127766641 127770454 127785625 127785863
BDI100828612 100837759 100838941
ATS109732573 109763703
TDC119283368 119290548 119292822 119316943 119349385 119358074
TAES100415845 123066599 123066662 123113665 123130632 123130633 123143994 123144007 123182938 123182941 123190103
TUA125516544 125527466 125527481 125531364 125534759
LPER127293970 127296825 127298961 127299449
LRD124657426 124701493 124701516 124703487 124703647
SBI110431801 8059441 8059853
ZMA100216585 103628375 103642691 103643555 103652087
SITA101756549 101758523 101761216 101774587
SVS117839236 117840807 117862897
PVIR120640572 120647225 120651006 120688935 120690280
PHAI112873910 112877802 112900549
PDA103698629 103718242
EGU105035746 105053394
MUS103975990 103981127 103986154 103992835
ZOF121970590 121971608 121975659 121988896 121997841 121999618 122006298 122012770 122014700 122030283
DCT110092377 110096467 110106716 110113685
PEQ110018363 110028526
AOF109820095 109823326 109831112 109835359 109835361
MSIN131248858 131248861
NCOL116247622 116248986
ATR18429601 18429602
SMOSELMODRAFT_155763 SELMODRAFT_230764 SELMODRAFT_26991 SELMODRAFT_270238 SELMODRAFT_37302 SELMODRAFT_407059 SELMODRAFT_410270 SELMODRAFT_416854 SELMODRAFT_420209 SELMODRAFT_421510 SELMODRAFT_425664 SELMODRAFT_445420 SELMODRAFT_6160 SELMODRAFT_75543 SELMODRAFT_85507
PPP112277935 112279561 112280915 112287527 112290111 112291272 112291421 112294371
CRECHLRE_12g542850v5
VCNVOLCADRAFT_106957(adi1)
MNGMNEG_8319
CSLCOCSUDRAFT_21835
CVRCHLNCDRAFT_48525
APROF751_6856
CMECYME_CMQ369C
SCEYMR009W(ADI1)
SEUBDI49_4096
SPAOSPAR_M01330
AGOAGOS_ADR021W
ERCEcym_4462
KLAKLLA0_D14487g
KMXKLMA_50412(ADI1)
LTHKLTH0F12408g
VPOKpol_370p2
ZROZYRO0G01276g
CGRCAGL0K08800g
NCSNCAS_0F00990(NCAS0F00990)
NDINDAI_0H01480(NDAI0H01480)
TPFTPHA_0H02500(TPHA0H02500)
TBLTBLA_0A04840(TBLA0A04840)
TGBHG536_0F03540
TDLTDEL_0H03380(TDEL0H03380)
KAFKAFR_0K00850(KAFR0K00850)
KNGKNAG_0E03850(KNAG0E03850)
ZMKHG535_0H03490
PPAPAS_chr2-1_0422
DHADEHA2B15532g
PICPICST_37619
PGUPGUG_02320
SPAASPAPADRAFT_58471
LELPVL30_000753(ADI1)
CALCAALFM_C111100WA(CaO19.2306)
CTPCTRG_04094
COTCORT_0A08490
CDUCD36_10410
CTENCANTEDRAFT_114865
YLIYALI0A14498g
CLUCLUG_02710
CLUSA9F13_07g01375
CAURCJI96_0004089
SLBAWJ20_4826(ADI1)
PKZC5L36_0B09530
BNNFOA43_000271
BBRXBRETT_000316
OPAHPODL_04453
NCRNCU00147
NTENEUTE1DRAFT63115(NEUTE1DRAFT_63115)
SMPSMAC_02277
PANPODANSg5271
PBELQC761_708710(ADI1_3)
PPSDQC762_708710(ADI1_3)
PPSPQC763_708710(ADI1_3)
PPSAQC764_708710(ADI1_3)
TTTTHITE_2068692
MTMMYCTH_2304122
CTHRCTHT_0023910
MGRMGG_06443
PPEIPpBr36_06032
PGRIPgNI_00848
TMNUCRPA7_1652
SSCKSPSK_02752
FGRFGSG_02600
FPUFPSE_11928
FPOAFPOAC1_002728(ADI1)
FVNFVRRES_03032
FVRFVEG_09162
FOXFOXG_10513
NHENECHADRAFT_70472
FFCNCS54_00848900
FKRNCS57_00891800
FMUJ7337_005236(ADI1)
TRETRIREDRAFT_82451
MAJMAA_03647
PCHMVFPPC_04518
CMTCCM_05825
AMUSLMH87_008191
PLJVFPFJ_06638
PTKZJDV02_005889(ADI1_2)
VALVDBG_06960
VDAVDAG_06607
CFJCFIO01_10656
CLUPCLUP02_03522
CHIGCH63R_02607
ELAUCREL1_4908
PFYPFICI_12623
SSLSS1G_00301
BFUBCIN_03g05390(Bcadi1)
MBEMBM_03767
PSCOLY89DRAFT_666651
GLZGLAREA_07086
ANIANIA_06576
AFMAFUA_6G04430
ACTACLA_096050
NFINFIA_050970
AORAO090701000107
ANGAn15g00990
AFVAFLA_004596
ACHEACHE_50180S(ADI1)
APUUAPUU_10705S(ADI1)
PCSN7525_009600
PDPPDIP_17700
POUPOX_f07720
TMFEYB26_009675
TRGTRUGW13939_07202
CIMCIMG_02680
CPWCPC735_036870
UREUREG_03084
PBLPAAG_03569
PBNPADG_06252
ABEARB_04132
TVETRV_07169
AJEHCAG_08247
BGHBDBG_07722
PNOSNOG_09223
BSCCOCSADRAFT_292464
AALTCC77DRAFT_140666
ARABEKO05_0002940
PFJMYCFIDRAFT_49672
FFUCLAFUR5_06730
CBETCB0940_09699
BCOMBAUCODRAFT_434904
NPAUCRNP2_6810
TMLGSTUM_00006393001
SPOSPBC887.01
SOMSOMG_00699(adi1)
CNECNH03570
CNBCNBI3200
CNGCNAG_05273
CGICGB_I4160C
CDEUCNBG_5699
TMSTREMEDRAFT_24392
TASAA1Q1_01928
CCACCcaHIS019_0603630(ADI1)
TVSTRAVEDRAFT_175219
DSQDICSQDRAFT_147955
PCOPHACADRAFT_258169
SHSSTEHIDRAFT_123027
HIRHETIRDRAFT_440456 HETIRDRAFT_460795
PSQPUNSTDRAFT_98388
ADLAURDEDRAFT_109634
FMEFOMMEDRAFT_112073
GTRGLOTRDRAFT_77880
LBCLACBIDRAFT_294466
CCICC1G_11132 CC1G_11133
ABPAGABI1DRAFT116763(AGABI1DRAFT_116763)
ABVAGABI2DRAFT195510(AGABI2DRAFT_195510)
PCUBJR316_0002778
MPRMPER_01262 MPER_05095
MRRMoror_13588 Moror_16854
MOREE1B28_005463 E1B28_006535 E1B28_007123 E1B28_008410 E1B28_008448 E1B28_010456(ADI11) E1B28_011987
SCMSCHCO_02630459(SCHCODRAFT_02630459)
CPUTCONPUDRAFT_110087 CONPUDRAFT_139338
SLASERLADRAFT_465701
WSEWALSEDRAFT_47856
WICJ056_001407
PGRPGTG_15095
PTRCPtA15_17A409
PSTRPst134EA_030691
MLRMELLADRAFT_39941 MELLADRAFT_73563
MBRMONBRDRAFT_12562
SREPTSG_07558
DDIDDB_G0291376(adi1)
DPPDICPUDRAFT_76798
DFADFA_11400(adi1)
ACANACA1_218690
TETTTHERM_00467500
PTIPHATRDRAFT_25000
FCYFRACYDRAFT_143530 FRACYDRAFT_224665 FRACYDRAFT_269716
TPSTHAPSDRAFT_37443
NGDNGA_0085400(MTND)
TBRTb927.4.360
TBGTbgDal_IV60
TCR507873.60 510691.10
LMALMJF_20_0970 LMJF_34_4600
LIFLINJ_20_0980 LINJ_34_4230
LDOLDBPK_200980 LDBPK_344230
LMILMXM_20_0970 LMXM_33_4600
LBZLBRM_20_4060 LBRM_20_5150
LPANLPMP_204190 LPMP_205150
NGRNAEGRDRAFT_5137
ENCECL_03088
ENLA3UG_06105
ECLGEC036_11730
ECLEECNIH2_06785
ECLNECNIH4_16520
ECLIECNIH5_05915
ECLXLI66_05760
ECLYLI62_06660
ECLZLI64_06260
ECLOENC_21190
EHMAB284_19105
EXFBFV63_05890
ECLAECNIH3_05930
ECLCECR091_05910
EAUDI57_12765
EKBBFV64_05815
ENOECENHK_06185
EECEcWSU1_01187(mtnD)
ELGBH714_02050
ECANCWI88_16360
ERNBFV67_05595
ECLSLI67_006860
ECHGFY206_07210
ESHC1N69_05950
EPTHWQ17_06695
ENTEnt638_1141
EASEntas_1112
ENRH650_21870
ENXNI40_005610
ENFAKI40_2093
LNICWR52_06330
EBGFAI37_00630
ENDA4308_09900
ENZG0034_05930
ENSHWQ15_14395
ENKLOC22_16635
EHUD5067_0016800
EMORL6Y89_05800
ENBELK40_06490
EQUOM418_05715
EPUQVH39_05900
ESAESA_02726
CSKES15_2796(mtnD)
CSZCSSP291_12855
CSJCSK29544_04013
CCONAFK62_05640
CDMAFK67_05845
CSIP262_04079
CMJAFK66_014065
CUIAFK65_05620
CMWAFK63_13040
CTUCTU_12360(mtnD)
KPNKPN_00643
KPUKP1_1594(mtnD)
KPMKPHS_14810
KPPA79E_3597
KPHKPNIH24_21405
KPZKPNIH27_06870
KPVKPNIH29_07565
KPWKPNIH30_07595
KPYKPNIH31_07470
KPGKPNIH32_07700
KPCKPNIH10_07385
KPQKPR0928_07295
KPTVK055_1890(mtnD)
KPOKPN2242_06085
KPRKPR_3933(mtnD)
KPJN559_3682
KPID364_03375
KPAKPNJ1_03937
KPSKPNJ2_03927
KPXPMK1_02976(mtnD)
KPBFH42_24255
KPNEKU54_019060
KPNULI86_18885
KPNKBN49_1701(mtnD)
KVAKvar_3724
KPEKPK_3931(mtnD)
KPKA593_17685
KVDKR75_15150
KVQSP68_21765
KOXKOX_14110
KOEA225_1640
KOYJ415_23430
KOMHR38_12850
KMIVW41_16925
KOKKONIH1_08055
KOCAB185_28070
KQUAVR78_11885
EAEEAE_13730
EARCCG31225
KQVB8P98_20470
KLLBJF97_08430
KLWDA718_20225
KARLGL98_18085
KGRJJJ10_20120
KPASLUW96_14810
KLCK7H21_20145
KLMBWI76_07910
REEelectrica_03692(mtnD)
RORRORB6_11860
RONTE10_09030
RPLNB1209_19565
RAODSD31_18395
RTGNCTC13098_05395(mtnD_2)
CKOCKO_03973
CNTJT31_17980
CEMLH23_22955
CENLH86_21480
CLAPNCTC11466_01029(mtnD)
PGELG71_21890
ESCEntcl_3189
KLEAO703_06325
KSAC813_08610
KORAWR26_18030
KRDA3780_06225
KCOBWI95_11945
KOTEH164_16145
KPSEIP581_06265
KOBHF650_06880
KOOO9K67_17655
KOUC0557_06650
LAXAPT61_16540
LEIC2U54_10920
LEHC3F35_05550
LEEDVA44_17665
LERGNG29_06130
LEAGNG26_05820
LPNUKQ929_15070
LEYDVA43_11765
LAZA8A57_06010
LEFLJPFL01_1183
LEWDAI21_20795
SYMK6K13_16605
SGOEA8O29_016520
KINAB182_18040
PDZHHA33_20605
METYMRY16398_41210(mtnD)
IZHFEM41_12995
SCOLKFZ77_05255
PVJLMA04_06535
SUPEP0H77_19300
EBCC2U52_29120
EBUCUC76_08180
YPPYPDSF_2880
YPGYpAngola_A3329
YPSYPTB0876
YPOBZ17_1670(mtnD)
YPIYpsIP31758_3180
YPYYPK_3319
YPBYPTS_0917
YPQDJ40_1482(mtnD)
YPUBZ21_121(mtnD)
YPRBZ20_1171(mtnD)
YPCBZ23_398(mtnD)
YPFBZ19_234(mtnD)
YENYE3231
YEPYE105_C1032
YEYY11_21591
YELLC20_01264
YEWCH47_2599(mtnD)
YETCH48_2607(mtnD)
YEFFORC2_3186
YEEYE5303_36881
YSIBF17_12775
YALAT01_1542(mtnD)
YFRAW19_2210(mtnD)
YINCH53_2777(mtnD)
YKRCH54_3576
YROCH64_3497(mtnD)
YAKACZ76_13600
YMADA391_17335
YHID5F51_14305
YCAF0T03_16750
YMOHRD69_10230
YASN0H69_20200
YKIHRD70_21775
YEGPL78_06690
SMARSM39_0249(mtnD)
SMACSMDB11_0201(mtnD)
SMWSMWW4_v1c08700
SPESpro_0944
SRRSerAS9_0868
SRLSOD_c07990(mtnD)
SRYM621_04400
SPLYQ5A_004250(mtnD_1)
SRSSerAS12_0868
SRASerAS13_0868
SMAFD781_0894
SLQM495_04010
SERFL085_24080
SERSSERRSCBI_04105
SFWWN53_13525
SFGAV650_09080
SRZAXX16_4207
SERMCLM71_04340
SQUE4343_11780
SFJSAMEA4384070_0975(mtnD)
SOFNCTC11214_00556(mtnD)
SSURATE40_001045
SURIJ0X03_19460
SRHZFO014_05445
SENPKHA73_04220
SNEMNLX84_04195
SNEVOI978_02240
SGRISGBXF1_00867(mtnD_1)
SFOZ042_18330
RAHRahaq_0947
RACEJHW33_21450
RAQRahaq2_1015
RAAQ7S_04485
RVCJ9880_12400
RBONQNM34_04865
RIUI2123_06770
GQUAWC35_07665
RBADH2866_03235
ECAECA2986 ECA3485
PATREV46_14760 EV46_17255
PATOGZ59_29930 GZ59_34990
PCTPC1_2725 PC1_3301
PCCPCC21_027930 PCC21_033040
PCVBCS7_13940 BCS7_16640
PWAPecwa_1549 Pecwa_3455
PPARA8F97_01350 A8F97_11030
PECW5S_1432 W5S_3591
PWSA7983_00645 A7983_13310
PPOABJK05_08870 BJK05_11475
PBRAB5S52_05195 B5S52_07905
PPUJE2566_14180 E2566_16605
PARII2D83_05325 I2D83_07780
PAQUDMB82_0004895
PVZOA04_29750(mtnD_2) OA04_35650(mtnD)
PPAVLOZ86_16115
PQUIG609_004310
PPOOLW347_13900 LW347_16705
PACBM9782_16270 M9782_18900
PCOAPJ912_03770
DDDDda3937_00923
DZEDd1591_0887
DDCDd586_3256
DZCW909_15580
DSOA4U42_04180
CEDLH89_09770 LH89_17465
DFNCVE23_02610 CVE23_17360
DDQDDI_3215
DAQDAQ1742_00569(mtnD) DAQ1742_00825 DAQ1742_03467(mtnD)
DICDpoa569_003003
DLCO1Q98_15965
DDADd703_0920
BGJAWC36_01005
BRBEH207_04245
BNGEH206_04675 EH206_07215
BIZHC231_04940 HC231_07490
LBQCKQ53_01470
LPOPI6N93_03380
SGLSG0273
SODSant_3601
PESSOPEG_1158
SLIGGTU79_03740
EAMEAMY_0875
EAYEAM_0887
ETAETA_26070
EPYEpC_03970 EpC_27290
EPREPYR_02966
EBIEbC_08710
ERJEJP617_20050
EPECI789_14095
ERWIGN242_16775
ERPLJN55_04505
ETORIN69_04965
EGEEM595_0866
PAMPANA_0873(mtnD)
PLFPANA5342_3435
PAJPAJ_0208(mtnD)
PAQPAGR_g3327
PVAPvag_0266
PAGGAL522_08285
PAOPat9b_0811
KLNLH22_18145
PANPPSNIH2_13690
PAGCBEE12_11025
PSTWDSJ_19580
PALHB1H58_02700
PANSFCN45_04160
PEYEE896_15260
PJIKTJ90_15120
PANOOJ965_16995
KPIEN5580_14480
PALFK6R05_14845
PPHOCTZ24_04205
PGZC2E15_05110
PCDC2E16_05000
MHANK6958_04765
TCIA7K98_15560
TPTYNCTC11468_02957(mtnD)
GKNPVT67_10550
XFAXF_2210
XFTPD_1259
XFMXfasm12_1411
XFNXfasM23_1344
XFFXFLM_00355
XFLP303_05970
XFSD934_05815
XFHXFHB_08510
XTWAB672_07210
XCCXCC1819
XCBXC_2370
XCAxcc-b100_2106
XCPXCR_2070
XCVXCV1885
XAXXACM_1865
XACXAC1839
XCIXCAW_02562
XCTJ151_01995
XCJJ158_01983
XCUJ159_01983
XCNJ169_01992
XCWJ162_01983
XCRJ163_01983
XCMJ164_01983
XCFJ172_01986
XFUXFF4834R_chr19840
XAOXAC29_09255
XOMXOO2007(XOO2007)
XOOXOO2138
XOPPXO_00847 PXO_06080
XOYAZ54_11625
XORXOC_2227
XOZBE73_10560
XALXALC_1321
XSASB85_01290
XTNFD63_07840
XFRBER92_09265
XVEBJD12_00625
XPEBJD13_07155
XHRXJ27_02715
XGABI317_13560
XPHXppCFBP6546_19995(XppCFBP6546P_19995)
XVAC7V42_12775
XANAC801_09775
XARXB05_04320
XHYFZ025_00245
XCZEBN15_07860
XTHG4Q83_07735
XEUXSP_001941
XHDLMG31886_24650(mtnD)
XPRMUG10_22750
XAGHEP73_02428
XDYNYR95_10675
XASHEP74_02262
XHAPG878_11550
SMLSmlt2188
SMTSmal_1781
BUJBurJV3_1840
SMZSMD_1971(mtnD)
SACZAOT14_20650
STEKAXG53_09220
SRHBAY15_1769
SLMBIZ42_18165
STENCCR98_09575
STEMCLM74_10010
STESMG068_09530
SINCDAIF1_19530(mtnD)
SPAQSTNY_R18890
STEQICJ04_10345
SGENRKE57_09475
SOUPDM29_16090
SARCPDM28_08350
PSUPsesu_1810
PSUWWQ53_14315
PSDDSC_09800
PMEXH4W19_02575
PJPLAG73_09430
PDDMNQ95_12900
PWIMWN52_08895
LABLA76x_3213(mtnD)
LAQGLA29479_3661(mtnD)
LCPLC55x_3258(mtnD)
LGULG3211_1960(mtnD)
LEZGLE_1911
LEMLEN_3079
LMBC9I47_1902
LYTDWG18_07970
LUEDCD74_05245
LYJFKV23_10045
LSOLGOY17_12035
LSXH8B22_13575
LAREHIV01_002620
LHXLYSHEL_00990(mtnD)
LCASLYSCAS_00990(mtnD)
LCICINQ41_05475
LAVIINQ42_05275
LLZLYB30171_01072(mtnD)
LAUXLA521A_23310
LYARDV84_22525
LUMCNR27_08580
LUSE5843_07175
LUGFPZ22_12000
LFXLU699_16395
LUJBGP89_10980
THESFHQ07_02390
THEHG7079_09105
TBVH9L17_14760
XBCELE36_07400
FAUFraau_1746
FSGLQ771_06090
FEDLQ772_07300
RHDR2APBS1_1376
RGLCS053_11435
RTHLRK53_08505
DJICH75_11365
DJAHY57_14980
DTXATSB10_07760
DYEEO087_05120
DCSISN74_10950
DTLH8F01_01130
DTADYST_01051
DKOI596_1905
LRZBJI69_18850
LPYFIV34_10465
LANHKR767_17960
LFLIM816_09705
LAEGL2Y94_12070
LAEOL2Y97_11450
LAESL2Y96_11135
XBAC7S18_13655
RBDALSL_1887
TAMNN4264_20485
PAEPA1684
PAEVN297_1730(mtnD)
PAEIN296_1730(mtnD)
PAUPA14_42730
PAPPSPA7_3588
PAGPLES_36431
PAFPAM18_3363
PNCNCGM2_2582
PAEBNCGM1900_4883
PDKPADK2_17285
PSGG655_16765
PRPM062_08955
PAEPPA1S_17590
PAERPA1R_gp5264
PAEMU769_17310
PAELT223_18645
PAESSCV20265_3727
PAEUBN889_01805
PAEGAI22_16395
PAECM802_1727(mtnD)
PAEOM801_1729(mtnD)
SECHB18_20235
PMYPmen_1884
PMKMDS_1943
PREPCA10_37330(mtnD)
PPSEBN5_2551
PFUWKF707C_19600
PALCA0T30_12770
PCQPcP3B5_39750(mtnD)
PMUIG4G71_22895
PNTG5B91_11560
PPAAB7D75_16450
PPUPP_1832
PPFPput_3878
PPGPputGB1_1410
PPWPputW619_1440
PPTPPS_1473
PPBPPUBIRD1_3780
PPIYSA_02089
PPXT1E_1597
PPUHB479_07115
PPUTL483_06690
PPUNPP4_39470
PPUDDW66_1759
PFVPsefu_2083
PMONX969_05310
PMOTX970_05285
PPJRK21_03559
PORAPT59_14080
PMOLCLJ08_05310
PALDLU682_021710
PIXRIN61_18675
PMOSO165_002865
PSTPSPTO_2046
PSBPsyr_1856
PSYRN018_08655
PSPPSPPH_1815
PSAVPSA3335_19695
PAMGBKM19_011590
PCIPCH70_17070
PAVLBKM03_19320
PVDCFBP1590__1921(mtnD)
PCABJGS08_17560
PCOFPOR16_08420
PTREI9H09_09055
PSYIMME58_09465
PASTN015_17650
PLIJKQP88_08145
PFLPFL_4346
PPRCPFLCHA0_c44180(mtnD)
PPROPPC_4456
PFEPSF113_4270
PFNHZ99_26890
PFOPfl01_1725
PFSPFLU_4336
PFCPflA506_3645
PPZH045_12670
PFBVO64_5196
PMANOU5_5344(mtnD)
PTVAA957_23130
PCGAXG94_07710
PVRPverR02_22075
PAZOAYR47_28385
POIBOP93_17800
PRXHRH33_18765
PMEDE3Z27_20275
PKRAYO71_11545
PMUDNCTC8068_01711(mtnD)
PTOLI7845_20040
PFWPF1751_v1c38330
PFFPFLUOLIPICF717030
PFXA7318_18435
PENPSEEN1531
PLULFOB45_16965
PBAPSEBR_c2g87
PBCCD58_21995
PPUUPputUW4_03698(mtnD)
PDRH681_10325
PSVPVLB_06800
PSKU771_22600
PKCPKB_1889(mtnD)
PCHEY04_22055
PCZPCL1606_18260
PCPJM49_09135
PCHPC4K32_4527
PFZAV641_14970
PLQAA042_18670
PALKPSAKL28_14220
PRHLT40_01310
PSWLK03_11800
PPVNJ69_11555
PSESPSCI_3698
PSEMTO66_22760
PSECCCOS191_3841(mtnD)
PPSYAOC04_12285
PSOSPOS17_4427
PFKPFAS1_01505
PANRA7J50_4012
PPSLBJP27_05050
PSETTHL1_3691
PSILPMA3_07890
PYMAK972_4025
PKEDLD99_09460
PALLUYA_14530
PUMHGP31_10890
POJPtoMrB4_32400(mtnD)
PGGFX982_03163
PPSHG5J76_18475
PGYAWU82_01580
PLALFXN65_18285
PSEJHNQ25_10955
PVKEPZ47_21125
PEZHWQ56_21160
PBZGN234_26230
PKHJLK41_15725
PTYJWV26_00595
PMAOPMYSY11_2667(mtnD)
PATAJWU58_18775
PDWBV82_4142
PZEHU754_010200
PMOEHV782_009705
PCAMHNE05_08345
PSEPC4K39_6281
PPIIQL104_22550
PVWHU752_009565
PTRTHU722_0020210
PXAKSS93_10645
PSAMHU731_006755
PTZHU718_009890
PQIKH389_19660
PSHHHU773_009700
PXNHU772_007105
PHVHU739_008970
PPRGHU725_006550
PANHHU763_007330
PASGKSS96_20025
PFAKKSS94_07310
PMUYKSS95_10000
PMAMKSS90_18950
PAZEKSS91_20055
PALVKSS97_08460
PORYEJA05_07715
PWZJ7655_09140
PTKEXN22_20220
PTWTUM18999_23280(mtnD)
PZAHU749_021970
PIEHU724_009345
PWYHU734_007955
PTAENCTC10697_02893(mtnD)
PGFJ0G10_09995
PCAVD3880_13300
PJUL1P09_06435
PHFNLY38_15570
PPHNHU825_13995
PIZLAB08_R43990
PPEGKUA23_21135
PSIINF676_09285
PSIHLOY51_07610
PCASLOY40_07690
PFITKJY40_09975
PASILG197_12275
PKMPZ739_07075
PNBNK667_18270
PSOAPSm6_59650(mtnD)
PTAIICN73_13410
PKKQQ992_07310
PKJQ1W70_17705
PHYGJTY93_08650
PHOMKJF94_15730
PCHEQYM18_22230
PCUCPSH97_08945
PTRLOU419_11550
PPAELDL65_01865
PPAOK3169_20655
PRHZCRX69_06755
PSJYAA098_07810
PSKUKUIN1_18450(mtnD)
PSHSJJN09_28820
PHEFPSH57_07475
PSAPST_2431
PSZPSTAB_2328
PSRPSTAA_2539
PSCA458_12930
PSJPSJM300_11325
PSHPsest_1905
PSTTCH92_08465
PSTUUIB01_09055
PSEDDM292_06685
PCHLLLJ08_08500
PBMCL52_07965
PKGLW136_13660
SDEGGOM96_00995
PZDKQ248_16915
AVNAvin_23790
AVLAvCA_23790
AVDAvCA6_23790
ACXAchr_22760
PBBAKN87_04915
HPEGEAO82_11470
HAESLO767_06015
PDENF1C79_03650
PNNKEM63_07040
PPHABVH74_14790
DCEO6P33_08455
PBAUOS670_03985
MAQMaqu_0908
MHCMARHY2380
MADHP15_1261
MSRAU15_16105
MARIACP86_17315
MLQASQ50_03545
MSQBKP64_08155
MARAD0851_19745
MARJMARI_06930(mtnD)
MALLPBN92_12095
MSHEMAALD49_24160(mtnD)
MANPEHN06_07960
MSANLPB19_13860
KAKKalk_01720
PSPIPS2015_1800
PSMPSM_A3024
PSEOOM33_15840
PIAPI2015_2937
PPHEPP2015_164
PBWD172_016890
PRRAT705_11405
PLZS4054249_00545
PPISB1L02_17565
PEAPESP_a3749(mtnD)
PSPOPSPO_b0240(mtnD)
PARTPARC_a0117(mtnD)
PTUPTUN_a0116(mtnD)
PTDPTET_a3414(mtnD)
PSENPNC201_16985(mtnD)
PDJD0907_15860
PAGAPAGA_a3803(mtnD)
PCARPC2016_0100
PXIJ5O05_09000
PVBJ5X90_04745
PSAZPA25_31400(mtnD)
PDVFFU37_16015
PFLICTT31_17275
PSHOKQ246_13520
PMAZR5H13_18115
PSMMPspMM1_31190(mtnD)
CATEC2869_20160
HMIsoil367_10835
ALKMNKI27_06155
ASEMNNL22_03110
CATTOLW01_12040
SPOIIMCC21906_01462
SNANI6N98_05800
STAWNCG89_14490
ZALAZF00_04800
MCAMCA0798
METUGNH96_04570
MMEOOOT43_06815
MEEFJWZ97_19040
MMTMetme_4605
MDNJT25_009840
MDHAYM39_20610
MKOMKLM6_4147
METLU737_00850
MPADKEF85_16510
MELLIVG45_15755
MRPNM686_000565
MMOTQZJ86_20935
MAHMEALZ_2472(mtnD)
MBUREQU24_06640
MPSYCEK71_20320
MMAIsS8_2502
MSZEMSZNOR_2616(mtnD)
MMOBF6R98_02100
MOZMoryE10_28000(mtnD)
MISZMishRS11D_26590(mtnD)
MESLKKZ03_04860
MEIYMIN45_P1651
MCAUMIT9_P2032
PSALPSLF89_564
TUNJ9260_01460
TLOJ9253_14900
TSBHMY34_10430
TWNL2Y54_04815
TLCRCF98_10220
TSJL3K52_02005
TDUQJT80_02115
NHLNhal_0742
NWANwat_0695
NWRE3U44_00590
TEETel_07800
NTTTAO_1470
THIMKFB96_05010
TBOGLT988_03925
TGRTgr7_2624
APRSBI364_14010
AAEOBJI67_12700
WMAWM2015_105
HCHHCH_01845
HAHEENC22_21550
HAHHO5O45_17190
HCSFF32_03410
HAKKO116_00784
HAMHALO0804
HHHCLM76_08195
HAFC8233_13760
HMDCTT34_15920
HAXIHAALTHF_16690n(mtnD)
HPROLMS44_19400
HQDK1Y77_15800
HBPHPTD01_1663
HASOB2G49_14730
HAMSNF683_03830
HALKCUU95_08730
HVNEI420_17400
HOLHORIV_60210
HPIZGYM47_15270
HNPSR894_17830
HTTHZS52_08865
HAAA5892_03840
CMAIBFX80_02460
CAMHLCW13_14760
COBECLAM6_30010(mtnD)
COBBH2O77_15155
PAURFGL86_08010
SAJSQO259_15510
ABOABO_1446
ALNAS19_14940
ALCAASALC70_00039(mtnD)
ADIB5T_02226
AXEP40_10730
APACS7S_09665
TOLTOL_3009
TORR615_02580
TWANHUF19_03210
MARSA8C75_15185
MGEOCFI10_16505
MSECLN244_14375
MRZKDW95_01935
BSANCHH28_19475
NCUF0U83_10395
NJPNEJAP_2432(mtnD)
VCWGJQ55_01880
BACZKFF03_02440
OMEOLMES_3660
SOKD0B54_21105
SINIGT972_09940
FCEJN531_008860
SLIMSCL_2744
SVASVA_3843
ACIIC4901_00430
ATYA9R16_000370
PLGNCTC10937_01837(mtnD)
AXONH44784_026401
AXNAX27061_5653
AXXERS451415_05675(mtnD)
ADTAPT56_26120
ACHRC2U31_02305
ADYHLG70_23820
ASELRAS12_24910
AMONH9L24_06375
DACDaci_3175
DELDelCs14_3541
DTSBI380_01830
DHKBO996_14675
DLAI6G47_07505
VAPVapar_3785
VPEVarpa_4373
VBOCKY39_24895
VAMC4F17_26450
CAQTKAQ61_08790
CTEZCT3_22800(mtnD)
RGERGE_20920(mtnD)
RBNRBXJA2T_04928
PAQAK9V56_022955
DSUDsui_2065
OTROTERR_06190(mtnD)
PLAPlav_1853
KAIK32_05360(mtnD_1) K32_34690(mtnD_2)
BBTBBta_2511
RPATX73_012160
RPTRpal_2596
CAULKCG34_00245
SPHITS85_07965
SSANNX02_24545
SPANAWL63_09330
SPHCCVN68_01530
SPAPH3Z74_03020
SCABLZK98_09585
SCHSphch_3954
SYBTZ53_07330
SPHTK426_21264
SPYGYGS_C2P0924
SUFLFIL70_21210
SBARH5V43_17650
SPZRG5C33_08880
SMICSmB9_03710(mtnD)
GOXGOX1243
GOHB932_0888
GOYGLS_c13300(mtnD)
GALA0U94_13770
GTIFXF46_06560
GSPIGS75_06830
GFAMKW11_06510
GBEGbCGDNIH1_2266
GBHGbCGDNIH2_2266
GBCGbCGDNIH3_2266
GBSGbCGDNIH4_2266
ACRAcry_0018
AMVACMV_00180(mtnD)
GDIGDI0586(mtnD)
GDJGdia_1414
GXYGLX_12670
GXLH845_2505
KNAB0W47_06755
KEUS101446_01813(mtnD)
KSCCD178_01596(mtnD)
KREGWK63_12235
KOILV478_03380
APTAPA01_07350
APWAPA42C_07350
APFAPA03_07350
APUAPA07_07350
APGAPA12_07350
APQAPA22_07350
APXAPA26_07350
APZAPA32_07350
APKAPA386B_2240(mtnD)
ASZASN_417(mtnD)
ASVWG31_04180
AACEA0U92_00765
APERA0U91_04415
APOMCPF11_03790
ATOCIW82_10480
AASCA4S02_01720
ACETDS739_03885
AOTAcetOri_orf01574
AOYEOV40_003440
ACEKFLP30_01445
ABGAsbog_02513
KBAA0U89_11705
RGIRGI145_11600
ROSCTJ15_05715
RMUCFOB66_13465
RMTIAI58_00030
RFLRmf_06960(mtnD)
RCVPFY06_13740
NCHA0U93_07955
NTND5366_03220
SSAME3D00_03630
LCKHN018_17320
KHAIFJ82_04455
SRFLHU95_19855
NGUQN315_14645
AZLAZL_014450
ALIAZOLI_1161
ABSAZOBR_140281
ABQABAZ39_06095
ABFAMK58_08115
ATIAL072_11895
AHUA6A40_04935
AZTTSH58p_03870
AZMDM194_04330
AZZDEW08_12180
AOZHUE56_17320
AARED3093_03070
AZSE6C72_10410
TMOTMO_a0146(mtnD)
AFRAFE_0433
AFELferr_0595
ACUAtc_2431
ACZAcaty_c2270
AFIAcife_0636
AFJAFERRID_16690
ATXGCD22_00525(mtnD)
AFPK1Y48_02545
DOGHP555_10645
CCXCOCOR_07003(mtnD)
PPAKJY651_49400
SURSTAUR_5895
AGEAA314_01128
MBDMEBOL_003781
CFUSCYFUS_000592
SCLsce1550 sce8993
SCUSCE1572_09820 SCE1572_50320 SCE1572_51125
CCROCMC5_009130
MRMA7982_06346
SAMYDB32_005116
HOHHoch_4249
BSEDDN745_13245
PCAYFRD00_14525
BBAEFRD01_20715
BSTOC0V70_15955
PSTISOO65_17980
BSUBSU13620(mtnD)
BSRI33_1533
BSLA7A1_1506
BSHBSU6051_13620(mtnD)
BSYI653_06990
BSUTBSUB_01482(mtnD)
BSULBSUA_01482(mtnD)
BSUSQ433_07785
BSOBSNT_07853(ykrZ)
BSNBSn5_18855
BSQB657_13620(mtnD)
BSXC663_1403(mtnD)
BSPU712_07120
BSSBSUW23_06995(mtnD)
BSTGYO_1689
BITBIS30_17610
BLIBL03542(mtnZ)
BLDBLi01517(mtnD)
BLHBaLi_c15970(mtnD)
BAYRBAM_013400
BAQBACAU_1317(mtnZ)
BYABANAU_1276(mtnZ)
BAMPB938_06970
BQYMUS_1443(mtnD)
BAMLBAM5036_1276(mtnD)
BAMARBAU_1318(mtnD)
BAMNBASU_1297(mtnD)
BAMBBAPNAU_2423(mtnZ)
BAMTAJ82_07695
BAMYV529_12920(mtnD)
BMPNG74_01396(mtnD)
BAOBAMF_1443(mtnD)
BAZBAMTA208_10325(mtnD)
BQLLL3_01464(mtnD)
BXHBAXH7_02111(mtnD)
BAMIKSO_012665
BAMCU471_13630
BAMFU722_07160
BSIACWD84_14550
BAEBATR1942_04565
BVMB9C48_06855
BSONS101395_03397(mtnD)
BHTDIC78_02630
BMOJHC660_14310(mtnD)
BTEQG4P54_07145(mtnD)
BIQAN935_07100
BSTRQI003_07355(mtnD)
BANBA_4258
BARGBAA_4258
BATBAS3949
BAHBAMEG_4299
BAIBAA_4281
BAXH9401_4058
BANTA16_42590
BANRA16R_43130
BANSBAPAT_4083
BANHHYU01_20805
BANVDJ46_2950
BCEBC4039
BCABCE_4106
BCZBCE33L3796
BCRBCAH187_A4170
BCBBCB4264_A4148
BCUBCAH820_4060
BCGBCG9842_B1090
BCQBCQ_3829
BCXBCA_4152
BALBACI_c40080
BNCBCN_3951
BCFbcf_20090
BCERBCK_15005
BCEFBcrFT9_03152
BCYBcer98_2738
BTKBT9727_3781
BTLBALH_3656
BTBBMB171_C3703
BTTHD73_4338
BTHRYBT1520_21505
BTHIBTK_21355
BTCCT43_CH4045
BTFYBT020_19885
BTMMC28_3331(mtnD)
BTGBTB_c41740(mtnD)
BTIBTG_29225
BTNBTF1_18510
BTHTH175_ch4111
BTHUYBT1518_22375
BTWBF38_5212
BTHYAQ980_09655
BWEBcerKBAB4_3868
BWWbwei_0912(mtnD)
BMYOBG05_1983
BTYBtoyo_1284
BMYCDJ92_1134
BBYCY96_19285
BWDCT694_21735
BTROFJR70_13940
BMOBMLA2C4_21125
BNTGSN03_19140
BPACLMD38_06890
BPANNLJ82_19630
BALUQRY64_23110
BPUBPUM_1255
BPUMBW16_07080
BPUSUP12_06585
BIFN288_08410
BMETBMMGA3_05060(mtnD)
BSMBSM4216_3459
BGYBGLY_1455(mtnD)
BWHA9C19_12785
BXIBK049_01780
BALTCFN77_06950
BAERBAE_14165
BSAFBSL056_06555
BBADK7T73_02615
BCABEFK13_07605(mtnD)
BRYM0696_07450(mtnD)
BJSMY9_1491
GSTHW35_15700
BACWQR42_06440
BACPSB24_03015
BACBOY17_09795
BACYQF06_05820
BACLBS34A_15130(mtnD)
BALMBsLM_1443
BACSAUL54_03840
BACQDOE78_07040
BZHNF868_05815
BHAIKJK41_08115
BARDQRY57_19980
BAEIRE735_13090
BHKB4U37_07800
BCOHBC6307_09145
BMQBMQ_1253(mtnD)
BMDBMD_1237(mtnD)
BMEGBG04_3552
BEOBEH_04830
BFXBC359_14790
PARHI5S86_08010
PKSIE339_04965
BKWBkAM31D_06410(mtnD)
BLEBleG1_0628
SHUAPQ477_11615
BGIBGM20_01150
BPFBpOF4_14690
BONA361_08460
BKOCKF48_04415
CGOTJ1899_12705
CSUAIM538_06130
CFIRNAF01_07965
GKAGK0956
GTEGTCCBUS3UF5_11300
GTKGT3570_04605
GTMGT3921_14680
GLIGLN3_15060
BCALCWI35_05355
GTNGTNG_0844
GWCGWCH70_0853
GYCGYMC61_1748
GYAGYMC52_0874
GCTGC56T3_2599
GMCGY4MC1_2910
GGHGHH_c08930(mtnD)
GJFM493_04900
GEAGARCT_00968(mtnD)
GELIB49_15060
GSEGT50_14465
GSRGS3922_11645
GEJA0V43_02080
GZAIC807_00545
GTHGeoth_2935
PTLAOT13_07945
PTBDER53_08890
PCALBV455_00900(mtnD)
PARGPspKH34_28370(mtnD)
AFLAflv_1994
AGNAFK25_04415
ANMGFC28_1477
AAMYGFC30_1265
ANLGFC29_151
ANDGRQ40_05525
ACAIISX45_02050
ASEDIRT44_02495
AAYDB379_02390
FPNABE65_007260
FARABE41_008305
FECQNH15_09595
APAKAP3564_01635
ACOPRI196_15855
BSJUP17_14145
BMURABE28_013130
PBUTDTO10_01355
PFRIL8956_14695
PSYOPB01_20430
PSYBKD050_10530
NTMBTDUT50_06110
NCMQNK12_08000
NNVQNH39_08620
MEKUHUW50_18100
MSEMGMB29_14920
MDGK8L98_09015
MLITKDJ21_023000
MEBZLPC09_07890
BVQFHE72_08660
RMFD5E69_09045
RAZU9J35_08705
RODP8596_08910
MCUIG8O30_03775
GAJMY490_13415
PSUAFLK61_24135
MJOFOF60_07555
MSUTLC048_14390
ECTOMUG87_06860
ALKLMM271_01235
DOMRRU94_12700
MACRBHM04_11595
MBRUMGG13_10465
MEPIKFV12_12370
MEQUKFV11_01870
MBOCQSV55_10625
MCAKMCCS_23740(mtnD)
MBOEHT586_11485
ESIExig_0427
EATEAT1b_1439
EANEab7_0402(mtnD)
EXMU719_02195
EXUESP131_04640
EAPKB235_03350
EACEKKI46_02455
EAURNMQ00_01785
EPFOE059_01640
BBEBBR47_48930(mtnD)
BLRBRLA_c041950
BFMBP422_20280
BAGRBA6348_07035
BRWGOP56_13500
BCHSJNE38_26600
BCOPJD108_04255
BPABPSE45_23310
BHUILOK74_17095
BAYDBSPP4475_03360
BBORRFB14_04480
BRUMNDK47_05340
PJDPjdr2_2626
GYMGYMC10_2371
PPYPPE_02563
PPMPPSC2_13705(ykrZ)
PPOPPM_2690(ykrZ)
PPOLX809_30105
PPQPPSQR21_027250
PPOYRE92_23030
PMSKNP414_02920(mtnD)
PMQPM3016_3161
PMWB2K_15985
PTAHPL003_20115
PLVERIC2_c25920(mtnD)
PBJVN24_24120
PIHUB51_07200
PPEOABE82_14165
PNPIJ22_21090
POWIJ21_25370
PBVAR543_15255
PXLBS614_21350
PSWUSY83_17980
PIBBBD41_03020
PKBB4V02_11345
PAIHASL14_25680
PVOPVOR_14439
PLWD5F53_17785
PLENEIM92_15430
PPSCEHS13_18355
PALBEJC50_21535
PCHIPC41400_13100
PBKBack11_12330(mtnD)
PPRTET464_06230
PBACHUB98_03580
PRZGZH47_29435
PLYCGXP70_17995
PALOE6C60_2043
PCELHUB94_14725
PALRHGI30_10955
PTHINDS46_17160
PKAPQ456_12940
PUIPUW25_16245
PMAHPTQ21_24315
PAMYP9222_19055
PDYQJQ58_04870
PWNQNH46_13345
PSPNL1F29_19665
PPOGQPK24_15595
PAUNMJA45_16010
PHKSK066_10520
PNKAASFL403_06090
PPABKET34_21085
PKPSK3146_00810(mtnD)
PGLUA3958_20430
TCOTheco_1743
ANXACH33_15425
ASOCCB4_03888(mtnD)
ATHEK3F53_03430
AUDPO771_16330
COHEAV92_08470
CCHLFPL14_27985
CHEBHH215_04605
PLIGNAG76_19260
AACAaci_0094
AADTC41_0115(mtnD)
AFXJZ786_04780
AACOK1I37_01130
ACURJZ785_14610
ADAUNZD86_01660
AFASNZD89_01220
ACYCJI721_07000
TUMCBW65_12840
TABCIG75_15765
EFFskT53_15340(mtnD)
FFELSG31_21780
PANABBH88_03585
PDGBCM40_00520
PHCBBI08_11910
PMARB0X71_16615
PPLABBI15_12950
PLXCW734_02305
PGQFK545_06720
PLAYDNR44_004065
JEOJMA_33150
SURESporoP32a_07270
SPOSDV702_00160
PANCE2636_08740
LFBC1X05_12300
TVUAB849_002700
PABSJIR001_28060(mtnD)
LANIFAX13_06125
ACOLK5I23_01995
SAYTPY_2542(mtnD)
SAPSulac_3294
MFUNGXM21_10990
MSHGMSG_03340(mtnD)
MXEMYXE_23530(mtnD)
MNVMNVI_43100(mtnD)
MCOOMCOO_13920(mtnD)
MHEKJMUB5695_02279(mtnD)
MLJMLAC_41250(mtnD)
MMAMK3U93_15560
CCOECETAM_07335(mtnD)
CSUEQP029_11630
NFANFA_14460 NFA_45450
NFRERS450000_02672(mtnD_1) ERS450000_05387(mtnD_2)
NBRO3I_034715
NNONONO_c39570(mtnD)
NSLBOX37_24020
NSRNS506_04591(mtnD)
NTPCRH09_18160
NOZDMB37_13425
NODFOH10_13285
NAHF5544_36625
NADNCTC11293_05801(mtnD)
NWLNWFMUON74_33790(mtnD)
NIEKV110_33795
NTCKHQ06_23070
NHUH0264_22795
NYALTV02_10650
NGPLTT66_20395
NSPUIFM12276_10510(mtnD)
NYUD7D52_24485
SMASAVERM_6661
SGRFSGFS_091030
SCYER2B67_06275
SCBSCAB_73221
SMALSMALA_8346
SSOII1A49_45470
SLCSL103_26530
SCZABE83_06515
SRWTUE45_02089(mtnD)
SLEsle_00880(sle_00880)
SALWCP975_06495
SGMGCM10017557_66590(mtnD)
SLSSLINC_1882
SNWBBN63_00260
STROSTRMOE7_29160
SFKKY5_1466
SGEDWG14_06807(mtnD)
SRJSRO_0994
SGDELQ87_31405
SCYAEJ357_09285
SKACP970_35365
SRKFGW37_27350
SGALCP966_06785
SPADDVK44_33070
SAQUEJC51_11040
SGFHEP81_00957
SBYH7H31_29735
SRIMCP984_33180
SSUBCP968_02365
SPHVF9278_07970
SSPBCP982_09670
SBROGQF42_30080 GQF42_36645
SPEUCGZ69_04580
SROIIAG44_32175
SGJIAG43_22410 IAG43_29680
SHKJ2N69_06430
SLFJEQ17_37095
SDECL3078_09465
SDURM4V62_33690
SNIGHEK616_51340(mtnD)
SCAEIHE65_36090
SXTKPP03845_101544(mtnD)
STUDSTRTU_000735
SENGOJ254_30485
SCOAQU709_35235
STRZOYE22_29100
SCTSCAT_3260(mtnD)
SCYSCATT_32580
MTSMTES_1960
MIHBJP65_10695
MOOBWL13_02848(mtnD)
MVDAWU67_05660
CPHYB5808_03860
HUMDVJ78_17065
LEULeucomu_12580
LRPMUN76_07980
HEAHL652_00465
AGXAGREI_2658(mtnD)
SUBTKPL76_00795
SUBALQ955_00695
NAEIGCM126_19210(mtnD)
ACITHPK19_08200
HMMR3I40_09835
FALFRAAL1410
FSYFsymDg_0432
FRIFraEuI1c_5779
SENSACE_3605
SACGFDZ84_31010
AOIAORI_2694(mtnD)
AJAAJAP_25350(mtnD)
AMYBBKN51_06100
AABA4R43_35055
AMYYYIM_42990(mtnD)
AROONQK81_08625
ARHDVSH64_02890
APRECNX65_04960
AMIAmir_0987
SESPBN6_11440(mtnD)
SSYIEKG83_05790
SACXIOD16_02805
KALKALB_7736
KUTJJ691_88790
KPHYAOZ06_47425
LEDBBK82_06400
AHMTL08_12700
ACTIUA75_13675
ACADUA74_13580
AHGAHOG_12810(mtnD)
ACTAC1701_24880
ALOCRK55075
ACTUActkin_02625(mtnD)
CROSN8J89_07575
UMERM788_31490
DFUDfulv_32910
DAURDaura_32050
AYMYM304_28010(mtnD)
SYCsyc0916_c
SYUM744_13800
SYFSynpcc7942_0608
SYDSyncc9605_2021
SYESyncc9902_0651
SYGsync_0589
SYRSynRCC307_0459
SYXSynWH7803_0560
SYNKKR100_12575
SYNRKR49_05310
SYNDKR52_06170
SYHSyncc8109_2113
SYNWSynWH8103_00750
SYNCCB0101_11510
SYNYBM449_03925
SYWSYNW0652
CGCCyagr_2989
CYICBM981_1736(mtnD)
PMTPMT_0197
PMFP9303_21601
HHGXM38_007090(mtnD)
CHONNIES4102_03430
GENGM3709_3356
GEEGM3708_1703
CANCyan10605_3364
CSNCyast_1031
CYLAA637_01920(mtnD)
SYPSYNPCC7002_A0553
SYVAWQ23_02925
SYLAWQ21_02900
SYNNNIES970_10440
MARMAE_46350
MPKVL20_5991
MIQB5D77_24465
MVZmyaer102_20050
CYPPCC8801_1146
CYHCyan8802_1176
CYCPCC7424_4156
CYJCyan7822_1594
TERTery_2668
ARPNIES39_K04190
PAGHNIES204_31810
PPSUNO713_00126(mtnD)
PRUNPCC7821_03267(mtnD)
MVAGD0A34_00920 D0A34_11270
LFSHFV01_02025
ONIOsc7112_4525 Osc7112_4979
MICMic7113_2219
GEIGEI7407_0619
GLJGKIL_1170(mtnD)
ANAall2724
NPUNpun_R2028
NOSNos7107_1485
NOPNos7524_2868
NONNOS3756_04520 NOS3756_31050
NOECLI64_04915
NEDHUN01_11430
NPZACX27_17795
AVAAva_4291
NAZAazo_0775
ACYAnacy_1126
ANNEH233_01680
CSGCylst_0482
RSINB6N60_02681 B6N60_02907
CALOCal7507_1398 Cal7507_3407
CALTCal6303_5040
CALNNIES2098_28240 NIES2098_49800
CALSNIES3974_08080
RIVRiv7116_5109
MDPNIES3275_01110 NIES3275_69420
FISFIS3754_30440
NSPHBDGGKGIB_01646(mtnD)
STOQK2F26_06895
TOQHCG51_26740 HCG51_27085
ALAXNIES50_63440 NIES50_65410
SCYTSAMD_71400
SCYSNIES4073_21240
BSENDP114_15550
BOXDP113_15485
NCNBZZ01_03400 BZZ01_07140
CTHEChro_2929
PLPPle7327_0642
SCSSta7437_0143
STANSTA3757_38510
VABWPS_21880(mtnD)
PSLPsta_3140
PIRVN12_23810(mtnD_2)
MFFMFFC18_46610(mtnD)
AHELQ31a_57960(mtnD)
LCREPla8534_71770(mtnD)
AAGGETAA8_37540(mtnD)
BVOPan97_12430(mtnD)
BREMPSR63_04600
AMUCPan181_15600(mtnD)
PNDPla175_09920(mtnD)
BMEISpa11_42320(mtnD)
LILLB_293
LIELIF_B235
LICLIC_20227(ard)
LISLIL_20241 LIL_20282
LBJLBJ_4219
LBLLBL_4233
LBILEPBI_I1308
LBFLBF_1254
LSTLSS_08914
LAJA0128_21410
LMAYDPV73_19490
LKMEFP84_20020
LWLFHG68_20580
LKBLPTSP3_g12500(mtnD)
LNOMAL08_18355
LKRFH602_00375
TPXTurpa_0014
ABACLuPra_00084(mtnD)
HHYHalhy_5975
SGNSGRA_3041(mtnD)
HBNGUY19_11615
FTEFluta_2119
FLUCHH17_01675
AAEaq_1975
HYAHY04AAS1_1513
HHOHydHO_1482
HYSHydSN_1525
HTHHTH_1580
HTEHydth_1568
SULSYO3AOP1_1265
SAFSULAZ_1232
PMXPERMA_1873
NIFW02_34330(mtnD)
LFCLFE_0826
LFILFML04_2085
LFPY981_10675
LEGABH19_11255
MOXDAMO_2927(mtnD)
CDIVCPM_1787
 » show all
Reference
1  [PMID:8407993]
  Authors
Wray JW, Abeles RH.
  Title
A bacterial enzyme that catalyzes formation of carbon monoxide.
  Journal
J Biol Chem 268:21466-9 (1993)
  Sequence
[kpn:KPN_00643]
Reference
2  [PMID:7852397]
  Authors
Wray JW, Abeles RH.
  Title
The methionine salvage pathway in Klebsiella pneumoniae and rat liver. Identification and characterization of two novel dioxygenases.
  Journal
J Biol Chem 270:3147-53 (1995)
DOI:10.1074/jbc.270.7.3147
Reference
3  [PMID:2838472]
  Authors
Furfine ES, Abeles RH.
  Title
Intermediates in the conversion of 5'-S-methylthioadenosine to methionine in Klebsiella pneumoniae.
  Journal
J Biol Chem 263:9598-606 (1988)
Reference
4  [PMID:9880484]
  Authors
Dai Y, Wensink PC, Abeles RH
  Title
One protein, two enzymes.
  Journal
J Biol Chem 274:1193-5 (1999)
DOI:10.1074/jbc.274.3.1193
  Sequence
Reference
5  [PMID:10481280]
  Authors
Mo H, Dai Y, Pochapsky SS, Pochapsky TC.
  Title
1H, 13C and 15N NMR assignments for a carbon monoxide generating metalloenzyme from Klebsiella pneumoniae.
  Journal
J Biomol NMR 14:287-8 (1999)
DOI:10.1023/a:1008396624784
Reference
6  [PMID:11371200]
  Authors
Dai Y, Pochapsky TC, Abeles RH
  Title
Mechanistic studies of two dioxygenases in the methionine salvage pathway of Klebsiella pneumoniae.
  Journal
Biochemistry 40:6379-87 (2001)
DOI:10.1021/bi010110y
  Sequence
[kpn:KPN_00643]
Reference
7  [PMID:12022880]
  Authors
Al-Mjeni F, Ju T, Pochapsky TC, Maroney MJ.
  Title
XAS investigation of the structure and function of Ni in acireductone dioxygenase.
  Journal
Biochemistry 41:6761-9 (2002)
DOI:10.1021/bi012209a
Reference
8  [PMID:12402029]
  Authors
Pochapsky TC, Pochapsky SS, Ju T, Mo H, Al-Mjeni F, Maroney MJ.
  Title
Modeling and experiment yields the structure of acireductone dioxygenase from Klebsiella pneumoniae.
  Journal
Nat Struct Biol 9:966-72 (2002)
DOI:10.1038/nsb863
  Sequence
[kpn:KPN_00643]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.13.11.54
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.13.11.54
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.13.11.54
BRENDA, the Enzyme Database: 1.13.11.54

DBGET integrated database retrieval system