KEGG   ENZYME: 1.17.1.1
Entry
EC 1.17.1.1                 Enzyme                                 

Name
CDP-4-dehydro-6-deoxyglucose reductase;
CDP-4-keto-6-deoxyglucose reductase;
cytidine diphospho-4-keto-6-deoxy-D-glucose reductase;
cytidine diphosphate 4-keto-6-deoxy-D-glucose-3-dehydrogenase;
CDP-4-keto-deoxy-glucose reductase;
CDP-4-keto-6-deoxy-D-glucose-3-dehydrogenase system;
NAD(P)H:CDP-4-keto-6-deoxy-D-glucose oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on CH or CH2 groups;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
CDP-4-dehydro-3,6-dideoxy-D-glucose:NAD(P)+ 3-oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
CDP-4-dehydro-3,6-dideoxy-D-glucose + NAD(P)+ + H2O = CDP-4-dehydro-6-deoxy-D-glucose + NAD(P)H + H+ [RN:R03391 R03392]
Reaction(KEGG)
R03391 R03392
Substrate
CDP-4-dehydro-3,6-dideoxy-D-glucose [CPD:C04297];
NAD+ [CPD:C00003];
NADP+ [CPD:C00006];
H2O [CPD:C00001]
Product
CDP-4-dehydro-6-deoxy-D-glucose [CPD:C01219];
NADH [CPD:C00004];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
Comment
The enzyme consists of two proteins. One forms an enzyme-bound adduct of the CDP-4-dehydro-6-deoxyglucose with pyridoxamine phosphate, in which the 3-hydroxy group has been removed. The second catalyses the reduction of this adduct by NAD(P)H and release of the CDP-4-dehydro-3,6-dideoxy-D-glucose and pyridoxamine phosphate.
History
EC 1.17.1.1 created 1972, modified 2005
Pathway
ec00520  Amino sugar and nucleotide sugar metabolism
ec00541  O-Antigen nucleotide sugar biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00523  CDP-4-dehydro-6-deoxyglucose reductase, E3
K12452  CDP-4-dehydro-6-deoxyglucose reductase, E1
Genes
SMIN: v1.2.023814.t1(symbB.v1.2.023814.t1)
PTI: PHATRDRAFT_12989
STY: STY2300(rfbH) STY2303(rfbI)
STT: t0779(rfbI) t0782(rfbH)
SEX: STBHUCCB_8310 STBHUCCB_8340
SENT: TY21A_03950 TY21A_03965
STM: STM2090(rfbH) STM2093(rfbI)
SEO: STM14_2584(rfbH) STM14_2587(rfbI)
SEV: STMMW_21211 STMMW_21241
SEY: SL1344_2067(rfbH) SL1344_2070(rfbI)
SEJ: STMUK_2120(rfbH) STMUK_2123(rfbI)
SEB: STM474_2175(rfbH) STM474_2178(rfbI)
SEF: UMN798_2258(rfbH) UMN798_2261(rfbI)
SENR: STMDT2_20641(rfbH) STMDT2_20671(rfbI)
SEND: DT104_21491(rfbH) DT104_21521(rfbI)
SPT: SPA0773(rfbI) SPA0776(rfbH)
SED: SeD_A2430
SEG: SG2121(rfbH) SG2124(rfbI)
SEL: SPUL_0804 SPUL_0807(rfbH)
SET: SEN2086(rfbH) SEN2089(rfbI)
SEEP: I137_03625
KIE: NCTC12125_00623(ascD_2) NCTC12125_00627(btrR)
YPE: YPO3113(ddhC) YPO3116(ascD)
YPK: y1067(ascD) y1070
YPH: YPC_3392(ddhC) YPC_3395
YPM: YP_0814(ddhD) YP_0817(ddhC)
YPG: YpAngola_A2896(ddhD)
YPZ: YPZ3_2742(ddhC) YPZ3_2745(ddhD)
YPD: YPD4_2730(ddhC) YPD4_2733(ddhD)
YPX: YPD8_2721(ddhC) YPD8_2724(ddhD)
YPW: CH59_2949(ascD) CH59_2952(ddhC)
YPJ: CH55_1691(ddhC) CH55_1694(ascD)
YPV: BZ15_411(ascD) BZ15_414(ddhC)
YPL: CH46_1983(ascD) CH46_1986(ddhC)
YPS: YPTB0998(ddhD) YPTB1001(ddhC)
YPO: BZ17_1547(ddhC) BZ17_1550(ascD)
YPQ: DJ40_1358(ddhC) DJ40_1361(ascD)
YPU: BZ21_241(ascD) BZ21_244(ddhC)
YPR: BZ20_1045(ddhC) BZ20_1048(ascD)
YPC: BZ23_517(ascD) BZ23_520(ddhC)
YPF: BZ19_355(ascD) BZ19_358(ddhC)
ECA: ECA1421(rfbI) ECA1424(rfbH)
PATO: GZ59_14600(rfbI) GZ59_14630(rfbH)
RBD: ALSL_0414
VSR: Vspart_00173(ascD_1) Vspart_00176(btrR_1)
VFI: VF_0181(ddhD) VF_0184(ddhC)
PAE: PA5236
PAEV: N297_5415
PAEI: N296_5415
PAU: PA14_69140(ubiB)
PNC: NCGM2_5997(ubiB)
PAEB: NCGM1900_6033(ubiB)
PAEP: PA1S_28325
PAEM: U769_28830
PAEL: T223_28785
PAEG: AI22_05670
PAEC: M802_5413
PAEO: M801_5280
PMY: Pmen_0311
PMK: MDS_0371
PPSE: BN5_0232(ubiB1)
PCQ: PcP3B5_04450(ascD)
PPU: PP_5212
PPT: PPS_5066
PPX: T1E_4414
PPUH: B479_25605
PMON: X969_25030
PMOT: X970_24665
PSB: Psyr_0303
PSYR: N018_24200
PPRC: PFLCHA0_c59360(ascD)
PPRO: PPC_5929
PFO: Pfl01_5453(ascD)
PFS: PFLU_5897
PFE: PSF113_5675(ubiB2)
PFB: VO64_2779
PEN: PSEEN5329
PSTT: CH92_02445
PKC: PKB_0329(ubib1)
PSES: PSCI_1457
PSEM: TO66_30150
PSOS: POS17_5924
PANR: A7J50_5627
PSET: THL1_5507
PSIL: PMA3_29070
PALL: UYA_01465
SAZ: Sama_2107
SLO: Shew_1503
SWP: swp_1803
SVO: SVI_1767
SKH: STH12_02110(vioA)
MAQ: Maqu_0483
MHC: MARHY0393
MAD: HP15_236
MBS: MRBBS_0497(rfbI)
MARJ: MARI_24550(tphA1II)
ALG: AQULUS_03340(ascD)
ASIP: AQUSIP_03350(ascD) AQUSIP_17840(per)
LPN: lpg2932(ubiB)
LPH: LPV_3306
LPO: LPO_3256
LPM: LP6_2967(ubiB1)
LPF: lpl2861
LPP: lpp3000
LPC: LPC_3238(ubiB)
LPA: lpa_04289
LPE: lp12_2921
LLO: LLO_0085
LFA: LFA_3704
LHA: LHA_3202(ubiB)
LOK: Loa_02816
LCD: clem_00365(ascD)
LLG: 44548918_02661(ascD)
LJR: NCTC11533_02817(ascD)
LCJ: NCTC11976_00743(ascD)
LWA: SAMEA4504053_3453(ascD)
LSS: NCTC12082_01979(ascD)
LADL: NCTC12735_01676(ascD)
TMC: LMI_3110 LMI_3135(ubiB)
METL: U737_15735(rfbH)
MBUR: EQU24_17760(rfbH)
MEC: Q7C_2025
TEE: Tel_02345
AEH: Mlg_2530
HHA: Hhal_2281
TKM: TK90_0010
TVR: TVD_13445
HCH: HCH_00287
CSA: Csal_0586
HEL: HELO_3783
HAM: HALO4044
HCO: LOKO_02883(ascD) LOKO_02960(fre)
HBE: BEI_3195(ascD)
HAXI: HAALTHF_01140n(fre)
ABO: ABO_2315
ADI: B5T_04001
APAC: S7S_02200
AXE: P40_19420
KKO: Kkor_2590
KGE: TQ33_2230
TOL: TOL_3656
NJP: NEJAP_3467(ascD)
AEL: NCTC12917_02823(arnB_2) NCTC12917_02826(fre_1)
TBN: TBH_C2622
RMA: Rmag_0764
ENM: EBS_0060(ascD)
NME: NMB1359
NMP: NMBB_1504
NMQ: NMBM04240196_0847(ascD)
NMZ: NMBNZ0533_1346(ascD)
NMA: NMA1571
NMW: NMAA_1086
NMC: NMC1294
NMN: NMCC_1270
NMT: NMV_1039
NMI: NMO_1195
NGO: NGO0659
NGK: NGK_1248
NLA: NLA_11910
NZO: SAMEA4504057_1599(ascD)
NCI: NCTC10296_02430(ascD)
NCZ: NCTC10294_00595(ascD)
NANI: NCTC12227_00853(ascD)
NMUS: H7A79_1055
CVI: CV_3784(ubiB) CV_3891(rfbH)
LHK: LHK_00427(ubiB)
PSE: NH8B_3481
RSO: RSc2434
RSN: RSPO_c01014(nagAa)
RSE: F504_2393
RSY: RSUY_25140(ascD)
RPI: Rpic_2702
REH: H16_A3024(h16_A3024) H16_B1877(h16_B1877)
CNC: CNE_1c29780(ascD) CNE_2c18330(ascD) CNE_BB1p05800(ascD1) CNE_BB1p11830(ascD2) CNE_BB1p13120(ascD3)
CGD: CR3_2215(ascD) CR3_3397(ddhD)
BMA: BMA1966
BMAL: DM55_2477
BMAE: DM78_2520
BMAQ: DM76_2462
BMAI: DM57_763
BMAF: DM51_1636
BMAZ: BM44_2725
BMAB: BM45_2291
BPS: BPSL0927 BPSS0421(rfbH)
BPSH: DR55_189 DR55_4932(ddhC)
BPSA: BBU_1250 BBU_5627(ddhC)
BTE: BTH_I0792 BTH_II1982(rfbH)
BTQ: BTQ_5263(ddhC) BTQ_812
BTJ: BTJ_1629 BTJ_3895(ddhC)
BTZ: BTL_2909 BTL_4749(ddhC)
BTD: BTI_2888
BTV: BTHA_3128 BTHA_5478(ddhC)
BTHE: BTN_1800 BTN_4388(ddhC)
BTHM: BTRA_3223 BTRA_4655(ddhC)
BTHL: BG87_3103 BG87_4721(ddhC)
BOK: DM82_320 DM82_4500(ddhC)
BOC: BG90_704
BVE: AK36_1406
BCN: Bcen_1879
BCJ: BCAL2700
BCEW: DM40_126
BCEO: I35_2560
BAM: Bamb_2537
BMJ: BMULJ_02455(ascD)
BMU: Bmul_0805
BMK: DM80_2472
BMUL: NP80_2634
BCT: GEM_0940
BCED: DM42_2577
BDL: AK34_589
BCON: NL30_30700
BUB: BW23_2396
BLAT: WK25_12075
BTEI: WS51_22895
BSEM: WJ12_12520
BPSL: WS57_31240
BMEC: WJ16_12800
BSTG: WT74_13305
BGU: KS03_309
BUK: MYA_2254
BUL: BW21_3030
PNU: Pnuc_1724
PNE: Pnec_1442
PLG: NCTC10937_05086(ascD)
HYF: DTO96_101458(ascD) DTO96_101655(colD)
LMIR: NCTC12852_02220(ascD)
CABA: SBC2_07740(ascD_1) SBC2_81640(ascD_2)
BPE: BP0362 BP1817(ascD)
BPC: BPTD_0357 BPTD_1794(ascD)
BPER: BN118_0105 BN118_1678(ascD)
BPET: B1917_0364 B1917_2018(ascD)
BPEU: Q425_28150(ascD) Q425_34740
BPAR: BN117_2963(ascD) BN117_4241
BPA: BPP1900(ascD) BPP4171
BBR: BB3210(ascD) BB4641
BPT: Bpet1991(ascD)
BAV: BAV2367
BHO: D560_0719
BHM: D558_0707
BHZ: ACR54_03464(ascD)
BTRM: SAMEA390648704052(ascD)
AXX: ERS451415_00317(ascD_1) ERS451415_01961(ascD_2) ERS451415_04070(ascD_3)
TEA: KUI_0627(ascD)
TEG: KUK_0496(ascD)
TAS: TASI_0670
TAT: KUM_0886(ascD)
PUT: PT7_1426
AMIM: MIM_c18440(ascD) MIM_c33480
BPSI: IX83_04095
ODI: ODI_R1927
RFR: Rfer_3299
PNA: Pnap_3204
AAV: Aave_1977
AJS: Ajs_2987
ACRA: BSY15_447
VEI: Veis_1766
DAC: Daci_2192
CTES: O987_21210
RTA: Rta_31550
LIM: L103DPR2_02477(ascD)
LIH: L63ED372_02370(ascD)
HYB: Q5W_15835
HPSE: HPF_04790(ascD)
MPT: Mpe_A1127
HAR: HEAR0755
MMS: mma_0684(ascD)
JAG: GJA_4200(ascD)
CFU: CFU_3552(ascD)
CARE: LT85_4066
TIN: Tint_2408
THI: THI_2798
RGE: RGE_34040
PBH: AAW51_3881(ascD)
NEU: NE0594
NET: Neut_1041
MFA: Mfla_0031
MEH: M301_0063
MEP: MPQ_0030(ubiB)
MBAC: BN1209_0017(ascD)
MBAT: BN1208_0013(ubiB)
NIM: W01_17310
URU: DSM104443_04217(ascD)
EBA: ebA1776(ascD)
ABRE: pbN1_25470(ascD)
APET: ToN1_18150(ascD)
DSU: Dsui_0609
OTR: OTERR_29200(ascD) OTERR_30190(ascD)
AZO: azo3496(ascD)
AOA: dqs_3639
AZA: AZKH_1440 AZKH_3854(ascD)
TCL: Tchl_0473
FPHO: SHINM1_022070(ascD)
KCI: CKCE_0213(ascD)
KCT: CDEE_0680
KBL: CKBE_00519(ascD)
KBT: BCUE_0656
KDE: CDSE_0668
KGA: ST1E_0741
KON: CONE_0638
KSO: CKSOR_00387(ascD)
SULC: CVO_08545(rfbH)
SULR: B649_10000
CJM: CJM1_1379(rfbH)
CJQ: UC78_1368(arnB)
CCQ: N149_1080(rfbH) N149_1087
CCOF: VC76_05590(vioA) VC76_05625(arnB)
CGRA: CGRAC_1919
CCUN: CCUN_1145
CLX: CLAN_0165
ACRE: ACRYA_0760
APOC: APORC_0918
AAQI: AAQM_2026
AMYT: AMYT_0707
HBV: ABIV_0850
HEBR: AEBR_0587
SDL: Sdel_1788
SMUL: SMUL_2476(rfbH)
SHAL: SHALO_2220
SULJ: SJPD1_2231
SULT: FA592_03790(rfbH)
HYO: NNO_0328
SUN: SUN_2144
NIS: NIS_0087
GUR: Gura_3788
GBM: Gbem_0857(ddhC)
GEO: Geob_2126(ddhC)
GEM: GM21_3400
PCA: Pcar_1130(ddhC)
PPD: Ppro_3348
DALK: DSCA_06570(ddhC)
DLI: dnl_14500
ADE: Adeh_4295
AMIH: CO731_01603(nagAa)
ATU: Atu1196
KAI: K32_25470
BRA: BRADO2481
AOL: S58_51330
MEX: Mext_2030
BBAR: RHAL1_00822(rfbH)
PHL: KKY_2638
MHEY: H2LOC_020055(rfbH)
LABT: FIU93_04510(pglE) FIU93_30545(vioA)
CAK: Caul_2716
PDE: Pden_1296
PGD: Gal_03274
ROH: FIU89_02675(arnB)
MARU: FIU81_16700(wbpE)
SECH: B18_09620
SPZR: G5C33_08245(rfbH)
SPHS: ETR14_11430(rfbH)
SHUM: STHU_53700
MAG: amb1072
MGRY: MSR1_32410(dmpP)
MAGQ: MGMAQ_1162 MGMAQ_3830(rfbH)
MGM: Mmc1_2449
MAI: MICA_176
MAN: A11S_174
BMX: BMS_0379(rfbH)
ATX: GCD22_00340(ascD) GCD22_01562(xylA) GCD22_02682(mimB) GCD22_02895(mimB)
PPOL: X809_39490
PPQ: PPSQR21_046570(wecE)
PPSC: EHS13_28080(rfbH)
PLUT: EI981_25825(rfbH)
COHN: KCTCHS21_21020(rfbH)
LFE: LAF_1034
CAE: SMB_G2211(rfbH)
CAY: CEA_G2192
CBK: CLL_A2328
CBEI: LF65_02940
CSR: Cspa_c54130(rfbH)
CLD: CLSPO_c27880(rfbH)
CTYK: CTK_C21300
CDY: F3K33_13230(rfbH)
CTH: Cthe_2559
BHU: bhn_I0588
CEW: EKH84_21420(rfbH)
ROB: CK5_01660
CSO: CLS_35600
LUA: D4A81_02560(rfbH)
PXV: FXF36_03205(rfbH)
ELM: ELI_2397
AWO: Awo_c24780(rfbH)
VGU: HYG85_08555(rfbH)
BPRS: CK3_10650
SEDZ: JYG23_07360(rfbH)
SRI: SELR_05880(rfbH)
MMI: MMAR_2335
MLI: MULP_03285(rfbH)
MFJ: MFLOJ_10730(ddhC)
MSTO: MSTO_11880(ddhC)
MBAI: MB901379_02168(arnB_2)
MSAR: MSAR_47370(ddhC)
NFA: NFA_33500
NFR: ERS450000_00703(arnB_1)
RER: RER_03990
REY: O5Y_01950
CELZ: E5225_05755(rfbH)
NDK: I601_0599(arnB)
AMYY: YIM_36685(arnB5)
PDX: Psed_0073
ATL: Athai_13700(rfbH)
CYI: CBM981_2625(rfbH)
PMM: PMM1205
MAR: MAE_10910
MPK: VL20_2435
TER: Tery_2261
GLJ: GKIL_1901(rfbH)
PBF: CFX0092_A1300(rfbH)
SNG: SNE_A16740(rfbH)
PSL: Psta_4511
GES: VT84_15580(arnB)
ULI: ETAA1_15290(fdtB_1) ETAA1_28500(arnB)
SACI: Sinac_3927
KST: KSMBR1_2294(rfbE_4)
BRM: Bmur_0129
BPW: WESB_0129
BIP: Bint_1445
ACA: ACP_0582
TALB: FTW19_08040(rfbH) FTW19_15120(rfbH)
ABAS: ACPOL_2210
EDA: GWR55_15545(rfbH)
SUS: Acid_2248
PFER: IRI77_19905(rfbH)
EPO: Epro_1254(ddhC)
DRC: G0Q07_02755(rfbH)
CPI: Cpin_0410
CHIT: FW415_02290(rfbH)
ARAC: E0W69_011175(rfbH)
MUH: HYN43_018225(rfbH)
DFE: Dfer_4600
ADD: HUW48_13365(rfbH)
FBR: FBFL15_0753(rfbH)
TMAR: MARIT_3152
CPC: Cpar_1451
CACI: CLOAM0645
THER: Y592_04200
OCY: OSSY52_03550(ddhC) OSSY52_07680(rfbH)
NDE: NIDE2326
NIO: NITINOP_2254(rfbH)
NJA: NSJP_1700
THET: F1847_08915(rfbH)
MAE: Maeo_0388
MST: Msp_0533
MPI: Mpet_1374
MPL: Mpal_2188
NAT: NJ7G_3919
AHO: Ahos_0936
 » show all
Reference
1  [PMID:4389672]
  Authors
Pape H, Strominger JL.
  Title
Enzymatic synthesis of cytidine diphosphate 3,6-dideoxyhexoses. V. Partial purification of the two protein components required for introduction of the 3-deoxy group.
  Journal
J Biol Chem 244:3598-604 (1969)
Reference
2  [PMID:4152100]
  Authors
Rubenstein PA, Strominger JL.
  Title
Enzymatic synthesis of cytidine diphosphate 3,6-dideoxyhexoses. 8. Mechanistic roles of enzyme E-1 and pyridoxamine 5'-phosphate in the formation of cytidine diphosphate-4-keto-3,6-dideoxy-D-glucose from cytidine diphosphate-4-keto-6-deoxy-D-glucose.
  Journal
J Biol Chem 249:3776-81 (1974)
Reference
3  [PMID:7826006]
  Authors
Liu HW, Thorson JS.
  Title
Pathways and mechanisms in the biogenesis of novel deoxysugars by bacteria.
  Journal
Annu Rev Microbiol 48:223-56 (1994)
DOI:10.1146/annurev.mi.48.100194.001255
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.17.1.1
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.17.1.1
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.17.1.1
BRENDA, the Enzyme Database: 1.17.1.1
CAS: 37256-87-4

DBGET integrated database retrieval system