KEGG   ENZYME: 1.2.1.68
Entry
EC 1.2.1.68                 Enzyme                                 
Name
coniferyl-aldehyde dehydrogenase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the aldehyde or oxo group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
coniferyl aldehyde:NAD(P)+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
coniferyl aldehyde + H2O + NAD(P)+ = ferulate + NAD(P)H + 2 H+ [RN:R05700 R05701]
Reaction(KEGG)
R05700 R05701;
(other) R07441 R07442
Substrate
coniferyl aldehyde [CPD:C02666];
H2O [CPD:C00001];
NAD+ [CPD:C00003];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
ferulate [CPD:C01494];
NADH [CPD:C00004];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
Comment
Also oxidizes other aromatic aldehydes, but not aliphatic aldehydes.
History
EC 1.2.1.68 created 2000
Pathway
ec00940  Phenylpropanoid biosynthesis
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00154  coniferyl-aldehyde dehydrogenase
K12355  coniferyl-aldehyde dehydrogenase
Genes
ATHAT3G24503(ALDH2C4)
ALY9319591
CRB17892119
CSAT104746994 104767838
EUSEUTSA_v10002492mg
BRP103860041
BNA106361781 111204574
BOE106335834
RSZ108856219 130501088
THJ104804582 104804583 104821635 104821636
CPAP110818570
CIT102616973 102617281
CICCICLE_v10008077mg CICLE_v10010275mg CICLE_v10010514mg
PVY116128027
MINC123194676 123200334
TCC18588624
GRA105769191 105773894 105780141 105780881
GHI107901219 107916427 107930845 107932952 107933001 107962664
GAB108453262 108454848 108472453 108485106
HSYR120123354 120156584 120166447
DZI111284558
EGR104438292 104438294 104438295 104438296 104438297 104438298
GMX100527654 100779993(ALDH2C6) 100783920(ALDH2C4) 100784449(ALDH2C3) 100791396(ALDH2C8) 100791918(ALDH2C7) 100792798(ALDH2C9) 100811540(ALDH2C5) 100817721(ALDH2C1)
GSJ114368858 114368859 114413591 114413592 114418572 114418573 114422153 114422478 114425732
PVUPHAVU_002G314000g PHAVU_002G3141000 PHAVU_004G162200g PHAVU_004G162300g
VRA106765648 106766579 106766580 106774202 106780471
VAR108345057 108346139 108346954 108346986
VUN114179363 114179619 114181137 114182153
VUM124821231 124829999 124830000 124841591
CCAJ109804144 109804237 109813456 109813458 109813476
APRC113853823 113853824 113866797 113867327 113867879
MTR11409735 11422599 11439969 11442573
TPRA123885370 123887463 123915449 123915450
CAM101493969 101513875 101514219
PSAT127101437 127101800 127105827 127105828 127115445 127116301 127116317
VVO131594304 131598703 131603876 131603877 131613996
LJALj0g3v0215059.1(Lj0g3v0215059.1) Lj2g3v0777150.1(Lj2g3v0777150.1) Lj2g3v0777190.1(Lj2g3v0777190.1) Lj4g3v3093850.1(Lj4g3v3093850.1)
ADU107478690 107478691 107490259 107490260 107490261
AIP107630300 107630301 107644359 107644362 107644364
AHF112738119 112738120 112751184 112751186 112751188 112790258 112790259 112802156 112802159 112803836
LANG109332398 109343001 109343002 109349789 109351371 109358771
PCIN129293477 129309644 129309654
FVE101300274 101300557 101300842 101301128
RCN112190146 112190147 112190148 112192323 112192325
PPER18769769
PMUM103340918
PAVI110768298
PDUL117633627
MDM103400588 103418162 103449117 103449128
MSYL126594665 126594702 126594728 126594743 126601446
PXB103929434 103929435 103929436 103938843
ZJU107431863
MNT112094039 21403698 21403699 21403701
CSAV115705056 115705066 115705373 115705374 115707294
CSV101219029
CMO103501546
BHJ120071508
MCHA111014471
CMAX111471924 111485175
CMOS111433130 111461573
CPEP111779756 111793231
RCU8284818 8284821
JCU105637698 105637699
HBR110637318 110637319 110637342 110637343
MESC110603042 110604189
POP7458755
PEU105138908
PALZ118050665 118054143
JRE108992687 108992688 108997880 108997881 109004652 109004654 109004656
CILL122305033 122305736 122306838 122306904 122306990 122307727 122308162 122308301 122308303 122308304 122308501 122308502
CAVE132166069 132166135 132166363 132166554 132166555 132166556 132166557 132166586
QSU112017351 112025933 112030189 112030192 112030193 112030201 112030202
QLO115976956 115976958 115978417
TWL119996544 119998005 120005670
SLY101247788
SPEN107007705
SOT102591575
SSTN125861658 125862516
SDUL129870719
CANN107841038 107841040
LBB132636780 132636781
NTA107783292 107793653
NSY104248982
NTO104118179
NAU109226531
INI109147675 109148250 109176903 109186419
ITR116000282 116000283 116011752 116013493 116013617
SIND105158825 105162106
OEU111399385 111407885
EGT105974067
SSPL121747558 121802467 121804802
SMIL130988308 130995871
APAN127248359 127251968 127266381
HAN110871226 110886875 110893785 110940296
ECAD122581899 122595956 122598427
LSV111897913 111897919 111899225 111904175
CCAV112506760 112516420 112516421 112516784
DCR108205596 108215217 108215465
CSIN114282311 114282324 114288093 114319353
RVL131302148 131320181
AEW130757609 130784294 130789886 130790309
BVG104902157 104902158 104902160
SOE110777586 110778019
CQI110707634 110707825 110707828 110729060 110729072 110729073
ATRI130814574
MOF131157070 131157071 131157649
NNU104592609 104595225 104595226
MING122062397 122065211
TSS122653037 122670380
PSOM113348310 113348311 113349051 113349052
OSA4326375 4326376 4341419
DOSAOs01t0591000-01(Os01g0591000) Os01t0591300-01(Os01g0591300)
OBR102706856 102721779 102722059
OGL127754141 127761309 127777278
BDI100824969 100832146 100832456
ATS109740782 109760129 109783318 109783397 109784604
TDC119268291 119270022 119278050 119284887 119327912 119330361 119341033 119341527 119348795
TAES123058353 123060778 123063013 123071905 123080224 123094765 123148107 123151902 123157455 123157456 123164615 123168948 123182453
TUA125521145 125522611 125522970 125522993 125531781 125542543 125544090 125545678
LPER127313386 127342798 127342799
LRD124660474 124665572 124665975 124666292 124683841 124694745
SBI110433548 8065048 8082171
ZMA103629801 103637346 541913 541914
SITA101753824 101782962 101786865
SVS117853311 117855223 117859058
PVIR120672757 120672760 120673236 120703798 120707251 120707252
PHAI112891161 112891516 112894826
PDA103695702 103720725 120112319
EGU105047732 105048426 105048511 105048589
MUS103978737 103986020 103986978
ZOF121970151 121970152 121975243 121996889 122000746 122005034 122009933 122020710 122052131 122052145
DCT110096705 110102637 110102649 110102654 110109700 114578361
PEQ110019312 110019344 110031817 110031819 110037950
AOF109819736 109819737 109820854
MSIN131223417 131254175
NCOL116256240 116256525 116262734
ATR18432065
SMOSELMODRAFT_235150
EPTHWQ17_23310
KPASLUW96_28770
SYMK6K13_08900
PSHISAMEA2665130_2029(calB)
SMARSM39_2711
SMACSMDB11_2482
SMWSMWW4_v1c32370
SERFL085_12435
SERSSERRSCBI_15675
SSURATE40_012740
SURIJ0X03_07775
SNEMNLX84_16195
SNEVOI978_16295
GQUAWC35_21175
RBADH2866_16955
ECAECA3562(calB)
PATREV46_17675
PATOGZ59_35850(calB)
PCTPC1_3382
PCCPCC21_033850
PPOABJK05_11915
PBRAB5S52_04760
PPUJE2566_17020
PARII2D83_04915
PAQUDMB82_0004515
PVZOA04_36500(calB)
PPAVLOZ86_04960
PQUIG609_003925
PPOOLW347_17155
PACBM9782_19310
DDDDda3937_02123
DZEDd1591_1351 Dd1591_3496
DDCDd586_2788
DZCW909_13640
DSOA4U42_02090 A4U42_12095
CEDLH89_09310 LH89_19560
DFNCVE23_03425 CVE23_14955
DDQDDI_0372 DDI_2756
DAQDAQ1742_01313(calB)
DLCO1Q98_05535
BGJAWC36_02815 AWC36_13745
BRBEH207_06665
BNGEH206_17810
BIZHC231_06830 HC231_18195
LBQCKQ53_11745
LPOPI6N93_10050
PAOPat9b_4205
XBUHGO23_10320
XALXALC_0095
XSASB85_12420
XTNFD63_19140
XHYFZ025_10590
XTHG4Q83_16475
XAGHEP73_04304
XASHEP74_04173
SMLSmlt4620(calB)
SMTSmal_3971
BUJBurJV3_4015
SMZSMD_4152(calB)
SACZAOT14_22360(calB_2)
STEKAXG53_17300
SRHBAY15_0038
SLMBIZ42_09090
STENCCR98_20565
STEMCLM74_20880
STESMG068_20580
SINCDAIF1_41140(calB)
SPAQSTNY_R41570
STEQICJ04_17620
SGENRKE57_20715
PSUPsesu_2844
PSUWWQ53_09140
PMEXH4W19_12155
PJPLAG73_16855
PDDMNQ95_07615
PWIMWN52_10965
LABLA76x_0223
LAQGLA29479_3257
LCPLC55x_5130
LGULG3211_5100
LEZGLE_5006
LEMLEN_4764(aldH)
LMBC9I47_0130
LYTDWG18_12900
LUEDCD74_03475
LYJFKV23_16785
LSOLGOY17_01000
LSXH8B22_14350
LAREHIV01_013000
LCICINQ41_01395
LAVIINQ42_01410
LAUXLA521A_02430
LYARDV84_08370
LUMCNR27_00685
THESFHQ07_09165
THEHG7079_01725
TCNH9L16_04520
TBVH9L17_07415
XBCELE36_19375
FAUFraau_1825
FSGLQ771_13660
FEDLQ772_15290
RHDR2APBS1_0272
RGLCS053_01940 CS053_02645 CS053_14000
RTHLRK53_01255
DJICH75_18045
DJAHY57_04970 HY57_13010
DTXATSB10_25930
DYEEO087_13595
DCSISN74_01160
DTLH8F01_11715
DTADYST_03447
LRZBJI69_05255
LPYFIV34_02060
LANHKR767_08910
LFLIM816_16915
LAEGL2Y94_19360
LAEOL2Y97_01985
LAESL2Y96_02255
XBAC7S18_21545
RBDALSL_2445 ALSL_2491
VCHVC_A1067
VCFIR04_04705
VCSMS6_A1097
VCEVch1786_II0753
VCQEN18_03560
VCJVCD_000275
VCIO3Y_18473
VCOVC0395_0175
VCRVC395_A1089
VCMVCM66_A1025
VCLVCLMA_B0816
VCXVAA049_1938
VCZVAB027_1067
VVUVV1_2147 VV2_0051
VVYVV2296 VVA0559
VVMVVMO6_01015 VVMO6_03501
VVLVV93_v1c20080 VV93_v1c35620
VPAVPA0761
VPBVPBB_A0701
VPKM636_03260
VPFM634_21745
VPHVPUCM_20660
VHAVIBHAR_05634
VCAM892_23455
VAGN646_4161
VEXVEA_000269
VDBAL552_06535
VHRAL538_23765
VNAPN96_08230
VOWA9237_03130 A9237_21875 A9237_22850
VROBSZ04_00385 BSZ04_18015
VSPVS_1237
VEJVEJY3_04830
VFUvfu_B00961
VNIVIBNI_A3762
VANVAA_01929
LAGN175_16795
VAUVANGNB10_cII0986c(calB)
VCYIX92_10035 IX92_16430 IX92_17315
VCTJV59_21755 JV59_22685 JV59_28430
VTUIX91_05345 IX91_22150
VEUIXK98_05700 IXK98_13675
VSIMTO69_08750
VFLAL536_00030
VMIAL543_01075
VBRA6E01_15385
VSCVSVS12_03418
VGABSQ33_13025
VSHBSZ05_11250 BSZ05_12375 BSZ05_12735 BSZ05_23720
VQICCZ37_18590
VTAB1529(calB)
VAFD1115_18335
VNLD3H41_18970
VCCFAZ90_06390 FAZ90_18520
VASGT360_06615
VAQFIV01_10000(calB1) FIV01_19095(calB2)
VSRVspart_00842(calB)
VKABTD91_00310
VZIG5S32_17030
VNVIF132_09970
VGIMID13_09145 MID13_15980
VSLLTQ54_15560 LTQ54_16410
VPLSA104470976_02904(calB)
VJPNP165_15550
VPGLZI70_00980
VOSKNV97_12125
VTICEQ48_03120
VCRAIS519_00650 IS519_16775
VNPKW548_21585
VLEISX51_07800 ISX51_22505
VSYK08M4_12300(calB)
VRURND59_01945
VMTQYQ96_17545
VFIVF_1681
VFMVFMJ11_1805
VSAVSAL_I1092(calB)
AWDAWOD_I_1798(calB)
PPRPBPRA0132(VV2296)
PGBH744_2c0395 H744_2c1862
PDSCAY62_13825
PGHFH974_00390
GHOAL542_00575
GKDK6Q96_00325 K6Q96_09385
SALYE8E00_15305
SKSFCN78_14390
SCOTHBA18_15200
SPRON7E60_17175
PAEPA0366
PAEVN297_375
PAEIN296_375
PAUPA14_04810
PAPPSPA7_0460
PAGPLES_03631
PAFPAM18_0364
PNCNCGM2_5834
PDKPADK2_01835
PSGG655_01860
PRPM062_01830
PAEPPA1S_01850
PAERPA1R_gp3877
PAEMU769_01885
PAELT223_01845
PAESSCV20265_0381
PAEUBN889_00432
PAEGAI22_02050
PAECM802_374
PAEOM801_375
PMYPmen_4187
PMKMDS_4509
PREPCA10_02600
PPSEBN5_3997(calB)
PFUWKF707C_2330 KF707C_38410
PALCA0T30_00455
PCQPcP3B5_05040(calB_1) PcP3B5_33070(calB_2) PcP3B5_37230(calB_3)
PMUIG4G71_00800 G4G71_17075
PNTG5B91_02200 G5B91_15120
PPAAB7D75_01800
PPUPP_5120(calB)
PPFPput_4994
PPGPputGB1_5170
PPWPputW619_0345
PPTPPS_4965
PPBPPUBIRD1_4910
PPIYSA_04372
PPXT1E_4680
PPUHB479_25070
PPUTL483_14080 L483_30745
PPUNPP4_27230 PP4_51840
PPUDDW66_5358 DW66_5891
PFVPsefu_0171 Psefu_2347
PMONX969_24515
PMOTX970_24150
PPJRK21_05396
PMOLCLJ08_14365
PALDLU682_027830
PMOSO165_021435
PSTPSPTO_0418
PSBPsyr_2579
PSYRN018_14455
PSPPSPPH_2732(calB)
PAMGBKM19_015915
PCIPCH70_03780 PCH70_14060
PAVLBKM03_02385
PVDCFBP1590__4905(calB)
PCABJGS08_13375
PSYIMME58_13540
PASTN015_02730 N015_12510
PLIJKQP88_01850
PFLPFL_5865(calB)
PPRCPFLCHA0_c58190(calB)
PPROPPC_5812(calB)
PFEPSF113_5565(calB)
PFNHZ99_16035
PFOPfl01_5345(calB)
PFSPFLU_5788
PFCPflA506_5085(calB)
PPZH045_19360
PFBVO64_2673
PMANOU5_3820
PTVAA957_16125
PCGAXG94_02390 AXG94_13710
PVRPverR02_11405 PverR02_29660
PAZOAYR47_05105
POIBOP93_24675
PRXHRH33_25515
PMEDE3Z27_14035 E3Z27_26725
PKRAYO71_01795
PMUDNCTC8068_05085(calB)
PTOLI7845_27240
PFWPF1751_v1c52060(calB)
PFFPFLUOLIPICF709940
PFXA7318_25640
PENPSEEN0293
PBAPSEBR_a5345
PBCCD58_28070
PPUUPputUW4_01739 PputUW4_02082 PputUW4_02298 PputUW4_05143
PDRH681_01645 H681_12345
PSVPVLB_01470
PSKU771_29965
PKCPKB_0385(calB)
PCHEY04_31295
PCZPCL1606_03450
PCPJM49_02005
PCHPC4K32_5945
PFZAV641_01305 AV641_10550
PLQAA042_08950 AA042_19780
PALKPSAKL28_50130
PPVNJ69_19975
PSESPSCI_2175(calB) PSCI_4227
PSEMTO66_29660
PSECCCOS191_0347(calB1) CCOS191_3031(calB2) CCOS191_3236(calB3)
PPSYAOC04_07850 AOC04_21485
PSOSPOS17_5811(calB)
PFKPFAS1_12925
PANRA7J50_5518
PSETTHL1_227
PSILPMA3_11560 PMA3_28585
PYMAK972_0140
PKEDLD99_27220
PALLUYA_22305
PUMHGP31_21000 HGP31_29505
POJPtoMrB4_03510(calB)
PGGFX982_01298
PPSHG5J76_04270 G5J76_13505
PGYAWU82_08125
PLALFXN65_01255
PSEJHNQ25_03760
PVKEPZ47_14545 EPZ47_28165
PEZHWQ56_27220
PBZGN234_04300 GN234_20040
PKHJLK41_22800
PTYJWV26_07930
PMAOPMYSY11_0299(calB) PMYSY11_0782(calB)
PATAJWU58_02350
PDWBV82_2522
PZEHU754_028510
PMOEHV782_027545
PCAMHNE05_19300
PSEPC4K39_3799
PPIIQL104_29660
PVWHU752_012830 HU752_030835
PTRTHU722_0027935
PXAKSS93_03500
PSAMHU731_014065
PTZHU718_028760
PQIKH389_25520
PSHHHU773_026475
PXNHU772_023440
PHVHU739_019505
PPRGHU725_021625
PANHHU763_023125
PASGKSS96_27075
PFAKKSS94_25550
PMUYKSS95_04425
PMAMKSS90_23985
PAZEKSS91_11365 KSS91_18885 KSS91_27265
PALVKSS97_27445
PORYEJA05_26730
PWZJ7655_19810
PTKEXN22_02765
PTWTUM18999_05070(calB)
PZAHU749_028250
PIEHU724_026660
PWYHU734_002015
PTAENCTC10697_00271(calB_1) NCTC10697_02060(calB_2)
PGFJ0G10_29100
PCAVD3880_01295 D3880_10340 D3880_17490 D3880_17665
PJUL1P09_12920 L1P09_23820
PHFNLY38_23145
PPHNHU825_06385 HU825_14740
PIZLAB08_R34980 LAB08_R57350
PPEGKUA23_28310
PSIINF676_25615
PSIHLOY51_25555
PCASLOY40_17510 LOY40_27430
PFITKJY40_28670
PASILG197_03305 LG197_15130
PKMPZ739_11560 PZ739_26350
PNBNK667_29360
PSOAPSm6_23990(calB)
PTAIICN73_08060
PKKQQ992_26585
PKJQ1W70_11810
PHYGJTY93_25700
PHOMKJF94_24845
PCHEQYM18_05505
PCUCPSH97_26465
PTRLOU419_02045 OU419_14875
PPAELDL65_09440
PSAPST_0609 PST_3999
PSZPSTAB_3959
PSRPSTAA_4150
PSCA458_01305
PSJPSJM300_01460
PSHPsest_0247
PSTTCH92_10150
PSTUUIB01_01245
PSEDDM292_20505
PCHLLLJ08_01290
PBMCL52_19200
PKGLW136_01310
SDEGGOM96_01745 GOM96_11735
PZDKQ248_06370
PBBAKN87_08000
PAGRE2H98_12510
EAZJHT90_09710
HPEGEAO82_02790
HAESLO767_15570
PDENF1C79_09215 F1C79_11775 F1C79_26520
HARRHV822_09500 HV822_17295 HV822_17960
PNNKEM63_16150
PPHABVH74_05635 BVH74_17945
DCEO6P33_03160
PBAUOS670_11150
MAQMaqu_3572
MHCMARHY3474(alkH)
MADHP15_3329
MBSMRBBS_3574(calB)
MSRAU15_01945
MSXAU14_08205
MPQABA45_16770
MARIACP86_07190
MLQASQ50_12585
MSQBKP64_17050
MARAD0851_10650
MARJMARI_30760(calB)
MALLPBN92_18085
MSHEMAALD49_35540(calB)
MANPEHN06_18345
KAKKalk_10100
PSPIPS2015_2815
PARPsyc_1294
PCRPcryo_1085
PRWPsycPRwf_1378
PSOPSYCG_05675
PURAOC03_02185
PALIA3K91_1047
PSPGAK823_07915
PSYGAK825_08010
PSYCDABAL43B_1556(calB1) DABAL43B_1756(calB3)
PSYAAOT82_151 AOT82_645
PSYYDLE54_06325
PSYPE5677_08155
PKYPKHYL_24390
PCIAQ6344_05620
ACBA1S_0449 A1S_1095
ABMABSDF3062(calB)
ABYABAYE3324(calB)
ABCACICU_00459 ACICU_01138 ACICU_01937
ABNAB57_0532 AB57_1178
ABBABBFA_02417(calB_1) ABBFA_03059(calB_2)
ABXABK1_0491 ABK1_2405
ABZABZJ_00490 ABZJ_02119
ABRABTJ_01770 ABTJ_03325
ABDABTW07_0490 ABTW07_2149
ABHM3Q_2286 M3Q_704
ABADABD1_04200(calB)
ABJBJAB07104_00505 BJAB07104_01801
ABABBJAB0715_00488 BJAB0715_01284 BJAB0715_01285
ABAJBJAB0868_00508 BJAB0868_02076
ABAZP795_11865 P795_15045
ABKLX00_02335 LX00_05560 LX00_09815
ABAUIX87_05405 IX87_16845 IX87_20575
ABAAIX88_04545 IX88_07725
ABWBL01_12935 BL01_16140
ABALABLAC_19350 ABLAC_33380
ACCBDGL_000375(calB) BDGL_003361(calB)
ANORR32_12665 RR32_15800
ALCOTEC02_13440 OTEC02_16505
ACALBUM88_02210 BUM88_05330
ASEII8T81_13445 I8T81_16470
ACDAOLE_13825 AOLE_17180
ACIACIAD0503(calB)
ATTAMQ28_05930
AEIAOY20_05915
AJORZ95_12575 RZ95_14635
ACWA0J50_15230
ACVAMD27_02215
AHLAHTJS_03660 AHTJS_14185
AJNBVL33_13960 BVL33_15135
ASOLBEN76_15465
ALABFG52_11640 BFG52_14425
ASJAsACE_CH00407(calB-1) AsACE_CH00477(calB-2) AsACE_CH01056(calB-3)
AIDCTZ23_13050 CTZ23_14275
ADVDJ533_16575
ARJDOM24_01850
AWUBEN71_03100 BEN71_09915
ACUMC9E88_006375 C9E88_009820
AGUAS4_04910 AS4_14480
AUGURS_1549 URS_2766
ALWFOB21_12000
ADSFPL17_11900 FPL17_18425
ABERBSR55_18620
ATNFM020_06780 FM020_08320 FM020_13655
ACHICDG60_03325 CDG60_07695
ALJG8D99_13090
AWGGFH30_01960 GFH30_05110
ASHAG8E00_02685
ATGJ4G44_04655
AVBRYU24_26510(calB)
ABOUACBO_12320(calB_1) ACBO_27030(calB_2)
AGYLFPL18_04460 FPL18_11005
ACIUA3K93_01515 A3K93_04560
AVZHWI77_03605 HWI77_08050
APOTMZO21_02060
ATZM5E07_06870 M5E07_13870
APRLPY247_02690
ACOINQU59_00985 NQU59_07300
AVIVLF296_09055 LF296_14780 LF296_16110
MOSAXE82_04680
MBAHHYN46_03495 HYN46_12790
SONSO_3683(calB)
SDNSden_0975
SFRSfri_0937
SAZSama_2855
SBLSbal_3332
SBMShew185_1007
SBNSbal195_1040
SBPSbal223_1028
SBTSbal678_1067
SBSSbal117_3470
SBBSbal175_1034
SLOShew_3103
SPCSputcn32_2982
SHPSput200_3089
SSESsed_3716
SPLSpea_2120 Spea_3357
SHEShewmr4_0872
SHMShewmr7_3150
SHNShewana3_3251
SHWSputw3181_0965
SHLShal_2092 Shal_3429
SWDSwoo_4064
SWPswp_1052
SVOSVI_2447
SHFCEQ32_11275
SJASJ2017_3208
SPSWSps_04763
SBJCF168_04500
SMAVCFF01_03825
SHEWCKQ84_13145
SALGBS332_03585
SLJEGC82_06365
SMAIEXU30_05695
SPOLFH971_15355
SBKSHEWBE_1396(calB)
SKHSTH12_02730(calB)
SAESHBH39_03995
SLITJQC75_14730
SDKKHX94_05505
SCAATUM17387_32220(calB)
SPSHFM037_05015
SEURFM038_020200
SYKKDN34_02855
SCYPJYB88_13915
SSEMJYB85_14250
SGLAFJ709_04600
SINVK8B83_07315
SXMMKD32_16150
SVMKDH10_002084
SHEJMZ182_15940
SSEHN7V09_06975
SCHKGII14_18515
SACHK0H61_13735
SAEGK0H80_15920
SDEOD0436_17640
SMESK0I73_03785
SHAOK0H81_04060
SZHK0H63_15700
SSPAK0I31_16155
SHNSK0J45_15935
SRHSK0I63_16065
SPSJK0I62_15525
SMAYK0H60_16310
SOGRA178_04875
CPSCPS_0988 CPS_3428
COMCMT41_16540
COZA3Q34_06920
COLWA3Q33_12145 A3Q33_18565
COLADBO93_14865
CBERB5D82_11280 B5D82_12120
LSDEMK97_17990
THTE2K93_15005
THABLP316_03260
THATH3N35_06860
TACTSG35_007145
TVDSG34_022260
PHAPSHAa2139 PSHAb0365
PTNPTRA_a2592 PTRA_b0545
PSMPSM_B0436
PSEOOM33_04265
PIAPI2015_3456
PPHEPP2015_4113
PBWD172_019060
PRRAT705_20375
PLZS4054249_21760
PALNB0W48_00485
PPISB1L02_19705
PEAPESP_b0631
PSPOPSPO_a0228
PARTPARC_b0544
PTUPTUN_b0641
PNGPNIG_a2786 PNIG_b0504
PTDPTET_b0551
PSENPNC201_18535(calB)
PDJD0907_17675 D0907_19410
PAGAPAGA_b0702
PCARPC2016_3386
PXIJ5O05_19745
PVBJ5X90_21500
PSAZPA25_34220
PDVFFU37_19795
PFLICTT31_20035
PSHOKQ246_18490
PMAZR5H13_20205
AMAAamad1_20260
AMADI636_19410
AMAII635_20250
AMAGI533_19145
GNIGNIT_3401
GPSC427_3143
HMIsoil367_15930
AGZM0C34_02535
AGQLQZ07_04030
ALKMNKI27_16535
ASEMNNL22_12995
FBLFbal_0690
FESHER31_01255
MVSMVIS_0032(calB)
MYAMORIYA_3032(calB)
MMAAFR932_17560
MOQHWV03_22165
SAGAM5M_00877
SNANI6N98_00815 I6N98_06770 I6N98_12005 I6N98_13175 I6N98_17650
STAWNCG89_04515 NCG89_13280
ZALAZF00_01705 AZF00_05725 AZF00_15565 AZF00_17115
OSGBST96_02520 BST96_16815
MAGAMag101_11290 Mag101_15530
MIIBTJ40_05645 BTJ40_10020
MICTFIU95_05530(calB)
MHYDGTQ55_15710
MCELLPW13_13140
MICZGL2_01770(calB)
MVBMJO52_05670
MPAFR5R33_06690 R5R33_07090
MBRGPVT68_09175
HJABST95_10085 BST95_10400 BST95_14410
HALCEY643_12090 EY643_12530
AFUSEYZ66_03585 EYZ66_08325
LPNlpg1381
LPHLPV_1497
LPOLPO_1371
LPULPE509_01822
LPMLP6_1362
LPFlpl1332
LPPlpp1336
LPCLPC_0797
LPAlpa_02033
LPElp12_1319
LFALFA_1306(calB)
LHALHA_1793(calB)
LCDclem_06255(calB)
LLG44548918_01148(calB)
LIBE4T55_00165
LJRNCTC11533_01313(calB)
LWASAMEA4504053_1554(calB)
LSSNCTC12082_00510(calB)
LANTTUM19329_16870
LCADPXX05_05300
MECQ7C_772
CYSNYP54_01810
TSYTHSYN_18120
RHHE0Z06_15335
NAXHC341_13925
HCHHCH_01011
HAHEENC22_04200
HAHHO5O45_21215
HCSFF32_01645
HAKKO116_01241
HAMHALO1261
HCOLOKO_00343(calB_1) LOKO_03478(calB_3)
HSIBOX17_03870
HALOBWR19_15405
HHHCLM76_01585
HAGBB497_16350
HAFC8233_11590
HALKCUU95_10475
HVNEI420_15675
HSRHSBAA_49770
HMDCTT34_14225
HAXIHAALTHF_22200n
HTTHZS52_11105
HPIZGYM47_13410
HPROLMS44_16805
HQDK1Y77_13010
HBPHPTD01_2041
HALFQEN58_14615
HASOB2G49_12555
HALWB6N23_14035
HASHHXW73_13500
HNPSR894_15180
HAAA5892_15685
CMAIBFX80_00295
CAMHLCW13_16925
COBECLAM6_34100(calB)
COBBH2O77_17305
ABOABO_0087(aldH)
ALNAS19_00890
ALCAASALC70_02344(calB)
ADIB5T_00039(aldH)
AXEP40_00200
APACS7S_00555
MMWMmwyl1_0117 Mmwyl1_3272
MMEMarme_2610
MPCMar181_0089
MPRIMP3633_0105
MARDIBG28_00580
MFOIJSY38_09795
MPRFJ8N69_08300
MRHIKDW99_00515 KDW99_14840
MPONMACH16_01360
TOLTOL_0223
TORR615_01000
TWANHUF19_17455
OAIOLEAN_C00520 OLEAN_C11600
MSECLN244_04790
MRZKDW95_00785
BSANCHH28_02795
NCUF0U83_11150
BMARHF888_00905
VCWGJQ55_12600
BACZKFF03_04070 KFF03_08705 KFF03_11260
GSNYC6258_01519
RFOREIFOR_00461
OMEOLMES_4577
ENWMJO57_03255
EEINX720_13785
ENGO2T12_05340 O2T12_23880
PLEIQ9312_13040
AHAAHA_1509
AHYAHML_08385
AHDAI20_11630
AHRV428_08615
AHPV429_08620
AHJV469_14875
AHHRY45_08215
AHIVU14_15015
AAJBOQ57_07300
ASAASA_2857
AEOO23A_p2063
AVRB565_1356
AVOAMS64_12920
AMEDB224_3676
ASRWL1483_4340(calB)
ADHCK627_18540
AEMCK911_03840
AEAC2U39_07090
ARVC7N77_18305
AESC2U30_06485
AELNCTC12917_01366(calB)
ASIMFE240_12070
AALLI6G90_08450
AJDI6H43_18475
ARIVKYK33_07380 KYK33_08615
ASAAKXJ75_08020
AEJE5E97_12640
ABESIU367_14415
KKOKkor_2235
KGETQ33_0360
KSDKS2013_374
KPDCW740_10430
KAMSR900_03775
SDFACG33_03475
SOKD0B54_06095 D0B54_18385
SINIGT972_09195
FCEJN531_002865
GBIPG2T_07835
CDIZCEDIAZO_02378(calB)
GKNPVT67_14300
GPBHDN1F_05330(caldH)
NSGH3L94_05165
NAWLVJ86_04995
VITADP71_07330
VSTLVJ81_09150
VMSLVJ82_13930
PTESJQU52_05080
USULVJ78_01250
UTELVJ83_01005
CVICV_2491
CVCBKX93_03160
CHROCXB49_10005
CHRIDK842_19650
CHRBDK843_02635
CRZD1345_12035
CHRMFYK34_07200
CHAECH06BL_24690(calB)
PSENH8B_2395
AMAHDLM_0915 DLM_1227 DLM_1354 DLM_2015
AQSDKK66_18290 DKK66_19175
CARIFNU76_21320
CKSH9L41_14075
LHKLHK_02303
AQLBXU06_06690
RPFRpic12D_4460
RPJN234_00945
RMNTK49_02960
RINACS15_3777
REHH16_A0232(h16_A0232)
CNCCNE_1c02180(calB)
CUHBJN34_01070 BJN34_31135
REUReut_B4636
RMERmet_0158 Rmet_5413(calB)
CTIRALTA_A0176
CBWRR42_m0256 RR42_s0800
CPAUEHF44_04610
COXE0W60_04200
CCAMM5D45_00940
CUKKB879_01030
BMABMA3273
BMVBMASAVP1_A2938
BMLBMA10229_A2151
BMNBMA10247_3409
BMALDM55_475
BMAEDM78_2746
BMAQDM76_456
BMAIDM57_1928
BMAFDM51_2868
BMAZBM44_3105
BMABBM45_358
BPSBPSL0222(calB)
BPMBURPS1710b_0409(calB)
BPLBURPS1106A_0226(calB)
BPDBURPS668_0214
BPRGBP346_A0127
BPSEBDL_1766
BPSMBBQ_3207
BPSUBBN_3329
BPSDBBX_156
BPZBP1026B_I3291(calB)
BPQBPC006_I0211
BPKBBK_1246
BPSHDR55_867
BPSABBU_1920
BPSOX996_488
BUTX994_2478
BTEBTH_I0192
BTQBTQ_217
BTJBTJ_2268
BTZBTL_183
BTDBTI_3526
BTVBTHA_240
BTHEBTN_1209
BTHMBTRA_384
BTHADR62_1384
BTHLBG87_347
BOKDM82_3418
BOCBG90_1400
BUUWS70_16525
BSAVWS86_18095
BHGI6G56_02470
BUDAQ610_17670
BVIBcep1808_3156 Bcep1808_6266
BVEAK36_5693 AK36_844
BURBcep18194_A6421 Bcep18194_C6847 Bcep18194_C7472
BCMBcenmc03_3090
BCHBcen2424_3072 Bcen2424_6041
BCJBCAL0518(calB)
BCENDM39_3165 DM39_6743 DM39_7121
BCEWDM40_675
BCEOI35_3148(calB)
BAMBamb_3118
BACBamMC406_2982
BMJBMULJ_00163(calB) BMULJ_04162(calB)
BMUBmul_3068 Bmul_4344
BMKDM80_1849
BMULNP80_3197
BCTGEM_0370 GEM_5141
BCEDDM42_1938
BCEPAPZ15_03270 APZ15_34010
BDLAK34_40
BPYRABD05_05405
BCONNL30_28455 NL30_34605
BUBBW23_1813
BDFWI26_14870
BLATWK25_14915
BTEIWS51_25715
BSEMWJ12_15395
BPSLWS57_16020 WS57_34155
BMECWJ16_15580 WJ16_19245 WJ16_28340
BSTGWT74_06205 WT74_16185
BSTLBBJ41_13230 BBJ41_33520 BBJ41_35040
BANNJFN94_15690
BARINLX30_17595 NLX30_35740 NLX30_37860
BAENL3V59_17480 L3V59_36535 L3V59_40480
BGLbglu_1g33600 bglu_2p0710
BGUKS03_5767 KS03_821
BUGBC1001_3365
BGFBC1003_3323
BGDbgla_1g37770 bgla_1p1980
BGOBM43_1294
BUKMYA_2831 MYA_5620
BULBW21_12
BUQAC233_17130
BGPBGL_1c35440
BPLAbpln_1g34410
BURKDM992_04480
BXBDR64_2345
BGEBC1002_2980
BPXBUPH_03718
BPYBphyt_3764
BUZAYM40_19440
BFNOI25_1659 OI25_5617
BCAIK788_0007153
PSPWBJG93_13550
PARBCJU94_06230
PHSC2L64_17370
PTERC2L65_15205
PGPCUJ91_17060
PCJCUJ87_16435
PTSCUJ90_17280
PCAFDSC91_005159
PMEGFNZ07_25655 FNZ07_32455
PTROG5S35_13870
PGISI6I06_12255
PACPFAZ97_13610 FAZ97_21470 FAZ97_32245
PACSFAZ98_13420
PDIOPDMSB3_4179(calB)
PBRYNDK50_20020 NDK50_22660
PSAAQEN71_28760
PKFRW095_34305
PNUPnuc_0661
PDQCL55_00005690
POHDPM16_02445
PTRPDCO17_03905
PANIDCO16_02645
PPALAOC06_02510
PCOSC2747_02540
PYTPKF023_12640
PPKU875_22600
PPNODA70_15280
PPNMLV28_15400
PRBX636_11570
PPULRO07_09440
PSPUNA29_05360
PAPISG18_09940
PVEUC34_01230
POXMB84_05565
PTXABW99_16285
PFGAB870_12485
PNRAT302_09110
PANDDRB87_01095
PFIBPI93_001050
PCOMNTU39_01455
PLGNCTC10937_00388(calB)
HYFDTO96_101624(calB)
CABASBC2_69810(calB)
CABKNK8_68580 NK8_74520 NK8_84130
LIMNHKT17_06195 HKT17_13200
LTORGQ30_13110
TVLFAZ95_21050
APESFOC84_26860
PACRFXN63_25715
RFRRfer_0048
RSBRS694_00240
RACRA876_05080
RHGEXZ61_00175
RHOAHZ993_14670
RHOBHTY51_11940
PNAPnap_2218
POSDT070_19210
POOF7R28_11360
PVACHC248_02360(calB)
AJSAjs_3195
ACKC380_17195
ACRABSY15_2668
ACIDCBP33_13525
ACIPCBP36_14070
ACIOEAG14_04840
ARADKI609_07520
ATEMPQV96_04420 PQV96_16135
AAVAave_1251
AAAAcav_1269 Acav_1739
AMONH9L24_09255
VEIVeis_3601
DACDaci_5205
DELDelCs14_1410
DTSBI380_29245
DHKBO996_24020
DLAI6G47_29995
VPEVarpa_3494
VAAAX767_17090
VAMC4F17_15685
CTTCtCNB1_1042 CtCNB1_1309
CTESO987_05745 O987_07535
CKEB5M06_01820
COFFOZ74_12130
CAQTKAQ61_02315
CODOLAD35_04745
CTEZCT3_33480
AANTHUK68_14380
CRJQMY55_05705
ADNAlide_3258
ADKAlide2_1189
OTKC6570_10190
OTDJ1M35_05260
HYRBSY239_2038
HYLLPB072_02170
HPSEHPF_10015(calB)
HYNF9K07_18065
HTNKI616_14570
DPYBA022_01020
DIHG7047_01590 G7047_10075
DAERH9K75_06990
DRGH9K76_17090
DIADtpsy_2547
SIMPC6571_12465
MELMC7H73_06260
MELAC6568_02760 C6568_17135
MJELVC68_07530 LVC68_11440
CBAASRAA_0244
CBABSMCB_1913
RGERGE_07270
RBNRBXJA2T_12042
RDPRD2015_1242
ROIN4261_20120
KIAG8A07_21810
PKTAT984_17430
PAQAK9V56_005785
MIUABE85_16455
IDCLRM40_00175
ATERMW290_11045
RGUA4W93_06895
JAZYQ44_16360
JALBZG29_11515
JSVCNX70_11965
JASFJQ89_00590
JLVG3257_12015
JAHJAB4_024710(calB)
JRIP9875_12300
HSEHsero_4769
HSZACP92_23840
HHTF506_11120
HRBHrubri_4726
HEEhmeg3_09075
HHFE2K99_25200
CFUCFU_0207
CPRACPter91_0207
MNRACZ75_05465 ACZ75_19295
MLIRLPB04_03285
UNDUNDKW_4668
TINTint_0234
THITHI_0274(calB)
TTWLCC91_09195
BBAYA4V04_04800
SHDSUTH_02612
DOEDENOEST_2040(calB) DENOEST_3319(calB)
URUDSM104443_02163(calB)
UPLDSM104440_01994(calB)
OTROTERR_26490
NIVJY500_16930
QAUKI612_13300
AZIAzCIB_1502
AZDCDA09_09935
THUAC731_008195 AC731_008880
THAUC4PIVTH_4324(calB)
APPCAP2UW1_2234
DDZDSYM_13970
BPRCD521_0525
BEBAEM42_10975
BEBABWI17_16045
MLOmlr4051
MLNA9174_05940
MCIMesci_1190
MCICA4R28_22470
MOPMesop_1224
MAMMesau_01239
MAMOA6B35_01700
MESWA9K65_006160
MESPC1M53_28190
MHUAMCHK_08760
MJREB229_06125
MERDEB233_06085
MOHIHQ72_18825
MMEILRP31_27360
AAKAA2016_3182
AMISAmn_32520
RPODE0E05_15195
PLAPlav_3253
PMOBHG718_07920
RBSRHODOSMS8_00792(calB)
ENUPYH37_002505
EGIPZN02_002742
EADOV14_a0044(betB)
EAHFA04_18120
ECAAJ3R84_27635
ENPJVX98_22140
AGCBSY240_4295
ALFCFBP5473_10465
ARUIG6M88_17940
AVQHRR99_04345
AVVRvVAT039_36320
AVFRvVAR031_39010
AVIAvi_5226
RECRHECIAT_PC0000919(calB)
RLEpRL120507(calB)
RLTRleg2_4903
RLGRleg_4813
RLBRLEG3_07860 RLEG3_34040
RLURLEG12_10860
RPHAAMC79_PD00926(calB)
RADCO657_27450
RIIFFM53_027645
RHIDFFM81_024600
RBQJ2J99_23610
RRGJ3P73_26530
RROSD4A92_20635
RAWNE851_33865
RSULN2599_19935
RLWRlegWSM1455_27970
RBWRLCC275e_27160
NGLRG1141_CH44410
SZOK8M09_20610
PDESFE840_016535
BMEBMEII0241
BMFBAB2_1019
BMBBruAb2_0998
BMCBAbS19_II09450
BAABAA13334_II01799
BABODK55_2960
BABRDO74_2592
BABTDK49_3058
BABBDK48_2836
BABUDK53_2184
BABSDK51_2764
BABCDO78_2877
BSIBS1330_II1050
BSFBSS2_II1006
BSUIBSSP1_II1012
BSUPBSPT1_II1009
BSUVBSPT2_II1011
BSUCBSSP2_II1020
BMTBSUIS_B1054
BSZDK67_3004
BSVBSVBI22_B1049
BSWIY71_16280
BSGIY72_16225
BOVBOV_A0996
BCSBCAN_B1080(calB)
BSKBCA52141_II1486
BOLBCOUA_II1058
BCARDK60_2741
BCASDA85_15565
BMRBMI_II1059
BPPBPI_II1115
BPVDK65_2599
BCETV910_200236
BVLBF3285c2_0609
BRUBFS01_15165
BRJBKD03_00120
OINIAR37_12790
BIOBR141012304_20841
OANOant_1325
OAHDR92_888
OPSA8A54_08280
BPSNNIK97_06470
OCHCES85_1988
OCRHGK82_09420
OCLGTN27_09730
PSCQKHQ08_13535
BJAblr7884(calB)
BJUBJ6T_32530 BJ6T_85690
BJPRN69_15795 RN69_41375
BRABRADO6419
BBTBBta_1214 BBta_6016(calB)
BRSS23_09010(calB)
AOLS58_65380
BRADBF49_4113
BROBRAD285_6328
BRKCWS35_11770
BOTCIT37_07080
BRQCIT40_28355
BGQX265_33485
BGZXH91_31940
BSYMCIT39_27365
BBETF8237_19420
BVZBRAD3257_8295
BELBE61_18760
BSEPHAP48_0009830
BQBJ4P68_0014440
BSEIKMZ68_04870
BBANJ4G43_011390 J4G43_047935
BCANBcanWSM471_05540
BAUTQA635_06165
BBRAQA636_06050
BCOUIC761_33505
BPAHQA639_05740
BXNI3J27_36225
BRAZLRP30_39655
RPATX73_008670
RPBRPB_3846
RPCRPC_3791
RPDRPD_1503
RPERPE_3914
RPTRpal_1883
RPXRpdx1_3836
MOCBB934_38280
MTEZHPT29_016170
MLDU0023_17920
BIDBind_0016
MTUNMTUNDRAET4_2261(calB)
BBARRHAL1_01928(calB_1) RHAL1_04163(calB_2)
HDNHden_1419
HDTHYPDE_31553
HMCHYPMC_1564(calB)
RVARvan_1551
RLACQMO75_07220
CCRCC_1849
CCSCCNA_01925
CAKCaul_2747
CSECseg_2140
CHQAQ619_09020
CMBCSW64_12430
CFHC1707_17845
CAUFCSW63_12290
CAULKCG34_24570
PZUPHZ_c1018(calB)
PHBHYN04_12450
BRDJL11_03905
BMEDGYM46_06895
BVYNCTC9239_00316(calB)
BPONIFE19_04140
TSVDSM104635_01939(calB)
APAHKB221_11720
KVLKVU_1397
KVUEIO_1945
LEJETW24_16050
CIDP73_1359 P73_2366
CMARIMCC12053_1387
CEHCEW89_17005
SUAMBOO69_20185
ROHFIU89_04820(calB)
OCDFHY55_07520
TMDKUV46_14340
PLCGRVY76_15950
MARUFIU81_13200(calB)
PDEPden_1991
PAMIJCM7686_0547
PAROCUV01_13150
PARUCYR75_05225
PSANHGN31_08455
PMEHJWJ88_06585
PFISJHX87_10225
PSTLJHW45_17165
PVERE3U25_11890
PALSPAF20_07135
PDIMPAF18_09305
PFEOE3U26_00900
PTPRCA23_c22590(calB)
LITFPZ52_10580
PGVSL003B_3456
SINRO5O51_09805
MMRMmar10_1636
GAKX907_2559
HYTHXX25_09550
HNEHNE_2803(calB)
HBAHbal_2473
CBOTATE48_00065
HBCAEM38_07495
NARSaro_2304
NOTC7W88_14495
NORFA702_05220 FA702_15330
NGFFRF71_12830
NOGGKE62_04660
SALSala_0782
SPHKSKP52_00960(calB1) SKP52_01105(calB2) SKP52_11145 SKP52_15945
SPHPLH20_04910 LH20_08545
SMAGAN936_02055 AN936_06925
SMAZLH19_06810
STERAOA14_14070
SGISGRAN_0513 SGRAN_2460(calB)
SPHQBWQ93_03790
SPHOC3E99_06475
SPHXE5675_05060 E5675_09270 E5675_16630
SINAKNJ79_08740 KNJ79_15080
SPHUSPPYR_1390(calB) SPPYR_2999(calB)
SPHMG432_02285
STAXMC45_00970
SPHITS85_06250
SSANNX02_12165
SNJA7E77_12120
SMYBJP26_17110
SKRBRX40_07680
SPLMBXU08_02575
SPHCCVN68_06700
SECHB18_06045
SLANGV829_03205
SPAPH3Z74_06060
SPAIFPZ24_10000
SARIH5J25_08410
SCHYGVO57_08985
SSUAFPZ54_11480
SAERNEF64_12200
SQONMP03_00530
SCABLZK98_13645
SRADLLW23_01990
SDONM9980_05795
SCHSphch_0166
SBDATN00_15470
SPPHKFK14_05700
CIJWG74_10955
SPHGAZE99_09900
SFLASPHFLASMR4Y_00272(gabD)
SPHYCHN51_12900
SPHLLPB140_10245
BLASBSY18_1287
BFWB5J99_15810
BMAAT8S45_04380
PALGHFP57_05675 HFP57_09405
PARJJ4G78_17125
PHAOHF685_02195 HF685_05040
SMICSmB9_33590
SANDH3309_15160
POQKZX46_18455
PMEAKTC28_16765
AEPAMC99_01262
ALHG6N82_00560
ARUEQQX03_07245
AMXAM2010_1310
PMASNCF86_08095
ANHA6F65_01815(calB)
ADOA6F68_02249(calB)
TFVIDJ81_11360
EGNBMF35_a1468
EFVCHH26_07795
QCINCF85_06700
QSPL1F33_12075
ELIELI_06700 ELI_10700
ELQGa0102493_112409
ERKCD351_10585
ERFFIU90_08135(calB1) FIU90_10690(calB2)
EMVHQR01_10025
PNSA9D12_12685
PORLBG023_112036
PHZCHX26_11460
POTE2E27_10870 E2E27_17930
AFLVQQW98_10920
GOXGOX2376
GOYGLS_c24760(calB)
GFAMKW11_11375
GDIGDI0080(calB)
KNAB0W47_16410
KEUS101446_00176
KSCCD178_02495(calB)
KREGWK63_09275
KOILV478_14795
APTAPA01_08150
APWAPA42C_08150
APFAPA03_08150
APUAPA07_08150
APGAPA12_08150
APQAPA22_08150
APXAPA26_08150
APZAPA32_08150
APKAPA386B_2320(calB)
ASZASN_728(calB)
APOMCPF11_13290
ATOCIW82_08780
AASCA4S02_04985
AOYEOV40_003820
KBAA0U89_05040
RGIRGI145_03990
ROSCTJ15_13420
RMUCFOB66_05775
RFLRmf_41770
RCVPFY06_03175
LCKHN018_18805
SRFLHU95_04750
NAOY958_14540 Y958_27890
NCBC0V82_01400 C0V82_10650 C0V82_18695
RCERC1_3239(calB)
TMOTMO_a0181(calB)
PBRPB2503_01182
HFLPUV54_10865
ECOGFIV45_05485
KOZKFF44_06260 KFF44_06305 KFF44_07700
TMKQGN29_10345
AFRAFE_0951
AFELferr_1067
AFJAFERRID_21680
DOLDole_0982
DALDalk_1971
DWDDSCW_31170(calB)
DALKDSCA_49630(calB)
MRMA7982_02496
LLUAKJ09_11297
NANNO0S08_03745
PARHI5S86_02615
LPLlp_0047(calB)
LPTzj316_0265(aldA)
LPSLPST_C0040(aldH)
LPRLBP_cg0038
LPZLp16_0051
MITOCO_16650
MIAOCU_16850
MIDMIP_02299
MYOOEM_14650
MCHIAN480_08195
MIROCQ_14330
MMALCKJ54_07055
MMCMmcs_1784
MKMMkms_1831
MJLMjls_1765
MMMW7S_06995
MYVG155_10835
MDXBTO20_24120
MFJMFLOJ_50870
MSAKMSAS_43790
MLWMJO58_19715
MNVMNVI_02860
MNMMNVM_27140
MGORH0P51_13910
MHEKJMUB5695_01772(calB)
MBRDMBRA_02240 MBRA_31760
MMAMK3U93_17145
MPAAMKK62_25950
MKYIWGMT90018_00880
MADIA7U43_21085
MSMMSMEG_2242
MSGMSMEI_2187
MSBLJ00_11155
MSNLI99_11155
MSHLI98_11160
MVAMvan_2009
MGIMflv_4336
MFTXA26_22290
MPHLMPHLCCUG_01923(calB_2)
MVQMYVA_1908
MRHMycrhN_6047
MTHN4412656_01442(calB_3)
MHASMHAS_00841(calB_1)
MDUMDUV_24910
MCHTMCHIJ_21140
MAUUNCTC10437_01866(calB_2)
MFXMFAL_34860
MIJMINS_42040
MALVMALV_16830
MAUBMAUB_13790
MPOFMPOR_23380
MMATMMAGJ_51680
MBOKMBOE_52870
MFGK6L26_21545
MCEEMCEL_17590
MBRML2Z93_002850
MMONEWR22_09055
MHOLK3U96_05545 K3U96_26265
MSENK3U95_07550 K3U95_19045
MDFK0O62_09870
MPAKMIU77_10415
MIZBAB75_22880
MSTEMSTE_03475
MJDJDM601_3359 JDM601_3822
MTER4434518_03347(calB_2)
MHIBMHIB_27820
MHERK3U94_19165
MVMMJO54_19125
NNONONO_c32960 NONO_c43910
RERRER_52140
REYO5Y_24670
REBXU06_25090
RQIC1M55_26290
RRZCS378_11200
RHODAOT96_06100
RCRNCTC10994_03163(calB)
RGOKYT97_16135
RPSKJWS13_19555
RGORNMQ04_19375
REQREQ_44100
WHROG579_09455
GBRGbro_3992
GPOGPOL_c43170
GORKTR9_2808 KTR9_3921
GOQACH46_17630
GTABCM27_20550
GOCCXX93_05960
GITC6V83_03830
GRUGCWB2_20040(calB)
GOMD7316_04490(calB)
GAVC5O27_08075
GODGKZ92_18970
GAMGII34_18940 GII34_19800
GPDGII33_02985 GII33_03805
GJIH1R19_18895
GOILK459_13645
GHNMVF96_19490
GAMIIHQ52_23020
GMGNWF22_06455
GSIP5P27_16290
DTMBJL86_0743
DITC3V38_09455
DIZCT688_03385
DPCA6048_03385
DLUA6035_03615
DKNNHB83_03195
TOYFO059_00725 FO059_01600
SAQUEJC51_02225
SCINCP977_32140
SROIIAG44_04725
SDECL3078_36875
SCAEIHE65_04115
SLONLGI35_00185
MCWA8L33_02910
FRPAX769_18910
FSBGCM10025867_10930
SUBALQ955_07695 LQ955_14210
PSEIGCE65_12520
HALTIM660_06305
RHALLQF10_13430
RSUALQF12_05230
KQIF1D05_30120
SBAEDSM104329_02122(alkH)
AHELQ31a_14900(calB)
EDAGWR55_16555
GBAJ421_4057
FYAKMW28_14705
GFOGFO_0967
GRLLPB144_05005
GFLGRFL_2852
GRSC7S20_12815
 » show all
Reference
1  [PMID:9721273]
  Authors
Achterholt S, Priefert H, Steinbuchel A
  Title
Purification and characterization of the coniferyl aldehyde dehydrogenase from Pseudomonas sp. Strain HR199 and molecular characterization of the gene.
  Journal
J Bacteriol 180:4387-91 (1998)
DOI:10.1128/JB.180.17.4387-4391.1998
  Sequence
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.2.1.68
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.2.1.68
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.2.1.68
BRENDA, the Enzyme Database: 1.2.1.68
CAS: 208540-41-4

DBGET integrated database retrieval system