KEGG   ENZYME: 1.3.1.98
Entry
EC 1.3.1.98                 Enzyme                                 
Name
UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase;
MurB reductase;
UDP-N-acetylenolpyruvoylglucosamine reductase;
UDP-N-acetylglucosamine-enoylpyruvate reductase;
UDP-GlcNAc-enoylpyruvate reductase;
uridine diphosphoacetylpyruvoylglucosamine reductase;
uridine diphospho-N-acetylglucosamine-enolpyruvate reductase;
uridine-5'-diphospho-N-acetyl-2-amino-2-deoxy-3-O-lactylglucose:NADP-oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-CH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
UDP-N-acetyl-alpha-D-muramate:NADP+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
UDP-N-acetyl-alpha-D-muramate + NADP+ = UDP-N-acetyl-3-O-(1-carboxyvinyl)-alpha-D-glucosamine + NADPH + H+ [RN:R03192]
Reaction(KEGG)
R03192;
(other) R03191
Substrate
UDP-N-acetyl-alpha-D-muramate [CPD:C01050];
NADP+ [CPD:C00006]
Product
UDP-N-acetyl-3-O-(1-carboxyvinyl)-alpha-D-glucosamine [CPD:C04631];
NADPH [CPD:C00005];
H+ [CPD:C00080]
Comment
A flavoprotein (FAD). NADH can to a lesser extent replace NADPH.
History
EC 1.3.1.98 created 1976 as EC 1.1.1.158, modified 1983, modified 2002, transferred 2013 to EC 1.3.1.98
Pathway
ec00520  Amino sugar and nucleotide sugar metabolism
ec00550  Peptidoglycan biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00075  UDP-N-acetylmuramate dehydrogenase
Genes
CNS116337080
XEN124451881
NFINFIA_085070
AORAO090138000018
AFVAFLA_012123
ECOb3972(murB)
ECJJW3940(murB)
ECDECDH10B_4161(murB)
EBWBWG_3636(murB)
ECOKECMDS42_3410(murB)
ECOCC3026_21460(murB)
ECEZ5543(murB)
ECSECs_4899(murB)
ECFECH74115_5437(murB)
ETWECSP_5043(murB)
ELXCDCO157_4639(murB)
EOIECO111_4793(murB)
EOJECO26_5085(murB)
EOHECO103_4726(murB)
ECOOECRM13514_5092(murB)
ECOHECRM13516_4828(murB)
ESLO3K_23980(murB)
ESOO3O_01365(murB)
ESMO3M_23900(murB)
ECKEC55989_4458(murB)
ECGE2348C_4284(murB)
EOKG2583_4787(murB)
ELRECO55CA74_22935(murB)
ELHETEC_4236
ECWEcE24377A_4511(murB)
EUNUMNK88_4812(murB)
ECPECP_4186
ECOSEC958_5088(murB)
ECVAPECO1_2495(murB)
ECOAAPECO78_00640
ECXEcHS_A4206(murB)
ECMEcSMS35_4420(murB)
ECYECSE_4263
ECRECIAI1_4189(murB)
ECQECED1_4683(murB)
EUMECUMN_4498.6(murB)
ECTECIAI39_4361(murB)
EOCCE10_4647(murB)
EBRECB_03853(murB)
ECOBC3029_01490(murB)
EBLECD_03853(murB)
EBEB21_03806(murB)
EBDECBD_4056
ECIUTI89_C3804(murB)
EIHECOK1_4448(murB)
ECZECS88_4436(murB)
ECCc4931(murB)
ELOEC042_4344(murB)
ELNNRG857_19845(murB)
ESEECSF_3831
ECLEcolC_4048
EKOEKO11_4344
EKFKO11_02490(murB)
EABECABU_c44870(murB)
EDHEcDH1_4018
EDJECDH1ME8569_3836(murB)
ELUUM146_16625(murB)
ELWECW_m4330(murB)
ELLWFL_21095(murB)
ELCi14_4523(murB)
ELDi02_4523(murB)
ELPP12B_c4089(murB)
ELFLF82_1416(murB)
ECOLLY180_20840(murB)
ECOIECOPMV1_02817(murB)
ECOJP423_22035(murB)
EFEEFER_3779(murB)
EALEAKF1_ch1943c(murB)
EMAC1192_18120(murB)
ESZFEM44_11600(murB)
ERUYOSH18_14200(murB)
STYSTY3742(murB)
STTt3489(murB)
SEXSTBHUCCB_36690
SENTTY21A_17630(murB)
STMSTM4137(murB)
SEOSTM14_4973(murB)
SEVSTMMW_40961
SEYSL1344_4081(murB)
SEMSTMDT12_C42790(murB)
SEJSTMUK_4121(murB)
SEBSTM474_4321(murB)
SEFUMN798_4483(murB)
SETUSTU288_20810(murB)
SETCCFSAN001921_19735
SENRSTMDT2_39951(murB)
SENDDT104_41401(murB)
SENICY43_21615
SEENSE451236_00205
SPTSPA3976(murB)
SEKSSPA3695
SPQSPAB_05124
SEISPC_3974(murB)
SECSCH_4025(murB)
SEHSeHA_C4467(murB)
SHBSU5_0223
SENHCFSAN002069_11410
SEEHSEEH1578_06900(murB)
SEESNSL254_A4470(murB)
SENNSN31241_45540
SEWSeSA_A4348(murB)
SEASeAg_B4380(murB)
SENSQ786_20280
SEDSeD_A4545(murB)
SEGSG3464(murB)
SELSPUL_3444(murB)
SEGASPUCDC_3430(murB)
SETSEN3926(murB)
SENAAU38_20315
SENOAU37_20330
SENVAU39_20350
SENQAU40_22690
SENLIY59_20810
SENJCFSAN001992_13035(murB)
SEECCFSAN002050_03520
SEEBSEEB0189_021660
SEEPI137_16465
SENBBN855_42090(murB)
SENEIA1_20130
SENCSEET0819_04495(murB)
SESSARI_03525
SBGSBG_3622(murB)
SBZA464_4159
SBVN643_18235
SALZEOS98_21640
SFLSF4050(murB)
SFXS3690(murB)
SFVSFV_4045(murB)
SFESFxv_4415(murB)
SFNSFy_5798
SFSSFyv_5865
SFTNCTC1_04390(murB)
SSNSSON_4145(murB)
SBOSBO_3992(murB)
SBCSbBS512_E4460(murB)
SDYSDY_3756(murB)
SDZAsd1617_04949
SHQA0259_01445(murB)
ENCECL_04946
ENLA3UG_21925(murB)
ECLGEC036_42520
ECLEECNIH2_22460(murB)
ECLNECNIH4_01315(murB)
ECLIECNIH5_20980(murB)
ECLXLI66_21750(murB)
ECLYLI62_23770(murB)
ECLZLI64_20865(murB)
ECLOENC_27380
EHMAB284_03070(murB)
EXFBFV63_21090
ECLAECNIH3_21060(murB)
ECLCECR091_20990(murB)
EAUDI57_19605(murB)
EKBBFV64_22355
ENOECENHK_21105(murB)
EECEcWSU1_04330(murB)
ELGBH714_14455
ECANCWI88_21595(murB)
ERNBFV67_21035
ECLSLI67_023240(murB)
ECHGFY206_23355(murB)
ESHC1N69_21890
EPTHWQ17_14405(murB)
ENTEnt638_3944
EASEntas_4227
ENRH650_16430(murB)
ENXNI40_021125(murB)
ENFAKI40_4741(murB)
LNICWR52_13750
EBGFAI37_07895(murB)
ENDA4308_05990(murB)
ENZG0034_21980(murB)
ENSHWQ15_07070(murB)
ENKLOC22_09630(murB)
EHUD5067_0001115(murB)
EMORL6Y89_21220(murB)
ENBELK40_21525
EQUOM418_21140(murB)
EPUQVH39_22080(murB)
EDYF0320_20565(murB)
CSKES15_3640(murB)
CSZCSSP291_17165(murB)
CSJCSK29544_00670
CCONAFK62_01615(murB)
CDMAFK67_01580(murB)
CSIP262_05419
CMJAFK66_018510(murB)
CUIAFK65_01525(murB)
CMWAFK63_17025(murB)
CTUCTU_02820(murB)
KPNKPN_04350(murB)
KPUKP1_0209(murB)
KPMKPHS_01910
KPPA79E_4837
KPHKPNIH24_01040(murB)
KPZKPNIH27_01065(murB)
KPVKPNIH29_01025(murB)
KPWKPNIH30_01060(murB)
KPYKPNIH31_01055(murB)
KPGKPNIH32_01065(murB)
KPCKPNIH10_01035(murB)
KPQKPR0928_01040(murB)
KPTVK055_3124(murB)
KPOKPN2242_24725(murB)
KPRKPR_0295(murB)
KPJN559_4943
KPID364_22160(murB)
KPAKPNJ1_05244
KPSKPNJ2_00450
KPXPMK1_01834(murB)
KPBFH42_18115(murB)
KPNEKU54_025670(murB)
KPNULI86_25510(murB)
KPNKBN49_4486(murB)
KVAKvar_4887
KPEKPK_5323(murB)
KPKA593_11835(murB)
KVDKR75_09285
KVQSP68_15875
KOXKOX_07860(murB)
KOEA225_0226
KOYJ415_01885(murB)
KOMHR38_06490(murB)
KMIVW41_18260(murB)
KOKKONIH1_01355(murB)
KOCAB185_05860(murB)
KQUAVR78_05610
EAEEAE_08075(murB)
EARCCG32384
KQVB8P98_26480
KLLBJF97_01205
KLWDA718_27945
KARLGL98_23915(murB)
KGRJJJ10_26410(murB)
KPASLUW96_07895(murB)
KLCK7H21_26615(murB)
KLMBWI76_01420
REEelectrica_04838(murB)
RORRORB6_17655(murB)
RONTE10_03375(murB)
RPLNB1209_25790
RAODSD31_24620
RTGNCTC13098_06961(murB)
CROROD_37771(murB)
CKOCKO_03019
CFDCFNIH1_07460(murB)
CBRAA6J81_15840
CWECO701_20830(murB)
CYOCD187_22815
CPOTFOB25_10090(murB)
CFQC2U38_24595(murB)
CSEDJY391_21210(murB)
CAMAF384_21865(murB)
CAFAL524_04640
CIFAL515_02500
CFARCI104_23850
CIRC2U53_11210(murB)
CIEAN232_03085
CPARCUC49_20485(murB)
CTELGBC03_06075(murB)
CITZE4Z61_15835(murB)
CARSE1B03_02285(murB)
CIXM4I31_22505(murB)
CIBHF677_022450(murB)
CENSP2W74_21890(murB)
BFLBfl183(murB)
BPNBPEN_189(murB)
BVABVAF_184(murB)
BCHRBCHRO640_191(murB)
BHBM9394_02530(murB)
BVXM9408_02510(murB)
BENBOBLI757_184(murB)
BEDBTURN675_178(murB)
BECGN160_01280(murB)
BEMM9396_01520(murB)
BOCRM9405_00830(murB)
WCAWEOB_036(murB)
HDEHDEF_1599(murB)
SECTA359_00810
SEHCA35E_00122
RIPRIEPE_0418(murB)
RIGAOQ88_01530
RPEDAOQ87_00800
EBTEBL_c37370
CNTJT31_11370(murB)
CEMLH23_06335(murB)
CENLH86_06265(murB)
CLAPNCTC11466_04372(murB)
PGELG71_02440(murB)
ESCEntcl_4187
KLEAO703_00980(murB)
KSAC813_14260
KORAWR26_25465(murB)
KRDA3780_25860(murB)
KCOBWI95_00830
KOTEH164_21195
KPSEIP581_01060(murB)
KOBHF650_23110(murB)
KOOO9K67_23395(murB)
KOUC0557_27535(murB)
KGOCEW81_23575
KIENCTC12125_03540(murB)
KASKATP_42990(murB)
KLUK7B04_03735(murB)
KCYRIN60_21520(murB)
ICPICMP_538(murB)
LAXAPT61_01180(murB)
LEIC2U54_03520(murB)
LEHC3F35_12965(murB)
LEEDVA44_01085
LERGNG29_21850(murB)
LEAGNG26_21070(murB)
LPNUKQ929_00515(murB)
LEYDVA43_19130
LAZA8A57_20525
LEFLJPFL01_4060
BUFD8682_14380
BAGEBADSM9389_39460
BFTMNO13_23210(murB)
BSELRHD99_22635(murB)
SBWTGUWTKB_3830(murB)
DENMHIR_DE00245(murB)
HEDTPER_HE00331(murB)
GEDFVIR_GE00324(murB)
PPETC9I82_338
SYMK6K13_22605(murB)
AHNNCTC12129_04695(murB_1)
ASUBNLZ15_21000(murB)
YREHEC60_19000(murB)
SGOEA8O29_021440(murB)
KINAB182_23895(murB)
PDZHHA33_00910(murB)
METYMRY16398_53900(murB)
IZHFEM41_06910(murB)
PTFPROFFT_A_00680(murB)
PLARGII40_00071(murB)
SNYKEC38_02630(murB)
PSHISAMEA2665130_2801(murB)
PSGCG163CM_33540(murB)
SCOLKFZ77_18095(murB)
PVJLMA04_13505(murB)
SUPEP0H77_21635(murB)
TOEQMG90_20840(murB)
AAPTQNH14_22855(murB)
EBFD782_4301
EBCC2U52_06840(murB)
EBUCUC76_14355(murB)
EBBF652_3636
PSTSE05_01070
EEPGJT83_00025(murB)
EEMGJT87_00030(murB)
YPEYPO3760(murB)
YPKy0471(murB)
YPAYPA_3429
YPNYPN_0205
YPMYP_3288(murB)
YPPYPDSF_3381
YPGYpAngola_A3397(murB)
YPZYPZ3_3319(murB)
YPTA1122_07050(murB)
YPDYPD4_3310(murB)
YPXYPD8_3311(murB)
YPWCH59_1688(murB)
YPJCH55_3261(murB)
YPVBZ15_3962(murB)
YPLCH46_1313(murB)
YPSYPTB0272(murB)
YPOBZ17_2306(murB)
YPIYpsIP31758_3872(murB)
YPYYPK_0326
YPBYPTS_0290
YPQDJ40_2144(murB)
YPUBZ21_3634(murB)
YPRBZ20_1847(murB)
YPCBZ23_3906(murB)
YPFBZ19_3737(murB)
YENYE0274(murB)
YEPYE105_C0277
YEYY11_34821
YELLC20_04957(murB)
YEWCH47_3206(murB)
YETCH48_1979(murB)
YEFFORC2_3830
YEEYE5303_43651(murB)
YSIBF17_09435(murB)
YALAT01_2193(murB)
YFRAW19_2927(murB)
YINCH53_2080(murB)
YKRCH54_2862(murB)
YROCH64_2868(murB)
YRUBD65_1666(murB)
YRBUGYR_08845(murB)
YAKACZ76_07550(murB)
YMADA391_21455
YHID5F51_01475
YCAF0T03_20205(murB)
YMOHRD69_03785(murB)
YASN0H69_20525(murB)
YKIHRD70_02840(murB)
YEGPL78_06960(murB)
SMARSM39_4241(murB)
SMACSMDB11_4364(murB)
SMWSMWW4_v1c02690(murB)
SPESpro_0267
SRRSerAS9_0223
SRLSOD_c02220(murB)
SRYM621_01130(murB)
SPLYQ5A_001240(murB)
SRSSerAS12_0223
SRASerAS13_0222
SSZSCc_736(murB)
SMAFD781_0239
SLQM495_25230(murB)
SERFL085_05720
SERSSERRSCBI_01200
SFWWN53_09825(murB)
SFGAV650_01175(murB)
SRZAXX16_0278
SERMCLM71_01320(murB)
SQUE4343_14900(murB)
SFJSAMEA4384070_0246(murB)
SOFNCTC11214_02068(murB)
SSURATE40_022060
SURIJ0X03_22695(murB)
SRHZFO014_08665(murB)
SENPKHA73_22000(murB)
SNEVOI978_05245(murB)
SGRISGBXF1_00285(murB)
SFOZ042_13440(murB)
RAHRahaq_4144
RACEJHW33_15090(murB)
RAQRahaq2_4258
RAAQ7S_21055
ROXBV494_18280
RVCJ9880_06225(murB)
RBONQNM34_21055(murB)
RIUI2123_00400(murB)
GQUAWC35_10175(murB)
FSMCCS41_10750
RBADH2866_09365(murB)
RCBO1V66_15935(murB)
CARUP0E69_18550(murB)
NIGC1N62_16100
SERASer39006_002425(murB)
SERQCWC46_02425(murB)
ECAECA0213(murB)
PATREV46_01130(murB)
PATOGZ59_02310(murB)
PCTPC1_0194
PCCPCC21_002000
PCVBCS7_00890(murB)
PWAPecwa_0200
PPARA8F97_17400
PECW5S_0206
PWSA7983_06485
PPOABJK05_17615
PBRAB5S52_20825
PPUJE2566_01185(murB)
PARII2D83_20905(murB)
PAQUDMB82_0000920(murB)
PVZOA04_02350(murB)
PPAVLOZ86_01910(murB) LOZ86_07055
PQUIG609_000970(murB)
PPOOLW347_01265(murB)
PCACOI450_16810(murB)
PACBM9782_03290(murB)
DDDDda3937_04216(murB)
DZEDd1591_3896
DDCDd586_0205
DZCW909_01030(murB)
DSOA4U42_10190(murB)
CEDLH89_11155(murB)
DFNCVE23_01105(murB)
DDQDDI_4532
DAQDAQ1742_00277(murB)
DICDpoa569_000189(murB)
DLCO1Q98_10365(murB)
DDADd703_3741
BGJAWC36_17285(murB)
BRBEH207_16580
BNGEH206_21280
BIZHC231_22460(murB)
PRODPCO85_01320(murB)
LBQCKQ53_06125
LPOPI6N93_16070(murB)
SGLSG0124
SODSant_3938(murB)
PESSOPEG_3602(murB)
SENYHBA_0513(murB)
SLIGGTU79_28300(murB)
EAMEAMY_0228(murB)
EAYEAM_0218(murB)
ETAETA_01450(murB)
EPYEpC_02380(murB)
EPREPYR_00248(murB)
EBIEbC_02490(murB)
ERJEJP617_13330(murB)
EPECI789_17415
EHDERCIPSTX3056_317(murB)
ERWIGN242_19835(murB)
ETPLU633_23730(murB)
ERPLJN55_21800(murB)
ETORIN69_21080(murB)
EGEEM595_3260(murB)
BUCBU045(murB)
BAPBUAP5A_044(murB)
BAUBUAPTUC7_045(murB)
BAJCCWS_00210(murB)
BUACWO_00205(murB)
BUPCWQ_00225(murB)
BAKBAKON_045(murB)
BUHBUAMB_044(murB)
BAPFBUMPF009_CDS00545(murb)
BAPGBUMPG002_CDS00546(murb)
BAPUBUMPUSDA_CDS00544(murb)
BAPWBUMPW106_CDS00545(murb)
BASBUsg_042(murB)
BABbbp_046(murB)
BAPHIX46_00235(murB)
WBRmurB
WGLWIGMOR_0243(murB)
PAMPANA_0206(murB)
PLFPANA5342_4221(murB)
PAJPAJ_3366(murB)
PAQPAGR_g4072
PVAPvag_3452(murB)
PAGGAL522_05385
PAOPat9b_0199
KLNLH22_01225(murB)
PANTPSNIH1_06595(murB)
PANPPSNIH2_19370(murB)
HHSHHS_00510(murB)
PCKBMSBPS_0516
PAGCBEE12_07780
PSTWDSJ_02010
PALHB1H58_08870
PANSFCN45_01060(murB)
PEYEE896_18060(murB)
PDISD8B20_00915
PERLAC65_00700(murB)
PJIKTJ90_18030(murB)
PANOOJ965_19855(murB)
KPIEN5580_17145(murB)
PALFK6R05_17680(murB)
PPHOCTZ24_01075(murB)
PDIPKFZ74_18560(murB)
PGZC2E15_20020(murB)
PCDC2E16_19435(murB)
MINTC7M51_03148(murB)
MTHIC7M52_03849(murB)
MHANK6958_18875(murB)
TCIA7K98_18455
TPTYNCTC11468_00172(murB)
TATUEFZ10_00625
PLUplu4733(murB)
PLUMA4R40_23530(murB)
PAYPAU_04225(murB)
PTTVY86_07000(murB)
PAKHB0X70_23980
PLUICE143_24020
PMRPMI3248(murB)
PMIBBB2000_3272(murB)
PVLAOB99_00615(murB)
PVGCRN77_03445(murB)
PHAUPH4a_07665(murB)
PROTBTA34_17440
PCOLF1325_00585(murB)
PCIBF9282_00595(murB)
PPEEI6G31_09075(murB)
PAPPQQS39_00785(murB)
XBOXBJ1_4253(murB)
XBVXBW1_4606(murB)
XNEXNC1_0287(murB)
XNMXNC2_0286(murB)
XDOXDD1_0272(murB)
XPOXPG1_3553(murB)
XHOA9255_14600
XBUHGO23_18660(murB)
XGRQL128_20080(murB)
PSIS70_11305
PSXDR96_928(murB)
PSTABGK56_14205
PTHAOI982_11895(murB)
PRGRB151_042930(murB_1)
PALACO695_05350(murB)
PHEINCTC12003_03812(murB)
PRQCYG50_17265(murB)
PRJNCTC6933_03833(murB)
PVCG3341_18740(murB)
PMAGJI723_19095(murB)
PHAGPZ638_19980(murB)
PZJQS795_016740(murB)
MMKMU9_317
ASYAUT07_00357(murB)
ANSArsFIN_41280(murB)
AEDE3U36_01950(murB)
AETLDL57_14620(murB)
AAPCQG404_13910(murB)
MWIMNY66_15195(murB)
EICNT01EI_0160
ETDETAF_0138
ETEETEE_1924(murB)
ETRETAE_0165(murB)
ETCETAC_00670(murB)
EDWQY76_02005(murB)
EDLAAZ33_00715(murB)
EHOA9798_15980
HAVAT03_02165(murB)
HPARAL518_03425
OPODSM2777_01820(murB)
LPVHYN51_11175
PRAGEKN56_18170
PFQQQ39_01940(murB)
LRINCTC12151_03329(murB)
GKNPVT67_01490(murB)
HINHI_0268
HITNTHI0375(murB)
HIPCGSHiEE_01715(murB)
HIFHIBPF_02120
HILHICON_12050
HIUHIB_03270
HIER2846_0317(murB)
HIZR2866_0316(murB)
HIKHifGL_000004(murB)
HIAH733_0163
HIHNF38_04060(murB)
HIWNTHI477_01308(murB)
HICNTHIC486_00725(murB)
HIXNTHI723_01429(murB)
HPRPARA_08510
HDUHD_0081(murB)
HAYC3V42_03000
HPITNCTC13334_00226(murB)
HHZNCTC10839_00243(murB)
HAEGNCTC8502_00957(murB)
HPAAE5Q53_06885(murB)
HSEML3077_00695(murB)
HAPHAPS_1300(murB)
HPAZK756_00160(murB)
HPASJL26_10870(murB)
HPAKJT17_08670(murB)
GLECJD39_10675(murB)
HSOHS_1511(murB)
HSMHSM_0482
PMUPM1589(murB)
PMVPMCN06_1854(murB)
PULNT08PM_1925
PMPPmu_18570(murB)
PMULDR93_438(murB)
PDAG4362423_01701(murB)
PATLKGI96_08180(murB)
PCAIK7G93_001782(murB)
MSUMS0028(murB)
BSUNA4G13_08960
MHTD648_3210(murB)
MHQD650_24930(murB)
MHATB824_23500(murB)
MHXMHH_c08670(murB)
MHAEF382_09480(murB)
MHAMJ450_08420(murB)
MHAOJ451_09700(murB)
MHALN220_01570(murB)
MHAQWC39_12280(murB)
MHAYVK67_12285(murB)
MVRX781_21550
MVIX808_2100
MVGX874_2190
MVEX875_18730
MGRAA4G16_08015
MBOSICJ55_03240(murB)
MPEGHV560_01120(murB)
MANNGM695_00955(murB)
APLAPL_1851(murB)
APJAPJL_1893(murB)
APAAPP7_1941(murB)
ASUAsuc_0451
ASIASU2_10305(murB)
ASSASU1_10350(murB)
AEUACEE_10575(murB)
APORDDU33_01230
AIOEXH44_04260(murB)
ADPNCTC12871_01126(murB)
ALIGNCTC10568_02247(murB_1)
AGPNYR63_10275(murB)
AGKNYR60_09180(murB)
AAPNT05HA_2018
AAZADJ80_02730(murB)
AATD11S_0213(murB)
AAOANH9381_0543
AAND7S_01317(murB)
AAHCF65_00558
AACNAANUM_0238
AACTACT75_06420(murB)
ASEGNCTC10977_00386(murB)
AGJJ5A60_08665(murB)
GANUMN179_01338
GSSNYR30_13440(murB)
BTOWQG_2570
BTREF542_19390
BTRHF543_21280
BTRAF544_2060
APAGEIA51_10230
AVTNCTC3438_00228(murB)
RPNENCTC8284_00998(murB_1)
RHEYFEE42_05710(murB)
RHAEIHV77_09250(murB)
OOIA6A10_01710
FCLA4G17_00620
BHUDA6A11_09095
MSEPCEP49_04950
PAETNCTC13378_01548(murB)
XFAXF_2572
XFTPD_1953(murB)
XFMXfasm12_2144
XFNXfasM23_2059
XFFXFLM_04265(murB)
XFLP303_12770
XFSD934_13630
XFHXFHB_12030
XTWAB672_10125
XCCXCC1787(murB)
XCBXC_2449
XCAxcc-b100_2478(murB)
XCPXCR_2029(murB)
XCVXCV1834(murB)
XAXXACM_1827(murB)
XACXAC1804(murB)
XCIXCAW_02601(murB)
XCTJ151_01960
XCJJ158_01948
XCUJ159_01948
XCNJ169_01957
XCWJ162_01948
XCRJ163_01948
XCMJ164_01948
XCFJ172_01951
XFUXFF4834R_chr19330(murB)
XAOXAC29_09065(murB)
XOMXOO2101(XOO2101)
XOOXOO2236(murB)
XOPPXO_00806(murB)
XOYAZ54_12140
XORXOC_2189(murB)
XOZBE73_10405
XALXALC_1217(murB)
XTNFD63_07695
XFRBER92_10695
XVEBJD12_00095
XPEBJD13_07550
XHRXJ27_02420
XGABI317_14045
XPHXppCFBP6546_19335(murB)
XVAC7V42_12920
XANAC801_09115
XARXB05_04075
XHYFZ025_00375(murB)
XTHG4Q83_09640(murB)
XEUXSP_001903(murB)
XHDLMG31886_25030(murB)
XPRMUG10_22925(murB)
XAGHEP73_02455
XDYNYR95_10480(murB)
XASHEP74_02289
XHAPG878_11740(murB)
XRYQN244_11425(murB)
SMLSmlt2127(murB)
SMTSmal_1723
BUJBurJV3_1761
SMZSMD_1914(murB)
SACZAOT14_20990(murB)
STEKAXG53_09865
SRHBAY15_1729
SLMBIZ42_17845
STENCCR98_09285
STEMCLM74_09710
STESMG068_09150
SINCDAIF1_18930(murB)
SPAQSTNY_R18340(murB)
STEQICJ04_10665(murB)
SGENRKE57_09130(murB)
SOUPDM29_15785(murB)
SARCPDM28_08150(murB)
PSUPsesu_1238
PSUWWQ53_01200
PSDDSC_11365(murB)
PMEXH4W19_02135(murB)
PJPLAG73_09865(murB)
PDDMNQ95_00210(murB)
PWIMWN52_06675(murB)
LABLA76x_3436(murB)
LAQGLA29479_4626(murB)
LCPLC55x_3382(murB)
LGULG3211_1794(murB)
LEZGLE_1757(murB)
LEMLEN_3218(murB)
LMBC9I47_1979
LYTDWG18_08295
LUEDCD74_03070
LYJFKV23_10540(murB)
LSOLGOY17_12390(murB)
LSXH8B22_01655(murB)
LAREHIV01_002215(murB)
LHXLYSHEL_23750(murB)
LCASLYSCAS_23750(murB)
LCICINQ41_05095(murB)
LAVIINQ42_04865(murB)
LLZLYB30171_01016(murB)
LAUXLA521A_23990(murB)
LYARDV84_23355(murB)
LSYH8L67_05215(murB)
LUMCNR27_08545
LUSE5843_08785(murB)
LFXLU699_16330(murB)
LUJBGP89_10715
THESFHQ07_02905(murB)
THEHG7079_09555(murB)
TCNH9L16_10910(murB)
TBVH9L17_02675(murB)
THEXICG51_000439(murB)
XBCELE36_13585
FAUFraau_1086
FSGLQ771_06420(murB)
FEDLQ772_07635(murB)
RHDR2APBS1_2417
RGLCS053_08155(murB)
RTHLRK53_12790(murB)
DJICH75_04630
DJAHY57_10455
DTXATSB10_06880
DYEEO087_03555
DCSISN74_12355(murB)
DTLH8F01_17075(murB)
DTADYST_04794
LRZBJI69_01280
LPYFIV34_14915(murB)
LANHKR767_20765(murB)
LFLIM816_12530(murB)
LAEGL2Y94_07010(murB)
LAEOL2Y97_15995(murB)
LAESL2Y96_15825(murB)
XBAC7S18_06530
RBDALSL_1677
TAMNN4264_09065(murB)
VCHVC_0318
VCFIR04_06490
VCSMS6_0175
VCEVch1786_I2607(murB)
VCQEN18_18460
VCJVCD_001306
VCIO3Y_01460(murB)
VCOVC0395_A2716(murB)
VCRVC395_0361(murB)
VCMVCM66_0302(murB)
VCLVCLMA_A0277
VCXVAA049_3379(murB)
VCZVAB027_3528(murB)
VVUVV1_1197(murB)
VVYVV3170
VVMVVMO6_00154
VVLVV93_v1c28860(murB)
VPAVP2932
VPBVPBB_2770
VPKM636_22755(murB)
VPFM634_01165(murB)
VPHVPUCM_3017
VHAVIBHAR_00241
VCAM892_11460(murB)
VAGN646_2006 N646_2419
VEXVEA_002162
VDBAL552_23530
VHRAL538_08725
VNAPN96_00050
VOWA9237_09050
VROBSZ04_24200
VSPVS_2980
VEJVEJY3_14820(murB)
VFUvfu_A00048
VNIVIBNI_A3337(murB)
VANVAA_00049
LAGN175_14460(murB)
VAUVANGNB10_cI0200(murB)
VCYIX92_15160
VCTJV59_38450
VTUIX91_00815
VEUIXK98_09500(murB)
VSIMTO69_00830(murB)
VFLAL536_19310
VMIAL543_10635
VBRA6E01_12480
VSCVSVS12_00358(murB)
VGABSQ33_07325
VSHBSZ05_05560
VQICCZ37_00975
VAFD1115_00715
VNLD3H41_15875
VCCFAZ90_00755(murB)
VASGT360_01270(murB)
VAQFIV01_00840(murB)
VSRVspart_03114(murB)
VKABTD91_07125(murB)
VZIG5S32_13580(murB)
VNVIF132_16130(murB)
VGIMID13_01075(murB) MID13_14745(murB)
VSLLTQ54_09555(murB)
VPLSA104470976_02409(murB)
VJPNP165_12355(murB)
VPGLZI70_07800(murB)
VOSKNV97_17530(murB)
VTICEQ48_17465
VCRAIS519_11290(murB)
VNPKW548_01050(murB)
VLEISX51_03110(murB)
VSYK08M4_01470(murB)
VRURND59_07635(murB)
VMTQYQ96_12310(murB)
VFIVF_2426(murB)
VFMVFMJ11_2545(murB)
VSAVSAL_I2877(murB)
AWDAWOD_I_2511(murB)
PPRPBPRA3446(S3690)
PGBH744_2c0156
PDSCAY62_00390
PGHFH974_15025(murB)
PHOTL4174_015600(murB)
GHOAL542_10475
GKDK6Q96_16025(murB)
PMAICF386_03860
SALYE8E00_00575(murB)
SKSFCN78_12340(murB)
SCOTHBA18_12700(murB)
SPRON7E60_13250(murB)
ELUXBTN50_1122
PAEPA2977(murB)
PAEVN297_3082(murB)
PAEIN296_3082(murB)
PAUPA14_25550(murB)
PAPPSPA7_2184(murB)
PAGPLES_20851(murB)
PAFPAM18_1984(murB)
PNCNCGM2_4091(murB)
PAEBNCGM1900_3329(murB)
PDKPADK2_09470(murB)
PSGG655_09905(murB)
PRPM062_15930
PAEPPA1S_10510
PAERPA1R_gp0810
PAEMU769_10050
PAELT223_10525
PAESSCV20265_2072
PAEUBN889_03326(murB)
PAEGAI22_23360
PAECM802_3079(murB)
PAEOM801_2947(murB)
SECHB18_27855
PMYPmen_1618
PMKMDS_1672
PREPCA10_21500(murB)
PPSEBN5_1446(murB)
PFUWKF707C_34120
PALCA0T30_14325
PCQPcP3B5_19540(murB)
PMUIG4G71_20135(murB)
PNTG5B91_21865(murB)
PPAAB7D75_10290
PPUPP_1904(murB)
PPFPput_3810
PPGPputGB1_1480
PPWPputW619_1515
PPTPPS_1537
PPBPPUBIRD1_3720
PPIYSA_01927
PPXT1E_1203
PPUHB479_07430(murB)
PPUTL483_07040
PPUNPP4_38840(murB)
PPUDDW66_1823
PFVPsefu_2883
PMONX969_05650
PMOTX970_05625
PPJRK21_03492
PORAPT59_16475
PPSLBJP27_08160
PMOLCLJ08_04935
PALDLU682_021310(murB)
PIXRIN61_19050(murB)
PMOSO165_003650
PSTPSPTO_3842(murB)
PSBPsyr_1637
PSYRN018_18095
PSPPSPPH_1631(murB)
PSAVPSA3335_20590
PAMGBKM19_010670
PCIPCH70_34750
PAVLBKM03_09800
PVDCFBP1590__3822(murB)
PCABJGS08_08945(murB)
PCOFPOR16_16585(murB)
PTREI9H09_16700(murB)
PSYIMME58_07965(murB)
PASTN015_08695(murB)
PLIJKQP88_16550(murB)
PFLPFL_1782(murB)
PPRCPFLCHA0_c18190(murB)
PPROPPC_1830(murB)
PFEPSF113_4161
PZAHU749_021415(murB)
PFNHZ99_09205
PFOPfl01_4171(murB)
PFSPFLU_3768
PFCPflA506_3148(murB_1) PflA506_4590(murB_2)
PPZH045_11050(murB)
PFBVO64_0856
PMANOU5_1816(murB)
PTVAA957_26010
PCGAXG94_07205
PVRPverR02_19165
PAZOAYR47_25355
POIBOP93_15340
PRXHRH33_16450(murB)
PMEDE3Z27_19770(murB)
PKRAYO71_22850
PMUDNCTC8068_01445(murB)
PTOLI7845_17395(murB)
PFWPF1751_v1c31830(murB)
PFFPFLUOLIPICF720300
PFXA7318_15735
PENPSEEN1607(murB)
PLULFOB45_18385(murB)
PBAPSEBR_a4064
PBCCD58_21455
PPUUPputUW4_04047(murB)
PDRH681_16095(murB)
PSVPVLB_07125(murB)
PSKU771_19865
PKCPKB_3748(murB)
PCHEY04_08505
PCZPCL1606_43100
PCPJM49_21365
PCHPC4K32_1867
PFZAV641_06545
PLQAA042_03540
PALKPSAKL28_14820
PRHLT40_04910
PSWLK03_20975
PPVNJ69_03700
PSESPSCI_0005(murB)
PSEMTO66_08900
PSECCCOS191_3775(murB)
PPSYAOC04_03080
PSOSPOS17_1796(murB)
PFKPFAS1_03655
PANRA7J50_3401
PSETTHL1_2164 THL1_801
PSILPMA3_06180
PYMAK972_1357
PADEC3B55_00468(murB)
PKEDLD99_20880
PALLUYA_08400
PUMHGP31_24000(murB)
POJPtoMrB4_17670(murB)
PGGFX982_00037
PPSHG5J76_09580(murB)
PGYAWU82_24815
PLALFXN65_10010(murB)
PSEJHNQ25_16345(murB)
PVKEPZ47_20570
PEZHWQ56_20725(murB)
PBZGN234_26805(murB)
PKHJLK41_08355(murB)
PTYJWV26_18750(murB)
PMAOPMYSY11_2760(murB)
PATAJWU58_08075(murB)
PDWBV82_4067(murB)
PZEHU754_022020(murB)
PMOEHV782_021270(murB)
PCAMHNE05_05740(murB)
PSEPC4K39_1858
PPIIQL104_09360(murB)
PVWHU752_024570(murB)
PTRTHU722_0017690(murB)
PXAKSS93_11095(murB)
PSAMHU731_004155(murB)
PTZHU718_022430(murB)
PQIKH389_19355(murB)
PSHHHU773_020520(murB)
PXNHU772_007480(murB)
PHVHU739_021455(murB)
PPRGHU725_006920(murB)
PANHHU763_007635(murB)
PASGKSS96_17540(murB)
PFAKKSS94_07735(murB)
PMUYKSS95_10340(murB)
PMAMKSS90_18575(murB)
PAZEKSS91_21795(murB)
PALVKSS97_08965(murB)
PCASLOY40_08195(murB)
PORYEJA05_08080
PWZJ7655_13835(murB)
PTKEXN22_19845
PTWTUM18999_18420(murB)
PIEHU724_020860(murB)
PWYHU734_018265(murB)
PTAENCTC10697_01228(murB)
PGFJ0G10_22290(murB)
PCAVD3880_14085
PJUL1P09_18500(murB)
PHFNLY38_17055(murB)
PPHNHU825_18130(murB)
PIZLAB08_R13640(murB)
PPEGKUA23_17760(murB)
PSIINF676_19825(murB)
PSIHLOY51_07960(murB)
PFITKJY40_21775(murB)
PASILG197_12635(murB)
PKMPZ739_07425(murB)
PNBNK667_03495(murB)
PSOAPSm6_39240(murB)
PTAIICN73_13795(murB)
PKKQQ992_07680(murB)
PKJQ1W70_02260(murB)
PHYGJTY93_19185(murB)
PHOMKJF94_18925(murB)
PCHEQYM18_15885(murB)
PCUCPSH97_10730 PSH97_20705(murB)
PTRLOU419_19465(murB)
PPAELDL65_28055(murB)
PPAOK3169_09180(murB)
PRHZCRX69_10895
PSJYAA098_08235
PSKUKUIN1_16200(murB)
PSHSJJN09_17095(murB)
PHEFPSH57_07985(murB)
PSLPBHQ29_14305
PLISNN484_17150(murB)
PSAPST_2632(murB)
PSZPSTAB_2613(murB)
PSRPSTAA_2753(murB)
PSCA458_13915(murB)
PSJPSJM300_12685(murB)
PSHPsest_1678
PSTTCH92_06830
PSTUUIB01_07880
PSEDDM292_05590
PCHLLLJ08_07430(murB)
PBMCL52_07260
PKGLW136_14915(murB)
SDEGGOM96_05135(murB)
PZDKQ248_19270(murB)
AVNAvin_14800(murB)
AVLAvCA_14800(murB)
AVDAvCA6_14800(murB)
ACXAchr_28040(murB)
PBBAKN87_04235
PAGRE2H98_05825(murB)
EMODM558_00920
EAZJHT90_12155(murB)
ENTOMTZ49_06900(murB)
HPEGEAO82_13990
HAESLO767_05405(murB)
PDENF1C79_13515(murB)
HARRHV822_16145(murB)
PNNKEM63_08940(murB)
PPHABVH74_13080
DCEO6P33_06080(murB)
PBAUOS670_19365(murB)
MAQMaqu_1736
MHCMARHY1572(murB)
MADHP15_2059(murB)
MBSMRBBS_2346(murB)
MSXAU14_00625
MPQABA45_11030
MARIACP86_00445
MLQASQ50_20160
MSQBKP64_04110
MARAD0851_03585
MARJMARI_14250(murB)
MALLPBN92_08765(murB)
MSHEMAALD49_17490(murB) MAALD49_25820(murB1)
MANPEHN06_11880
MSANLPB19_10395(murB)
KAKKalk_20255
PSPIPS2015_1811
PARPsyc_0948(murB)
PCRPcryo_1470
PRWPsycPRwf_0774
PSOPSYCG_07700
PURAOC03_00250
PALIA3K91_1478
PSPGAK823_06010
PSYGAK825_06085
PSYCDABAL43B_1344(murB)
PSYAAOT82_540
PSYYDLE54_03880
PSYPE5677_05990(murB)
PCIAQ6344_07675(murB)
PRAEMN210_05350(murB)
ACBA1S_2050
ABMABSDF2201(murB)
ABYABAYE1526(murB)
ABCACICU_02242
ABNAB57_2371
ABBABBFA_01405(murB)
ABXABK1_1492
ABZABZJ_02394
ABRABTJ_01500
ABDABTW07_2441(murB)
ABHM3Q_2492
ABADABD1_20460(murB)
ABJBJAB07104_02400
ABABBJAB0715_02299
ABAJBJAB0868_02282
ABAZP795_6750
ABKLX00_11105
ABAUIX87_06200
ABAAIX88_12735
ABWBL01_03455
ABALABLAC_14780
ACCBDGL_001519(murB)
ANORR32_07685
ALCOTEC02_07245
ACALBUM88_11610
ASEII8T81_07570(murB)
ACDAOLE_07005(murB)
ACIACIAD1945(murB)
ATTAMQ28_01470
AEIAOY20_11665
AJORZ95_07815
ACWA0J50_06990
ACVAMD27_07195
AHLAHTJS_07160
AJNBVL33_09020
ASOLBEN76_05745
ALABFG52_06350
ASJAsACE_CH01670(murB)
AIDCTZ23_06170
ADVDJ533_10185(murB)
ARJDOM24_07760
AWUBEN71_11840
ACUMC9E88_013420(murB)
AGUAS4_25330(murB)
AUGURS_2648
ALWFOB21_02880(murB)
ADSFPL17_06515(murB)
ABERBSR55_12365
ATNFM020_07275(murB)
ACHICDG60_10810
ALJG8D99_09255(murB)
AWGGFH30_07480(murB)
ASHAG8E00_06975(murB)
ATGJ4G44_09505(murB)
AVBRYU24_12930(murB)
ABOUACBO_18870(murB)
AGYLFPL18_15140(murB)
ACIUA3K93_06855
AVZHWI77_07320(murB)
APOTMZO21_05985(murB)
ATZM5E07_07350(murB)
APRLPY247_18025(murB)
ACOINQU59_11885(murB)
AVIVLF296_07670(murB)
ACIEKIP84_07150(murB)
ASUEF2A31_08695(murB)
MCTMCR_0727(murB)
MCSDR90_1211(murB)
MCATMC25239_00704(murB)
MOIMOVS_03435
MOSAXE82_02120
MBLAAX09_02860
MBOIDQF64_03560
MCUNNCTC10297_01756(murB)
MNNI6G26_04335(murB)
MNSLU293_07720(murB)
MNCLU297_02370(murB)
MNJLU290_02820(murB)
MHACLU276_02995(murB)
MCAHU0021_08740(murB)
MBAHHYN46_08480
SONSO_0213(murB)
SDNSden_0153
SFRSfri_0131
SAZSama_0196
SBLSbal_4175
SBMShew185_0179
SBNSbal195_0183
SBPSbal223_4073
SBTSbal678_0188
SBSSbal117_4343
SBBSbal175_0222
SLOShew_0141
SPCSputcn32_3776
SHPSput200_0148 Sput200_2701
SSESsed_4335
SPLSpea_0167
SHEShewmr4_0181
SHMShewmr7_0176
SHNShewana3_0182
SHWSputw3181_0139
SHLShal_4151
SWDSwoo_4707
SWPswp_1992
SVOSVI_4179(murB)
SHFCEQ32_17155
SJASJ2017_4014
SPSWSps_00344
SBJCF168_00955
SMAVCFF01_00685
SHEWCKQ84_09175
SALGBS332_06125
SLJEGC82_01825
SMAIEXU30_11055
SPOLFH971_19510(murB)
SBKSHEWBE_0341(murB)
SKHSTH12_03891(murB)
SAESHBH39_00650(murB)
SLITJQC75_00910(murB)
SDKKHX94_07820(murB)
SCAATUM17387_01790(murB)
SEURFM038_024135(murB)
SYKKDN34_00850(murB)
SCYPJYB88_00905(murB)
SAVIJYB87_17530(murB)
SSEMJYB85_00970(murB)
SGLAFJ709_18840(murB)
SINVK8B83_02850(murB)
SXMMKD32_00975(murB)
SVMKDH10_002915(murB)
SHEJMZ182_00715(murB)
SCHKGII14_00940(murB)
SACHK0H61_00660(murB)
SAEGK0H80_00725(murB)
SDEOD0436_01215(murB)
SMESK0I73_00645(murB)
SHAOK0H81_00725(murB)
SZHK0H63_00985(murB)
SSPAK0I31_00730(murB)
SHNSK0J45_00730(murB)
SRHSK0I63_00735(murB)
SPSJK0I62_00660(murB)
SMAYK0H60_01190(murB)
SOGRA178_00990(murB)
SPSREGC80_05695
ILOIL2004(murB)
ILIK734_10090
IPICEW91_03010
IDICWC33_08510
IDTC5610_10020
IABK5X84_09530(murB)
PANMD3795_05515
CPSCPS_4746(murB)
COMCMT41_16845
COZA3Q34_12355
COLWA3Q33_07260
COLADBO93_00970
COVEKO29_01250
CBERB5D82_09165
LSDEMK97_09905
THTE2K93_06215(murB)
THAPFNC98_14950(murB)
THABLP316_02270(murB)
TPSYRGQ13_17545(murB)
TNNRI845_02260(murB)
TFTRI844_16245(murB)
THATH3N35_25605(murB)
TACTSG35_026700(murB)
TVDSG34_001740(murB)
PHAPSHAa2914(murB)
PTNPTRA_a3471(murB)
PSMPSM_A3013
PSEOOM33_03795
PIAPI2015_2926
PPHEPP2015_139
PBWD172_016815
PRRAT705_11345
PLZS4054249_00610
PALNB0W48_07550
PPISB1L02_01030
PEAPESP_a3732(murB)
PSPOPSPO_a0128(murB)
PARTPARC_a0129(murB)
PTUPTUN_a3943(murB)
PNGPNIG_a3695(murB)
PTDPTET_a3399(murB)
PSENPNC201_00990(murB)
PDJD0907_15805
PAGAPAGA_a3790(murB)
PCARPC2016_0111
PMAACPA52_15525
PXIJ5O05_09225(murB)
PVBJ5X90_04685(murB)
PSAZPA25_31300(murB)
PDVFFU37_16070(murB)
PFLICTT31_01060
PSHOKQ246_13340(murB)
PMAZR5H13_01060(murB)
PSMMPspMM1_31070(murB)
PSYMJ1N51_03855 J1N51_08555(murB)
AMCMADE_1017380
AMHI633_18090
AMAAamad1_17580
AMALI607_07540 I607_16605
AMAEI876_07800 I876_16915
AMAOI634_07915 I634_16845
AMADI636_16795
AMAII635_17540
AMAGI533_16455
AMACMASE_16485(murB)
AMBAMBAS45_17015
AMGAMEC673_16770(murB)
AMKAMBLS11_16180(murB)
ALTambt_00185
AALEP13_08155
ASPAOR13_2
AAWAVL56_17170
ALRDS731_02775(murB)
ALEAV939_17385
ALZAV940_02450
APELCA267_012520(murB)
ALTEALT761_03588
SALMD0Y50_16560
SALKFBQ74_02540(murB)
SMAAIT774_01945(murB)
GAGGlaag_0291
GNIGNIT_0670(murB)
GPSC427_5191(murB)
PMESFX988_02306
PATPatl_3999
LALAT746_02570
CATEC2869_09830
SALHHMF8227_00416(murB)
HMIsoil367_10385
PAEWKIH87_17265(murB)
AGZM0C34_02275(murB)
AGQLQZ07_03775(murB)
AGAROAG1_36580(murB)
ALKMNKI27_09555(murB)
ASEMNNL22_06065(murB)
CATTOLW01_02155(murB)
ALIIQR722_16085(murB)
PMAWMACH26_06180(murB)
PINPing_0218
PSYPCNPT3_12395
FBLFbal_0241
FESHER31_16895(murB)
MVSMVIS_0211(murB)
MYAMORIYA_2756(murB)
MMAAFR932_16615(murB)
MOQHWV03_21110(murB)
CJACJA_1784(murB)
CEBB0D95_02985
CELLCBR65_04630
CEKD0B88_11290
CEGD0C16_05700
SDESde_2056
TTUTERTU_2461(murB)
SAGAM5M_01460(murB)
MARQMARGE09_P3747
GILNHM04_03700(murB)
MKEOOT55_05750(murB)
SPOIIMCC21906_02034
SNANI6N98_09905(murB)
STAWNCG89_01685(murB)
ZALAZF00_07970
OSGBST96_18040
MTHDA3224_08455
MICCAUP74_02463(murB)
MAGAMag101_08080
MIIBTJ40_12325
MICTFIU95_10580(murB)
MHYDGTQ55_08660(murB)
MCELLPW13_07450(murB)
MICZGL2_34340(murB)
MVBMJO52_10105(murB)
MPAFR5R33_17685(murB)
MBRGPVT68_02470(murB)
HJABST95_11510
HALCEY643_10885
KIMG3T16_20185(murB)
AFUSEYZ66_06145
PAQME0F26_08705
CBUCBU_0137(murB)
CBSCOXBURSA331_A0226(murB)
CBDCBUD_1970(murB)
CBGCbuG_1879(murB)
CBCCbuK_1917(murB)
CEYCleRT_14270(murB)
CEAZ664_01420
CENDEGQ50_01375(murB)
CENOCEAn_00220
RVIRVIR1_12980(murB)
ALGAQULUS_07010(murB)
ASIPAQUSIP_16530(murB)
CEQB1F76_01405
LPNlpg2613(murB)
LPHLPV_2950(murB)
LPOLPO_2889(murB)
LPULPE509_00422
LPMLP6_2644(murB)
LPFlpl2536(murB)
LPPlpp2666(murB)
LPCLPC_0528(murB)
LPAlpa_03823
LPElp12_2606
LLOLLO_2755(murB)
LFALFA_2547(murB)
LHALHA_2903(murB)
LOKLoa_00575
LCDclem_01900(murB)
LESCCU22_00945
LSHCAB17_13935
LLG44548918_02410(murB)
LIBE4T55_04830(murB)
LGTE4T54_04105(murB)
LJRNCTC11533_02577(murB)
LCJNCTC11976_03317(murB)
LWASAMEA4504053_3100(murB)
LSSNCTC12082_01752(murB)
LADLNCTC12735_00969(murB)
LANTTUM19329_06130(murB_1) TUM19329_15130(murB_2)
LLYJ2N86_15000(murB)
LCADPXX05_00190(murB)
TMCLMI_0321(murB)
MCAMCA2427(murB)
METUGNH96_05780(murB)
MMEOOOT43_07830(murB)
MEEFJWZ97_11810(murB)
MMTMetme_0257
MDNJT25_012240
MDHAYM39_19965
MKOMKLM6_4031
METLU737_22735(murB)
MPADKEF85_00615(murB)
MELLIVG45_16835(murB)
MRPNM686_001520(murB)
MMOTQZJ86_01450(murB)
MAHMEALZ_3599(murB)
MBUREQU24_19695(murB)
MMAIsS8_4646
MSZEMSZNOR_4243(murB)
MMOBF6R98_04855(murB)
MEINmethR_P3138
MOZMoryE10_28450(murB)
MISZMishRS11D_06340(murB)
MECHQ9L42_006350(murB)
MEIYMIN45_P0385
MCAUMIT9_P0292
FTUFTT_1304c(murB)
FTQRO31_1524(murB)
FTFFTF1304c(murB)
FTWFTW_0742(murB)
FTRNE061598_09680
FTTFTV_1247(murB)
FTGFTU_1331(murB)
FTLFTL_0412
FTHFTH_0405(murB)
FTAFTA_0435(murB)
FTSF92_02230(murB)
FTIFTS_0403(murB)
FTOX557_02190(murB)
FTCDA46_292(murB)
FTVCH67_704(murB)
FTZCH68_438(murB)
FTMFTM_0512(murB)
FTNFTN_0448(murB)
FTXAW25_1586(murB)
FTDAS84_249(murB)
FTYCH70_1629(murB)
FCFFNFX1_0441
FCNFN3523_0412
FHIFSC454_02080
FPHFphi_0389
FPTBZ13_1664(murB)
FPIBF30_581(murB)
FPMLA56_1788(murB)
FPXKU46_973(murB)
FPZLA55_443(murB)
FPJLA02_2018(murB)
FRTF7308_0463
FNAOOM_0434
FNLM973_02685(murB)
FRFLO80_04285(murB)
FPERACH24_04560(murB)
FHACDV26_09540(murB)
FRXF7310_02390
FRMBBG19_1346
FRCKX01_11(murB)
FADCDH04_01740(murB)
FMIF0R74_00635(murB)
FOOCGC45_06785(murB)
FNNFSC774_06930(murB)
FSRKQR59_02180(murB)
FRLFIP56_02285(murB)
FGUSD28_07605(murB)
AFRIE3E15_06175(murB)
AIIE4K63_01640(murB)
TCXTcr_1294
HTREPV75_07130
HMARHVMH_1298(murB)
TCYThicy_1120
TAOTHIAE_03285
THIOAYJ59_06775
TMHJX580_06750(murB)
MEJQ7A_1018
MECQ7C_867
MPINLGT42_013185(murB)
MMAFGCM100_09260
MTHAVSX76_05355(murB)
CYQQ91_0367(murB)
CZACYCME_2281(murB)
CYYCPC19_11245
PSALPSLF89_469
THIGFE785_05955(murB)
TXAHQN79_06675(murB)
TIBTHMIRHAM_12380(murB)
TLHNR989_06100(murB)
TSETHMIRHAS_12130(murB)
TZOTHMIRHAT_12560(murB)
TIGTHII_1646 THII_2534
BLEPAL038_00395(murB)
THISHZT40_14170(murB)
TUNJ9260_10585(murB)
TLOJ9253_10625(murB)
TSBHMY34_18085(murB)
TANIJ8380_12465(murB)
TWNL2Y54_16295(murB)
TLCRCF98_13895(murB)
TSJL3K52_14110(murB)
TDUQJT80_11495(murB)
CYSNYP54_05385(murB)
NOCNoc_2859
NHLNhal_0492
NWANwat_0229
NWRE3U44_02015(murB)
ALVAlvin_0135
ATEPAtep_03050(murB)
TVIThivi_2317
TMBThimo_3109
MPURMARPU_14230
TEETel_03775
NTTTAO_0228
TSYTHSYN_03525
RHHE0Z06_14235
TTPE6P07_01980(murB)
NTGNSCAC_1415(murB)
THIPN838_27370(murB)
CJAPGWK36_10750(murB)
THIMKFB96_13690(murB)
TBOGLT988_09235(murB)
TLRThiosp_00566(murB_1) Thiosp_04637(murB_2)
TFRIThiofri_04393(murB)
TWGThiowin_00989(murB)
AEHMlg_2191
HHAHhal_0761 Hhal_2089
HHKHH1059_18210(murB)
HHCM911_02705
EBSECTOBSL9_0406
TGRTgr7_0771
TKMTK90_2199
TNITVNIR_2602(murB_[H])
TTITHITH_14455
TVRTVD_02190
SSALSPISAL_06820(murB)
SPIUSPICUR_07625
SROSBBH56_06835
SPIZGJ672_07680(murB)
SHAILMH63_04315(murB)
AAEOBJI67_13360
AFYBW247_02730
NAXHC341_14365(murB)
HNAHneap_1055
HAZA9404_02815
WMAWM2015_2084
WEZIC757_04825(murB)
GAIIMCC3135_22295(murB)
GHLGM160_06385
TBNTBH_C0560
EPSL0Y14_04245(murB)
SEDSAAY24_09420
WOCBA177_14150
TTCFOKN1_2665
THICTspCOW1_31510(murB)
HCHHCH_02708(murB)
HAHEENC22_18085
HAHHO5O45_08565(murB) O5O45_13225(murB)
CSACsal_1591
CCAGSR908_15325(murB)
HELHELO_1984(murB)
HCSFF32_17310
HAKKO116_02636
HAMHALO2903
HHUAR456_07605
HCOLOKO_01187(murB)
HSIBOX17_01595
HALOBWR19_10145 BWR19_12025
HHHCLM76_16740
HBEBEI_1237(murB)
HAGBB497_10805
HAFC8233_06675
HMDCTT34_11255
HAXIHAALTHF_32910n
HSVHNO53_08225(murB)
HPROLMS44_08920(murB)
HQDK1Y77_09925(murB)
HBHE4T21_07315(murB)
HBPHPTD01_2690
HALFQEN58_07475(murB)
HHAOQWG60_10745(murB)
HASOB2G49_05425
HALWB6N23_03805(murB)
HASHHXW73_06875(murB)
HPISP1P91_07205(murB)
HAMSNF683_19315(murB)
HCAMI4484_08180(murB)
HAAHHALA3H3_950028(murB)
HALKCUU95_13685
HVNEI420_11840
HOLHORIV_27060
HSRHSBAA_25140(murB) HSBAA_63530
HPIZGYM47_10435(murB)
HNPSR894_07630(murB)
HTTHZS52_19030(murB)
HSXHNO51_07590(murB)
HTXEKK97_08625
ZPLZBT109_1904
HAAA5892_11135 A5892_13755
CMAIBFX80_12745
CAMHLCW13_04525(murB)
COBECLAM6_08820(murB)
COBBH2O77_04405(murB)
COBDU0O11_04395(murB)
KMAB9H00_01035
KUYFY550_07345(murB)
PAURFGL86_14470(murB)
SAJSQO259_07460(murB)
ABOABO_1059(murB)
ALNAS19_11250
ALCAASALC70_00366(murB)
ADIB5T_02808(murB)
AXEP40_13250
APACS7S_09960(murB)
MMWMmwyl1_2155
MMEMarme_1996
MPCMar181_1833
MPRIMP3633_1934
MARDIBG28_10455(murB)
MFOIJSY38_00205(murB)
MPRFJ8N69_16480(murB)
MRHIKDW99_09790(murB)
MPONMACH16_15130(murB)
TOLTOL_1874
TORR615_08255
TWANHUF19_09245(murB)
OAIOLEAN_C20620(murB)
MARSA8C75_09175
MGEOCFI10_08805
MSECLN244_08885(murB)
MARLHH196_01570(murB)
MRZKDW95_07860(murB)
BSANCHH28_15430
NCUF0U83_06675(murB)
NJPNEJAP_1607(murB)
NIKF5I99_08335(murB)
BMARHF888_07485(murB)
AJPAMJAP_1509(murB)
VCWGJQ55_06145(murB)
BACZKFF03_08860(murB)
GSNYC6258_03794
RFOREIFOR_01650
OMEOLMES_2081
LLPGH975_04285(murB)
ENWMJO57_19905(murB)
EEINX720_01590(murB)
ENGO2T12_09585(murB)
EMPEZMO1_2991(murB)
PLEIQ9312_09395(murB)
AHAAHA_4041(murB)
AHYAHML_21310
AHDAI20_20835
AHRV428_22255
AHPV429_22285
AHJV469_01240
AHHRY45_21110
AHIVU14_01455
AAJBOQ57_21060
ASAASA_0270(murB)
AEOO23A_p3979
AVRB565_3738
AVOAMS64_21805
AMEDB224_5010
ASRWL1483_309(murB)
ADHCK627_02450
ACAVVI35_01250
AEMCK911_15865
AEAC2U39_20280
ARVC7N77_05550
AESC2U30_12740
AELNCTC12917_00231(murB)
ASIMFE240_18550(murB)
AALLI6G90_17345(murB)
AJDI6H43_09350(murB)
ARIVKYK33_01005(murB)
ASAAKXJ75_22810(murB)
AEJE5E97_02960(murB)
ABESIU367_20415(murB)
TAUTola_2793
OCEGU3_03655
OPEPU634_14380(murB)
OCMCBP12_09045
OPFCBP31_06015
ZDFAN401_01200
KKOKkor_0420
KGETQ33_1953
KSDKS2013_2004
KPDCW740_01845
KAMSR900_12515(murB)
DNODNO_0436(murB)
CHJNCTC10426_02202(murB)
SUTRL0B52_01590(murB)
IGNMMG00_02125(murB)
WCNPE074_07415(murB)
GAPGAPWK_1876
GAQRAM11_04995(murB)
FPPFPB0191_00618
ORBIPMB12_07485(murB)
SDFACG33_01705
SOKD0B54_05065
SINIGT972_08975(murB)
FCEJN531_002165(murB)
GBIPG2T_08700
SLIMSCL_0553
SVASVA_0697
ACIIC4901_03410
ATYA9R16_012900(murB)
SALNSALB1_0673
TSNW908_02580
THINCRN91_07555
THOSP60_06395
EOFNARSGI1_00670(murB)
EORNARRFE1_02010(murB)
EOPNARPIN1_01510(murB)
REVHUE57_07815(murB)
CDIZCEDIAZO_03482(murB)
SADEGFK82_00659(murB)
BCIBCI_0504(murB)
BCIBIM45_1109
BCIGAB162_450(murB)
RMARmag_0758
REOHUE58_00390(murB)
VOKCOSY_0700(murB)
EBHBSEPE_1112(murB)
BTHGMS2017_0578
EAGF7X37_00217(murB)
CBLYIPM89_00240(murB)
GPBHDN1F_05390(murB1) HDN1F_33180(murB2)
ENMEBS_0433(murB)
EEUNAREPO1_01280(murB)
IFOCVFO_0196(murB)
NMENMB0811(murB)
NMPNMBB_0916
NMHNMBH4476_1374(murB)
NMDNMBG2136_0759(murB)
NMMNMBM01240149_1280(murB)
NMSNMBM01240355_0810(murB)
NMQNMBM04240196_1354(murB)
NMZNMBNZ0533_0859(murB)
NMANMA1021
NMWNMAA_0640(murB)
NMXNMA510612_1143(murB)
NMCNMC0762(murB)
NMNNMCC_0775(murB)
NMTNMV_1585(murB)
NMINMO_0700(murB)
NGONGO_0394
NGKNGK_0554
NLANLA_14190(murB)
NELNELON_05955
NWESAMEA3174300_1196(murB)
NSIA6J88_12650
NMJNM96_07015
NEIBG910_01110
NEKCGZ77_07915
NFVFAH67_03070(murB)
NSFFAH66_03150(murB)
NZLD0T92_06780
NAQD0T90_00525
NBLGJV52_10730(murB)
NZOSAMEA4504057_1145(murB)
NCINCTC10296_01140(murB)
NCZNCTC10294_00456(murB)
NANINCTC12227_00973(murB)
NBCH3L91_09765(murB)
NWDH3L96_00735(murB)
NSGH3L94_00420(murB)
NMUSH7A79_0583(murB)
NSCJ7445_01920(murB)
NPFLPB400_06140(murB)
NDNH3L92_05290(murB)
NWXCGZ65_07395
NDULVJ88_07010(murB)
NAWLVJ86_07680(murB)
NMBMON40_06785(murB)
NLSPJU73_02590(murB)
SALVSALWKB2_2058
SCOMPYG29_00210(murB)
KKIKKKWG1_0454(murB)
KOAH3L93_08990(murB)
VFFVITFI_CDS2300
VITADP71_07680
VSTLVJ81_09015(murB)
VMSLVJ82_14110(murB)
ECORSAMEA4412678_1274(murB)
EEXEZJ17_00925(murB)
SMURBWP33_03290
AFFH3L97_03310(murB)
ACRSLVJ80_01150(murB)
CSTEH3L98_02055(murB)
CKHLVJ77_07670(murB)
NBACUN60_05145
PTESJQU52_14510(murB)
MCERMON37_07250(murB)
USULVJ78_03945(murB)
UTELVJ83_06240(murB)
WBOMIS45_08715(murB)
CCAHDWG20_14325
CVICV_1592(murB)
CVCBKX93_21135
CHROCXB49_14560
CHRIDK842_22550
CHRBDK843_05335
CRZD1345_06705
CHRMFYK34_03085(murB)
CHAECH06BL_14530(murB)
PSENH8B_3017
AMAHDLM_0646
AQSDKK66_01970
VOGLCH97_06000(murB)
IODEJO50_10650
IFLC1H71_04710
JEUBJP62_08945
JESJHS3_21580(murB)
DEEHQN60_10665(murB)
DTKK4H28_09740(murB)
CHIZHQ393_08175(murB)
CFONHZU75_13950(murB)
CHICN8I74_17435(murB)
CARIFNU76_13610(murB)
CKSH9L41_20825(murB)
LHKLHK_02534(murB)
AQLBXU06_07905
MAERDAI18_02295
RSORSc2550(murB)
RSEF504_2496
RPUCDC45_12975
RNCGO999_03965(murB)
RSCRCFBP_10848(murB)
RSLRPSI07_0917(murB)
RSNRSPO_c00902(murB)
RSMCMR15_10811(murB)
RSYRSUY_26180
RSGJK151_07615(murB)
RPIRpic_2827
RPFRpic12D_2421
RPJN234_17460
RMNTK49_15995
RINACS15_2849(murB)
RWEKOL96_19855(murB)
REHH16_A3061(murB)
CNCCNE_1c30170(murB) CNE_BB1p03170(murB)
CUHBJN34_16355
REUReut_A2761
RMERmet_2900(murB)
CTIRALTA_A2536(murB)
CBWRR42_m3492
CGDCR3_2250(murB)
CCUPBKK81_16720
CUPBKK80_17725
CUUBKK79_14340
CPAUEHF44_08550
COXE0W60_24375
CCAMM5D45_13860(murB)
CCAXKZ686_00550(murB)
CUKKB879_27720(murB)
CNANA2G96_19160
BMABMA0374(murB)
BMVBMASAVP1_A0674(murB)
BMLBMA10229_A2509(murB)
BMNBMA10247_0123(murB)
BMALDM55_1768(murB)
BMAEDM78_226(murB)
BMAQDM76_1744(murB)
BMAIDM57_2399
BMAFDM51_167(murB)
BMAZBM44_2855(murB)
BMABBM45_691(murB)
BPSBPSL0868(murB)
BPMBURPS1710b_1072(murB)
BPLBURPS1106A_0920(murB)
BPDBURPS668_0916(murB)
BPRGBP346_A0843(murB)
BPSEBDL_1158(murB)
BPSMBBQ_2580(murB)
BPSUBBN_2703(murB)
BPSDBBX_3105(murB)
BPZBP1026B_I2680(murB)
BPQBPC006_I0908
BPKBBK_638(murB)
BPSHDR55_252(murB)
BPSABBU_1312(murB)
BPSOX996_3334(murB)
BUTX994_1868(murB)
BTEBTH_I0731(murB)
BTQBTQ_750(murB)
BTJBTJ_1691(murB)
BTZBTL_2970(murB)
BTDBTI_2953(murB)
BTVBTHA_3190(murB)
BTHEBTN_1739(murB)
BTHMBTRA_3285(murB)
BTHADR62_1929
BTHLBG87_3165(murB)
BOKDM82_257(murB)
BOCBG90_767(murB)
BUUWS70_04330
BSAVWS86_14620
BHGI6G56_05410(murB)
BUDAQ610_14770
BVIBcep1808_2647
BVEAK36_1345(murB)
BURBcep18194_A5886
BCMBcenmc03_2578
BCHBcen2424_2554
BCJBCAL2768(murB) pBCA086
BCENDM39_2639(murB)
BCEWDM40_189(murB)
BCEOI35_2625
BAMBamb_2602
BACBamMC406_2473
BMJBMULJ_02518(murB)
BMUBmul_0742
BMKDM80_2410(murB)
BMULNP80_2696(murB)
BCTGEM_0875
BCEDDM42_2514(murB)
BCEPAPZ15_00685
BDLAK34_529(murB)
BPYRABD05_02830
BCONNL30_25860
BUBBW23_2329(murB)
BDFWI26_12345
BLATWK25_12395
BTEIWS51_23215
BSEMWJ12_12835
BPSLWS57_31555
BMECWJ16_13115
BSTGWT74_13620
BSTLBBJ41_16035
BANNJFN94_13130(murB)
BARINLX30_14965(murB)
BAENL3V59_14725(murB)
BGLbglu_1g29190
BGUKS03_370(murB)
BUGBC1001_2856
BGFBC1003_2793
BGDbgla_1g32620
BGOBM43_759(murB)
BYIBYI23_A021380
BUKMYA_2319
BUEBRPE67_ACDS22040(murB)
BULBW21_3094(murB)
BUQAC233_14530
BGPBGL_1c30610(murB)
BPLAbpln_1g29640
BUMAXG89_02835
BUIAX768_12445
BURKDM992_07185
BXEBxe_A0755
BXBDR64_2923(murB)
BPHBphy_0528
BGEBC1002_2464
BPXBUPH_03385
BPYBphyt_3207
BUZAYM40_16690
BFNOI25_2215(murB)
BCAIK788_0005959
PSPWBJG93_16290(murB)
PARABTO02_03845
PARBCJU94_08910
PHSC2L64_02915
PTERC2L65_02680
PGPCUJ91_14430
PCJCUJ87_13830
PTSCUJ90_14615
PCAFDSC91_004617
PMEGFNZ07_29650(murB)
PTROG5S35_02650(murB)
PGISI6I06_15370(murB)
PACPFAZ97_02695(murB)
PACSFAZ98_02680(murB)
PEWKZJ38_19835(murB)
PDIOPDMSB3_3612(murB)
PBRYNDK50_17125(murB)
PSAAQEN71_02780(murB)
PKFRW095_31620(murB)
PBONQS306_11275(murB)
PPAIE1956_00095(murB)
BRHRBRH_03323
PNUPnuc_0289
PNEPnec_0317
PDQCL55_00002990
POHDPM16_01535
PTRPDCO17_01505
PANIDCO16_01420
PPALAOC06_01510(murB)
PCOSC2747_01520(murB)
PYTPKF023_03030(murB)
PIUAOC20_01540(murB)
PWUA8O14_01560
PARDDN92_01495
PPKU875_04150
PPNODA70_21225
PPNMLV28_09100
PRBX636_05295
PPULRO07_03335
PSPUNA29_24255
PAPISG18_03530
PVEUC34_19490
POXMB84_24245
PTXABW99_19535
PFGAB870_06480
PNRAT302_02935
PANDDRB87_18015
PFIBPI93_008555(murB)
PCOMNTU39_21250(murB)
PLGNCTC10937_01697(murB)
HYFDTO96_101594(murB)
LMIRNCTC12852_01431(murB)
MCYSMCB1EB_2158
MYCOMPB2EB_1537(murB)
CABASBC2_29630(murB)
BUOBRPE64_ACDS22550(murB)
CABKNK8_22530(murB)
LIMNHKT17_11410(murB)
LTORGQ30_07820(murB)
VTRMYVALT_F_00960(murB)
VLAGKR41_00216(murB)
VCVGJV44_00393(murB)
TVLFAZ95_03980(murB)
TCARU0034_13755(murB)
BPEBP2510(murB)
BPCBPTD_2467(murB)
BPERBN118_1516(murB)
BPETB1917_1350(murB)
BPEUQ425_21140(murB)
BPARBN117_1168(murB)
BPABPP3497(murB)
BBHBN112_4471(murB)
BBRBB3945(murB)
BBMBN115_3621(murB)
BBXBBS798_3725(murB)
BPTBpet1546(murB)
BAVBAV2727(murB)
BHOD560_0245
BHMD558_0241
BHZACR54_01004(murB)
BTRMSAMEA390648700258(murB)
BBROBAU06_05855
BFZBAU07_20455
BPDZBBN53_16765
BOHAKI39_05670
BGMCAL15_18170
BOJCBF45_04355
BGVCAL12_06190
AXYAXYL_01161(murB)
AXONH44784_008321
AXNAX27061_1203
AXXERS451415_01201(murB)
ADTAPT56_05540
AISBUW96_20435
ASWCVS48_00470
ACHRC2U31_11190
ACHBDVB37_04800
ADYHLG70_16740(murB)
ACHOH4P35_04635(murB)
AMUIPE062_01660(murB)
APESFOC84_07060(murB)
AAEGRA224_27025(murB)
ASELRAS12_16735(murB)
TEQTEQUI_0219
TEAKUI_1215(murB)
TEGKUK_1394(murB)
TASTASI_1199
TATKUM_0697(murB)
PUTPT7_1940
PUDG9Q38_07335(murB)
PUSCKA81_01465
POLLOEG81_13030(murB)
AMIMMIM_c11460(murB)
AALNQ3V95_05150(murB)
CDNBN940_06591
BPSIIX83_06840
AFAUZ73_04040
AFQAFA_13810
AAQUD3M96_14665
AAMMFE795_12780(murB)
PHNPAEH1_05780
ODIODI_R1117
BOZDBV39_11160
ODHDHf2319_05845(murB)
OURCEQ07_03640
OUEI6G29_03175(murB)
PIGEGT29_18535
PACRFXN63_16825(murB)
KGYEHF36_04740
PARKLSG25_10095(murB)
NARMN7E01_12710(murB)
RFRRfer_2691
RSBRS694_05180
RACRA876_12535
RHYRD110_09250
RHFEUB48_16850
RHGEXZ61_06620
RHOAHZ993_22595(murB)
RHOBHTY51_11900(murB)
RMKRAN89_16740(murB)
POLBpro_1597
PNAPnap_1081
POSDT070_00905
POOF7R28_08545(murB)
PVACHC248_02655(murB)
AJSAjs_2749
ACKC380_13805(murB)
ACRABSY15_3930(murB)
ACIDCBP33_11855
ACIPCBP36_12290
ACINCBP34_11935
ACISCBP35_06635
ACIOEAG14_07360
ARADKI609_10345(murB)
ATEMPQV96_07650(murB)
AAVAave_1855
AAAAcav_1794
AMONH9L24_02510(murB)
VEIVeis_3463
DACDaci_4780
DELDelCs14_2074
DTSBI380_32020
DHKBO996_21800
DLAI6G47_00245(murB)
VAPVapar_3768
VPEVarpa_4362
VPDVAPA_1c38980(murB)
VBOCKY39_24670
VAMC4F17_26510
CTTCtCNB1_1760
CTESO987_11040
CKEB5M06_11615
CSERCCO03_17430
COFFOZ74_01255(murB)
CAQTKAQ61_04825(murB)
CODOLAD35_08320(murB)
CTEZCT3_26750(murB)
AANTHUK68_12415(murB)
CRJQMY55_09615(murB)
CENPM9799_02185(murB)
ADNAlide_1498
ADKAlide2_3428
RTARta_10580(murB)
CBXCenrod_0407(murB)
OTOADJ79_01865
OTKC6570_09245
OTDJ1M35_07710(murB)
LIML103DPR2_02344(murB)
LIHL63ED372_00754(murB)
LIMILINBF2_06830(murB)
HYRBSY239_872(murB)
HYBQ5W_03820
HYLLPB072_05380
HYCE5678_10495(murB)
HPSEHPF_07280(murB)
HYNF9K07_22490(murB)
HTNKI616_08250(murB)
HCZG9Q37_01640(murB)
DPYBA022_02495
DIHG7047_14105(murB)
DAERH9K75_04285(murB)
DRGH9K76_13240(murB)
DLSP4826_01740(murB)
DIJHND92_12170(murB)
DIADtpsy_2239
SIMPC6571_14175
MELMC7H73_08265
MELAC6568_00005
MJELVC68_08200(murB)
CBAASRAA_1494
CBABSMCB_0516
HGRDW355_08725
STHMIS481_06020(murB)
PBHAAW51_3801(murB)
SAQAOMP39_10965(murB)
MPTMpe_A3038
METPC1M51_04795
RGERGE_14110(murB)
RBNRBXJA2T_16722
RDPRD2015_3575
ROIN4261_15170(murB)
KIAG8A07_11835(murB)
PKTAT984_11045
PAQAK9V56_013695(murB)
PAISPFX98_17470(murB)
MIUABE85_12175
SNNEWH46_04260
SMIOCATMQ487_43630(murB)
IDCLRM40_06270(murB)
ATERMW290_18025(murB)
LCHLcho_1243
RGUA4W93_19210
HARHEAR0866(murB)
MMSmma_0841(murB)
JAGGJA_3913(murB)
JABVN23_13745
JAZYQ44_19315
JALBZG29_08545
JSVCNX70_08945
JAJEKL02_14520
JASFJQ89_25495(murB)
JLVG3257_08710(murB)
JAHJAB4_018520(murB)
JRIP9875_09025(murB)
HSEHsero_1426(murB)
HSZACP92_07160
HHTF506_18590
HRBHrubri_1250(murB)
HEEhmeg3_06855
HHFE2K99_07185(murB)
HFRG5S34_07455(murB)
HEWHBDW_13260(murB)
CFUCFU_3234(murB)
CARELT85_1266
CPRACPter91_1244(murB)
MNRACZ75_11250
MASWAM586_09115
MASSCR152_30905
MTIMDIR46_05240
MASYDPH57_11780
MANCIV454_17405(murB)
MFYHH212_00565(murB)
MVARMasN3_18050(murB)
MENYLSQ66_04500(murB)
MLIRLPB04_21885(murB)
MASZC9I28_10190
MALIEYF70_20395
MUMFCL38_28680(murB)
MFLAGO485_24345(murB)
MPLIE1742_23930(murB)
TCTPX653_12755(murB)
PLUEEWM63_05200
DUGHH213_19880(murB)
DZOSR858_19230(murB)
TMJP0M04_32760(murB)
RUGQC826_20865(murB)
EHBE7V67_007325(murB)
OFOBRW83_0419(murB)
OVBNB640_05825(murB)
OALNB647_01745(murB)
UPVEJN92_16645
UPIEJG51_018825(murB)
UNDUNDKW_1603(murB)
UNYUNDYM_1594(murB)
NOKFAY22_11275(murB)
GLCJQN73_14775(murB)
ACTBRHM62_17075(murB)
SUTTSUTMEG_07490(murB)
SUTKFG381_04195(murB)
SWSI6J16_06990(murB)
TINTint_1340
THITHI_1667(murB)
AONDEH84_13200
XYKGT347_23655(murB)
XYGR9X41_13295(murB)
TTWLCC91_06645(murB)
ETBN7L95_07415(murB)
BBAGE1O_14790
BBAYA4V04_05315
NEUNE0993
NETNeut_0244
NITNAL212_0240
NIINit79A3_3538
NCOAAW31_07390
NURATY38_04800
NSTNstercoris_00722
NMUNmul_A2492
NLCEBAPG3_000810
NIZNNRS527_02704
SHDSUTH_03071
METRBSY238_680(murB)
DOEDENOEST_3083(murB)
RBUPG1C_02585
NPVOHM77_12020(murB)
TBDTbd_0121
MFAMfla_2267
MMBMmol_2002
MEHM301_2420
MEIMsip34_0462
MEPMPQ_0483(murB)
MBACBN1209_1530(murB)
MBATBN1208_1170(murB)
MEUACJ67_12500
MPAUZMTM_21480(murB)
SLTSlit_2717
SIDESIDCL21_3385
GCAGalf_0337
FAMOYT1_ch0234
NIMW01_19510(murB)
NARCNTG6680_3065(murB)
FKUFGKAn22_21660(murB)
SEMEMIZ01_2485
SDRSCD_n02483(murB)
SULFCAP31_02180
SPLBSFPGR_31940(murB)
SNIVSFSGTM_26630(murB)
SLACSKTS_03540(murB)
URUDSM104443_00680(murB)
UPLDSM104440_00646(murB)
DSUDsui_0790
ARESIWH25_03395(murB)
AIQAzoinq_06790(murB)
OTROTERR_00990(murB)
NIVJY500_13840(murB)
EBAebA3410(murB)
ABREpbN1_15730(murB)
APETToN1_22860(murB)
RBHB4966_14630
DARDaro_0044
DEYHYN24_00205
DDENKI615_00250(murB)
DECHGBK02_02015(murB)
QAUKI612_00190(murB)
FLEKI610_00215(murB)
AZOazo3689(murB)
AOAdqs_3834
AZAAZKH_4367(murB)
AZIAzCIB_4305
AZDCDA09_21085
AZRCJ010_22560
TMZTmz1t_0637
THUAC731_016275
THAUC4PIVTH_1000(murB)
TCLTchl_1441
THKCCZ27_17240
TAKTharo_3036
THAGCKCBHOJB_03327(murB)
AZQG3580_17565(murB)
ACOMCEW83_17545
ATWC0099_13980
ZPAC3497_13970
FPHOSHINM1_017220(murB)
FMYHO273_07045(murB)
APPCAP2UW1_0213
KCICKCE_0082
KCTCDEE_0841
KBLCKBE_00644(murB)
KBTBCUE_0812
KDECDSE_0830
KGAST1E_0921
KONCONE_0795
KSOCKSOR_00512(murB)
DDZDSYM_06580
BPRCD521_0293(murB)
BEBAEM42_04645
BEBABWI17_01430
RPRRP248(RP248)
RPOMA1_01205(murB)
RPWM9W_01210(murB)
RPZMA3_01220(murB)
RPGMA5_02570(murB)
RPSM9Y_01215(murB)
RPVMA7_01205(murB)
RPQrpr22_CDS242(murB)
RPLH375_3690
RPNH374_8430
RTYRT0240(murB)
RTTRTTH1527_01165(murB)
RTBRTB9991CWPP_01170(murB)
RCMA1E_01425(murB)
RCCRCA_01350(murB)
RBERBE_0962(murB)
RBOA1I_03845(murB)
RCORC0332(murB)
RHERh054_01900(murB)
RFERF_1036(murB)
RAKA1C_01805(murB)
RRIA1G_01905(murB)
RRJRrIowa_0402
RRARPO_01885(murB)
RRCRPL_01875(murB)
RRHRPM_01870(murB)
RRBRPN_05020(murB)
RRNRPJ_01870(murB)
RRPRPK_01860(murB)
RRMRRM_01845
RRRRRR_01835
RMSRMA_0340(murB)
RMIRMB_06480(murB)
RPKRPR_02145(murB)
RAFRAF_ORF0309(murB)
RJARJP_0263(murB)
RSVRsl_394(murB)
RSWMC3_01915(murB)
RPHRSA_01845(murB)
RAUMC5_06285(murB)
RMOMCI_05870(murB)
RPPMC1_01865(murB)
RREMCC_02450(murB)
RAMMCE_02365(murB)
RABAL573_02195
RMCRMONA_04015(murB)
RASRAS_03990(murB)
RTLH6P87_00336(murB)
RKTFLA4_07410(murB)
RASEPG979_000918
RICBA173_06490
OTSOTBS_0599(murB)
OTTOTT_0948(murB)
SNAYFZC37_02130(murB)
PTCphytr_5450
MENMLF888_01395(murB)
WOLWD_0541(murB)
WRIWRi_003550(murB)
WENwHa_04310(murB)
WEDwNo_01440(murB)
WPIWP0473(murB)
WBMWbm0778
WOOwOo_06610
WCLWCLE_001920(murB)
WEOASM33_02490
WPPDEJ70_06305
WECwCauA_05560(murB)
WDMEJB00_04250(murB)
WEBWBP_1019(murB)
WESJKF54_01690(murB)
WEAEA652_0355(murB)
WEMCAI20_05805
WEYwYak_10200(murB)
WELGOY07_02155(murB)
WETGOY13_01740(murB)
WEWHUB92_06565(murB)
WERwSan_11080(murB)
WEFGOY12_01465(murB)
WEPJSQ73_002000(murB)
WEHJ4T77_01645(murB)
WEELOK48_02480(murB)
WEGL0Z57_02685(murB)
WEUGOY14_01495(murB)
WEJL2227_03055(murB)
SSIVMJ631_00395(murB)
WEXM1L25_000384(murB)
WEKM1L26_000758(murB)
WEQNHG98_02605(murB)
WEVONI09_05120(murB)
WENDM3L71_03445(murB)
WEDCR0F62_05800(murB)
WEZTR0F63_05210(murB)
WELONMD99_00625(murB)
WENOHUB95_03105(murB)
AMAAM701(murB)
AMFAMF_524(murB)
AMWU370_02670
ACNACIS_00619(murB)
APHAPH_0745(murB)
APYYYU_03505
APDYYY_03500
APHAWSQ_03505
AOHAOV_02520
APLTANPL_02910(murB)
NSENSE_0590
NRINRI_0565
NHMNHE_0571(murB)
NEFGP480_02395
NMIKLUA81_04765(murB)
MMNmidi_00746(murB)
FSOFsol_00468
BNUN3Z17_00810(murB)
BWFBandiella_01221
RBTNOVO_08250(murB)
RENEF513_02700(murB)
PACAID47_06440
PBALCPBP_01104(murB)
CAQIM40_02860
GAGGGromo_00384
HECHYD_1110(murB)
CIPFZC35_02130(murB)
CPRIFZC34_02065(murB)
NABUFZC36_00080(murB)
EAAI862_06190
MLOmll1552
MLNA9174_18445
MCIMesci_3152
MCICA4R28_11010
MOPMesop_3543
MAMMesau_03423
MAMOA6B35_22970
MESWA9K65_017085
MESMEJ066_26750(murB)
MESPC1M53_22465
MHUAMCHK_09435(murB)
MJREB229_18725(murB)
MERDEB233_16050(murB)
MESRFGU64_06260(murB)
MOHIHQ72_16895(murB)
MMEILRP31_17110(murB)
NIYFQ775_02360(murB)
NKIKW403_01805(murB)
NRHT8J41_12775(murB)
NTUNTH_00579(murB)
MESOBSQ44_16400
MESMeso_2005
CHEAPVE73_10650(murB)
AAKAA2016_2810
AMIHCO731_02792(murB)
AMISAmn_36260
ANJAMD1_2708(murB)
PHTBLM14_04850
PHYLHB779_18445(murB)
RPODE0E05_13305(murB)
ORMHTY61_01345(murB)
PLAPlav_2423
PMOBHG718_03250(murB)
KMNHW532_20615(murB)
PECTBN1012_Phect463
RBSRHODOSMS8_01894(murB)
SMESMc01868(murB)
SMKSinme_2154
SMQSinmeB_1998
SMXSM11_chr1143(murB)
SMIBN406_01997(murB)
SMEGC770_GR4Chr2230
SMELSM2011_c01868(murB)
SMERDU99_12215
SMDSmed_2080
RHINGR_c21050(murB)
SFHSFHH103_02004(murB)
SFDUSDA257_c44980(murB)
SIXBSY16_622(murB)
SAMESAMCFNEI73_Ch2460(murB)
SINOSS05631_c22460
ESJSJ05684_c22560
EAKEKH55_2173
EMXFKV68_14270(murB)
ENUPYH37_004643(murB)
EGIPZN02_002510(murB)
SKMPZL22_002510(murB)
STEGQA637_10920(murB)
EADOV14_3580(murB)
EAHFA04_10920
ECAAJ3R84_11100(murB)
ENPJVX98_08765(murB)
ATUAtu2092(murB)
ATAAWN88_15460
AGRAGROH133_07426(murB)
ATFAch5_19810(murB)
AGCBSY240_205(murB)
AGTEYD00_08585(murB)
ALFCFBP5473_05545(murB)
ARUIG6M88_03010(murB)
AVQHRR99_09950(murB)
AVVRvVAT039_03500(murB)
AVFRvVAR031_24180(murB)
ASALCFBP5507_09265(murB)
RIRBN877_I2167(murB)
RPUSCFBP5875_08900(murB)
ACUCKZ699_08950(murB)
ALEGCFBP4996_08800(murB)
AVIAvi_2889(murB)
RETRHE_CH02845(murB)
RECRHECIAT_CH0002996(murB)
RELREMIM1_CH02893(murB)
REPIE4803_CH03070(murB)
REIIE4771_CH03108(murB)
RLERL3305
RLTRleg2_2592
RLGRleg_2852
RLBRLEG3_24840
RLURLEG12_24070
RTRRTCIAT899_CH11350(murB)
RHLLPU83_2732(murB)
RGARGR602_CH02494(murB-1) RGR602_PC01081(murB-2)
RHNAMJ98_CH03011(murB)
RPHAAMC79_CH03008(murB)
RHXAMK02_CH02942(murB)
RHVBA939_04950
RHKKim5_CH03058(murB)
REZAMJ99_CH03010(murB)
RJGCCGE525_12885(murB)
RHRCKA34_14750
RGRFZ934_09255(murB)
RADCO657_13140
ROYG3A56_15455(murB)
RIIFFM53_020880(murB)
RHIDFFM81_006925(murB)
RBQJ2J99_14990(murB)
RLNJ0663_01740(murB)
RBANJ2J98_14345(murB)
RRGJ3P73_16885(murB)
RLSHB780_18015(murB)
RROSD4A92_19265
RAWNE851_25975(murB)
RSULN2599_05340(murB)
RLWRlegWSM1455_14365(murB)
RRHOPR018_09050(murB)
RTUPR017_09220(murB)
RCTPYR68_12670(murB)
ARAArad_2994(murB)
AROB0909_02610
RBWRLCC275e_14400(murB)
RIFU5G49_002951(murB)
RHIZQMO80_004045(murB)
NGLRG1141_CH20960
NGGRG540_CH21820
NEOCYG48_08395
NENNCHU2750_14860(murB)
NPMQEO92_11220(murB)
RHTNT26_2145(murB)
RFVRFYW14_02224
LASCLIBASIA_04985(murB)
LAAWSI_04815
LATCGUJ_04985(murB)
LSOCKC_03365
LCCB488_07090
LARlam_634(murB)
LAUG293_05115
SHZshn_11730
SZOK8M09_10455(murB)
SOJK6301_09260(murB)
SSUMQ9314_17400(murB)
ABAWD5400_08355(murB)
PDESFE840_015550(murB)
HOEIMCC20628_00875
KAIK32_11710(murB)
BMEBMEI0581
BMELDK63_845(murB)
BMIBMEA_A1477(murB)
BMZBM28_A1442(murB)
BMGBM590_A1430
BMWBMNI_I1382
BMEEDK62_11(murB)
BMFBAB1_1448(murB)
BMBBruAb1_1424(murB)
BMCBAbS19_I13540
BAABAA13334_I01690
BABODK55_1413(murB)
BABRDO74_477(murB)
BABTDK49_1170(murB)
BABBDK48_707(murB)
BABUDK53_1396(murB)
BABSDK51_63(murB)
BABCDO78_1317(murB)
BMSBR1429(murB)
BSIBS1330_I1423(murB)
BSFBSS2_I1389(murB)
BSUIBSSP1_I1447(murB)
BSUPBSPT1_I1461(murB)
BSUVBSPT2_I1445(murB)
BSUCBSSP2_I1450(murB)
BMTBSUIS_A1481(murB)
BSZDK67_878(murB)
BSVBSVBI22_A1423(murB)
BSWIY71_07040
BSGIY72_06785
BOVBOV_1386(murB)
BCSBCAN_A1462(murB)
BSKBCA52141_I2895
BOLBCOUA_I1429(murB)
BCARDK60_1459(murB)
BCASDA85_06845
BMRBMI_I1441(murB)
BPPBPI_I1481(murB)
BPVDK65_2049(murB)
BCETV910_100572
BCEEV568_100637
BVLBF3285c1_0026(murB)
BRUBFS01_06885
BRJBKD03_14775
OINIAR37_10980(murB)
BIOBR141012304_11283(murB)
OANOant_1746
OAHDR92_1230(murB)
OPSA8A54_06675
BPSNNIK97_04855(murB)
OCRHGK82_07580(murB)
OCLGTN27_07935(murB)
OCCKMS41_07070(murB)
OCHCES85_1567 CES85_4940
PSCQKHQ08_11855(murB)
BJAbll6600(murB)
BJUBJ6T_28270(murB)
BJPRN69_13805
BRABRADO5657(murB)
BBTBBta_6170(murB)
BRSS23_17210(murB)
AOLS58_19590
BRCBCCGELA001_09985
BRADBF49_5056
BICLMTR13_31520
BROBRAD285_5621(murB)
BRKCWS35_33565
BOTCIT37_21620(murB)
BRQCIT40_24840(murB)
BGQX265_10210
BGZXH91_09140
BSYMCIT39_23810(murB)
BBETF8237_23750(murB)
BARHWN72_37775
BVZBRAD3257_2656(murB)
BELBE61_36210(murB)
BDGLPJ38_14390(murB)
BSEPHAP48_0002765(murB)
BQBJ4P68_0008565(murB)
BSEIKMZ68_20935(murB)
BBANJ4G43_039190(murB)
BCANBcanWSM471_29035(murB)
BAUTQA635_13495(murB)
BBRAQA636_13295(murB)
BGKIC762_26735(murB)
BCOUIC761_08990(murB)
BPAHQA639_31300(murB)
BXNI3J27_28470(murB)
BROSQUH67_28270(murB)
BRAZLRP30_35140(murB)
BOYLQG66_32900(murB)
RPATX73_018285(murB)
RPBRPB_1998
RPCRPC_3304
RPDRPD_3392
RPERPE_2110
RPTRpal_4046
RPXRpdx1_1825
RBKE0H22_08720(murB)
NWINwi_1054
NHANham_1282
OCAOCAR_5245(murB)
OCGOCA5_c27240(murB)
OCOOCA4_c27230(murB)
PCAXAFIC_000968(murB)
VGOGJW-30_1_01846(murB)
TRBHB776_02175(murB)
TALZRPMA_09165(murB)
BVVBHK69_25200
BVESQO058_05870(murB)
BOPAXW83_10375
BOSBSY19_3536(murB)
BOIBLM15_01340
BOFFQV39_28125(murB)
BOWNWE53_10075(murB)
BHEBH11220(murB)
BHNPRJBM_01084(murB)
BHSBM1374165_01162(murB)
BQUBQ08840(murB)
BQRRM11_0839
BBKBARBAKC583_0945(murB)
BTRBT_1589(murB)
BTXBM1374166_01516(murB)
BGRBgr_13950(murB)
BCDBARCL_0996(murB)
BAUSBAnh1_08380(murB)
BVNBVwin_09600(murB)
BANCPU02_0808
BAPIBBC0122_015360
BARTBJB15x_008570
BARABA1379B_002800
BARWBWD162_009190
BARRBra60_002960
BAROB11Cv2_002910
BARJBJB63x_008470
BEZNCTC12898_01028(murB)
BARND1092_05630(murB)
BKYD1093_07855(murB)
BALSHWV54_01415(murB)
BTAYLAJ60_02990(murB)
BMACLNM86_08525(murB)
BHARNMK50_06615(murB)
BAPABBC0178_015150
XAUXaut_0324
XDIEZH22_06595(murB)
AZCAZC_4560
STARG3545_23910(murB)
LNEFZC33_12985(murB)
SNOSnov_3141
ANCGBB76_09615(murB)
APRAG3A50_06810(murB)
APOLK9D25_09240(murB)
MEAMex_1p3150(murB)
MDIMETDI3715(murB)
MEXMext_2945
MCHMchl_3172
MPOMpop_3127
MZAB2G69_22295
MRDMrad2831_2354
METM446_6700
MNOMnod_7440
MORMOC_2781(murB)
METAY590_14265
MAQUMaq22A_c12425(murB)
MPHYMCBMB27_01970
MEEDA075_01860
METDC0214_16310
METXA3862_19020
METSDK389_13365
METIDK427_20715
MMESMMSR116_19940(murB)
MTEADK419_03575
MINDmvi_37570(murB)
MOGMMB17_11010(murB)
MTADM6G65_02290(murB)
MOCBB934_19080
MIVC4E04_06580
MICOGDR74_13350(murB)
MTEZHPT29_007430(murB)
MLDU0023_02070(murB)
BIDBind_0694
MSLMsil_3489
MTUNMTUNDRAET4_1810(murB)
MLGCWB41_10675
MEDKQEV83_04875(murB)
BBARRHAL1_00862(murB)
RHJHZY79_10485(murB)
CHELAL346_01830
CDQBOQ54_12655
HDNHden_0245
HDTHYPDE_23758(murB)
HMCHYPMC_0338(murB)
HNIW911_16370
RVARvan_2114
RLACQMO75_09835(murB)
FILBN1229_v1_3988(murB)
FIYBN1229_v1_3975(murB)
RHZRHPLAN_58380
MCGGL4_1579
METGHT051_11375(murB)
PHLKKY_1998
PEMOF122_02280(murB) OF122_07680(murB) OF122_14015(murB)
DEQXM25_08660
DEIC4375_17520
DEAFPZ08_05815(murB)
DSALK1X15_08605(murB)
DEVOH4N61_08415(murB)
DNPN8A98_16020(murB)
DOYJI749_01500(murB)
DRHJI748_06095(murB)
DAGPSQ19_07290(murB)
DRPPSQ90_13705(murB)
MMYRMXMO3_01425
YTIFNA67_12400(murB)
MHARL1P08_01025(murB)
BVRBVIR_408
BLAGBLTE_02860(murB)
MSCBN69_0673(murB)
MBRYB1812_11755
MROSEHO51_09370(murB)
MHEYH2LOC_008220(murB)
MPARF7D14_13000(murB)
MIWASS37A_27720(murB)
MTWCQW49_11240
MECQMSC49_20020(murB)
PLEOOHA_1_04139(murB)
HDIHDIA_2975(murB)
MEYTM49_01255
MAADAZF01_05785 AZF01_11385
MMEDMame_03082(murB)
MLUTJET14_07085(murB) JET14_11835(murB)
AUAM673_15295
AALAIGS74_09515(murB)
AALMLUX29_10570(murB)
AUZSa4125_31260(murB)
AUBLXB15_05285(murB)
JIEOH818_02565(murB)
JAVOXU80_16780(murB)
THDBHV28_13200(murB)
PSINCAK95_01780
NOHG5V57_32180(murB)
TSOIZ6_21460(murB)
RBMTEF_05965
PSFPSE_4270(murB)
PPHRAPZ00_14380
LAPACP90_09300
LABRCHH27_11385
LABPFJ695_12610(murB)
LABTFIU93_14855(murB)
LAGGB0E33_21230
RPOPK1718_09890(murB)
SIWGH266_06665(murB)
PHRC6569_00550
PSTGE8M01_17355(murB)
PAQTE8L99_10140(murB)
LIZLGH83_00545(murB)
ACUTMRB58_17450(murB)
CCRCC_2545
CCSCCNA_02628
CAKCaul_3662
CSECseg_1144
CHQAQ619_04810
CMBCSW64_16040
CFHC1707_12230
CAUFCSW63_07960(murB)
PZUPHZ_c2321(murB)
PHBHYN04_04115
CAULKCG34_22350(murB)
BSBBresu_2691
BRDJL11_15965
BNEDA69_01705
BRGA4249_09910
BRLBZG35_13660
BVCCEP68_03450
BDMEQG53_07880(murB)
BRFE4M01_13120(murB)
BREVE7T10_05900(murB)
BMEDGYM46_11690(murB)
BNDKWG56_00990(murB)
BPONIFE19_11860(murB)
BGOEIFJ75_02535(murB)
BVITJIP62_05245(murB)
BALBM8231_11240(murB)
BFQJX001_06645(murB)
BRESE4341_05115(murB)
BREAHZ989_12835(murB)
BBULU0030_11340(murB)
AEXAstex_1780
ASTIQ1W73_08450(murB)
ASTDATDW_16250(murB)
TSVDSM104635_02817(murB)
APAHKB221_05490(murB)
SILSPO1200(murB)
SITTM1040_0685
RUAD1823_01745
RUTFIU92_11360(murB)
RCONK3740_05325(murB)
RUYNOR97_10685(murB)
JANJann_2754
RDERD1_3352(murB)
RLIRLO149_c025680(murB)
RPONG3256_06265(murB)
DSHDshi_2420(murB)
KVUEIO_0376(murB)
KROBVG79_01598(murB)
PGAPGA1_c09650(murB)
PGLPGA2_c09540(murB)
PGDGal_02526
PHPPhaeoP97_00933(murB)
PPICPhaeoP14_00885(murB)
PHQD1820_00590
OATOAN307_c12030(murB)
OAROA238_c25780(murB)
OTMOSB_11080(murB)
OCTFTO60_05350(murB)
LMDMETH_12505
LEJETW24_13150(murB)
LAQUR2C4_05860(murB)
LCAEK3721_11495(murB)
REDroselon_03437
CIDP73_3201(murB) P73_4315(murB)
CMARIMCC12053_820
CEHCEW89_00120
CBAKDA792_10870
MALGMALG_01074
CONTQ29_06035
YPACCEW88_05070
YANAYJ57_11595
TPROGa0080559_TMP4927
PABYGa0080574_TMP1181 Ga0080574_TMP5029
SUAMBOO69_06225
SULZC1J03_08305
SULIC1J05_13640
SULDB5M07_11305
SDOSD1155_06465
SPOTG6548_11520(murB)
SMEDJNX03_06570(murB)
SINLDSM14862_01105(murB)
SFAVPL335_05345(murB)
SDUBR1T39_05705(murB)
SPSESULPSESMR1_01937(murB)
TOMBWR18_09185
RMMROSMUCSMR3_01027(murB)
ROKRAK1035_3895
RIDRIdsm_03257(murB)
ROMEI983_06520(murB)
ROHFIU89_12530(murB)
RPELN7U68_06055(murB)
AHTANTHELSMS3_04265(murB)
SAGUCDO87_16960
THAACFI11_08485
OCDFHY55_08325(murB)
ROTFIV09_04145(murB)
RMHLVO79_05790(murB) LVO79_11970(murB)
MALUKU6B_36210(murB)
TGLHFZ77_05355(murB)
TMDKUV46_02135(murB)
HATRC74_20165
PALXGQA70_06115(murB)
LSALKBK07_04825(murB)
LALGLentiSH36_01688(murB)
TRYQF118_15430(murB)
PLCGRVY76_09695(murB)
MARUFIU81_11390(murB)
RMAIMACH21_21230(murB)
RSPRSP_2110(murB)
RSHRsph17029_0786
RSQRsph17025_0696
RSKRSKD131_0420
CAZTLV780_03205(murB)
RCPRCAP_rcc00822(murB)
RHPLPB142_11095
RBLB6K69_03985
FYTQF092_00040(murB)
PDEPden_4491
PAMIJCM7686_0686
PYEA6J80_04595
PCONB0A89_02235
PZHCX676_09475
PAROCUV01_11735
PARUCYR75_09110
PAMNJCM7685_1118(murB)
PMUTDPM13_02490
PARSDRW48_00600
PARREOJ32_07735(murB)
PAAKFIU66_09510(murB)
PKDF8A10_14165(murB)
PPANESD82_06740(murB)
PLIAE4191_11410(murB)
PSANHGN31_11615(murB)
PMAUCP157_02085(murB)
PMEHJWJ88_13775(murB)
PSEWJHW44_10920(murB)
PSAPJHX88_13905(murB)
PFISJHX87_17390(murB)
PAEXJHW48_05460(murB)
PSTLJHW45_05205(murB)
PALPJHW40_07295(murB)
PVERE3U25_09295(murB)
PAEZPAE61_13620(murB)
PALSPAF20_11925(murB)
PDIMPAF18_08905(murB)
PFEOE3U26_23905(murB)
PTPRCA23_c10470(murB)
RSUNHU_02920(murB)
RHMB5V46_05700
RHCRGUI_1098 RGUI_1893
RMBK529_009910
TSCOR1T40_02240(murB)
DAAAKL17_1201
DONBSK21_04295
RBZB9057_09205
THWBMG03_14015
LVSLOKVESSMR4R_01005(murB)
GEHHYN69_04470
GFUKM031_13455(murB)
TAWEI545_16885(murB)
SALOEF888_08910(murB)
SEDIEBB79_06195(murB)
PPSOQPJ95_00725(murB)
HMLHmaOT1_00420(murB) HmaOT1_04315(murB)
BOOE2K80_09595(murB)
PSEBEOK75_04510(murB)
LITFPZ52_07295(murB) FPZ52_13925(murB)
PPRUFDP22_01045(murB)
PAEDG5B38_17825(murB)
MONG8E03_06360(murB)
PAMOBAR1_05475
POZI0K15_04800(murB) I0K15_10190(murB)
PALWPSAL_004390(murB)
PSHQF3W81_07620(murB)
PPAFI8N54_13680(murB)
PGVSL003B_1349(murB)
CACTHZ995_15835(murB)
THASC6Y53_02730(murB)
HDHG5B40_20680(murB)
CMAGCBW24_12025
FAPGR316_01240(murB)
GCEKYE46_08660(murB)
NSMJO391_11930(murB)
ACROK3J57_05490(murB)
SINRO5O51_04520(murB)
AALKLGT41_0008850(murB)
AMYLQBD29_13485(murB)
AMAQGO499_02055(murB)
PBAEP8S53_14960(murB)
RBGBG454_08955
LVRT8T21_06665(murB)
BOSGGKR98_08245(murB)
FAQG5B39_06800(murB)
RBXI3V23_00070(murB)
MMRMmar10_2076
GAKX907_0668
HYTHXX25_02245(murB)
HNEHNE_0397(murB)
HBAHbal_0400
CBOTATE48_15450
HBCAEM38_04880
ZMOZMO0833
ZMNZa10_0455
ZMMZmob_0461
ZMBZZ6_0459
ZMIZCP4_0475
ZMCA265_00469(murB)
ZMRA254_00469(murB)
ZMPZymop_0430
NARSaro_1135
NPNJI59_14375
NREBES08_09735 BES08_11915
NOVTQ38_013845 TQ38_029265
NOTC7W88_09805
NORFA702_15110(murB)
NGFFRF71_01345(murB)
NOGGKE62_14475(murB)
NDRHT578_18995(murB)
NHUMPQ457_03540(murB)
NOLNSDW_27300(murB)
NCPU0041_07540(murB)
SALSala_1879
SPHKSKP52_14795(murB)
SPHPLH20_14505
SMAGAN936_12620
SMAZLH19_13900
STERAOA14_01920
SGISGRAN_1485(murB)
SPHQBWQ93_00535
SPHOC3E99_04190
SPHXE5675_06585(murB)
SINAKNJ79_06050(murB)
SPHUSPPYR_0913(murB)
SWISwit_3944
SPHDHY78_04505
RDICMV14_21210
SPHMG432_05535(murB)
STAXMC45_09230
SPHITS85_10020
SSANNX02_00750
SNJA7E77_03215
SMYBJP26_12235
SPANAWL63_11865
SKRBRX40_19160
SPLMBXU08_07560
SPLKAV944_14425
SPKCKC8_09115
SPHCCVN68_07975
SPHFDM480_11475
SPHAD3Y57_15980(murB)
SPAUDRN02_008070(murB)
SLUTH9L13_12050(murB)
SRHIH9L12_08930(murB)
SLANGV829_13355(murB)
SSEDH9L14_10330(murB)
SPAPH3Z74_04735(murB)
SXAFMM02_03760(murB)
SPAIFPZ24_11175(murB)
SPIIG7077_10290(murB)
SSING7078_09980(murB)
SSAUH8M03_11060(murB)
SARIH5J25_12490(murB)
SCHYGVO57_00550(murB)
SSUAFPZ54_07535(murB)
SBINSBA_ch1_34980(murB)
SAERNEF64_14600(murB)
SMORLHA26_03925(murB)
SGLCM1K48_12615(murB)
SQONMP03_00685(murB)
SCABLZK98_08670(murB)
SRADLLW23_14125(murB)
SHANPPZ50_08790(murB)
SNAPPQ455_01920(murB)
SNOSK8P63_01640(murB)
SDONM9980_06905(murB)
SSAGKV697_05680(murB)
SABIPBT88_04480(murB)
SJPSJA_C1-27890(murB)
SINBSIDU_00900
SCHSphch_1420
SSYSLG_05960(murB)
SYBTZ53_00910
SBDATN00_09460
SPMIK663_12055(murB)
SPHBEP837_02182(murB)
SPHRBSY17_2298(murB)
SPHTK426_16585(murB)
SHYDCJD35_10460
SYAA6768_15010
SCLOSCLO_1029370
SPYGYGS_C1P1715
SUFLFIL70_12425(murB)
SBARH5V43_10035(murB)
SAMISAMIE_1019950
SPPHKFK14_15510(murB)
CIJWG74_07630
SPHGAZE99_10670
SFLASPHFLASMR4Y_00092(murB)
SPHYCHN51_11995
SPHLLPB140_09410
SLAAEUU25_06655(murB)
BLASBSY18_2145(murB)
BFWB5J99_02300
BMAAT8S45_07950(murB)
SPHJBSL82_08180
SPZRG5C33_08430(murB)
HGNE6W36_02770(murB)
PALGHFP57_15490(murB)
PARPHFP51_14625(murB)
PARJJ4G78_15400(murB)
PHAOHF685_06770(murB)
ACOBP0Y56_06960(murB)
SSAARPR59_11700(murB)
SMICSmB9_35320(murB)
SPHSETR14_15515(murB)
SFLVIC614_06660(murB)
SANDH3309_13620(murB)
POQKZX46_20625(murB)
PMEAKTC28_07820(murB)
AEPAMC99_01863
ALBAEB_P3249
ARUEQQX03_09995(murB)
ALTNLBX01_09305(murB)
AAYWYH_01342(murB)
AMXAM2010_440
PMASNCF86_02255(murB)
ANHA6F65_02259(murB)
ADOA6F68_01505(murB)
TFVIDJ81_07775(murB)
CNAAB433_13525
CMANA9D14_10405
ERYCP97_12090
EGNBMF35_a0176
EFVCHH26_12225
QCINCF85_02415(murB)
QSPL1F33_05970(murB)
QSOIRL76_02135(murB)
QARK3148_01615(murB)
QGEK3136_12250(murB)
QPSK3166_09010(murB)
ELIELI_01805
ELQGa0102493_11193
ERKCD351_06135
ERRDVR09_06340
ERFFIU90_05915(murB)
EMVHQR01_01395(murB)
PNSA9D12_08915
PORLBG023_111293
PHZCHX26_07055
POTE2E27_15550(murB)
PORCCBR61_06575
NTDEGO55_13265(murB)
CAENK5X80_15125(murB)
AFLVQQW98_02180(murB)
GOXGOX0160
GOHB932_2323
GOYGLS_c01860(murB)
GALA0U94_07805
GTIFXF46_00200(murB)
GSPIGS75_00990(murB)
GFAMKW11_00845(murB)
GBEGbCGDNIH1_0427
GBHGbCGDNIH2_0427
GBCGbCGDNIH3_0427
GBSGbCGDNIH4_0427
ACRAcry_0065
AMVACMV_00890(murB)
GDIGDI3193(murB)
GDJGdia_3168
GXYGLX_08250
GXLH845_1981
KNAB0W47_03695
KEUS101446_01206(murB)
KSCCD178_02131(murB)
KREGWK63_09960(murB)
KOILV478_16660(murB)
APTAPA01_19010
APWAPA42C_19010
APFAPA03_19010
APUAPA07_19010
APGAPA12_19010
APQAPA22_19010
APXAPA26_19010
APZAPA32_19010
APKAPA386B_805(murB)
ASVWG31_09915
AACEA0U92_03995
APERA0U91_12550
APOMCPF11_10715
ATOCIW82_09280
AASCA4S02_07640
ACETDS739_09675
AOTAcetOri_orf04691
AOYEOV40_008855(murB)
ACEKFLP30_08395(murB)
ABGAsbog_01019(murB)
KBAA0U89_08280
RGIRGI145_13345
ROSCTJ15_23040
RMUCFOB66_14980(murB)
RMTIAI58_08160(murB)
RFLRmf_10410(murB)
RCVPFY06_06505(murB)
NCHA0U93_14260
COQD9V35_07380(murB)
COMMGN303_07170(murB)
NTND5366_01335(murB)
NEHE3E11_00995(murB)
SSAME3D00_00825(murB)
SWFE3E12_01025(murB)
BOBGN304_05710(murB)
BOMBGT348_05305(murB)
EBLAJGUZn3_01670(murB)
LCKHN018_14075(murB)
KHAIFJ82_06445(murB)
PARZDTQ13_01060
SRFLHU95_05685(murB)
RAPRHOA_0891(murB)
ACIMGT370_01720(murB)
KDPN5W20_02045(murB)
NGUQN315_17525(murB)
SVCSTVA_42510(murB)
STELSTAQ_05690(murB)
AZLAZL_020840(murB)
ALIAZOLI_2133(murB)
ABSAZOBR_180104(murB)
ABQABAZ39_02785
ABFAMK58_03910
ATIAL072_08505
AHUA6A40_08285
AZTTSH58p_14310
AZMDM194_07720
AZZDEW08_15985
AOZHUE56_14225(murB)
AARED3093_06425
AZSE6C72_00375(murB)
NAOY958_10025
NCBC0V82_07525
SKTIGS68_06845(murB) IGS68_19455(murB)
SMUCJL100_006720(murB) JL100_020760(murB)
SROEJL101_006570(murB) JL101_019510(murB)
RRURru_A0948
RRFF11_04885
RCERC1_0610(murB)
RPMRSPPHO_02658(murB)
MGYMGMSRv2__2499(murB)
MGRYMSR1_38150(murB)
MAGXXM1_1509(murB)
MAGNWV31_15585
THALA1OE_1200(murB)
EFKP856_654(murB)
FERFNB15_13315(murB)
MAGamb3850
HJOAY555_06095
HTQFRZ44_11240(murB)
HADHFRZ61_11430(murB)
TXITH3_15830
THACCSC3H3_14545
TIIDY252_06455
THAIIT893_14550(murB)
TLUR1T41_03320(murB)
TTBMACH01_28850(murB)
MAGQMGMAQ_0849(murB)
VSUP3M64_13440(murB)
ELIOKO353_04915(murB)
NACINUH88_16990(murB)
THART8K17_12990(murB)
TMOTMO_c0239(murB)
PBRPB2503_09734
HFLPUV54_10550(murB)
MGMMmc1_0751
PUBSAR11_0022(murB)
PELSAR11G3_00762
PEGE5R92_06235(murB)
APCHIMB59_00000240
APMHIMB5_00002010
ECOGFIV45_04365(murB)
PAQIKW060_13155(murB)
APBSAR116_2332
SNEANBZ79_14605(murB)
KOZKFF44_05780(murB)
TMKQGN29_08490(murB)
GSOPH603_06735(murB)
AFRAFE_0204(murB)
AFELferr_0383
ACUAtc_2662
ACZAcaty_c2509
AFIAcife_2821
AFJAFERRID_12030
ATXGCD22_00296(murB)
AFPK1Y48_07325(murB)
ACIYMQE22_11515(murB)
MAESGa0123461_0421
MFNGa0123462_1843
HTLHPTL_0163(murB)
HPYHP_1418
HEOC694_07335(murB)
HPJjhp_1313(murB)
HPAHPAG1_1344
HPSHPSH_07235(murB)
HHPHPSH112_07170(murB)
HHQHPSH169_06955(murB)
HHRHPSH417_06885(murB)
HPGHPG27_1341
HPPHPP12_1391(murB)
HPBHELPY_1387(murB)
HPLHPB8_126(murB)
HPCHPPC_06900(murB)
HCAHPPC18_07520(murB)
HPMHPSJM_07180(murB)
HPEHPELS_07285(murB)
HPOHMPREF4655_20011(murB)
HPIhp908_1402(murB)
HPQhp2017_1356(murB)
HPWhp2018_1359(murB)
HPUHPCU_07140(murB)
HEFHPF16_1316(murB)
HPFHPF30_1287(murB)
HEQHPF32_1305(murB)
HEXHPF57_1333(murB)
HPTHPSAT_06785(murB)
HPZHPKB_1317(murB)
HPVHPV225_1440(murB)
HPXHMPREF0462_1397(murB)
HENHPSNT_06985(murB)
HPHHPLT_07025(murB)
HEGHPGAM_07250(murB)
HPNHPIN_08055(murB)
HEPHPPN120_06910(murB)
HEUHPPN135_07165(murB)
HESHPSA_06670(murB)
HPYSHPSA20_1469(murB)
HCNHPB14_06785(murB)
HPDKHP_1269(murB)
HEYMWE_1595(murB)
HERC695_07345(murB)
HEIC730_07345(murB)
HPYAHPAKL117_06785(murB)
HPYKHPAKL86_06520(murB)
HPYOHPOK113_1333(murB)
HPYLHPOK310_1267(murB)
HPYBHPOKI102_07145(murB)
HPYCHPOKI112_07160(murB)
HPYDHPOKI128_06925(murB)
HPYEHPOKI154_07065(murB)
HPYFHPOKI422_07175(murB)
HPYGHPOKI673_07055(murB)
HPYHHPOKI828_07075(murB)
HPYJHPOKI898_07155(murB)
HPYRK747_04105(murB)
HPYIK750_01375(murB)
HPYUK751_00715(murB)
HPYMK749_06865(murB)
HEMK748_05275(murB)
HEBU063_0253
HEZU064_0254
HHEHH_0439(murB)
HACHac_0104(murB)
HMSHMU05790(murB)
HFEHFELIS_11200(murB)
HBIHBZC1_02720
HCEHCW_01890(murB)
HCMHCD_00685(murB)
HCPHCN_0665(murB)
HCBHCBAA847_1325(murB)
HHMBN341_16880 BN341_16920
HTYBN2458_PEG0516
HBLXJ32_05055
HADCDV25_07670
HETBBW65_00910
HCLNCTC13205_00300(murB)
HWIA0Z60_08475
HSHNHP194022_11630(murB)
HPULNCTC13154_01481(murB)
HAILASB7_07370(murB)
WSUWS1488(MURB)
TDNSuden_2006
SUASaut_0103
SULNFJR47_09240
SULGFJR48_00660
SULCCVO_00185
SPALFM071_00495
SSEIFJR45_00795
SBALHUE88_13250
SMASHUE87_12100
SMAXFJR03_00515
SAQTGJV85_12495
SKUSulku_0050
SULRB649_00405
CJECj1676(murB)
CJBBN148_1676(murB)
CJJCJJ81176_1672(murB)
CJUC8J_1577(murB)
CJNICDCCJ07001_1587
CJICJSA_1587(murB)
CJMCJM1_1622(murB)
CJSCJS3_1758(murB)
CJPA911_08075(murB)
CJEJN564_01671(murB)
CJEUN565_01704(murB)
CJENN755_01705(murB)
CJEIN135_01765(murB)
CJERH730_09700(murB)
CJVMTVDSCj20_1641(murB)
CJYQZ67_01811(murB)
CJQUC78_1614(murB)
CJLPJ17_08830(murB)
CJWPJ18_08505(murB)
CJRCJE1848(murB)
CJDJJD26997_2050(murB)
CJZM635_04090(murB)
CJXBN867_16440
CFFCFF8240_0204(murB)
CFTCFF04554_0205(murB)
CFVCFVI03293_0205(murB)
CFXCFV97608_0207(murB)
CFZCSG_2880
CAMPCFT03427_0214(murB)
CFPCR44_01080(murB)
CCVCCV52592_0618(murB)
CHACHAB381_0339(murB)
CCOCCC13826_2096(murB)
CCOCCCON33237_1661(murB)
CLACLA_0156(murB)
CLRUPTC16701_0164(murB)
CLMUPTC16712_0162(murB)
CLQUPTC4110_0156(murB)
CLNUPTC3659_0174(murB)
CLLCONCH_0152(murB)
CCOLBN865_03240
CCCG157_08255(murB)
CCQN149_1630
CCFYSQ_09590(murB)
CCYYSS_09540(murB)
CCOIYSU_08500(murB)
CCOFVC76_08330(murB)
CCOOATE51_04298(murB)
CAJCIG1485E_0216(murB)
CISCINS_0144(murB)
CVOCVOL_0149(murB)
CPELCPEL_0160(murB)
CAMRCAQ16704_0154(murB)
CSMCSUB8521_0166(murB)
CSFCSUB8523_0160(murB)
CGRACGRAC_0088(murB)
CURECUREO_0201(murB)
CHYOCHH_0192(murB)
CHVCHELV3228_0089(murB)
CSPFCSF_1570(murB)
CPINCPIN18020_0169(murB)
CCUNCCUN_0239(murB)
CLXCLAN_1498(murB)
CAVICAV_1635(murB)
CHWA2J15_006235
CAMZCVIC12175_1580(murB)
CAMYCSUIS_0099(murB)
COJCORN_0160(murB)
CUXCUP3940_1559(murB)
CRXCRECT_0182(murB)
CGEOCGEO_1863(murB)
CBLACBLAS_1681(murB)
CCORCCORG_1571(murB)
CARMCARM_0122(murB)
CMUCCMCT_0268(murB)
CSHOCSHOW_1882(murB)
CINFCINF_1103(murB)
CNVCNZW441b_0085(murB)
CVUCVULP_1592(murB)
SDLSdel_2239
SBASulba_2477
SMULSMUL_3204(murB)
SHALSHALO_2938
SULSSdiek1_2921
SULJSJPD1_2813
SULTFA592_06865
ABUAbu_2234(murB)
ABTABED_2044
ABLA7H1H_2180(murB)
ASKEI285_09275
ATPATR_1867(murB)
ACIBACBT_0346(murB)
ACREACRYA_0116(murB)
ALANALANTH_2140(murB)
AFCAFAEC_0095(murB)
ATHRATH_1875(murB)
ANTArnit_2963
AELLAELL_2696(murB)
AAQIAAQM_2393(murB)
ASUIASUIS_2480(murB)
ACLOACLO_2523(murB)
AVPAVENP_2955(murB)
ADZADFLV_2846(murB)
ARCABLL_2698
PACOAACT_2846(murB)
APOCAPORC_1997(murB)
AROSNJU99_14265
ALKALEK_3294(murB)
ALPLPB137_13330
AHSAHALO_2581(murB)
AMYTAMYT_2629(murB)
AMARAMRN_2681(murB)
ACAAACAN_2681(murB)
AMOLAMOL_2629(murB)
APAIAPAC_2465(murB)
HBVABIV_2503(murB)
HEBRAEBR_2885(murB)
AANAAANAER_2808(murB)
HYONNO_0117
HTMRZR91_00455
HCJHCR_11780(murB_1) HCR_12950(murB_2)
NSANitsa_0195
SUNSUN_0080
SLHYH65_10270(murB)
SINUIMZ28_10465
SMABLN246_00480
NISNIS_1661
NAMNAMH_0270(murB)
NAPC3L23_01385
CMEDFE773_08740
CPAFC6V80_01665
HMRHipma_0974
DAVDESACE_03240
GSUGSU3067(murB)
GSKKN400_3006(murB)
GMEGmet_0414(murB)
GPIGPICK_02370
GAOA2G06_14425
GBZJZM60_07750(murB)
GEMGM21_0510 GM21_1080 GM21_2456
GEBGM18_3185 GM18_3885
GEFFO488_01600(murB)
GURGura_3972
GEOGeob_0782(murB)
GLOGlov_0668
TAMMGEAMG1_2416(murB)
GBMGbem_0493(murB-1) Gbem_3180(murB-2)
GBNGEOBRER4_04910(murB_1) GEOBRER4_10280(murB_2)
GERKP004_01675(murB) KP004_04595(murB)
GSUBKP001_10820(murB) KP001_13805(murB)
GNTKP003_01330(murB) KP003_04365(murB)
GPLM1B72_16095(murB) M1B72_19270(murB)
GSBGSUB_13500
GHCL9S41_00180(murB)
PCAPcar_2200(murB)
PACEA6070_04295
PEFA7E78_14190
PPDPpro_3287
DEUDBW_1407
DVEDESUT3_10330(murB) DESUT3_39970(murB1)
DEPAOP6_2310(murB)
DESDSOUD_2922(murB)
DDSDdes_1115
DFIAXF13_07300
DEFCNY67_06720(murB)
DTRRSDT_0348(murB)
DFLDFE_1816(murB)
PSYFN1030_17140(murB)
DSBLN040_15895(murB)
DMADMR_02170(murB) DMR_33250(murB)
DCBC3Y92_00685(murB) C3Y92_05295
DGGDGI_1249
DDEDde_1044
DMSE8L03_07905(murB)
DSADesal_0689
DHYDESAM_20212(murB)
DAFDesaf_3406
DASDaes_2782
DPIBN4_11602(murB)
DEJAWY79_05850
PPRFDPRO_2692(murB)
PSELGM415_08220(murB)
DDNDND132_1647
PSEFPSDVSF_15980(murB) PSDVSF_23500(murB1)
PPORJCM14722_12450(murB)
PNWSYK_17840(murB)
PTHELF599_15170(murB)
LIPLI1106
LIRLAW_01148(murB)
DSXGD604_14105
DSDGD606_08475
PBIZLWC08_09230(murB)
DVUDVU_2502(murB)
DVLDvul_0743
DVMDvMF_0954
DVGDeval_2307
CLIHKPS_001153(murB)
TMURJBF11_00070(murB)
DBADbac_3186
DOAAXF15_04325
DESUNLA06_15920(murB)
THEWTDMWS_04180
DRTDret_0748
DPSDP2896
DSFUWK_03484
DLMDPPLL_07280(murB)
DAKDaAHT2_1479
DPRDespr_0696
DEOCAY53_01410
DOGHP555_05460(murB)
DBKDGMP_07070
DDUGF1_20640
ECOMQTN59_13560(murB)
DOLDole_2785
DALDalk_3129
DATHRM2_12730(murB)
DTOTOL2_C12080(murB)
DOVDSCO28_53830(murB)
DWDDSCW_31670(murB)
DALKDSCA_49330(murB)
DMLDmul_02710(murB)
DLIdnl_44460(murB)
DMMdnm_000640(murB)
DEKDSLASN_00920(murB)
SATSYN_01748
DAODesac_0028
DTIDesti_4711
SFUSfum_3471
DAXFDQ92_09970(murB)
DBRDeba_2795
DMPFAK_34210(murB)
TIDThein_0432
TOPTOPB45_0945
THETF1847_02490(murB)
CTHITHC_0786
TAVG4V39_09585(murB)
TMAIFVE67_02615(murB)
DAWHS1_002192
MZLGKS04_00295(murB)
ADEAdeh_3773
ACPA2cp1_3913
AFWAnae109_3886
ANKAnaeK_3829
AORYAMOR_16860(murB)
APAUAMPC_34160(murB)
MXAMXAN_5602(murB)
MSDMYSTI_06192
MYMA176_001319
MFBMFUL124B02_32640
MYXQEG98_30750(murB)
MLANJY572_36050
CCXCOCOR_06093(murB)
MFULILAB_35475
MMASMYMAC_005397
PPAKJY651_03450
SURSTAUR_6260(murB)
AGEAA314_08006
AVMJQX13_28170
MBDMEBOL_001263
CFUSCYFUS_007828
VINAKJ08_2248
SCLsce7823(murB)
SCUSCE1572_45085
CCROCMC5_004920(murB)
PAUUE8A73_010540
MRMA7982_09639
PABOBCY86_02125
SAMYDB32_002126
LLUAKJ09_07837
HOHHoch_0359
NANNO0S08_04295(murB)
BSEDDN745_05010
PCAYFRD00_29695(murB)
BBAEFRD01_03190(murB)
DHRLGS26_05175(murB)
BBABd3233(murB)
BBATBdt_3158(murB)
BBWBDW_11840
BBACEP01_01435
BDQCIK05_03260
BDCDOE51_15990
BDZDOM22_03085
BDKHW988_03110(murB)
BREYMNR06_15050(murB)
BEXA11Q_2011
MAIMICA_1898(murB)
MANA11S_1809
BMXBMS_0066(murB)
HAXBALOs_0097(murB)
BSTOC0V70_00395
PSTISOO65_01840
SBFJCM31447_08490
PIJQEJ31_11535(murB)
SAQIAXG55_04255
BSUBSU15230(murB)
BSRI33_1709(murB)
BSLA7A1_0502
BSHBSU6051_15230(murB)
BSYI653_07840(murB)
BSUTBSUB_01653(murB)
BSULBSUA_01653(murB)
BSUSQ433_08735
BSOBSNT_08034(murB)
BSNBSn5_19720(murB)
BSQB657_15230(murB)
BSXC663_1567(murB)
BSPU712_08025
BSSBSUW23_07845(murB)
BSTGYO_1869(murB)
BITBIS30_18455
BLIBL02244(murB)
BLDBLi01740(murB)
BLHBaLi_c17740(murB)
BAYRBAM_015090
BAQBACAU_1480(murB)
BYABANAU_1477(murB)
BAMPB938_07835(murB)
BQYMUS_1672(murB)
BAMLBAM5036_1445(murB)
BAMARBAU_1485(murB)
BAMNBASU_1465(murB)
BAMBBAPNAU_2244(murB)
BAMTAJ82_08625
BAMYV529_14640(murB)
BMPNG74_01566(murB)
BAOBAMF_1597(murB)
BAZBAMTA208_09535(murB)
BQLLL3_01680(murB)
BXHBAXH7_01943(murB)
BAMIKSO_011820(murB)
BAMCU471_15450
BAMFU722_08015
BSIACWD84_13690
BAEBATR1942_05410(murB)
BVMB9C48_07705
BSONS101395_03213(murB)
BHTDIC78_01780
BMOJHC660_15880(murB)
BTEQG4P54_07970(murB)
BIQAN935_07965
BSTRQI003_08215(murB)
BANBA_4048(murB1) BA_5315(murB2)
BARGBAA_4048(murB1) GBAA_5315(murB2)
BATBAS3760 BAS4937
BAHBAMEG_0579(murB1) BAMEG_5366(murB2)
BAIBAA_4074(murB1) BAA_5344(murB2)
BAXH9401_3859 H9401_5069
BANTA16_40540 A16_53290
BANRA16R_41060 A16R_53920
BANSBAPAT_3883 BAPAT_5096
BANHHYU01_19795 HYU01_25980(murB)
BANVDJ46_2748(murB) DJ46_3983(murB)
BCEBC3909 BC5063
BCABCE_3955(murB) BCE_5212(murB)
BCZBCE33L3668(murB) BCE33L4798(murB)
BCRBCAH187_A3962(murB1) BCAH187_A5229(murB2)
BCBBCB4264_A4010(murB1) BCB4264_A5216(murB2)
BCUBCAH820_3924(murB1) BCAH820_5180(murB2)
BCGBCG9842_B0032(murB2) BCG9842_B1231(murB1)
BCQBCQ_3695(murB) BCQ_4888(murB)
BCXBCA_4013(murB1) BCA_5217(murB2)
BALBACI_c38650(murB1) BACI_c50820(murB2)
BNCBCN_3741 BCN_4983
BCFbcf_19420 bcf_25455
BCERBCK_09905 BCK_15685(murB)
BCEFBcrFT9_03028 BcrFT9_04054
BCYBcer98_2559 Bcer98_3647
BTKBT9727_3651(murB) BT9727_4778(murB)
BTLBALH_3539(murB) BALH_4604(murB)
BTBBMB171_C3573(murB) BMB171_C4678(murB2)
BTTHD73_4193 HD73_5435
BTHRYBT1520_20770(murB) YBT1520_26945
BTHIBTK_20645(murB) BTK_26875
BTCCT43_CH3910(murB) CT43_CH5132(murB2)
BTFYBT020_19205(murB) YBT020_25215
BTMMC28_3131(murB1) MC28_4333(murB2)
BTGBTB_c40370(murB1) BTB_c52950(murB2)
BTIBTG_23250 BTG_30220(murB)
BTNBTF1_17845(murB) BTF1_23885
BTHTH175_ch3972 H175_ch5214
BTHUYBT1518_21425(murB) YBT1518_28175
BTWBF38_5079(murB) BF38_828(murB)
BTHYAQ980_04125(murB) AQ980_10375
BWEBcerKBAB4_3736 BcerKBAB4_4899
BWWbwei_1045(murB) bwei_4691
BMYOBG05_2115(murB) BG05_955(murB)
BTYBtoyo_1154 Btoyo_2303
BMYCDJ92_1000(murB) DJ92_2152(murB)
BBYCY96_18625 CY96_24520(murB)
BWDCT694_21025 CT694_27125
BTROFJR70_12955(murB) FJR70_19625
BMOBMLA2C4_20430 MLA2C4_26390
BNTGSN03_18480(murB) GSN03_24230
BPACLMD38_01460 LMD38_07580(murB)
BPANNLJ82_18945(murB) NLJ82_24910(murB)
BALUQRY64_22435(murB) QRY64_28255(murB)
BPUBPUM_1416
BPUMBW16_07940
BPUSUP12_07385
BIFN288_09210 N288_13565(murB)
BMETBMMGA3_05675(murB)
BSMBSM4216_3320
BGYBGLY_1736(murB)
BWHA9C19_11615
BXIBK049_00990
BALTCFN77_07765(murB)
BAERBAE_14975
BSAFBSL056_07375
BFDNCTC4823_02569(murB)
BSHILGQ02_02080(murB) LGQ02_13260(murB)
BBADK7T73_01265(murB)
BCABEFK13_08440(murB)
BRYM0696_08295(murB)
BJSMY9_1667
BACIB1NLA3E_06115(murB)
GSTHW35_16335
BACWQR42_07245
BACPSB24_02160
BACBOY17_10615
BACOOXB_0514
BACYQF06_06640
BACLBS34A_16850(murB)
BALMBsLM_1621
BACSAUL54_03000
BACQDOE78_07725
BACAFAY30_08730(murB)
BZHNF868_06600(murB)
BHAIKJK41_19435(murB)
BCAOLC087_05580(murB)
BARDQRY57_19320(murB) QRY57_24940(murB)
BAEIRE735_12255(murB)
BCOBcell_2591
BHKB4U37_09490
BCOHBC6307_13045 BC6307_21470
BCIRC2I06_20660
NTXNQZ71_01020(murB)
NILL8T27_001305(murB)
BMQBMQ_4275(murB)
BMDBMD_4263(murB)
BMHBMWSH_0952(murB)
BMEGBG04_1194(murB)
BEOBEH_18620
BFXBC359_06355
PARHI5S86_08425(murB)
PKSIE339_17650(murB)
BHABH2564(murB)
BKWBkAM31D_15245(murB)
BCLABC3971(murB)
BLEBleG1_3852
SHUAPQ477_06895(murB)
BGIBGM20_02005
BPFBpOF4_00670(murB)
BONA361_09210
BKOCKF48_01065 CKF48_21455
CGOTJ1899_09180(murB)
CSUAIM538_10385(murB)
CFIRNAF01_08715(murB)
CSOALIS82_10790(murB) LIS82_16500(murB)
CSPGLS684_07745(murB)
BDAFSZ17_09395(murB)
OIHOB0556
OCNCUC15_02790
OCBCV093_02865(murB)
OJDNP439_05325(murB)
OONNP440_05290(murB)
GKAGK0918
GTEGTCCBUS3UF5_10890
GTKGT3570_04440(murB)
GTMGT3921_14845
GLIGLN3_14830
BCALCWI35_05615
GTNGTNG_0808
GWCGWCH70_0810 GWCH70_1021
GYCGYMC61_1710
GYAGYMC52_0836
GCTGC56T3_2636
GMCGY4MC1_2776 GY4MC1_2947
GGHGHH_c08600(murB)
GJFM493_04710(murB)
GEAGARCT_00934(murB)
GELIB49_14865(murB)
GSEGT50_14235(murB)
GSRGS3922_11820(murB)
GEJA0V43_01920(murB)
GZAIC807_00365(murB)
GTHGeoth_2796 Geoth_2972
PTLAOT13_07765(murB) AOT13_08610
PTBDER53_08705(murB) DER53_09680(murB)
PCALBV455_00743(murB_1) BV455_00941(murB_2)
PARGPspKH34_26990(murB) PspKH34_28750(murB2)
AFLAflv_1829(murB)
AGNAFK25_05230
ANMGFC28_1324(murB)
AAMYGFC30_1421(murB)
ANLGFC29_303(murB)
ANDGRQ40_06230(murB)
ACAIISX45_02895(murB)
ASEDIRT44_18465(murB)
AAYDB379_01595
AXLAXY_03150(murB)
LSPBsph_4337
LGYT479_21605(murB)
LFUHR49_02500(murB)
LYSLBYS11_20795
LYBC3943_24510(murB)
LYZDCE79_17070(murB)
LYGC1N55_18590(murB)
LPAKGDS87_22010(murB)
LAGRFJQ98_23930(murB)
LMACI6G82_21545(murB)
LYCFH508_0021870(murB)
LCAPICJ70_02990(murB)
LYPMTP04_35640(murB)
LIUOU989_20235(murB)
LLBR6U77_07475(murB)
HHDHBHAL_3977
HMNHM131_07135
HLIHLI_17005
HNZP9989_15135(murB)
HSANMUN89_08705(murB)
HSHIMUO14_04960(murB)
HAMYMUO15_19700(murB)
TAPGZ22_16965(murB)
TAIDKS242_12695(murB)
VIRX953_02665(murB)
VHLBME96_01995
VIGBKP57_14505
VILCFK37_04095
VNECFK40_20295
VPNA21D_00616(murB)
VIMGWK91_15440(murB)
VPTKBP50_15435(murB)
VNTOLD84_03625(murB)
VIKKFZ58_03015(murB)
LAOAOX59_11725(murB)
LEXLen3610_17720(murB)
FPNABE65_008175
FARABE41_009240
FECQNH15_10665(murB) QNH15_18240(murB)
SJEAAV35_003585
APAKAP3564_16670
ACOPRI196_11205(murB)
BSJUP17_07320
BMURABE28_007520
PBUTDTO10_20085
PASABAOM_1565(murB)
PPSRI6J18_19915(murB)
PFRIL8956_07950(murB)
AQTFN924_02040(murB)
RAXKO561_01895(murB)
BTHVCQJ30_02750
PSYHD0S48_15010
PSYOPB01_18095
PSYBKD050_08425(murB)
PRDF7984_16705(murB)
GRCGI584_03005(murB)
GCSMUN88_03315(murB)
GSMMUN87_16230(murB)
RUEDT065_04275 DT065_15505
SALEEPH95_04115(murB) EPH95_15415(murB)
SCIBHUG20_03840(murB)
SCIAHUG15_04995(murB)
POFGS400_07495(murB)
PCHUQNI29_07290(murB)
PONAIMZ31_06125(murB)
NMKCHR53_09245
NTMBTDUT50_06900
NDTL1999_08245(murB)
NCMQNK12_08645(murB)
NNVQNH39_09215(murB)
MEKUHUW50_19290(murB)
MSEMGMB29_13685(murB) GMB29_17890(murB)
MDGK8L98_10490(murB)
MLITKDJ21_021705(murB) KDJ21_024685(murB)
MENLMVE64_20265(murB) MVE64_23080(murB)
MEBZLPC09_06265(murB) LPC09_09170(murB)
AIAAWH56_016810(murB)
BLENNCTC4824_00222(murB)
SEDDERJ70_01235(murB)
BVQFHE72_20980(murB)
RMFD5E69_19305(murB)
RAZU9J35_20190(murB)
RODP8596_21310(murB)
ROSSV2W31_20425(murB)
BCKBCO26_1444
BAGBcoa_3070
BCOABF29_495(murB)
BVJI5776_02010(murB)
BOUI5818_02230(murB)
HSPOJGZ69_09695(murB)
CTHUHUR95_12450(murB)
BBEVBBEV_1912(murB)
BSEBsel_1655
MCUIG8O30_04435(murB)
GAJMY490_15135(murB)
PSUAFLK61_25490(murB)
SLMSMM221_00885(murB) MM221_11840(murB)
MJOFOF60_08280(murB)
MSUTLC048_13370(murB)
FHLOE105_13485(murB)
FAFOE104_12120(murB)
SFORQNH23_08460(murB)
ECTOMUG87_06325(murB)
ALKLMM271_17110(murB)
ALKGMOJ78_09360(murB)
PHJLC071_01420(murB)
DOMRRU94_23940(murB)
AHALFTX54_003410(murB)
ACHPQR721_02415(murB)
HYIK2M58_05475(murB)
STEAC0679_12000
PUKPU629_18730(murB)
SAUSA0693
SAVSAV0738
SAWSAHV_0735
SAHSaurJH1_0779
SAJSaurJH9_0762
SAMMW0700
SASSAS0703
SARSAR0792(murB)
SACSACOL0801(murB)
SAXUSA300HOU_0764(murB)
SAASAUSA300_0722(murB)
SAOSAOUHSC_00752(murB)
SAENWMN_0707(murB)
SADSAAV_0700(murB)
SUUM013TW_0723
SUVSAVC_03325(murB)
SUESAOV_0775c
SUJSAA6159_00693(murB)
SUKSAA6008_00752(murB)
SUCECTR2_688(murB)
SUTSAT0131_00810
SUQHMPREF0772_12446(murB)
SUZMS7_0788(murB)
SUDST398NM01_0814
SUXSAEMRSA15_06640(murB)
SUWSATW20_08130(murB)
SUGSAPIG0814(murB)
SUFSARLGA251_06710(murB)
SAUASAAG_01162
SAUERSAU_000713(murB)
SAUNSAKOR_00740
SAUSSA40_0677(murB)
SAUUSA957_0692(murB)
SAUGSA268_0689(murB)
SAUZSAZ172_0748(murB)
SAUTSAI1T1_2005730(murB)
SAUJSAI2T2_1005750(murB)
SAUKSAI3T3_1005740(murB)
SAUQSAI4T8_1005730(murB)
SAUVSAI7S6_1005740(murB)
SAUWSAI5S5_1005700(murB)
SAUXSAI6T6_1005710(murB)
SAUYSAI8T7_1005740(murB)
SAUFX998_0785(murB)
SABSAB0690c
SUYSA2981_0716
SAUBC248_0825(murB)
SAUMBN843_7380
SAUCCA347_755(murB)
SAURSABB_00788(murB)
SAUIAZ30_03835(murB)
SAUDCH52_02080(murB)
SAMSNI36_03730(murB)
SUHSAMSHR1132_06830
SERSERP0405(murB)
SEPSE_0520
SEPPSEB_00437
SEPSDP17_1817(murB)
SHASH2153(murB)
SHHShL2_02006(murB)
SSPSSP1978
SCASCA_0386(murB)
SLGSLGD_02091
SLNSLUG_20620(murB)
SSDSPSINT_0450
SDTSPSE_1999(murB)
SDPNCTC12225_02229(murB)
SWAA284_09620(murB)
SPASSTP1_1825
SXYBE24_01455(murB)
SXLSXYLSMQ121_1960
SXOSXYL_02110(murB)
SHUSHYC_10050(murB)
SCAPAYP1020_0103(murB)
SSCHLH95_09565(murB)
SSCZRN70_10330(murB)
SAGQEP23_12095
SEQOSE1039_05640
SSIFAL483_07905(murB)
SCVA4G25_05740(murB)
SPETCEP67_10650(murB)
SLZB5P37_08060
SNLBJD96_11170
SKLC7J89_11810(murB)
SFQC7J90_01045(murB)
SHOMEGX58_02595
SMUSC7J88_09110(murB)
SCARDWB96_10535
SCHRDWB92_10200
SARLSAP2_20350(murB)
SPICSAMEA4384060_2133(murB)
SSHNCTC13712_00703(murB)
SSIMSAMEA4384339_0684(murB)
SDBCNQ82_03620
SLLOISP08_10085
SAULI6G39_09095
SSACI6I31_06435
SRAILN051_09340
SPSDJMB28_10700
STASHYI43_09970
SURYMUA21_02370(murB)
SEDAMNY58_10720(murB)
SCAQQMO72_10615(murB)
SDEVQ2T90_08930(murB)
SROTML435_03500
STAPAOB58_1190
SHSIQQM35_05340(murB)
SSCUCEP64_09735(murB)
SFFFOB90_09955
SSTESAMEA4384403_2079(murB)
MLENH3V22_12320
MVTI6J10_01065
MACRBHM04_07120
MARYLAU42_02860
MBRUMGG13_03140
MEPIKFV12_03805
MEQUKFV11_02880
MBOCQSV55_03050(murB)
MCLMCCL_0486
MCAKMCCS_06910(murB)
MBOEHT586_03680
SHVAAT16_02580(murB)
JEAJEM45_05285(murB)
NAMPKPF49_01250(murB)
NMYCJ229_007700(murB)
SBACBVH56_07210
LMOlmo1420(murB)
LMNLM5578_1561
LMYLM5923_1513
LMTLMRG_00872
LMOCLMOSLCC5850_1479(murB)
LMOEBN418_1666
LMOBBN419_1662
LMODLMON_1483(murB)
LMOWAX10_01180(murB)
LMOQLM6179_02164(murB)
LMRLMR479A_1509(murB)
LMOMIJ09_02905(murB)
LMFLMOf2365_1439(murB)
LMCLm4b_01429
LMOGBN389_14460(murB)
LMPMUO_07325(murB)
LMOLLMOL312_1418(murB)
LMOJLM220_19530(murB)
LMOZLM1816_17725(murB)
LMOXAX24_04585(murB)
LMHLMHCC_1148(murB)
LMQLMM7_1507(murB)
LMLlmo4a_1478(murB)
LMGLMKG_00795
LMSLMLG_2977
LMJLMOG_00281
LMWLMOSLCC2755_1425(murB)
LMXLMOSLCC2372_1481(murB)
LMZLMOSLCC2482_1475(murB)
LMONLMOSLCC2376_1376(murB)
LMOSLMOSLCC7179_1392(murB)
LMOOLMOSLCC2378_1436(murB)
LMOYLMOSLCC2479_1480(murB)
LMOTLMOSLCC2540_1498 LMOSLCC2540_1499
LMOALMOATCC19117_1429(murB)
LMOKCQ02_07295(murB)
LMVY193_08605(murB)
LINlin1459
LWElwe1437(murB)
LSGlse_1339(murB)
LIVLIV_1379
LIIJL52_07255(murB)
LIWAX25_07390(murB)
LIAJL58_07455(murB)
LIOJL53_07935(murB)
LWIUE46_08240(murB)
LGZNCTC10812_01377(murB)
LMARLAX80_006760(murB)
LNWOTR81_12695(murB)
BTHSCNY62_12385
ESIExig_0552
EATEAT1b_2027
EANEab7_0528(murB)
EXMU719_02890(murB)
EXUESP131_05335
EAPKB235_00335(murB)
EACEKKI46_03095(murB)
EAURNMQ00_14310(murB)
EMMPTI97_01090(murB)
EPFOE059_13695(murB)
GOTAXE85_03350(murB)
GMONCTC11323_00603(murB)
GEQCG018_05490
GSAFOC50_01115(murB)
GHANCTC10459_01152(murB)
BBEBBR47_38360(murB) BBR47_39600
BLRBRLA_c034880
BFMBP422_14490 BP422_15205
BAGRBA6348_11955
BRWGOP56_09525(murB)
BCHSJNE38_19460(murB)
BCOPJD108_08545(murB)
BPABPSE45_17675(murB)
BHUILOK74_05325(murB)
BAYDBSPP4475_06595(murB)
BBORRFB14_09940(murB)
BRUMNDK47_09910(murB)
BREHHP435_18195(murB)
PJDPjdr2_3889
GYMGYMC10_1818 GYMC10_3980
PPYPPE_03126
PPMPPSC2_16600(murB)
PPOPPM_3354(murB)
PPOLX809_32675
PPQPPSQR21_033490(murB)
PPOYRE92_20495
PMSKNP414_04063(murB1)
PMQPM3016_5506
PMWB2K_28050
PTAHPL003_25180
PLVERIC2_c16690(murB1) ERIC2_c24640(murB2)
PSABPSAB_13430
PDUPDUR_15195(murB)
PBDPBOR_19790(murB)
PGMPGRAT_16860(murB)
PODPODO_16300(murB)
PAENP40081_20135(murB)
PAEFR50345_16550(murB)
PAEQR50912_18430(murB)
PSTEPSTEL_15125(murB)
PAEAR70723_17675(murB)
PAEER70331_16670(murB)
PAEHH70357_19575(murB)
PAEJH70737_16060(murB)
PBJVN24_19595
PIHUB51_03730 UB51_08725(murB)
PRIPRIO_3715(murB2)
PSONJI735_25650(murB)
PPEOABE82_16705
PNPIJ22_09880
POWIJ21_19540
PBVAR543_13225
PXLBS614_18170 BS614_24455
PYGAWM70_07190(murB) AWM70_11280
PSWUSY83_15060
PDHB9T62_13800
PIBBBD41_05810 BBD41_25640
PCXLPB68_05210 LPB68_20950
PKBB4V02_08740
PAIHASL14_21665
PVOPVOR_11339 PVOR_21539
PLWD5F53_10410 D5F53_20555
PLENEIM92_12595(murB) EIM92_16505
PPSCEHS13_13270(murB)
PLUTEI981_08615(murB) EI981_15390
PALBEJC50_13315(murB)
PCHIPC41400_22800
PBKBack11_25650(murB)
PBACHUB98_01140(murB)
PRZGZH47_05640(murB)
PLYCGXP70_08115(murB) GXP70_10620(murB)
PSOPKP014_18530(murB)
PTRIKDC22_18020(murB)
PALOE6C60_1525 E6C60_2321
PCELHUB94_01385(murB)
PTJJRJ22_14490(murB)
PALRHGI30_13630(murB)
PTHINDS46_09475(murB) NDS46_15980
PKAPQ456_11260(murB) PQ456_15405(murB)
PUIPUW25_08975(murB)
PMAHPTQ21_20400(murB) PTQ21_27350(murB)
PAMYP9222_15660(murB)
PDYQJQ58_05750 QJQ58_12690(murB)
PMAELMZ02_26250(murB) LMZ02_31020
PWNQNH46_16120(murB)
PSPNL1F29_10420(murB) L1F29_23435
PPOGQPK24_08365
PAUNMJA45_11020(murB)
PHKSK066_12490
PNKAASFL403_03685(murB)
PPABKET34_16290(murB) KET34_24165(murB)
PKPSK3146_06353(murB)
PGLUA3958_17660 A3958_24685
PHEXL0M14_08415(murB)
TCOTheco_2316
ANXACH33_06730
ASOCCB4_01665(murB)
ATHEK3F53_12145(murB)
AUDPO771_06235(murB)
ANEUPP175_16925(murB)
COHEAV92_03990(murB)
COHNKCTCHS21_40710(murB)
CCHLFPL14_03570(murB)
CHEBHH215_10635(murB)
COHLJ4772_17695(murB)
SACAFFV09_20705
PLIGNAG76_11935(murB) NAG76_15230(murB)
AACAaci_1278
AADTC41_1202(murB)
AFXJZ786_21980(murB)
AACOK1I37_09105(murB)
ACURJZ785_23175(murB)
ADAUNZD86_14685(murB)
AFASNZD89_19155(murB)
ACYCJI721_01020(murB)
BTSBtus_1856
KYRCVV65_07125
TUMCBW65_15695
TABCIG75_13485
EFFskT53_10570(murB)
FFELSG31_14685(murB)
SIVSSIL_0389
SSILSOLI23_16865(murB)
SOBCSE16_19775
PLNPlano_0383
PKUAUO94_14650(murB)
PRTAUC31_07755(murB)
PLLI858_005450
PANABBH88_00455
PDGBCM40_13795
PHCBBI08_14925
PMARB0X71_02450
PPLABBI15_14265
PFAEAJGP001_02450
PLXCW734_03610
PMATBBI11_03370
PDECH1Q58_02510(murB)
PGQFK545_09985(murB)
PLAYDNR44_001010(murB)
JEOJMA_00920
KURASO14_267(murB)
KZONCTC404_01134(murB)
SPSYAZE41_02370(murB)
SPORSporoP33_07315(murB)
SPOPSporoP37_07750
SURESporoP32a_07765(murB)
SPOSDV702_11710
SPAEE2C16_14920(murB)
SPOOJ3U78_12260(murB)
SURLBI350_02760
STHOQNH10_05305(murB)
STRBQWT68_13975(murB)
RSTATY39_12740(murB)
PAEKD3873_11350
PANCE2636_01935(murB)
VIJJNUCC6_12995(murB)
UTHDKZ56_01030(murB)
NTRB0W44_06690
LFBC1X05_11285
TVUAB849_009505(murB)
KPULGXN76_09965(murB)
KEBGXN75_11130(murB)
PABSJIR001_20310(murB)
LLAL173881(murB)
LLKLLKF_1188(murB)
LLTCVCAS_1134(murB)
LLSlilo_1064(murB)
LLDP620_06295(murB)
LLXNCDO2118_1162(murB)
LLJLG36_1219(murB)
LLMllmg_1329(murB)
LLCLACR_1283
LLRllh_6450
LLNLLNZ_06875(murB)
LLIuc509_1178(murB)
LLWkw2_1112(murB)
LGRLCGT_0846
LGVLCGL_0867
LPKLACPI_1000 LACPI_1257
LRNCMV25_10450
LACTD7I46_03945(murB)
LACKFLP15_08960(murB)
LTIJW886_05690(murB)
LCARBHS00_04830
LPAABHS01_05100
LPETlgb_00914(murB)
LFOLMK00_05175(murB)
SPYSPy_1101(murB)
SPZM5005_Spy0825(murB)
SPYMM1GAS476_0881(murB)
SPYAA20_0864(murB)
SPMspyM18_1063(murB)
SPGSpyM3_0763(murB)
SPSSPs0963
SPHMGAS10270_Spy0941(murB)
SPIMGAS10750_Spy0976(murB)
SPJMGAS2096_Spy0899(murB)
SPKMGAS9429_Spy0944(murB)
SPFSpyM50963(murB)
SPAM6_Spy0823
SPBM28_Spy0802(murB)
STGMGAS15252_0827(murB)
STXMGAS1882_0823(murB)
SOZSpy49_0856(murB)
STZSPYALAB49_000823(murB)
SPYHL897_04145(murB)
SPYOSTAB901_04775(murB)
SPNSP_1390(murB)
SPDSPD_1222(murB)
SPRspr1247(murB)
SPWSPCG_1378(murB)
SJJSPJ_1289(murB)
SNVSPNINV200_12340(murB)
SPXSPG_1329(murB)
SNTSPT_0885(murB)
SNDMYY_0900(murB)
SPNNT308_04080(murB)
SNESPN23F13540(murB)
SPVSPH_1520(murB)
SNCHMPREF0837_11157(murB)
SNMSP70585_1428(murB)
SPPSPP_1409(murB)
SNIINV104_11840(murB)
SPNGHMPREF1038_01378(murB)
SNBSP670_0907(murB)
SNPSPAP_1421
SNXSPNOXC12220(murB)
SNUSPNA45_00814(murB)
SPNESPN034156_03090(murB)
SPNUSPN034183_12210(murB)
SPNMSPN994038_12100(murB)
SPNOSPN994039_12110(murB)
SAGSAG1112(murB)
SANgbs1179
SAKSAK_1197(murB)
SGCA964_1083(murB)
SAGSSaSA20_0937(murB)
SAGLGBS222_0943(murB)
SAGMBSA_11810
SAGIMSA_12300
SAGRSAIL_12250
SAGPV193_05155(murB)
SAGCDN94_05155(murB)
SAGTGBSCOH1_1018
SAGEEN72_06205(murB)
SAGGEN73_05740(murB)
SAGNW903_1196(murB)
SAGJID870_03825(murB)
SMUSMU_972(murB)
SMCSmuNN2025_1049(murB)
SMUTSMUGS5_04300(murB)
SMJSMULJ23_1057(murB)
SMUASMUFR_0846(murB)
STCstr1539(murB)
STLstu1539(murB)
STESTER_1497
STNSTND_1472
STUSTH8232_1763
STWY1U_C1432
STHET303_08515(murB)
STHSAVT04_07320(murB)
SSASSA_1047(murB)
SSBSSUBM407_1084(murB)
SSUSSU05_0804
SSVSSU98_0804
SSISSU0750(murB)
SSSSSUSC84_0714(murB)
SSFSSUA7_0746(murB)
SSWSSGZ1_0787
SUPYYK_03585(murB)
SSUSNJAUSS_0846
SSTSSUST3_0940(murB)
SSUYYB51_4650
SSKSSUD12_0979(murB)
SSQSSUD9_0953(murB)
SUISSUJS14_0886(murB)
SUOSSU12_0748(murB)
SRPSSUST1_1031(murB)
SSUTTL13_1010(murB)
SSUIT15_1153(murB)
SGOSGO_0804(murB)
SEZSez_1060(murB)
SEQSZO_09060
SEZOSeseC_01392(murB)
SEQUQ426_03800(murB)
SEUSEQ_1128
SUBSUB0817(murB)
SDSSDEG_0865(murB)
SDGSDE12394_04890(murB)
SDAGGS_0843(murB)
SDCSDSE_0901(murB)
SDQSDSE167_0961(murB)
SGAGALLO_1228(murB)
SGGSGGBAA2069_c12190(murB)
SGTSGGB_1222(murB)
SMBsmi_0742(murB)
SORSOR_0738(murB)
STKSTP_0633(murB)
STBSGPB_1082(murB)
SCPHMPREF0833_10715(murB)
SCFSpaf_1281(murB)
SSRSALIVB_1629(murB)
STFSsal_00526(murB)
STJSALIVA_1586(murB)
STRSSSAL8618_07810(murB)
SSAHHSISS4_01435(murB)
STDSPPN_06895(murB)
SMNSMA_1132(murB)
SIFSinf_1062(murB)
SIESCIM_0978(murB)
SIBSIR_0638(murB)
SIUSII_0608(murB)
SANGSAIN_0733(murB)
SANCSANR_0745(murB)
SANSDK43_06435(murB)
SCGSCI_1079(murB)
SCONSCRE_1020(murB)
SCOSSCR2_1020(murB)
SOII872_03590(murB)
SIKK710_1126
SIQDQ08_05170(murB)
SIODW64_05165(murB)
SIZSI82_05355(murB)
SLUKE3_1129
SIGN596_03815(murB)
SIPN597_05675(murB)
STVV470_03365(murB)
SPATA0O21_03995(murB)
STRAATM98_03510(murB)
STRNSNAG_0700(murB)
SSOBDK181_05390(murB)
SRQSR187_5340
SEQIA6J79_00165(murB)
SKID7D50_06850(murB)
SPEIEHW89_03530(murB)
SRATFY406_08570(murB)
SGWD7D53_05355(murB)
SPLRC0J00_04330
STRGSRT_11240(murB)
SVBNCTC12167_01466(murB)
SMENSAMEA4412692_0755(murB)
SFERNCTC12278_00999(murB)
SCAINCTC12191_01525(murB)
SPSUNCTC13786_00152(murB)
SCHJDDV21_006610
SPOCNCTC10925_01021(murB)
SPABKQ224_00780(murB)
SLATJ4854_06725(murB)
SAUPNCTC3168_01479(murB)
SURNNCTC13766_01020(murB)
SACOSAME_01384(murB)
SVFNCTC3166_01269(murB)
SOSINT76_01460(murB)
STOYSTYK_06780(murB)
SRUMGPZ88_09515(murB)
SACYO6R09_03995(murB)
SMIENCTC11169_00710(murB)
SRUNLPB404_06745(murB)
FPENKIW23_06210(murB)
LJOLJ_0887
LJFFI9785_1321(murB)
LJHLJP_1265c
LJNT285_06330(murB)
LACLBA0708(murB)
LADLA14_0735
LAFSD55_0730(murB)
LDBLdb0646(murB)
LBULBUL_0577
LDELDBND_0581(murB)
LDLLBU_0543
LGALGAS_1293
LHElhv_0752
LHLLBHH_1408(murB)
LHRR0052_08155(murB)
LHVlhe_0717
LHHLBH_0606(murB)
LHDHUO_08440(murB)
LCRLCRIS_00716(murB)
LAMLA2_03670(murB)
LAILAC30SC_03560(murB)
LAYLAB52_03500(murB)
LKEWANG_0945(murB)
LAWLACWKB8_0704
LAELBAT_1127
LGLAO203_06350(murB)
LJEBUE77_03370
LAMYB1745_04590
LPWLpgJCM5343_12920(murB)
LKLDKL58_03475(murB)
LAPIDKL56_02820(murB)
LHSDLD54_03345(murB)
LTAH1A07_06480(murB)
LUUH4B44_07630(murB)
LPAIGYM71_03900(murB)
LIDGYK47_03560(murB)
LIQKBW87_05415(murB)
LMULPUW59_06535(murB)
LXOKIM322_05410(murB)
LCALSEI_1003
LCZLCAZH_0952
LCSLCBD_1149(murB)
LCELC2W_1157(murB)
LCWBN194_11400(murB)
LCLLOCK919_1155
LPQAF91_08895(murB)
LPILBPG_00181
LPAPLBPC_0941
LCBLCABL_11680(murB)
LCXLCA12A_2294
LRHLGG_00966(murB)
LRGLRHM_0923
LRLLC705_01023(murB)
LRALRHK_1004(murB)