KEGG   ENZYME: 1.4.1.9
Entry
EC 1.4.1.9                  Enzyme                                 

Name
leucine dehydrogenase;
L-leucine dehydrogenase;
L-leucine:NAD+ oxidoreductase, deaminating;
LeuDH
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-NH2 group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
L-leucine:NAD+ oxidoreductase (deaminating)
Reaction(IUBMB)
L-leucine + H2O + NAD+ = 4-methyl-2-oxopentanoate + NH3 + NADH + H+ [RN:R01088]
Reaction(KEGG)
R01088;
(other) R00145 R00146 R01434 R02196
Substrate
L-leucine [CPD:C00123];
H2O [CPD:C00001];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
4-methyl-2-oxopentanoate [CPD:C00233];
NH3 [CPD:C00014];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
Comment
Also acts on isoleucine, valine, norvaline and norleucine.
History
EC 1.4.1.9 created 1972
Pathway
ec00280  Valine, leucine and isoleucine degradation
ec00290  Valine, leucine and isoleucine biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00263  leucine dehydrogenase
Genes
SURI: J0X03_11740
EPE: CI789_04625
XCC: XCC1299(leu)
XCB: XC_2941
XCA: xcc-b100_3003
XCP: XCR_1557
XCV: XCV1403(ldh)
XAX: XACM_1334(leu)
XAC: XAC1350(leu)
XCI: XCAW_02996(gdhA)
XOM: XOO1780(XOO1780)
XOO: XOO1883(leu)
XOP: PXO_01746
XOR: XOC_3153
XAL: XALC_2523
XPH: XppCFBP6546_04670(XppCFBP6546P_04670)
SML: Smlt3523(vdh)
SMT: Smal_2953
SMZ: SMD_3104(vdh)
SACZ: AOT14_13170(vdh)
SINC: DAIF1_30740(ldh)
PSUW: WQ53_15285
PSD: DSC_09715
LAB: LA76x_3177(ldh)
LAQ: GLA29479_7(ldh)
LCP: LC55x_3189(ldh)
LGU: LG3211_2041(ldh)
LEZ: GLE_1976
LEM: LEN_3028(vdh)
LHX: LYSHEL_00770(leu)
LCAS: LYSCAS_00770(leu)
DKO: I596_1169
RBD: ALSL_1831
PAE: PA3418(ldh)
PAEV: N297_3540(ldh)
PAEI: N296_3540(ldh)
PAU: PA14_19870(ldh)
PAP: PSPA7_1708(ldh)
PAG: PLES_16421(ldh)
PAF: PAM18_1547(ldh)
PNC: NCGM2_4556(ldh)
PAEB: NCGM1900_2852(ldh)
PAEP: PA1S_08225
PAEM: U769_07700
PAEL: T223_08210
PAEU: BN889_03797(ldh)
PAEG: AI22_25670
PAEC: M802_3539
PAEO: M801_3405
PRE: PCA10_42250(ldh) PCA10_47390(ldh)
PPSE: BN5_1212(ldh)
PCQ: PcP3B5_50940(ldh)
PPU: PP_4617(ldh)
PPF: Pput_4477
PPT: PPS_4442
PPI: YSA_03174
PPX: T1E_1560(leudh)
PPUH: B479_22345
PPUT: L483_27535
PPUN: PP4_07440(ldh)
PPUD: DW66_4833
PMON: X969_21885
PMOT: X970_21520
PVD: CFBP1590__4326(ldh)
PFL: PFL_0973(ldh)
PPRC: PFLCHA0_c09910(yqiT)
PPRO: PPC_1009(ldh)
PFS: PFLU_1030
PFC: PflA506_1009(ldh)
PFB: VO64_4109
PMAN: OU5_2486
PFW: PF1751_v1c09880(ldh)
PEN: PSEEN4606
PSA: PST_0867(ldh)
PSR: PSTAA_0810(ldh)
PSTT: CH92_04030
PKC: PKB_0928(ldh)
PSEM: TO66_04975
PSEC: CCOS191_4505(ldh)
PSOS: POS17_0979(ldh)
PANR: A7J50_1034
PSIL: PMA3_24790
POJ: PtoMrB4_41490(ldh_1) PtoMrB4_46580(ldh_2)
PMAO: PMYSY11_0918(ldh) PMYSY11_3133(ldh)
PDW: BV82_0200
PSEP: C4K39_0989
MAQ: Maqu_2878
MHC: MARHY2772(leuDH)
MAD: HP15_2623(ldh)
MBS: MRBBS_3059(ldh)
MARJ: MARI_02360(ldh)
SON: SO_2638(ldh)
SDN: Sden_1823
SFR: Sfri_2265
SAZ: Sama_2067
SBL: Sbal_2483
SLO: Shew_1555
SSE: Ssed_1877
SPL: Spea_2543
SHL: Shal_1711
SWD: Swoo_2710
SWP: swp_1857
SVO: SVI_1816(ldh)
SPSW: Sps_00540
SBK: SHEWBE_2363(ldh)
SKH: STH12_01790(ldh)
SCAA: TUM17387_23300(ldh)
ILO: IL1314
CPS: CPS_2904
PHA: PSHAa1167(bcd)
PAT: Patl_2995
PSM: PSM_A1857(bcd)
PSEO: OM33_09330
PSPO: PSPO_a1317
PART: PARC_a1417
PSEN: PNC201_06180(ldh)
PAGA: PAGA_a1489
AMAL: I607_05355
AMAE: I876_05650
AMAO: I634_05675
AMAD: I636_05585
AMAI: I635_05550
AMAG: I533_05245
AMAC: MASE_05160
AAUS: EP12_05585
GNI: GNIT_2308
GPS: C427_3613
FBL: Fbal_2000
MVS: MVIS_1778
MYA: MORIYA_0498(ldh)
SAGA: M5M_18625
MICC: AUP74_03030(ldh)
MICT: FIU95_06990(ldh)
CBU: CBU_0641
CBD: CBUD_0652
CBG: CbuG_1363
CBC: CbuK_1615
CENO: CEAn_00669
ALG: AQULUS_16550(ldh_1) AQULUS_19950(ldh_2)
ASIP: AQUSIP_22430(ldh)
LPN: lpg2276
LPH: LPV_2549
LPO: LPO_2355
LPM: LP6_2305(gdhA)
LPF: lpl2202
LPP: lpp2230
LPC: LPC_1745
LPA: lpa_03275(gdhA)
LPE: lp12_2268
LLO: LLO_0604
LFA: LFA_2849(yqiT)
LHA: LHA_1112(ldh)
LOK: Loa_01827
LCD: clem_09705(ldh)
LLG: 44548918_01841(gdhA)
LJR: NCTC11533_01986(gdhA)
LCJ: NCTC11976_01351(ldh)
LWA: SAMEA4504053_2513(gdhA_2)
LSS: NCTC12082_00031(gdhA)
LADL: NCTC12735_01295(ldh)
TMC: LMI_2164(ldh)
MMAI: sS8_3518
NOC: Noc_1436
NHL: Nhal_1214
HCH: HCH_00319
HEL: HELO_2552(ldh)
HCO: LOKO_01601(ldh)
HBE: BEI_1874
ADI: B5T_01835
AXE: P40_08740
KKO: Kkor_1133
KGE: TQ33_1006
PSPI: PS2015_840
PSE: NH8B_2063
REH: H16_B0449(h16_B0449)
CNC: CNE_2c04000(ldh)
BXE: Bxe_A2689
BXB: DR64_374
BPH: Bphy_3953
PLG: NCTC10937_04329(ldh)
CFU: CFU_0193(bcd)
CARE: LT85_0184
APET: ToN1_16390
AZA: AZKH_3648
MXA: MXAN_1074
SCL: sce6206
MES: Meso_3241
AMIH: CO731_01113(ldh_2)
RBM: TEF_11635
PSF: PSE_4814(pdh)
LABT: FIU93_09935(ldh)
CCR: CC_2082
CAK: Caul_3328
CSE: Cseg_1345
PZU: PHZ_c0894
BVY: NCTC9239_02401(ldh)
TSV: DSM104635_01267(ldh)
SIL: SPO0390
PGA: PGA1_c20500(ldh)
PGL: PGA2_c19340(ldh)
PGD: Gal_01353
PHP: PhaeoP97_02045(ldh)
PPIC: PhaeoP14_01857(ldh)
LAQU: R2C4_06735
MALG: MALG_00834
RMM: ROSMUCSMR3_02235(ldh)
RID: RIdsm_00787(ldh_1) RIdsm_03966(ldh_2)
PDE: Pden_4625
PMAU: CP157_01954(ldh)
GAK: X907_0677
HNE: HNE_1615(ldh1) HNE_2735(ldh2)
HBA: Hbal_2132
SPHK: SKP52_12340(ldh1) SKP52_15415(ldh2)
SGI: SGRAN_2658(ldh) SGRAN_3000(ldh2)
SPHU: SPPYR_0813(ldh) SPPYR_1057(ldh)
SWI: Swit_3986
SPHD: HY78_04280
SPHM: G432_00795
STAX: MC45_03925
SSAN: NX02_11320
SPKC: KC8_01970
SECH: B18_00145
SSY: SLG_13460
SFLA: SPHFLASMR4Y_01279(ldh)
SMIC: SmB9_02000
ALB: AEB_P2757
AAY: WYH_00824(ldh)
ANH: A6F65_01957(ldh)
ADO: A6F68_02555(ldh)
ELI: ELI_03850
ERF: FIU90_07890(ldh)
ABS: AZOBR_p470040(ldh)
RRU: Rru_A1040
RRF: F11_05355
RCE: RC1_1776
TMO: TMO_2570
TXI: TH3_12120
BBA: Bd2028
BBAT: Bdt_1997
BBAC: EP01_06170
BEX: A11Q_1315
BMX: BMS_3181(ldh)
BSU: BSU24080(bcd)
BSR: I33_2486
BSL: A7A1_3635
BSH: BSU6051_24080(bcd)
BSUT: BSUB_02582(bcd)
BSUL: BSUA_02582(bcd)
BSUS: Q433_13165
BSO: BSNT_08840(bcd)
BSQ: B657_24080(bcd)
BSX: C663_2289(bcd)
BSS: BSUW23_11905(bcd)
BST: GYO_2653
BLI: BL01501(bcd)
BLD: BLi02585(bcd)
BLH: BaLi_c26690(bcd)
BAQ: BACAU_2249(bcd)
BYA: BANAU_2388(bcd)
BAMP: B938_11555
BAML: BAM5036_2159(bcd)
BAMA: RBAU_2372(bcd)
BAMN: BASU_2161(bcd)
BAMB: BAPNAU_1349(bcd)
BAMT: AJ82_12665
BAMY: V529_25090(bcd)
BMP: NG74_02341(ldh_2)
BAO: BAMF_2305(bcd)
BAZ: BAMTA208_12345(bcd)
BQL: LL3_02594(bcd)
BXH: BAXH7_02517(bcd)
BQY: MUS_2698(bcd)
BAMI: KSO_008215
BAMC: U471_23110
BAMF: U722_12180
BMOJ: HC660_22880(bcd)
BAN: BA_4387
BAR: GBAA_4387
BAT: BAS4070
BAI: BAA_4406
BANT: A16_43840
BANR: A16R_44380
BANS: BAPAT_4208
BANV: DJ46_3073(ldh)
BCE: BC4162
BCA: BCE_4237
BCZ: BCE33L3917(dhlE)
BCQ: BCQ_3952(dhlE)
BCX: BCA_4274
BAL: BACI_c41310(dhlE)
BNC: BCN_4078
BCF: bcf_20700
BCER: BCK_14355
BTK: BT9727_3908(dhlE)
BTL: BALH_3775(dhlE)
BTT: HD73_4467
BTHI: BTK_21995
BTM: MC28_3456(ldh)
BTG: BTB_c43060(ldh1)
BTI: BTG_28575
BTW: BF38_5333(ldh)
BWW: bwei_0781(ldh2)
BMYO: BG05_1856(ldh)
BMYC: DJ92_1264(ldh)
BPU: BPUM_2147
BPUM: BW16_11650
BPUS: UP12_10905
BJS: MY9_2426
BMET: BMMGA3_11340(ldh)
BACW: QR42_10855
BACP: SB24_17545
BACB: OY17_14450
BACO: OXB_2733
BACY: QF06_10230
BACL: BS34A_26440(bcd)
BALM: BsLM_2362
BGY: BGLY_2863(ldh2)
BBEV: BBEV_1318(ldh)
BFD: NCTC4823_01910(bcd)
BMQ: BMQ_4442(bcd)
BMD: BMD_4428(bcd)
BMH: BMWSH_0793(bcd)
BMEG: BG04_1360(ldh)
BEO: BEH_19445
BAG: Bcoa_2873
BCOA: BF29_695(ldh)
BHA: BH2765
BCL: ABC2453(bcd)
BPF: BpOF4_01430(bcdA)
BKW: BkAM31D_16800(ldh)
CGOT: J1899_14790(bcd)
OIH: OB1869
GKA: GK2381
GTN: GTNG_2310
GGH: GHH_c24540(bcd)
GEA: GARCT_02360(ldh_2)
PCAL: BV455_03043(ldh_2)
AFL: Aflv_0959(bcd)
ANM: GFC28_3795(ldh)
AAMY: GFC30_2570(ldh)
ANL: GFC29_1638(ldh)
LSP: Bsph_3496
HHD: HBHAL_3459(ldh)
HLI: HLI_19555
VPN: A21D_03288(ldh)
PASA: BAOM_3648
PSYO: PB01_11465
BLEN: NCTC4824_01775(bcd)
BSE: Bsel_2256
SDT: SPSE_0360(dhlE)
SDP: NCTC12225_00433(dhlE)
SPAS: STP1_1538
SHU: SHYC_02330(dhlE)
SCAP: AYP1020_0534(ldh)
SSCH: LH95_02080
SSCZ: RN70_02390
SAGQ: EP23_07805
SSTE: SAMEA4384403_1260(dhlE)
MCL: MCCL_1161
MCAK: MCCS_13520(ldh_2)
ESI: Exig_0916
EAN: Eab7_0886
BBE: BBR47_23670(ldh)
PMW: B2K_25965
PRI: PRIO_1162(ldh1) PRIO_3732(ldh5)
ASOC: CB4_03319(ldh)
ATHE: K3F53_05900(bcd)
AAC: Aaci_1459
AAD: TC41_1398
BTS: Btus_1308
SIV: SSIL_1713
JEO: JMA_20810
PABS: JIR001_14020(yqiT)
ELM: ELI_3459
TMR: Tmar_1151
SAY: TPY_3272
CTHM: CFE_0865
TTE: TTE2202(GdhA3) TTE2203(GdhA4)
THX: Thet_1979
TIT: Thit_1917
TKI: TKV_c19320(ldh2)
CHY: CHY_0579(ldh)
TPZ: Tph_c04750(ldh)
GEK: kuro4_11330(dhlE)
TSH: Tsac_2182
KME: H0A61_02459(ldh_1) H0A61_02772(ldh_2)
PUF: UFO1_3589
PFT: JBW_02682
STED: SPTER_36870(ldh_2)
ABRA: BN85308210
MALV: MALV_28140(ldh)
GBR: Gbro_4113
SCYG: S1361_02105(ldh)
MTS: MTES_2824
MLV: CVS47_02067(ldh)
PSEA: WY02_14190
PSEE: FRP1_28415
PSEH: XF36_27655
PAUT: Pdca_36130
ASE: ACPL_4325(ldh)
AFS: AFR_16115
ACTS: ACWT_4196
CAI: Caci_4348
RXY: Rxyl_2467
SYG: sync_0270
SYNR: KR49_10090
SYW: SYNW0232
ANA: all0426
NSH: GXM_02310
NED: HUN01_30095(scyB)
CTHE: Chro_3118
DRA: DR_0158
DGE: Dgeo_0203
DFC: DFI_00100
CTR: CT_773(ldh)
CTA: CTA_0843(ldh)
CTY: CTR_7771(ldh)
CTRQ: A363_00835
CTB: CTL0142(ldh)
CTL: CTLon_0142(ldh)
CTO: CTL2C_412
CTJ: JALI_7781(ldh)
CTZ: CTB_7781(ldh)
CSW: SW2_7851(ldh)
CES: ESW3_7851(ldh)
CTRB: BOUR_00830
CTEC: EC599_8131(ldh)
CFS: FSW4_7851(ldh)
CFW: FSW5_7851(ldh)
CTFW: SWFP_8491(ldh)
CTCH: O173_04320
CTRI: BN197_7831(ldh)
CTRA: BN442_7831(ldh)
CTCT: CTW3_04340
CMU: TC_0154
CMUR: Y015_00825
CMX: DNC_00810
CMZ: TAC_00825
CPN: CPn_0919(ldh)
CPA: CP_0947
CPJ: ldh(ldh)
CPT: CpB0951
CLP: CPK_ORF00331(ldh)
CPM: G5S_0113
CPEC: CPE3_0805
CPEO: CPE1_0804
CPER: CPE2_0805
CHB: G5O_0887
CHR: Cpsi_8311
CPSC: B711_0964(ldh)
CPSN: B712_0905(ldh)
CPSB: B595_0966
CPSG: B598_0901(ldh)
CPSM: B602_0905(ldh)
CPSI: B599_0901(ldh)
CPSV: B600_0962(ldh)
CPSW: B603_0907(ldh)
CPST: B601_0904(ldh)
CPSD: BN356_8341
CPSA: AO9_04360
CAV: M832_06150(ldh)
CCA: CCA_00850
CAB: CAB815
CABO: AB7_9001
CFE: CF0166(gdhA)
CHLA: C834K_0870(ldh)
CSUI: Chls_176(ldh)
PNL: PNK_0245(ldh)
PUV: PUV_27590(ldh)
WCH: wcw_1707(gdhA)
SNG: SNE_A05300(ldh-A) SNE_A22050(ldh-B)
AMUC: Pan181_29100(ldh_1)
KST: KSMBR1_2971(leuDH)
BPW: WESB_0502
BIP: Bint_2325
GAU: GAU_1293
GBA: J421_3004
PHE: Phep_1400
SMIZ: 4412673_02913(ldh)
SDJ: NCTC13534_04154(ldh)
STHA: NCTC11429_04949(ldh)
MUC: MuYL_1845
MGOT: MgSA37_03474(ldh)
HSW: Hsw_4123
FLM: MY04_2698
AAS: Aasi_0423
CHER: DK880_00090(ldh)
GFO: GFO_2528(ldh)
GFL: GRFL_0509
FPS: FP0533(vdh)
FJO: Fjoh_2201
FJG: BB050_00443(ldh)
FIN: KQS_03905(vdh)
FSN: GS03_02612(ldh)
ZPR: ZPR_0855
NDO: DDD_0408
MYR: MYRA21_1691(ldh)
MPW: MPR_0506
WIN: WPG_0072
TJE: TJEJU_3245(ldh)
TMAR: MARIT_2279(ldh)
KOS: KORDIASMS9_03834(ldh)
KAN: IMCC3317_08920(ldh)
MESQ: C7H62_0172
DTN: DTL3_1566(ldh3)
GAC: GACE_2156
GAH: GAH_00573
NMG: Nmag_2994
 » show all
Reference
1  [PMID:13746411]
  Authors
SANWAL BD, ZINK MW.
  Title
L-Leucine dehydrogenase of Bacillus cereus.
  Journal
Arch Biochem Biophys 94:430-5 (1961)
DOI:10.1016/0003-9861(61)90070-4
Reference
2
  Authors
Zink, M.W. and Sanwal, B.D.
  Title
The distribution and substrate specificity of L-leucine dehydrogenase.
  Journal
Arch Biochem Biophys 99:72-77 (1962)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.4.1.9
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.4.1.9
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.4.1.9
BRENDA, the Enzyme Database: 1.4.1.9
CAS: 9082-71-7

DBGET integrated database retrieval system