KEGG   ENZYME: 1.5.1.36Help
Entry
EC 1.5.1.36                 Enzyme                                 

Name
flavin reductase (NADH);
NADH-dependent flavin reductase;
flavin:NADH oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-NH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
flavin:NAD+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
reduced flavin + NAD+ = flavin + NADH + H+ [RN:R09662]
Reaction(KEGG)
Substrate
reduced flavin [CPD:C19790];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
flavin [CPD:C00176];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
Comment
The enzyme from Escherichia coli W catalyses the reduction of free flavins by NADH. The enzyme has similar affinity to FAD, FMN and riboflavin. Activity with NADPH is more than 2 orders of magnitude lower than activity with NADH.
History
EC 1.5.1.36 created 2011
Pathway
ec00740  Riboflavin metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00484  flavin reductase (NADH)
K21297  flavin reductase (NADH)
K22393  flavin reductase (NADH) subunit 1
K22394  flavin reductase (NADH) subunit 2
K23462  flavin-dependent trigonelline monooxygenase, reductase component
K23470  4-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase, reductase component
Genes
EOI: ECO111_5205(hpaC)
EOJ: ECO26_5548(hpaC)
EOH: ECO103_5127(hpaC)
ECOO: ECRM13514_5599
ECOH: ECRM13516_5312
ECOA: APECO78_02875
ECX: EcHS_A4575(hpaC)
ECY: ECSE_4620
ECR: ECIAI1_4566(hpaC)
EUM: ECUMN_4965(hpaC)
EBR: ECB_04221(hpaC)
EBL: ECD_04221(hpaC)
EBE: B21_04187(ybl221)
EBD: ECBD_3675
EKF: KO11_23360(hpaC)
ELW: ECW_m4704(hpaC)
ELL: WFL_22915(hpaC)
EFE: EFER_3071(hpaC)
STY: STY1130(hpaC)
STT: t1821(hpaC)
STM: STM1098(hpaC)
SEO: STM14_1246(hpaC)
SEY: SL1344_1037(hpaC)
SEJ: STMUK_1067(hpaC)
SEB: STM474_1090(hpaC)
SEF: UMN798_1139(hpaC)
SETU: STU288_01820(hpaC)
SETC: CFSAN001921_11685(hpaC)
SENR: STMDT2_10341(hpaC)
SEND: DT104_10801(hpaC)
SENI: CY43_05610(hpaC)
SEEN: SE451236_11340(hpaC)
SPT: SPA1752(hpaC)
SEK: SSPA1628
SEI: SPC_2652(hpaC)
SEC: SCH_1048(hpaC)
SEH: SeHA_C1208(hpaC)
SHB: SU5_01729
SENH: CFSAN002069_03530(hpaC)
SEEH: SEEH1578_14715(hpaC)
SEE: SNSL254_A1193(hpaC)
SEW: SeSA_A1162(hpaC)
SEA: SeAg_B1057(hpaC)
SENS: Q786_04905(hpaC)
SED: SeD_A1173(hpaC)
SEG: SG0987(hpaC)
SEL: SPUL_1959(hpaC)
SEGA: SPUCDC_1945(hpaC)
SET: SEN0962(hpaC)
SENA: AU38_04965(hpaC)
SENO: AU37_04955(hpaC)
SENV: AU39_04955(hpaC)
SENQ: AU40_05570(hpaC)
SENL: IY59_05055(hpaC)
SENJ: CFSAN001992_06155(hpaC)
SEEC: CFSAN002050_11885(hpaC)
SEEB: SEEB0189_014080(hpaC)
SEEP: I137_08905(hpaC)
SENB: BN855_10530(hpaC)
SENE: IA1_05405(hpaC)
SENC: SEET0819_12150(hpaC)
SBG: SBG_0944(hpaC)
SBZ: A464_1037
SFL: SF4373(hpaC)
SFX: S4643(hpaC)
SFV: SFV_4374(hpaC)
SFE: SFxv_4767
SFN: SFy_6274
SFS: SFyv_6345
SFT: NCTC1_04749(hpaC)
SSN: SSON_4488(hpaC)
SBO: SBO_4403(hpaC)
SBC: SbBS512_E4881(hpaC)
SHQ: A0259_03500(hpaC)
ENC: ECL_00749(hpaC)
ECLO: ENC_44630
ECLE: ECNIH2_03895(hpaC)
ECLN: ECNIH4_19905(hpaC)
ECLI: ECNIH5_03020(hpaC)
ECLX: LI66_03015(hpaC)
ECLY: LI62_03485(hpaC)
ECLZ: LI64_02990(hpaC)
EHM: AB284_21990(hpaC)
ECLA: ECNIH3_03020(hpaC)
ECLC: ECR091_03000(hpaC)
EAU: DI57_15625(hpaC)
EEC: EcWSU1_00546(hpaC)
ECAN: CWI88_19300(hpaC)
ECLS: LI67_003950(hpaC)
ENX: NI40_002860(hpaC)
KPN: KPN_04779(hpaC)
KPU: KP1_0733(hpaC)
KPP: A79E_4373
KPH: KPNIH24_03220(hpaC)
KPZ: KPNIH27_03095(hpaC)
KPV: KPNIH29_03410(hpaC)
KPW: KPNIH30_03370(hpaC)
KPY: KPNIH31_04695(hpaC)
KPG: KPNIH32_03375(hpaC)
KPC: KPNIH10_03200(hpaC)
KPQ: KPR0928_03210(hpaC)
KPT: VK055_2660(hpaC)
KPE: KPK_4841(hpaC)
KPO: KPN2242_02030(hpaC)
KPR: KPR_0856(hpaC)
KPJ: N559_4517
KPI: D364_24350(hpaC)
KPX: PMK1_02238(hpaC)
KPB: FH42_20415(hpaC)
KPNE: KU54_023375(hpaC)
KPNU: LI86_23215(hpaC)
KPNK: BN49_4415(hpaC)
KVA: Kvar_4473
KPK: A593_13950(hpaC)
KOX: KOX_10010(hpaC)
KOE: A225_0704
KOY: J415_27725(hpaC)
KOM: HR38_08735(hpaC)
KOK: KONIH1_03735(hpaC)
KOC: AB185_32455(hpaC)
EAE: EAE_03415 EAE_10310(hpaC)
EAR: CCG31933
KQV: B8P98_24245(hpaC)
CBRA: A6J81_18500(hpaC)
EBT: EBL_c34050(hpaC)
ROR: RORB6_15570(hpaC)
RON: TE10_05450(hpaC)
RTG: NCTC13098_06431(hpaC)
REE: electrica_04381(hpaC)
PGE: LG71_25565(hpaC)
KLE: AO703_02885(hpaC)
KGO: CEW81_19470(hpaC)
KIE: NCTC12125_02692(hpaC)
LAX: APT61_19370(hpaC)
LEI: C2U54_07960(hpaC)
LEH: C3F35_08745(hpaC)
IZH: FEM41_12675(hpaC)
EBF: D782_3928
EBU: CUC76_12090(hpaC)
YPE: YPO1770(hpaC)
YPK: y2538
YPH: YPC_2511(hpaC)
YPA: YPA_1142
YPN: YPN_2353
YPM: YP_1623(hpaC)
YPG: YpAngola_A1639(hpaC)
YPZ: YPZ3_1948(hpaC)
YPD: YPD4_1568(hpaC)
YPX: YPD8_1986(hpaC)
YPW: CH59_3397(hpaC)
YPJ: CH55_907(hpaC)
YPV: BZ15_1779(hpaC)
YPL: CH46_3353(hpaC)
YPS: YPTB1646(hpaC)
YPO: BZ17_856(hpaC)
YPI: YpsIP31758_2356(hpaC)
YPY: YPK_2452
YPB: YPTS_1770
YPQ: DJ40_577(hpaC)
YPU: BZ21_996(hpaC)
YPR: BZ20_329(hpaC)
YPC: BZ23_1274(hpaC)
YPF: BZ19_1073(hpaC)
SPE: Spro_0635
SRL: SOD_c05030(hpaC)
SRY: M621_02655(hpaC)
SPLY: Q5A_002645(hpaC)
SMW: SMWW4_v1c05910(rutF)
SMAR: SM39_1852 SM39_4968(hpaC)
SMAC: SMDB11_4711(hpaC)
SLQ: M495_02520(hpaC)
SERF: L085_01145
SQU: E4343_13480(hpaC)
EPE: CI789_23840(hpaC)
PLU: plu0974(hpaC)
PLUM: A4R40_04865(hpaC)
PAY: PAU_00909(hpaC)
PTT: VY86_13815(hpaC)
PMR: PMI0246(hpaC)
PMIB: BB2000_0397(hpaC)
PVL: AOB99_03995(hpaC)
PVG: CRN77_18180(hpaC)
PHAU: PH4a_11160(hpaC)
PCIB: F9282_03920(hpaC)
XBO: XBJ1_3599(ycdH)
XBV: XBW1_1453(hpaC)
XNE: XNC1_0810(ycdH)
XNM: XNC2_0796(ycdH)
XDO: XDD1_1012(hpaC)
PSI: S70_06525
PSX: DR96_1963(hpaC)
PRG: RB151_008020(hpaC)
PALA: CO695_00800(hpaC)
PHEI: NCTC12003_00815(hpaC)
PRQ: CYG50_11525(hpaC)
PRJ: NCTC6933_00872(hpaC)
MMK: MU9_1190
ETE: ETEE_3248(hsaB)
HAV: AT03_16965(hpaC)
HPAR: AL518_09690(hpaC)
OPO: DSM2777_08260(hpaC)
HDU: HD_0987(hpaC)
GLE: CJD39_07540(hpaC)
PMU: PM1522
PMV: PMCN06_1789(hpaC)
PMP: Pmu_17890(hpaC)
PMUL: DR93_371(hpaC)
PDAG: 4362423_01844(hpaC)
MHT: D648_19650(hpaC)
MHQ: D650_6580(hpaC)
MHAT: B824_19600(hpaC)
MHX: MHH_c28120(hpaC)
MHAE: F382_04765(hpaC)
MHAM: J450_03765(hpaC)
MHAO: J451_05010(hpaC)
MHAL: N220_10895(hpaC)
MHAQ: WC39_03320(hpaC)
MHAY: VK67_03320(hpaC)
MVR: X781_6410
MVE: X875_4960
APL: APL_1349(hpaC)
APJ: APJL_1367(hpaC)
APA: APP7_1401(hpaC)
AEU: ACEE_11280(hpaC)
AIO: EXH44_07625(hpaC)
BTO: WQG_18690
BTRE: F542_3890
BTRH: F543_4540
BTRA: F544_18490
VVY: VV1574
VNI: VIBNI_B1951(hpaC)
VMI: AL543_16395(hpaC)
PAE: PA4092(hpaC)
PAEV: N297_4222(hpaC)
PAEI: N296_4222(hpaC)
PAU: PA14_10990(hpaC)
PAP: PSPA7_1006(hpaC)
PAG: PLES_08841(hpaC)
PAF: PAM18_0848(hpaC)
PNC: NCGM2_5293(hpaC)
PAEB: NCGM1900_0868(hpaC)
PAEP: PA1S_04370
PAEM: U769_04380
PAEL: T223_04320
PAEU: BN889_04542(hpaC)
PAEG: AI22_29245(hpaC)
PAEC: M802_4220(hpaC)
PAEO: M801_4088(hpaC)
PCQ: PcP3B5_30280(hpaC) PcP3B5_43320(C1-hpah)
PPUN: PP4_18920
PFL: PFL_3357(hpaC)
PPRC: PFLCHA0_c33870(hpaC)
PPRO: PPC_3381(hpaC)
PFS: PFLU_3289
PFB: VO64_1114
PEN: PSEEN3104(C1-hpah)
PKC: PKB_2464(C1-hpah)
PSES: PSCI_3396
PSEM: TO66_17315
PSEC: CCOS191_2760(C1-hpah)
PSOS: POS17_3334(hpaC)
PANR: A7J50_3696
PSET: THL1_2774
PSIL: PMA3_18105
PALI: A3K91_1233
ACB: A1S_1856
ABB: ABBFA_01577(hpah_1) ABBFA_02133(hpah_3)
ABAD: ABD1_18790
ABAA: IX88_11460
CJA: CJA_1958
MICT: FIU95_16405(C1-hpah)
HAM: HALO0123
NME: NMB1842
NMP: NMBB_2105
NMH: NMBH4476_1786(hpaC)
NMD: NMBG2136_0375(hpaC)
NMM: NMBM01240149_0343(hpaC)
NMS: NMBM01240355_1776(hpaC)
NMQ: NMBM04240196_1783(hpaC)
NMZ: NMBNZ0533_0480(hpaC)
NMA: NMA0614
NMW: NMAA_0302
NMC: NMC0375
NMN: NMCC_0380
NMT: NMV_2032
NMI: NMO_0320
NGO: NGO0059
NGK: NGK_0083
NLA: NLA_17890
NWE: SAMEA3174300_1574(hpaC)
NSI: A6J88_13285(hpaC)
NMJ: NM96_07675(hpaC)
NEI: BG910_03730(hpaC)
NEK: CGZ77_01410(hpaC)
NFV: FAH67_11135(hpaC)
NSF: FAH66_10430(hpaC)
NZL: D0T92_00275(hpaC)
KKI: KKKWG1_0413(hpaC)
PSE: NH8B_2546
AMAH: DLM_0605
BPS: BPSL1645
BPM: BURPS1710b_2215(ntaB)
BPSE: BDL_191
BPSM: BBQ_1523
BPSU: BBN_1648
BPSD: BBX_2127
BPK: BBK_3144
BPSH: DR55_2760
BPSA: BBU_340
BPSO: X996_2355
BUT: X994_780
BTE: BTH_II0316(hpaC)
BTQ: BTQ_3610(hpaC)
BTJ: BTJ_4646(hpaC)
BTZ: BTL_5434(hpaC)
BTV: BTHA_4769(hpaC)
BTHE: BTN_5104(hpaC)
BTHM: BTRA_5373(hpaC)
BTHA: DR62_5234
BTHL: BG87_5440(hpaC)
BOK: DM82_6338(hpaC)
BOC: BG90_4336(hpaC)
BCJ: BCAM0638
BCEN: DM39_4519(hpaC) DM39_4923
BCEW: DM40_5612
BCEO: I35_4534 I35_5997(hpaC)
BCED: DM42_4452(hpaC)
BLAT: WK25_18270
BSEM: WJ12_23160
BMEC: WJ16_22180
BGU: KS03_3551(hpaC) KS03_4181
BGP: BGL_2c23400(hpaC)
BXE: Bxe_B2309
BXB: DR64_4641(hpaC)
BFN: OI25_3713(hpaC)
PARB: CJU94_31905(hpaC)
PGP: CUJ91_29455(hpaC)
PLG: NCTC10937_03008(hpaC)
HYF: DTO96_101741(hpaC)
LMIR: NCTC12852_00710(C1-hpah)
AXX: ERS451415_04983(C1-hpah_2)
DAR: Daro_0903
AZO: azo1943(hpaC)
AOA: dqs_2117
MXA: MXAN_4827
CCX: COCOR_03296(ycdH)
MES: Meso_2523
SME: SMa0793
SMER: DU99_23565
SMD: Smed_6253
SFD: USDA257_c12480(ntaB)
SAME: SAMCFNEI73_pC1124(ntaB)
ATU: Atu4239 Atu5229(ntaB)
ARA: Arad_9726
AVI: Avi_6086
RLE: pRL100244
RLG: Rleg_6548
SHZ: shn_14770
BJA: blr7290(hpaC)
SIL: SPO2711
RUT: FIU92_06550(C1-hpah)
PSF: PSE_1908
PGD: Gal_01293
OTM: OSB_26810
LAQU: R2C4_00330
RSU: NHU_03032
RID: RIdsm_00812(ntaB_1) RIdsm_01101(hsaB_1) RIdsm_01320(ntaB_2)
ROH: FIU89_05055(hsaB)
COQ: D9V35_02155(hpaC)
TMO: TMO_1047
PSYO: PB01_02470
MMI: MMAR_3634
CTER: A606_11200
NFA: NFA_28410
NFR: ERS450000_01248(hpaC)
RHA: RHA1_ro02847(hpaC)
ROP: ROP_25720(hpaC)
RRT: 4535765_04571(ntaB_1) 4535765_04587(ntaB_2)
SFA: Sfla_6190
SBH: SBI_09695
SHY: SHJG_8629
SDV: BN159_2477(pyr9)
STRP: F750_0365
SLD: T261_7912
SRW: TUE45_00621(rbmH_1) TUE45_06418(rbmH_2)
SMAL: SMALA_7212
ACH: Achl_0080
SEN: SACE_4928
AOI: AORI_4210(hpaC) AORI_5335
AMYY: YIM_23115(hpaC)
ASE: ACPL_6145(ntaB)
TTH: TT_C0595
TTJ: TTHA0961
TAQ: TO73_1001
MRB: Mrub_1331
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:10633095]
  Authors
Galan B, Diaz E, Prieto MA, Garcia JL
  Title
Functional analysis of the small component of the 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase of Escherichia coli W: a prototype of a new Flavin:NAD(P)H reductase subfamily.
  Journal
J Bacteriol 182:627-36 (2000)
DOI:10.1128/JB.182.3.627-636.2000
  Sequence
[elw:ECW_m4704]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.5.1.36
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.5.1.36
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.5.1.36
BRENDA, the Enzyme Database: 1.5.1.36

DBGET integrated database retrieval system