KEGG   ENZYME: 1.5.1.36
Entry
EC 1.5.1.36                 Enzyme                                 
Name
flavin reductase (NADH);
NADH-dependent flavin reductase;
flavin:NADH oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-NH group of donors;
With NAD+ or NADP+ as acceptor
Sysname
flavin:NAD+ oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
reduced flavin + NAD+ = flavin + NADH + H+ [RN:R09662]
Reaction(KEGG)
Substrate
reduced flavin [CPD:C19790];
NAD+ [CPD:C00003]
Product
flavin [CPD:C00176];
NADH [CPD:C00004];
H+ [CPD:C00080]
Comment
The enzyme from Escherichia coli W catalyses the reduction of free flavins by NADH. The enzyme has similar affinity to FAD, FMN and riboflavin. Activity with NADPH is more than 2 orders of magnitude lower than activity with NADH.
History
EC 1.5.1.36 created 2011
Pathway
ec00740  Riboflavin metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00484  flavin reductase (NADH)
K21297  flavin reductase (NADH)
K22393  flavin reductase (NADH) subunit 1
K22394  flavin reductase (NADH) subunit 2
K23462  flavin-dependent trigonelline monooxygenase, reductase component
K23470  4-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase, reductase component
Genes
EOIECO111_5205(hpaC)
EOJECO26_5548(hpaC)
EOHECO103_5127(hpaC)
ECOOECRM13514_5599
ECOHECRM13516_5312
ECOAAPECO78_02875
ECXEcHS_A4575(hpaC)
ECYECSE_4620
ECRECIAI1_4566(hpaC)
EUMECUMN_4965(hpaC)
EBRECB_04221(hpaC)
EBLECD_04221(hpaC)
EBEB21_04187(ybl221)
EBDECBD_3675
ECLEcolC_3711
EKOEKO11_3969
EKFKO11_23360(hpaC)
ELWECW_m4704(hpaC)
ELLWFL_22915(hpaC)
ECOLLY180_22795
EFEEFER_3071(hpaC)
STYSTY1130(hpaC)
STTt1821(hpaC)
SEXSTBHUCCB_19370
SENTTY21A_09270
STMSTM1098(hpaC)
SEOSTM14_1246(hpaC)
SEVSTMMW_11081
SEYSL1344_1037(hpaC)
SEMSTMDT12_C11170
SEJSTMUK_1067(hpaC)
SEBSTM474_1090(hpaC)
SEFUMN798_1139(hpaC)
SETUSTU288_01820(hpaC)
SETCCFSAN001921_11685(hpaC)
SENRSTMDT2_10341(hpaC)
SENDDT104_10801(hpaC)
SENICY43_05610(hpaC)
SEENSE451236_11340(hpaC)
SPTSPA1752(hpaC)
SEKSSPA1628
SPQSPAB_02455
SEISPC_2652(hpaC)
SECSCH_1048(hpaC)
SEHSeHA_C1208(hpaC)
SHBSU5_01729
SENHCFSAN002069_03530(hpaC)
SEEHSEEH1578_14715(hpaC)
SEESNSL254_A1193(hpaC)
SENNSN31241_21650
SEWSeSA_A1162(hpaC)
SEASeAg_B1057(hpaC)
SENSQ786_04905(hpaC)
SEDSeD_A1173(hpaC)
SEGSG0987(hpaC)
SELSPUL_1959(hpaC)
SEGASPUCDC_1945(hpaC)
SETSEN0962(hpaC)
SENAAU38_04965(hpaC)
SENOAU37_04955(hpaC)
SENVAU39_04955(hpaC)
SENQAU40_05570(hpaC)
SENLIY59_05055(hpaC)
SENJCFSAN001992_06155(hpaC)
SEECCFSAN002050_11885(hpaC)
SEEBSEEB0189_014080(hpaC)
SEEPI137_08905(hpaC)
SENBBN855_10530(hpaC)
SENEIA1_05405(hpaC)
SENCSEET0819_12150(hpaC)
SESSARI_01905
SBGSBG_0944(hpaC)
SBZA464_1037
SALZEOS98_14125
SFLSF4373(hpaC)
SFXS4643(hpaC)
SFVSFV_4374(hpaC)
SFESFxv_4767
SFNSFy_6274
SFSSFyv_6345
SFTNCTC1_04749(hpaC)
SSNSSON_4488(hpaC)
SBOSBO_4403(hpaC)
SBCSbBS512_E4881(hpaC)
SHQA0259_03500(hpaC)
ENCECL_00749(hpaC)
ENLA3UG_02995
ECLGEC036_05860
ECLEECNIH2_03895(hpaC)
ECLNECNIH4_19905(hpaC)
ECLIECNIH5_03020(hpaC)
ECLXLI66_03015(hpaC)
ECLYLI62_03485(hpaC)
ECLZLI64_02990(hpaC)
ECLOENC_44630
EHMAB284_21990(hpaC)
EXFBFV63_02970
ECLAECNIH3_03020(hpaC)
ECLCECR091_03000(hpaC)
EAUDI57_15625(hpaC)
EKBBFV64_02635
ENOECENHK_03090
EECEcWSU1_00546(hpaC)
ELGBH714_17620
ECANCWI88_19300(hpaC)
ERNBFV67_02805
ECLSLI67_003950(hpaC)
ECHGFY206_03525
ESHC1N69_02855(hpaC)
EPTHWQ17_09635
EASEntas_0527
ENXNI40_002860(hpaC)
LNICWR52_09250
EBGFAI37_03690
ENZG0034_02885
ENSHWQ15_11425
ENKLOC22_13765
EHUD5067_0020040
EMORL6Y89_02795
ENBELK40_03585
EQUOM418_02835
EPUQVH39_02880
KPNKPN_04779(hpaC)
KPUKP1_0733(hpaC)
KPMKPHS_06250
KPPA79E_4373
KPHKPNIH24_03220(hpaC)
KPZKPNIH27_03095(hpaC)
KPVKPNIH29_03410(hpaC)
KPWKPNIH30_03370(hpaC)
KPYKPNIH31_04695(hpaC)
KPGKPNIH32_03375(hpaC)
KPCKPNIH10_03200(hpaC)
KPQKPR0928_03210(hpaC)
KPTVK055_2660(hpaC)
KPOKPN2242_02030(hpaC)
KPRKPR_0856(hpaC)
KPJN559_4517
KPID364_24350(hpaC)
KPAKPNJ1_04833
KPSKPNJ2_04781
KPXPMK1_02238(hpaC)
KPBFH42_20415(hpaC)
KPNEKU54_023375(hpaC)
KPNULI86_23215(hpaC)
KPNKBN49_4415(hpaC)
KVAKvar_4473
KPEKPK_4841(hpaC)
KPKA593_13950(hpaC)
KVDKR75_11400
KVQSP68_18035
KOXKOX_10010(hpaC)
KOEA225_0704
KOYJ415_27725(hpaC)
KOMHR38_08735(hpaC)
KOKKONIH1_03735(hpaC)
KOCAB185_32455(hpaC)
KQUAVR78_07745
EAEEAE_03415 EAE_10310(hpaC)
EARCCG31933
KQVB8P98_24245(hpaC)
KLLBJF97_04285
KLWDA718_24795
KARLGL98_21850
KGRJJJ10_24260
KPASLUW96_10275
KLCK7H21_24400
KLMBWI76_03825
REEelectrica_04381(hpaC)
RORRORB6_15570(hpaC)
RONTE10_05450(hpaC)
RPLNB1209_23530
RAODSD31_22285
RTGNCTC13098_06431(hpaC)
CBRAA6J81_18500(hpaC)
CENSP2W74_19910
EBTEBL_c34050(hpaC)
PGELG71_25565(hpaC)
ESCEntcl_3806
KLEAO703_02885(hpaC)
KGOCEW81_19470(hpaC)
KIENCTC12125_02692(hpaC)
KASKATP_35150(hpaC)
KLUK7B04_10670
KCYRIN60_17915
LAXAPT61_19370(hpaC)
LEIC2U54_07960(hpaC)
LEHC3F35_08745(hpaC)
LEEDVA44_20855
LERGNG29_03165
LEAGNG26_02760
LPNUKQ929_17910
LEYDVA43_14775
BUFD8682_01800
BFTMNO13_13695
YREHEC60_20780
IZHFEM41_12675(hpaC)
PSGCG163CM_29830(hpaC)
TOEQMG90_02990
EBFD782_3928
EBUCUC76_12090(hpaC)
EBBF652_2371
YPEYPO1770(hpaC)
YPKy2538
YPHYPC_2511(hpaC)
YPAYPA_1142
YPNYPN_2353
YPMYP_1623(hpaC)
YPPYPDSF_1353
YPGYpAngola_A1639(hpaC)
YPZYPZ3_1948(hpaC)
YPTA1122_17015
YPDYPD4_1568(hpaC)
YPXYPD8_1986(hpaC)
YPWCH59_3397(hpaC)
YPJCH55_907(hpaC)
YPVBZ15_1779(hpaC)
YPLCH46_3353(hpaC)
YPSYPTB1646(hpaC)
YPOBZ17_856(hpaC)
YPIYpsIP31758_2356(hpaC)
YPYYPK_2452
YPBYPTS_1770
YPQDJ40_577(hpaC)
YPUBZ21_996(hpaC)
YPRBZ20_329(hpaC)
YPCBZ23_1274(hpaC)
YPFBZ19_1073(hpaC)
SMARSM39_1852 SM39_4968(hpaC)
SMACSMDB11_4711(hpaC)
SMWSMWW4_v1c05910(rutF)
SPESpro_0635
SRRSerAS9_0571
SRLSOD_c05030(hpaC)
SRYM621_02655(hpaC)
SPLYQ5A_002645(hpaC)
SRSSerAS12_0571
SRASerAS13_0571
SMAFD781_0579 D781_1304
SLQM495_02520(hpaC)
SERFL085_01145
SERSSERRSCBI_02795
SFWWN53_24645
SFGAV650_20295
SRZAXX16_3791 AXX16_4528
SERMCLM71_02805(hpaC) CLM71_06370
SQUE4343_13480(hpaC)
SFJSAMEA4384070_0662(hpaC) SAMEA4384070_3301(C1-hpah)
SOFNCTC11214_00921(hpaC) NCTC11214_04442(C1-hpah)
SSURATE40_023635
SURIJ0X03_21030(hpaC)
SRHZFO014_03475 FO014_07035(hpaC)
SENPKHA73_02690
SNEMNLX84_02835(hpaC)
SNEVOI978_03605(hpaC)
SGRISGBXF1_00572(hpaC)
SFOZ042_02310 Z042_16845(hpaC)
CARUP0E69_22670
NIGC1N62_18680 C1N62_19380(hpaC)
PRODPCO85_15670(hpaC)
EPECI789_23840(hpaC)
PANTPSNIH1_p01110
PERLAC65_17325
KPIEN5580_20210
PLUplu0974(hpaC)
PLUMA4R40_04865(hpaC)
PAYPAU_00909(hpaC)
PTTVY86_13815(hpaC)
PAKHB0X70_05275
PLUICE143_05205(hpaC)
PMRPMI0246(hpaC)
PMIBBB2000_0397(hpaC)
PVLAOB99_03995(hpaC)
PVGCRN77_18180(hpaC)
PHAUPH4a_11160(hpaC)
PROTBTA34_02885
PCOLF1325_04130(hpaC)
PCIBF9282_03920(hpaC)
PPEEI6G31_05375(hpaC)
PAPPQQS39_04365(hpaC)
XBOXBJ1_3599(ycdH)
XBVXBW1_1453(hpaC)
XNEXNC1_0810(ycdH)
XNMXNC2_0796(ycdH)
XDOXDD1_1012(hpaC)
XHOA9255_20560
XBUHGO23_05325(hpaC)
XGRQL128_15735(hpaC)
PSIS70_06525
PSXDR96_1963(hpaC)
PSTABGK56_09565
PTHAOI982_17070(hpaC)
PRGRB151_008020(hpaC)
PALACO695_00800(hpaC)
PHEINCTC12003_00815(hpaC)
PRQCYG50_11525(hpaC)
PRJNCTC6933_00872(hpaC)
PVCG3341_03815(hpaC) G3341_16335
PMAGJI723_04275(hpaC)
PHAGPZ638_03950(hpaC)
PZJQS795_003515(hpaC)
MMKMU9_1190
MWIMNY66_12745(hpaC)
ETEETEE_3248(hsaB)
EDLAAZ33_06640
HAVAT03_16965(hpaC)
HPARAL518_09690(hpaC)
OPODSM2777_08260(hpaC)
PRAGEKN56_03280
PFQQQ39_14510
HDUHD_0987(hpaC)
GLECJD39_07540(hpaC)
PMUPM1522
PMVPMCN06_1789(hpaC)
PULNT08PM_1849
PMPPmu_17890(hpaC)
PMULDR93_371(hpaC)
PDAG4362423_01844(hpaC)
PSKYA6B44_09445(hpaC)
PATLKGI96_10160(hpaC)
PCAIK7G93_001659(hpaC)
MHTD648_19650(hpaC)
MHQD650_6580(hpaC)
MHATB824_19600(hpaC)
MHXMHH_c28120(hpaC)
MHAEF382_04765(hpaC)
MHAMJ450_03765(hpaC)
MHAOJ451_05010(hpaC)
MHALN220_10895(hpaC)
MHAQWC39_03320(hpaC)
MHAYVK67_03320(hpaC)
MVRX781_6410
MVIX808_16120
MVGX874_15050
MVEX875_4960
MGRAA4G16_01215
MBOSICJ55_09905(hpaC)
MPEGHV560_05555(hpaC)
MANNGM695_05125(hpaC)
APLAPL_1349(hpaC)
APJAPJL_1367(hpaC)
APAAPP7_1401(hpaC)
ASIASU2_11060
ASSASU1_11085
AEUACEE_11280(hpaC)
AIOEXH44_07625(hpaC)
ALIGNCTC10568_01672(hpaC)
AGPNYR63_07175(hpaC)
AGKNYR60_00110(hpaC)
GANUMN179_01465
GSSNYR30_10185(hpaC)
BTOWQG_18690
BTREF542_3890
BTRHF543_4540
BTRAF544_18490
FCLA4G17_04940
XCZEBN15_14945
PWIMWN52_11410
VVYVV1574
VNIVIBNI_B1951(hpaC)
VSIMTO69_16210(hpaC)
VMIAL543_16395(hpaC)
PAEPA4092(hpaC)
PAEVN297_4222(hpaC)
PAEIN296_4222(hpaC)
PAUPA14_10990(hpaC)
PAPPSPA7_1006(hpaC)
PAGPLES_08841(hpaC)
PAFPAM18_0848(hpaC)
PNCNCGM2_5293(hpaC)
PAEBNCGM1900_0868(hpaC)
PDKPADK2_03865
PSGG655_04220
PRPM062_21580
PAEPPA1S_04370
PAERPA1R_gp1981
PAEMU769_04380
PAELT223_04320
PAESSCV20265_0880
PAEUBN889_04542(hpaC)
PAEGAI22_29245(hpaC)
PAECM802_4220(hpaC)
PAEOM801_4088(hpaC)
SECHB18_03565
PREPCA10_16280 PCA10_27140
PFUWKF707C_17650
PCQPcP3B5_30280(hpaC) PcP3B5_43320(C1-hpah)
PMUIG4G71_15220(hpaC) G4G71_18515
PNTG5B91_06795 G5B91_16890(hpaC) G5B91_20005
PPAAB7D75_04245(hpaC)
PPGPputGB1_3504
PPWPputW619_2289
PPUNPP4_18920
PFVPsefu_1103
PMOLCLJ08_26060
PMOSO165_008865
PFLPFL_3357(hpaC)
PPRCPFLCHA0_c33870(hpaC)
PPROPPC_3381(hpaC)
PFEPSF113_2542
PFNHZ99_04675
PFSPFLU_3289
PPZH045_09015
PFBVO64_1114
PTVAA957_24840
PCGAXG94_26665
PVRPverR02_11520
PAZOAYR47_26865
PMEDE3Z27_12190
PFWPF1751_v1c34960
PFFPFLUOLIPICF718425
PENPSEEN3104(C1-hpah)
PLULFOB45_04645(hpaC)
PBAPSEBR_a2735
PBCCD58_13805
PDRH681_09050
PSKU771_15555
PKCPKB_2464(C1-hpah)
PCHEY04_16660
PCZPCL1606_27170
PCPJM49_14080
PCHPC4K32_3431
PSWLK03_18055
PSESPSCI_3396
PSEMTO66_17315
PSECCCOS191_2760(C1-hpah)
PSOSPOS17_3334(hpaC)
PANRA7J50_3696
PPSLBJP27_02185
PSETTHL1_2774
PSILPMA3_18105
PYMAK972_2165 AK972_3768
PUMHGP31_18295(hpaC)
POJPtoMrB4_16910
PVKEPZ47_13730
PEZHWQ56_10225
PBZGN234_04575
PKHJLK41_06170
PDWBV82_1424
PSEPC4K39_5325
PPIIQL104_17850(hpaC)
PVWHU752_019635
PSAMHU731_027165
PQIKH389_10300
PSHHHU773_015385
PPRGHU725_013780
PASGKSS96_11880
PORYEJA05_13110
PTKEXN22_16470
PTWTUM18999_28950
PZAHU749_016650
PCAVD3880_11780
PIZLAB08_R21010(hpaC)
PSIHLOY51_12925
PCASLOY40_17210
PKMPZ739_17770
PSOAPSm6_53900
PKKQQ992_17490 QQ992_17650
PHYGJTY93_14435
PCUCPSH97_16155
PTRLOU419_13470(hpaC)
PRHZCRX69_05700
PHEFPSH57_18370
AVNAvin_32170
AVLAvCA_32170
AVDAvCA6_32170
EMODM558_00740(hpaC) DM558_04920(hpaC)
EAZJHT90_12475(hpaC)
ENTOMTZ49_06565(hpaC)
PDENF1C79_08265(hpaC)
PPHABVH74_16325 BVH74_17950
PALIA3K91_1233
PSYPE5677_07245
ACBA1S_1856
ABYABAYE1708 ABAYE2335
ABCACICU_01362 ACICU_01968
ABNAB57_1555 AB57_2191
ABBABBFA_01577(hpah_1) ABBFA_02133(hpah_3)
ABXABK1_1810 ABK1_2436
ABZABZJ_01524 ABZJ_02149
ABRABTJ_01740 ABTJ_02346
ABDABTW07_1531 ABTW07_2180
ABHM3Q_1722 M3Q_2316
ABADABD1_18790
ABJBJAB07104_01525 BJAB07104_01771
ABABBJAB0715_02114
ABAJBJAB0868_01477 BJAB0868_02107
ABAZP795_10580 P795_7490 P795_8070
ABKLX00_06725 LX00_09695 LX00_09960
ABAUIX87_03655 IX87_20435 IX87_20745
ABAAIX88_11460
ABWBL01_00760 BL01_01960
ABALABLAC_27310
ACCBDGL_000704(ntaB) BDGL_001336
ANORR32_08565
ALCOTEC02_08195
ACALBUM88_10670
ASEII8T81_08730
ACDAOLE_08560
ACIACIAD1561 ACIAD2544
ACWA0J50_07920
ASOLBEN76_02090 BEN76_05005
ADVDJ533_11610
ARJDOM24_08710
AGUAS4_15440 AS4_34440
ADSFPL17_09120
ABERBSR55_08080 BSR55_16590
ATNFM020_06575
ABOUACBO_11770
AGYLFPL18_01490
ACIUA3K93_02955 A3K93_14235
AVZHWI77_18530
ATZM5E07_06805
APRLPY247_12090
ACOINQU59_16820
AVIVLF296_05165 LF296_05385
ACIEKIP84_08110
SACHK0H61_17570
TPSYRGQ13_19205
CJACJA_1958
SNANI6N98_13285
MCELLPW13_10275
MICZGL2_22390
MVBMJO52_16720
MPAFR5R33_14660
WEZIC757_10005
GAIIMCC3135_13305
HAKKO116_00211
HAMHALO0123
HHHCLM76_06925
HPROLMS44_23040
HOLHORIV_70500
HTTHZS52_05510
HAAA5892_15955
MMWMmwyl1_2478 Mmwyl1_3189
MMEMarme_2435
MPRIMP3633_3061
MRHIKDW99_07395 KDW99_14405
MGEOCFI10_04405 CFI10_04670
MSECLN244_04785 LN244_11495 LN244_12260
AJPAMJAP_1777
GSNYC6258_05642
IGNMMG00_03800 MMG00_11015
FCEJN531_004330
TSNW908_00225
THINCRN91_01160
NMENMB1842
NMPNMBB_2105
NMHNMBH4476_1786(hpaC)
NMDNMBG2136_0375(hpaC)
NMMNMBM01240149_0343(hpaC)
NMSNMBM01240355_1776(hpaC)
NMQNMBM04240196_1783(hpaC)
NMZNMBNZ0533_0480(hpaC)
NMANMA0614
NMWNMAA_0302
NMXNMA510612_0679
NMCNMC0375
NMNNMCC_0380
NMTNMV_2032
NMINMO_0320
NGONGO_0059
NGKNGK_0083
NLANLA_17890
NELNELON_00345
NWESAMEA3174300_1574(hpaC)
NSIA6J88_13285(hpaC)
NMJNM96_07675(hpaC)
NEIBG910_03730(hpaC)
NEKCGZ77_01410(hpaC)
NFVFAH67_11135(hpaC)
NSFFAH66_10430(hpaC)
NZLD0T92_00275(hpaC)
NAQD0T90_04115(hpaC)
NBLGJV52_03625(hpaC)
NZOSAMEA4504057_0425(hpaC)
NCINCTC10296_01006(hpaC)
NCZNCTC10294_01307(hpaC)
NANINCTC12227_02146(hpaC)
NBCH3L91_01450(hpaC)
NWDH3L96_01830(hpaC)
NSGH3L94_11560(hpaC)
NMUSH7A79_1714(hpaC)
NSCJ7445_01550(hpaC)
NPFLPB400_10790(hpaC)
NDNH3L92_00405(hpaC)
NWXCGZ65_12030(hpaC)
NDULVJ88_00455(hpaC)
NAWLVJ86_01125(hpaC)
NMBMON40_02460(hpaC)
NLSPJU73_06770(hpaC)
SALVSALWKB2_1950
SCOMPYG29_00790(hpaC)
KKIKKKWG1_0413(hpaC)
KPOTLVJ84_13080(hpaC)
AFFH3L97_00085(hpaC)
CSTEH3L98_10765(hpaC)
CKHLVJ77_06040(hpaC)
PTESJQU52_00055(hpaC)
MCERMON37_02810(hpaC)
USULVJ78_01785(hpaC)
UTELVJ83_01565(hpaC)
CRZD1345_13765
CHAECH06BL_29120
PSENH8B_2546
AMAHDLM_0605
AQSDKK66_02160
REUReut_B5770
BPSBPSL1645
BPMBURPS1710b_2215(ntaB)
BPRGBP346_A2132
BPSEBDL_191
BPSMBBQ_1523
BPSUBBN_1648
BPSDBBX_2127
BPZBP1026B_I1590
BPKBBK_3144
BPSHDR55_2760
BPSABBU_340
BPSOX996_2355
BUTX994_780
BTEBTH_II0316(hpaC)
BTQBTQ_3610(hpaC)
BTJBTJ_4646(hpaC)
BTZBTL_5434(hpaC)
BTVBTHA_4769(hpaC)
BTHEBTN_5104(hpaC)
BTHMBTRA_5373(hpaC)
BTHADR62_5234
BTHLBG87_5440(hpaC)
BOKDM82_6338(hpaC)
BOCBG90_4336(hpaC)
BURBcep18194_B2506
BCMBcenmc03_3911
BCHBcen2424_3609
BCJBCAM0638 BCAM2115(hpaC)
BCENDM39_4519(hpaC) DM39_4923
BCEWDM40_5612
BCEOI35_4534 I35_5997(hpaC)
BAMBamb_4324 Bamb_5345
BACBamMC406_3515
BMJBMULJ_03427(hpaC) BMULJ_03440(hpaC) BMULJ_05410 BMULJ_05415
BMUBmul_5076 Bmul_5089 Bmul_6116 Bmul_6121
BMKDM80_4251 DM80_4266(hpaC) DM80_6570 DM80_6575
BMULNP80_3634(hpaC) NP80_3647 NP80_5323 NP80_5328
BCEDDM42_4452(hpaC)
BCEPAPZ15_21270
BPYRABD05_18680
BCONNL30_22660 NL30_35585
BLATWK25_18270
BTEIWS51_01665 WS51_01730
BSEMWJ12_23160
BPSLWS57_00575 WS57_00600 WS57_10735 WS57_12535
BMECWJ16_22180
BSTLBBJ41_30825
BANNJFN94_20700(hpaC)
BARINLX30_19585(hpaC)
BAENL3V59_32885(hpaC)
BGLbglu_2g00870 bglu_2g17480
BGUKS03_3551(hpaC) KS03_4181
BUGBC1001_4399 BC1001_5788
BGFBC1003_3889
BGDbgla_1g15200 bgla_2g20760 bgla_2g22850
BGOBM43_5769 BM43_5956
BYIBYI23_A013770 BYI23_B005870
BUEBRPE67_ACDS14190 BRPE67_BCDS08150
BUQAC233_26780
BGPBGL_2c23400(hpaC)
BPLAbpln_2g23680
BUMAXG89_31780
BUIAX768_12690
BURKDM992_17900 DM992_17925 DM992_28725(hpaC)
BXEBxe_B2309
BXBDR64_4641(hpaC)
BGEBC1002_5130
BPXBUPH_00976 BUPH_06008
BPYBphyt_2167 Bphyt_6112
BFNOI25_3713(hpaC)
BCAIK788_0003934 K788_0005053 K788_0007443
PSPWBJG93_31305 BJG93_31365
PARBCJU94_31905(hpaC)
PHSC2L64_07300(hpaC) C2L64_36225(hpaC) C2L64_38005
PTERC2L65_07035(hpaC) C2L65_31435(hpaC) C2L65_33980
PGPCUJ91_29455(hpaC)
PCAFDSC91_003402 DSC91_007526
PTROG5S35_25775 G5S35_25835
PGISI6I06_03785(hpaC)
PACPFAZ97_25760 FAZ97_25790
PACSFAZ98_23330 FAZ98_23390 FAZ98_33425(hpaC)
PDIOPDMSB3_0783.1(hpaC) PDMSB3_2781.1
PSAAQEN71_07485(hpaC) QEN71_11660 QEN71_31125(hpaC) QEN71_32550
PPKU875_08105
PPNODA70_00815
PPNMLV28_05500
PRBX636_01520
PSPUNA29_09695 NA29_23280
PVEUC34_05140
PCOMNTU39_13760 NTU39_19945
PLGNCTC10937_03008(hpaC)
HYFDTO96_101741(hpaC)
LMIRNCTC12852_00710(C1-hpah)
CABASBC2_49970 SBC2_51660(hpaC_3) SBC2_65470(tgnA) SBC2_82000(hpaC_4)
BUOBRPE64_BCDS07610
CABKNK8_36200(hpaC)
TVLFAZ95_20755 FAZ95_34350(hpaC)
BOJCBF45_15865
CDNBN940_14336
BOZDBV39_08690
KGYEHF36_15915
SMIOCATMQ487_31590
IDCLRM40_09910
HSEHsero_1338 Hsero_1480
HSZACP92_06700 ACP92_07435
HRBHrubri_1149
HHFE2K99_06565(hpaC) E2K99_07490
HFRG5S34_06915(hpaC) G5S34_08220
MALIEYF70_08035
AONDEH84_18615
MLNA9174_35345
MCIMesci_6249 Mesci_6274
MCICA4R28_31950
MOPMesop_5976
MAMMesau_02855
MAMOA6B35_23750 A6B35_30565
MESWA9K65_034090
MESPC1M53_05785
MJREB229_35220
MERDEB233_08790
MMEILRP31_30870
MESMeso_2523
PHTBLM14_24730
SMESMa0793
SMKSinme_6373
SMQSinmeB_6002
SMXSM11_pC1147
SMIBN406_04216
SMEGC770_GR4pC1059
SMELSM2011_a0793
SMERDU99_23565
SMDSmed_6253
RHINGR_b17040
SFHSFHH103_05522
SFDUSDA257_c12480(ntaB)
SIXBSY16_4968 BSY16_5837
SAMESAMCFNEI73_pC1124(ntaB)
SINOSS05631_b56850
ESJSJ05684_b41450
EAKEKH55_4058
ENUPYH37_001925
SKMPZL22_006124
EAHFA04_30140
ECAAJ3R84_28855 J3R84_32025
ATUAtu4239 Atu5229(ntaB)
AGRAGROH133_12288
ATFAch5_36060
ARUIG6M88_22950
AVVRvVAT039_42650 RvVAT039_pl07090
AVFRvVAR031_35190
ALEGCFBP4996_18960
AVIAvi_6086
RETRHE_PC00024 RHE_PF00197
RECRHECIAT_PC0000391
RELREMIM1_PB00026
REPIE4803_PD00027
REIIE4771_PE00026
RLEpRL100244
RLTRleg2_5504 Rleg2_5585
RLGRleg_6548
RLBRLEG3_01635
RLURLEG12_04940 RLEG12_08650
RGARGR602_PC01855
RHNAMJ98_PB00027
RPHAAMC79_PA00027 AMC79_PD00424
RHXAMK02_PB00026
RHKKim5_PD00027
REZAMJ99_PA00027
RJGCCGE525_22755
RHRCKA34_31430
RADCO657_34940
RIIFFM53_035070
RHIDFFM81_022960
RBQJ2J99_32700
RLNJ0663_28315
RBANJ2J98_27845
RRGJ3P73_31815
RLSHB780_04475
RAWNE851_00185
RLWRlegWSM1455_33015
ARAArad_9726
AROB0909_19520
RBWRLCC275e_31950
RHIZQMO80_006034
SHZshn_14770
SOJK6301_24035
SSUMQ9314_24395
OCCKMS41_24015
TRBHB776_11435
TALZRPMA_17205
BVVBHK69_08815 BHK69_09810
BVESQO058_20970
BOPAXW83_06275
BOIBLM15_04965
BOFFQV39_06500
BOWNWE53_05315
LNEFZC33_05935
APOLK9D25_15530
MOGMMB17_18935
MMYRMXMO3_03231
JAVOXU80_27040
NOHG5V57_01330
PSFPSE_1908
LABRCHH27_16055
LABPFJ695_10225
SILSPO2711
RUAD1823_06485
RUTFIU92_06550(C1-hpah)
RPONG3256_02880
PGAPGA1_c21090
PGLPGA2_c19940
PGDGal_01293
PHPPhaeoP97_01840
PPICPhaeoP14_01920
PHQD1820_06005
OTMOSB_26810
LMDMETH_21765
LEJETW24_21335
LAQUR2C4_00330
LEVETW23_23040
LCAEK3721_20200
CEHCEW89_04060
CBAKDA792_14550
MALGMALG_01994 MALG_04998
YPACCEW88_22145
SULZC1J03_17750
SULIC1J05_06950
RIDRIdsm_01101(hsaB_1) RIdsm_01320(ntaB_2)
ROHFIU89_05055(hsaB)
RPELN7U68_00170 N7U68_04010 N7U68_14180
HATRC74_11675
PALXGQA70_15530
LSALKBK07_09975
LALGLentiSH36_02584
RSPRSP_3017 RSP_3957
RSHRsph17029_3743
FYTQF092_05650
PSAPJHX88_11110
PFISJHX87_02795
RSUNHU_03032
DONBSK21_15720
RBZB9057_15970
GEHHYN69_06885
GFUKM031_06910 KM031_18020
TAWEI545_17520
SEDIEBB79_11390 EBB79_22505
PPSOQPJ95_16170
PSEBEOK75_06705
PAEDG5B38_01250 G5B38_09825
HDHG5B40_19060
FAPGR316_12530
GCEKYE46_09610
ACROK3J57_09930
AMYLQBD29_13685
HBAHbal_2540
SSUAFPZ54_03500
SANDH3309_14910
AMVACMV_P1_02500
GXLH845_1140
KEUS101446_00274(rutF)
KSCCD178_01477(hpaC)
ACEKFLP30_06635
RMTIAI58_07695
COQD9V35_02155(hpaC)
COMMGN303_02040
AZLAZL_a09440
AOZHUE56_08255
AZSE6C72_20425
DEXHWD60_12350
THACCSC3H3_22835
PAQIKW060_12620
MXAMXAN_4827
MYMA176_002062
MYXQEG98_26065
CCXCOCOR_03296(ycdH)
MFULILAB_32095
MMASMYMAC_004724
ACURJZ785_10300
LJOLJ_0548 LJ_0549
LJFFI9785_1676 FI9785_1677
LJHLJP_1659c LJP_1660c
LJNT285_08435 T285_08440
LACLBA1833 LBA1834
LADLA14_1824 LA14_1825
LAFSD55_1829 SD55_1830
LDBLdb2060 Ldb2061
LBULBUL_1906 LBUL_1907
LDELDBND_1905 LDBND_1906
LDLLBU_1676 LBU_1677
LGALGAS_1749 LGAS_1750
LHLLBHH_1806 LBHH_1807 LBHH_1850 LBHH_1851
LHRR0052_10675 R0052_10680
LHVlhe_0345 lhe_0346
LHHLBH_1580 LBH_1581
LHDHUO_10435 HUO_10440
LCRLCRIS_01858 LCRIS_01859
LAMLA2_10110 LA2_10115
LAILAC30SC_09985 LAC30SC_09990
LAYLAB52_09035 LAB52_09040
LKEWANG_1371 WANG_1372
LAWLACWKB8_0276 LACWKB8_0277
LAELBAT_1462 LBAT_1463
LGLAO203_03910 AO203_03915
LJEBUE77_07795 BUE77_07800
LAMYB1745_06615 B1745_06620
LPWLpgJCM5343_16810 LpgJCM5343_16820
LKLDKL58_01185 DKL58_01190
LAPIDKL56_00880 DKL56_00885
LHSDLD54_01380 DLD54_01385
LTAH1A07_08500 H1A07_08505
LUUH4B44_09975 H4B44_09980
LPAIGYM71_01380 GYM71_01385
LIDGYK47_05010 GYK47_05015
LIQKBW87_07415 KBW87_07420
LMULPUW59_00935 PUW59_00940
LXOKIM322_02030 KIM322_02040
MMIMMAR_3634
MMAEMMARE11_35420
MLIMULP_03882
MPSEMPSD_37010
MSHOMSHO_33260
MMAGMMAD_31880
MPOFMPOR_09360(hpaC)
NFANFA_28410
NFRERS450000_01248(hpaC)
NSRNS506_02368
RHARHA1_ro02847(hpaC)
ROPROP_25720(hpaC)
ROAPd630_LPD07010
RKOJWS14_14995 JWS14_38875
ROZCBI38_04550
RPSKJWS13_29875
GJIH1R19_00440
SANLKZO11_19400 KZO11_19470
SGRFSGFS_028000
SHYSHJG_8629
SHOSHJGH_8389
SRCM271_01535 M271_04295 M271_09870
SSOII1A49_36865
SBHSBI_09695
SVESVEN_0489 SVEN_6227
SDVBN159_2477(pyr9)
SGUSGLAU_04550
STREGZL_02226 GZL_02917
SLDT261_7912
SRWTUE45_00621(rbmH_1) TUE45_06418(rbmH_2)
SGSAVL59_00130
SCADDN051_13760
SPHWNFX46_19275
SNRSNOUR_09915 SNOUR_12600
SGDELQ87_03565
SNQCP978_29025
SKACP970_02915
SGZC0216_07700
SVNCP980_10875
SRKFGW37_26495
SVRCP971_23945
SPADDVK44_09675
SBYH7H31_23750
SRIMCP984_09615
SSUBCP968_16675 CP968_32175
SPHVF9278_28180
SPACB1H29_04715
SCHACP983_18380
SNFJYK04_01553(rbmH)
SPLACP981_13855 CP981_21750
SHUNDWB77_02860(rbmH)
SLIAHA039_20555
SGJIAG43_29480
SDDD9753_04010
SMAOCAG99_27175
SAOVG3H79_23740 G3H79_33555
SYANNRK68_04400
STUBMMF93_00210
SCIRSTRCI_006115
SYUNMOV08_09875 MOV08_12410
SCYNN8I84_12740
SOVQZH56_05190 QZH56_16715 QZH56_21230
SHAUK9S39_20815
SCOAQU709_17560
STTNBSL84_04145
STRZOYE22_22945
KBUQ4V64_34035
SARMDVA86_03350
KAUB6264_18520
STRHGXP74_20075 GXP74_21290
LALLMUN78_13535
LRPMUN76_10370 MUN76_11020
LTNKVY00_14100
GSDM3M28_12500
DERMH7F30_00265
RHALLQF10_02755
NFEHUT17_04640
ACTQOG417_42925
SENSACE_4928
AOIAORI_4210(hpaC) AORI_5335
AJAAJAP_17860
AMYCCU254_35890
AMYYYIM_23115(hpaC)
AORISD37_34215
AACDLWP59_12450
AROONQK81_44975
ATHML1857_18540
ARHDVSH64_07725
AMOGQRX60_45055
PSEQAD006_32420
SESPBN6_32530 BN6_35870
KALKALB_2183 KALB_5899 KALB_6285
KUTJJ691_19090 JJ691_20620
AHMTL08_07685
PMADBAY61_14250
UMERM788_41075
MCRAID554_06685
VERHUT12_05560 HUT12_06275
MFEUH1D33_25005
MPRNQ3V37_22060
ASEACPL_6145(ntaB)
ACTSACWT_6013
AOUACTOB_004311
CATICS0771_15570
DVCDvina_05880 Dvina_38690
DAURDaura_37835
DMATDmats_05360 Dmats_33650
NHYJQS43_08500
LEPVJ4558_08720
TTHTT_C0595
TTJTTHA0961(TTHA0961)
TTSThthe16_0957
TTLTtJL18_1091
TSCTSC_c10460
THCTCCBUS3UF1_12420
TOSTheos_0973
TAQTO73_1001
TPARAV541_05905
TBCA0O31_00118
TANTKNN15_10290
MRBMrub_1331
MREK649_06310
MTAIMtai_v1c16450
MSVMesil_2313
MHDMarky_1265
PFERIRI77_01885
 » show all
Reference
1  [PMID:10633095]
  Authors
Galan B, Diaz E, Prieto MA, Garcia JL
  Title
Functional analysis of the small component of the 4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase of Escherichia coli W: a prototype of a new Flavin:NAD(P)H reductase subfamily.
  Journal
J Bacteriol 182:627-36 (2000)
DOI:10.1128/JB.182.3.627-636.2000
  Sequence
[elw:ECW_m4704]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.5.1.36
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.5.1.36
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.5.1.36
BRENDA, the Enzyme Database: 1.5.1.36

DBGET integrated database retrieval system