KEGG   ENZYME: 1.8.5.7
Entry
EC 1.8.5.7                  Enzyme                                 

Name
glutathionyl-hydroquinone reductase;
pcpF (gene name);
yqjG (gene name)
Class
Oxidoreductases;
Acting on a sulfur group of donors;
With a quinone or similar compound as acceptor
Sysname
2-(glutathione-S-yl)-hydroquinone:glutathione oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
glutathione + 2-(glutathione-S-yl)-hydroquinone = glutathione disulfide + hydroquinone [RN:R11659]
Reaction(KEGG)
R11659
Substrate
glutathione [CPD:C00051];
2-(glutathione-S-yl)-hydroquinone [CPD:C21563]
Product
glutathione disulfide [CPD:C00127];
hydroquinone [CPD:C00530]
Comment
This type of enzymes, which are found in bacteria, halobacteria, fungi, and plants, catalyse the glutathione-dependent reduction of glutathionyl-hydroquinones. The enzyme from the bacterium Sphingobium chlorophenolicum can act on halogenated substrates such as 2,6-dichloro-3-(glutathione-S-yl)-hydroquinone and 2,3,5-trichloro-6-(glutathione-S-yl)-hydroquinone. Substrates for these enzymes are often formed spontaneously by interaction of benzoquinones with glutathione.
History
EC 1.8.5.7 created 2017
Orthology
K07393  glutathionyl-hydroquinone reductase
Genes
AJM: 119048697
AAM: 106493510
BFO: 118423105
CIN: 104266621
SPU: 115918956 576373 583183 594349
APLC: 110974623
SKO: 100371675 100374338
PXY: 105396653
API: 100573029
FCD: 110844102 110858830
PCAN: 112565618
CRG: 105321344
LAK: 106181976
EPA: 110253152
AMIL: 114950387
PDAM: 113684704
SPIS: 111323284
HMG: 100197077
CPAP: 110808763
LJA: Lj0g3v0325959.1(Lj0g3v0325959.1) Lj4g3v0654580.1(Lj4g3v0654580.1) Lj4g3v0654580.2(Lj4g3v0654580.2) Lj4g3v0960020.1(Lj4g3v0960020.1)
DOSA: Os02t0814800-01(Os02g0814800)
SCE: YKR076W(ECM4)
KMX: KLMA_20130(ECM4)
NCS: NCAS_0A03430(NCAS0A03430) NCAS_0J00110(NCAS0J00110)
NDI: NDAI_0A03260(NDAI0A03260) NDAI_0B01870(NDAI0B01870) NDAI_0B06370(NDAI0B06370) NDAI_0D01360(NDAI0D01360) NDAI_0F00100(NDAI0F00100)
TPF: TPHA_0C04090(TPHA0C04090)
TBL: TBLA_0G01970(TBLA0G01970)
TDL: TDEL_0B02560(TDEL0B02560)
KAF: KAFR_0A04880(KAFR0A04880) KAFR_0H00400(KAFR0H00400)
PIC: PICST_43969(ECM4)
CAL: CAALFM_CR02130WA(ECM4)
SLB: AWJ20_3344(ECM4)
NTE: NEUTE1DRAFT102651(NEUTE1DRAFT_102651) NEUTE1DRAFT79533(NEUTE1DRAFT_79533)
CMT: CCM_07575
ANI: AN5831.2
ANG: ANI_1_1448034(An03g05540) ANI_1_366044(An05g00350) ANI_1_812134(An15g06030)
CIM: CIMG_00933 CIMG_12887(CIMG00293)
ABE: ARB_07429
TVE: TRV_02657
TASA: A1Q1_04691
ABP: AGABI1DRAFT86711(AGABI1DRAFT_86711)
ABV: AGABI2DRAFT137874(AGABI2DRAFT_137874)
MGL: MGL_1656
DFA: DFA_05518
SMIN: v1.2.009931.t1(symbB.v1.2.009931.t1) v1.2.022513.t1(symbB.v1.2.022513.t1) v1.2.040869.t1(symbB.v1.2.040869.t1)
ECO: b3102(yqjG)
ECJ: JW3073(yqjG)
ECD: ECDH10B_3278(yqjG)
EBW: BWG_2812(yqjG)
ECOK: ECMDS42_2572(yqjG)
ECE: Z4456(yqjG)
ECS: ECs3984
ETW: ECSP_4076(yqjG)
EOI: ECO111_3928(yqjG)
EOJ: ECO26_4209(yqjG)
EOH: ECO103_3851(yqjG)
ECOO: ECRM13514_4065(yqjG)
ECOH: ECRM13516_3868(yqjG)
ESL: O3K_03425
ESO: O3O_22220
ESM: O3M_03465
ECK: EC55989_3520(yqjG)
ECG: E2348C_3395(yqjG)
EOK: G2583_3826(yqjG)
ELH: ETEC_3372
ECP: ECP_3198
ECOS: EC958_3508(yqjG)
ECV: APECO1_3318(yqjG)
ECY: ECSE_3387
ECR: ECIAI1_3252(yqjG)
ECQ: ECED1_3770(yqjG)
EUM: ECUMN_3586(yqjG)
ECT: ECIAI39_3603(yqjG)
EOC: CE10_3636(yqjG)
EBR: ECB_02971(yqjG)
EBL: ECD_02971(yqjG)
EBE: B21_02922(yqjG)
EBD: ECBD_0637
ECI: UTI89_C3540(yqjG)
ECZ: ECS88_3498(yqjG)
ESE: ECSF_2945
EKF: KO11_07165(yqjG_2)
EAB: ECABU_c35220(yqjG)
EDJ: ECDH1ME8569_2997(yqjG)
ELW: ECW_m3373(yqjG)
ELL: WFL_16485(yqjG)
ELC: i14_3551(yqjG)
ELD: i02_3551(yqjG)
ELP: P12B_c3221(yqjG)
ELF: LF82_3674(yqjG)
ECOJ: P423_17505
EFE: EFER_4372(yqjG)
STY: STY3413
STT: t3153
STM: STM3233(yqjG)
SEO: STM14_3915(yqjG)
SEY: SL1344_3205(yqjG)
SEJ: STMUK_3222(yqjG)
SEB: STM474_3387(yqjG)
SENI: CY43_16850
SPT: SPA3102(yqjG)
SEK: SSPA2896
SEI: SPC_3309
SHB: SU5_03728
SENS: Q786_15770
SEG: SG3129(yqjG)
SEL: SPUL_3246
SET: SEN3074(yqjG)
SENA: AU38_15655
SENO: AU37_15855
SENV: AU39_15850
SENQ: AU40_17640
SENL: IY59_16255
SEEP: I137_15490
SENE: IA1_15640
SBG: SBG_2871
SBZ: A464_3317
SFL: SF3145(yqjG)
SFX: S3353(yqjG)
SFV: SFV_3146(yqjG)
SFE: SFxv_3452(yqjG)
SFN: SFy_4490
SFS: SFyv_4566
SSN: SSON_3261(yqjG)
SBO: SBO_2969(yqjG)
SDY: SDY_3291(yqjG)
ENC: ECL_04502
ECLX: LI66_19630
ECLY: LI62_21630
ECLZ: LI64_18770
ECLO: ENC_33590
EEC: EcWSU1_03919(yqjG)
ESA: ESA_03523
CSK: ES15_3480
CTU: CTU_04510(yqjG)
KPN: KPN_03530(yqjG)
KPU: KP1_4828(yqjG)
KPP: A79E_0587
KPJ: N559_0641
KPX: PMK1_01048(yqjG)
KPNU: LI86_03100
KPNK: BN49_0575
KVA: Kvar_0568
KPE: KPK_0581
KOX: KOX_03430
KOE: A225_5135
EAE: EAE_04055
EAR: CCG33181
CKO: CKO_04504
CAMA: F384_17095
EBT: EBL_c04520(yqjG)
REE: electrica_00567(yqjG_1) electrica_01649(yqjG_2)
EBF: D782_0585
PSTS: E05_17750
YPK: y0112
YPH: YPC_4253
YPA: YPA_3758
YPN: YPN_3427
YPZ: YPZ3_3223
YPD: YPD4_3212
YPX: YPD8_3114
YPW: CH59_2502
YPJ: CH55_2455
YPV: BZ15_4190
YPL: CH46_1545
YPS: YPTB3489(yqjG)
YPO: BZ17_3113
YPY: YPK_0543
YPB: YPTS_3674
YPQ: DJ40_2931
YPU: BZ21_2815
YPR: BZ20_2628
YPC: BZ23_3085
YPF: BZ19_2948
YEN: YE3719
YEY: Y11_25971
YEW: CH47_4079
YET: CH48_2198
YAL: AT01_1998
YFR: AW19_2721
YIN: CH53_2287
YKR: CH54_3067
YRO: CH64_2148
SMAR: SM39_3785
SMW: SMWW4_v1c42940(yqjG)
SPE: Spro_4332
SRL: SOD_c41400(yqjG)
SPLY: Q5A_022575(yqjG)
SMAF: D781_4057
SERF: L085_06745
DAQ: DAQ1742_00606(yqjG) DAQ1742_01127(yqjG)
SOD: Sant_3666(yqjG)
PES: SOPEG_0190(yqjG)
ETA: ETA_29130(yqjG)
EBI: EbC_05040(yqjG) EbC_08980
EGE: EM595_3045(yqjG)
PAM: PANA_3469(yqjG)
PLF: PANA5342_0583(yqjG)
PAJ: PAJ_2702(yqjG)
PVA: Pvag_2736(yqjG) Pvag_3078
PSTW: DSJ_21235
MINT: C7M51_02833(yqjG)
MTHI: C7M52_04105(yqjG)
XCC: XCC3561
XCB: XC_0597
XCV: XCV0637
XAX: XACM_0584
XAC: XAC0585
XCI: XCAW_00999(eCM4) XCAW_04001(eCM4)
XPH: XppCFBP6546_08785(XppCFBP6546P_08785)
PSUW: WQ53_15410
VCH: VC1096
VCS: MS6_0887
VCI: O3Y_05100
VVU: VV1_3077
VVY: VV1209
VPA: VP2086
VPB: VPBB_1922
VAG: N646_1161
VSP: VS_0995
VAN: VAA_03244
VTA: A1207(yqjG)
VAQ: FIV01_09350(yqjG)
VSR: Vspart_02130(yqjG)
PPR: PBPRA2730(R02370)
PAE: PA2610
PAEV: N297_2690
PAEI: N296_2690
PAU: PA14_30350(yqjG)
PNC: NCGM2_3626(yqjG)
PAEB: NCGM1900_3904(yqjG)
PAEP: PA1S_12555
PAEM: U769_12120
PAEL: T223_12705
PAEG: AI22_21355
PAEC: M802_2687
PAEO: M801_2556
PMY: Pmen_2382
PMK: MDS_2388
PPSE: BN5_1878
PCQ: PcP3B5_37890(yqjG)
PPU: PP_3998(gqr)
PPF: Pput_1835
PPT: PPS_3408
PPI: YSA_08779
PPX: T1E_0524(yqjG)
PPUH: B479_16955
PPUT: L483_22400
PPUN: PP4_17550
PPUD: DW66_3854
PMON: X969_16235
PMOT: X970_15880
PSB: Psyr_3173
PSYR: N018_15950
PVD: CFBP1590__3268(yqjG)
PFL: PFL_3874
PPRO: PPC_3971
PFS: PFLU_3795
PFB: VO64_0885
PMAN: OU5_1162
PEN: PSEEN2218
PSA: PST_1982
PSTT: CH92_09255
PKC: PKB_3368(yqjG)
PSES: PSCI_5400
PSEM: TO66_20085
PSOS: POS17_3994
PANR: A7J50_3430
PSET: THL1_2488
PSIL: PMA3_19530
PALL: UYA_11460
PAR: Psyc_1579
PALI: A3K91_1955
PSYC: DABAL43B_2066(gst3)
PSYA: AOT82_963
SSE: Ssed_2671
SPL: Spea_1173
SHL: Shal_2392
SWP: swp_2847
SVO: SVI_2600
SPSW: Sps_01414
SBK: SHEWBE_3068(yqjG)
ILO: IL0831
PHA: PSHAb0103
PSM: PSM_A1749
PSEO: OM33_09370
PSPO: PSPO_a1327
PART: PARC_a0718
PSEN: PNC201_20055(yqjG)
PAGA: PAGA_a3309
MAQ: Maqu_0853
MHC: MARHY0723
MAD: HP15_503
MBS: MRBBS_1503(yqjG)
AMAL: I607_09100
AMAE: I876_09460
AMAO: I634_09540
AMAD: I636_09855
AMAI: I635_10250
AMAG: I533_09420
AMAC: MASE_09050
GNI: GNIT_2039
GPS: C427_4619
PIN: Ping_0521
FBL: Fbal_3577
MYA: MORIYA_1315(yqjG)
MICC: AUP74_00869(yqjG)
MICT: FIU95_17385(yqjG)
LPN: lpg2440
LPH: LPV_2764(yqjG)
LPO: LPO_2631(yqjG)
LPM: LP6_2469(eCM4)
LPF: lpl2361
LPP: lpp2507
LPC: LPC_2036
LPA: lpa_03558(eCM4)
LPE: lp12_2432
LLO: LLO_0451(yqjG) LLO_2928(yqjG)
LFA: LFA_3461(yqjG)
LHA: LHA_0929(yqjG)
LOK: Loa_00319
LCD: clem_10430(yqjG)
LLG: 44548918_01958(yqjG)
LJR: NCTC11533_02123(yqjG)
LCJ: NCTC11976_01050(yqjG)
LSS: NCTC12082_01130(yqjG)
TMC: LMI_1016(yqjG)
HMAR: HVMH_2172
MEJ: Q7A_1990
NOC: Noc_1469
NWA: Nwat_1643
TEE: Tel_15705
NTT: TAO_1353
NTG: NSCAC_1350(yqjG)
AEH: Mlg_1276
HHA: Hhal_1686
TGR: Tgr7_0702
TKM: TK90_2323
TNI: TVNIR_3269(yqjG_[H])
TVR: TVD_01075
GAI: IMCC3135_28990(yqjG)
HCH: HCH_00070
CSA: Csal_1137
HEL: HELO_3194(yqjG)
HAM: HALO3595
HCO: LOKO_01804(yqjG)
ABO: ABO_0026
ADI: B5T_00085
APAC: S7S_18030
AXE: P40_00430
TAU: Tola_1642
OCE: GU3_00145
SLIM: SCL_0298
SVA: SVA_1410
SALN: SALB1_3453
RME: Rmet_1656(yqjG)
BCEN: DM39_4148
BXE: Bxe_A3010
BXB: DR64_687
BPH: Bphy_4107
PPNO: DA70_06105
PPNM: LV28_00160
PPUL: RO07_18970
PAPI: SG18_17625
PUT: PT7_1082
AFQ: AFA_04680
RGE: RGE_25540
NEU: NE0522
NET: Neut_1177
TCL: Tchl_1881
CCRO: CMC5_075230(gst)
HOH: Hoch_5097
MLO: mll2799
MHUA: MCHK_4360
MES: Meso_2185
AMIH: CO731_02332(yqjG)
PLA: Plav_2220
SME: SMc02708
SMX: SM11_chr0809(gst18)
SMER: DU99_13235
SMD: Smed_2281
SFD: USDA257_c08030(yqjG1) USDA257_c47030(yqjG2)
ATU: Atu2261
AVI: Avi_3241
RIR: BN877_I2342(yqjG)
RHT: NT26_2367
KAI: K32_15830
BME: BMEI0455
BMEL: DK63_968
BMEE: DK62_1976
BMF: BAB1_1578
BABO: DK55_1534
BABR: DO74_355
BABT: DK49_1292
BABB: DK48_585
BABU: DK53_1518
BABS: DK51_2022
BABC: DO78_1439
BMS: BR1561
BSZ: DK67_760
BOV: BOV_1509
BCAR: DK60_1578
BCAS: DA85_07505
BMR: BMI_I1575
BPP: BPI_I1615
BPV: DK65_1928
OAN: Oant_1604
OAH: DR92_1088
BRA: BRADO4459(yqjG)
BBT: BBta_4679(yqjG)
AOL: S58_32820
BRO: BRAD285_4222(yqjG)
NWI: Nwi_2675
SNO: Snov_2500
MEX: Mext_2249
MCH: Mchl_2524
MPO: Mpop_2206
MET: M446_4602
MNO: Mnod_0157
MOR: MOC_1045
META: Y590_10805
MAQU: Maq22A_c08610(ecm4)
BID: Bind_1210
MSL: Msil_0421
MTUN: MTUNDRAET4_0857(yqjG)
BBAR: RHAL1_02063(yqjG_1) RHAL1_03178(yqjG_2)
RVA: Rvan_1614
FIL: BN1229_v1_1008(yqjG)
FIY: BN1229_v1_1012(yqjG)
MCG: GL4_2791
PHL: KKY_2204
BVR: BVIR_1764
PLEO: OHA_1_02093(yqjG)
HDI: HDIA_3020(yqjG)
MMED: Mame_04076(yqjG)
RBM: TEF_17210
LABT: FIU93_12785(yqjG1) FIU93_16275(yqjG2)
SIL: SPO3222
RUT: FIU92_02600(yqjG1) FIU92_17555(yqjG2)
JAN: Jann_0368
RDE: RD1_1334
DSH: Dshi_0169
KRO: BVG79_00432(yqjG) BVG79_00676(yqjG)
PGD: Gal_00218
OTM: OSB_01880(yqjG)
LAQU: R2C4_16430
CID: P73_0587
MALG: MALG_02059
SPSE: SULPSESMR1_02691(yqjG)
RMM: ROSMUCSMR3_03049(yqjG)
RID: RIdsm_00009(yqjG_1) RIdsm_00499(yqjG_2)
ROH: FIU89_17790(yqjG2)
AHT: ANTHELSMS3_00129(yqjG)
MARU: FIU81_13220(yqjG)
ROT: FIV09_01000(yqjG)
RSU: NHU_03868
LVS: LOKVESSMR4R_00332(yqjG)
PAMO: BAR1_08130
PALW: PSAL_022770(yqjG)
GAK: X907_0649
SPHM: G432_19785
SECH: B18_25490
SINB: SIDU_11220
SSY: SLG_34480
SPMI: K663_19863
SPHT: K426_02920
AAY: WYH_01180(yqjG)
ALB: AEB_P1500
ASZ: ASN_3409
EBLA: JGUZn3_03970(pcpF)
AZL: AZL_b00130(ecm4) AZL_c04910(ecm4)
RRU: Rru_A0374
RRF: F11_01910
RCE: RC1_3391
TMO: TMO_3020(yqjG)
TXI: TH3_02015
BKW: BkAM31D_07780(yqjG)
JEO: JMA_04850
SGC: A964_0804(ecm4) A964_1235(ecm4)
SSI: SSU0601
SUP: YYK_02855
SSUY: YB51_3990
SSUT: TL13_1133
SSUI: T15_1339
STK: STP_1193
SMN: SMA_1196
STRG: SRT_11590 SRT_11600(gst)
LBH: Lbuc_2220
LME: LEUM_0107
LMM: MI1_00430
LMK: LMES_0084
CRN: CAR_c23050(yqjG)
CARC: NY10_1597
JDA: BW727_100167(yqjG)
AIN: Acin_1553
MPA: MAP_0812
MAO: MAP4_3048
MAVI: RC58_15110
MAVU: RE97_15140
MAV: MAV_1003
MIT: OCO_08690
MIA: OCU_08770
MID: MIP_01466
MYO: OEM_08830
MIR: OCQ_08850
MUL: MUL_0277
MMC: Mmcs_4474
MKM: Mkms_4561
MJL: Mjls_4857
MMI: MMAR_4659
MMM: W7S_04295
MHAD: B586_05885
MSHG: MSG_04176
MSTO: MSTO_48580
MCOO: MCOO_23490
MBAI: MB901379_04066(yqjG)
MSEO: MSEO_30960
MVA: Mvan_5043
MGI: Mflv_1709
MPHL: MPHLCCUG_00790(yqjG)
MVQ: MYVA_4850
MHAS: MHAS_03517(yqjG)
MMAG: MMAD_46230
MMOR: MMOR_14580
MAIC: MAIC_08270
MALV: MALV_44840
MARZ: MARA_50420
MGAD: MGAD_34830
MHEV: MHEL_30530
MSAR: MSAR_08760
MANY: MANY_30360
MAUB: MAUB_40160
MPOF: MPOR_51540
MAB: MAB_4580c
MABB: MASS_4607
MCHE: BB28_23380
MSTE: MSTE_04752
MSAL: DSM43276_04421(yqjG)
MMIN: MMIN_24080
MHIB: MHIB_02840
ASD: AS9A_3324
CGL: NCgl1216(Cgl1264)
CGB: cg1426
CGU: WA5_1216(Gst)
CGT: cgR_1341
CGM: cgp_1426(gst)
CGJ: AR0_06820
CEF: CE1359
CDI: DIP1093
CUR: cu0747
CRD: CRES_1376
CVA: CVAR_1790
CTER: A606_07225
COA: DR71_196
CCJ: UL81_05205(gto2)
CSP: WM42_0235
CPHO: CPHO_07300
CAMG: CAMM_07930
CPEG: CPELA_06385(yqjG)
CEE: CENDO_05010(yqjG)
CGK: CGERO_04815(yqjG)
CPRE: Csp1_10670(yqjG)
CPSO: CPPEL_06605(yqjG)
CSUR: N24_1386
NFA: NFA_46900
RER: RER_41160
REY: O5Y_19220
ROP: ROP_60790
REQ: REQ_14800
RHB: NY08_5099
RFA: A3L23_03153(yqjG)
RHS: A3Q41_00176(yqjG)
RHU: A3Q40_00496(yqjG)
GBR: Gbro_1886
GRU: GCWB2_09275(yqjG)
GOM: D7316_01368(yqjG)
TPR: Tpau_2460
SCO: SCO0777(3SCF60.09)
SALB: XNR_5586
SGR: SGR_1338
SGB: WQO_28595
SCB: SCAB_9081
SHY: SHJG_8081
SMAL: SMALA_0294
SFA: Sfla_1075
SVE: SVEN_0142
SALS: SLNWT_0329
STRP: F750_5770
SFI: SFUL_6135
SALU: DC74_6445
SALL: SAZ_33250
STRE: GZL_02562
SLD: T261_1798
SAMB: SAM23877_6749(yqjG)
SPRI: SPRI_6541
SRW: TUE45_00312(yqjG_2)
SLE: sle_05420(sle_05420)
STRD: NI25_02535
SLX: SLAV_08445(yqjG)
SFK: KY5_7804c
SGE: DWG14_00959(yqjG_1)
SRJ: SRO_0745
CMI: CMM_2121
CMS: CMS1094
CMC: CMN_02088
ART: Arth_2149
ARR: ARUE_c00590(yqjG)
ARM: ART_2915
AAU: AAur_0062
ACH: Achl_1896
KRH: KRH_03560
KVR: CIB50_0000343(yqjG)
BCV: Bcav_0934
JDE: Jden_0073
LMOI: VV02_17040
IDO: I598_1107(yqjG)
CFL: Cfla_2241
SERJ: SGUI_0836
BLIN: BLSMQ_2264
PFR: PFREUD_12610(Gst)
ACIJ: JS278_03055(yqjG_1) JS278_03056(yqjG_2) JS278_03057(yqjG_3)
MPH: MLP_41900
TLA: TLA_TLA_02434(yqjG)
NCA: Noca_4512
NDK: I601_1057(yqjG)
PSIM: KR76_16155
KFL: Kfla_0469
TFU: Tfu_2995
NDA: Ndas_1231
NAL: B005_3920
STRR: EKD16_14190(yqjG)
TBI: Tbis_1669
FAL: FRAAL4133
NML: Namu_0125
GOB: Gobs_3800
MMAR: MODMU_4219(gto2)
KRA: Krad_0366
AMD: AMED_4338
AMN: RAM_22090
AMM: AMES_4286
AMZ: B737_4286
AOI: AORI_6693
AMYY: YIM_19170(yqjG)
AORI: SD37_07155
PDX: Psed_1571
PSEE: FRP1_19995
PSEH: XF36_03805
PAUT: Pdca_14810
AMI: Amir_3989
SESP: BN6_44990
KAL: KALB_1071
ACTI: UA75_25765
ACAD: UA74_25180
AHG: AHOG_23120(yqjG)
SAQ: Sare_0467
SNA: Snas_4307
RXY: Rxyl_2008
CWO: Cwoe_5405
SYN: slr0605
SYY: SYNGTS_3166(slr0605)
SYT: SYNGTI_3165(slr0605)
SYS: SYNPCCN_3164(slr0605)
SYQ: SYNPCCP_3164(slr0605)
SYW: SYNW1923
SYG: sync_2390
SYNR: KR49_11645
SYND: KR52_14335
HHG: XM38_000090(yqjG_1) XM38_033820(yqjG_2)
PMA: Pro_0250(ECM4)
PMM: PMM0221
PMT: PMT_1538
PMB: A9601_02411(ecm4)
PMC: P9515_02511(ecm4)
PMF: P9303_04011(ecm4)
PMG: P9301_02421(ecm4)
PMH: P9215_02411(ecm4)
PMJ: P9211_02431(ecm4)
PME: NATL1_03001(ecm4)
PRC: EW14_0264
PRM: EW15_0313
AMR: AM1_5903
ANA: alr4046
AVA: Ava_1659
NSP: BMF81_04001(yqjG)
OTE: Oter_1068
NDE: NIDE3604(yqjG)
NMV: NITMOv2_3921(yqjG)
NIO: NITINOP_0603(yqjG)
NJA: NSJP_1083(yqjG)
HAL: VNG_2281C
HSL: OE_4196R
HHB: Hhub_3686
HALH: HTSR_0405
HHSR: HSR6_0390
HMA: rrnAC2356(gst1)
HHI: HAH_2797(gst1)
NPH: NP_5048A
NMO: Nmlp_1478
HUT: Huta_2543
HTI: HTIA_2313
HMU: Hmuk_0652
HALL: LC1Hm_3159(ecm4)
HWA: HQ_1275A
HWC: Hqrw_1305
HVO: HVO_0670
HME: HFX_0635(ecm4) HFX_2302(gst1)
HTU: Htur_2415
NMG: Nmag_1170
 » show all
Reference
1  [PMID:18820023]
  Authors
Huang Y, Xun R, Chen G, Xun L
  Title
Maintenance role of a glutathionyl-hydroquinone lyase (PcpF) in pentachlorophenol degradation by Sphingobium chlorophenolicum ATCC 39723.
  Journal
J Bacteriol 190:7595-600 (2008)
DOI:10.1128/JB.00489-08
Reference
2  [PMID:20388120]
  Authors
Xun L, Belchik SM, Xun R, Huang Y, Zhou H, Sanchez E, Kang C, Board PG
  Title
S-Glutathionyl-(chloro)hydroquinone reductases: a novel class of glutathione transferases.
  Journal
Biochem J 428:419-27 (2010)
DOI:10.1042/BJ20091863
Reference
3  [PMID:22686328]
  Authors
Lam LK, Zhang Z, Board PG, Xun L
  Title
Reduction of benzoquinones to hydroquinones via spontaneous reaction with glutathione and enzymatic reaction by S-glutathionyl-hydroquinone reductases.
  Journal
Biochemistry 51:5014-21 (2012)
DOI:10.1021/bi300477z
Reference
4  [PMID:22955277]
  Authors
Green AR, Hayes RP, Xun L, Kang C
  Title
Structural understanding of the glutathione-dependent reduction mechanism of glutathionyl-hydroquinone reductases.
  Journal
J Biol Chem 287:35838-48 (2012)
DOI:10.1074/jbc.M112.395541
  Sequence
[eco:b3102]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.8.5.7
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.8.5.7
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.8.5.7
BRENDA, the Enzyme Database: 1.8.5.7

DBGET integrated database retrieval system