KEGG   ENZYME: 2.1.1.64
Entry
EC 2.1.1.64                 Enzyme                                 

Name
3-demethylubiquinol 3-O-methyltransferase;
5-demethylubiquinone-9 methyltransferase;
OMHMB-methyltransferase;
2-octaprenyl-3-methyl-5-hydroxy-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase;
S-adenosyl-L-methionine:2-octaprenyl-3-methyl-5-hydroxy-6-methoxy-1,4-benzoquinone-O-methyltransferase;
COQ3 (gene name);
Coq3 O-methyltransferase;
3-demethylubiquinone-9 3-methyltransferase;
ubiG (gene name, ambiguous)
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:3-hydroxy-2-methoxy-5-methyl-6-(all-trans-polyprenyl)-1,4-benzoquinol 3-O-methyltransferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + 3-demethylubiquinol-n = S-adenosyl-L-homocysteine + ubiquinol-n [RN:R08781]
Reaction(KEGG)
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
3-demethylubiquinol-n
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
ubiquinol-n
Comment
This enzyme is involved in ubiquinone biosynthesis. Ubiquinones from different organisms have a different number of prenyl units (for example, ubiquinone-6 in Saccharomyces, ubiquinone-9 in rat and ubiquinone-10 in human), and thus the natural substrate for the enzymes from different organisms has a different number of prenyl units. However, the enzyme usually shows a low degree of specificity regarding the number of prenyl units. For example, the human COQ3 enzyme can restore biosynthesis of ubiquinone-6 in coq3 deletion mutants of yeast [3]. The enzymes from yeast, Escherichia coli and rat also catalyse the methylation of 3,4-dihydroxy-5-all-trans-polyprenylbenzoate [3] (a reaction that is classified as EC 2.1.1.114, polyprenyldihydroxybenzoate methyltransferase).
History
EC 2.1.1.64 created 1982, modified 2011
Pathway
ec00130  Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K00568  2-polyprenyl-6-hydroxyphenyl methylase / 3-demethylubiquinone-9 3-methyltransferase
K00591  polyprenyldihydroxybenzoate methyltransferase / 3-demethylubiquinol 3-O-methyltransferase
Genes
HSA: 51805(COQ3)
PTR: 472079(COQ3)
PPS: 100989523(COQ3)
GGO: 101130141(COQ3)
PON: 100460505(COQ3)
NLE: 100605053(COQ3)
MCC: 694215(COQ3)
MCF: 102115755(COQ3)
CSAB: 103240691(COQ3)
RRO: 104665775(COQ3)
RBB: 108540682(COQ3)
CJC: 100393993(COQ3)
SBQ: 101043606(COQ3)
MMU: 230027(Coq3)
MCAL: 110292882(Coq3)
MPAH: 110338896(Coq3)
RNO: 29309(Coq3)
CGE: 100763494(Coq3)
NGI: 103739284(Coq3)
HGL: 101715057(Coq3)
CCAN: 109695058(Coq3)
OCU: 100358169(COQ3)
TUP: 102497158(COQ3)
CFA: 475004(COQ3)
VVP: 112923176(COQ3)
AML: 100467925(COQ3)
UMR: 103675878(COQ3)
UAH: 113264805(COQ3)
ORO: 101362353(COQ3)
ELK: 111158309
FCA: 101084711(COQ3)
PTG: 102957897(COQ3)
PPAD: 109263453(COQ3)
AJU: 106979821(COQ3)
BTA: 540298(COQ3)
BOM: 102280603(COQ3)
BIU: 109563521(COQ3)
BBUB: 102394970(COQ3)
CHX: 102187404(COQ3)
OAS: 101103985(COQ3)
SSC: 100152047(COQ3)
CFR: 102506087(COQ3)
CDK: 105092245(COQ3)
BACU: 102998851(COQ3)
LVE: 103071140(COQ3)
OOR: 101278528(COQ3)
DLE: 111163938(COQ3)
PCAD: 102980697(COQ3)
ECB: 100071606(COQ3)
EPZ: 103550511(COQ3)
EAI: 106829737(COQ3)
MYB: 102240639(COQ3)
MYD: 102773416(COQ3)
MNA: 107542777(COQ3)
HAI: 109383324(COQ3)
DRO: 112296972(COQ3)
PALE: 102878048(COQ3)
RAY: 107514366(COQ3)
MJV: 108393579(COQ3)
LAV: 100672677(COQ3)
TMU: 101346207
OAA: 100075467(COQ3)
GGA: 421797(COQ3)
MGP: 100550124(COQ3)
CJO: 107311936(COQ3)
NMEL: 110395375(COQ3)
APLA: 101802629(COQ3)
ACYG: 106032545(COQ3)
TGU: 100226304(COQ3)
LSR: 110478399(COQ3)
SCAN: 103822333(COQ3)
GFR: 102035378(COQ3)
FAB: 101812692(COQ3)
PHI: 102111433(COQ3)
PMAJ: 107201279(COQ3)
CCAE: 111925696(COQ3)
CCW: 104691951(COQ3)
ETL: 114066897(COQ3)
FPG: 101922657(COQ3)
FCH: 102051117(COQ3)
CLV: 102086869(COQ3)
EGZ: 104135397(COQ3)
NNI: 104021932(COQ3)
ACUN: 113478599(COQ3)
PADL: 103913631(COQ3)
AAM: 106489741(COQ3)
ASN: 102382553(COQ3)
AMJ: 102561582(COQ3)
PSS: 102448168(COQ3)
CMY: 102939536(COQ3)
CPIC: 101933988(COQ3)
ACS: 100552641(coq3)
PVT: 110073091(COQ3)
PBI: 103065538(COQ3)
TSR: 106537640(COQ3)
PMUA: 114593982(COQ3)
GJA: 107121898(COQ3)
XLA: 443690(coq3.L)
XTR: 100486084(coq3)
DRE: 436893(coq3)
SANH: 107700757
SGH: 107552820
CCAR: 109106117
IPU: 108280168(coq3)
PHYP: 113543171(coq3)
AMEX: 103032671(coq3)
EEE: 113591150(coq3)
TRU: 101068003(coq3)
LCO: 104937659(coq3)
MZE: 101477606(coq3)
ONL: 100694801(coq3)
OLA: 101159463(coq3)
XMA: 102218300(coq3)
XCO: 114144867(coq3)
PRET: 103478229(coq3)
CVG: 107104003
NFU: 107378827(coq3)
KMR: 108234166(coq3)
ALIM: 106528267(coq3)
AOCE: 111575801(coq3)
CSEM: 103388578(coq3)
POV: 109632073(coq3)
LCF: 108887396(coq3)
SDU: 111227779(coq3)
SLAL: 111658045(coq3)
HCQ: 109507095(coq3)
BPEC: 110171757(coq3)
SASA: 106584027(COQ3) 106605038
ELS: 105028972(coq3)
SFM: 108937244(coq3)
PKI: 111844517(coq3)
LCM: 102345501(COQ3)
BFO: 118423612
CIN: 100180451
SPU: 585619
DME: Dmel_CG9249(Coq3)
DER: 6548784
DSE: 6618248
DSI: Dsimw501_GD21650(Dsim_GD21650)
DAN: 6502448
DPE: 6593399
DMN: 108162669
DWI: 6646617
DAZ: 108612023
DNV: 108658473
DHE: 111595821
DVI: 6635634
AAG: 5565506
AALB: 109418670
AME: 412082
BTER: 100646934
ACEP: 105620929
HST: 105181953
CFO: 105257596
OBO: 105285419
PCF: 106785710
NVI: 100119297
CSOL: 105361322
MDL: 103570243
TCA: 100141867
PXY: 105396952
API: 100165711(Coq3)
DNX: 107170362
AGS: 114124467
RMD: 113560636
FCD: 110853913
CEL: CELE_Y57G11C.11(coq-3)
CBR: CBG21513(Cbr-coq-3)
BMY: Bm1_08805
PCAN: 112566186
CRG: 105345298
HMG: 100204468
ATH: AT2G30920(COQ3)
ALY: 9315354
CRB: 17889573
BRP: 103865085
BOE: 106337471
RSZ: 108851513
THJ: 104800821
CIT: 102628803
TCC: 18612125
GRA: 105785987
GAB: 108467173
DZI: 111292470
EGR: 104440595
VRA: 106763865
VAR: 108336341
VUN: 114195553
CCAJ: 109819007
CAM: 101514643
LJA: Lj1g3v0130050.1(Lj1g3v0130050.1) Lj2g3v2125840.1(Lj2g3v2125840.1)
ADU: 107496455
AIP: 107608552
LANG: 109359219
FVE: 101308783
PPER: 18784017
PMUM: 103328744
PAVI: 110744478
MDM: 103405199
PXB: 103931749
ZJU: 107416376
CSV: 101220123
CMO: 103496335
MCHA: 111018122
CMAX: 111469658
CMOS: 111450999
CPEP: 111794669
RCU: 8275179
JCU: 105638344
HBR: 110649540
POP: 7494128
PEU: 105134599
JRE: 108984831
VVI: 109121384
SLY: 101257784
SPEN: 107024527
SOT: 102594881
CANN: 107878470
NSY: 104217617
NTO: 104098748
NAU: 109228760
INI: 109175332
SIND: 105165591
LSV: 111902467
CCAV: 112525219
DCR: 108217606
BVG: 104903580
SOE: 110783724
NNU: 104609002
PSOM: 113309652
OSA: 4340157
DOSA: Os06t0152300-01(Os06g0152300)
OBR: 102706202
BDI: 100838272
ATS: 109762703(LOC109762703)
SBI: 8071329
EGU: 105040573
MUS: 103997549
DCT: 110099596
PEQ: 110017992
AOF: 109844842
ATR: 18437492
PPP: 112293916
SCE: YOL096C(COQ3)
ERC: Ecym_2788
KMX: KLMA_10163(COQ3)
NCS: NCAS_0B04170(NCAS0B04170)
NDI: NDAI_0G04260(NDAI0G04260)
TPF: TPHA_0A00670(TPHA0A00670)
TBL: TBLA_0B02330(TBLA0B02330)
TDL: TDEL_0D05250(TDEL0D05250)
KAF: KAFR_0C01400(KAFR0C01400)
PIC: PICST_31991(COQ3)
CAL: CAALFM_C601840CA(COQ3)
ANI: AN1999.2
ANG: ANI_1_1978184(An04g06490)
ABE: ARB_03737
TVE: TRV_06586
PTE: PTT_06944
SPO: SPCC162.05(coq3)
CNE: CNK00940
CNB: CNBK2560
TASA: A1Q1_00080
ABP: AGABI1DRAFT118851(AGABI1DRAFT_118851)
ABV: AGABI2DRAFT205921(AGABI2DRAFT_205921)
MGL: MGL_3622
MRT: MRET_0387
DDI: DDB_G0279037(coq3)
DFA: DFA_01836(coq3)
PCB: PCHAS_062350(PC000582.04.0)
CPV: cgd2_2830
ECO: b2232(ubiG)
ECJ: JW2226(ubiG)
ECD: ECDH10B_2391(ubiG)
EBW: BWG_2004(ubiG)
ECOK: ECMDS42_1801(ubiG)
ECE: Z3486(ubiG)
ECS: ECs3115
ECF: ECH74115_3366(ubiG)
ETW: ECSP_3105(ubiG)
EOI: ECO111_2984(ubiG)
EOJ: ECO26_3225(ubiG)
EOH: ECO103_2701(ubiG)
ECOO: ECRM13514_2986(ubiG)
ECOH: ECRM13516_2930(ubiG)
ESL: O3K_08320
ESO: O3O_17315
ESM: O3M_08270
ECK: EC55989_2480(ubiG)
ECG: E2348C_2376(ubiG)
EOK: G2583_2770(ubiG)
ELH: ETEC_2365
ECW: EcE24377A_2527(ubiG)
EUN: UMNK88_2781(ubiG)
ECP: ECP_2275
ENA: ECNA114_2324(ubiG)
ECOS: EC958_2568(ubiG)
ECV: APECO1_4328(ubiG)
ECX: EcHS_A2372(ubiG)
ECM: EcSMS35_2383(ubiG)
ECY: ECSE_2493
ECR: ECIAI1_2310(ubiG)
ECQ: ECED1_2698(ubiG)
EUM: ECUMN_2569(ubiG)
ECT: ECIAI39_2373(ubiG)
EOC: CE10_2609(ubiG)
EBR: ECB_02158(ubiG)
EBL: ECD_02158(ubiG)
EBE: B21_02117(ubiG)
EBD: ECBD_1428
ECI: UTI89_C2513(ubiG)
EIH: ECOK1_2466(ubiG)
ECZ: ECS88_2380(ubiG)
ECC: c2774(ubiG)
ELO: EC042_2472(ubiG)
ESE: ECSF_2113
EKF: KO11_11505(ubiG)
EAB: ECABU_c25670(ubiG)
EDJ: ECDH1ME8569_2167(ubiG)
ELW: ECW_m2427(ubiG)
ELL: WFL_11875(ubiG)
ELC: i14_2572(ubiG)
ELD: i02_2572(ubiG)
ELP: P12B_c2324(ubiG)
ELF: LF82_2352(ubiG)
ECOI: ECOPMV1_02393(ubiG)
ECOJ: P423_12505
EFE: EFER_0933(ubiG)
EAL: EAKF1_ch3749c(ubiG)
ESZ: FEM44_01355(ubiG)
STY: STY2505(ubiG)
STT: t0588(ubiG)
STM: STM2276(ubiG)
SEO: STM14_2810(ubiG)
SEY: SL1344_2245(ubiG)
SEJ: STMUK_2306(ubiG)
SEB: STM474_2372(ubiG)
SEF: UMN798_2457(ubiG)
SENR: STMDT2_22451(ubiG)
SEND: DT104_23341(ubiG)
SENI: CY43_12205
SPT: SPA0588(ubiG)
SEK: SSPA0553
SEI: SPC_1436(ubiG)
SEC: SCH_2279(ubiG)
SEH: SeHA_C2516(ubiG)
SHB: SU5_02871
SEE: SNSL254_A2461(ubiG)
SEW: SeSA_A2503(ubiG)
SEA: SeAg_B2412(ubiG)
SENS: Q786_11220
SED: SeD_A2620(ubiG)
SEG: SG2304(ubiG)
SEL: SPUL_0615(ubiG)
SEGA: SPUCDC_0615(ubiG)
SET: SEN2258(ubiG)
SENA: AU38_11415
SENO: AU37_11425
SENV: AU39_11425
SENQ: AU40_12790
SENL: IY59_11735
SEEP: I137_02835
SENE: IA1_11335
SBG: SBG_2070(ubiG)
SBZ: A464_2393
SFL: SF2312(ubiG)
SFX: S2445(ubiG)
SFV: SFV_2303(ubiG)
SFE: SFxv_2550(ubiG)
SFN: SFy_3286
SFS: SFyv_3361
SFT: NCTC1_02544(ubiG)
SSN: SSON_2290(ubiG)
SBO: SBO_2064(ubiG)
SBC: SbBS512_E2607(ubiG)
SDY: SDY_2424(ubiG)
ENC: ECL_03524
ECLX: LI66_15165
ECLY: LI62_16665
ECLZ: LI64_14600
EEC: EcWSU1_03122(ubiG)
ECHG: FY206_16995(ubiG)
EBG: FAI37_13810(ubiG)
ESA: ESA_00968
CSK: ES15_1220(ubiG)
CTU: CTU_28770(ubiG)
KPN: KPN_02641(ubiG)
KPU: KP1_3875(ubiG)
KPP: A79E_1462
KPT: VK055_4874(ubiG)
KPR: KPR_2072(ubiG)
KPX: PMK1_00139(ubiG)
KPNU: LI86_07875
KPNK: BN49_3857(ubiG)
KVA: Kvar_1412
KPE: KPK_1510(ubiG)
KOX: KOX_26130
KOE: A225_4126
EAE: EAE_24235
EAR: CCG28972
KLW: DA718_08700(ubiG)
CRO: ROD_23541(ubiG)
CKO: CKO_00542
CPOT: FOB25_19075(ubiG)
CAMA: F384_11970
BFL: Bfl477(ubiG)
BPN: BPEN_493(ubiG)
BVA: BVAF_478(ubiG)
BCHR: BCHRO640_508(ubiG)
BEN: BOBLI757_482(ubiG)
BED: BTURN675_471(ubiG)
HDE: HDEF_1517(ubiG)
SECT: A359_01260
RIP: RIEPE_0073(ubiG)
EBT: EBL_c13050(ubiG)
REE: electrica_01501(ubiG_1)
CLAP: NCTC11466_01350(ubiG)
KIE: NCTC12125_00434(ubiG)
LER: GNG29_15615(ubiG)
LEA: GNG26_15480(ubiG)
LNI: CWR52_19710(ubiG)
BUF: D8682_08840(ubiG)
METY: MRY16398_16540(ubiG)
AHN: NCTC12129_01585(ubiG)
IZH: FEM41_22145(ubiG)
YRE: HEC60_10600(ubiG)
SGOE: A8O29_007260(ubiG)
EBF: D782_1417
YPE: YPO1215(ubiG)
YPK: y2973(ubiG)
YPH: YPC_2994(ubiG)
YPA: YPA_0929
YPN: YPN_2762
YPM: YP_0922(ubiG)
YPG: YpAngola_A1311(ubiG)
YPZ: YPZ3_1119(ubiG)
YPD: YPD4_1080(ubiG)
YPX: YPD8_1067(ubiG)
YPW: CH59_629(ubiG)
YPJ: CH55_1334(ubiG)
YPV: BZ15_2342(ubiG)
YPL: CH46_3917(ubiG)
YPS: YPTB1255(ubiG)
YPO: BZ17_1272(ubiG)
YPI: YpsIP31758_2768(ubiG)
YPY: YPK_2847
YPB: YPTS_1342
YPQ: DJ40_984(ubiG)
YPU: BZ21_523(ubiG)
YPR: BZ20_734(ubiG)
YPC: BZ23_855(ubiG)
YPF: BZ19_653(ubiG)
YEN: YE1394(pufX)
YEY: Y11_02631
YEW: CH47_810(ubiG)
YET: CH48_267(ubiG)
YEE: YE5303_11721(pufX)
YAL: AT01_1145(ubiG)
YFR: AW19_1822(ubiG)
YIN: CH53_340(ubiG)
YKR: CH54_3964(ubiG)
YRO: CH64_1164(ubiG)
YRU: BD65_814(ubiG)
YHI: D5F51_05410(ubiG)
YCA: F0T03_07850(ubiG)
YMO: HRD69_12065(ubiG)
SMAR: SM39_2867(ubiG)
SMAC: SMDB11_2666(ubiG)
SMW: SMWW4_v1c33780(ubiG)
SPE: Spro_3270
SRL: SOD_c31870(ubiG)
SPLY: Q5A_017290(ubiG)
SMAF: D781_3062
SERF: L085_11795
SFJ: SAMEA4384070_3386(ubiG)
SOF: NCTC11214_03417(ubiG)
RAA: Q7S_06195
EAME: GXP68_06825(ubiG)
ECA: ECA1200(ubiG)
PATR: EV46_06035
PATO: GZ59_12290(ubiG)
PCT: PC1_1104
PEC: W5S_3210
PPUJ: E2566_06205(ubiG)
SGL: SG1583
SOD: Sant_1368(ubiG)
PES: SOPEG_2811(ubiG)
SENY: HBA_0595(ubiG)
DDD: Dda3937_01773(ubiG)
DDQ: DDI_0943
DAQ: DAQ1742_03113(ubiG)
DIC: Dpoa569_002652(ubiG)
BRB: EH207_05000(ubiG)
BNG: EH206_16185(ubiG)
EAM: EAMY_2346(ubiG)
EAY: EAM_2265(ubiG)
ETA: ETA_12250(ubiG)
EPY: EpC_12840(ubiG)
EPR: EPYR_01368(ubiG)
EBI: EbC_30410(ubiG)
ERJ: EJP617_34090(ubiG)
EGE: EM595_2487(ubiG)
EHD: ERCIPSTX3056_154(ubiG)
ERWI: GN242_06500(ubiG)
WBR: ubiG
WGL: WIGMOR_0316(ubiG)
PAM: PANA_2615(ubiG)
PLF: PANA5342_1445(ubiG)
PAJ: PAJ_1903(ubiG)
PVA: Pvag_2086(ubiG)
PSTW: DSJ_16960
PEY: EE896_06275(ubiG)
PDIS: D8B20_11605(ubiG)
MINT: C7M51_02052(ubiG)
MTHI: C7M52_00790(ubiG)
TPTY: NCTC11468_02487(ubiG)
PLU: plu3051(ubiG)
PAY: PAU_01557(ubiG)
PMR: PMI1733(ubiG)
PMIB: BB2000_1840(ubiG)
PHAU: PH4a_00370
PCIB: F9282_12345(ubiG)
PCOL: F1325_12265(ubiG)
XBO: XBJ1_0729(ubiG)
XBV: XBW1_2762(ubiG)
XNE: XNC1_2856(ubiG)
XNM: XNC2_2751(ubiG)
XDO: XDD1_2558(ubiG)
XPO: XPG1_0861(ubiG)
PSI: S70_02260
PSX: DR96_3612(ubiG)
PRG: RB151_026420(ubiG)
PHEI: NCTC12003_01582(ubiG)
PRQ: CYG50_02850(ubiG)
PRJ: NCTC6933_02310(ubiG)
PVC: G3341_08245(ubiG)
MMK: MU9_1842
ASY: AUT07_00408(ubiG)
ANS: ArsFIN_26170(ubiG)
ETR: ETAE_2337(ubiG)
ETD: ETAF_2109
ETE: ETEE_0360(ubiG)
PRAG: EKN56_05570(ubiG)
LRI: NCTC12151_01296(ubiG_1)
PDZ: HHA33_10200(ubiG)
PSHI: SAMEA2665130_1991(ubiG)
HDU: HD_1750(ubiG)
HAP: HAPS_0498(ubiG)
HPAS: JL26_03360
HPAK: JT17_01125
HSO: HS_1162(ubiG)
HSM: HSM_1579
PMU: PM0840(ubiG)
PMV: PMCN06_0914(ubiG)
PMP: Pmu_09250(ubiG)
PMUL: DR93_1680(ubiG)
PDAG: 4362423_00486(ubiG)
MHT: D648_6910
MHAT: B824_7810
MHX: MHH_c12910(ubiG)
MHAE: F382_11565
MHAM: J450_10230
MHAO: J451_11675
MHAL: N220_03685
MHAQ: WC39_10185
MHAY: VK67_10185
MVR: X781_7040
MVE: X875_5230
MANN: GM695_05370(ubiG)
APL: APL_0285(ubiG)
APJ: APJL_0296(ubiG)
APA: APP7_0288(ubiG)
AIO: EXH44_01350(ubiG)
ALIG: NCTC10568_01248(ubiG)
BTO: WQG_10270
BTRE: F542_11780
BTRH: F543_13270
BTRA: F544_10680
APAG: EIA51_07355(ubiG)
AVT: NCTC3438_01121(ubiG_2)
PAET: NCTC13378_00484(ubiG)
XFA: XF_2471
XFT: PD_1488(ubiG)
XCC: XCC2269(ubiG)
XCB: XC_1846
XCP: XCR_2540(ubiG)
XCV: XCV2574(ubiG)
XAX: XACM_2381(ubiG)
XAC: XAC2377(ubiG)
XCI: XCAW_02042(ubiG)
XFU: XFF4834R_chr23880(ubiG)
XOM: XOO2548(XOO2548)
XOO: XOO2702(ubiG)
XOP: PXO_00379(ubiG)
XOR: XOC_2125(ubiG)
XAL: XALC_1919(ubiG)
XPH: XppCFBP6546_01130(XppCFBP6546P_01130)
XCZ: EBN15_10485(ubiG)
SML: Smlt3314(ubiG) Smlt3451
SMZ: SMD_2886(ubiG) SMD_3032
PSD: DSC_08215
LEZ: GLE_1817(ubiG) GLE_4759
LYJ: FKV23_10240(ubiG)
DYE: EO087_08275(ubiG)
RBD: ALSL_1763
VCH: VC1257
VCS: MS6_1038
VCE: Vch1786_I0761(ubiG)
VCI: O3Y_05840
VCO: VC0395_A0876(ubiG)
VCR: VC395_1376(ubiG)
VCM: VCM66_1212(ubiG)
VCX: VAA049_1536(ubiG)
VCZ: VAB027_1933(ubiG)
VVU: VV1_3040(ubiG)
VVY: VV1246
VPA: VP1933
VAG: N646_1014
VSP: VS_1937
VNI: VIBNI_A2052(ubiG)
VAN: VAA_01976
VAU: VANGNB10_cI1177c(ubiG)
VSC: VSVS12_01820(ubiG)
VTA: A0410(ubiG)
VAF: D1115_09490(ubiG)
VNL: D3H41_10575(ubiG)
VCC: FAZ90_06025(ubiG)
VAS: GT360_07705(ubiG)
VFI: VF_1203(ubiG)
VFM: VFMJ11_1282(ubiG)
PPR: PBPRA2457
SALY: E8E00_08410(ubiG)
SKS: FCN78_05040(ubiG)
SCOT: HBA18_05285(ubiG)
PAE: PA3171(ubiG)
PAEV: N297_2803 N297_3282(ubiG)
PAEI: N296_2803 N296_3282(ubiG)
PAEC: M802_2800 M802_3280(ubiG)
PAEO: M801_2669 M801_3147(ubiG)
PMY: Pmen_1845
PPSE: BN5_1671(ubiG1)
PCQ: PcP3B5_16770(ubiG_1)
PPU: PP_1765(ubiG) PP_3629
PPX: T1E_1798 T1E_3014(ubiG)
PPUN: PP4_22000 PP4_40060(ubiG)
PST: PSPTO_1742(ubiG)
PSB: Psyr_3650
PSYR: N018_07170
PSP: PSPPH_3670(ubiG)
PVD: CFBP1590__1616(ubiG)
PFL: PFL_4317(ubiG)
PPRC: PFLCHA0_c43890(ubiG)
PPRO: PPC_4427(ubiG)
PFO: Pfl01_4081(ubiG)
PFS: PFLU_1639(ubiG) PFLU_3401
PMAN: OU5_1033 OU5_1724(ubiG)
PSA: PST_1307 PST_2323(ubiG)
PSZ: PSTAB_2203(ubiG)
PSR: PSTAA_2349(ubiG)
PLUL: FOB45_17735(ubiG)
PPUU: PputUW4_01355(ubiG)
PKC: PKB_3910(ubiG)
PSES: PSCI_0351
PSEM: TO66_22615
PSOS: POS17_4393(ubiG) POS17_4991(Cyan7822_3759)
PANR: A7J50_1797
PSET: THL1_3887
PADE: C3B55_00700(ubiG)
AVN: Avin_15760(ubiG)
AVL: AvCA_15760(ubiG)
AVD: AvCA6_15760(ubiG)
ACX: Achr_27010(ubiG)
PAGR: E2H98_17185(ubiG)
EMO: DM558_07865(ubiG)
PAR: Psyc_0121(ubiG)
PALI: A3K91_0158
PSYC: DABAL43B_0141(ubiG)
PSYA: AOT82_1664
PSYP: E5677_12695(ubiG)
ACB: A1S_0036
ABM: ABSDF0045(ubiG)
ABY: ABAYE3834(ubiG)
ABN: AB57_0076
ABB: ABBFA_03445(ubiG)
ABX: ABK1_0067
ABD: ABTW07_0065(ubiG)
ABH: M3Q_267
ABAD: ABD1_00340(ubiG)
ABAZ: P795_17055
ABAU: IX87_14760
ABAA: IX88_02500
ACC: BDGL_002953(ubiG)
ACI: ACIAD0044(ubiG)
AID: CTZ23_00210(ubiG)
ADV: DJ533_18235(ubiG)
AWU: BEN71_18625(ubiG)
ACUM: C9E88_004560(ubiG)
AGU: AS4_42810(ubiG)
AUG: URS_1173
ADS: FPL17_14050(ubiG)
MCT: MCR_1825(ubiG)
MCS: DR90_147(ubiG)
MCAT: MC25239_01735(ubiG)
MCUN: NCTC10297_00375(ubiG)
SON: SO_2413(ubiG)
SDN: Sden_1949
SFR: Sfri_2131
SAZ: Sama_1730
SBL: Sbal_2061
SPL: Spea_2066
SWP: swp_2480
SVO: SVI_2067(ubiG)
SLJ: EGC82_10525(ubiG)
SMAI: EXU30_00450(ubiG)
SPOL: FH971_09290(ubiG)
SBK: SHEWBE_2790(ubiG)
SKH: STH12_01407(ubiG)
ILO: IL1361(ubiG)
CPS: CPS_2330(ubiG)
COV: EKO29_10955(ubiG)
LSD: EMK97_01870(ubiG)
THT: E2K93_15890(ubiG)
THAP: FNC98_07060(ubiG)
PHA: PSHAa1420(ubiG)
PTN: PTRA_a1790(ubiG)
PAT: Patl_2471
PSM: PSM_A1463(ubiG)
PSEO: OM33_10610
PEA: PESP_a1832(ubiG)
PSPO: PSPO_a1663(ubiG)
PART: PARC_a2139(ubiG)
PTU: PTUN_a2128(ubiG)
PNG: PNIG_a1885(ubiG)
PTD: PTET_a1693(ubiG)
PSEN: PNC201_09080(ubiG1) PNC201_21330(ubiG4)
PDJ: D0907_07750(ubiG)
PAGA: PAGA_a2108(ubiG)
MAQ: Maqu_2495
MHC: MARHY1147 MARHY2416(ubiG)
MAD: HP15_1227(ubiG)
MBS: MRBBS_1391(ubiG)
MARJ: MARI_06600(ubiG)
AMAD: I636_10715
ALR: DS731_02535(ubiG) DS731_11425(ubiG)
APEL: CA267_000355(ubiG)
GNI: GNIT_1774(ubiG) GNIT_3129(ubiG)
SALM: D0Y50_17595(ubiG)
SALK: FBQ74_01715(ubiG) FBQ74_07825(ubiG)
FBL: Fbal_1944
FES: HER31_06885(ubiG)
MVS: MVIS_2643(ubiG)
MYA: MORIYA_1176(ubiG)
MMAA: FR932_08880(ubiG)
CJA: CJA_2128(ubiG)
TTU: TERTU_1380(ubiG)
SAGA: M5M_02505
MICC: AUP74_02988(ubiG_2)
MICT: FIU95_07130(ubiG)
MHYD: GTQ55_10780(ubiG)
CBU: CBU_0350(ubiG)
CBS: COXBURSA331_A0458(ubiG)
CBD: CBUD_1729(ubiG)
CBG: CbuG_1657(ubiG)
CBC: CbuK_0546(ubiG)
CEY: CleRT_12670(ubiG)
RVI: RVIR1_11820(ubiG)
ALG: AQULUS_09620(ubiG)
ASIP: AQUSIP_14050(ubiG_2)
LPN: lpg1699(ubiG)
LPH: LPV_1964(ubiG)
LPO: LPO_1733(ubiG)
LPM: LP6_0763 LP6_1676(ubiG)
LPF: lpl1658(ubiG)
LPP: lpp1664(ubiG)
LPC: LPC_1128(ubiG)
LPA: lpa_02451(ubiG)
LLO: LLO_1704(ubiG)
LFA: LFA_1709(ubiG)
LHA: LHA_1454(ubiG)
LOK: Loa_01698
LCD: clem_07615(ubiG)
LSH: CAB17_13600(ubiG)
LLG: 44548918_01295(ubiG)
LIB: E4T55_00855(ubiG)
LGT: E4T54_11090(ubiG)
LJR: NCTC11533_01641(ubiG_1)
LCJ: NCTC11976_02330(ubiG)
LWA: SAMEA4504053_1647(ubiG_2)
TMC: LMI_1885(ubiG)
MCA: MCA1164 MCA1272(ubiG)
METL: U737_15980(ubiG)
FTU: FTT_1590c(ubiG)
FTQ: RO31_1868(ubiG)
FTF: FTF1590c(ubiG)
FTW: FTW_0310(ubiG)
FTT: FTV_1516(ubiG)
FTG: FTU_1601(ubiG)
FTL: FTL_1638
FTH: FTH_1581(ubiG)
FTA: FTA_1732(ubiG)
FTS: F92_09070
FTI: FTS_1599(ubiG)
FTC: DA46_1106(ubiG)
FTV: CH67_2042(ubiG)
FTZ: CH68_1770(ubiG)
FTM: FTM_0272(ubiG)
FTN: FTN_0321(ubiG)
FTX: AW25_1719(ubiG)
FTD: AS84_1299 AS84_380(ubiG)
FTY: CH70_1758(ubiG) CH70_713
FPH: Fphi_0504
FPT: BZ13_1526(ubiG)
FPI: BF30_700(ubiG)
FPM: LA56_1672(ubiG)
FPX: KU46_854(ubiG)
FPZ: LA55_326(ubiG)
FPJ: LA02_117(ubiG)
FNA: OOM_0304
FRC: KX01_127(ubiG)
FMI: F0R74_00040(ubiG)
AFRI: E3E15_01805(ubiG)
AII: E4K63_06020(ubiG)
TCX: Tcr_1190
HTR: EPV75_06555(ubiG)
HMAR: HVMH_1196(ubiG)
MEJ: Q7A_954
MEC: Q7C_985
CYQ: Q91_1256
CZA: CYCME_1171(ubiG)
THIG: FE785_05390(ubiG)
BLEP: AL038_04145(ubiG)
NOC: Noc_2296
NHL: Nhal_2413
NWA: Nwat_2129
NTT: TAO_0685
RHH: E0Z06_07725(ubiG)
TTP: E6P07_00845(ubiG) E6P07_07795(ubiG)
HHA: Hhal_0575
SPIZ: GJ672_03345(ubiG) GJ672_06965(ubiG)
GAI: IMCC3135_25850(ubiG_2)
GHL: GM160_03740(ubiG)
CSA: Csal_1858
HEL: HELO_2571(ubiG)
HCO: LOKO_01765 LOKO_01863(ubiG_2)
HBE: BEI_1854(ubiG)
KUY: FY550_08245(ubiG)
PAUR: FGL86_13310(ubiG)
ABO: ABO_1753(ubiG)
ADI: B5T_02982(ubiG)
APAC: S7S_10750
AXE: P40_13845
KKO: Kkor_0890
MPRI: MP3633_1346(ubiG)
TOL: TOL_2293
OAI: OLEAN_C13870(ubiG)
NCU: F0U83_04160(ubiG)
NIK: F5I99_03825(ubiG)
BMAR: HF888_06460(ubiG)
LLP: GH975_03860(ubiG) GH975_05460(ubiG)
AHA: AHA_2331(ubiG)
ASA: ASA_1948(ubiG)
AVR: B565_1909
ASR: WL1483_2308(ubiG)
ACAV: VI35_12445
TAU: Tola_1431
OCE: GU3_11295
DNO: DNO_0538(ubiG)
CHJ: NCTC10426_01279(ubiG)
ORB: IPMB12_08895(ubiG)
SOK: D0B54_12765(ubiG)
SINI: GT972_04220(ubiG)
SLIM: SCL_1170
SALN: SALB1_3373
TBN: TBH_C2137
RMA: Rmag_0608
REO: HUE58_02945(ubiG)
VOK: COSY_0561(ubiG)
EBH: BSEPE_0802(ubiG)
BCIB: IM45_869
BCIG: AB162_335(ubiG)
GPB: HDN1F_13880(ubiG)
ENM: EBS_1312(ubiG)
NME: NMB2030(ubiG)
NMP: NMBB_2326
NMH: NMBH4476_1972(ubiG)
NMD: NMBG2136_1928(ubiG)
NMM: NMBM01240149_0152(ubiG)
NMS: NMBM01240355_1965(ubiG)
NMQ: NMBM04240196_1972(ubiG)
NMZ: NMBNZ0533_1962(ubiG)
NMA: NMA0410
NMW: NMAA_0126(ubiG)
NMX: NMA510612_0442(ubiG)
NMC: NMC2009(ubiG)
NMN: NMCC_0169(ubiG)
NMT: NMV_2233(ubiG)
NMI: NMO_0136(ubiG)
NGO: NGO2074
NGK: NGK_2536
NLA: NLA_3490(ubiG)
NWE: SAMEA3174300_1872(ubiG)
NFV: FAH67_10985(ubiG)
NSF: FAH66_10330(ubiG)
NZL: D0T92_09805(ubiG)
NAQ: D0T90_04240(ubiG)
NBL: GJV52_04460(ubiG)
NZO: SAMEA4504057_2127(ubiG)
KKI: KKKWG1_0311(ubiG)
KOA: H3L93_10630(ubiG)
ECOR: SAMEA4412678_1244(ubiG)
AFF: H3L97_03355(ubiG)
CSTE: H3L98_03040(ubiG)
CVI: CV_1031(ubiG)
CHRM: FYK34_00895(ubiG)
IOD: EJO50_00795(ubiG)
LHK: LHK_00951(ubiG)
PSE: NH8B_0936
AMAH: DLM_0330
DEE: HQN60_15290(ubiG)
CHIZ: HQ393_06825(ubiG)
CFON: HZU75_01175(ubiG)
RSO: RSc0898(ubiG) RSp0597
RSC: RCFBP_20583(ubiG)
RSN: RSPO_c02460(ubiG)
REH: H16_A0787(ubiG) H16_A1649(h16_A1649)
CNC: CNE_1c07990(ubiG1) CNE_1c16690(ubiG2)
RME: Rmet_0711(ubiG) Rmet_3848
CGD: CR3_0685(ubiG) CR3_3759(ubiG)
BMA: BMA0437(ubiG)
BMV: BMASAVP1_A2582(ubiG)
BML: BMA10229_A0956(ubiG)
BMN: BMA10247_0191(ubiG)
BMAL: DM55_1824(ubiG)
BMAE: DM78_1033(ubiG)
BMAQ: DM76_1798(ubiG)
BMAI: DM57_2463
BMAF: DM51_231(ubiG)
BMAZ: BM44_2798(ubiG)
BMAB: BM45_2366(ubiG)
BPS: BPSL2523(ubiG)
BPM: BURPS1710b_3003(ubiG)
BPL: BURPS1106A_2954(ubiG)
BPD: BURPS668_2892(ubiG)
BPR: GBP346_A3071(ubiG)
BPSE: BDL_2913(ubiG)
BPSM: BBQ_780(ubiG)
BPSU: BBN_908(ubiG)
BPSD: BBX_1314(ubiG)
BPZ: BP1026B_I0790(ubiG)
BPK: BBK_2423(ubiG)
BPSH: DR55_1987(ubiG)
BPSA: BBU_3031(ubiG)
BPSO: X996_1633(ubiG)
BUT: X994_3626(ubiG)
BTE: BTH_I1630(ubiG)
BTQ: BTQ_2290(ubiG)
BTJ: BTJ_26(ubiG)
BTZ: BTL_1323(ubiG)
BTD: BTI_1102(ubiG)
BTV: BTHA_1416(ubiG)
BTHE: BTN_85(ubiG)
BTHM: BTRA_1548(ubiG)
BTHA: DR62_221
BTHL: BG87_1529(ubiG)
BOK: DM82_2148(ubiG)
BOC: BG90_2564(ubiG)
BVE: AK36_2899(ubiG)
BCN: Bcen_0559
BCJ: BCAL2959(ubiG)
BCEN: DM39_874(ubiG)
BCEW: DM40_1525 DM40_1699(ubiG)
BCEO: I35_0904(ubiG)
BAM: Bamb_0914
BMJ: BMULJ_00972(ubiG)
BMU: Bmul_2266
BMK: DM80_3387(ubiG) DM80_605(ubiG)
BMUL: NP80_1139(ubiG)
BCT: GEM_2482
BCED: DM42_789(ubiG)
BDL: AK34_2137(ubiG)
BCON: NL30_10465
BUB: BW23_696(ubiG)
BLAT: WK25_04900
BTEI: WS51_15440
BSEM: WJ12_04810
BPSL: WS57_22740
BMEC: WJ16_04835
BSTG: WT74_05180
BGU: KS03_1804(ubiG) KS03_4434
BGO: BM43_2332(ubiG)
BUK: MYA_0930
BUL: BW21_1231(ubiG)
BXE: Bxe_A0972
BXB: DR64_3133(ubiG)
BPH: Bphy_0736
BFN: OI25_2408(ubiG)
PMEG: FNZ07_28015(ubiG)
PNU: Pnuc_0491
PNE: Pnec_1317
PLG: NCTC10937_03991(ubiG_2)
HYF: DTO96_100378(ubiG_1)
LMIR: NCTC12852_01215(ubiG)
CABA: SBC2_26930(ubiG)
BPE: BP0942(ubiG)
BPC: BPTD_0938(ubiG)
BPER: BN118_1281(ubiG)
BPET: B1917_2905(ubiG)
BPEU: Q425_8780(ubiG)
BPAR: BN117_1650(ubiG)
BPA: BPP3136(ubiG)
BBH: BN112_1279(ubiG)
BBR: BB3475(ubiG)
BBM: BN115_3263(ubiG)
BBX: BBS798_3307(ubiG)
BPT: Bpet0843 Bpet1881(ubiG)
BAV: BAV1345(ubiG)
BHO: D560_2477(ubiG)
BHM: D558_2456(ubiG)
BHZ: ACR54_03090(ubiG_2)
BTRM: SAMEA390648703854(pufX_2)
TEA: KUI_0555(ubiG)
TEG: KUK_0424(ubiG)
TAS: TASI_0602
TAT: KUM_0421(ubiG)
AMIM: MIM_c22880(ubiG)
BPSI: IX83_05980
AFQ: AFA_12015
AAQU: D3M96_12855(ubiG)
ODI: ODI_R1515
PIG: EGT29_08710(ubiG)
KGY: EHF36_12665(ubiG)
RFR: Rfer_2828
RHF: EUB48_06840(ubiG)
AAV: Aave_3278
AAA: Acav_1977
ACRA: BSY15_3158(ubiG)
VEI: Veis_3117
DAC: Daci_4717
COF: FOZ74_00745(ubiG) FOZ74_01775(ubiG)
LIM: L103DPR2_01281(ubiG_3)
LIH: L63ED372_00856(ubiG)
HYR: BSY239_1124(ubiG)
HYC: E5678_01815(ubiG)
HPSE: HPF_09515(ubiG1) HPF_16720 HPF_17190(ubiG2)
CBAA: SRAA_1433
CBAB: SMCB_0728(ubiG)
HAR: HEAR1489 HEAR2584(ubiG)
MMS: mma_2678(ubiG) mma_3439
JAG: GJA_4097(ubiG)
JAS: FJQ89_24605(ubiG)
JLV: G3257_07785(ubiG)
HSE: Hsero_3697(ubiG)
HRB: Hrubri_3665(ubiG)
HHF: E2K99_18810(ubiG)
CFU: CFU_0226 CFU_3759(ubiG)
CARE: LT85_4305
MPLI: E1742_22910(ubiG)
OFO: BRW83_2215(ubiG)
DUG: HH213_18990(ubiG)
TIN: Tint_1515
THI: THI_1914(ubiG)
RGE: RGE_13940(ubiG) RGE_29320
SNN: EWH46_03545(ubiG)
BBAG: E1O_20640
NEU: NE0446 NE2547(ubiG)
NET: Neut_2507
METR: BSY238_3080(ubiG)
DOE: DENOEST_2811(ubiG)
TBD: Tbd_0946
MFA: Mfla_1576
MMB: Mmol_0902
MEH: M301_0956
MEP: MPQ_1678
MBAC: BN1209_0844(ubiG)
MBAT: BN1208_0875(ubiG)
SLT: Slit_2069
NIM: W01_00920 W01_07410(ubiG)
SPLB: SFPGR_20220(ubiG)
SNIV: SFSGTM_21680(ubiG)
EBA: ebA4291 ebA914(ubiG)
OTR: OTERR_21930(ubiG)
DAR: Daro_1227
DEY: HYN24_10325(ubiG)
AZO: azo2589(ubiG) azo2673
TCL: Tchl_2965
FMY: HO273_02665(ubiG)
KBL: CKBE_00549(ubiG)
KBT: BCUE_0695
KGA: ST1E_0779
KON: CONE_0676
KSO: CKSOR_00418(ubiG)
BPRC: D521_1486
CFZ: CSG_17430
CVO: CVOL_0041
GUR: Gura_0848
GLO: Glov_1008
GEO: Geob_0966
GEM: GM21_2295
GEB: GM18_1318
PPD: Ppro_1423
DEU: DBW_2839(ubiG_2)
DVL: Dvul_0356
DMA: DMR_08360 DMR_39330(ubiG)
LIP: LIA014
LIR: LAW_10014
DSF: UWK_02424
DOL: Dole_3189
DML: Dmul_25300(ubiG)
DAT: HRM2_14570(ubiG)
DOV: DSCO28_45360(ubiG)
DALK: DSCA_29560(ubiG)
ADE: Adeh_3194
MXA: MXAN_5369
HOH: Hoch_2347
SFU: Sfum_3425
DBR: Deba_2164
RPR: RP622
RPO: MA1_02985
RPW: M9W_02990
RPZ: MA3_03030
RPG: MA5_00060
RPS: M9Y_02995
RPV: MA7_02985
RPQ: rpr22_CDS601(ubiG)
RPL: H375_9110
RPN: H374_4330
RTY: RT0613(ubiG)
RCM: A1E_01640
RCC: RCA_01560
RBE: RBE_0456(ubiG)
RBO: A1I_05420
RCO: RC0965(ubiG)
RFE: RF_0414(ubiG)
RAK: A1C_04890
RRI: A1G_05300
RRA: RPO_05365
RRC: RPL_05345
RRH: RPM_05330
RRB: RPN_01690
RRN: RPJ_05305
RRP: RPK_05275
RRM: RRM_04980
RRR: RRR_04950
RMS: RMA_0991(ubiG)
RMI: RMB_03155
RPK: RPR_07250
RAF: RAF_ORF0868(ubiG)
RJA: RJP_0681(ubiG)
RSV: Rsl_1114(ubiG)
RSW: MC3_05360
RPH: RSA_05325
RAU: MC5_03065
RMO: MCI_02005
RPP: MC1_05370
RRE: MCC_05950
RAM: MCE_06330
RMC: RMONA_04425(ubiG_4)
RAS: RAS_10750(ubiG)
OTS: OTBS_1641(ubiG)
OTT: OTT_0926(ubiG)
WOL: WD_0350
WEN: wHa_04930
WED: wNo_09740
WPI: WP0183
WBM: Wbm0195
WOO: wOo_06110
WCL: WCLE_003390(ubiG)
AMA: AM566(ubiG) AM571(ubiG)
AMF: AMF_422(ubiG) AMF_426(ubiG)
ACN: ACIS_00740(ubiG)
APH: APH_0606(ubiG)
APY: YYU_02880
APD: YYY_02880
APHA: WSQ_02875
AOH: AOV_01990(ubiG)
ERU: Erum4110(probable_ubiG)
ERW: ERWE_CDS_04270(ubiG)
ERG: ERGA_CDS_04210(ubiG)
ECN: Ecaj_0402
ECH: ECH_0637(ubiG)
ECHA: ECHHL_0561(ubiG)
ECHJ: ECHJAX_0496(ubiG)
ECHL: ECHLIB_0497(ubiG)
ECHS: ECHOSC_0570(ubiG)
ECHV: ECHSTV_0485(ubiG)
ECHW: ECHWAK_0490(ubiG)
ECHP: ECHWP_0558(ubiG)
EHH: EHF_0566(ubiG)
NSE: NSE_0628(ubiG)
NRI: NRI_0599(ubiG)
NHM: NHE_0603(ubiG)
NEF: GP480_02535(ubiG)
MMN: midi_00199(ubiG)
RBT: NOVO_06670(ubiG)
REN: EF513_05455(ubiG)
MLO: mlr3442
MESM: EJ066_03375(ubiG)
MES: Meso_3002
RPOD: E0E05_15700(ubiG)
NIY: FQ775_14635(ubiG)
PMOB: HG718_01065(ubiG)
SME: SMc02440(ubiG)
SMX: SM11_chr2775(ubiG)
SMI: BN406_02473(ubiG)
SMEL: SM2011_c02440(ubiG)
SMER: DU99_14525
SMD: Smed_2506
RHI: NGR_c26610(ubiG)
SFH: SFHH103_02587(ubiG)
SFD: USDA257_c50230(ubiG)
SIX: BSY16_3455(ubiG)
SAME: SAMCFNEI73_Ch2986(ubiG)
EAD: OV14_0017(ubiG)
ATU: Atu3508(ubiG)
ARA: Arad_4133(ubiG)
ATF: Ach5_33650(ubiG)
AVI: Avi_3965(ubiG)
ARO: B0909_21090(ubiG)
AGT: EYD00_16325(ubiG)
ALF: CFBP5473_17930(ubiG)
RLE: RL1651 RL2996 RL4286(ubiG)
RTR: RTCIAT899_CH16160(ubiG)
RIR: BN877_II0524(ubiG)
RPUS: CFBP5875_16485(ubiG)
RHL: LPU83_3772(ubiG1)
RGA: RGR602_CH03678(ubiG)
RHT: NT26_3385(ubiG)
RJG: CCGE525_19075(ubiG)
RGR: FZ934_14680(ubiG)
NEN: NCHU2750_32900(ubiG)
LAS: CLIBASIA_03845(ubiG)
LAA: WSI_03695
LSO: CKC_04790
LAR: lam_582(ubiG)
ABAW: D5400_20745(ubiG)
BMEL: DK63_1248(ubiG)
BMI: BMEA_A1926(ubiG)
BMZ: BM28_A1864(ubiG)
BMEE: DK62_1696(ubiG)
BMF: BAB1_1085 BAB1_1875(ubiG)
BABO: DK55_1819(ubiG)
BABR: DO74_69(ubiG)
BABT: DK49_1576(ubiG)
BABB: DK48_300(ubiG)
BABU: DK53_1803(ubiG)
BABS: DK51_1740(ubiG)
BABC: DO78_1723(ubiG)
BMS: BR1872(ubiG)
BSI: BS1330_I1866(ubiG)
BSF: BSS2_I1811(ubiG)
BSUI: BSSP1_I1674(ubiG)
BSUP: BSPT1_I1691(ubiG)
BSUV: BSPT2_I1674(ubiG)
BSUC: BSSP2_I1679(ubiG)
BMT: BSUIS_A1713(ubiG)
BSZ: DK67_479(ubiG)
BSV: BSVBI22_A1868(ubiG)
BOV: BOV_1803(ubiG)
BCS: BCAN_A1916(ubiG)
BOL: BCOUA_I1872(ubiG)
BCAR: DK60_1862(ubiG)
BCAS: DA85_08995
BMR: BMI_I1892(ubiG)
BPP: BPI_I1932(ubiG)
BPV: DK65_1646(ubiG)
BVL: BF3285c1_0997(ubiG)
OAN: Oant_1033
OAH: DR92_576(ubiG)
OCH: CES85_2394(ubiG)
BJA: bll0214(ubiG)
BBT: BBta_0908(ubiG) BBta_7221 BBta_7600(ubiG)
BRS: S23_05880(ubiG) S23_23160
BBET: F8237_17250(ubiG) F8237_26670(ubiG)
RPA: RPA0603(ubiG)
RPC: RPC_0515
RPD: RPD_0100
RPE: RPE_0157
RPT: Rpal_0607
NWI: Nwi_0381
NHA: Nham_0474
OCA: OCAR_4093(ubiG)
OCG: OCA5_c04170(ubiG)
OCO: OCA4_c04160(ubiG)
BOS: BSY19_2137(ubiG)
BOF: FQV39_08915(ubiG)
VGO: GJW-30_1_00396(ubiG)
TRB: HB776_21315(ubiG)
BHE: BH04020(ubiG)
BHN: PRJBM_00408(ubiG)
BHS: BM1374165_00381(ubiG)
BQU: BQ03050(ubiG)
BQR: RM11_0285
BBK: BARBAKC583_0369(ubiG)
BTR: BT_0612(ubiG)
BTX: BM1374166_00574(ubiG)
BGR: Bgr_04340(ubiG)
BCD: BARCL_1052(ubiG)
BAUS: BAnh1_03310(ubiG)
BVN: BVwin_03010(ubiG)
BANC: PU02_1282
BEZ: NCTC12898_00254(ubiG)
BARN: D1092_01120(ubiG)
BKY: D1093_04695(ubiG)
BALS: HWV54_05475(ubiG)
XAU: Xaut_3086
AZC: AZC_4300
ANC: GBB76_08185(ubiG)
APRA: G3A50_05390(ubiG)
MDI: METDI1105
MEX: Mext_0959
MCH: Mchl_0922
MPO: Mpop_0897
MOR: MOC_0137(ubiG) MOC_6032
META: Y590_03805
MICO: GDR74_17170(ubiG)
BBAR: RHAL1_03747(ubiG)
HDN: Hden_3524
HMC: HYPMC_4902(ubiG)
RVA: Rvan_2734
PHL: KKY_2899
FIL: BN1229_v1_1253(ubiG)
FIY: BN1229_v1_1251(ubiG)
BVR: BVIR_297
BLAG: BLTE_00180(ubiG)
PLEO: OHA_1_02522(ubiG_1) OHA_1_03456(ubiG_2)
MMED: Mame_00870(ubiG)
BRN: D1F64_20995(ubiG)
MCG: GL4_3274
THD: BHV28_02840(ubiG)
HDI: HDIA_3192 HDIA_3771(ubiG)
NOH: G5V57_04855(ubiG) G5V57_24755(ubiG)
METG: HT051_03485(ubiG)
CCR: CC_0840
CAK: Caul_0947
CSE: Cseg_0893
CAUF: CSW63_18940(ubiG)
PZU: PHZ_c0842(ubiG)
BREV: E7T10_00840(ubiG)
BMED: GYM46_06380(ubiG)
SIL: SPO0067(ubiG)
RUA: D1823_13815(ubiG)
RUT: FIU92_17390(ubiG2)
RSP: RSP_1175(ubiG)
RCP: RCAP_rcc00210(ubiG)
RDE: RD1_0392(ubiG) RD1_0737(ubiG)
RLI: RLO149_c042050(ubiG)
RPON: G3256_00570(ubiG)
PDE: Pden_2589
PARR: EOJ32_04365(ubiG)
PKD: F8A10_09815(ubiG)
DSH: Dshi_3400(ubiG2) Dshi_3550(ubiG1)
KVL: KVU_2221(ubiG)
KRO: BVG79_02324(ubiG)
PSF: PSE_0011(ubiG)
PGA: PGA1_c34680(ubiG)
PGL: PGA2_c32890(ubiG)
PGD: Gal_03536
PPIC: PhaeoP14_03277(ubiG)
PHQ: D1820_12310(ubiG)
OAT: OAN307_c35270(ubiG1) OAN307_c44600(ubiG2) OAN307_c45120(ubiG3) OAN307_c46760(ubiG4)
OAR: OA238_c17230(ubiG1) OA238_c44630(ubiG2)
OTM: OSB_31750(ubiG)
OCT: FTO60_15900(ubiG)
LEJ: ETW24_19735(ubiG)
LAQU: R2C4_14450 R2C4_17890(ubiG)
PTP: RCA23_c30820(ubiG)
MALG: MALG_03522
RSU: NHU_04009(ubiG)
SPSE: SULPSESMR1_03121(ubiG)
SPOT: G6548_02280(ubiG)
RMM: ROSMUCSMR3_02103(ubiG)
RID: RIdsm_03964(ubiG_1) RIdsm_05199(ubiG_3)
ROM: EI983_18310(ubiG)
ROH: FIU89_00760(ubiG1) FIU89_20555(ubiG2)
SEDI: EBB79_20465(ubiG)
HML: HmaOT1_13010(ubiG)
BOO: E2K80_15360(ubiG)
PSEB: EOK75_05620(ubiG)
LIT: FPZ52_17380(ubiG)
MARU: FIU81_16230(ubiG1) FIU81_16265(ubiG2)
ROT: FIV09_05275(ubiG1) FIV09_17630(ubiG3)
PPRU: FDP22_09010(ubiG)
MON: G8E03_00235(ubiG)
THAS: C6Y53_09290(ubiG)
FAQ: G5B39_01775(ubiG)
HDH: G5B40_18865(ubiG)
HNE: HNE_0617(ubiG) HNE_1016
HBA: Hbal_0804
GAK: X907_2425
ZMO: ZMO1654
ZMN: Za10_1563
ZMM: Zmob_1485
ZMB: ZZ6_1461
ZMI: ZCP4_1506
ZMC: A265_01506(ubiG)
ZMR: A254_01505(ubiG)
NOR: FA702_09365(ubiG)
SWI: Swit_4502
SPHD: HY78_02800
SSAN: NX02_21170
SPAU: DRN02_013925(ubiG)
SPMI: K663_04115
SPHR: BSY17_188 BSY17_743(ubiG)
SFLA: SPHFLASMR4Y_02526(ubiG)
BLAS: BSY18_2219(ubiG) BSY18_3398
SMIC: SmB9_01570 SmB9_33810(ubiG_2)
SPHS: ETR14_03380(ubiG)
SPZR: G5C33_02070(ubiG)
HGN: E6W36_12140(ubiG)
SAND: H3309_07755(ubiG)
ELI: ELI_14535
AAY: WYH_01938(ubiG)
ANH: A6F65_00167(ubiG_1) A6F65_00829(ubiG_2)
ADO: A6F68_00773(ubiG)
PORL: BG023_1193
POT: E2E27_01590(ubiG)
GOX: GOX0038
GOH: B932_2488
GOY: GLS_c00400(ubiG)
GTI: FXF46_15130(ubiG)
ACR: Acry_1007
AMV: ACMV_08800(ubiG)
GDI: GDI1908(ubiG)
GDJ: Gdia_0131
GXY: GLX_05730
GXL: H845_1687
KSC: CD178_02383(ubiG_2)
KRE: GWK63_08520(ubiG)
ASZ: ASN_3733(ubiG)
AOY: EOV40_005185(ubiG)
ABG: Asbog_01160(ubiG)
RMUC: FOB66_09520(ubiG)
COQ: D9V35_00765(ubiG)
COMM: GN303_00960(ubiG)
SHUM: STHU_13370(ubiG)
SVC: STVA_09790(ubiG)
NTN: D5366_00205(ubiG)
NEH: E3E11_00560(ubiG)
SSAM: E3D00_00205(ubiG)
SWF: E3E12_00590(ubiG)
BOB: GN304_05240(ubiG)
BOMB: GT348_04825(ubiG)
RRU: Rru_A0742
RRF: F11_03805
RCE: RC1_2647(ubiG) RC1_2815
MGRY: MSR1_26050(ubiG_2) MSR1_31680(ubiG_3) MSR1_32540(ubiG_4)
ABS: AZOBR_p1110048(ubiG)
TMO: TMO_0374(ubiG) TMO_d0003
THAL: A1OE_131(ubiG)
EFK: P856_82(ubiG)
TXI: TH3_14800
TII: DY252_07240(ubiG)
HTQ: FRZ44_44690(ubiG)
HADH: FRZ61_42280(ubiG)
PUB: SAR11_0515(ubiG)
ECOG: FIV45_17775(ubiG)
MAI: MICA_1436(ubiG)
MAN: A11S_1370
PGV: SL003B_0472(ubiG)
PSTG: E8M01_10360(ubiG)
BBA: Bd1701 Bd3625(ubiG)
BBAC: EP01_03275
BDC: DOE51_17655(ubiG)
BDZ: DOM22_18490(ubiG)
AFR: AFE_0502 AFE_1825(ubiG)
ACU: Atc_1337
ATX: GCD22_02407(ubiG)
HTL: HPTL_1841
BPU: BPUM_3472
BPUM: BW16_18420
BACW: QR42_17425
BBEV: BBEV_2843
HLI: HLI_20295
BSE: Bsel_0499
ESI: Exig_0801
EAN: Eab7_0774
PPY: PPE_03755
PPO: PPM_3969(M1_4367)
PPOL: X809_35910
PPOY: RE92_17365
PSAB: PSAB_06520
PSWU: SY83_07140
JEO: JMA_01970
BPRO: PMF13cell1_03298(menG)
ERA: ERE_01140
OVA: OBV_39260
TACI: TDSAC_1003
PMIC: NW74_07320
MUL: MUL_4684
MMI: MMAR_4513
MHAD: B586_06440
MCHE: BB28_17505
MSTE: MSTE_03458
MSAL: DSM43276_03245(ubiG_3)
CGL: NCgl1242(Cgl1291)
CGB: cg1459
CGU: WA5_1242
CGT: cgR_1369
CGM: cgp_1459
ROP: ROP_51590
SHY: SHJG_8495
STRP: F750_7136
SALU: DC74_2963
SLD: T261_0733
STRM: M444_00415
SMAL: SMALA_6956
SLAU: SLA_7239
SALJ: SMD11_1604(ubiG)
SFK: KY5_7972
CMS: CMS1772A
CMC: CMN_01511
MTS: MTES_2583
MOO: BWL13_02700(ubiG_2)
MLV: CVS47_03178(ubiG_2)
MOY: CVS54_01460(ubiG)
ART: Arth_2197
ARM: ART_4190
AAU: AAur_2197
ACH: Achl_1938
KRH: KRH_07700
LMOI: VV02_14390
IDO: I598_3100
MPH: MLP_25690
KFL: Kfla_2724
NDA: Ndas_4848
NAL: B005_1989
FAL: FRAAL6458
NML: Namu_4401
MMAR: MODMU_2299(ubiG) MODMU_5205
KRA: Krad_2808
AOI: AORI_5299
PSEA: WY02_01755
PSEE: FRP1_10705
PSEH: XF36_09970
AMI: Amir_3833
ACTI: UA75_12820
ACAD: UA74_12740
AHG: AHOG_12015(ubiG2)
ALO: CRK55111
SAQ: Sare_4696
ASE: ACPL_7744 ACPL_8042(ubiG)
AMS: AMIS_77580(agqC)
ACTN: L083_7843(ubiG)
AFS: AFR_41305
SNA: Snas_0147
TBI: Tbis_0742
SYZ: MYO_13400
SYY: SYNGTS_0336(slr1618)
SYT: SYNGTI_0336(slr1618)
SYS: SYNPCCN_0336(slr1618)
SYQ: SYNPCCP_0336(slr1618)
SYG: sync_1458
PMT: PMT_0414
PRC: EW14_1470
AMR: AM1_0366 AM1_5013(ubiG)
MAR: MAE_09680
MPK: VL20_768
CYT: cce_0616
DEH: cbdbA631
DMC: btf_604
DMD: dcmb_650
DMG: GY50_0572
CAG: Cagg_0883
TRO: trd_1295
STI: Sthe_0853
ATM: ANT_31470
DRA: DR_2562
DGE: Dgeo_0522
DFC: DFI_00800
TRA: Trad_2196
PNL: PNK_1473
PUV: PUV_12700
WCH: wcw_0934
OTE: Oter_2110
CAA: Caka_2297
MKC: kam1_547
RBA: RB8612(ubiG)
PEH: Spb1_00210 Spb1_27590(ubiG_2)
PLS: VT03_02630(ubiG_1) VT03_17475
GMR: GmarT_17160 GmarT_23110(ubiG_2)
LIE: LIF_A0072
LIC: LIC_10073
LIS: LIL_10075
LBJ: LBJ_0070
LBL: LBL_3024
LBF: LBF_0564
LST: LSS_14506
BRM: Bmur_0382
ABAS: ACPOL_5139
SUS: Acid_7436
FSC: FSU_1859
GAU: GAU_3389
BVU: BVU_3622
AFD: Alfi_2590
ASH: AL1_12690
DORI: FH5T_20365
SRM: SRM_00634(ubiG) SRM_02655(ubiG)
FLN: FLA_4619
SGN: SGRA_1519
MUC: MuYL_4892
AGD: FRZ59_05720(ubiG)
CHU: CHU_3215
SLI: Slin_4934
LBY: Lbys_0850
FAE: FAES_0279 FAES_1592(ubiG3)
PSEZ: HME7025_01669(coq3) HME7025_02489(bioC)
FLM: MY04_0299
CLI: Clim_0594
PPH: Ppha_0565
CTS: Ctha_2020
MRO: MROS_2584
CACI: CLOAM1842
TME: Tmel_1581
TAF: THA_1916
CABY: Cabys_599
NDE: NIDE2992
CTHI: THC_1194
MOX: DAMO_0028
MCUB: MCBB_1458(ubiG)
MBAK: MSBR3_1486
MAC: MA_4180
MTHE: MSTHC_2540
MMET: MCMEM_2110
MTP: Mthe_1068
MHU: Mhun_2131
SOL: Ssol_2515
SSOA: SULA_2538
SSOL: SULB_2541
SSOF: SULC_2536
NBV: T478_0194(metW)
LOKI: Lokiarch_14710(bioC_1) Lokiarch_15550(ubiG_2)
 » show all
Reference
1  [PMID:863914]
  Authors
Houser RM, Olson RE.
  Title
5-demethylubiquinone-9-methyltransferase from rat liver mitochondria. Characterization, localization, and solubilization.
  Journal
J Biol Chem 252:4017-21 (1977)
Reference
2  [PMID:769831]
  Authors
Leppik RA, Stroobant P, Shineberg B, Young IG, Gibson F.
  Title
Membrane-associated reactions in ubiquinone biosynthesis. 2-Octaprenyl-3-methyl-5-hydroxy-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase.
  Journal
Biochim Biophys Acta 428:146-56 (1976)
DOI:10.1016/0304-4165(76)90116-1
Reference
3  [PMID:10419476]
  Authors
Poon WW, Barkovich RJ, Hsu AY, Frankel A, Lee PT, Shepherd JN, Myles DC, Clarke CF
  Title
Yeast and rat Coq3 and Escherichia coli UbiG polypeptides catalyze both O-methyltransferase steps in coenzyme Q biosynthesis.
  Journal
J Biol Chem 274:21665-72 (1999)
DOI:10.1074/jbc.274.31.21665
  Sequence
[sce:YOL096C] [eco:b2232]
Reference
4  [PMID:10777520]
  Authors
Jonassen T, Clarke CF
  Title
Isolation and functional expression of human COQ3, a gene encoding a methyltransferase required for ubiquinone biosynthesis.
  Journal
J Biol Chem 275:12381-7 (2000)
DOI:10.1074/jbc.275.17.12381
  Sequence
[hsa:51805]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.64
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.64
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.64
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.64
CAS: 63774-48-1

DBGET integrated database retrieval system