KEGG   ENZYME: 2.3.1.118
Entry
EC 2.3.1.118                Enzyme                                 

Name
N-hydroxyarylamine O-acetyltransferase;
arylhydroxamate N,O-acetyltransferase;
arylamine N-acetyltransferase;
N-hydroxy-2-aminofluorene-O-acetyltransferase
Class
Transferases;
Acyltransferases;
Transferring groups other than aminoacyl groups
Sysname
acetyl-CoA:N-hydroxyarylamine O-acetyltransferase
Reaction(IUBMB)
acetyl-CoA + an N-hydroxyarylamine = CoA + an N-acetoxyarylamine [RN:R08386]
Reaction(KEGG)
R08386 > R04024
Substrate
acetyl-CoA [CPD:C00024];
N-hydroxyarylamine [CPD:C16685]
Product
CoA [CPD:C00010];
N-acetoxyarylamine [CPD:C16684]
Comment
The enzyme from liver, but not that from bacteria, can also catalyse N-acetylation of arylamines and N,O-acetylation of arylhydroxamates.
History
EC 2.3.1.118 created 1989
Orthology
K00675  N-hydroxyarylamine O-acetyltransferase
Genes
ECO: b1463(nhoA)
ECJ: JW1458(nhoA)
ECD: ECDH10B_1594(nhoA)
EBW: BWG_1286(nhoA)
ECOK: ECMDS42_1175(nhoA)
ECE: Z2250
ELX: CDCO157_1910
EOI: ECO111_1854(nhoA)
EOJ: ECO26_2062(nhoA)
EOH: ECO103_1593(nhoA)
ESL: O3K_13180
ESO: O3O_12450
ESM: O3M_13145
ECK: EC55989_1594(nhoA)
ECG: E2348C_1600(nhoA)
EOK: G2583_1825(nhoA)
ELH: ETEC_1534
ECP: ECP_1465
ENA: ECNA114_3639(nhoA)
ECOS: EC958_1730(nhoA)
ECV: APECO1_600(nhoA)
ECY: ECSE_1552
ECR: ECIAI1_1466(nhoA)
ECQ: ECED1_1616(nhoA)
EUM: ECUMN_1714(nhoA)
ECT: ECIAI39_1725(nhoA)
EOC: CE10_1652(nhoA)
EBR: ECB_01421(nhoA)
EBL: ECD_01421(nhoA)
EBE: B21_01433(nhoA)
EBD: ECBD_2175
ECI: UTI89_C1681(nhoA)
ECZ: ECS88_1558(nhoA)
ECC: c1895(nhoA)
ELO: EC042_1592(nhoA)
ESE: ECSF_1379
EAB: ECABU_c17000(nhoA)
EDJ: ECDH1ME8569_1406(nhoA)
ELW: ECW_m1591(nhoA)
ELL: WFL_07785(nhoA)
ELC: i14_1721(nhoA)
ELD: i02_1721(nhoA)
ELP: P12B_c1664(nhoA)
ELF: LF82_1487(nhoA)
ECOI: ECOPMV1_01604(nhoA)
ECOJ: P423_08150
EFE: EFER_1470(nhoA) EFER_1477(nhoA)
ESZ: FEM44_22425(nhoA)
STY: STY1483
STT: t1492
STM: STM1582(nhoA)
SEO: STM14_1910(nhoA)
SEY: SL1344_1513(nhoA)
SEJ: STMUK_1551(nhoA)
SEB: STM474_1595(nhoA)
SENI: CY43_08080
SPT: SPA1286(nhoA)
SEK: SSPA1195
SEI: SPC_2156(nhoA)
SEC: SCH_1580(nhoA)
SHB: SU5_02196
SENS: Q786_07315
SED: SeD_A1760
SEG: SG1545(nhoA)
SEL: SPUL_1392(nhoA)
SEGA: SPUCDC_1392(nhoA)
SET: SEN1473(nhoA)
SENA: AU38_07605
SENO: AU37_07605
SENV: AU39_07615
SENQ: AU40_08535
SENL: IY59_07800
SENE: IA1_07835
SBG: SBG_1403
SBZ: A464_1608
SALZ: EOS98_11480(nhoA)
SSN: SSON_1662
ENC: ECL_01888
ECLX: LI66_11225
ECLY: LI62_13370
ECLZ: LI64_10935
ECLO: ENC_09710
EEC: EcWSU1_01969(nhoA) EcWSU1_02365(nhoA)
EBG: FAI37_17595(nhoA)
ESA: ESA_01870
CSK: ES15_2028(nhoA)
CTU: CTU_21170(nhoA)
KPN: KPN_01884(nhoA)
KPU: KP1_2950(nhoA)
KPP: A79E_2361
KPJ: N559_2406
KPX: PMK1_04225(nhoA)
KPNU: LI86_11975
KPNK: BN49_2984(nhoA)
KVA: Kvar_2425
KPE: KPK_2472(nhoA)
EAE: EAE_19955
EAR: CCG29889
KLW: DA718_13980(nhoA)
KAR: LGL98_11580(nhoA)
RTG: NCTC13098_03827(nhoA)
CRO: ROD_15741(nhoA)
CKO: CKO_01499
CPOT: FOB25_23250(nhoA)
CAMA: F384_07265
CTEL: GBC03_17235(nhoA)
CITZ: E4Z61_05210(nhoA)
CARS: E1B03_13480(nhoA)
CLAP: NCTC11466_02238(nhoA)
KOR: AWR26_12765(nhoA)
KPSE: IP581_11335(nhoA)
KIE: NCTC12125_01336(nhoA_2) NCTC12125_01365(nhoA_3)
LER: GNG29_11160(nhoA)
LEA: GNG26_11425(nhoA)
AHN: NCTC12129_02667(nhoA)
YRE: HEC60_05560(nhoA)
SGOE: A8O29_011800(nhoA)
PDZ: HHA33_15100(nhoA)
PSGC: G163CM_11500(nhoA)
EBF: D782_2118
SMAR: SM39_0762
SMW: SMWW4_v1c13100(nhoA)
SPE: Spro_1338
SRL: SOD_c12170(rifF)
SPLY: Q5A_006705(rifF)
SMAF: D781_1260
SERF: L085_21890
RAA: Q7S_13470
DDQ: DDI_2479
DAQ: DAQ1742_02816(nhoA)
PAM: PANA_3067
PAJ: PAJ_2342
PSTW: DSJ_05165
MINT: C7M51_01301(nhoA)
MTHI: C7M52_01453(nhoA)
PAET: NCTC13378_00884(nat)
SMT: Smal_3634
SMZ: SMD_3821(nhoA)
SINC: DAIF1_37620(nhoA)
LAB: LA76x_4480(nat)
LAQ: GLA29479_2525(nat)
VPA: VPA0072
VAG: N646_3526
VSC: VSVS12_03343(nhoA)
VTA: A1846
PAE: PA4827
PAEV: N297_4996
PAEI: N296_4996
PAEP: PA1S_26240
PAEM: U769_26495
PAEL: T223_26690
PAEG: AI22_07760
PAEC: M802_4994
PAEO: M801_4861
PMY: Pmen_3693
PMK: MDS_3998
PPSE: BN5_0845(nhoA) BN5_0846
PCQ: PcP3B5_55770(nat)
PFL: PFL_2038
PPRC: PFLCHA0_c20870(nhoA)
PPRO: PPC_2062
PFS: PFLU_3834
PFB: VO64_0924
PMAN: OU5_5601
PKC: PKB_5150
PSEM: TO66_10350
PSOS: POS17_2008
PANR: A7J50_3467
PSET: THL1_5018
PSIL: PMA3_08855
PALL: UYA_19265
PSEP: C4K39_2085
CPS: CPS_2729
PSEO: OM33_15080
PSPO: PSPO_b1815(nhoA)
PTU: PTUN_a4142(nhoA)
PSEN: PNC201_01460(nhoA)
CJA: CJA_3760
SDE: Sde_1766
MICT: FIU95_09240(nat)
LPN: lpg2451
LPH: LPV_2775
LPO: LPO_2641
LPM: LP6_2480
LPF: lpl2369
LPP: lpp2516
LPC: LPC_2027
LPA: lpa_03572
LPE: lp12_2442
LHA: LHA_1392
LCD: clem_06365(nat)
LLG: 44548918_02657(nat)
LCJ: NCTC11976_00974(nat)
LSS: NCTC12082_01328(nat)
METL: U737_13735
NTT: TAO_1689
HCH: HCH_05574
HEL: HELO_1266(nhoA)
HCO: LOKO_01498(nat)
ADI: B5T_00427
APAC: S7S_03920
AXE: P40_01960
REH: H16_B1241(nhoA)
CNC: CNE_2c12120(nat)
RME: Rmet_4744(nhoA)
CTI: RALTA_B1146(nhoA)
CGD: CR3_3540(nhoA)
BMA: BMAA1313(nhoA)
BMV: BMASAVP1_0295(nhoA)
BML: BMA10229_0570(nhoA)
BMN: BMA10247_A0998(nhoA)
BMAL: DM55_4207
BMAE: DM78_3339
BMAQ: DM76_4907
BMAI: DM57_10475
BMAF: DM51_4969
BMAZ: BM44_4170
BMAB: BM45_3292
BPS: BPSS0916
BPM: BURPS1710b_A2514(nhoA)
BPL: BURPS1106A_A1259(nhoA)
BPSE: BDL_4205
BPSM: BBQ_5221(nat)
BPSU: BBN_4375(nat)
BPSD: BBX_6045(nat)
BPK: BBK_3522(nat)
BPSH: DR55_4420
BPSA: BBU_5115(nat)
BPSO: X996_4152
BUT: X994_6209
BTQ: BTQ_4768(nat)
BTJ: BTJ_3400(nat)
BTZ: BTL_4248(nat)
BTD: BTI_5734(nat)
BTV: BTHA_3709(nat)
BTHE: BTN_3443(nat)
BTHM: BTRA_4194(nat)
BTHA: DR62_3516
BTHL: BG87_4224(nat)
BOK: DM82_5089
BOC: BG90_5506
BVE: AK36_3687
BCN: Bcen_3680
BCJ: BCAM1826
BCEN: DM39_5981
BCEW: DM40_4660
BCEO: I35_5705
BAM: Bamb_4081
BMU: Bmul_4006
BMK: DM80_5313
BMUL: NP80_4603
BCT: GEM_3788
BCED: DM42_6124
BDL: AK34_3801
BCON: NL30_02910
BUB: BW23_5462
BLAT: WK25_25740
BTEI: WS51_06700
BSEM: WJ12_29275
BPSL: WS57_04855
BMEC: WJ16_27900
BSTG: WT74_28305
BGU: KS03_4501(nat)
BGO: BM43_4795
BUK: MYA_4787
BUL: BW21_5421
BXE: Bxe_B1830
BXB: DR64_7136
BPH: Bphy_5093
BFN: OI25_4284
PPNO: DA70_20065
PPNM: LV28_10320
PPUL: RO07_04625
PSPU: NA29_00325
PAPI: SG18_04655
CABA: SBC2_65360(nhoA)
BUO: BRPE64_BCDS05930(nhoA)
BTRM: SAMEA390648701891(nhoA)
AXY: AXYL_04347(nhoA)
PUT: PT7_3309
AMIM: MIM_c02380
DAC: Daci_4287
NET: Neut_0684
MPAU: ZMTM_01350(nhoA)
AZO: azo0342(nhoA)
AOA: dqs_0354
SULR: B649_06735
ALK: ALEK_2301
AMYT: AMYT_2257
AMAR: AMRN_2305
ACAA: ACAN_2308
AMOL: AMOL_2231
PPD: Ppro_1909
DFL: DFE_2551
DALK: DSCA_15470
DLI: dnl_22010
MXA: MXAN_1194
SCL: sce5322(nhoA)
MHUA: MCHK_5943
PLA: Plav_1447
RBS: RHODOSMS8_02847(nat)
MDI: METDI1594
FIL: BN1229_v1_3154(nhoA)
FIY: BN1229_v1_2768(nhoA)
HDI: HDIA_3473(nhoA)
LABT: FIU93_15330(nat)
CCR: CC_1563
CAK: Caul_1739
CSE: Cseg_2641
PZU: PHZ_c1192(nhoA) PHZ_c1868
MALU: KU6B_50170
NAR: Saro_1555
SAL: Sala_2373
SPHP: LH20_18350
SMAZ: LH19_22725
SGI: SGRAN_3921(nat)
SPHU: SPPYR_3801(nat)
SWI: Swit_4676
SPHD: HY78_01755
SPHM: G432_09550
STAX: MC45_13205
SECH: B18_11730
SSY: SLG_04870(nat)
SPHT: K426_23224
BLAS: BSY18_2784
SMIC: SmB9_23280
RCE: RC1_3386(nat)
HADH: FRZ61_08830(nat)
TXI: TH3_04995
BSU: BSU34730(yvcN)
BSR: I33_3593
BSL: A7A1_2693
BSH: BSU6051_34730(yvcN)
BSUT: BSUB_03703(yvcN)
BSUL: BSUA_03703(yvcN)
BSUS: Q433_19015
BSO: BSNT_10100(yvcN)
BSQ: B657_34730(yvcN)
BSX: C663_3361(yvcN)
BSS: BSUW23_17020(yvcN)
BST: GYO_3808
BLD: BLi03721(yvcN)
BLH: BaLi_c37260(yvcN)
BAQ: BACAU_3223(yvcN)
BYA: BANAU_3376(yvcN)
BAMP: B938_16410
BAML: BAM5036_3107(yvcN)
BAMA: RBAU_3332(yvcN)
BAMN: BASU_3109(yvcN)
BAMB: BAPNAU_3384(yvcN)
BAMT: AJ82_18060
BAMY: V529_34620(yvcN)
BMP: NG74_03361(nhoA)
BAO: BAMF_3320(yvcN)
BAZ: BAMTA208_17615(yvcN)
BQL: LL3_03610(yvcN)
BXH: BAXH7_03599(yvcN)
BQY: MUS_3810(yvcN)
BAMI: KSO_003130
BAMC: U471_33190
BAMF: U722_17140
BSON: S101395_00680(nhoA)
BMOJ: HC660_33580(yvcN)
BCZ: BCE33L1954 BCE33L2456(nhoA) BCE33L3206(nhoA)
BCQ: BCQ_2127 BCQ_2572(nhoA) BCQ_3293(nhoA)
BWW: bwei_1450(nhoA) bwei_2405(nhoA2)
BPU: BPUM_3111
BPUM: BW16_16685
BPUS: UP12_16200
BJS: MY9_3516
BACW: QR42_15665
BACP: SB24_12760
BACB: OY17_19270
BACO: OXB_3498
BACY: QF06_15750
BACL: BS34A_37830(yvcN)
BALM: BsLM_3480
BGY: BGLY_4119
BFD: NCTC4823_00265(yvcN_1) NCTC4823_00266(yvcN_2)
BMQ: BMQ_0759
BMD: BMD_0760
BMEG: BG04_3052
BHA: BH2181
BCL: ABC3828
LSP: Bsph_0350
PASA: BAOM_0500(nhoA)
BLEN: NCTC4824_00298(nat)
SEP: SE_0278
SEPP: SEB_00203
SEPS: DP17_1192
SHA: SH0307
SSP: SSP2292
SCA: SCA_0093
SDT: SPSE_0157
SDP: NCTC12225_00086(nhoA_1) NCTC12225_00183(nhoA_2)
SPAS: STP1_1311
SCAP: AYP1020_1912(nat)
SAGQ: EP23_08745
SARL: SAP2_23700
SPIC: SAMEA4384060_2441(nat)
SSTE: SAMEA4384403_1988(nhoA)
MCAK: MCCS_01620(nhoA)
ESI: Exig_1397
EAN: Eab7_1310
PPO: PPM_1403(M1_1640)
PPQ: PPSQR21_015650(nhoA)
PPOY: RE92_04510
PMW: B2K_18105
PSAB: PSAB_08975
LLM: llmg_0500(nhoA)
LLR: llh_10385
LLI: uc509_0527(nhoA)
LLW: kw2_0480
CLS: CXIVA_22630(NhoA)
RUM: CK1_05600
BPRO: PMF13cell1_02986(nhoA_1) PMF13cell1_03512(nhoA_2)
DSY: DSY3777
DHD: Dhaf_1571
AWO: Awo_c20500(nat)
PFAC: PFJ30894_00998(nat)
MAUB: MAUB_32870
MAB: MAB_0013c
MABB: MASS_0013
MCHE: BB28_00095
MSTE: MSTE_00017
MSAL: DSM43276_00008(nat)
NFA: NFA_18420
NFR: ERS450000_02271(nat)
NSR: NS506_03473(nhoA)
NAD: NCTC11293_02909(nat)
RHA: RHA1_ro02470(nat)
TPR: Tpau_4046
SALB: XNR_1664
SMA: SAVERM_5556(nhoA)
SGR: SGR_2553(natA) SGR_4979
SGB: WQO_22710
SLD: T261_5502
SPRI: SPRI_4957
SRW: TUE45_03070(nat) TUE45_03166(nhoA)
SLE: sle_31400(sle_31400)
SRN: A4G23_01572(nat)
STRD: NI25_16675
SLAU: SLA_2050
SALJ: SMD11_1803(nhoA) SMD11_4572(nhoA)
SLX: SLAV_10865(nat)
SGE: DWG14_05613(nhoA)
SRJ: SRO_0335
SGF: HEP81_00325(nat)
SNF: JYK04_00749(nhoA) JYK04_06213(nat)
SHUN: DWB77_06805(nat)
SCYG: S1361_13580(nat) S1361_14030(nhoA)
SAUH: SU9_010705
KRH: KRH_20220
KVR: CIB50_0001028(nhoA)
LMOI: VV02_03245
BLIN: BLSMQ_0631
MPH: MLP_27020
KFL: Kfla_0858
NDA: Ndas_0636
NAL: B005_3531
SEN: SACE_0058
SACC: EYD13_10840(nat)
AMD: AMED_0381(nat) AMED_8478
AMM: AMES_0382(nat) AMES_8349
AMZ: B737_0383(nat) B737_8350
AOI: AORI_0405(nhoA) AORI_6490(nat) AORI_7265(nhoA)
AMYY: YIM_02925(nat1) YIM_03700(nat2) YIM_42075(nat3)
PSEA: WY02_03235
PSEE: FRP1_09560
PSEH: XF36_11065
PAUT: Pdca_32130
AMI: Amir_6101
KAL: KALB_6823
ASE: ACPL_5054(nhoA)
ACTS: ACWT_4924
CATI: CS0771_24460(nat)
CYB: CYB_1443
CAU: Caur_2455
OTE: Oter_1538
MIN: Minf_0130(nhoA)
MKC: kam1_1640
MEAP: MTHMO_0961
BVO: Pan97_25870(nat)
PLS: VT03_11585(nat_1) VT03_31100(nat_2)
MRI: Mal4_15450(nat)
GES: VT84_18245(nhoA)
SACI: Sinac_0217
PBOR: BSF38_00208(nat)
ABAC: LuPra_02076(nhoA)
GBA: J421_0954
KOS: KORDIASMS9_02599(nat)
MARF: CJ739_1192
CHZ: CHSO_1845
CGLE: NCTC11432_00066(nat)
CPC: Cpar_0362
CLI: Clim_1750
PPH: Ppha_2265
PAA: Paes_1225
NDE: NIDE3215(nat)
SALI: L593_04355
 » show all
Reference
1  [PMID:3745141]
  Authors
Saito K, Shinohara A, Kamataki T, Kato R.
  Title
N-hydroxyarylamine O-acetyltransferase in hamster liver: identity with arylhydroxamic acid N,O-acetyltransferase and arylamine N-acetyltransferase.
  Journal
J Biochem (Tokyo) 99:1689-97 (1986)
DOI:10.1093/oxfordjournals.jbchem.a135644
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.3.1.118
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.3.1.118
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.3.1.118
BRENDA, the Enzyme Database: 2.3.1.118
CAS: 100984-92-7

DBGET integrated database retrieval system