KEGG   ENZYME: 2.3.1.19
Entry
EC 2.3.1.19                 Enzyme                                 

Name
phosphate butyryltransferase;
phosphotransbutyrylase
Class
Transferases;
Acyltransferases;
Transferring groups other than aminoacyl groups
Sysname
butanoyl-CoA:phosphate butanoyltransferase
Reaction(IUBMB)
butanoyl-CoA + phosphate = CoA + butanoyl phosphate [RN:R01174]
Reaction(KEGG)
R01174
Substrate
butanoyl-CoA [CPD:C00136];
phosphate [CPD:C00009]
Product
CoA [CPD:C00010];
butanoyl phosphate [CPD:C02527]
History
EC 2.3.1.19 created 1965
Pathway
ec00650  Butanoate metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00634  phosphate butyryltransferase
Genes
ENR: H650_03770
KSA: C813_04380
KOR: AWR26_00200
KRD: A3780_24480
KPSE: IP581_10440
SGOE: A8O29_000480
VHA: VIBHAR_01632
VCA: M892_04970
AEM: CK911_01325
RPI: Rpic_4316
GME: Gmet_2098(ptb)
GEO: Geob_0147(ptb)
GBM: Gbem_3151(ptb)
DVU: DVU_0627(ptB)
DVL: Dvul_2331
DVM: DvMF_2625
DHY: DESAM_22802(ptb)
DAS: Daes_0043
DPI: BN4_12299(ptb)
ADE: Adeh_0041
PLA: Plav_3451
RPT: Rpal_5047
MET: M446_6099
BID: Bind_0200
MSL: Msil_2977
CAK: Caul_1955
DSH: Dshi_0633(pta2)
GDJ: Gdia_0382
RRU: Rru_A1468
AFR: AFE_1808
BSU: BSU24090(ptb)
BSR: I33_2487(ptb)
BSL: A7A1_3634
BSH: BSU6051_24090(ptb)
BSUT: BSUB_02583(ptb)
BSUL: BSUA_02583(ptb)
BSUS: Q433_13170
BSO: BSNT_08841(ptb)
BSQ: B657_24090(ptb)
BSX: C663_2290(ptb)
BSS: BSUW23_11910(ptb)
BST: GYO_2654(ptb)
BLI: BL01500(ptb)
BLD: BLi02586(ptb)
BLH: BaLi_c26700(ptb)
BAY: RBAM_022370(yqiS)
BAQ: BACAU_2250(ptb)
BYA: BANAU_2389(ptb)
BAMP: B938_11560
BAML: BAM5036_2160(ptb)
BAMA: RBAU_2373(ptb)
BAMN: BASU_2162(ptb)
BAMB: BAPNAU_1348(ptb)
BAMT: AJ82_12670
BAMY: V529_25100(ptb)
BMP: NG74_02342(pta_1)
BAO: BAMF_2306(ptb)
BAZ: BAMTA208_12350(ptb)
BQL: LL3_02595(ptb)
BXH: BAXH7_02518(ptb)
BQY: MUS_2699(ptb)
BAMI: KSO_008210
BAMC: U471_23120
BAMF: U722_12185
BMOJ: HC660_22890(ptb)
BTEQ: G4P54_12610(yqiS)
BAN: BA_4388(yqiS)
BAR: GBAA_4388(yqiS)
BAT: BAS4071
BAH: BAMEG_4425(yqiS)
BAI: BAA_4407(yqiS)
BANT: A16_43850
BANR: A16R_44390
BANS: BAPAT_4209
BANV: DJ46_3074(ptb)
BCE: BC4163
BCA: BCE_4238(yqiS)
BCZ: BCE33L3918(ptb)
BCR: BCAH187_A4296(yqiS)
BCB: BCB4264_A4276(yqiS)
BCU: BCAH820_4186(yqiS)
BCG: BCG9842_B0958(yqiS)
BCQ: BCQ_3953(ptb)
BCX: BCA_4275(yqiS)
BAL: BACI_c41320(ptb)
BNC: BCN_4079
BCF: bcf_20705
BCER: BCK_14350
BTK: BT9727_3909(ptb)
BTL: BALH_3776(ptb)
BTB: BMB171_C3826(yqiS)
BTT: HD73_4468
BTHI: BTK_22000
BTC: CT43_CH4179(yqiS)
BTM: MC28_3457
BTG: BTB_c43070(yqiS)
BTI: BTG_28570
BTW: BF38_5334(ptb)
BWW: bwei_0780(ptb)
BMYO: BG05_1855(ptb)
BMYC: DJ92_1265(ptb)
BTRO: FJR70_14595(yqiS)
BPU: BPUM_2148
BPUM: BW16_11655
BPUS: UP12_10910
BJS: MY9_2427
BACW: QR42_10860
BACP: SB24_17540
BACB: OY17_14455
BACY: QF06_10235
BACL: BS34A_26450(ptb)
BALM: BsLM_2363
BGY: BGLY_2864(ptb)
BBEV: BBEV_1317
BALT: CFN77_11505(yqiS)
BDA: FSZ17_15635(yqiS)
BMQ: BMQ_4443(ptb)
BMD: BMD_4429(ptb)
BMH: BMWSH_0792(ptb)
BMEG: BG04_1361(ptb)
BEO: BEH_19450
CGOT: J1899_14795(yqiS)
GKA: GK2382
GTN: GTNG_2311
GGH: GHH_c24550(ptb)
GEA: GARCT_02361(pta_1)
GZA: IC807_08060(yqiS)
PTB: DER53_16340(yqiS)
PCAL: BV455_03042(pta_2)
AFL: Aflv_0958(ptb)
ANM: GFC28_3794(ptb)
AAMY: GFC30_2571(ptb)
ANL: GFC29_1639(ptb)
AND: GRQ40_12570(yqiS)
ACAI: ISX45_09910(yqiS)
HHD: HBHAL_3460(yqiS)
HLI: HLI_19550
VPT: KBP50_08210(yqiS)
MEKU: HUW50_00185(yqiS)
AIA: AWH56_025990(yqiS)
SEDD: ERJ70_10970(yqiS)
BVQ: FHE72_14615(yqiS)
RMF: D5E69_14115(yqiS)
BVJ: I5776_08490(yqiS)
BOU: I5818_09740(yqiS)
CTHU: HUR95_09720(yqiS)
BSE: Bsel_2257
SCA: SCA_1142
SDT: SPSE_1280
SDP: NCTC12225_01495(pta_1)
SHU: SHYC_06990(ptb)
SSCH: LH95_06190
SSCZ: RN70_06370
SAGQ: EP23_03430
SARL: SAP2_13310
SPIC: SAMEA4384060_1427(pta)
SSTE: SAMEA4384403_1259(pta_1)
LMO: lmo1369
LMOE: BN418_1608
LMOB: BN419_1602
LMOD: LMON_1432
LMOW: AX10_00920
LMOQ: LM6179_2112(ptb)
LMR: LMR479A_1456(ptb)
LMOM: IJ09_03165
LMOG: BN389_13930(yqiS)
LMP: MUO_07065
LMOX: AX24_04305
LMQ: LMM7_1454(ptb)
LMS: LMLG_1954
LMOK: CQ02_07035
LIN: lin1406
LWE: lwe1384
LSG: lse_1285
LIV: LIV_1320
ESI: Exig_0915
EAN: Eab7_0885
EAP: KB235_07895(yqiS)
EACE: KKI46_04985(yqiS)
JEO: JMA_20820
LFB: C1X05_06710(ptb)
TVU: AB849_012405(ptb)
SPSU: NCTC13786_00831(pta_2)
SPOC: NCTC10925_00400(pta_1)
LCA: LSEI_1448
LCS: LCBD_1651
LCE: LC2W_1618
LCW: BN194_16420(ptb)
LPAP: LBPC_1371
LCB: LCABL_16710(ptb)
EFA: EF1663(ptb)
EFL: EF62_2041(ptb)
EFI: OG1RF_11375(ptb)
EFS: EFS1_1419
EFN: DENG_01836(ptb)
EFQ: DR75_662(ptb)
ENE: ENT_10670
CAC: CA_C3076(ptb)
CAE: SMB_G3112(ptb)
CAY: CEA_G3082(ptb)
CPE: CPE2348
CPF: CPF_2657(ptb)
CPR: CPR_2343(ptb)
CTC: CTC_02546
CBO: CBO3118(ptb1) CBO3427(ptb2)
CBA: CLB_3149 CLB_3483(ptb)
CBH: CLC_3022 CLC_3371(ptb)
CBY: CLM_3525 CLM_3893(ptb)
CBL: CLK_2513 CLK_2870(ptb)
CBK: CLL_A0296(ptb)
CBB: CLD_1079(ptb) CLD_1421
CBI: CLJ_B3385 CLJ_B3734(ptb)
CBT: CLH_0296(ptb)
CBF: CLI_3178 CLI_3609(ptb)
CBM: CBF_3167 CBF_3594(ptb)
CBE: Cbei_0203
CBZ: Cbs_0203
CBEI: LF65_00241
CSR: Cspa_c02520(ptb1) Cspa_c21460(ptb2)
CPAS: Clopa_4448
CPAT: CLPA_c36090(ptb)
CPAE: CPAST_c36090(ptb)
CSB: CLSA_c02570(ptb)
CLT: CM240_2405(ptb)
CBV: U729_1408(ptb)
CLD: CLSPO_c32140(ptb1) CLSPO_c35890(ptb2)
CACE: CACET_c34950(ptb2)
CTAE: BGI42_01355(ptb)
CSEP: CP523_09275(ptb)
CDY: F3K33_01180(ptb)
CCOH: SAMEA4530647_2241(pta)
CGAS: J1C67_04530(ptb)
AMT: Amet_4309
CALE: FDN13_11420(ptb)
SARJ: HH195_09505(ptb)
BPB: bpr_I2324(ptb)
BHU: bhn_I0574
CCOM: I6K69_14495(ptb)
CDF: CD630_01120(ptb) CD630_07150(ptb1) CD630_24250(ptb2)
PDC: CDIF630_00227(ptb1)
PDF: CD630DERM_01120(ptb)
EAC: EAL2_c18430(ptb)
PHX: KGNDJEFE_00332(pta_1) KGNDJEFE_02092(pta_2)
DSY: DSY2400
DHD: Dhaf_3543
ACAE: HYG86_16055(ptb)
TTE: TTE2204(Pta3)
TKI: TKV_c19330(ptb2)
TPZ: Tph_c04790(ptb)
TSH: Tsac_2183
KME: H0A61_02458(pta_2) H0A61_02770(pta_3)
PUF: UFO1_0998
PFT: JBW_03454
AIN: Acin_1092(ptb)
ERH: ERH_1405(ptb)
ABRA: BN85311920
ACIT: HPK19_01725(yqiS)
RCA: Rcas_3315
PLM: Plim_1498
MRI: Mal4_30760(pta)
EMI: Emin_1367
BTH: BT_2551
BFR: BF4337
BVU: BVU_1319
PBT: ING2E5B_1867(ptb)
PMUC: ING2E5A_0176(ptb)
PSAC: PSM36_3203(ptb)
PRU: PRU_2350
FLM: MY04_2448
FBU: UJ101_01050(pta)
TMA: TM1755
TMW: THMA_1797
TMQ: THMB_1797
TMX: THMC_1797
THER: Y592_01715
CEX: CSE_07930(ptb)
MCUB: MCBB_1517(ptb)
 » show all
Reference
1  [PMID:13840823]
  Authors
VALENTINE RC, WOLFE RS.
  Title
Purification and role of phosphotransbutyrylase.
  Journal
J Biol Chem 235:1948-52 (1960)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.3.1.19
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.3.1.19
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.3.1.19
BRENDA, the Enzyme Database: 2.3.1.19
CAS: 9030-01-7

DBGET integrated database retrieval system