KEGG   ENZYME: 2.3.1.54
Entry
EC 2.3.1.54                 Enzyme                                 

Name
formate C-acetyltransferase;
pyruvate formate-lyase;
pyruvic formate-lyase;
formate acetyltransferase
Class
Transferases;
Acyltransferases;
Transferring groups other than aminoacyl groups
Sysname
acetyl-CoA:formate C-acetyltransferase
Reaction(IUBMB)
acetyl-CoA + formate = CoA + pyruvate [RN:R00212]
Reaction(KEGG)
R00212;
(other) R06987
Substrate
acetyl-CoA [CPD:C00024];
formate [CPD:C00058]
Product
CoA [CPD:C00010];
pyruvate [CPD:C00022]
History
EC 2.3.1.54 created 1976
Pathway
ec00620  Pyruvate metabolism
ec00640  Propanoate metabolism
ec00650  Butanoate metabolism
ec01100  Metabolic pathways
ec01120  Microbial metabolism in diverse environments
Orthology
K00656  formate C-acetyltransferase
Genes
ECO: b0823(ybiW) b0903(pflB) b3114(tdcE) b3951(pflD)
ECJ: JW0807(ybiW) JW0886(pflB) JW3923(pflD) JW5522(tdcE)
ECD: ECDH10B_0892(ybiW) ECDH10B_0973(pflB) ECDH10B_3288(tdcE) ECDH10B_4139(pflD)
EBW: BWG_0676(ybiW) BWG_0755(pflB) BWG_2822(tdcE) BWG_3619(pflD)
ECOK: ECMDS42_0674(ybiW) ECMDS42_0755(pflB) ECMDS42_2582(tdcE) ECMDS42_3388(pflD)
ECE: Z1045 Z1248(pflB) Z4466(tdcE) Z5507(pflD)
ECS: ECs0986 ECs3994 ECs4880(pflD)
ECF: ECH74115_1064(pflB2) ECH74115_4427(pflB1) ECH74115_5411
ETW: ECSP_1007(pflB) ECSP_4086(tdcE) ECSP_5020(pflD)
ELX: CDCO157_0962 CDCO157_3735 CDCO157_4620(pflD)
EOI: ECO111_0891(ybiW) ECO111_0971(pflB) ECO111_3938(tdcE) ECO111_4776(pflD)
EOJ: ECO26_0950(ybiW) ECO26_1029(pflB) ECO26_4219(tdcE) ECO26_5068(pflD)
EOH: ECO103_0867(ybiW) ECO103_0946(pflB) ECO103_3861(tdcE) ECO103_4707(pflD)
ECK: EC55989_0868(ybiW) EC55989_0948(pflB) EC55989_3531(tdcE) EC55989_4433(pflD)
ECG: E2348C_0774(ybiW) E2348C_0896(pflB) E2348C_3404(tdcE) E2348C_4263(pflD)
EOK: G2583_1051(ybiW) G2583_1138(pflB) G2583_3836(tdcE) G2583_4763(pflD)
ENA: ECNA114_0765(ybiW) ECNA114_0935(pflB) ECNA114_4091(pflD) ECNA114_4345(tdcE)
ECOS: EC958_0935(ybiW) EC958_1059(pflB) EC958_3517(tdcE) EC958_4437(pflD)
ECR: ECIAI1_0862(ybiW) ECIAI1_0943(pflB) ECIAI1_3263(tdcE) ECIAI1_4159(pflD)
ECQ: ECED1_0787(ybiW) ECED1_0930(pflB) ECED1_3461 ECED1_3779(tdcE) ECED1_4656(pflD)
EUM: ECUMN_1011(ybiW) ECUMN_1096(pflB) ECUMN_3598(tdcE) ECUMN_4482(pflD)
ECT: ECIAI39_0800(ybiW) ECIAI39_2245(pflB) ECIAI39_3038(pflD) ECIAI39_3615(tdcE)
EOC: CE10_0844(ybiW) CE10_0930(pflB) CE10_3646(tdcE) CE10_4625(pflD)
EBR: ECB_00790(ybiW) ECB_00907(pflB) ECB_02981(tdcE) ECB_03836(pflD)
EBL: ECD_00790(ybiW) ECD_00907(pflB) ECD_02981(tdcE) ECD_03836(pflD)
EBE: B21_00807(ybiW) B21_00914(pflB) B21_02932(tdcE) B21_03785(pflD)
ECI: UTI89_C0826(ybiW) UTI89_C0974(pflB) UTI89_C3549(tdcE) UTI89_C4542(pflD)
ECZ: ECS88_0840(ybiW) ECS88_0931(pflB) ECS88_3507(tdcE) ECS88_4406(pflD) ECS88_4672
ECC: c0908(ybiW) c3872(tdcE) c4537 c4910(pflD)
ELO: EC042_0912(pflF) EC042_0993(pflB) EC042_3406(tdcE) EC042_4326(pflD)
EKF: KO11_02575(pflD) KO11_07115(tdcE) KO11_18240(pflB-L1) KO11_18280(pflB-L2) KO11_18320(pflB-L3) KO11_18360(pflB-L4) KO11_18400(pflB-L5) KO11_18440(pflB-L6) KO11_18480(pflB-L7) KO11_18520(pflB-L8) KO11_18560(pflB-L9) KO11_18600(pflB-L10) KO11_18640(pflB-L11) KO11_18680(pflB-L12) KO11_18720(pflB-L13) KO11_18760(pflB-L14) KO11_18800(pflB-L15) KO11_18840(pflB-L16) KO11_18880(pflB-L17) KO11_18920(pflB-L18) KO11_18960(pflB-L19) KO11_19000(pflB-L20) KO11_19655(ybiW)
EAB: ECABU_c08640(ybiW) ECABU_c09410(pflB) ECABU_c35310(tdcE) ECABU_c44620(pflD)
ELW: ECW_m0881(ybiW) ECW_m1013(pflB) ECW_m3383(tdcE) ECW_m4307(pflD)
ELL: WFL_04285(ybiW) WFL_04925(pflB) WFL_16535(tdcE) WFL_21010(pflD)
ELC: i14_0872(ybiW) i14_0952(pflB) i14_3560(tdcE) i14_4501(pflD)
ELD: i02_0872(ybiW) i02_0952(pflB) i02_3560(tdcE) i02_4501(pflD)
ELP: P12B_c0808(ybiW) P12B_c0889(pflB) P12B_c3230(tdcE) P12B_c4072(pflD)
ELF: LF82_1622(pflB) LF82_1624(pflD) LF82_2234(tdcE) LF82_2650(ybiW)
EFE: EFER_0965(ybiW) EFER_1048(pflB) EFER_3812(pflD)
STY: STY0882(ybiW) STY0973(pflB) STY3423(tdcE)
STT: t1961(pflB) t2046(ybiW) t3161(tdcE)
STM: STM0843(pflF) STM0973(pflB) STM3241(tdcE) STM4114(pflD)
SEO: STM14_1099(pflB) STM14_3923(tdcE) STM14_4946(pflD) STM14_984(pflF)
SEY: SL1344_0819(pflF) SL1344_0910(pflB) SL1344_3213(tdcE) SL1344_4063(pflD)
SEJ: STMUK_0848(pflF) STMUK_0939(pflB) STMUK_3230(tdcE) STMUK_4099(pflD)
SEB: STM474_0868(pflF) STM474_0959(pflB) STM474_3395(tdcE) STM474_4298(pflD)
SEF: UMN798_0916(ybiW) UMN798_1010(pflB) UMN798_3525(tdcE) UMN798_4460(pflD)
SENR: STMDT2_08191(ybiW) STMDT2_09091(pflB) STMDT2_31331(tdcE) STMDT2_39771(pflD)
SEND: DT104_08581(ybiW) DT104_09471(pflB) DT104_32361(tdcE) DT104_41231(pflD)
SPT: SPA1825(pflB) SPA1912(ybiW) SPA3110(tdcE)
SEI: SPC_0840(ybiW) SPC_0972(pflB) SPC_3317(tdcE) SPC_4223(pflD)
SEC: SCH_0838(pflF) SCH_0927(pflB) SCH_3187(tdcE)
SEH: SeHA_C0973 SeHA_C1071(pflB2) SeHA_C3536(pflB)
SEW: SeSA_A0994 SeSA_A1086(pflB2) SeSA_A3432(pflB)
SEA: SeAg_B0884 SeAg_B0978(pflB2) SeAg_B3429(pflB)
SEG: SG0824(pflF) SG0915(pflB) SG3138(tdcE) SG3303(pflD)
SEL: SPUL_2035(pflB) SPUL_2128(pflF) SPUL_3254(tdcE) SPUL_3543(pflD)
SEGA: SPUCDC_2021(pflB) SPUCDC_2114(pflF) SPUCDC_3240(tdcE) SPUCDC_3529(pflD)
SET: SEN0789(pflF) SEN0877(pflB) SEN3082(tdcE) SEN3908(pflD)
SENB: BN855_33220(tdcE) BN855_41920 BN855_8210(ybiW) BN855_9130(pflB2)
SBG: SBG_0729(ybiW) SBG_0827(pflB) SBG_2878(tdcE)
SFL: SF0773(ybiW) SF0898(pflB) SF3154(tdcE) SF4028(pflD)
SFX: S0816(ybiW) S0962(pflB) S3366(tdcE) S3718(pflD)
SFV: SFV_0806(ybiW) SFV_0903(pflB) SFV_3155(tdcE) SFV_4020(pflD)
SFE: SFxv_0843(ybiW) SFxv_0973(pflB) SFxv_3461(tdcE) SFxv_4391(pflD)
SFT: NCTC1_00783(csdB) NCTC1_00931(pflB2) NCTC1_03419(pflB1) NCTC1_04362(pflD)
SSN: SSON_0805(ybiW) SSON_0904(pflB) SSON_3271(tdcE)
SBO: SBO_0713(ybiW) SBO_2189(pflB) SBO_2979(tdcE) SBO_3970(pflD)
SDY: SDY_0764(ybiW) SDY_2358(pflB) SDY_3306(tdcE) SDY_3786(pflD)
EEC: EcWSU1_01381(ybiW) EcWSU1_01489(pflB) EcWSU1_03926(tdcE)
CSK: ES15_1810(pflD1) ES15_2537(pflD2)
CTU: CTU_15080(pflB) CTU_23350(ybiW)
KPN: KPN_00857(ybiW) KPN_00931(pflB) KPN_02292(tdcE)
KPU: KP1_1816(ybiW) KP1_1902(pflB) KP1_1989(pflD) KP1_3408(tdcE)
KPT: VK055_0164(pflB) VK055_1470(dhaB1) VK055_1553(pflB2) VK055_1670
KPR: KPR_3202(tdcE) KPR_3647(pflB) KPR_3729(ybiW)
KPX: PMK1_03191(bssA) PMK1_03267(pflB) PMK1_03347(hpdB) PMK1_04653(tdcE)
KPNK: BN49_1908(ybiW) BN49_2030(pflB) BN49_3393(tdcE)
CRO: ROD_08271(pflF) ROD_09721(pflB) ROD_37941(pflD) ROD_47631(tdcE)
EBT: EBL_c16330(ybiW) EBL_c25140(pflB2)
RTG: NCTC13098_04260(csdB_1) NCTC13098_04784(hpdB_1) NCTC13098_05046(pflB_2) NCTC13098_05158(csdB_2)
CLAP: NCTC11466_01893(hpdB) NCTC11466_03040(pflB)
KGO: CEW81_16090(pflB)
PSTS: E05_10490(pflB) E05_10500
YPE: YPO1383(pfl)
YPK: y2790(pflB)
YPH: YPC_2789(pflB)
YPA: YPA_0674
YPN: YPN_2594
YPM: YP_1210(pflB)
YPG: YpAngola_A1946(pflB)
YPZ: YPZ3_1263(pflB)
YPD: YPD4_1226
YPX: YPD8_0919(pflB)
YPW: CH59_458(pflB)
YPJ: CH55_1160(pflB)
YPV: BZ15_2170(pflB)
YPL: CH46_3745(pflB)
YPS: YPTB1408(pflB)
YPO: BZ17_1110(pflB)
YPI: YpsIP31758_2589(pflB)
YPY: YPK_2677
YPB: YPTS_1509
YPQ: DJ40_819(pflB)
YPU: BZ21_685(pflB)
YPR: BZ20_568(pflB)
YPC: BZ23_1019(pflB)
YPF: BZ19_817(pflB)
YEN: YE0339(tdcE) YE0646 YE1532(pfl)
YEW: CH47_2836 CH47_3135(pflB) CH47_981(pflB)
YET: CH48_121(pflB) CH48_1251(pflB) CH48_957
YAL: AT01_2861(pflB) AT01_979(pflB)
YFR: AW19_1699(pflB) AW19_3987
YIN: CH53_1043 CH53_1390(pflB) CH53_161(pflB)
YKR: CH54_1803 CH54_4087(pflB)
YRO: CH64_1039(pflB) CH64_3265
YRU: BD65_1332(pflB) BD65_3237(pflB)
SMAR: SM39_1154(pflB) SM39_2083
SRL: SOD_c15670(pflB)
SPLY: Q5A_008430(pflB)
SMAF: D781_1607
SERM: CLM71_07815(pflB)
RBAD: H2866_14550(pflB)
ECA: ECA2597(pflB)
PATR: EV46_12555
PATO: GZ59_19630(pflB)
PCT: PC1_1729
PPUJ: E2566_09285(pflB)
SGL: SG0988
SOD: Sant_2132(pflD) Sant_2637(pflB)
DDD: Dda3937_03350(pflB)
DFN: CVE23_10050(pflB)
DDQ: DDI_1715
DAQ: DAQ1742_02078(pflB)
DIC: Dpoa569_002110(pflB)
BRB: EH207_10195(pflB)
BNG: EH206_12985(pflB)
LBQ: CKQ53_15270(pflB)
LPOP: I6N93_09175(pflB)
IZH: FEM41_14350(pflB)
ETA: ETA_21480(pflB)
EBI: EbC_14970(pflB)
EGE: EM595_1283(pflB)
EPE: CI789_11150(pflB)
ERWI: GN242_13620(pflB)
PAM: PANA_1347(pflB)
PLF: PANA5342_2932(pflB)
PAJ: PAJ_0670(pflB)
PVA: Pvag_0731(pflB)
PAGG: AL522_10940(pflB)
PSTW: DSJ_09505
PANS: FCN45_06815(pflB)
PEY: EE896_12935(pflB)
PDIS: D8B20_06220(pflB)
MINT: C7M51_00185(cutC_1) C7M51_00280(cutC_2) C7M51_00742(pflB)
MTHI: C7M52_02006(pflB) C7M52_02445(cutC_2) C7M52_02534(cutC_3)
TPTY: NCTC11468_01340(pflB_1) NCTC11468_01341(pflB_2)
PLU: plu1613(pflB)
PAY: PAU_02837(pflB)
PMR: PMI0705(pflB)
PMIB: BB2000_0777(pflB)
PVG: CRN77_16305(pflB)
PHAU: PH4a_13015(pflB)
PCIB: F9282_05770(pflB)
PCOL: F1325_06000(pflB)
XBO: XBJ1_0821(pflB)
XBV: XBW1_3336(pflB)
XNE: XNC1_1557(pflB)
XNM: XNC2_1514(pflB)
XDO: XDD1_1566(pflB)
XPO: XPG1_2209(pflB)
PSI: S70_16590
PSX: DR96_2377(pflB)
PRG: RB151_012940(pflB)
PALA: CO695_17495(pflB)
PHEI: NCTC12003_02773(pflB)
PRQ: CYG50_09525(pflB)
PRJ: NCTC6933_01299(pflB)
PVC: G3341_14255(pflB)
MMK: MU9_1527
ANS: ArsFIN_12950(pflB)
ETR: ETAE_0450 ETAE_0897(tdcE) ETAE_0913(pflD) ETAE_2182(pflB)
ETE: ETEE_0171(pflD) ETEE_2210(pflD) ETEE_2780(pflD) ETEE_2806(pflD)
PRAG: EKN56_05090(pflB)
LRI: NCTC12151_01406(pflB)
PSHI: SAMEA2665130_2016(pflB)
HIN: HI_0180
HIT: NTHI0269(pflB)
HIU: HIB_02310
HIE: R2846_0459(pflB)
HIZ: R2866_0409(pflB)
HIK: HifGL_000792(pflB)
HIA: H733_0064
HIW: NTHI477_01211(pflB)
HIC: NTHIC486_00864(pflB)
HIX: NTHI723_01525(pflB)
HDU: HD_0990(pflB)
HAY: C3V42_01945(pflB)
HPIT: NCTC13334_00309(pflB)
HHZ: NCTC10839_00171(pflB)
HAEG: NCTC8502_01060(pflB)
HAP: HAPS_0155(pflB)
HPAZ: K756_06295
HPAS: JL26_05260
HPAK: JT17_02820
GLE: CJD39_07180(pflB)
HSO: HS_1136(pflB)
HSM: HSM_1041
PMU: PM0075(pflB)
PMV: PMCN06_1232(pflB)
PMP: Pmu_12450(pflB)
PMUL: DR93_1998(pflB)
PDAG: 4362423_00369(pflB)
MSU: MS0401(pflD)
MHT: D648_5910(pflB)
MHQ: D650_21680(pflB)
MHAT: B824_20860(pflB)
MHX: MHH_c11930(pflB)
MHAE: F382_11095
MHAM: J450_09740
MHAO: J451_11205
MHAL: N220_03200
MHAQ: WC39_10665
MHAY: VK67_10665
MVR: X781_5640
MVI: X808_4860
MVG: X874_4980
MANN: GM695_04610(pflB)
APL: APL_1036(pflB)
APJ: APJL_1054(pflB)
APA: APP7_1092(pflB)
ASU: Asuc_0207
APOR: DDU33_05790(pflB)
AIO: EXH44_07435(pflB)
ADP: NCTC12871_00370(pflB)
ALIG: NCTC10568_00258(pflB)
AAT: D11S_1949
AAN: D7S_01979
AACN: AANUM_2344(pflB-L20)
ASEG: NCTC10977_00028(pflB)
BTO: WQG_6030
BTRE: F542_16020
BTRH: F543_17710
BTRA: F544_6350
APAG: EIA51_09415(pflB)
AVT: NCTC3438_00924(pflB)
RPNE: NCTC8284_03639(pflB_1)
RHEY: FEE42_06055(pflB)
PAET: NCTC13378_01436(pflB)
VCH: VC1866
VCS: MS6_1629
VCI: O3Y_09045
VCO: VC0395_A1457(pflB)
VCR: VC395_1981(pflB)
VCM: VCM66_1789(pflB)
VCX: VAA049_1006(pflB)
VCZ: VAB027_2511(pflB)
VVU: VV1_2098(pflB)
VVY: VV2342
VSP: VS_1052
VNI: VIBNI_A1095(pflB)
VAN: VAA_03184
VAU: VANGNB10_cI1692(pflB)
VFL: AL536_15255(pflB)
VMI: AL543_18455(pflB)
VQI: CCZ37_04820(pflB)
VTA: A1695(pflB)
VAF: D1115_05030(pflB) D1115_10280(pflB)
VCC: FAZ90_05275(pflB)
VAQ: FIV01_05755(hpdB) FIV01_09070(pflB)
VFI: VF_1590(pflB) VF_A0142
VFM: VFMJ11_1700(pflB_1) VFMJ11_A0177(pflB_2)
VSA: VSAL_I1955(pflB)
PPR: PBPRA2750(YPO1383)
GHO: AL542_13765(pflB)
SALY: E8E00_09240(pflB)
SKS: FCN78_04225(pflB)
SCOT: HBA18_04460(pflB)
SON: SO_2912(pflB)
SDN: Sden_2406
SFR: Sfri_2473
SAZ: Sama_1498
SBL: Sbal_2671
SLO: Shew_2390
SSE: Ssed_1708
SPL: Spea_1672
SHL: Shal_2592
SWD: Swoo_2883
SWP: swp_1952
SVO: SVI_1625(pflB)
SHF: CEQ32_01910(pflB)
SPSW: Sps_03564
SBJ: CF168_12995(pflB)
SMAV: CFF01_07355(pflB)
SHEW: CKQ84_16905(pflB)
SLJ: EGC82_08720(pflB)
SMAI: EXU30_18030(pflB)
SPOL: FH971_07405(pflB)
SBK: SHEWBE_3377(pflB)
SKH: STH12_01140(pflB)
SAES: HBH39_06765(pflB)
THT: E2K93_11280(pflB)
PIN: Ping_3307
FBL: Fbal_2550
FES: HER31_02555(pflB)
MVS: MVIS_1284(pflB)
MMAA: FR932_11635(pflB)
TTU: TERTU_0382(pflB)
AHA: AHA_1941(pflB) AHA_2856
ASA: ASA_2352(pflB)
AMED: B224_2686
ASR: WL1483_33(pflB) WL1483_888(ybiW)
ACAV: VI35_09535(pflB)
AEA: C2U39_09415(pflB)
AES: C2U30_04315(pflB)
DNO: DNO_1334(pflB)
CHJ: NCTC10426_00227(pflB)
NSI: A6J88_11105(pflB)
NMJ: NM96_05405(pflB)
NEI: BG910_02055(pflB)
NFV: FAH67_03320(pflB)
NSF: FAH66_03375(pflB)
NBL: GJV52_10040(pflB)
NANI: NCTC12227_01358(pflB)
ECOR: SAMEA4412678_1762(pflB)
EEX: EZJ17_03470(pflB)
CVI: CV_1412(pflB)
CHRO: CXB49_15380(pflB)
CHRI: DK842_14630(pflB)
CHRB: DK843_20190(pflB)
CRZ: D1345_13505(pflB)
CHRM: FYK34_02360(pflB)
AMAH: DLM_2261
AQS: DKK66_15195(pflB)
BOK: DM82_5789(pflB)
BOC: BG90_4839(pflB)
LMIR: NCTC12852_02287(pflB)
SUTK: FG381_11035(pflB)
RGE: RGE_05280(pflB) RGE_17490(pflB)
GCA: Galf_0602
DAR: Daro_2096
THK: CCZ27_05760(pflB)
GEO: Geob_3258
PCA: Pcar_1397
DVL: Dvul_0979
DMA: DMR_14270
DHY: DESAM_21113(pflD)
DPS: DP3027
DWD: DSCW_05660(pflD) DSCW_25080(pflF)
RPE: RPE_3101
NHA: Nham_0889
RCP: RCAP_rcc02211(pflD) RCAP_rcc02866(pflB)
PSF: PSE_3254(tdcE)
RSU: NHU_00554(pflD)
ZMO: ZMO1570
ZMN: Za10_1639
ZMM: Zmob_1564
ZMB: ZZ6_1533
ZMI: ZCP4_1590
ZMC: A265_01589(pflB)
ZMR: A254_01589(pflB)
AZL: AZL_c04440(pflD)
ALI: AZOLI_p30290(pflB)
ABS: AZOBR_p1140119(pflB) AZOBR_p420023(pflB)
AZT: TSH58p_19000(pflB) TSH58p_23495(pflB)
AOZ: HUE56_03610(pflB)
BLI: BL01863
BLD: BLi02132(pflB)
BLH: BaLi_c21970(pflB)
BSON: S101395_02503(pflD)
BAN: BA_0509(pfl)
BAR: GBAA_0509(pfl)
BAT: BAS0481
BAH: BAMEG_4097(pfl)
BAI: BAA_0570(pfl)
BANT: A16_05480
BANR: A16R_05540
BANS: BAPAT_0485
BANV: DJ46_4947(pflB)
BCE: BC0491
BCA: BCE_0563(pfl)
BCZ: BCE33L0420(pflB)
BCR: BCAH187_A0565(pfl)
BCB: BCB4264_A0512(pfl)
BCU: BCAH820_0490(pfl)
BCG: BCG9842_B4811(pfl)
BCQ: BCQ_0537(pflB)
BCX: BCA_0528(pfl)
BAL: BACI_c05030(pflB)
BNC: BCN_0486
BCF: bcf_02490
BCER: BCK_05585
BTK: BT9727_0424(pflB)
BTL: BALH_0446(pflB)
BTB: BMB171_C0434(pfl)
BTT: HD73_0578
BTHI: BTK_02940
BTC: CT43_CH0432(pfl)
BTM: MC28_5235
BTG: BTB_c05050(pflB)
BTI: BTG_18625
BTW: BF38_1739(pflB)
BWW: bwei_5272(pflB)
BMYO: BG05_21(pflB)
BMYC: DJ92_3084(pflB)
BTRO: FJR70_24575(pflB)
BMOB: MLA2C4_02645(pflB)
BAG: Bcoa_2164
BCOA: BF29_1417(pflB)
BMET: BMMGA3_08375(pflB)
BGY: BGLY_2315
BBEV: BBEV_1597(pflB)
BKW: BkAM31D_11985(pflB)
PTB: DER53_04435(pflB)
AFL: Aflv_2793
AAMY: GFC30_275(pflB)
ACAI: ISX45_15355(pflB)
AXL: AXY_03030(pflB)
VPN: A21D_00970(pflB)
PRD: F7984_02320(pflB)
GRC: GI584_02895(pflB)
POF: GS400_02190(pflB)
AIA: AWH56_026030(pflB)
BLEN: NCTC4824_00229(pflB)
BSE: Bsel_1991
SAU: SA0218(pflB)
SAV: SAV0226(pflB)
SAW: SAHV_0225(pflB)
SAM: MW0201(pflB)
SAS: SAS0201
SAR: SAR0217
SAC: SACOL0204(pflB)
SAX: USA300HOU_0233(pfl)
SAA: SAUSA300_0220(pflB)
SAE: NWMN_0162(pflB)
SAD: SAAV_0191(pflB)
SUU: M013TW_0205(pflB)
SUE: SAOV_0163(pflB)
SUJ: SAA6159_00200(pflB)
SUK: SAA6008_00194(pflB)
SUC: ECTR2_186(pflB)
SUQ: HMPREF0772_10280(pflB)
SUZ: MS7_0211(pflB)
SUG: SAPIG0235(pflB)
SAUA: SAAG_00698
SAUE: RSAU_000170(pflB)
SAUS: SA40_0182
SAUU: SA957_0197
SAUG: SA268_0195
SAUT: SAI1T1_2001720(pflB)
SAUJ: SAI2T2_1001720(pflB)
SAUK: SAI3T3_1001720(pflB)
SAUQ: SAI4T8_1001720(pflB)
SAUV: SAI7S6_1001720(pflB)
SAUW: SAI5S5_1001710(pflB)
SAUX: SAI6T6_1001720(pflB)
SAUY: SAI8T7_1001720(pflB)
SAUF: X998_0201
SAB: SAB0164
SUY: SA2981_0226(pflB)
SAUB: C248_0209
SAUM: BN843_2240
SAUC: CA347_227(pflB)
SAUR: SABB_01626(pflB)
SAUI: AZ30_01130
SAUD: CH52_04595
SAMS: NI36_01005
SER: SERP2366(pflB)
SEP: SE0214
SEPP: SEB_00140
SEPS: DP17_1254(pflB)
SCA: SCA_2017(pflB)
SDT: SPSE_0362(pflB)
SPAS: STP1_1246
SXO: SXYL_01024(pflB)
SHU: SHYC_02345(pflB)
SSCH: LH95_02090
SSCZ: RN70_02400
SAGQ: EP23_07790(pflB)
SDP: NCTC12225_00435(pflB)
SCHR: DWB92_02165(pflB)
SPIC: SAMEA4384060_0510(pflB)
SSH: NCTC13712_00172(pflB)
SSIM: SAMEA4384339_0163(pflB)
SFF: FOB90_05680(pflB)
MCL: MCCL_0434(pflB)
MCAK: MCCS_06350(pflB)
LMO: lmo1406(pflB) lmo1917(pflA)
LMN: LM5578_1547(pflB) LM5578_2118(pflA)
LMY: LM5923_1499(pflB) LM5923_2069(pflA)
LMOD: LMON_1469(pflB) LMON_1985(pflA)
LMOQ: LM6179_2150(pflB) LM6179_2686(pfl)
LMR: LMR479A_1494(pflB) LMR479A_2026(pfl)
LMF: LMOf2365_1425(pfl-1) LMOf2365_1946(pfl-2)
LMC: Lm4b_01415(pflB) Lm4b_01934(pflA)
LMOG: BN389_14320(pflB) BN389_19420(pfl)
LMOZ: LM1816_12917(pflB) LM1816_17455(pflB)
LMH: LMHCC_0639(pflB) LMHCC_1163(pflB)
LMQ: LMM7_1492(pflB) LMM7_2010(pflA)
LMV: Y193_05970(pflB) Y193_08675(pflB)
LIN: pflA pflB
LWE: lwe1422(pflB) lwe1943
LSG: lse_1323(pflB1) lse_1903(pflB3)
LIV: LIV_1357(pflB) LIV_1897(pflA)
LGZ: NCTC10812_01347(pflB)
ESI: Exig_0607
EAN: Eab7_0581(pflB)
GMO: NCTC11323_01193(pflB)
GEQ: CG018_00835(pflB)
GSA: FOC50_01805(pflB)
GHA: NCTC10459_00558(pflB)
BRW: GOP56_21135(pflB)
PPY: PPE_02874
PPM: PPSC2_15240(tdcE)
PPO: PPM_3063(tdcE)
PPOL: X809_31625
PPQ: PPSQR21_030300(pflD)
PPOY: RE92_21480
PMS: KNP414_01404(pflB)
PMW: B2K_08770
PLV: ERIC2_c25330(pflB)
PSAB: PSAB_16825
PRI: PRIO_4719(pflB)
PLW: D5F53_19325(pflB)
PLEN: EIM92_13440(pflB)
PPSC: EHS13_29465(pflB)
PLUT: EI981_09655(pflB)
PBK: Back11_61900(pflB)
PBAC: HUB98_06985(pflB)
COH: EAV92_06860(pflB)
COHN: KCTCHS21_35360(pflB)
SACA: FFV09_01335(pflB)
LLA: L57408(pfl)
LLK: LLKF_0640(pfl)
LLT: CVCAS_0561(pfl)
LLS: lilo_0532(pfl)
LLD: P620_03660(pflB)
LLX: NCDO2118_0643(pfl)
LLM: llmg_0629(pfl)
LLC: LACR_0691
LLR: llh_9665
LLI: uc509_0658(pfl)
LLW: kw2_0605(pflB)
LLJ: LG36_0610(pfl)
LGR: LCGT_0355
LGV: LCGL_0355
LPK: LACPI_1736(pfl)
LACT: D7I46_00605(pflB)
LACK: FLP15_06140(pflB)
SPY: SPy_1849(pfl) SPy_2049(pflD)
SPZ: M5005_Spy1569(pfl) M5005_Spy1743(pflD)
SPYM: M1GAS476_1649(pfl) M1GAS476_1792(pflD)
SPYA: A20_1617(pflB) A20_1788c(pflD)
SPM: spyM18_1912(pfl) spyM18_2110(pflD)
SPG: SpyM3_1596(pfl) SpyM3_1749(pflD)
SPF: SpyM50281(pfl) SpyM51706(pflD)
SPB: M28_Spy1557(pfl) M28_Spy1730(pflD)
STX: MGAS1882_1473(pfl) MGAS1882_1649(pflD)
SOZ: Spy49_1442(pfl) Spy49_1697c(pflD)
SPN: SP_0251 SP_0459(pfl)
SPD: SPD_0235(pfl) SPD_0420(pflB)
SPR: spr0232(pflF) spr0415(pfl)
SPW: SPCG_0262(pflF) SPCG_0456(pfl)
SJJ: SPJ_0263 SPJ_0444(pflB)
SNT: SPT_0299 SPT_0498(pflB)
SNE: SPN23F02410(pflD) SPN23F04320(pfl)
SPV: SPH_0369 SPH_0569(pflB)
SPP: SPP_0303 SPP_0493(pflB)
SNI: INV104_02120(pflD) INV104_03960(pfl)
SNX: SPNOXC02740(pflD) SPNOXC04430(pfl)
SNU: SPNA45_01599(pfl) SPNA45_01781(pflD)
SAG: SAG0331(pflD-1) SAG1727(pflD-2)
SAK: SAK_0401 SAK_1735(pflB)
SGC: A964_0338(pflD) A964_1632(pflD)
SAGL: GBS222_1448(pflB)
SAGP: V193_07725
SAGC: DN94_07725
SAGN: W903_0385 W903_1716(pflB)
SMU: SMU_402(pfl) SMU_493(pfl2)
SMJ: SMULJ23_1498(pfl2) SMULJ23_1577(pf1)
SMUA: SMUFR_0343(pflD) SMUFR_0423(pflD)
STC: str1657(pfl)
STL: stu1657(pfl)
STE: STER_1622
STN: STND_1594
STU: STH8232_1908(pfl)
STW: Y1U_C1552
STHE: T303_09120
SSB: SSUBM407_0184(pfl) SSUBM407_1164(pflD)
SSI: SSU0191(pfl) SSU0667(pflD)
SSS: SSUSC84_0182(pfl) SSUSC84_0633(pflD)
SSK: SSUD12_0188(pfl) SSUD12_1099(pflD)
SSQ: SSUD9_0205(pfl) SSUD9_0881(pflD)
SRP: SSUST1_0213(pfl) SSUST1_1110(pflD)
SSUT: TL13_0248(pflC) TL13_1078(pflD)
SSUI: T15_0185(pflD)
SGO: SGO_0247(pfl) SGO_1788
SEZ: Sez_0326(pfl) Sez_1808
SEZO: SeseC_00379(pflD) SeseC_02455(pflD)
SUB: SUB0160(pflD) SUB1568(pfl)
SDS: SDEG_0175 SDEG_1897(pfl)
SDA: GGS_0175(pflD) GGS_1714(pfl)
SDC: SDSE_0178(pflD) SDSE_1982(pfl)
SGA: GALLO_1953(pflA)
SGG: SGGBAA2069_c19030(pflB)
SGT: SGGB_1936(pfl)
SMB: smi_1815(pfl)
SOR: SOR_1669
STK: STP_0136(pfl) STP_1558(pflD)
SCF: Spaf_0357(pflD) Spaf_1817(pflD2)
SSR: SALIVB_1775(pfl)
STF: Ssal_00375(pflD)
STJ: SALIVA_1726(pfl)
SSAH: HSISS4_01571(pfl)
SMN: SMA_1854(pfl)
SIF: Sinf_1664(pflA)
SIE: SCIM_0189(pflB) SCIM_0562
SIB: SIR_0247(pfl) SIR_1079
SIU: SII_0233(pfl) SII_1101
SANG: SAIN_0172(pfl) SAIN_1222
SANC: SANR_0196(pfl) SANR_1433
SCG: SCI_0250(pfl) SCI_1361
SCON: SCRE_0230(pfl) SCRE_1318
SCOS: SCR2_0230(pfl) SCR2_1318
SLU: KE3_1788
STRN: SNAG_1613(pflB)
SSOB: DK181_01885(pflB)
SEQI: A6J79_01085(pflB)
SRAT: FY406_01015(pflB)
SGW: D7D53_00520(pflB)
SPLR: C0J00_09030(pflB)
STRG: SRT_16220 SRT_17050(pfl) SRT_17060(pf1)
LCA: LSEI_1410
LCS: LCBD_1612(pflB)
LCE: LC2W_1579(pflB)
LCW: BN194_16080(pflB)
LPAP: LBPC_1333
LCB: LCABL_16340(pflB)
LRH: LGG_01421(pflB)
LRG: LRHM_1365
LRL: LC705_01438(pflB)
LPL: lp_2598(pflF) lp_3313(pflB)
LPJ: JDM1_2087(pflB1) JDM1_2659(pflB2)
LPT: zj316_3144(pflB)
LPS: LPST_C2137(pflB1) LPST_C2728(pflB2)
LPZ: Lp16_2608
LSL: LSL_1873(pflD)
LSI: HN6_01623(pflD)
LSJ: LSJ_2123c
LRM: LRC_00330(pflB)
PCE: PECL_236(pflB)
LSA: LCA_0974(pflB)
LGM: LG542_05030(pflB)
LHB: D1010_08505(pflB)
LDX: LH506_05475(pflB)
EFA: EF1613(pflB)
EFL: EF62_1995(pflB)
EFI: OG1RF_11329(pflB)
EFS: EFS1_1373(pflB)
EFN: DENG_01781(pflD)
EFQ: DR75_616(pflB)
EFU: HMPREF0351_11148(pflB)
EHR: EHR_13315
EMU: EMQU_1120
EDU: LIU_06625
ESG: EsVE80_06310(pflB_1) EsVE80_15600(pflB_2)
THL: TEH_15580(pflB)
TEY: GLW17_01700(pflB)
TOO: C7K38_10325(pflB)
VAC: E4Z98_04230(pflB)
VAO: FA707_04475(pflB)
VAH: G7081_05920(pflB)
VCP: H9L18_08645(pflB)
WDI: H9L19_02070(pflB)
ADC: FOC79_04755(grcA) FOC79_09155(pflB)
CRN: CAR_c12420(pflB)
CML: BN424_1609(pflB)
CARC: NY10_637
JDA: BW727_101939(pflB)
JEH: EJN90_12400(pflB)
JAR: G7057_10790(pflB)
JPO: G7058_01015(pflB)
DPM: FNV33_05045(pflB)
CAC: CA_C0980(pflB)
CAE: SMB_G0997(pflB)
CAY: CEA_G0991(pflB)
CPE: CPE1153
CPF: CPF_1356(pfl)
CPR: CPR_1169(pfl)
CTC: CTC_00936
CBO: CBO3216(pflA)
CBA: CLB_3252(pfl)
CBH: CLC_3126(pfl)
CBY: CLM_3627(pfl)
CBL: CLK_0644 CLK_2613(pfl)
CBB: CLD_1316(pfl)
CBI: CLJ_B3488(pfl)
CBT: CLH_1661 CLH_2339(pflB)
CBF: CLI_3354(pfl)
CBM: CBF_3346(pfl)
CKL: CKL_1107(pfl)
CKR: CKR_1008
CLJ: CLJU_c11830(pflB1) CLJU_c25980(pflB2)
CSB: CLSA_c12530(pfl) CLSA_c12540(pflB1) CLSA_c16410(pflB2)
CLT: CM240_1735(pflB) CM240_1984(pfl)
CBV: U729_2032(pflB) U729_2403
CLD: CLSPO_c33180(pfl)
CACE: CACET_c15070(pflB) CACET_c16830(pflD1)
CTYK: CTK_C22190(pflB)
CCOH: SAMEA4530647_2170(pflB)
HHW: NCTC503_00841(pflB)
CRS: FQB35_05640(pflB)
SARJ: HH195_04050(pflB)
CLO: HMPREF0868_0894(pflB)
CTH: Cthe_0505
HSC: HVS_12565(pflB)
CTHD: CDO33_19030(pflB)
ESR: ES1_02880
ESU: EUS_21430
RCH: RUM_06230
RUM: CK1_20720
RUS: RBI_II00009(pflB) RBI_II00011(pflB)
RUJ: E5Z56_02845(pflB)
FPR: FP2_24860
FPA: FPR_12470
FPRA: CG447_11900(pflB)
BPB: bpr_I0112(pflB)
BFI: CIY_02060
BHU: bhn_I0124
CEW: EKH84_07595(pflB) EKH84_08150(pflB) EKH84_13965(pflB)
RIX: RO1_38100
RIM: ROI_16660
BPRO: PMF13cell1_02946(cutC_1) PMF13cell1_03518(pflB_1) PMF13cell1_03525(pflB_2)
CSCI: HDCHBGLK_02831(pflB_1) HDCHBGLK_03450(pflB_2)
CSO: CLS_23620
HSD: SD1D_0572(pflB)
CPRO: CPRO_14450(pflB)
LUA: D4A81_06730(pflB)
ERT: EUR_01190
ERA: ERE_24870
CDF: CD630_07590(plfB)
PDC: CDIF630_00877(plfB)
CDC: CD196_0706(plfB)
CDL: CDR20291_0687(plfB)
PDF: CD630DERM_07590(plfB)
EAC: EAL2_808p03800(pfl)
CST: CLOST_2391(pflB)
ROC: HF520_11165(pflB)
PHX: KGNDJEFE_00387(cutC_1) KGNDJEFE_01011(cutC_4) KGNDJEFE_02053(pflB)
STH: STH115
SWO: Swol_1048
SALQ: SYNTR_1543
DSY: DSY3016
DHD: Dhaf_1246
DRM: Dred_0039
SGY: Sgly_2390
HCV: FTV88_0206(pflB)
ELM: ELI_2493
AWO: Awo_c14960(pflB3)
OVA: OBV_17520
AMIC: Ami3637_11955(pflB)
BPRS: CK3_03040
TPZ: Tph_c09600(pflB)
TSH: Tsac_0628
FMA: FMG_1495
PMIC: NW74_00655
VRM: 44547418_00272(pflB_1) 44547418_00273(pflB_2)
VDN: NCTC11831_00241(pflB_1) NCTC11831_00242(pflB_2)
SRI: SELR_11440(pflB)
MHG: MHY_14220
PUF: UFO1_0431
ERH: ERH_0397(pflB)
ERI: EEI45_07970(pflB)
ERD: G7062_01210(pflB)
EIO: H9L01_02340(pflB) H9L01_02465(pflB)
TSG: HLK68_04435(pflB)
ABSI: A9CBEGH2_13130(pflB) A9CBEGH2_16620(pflD_2) A9CBEGH2_20460(pflF)
FIT: Fi14EGH31_02720(pflD_1) Fi14EGH31_23910(pflB) Fi14EGH31_25580(pflD_2)
EBM: SG0102_07630(pflB) SG0102_08660(pflD_1) SG0102_29650(pflD_2)
MGJ: MGM1_4620 MGM1_5430(pflD)
ACL: ACL_0028(pfl)
ABRA: BN85301850(pfl)
APAL: BN85413890(pfl)
AOC: Aocu_14200(pdlB)
AAXA: NCTC10138_00103(pflB)
AHK: NCTC10172_01058(pflB)
STAB: STABA_v1c09820(pflD)
SCHI: SCHIN_v1c10600(grcA) SCHIN_v1c10610(pflD)
CDP: CD241_0319(pfl) CD241_0320(pflB)
CDH: CDB402_0295(pfl) CDB402_0296(pflB)
CDT: CDHC01_0320(pfl) CDHC01_0321(pflB)
CDE: CDHC02_0331(pfl) CDHC02_0332(pflB)
CDR: CDHC03_0309(pfl) CDHC03_0310(pflB)
CDA: CDHC04_0290(pfl) CDHC04_0291(pflB)
CDZ: CD31A_0382(pfl) CD31A_0383(pflB)
CDB: CDBH8_0320(pfl) CDBH8_0321(pflB)
CDS: CDC7B_0325(pfl) CDC7B_0326(pflB)
CDD: CDCE8392_0330(pfl) CDCE8392_0331(pflB)
CDW: CDPW8_0381(pfl) CDPW8_0382(pflB)
CDV: CDVA01_0272(pfl) CDVA01_0273(pflB)
CAR: cauri_2088(pflAC) cauri_2089(pflB)
CPL: Cp3995_0253(pfl) Cp3995_0254(pflB)
CPG: CP316_01345(grcA) CP316_01350(pflB)
CPP: CpP54B96_0255(pfl) CpP54B96_0256(pflB)
CPK: CP1002_01290(grcA) CP1002_01295(pflB)
CPQ: CPC231_01290(grcA) CPC231_01295(pflB)
CPX: CPI19_01290(grcA) CPI19_01295(pflB)
CPZ: CpPAT10_0256(pfl) CpPAT10_0257(pflB)
COR: Cp267_0265(pfl) Cp267_0266(pflB)
COP: CP31_01565(grcA) CP31_01570(pflB)
COD: Cp106_0244(pfl) Cp106_0245(pflB)
COS: Cp4202_0248(pfl) Cp4202_0249(pflB)
COE: CP258_01350(grcA) CP258_01355(pflB)
COU: CP162_01385(grcA) CP162_01390(pflB)
CUL: CULC22_00298(pflB2) CULC22_00299(pflB1)
CUC: CULC809_00294(pflB1) CULC809_00295(pflB2)
CUE: CULC0102_0344(pflB2) CULC0102_0345(pflB1)
CUS: CulFRC11_0293(pfl) CulFRC11_0294(pflB)
CUZ: Cul05146_0319(pfl) Cul05146_0320(pflB)
CSX: CSING_10795(pflAC) CSING_10800(pflB)
CSP: WM42_1925(pflB) WM42_1926
CPHO: CPHO_02860
CGV: CGLAU_06285(pflB1) CGLAU_06290(pflB2)
CMIN: NCTC10288_00478(pflB) NCTC10288_00479(pflAC)
CEE: CENDO_09095(pflB1) CENDO_09100(pflB2)
CRL: NCTC7448_00155(pflB) NCTC7448_00156(pflAC)
CCHO: CCHOA_05615(pflB1) CCHOA_05620(pflB2)
NSR: NS506_06894(pflD)
SCB: SCAB_10721(plfB)
SHY: SHJG_1484
SVE: SVEN_3043
SDV: BN159_5075(pflB)
SRW: TUE45_pSRc_0081(pflB)
STRD: NI25_03705
SMAL: SMALA_8164
SLAU: SLA_2994
SFK: KY5_3395c
SGE: DWG14_00315(pflB)
SLK: SLUN_03320(pflB) SLUN_35480(pflB)
SKA: CP970_25340(pflB)
SVN: CP980_19805(pflB)
SVR: CP971_01250(pflB)
KSK: KSE_27690(pflB)
LXL: KDY119_01958(pflD)
AGF: ET445_14580(pflB)
CRY: B7495_06960(pflB)
GRY: D7I44_02665(pflB)
ACIT: HPK19_21500(pflB)
RTER: IDM49_08405(pflB) IDM49_08410(grcA)
JDE: Jden_1398
XCE: Xcel_1895
XYL: ET495_05755(pflB)
IDO: I598_0452(pflB)
XYA: ET471_15285(pflB)
CFL: Cfla_1721
CFI: Celf_2131
CELZ: E5225_09655(pflB)
CEJ: GC089_09990(pflB)
CELH: GXP71_07490(pflB)
OEK: FFI11_014410(pflB)
DCO: SAMEA4475696_0377(pflB_1) SAMEA4475696_0378(pflB_2)
GEZ: FE251_08615(pflB)
PAUS: NCTC13651_02056(pflB_1) NCTC13651_02057(pflB_2)
MPH: MLP_33410(pflB)
TDF: H9L22_01800(pflB)
PRV: G7070_06905(pflB)
MGG: MPLG2_2587(pflB)
MUZ: H4N58_03575(pflB)
NML: Namu_3208
AMI: Amir_2418
MIL: ML5_2500
MICH: FJK98_11250(pflB)
MCAB: HXZ27_20205(pflB)
ACTN: L083_3462
PLK: CIK06_15695(pflB)
ARCA: HC352_02220(pflB) HC352_02225(grcA)
TBW: NCTC13354_00448(pflB_1) NCTC13354_00449(pflB_2)
SOO: FBF35_04080(grcA) FBF35_04085(pflB)
AHW: NCTC11636_00248(pflB_1) NCTC11636_00249(pflB_2)
AIR: NCTC12972_00741(pflB_1) NCTC12972_00742(pflB_2)
ASLA: NCTC11923_02033(pflB_1) NCTC11923_02034(pflB_2)
AVC: NCTC10951_00650(pflB_1) NCTC10951_00651(pflB_2)
FSL: EJO69_05735(pflB)
FLH: EJ997_06685(pflB)
WIK: H8R18_08405(pflB) H8R18_08410(grcA)
BLO: BL0951(pfl)
BLJ: BLD_0693(pflD)
BLN: Blon_1715
BLON: BLIJ_1775
BLF: BLIF_0696
BLL: BLJ_0779
BLB: BBMN68_700(pflD)
BLM: BLLJ_0668
BLG: BIL_11800
BAD: BAD_0992(pfl)
BADL: BADO_1044
BLA: BLA_0967(pflB)
BBB: BIF_00155
BBC: BLC1_1038
BLV: BalV_1043
BLW: W7Y_1084
BLS: W91_1109
BANI: Bl12_1007
BANL: BLAC_05455
BANM: EN10_05485
BDE: BDP_1376(pfl)
BDN: BBDE_1313
BBP: BBPR_1235(pfl)
BBI: BBIF_1184(pfl)
BBF: BBB_1171(pflB)
BBV: HMPREF9228_1065(pflB)
BBRU: Bbr_0787(pfl)
BBRE: B12L_0726
BBRV: B689b_0819
BBRJ: B7017_0761
BBRC: B7019_0770
BBRN: B2258_0758
BBRS: BS27_0796(pfl)
BBRD: BBBR_0755
BAST: BAST_0673
BTP: D805_0768
BCOR: BCOR_0575
BKS: BBKW_1235
BCAT: BBCT_1099
BPSP: AH67_05905
BANG: BBAG_0662
BPSC: BBPC_1111
BSCA: BBSC_1654
BGX: ESN35_03995(pflB)
BLEM: BL8807_10955(pflB)
BEU: BE0216_00505(pflB)
GVG: HMPREF0421_20633(pflB)
GVA: HMPREF0424_0886(pflB)
GVH: HMPREF9231_0919(pflB)
SIJ: SCIP_0732
PDO: PSDT_0761
PCAT: Pcatena_05980(pflD_1) Pcatena_14030(pflD_2)
CYA: CYA_0477(pflB)
CYB: CYB_0245(pflB)
TEL: tll0990
THEC: FFX45_01475(pflB)
LET: O77CONTIG1_04147(pflB)
HHG: XM38_035330(pflB)
PSER: ABRG53_3973(pflB)
AMR: AM1_0439(pflB)
THEU: HPC62_18725(pflB)
CYL: AA637_09320(pflD)
ENN: FRE64_01305(pflB)
LFS: HFV01_29470(pflB)
GVI: glr3745
GLJ: GKIL_4483(pflD)
CALH: IJ00_03875
CCUR: IAR63_06240(pflB)
TOQ: HCG51_08295(pflB)
CAA: Caka_2091
AMU: Amuc_1543
VBS: EGM51_00590(pflB)
IPA: Isop_1388
PBU: L21SP3_01145(pflB)
PBP: STSP1_01200(pflB)
PBAS: SMSP2_02322(bssA)
TPED: TPE_1458
TPHG: FUT81_12445(pflB)
TRC: DYE49_08935(pflB)
SPER: EW093_15390(pflB)
ABAC: LuPra_02216(pflB)
FNU: FN0262
FPD: CTM68_10870(pflB)
FVA: FV113G1_01690(pflD)
FUL: C4N20_05465(pflB)
FMO: C4N19_03290(pflB)
FGO: C4N16_04815(pflB)
FNF: BSQ88_03495(pflB)
FPEI: C4N17_04150(pflB)
SMF: Smon_1058
FSC: FSU_1495(pflB)
BTHO: Btheta7330_03245(pflB)
BFS: BF9343_1259(pflB) BF9343_4073(pflD)
BFG: BF638R_1339(pflB) BF638R_4263(pflD)
BXY: BXY_40630
BOA: Bovatus_04977(pflB)
BCEL: BcellWH2_04744(pflB)
BCAC: CGC64_09565(pflB)
BIS: DXK01_013015(pflB)
BVU: BVU_2880
PCAG: NCTC12856_00904(pflB)
PBT: ING2E5B_0477(pflB)
PSAC: PSM36_1949(pflB)
DYS: G7050_14130(pflB)
PDI: BDI_3392
PARC: CI960_23050(pflB)
TOH: BCB71_06720(pflB)
PRU: PRU_1243(pflB)
PMZ: HMPREF0659_A7109(pflB)
PDN: HMPREF9137_1860(pflB)
PIT: PIN17_0386(pflB)
PJE: CRM71_07115(pflB)
POC: NCTC13071_00962(pflB)
AFD: Alfi_1193
ASH: AL1_10420
DORI: FH5T_00715
DRC: G0Q07_07995(pflB)
ASX: CDL62_08585(pflB)
MGOT: MgSA37_02428(pflB)
FLM: MY04_1566(pflB)
FLL: EI427_09670(pflB)
FNK: E1750_04205(pflB)
CAPH: CGC49_10905(pflB)
CAPQ: CGC52_10950(pflB)
FOP: FNB79_12295(pflB)
FEK: C1H87_19440(pflB)
TAJ: C1A40_01385(pflB)
OCI: FEZ18_02855(pflB)
CNR: EB819_10335(pflB)
CPRV: CYPRO_1135
AFU: AF_1449
LOKI: Lokiarch_45280(hpdB)
 » show all
Reference
1  [PMID:4615902]
  Authors
Knappe J, Blaschkowski HP, Grobner P, Schmitt T.
  Title
Pyruvate formate-lyase of Escherichia coli: the acetyl-enzyme intermediate.
  Journal
Eur J Biochem 50:253-63 (1974)
DOI:10.1111/j.1432-1033.1974.tb03894.x
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.3.1.54
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.3.1.54
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.3.1.54
BRENDA, the Enzyme Database: 2.3.1.54
CAS: 9068-08-0

DBGET integrated database retrieval system