KEGG   ENZYME: 2.4.2.19Help
Entry
EC 2.4.2.19                 Enzyme                                 

Name
nicotinate-nucleotide diphosphorylase (carboxylating);
quinolinate phosphoribosyltransferase (decarboxylating);
quinolinic acid phosphoribosyltransferase;
QAPRTase;
NAD+ pyrophosphorylase;
nicotinate mononucleotide pyrophosphorylase (carboxylating);
quinolinic phosphoribosyltransferase
Class
Transferases;
Glycosyltransferases;
Pentosyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
beta-nicotinate-D-ribonucleotide:diphosphate phospho-alpha-D-ribosyltransferase (carboxylating)
Reaction(IUBMB)
beta-nicotinate D-ribonucleotide + diphosphate + CO2 = pyridine-2,3-dicarboxylate + 5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate [RN:R03348]
Reaction(KEGG)
Substrate
beta-nicotinate D-ribonucleotide [CPD:C01185];
diphosphate [CPD:C00013];
CO2 [CPD:C00011]
Product
pyridine-2,3-dicarboxylate [CPD:C03722];
5-phospho-alpha-D-ribose 1-diphosphate [CPD:C00119]
Comment
The reaction is catalysed in the opposite direction. Since quinolinate is synthesized from L-tryptophan in eukaryotes, but from L-aspartate in some prokaryotes, this is the first NAD+ biosynthesis enzyme shared by both eukaryotes and prokaryotes [3].
History
EC 2.4.2.19 created 1972
Pathway
ec00760  Nicotinate and nicotinamide metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00767  nicotinate-nucleotide pyrophosphorylase (carboxylating)
Genes
HSA: 23475(QPRT)
PTR: 467940(QPRT)
PPS: 100980921(MAZ)
GGO: 101146266(QPRT)
PON: 103891782(QPRT)
NLE: 100599555(QPRT)
MCC: 708784(QPRT)
MCF: 102116236(QPRT)
CSAB: 103230847(QPRT)
RRO: 104681510(QPRT)
RBB: 108535393(QPRT)
CJC: 100406642(QPRT)
SBQ: 101041974(QPRT)
MMU: 67375(Qprt)
MCAL: 110298131(Qprt)
MPAH: 110336387(Qprt)
RNO: 293504(Qprt)
MUN: 110547983(Qprt)
CGE: 100755205(Qprt)
NGI: 103726424(Qprt)
HGL: 101718250(Qprt)
CCAN: 109682354(Qprt)
OCU: 100345282(QPRT)
TUP: 102481382(QPRT)
CFA: 607664(QPRT)
VVP: 112929228(QPRT)
AML: 100465523(QPRT)
UMR: 103657851(QPRT)
UAH: 113267672(QPRT)
ORO: 101367525(QPRT)
FCA: 101087441(QPRT)
PTG: 107180801(QPRT)
AJU: 106970126(QPRT)
BTA: 614254(QPRT)
BOM: 102265561(QPRT)
BIU: 109578754(QPRT)
BBUB: 102389282(QPRT)
PHD: 102315720(QPRT)
CHX: 102169244(QPRT)
OAS: 101102696(QPRT)
SSC: 100623339(QPRT)
CFR: 102521151(QPRT)
CDK: 105102744(QPRT)
BACU: 103012708(QPRT)
LVE: 103089526(QPRT)
OOR: 101276244(QPRT)
DLE: 111182151(QPRT)
PCAD: 102990443(QPRT)
ECB: 100065768(QPRT)
EPZ: 103547208(QPRT)
EAI: 106831928(QPRT)
MYB: 102262339(QPRT)
MYD: 102769729(QPRT)
MNA: 107541483(QPRT)
HAI: 109374216(QPRT)
RSS: 109437843(QPRT)
DRO: 112304664(QPRT)
PALE: 102887755(QPRT)
RAY: 107515879(QPRT)
LAV: 100656244(QPRT)
TMU: 101354616
MDO: 100017348(QPRT)
SHR: 100931555(QPRT)
PCW: 110223136(QPRT)
OAA: 100086789(QPRT)
GGA: 107051294(QPRT)
MGP: 104916216(QPRT)
CJO: 107307628(QPRT)
LSR: 110481233 110483669(QPRT)
PHI: 102109453(QPRT)
ETL: 114072078(QPRT)
AAM: 106489883(QPRT)
ASN: 102371265(QPRT)
AMJ: 102573399(QPRT)
PSS: 102459122(QPRT)
CMY: 102947189
CPIC: 101937052(QPRT)
ACS: 100558968(qprt)
PVT: 110090065(QPRT)
PBI: 103065408(QPRT)
GJA: 107106265(QPRT)
XLA: 446628(qprt.L)
XTR: 100495332(qprt)
NPR: 108803795(QPRT)
TRU: 101061316(qprt)
LCO: 104920397(qprt)
NCC: 104956291(qprt)
MZE: 101468728(qprt)
XMA: 102233076(qprt)
XCO: 114144015(qprt)
PRET: 103463416(qprt)
NFU: 107396437(qprt)
KMR: 108251355(qprt)
AOCE: 111575057(qprt)
CSEM: 103384366(qprt)
POV: 109627558(qprt)
LCF: 108884543(qprt)
SDU: 111217964(qprt)
HCQ: 109521845(qprt)
BPEC: 110173841(qprt)
MALB: 109956831(qprt)
ELS: 105021602(qprt)
SFM: 108933686(qprt)
PKI: 111850819(qprt)
LCM: 102349042(QPRT)
CIN: 100179478
APLC: 110989056
SKO: 100367107
DPTE: 113792049
PCAN: 112562874
CRG: 105344717
MYI: 110448155
OBI: 106871416
LAK: 106165033
SHX: MS3_10124
EGL: EGR_01822
EPA: 110238348
ADF: 107350212
PDAM: 113670188
SPIS: 111336814
AQU: 100633013
ATH: AT2G01350(QPT)
CRB: 17884802
BRP: 103854084
BOE: 106327710
THJ: 104805057
CPAP: 110813435
CIT: 102622350
TCC: 18609757
GRA: 105785720
GHI: 107922492
GAB: 108461166
EGR: 104453720
VRA: 106776398
VAR: 108334557
VUN: 114174081
CCAJ: 109796212
CAM: 101508454
LJA: Lj0g3v0143669.1(Lj0g3v0143669.1)
ADU: 107471951
AIP: 107622344
LANG: 109339262
FVE: 101297824
RCN: 112200992
PPER: 18791869
PMUM: 103341585
PAVI: 110765461
MDM: 103402607
PXB: 103948510
CSV: 101208793
CMO: 103495096
MCHA: 111022503
CMAX: 111477549
CMOS: 111447821
CPEP: 111778088
JCU: 105634049
HBR: 110671922
MESC: 110605274
JRE: 108980620
VVI: 100250945
SLY: 101255294(qpt)
SPEN: 107020914
SOT: 102580830
CANN: 107852854
NTA: 107820078(BYJ6) 107825849 107829122(QPT) 107829123(qpt1)
INI: 109161016
SIND: 105160120
HAN: 110912366
LSV: 111912581
CCAV: 112527301
DCR: 108196626
BVG: 104900136
NNU: 104603558
OSA: 4347802
DOSA: Os09t0553600-01(Os09g0553600)
OBR: 102718485
BDI: 100832195
ATS: 109772279(LOC109772279)
SBI: 8074185
ZMA: 100382929
SITA: 101786789
PDA: 103717950
EGU: 105055263
MUS: 103981217
PEQ: 110026086
ATR: 18445420
PPP: 112286080
MNG: MNEG_6298
BPG: Bathy07g01810(QPRT)
SCE: YFR047C(BNA6)
ERC: Ecym_2592
NDI: NDAI_0G00870(NDAI0G00870)
TPF: TPHA_0G03620(TPHA0G03620)
TDL: TDEL_0D06310(TDEL0D06310)
PIC: PICST_36541(BNA6)
CAL: CAALFM_C107840WA(CaO19.5054)
SLB: AWJ20_828(BNA6)
NCR: NCU02998
NTE: NEUTE1DRAFT126722(NEUTE1DRAFT_126722)
MGR: MGG_03028
SSCK: SPSK_09562
MAW: MAC_08479
CMT: CCM_05219
BFU: BCIN_09g05800(Bcbna6)
MBE: MBM_05334
ANI: AN3431.2
ANG: ANI_1_1420094(An11g10910)
ABE: ARB_07190
TVE: TRV_03090
PTE: PTT_16159
CNE: CNC03970
CNB: CNBC3210
ABP: AGABI1DRAFT120105(AGABI1DRAFT_120105)
ABV: AGABI2DRAFT203288(AGABI2DRAFT_203288)
DDI: DDB_G0272462(qprt)
DFA: DFA_02672(qprt)
NGD: NGA_0641010(NADC) NGA_0641020(NADC)
SPAR: SPRG_03470
ECO: b0109(nadC)
ECJ: JW0105(nadC)
ECD: ECDH10B_0089(nadC)
EBW: BWG_0102(nadC)
ECOK: ECMDS42_0100(nadC)
ECE: Z0119(nadC)
ECS: ECs0113
ECF: ECH74115_0115(nadC)
ETW: ECSP_0110(nadC)
EOJ: ECO26_0111(nadC)
EOI: ECO111_0110(nadC)
EOH: ECO103_0109(nadC)
ECOO: ECRM13514_0111(nadC)
ECOH: ECRM13516_0114(nadC)
ECG: E2348C_0112(nadC)
EOK: G2583_0113(nadC)
ESO: O3O_04365
ESM: O3M_20920
ESL: O3K_21020
ECW: EcE24377A_0111(nadC)
ELH: ETEC_0105
EUN: UMNK88_107(nadC)
ECC: c0128(nadC)
ECP: ECP_0109
ECI: UTI89_C0117(nadC)
ECV: APECO1_1880(nadC)
ECX: EcHS_A0113(nadC)
ECM: EcSMS35_0112(nadC)
ECY: ECSE_0109
ECR: ECIAI1_0106(nadC)
ECQ: ECED1_0107(nadC)
ECK: EC55989_0102(nadC)
ECT: ECIAI39_0109(nadC)
EOC: CE10_0109(nadC)
EUM: ECUMN_0106(nadC)
ECZ: ECS88_0111(nadC)
ELO: EC042_0108(nadC)
ESE: ECSF_0117
EBR: ECB_00108(nadC)
EBD: ECBD_3510
EKF: KO11_00520(nadC)
EAB: ECABU_c01140(nadC)
EDJ: ECDH1ME8569_0103(nadC)
EIH: ECOK1_0108(nadC)
ENA: ECNA114_0100(nadC)
ELW: ECW_m0106(nadC)
ELL: WFL_00520(nadC)
ELC: i14_0118(nadC)
ELD: i02_0118(nadC)
ELP: P12B_c0098(nadC)
EBL: ECD_00108(nadC)
EBE: B21_00107(nadC)
ELF: LF82_1434(nadC)
ECOI: ECOPMV1_00110(nadC_1)
ECOJ: P423_00550
ECOS: EC958_0248(nadC)
EFE: EFER_0129(nadC)
EAL: EAKF1_ch1314(nadC)
STY: STY0167(nadC)
STT: t0151(nadC)
STM: STM0145(nadC)
SEO: STM14_0174(nadC)
SEY: SL1344_0145(nadC)
SEJ: STMUK_0147(nadC)
SEB: STM474_0153(nadC)
SEF: UMN798_0161(nadC)
SENR: STMDT2_01471(nadC)
SEND: DT104_01501(nadC)
SENI: CY43_00725
SPT: SPA0149(nadC)
SEK: SSPA0145
SEI: SPC_0156(nadC)
SEC: SCH_0144(nadC)
SEH: SeHA_C0159(nadC)
SHB: SU5_0780
SEE: SNSL254_A0158(nadC)
SEW: SeSA_A0162(nadC)
SEA: SeAg_B0165(nadC)
SENS: Q786_00735
SED: SeD_A0157(nadC)
SEG: SG0147(nadC)
SEL: SPUL_0155(nadC)
SEGA: SPUCDC_0155(nadC)
SET: SEN0149(nadC)
SENA: AU38_00735
SENO: AU37_00735
SENV: AU39_00735
SENQ: AU40_00855
SENL: IY59_00760
SEEP: I137_00695
SENB: BN855_1540(nadC)
SENE: IA1_00740
SBG: SBG_0136(nadC)
SBZ: A464_142
SFL: SF0106(nadC)
SFX: S0108(nadC)
SFV: SFV_0100(nadC)
SFE: SFxv_0112(nadC)
SFN: SFy_0135
SFS: SFyv_0138
SFT: NCTC1_00106(nadC)
SSN: SSON_0117(nadC)
SBO: SBO_0098(nadC)
SBC: SbBS512_E0102(nadC)
SDY: SDY_0139(nadC)
ENC: ECL_00905
ECLO: ENC_46200
ECLX: LI66_03765
ECLY: LI62_04260
ECLZ: LI64_03830
EEC: EcWSU1_00722(nadC)
EBG: FAI37_02890(nadC)
ESA: ESA_03230
CSK: ES15_3215(nadC)
CTU: CTU_07410(nadC)
KPN: KPN_00111(nadC)
KPU: KP1_0932(nadC)
KPP: A79E_4188
KPT: VK055_2460(nadC)
KPE: KPK_4629(nadC)
KPR: KPR_1040(nadC)
KPJ: N559_4318
KPX: PMK1_02419(nadC)
KPNU: LI86_22180
KPNK: BN49_4229(nadC)
KVA: Kvar_4271
KOX: KOX_11010
KOE: A225_0911
EAE: EAE_11345
EAR: CCG31716
CKO: CKO_03267
CRO: ROD_01131(nadC)
CAMA: F384_00540
HDE: HDEF_1274(nadC)
SEHC: A35E_00349
EBT: EBL_c32490(nadC)
RTG: NCTC13098_06178(nadC_2)
CLAP: NCTC11466_03813(nadC_2)
KIE: NCTC12125_02927(nadC)
AHN: NCTC12129_00891(nadC)
IZH: FEM41_09595(nadC)
EBF: D782_3763
PSTS: E05_02270
YPE: YPO3424(nadC)
YPK: y0762(nadC)
YPH: YPC_3761(nadC)
YPA: YPA_2926
YPN: YPN_0664
YPM: YP_0260(nadC)
YPG: YpAngola_A1040(nadC)
YPZ: YPZ3_3021(nadC)
YPD: YPD4_3008(nadC)
YPX: YPD8_3008(nadC)
YPW: CH59_2624(nadC)
YPJ: CH55_2006(nadC)
YPV: BZ15_98(nadC)
YPL: CH46_1666(nadC)
YPS: YPTB0708(nadC)
YPO: BZ17_1847(nadC)
YPI: YpsIP31758_3369(nadC)
YPY: YPK_3497
YPB: YPTS_0737
YPQ: DJ40_1664(nadC)
YPU: BZ21_4092(nadC)
YPR: BZ20_1378(nadC)
YPC: BZ23_185(nadC)
YPF: BZ19_58(nadC)
YEN: YE0691(nadC)
YEY: Y11_39231
YEW: CH47_2791(nadC)
YET: CH48_913(nadC)
YEE: YE5303_26501(nadC)
YAL: AT01_3217(nadC)
YFR: AW19_4029(nadC)
YIN: CH53_1000(nadC)
YKR: CH54_1761(nadC)
YRO: CH64_3309(nadC)
YRU: BD65_2574(nadC)
SPE: Spro_0779
SRL: SOD_c06450(nadC)
SPLY: Q5A_003390(nadC)
SMAF: D781_0733
SMW: SMWW4_v1c07650(nadC)
SMAR: SM39_0093(nadC)
SMAC: SMDB11_0094(nadC)
SERF: L085_00430
SQU: E4343_12705(nadC)
RAA: Q7S_18905
ECA: ECA3797(nadC)
PATR: EV46_18615
PATO: GZ59_37930(nadC)
PCT: PC1_3574
PEC: W5S_3900
SGL: SG0464
SOD: Sant_3335(nadC)
PES: SOPEG_2686(nadC)
SENY: HBA_0272(nadC)
DDD: Dda3937_02244(nadC)
DDQ: DDI_3534
DAQ: DAQ1742_03800(nadC)
ETA: ETA_08030(nadC)
EPY: EpC_07800(nadC)
EPR: EPYR_00823(nadC)
EBI: EbC_07390(nadC)
ERJ: EJP617_03170(nadC)
EGE: EM595_0743(nadC)
WBR: nadC
WGL: WIGMOR_0446(nadC)
PAM: PANA_0736(nadC)
PLF: PANA5342_3575(nadC)
PAJ: PAJ_0084(nadC)
PVA: Pvag_0140(nadC)
HHS: HHS_04670(nadC)
PSTW: DSJ_06335
PANS: FCN45_03495(nadC)
TPTY: NCTC11468_03074(nadC)
PLU: plu3637(nadC)
PAY: PAU_01130(nadC)
PSI: S70_03770
PSX: DR96_3914(nadC)
PRG: RB151_030270(nadC_2)
PHEI: NCTC12003_01264(nadC_2)
PRJ: NCTC6933_02739(nadC_1) NCTC6933_02740(nadC_2)
ANS: ArsFIN_31940(nadC)
PSHI: SAMEA2665130_0408(nadC)
XFA: XF_1925
XFT: PD_0867(nadC)
XCC: XCC2505(nadC)
XCB: XC_1611
XCP: XCR_2834(nadC)
XCV: XCV2831(nadC)
XAX: XACM_2620(nadC)
XAC: XAC2681(nadC)
XCI: XCAW_01496(nadC)
XFU: XFF4834R_chr26770(nadC)
XOO: XOO3212(nadC)
XOM: XOO3045(XOO3045)
XOP: PXO_01310(nadC)
XOR: XOC_2913(nadC)
XAL: XALC_1270(nadC)
XPH: XppCFBP6546_22500(XppCFBP6546P_22500)
XVA: C7V42_13635(nadC)
SML: Smlt1611(nadC)
SMT: Smal_1368
SMZ: SMD_1437(nadC)
SACZ: AOT14_14050(nadC)
STEN: CCR98_07245(nadC)
STEM: CLM74_07765(nadC)
STES: MG068_06890(nadC)
PSUW: WQ53_12580
PSD: DSC_12365
LAB: LA76x_1723(nadC)
LAQ: GLA29479_543(nadC)
LCP: LC55x_1615(nadC)
LGU: LG3211_3602(nadC)
LEZ: GLE_3594(nadC)
LEM: LEN_1533(nadC)
LYT: DWG18_03630(nadC)
LUM: CNR27_12390(nadC)
LUS: E5843_10925(nadC)
THES: FHQ07_12545(nadC)
XBC: ELE36_05250(nadC)
DYE: EO087_04740(nadC)
DKO: I596_3055
LPY: FIV34_06235(nadC)
XBA: C7S18_01560(nadC)
RBD: ALSL_1421
VCH: VC2422
VCS: MS6_2152
VCE: Vch1786_I1912(nadC)
VCI: O3Y_11600
VCO: VC0395_A1998(nadC)
VCR: VC395_2537(nadC)
VCM: VCM66_2345(nadC)
VCX: VAA049_473(nadC)
VCZ: VAB027_3048(nadC)
VVU: VV1_1627(nadC)
VVY: VV2777
VPA: VP2522
VPB: VPBB_2344
VAG: N646_1615
VSP: VS_2546
VNI: VIBNI_A0177(nadC)
VAN: VAA_00733
VAU: VANGNB10_cI0474c(nadC)
VSC: VSVS12_00660(nadC)
VTA: A0254(nadC)
VFI: VF_2184(nadC)
VFM: VFMJ11_2297(nadC)
VSA: VSAL_I2628(nadC)
AWD: AWOD_I_0413(nadC)
PPR: PBPRA3199(NADC)
SALY: E8E00_11375(nadC)
SKS: FCN78_02200(nadC)
PAE: PA4524(nadC)
PAEV: N297_4670(nadC)
PAEI: N296_4670(nadC)
PAU: PA14_58700(nadC)
PAP: PSPA7_5142(nadC)
PAG: PLES_49051(nadC)
PAF: PAM18_4615(nadC)
PNC: NCGM2_1075(nadC)
PAEB: NCGM1900_2359(nadC)
PAEP: PA1S_24520
PAEM: U769_24310
PAEL: T223_25035
PAEU: BN889_07289(nadC)
PAEG: AI22_09530
PAEC: M802_4668(nadC)
PAEO: M801_4535(nadC)
PMY: Pmen_0778
PMK: MDS_0892
PRE: PCA10_09660(nadC)
PPSE: BN5_0672(nadC1) BN5_0675(nadC3) BN5_3622(nadC5)
PCQ: PcP3B5_10820(nadC)
PPU: PP_0787(nadC)
PPF: Pput_0810
PPT: PPS_0840
PPB: PPUBIRD1_0831(nadC)
PPI: YSA_06639
PPX: T1E_2099(nadC)
PPUH: B479_04410
PPUT: L483_03950
PPUN: PP4_44960(nadC)
PPUD: DW66_0802
PMON: X969_02450
PMOT: X970_02430
PST: PSPTO_0948(nadC)
PSB: Psyr_0815
PSYR: N018_21615
PSP: PSPPH_0841(nadC)
PFL: PFL_0851(nadC)
PPRC: PFLCHA0_c08650(nadC)
PPRO: PPC_0885
PFO: Pfl01_0785(nadC)
PFS: PFLU_0796(nadC)
PFE: PSF113_0878(nadC)
PFC: PflA506_0786(nadC)
PFB: VO64_3875
PMAN: OU5_2623
PFW: PF1751_v1c07650(nadC)
PEN: PSEEN0925(nadC)
PSA: PST_3633(nadC)
PSZ: PSTAB_3603(nadC)
PSR: PSTAA_3728(nadC)
PSTT: CH92_17825
PPUU: PputUW4_00712(nadC)
PKC: PKB_4736(nadC)
PSES: PSCI_2779
PSEM: TO66_04335
PSEC: CCOS191_4495(nadC)
PSOS: POS17_0851
PANR: A7J50_0800
PSET: THL1_1020
PSIL: PMA3_25435
AVN: Avin_12110(nadC)
AVL: AvCA_12110(nadC)
AVD: AvCA6_12110(nadC)
ACX: Achr_30380(nadC)
PAR: Psyc_0634(nadC)
PALI: A3K91_0706
PSYC: DABAL43B_0716(nadC)
PSYA: AOT82_2591
ACB: A1S_0044
ABM: ABSDF0056(nadC)
ABY: ABAYE3823(nadC)
ABN: AB57_0085
ABB: ABBFA_003466(nadC)
ABX: ABK1_0077
ABH: M3Q_276
ABAD: ABD1_00440(nadC)
ABAZ: P795_17005
ABAU: IX87_14810
ABAA: IX88_02550
ACC: BDGL_002963(nadC)
ACI: ACIAD0062(nadC)
ASJ: AsACE_CH00052(nadC)
MCT: MCR_0791(nadC)
MCS: DR90_1080(nadC)
MCAT: MC25239_00804(nadC)
SON: SO_0419(nadC)
SDN: Sden_3387
SFR: Sfri_3781
SAZ: Sama_0371
SBL: Sbal_3917
SLO: Shew_3435
SSE: Ssed_0427
SPL: Spea_0415
SHL: Shal_0472
SWD: Swoo_0315
SWP: swp_4756
SVO: SVI_0259(nadC)
SPSW: Sps_05383
ILO: IL0454(nadC)
CPS: CPS_4813(nadC)
THT: E2K93_10820(nadC)
PHA: PSHAa0386(nadC)
PAT: Patl_3345
PSM: PSM_A2708(nadC)
PSEO: OM33_13880
PPHE: PP2015_575
PTN: PTRA_a0416(nadC)
PEA: PESP_a3408(nadC)
PSPO: PSPO_a2376(nadC)
PART: PARC_a3513(nadC)
PTU: PTUN_a0841(nadC)
PNG: PNIG_a0476(nadC)
PTD: PTET_a3097(nadC)
PSEN: PNC201_04220(nadC)
MAQ: Maqu_0952
MHC: MARHY2335(nadC)
MAD: HP15_1305(nadC)
MBS: MRBBS_1463(nadC)
AMAL: I607_14315
AMAE: I876_14610
AMAO: I634_14555
AMAD: I636_14430
AMAI: I635_14985
AMAG: I533_14140
AMAC: MASE_14050
AAUS: EP12_14900
ASP: AOR13_443
GNI: GNIT_2676(nadC)
GPS: C427_1457
SALH: HMF8227_02454(nadC)
SALK: FBQ74_04505(nadC)
PIN: Ping_1158
FBL: Fbal_0365
MVS: MVIS_4169(nadC)
MYA: MORIYA_3297(nadC)
CJA: CJA_2725(nadC)
SDE: Sde_0874
TTU: TERTU_3030(nadC)
SAGA: M5M_17925
MICC: AUP74_01922(nadC)
CBU: CBU_0098(nadC)
CBS: COXBURSA331_A0184(nadC)
CBD: CBUD_2010(nadC)
CBG: CbuG_1918(madC)
CBC: CbuK_1957(madC)
CEA: Z664_01340(nadC)
LPN: lpg0807(nadC)
LPH: LPV_0934(nadC)
LPO: LPO_0885(nadC)
LPM: LP6_2195(nadC)
LPF: lpl0840(nadC)
LPP: lpp0869(nadC)
LPC: LPC_2488(nadC)
LPA: lpa_01232
LPE: lp12_0824
LLO: LLO_2052(nadC)
LFA: LFA_0847(nadC)
LHA: LHA_1230(nadC)
LOK: Loa_01212
LCD: clem_09140(nadC)
LSH: CAB17_15640(nadC)
LLG: 44548918_01712(nadC)
LIB: E4T55_01935(nadC)
TMC: LMI_2077(nadC)
MCA: MCA3101(nadC)
METL: U737_01645
MAH: MEALZ_3580(nadC)
MBUR: EQU24_19060(nadC)
MPSY: CEK71_12060(nadC)
MMAI: sS8_3351
FTU: FTT_1468c(nadC)
FTQ: RO31_1725(nadC)
FTF: FTF1468c(nadC)
FTW: FTW_0630(nadC)
FTT: FTV_1401(nadC)
FTG: FTU_1485(nadC)
FTL: FTL_1389
FTH: FTH_1351(nadC)
FTA: FTA_1476(nadC)
FTS: F92_07755
FTI: FTS_1357(nadC)
FTC: DA46_1369(nadC)
FTV: CH67_1779(nadC)
FTZ: CH68_1509(nadC)
FTM: FTM_0744(nadC)
FTN: FTN_0693(nadC)
FTX: AW25_1331(nadC)
FTD: AS84_1849(nadC)
FTY: CH70_1354(nadC)
FPH: Fphi_1848
FPT: BZ13_154(nadC)
FPI: BF30_107(nadC)
FPM: LA56_342(nadC)
FPX: KU46_1444(nadC)
FPZ: LA55_902(nadC)
FPJ: LA02_1577(nadC)
FNA: OOM_1437
FHA: CDV26_04605(nadC)
FRC: KX01_1428(nadC)
TCX: Tcr_1367
HTR: EPV75_07415(nadC)
MEJ: Q7A_1530(nadC)
MEC: Q7C_281
CYQ: Q91_0573
CZA: CYCME_2032(nadC)
PSAL: PSLF89_250
THIG: FE785_04955(nadC)
TIG: THII_2352
NOC: Noc_0865
NHL: Nhal_2686
NWA: Nwat_2243
TEE: Tel_04740
NTT: TAO_0923
AEH: Mlg_2097
HHA: Hhal_2042
TGR: Tgr7_0798
TKM: TK90_1723
TNI: TVNIR_2339(nadC_[H])
TVR: TVD_04085
HCH: HCH_01917(nadC)
CSA: Csal_0853
HEL: HELO_3574(nadC)
HAM: HALO1075
HCO: LOKO_00641(nadC)
HBE: BEI_0672(nadC)
ABO: ABO_0617(nadC)
ADI: B5T_03464(nadC)
APAC: S7S_04955
AXE: P40_16330
KKO: Kkor_0702
KGE: TQ33_1680
TOL: TOL_0693
OAI: OLEAN_C29880(nadC)
AHA: AHA_3867(nadC)
ASA: ASA_0415(nadC)
AVR: B565_0360
AMED: B224_0116
ASR: WL1483_3425(nadC)
ACAV: VI35_02335
TAU: Tola_2587
OCE: GU3_15365
SOK: D0B54_10200(nadC)
SLIM: SCL_1939
SVA: SVA_2228
ACII: C4901_08380(nadC)
SALN: SALB1_0698
TBN: TBH_C1038
THIN: CRN91_00650(nadC)
RMA: Rmag_0106
VOK: COSY_0109(nadC)
EBH: BSEPE_1365(nadC)
BCI: BCI_0513(nadC)
BCIB: IM45_1123
BCIG: AB162_458(nadC)
GPB: HDN1F_07550(nadC)
ENM: EBS_0580(nadC)
NME: NMB0396(nadC)
NMP: NMBB_0435
NMH: NMBH4476_0390(nadC)
NMD: NMBG2136_1706(nadC)
NMM: NMBM01240149_1692(nadC)
NMS: NMBM01240355_0402(nadC)
NMQ: NMBM04240196_0404(nadC)
NMZ: NMBNZ0533_1853(nadC)
NMA: NMA2088
NMW: NMAA_1535(nadC)
NMX: NMA510612_2362(nadC)
NMC: NMC1770(nadC)
NMN: NMCC_1748(nadC)
NMT: NMV_0432(nadC)
NMI: NMO_1646(nadC)
NGO: NGO1565
NGK: NGK_1858
NLA: NLA_4480(nadC)
NWE: SAMEA3174300_1138(nadC)
NSI: A6J88_13750(nadC)
NMJ: NM96_08175(nadC)
NEK: CGZ77_01605(nadC)
ECOR: SAMEA4412678_2136(nadC)
NBA: CUN60_08890(nadC)
CVI: CV_1588(nadC)
LHK: LHK_01834(nadC)
PSE: NH8B_3020
AMAH: DLM_0642
RSO: RSc2448(nadC)
RSC: RCFBP_10978(nadC)
RSL: RPSI07_1026(nadC)
RSN: RSPO_c00999(nadC)
RSM: CMR15_10929(nadC)
RSE: F504_2408
RPI: Rpic_2716
RIN: ACS15_2738(nadC)
REH: H16_A3037(nadC) H16_B0560(h16_B0560)
CNC: CNE_1c29930(nadC) CNE_2c05070(nadC1) CNE_2c21250(nadC2)
RME: Rmet_2873(nadC)
CGD: CR3_2229(nadC)
BMA: BMA2235(nadC)
BMV: BMASAVP1_A2650(nadC)
BML: BMA10229_A1025(nadC)
BMN: BMA10247_2104(nadC)
BMAL: DM55_362(nadC)
BMAE: DM78_2540(nadC)
BMAQ: DM76_341(nadC)
BMAI: DM57_1012
BMAF: DM51_1880(nadC)
BMAZ: BM44_1124(nadC)
BMAB: BM45_2421(nadC)
BPS: BPSL0913(nadC)
BPM: BURPS1710b_1132(nadC)
BPL: BURPS1106A_0979(nadC)
BPD: BURPS668_0975(nadC)
BPR: GBP346_A0904(nadC)
BPSE: BDL_1110(nadC)
BPSM: BBQ_2532(nadC)
BPSU: BBN_2656(nadC)
BPSD: BBX_3057(nadC)
BPZ: BP1026B_I2627(nadC)
BPK: BBK_590(nadC)
BPSH: DR55_204(nadC)
BPSA: BBU_1265(nadC)
BPSO: X996_3285(nadC)
BUT: X994_1819(nadC)
BTE: BTH_I0777(nadC)
BTQ: BTQ_797(nadC)
BTJ: BTJ_1644(nadC)
BTZ: BTL_2924(nadC)
BTD: BTI_2903(nadC)
BTV: BTHA_3143(nadC)
BTHE: BTN_1785(nadC)
BTHM: BTRA_3238(nadC)
BTHA: DR62_1974
BTHL: BG87_3118(nadC)
BOK: DM82_304(nadC)
BOC: BG90_720(nadC)
BVE: AK36_1391(nadC)
BCN: Bcen_1894
BCJ: BCAL2717(nadC)
BCEN: DM39_2591(nadC)
BCEW: DM40_141(nadC)
BCEO: I35_2576(nadC)
BAM: Bamb_2552
BMJ: BMULJ_02470(nadC)
BMK: DM80_2457(nadC) DM80_4023(nadC)
BMUL: NP80_2649(nadC)
BCT: GEM_0925
BCED: DM42_2562(nadC)
BDL: AK34_575(nadC)
BCON: NL30_30775
BUB: BW23_2381(nadC)
BLAT: WK25_12150
BTEI: WS51_22970
BSEM: WJ12_12595
BPSL: WS57_31315
BMEC: WJ16_12875
BSTG: WT74_13375
BGU: KS03_323(nadC)
BGO: BM43_705(nadC)
BUK: MYA_2270
BUO: BRPE64_ACDS05860(nadC)
BUL: BW21_3045(nadC)
BGP: BGL_1c30120(nadC)
BXE: Bxe_A0814
BXB: DR64_2979(nadC)
BPH: Bphy_0581
BFN: OI25_2271(nadC)
PNU: Pnuc_1104
PNE: Pnec_0767
PPNO: DA70_21460
PPNM: LV28_08860
PPUL: RO07_03090
PAPI: SG18_03280
PLG: NCTC10937_00986(nadC)
HYF: DTO96_101285(nadC)
LMIR: NCTC12852_01022(nadC)
BPE: BP3725(nadC)
BPC: BPTD_3670(nadC)
BPER: BN118_0223(nadC)
BPET: B1917_3737(nadC)
BPEU: Q425_1680(nadC)
BPA: BPP3842(nadC)
BPAR: BN117_3894(nadC)
BBR: BB4286(nadC)
BBM: BN115_3968(nadC)
BBH: BN112_4130(nadC)
BBX: BBS798_4064(nadC)
BPT: Bpet0626(nadC)
BAV: BAV2941(nadC)
BHO: D560_2075(nadC)
BHM: D558_2057(nadC)
BHZ: ACR54_04023(nadC)
BTRM: SAMEA390648700622(nadC)
BOZ: DBV39_01775(nadC)
AXY: AXYL_00688(nadC)
AXX: ERS451415_00709(nadC)
AMIM: MIM_c01350(nadC)
AFQ: AFA_06100
ODI: ODI_R3462
RFR: Rfer_1318
POL: Bpro_0902
POS: DT070_10855(nadC)
AAV: Aave_3851
AJS: Ajs_3498
AAA: Acav_3759
ACRA: BSY15_2395(nadC)
DAC: Daci_1541
VPD: VAPA_1c42530(nadC)
VBO: CKY39_07300(nadC)
VAM: C4F17_25120(nadC)
CTES: O987_24280
RTA: Rta_30700(nadC)
CBX: Cenrod_0787(nadC)
HYB: Q5W_16460
HYC: E5678_11765(nadC)
SIMP: C6571_11850(nadC)
CBAA: SRAA_0846
CBAB: SMCB_1224(nadC)
MPT: Mpe_A1553
HAR: HEAR1090(nadC)
MMS: mma_1999(nadC)
JAG: GJA_2321(nadC)
HSE: Hsero_2217(nadC)
HRB: Hrubri_2098(nadC)
CFU: CFU_1382(nadC) CFU_4303(nadC2)
CARE: LT85_3384
CPRA: CPter91_2661(nadC) CPter91_3596(nadC)
OFO: BRW83_1029(nadC)
LCH: Lcho_1909
TIN: Tint_0897
THI: THI_1151(nadC)
RGE: RGE_32430(nadC)
BBAG: E1O_03250
PBH: AAW51_2400(nadC)
NEU: NE2122(nadC)
NLC: EBAPG3_007435(nadC)
METR: BSY238_5(nadC)
TBD: Tbd_0814
MFA: Mfla_2117
MMB: Mmol_0620
MEH: M301_0633
MEP: MPQ_0637(nadC)
MBAC: BN1209_0460(nadC)
MBAT: BN1208_0380(nadC)
SLT: Slit_2204
GCA: Galf_1810
EBA: ebA4956(nadC)
DSU: Dsui_2901
DAR: Daro_2380
AZO: azo2079(nadC)
AZA: AZKH_2954(nadC)
AOA: dqs_2208
ATW: C0099_09000(nadC)
AZD: CDA09_15795(nadC)
BPRC: D521_0699
HPY: HP1355
HPJ: jhp_1273(nadC)
HPP: HPP12_1354(nadC)
HPB: HELPY_1345(nadC)
HPL: HPB8_1526(nadC)
HPO: HMPREF4655_20259(nadC)
HPQ: hp2017_1316(nadC)
HPW: hp2018_1319(nadC)
HEF: HPF16_0044(nadC)
HPF: HPF30_0046(nadC)
HEQ: HPF32_0047(nadC)
HEX: HPF57_0046(nadC)
HPZ: HPKB_0047
HPV: HPV225_1391(nadC)
HPX: HMPREF0462_0051(nadC)
HPYS: HPSA20_1665(nadC)
HPD: KHP_0047(nadC)
HEY: MWE_0060(nadC)
HPYO: HPOK113_0043(nadC)
HPYL: HPOK310_0044(nadC)
HPYR: K747_08775
HPYI: K750_01635
HPYU: K751_07525
HPYM: K749_05600
HEB: U063_0063
HEZ: U064_0063
HHE: HH_1833(nadC)
HAC: Hac_0200(nadC)
HMS: HMU12220(nadC)
HFE: HFELIS_13460(nadC)
HCE: HCW_00960
HCM: HCD_04220
HCP: HCN_0936(nadC)
HCB: HCBAA847_1042(nadC)
WSU: WS1273(NADC)
SUA: Saut_0694
SULR: B649_02165
CFF: CFF8240_0821(nadC)
CFT: CFF04554_0827(nadC)
CFV: CFVI03293_0928(nadC)
CFX: CFV97608_0886(nadC)
CFZ: CSG_11690
CAMP: CFT03427_0815(nadC)
CHYO: CHH_0755(nadC)
ABU: Abu_2036(nadC)
ABT: ABED_1843
ABL: A7H1H_1972(nadC)
AHS: AHALO_0308(nadC)
AMYT: AMYT_0342(nadC)
ARC: ABLL_2558
SDL: Sdel_0239
SMUL: SMUL_0318(nadC)
SHAL: SHALO_0284
SULJ: SJPD1_0283
HYO: NNO_1749
NIS: NIS_0415(nadC)
SUN: SUN_1979(nadC)
NAM: NAMH_0200(nadC)
GSU: GSU1936(nadC)
GSK: KN400_1962(nadC)
GME: Gmet_1988(nadC)
GUR: Gura_2818
GLO: Glov_1316
GBM: Gbem_2321(nadC)
GEO: Geob_2383(nadC)
GEM: GM21_1902
GEB: GM18_1909
PCA: Pcar_1972(nadC)
PPD: Ppro_0653
DES: DSOUD_2390(nadC)
DEU: DBW_1315
DVU: DVU1807(nadC)
DVL: Dvul_1353
DVM: DvMF_0524
DDE: Dde_1831
DDS: Ddes_0808
DMA: DMR_18210(nadC)
DHY: DESAM_22281(nadC)
DGG: DGI_2252
DEF: CNY67_10190(nadC)
DTR: RSDT_0244(nadC)
DFL: DFE_1032
DAS: Daes_1717
DPI: BN4_10456(nadC)
PPRF: DPRO_0811(nadC)
LIP: LI0360(nadC)
LIR: LAW_00374(nadC)
DBA: Dbac_0688
DRT: Dret_1371
DPS: DP1795
DSF: UWK_00179
DOL: Dole_1728
DML: Dmul_00840(nadC)
DAL: Dalk_0496
DTO: TOL2_C16520(nadC)
ADE: Adeh_2389
MXA: MXAN_4459(nadC)
CCX: COCOR_03320(nadC)
SUR: STAUR_4814(nadC)
SCL: sce2575(nadC)
HOH: Hoch_6033
SAT: SYN_02885
SFU: Sfum_0193
DAX: FDQ92_00085(nadC) FDQ92_15020(nadC)
DBR: Deba_0027
BSED: DN745_16010(nadC)
BBA: Bd2762(nadC)
BBAT: Bdt_2675(nadC)
BBW: BDW_09980
BBAC: EP01_09935
BEX: A11Q_1827
BDQ: CIK05_04765(nadC)
BMX: BMS_3170(nadC)
HAX: BALOs_2819(nadC)
BSTO: C0V70_17150(nadC)
AMA: AM1297(nadC)
AMF: AMF_979(nadC)
ACN: ACIS_00107(nadC)
APH: APH_0016(nadC)
APY: YYU_00080
APD: YYY_00080
APHA: WSQ_00080
AOH: AOV_04690
ERU: Erum0140(nadC)
ERW: ERWE_CDS_00010(nadC)
ERG: ERGA_CDS_00010(nadC)
ECN: Ecaj_0006
ECH: ECH_0026(nadC)
ECHA: ECHHL_0005(nadC)
ECHJ: ECHJAX_0005(nadC)
ECHL: ECHLIB_0005(nadC)
ECHS: ECHOSC_0005(nadC)
ECHV: ECHSTV_0005(nadC)
ECHW: ECHWAK_0005(nadC)
ECHP: ECHWP_0005(nadC)
EHH: EHF_0005(nadC)
NSE: NSE_0122(nadC)
NRI: NRI_0123(nadC)
NHM: NHE_0109(nadC)
MES: Meso_2555
AMIH: CO731_03902(nadC)
RPOD: E0E05_06290(nadC)
PLA: Plav_0732
RBS: RHODOSMS8_00279(nadC)
SME: SMc02598(nadC)
SMX: SM11_chr0761(nadC)
SMI: BN406_00831(nadC)
SMEL: SM2011_c02598(nadC)
SMER: DU99_05680
SMD: Smed_0701
RHI: NGR_c08510(nadC)
SFH: SFHH103_00782(nadC)
SFD: USDA257_c08210(nadC)
SIX: BSY16_1761(nadC)
SAME: SAMCFNEI73_Ch1163(nadC)
EAD: OV14_2116(nadC)
ATU: Atu4096(nadC)
ARA: Arad_8931(nadC)
ATF: Ach5_38750(nadC)
AVI: Avi_2217(nadC)
AGC: BSY240_1284(nadC)
RET: RHE_PE00439(nadC)
REC: RHECIAT_PA0000362(nadC)
REL: REMIM1_PC00214(nadC-1) REMIM1_PD00462(nadC-2)
REP: IE4803_PA00398(nadC)
REI: IE4771_PC00411(nadC)
RLE: pRL110615(nadC)
RLG: Rleg_7190
RTR: RTCIAT899_PC03290(nadC)
RIR: BN877_II1225(nadC)
RHL: LPU83_pLPU83d1490(nadC)
RGA: RGR602_CH01079(nadC)
RHN: AMJ98_PD00448(nadC)
RPHA: AMC79_PB00371(nadC)
RHX: AMK02_PE00455(nadC)
RHK: Kim5_PB00431(nadC)
REZ: AMJ99_PC00449(nadC)
SHZ: shn_06085
OAN: Oant_0431
OAH: DR92_2509(nadC)
OCH: CES85_5093(nadC)
BJA: bll2540(nadC)
BRA: BRADO4529(nadC)
BBT: BBta_4755(nadC)
BRS: S23_54420(nadC)
AOL: S58_32030
BRAD: BF49_2248
BRO: BRAD285_4304(nadC)
BOT: CIT37_41005(nadC)
BRQ: CIT40_07195(nadC)
BGQ: X265_28335(nadC)
RPA: RPA1053(nadC)
RPB: RPB_1105
RPC: RPC_4340
RPD: RPD_1227
RPE: RPE_4402
RPT: Rpal_1245
NWI: Nwi_2426
NHA: Nham_2821
OCA: OCAR_6944(nadC)
OCG: OCA5_c11400(nadC)
OCO: OCA4_c11400(nadC)
BOS: BSY19_707(nadC)
XAU: Xaut_1181
AZC: AZC_2468
SNO: Snov_0492
MEX: Mext_2646
MEA: Mex_1p2837(nadC)
MDI: METDI3403(nadC)
MCH: Mchl_2872
MPO: Mpop_2769
MET: M446_4589
MNO: Mnod_0170
MOR: MOC_6043(nadC)
META: Y590_12685
MAQU: Maq22A_1p30175(nadC)
BID: Bind_3492
MSL: Msil_0297
MTUN: MTUNDRAET4_0436(nadC)
BBAR: RHAL1_0096(nadC)
HDN: Hden_2000
HMC: HYPMC_2976(nadC)
RVA: Rvan_0617
PHL: KKY_900
FIL: BN1229_v1_0092(nadC)
FIY: BN1229_v1_0095(nadC)
DEI: C4375_00985(nadC)
BVR: BVIR_3011
BLAG: BLTE_01430
MSC: BN69_0372
MMED: Mame_00643(nadC)
MCG: GL4_1049
HDI: HDIA_0504(nadC)
RBM: TEF_02810
CCR: CC_2915
CAK: Caul_4311
CSE: Cseg_3424
CMB: CSW64_03490(nadC)
CFH: C1707_24530(nadC)
CAUF: CSW63_06875(nadC)
PZU: PHZ_c2609(nadC)
PHB: HYN04_03765(nadC)
BVC: CEP68_04105(nadC)
BDM: EQG53_00420(nadC)
SIL: SPO3245(nadC)
RUA: D1823_19380(nadC)
RCP: RCAP_rcc00073(nadC)
RDE: RD1_1527(nadC)
RLI: RLO149_c031710(nadC)
PDE: Pden_4430
PYE: A6J80_21930(nadC)
PZH: CX676_19940(nadC)
PAMN: JCM7685_1165(nadC)
PSF: PSE_1621(nadC)
PGA: PGA1_c27810(nadC)
PGL: PGA2_c25810(nadC)
PGD: Gal_00646
PHP: PhaeoP97_00731(nadC)
PPIC: PhaeoP14_02521(nadC)
PHQ: D1820_08605(nadC)
OTM: OSB_18280(nadC)
LEJ: ETW24_16405(nadC)
CID: P73_2979
RHC: RGUI_4286
YPAC: CEW88_22675(nadC)
SPSE: SULPSESMR1_04444(nadC)
LVS: LOKVESSMR4R_00084(nadC)
AHT: ANTHELSMS3_04941(nadC)
RBG: BG454_16395(nadC)
SAGU: CDO87_23730(nadC)
SEDI: EBB79_22635(nadC)
HNE: HNE_0689(nadC)
HBA: Hbal_1131
GAK: X907_1957
ZMO: ZMO1870
ZMN: Za10_1270
ZMM: Zmob_1296
ZMB: ZZ6_1277
ZMI: ZCP4_1312
NAR: Saro_0226
NOV: TQ38_000305(nadC)
NOT: C7W88_04965(nadC)
NTD: EGO55_08830(nadC)
NOR: FA702_10710(nadC)
SAL: Sala_1150
SPHK: SKP52_09380(nadC)
SPHP: LH20_10155
SMAZ: LH19_07505
SGI: SGRAN_1925(nadC)
SPHO: C3E99_09425(nadC)
SPHU: SPPYR_1809(nadC)
SWI: Swit_4716
SPHD: HY78_01555
SPHM: G432_15515
STAX: MC45_10555
SPHI: TS85_03415
SSAN: NX02_16175
SPKC: KC8_00165
SPHC: CVN68_21115(nadC)
SPHF: DM480_11735(nadC)
SPHA: D3Y57_17100(nadC)
SPAU: DRN02_001225(nadC)
SJP: SJA_C1-28370(nadC)
SSY: SLG_16510(nadC)
SPMI: K663_13460
SPHB: EP837_00961(nadC)
SPHR: BSY17_2172(nadC) BSY17_4181(nadC)
SINB: SIDU_00670
SPHT: K426_06305
SHYD: CJD35_07800(nadC) CJD35_19405(nadC) CJD35_19650(nadC)
SYA: A6768_00510(nadC)
SFLA: SPHFLASMR4Y_03243(nadC)
SPHY: CHN51_10660(nadC)
BLAS: BSY18_3648 BSY18_510(nadC)
RDI: CMV14_16940(nadC)
SMIC: SmB9_05210
SPHS: ETR14_19740(nadC)
ELI: ELI_12670
EFV: CHH26_00770(nadC)
ERK: CD351_02440(nadC)
ERR: DVR09_02135(nadC)
AAY: WYH_02239(nadC)
ANH: A6F65_00492(nadC)
ADO: A6F68_00546(nadC)
ALB: AEB_P0647
PHZ: CHX26_06200(nadC)
GOH: B932_2816
ACR: Acry_1543
AMV: ACMV_15890(nadC)
GDI: GDI0572(nadC)
GDJ: Gdia_1427
GXY: GLX_02670
GXL: H845_1211
KEU: S101446_00349(nadC)
KSC: CD178_03040(nadC)
APK: APA386B_915(nadC)
ASZ: ASN_1518(nadC)
APOM: CPF11_10195(nadC)
ACET: DS739_10200(nadC)
ABG: Asbog_00798(nadC)
RRU: Rru_A1432
RRF: F11_07395
RCE: RC1_2991(nadC)
MAG: amb3885
MGY: MGMSRv2__1793(nadC)
MGRY: MSR1_05230(nadC_1)
MAGX: XM1_1466(nadC)
MAGN: WV31_15390
AZL: AZL_d02900(nadC)
ALI: AZOLI_p40290(nadC)
TMO: TMO_1903(nadC)
TXI: TH3_01335
THAC: CSC3H3_01685(nadC)
TII: DY252_20300(nadC)
MAGQ: MGMAQ_1487(nadC)
MGM: Mmc1_1475
PUB: SAR11_0619(nadC)
ECOG: FIV45_05850(nadC)
ABAW: D5400_15520(nadC)
AFR: AFE_2206(nadC)
ACU: Atc_0720
HTL: HPTL_1036(nadC)
BSU: BSU27860(nadC)
BSR: I33_2834(nadC)
BSL: A7A1_0427
BSH: BSU6051_27860(nadC)
BSUT: BSUB_02972(nadC)
BSUL: BSUA_02972(nadC)
BSUS: Q433_15025
BSS: BSUW23_13490(nadC)
BST: GYO_3026(nadC)
BSO: BSNT_09189(nadC)
BSQ: B657_27860(nadC)
BLI: BL01154(nadC)
BLD: BLi02913(nadC)
BLH: BaLi_c30100(nadC)
BAY: RBAM_024910(nadC)
BAQ: BACAU_2507(nadC)
BYA: BANAU_2701(nadC)
BAMP: B938_12875
BAML: BAM5036_2432(nadC)
BAMA: RBAU_2629(nadC)
BAMN: BASU_2435(nadC)
BAMB: BAPNAU_1067(nadC)
BAMT: AJ82_14075
BAMY: V529_27780(nadC)
BMP: NG74_02619(nadC)
BAO: BAMF_2592(nadC)
BAZ: BAMTA208_13665(nadC)
BQL: LL3_02871(nadC)
BXH: BAXH7_02798(nadC)
BQY: MUS_3047(nadC)
BAMI: KSO_006605
BAMC: U471_25870
BAMF: U722_13510
BHA: BH1219(nadC)
BAN: BA_4661(nadC)
BAR: GBAA_4661(nadC)
BAT: BAS4326
BAH: BAMEG_4695(nadC)
BAI: BAA_4678(nadC)
BANT: A16_46560
BANR: A16R_47180
BANS: BAPAT_4473
BANV: DJ46_3335(nadC)
BCE: BC4422
BCA: BCE_4514(nadC)
BCZ: BCE33L4174(nadC)
BCR: BCAH187_A4562(nadC)
BCB: BCB4264_A4547(nadC)
BCU: BCAH820_4509(nadC)
BCG: BCG9842_B0688(nadC)
BCQ: BCQ_4217(nadC)
BAL: BACI_c44160(nadC)
BNC: BCN_4338
BCF: bcf_22035
BCER: BCK_13045
BTK: BT9727_4163(nadC)
BTL: BALH_4010(nadC)
BTB: BMB171_C4091(nadC)
BTT: HD73_4737
BTHI: BTK_23345
BTC: CT43_CH4444(nadC)
BTM: MC28_3720
BTG: BTB_c45670(nadC)
BTI: BTG_26930
BTW: BF38_182(nadC)
BWW: bwei_0511(nadC)
BMYO: BG05_1599(nadC)
BMYC: DJ92_1527(nadC)
BCL: ABC1548(nadC)
BPU: BPUM_2426
BPUM: BW16_13140
BPUS: UP12_12200
BPF: BpOF4_10490(nadC)
BMQ: BMQ_4651(nadC)
BMD: BMD_4637(nadC)
BMEG: BG04_1643(nadC)
BAG: Bcoa_0749
BCOA: BF29_2952(nadC)
BJS: MY9_2769
BMET: BMMGA3_12450(nadC)
BACW: QR42_12275
BACP: SB24_16240
BACB: OY17_15735
BACO: OXB_2496
BACY: QF06_12125
BACL: BS34A_30400(nadC)
BALM: BsLM_2761
BEO: BEH_20515
BGY: BGLY_3241
BKW: BkAM31D_04630(nadC_1)
BBEV: BBEV_2675(nadC)
BALT: CFN77_12940(nadC)
GKA: GK2600
GTN: GTNG_2530
GGH: GHH_c26740(nadC)
GEA: GARCT_02650(nadC)
AFL: Aflv_0704(nadC)
ANM: GFC28_3556(nadC)
AAMY: GFC30_2854(nadC)
ANL: GFC29_1878(nadC)
AXL: AXY_22080(nadC)
LSP: Bsph_4290
HHD: HBHAL_1243(nadC)
HLI: HLI_10155
VPN: A21D_00707(nadC)
SCA: SCA_1403(nadC)
SSCH: LH95_00850
SSCZ: RN70_01065
SSIF: AL483_02915(nadC)
SSCU: CEP64_00010(nadC)
SFQ: C7J90_03095(nadC)
MCAK: MCCS_04570(nadC)
LMO: lmo2024(nadC)
LMN: LM5578_2226(nadC)
LMY: LM5923_2177(nadC)
LMOC: LMOSLCC5850_2086(nadC)
LMOD: LMON_2095(nadC)
LMOW: AX10_04360
LMOQ: LM6179_2794(nadC)
LMR: LMR479A_2134(nadC)
LMOM: IJ09_15095
LMF: LMOf2365_2049(nadC)
LMC: Lm4b_02036(nadC)
LMOG: BN389_20440(nadC)
LMP: MUO_10350
LMOL: LMOL312_2027(nadC)
LMOX: AX24_07895
LMH: LMHCC_0536(nadC)
LMQ: LMM7_2112(nadC)
LML: lmo4a_2075(nadC)
LMS: LMLG_0407
LMW: LMOSLCC2755_2077(nadC)
LMX: LMOSLCC2372_2091(nadC)
LMZ: LMOSLCC2482_2080(nadC)
LMON: LMOSLCC2376_1979(nadC)
LMOS: LMOSLCC7179_1996(nadC)
LMOO: LMOSLCC2378_2040(nadC)
LMOY: LMOSLCC2479_2088(nadC)
LMOT: LMOSLCC2540_2098(nadC)
LMOA: LMOATCC19117_2036(nadC)
LMOK: CQ02_10455
LIN: nadC
LSG: lse_2006(nadC)
LIV: LIV_2005(nadC)
ESI: Exig_2100
BBE: BBR47_01330(nadC)
BAGR: BA6348_02155(nadC)
PPY: PPE_00060
PPM: PPSC2_00300(nadC)
PPO: PPM_0056(nadC)
PPOL: X809_00315
PPQ: PPSQR21_000600(nadC)
PPOY: RE92_11395
PMW: B2K_35905
PLV: ERIC2_c39540(nadC)
PSAB: PSAB_00290
PRI: PRIO_0063(nadC)
PSWU: SY83_06395
PDH: B9T62_32430(nadC)
PLW: D5F53_29650(nadC)
PLEN: EIM92_04355(nadC)
ASOC: CB4_00280(nadC)
COH: EAV92_19910(nadC)
AAC: Aaci_2478
AAD: TC41_0797 TC41_2770(nadC)
BTS: Btus_0100
KYR: CVV65_00530(nadC)
TAB: CIG75_01705(nadC)
JEO: JMA_35840
KUR: ASO14_2844(nadC)
KZO: NCTC404_00713(nadC)
SPAE: E2C16_05620(nadC)
PANC: E2636_04600(nadC)
LFB: C1X05_13440(nadC)
TVU: AB849_007355(nadC)
SPY: SPy_0197(nadC)
SPZ: M5005_Spy0170(nadC)
SPYM: M1GAS476_0209(nadC)
SPYA: A20_0220(nadC)
SPG: SpyM3_1013(nadC)
SPS: SPs0845
SPH: MGAS10270_Spy0173(nadC)
SPI: MGAS10750_Spy1186(nadC)
SPJ: MGAS2096_Spy0181(nadC)
SPK: MGAS9429_Spy0172(nadC)
SPF: SpyM50773(nadC)
SPB: M28_Spy0168(nadC)
STG: MGAS15252_0204(nadC)
STX: MGAS1882_0204(nadC)
SPYH: L897_05425
SPN: SP_2016(nadC)
SPD: SPD_1826(nadC)
SPR: spr1829(nadC)
SPW: SPCG_1983(nadC)
SJJ: SPJ_2023(nadC)
SNV: SPNINV200_18290(nadC)
SPX: SPG_1930(nadC)
SNT: SPT_2013(nadC)
SND: MYY_1937
SPNN: T308_09550
SNE: SPN23F20370(nadC)
SPV: SPH_2171(nadC)
SNC: HMPREF0837_10012(nadC)
SNM: SP70585_2103(nadC)
SPP: SPP_2054(nadC)
SNI: INV104_17350(nadC)
SNB: SP670_2095(nadC)
SNP: SPAP_2044
SNX: SPNOXC17740(nadC)
SNU: SPNA45_00204(nadC)
SPNE: SPN034156_08550(nadC)
SPNU: SPN034183_17780(nadC)
SPNM: SPN994038_17670(nadC)
SPNO: SPN994039_17680(nadC)
SGA: GALLO_1935(nadC)
SGG: SGGBAA2069_c18870(nadC)
SGT: SGGB_1918(nadC)
STB: SGPB_1767(nadC)
SMN: SMA_1839(nadC)
SIF: Sinf_1653(nadC)
SLU: KE3_1777
LHL: LBHH_1925(nadC)
LHH: LBH_1649(nadC)
LKE: WANG_1781(nadC)
LRM: LRC_05340(nadC)
EDU: LIU_12080
MPS: MPTP_0901
MPX: MPD5_1040
AUR: HMPREF9243_0066(nadC)
CAC: CA_C1023(nadC)
CAE: SMB_G1041(nadC)
CAY: CEA_G1035(nadC)
CPE: CPE0396
CPF: CPF_0384(nadC)
CPR: CPR_0378(nadC)
CNO: NT01CX_0088(nadC)
CBO: CBO1447(nadC)
CBA: CLB_1472(nadC)
CBH: CLC_1484(nadC)
CBY: CLM_1610(nadC)
CBL: CLK_0928(nadC)
CBB: CLD_3103(nadC)
CBI: CLJ_B1549(nadC)
CBT: CLH_2771(nadC)
CBF: CLI_1531(nadC)
CBM: CBF_1510(nadC)
CBE: Cbei_0794
CBZ: Cbs_0794
CBEI: LF65_00875
CKL: CKL_0750(nadC)
CKR: CKR_0671
CLJ: CLJU_c24410(nadC)
CSR: Cspa_c08750(nadC)
CPAT: CLPA_c02340(nadC)
CPAE: CPAST_c02340(nadC)
CSB: CLSA_c10510(nadC)
CLT: CM240_2600(nadC)
CSQ: CSCA_5142
CLD: CLSPO_c14740(nadC)
CACE: CACET_c00170(nadC)
CTYK: CTK_C09170(nadC)
AMT: Amet_0019
HHW: NCTC503_02074(nadC)
CALE: FDN13_05610(nadC)
FSA: C5Q98_02690(nadC)
CTH: Cthe_2354
HSC: HVS_16255(nadC)
CCE: Ccel_3478
CSS: Cst_c27160(nadC)
CSD: Clst_2604
CTHD: CDO33_19880(nadC)
ESR: ES1_08710
ESU: EUS_21910
CCEL: CCDG5_1896(nadC)
RCH: RUM_07150
RUM: CK1_18060
RUS: RBI_I01219(nadC)
RUJ: E5Z56_06725(nadC)
BFI: CIY_04240
RIX: RO1_13890
RIM: ROI_23650
COO: CCU_24270
CCT: CC1_05300
ROB: CK5_33430
RTO: RTO_13590
BHAN: CGC63_08860(nadC)
BLAU: DQQ01_08260(nadC)
BPRO: PMF13cell1_05373(nadC)
CBOL: CGC65_14430(nadC)
BPRL: CL2_05770
HSD: SD1D_1356(nadC)
CPRO: CPRO_08250(nadC)
EHL: EHLA_3052
ERT: EUR_20660
ERA: ERE_20810
CDF: CD630_23700(nadC)
PDC: CDIF630_02610(nadC)
CDC: CD196_2211(nadC)
CDL: CDR20291_2257(nadC)
PDF: CD630DERM_23700(nadC)
EAC: EAL2_c00240(nadC)
CST: CLOST_1799(nadC)
FAA: HMPREF0389_00714(nadC)
STH: STH3185
SWO: Swol_0107
SLP: Slip_0141
DSY: DSY0214(nadC)
DHD: Dhaf_0158
DRM: Dred_0165
DAE: Dtox_2252
PTH: PTH_0226(NadC) PTH_0480(NadC)
DAU: Daud_0123
SGY: Sgly_0223
HMO: HM1_0664(nadC)
ELM: ELI_3093
EMT: CPZ25_007880(nadC)
AWO: Awo_c27620(nadC)
SAY: TPY_3409(nadC)
CTHM: CFE_0099
CBAR: PATL70BA_0014(nadC)
TKI: TKV_c15060(nadC)
CHY: CHY_1276 CHY_2372(nadC)
MTA: Moth_1779
ADG: Adeg_1872
TPZ: Tph_c26610(nadC)
CSC: Csac_1779
ATE: Athe_1214
CCHA: ELD05_07430(nadC)
TOC: Toce_0374
TTM: Tthe_0548
TSH: Tsac_1151
TACI: TDSAC_1681
PHAR: NCTC13077_01351(nadC)
CAD: Curi_c00210(nadC)
MED: MELS_2154
MEG: DKB62_10620(nadC)
SRI: SELR_18750(nadC)
MHG: MHY_05050
PUF: UFO1_0245
PFT: JBW_03173
MANA: MAMMFC1_04045(nadC)
EUC: EC1_17550
ABRA: BN85308070(nadC)
MBJ: KQ51_01142(nadC)
MTU: Rv1596(nadC)
MTV: RVBD_1596
MTC: MT1632(nadC)
MRA: MRA_1606(nadC)
MTUR: CFBS_1684(nadC)
MTO: MTCTRI2_1623(nadC)
MTD: UDA_1596(nadC)
MTN: ERDMAN_1756(nadC)
MTUC: J113_11095
MTUE: J114_08540
MTUH: I917_11255
MTUL: TBHG_01557
MTUT: HKBT1_1684(nadC)
MTUU: HKBT2_1691(nadC)
MTQ: HKBS1_1688(nadC)
MBO: BQ2027_MB1622(nadC)
MBB: BCG_1634(nadC)
MBT: JTY_1609(nadC)
MBM: BCGMEX_1606(nadC)
MBX: BCGT_1410
MAF: MAF_16080(nadC)
MMIC: RN08_1769
MCE: MCAN_16041(nadC)
MCQ: BN44_20152(nadC)
MCV: BN43_30711(nadC)
MCX: BN42_21518(nadC)
MCZ: BN45_40063(nadC)
MLE: ML1227(nadC)
MLB: MLBr01227(nadC)
MPA: MAP_1291(nadC)
MAO: MAP4_2557
MAVI: RC58_12715
MAVU: RE97_12735
MAV: MAV_3189(nadC)
MIT: OCO_30310
MIA: OCU_30220
MID: MIP_04478
MYO: OEM_29530
MIR: OCQ_30980
MLP: MLM_2555
MUL: MUL_1570(nadC)
MMC: Mmcs_3066
MKM: Mkms_3126
MJL: Mjls_3083
MMI: MMAR_2393(nadC)
MMAE: MMARE11_23160(nadC)
MMM: W7S_15035
MLI: MULP_03228(nadC)
MHAD: B586_12805
MSHG: MSG_02253(nadC)
MSM: MSMEG_3201(nadC)
MSG: MSMEI_3119(nadC)
MVA: Mvan_2800
MGI: Mflv_3617
MPHL: MPHLCCUG_02815(nadC)
MVQ: MYVA_2692(nadC)
MTHN: 4412656_02023(nadC)
MHAS: MHAS_02060(nadC)
MAB: MAB_2672c
MABB: MASS_2619
MCHE: BB28_13335
MSTE: MSTE_02601
MSAL: DSM43276_02370(nadC)
MJD: JDM601_2150(nadC)
MTER: 4434518_02071(nadC)
ASD: AS9A_1432(nadC)
CGL: NCgl1023(Cgl1068)
CGB: cg1215(nadC)
CGU: WA5_1023(NadC)
CGT: cgR_1151
CGM: cgp_1215(nadC)
CGJ: AR0_05840
CEF: CE1115
CDI: DIP2259(nadC)
CDP: CD241_2149(nadC)
CDH: CDB402_2106(nadC)
CDT: CDHC01_2149(nadC)
CDE: CDHC02_2119(nadC)
CDR: CDHC03_2140(nadC)
CDA: CDHC04_2169(nadC)
CDZ: CD31A_2284(nadC)
CDS: CDC7B_2233(nadC)
CDIP: ERS451417_02281(nadC)
CJK: jk0784(nadC)
CUR: cu0075
CUA: CU7111_0074(nadC)
CRD: CRES_2081(nadC)
CVA: CVAR_1183(nadC)
CTER: A606_04785
CGY: CGLY_09600(nadC)
COA: DR71_245(nadC)
CMQ: B840_08120(nadC)
CCJ: UL81_04185(nadC)
CEI: CEPID_08130(nadC)
CDX: CDES_05155(nadC)
CAMG: CAMM_12025
NFA: NFA_18390(nadC)
NFR: ERS450000_02274(nadC)
NCY: NOCYR_1970(nadC)
NNO: NONO_c24220(nadC)
NSR: NS506_03466(nadC)
RHA: RHA1_ro01036(nadC)
RER: RER_34790(nadC)
REY: O5Y_15895
ROP: ROP_07610(nadC)
REQ: REQ_26960(nadC)
RHB: NY08_750
RFA: A3L23_03998(nadC)
RHS: A3Q41_04246(nadC)
RHU: A3Q40_01925(nadC)
RRT: 4535765_02912(nadC)
GBR: Gbro_2964
GPO: GPOL_c27250(nadC)
GOR: KTR9_2957
GRU: GCWB2_15385(nadC)
GOM: D7316_00327(nadC_1) D7316_00328(nadC_2)
TPR: Tpau_2012
SRT: Srot_0710
SCO: SCO3381(nadC)
SALB: XNR_3475
SMA: SAVERM_4689(nadC)
SGR: SGR_4110
SGB: WQO_15040
SCB: SCAB_39571(nadC)
SCT: SCAT_2627
SFA: Sfla_3487
SBH: SBI_05945
SHY: SHJG_5557
SVE: SVEN_3231
SDV: BN159_4037(nadC)
SALS: SLNWT_2882
STRP: F750_3244
SFI: SFUL_3043
SALU: DC74_4589
SALL: SAZ_24535
SLV: SLIV_20865(nadC)
SGU: SGLAU_18900(nadC)
STRE: GZL_04252
STRM: M444_19690
SAMB: SAM23877_4181(nadC)
SPRI: SPRI_3401
SRW: TUE45_04929(nadC)
SLE: sle_32050(sle_32050)
SRN: A4G23_03125(nadC)
SNR: SNOUR_18965(nadC)
STRD: NI25_17035
SMAL: SMALA_3560
SLAU: SLA_3298
SALF: SMD44_04879(nadC)
SLX: SLAV_21240(nadC)
SFK: KY5_4479
KSK: KSE_34020(nadC)
LXX: Lxx16510(nadC)
MTS: MTES_3059(nadC)
MOO: BWL13_01740(nadC)
AMIN: AUMI_19040
AUW: AURUGA1_00467(nadC)
MALK: MalAC0309_1688(nadC)
LEU: Leucomu_11040(nadC)
ART: Arth_2558
ARR: ARUE_c26870(nadC)
ARM: ART_1396
ARX: ARZXY2_1150(nadC)
AAU: AAur_2532(nadC)
ACH: Achl_2295
AAI: AARI_13470(nadC)
GCR: GcLGCM259_1117(nadC)
KRH: KRH_00440(nadC)
BCV: Bcav_2774
JDE: Jden_2093
LMOI: VV02_19730
XCE: Xcel_0348
IDO: I598_3028(nadC)
CFL: Cfla_0640
CFI: Celf_0575
CELZ: E5225_14645(nadC)
JLI: EXU32_01635(nadC)
BLIN: BLSMQ_2996
CGRN: 4412665_01106(nadC)
PFR: PFREUD_09200(nadC)
PFRE: RM25_1252
PBO: PACID_18350(nadC)
ACIJ: JS278_01884(nadC)
MPH: MLP_46750(nadC)
NCA: Noca_0463
NDK: I601_1685(nadC)
KFL: Kfla_6445
PSIM: KR76_03480
MGG: MPLG2_2650(nadC)
TFU: Tfu_2883
NAL: B005_2569(nadC)
TCU: Tcur_4484
FAL: FRAAL6673(nadC)
ACE: Acel_0214
NML: Namu_3164
GOB: Gobs_0635
BSD: BLASA_1304(nadC)
MMAR: MODMU_0744(nadC)
KRA: Krad_3559
SEN: SACE_5801(nadC)
SACC: EYD13_05935(nadC)
AMD: AMED_2225(nadC)
AMN: RAM_11335
AMM: AMES_2202(nadC)
AMZ: B737_2203(nadC)
AOI: AORI_5698(nadC)
AJA: AJAP_10970(nadC)
AMQ: AMETH_5102(nadC)
PDX: Psed_2847
PSEA: WY02_27385
PSEH: XF36_15540
AMI: Amir_5728
SESP: BN6_68680(nadC)
KAL: KALB_7070
ACTI: UA75_09810
ACAD: UA74_09840
AHG: AHOG_09200(nadC)
ALO: CRK58846
SAQ: Sare_4714
MIL: ML5_2641
MTUA: CSH63_28060(nadC)
AMS: AMIS_77730(nadC)
ASE: ACPL_8060(nadC)
ACTN: L083_7856(nadC)
AFS: AFR_41375
ACTS: ACWT_7929
PLAB: C6361_10265(nadC)
PLAT: C6W10_07365(nadC)
CAI: Caci_8380
SNA: Snas_0082
MCU: HMPREF0573_10519(nadC)
BLO: BL1376(nadC)
BLJ: BLD_0243(nadC)
BLN: Blon_0912
BLON: BLIJ_0929
BLF: BLIF_1264
BLL: BLJ_1225
BLB: BBMN68_268(nadC)
BLM: BLLJ_1227
BLK: BLNIAS_01073(nadC)
BLG: BIL_07430
BBI: BBIF_0625(nadC)
BBP: BBPR_0601(nadC)
BBF: BBB_0585(nadC)
BBV: HMPREF9228_0655(nadC)
BBRU: Bbr_1219(nadC)
BBRE: B12L_1162
BBRV: B689b_1245
BBRJ: B7017_1190
BBRC: B7019_1401
BBRN: B2258_1192
BBRS: BS27_1241(nadC)
BBRD: BBBR_1218
BTP: D805_1310
BKS: BBKW_1371
BCAT: BBCT_1179
BANG: BBAG_0576
ABAM: B1s21122_00465(nadC)
RXY: Rxyl_0106
CWO: Cwoe_4594
AFO: Afer_0958
AYM: YM304_12930(nadC)
OLS: Olsu_1386
PCAT: Pcatena_03100(nadC)
CAER: CSV91_08455(nadC)
SYN: slr0936(nadC)
SYZ: MYO_118380(nadC)
SYY: SYNGTS_1821(nadC)
SYT: SYNGTI_1821(nadC)
SYS: SYNPCCN_1820(nadC)
SYQ: SYNPCCP_1820(nadC)
SYJ: D082_20470(nadC)
SYW: SYNW2320(nadC)
SYC: syc0591_c(nadC)
SYG: sync_2692(nadC)
SYR: SynRCC307_2240(nadC)
SYX: SynWH7803_2337(nadC)
SYP: SYNPCC7002_A0366(nadC)
CYA: CYA_0945(nadC)
CYB: CYB_2483(nadC)
SYNR: KR49_07855
SYND: KR52_03715
SYH: Syncc8109_2561(nadC)
SYNW: SynWH8103_02662(nadC)
TEL: tll1713(nadC)
THN: NK55_05210(nadC)
TVN: NIES2134_116310(nadC)
CYI: CBM981_2195(nadC)
LET: O77CONTIG1_00608(nadC)
HHG: XM38_048900(nadC)
PSER: ABRG53_3001(nadC)
PMA: Pro_0213(nadC)
PMM: PMM0188(nadC)
PMT: PMT_2073
PMB: A9601_02061(nadC)
PMC: P9515_02171(nadC)
PMF: P9303_27531(nadC)
PMG: P9301_02081(nadC)
PMH: P9215_02061(nadC)
PMJ: P9211_02061(nadC)
PME: NATL1_02631(nadC)
PRC: EW14_0231
PRM: EW15_0277
AMR: AM1_4618(nadC)
MAR: MAE_18550(nadC)
MPK: VL20_4730
MVZ: myaer102_51780(nadC)
CYL: AA637_00425(nadC)
CYT: cce_2600(nadC)
TER: Tery_4352
ARP: NIES39_E02360(nadC)
GVI: gvip119(nadC)
GLJ: GKIL_0330(nadC)
ANA: all2091
AVA: Ava_3136
NAZ: Aazo_2134
ANB: ANA_C13792(nadC)
CALH: IJ00_11385
CTHE: Chro_5597
CEO: ETSB_1087(nadC)
CER: RGRSB_1921(nadC)
DET: DET1382(nadC)
DEH: cbdbA1336(nadC)
DEV: DhcVS_1163(nadC)
DMC: btf_1259(nadC)
DMD: dcmb_1240(nadC)
DMG: GY50_1220(nadC)
DUC: UCH007_11430(nadC)
DFO: Dform_01874(nadC)
RCA: Rcas_1005
CAU: Caur_0893
CAG: Cagg_1774
HAU: Haur_3382
TRO: trd_0595(nadC)
STI: Sthe_2195
KBS: EPA93_44575(nadC)
DGE: Dgeo_1163
DDR: Deide_13560(nadC)
DFC: DFI_00605
TTH: TT_C0621
TTJ: TTHA0985
TSC: TSC_c12260(nadC)
TAQ: TO73_1023
TTR: Tter_1549
PUV: PUV_08650(nadC)
WCH: wcw_1395
SNG: SNE_A05880(nadC)
OTE: Oter_0786
OBG: Verru16b_01104(nadC)
VBH: CMV30_03930(nadC)
CAA: Caka_2116
AMU: Amuc_1263
AGL: PYTT_0032
MIN: Minf_2412(nadC)
VBS: EGM51_08555(nadC)
RBA: RB6623(nadC)
PSL: Psta_3624
PIR: VN12_09370(nadC)
PLM: Plim_0194
PLS: VT03_20465(nadC)
PLH: VT85_24480(nadC)
FMR: Fuma_00372(nadC)
TTF: THTE_2309
GES: VT84_20495(nadC)
GOG: C1280_15385(nadC)
IPA: Isop_2784
SACI: Sinac_6785
PBOR: BSF38_03768(nadC)
KST: KSMBR1_1913(nadC)
PHM: PSMK_01410(nadC)
PBU: L21SP3_00193(nadC)
PBP: STSP1_00772(nadC)
PBAS: SMSP2_01906(nadC)
VBL: L21SP4_01461(nadC)
VBC: C5Q97_07190(nadC)
LIL: LA_3086(nadC)
LIE: LIF_A2492(nadC)
LIC: LIC_11011(nadC)
LIS: LIL_12620(nadC)
LBJ: LBJ_0841(nadC)
LBL: LBL_2241(nadC)
LBI: LEPBI_I2326(nadC)
LBF: LBF_2259(nadC)
LST: LSS_17155
LMAY: DPV73_10340(nadC)
LKM: EFP84_05185(nadC)
ACA: ACP_2582(nadC)
SUS: Acid_7560
ABAC: LuPra_04490(nadC)
EMI: Emin_0420
EPO: Epro_0536(nadC)
ETI: RSTT_593(nadC)
RSD: TGRD_632
FNU: FN0010
FUL: C4N20_03255(nadC)
FMO: C4N19_07635(nadC)
TAI: Taci_1755
FSC: FSU_2800(nadC)
GAU: GAU_0436(nadC)
GBA: J421_2323
BTH: BT_1560
BTHO: Btheta7330_01507(nadC)
BFR: BF1469
BFS: BF9343_1331(nadC)
BFG: BF638R_1484(nadC)
BVU: BVU_2375
BXY: BXY_45990
BOA: Bovatus_01648(nadC)
BCEL: BcellWH2_05121(nadC)
BCAC: CGC64_16070(nadC)
BZG: C4H11_13570(nadC)
BHF: C3V43_13240(nadC)
PGI: PG_1577(nadC)
PGN: PGN_0534
PGT: PGTDC60_0722(nadC)
PCRE: NCTC12858_01866(nadC)
PBT: ING2E5B_1963(nadC)
PMUC: ING2E5A_0546(nadC)
PDI: BDI_2086
PARC: CI960_16855(nadC)
TFO: BFO_1993(nadC)
DUN: FDZ78_13560(nadC)
PSAC: PSM36_2635
BUY: D8S85_04710(nadC)
APS: CFPG_598
PRU: PRU_0740(nadC)
PMZ: HMPREF0659_A6948(nadC)
PDN: HMPREF9137_0206(nadC)
PIT: PIN17_A1852(nadC)
PJE: CRM71_09575(nadC)
AFD: Alfi_2337
ASH: AL1_30620
BACC: BRDCF_p362(nadC)
DORI: FH5T_06150
BLQ: L21SP5_03502(nadC)
ASX: CDL62_04820(nadC)
MBAS: ALGA_0612
SRU: SRU_1913(nadC)
SRM: SRM_02124(nadC)
RMR: Rmar_0217
CPI: Cpin_0473
CBAE: COR50_06455(nadC)
ARK: D6B99_02610(nadC)
FLN: FLA_6190
PSEG: D3H65_26215(nadC)
SGN: SGRA_1623(nadC)
PHE: Phep_1198
PGS: CPT03_00405(nadC)
SMIZ: 4412673_01786(nadC)
SPSC: E2P86_13745(nadC)
MUC: MuYL_1414
MGOT: MgSA37_01330(nadC)
MUH: HYN43_017605(nadC)
EST: DN752_12060(nadC)
CHU: CHU_3729(nadC)
DFE: Dfer_3879
SLI: Slin_5167
SPIR: CWM47_11100(nadC)
LBY: Lbys_2650
RUN: DR864_01840(nadC)
RUP: DTQ70_15975(nadC)
FAE: FAES_5072
PSEZ: HME7025_00698(nadC)
ALS: DJ013_15910(nadC)
HSW: Hsw_0023
HNV: DDQ68_15820(nadC)
HYH: D3Y59_13075(nadC)
HYJ: FHG12_08715(nadC)
FLM: MY04_0137
FLL: EI427_12350(nadC)
FPF: DCC35_01020(nadC)
CHK: D4L85_08825(nadC)
GFO: GFO_1102(nadC)
GFL: GRFL_2981
GRS: C7S20_15995(nadC)
FJO: Fjoh_3488
FJG: BB050_04311(nadC)
FPS: FP1856(nadC)
FBR: FBFL15_1591(nadC)
FIN: KQS_03840(nadC)
FAT: DVK85_08795(nadC)
ZPR: ZPR_2114
MARM: YQ22_00165
MARB: CJ263_17850(nadC)
MARE: EJ994_03580(nadC)
CBAL: M667_17940
CBAT: M666_17945
DOK: MED134_05074(nadC)
DDO: I597_2034(nadC)
DOD: DCS32_14330(nadC)
LACI: CW733_02455(nadC)
ZGA: ZOBELLIA_32(nadC)
MLT: VC82_35
AEV: EI546_01225(nadC)
NDO: DDD_3229
NOB: CW736_12325(nadC)
NOJ: EJ995_09510(nadC)
POM: MED152_00710(nadC)
POA: CW731_04390(nadC)
EAO: BD94_3808
ELB: VO54_02890(nadC)
ELZ: FCS00_11925(nadC)
MYR: MYRA21_0431(nadC)
MPW: MPR_2961
CHZ: CHSO_0245(nadC)
CIO: CEQ15_19595(nadC)
CHRY: CEY12_15910(nadC)
CPIP: CJF12_12935(nadC)
CTAK: 4412677_01792(nadC)
CHRS: EAG08_09680(nadC)
CHRZ: CO230_10965(nadC)
CARH: EGY05_23390(nadC)
CSHA: EG350_18760(nadC)
WIN: WPG_2638
TJE: TJEJU_3217(nadC)
TMAR: MARIT_2226(nadC)
AALG: AREALGSMS7_04712(nadC)
OLL: CW732_09880(nadC)
OAQ: DZC78_15465(nadC)
FEK: C1H87_04630(nadC)
TAJ: C1A40_17650(nadC)
AUE: C5O00_14085(nadC)
SPON: HME9304_00041(nadC)
KOS: KORDIASMS9_03984(nadC)
MARF: CJ739_2907
AQB: D1818_00150(nadC)
AQA: D1815_07120(nadC)
AQD: D1816_06550(nadC)
EMAR: D1013_10885(nadC)
CNR: EB819_12115(nadC)
PSYN: E9099_00405(nadC)
AFLA: FHG64_02360(nadC)
FBA: FIC_02362
FBU: UJ101_01317(nadC|QPRT)
FBE: FF125_14105(nadC)
FLU: CHH17_13890(nadC)
CTE: CT1936(nadC)
CPC: Cpar_0276
CCH: Cag_0234
CLI: Clim_2139
PVI: Cvib_0335
PLT: Plut_0270
PPH: Ppha_2566
PAA: Paes_1955
PROC: Ptc2401_02031(nadC_2)
PROS: CHL67_10380(nadC)
CTS: Ctha_0255
IAL: IALB_0749(nadC)
MRO: MROS_0953
CPRV: CYPRO_1524
CACI: CLOAM1857(nadC)
AAE: aq_869(nadC)
HTH: HTH_0640(nadC)
TAL: Thal_1175
SAF: SULAZ_0272(nadC)
PMX: PERMA_0388(nadC)
TTK: TST_1280(nadC)
TMA: TM1645
TMW: THMA_1686
TMQ: THMB_1686
TMX: THMC_1686
TPT: Tpet_1146
TRQ: TRQ2_1184
TNA: CTN_0742
TNP: Tnap_1161
TME: Tmel_1584
TAF: THA_1922(nadC)
THER: Y592_08455
MARN: LN42_06975
DTN: DTL3_0489(nadC)
DDF: DEFDS_0506(nadC)
GTL: EP073_06215(nadC)
CABY: Cabys_2440
DTH: DICTH_0588(nadC)
DTU: Dtur_0752
TYE: THEYE_A0886(nadC)
NDE: NIDE1732(nadC)
NMV: NITMOv2_2472(nadC)
NIO: NITINOP_2729(nadC)
NJA: NSJP_2972(nadC)
LFC: LFE_1503
LFI: LFML04_1124(nadC)
CTHI: THC_0312
MOX: DAMO_2599(nadC)
MJA: MJ_0493
MMP: MMP0877(nadC)
MMD: GYY_05095
MAE: Maeo_0914
MVO: Mvol_0171
MTH: MTH_1832
MMG: MTBMA_c04020(nadC)
METC: MTCT_1672
MWO: MWSIV6_0364(nadC)
METE: tca_01770(nadC)
MST: Msp_0410(nadC)
MSI: Msm_0491
MRU: mru_0618(nadC)
MEB: Abm4_1366(nadC)
MMIL: sm9_0526(nadC)
MEYE: TL18_02385
MOL: YLM1_0275
METH: MBMB1_1333(nadC)
MFC: BRM9_0556(nadC)
MFI: DSM1535_0537(nadC)
MCUB: MCBB_1572(nadC)
METT: CIT01_08210(nadC)
METO: CIT02_11315(nadC)
MFV: Mfer_0743
MKA: MK0446(nadC)
AFU: AF_1839
FPL: Ferp_0168
MARC: AR505_1654
ABI: Aboo_0360
PHO: PH0011(PH0011)
PAB: PAB2347
PFU: PF1978
PFI: PFC_08690
PYN: PNA2_0531
PYS: Py04_0071
TKO: TK0218
TON: TON_1889
TGA: TGAM_0624(nadC-2)
TSI: TSIB_0053
THE: GQS_05830
THA: TAM4_790
THM: CL1_0797
TLT: OCC_06601
TNU: BD01_1316
TEU: TEU_00780
THH: CDI07_00110(nadC)
PPAC: PAP_00620
MAC: MA_0322(nadC) MA_0955(nadC)
MMAC: MSMAC_1805
METM: MSMTP_2528
MTHR: MSTHT_1335
MHOR: MSHOH_3278
MFZ: AOB57_005790(nadC)
MBU: Mbur_0259(nadC) Mbur_1682(nadC)
MMET: MCMEM_2163
MMH: Mmah_1982
MPY: Mpsy_1280(nadC)
MTP: Mthe_0241
MCJ: MCON_1164(nadC)
MHI: Mhar_0005
MHU: Mhun_2352
MLA: Mlab_1663
MBG: BN140_0874(nadC)
MEMA: MMAB1_1145(nadC)
MPI: Mpet_2712
MBN: Mboo_0499
MPL: Mpal_2778
MPD: MCP_1120(nadC)
MEZ: Mtc_1072(nadC)
RCI: RCIX225(nadC)
HAL: VNG_1884G(nadC)
HSL: OE_3648F(nadC)
HSU: HLASF_1032(nadC)
HSF: HLASA_1021(nadC)
HMA: rrnAC3408(nadC1)
HHI: HAH_0636(nadC1)
NPH: NP_2414A(nadC)
NMO: Nmlp_2410(nadC)
HUT: Huta_1581
HTI: HTIA_1469
HMU: Hmuk_1495
HALZ: E5139_10610(nadC)
HSN: DV733_05360(nadC)
HARC: HARCEL1_01915(nadC)
HWA: HQ_3218A(nadC)
HWC: Hqrw_3780(nadC)
HVO: HVO_2579(nadC)
HME: HFX_2605(nadC1)
HALB: EKH57_14565(nadC)
HTU: Htur_0528
HJT: DVR14_07420(nadC)
NMG: Nmag_2920(nadC)
NAT: NJ7G_0686
NVR: FEJ81_16825(nadC)
SALI: L593_04710
NBG: DV706_08690(nadC)
IHO: Igni_1350
HBU: Hbut_0679
STO: STK_11980(nadC)
SSO: SSO0996
SOL: Ssol_1973
SSOA: SULA_2005(nadC)
SSOL: SULB_2006(nadC)
SSOF: SULC_2004(nadC)
SAI: Saci_0547
SID: M164_1208
SII: LD85_1338
SIH: SiH_1175
SIR: SiRe_1091
SIC: SiL_1089
AHO: Ahos_2096
ASUL: DFR86_01705(nadC)
PAI: PAE3114
POG: Pogu_0569
TNE: Tneu_0532
CMA: Cmaq_0224
TUZ: TUZN_2196
TTN: TTX_0292(nadC)
VDI: Vdis_0493
TPE: Tpen_1314
NMR: Nmar_1237
NID: NPIRD3C_0874(nadC)
NIN: NADRNF5_0706(nadC)
NCT: NMSP_0438
NGA: Ngar_c18440(nadC)
NVN: NVIE_003740(nadC)
NEV: NTE_01703
TAA: NMY3_01466(nadC)
NFN: NFRAN_2359(nadC)
NCV: NCAV_0854(nadC)
NBV: T478_0491(nadC)
NDV: NDEV_1220(nadC)
BARC: AOA65_0896
BARB: AOA66_0221
LOKI: Lokiarch_47720(nadC_1) Lokiarch_49850(nadC_2)
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:14165928]
  Authors
GHOLSON RK, UEDA I, OGASAWARA N, HENDERSON LM.
  Title
THE ENZYMATIC CONVERSION OF QUINOLINATE TO NICOTINIC ACID MONONUCLEOTIDE IN MAMMALIAN LIVER.
  Journal
J Biol Chem 239:1208-14 (1964)
Reference
2  [PMID:5320648]
  Authors
Packman PM, Jakoby WB.
  Title
Crystalline quinolinate phosphoribosyltransferase.
  Journal
J Biol Chem 240:4107-8 (1965)
Reference
3  [PMID:16698895]
  Authors
Katoh A, Uenohara K, Akita M, Hashimoto T.
  Title
Early steps in the biosynthesis of NAD in Arabidopsis start with aspartate and occur in the plastid.
  Journal
Plant Physiol 141:851-7 (2006)
DOI:10.1104/pp.106.081091
  Sequence
[ath:AT2G01350]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.4.2.19
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.4.2.19
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.4.2.19
BRENDA, the Enzyme Database: 2.4.2.19
CAS: 37277-74-0

DBGET integrated database retrieval system