KEGG   ENZYME: 2.4.99.15
Entry
EC 2.4.99.15                Enzyme                                 
Name
(Kdo)3-lipid IVA (2-4) 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase;
Kdo transferase;
waaA (gene name);
kdtA (gene name);
3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid transferase;
3-deoxy-manno-octulosonic acid transferase;
(KDO)3-lipid IVA (2-4) 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase
Class
Transferases;
Glycosyltransferases;
Transferring other glycosyl groups
Sysname
CMP-3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonate:(Kdo)3-lipid IVA 3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonate transferase [(2->4) glycosidic bond-forming]
Reaction(IUBMB)
alpha-Kdo-(2->8)-alpha-Kdo-(2->4)-alpha-Kdo-(2->6)-lipid IVA + CMP-beta-Kdo = alpha-Kdo-(2->8)-[alpha-Kdo-(2->4)]-alpha-Kdo-(2->4)-alpha-Kdo-(2->6)-lipid IVA + CMP [RN:R09765 R09766]
Reaction(KEGG)
R09765 R09766(G)
Substrate
alpha-Kdo-(2->8)-alpha-Kdo-(2->4)-alpha-Kdo-(2->6)-lipid IVA [CPD:C19875];
CMP-beta-Kdo [CPD:C04121]
Product
alpha-Kdo-(2->8)-[alpha-Kdo-(2->4)]-alpha-Kdo-(2->4)-alpha-Kdo-(2->6)-lipid IVA [CPD:C19876];
CMP [CPD:C00055]
Comment
The enzyme from Chlamydia psittaci transfers four Kdo residues to lipid A, forming a branched tetrasaccharide with the structure alpha-Kdo-(2,8)-[alpha-Kdo-(2,4)]-alpha-Kdo-(2,4)-alpha-Kdo (cf. EC 2.4.99.12 [lipid IVA 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase], EC 2.4.99.13 [(Kdo)-lipid IVA 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase], and EC 2.4.99.14 [(Kdo)2-lipid IVA (2-8) 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid transferase]).
History
EC 2.4.99.15 created 2010, modified 2011
Orthology
K02527  3-deoxy-D-manno-octulosonic-acid transferase
Genes
ATHAT5G03770(KDTA)
ALY9309181
CRB17881676
CSAT104734400 104768560
EUSEUTSA_v10013569mg
BRP103847360
BNA106372654 106433837
BOE106315918
RSZ108815904
THJ104816378
CPAP110822598
CIT102618254
CICCICLE_v10032390mg
PVY116110134
MINC123202401
TCC18598135
GRA105767474
GHI107899520 107948393
GAB108460521
DZI111296713
GMX100809456
GSJ114369506
PVUPHAVU_007G224100g
VRA106771403
VAR108324325
VUN114190688
CCAJ109805505
APRC113872255
MTR11420784
CAM101510591
PSAT127096158
LJALj5g3v0706550.1(Lj5g3v0706550.1) Lj5g3v0706550.2(Lj5g3v0706550.2)
ADU107476226
AIP107626420
AHF112728882 112759012
LANG109327408
FVE101297278
RCN112191791
PPER18769085
PMUM103339755
PAVI110754215
PDUL117633502
MDM103424397
ZJU107418860
MNT21395980
CSV101207342
CMO103500864
BHJ120072612
MCHA111013736
CMAX111478779
CMOS111432955
CPEP111803200
RCU8274886
JCU105642344
HBR110668981
MESC110620224
POP7486501
PEU105118439
PALZ118044977
JRE108984770
QSU112024923 112024929
QLO115953339
TWL120012798
VVI100247609
VRI117920949
SLY101265184
SPEN107031826
SOT102593521
SSTN125864333
CANN107843617
NTA107781547 107801790
NSY104210689
NTO104117818
NAU109239476
INI109151715
ITR116028958
SIND105174134
OEU111404168
EGT105952831
SSPL121748054
APAN127250862
HAN110882340
ECAD122581056
LSV111906562
CCAV112520267
DCR108215596
CSIN114279656
BVG104898523
SOE110791034
CQI110709251 110729403
NNU104587459
MING122090164
TSS122671670
PSOM113293083 113309066
OSA9266107
DOSAOs01t0857300-01(Os01g0857300)
OBR102719910
BDI100836321
ATS109775653
TDC119269645 119277661
TAES123062652 123071473 123079809
TUA125543771
LPER127344384
SBI8058936
ZMA100384169
SITA101764761
SVS117856649
PVIR120708720
PHAI112893332
PDA103696405
EGU105035868
MUS103979064
ZOF122041847 122046370
DCT110115163
PEQ110025595
AOF109838241
NCOL116264329
ATR18441468
SMOSELMODRAFT_76719
PPP112274221
ECOb3633(waaA)
ECJJW3608(kdtA)
ECDECDH10B_3815(kdtA)
EBWBWG_3324(waaA)
ECOKECMDS42_3067(kdtA)
ECEZ5057(kdtA)
ECSECs_4508(waaA)
ECFECH74115_5003(waaA)
ETWECSP_4627(kdtA)
ELXCDCO157_4245
EOIECO111_4455(kdtA)
EOJECO26_4967(kdtA)
EOHECO103_4549(kdtA)
ECOOECRM13514_4622(kdtA)
ECOHECRM13516_4420(kdtA)
ESLO3K_00675
ESOO3O_24995
ESMO3M_00705
ECKEC55989_4097(kdtA)
ECGE2348C_3881(waaA)
EOKG2583_4369(waaA)
ELRECO55CA74_20950
ELHETEC_3874
ECWEcE24377A_4134(waaA)
EUNUMNK88_4417
ECPECP_3731
ENAECNA114_3778(kdtA)
ECOSEC958_4041(kdtA)
ECVAPECO1_2825(kdtA)
ECOAAPECO78_21995
ECXEcHS_A3842(waaA)
ECMEcSMS35_3968(waaA)
ECYECSE_3913
ECRECIAI1_3803(kdtA)
ECQECED1_4316(kdtA)
EUMECUMN_4147(kdtA)
ECTECIAI39_4151(kdtA)
EOCCE10_4190(waaA)
EBRECB_03490(waaA)
EBLECD_03490(waaA)
EBEB21_03442(waaA)
EBDECBD_0093
ECIUTI89_C4176(kdtA)
EIHECOK1_4074(waaA)
ECZECS88_4047(kdtA)
ECCc4457(kdtA)
ELOEC042_3940(kdtA)
ELNNRG857_18060
ESEECSF_3469
ECLEcolC_0078
EKOEKO11_0090
EKFKO11_04535(waaA)
EABECABU_c40720(waaA)
EDHEcDH1_0072
EDJECDH1ME8569_3518(waaA)
ELUUM146_18320
ELWECW_m3909(waaA)
ELLWFL_19105(waaA)
ELCi14_4119(kdtA)
ELDi02_4119(kdtA)
ELPP12B_c3761(kdtA)
ELFLF82_2419(waaA)
ECOLLY180_18710
ECOIECOPMV1_03967(waaA)
ECOJP423_20175
EFEEFER_3924(kdtA)
EALEAKF1_ch2309c(waaA)
EMAC1192_17465
ESZFEM44_10890
STYSTY4070(kdtA)
STTt3794(kdtA)
SEXSTBHUCCB_40040
SENTTY21A_19280
STMSTM3724(kdtA)
SEOSTM14_4486(kdtA)
SEVSTMMW_37131
SEYSL1344_3690(kdtA)
SEMSTMDT12_C37810
SEJSTMUK_3710(kdtA)
SEBSTM474_3897(kdtA)
SEFUMN798_4045(kdtA)
SETUSTU288_18815
SETCCFSAN001921_21825
SENRSTMDT2_36101(kdtA)
SENDDT104_37081(kdtA)
SENICY43_19325
SEENSE451236_02295
SPTSPA3576(kdtA)
SEKSSPA3339
SPQSPAB_04623
SEISPC_3806(kdtA)
SECSCH_3647(kdtA)
SEHSeHA_C4050(waaA)
SHBSU5_04201
SENHCFSAN002069_13415
SEEHSEEH1578_04705
SEESNSL254_A4004(waaA)
SENNSN31241_1550
SEWSeSA_A3923(waaA)
SEASeAg_B3941(waaA)
SENSQ786_18210
SEDSeD_A4111(waaA)
SEGSG3707(kdtA)
SELSPUL_3840(kdtA)
SEGASPUCDC_3826(kdtA)
SETSEN3546(kdtA)
SENAAU38_18110
SENOAU37_18300
SENVAU39_18305
SENQAU40_20390
SENLIY59_18745
SENJCFSAN001992_15030
SEECCFSAN002050_25590
SEEBSEEB0189_001240
SEEPI137_18420
SENBBN855_38190(kdtA)
SENEIA1_18105
SENCSEET0819_02380
SESSARI_03916
SBGSBG_3306(waaA)
SBZA464_3801
SBVN643_16440
SALZEOS98_00610
SFLSF3672(kdtA)
SFXS4096(kdtA)
SFVSFV_3896(kdtA)
SFESFxv_4001(waaA)
SFNSFy_5236
SFSSFyv_5312
SFTNCTC1_03967(waaA)
SSNSSON_3774(kdtA)
SBOSBO_3635(kdtA)
SBCSbBS512_E4058(waaA)
SDYSDY_4063(kdtA)
SDZAsd1617_05315
SHQA0259_22030
ENCECL_00129
ENLA3UG_00715
ECLGEC036_01280
ECLEECNIH2_01295
ECLNECNIH4_00735
ECLIECNIH5_00830
ECLXLI66_00670
ECLYLI62_01085
ECLZLI64_00750
EHMAB284_01425
EXFBFV63_00655
ECLAECNIH3_00835
ECLCECR091_00835
EAUDI57_17935
EKBBFV64_00465
ENOECENHK_00720
EECEcWSU1_00109(waaA)
ELGBH714_15700
ECANCWI88_00655
ERNBFV67_00495
ECLSLI67_001475
ECHGFY206_00610
ESHC1N69_00525
ENTEnt638_0107
EASEntas_0116
ENRH650_14495
ENXNI40_000495
ENFAKI40_0120
LNICWR52_12010
EBGFAI37_06085
ENDA4308_07710
ENZG0034_00505(waaA)
ENSHWQ15_08995(waaA)
ENKLOC22_11500(waaA)
EHUD5067_0000645
EMORL6Y89_00490(waaA)
ENBELK40_01305
ESAESA_04099
CSKES15_0073(waaA)
CSZCSSP291_18985
CSJCSK29544_01024
CCONAFK62_19610
CDMAFK67_20225
CSIP262_05660
CMJAFK66_000390
CUIAFK65_19390
CMWAFK63_18930
CTUCTU_41370(waaA)
KPNKPN_03972(waaA)
KPUKP1_5324(waaA)
KPMKPHS_51350
KPPA79E_0142
KPHKPNIH24_25585
KPZKPNIH27_24505
KPVKPNIH29_25415
KPWKPNIH30_25890
KPYKPNIH31_24930
KPGKPNIH32_26755
KPCKPNIH10_25550
KPQKPR0928_25070
KPTVK055_3497(waaA)
KPOKPN2242_22930
KPRKPR_4941(waaA)
KPJN559_0175
KPID364_20310
KPAKPNJ1_00144
KPSKPNJ2_00143
KPXPMK1_01477(waaA)
KPBFH42_16220
KPNEKU54_000705
KPNULI86_00700
KPNKBN49_0138(waaA)
KVAKvar_0128
KPEKPK_0122(waaA)
KPKA593_10080
KVDKR75_07475
KVQSP68_14030
KOXKOX_05915
KOEA225_5653
KOYJ415_03845
KOMHR38_04405
KMIVW41_00210
KOKKONIH1_28445
KOCAB185_07955
KQUAVR78_03780
EAEEAE_06360
EARCCG32730
KQVB8P98_00735
KLLBJF97_28080
KLWDA718_00820
KARLGL98_00680(waaA)
KGRJJJ10_00740(waaA)
KPASLUW96_05855(waaA)
RORRORB6_19385
RONTE10_01565
RPLNB1209_00625
RAODSD31_00685
RTGNCTC13098_00134(waaA)
REEelectrica_00116(waaA)
CROROD_41831(kdtA)
CKOCKO_05090
CFDCFNIH1_05770
CBRAA6J81_17790
CWECO701_22660
CYOCD187_00540
CPOTFOB25_11930
CFQC2U38_26465
CSEDJY391_00545(waaA)
CAMAF384_19625
CAFAL524_02390
CIFAL515_00685
CFARCI104_00540
CIRC2U53_09020
CIEAN232_05050
CPARCUC49_18710
CTELGBC03_03800
CITZE4Z61_17565
CARSE1B03_25615
BFLBfl610(kdtA)
BPNBPEN_633(kdtA)
BVABVAF_612(kdtA)
BCHRBCHRO640_655(waaA)
BHBM9394_01460(waaA)
BVXM9408_01435(waaA)
BENBOBLI757_620(waaA)
BEDBTURN675_611(waaA)
BECGN160_02345(waaA)
BEMM9396_02585(waaA)
BOCRM9405_02990(waaA)
HDEHDEF_1810(kdtA)
SECTA359_04240
SEHCA35E_00195
EBTEBL_c39060(waaA)
CNTJT31_12185
CEMLH23_05570
CENLH86_05510
CLAPNCTC11466_04536(waaA)
PGELG71_03350
ESCEntcl_0116
KLEAO703_20860
KSAC813_16095
KORAWR26_00515(waaA)
KRDA3780_24180
KCOBWI95_08410
KOTEH164_00495
KPSEIP581_22560(waaA)
KOBHF650_00605(waaA)
KIENCTC12125_03930(waaA)
KASKATP_01320
KLUK7B04_06090(waaA)
LAXAPT61_21655
LEIC2U54_05445
LEHC3F35_11150
LEEDVA44_00490
LERGNG29_00475
LEAGNG26_00505
LPNUKQ929_20030(waaA)
LAZA8A57_00675
LEFLJPFL01_0099
LEWDAI21_03860
BUFD8682_15200
BAGEBADSM9389_41130
BFTMNO13_24010(waaA)
DENMHIR_DE00601(waaA)
HEDTPER_HE00016(waaA)
GEDFVIR_GE00375(waaA)
SYMK6K13_20220(waaA)
METYMRY16398_01210
AHNNCTC12129_04887(kdtA)
ASUBNLZ15_21805(waaA)
YREHEC60_17410(waaA)
SGOEA8O29_001100(waaA)
KINAB182_26065
PDZHHA33_02780(waaA)
IZHFEM41_06060
PTFPROFFT_A_01200(waaA)
PLARGII40_00126(waaA)
SNYKEC38_02110(waaA)
PSHISAMEA2665130_2894(waaA)
PSGCG163CM_37010(waaA)
SCOLKFZ77_18455(waaA)
PVJLMA04_11940(waaA)
EBFD782_0093
EBCC2U52_08880
EBUCUC76_16255
PSTSE05_31480
YPEYPO0055(kdtA)
YPKy0086(kdtA)
YPHYPC_0215(kdtA)
YPAYPA_3487
YPNYPN_3795
YPMYP_0056(kdtA)
YPPYPDSF_3850
YPGYpAngola_A0061(kdtA)
YPZYPZ3_0050(kdtA)
YPTA1122_04870
YPDYPD4_0051(kdtA)
YPXYPD8_0053(kdtA)
YPWCH59_2149
YPJCH55_3016
YPVBZ15_3513
YPLCH46_859
YPSYPTB0052(kdtA)
YPOBZ17_2543
YPIYpsIP31758_0067(kdtA)
YPYYPK_4149
YPBYPTS_0054
YPQDJ40_2370
YPUBZ21_3395
YPRBZ20_2069
YPCBZ23_3668
YPFBZ19_3514
YENYE0069(kdtA)
YEPYE105_C0068
YEYY11_28921
YELLC20_05187
YEWCH47_3427
YETCH48_1750
YEFFORC2_4029
YEEYE5303_42781(kdtA)
YSIBF17_08195
YALAT01_2411
YFRAW19_3137
YINCH53_1863
YKRCH54_2651
YROCH64_2656
YRUBD65_1916
YRBUGYR_09870
YAKACZ76_09530
YMADA391_22510
YHID5F51_00355
YCAF0T03_00355
YMOHRD69_04970(waaA)
YASN0H69_21580(waaA)
YKIHRD70_04865(waaA)
SMARSM39_4545(waaA)
SMACSMDB11_4061(waaA)
SMWSMWW4_v1c47680(waaA)
SPESpro_4836
SRRSerAS9_4933
SRLSOD_c46480(waaA)
SRYM621_25185
SPLYQ5A_025125(waaA)
SRSSerAS12_4934
SRASerAS13_4934
SSZSCc_035(waaA)
SMAFD781_4501
SLQM495_24265
SERFL085_04120
SERSSERRSCBI_23110
SFWWN53_07310
SFGAV650_03520
SRZAXX16_0630
SERASer39006_001810
SERQCWC46_01810
SERMCLM71_23190
SQUE4343_16625
SFJSAMEA4384070_4769(waaA)
SOFNCTC11214_01625(waaA)
SSURATE40_020440
SURIJ0X03_00180(waaA)
SRHZFO014_10525
SENPKHA73_23520(waaA)
SNEMNLX84_24510(waaA)
SFOZ042_11495
RAHRahaq_4350
RACEJHW33_16160(waaA)
RAQRahaq2_4470
RAAQ7S_22100
ROXBV494_17245
RVCJ9880_07320(waaA)
GQUAWC35_11955
FSMCCS41_01385
EAMEGXP68_20830(waaA)
RBADH2866_08465(waaA)
RCBO1V66_16830(waaA)
ECAECA0151(kdtA)
PATREV46_00800
PATOGZ59_01630(kdtA)
PCTPC1_4094
PCCPCC21_001480
PCVBCS7_00575
PWAPecwa_4384
PPARA8F97_19520
PECW5S_4536
PWSA7983_08630
PPOABJK05_17315
PBRAB5S52_21115
PPUJE2566_20740
PARII2D83_21245(waaA)
PAQUDMB82_0019625(waaA)
PVZOA04_01700(kdtA)
PPAVLOZ86_01590(waaA)
PQUIG609_019420(waaA)
PPOOLW347_20845(waaA)
PCACOI450_17265(waaA)
DDDDda3937_02033(kdtA)
DZEDd1591_3954
DDCDd586_0156
DZCW909_00745
DSOA4U42_09905
CEDLH89_11450
DFNCVE23_00830
DDQDDI_4480
DAQDAQ1742_00222(kdtA)
DICDpoa569_003768
DDADd703_0165
BGJAWC36_19600
BRBEH207_15400
BNGEH206_00840
BIZHC231_00890(waaA)
LBQCKQ53_05860
LPOPI6N93_00535(waaA)
SGLSG2203
SODSant_4013(waaA)
SENYHBA_0267(waaA)
SLIGGTU79_28825(waaA)
EAMEAMY_0082(kdtA)
EAYEAM_0078(kdtA)
ETAETA_00720(kdtA)
EPYEpC_00840(kdtA)
EPREPYR_00087(kdtA)
EBIEbC_00670(kdtA)
ERJEJP617_12440(kdtA)
EGEEM595_0069(kdtA)
EPECI789_18265
EHDERCIPSTX3056_150(waaA)
ERWIGN242_20710
ETPLU633_24160(waaA)
ERPLJN55_22880(waaA)
WBRkdtA
WGLWIGMOR_0487(waaA)
PAMPANA_3898(kdtA)
PLFPANA5342_0136(kdtA)
PAJPAJ_3116(kdtA)
PAQPAGR_g0134
PVAPvag_3190(kdtA)
PAGGAL522_04075
PAOPat9b_3903
KLNLH22_02775
PANTPSNIH1_05450
PANPPSNIH2_17075
HHSHHS_00900(kdtA)
PCKBMSBPS_0555
PAGCBEE12_06405
PSTWDSJ_02460
PALHB1H58_08060
PANSFCN45_19070
PEYEE896_00650
PDISD8B20_16995
PERLAC65_15645(waaA)
PJIKTJ90_00605(waaA)
PGZC2E15_20835
PCDC2E16_20250
MINTC7M51_03395(waaA)
MTHIC7M52_03648(waaA)
TCIA7K98_20070
TPTYNCTC11468_03730(waaA_2)
KPIEN5580_17915(waaA)
PLUplu4854(kdtA)
PLUMA4R40_24130
PAYPAU_04360(kdtA)
PTTVY86_07795
PAKHB0X70_24810
PLUICE143_24850
PMRPMI3167(waaA)
PMIBBB2000_3177(waaA)
PVLAOB99_00185
PVGCRN77_03885
PHAUPH4a_07250
PROTBTA34_17025
PCOLF1325_00170
PCIBF9282_00155
PPEEI6G31_09475(waaA)
XBOXBJ1_4349(waaA)
XBVXBW1_4695(waaA)
XNEXNC1_0162(waaA)
XNMXNC2_0165(waaA)
XDOXDD1_0135(waaA)
XPOXPG1_3637(waaA)
XHOA9255_14995
XBUHGO23_19120(waaA)
PSIS70_10825
PSXDR96_1036
PSTABGK56_13745
PRGRB151_044270(waaA)
PALACO695_04920
PHEINCTC12003_03907(waaA)
PRQCYG50_16500
PRJNCTC6933_03925(waaA)
PVCG3341_19200(waaA)
PMAGJI723_19530(waaA)
MMKMU9_539
ASYAUT07_00132(waaA)
ANSArsFIN_07720(waaA)
AEDE3U36_04420
AETLDL57_00525(waaA)
MWIMNY66_15530(waaA)
EICNT01EI_0061
ETRETAE_0072(waaA)
ETDETAF_0045
ETEETEE_1832(kdtA)
ETCETAC_00220
EDWQY76_02490
EDLAAZ33_00235(waaA)
EHOA9798_16460
HAVAT03_01215
HPARAL518_04365
OPODSM2777_03170
LPVHYN51_09035
PFQQQ39_17060
PRAGEKN56_19460
LRINCTC12151_00142(waaA)
HINHI_0652
HITNTHI0772(kdtA)
HIPCGSHiEE_08940
HIQCGSHiGG_06540
HIFHIBPF_16270(kdtA)
HILHICON_07440(kdtA)
HIUHIB_07820
HIER2846_1683(waaA)
HIZR2866_1823(waaA)
HIKHifGL_000280(waaA)
HIAH733_0542
HIHNF38_01865
HIWNTHI477_01752(waaA)
HICNTHIC486_00344(waaA)
HIXNTHI723_01051(waaA)
HPRPARA_04700
HDUHD_0454(waaA)
HAYC3V42_03820
HPITNCTC13334_00337(waaA)
HHZNCTC10839_00551(waaA)
HAEGNCTC8502_00447(waaA)
HPAAE5Q53_01520
HSEML3077_01650(waaA)
HAPHAPS_1413(kdtA)
HPAZK756_10245
HPASJL26_08765
HPAKJT17_08435
GLECJD39_00940
HSOHS_1590(kdtA)
HSMHSM_0421
PMUPM1305(kdtA)
PMVPMCN06_1972(waaA)
PULNT08PM_2155
PMPPmu_19680(waaA)
PMULDR93_553(waaA)
PDAG4362423_01454(waaA)
PSKYA6B44_02655
PATLKGI96_01710(waaA)
PCAIK7G93_001893(waaA)
MSUMS1952(kdtA)
BSUNA4G13_07030
MHTD648_17710
MHQD650_8440
MHATB824_17800
MHXMHH_c26260(waaA)
MHAEF382_03890
MHAMJ450_02925
MHAOJ451_04130
MHALN220_09990
MHAQWC39_04210
MHAYVK67_04210
MVRX781_7240
MVIX808_15210
MVGX874_14140
MVEX875_5860
MANNGM695_05460
MGRAA4G16_06180
MBOSICJ55_05585(waaA)
MPEGHV560_05965(waaA)
APLAPL_1132(kdtA)
APJAPJL_1151(waaA)
APAAPP7_1190(kdtA)
ASUAsuc_0676
ASIASU2_06005
ASSASU1_06075
AEUACEE_06190
APORDDU33_00040
AIOEXH44_08750
ADPNCTC12871_01254(waaA)
ALIGNCTC10568_01416(waaA)
AAPNT05HA_2191
AAZADJ80_03550
AATD11S_0379
AAOANH9381_0699
AAND7S_00861
AAHCF65_01401
AACNAANUM_0599
AACTACT75_04365
ASEGNCTC10977_00649(waaA)
AGJJ5A60_00850(waaA)
GANUMN179_01504
BTOWQG_16000
BTREF542_6060
BTRHF543_7230
BTRAF544_16380
APAGEIA51_00860
AVTNCTC3438_00251(waaA)
RPNENCTC8284_00540(waaA_1) NCTC8284_00541(waaA_2)
RHEYFEE42_08845
RHAEIHV77_04745(waaA)
OOIA6A10_07855
FCLA4G17_09760
BHUDA6A11_08595
MSEPCEP49_07025
PAETNCTC13378_02094(waaA)
XFAXF_0105
XFTPD_0079(kdtA)
XFMXfasm12_0085
XFNXfasM23_0071
XFFXFLM_05655
XFLP303_11540
XFSD934_01350
XFHXFHB_00415
XTWAB672_00440
XCCXCC3337(kdtA)
XCBXC_0827
XCAxcc-b100_0859(waaA)
XCPXCR_3670
XCVXCV3592(waaA)
XAXXACM_3356(waaA)
XACXAC3464(kdtA)
XCIXCAW_04158(kdtA)
XCTJ151_03650
XCJJ158_03627
XCUJ159_03624
XCNJ169_03647
XCWJ162_03629
XCRJ163_03624
XCMJ164_03625
XCFJ172_03640
XFUXFF4834R_chr11830(waaA)
XAOXAC29_17640
XOMXOO0850(XOO0850)
XOOXOO0926(kdtA)
XOPPXO_02622
XOYAZ54_20185
XORXOC_3727
XOZBE73_17665
XALXALC_0746(waaA)
XSASB85_17245
XTNFD63_15390
XFRBER92_03270
XVEBJD12_08325
XPEBJD13_21830
XHRXJ27_20060
XGABI317_19445
XPHXppCFBP6546_16870(waaA)
XVAC7V42_17865
XANAC801_17530
XARXB05_11970
XHYFZ025_12840
XCZEBN15_15495
XTHG4Q83_03300
XEUXSP_003303
XHDLMG31886_09060(waaA)
XPRMUG10_14610(waaA)
SMLSmlt3930(kdtA)
SMTSmal_3345
BUJBurJV3_3381
SMZSMD_3533(kdtA)
SACZAOT14_07880(kdtA)
STEKAXG53_05635
SRHBAY15_3082
SLMBIZ42_06195
STENCCR98_17380
STEMCLM74_17610
STESMG068_17260
SINCDAIF1_34660(waaA)
SPAQSTNY_R35580(waaA)
STEQICJ04_03805(waaA)
PSUPsesu_0429
PSUWWQ53_05235
PSDDSC_13590
PMEXH4W19_15645(waaA)
PJPLAG73_14850(waaA)
PDDMNQ95_03960(waaA)
LABLA76x_4267(kdtA)
LAQGLA29479_3484
LCPLC55x_0917(kdtA)
LGULG3211_0856(kdtA)
LEZGLE_0803(waaA)
LEMLEN_4141
LMBC9I47_2793
LYTDWG18_10455
LUEDCD74_12320
LYJFKV23_02475
LSOLGOY17_16335
LSXH8B22_04910(waaA)
LAREHIV01_016790(waaA)
LHXLYSHEL_16730(kdtA)
LCASLYSCAS_16730(kdtA)
LCICINQ41_01955(waaA)
LAVIINQ42_02035(waaA)
LLZLYB30171_00537(waaA)
LUMCNR27_01240
LUSE5843_02275
LUGFPZ22_09155
THESFHQ07_10660
THEHG7079_03295
TCNH9L16_02675(waaA)
TBVH9L17_06490(waaA)
XBCELE36_01840
FAUFraau_0489
RHDR2APBS1_0362
RGLCS053_16785
RTHLRK53_01730(waaA)
DJICH75_22470
DJAHY57_00140
DTXATSB10_34010
DYEEO087_09165
DCSISN74_01980(waaA)
DTLH8F01_07440(waaA)
DTADYST_02435
DKOI596_2436
LRZBJI69_09950
LPYFIV34_18190
LANHKR767_04350(waaA)
XBAC7S18_07600
RBDALSL_2116
VCHVC_0233
VCFIR04_06090
VCSMS6_0101
VCEVch1786_I2517(kdtA)
VCQEN18_18060
VCJVCD_001384
VCIO3Y_01070
VCOVC0395_A2613(kdtA)
VCRVC395_0265(kdtA)
VCMVCM66_0221(kdtA)
VCLVCLMA_A0204
VCXVAA049_3469
VCZVAB027_3617
VVUVV1_0799
VVYVV0324
VVMVVMO6_02795
VVLVV93_v1c03100
VPAVP0211
VPBVPBB_0217
VPKM636_20710
VPFM634_03050
VPHVPUCM_0208
VHAVIBHAR_00679
VCAM892_09455
VAGN646_2395
VEXVEA_001795
VDBAL552_09390
VHRAL538_10620
VNAPN96_12370
VOWA9237_07220
VROBSZ04_22295
VSPVS_0189(waaA)
VEJVEJY3_00940
VFUvfu_A00142
VNIVIBNI_A3686
VANVAA_02469
LAGN175_02040
VAUVANGNB10_cI2534(kdtA_waaA?)
VCYIX92_15335
VCTJV59_38605
VTUIX91_00620
VEUIXK98_09325(waaA)
VSIMTO69_00595(waaA)
VFLAL536_19680
VMIAL543_10260
VBRA6E01_00865
VSCVSVS12_00352(kdtA)
VGABSQ33_09735
VSHBSZ05_05310
VQICCZ37_12500
VTAA3066(kdtA)
VNLD3H41_01060
VCCFAZ90_14275
VASGT360_13675
VAQFIV01_00780(waaA)
VSRVspart_00154(waaA)
VKABTD91_05535(waaA)
VZIG5S32_14030
VNVIF132_14080(waaA)
VGIMID13_00955(waaA)
VSLLTQ54_07815(waaA)
VPLSA104470976_02509(kdtA)
VJPNP165_12480(waaA)
VPGLZI70_06035(waaA)
VOSKNV97_17945(waaA)
VTICEQ48_17955
VFIVF_0138(waaA)
VFMVFMJ11_0135
VSAVSAL_I0162(kdtA) VSAL_I0261
PPRPBPRA0211(PP4928)
PGBH744_2c0478
PDSCAY62_13455
PGHFH974_00765(waaA)
GHOAL542_08695
PMAICF386_02830
SALYE8E00_12710
SKSFCN78_00935
SCOTHBA18_00810
PAEPA4988(waaA)
PAEVN297_5161
PAEIN296_5161
PAUPA14_65960(waaA)
PAPPSPA7_5723(waaA)
PAGPLES_53761(waaA)
PAFPAM18_5101(waaA)
PNCNCGM2_0527(waaA)
PAEBNCGM1900_5740(waaA)
PDKPADK2_26435
PSGG655_26290
PRPM062_26300
PAEPPA1S_27055
PAERPA1R_gp2912
PAEMU769_27315
PAELT223_27515
PAESSCV20265_5655
PAEUBN889_05535(waaA)
PAEGAI22_06940
PAECM802_5159
PAEOM801_5026
PMYPmen_0611
PMKMDS_0685
PREPCA10_52160(kdtA)
PPSEBN5_0497(kdtA)
PFUWKF707C_52320
PALCA0T30_04805
PCQPcP3B5_57410(waaA)
PMUIG4G71_05745
PPAAB7D75_25900
PPUPP_4928(waaA)
PPFPput_4800
PPGPputGB1_4977
PPWPputW619_0538
PPTPPS_4770
PPBPPUBIRD1_4711
PPIYSA_03954
PPXT1E_1183(waaA)
PPUHB479_24085
PPUTL483_29770
PPUNPP4_49910(kdtA)
PPUDDW66_5159
PFVPsefu_4161
PMONX969_23545
PMOTX970_23180
PMOSO165_020370
PPJRK21_05600
PORAPT59_17485
PMOLCLJ08_10190
PSTPSPTO_4978(kdtA)
PSBPsyr_0542
PSYRN018_23385
PSPPSPPH_0533(kdtA)
PSAVPSA3335_24555
PAMGBKM19_004325
PCIPCH70_05290
PAVLBKM03_26175
PVDCFBP1590__4796(waaA)
PCABJGS08_23775(waaA)
PCOFPOR16_02400
PTREI9H09_21530(waaA)
PSYIMME58_02345(waaA)
PASTN015_03250
PLIJKQP88_02600(waaA)
PFLPFL_0536(waaA)
PPRCPFLCHA0_c05450(waaA)
PPROPPC_0550
PFEPSF113_0529
PFNHZ99_20515
PFOPfl01_0490
PFSPFLU_0490(kdtA)
PFCPflA506_0476(waaA)
PPZH045_23300
PFBVO64_3566
PMANOU5_2968
PTVAA957_11620
PCGAXG94_17755
PVRPverR02_02485
PAZOAYR47_09645
POIBOP93_02270
PRXHRH33_03355(waaA)
PMEDE3Z27_02515
PFWPF1751_v1c04590(waaA)
PFFPFLUOLIPICF705895
PFXA7318_02590
PENPSEEN4980(waaA)
PLULFOB45_21615
PBAPSEBR_a510
PBCCD58_02655
PPUUPputUW4_00419(waaA)
PDRH681_22345
PSVPVLB_02565
PSKU771_02880
PKCPKB_5294(waaA)
PCHEY04_02000
PCZPCL1606_55560
PCPJM49_27700
PFZAV641_20905
PLQAA042_12490
PALKPSAKL28_48230
PRHLT40_18130
PSWLK03_03350
PPVNJ69_21260
PSESPSCI_2332
PSEMTO66_02565
PSECCCOS191_0562(waaA)
PPSYAOC04_18245
PSOSPOS17_0529
PKRAYO71_05205
PFKPFAS1_08705
PANRA7J50_0477
PPSLBJP27_09145
PSETTHL1_5244
PSILPMA3_01900
PYMAK972_5430
PADEC3B55_00216(waaA)
PKEDLD99_02755
PALLUYA_02835
PUMHGP31_02705
POJPtoMrB4_51180(waaA)
PGGFX982_01990
PPSHG5J76_00945
PGYAWU82_22290
PLALFXN65_25550
PSEJHNQ25_21300(waaA)
PVKEPZ47_02525
PEZHWQ56_02605(waaA)
PBZGN234_15500
PKHJLK41_03120(waaA)
PTYJWV26_13880(waaA)
PMAOPMYSY11_4054(waaA)
PATAJWU58_24960(waaA)
PDWBV82_2742(waaA)
PZEHU754_003550(waaA)
PMOEHV782_003380(waaA)
PCAMHNE05_15305(waaA)
PSEPC4K39_0531
PVWHU752_003465(waaA)
PTRTHU722_0003365(waaA)
PXAKSS93_04480(waaA)
PSAMHU731_018475(waaA)
PTZHU718_003475(waaA)
PQIKH389_02280(waaA)
PSHHHU773_003130(waaA)
PXNHU772_022470(waaA)
PHVHU739_015115(waaA)
PPRGHU725_020640(waaA)
PNNKEM63_03760(waaA)
PANHHU763_022070(waaA)
PASGKSS96_03390(waaA)
PFAKKSS94_24430(waaA)
PMUYKSS95_05395(waaA)
PMAMKSS90_22990(waaA)
PAZEKSS91_02965(waaA)
PALVKSS97_03660(waaA)
PPHABVH74_08755
PORYEJA05_25615
PWZJ7655_03070(waaA)
PTKEXN22_03845
PTWTUM18999_55360(waaA)
PZAHU749_003590(waaA)
PIEHU724_003350(waaA)
PWYHU734_003365(waaA)
PTAENCTC10697_04103(waaA)
PGFJ0G10_03525(waaA)
PCAVD3880_20140
PJUL1P09_22815(waaA)
PHFNLY38_03035(waaA)
PPHNHU825_06920(waaA)
PIZLAB08_R04490(waaA)
PPEGKUA23_02510(waaA)
PSIINF676_03115(waaA)
PSIHLOY51_24420(waaA)
PCASLOY40_02765(waaA)
PFITKJY40_03455(waaA)
PSAPST_3818(kdtA)
PSZPSTAB_3775(kdtA)
PSRPSTAA_3927(kdtA)
PSCA458_02325
PSJPSJM300_02225
PSHPsest_0475
PSTUUIB01_02125
PSTTCH92_18970
PSEDDM292_00195
PCHLLLJ08_02290(waaA)
PBMCL52_18385
PKGLW136_02285(waaA)
SDEGGOM96_12270
AVNAvin_44610
AVLAvCA_44610
AVDAvCA6_44610
ACXAchr_7130(kdtA)
PBBAKN87_09710
PAGRE2H98_05445
EMODM558_14370
EAZJHT90_13265(waaA)
HPEGEAO82_17595
HAESLO767_11740(waaA)
HARRHV822_13780(waaA)
DCEO6P33_01045(waaA)
PBAUOS670_10395(waaA)
MAQMaqu_0801
MHCMARHY0671(waaA)
MADHP15_450(waaA)
MBSMRBBS_0669(waaA)
MSRAU15_21145
MPQABA45_03525
MARIACP86_13365
MLQASQ50_15065
MSQBKP64_12080
MARAD0851_16050
MARJMARI_22560(waaA)
PARPsyc_1549(kdtA)
PCRPcryo_1730
PRWPsycPRwf_0866
PSOPSYCG_08930
PURAOC03_10535
PALIA3K91_0777
PSPGAK823_08755
PSYGAK825_08885
PSYCDABAL43B_2010(kdtA)
PSYAAOT82_2677
PSYYDLE54_04370
PSYPE5677_09485
ACBA1S_3313
ABMABSDF3441(kdtA)
ABYABAYE0175(kdtA)
ABCACICU_03509
ABNAB57_3761
ABBABBFA_00167(waaA)
ABXABK1_3559
ABZABZJ_03701
ABRABTJ_00172
ABDABTW07_3718(kdtA)
ABHM3Q_48
ABADABD1_32080(kdtA)
ABJBJAB07104_03605
ABABBJAB0715_03692
ABAJBJAB0868_03558
ABAZP795_0860
ABKLX00_17910
ABAUIX87_13580
ABAAIX88_01345
ABWBL01_07350
ABALABLAC_01850
ACCBDGL_002780(kdtA)
ANORR32_00860
ALCOTEC02_00860
ACALBUM88_18740
ASEII8T81_00950
ACDAOLE_00820
ACIACIAD3479(kdtA)
ATTAMQ28_08715
AEIAOY20_04840
AJORZ95_00775
ACVAMD27_15210
AHLAHTJS_00835
AJNBVL33_02270
ASOLBEN76_12245
ALABFG52_15655
ASJAsACE_CH00153(waaA)
AIDCTZ23_00725
ADVDJ533_03400
ARJDOM24_13640
AWUBEN71_18185
ACUMC9E88_004995
AGUAS4_42190(kdtA)
AUGURS_0933
ALWFOB21_10715
ADSFPL17_15225
ABERBSR55_00635
ATNFM020_16675
ACHICDG60_17270
ALJG8D99_00875
AWGGFH30_00710
ASHAG8E00_01030
ATGJ4G44_01825
AVBRYU24_28890(kdtA)
ABOUACBO_29610(kdtA)
AGYLFPL18_07900
ACIUA3K93_00250
AVZHWI77_00770
MCTMCR_1375(kdtA)
MCSDR90_549
MCATMC25239_01334(waaA)
MOIMOVS_07475
MOSAXE82_10460
MBLAAX09_02445
MBOIDQF64_10575
MCUNNCTC10297_01006(waaA)
MNNI6G26_09320
MBAHHYN46_02485
SONSO_4676(kdtA)
SDNSden_3613
SFRSfri_3936
SAZSama_0100
SBLSbal_0060
SBMShew185_4338
SBNSbal195_4478
SBPSbal223_4283
SBTSbal678_4507
SBSSbal117_0060
SBBSbal175_4267
SLOShew_3707
SPCSputcn32_3899
SHPSput200_0052
SSESsed_0104
SPLSpea_0109
SHEShewmr4_3898
SHMShewmr7_3990
SHNShewana3_4102
SHWSputw3181_0052
SHLShal_4213
SWDSwoo_0067
SWPswp_5063
SVOSVI_0096(kdtA)
SHFCEQ32_15995
SJASJ2017_0056
SPSWSps_00145
SBJCF168_20695
SMAVCFF01_18360
SHEWCKQ84_07410
SALGBS332_07555
SLJEGC82_00430
SMAIEXU30_10920
SPOLFH971_19855
SBKSHEWBE_0684(kdtA)
SKHSTH12_03770(waaA)
SLITJQC75_00480(waaA)
SCAATUM17387_00550(kdtA)
SPSHFM037_00545
SEURFM038_000555(waaA)
SYKKDN34_17135(waaA)
SCYPJYB88_00510(waaA)
SAVIJYB87_18285(waaA)
SSEMJYB85_00540(waaA)
SGLAFJ709_18925
SINVK8B83_01340(waaA)
SXMMKD32_20355(waaA)
SVMKDH10_003180(waaA)
SHEJMZ182_00275(waaA)
ILOIL1987(kdtA)
ILIK734_10005
IPICEW91_03095
IDICWC33_08595
IDTC5610_09915
IABK5X84_09445
CPSCPS_0118(kdtA)
COMCMT41_00470
COZA3Q34_11005
COLWA3Q33_09320
COLADBO93_17630
COVEKO29_19350
CBERB5D82_07315
LSDEMK97_10790
THTE2K93_06380
THAPFNC98_15090
PHAPSHAa2325(kdtA)
PTNPTRA_a2816(kdtA)
PATPatl_0057
PSMPSM_A0761(kdtA)
PSEOOM33_06525
PIAPI2015_0742
PPHEPP2015_709
PBWD172_014195
PRRAT705_15645
PLZS4054249_04710
PALNB0W48_11625
PPISB1L02_02430 B1L02_18005
PEAPESP_a0942(kdtA)
PSPOPSPO_a0733(kdtA)
PARTPARC_a3124(kdtA)
PTUPTUN_a3549(kdtA)
PNGPNIG_a3009(kdtA)
PTDPTET_a0859(kdtA)
PSENPNC201_14520(waaA1) PNC201_17515(waaA2)
PDJD0907_03145
PAGAPAGA_a2968(kdtA)
PCARPC2016_2512
PMAACPA52_03570
PVBJ5X90_09090(waaA)
PSAZPA25_07550
PDVFFU37_11755
PFLICTT31_14765 CTT31_17775
PSYMJ1N51_09250
AMCMADE_1002335
AMAAamad1_02070
AMALI607_02040
AMAEI876_02220
AMAOI634_02285
AMADI636_02090
AMAII635_02075
AMAGI533_01995
AMACMASE_01455
AMBAMBAS45_01705
AMGAMEC673_01520
AMKAMBLS11_01775
ALTambt_16480
AALEP13_01995
ASPAOR13_3150
ASQAVL57_03045
AAWAVL56_01770
ALRDS731_19195
ALEAV939_01860
ALZAV940_01855
APELCA267_007415
SALMD0Y50_01430
SALKFBQ74_15865
SMAAIT774_15455(waaA)
GAGGlaag_0062
GNIGNIT_0382
GPSC427_0072
PMESFX988_02555
LALAT746_18715
CATEC2869_10330 C2869_18380
SALHHMF8227_00047(kdtA)
HMIsoil367_03225
PAEWKIH87_00300(waaA)
AGZM0C34_20445(waaA)
AGQLQZ07_23715(waaA)
ALKMNKI27_17095(waaA)
ASEMNNL22_13595(waaA)
CATTOLW01_10970 OLW01_11030(waaA)
PINPing_0332
PSYPCNPT3_02625
FBLFbal_0150
FESHER31_16510
MVSMVIS_0151(kdtA)
MYAMORIYA_3163
MMAAFR932_16935
CJACJA_2916(kdt30A)
CEBB0D95_01445
CELLCBR65_18515
CEKD0B88_09540
CEGD0C16_22755
SDESde_0386
TTUTERTU_3964
SAGAM5M_11185
MARQMARGE09_P1402
GILNHM04_13860(waaA)
MKEOOT55_11225(waaA)
SPOIIMCC21906_00611
SNANI6N98_17455(waaA)
STAWNCG89_10465(waaA)
ZALAZF00_00685
OSGBST96_06805
MTHDA3224_13905
MICCAUP74_00442(waaA)
MAGAMag101_02605
MIIBTJ40_19990
MICTFIU95_18980(waaA)
MHYDGTQ55_03130
MCELLPW13_18090(waaA)
MICZGL2_17810
MVBMJO52_19125(waaA)
HJABST95_02395
HALCEY643_00395
KIMG3T16_08300
AFUSEYZ66_00280
CBUCBU_0063(kdtA)
CBSCOXBURSA331_A0134
CBDCBUD_2045
CBGCbuG_1951(kdtA)
CBCCbuK_2005(kdtA)
CEYCleRT_14830(kdtA)
CEAZ664_01305
CENOCEAn_00060
RVIRVIR1_13340(kdtA)
ALGAQULUS_03180(waaA)
ASIPAQUSIP_03170(waaA)
CEQB1F76_01290
LPNlpg2340(kdtA)
LPHLPV_2611(kdtA)
LPOLPO_2418(kdtA)
LPULPE509_00748
LPMLP6_2368(kdtA)
LPFlpl2261(kdtA)
LPPlpp2288(kdtA)
LPCLPC_1808(kdtA)
LPAlpa_03350
LPElp12_2332
LLOLLO_0556(kdtA)
LFALFA_3240(waaA)
LHALHA_0817(waaA)
LOKLoa_00812
LCDclem_10810(waaA)
LSHCAB17_06990
LLG44548918_02022(waaA)
LIBE4T55_03120
LGTE4T54_09855
LJRNCTC11533_00740(waaA)
LCJNCTC11976_01299(kdtA)
LWASAMEA4504053_2578(waaA)
LSSNCTC12082_01191(waaA)
LADLNCTC12735_00403(waaA)
LANTTUM19329_07710(kdtA)
LLYJ2N86_04365(waaA)
TMCLMI_2493(waaA)
MCAMCA2034(kdtA)
METUGNH96_06980
MMTMetme_3721
MDNJT25_017225
MDHAYM39_13155
MKOMKLM6_2696
METLU737_08065
MPADKEF85_03545(waaA)
MELLIVG45_10825(waaA)
MAHMEALZ_3070(waaA)
MBUREQU24_15235
MPSYCEK71_15050
MMAIsS8_0966
MMOBF6R98_13775
MEINmethR_P3912
MOZMoryE10_08500(kdtA)
MISZMishRS11D_23100(waaA)
MESLKKZ03_17010(waaA)
FTUFTT_1561(kdtA)
FTQRO31_1835
FTFFTF1561(kdtA)
FTWFTW_0366
FTRNE061598_08760
FTTFTV_1489(kdtA)
FTGFTU_1574(kdtA)
FTLFTL_0547
FTHFTH_0549(waaA)
FTAFTA_0580
FTSF92_02985
FTIFTS_0549(kdtA)
FTOX557_02935
FTCDA46_138
FTVCH67_858
FTZCH68_591
FTMFTM_0338(kdtA)
FTNFTN_1469(kdtA)
FTXAW25_532
FTDAS84_1031
FTYCH70_461
FCFFNFX1_1506
FCNFN3523_1536
FHIFSC454_07585
FPHFphi_1206
FPTBZ13_799
FPIBF30_1453
FPMLA56_985
FPXKU46_106
FPZLA55_1704
FPJLA02_824
FRTF7308_0802
FNLM973_08550
FRFLO80_08285
FPERACH24_00635
FHACDV26_09345
FRXF7310_02600
FRMBBG19_0316
FRCKX01_795
FADCDH04_08355
FMIF0R74_06280
FOOCGC45_01585
FNNFSC774_04890
FSRKQR59_07660(waaA)
FGUSD28_06940
AFRIE3E15_01500
AIIE4K63_06280
TCXTcr_0502 Tcr_2142
HTREPV75_03125 EPV75_11770
HMARHVMH_1892 HVMH_2254(kdtA)
TCYThicy_0072 Thicy_1323
TAOTHIAE_00465 THIAE_08385
THIOAYJ59_01130 AYJ59_10680
TMHJX580_00485(waaA)
MEJQ7A_749
MECQ7C_1611
MPINLGT42_003845(waaA)
CYQQ91_0175
CZACYCME_0182
CYYCPC19_00605
PSALPSLF89_3029
THIGFE785_02200 FE785_10520
TXAHQN79_10035(waaA)
TSETHMIRHAS_04460(waaA)
TZOTHMIRHAT_01650(kdtA_1) THMIRHAT_05850(kdtA_2)
TIGTHII_2689
BLEPAL038_09995
THISHZT40_00950(waaA)
TUNJ9260_11560(waaA)
TLOJ9253_01365(waaA)
TSBHMY34_04600
TANIJ8380_11180(waaA)
TWNL2Y54_10650(waaA)
NOCNoc_2615
NHLNhal_3504
NWANwat_0503
NWRE3U44_06690
ALVAlvin_1714
ATEPAtep_19170(waaA)
TVIThivi_2103
TMBThimo_1946
MPURMARPU_16380
TEETel_02950
NTTTAO_0353
TSYTHSYN_24225
RHHE0Z06_02375
TTPE6P07_00815
NTGNSCAC_0168(waaA)
THIPN838_12215
CJAPGWK36_02875
THIMKFB96_19305(waaA)
TBOGLT988_11035(waaA)
AEHMlg_2637
HHAHhal_2317
HHKHH1059_01440(kdtA) HH1059_10090
EBSECTOBSL9_0462
TGRTgr7_0481 Tgr7_0870
TKMTK90_0323
TNITVNIR_2701(waaA_[H])
TTITHITH_02415
TVRTVD_12185
SSALSPISAL_00695
SPIUSPICUR_00635
SROSBBH56_09295
SPIZGJ672_00795
APRSBI364_02710
NAXHC341_17615
HNAHneap_2122
HAZA9404_09930
WMAWM2015_646
WEZIC757_12495
WOCBA177_14455
GAIIMCC3135_06865(waaA)
GHLGM160_10690
TTCFOKN1_0617
THICTspCOW1_20720(waaA)
HCHHCH_05997(kdtA)
HAHEENC22_25820
CSACsal_0018
HELHELO_1019(waaA)
HCSFF32_06350
HAKKO116_04279
HAMHALO4508
HHUAR456_00110
HCOLOKO_01070(waaA)
HSIBOX17_08025
HALOBWR19_00085
HHHCLM76_05320
HBEBEI_0017(kdtA)
HAGBB497_03765
HAFC8233_11045
HALKCUU95_05790
HVNEI420_00085
HOLHORIV_00350
HSRHSBAA_00420
HMDCTT34_00085
HAXIHAALTHF_08890n
HTTHZS52_04275(waaA)
HCAMI4484_00085(waaA)
HPIZGYM47_00085
HSXHNO51_00085
HSVHNO53_00085
HTXEKK97_00090
HPROLMS44_00100(waaA)
HQDK1Y77_00085(waaA)
ZPLZBT109_0135
HAAA5892_03335
CMAIBFX80_17090
CAMHLCW13_00090(waaA)
COBECLAM6_00180
KUSB9G99_06955
KMAB9H00_08050
KUYFY550_00185
PAURFGL86_04365
ABOABO_2501(waaA)
ALNAS19_25490
ADIB5T_00660(waaA)
AXEP40_03080
APACS7S_02330
KAKKalk_13935
MMWMmwyl1_3473
MMEMarme_3275
MPCMar181_0780
MPRIMP3633_0839(kdtA)
MARDIBG28_15175
MFOIJSY38_14075
MPRFJ8N69_03780
MRHIKDW99_15730
TOLTOL_0034
TORR615_00160
TWANHUF19_17205(waaA)
OAIOLEAN_C34850(kdtA)
MARSA8C75_01330
MGEOCFI10_18095
MSECLN244_15635(waaA)
MARLHH196_09535
MRZKDW95_14920(waaA)
BSANCHH28_03190
NCUF0U83_01360
NJPNEJAP_0264 NEJAP_0802
NIKF5I99_17220
BMARHF888_15150
AJPAMJAP_0215(kdtA)
VCWGJQ55_12235
BACZKFF03_00575(waaA)
GSNYC6258_01875
RFOREIFOR_00315
OMEOLMES_0758
LLPGH975_00340
ENWMJO57_23900(waaA)
EEINX720_17125(waaA)
AHAAHA_0170(waaA)
AHYAHML_00880
AHDAI20_18655
AHRV428_00950
AHPV429_00950
AHJV469_22365
AHHRY45_01145
AHIVU14_21620
AAJBOQ57_00720
ASAASA_4219(kdtA)
AEOO23A_p3530
AVRB565_3895
AVOAMS64_01205
AMEDB224_5239
ASRWL1483_3272(waaA)
ADHCK627_04610
ACAVVI35_00465
AEMCK911_16620
AEAC2U39_21020
ARVC7N77_04825
AESC2U30_13470
AELNCTC12917_00086(kdtA)
ASIMFE240_17480
AALLI6G90_16505(waaA)
AJDI6H43_09100(waaA)
ARIVKYK33_19375(waaA)
ASAAKXJ75_23760(waaA)
TAUTola_0136
OCEGU3_03205
OCMCBP12_09405
OPFCBP31_06650
ZDFAN401_00745
KKOKkor_2014
KGETQ33_0522
KSDKS2013_549
KPDCW740_09460
DNODNO_1296(kdtA)
CHJNCTC10426_00742(waaA)
SUTRL0B52_07350
IGNMMG00_06115
GAPGAPWK_2461 GAPWK_2772
FPPFPB0191_01881
ORBIPMB12_11600(waaA)
SDFACG33_02975
SOKD0B54_23220
SINIGT972_06320
FCEJN531_006465(waaA)
GBIPG2T_12780
SLIMSCL_2682
SVASVA_3801
ACIIC4901_00265 C4901_14585
ATYA9R16_000255(waaA) A9R16_013470
SALNSALB1_0112
TBNTBH_C0125
SEDSAAY24_04280 AAY24_11290
TSNW908_03040
THINCRN91_07110
THOSP60_00805
PSPIPS2015_330
REVHUE57_17560(waaA)
CDIZCEDIAZO_00371(waaA)
SADEGFK82_00607(waaA)
RMARmag_0411
REOHUE58_01580(waaA)
VOKCOSY_0380(kdtA)
EPSL0Y14_01605(waaA)
EBHBSEPE_0747(kdtA)
BTHGMS2017_1413
GPBHDN1F_28050(kdtA)
ENMEBS_1932(kdtA)
IFOCVFO_0869(kdtA)
APHFCVPH_0366(kdtA)
NMENMB0014(kdtA)
NMPNMBB_0017
NMHNMBH4476_0015(waaA)
NMDNMBG2136_0015(waaA)
NMMNMBM01240149_0016(waaA)
NMSNMBM01240355_0015(waaA)
NMQNMBM04240196_0015(waaA)
NMZNMBNZ0533_0016(waaA)
NMANMA0261
NMWNMAA_0014(kdtA)
NMXNMA510612_0287(kdtA)
NMCNMC2152(kdtA)
NMNNMCC_0016(kdtA)
NMTNMV_0015(kdtA)
NMINMO_0002(kdtA)
NGONGO_1915
NGKNGK_2338
NLANLA_20660(kdtA)
NWESAMEA3174300_1768(kdtA)
NSIA6J88_05695
NMJNM96_00260
NEIBG910_04630
NEKCGZ77_09290
NFVFAH67_08885
NSFFAH66_09855
NZLD0T92_01055
NAQD0T90_05855
NBLGJV52_04925
NZOSAMEA4504057_0265(waaA)
NCINCTC10296_00409(waaA)
NCZNCTC10294_01576(kdtA)
NANINCTC12227_02100(waaA)
NBCH3L91_09265(waaA)
NWDH3L96_05070(waaA)
NSGH3L94_08580(waaA)
NMUSH7A79_2114
NSCJ7445_00185(waaA)
NPFLPB400_02245(waaA)
NDNH3L92_11970(waaA)
NDULVJ88_12145(waaA)
NAWLVJ86_00340(waaA)
NMBMON40_00885(waaA)
SALVSALWKB2_1540
KKIKKKWG1_0442
KOAH3L93_11345(waaA)
KPOTLVJ84_03450(waaA)
VFFVITFI_CDS2922
VITADP71_31190
VSTLVJ81_12200(waaA)
VMSLVJ82_08270(waaA)
ECORSAMEA4412678_1160(waaA)
EEXEZJ17_00320
SMURBWP33_01105
AFFH3L97_11760(waaA)
ACRSLVJ80_05430(waaA)
CSTEH3L98_10545(waaA)
NBACUN60_00785
PTESJQU52_14370(waaA)
MCERMON37_09080(waaA)
USULVJ78_00695(waaA)
UTELVJ83_00440(waaA)
WBOMIS45_02070(waaA)
CVICV_0225
CVCBKX93_14290
CHROCXB49_20965
CHRIDK842_08225
CHRBDK843_13780
CRZD1345_22765
CHRMFYK34_17290
CHAECH06BL_47050(kdtA)
IODEJO50_13140
IFLC1H71_08730
LHKLHK_00015
PSENH8B_4029
JEUBJP62_10120
JESJHS3_23800(waaA)
AQLBXU06_15505
AMAHDLM_3982
AQSDKK66_07590
DEEHQN60_06785
DTKK4H28_15980
CHIZHQ393_11900(waaA)
CFONHZU75_09565(waaA)
VOGLCH97_12570(waaA)
CHICN8I74_02815(waaA)
RSORSc0693(kdtA)
RSCRCFBP_20721(kdtA)
RSLRPSI07_2657(kdtA)
RSNRSPO_c02676(kdtA)
RSMCMR15_30226(kdtA)
RSEF504_709
RSYRSUY_09100(waaA)
RPIRpic_0643
RPFRpic12D_0602
RPJN234_16530
RMNTK49_07540
RINACS15_0780
RPUCDC45_03585
RSGJK151_01220(waaA)
RWEKOL96_11250(waaA)
REHH16_A2883(kdtA)
CNCCNE_1c28210(kdtA)
CUHBJN34_15475
REUReut_A0747
RMERmet_2714(kdtA)
CTIRALTA_A2362(kdtA)
CBWRR42_m3195
CGDCR3_0522(waaA)
CCUPBKK81_15950
CUPBKK80_16905
CUUBKK79_15445
CPAUEHF44_09345
COXE0W60_23570
CCAXKZ686_06855(waaA)
BMABMA2188(kdtA)
BMVBMASAVP1_A0719(waaA)
BMLBMA10229_A2553(waaA)
BMNBMA10247_2061(waaA)
BMALDM55_2276
BMAEDM78_891
BMAQDM76_2260
BMAIDM57_967
BMAFDM51_1838
BMAZBM44_1166
BMABBM45_732
BPSBPSL2663(waaA)
BPMBURPS1710b_3139(kdtA)
BPLBURPS1106A_3116(waaA)
BPDBURPS668_3080(waaA)
BPRGBP346_A3260
BPSEBDL_2783
BPSMBBQ_650
BPSUBBN_778
BPSDBBX_1182
BPZBP1026B_I0656(waaA)
BPQBPC006_I3160
BPKBBK_2281
BPSHDR55_1856
BPSABBU_2901
BPSOX996_1497
BUTX994_3496
BTEBTH_I1492
BTQBTQ_2430
BTJBTJ_3235
BTZBTL_1165
BTDBTI_943
BTVBTHA_1258
BTHEBTN_222
BTHMBTRA_1374
BTHADR62_389
BTHLBG87_1388
BOKDM82_2325
BOCBG90_2410
BUUWS70_13535
BSAVWS86_04950
BHGI6G56_15975(waaA)
BVIBcep1808_0829
BVEAK36_3031
BURBcep18194_A4002
BCMBcenmc03_0866
BCHBcen2424_0896
BCJBCAL3110(waaA)
BCENDM39_709
BCEWDM40_1567
BCEOI35_0763(waaA)
BAMBamb_0775
BACBamMC406_0786
BMJBMULJ_00742(kdtA)
BMUBmul_2494
BMKDM80_780
BMULNP80_903
BCTGEM_2627
BCEDDM42_932
BCEPAPZ15_08215
BDLAK34_2272
BPYRABD05_10110
BCONNL30_11265
BUBBW23_830
BDFWI26_04015
BLATWK25_04200
BTEIWS51_14760
BSEMWJ12_04100
BPSLWS57_21890
BMECWJ16_04130
BSTGWT74_04410
BSTLBBJ41_07665
BANNJFN94_04315(waaA)
BARINLX30_04410(waaA)
BGLbglu_1g07510
BGUKS03_1682
BUGBC1001_0695
BGFBC1003_0805
BGDbgla_1g08110
BGOBM43_2194
BYIBYI23_A020320
BUKMYA_0792
BUEBRPE67_ACDS20950
BULBW21_1036
BUQAC233_03460
BGPBGL_1c07400(waaA)
BPLAbpln_1g07300
BUDAQ610_04580
BUMAXG89_01780
BUIAX768_11525
BURKDM992_17130
BXEBxe_A3698
BXBDR64_1390
BPHBphy_2264
BGEBC1002_0658
BPXBUPH_05520
BPYBphyt_0923
BUZAYM40_03515
BFNOI25_792
BCAIK788_0007860
PSPWBJG93_09550(waaA)
PARABTO02_07250
PARBCJU94_01565
PHSC2L64_12700
PTERC2L65_11805
PGPCUJ91_03670
PCJCUJ87_03675
PTSCUJ90_03390
PCAFDSC91_006086
PMEGFNZ07_18410
PTROG5S35_03250
PGISI6I06_08335(waaA)
PACPFAZ97_03405
PACSFAZ98_03225
PEWKZJ38_15920(waaA)
PDIOPDMSB3_0814(waaA)
BRHRBRH_01441(waaA)
PNUPnuc_1793
PNEPnec_1510
PDQCL55_00017780
POHDPM16_06855
PTRPDCO17_08970
PANIDCO16_09670
PPALAOC06_07430
PCOSC2747_09040
PPNODA70_19885
PPNMLV28_10500
PRBX636_06645
PPULRO07_04770
PSPUNA29_00510
PAPISG18_25255
PVEUC34_20855
POXMB84_00750
PTXABW99_13115
PFGAB870_07685
PNRAT302_04410
PANDDRB87_19265
PFIBPI93_007145
PCOMNTU39_22975(waaA)
PLGNCTC10937_00720(kdtA)
HYFDTO96_100524(waaA)
LMIRNCTC12852_02532(waaA)
MCYSMCB1EB_1777
CABASBC2_27870(waaA)
BUOBRPE64_ACDS21360
LIMNHKT17_02400
CARIFNU76_10545
CKSH9L41_00715(waaA)
VTRMYVALT_G_02140(waaA)
VCVGJV44_00711(waaA)
BPEBP0095(kdtA)
BPCBPTD_0091(kdtA)
BPERBN118_0164(kdtA)
BPETB1917_0098(kdtA)
BPEUQ425_2080(kdtA)
BPARBN117_0155(kdtA)
BPABPP0157(kdtA)
BBHBN112_3254(kdtA)
BBRBB0157(kdtA)
BBMBN115_0146(kdtA)
BBXBBS798_0156(kdtA)
BPTBpet4812(waaA)
BAVBAV0126(waaA)
BHOD560_1295
BHMD558_1285
BHZACR54_00148(waaA)
BTRMSAMEA390648701367(kdtA)
BBROBAU06_17200 BAU06_24680
BFZBAU07_24830
BPDZBBN53_19955
BOHAKI39_23590
BGMCAL15_22940
BOJCBF45_15935
AXYAXYL_06280(waaA)
AXNAX27061_5894
AXXERS451415_06021(waaA)
ADTAPT56_27325
ASWCVS48_07150
ACHRC2U31_03920
ACHBDVB37_27310
ADYHLG70_22455
ACHOH4P35_26150
TEQTEQUI_0679
TEAKUI_0052(waaA)
TEGKUK_1063(WaaA)
TASTASI_0052
TATKUM_0957(WaaA)
PUTPT7_3240
PUSCKA81_12505
PUDG9Q38_04920
AKATKWG_04365
AMIMMIM_c06710(waaA)
CDNBN940_02101
BPSIIX83_00465
AFAUZ73_09445
AFQAFA_01195
AAQUD3M96_01060
AAMMFE795_01125
ODIODI_R4328
BOZDBV39_13715
OURCEQ07_10190
OUEI6G29_05830
PIGEGT29_05050
PACRFXN63_22960
KGYEHF36_15985
PARKLSG25_14185
RFRRfer_2997
RSBRS694_05495
RACRA876_12175
RHYRD110_14350
RHFEUB48_14815
RHGEXZ61_06720
RHOAHZ993_22115
POLBpro_1641
PNAPnap_1110
POSDT070_00740
POOF7R28_08710
PVACHC248_02628(waaA)
AAVAave_2820
AJSAjs_2022
AAAAcav_2425
ACKC380_11685
ACRABSY15_3591
ACIDCBP33_09980
ACIPCBP36_09700
ACINCBP34_09700
ACISCBP35_09225
ACIOEAG14_08890
AANTHUK68_09185
ARADKI609_12365
VEIVeis_2558
DACDaci_3963
DELDelCs14_2836
DTSBI380_05820
DHKBO996_18100
DLAI6G47_04325
VAPVapar_3724
VPEVarpa_4300
VPDVAPA_1c38490
VAAAX767_03320
VBOCKY39_24330
VAMC4F17_10060
CTTCtCNB1_2280
CTESO987_13865
CKEB5M06_12495
CSERCCO03_05150
COFFOZ74_02080
CAQTKAQ61_07830
CODOLAD35_09555
ADNAlide_2591
ADKAlide2_2908
RTARta_10980
RTEAHK414_08405
CBXCenrod_0286(kdtA)
OTOADJ79_10215
OTKC6570_14980
OTDJ1M35_07160
LIML103DPR2_01289(waaA)
LIHL63ED372_00872(waaA)
HYRBSY239_2568 BSY239_2569
HYBQ5W_03960
HYLLPB072_05530
HYCE5678_10385
HPSEHPF_18160(waaA)
HYNF9K07_21730
HTNKI616_08360
DPYBA022_04950
DIHG7047_10325
DAERH9K75_03385
DRGH9K76_10945
DIADtpsy_1831
SIMPC6571_17035
MELMC7H73_09240
MELAC6568_01070
MJELVC68_09325
CBAASRAA_0569
CBABSMCB_0443
KIAG8A07_13455
STHMIS481_11690(waaA)
PBHAAW51_1608(kdtA)
SAQAOMP39_05610
MPTMpe_A2140
METPC1M51_17000
RGERGE_35080(waaA)
RBNRBXJA2T_05668 RBXJA2T_18368
RDPRD2015_2348 RD2015_2940
ROIN4261_10590
MIUABE85_05850
IDCLRM40_08170
ATERMW290_18680
HARHEAR2720
MMSmma_2942(kdta)
JAGGJA_790
JABVN23_17795
JAZYQ44_02705
JALBZG29_24930
JSVCNX70_25245
JAJEKL02_04805
JASFJQ89_14475
JLVG3257_25565
JAHJAB4_051360(waaA)
HSEHsero_0475(kdtA)
HSZACP92_02370
HHTF506_01340
HRBHrubri_0473(kdtA)
HEEhmeg3_21140
HHFE2K99_02770
HFRG5S34_02380
CFUCFU_0828(kdtA)
CARELT85_0917
CPRACPter91_0963
MNRACZ75_23180
MASWAM586_24240
MASSCR152_12620
MTIMDIR46_17300
MASYDPH57_16165
MANCIV454_03010(waaA)
MASZC9I28_05835
MALIEYF70_02380
MUMFCL38_16185
MPLIE1742_12040
DUGHH213_06525
OFOBRW83_0430(waaA)
OVBNB640_05765(waaA)
UPVEJN92_14275
UPIEJG51_016660
UNDUNDKW_4631(kdtA)
NOKFAY22_13275
GLCJQN73_12460(waaA)
SUTTSUTMEG_00450(kdtA)
SUTKFG381_07130
SWSI6J16_11400
LCHLcho_2442
TINTint_0947
THITHI_1201(waaA)
PKTAT984_06860 AT984_08755
RGUA4W93_11890
AONDEH84_12110
XYKGT347_03705
TTWLCC91_07090
BBAGE1O_07990
BBAYA4V04_08700
SHDSUTH_03395
METRBSY238_1985
DOEDENOEST_0267(waaA)
TBDTbd_2698
MFAMfla_2536
MMBMmol_0048
MEHM301_2725
MEIMsip34_2634
MEPMPQ_2569(kdtA)
MBACBN1209_1672(waaA)
MBATBN1208_1350
MEUACJ67_01205
MPAUZMTM_24330(kdtA)
SLTSlit_2906
GCAGalf_2811
FAMOYT1_ch0032
NIMW01_22070(kdtA)
NARCNTG6680_2781
FKUFGKAn22_23570(kdtA)
SEMEMIZ01_2645
SDRSCD_n02917
SULFCAP31_02240 CAP31_03665
SPLBSFPGR_08450 SFPGR_31400(waaA)
SNIVSFSGTM_06800 SFSGTM_26380(kdtA)
SLACSKTS_01020(kdtA)
URUDSM104443_00057(waaA)
UPLDSM104440_00056(waaA)
DSUDsui_0404
ARESIWH25_01605(waaA)
AIQAzoinq_08640(waaA)
RBUPG1C_13120
OTROTERR_28040(kdtA)
NIVJY500_05800 JY500_17285(waaA)
EBAebA1636(kdtA)
ABREpbN1_26170(waaA)
APETToN1_17560
RBHB4966_12935
DARDaro_3927
DEYHYN24_14685
DDENKI615_20505(waaA)
QAUKI612_18615(waaA)
FLEKI610_18535(waaA)
AZOazo0851(waaA)
AOAdqs_0922
AZAAZKH_3776(kdtA_waaA)
AZIAzCIB_3845
AZDCDA09_18470
AZRCJ010_05170
TMZTmz1t_3456
THUAC731_010910
TCLTchl_0838
THKCCZ27_01770
TAKTharo_0896
AZQG3580_04500
ACOMCEW83_11590
ATWC0099_12425
ZPAC3497_12380
FPHOSHINM1_021420(kdtA)
FMYHO273_08575
APPCAP2UW1_1147
KBLCKBE_00109
KBTBCUE_0132
KGAST1E_0142
DDZDSYM_02290
BPRCD521_1775
BEBAEM42_00285
BEBABWI17_05005
HPYHP_0957
HEOC694_04930
HPJjhp_0891(waaA)
HPAHPAG1_0941
HPSHPSH_05045
HHPHPSH112_04965
HHQHPSH169_04870
HHRHPSH417_04665
HPGHPG27_905
HPPHPP12_0953
HPBHELPY_0943(waaA)
HPLHPB8_588(kdtA)
HPCHPPC_04835
HCAHPPC18_04715
HPMHPSJM_04880
HPEHPELS_01715
HPOHMPREF4655_21190
HPIhp908_0973(waaA)
HPQhp2017_0941(waaA)
HPWhp2018_0943(waaA)
HPUHPCU_05035
HEFHPF16_0936(waaA)
HPFHPF30_0384(waaA)
HEQHPF32_0402(waaA)
HEXHPF57_0966(waaA)
HPTHPSAT_04690
HPZHPKB_0929
HPVHPV225_0984
HPXHMPREF0462_1011
HENHPSNT_04950
HPHHPLT_04875
HEGHPGAM_04950
HPNHPIN_04890
HEPHPPN120_04715
HEUHPPN135_04740
HESHPSA_04805
HPYSHPSA20_1017
HCNHPB14_04660
HPDKHP_0895(kdtA)
HERC695_04930
HEIC730_04930
HPYAHPAKL117_04585
HPYKHPAKL86_04710
HPYOHPOK113_0964(waaA)
HPYLHPOK310_0907(waaA)
HPYBHPOKI102_05010
HPYCHPOKI112_05055
HPYDHPOKI128_04605
HPYEHPOKI154_04880
HPYFHPOKI422_05040
HPYGHPOKI673_04870
HPYHHPOKI828_04865
HPYJHPOKI898_05025
HPYRK747_06130
HPYIK750_06585
HPYUK751_02650
HPYMK749_00785
HEMK748_07345
HEBU063_0715
HEZU064_0717
HHEHH_0640(waaA)
HACHac_1033(kdtA)
HMSHMU13440(kdtA)
HFEHFELIS_09580(kdtA)
HBIHBZC1_02390
HCEHCW_05580
HCMHCD_06490
HCPHCN_0267(waaA)
HCBHCBAA847_0272
HHMBN341_17480
HTYBN2458_PEG1676
HBLXJ32_04905
HADCDV25_09760
HETBBW65_06175
HCLNCTC13205_01025(waaA)
HWIA0Z60_04880(waaA)
HSHNHP194022_02420(kdtA)
HPULNCTC13154_00634(waaA)
WSUWS2116
TDNSuden_0446
SUASaut_1762
SULNFJR47_01860
SULGFJR48_03015
SULCCVO_07540
SPALFM071_08425
SSEIFJR45_10095
SBALHUE88_10790(waaA)
SMASHUE87_02030(waaA)
SMAXFJR03_09180
SKUSulku_0493
SULRB649_02470
CJECj0707(kdtA)
CJBBN148_0707(kdtA)
CJJCJJ81176_0730(waaA)
CJUC8J_0674(waaA)
CJNICDCCJ07001_643
CJICJSA_0671(kdtA)
CJMCJM1_0690(waaA)
CJSCJS3_0758(waaA)
CJPA911_03450
CJEJN564_00691
CJEUN565_00736
CJENN755_00734
CJEIN135_00755
CJERH730_04445
CJVMTVDSCj20_0729(kdtA)
CJYQZ67_00720(waaA)
CJQUC78_0682(waaA)
CJLPJ17_03425
CJWPJ18_03495
CJRCJE0807(waaA)
CJDJJD26997_1299(waaA)
CJZM635_07865
CJXBN867_07230
CFFCFF8240_1043
CFTCFF04554_1032(kdtA)
CFVCFVI03293_1000(kdtA)
CFXCFV97608_1099(kdtA)
CFZCSG_9510
CAMPCFT03427_1023(kdtA)
CFPCR44_05195
CCVCCV52592_0673(kdtA)
CHACHAB381_0705
CCOCCC13826_1436(kdtA)
CCOCCCON33237_0887(kdtA)
CLACLA_0999(kdtA)
CLRUPTC16701_0967(kdtA)
CLMUPTC16712_0997(kdtA)
CLQUPTC4110_0976(kdtA)
CLNUPTC3659_1210(kdtA)
CLLCONCH_0952(kdtA)
CCOLBN865_14000c
CCCG157_05305
CCQN149_0661
CCFYSQ_05815
CCYYSS_03275
CCOIYSU_05465
CCOFVC76_03470(waaA)
CCOOATE51_02208(waaA)
CAJCIG1485E_0740(kdtA)
CISCINS_0963(kdtA)
CVOCVOL_0972(kdtA)
CPELCPEL_1102(kdtA)
CAMRCAQ16704_0991(kdtA)
CSMCSUB8521_1163(kdtA)
CSFCSUB8523_1269(kdtA)
CGRACGRAC_1719(kdtA)
CURECUREO_0379(kdtA)
CHYOCHH_1120(kdtA)
CHVCHELV3228_1179(kdtA)
CSPFCSF_1266(kdtA)
CPINCPIN18020_0587(kdtA)
CCUNCCUN_0862(kdtA)
CLXCLAN_0829(kdtA)
CAVICAV_0521(kdtA)
CHWA2J15_003155
CAMZCVIC12175_0813(kdtA)
CAMYCSUIS_0880(kdtA)
COJCORN_1065(kdtA)
CUXCUP3940_0950(kdtA)
CRXCRECT_1504(kdtA)
CGEOCGEO_0605(kdtA)
CBLACBLAS_0562(kdtA)
CCORCCORG_0530(kdtA)
CARMCARM_1023(kdtA)
CMUCCMCT_1287(kdtA)
CSHOCSHOW_0713(kdtA)
CINFCINF_0864(kdtA)
CNVCNZW441b_0617(kdtA)
CVUCVULP_0680(kdtA)
SDLSdel_1652
SBASulba_1719
SMULSMUL_2293(waaA)
SHALSHALO_2036
SULSSdiek1_2118
SULJSJPD1_2040
SULTFA592_02700(waaA)
ABUAbu_1976(kdtA)
ABTABED_1785
ABLA7H1H_1912(kdtA)
ASKEI285_08120
ATPATR_1671(kdtA)
ACIBACBT_0613(kdtA)
ACREACRYA_0311(kdtA)
ALANALANTH_1901(kdtA)
APOCAPORC_0353(kdtA)
AFCAFAEC_0356(kdtA)
ATHRATH_0339(kdtA)
AELLAELL_2390(kdtA)
AAQIAAQM_2124(kdtA)
ASUIASUIS_2191(kdtA)
ACLOACLO_2233(kdtA)
AVPAVENP_2589(kdtA)
ADZADFLV_2520(kdtA)
ARCABLL_2408
PACOAACT_2466(kdtA)
ALKALEK_2872(kdtA)
ALPLPB137_11425
AHSAHALO_2168(kdtA)
AMYTAMYT_2238(kdtA)
AMARAMRN_2277(kdtA)
ACAAACAN_2285(kdtA)
AMOLAMOL_2209(kdtA)
APAIAPAC_2082(kdtA)
HBVABIV_0441(kdtA)
HEBRAEBR_2456(kdtA)
AANAAANAER_2417(kdtA)
HYONNO_1881
NSANitsa_0700
SUNSUN_0362(kdtA)
SLHYH65_09355
SINUIMZ28_09190(waaA)
NISNIS_1508(kdtA)
NAMNAMH_1452
NAPC3L23_07605
CMEDFE773_02760
CPAFC6V80_07930
GSUGSU2259(kdtA)
GSKKN400_2205(kdtA)
GMEGmet_2348(kdtA)
GPIGPICK_10460
GAOA2G06_06040
GBZJZM60_15870
GEMGM21_3413
GEBGM18_0741
GEFFO488_02990
GURGura_3229
GEOGeob_2105(kdtA)
GLOGlov_0770
GBMGbem_0847(kdtA)
GBNGEOBRER4_32840(kdtA)
GSBGSUB_10415
GERKP004_16030
GSUBKP001_20205
GNTKP003_15915
GPLM1B72_03910
PCAPcar_1260(kdtA)
PACEA6070_05035
PEFA7E78_01380
PPDPpro_3027
DESDSOUD_1671(kdtA)
DEUDBW_2334
DVEDESUT3_22700(kdtA)
DEPAOP6_1904(kdtA)
DVUDVU_0335
DVLDvul_2648
DVMDvMF_2274
DVGDeval_0302
DFLDFE_1267
DDEDde_0367
DSADesal_0980
DHYDESAM_21657
DAFDesaf_0138
DASDaes_2277
DPIBN4_20441
DEJAWY79_14835
PPRFDPRO_3942
PSELGM415_11570
DDNDND132_3378
LIPLI0681(kdtA)
LIRLAW_00705(kdtA)
PBIZLWC08_05950
PSYFN1030_11590
DBADbac_0135
DOAAXF15_00535
DRTDret_1073
DPSDP1705 DP2817
DSFUWK_02373 UWK_03306
DAKDaAHT2_0899
DPRDespr_0927 Despr_2326
DEOCAY53_00580 CAY53_11065
DOGHP555_12625 HP555_12985
DBKDGMP_09510(kdtA) DGMP_32950
DOLDole_1762
DMLDmul_19060(waaA1) Dmul_30400(waaA2)
DALDalk_0350 Dalk_3702
DATHRM2_18270(kdtA)
DTOTOL2_C12450(waaA) TOL2_C16140(waaA2)
DOVDSCO28_11790(kdtA)
DWDDSCW_15030 DSCW_15380(kdtA)
DALKDSCA_14310(kdtA_1) DSCA_14770(kdtA_2)
DLIdnl_00840(waaA) dnl_50300
DMMdnm_060950 dnm_070800(waaA)
DEKDSLASN_49640
ADEAdeh_2615
ACPA2cp1_2796
AFWAnae109_2582
ANKAnaeK_2701
AORYAMOR_50490(kdtA)
MXAMXAN_4714(kdtA)
MSDMYSTI_05171
MYMA176_002180
MFBMFUL124B02_28410
CCXCOCOR_02681(kdtA)
MFULILAB_31500
MMASMYMAC_004608
SURSTAUR_5564(kdtA)
AGEAA314_04230
AVMJQX13_35005
MBDMEBOL_006021
CFUSCYFUS_003539
VINAKJ08_1003
DAODesac_1993
DTIDesti_1154
SFUSfum_2474 Sfum_3752
DAXFDQ92_06175 FDQ92_13020
DBRDeba_2095 Deba_3129
HMRHipma_1300
DHRLGS26_01405 LGS26_02140
RPRRP089(RP089)
RPOMA1_00420
RPWM9W_00420
RPZMA3_00430
RPGMA5_01790
RPSM9Y_00420
RPVMA7_00425
RPQrpr22_CDS083(kdtA)
RPLH375_5420
RPNH374_680
RTYRT0048(waaA)
RTTRTTH1527_00225
RTBRTB9991CWPP_00225
RCMA1E_00425
RCCRCA_00410
RBERBE_1335(kdtA)
RBOA1I_00870
RCORC0118(kdtA)
RHERh054_00705
RFERF_0072(kdtA)
RAKA1C_00640
RRIA1G_00700
RRJRrIowa_0151
RRARPO_00685
RRCRPL_00680
RRHRPM_00690
RRBRPN_06215
RRNRPJ_00680
RRPRPK_00650
RRMRRM_00710
RRRRRR_00700
RMSRMA_0125(kdtA)
RMIRMB_00570
RPKRPR_02690
RAFRAF_ORF0110(kdtA)
RJARJP_0089(kdtA)
RSVRsl_146(kdtA)
RSWMC3_00700
RPHRSA_00645
RAUMC5_00835
RMOMCI_04790
RPPMC1_00680
RREMCC_01200
RAMMCE_01280
RABAL573_01145
RMCRMONA_02280(waaA)
RASRAS_01270(waaA)
RTLH6P87_00124(waaA)
RICBA173_02115
PTCphytr_8880
MENMLF888_05320
MMNmidi_00881(kdtA)
RBTNOVO_07345(waaA)
RENEF513_02890
CAQIM40_08675
NAFGQ61_03275
HECHYD_6880(kdtA)
EAAI862_06165
MLOmlr8269
MLNA9174_25980
MCIMesci_4575
MCICA4R28_04190
MOPMesop_5045
MAMMesau_04636
MAMOA6B35_16455
MESWA9K65_025215
MESMEJ066_19980
MESPC1M53_25675
MHUAMCHK_1589
MJREB229_26210
MERDEB233_22795
MESRFGU64_02810
MOHIHQ72_24885(waaA)
MESOBSQ44_18975
MESMeso_0438
HOEIMCC20628_03012
AAKAA2016_4193
AMIHCO731_04109(waaA)
PHTBLM14_13840
PHYLHB779_08895
RPODE0E05_02105
NIYFQ775_01430
NKIKW403_12970(waaA)
ORMHTY61_12425(waaA)
PLAPlav_0625
PMOBHG718_10345
RBSRHODOSMS8_00183(waaA)
SMESMc00894(kdtA)
SMKSinme_0519
SMQSinmeB_0423
SMXSM11_chr0465(kdtA)
SMIBN406_00466(kdtA)
SMEGC770_GR4Chr0807
SMELSM2011_c00894(kdtA)
SMERDU99_04175
SMDSmed_0424
RHINGR_c04250(kdtA)
SFHSFHH103_00492(kdtA)
SFDUSDA257_c05230(waaA)
SIXBSY16_2184
SAMESAMCFNEI73_Ch0846(waaA)
SINOSS05631_c05150
EADOV14_1739(kdtA)
EAHFA04_02180
ESJSJ05684_c04090
EAKEKH55_0422
EMXFKV68_04400
ATUAtu0695(kdtA)
ARAArad_1090(kdtA)
ATAAWN88_23125
AGRAGROH133_04255(kdtA)
ATFAch5_06180(kdtA)
AVIAvi_0899(kdtA)
AGCBSY240_1805
AROB0909_10005
AGTEYD00_01720
ALFCFBP5473_12320
ARUIG6M88_10520
AVQHRR99_02325(waaA)
RETRHE_CH00844(kdtA)
RECRHECIAT_CH0000932(kdtA)
RELREMIM1_CH00857
REPIE4803_CH00854
REIIE4771_CH00881
RLERL0902
RLTRleg2_0488
RLGRleg_0532
RLBRLEG3_12810
RLURLEG12_13815
RTRRTCIAT899_CH04050
RIRBN877_I0671(kdtA)
RPUSCFBP5875_02010
RHLLPU83_0954(kdtA)
RGARGR602_CH00901
RHNAMJ98_CH00863
RPHAAMC79_CH00869
RHXAMK02_CH00883
RHVBA939_12425
RHKKim5_CH00962
REZAMJ99_CH00863
RJGCCGE525_05005
RHRCKA34_07160
RGRFZ934_01310
RADCO657_02530
ROYG3A56_07610
RIIFFM53_008650(waaA)
RHIDFFM81_016790(waaA)
RBQJ2J99_04450(waaA)
RLNJ0663_12925(waaA)
RBANJ2J98_04140(waaA)
RRGJ3P73_05160(waaA)
RLSHB780_29770
RROSD4A92_11545
RAWNE851_14465(waaA)
RSULN2599_02160(waaA)
NGLRG1141_CH04780
NGGRG540_CH04420
NEOCYG48_01730
NENNCHU2750_04030(kdtA)
RHTNT26_0428(kdtA)
RFVRFYW14_00727
LASCLIBASIA_01435(kdtA)
LAAWSI_01345
LATCGUJ_01435(kdtA)
LSOCKC_02180
LCCB488_02330
LAUG293_01615
SHZshn_03700
SZOK8M09_03335(waaA)
SOJK6301_02440(waaA)
ABAWD5400_18895
PDESFE840_008235(waaA)
KAIK32_11310
BMEBMEII1029
BMELDK63_2227
BMIBMEA_B0215
BMZBM28_B0209
BMGBM590_B0209
BMWBMNI_II0206
BMEEDK62_3181
BMFBAB2_0209(kdtA)
BMBBruAb2_0211(kdtA)
BMCBAbS19_II01990
BAABAA13334_II00550
BABODK55_2205
BABRDO74_2242
BABTDK49_2312
BABBDK48_2487
BABUDK53_2930
BABSDK51_2418
BABCDO78_2127
BMSBRA0215(kdtA)
BSIBS1330_II0212(kdtA)
BSFBSS2_II0203(kdtA)
BSUIBSSP1_II0176
BSUPBSPT1_II0176
BSUVBSPT2_II0177
BSUCBSSP2_II0181
BMTBSUIS_B0219
BSZDK67_2235
BSVBSVBI22_B0211(kdtA)
BSWIY71_10165 IY71_12145
BSGIY72_09905 IY72_11685
BOVBOV_A0195(kdtA)
BCSBCAN_B0216
BSKBCA52141_II0901
BOLBCOUA_II0215(kdtA)
BCARDK60_3088
BCASDA85_11530
BMRBMI_II212(kdtA)
BPPBPI_II213(kdtA)
BPVDK65_2260
BCETV910_200993
BCEEV568_201156
BVLBF3285c2_0889(kdtA)
BRUBFS01_11400
BRJBKD03_05335
OINIAR37_19960(waaA)
BIOBR141012304_20737(kdtA)
OANOant_3046
OAHDR92_3457
OPSA8A54_09645
BPSNNIK97_14760(waaA)
OCHCES85_4804
OCRHGK82_18355(waaA)
OCLGTN27_19510
PSCQKHQ08_05180(waaA)
BJAbll7515(kdtA)
BJUBJ6T_17790
BJPRN69_08780
BRABRADO6096(kdtA)
BBTBBta_1691(kdtA)
BRSS23_61420(kdtA)
AOLS58_62830
BRCBCCGELA001_06290
BRADBF49_3045
BICLMTR13_33325
BROBRAD285_6068(kdtA)
BRKCWS35_00175
BOTCIT37_17620
BRQCIT40_03940
BGQX265_31860
BGZXH91_30250
BSYMCIT39_02260
BBETF8237_10270
BARHWN72_42710
BVZBRAD3257_1125(kdtA)
BELBE61_83210(kdtA)
BDGLPJ38_10405
BSEPHAP48_0022145
BQBJ4P68_0012035
BSEIKMZ68_22060
BBANJ4G43_008320
RPARPA1158
RPBRPB_1855
RPCRPC_4705
RPDRPD_4109
RPERPE_0880
RPTRpal_1349
RPXRpdx1_1328
RBKE0H22_06535
NWINwi_2556
NHANham_3178
OCAOCAR_7252
OCGOCA5_c08630(waaA)
OCOOCA4_c08620(waaA)
VGOGJW-30_1_00374(waaA)
TRBHB776_29730
BOPAXW83_00235
BOSBSY19_1510
BVVBHK69_10840
BOIBLM15_14980
BOFFQV39_12430
BHEBH02660(kdtA)
BHNPRJBM_00279(kdtA)
BHSBM1374165_00275(kdtA)
BQUBQ02540(kdtA)
BQRRM11_0242
BBKBARBAKC583_1204(kdtA)
BTRBT_0295(kdtA)
BTXBM1374166_00266(kdtA)
BGRBgr_02820(kdtA)
BCDBARCL_0209(kdtA)
BAUSBAnh1_01930(kdtA)
BVNBVwin_02490(kdtA)
BANCPU02_0655
BAPIBBC0122_003370
BARTBJB15x_000820
BARABA1379B_000790
BARWBWD162_000790
BARRBra60_000800
BAROB11Cv2_000790
BARJBJB63x_000810
BEZNCTC12898_00156(waaA)
BARND1092_00795
BKYD1093_02655
BALSHWV54_05205(waaA)
BTAYLAJ60_07525(waaA)
BMACLNM86_01580(waaA)
BHARNMK50_01200(waaA)
BAPABBC0178_003340
XAUXaut_1482
AZCAZC_2382
SNOSnov_3998
STARG3545_10280
LNEFZC33_14965
ANCGBB76_13820
APRAG3A50_08880
APOLK9D25_04845
MEAMex_1p3174(waaA)
MDIMETDI3739
MEXMext_2970
MCHMchl_3196
MPOMpop_3152
MZAB2G69_22415
MRDMrad2831_0889
METM446_6828
MNOMnod_7564
MORMOC_1104
METAY590_14395
MAQUMaq22A_c25765(kdtA)
MPHYMCBMB27_00485
MEEDA075_19745
METDC0214_16440
METXA3862_26120
METSDK389_07050
METIDK427_06095
MTEADK419_16780
MINDmvi_10310(kdtA)
MOGMMB17_16955
MTADM6G65_12385
MOCBB934_06605
MIVC4E04_15200
MICOGDR74_05585
MSLMsil_0072
MTUNMTUNDRAET4_0078
MLGCWB41_09520
RHJHZY79_04060
BBARRHAL1_03457
CHELAL346_12860
CDQBOQ54_05540
HDNHden_2587
HDTHYPDE_36528
HMCHYPMC_3826
HNIW911_10755
RVARvan_1735
FILBN1229_v1_0159
FIYBN1229_v1_0163
RHZRHPLAN_15170
MCGGL4_0971
METGHT051_13350
BVRBVIR_747
BLAGBLTE_23560(kdtA)
MSCBN69_0532
MBRYB1812_13370
MROSEHO51_05315
MHEYH2LOC_015695
MPARF7D14_12580
MTWCQW49_17605
PLEOOHA_1_01847(waaA)
HDIHDIA_1106(waaA)
MEYTM49_21740
MAADAZF01_04025
MMEDMame_01220(waaA)
MLUTJET14_05050
AUAM673_06595
AALAIGS74_06815(waaA)
AALMLUX29_07680(waaA)
AUZSa4125_03710
AUBLXB15_16255(waaA)
THDBHV28_13340
PSINCAK95_13385
TSOIZ6_24060(kdtA)
RBMTEF_09095
PSFPSE_1537(waaA)
PPHRAPZ00_01140
LAPACP90_23025
LABPFJ695_26585
LABTFIU93_00770(waaA)
LAGGB0E33_06450
SIWGH266_18275
PHRC6569_18570
PSTGE8M01_13055
LIZLGH83_00660
ACUTMRB58_08720
CCRCC_0302
CCSCCNA_00304
CAKCaul_4541
CSECseg_3854
CHQAQ619_15815
CMBCSW64_04140
CFHC1707_04255
CAUFCSW63_21050
CAULKCG34_19375
PZUPHZ_c0512(kdtA)
PHBHYN04_10515
BSBBresu_1852
BRDJL11_14350
BNEDA69_08770
BRGA4249_09240
BRLBZG35_09265
BVCCEP68_13380
BDMEQG53_16295
BRFE4M01_08360
BREVE7T10_06555
BMEDGYM46_12880
BVYNCTC9239_00791(waaA)
BNDKWG56_09610
BPONIFE19_12675
BGOEIFJ75_09740
BVITJIP62_04530
BALBM8231_09905
AEXAstex_3514
TSVDSM104635_01311(waaA)
SILSPO2800(kdtA) SPO3444
SITTM1040_0723 TM1040_2641
RUAD1823_01990 D1823_16790
RUTFIU92_11115(waaA1) FIU92_14665(waaA2)
JANJann_0400
RDERD1_0293 RD1_3308(kdtA)
RLIRLO149_c025250 RLO149_c042920
RPONG3256_01175 G3256_06495
DSHDshi_0032(kdtA)
KVLKVU_1197(kdtA) KVU_2299
KVUEIO_1730 EIO_2809
KROBVG79_01441(kdtA) BVG79_02404(kdtA)
PGAPGA1_c10190(waaA) PGA1_c33500
PGLPGA2_c10060(waaA) PGA2_c31760
PGDGal_02473 Gal_03409
PHPPhaeoP97_00990 PhaeoP97_03260
PPICPhaeoP14_00937(waaA) PhaeoP14_03148
PHQD1820_00855 D1820_11535
OATOAN307_c38220 OAN307_c47190
OAROA238_c08720 OA238_c41440
OTMOSB_23430(waaA_1) OSB_26850(waaA_2) OSB_30740(waaA_3)
OCTFTO60_12835 FTO60_12840 FTO60_15395
LMDMETH_12260 METH_19325
LEJETW24_12890 ETW24_18850
LAQUR2C4_06130 R2C4_18890
LEVETW23_06715 ETW23_20905
LCAEK3721_11225 K3721_17065
REDroselon_00865
CIDP73_0391 P73_1252
CMARIMCC12053_1892 IMCC12053_2652 IMCC12053_2941
CEHCEW89_11990 CEW89_17795
MALGMALG_00656 MALG_03114
CONTQ29_17040
YPACCEW88_03360 CEW88_13940
YANAYJ57_10505 AYJ57_16500
TPROGa0080559_TMP3223 Ga0080559_TMP663
PABYGa0080574_TMP1198 Ga0080574_TMP4769
SUAMBOO69_06475 BOO69_16770
SULZC1J03_01835 C1J03_08525
SULIC1J05_00400 C1J05_13435
SULDB5M07_01920 B5M07_11095
SPOTG6548_00960 G6548_11300
SMEDJNX03_06335 JNX03_14690
SINLDSM14862_00386(waaA_1) DSM14862_01147(waaA_2)
SPSESULPSESMR1_01892(waaA) SULPSESMR1_02986(waaA)
TOMBWR18_08895 BWR18_15820
RMMROSMUCSMR3_02995(waaA)
ROKRAK1035_1894
RIDRIdsm_00095(waaA_1) RIdsm_02321(waaA_2)
ROMEI983_06650 EI983_17130
ROHFIU89_01030(waaA1) FIU89_12425(waaA2)
AHTANTHELSMS3_02009 ANTHELSMS3_04388
SAGUCDO87_05010 CDO87_16140
THAACFI11_08795 CFI11_21720
OCDFHY55_02120 FHY55_15380
MARUFIU81_09655(waaA1) FIU81_15235(waaA2)
ROTFIV09_00845(waaA1) FIV09_05910(waaA2)
RMHLVO79_02980
MALUKU6B_38540(kdtA1) KU6B_43140(kdtA)
TGLHFZ77_04865 HFZ77_10800
TMDKUV46_13935
HATRC74_03145 RC74_05510
PALXGQA70_03085 GQA70_05835
LSALKBK07_09085 KBK07_14545
RSPRSP_1461(kdtA) RSP_2394(kdtA1)
RSHRsph17029_0112 Rsph17029_1057
RSQRsph17025_0059 Rsph17025_1376
RSKRSKD131_0709 RSKD131_2852
CAZTLV780_00295 LV780_06190
RCPRCAP_rcc00230(kdtA1) RCAP_rcc00647(kdtA2) RCAP_rcc00648(kdtA3)
RHPLPB142_01770 LPB142_03625
RBLB6K69_05240 B6K69_05245 B6K69_11920
PDEPden_2093 Pden_2571
PAMIJCM7686_2972 JCM7686_3068
PYEA6J80_07400
PCONB0A89_06840
PZHCX676_15515 CX676_17085
PAROCUV01_03415 CUV01_05175
PARUCYR75_03200 CYR75_14755
PAMNJCM7685_0400 JCM7685_2581
PARSDRW48_04670 DRW48_06640
PARREOJ32_05775 EOJ32_15590
PAAKFIU66_10685 FIU66_11305
PKDF8A10_08410 F8A10_09735
PPANESD82_11320 ESD82_17445
PLIAE4191_02655 E4191_12805
PSANHGN31_05220 HGN31_10520
PMAUCP157_00489(waaA_1) CP157_02408(waaA_2)
PMEHJWJ88_01100 JWJ88_06885
PTPRCA23_c00410 RCA23_c02100(waaA1) RCA23_c08950(waaA2)
RSUNHU_00093 NHU_01820
RHMB5V46_01890 B5V46_08640
RHCRGUI_0933 RGUI_3282
RMBK529_009725 K529_012785
DAAAKL17_3489 AKL17_4615
DONBSK21_04535 BSK21_04540 BSK21_13330 BSK21_15390
RBZB9057_08955 B9057_08960 B9057_13115 B9057_15155
THWBMG03_01300 BMG03_03735
TECAKL02_000610 AKL02_002645
LVSLOKVESSMR4R_00714(waaA) LOKVESSMR4R_00715(waaA) LOKVESSMR4R_03753(waaA)
RBGBG454_14690
GEHHYN69_00180 HYN69_04700
GFUKM031_03945 KM031_07190
TAWEI545_04030 EI545_04035 EI545_11990
SALOEF888_00755 EF888_03675 EF888_04880
SEDIEBB79_06500 EBB79_19635
HMLHmaOT1_01760 HmaOT1_13635 HmaOT1_13640
BOOE2K80_14740
PSEBEOK75_02955 EOK75_02960 EOK75_07740
LITFPZ52_01230
PPRUFDP22_03515
PAEDG5B38_00345 G5B38_12990
MONG8E03_00475
PAMOBAR1_08365 BAR1_13865 BAR1_14865
PSHQF3W81_07430 F3W81_15985
POZI0K15_06910
PALWPSAL_004720(waaA_1) PSAL_028440(waaA_2)
PPAFI8N54_00350 I8N54_12190
PGVSL003B_3409
CACTHZ995_07220 HZ995_15670
THASC6Y53_05560 C6Y53_06610
CMAGCBW24_01480 CBW24_04035
FAPGR316_01000 GR316_07720
GCEKYE46_00770
NSMJO391_09225 JO391_19025
SINRO5O51_12425
FAQG5B39_03230
AMAQGO499_17080
MMRMmar10_0633
GAKX907_2384
HYTHXX25_08280
HNEHNE_0701(kdtA)
HBAHbal_1004
CBOTATE48_03670
HBCAEM38_08450
SECHB18_10900
GOXGOX1985
GOHB932_3539
GOYGLS_c20980(waaA)
GALA0U94_04035
GTIFXF46_10465
GSPIGS75_11295
GFAMKW11_10275
GBEGbCGDNIH1_2245
GBHGbCGDNIH2_2245
GBCGbCGDNIH3_2245
GBSGbCGDNIH4_2245
ACRAcry_0651
AMVACMV_12180
GDIGDI3242(kdtA)
GDJGdia_3122
GXYGLX_06260
GXLH845_1740
KNAB0W47_02685
KEUS101446_01010(kdtA)
KSCCD178_02327(waaA)
KREGWK63_08790
APTAPA01_11670
APWAPA42C_11670
APFAPA03_11670
APUAPA07_11670
APGAPA12_11670
APQAPA22_11670
APXAPA26_11670
APZAPA32_11670
APKAPA386B_2687(kdtA)
ASZASN_3683(kdtA)
ASVWG31_06360
AACEA0U92_05830
APERA0U91_02285
APOMCPF11_01590
ATOCIW82_12735
AASCA4S02_03790
ACETDS739_06080
AOTAcetOri_orf00371
AOYEOV40_005395
ACEKFLP30_12010
ABGAsbog_01676
RGIRGI145_19200
ROSCTJ15_15370
RMUCFOB66_03845
RMTIAI58_16325
NCHA0U93_04160
COQD9V35_00035
COMMGN303_00215
NTND5366_02860
NEHE3E11_00330
SSAME3D00_08840
SWFE3E12_00360
BOBGN304_04995
BOMBGT348_04590
EBLAJGUZn3_08070(waaA)
LCKHN018_21175
KHAIFJ82_07235
PARZDTQ13_00345
SRFLHU95_01665
RAPRHOA_1921
ACIMGT370_05700
SHUMSTHU_51470
SVCSTVA_51400
STELSTAQ_46570(kdtA)
AZLAZL_006410(kdtA)
ALIAZOLI_0529(kdtA)
ABSAZOBR_180020(kdtA)
ABQABAZ39_03175
ABFAMK58_10825
ATIAL072_01155
AHUA6A40_02155
AZTTSH58p_14695
AZMDM194_01885
AZZDEW08_09970
AOZHUE56_20565
AARED3093_06040
NAOY958_11235
NCBC0V82_06645
SKTIGS68_17910
SMUCJL100_008085
SROEJL101_007965
RRURru_A0581
RRFF11_02975
RCERC1_3614(kdtA)
RPMRSPPHO_03062
MAGamb4092
MGYMGMSRv2__0127(kdtA)
MGRYMSR1_01380(waaA)
MAGXXM1_0309(kdtA)
MAGNWV31_03950
TMOTMO_2833(waaA)
THALA1OE_1407
EFKP856_740(kdtA)
HJOAY555_01825
FERFNB15_10510
HTQFRZ44_07480
HADHFRZ61_07460
TXITH3_03080
THACCSC3H3_03400
TIIDY252_18235
THAIIT893_03185
MAGQMGMAQ_3053(waaA)
ELIOKO353_10650
NACINUH88_12515
PBRPB2503_13149
MGMMmc1_0927
PUBSAR11_0148(kdtA)
PELSAR11G3_00661
PEGE5R92_05565
APCHIMB59_00007480
APMHIMB5_00001060
APBSAR116_1133
SNEANBZ79_13590
BBABd2367(kdtA)
BBATBdt_2322(kdtA)
BBWBDW_08815
BBACEP01_08085
BDQCIK05_06785
BDCDOE51_12005
BDZDOM22_12710
BDKHW988_11775
BEXA11Q_1003
MAIMICA_1565
MANA11S_1490
BMXBMS_1827
HAXBALOs_1622
BSTOC0V70_09670
SBFJCM31447_00180
AFRAFE_0237(kdtA) AFE_2677
AFELferr_0413 Lferr_2302
ACUAtc_0385
ACZAcaty_c0412
AFIAcife_2791
AFJAFERRID_06380 AFERRID_11720
ATXGCD22_00325(waaA) GCD22_03316
AFPK1Y48_07480(waaA)
ACIYMQE22_11365
MAESGa0123461_0668
MFNGa0123462_1611
HTLHPTL_0732
PARHI5S86_03585(waaA)
HORHore_18890
HASHalsa_2131
HPKHprae_0258
IFNGM661_01930
AARAcear_2170
HHLHalha_2401
VPRVpar_0540
VATB7L28_02790
VRM44547418_00561(waaA)
VDNNCTC11831_01401(waaA)
VNKVEIT17_12770(kdtA)
VRGOKW85_06790
MEDMELS_0089
MHWACT01_04955
MEGDKB62_09025
MMAXLCQ47_04990
DPNBCB69_01445
DHODia5BBH33_02580(kdtA)
SSGSelsp_1901
SRISELR_25930
SELEADJ74_06240
SELOAXE86_03310
SELTBCS37_09245
MFUNGXM21_10525(lpxK)
PUFUFO1_4219
PFTJBW_00613
MANAMAMMFC1_02255(waaA)
STEDSPTER_34870(waaA)
AFNAcfer_1684
AINAcin_0627(kdtA)
PFACPFJ30894_00851(waaA)
CYICBM981_2018
MBFBHV42_02795
CCZCCALI_01945
FGIOP10G_2929
NPYNPRO_25000 NPRO_25550
CTRCT_208(gseA)
CTDCTDEC_0208(gseA)
CTFCTDLC_0208(gseA)
CTRDSOTOND1_00216
CTROSOTOND5_00215
CTRTSOTOND6_00215
CTACTA_0228(gseA)
CTYCTR_2021(gseA)
CRACTO_0228
CTRQA363_00223
CTRXA5291_00222
CTRZA7249_00222
CTRPL11322_00212
CTLJL1115_00211
CTLXL1224_00211
CTLLL1440_00213
CTBCTL0460(gseA)
CTRRL225667R_00212
CTLFCTLFINAL_02420
CTLICTLINITIAL_02415
CTLCTLon_0455(gseA)
CTRUL2BUCH2_00211
CTRLL2BLST_00211
CTRVL2BCV204_00211
CTRML2BAMS1_00211
CTLAL2BAMS2_00211
CTLML2BAMS3_00211
CTLSL2BAMS4_00212
CTLZL2BAMS5_00212
CTLCL2BCAN1_00213
CTLNL2BCAN2_00212
CTLBL2B795_00212
CTLQL2B8200_00211
CTOCTL2C_424
CTRNL3404_00211
CTJJALI_2021(gseA)
CTZCTB_2021(gseA)
CTGE11023_01070
CTKE150_01080
CSWSW2_2091(gseA)
CESESW3_2091(gseA)
CTRBBOUR_00218
CTRESOTONE4_00214
CTRSSOTONE8_00220
CTECEC599_2101(gseA)
CFSFSW4_2091(gseA)
CFWFSW5_2091(gseA)
CTFWSWFP_2201(gseA)
CTRFSOTONF3_00215
CTCHO173_01130
CTNG11074_01070
CTQG11222_01065
CTVCTG9301_01070
CTWG9768_01070
CTRGSOTONG1_00215
CTRIBN197_2071(gseA)
CTRABN442_2071(gseA)
CTRHSOTONIA1_00217
CTRJSOTONIA3_00217
CTRKSOTONK1_00215
CTJTCTJTET1_01085
CTCFCTRC69_01090
CTFSCTRC342_01105
CTHFCTRC852_01110
CTCJCTRC943_01065
CTHJCTRC953_01070
CTMJCTRC966_01080
CTTJCTRC971_01070
CTJSCTRC122_01090
CTRCCTRC55_01075
CTRWCTRC3_01090
CTRYCTRC46_01075
CTCTCTW3_01125
CMUTC_0480(kdtA)
CMURY015_02525
CMNBB17_02570
CMMNC80_02395
CMGNC81_02410
CMXDNC_02415
CMZTAC_02525
CPNCPn_0154(gseA)
CPACP_0617
CPJgseA(gseA)
CPTCpB0155
CLPCPK_ORF00670(kdtA)
CPMG5S_0988
CPECCPE3_0589(gseA)
CPEOCPE1_0588(gseA)
CPERCPE2_0589(gseA)
CHPCPSIT_0652
CHBG5O_0645
CHSCPS0A_0663
CHICPS0B_0659
CHTCPS0D_0660
CHCCPS0C_0665
CHRCpsi_5981(gseA)
CPSCB711_0707
CPSNB712_0658
CPSBB595_0707
CPSGB598_0655
CPSMB602_0659
CPSIB599_0658
CPSVB600_0702
CPSWB603_0663
CPSTB601_0658
CPSDBN356_6011(gseA)
CPSAAO9_03135
CAVM832_03920(waaA)
CCACCA_00611(kdtA)
CABCAB584(gseA)
CABOAB7_6521(gseA)
CFECF0392(kdtA1)
CGZM787_004680
CHLAC834K_0630(waaA)
CSUIChls_519(gseA)
CBUEHBN95_02495
CSEEC10C_0130(waaA)
CCRDH9Q19_00230(waaA)
PCUPC_RS03980
PNLPNK_0982(gseA)
PUVPUV_14320(waaA)
NEYNCS13_1_0908
WCHwcw_1074(gseA)
SNGSNE_A12530(waaA)
RHAWRHABOEDO_001139
RPORRHAB15C_0000668
OTEOter_2533
OBGVerru16b_02297(waaA)
VBHCMV30_12115
OLEK0B96_04945
OBTOPIT5_30545
CAACaka_2996
RUFIK0V07_01775
AMUAmuc_0474
AGLPYTT_0156
ROOG5S37_16050
LUOHHL09_22580
LAMBKBB96_06500
SOAG3M56_006190
XIIAMD24_00267(waaA)
MINMinf_1736(kdtA)
MKCkam1_1763
MEAPMTHMO_2100
VBAIMCC26134_06225
VBSEGM51_03885
RBARB11688(kdtA)
PSLPsta_4166
PIRVN12_18075(waaA)
RULUC8_37520(waaA)
RMLFF011L_20910(waaA)
MFFMFFC18_38200(waaA)
ROLCA51_40000(waaA)
AHELQ31a_12360(waaA)
LCREPla8534_39850(waaA)
AAGGETAA8_23480(waaA)
BVOPan97_11070(waaA)
RLCK227x_54110(waaA)
TTFTHTE_1789
LPAVPLANPX_4475
AMUCPan181_18200(waaA)
PNDPla175_15290(waaA)
AMOBHG15A2_35190(waaA)
PLMPlim_2366
PEHSpb1_31500(waaA)
PBSPlabr_0652
PLSVT03_03280(waaA)
PLHVT85_14340(waaA)
FMRFuma_01962(waaA)
GMRGmarT_20740(waaA)
GIMF1728_04010
GPNPan110_20110(waaA)
MRIMal4_58110(waaA)
SDYNMal52_23350(waaA)
PLONPla110_19940(waaA_1) Pla110_42830(waaA_2)
GESVT84_39000(waaA)
GOGC1280_35765
GMSSOIL9_72390
TIMGMBLW1_45080
LRSPX52LOC_02723
FTJFTUN_3963
ULIETAA1_15160(waaA)
TSPHKIH39_05475
IPAIsop_2778
SACISinac_5181
PBORBSF38_00775
KSTKSMBR1_3180(kdtA)
BROCIPI25_11110
BPITBPIT_02320
JETL3J17_07810
PHMPSMK_14960(waaA)
PCORKS4_27200(waaA)
MCADPan265_23600(waaA)
PBUL21SP3_00255(waaA)
PBPSTSP1_02327(waaA)
PBASSMSP2_00403(waaA)
ALUSSTSP2_01842(waaA)
HBSIPV69_24975
UAMUABAM_00053 UABAM_01933
VBLL21SP4_01046(waaA)
TAERGT409_04880 GT409_15520
VBCC5Q97_17130
VAIBU251_00985
LILLA_1477(kdtA)
LIELIF_A1184(kdtA)
LICLIC_12280(kdtA)
LISLIL_12408(kdtA)
LBJLBJ_0976(kdtA)
LBLLBL_2057(kdtA)
LBILEPBI_I1332
LBFLBF_1278
LSTLSS_14582
LAJA0128_12495
LMAYDPV73_16805
LKMEFP84_04400
LWLFHG68_13185
LKBLPTSP3_g12740(kdtA)
LNOMAL08_07095
TPXTurpa_1935
BHYBHWA1_00157(kdtA)
BHDBHYOB78_02190
BRMBmur_0678
BPOBP951000_0685(kdtA)
BPJB2904_orf2059
BPIPBPP43_11740
BPWWESB_1998
BIPBint_1745(kdtA)
BHPBHAMNSH16_01845
ABAAcid345_4718
ACAACP_1608(waaA)
ACMAciX9_0841
GMAAciX8_0514
GRWFTO74_14755
TSAAciPR4_3804
TRSTerro_3993
TALBFTW19_06050
ABASACPOL_6103
EDAGWR55_18365
ADINH7849_04480
ORPMOP44_03345
PFERIRI77_06990(lpxK)
CTMCabther_A1151
CVLJ8C06_05000
CHLOJ8C02_05585
ABACLuPra_05059(waaA)
THYDTTHT_0591(kdtA)
SCORJ3U87_09500
EMIEmin_0553
EPOEpro_0545(kdtA)
FNUFN1606
FNCHMPREF0946_01667
FNTHMPREF0405_01683
FUSHMPREF0409_01436
FNEFSDG_01923
FHWRN87_00570
FPDCTM68_05890
FPEIC4N17_11445
FCII6I83_02785(trmB)
FHOH9Q81_05565
CSOMMKD34_03205
LSZJCM16776_0666
LTEJMUB4039_1648
LWDJCM16777_0671
TAITaci_1280
ACOAmico_1492
TLITlie_0561
AMOAnamo_0326
CPORBED41_13270
PPIOCE91St28_16260
FSUFisuc_1939
FSCFSU_2458
GAUGAU_0725
GPHGEMMAAP_04450
GGRHKW67_11305
GBAJ421_2641
BTHBT_2747
BTHOBtheta7330_00331(waaA)
BFRBF4205
BFSBF9343_3923(kdtA)
BFGBF638R_4066(kdtA)
BFBVU15_19405
BHLBache_1035
BXYBXY_18720
BOABovatus_02814(waaA)
BCELBcellWH2_03393(waaA)
BCACCGC64_01940
BCAEA4V03_16470
BZGC4H11_06125
BHFC3V43_06495
BISDXK01_007675
BUNBun01g_11180
BEGINE88_02037(waaA)
BSTEK6V31_09500
BFEK6V30_02670
BNOK8P02_16035
BHUMJXR92_005865
BVUBVU_1476
BDOEL88_02225
BDHGV66_07855
PCOPI6J50_14200
PGIPG_1565
PGNPGN_0544
PGTPGTDC60_0733
PCRENCTC12858_00081(waaA)
PCAGNCTC12856_00062(waaA)
PBTING2E5B_1906
PROJKDN43_07295
DYSG7050_04020
PPNPalpr_2596
PDIBDI_2288
PARCCI960_17625
PMERINE87_03489(kdtA)
PGOLK6V26_28075
PJOLK449_12850
PFAINXY11_26575
TFOBFO_1931(waaA)
TOHBCB71_00695
PARYA4V02_12660
BVSBARVI_10180
COPRCop2CBH44_25030
OSPOdosp_2208
BUYD8S85_15140
BVIRI6J59_00280
PRUPRU_2166
PMZHMPREF0659_A5277(waaA)
PDNHMPREF9137_0872(waaA)
PITPIN17_A0931(waaA)
PDTPrede_0190
PROHMPREF0669_01435
PFUSADJ77_04995
PEOAS203_11215
PJECRM71_01365
POCNCTC13071_02495(waaA)
PNIJ5A59_02745
PMUFJ4864_03990
PHISJ5A62_06840
PCOILK433_00645
PHERprwr041_08750
PVFJ5A55_01775
PBYL6471_13135
PSCJJ4856_06685
PBUCLK429_03335
ALQC7Y71_007010
AFDAlfi_0259
ASHAL1_13050
ALDGFH31_06580
AOKA3BBH6_21780
ACOUA5CBH24_02710
ADAA5CPEGH6_05930
AITAI2BBH_08010
ASENNQ519_11040
AIUNQ491_07525
RBCBN938_1270
TTZFHG85_02460
BLQL21SP5_01665(kdtA)
BACCBRDCF_p217(waaA)
DORIFH5T_07035
MCOSGM418_10235
ASXCDL62_10015
ALKQM9189_12270
MBASALGA_1965
CPICpin_1515
CBAECOR50_09390
CHITFW415_23350
CHIHGWR21_23040
COYHF329_21540
CFILMYF79_07615
CHFKTO58_19470
NKONiako_5029
NSONIASO_07795
NIAA8C56_11600
FGGFSB75_06810
ARKD6B99_04115
AGIFSB73_13805
ARACE0W69_002160
ATEEK9M52_13420
FLNFLA_0663
PSEGD3H65_16410
PGINFRZ67_03400
PGOFSB84_00950
FLSGLV81_09290
LACSH4075_06275
FEIK9M53_12230
FLPLK994_07500
FLCKJS93_10825
FLVKJS94_08210
SEDTTEGAF0_10900
HHYHalhy_6282
SGNSGRA_4003(kdtA)
AUPAsAng_0038650
PHEPhep_3616
PEPAQ505_03500
PCMAY601_5077
PSTYBFS30_08220
PGSCPT03_15120
PEKFFJ24_025860
PROEH9L23_26360
PMUOLOK61_20680
PRKH9N25_24185
PSNPedsa_3844
SHGSph21_1048
SHTKO02_01940
SPHNBV902_03440
SMIZ4412673_03707(waaA)
SPSCE2P86_16735
SPHZE3D81_15370
SPHEGFH32_16565
SPDRG6053_02195
SDJNCTC13534_05146(waaA)
STHANCTC11429_01159(waaA)
SSPII6J01_09575
SMUII6J00_18945
SSIYJVX97_01155
SFAEMUK51_17085
SCNSolca_4477
MUPA0256_02345
MUCMuYL_0233
MGOTMgSA37_00525(waaA)
MUHHYN43_030005
MGINFRZ54_09090
MGKFSB76_12030
MRUBDEO27_031220
MGOSDIU38_032800
MMABHQ865_24100
MGIKGO620_010380
MDJLLH06_01505
MROBHH214_03535
AGDFRZ59_18215
OLIFKG96_02190
SBXCA265_25415
CMRCycma_1876
CAMUCA2015_1790
BBDBelba_1597
EVIEchvi_1833
ESTDN752_15160
ECHIFKX85_08940
ALMAO498_00885
CHUCHU_2726(kdtA)
SLISlin_5831
SRDSD10_25115
SMONAWR27_22325
SPIRCWM47_15975
SPIKEXU85_02195
SPIBG8759_33880
STAEHNV11_02635
SRHOHH216_08165
PSEZHME7025_01017(kdtA)
AANHG9X63_00810
ALENG9X62_00820
CHRWKA713_05505
RHOZGXP67_17135
DFEDfer_3200
DSNHWI92_15110 HWI92_24355
DYCNFI80_21465
LBYLbys_2116
RSIRunsl_2893
RUNDR864_11310
RUPDTQ70_17055
EOLEmtol_1424
FAEFAES_1425(kdtA)
FIBA6C57_01625
ALSDJ013_06980
MAQALAG90_08515
FLIFleli_2157
HSWHsw_2524
HYMN008_19300
HYDPK28_08990
HYEAM218_07370
HYGAUC43_13250
HYPA0257_02560
HYZAXW84_08550
HNVDDQ68_03455
HYHD3Y59_05595
HYJFHG12_20035
HRSHER32_19245
HBNGUY19_04575
HTSHMJ29_16285
HMTMTP16_19765
HTBMTX78_10020
PKOPKOR_10220
PACTCA264_00365
RUFTH63_12620
RTIDC20_03185
RUDTH61_02250
NIBGU926_07520
ADDHUW48_07765
ASWUHUW51_20090
MTTFtrac_3139
FPFDCC35_06290
FLMMY04_3972
FLLEI427_01985
FYAKMW28_16580
FKAKM029_08770
FBTD770_07990
CHKD4L85_02545
FUVJR347_00940
GFOGFO_0273(kdtA)
GRLLPB144_07840
GFLGRFL_2058
GRSC7S20_09285
FPSFP0404(kdtA)
FPCFPSM_00440
FPYFPG101_02210
FPOFPG3_02125
FPQIB65_01895
FPVIA03_01980
FPWIA04_01920
FPKIA06_01960
FPSZAMR72_12520
FJOFjoh_1726
FJGBB050_00882(waaA)
FBRFBFL15_0442(kdtA)
FCOFCOL_03290
FINKQS_12000(kdtA)
FGLEM308_06715
FCMBIW12_09325
FFAFFWV33_01435
FATDVK85_08040
FKIFK004_01440
FPALHYN49_01700
FMGHYN48_01645
FALBHYN59_06855
FCRHYN56_09085
FSNGS03_00255(waaA)
FNKE1750_13095
FAKFUA48_01575
FFLHYN86_08095
FENJ0383_06955
FCVAWN65_02090
FSDLXD69_02655
FLOK1I41_01685
FCCLOS86_02320
FCBLOS89_10970
FPBNLJ00_09125
FEHLZF87_01280
FAZM0M57_04205
FBIL0669_08950
FCSTRV642_1778
COCCoch_0689
CCMCcan_00630
COLAM608_07515
CHGAXF12_10395
CAPNCBG49_02895
CGHCGC50_03165
CLKCGC53_06265
CSPUCGC55_06890
CCYNCGC48_04870
CAPHCGC49_06955
CSTOCGC58_07430
CAPQCGC52_06700
CAPFFOC45_00210
RBIRB2501_03920
ZPRZPR_3685
CATCA2559_13378
FBCFB2170_03305
MARMYQ22_10820
MARTBTR34_10795
MARBCJ263_04515
MAREEJ994_10135
CAOCelal_2020
CLYCelly_1619
CLHIX49_07920
CBALM667_07375
CBATM666_07410
KDIKrodi_0795
DOKMED134_00030(kdtA)
DDOI597_0261(waaA)
DODDCS32_08045
LANLacal_1493
LVNBWR22_13070
LACICW733_14905
ZGAZOBELLIA_2321(kdtA)
MRSMurru_1796
MLTVC82_1861
MUTGVT53_20395
MAQILDL77_11515
SPONHME9304_02057(kdtA)
ASLAeqsu_0730
AEVEI546_15215
AICJK629_02975
PTQP700755_003597
NDODDD_1171(kdtA)
NOMAAT17_06555
NSDBST91_12225
NOBCW736_05385
NOJEJ995_01430
POMMED152_09565(kdtA)
POBLPB03_08280
PRNBW723_06715
POLABXQ17_11905
POACW731_11965
PHALH9I45_12410
PLITK8354_15050
PPECH9W90_14780
PBATJL193_10950
PCEAJ3359_07625
PUNNQP51_13565
MYRMYRA21_1815(waaA)
MPWMPR_0607
MODAS202_08615
MYZBK054_08480
MOAI6I89_13865
MALSNWE55_10040
WINWPG_0782
WIJBWZ20_11085
SZEAW14_05815
AHZAPS56_08905
SYISB49_14435
TDIAUW17_10915
TENLPB136_09570
TJETJEJU_0471(kdtA)
TMARMARIT_0308(kdtA)
TMPF9Y86_09365
LUTLupro_07320
LULLPB138_09385
WFUAXE80_13130
FORFORMB_10030
FOHFORMA_09610
FOPFNB79_02510
SALTAO058_01145
SMISLDL76_08085
SEONBWZ22_08695
AALGAREALGSMS7_02202(waaA)
OLLCW732_00295
OAQDZC78_07780
FEKC1H87_08880
TAJC1A40_09395
AUEC5O00_03210
KOSKORDIASMS9_01912(waaA)
KANIMCC3317_36800(waaA)
MARFCJ739_2070
AQBD1818_10565
AQAD1815_20365
AQDD1816_11955
EMARD1013_03615
MUREQY75_01035
PSYNE9099_09580
ANPFK178_09610
OCIFEZ18_09740
MGELG5B37_11760
MESQC7H62_1497
GAAHX109_03890
CAGGHYG79_04445
ALTIALE3EI_1326
MARXINR76_05360
LPALLDL79_09150
SINHLS482_07840
ASAGFGM00_14605
FLGLV716_04420
FLBLV704_05275
SABUMBM09_15770
ZSPMQE36_03040
BIAGMA17_00010
FBEFF125_00685
FBMMQE35_07075
SAHNJRG66_04825
FBAFIC_00409
FBUUJ101_01810(kdtA|waaA)
RANRiean_1357
RAIRA0C_1635
RARRIA_0856
RAGB739_0524
RAEG148_0244
RATM949_0977
WVIWeevi_0517
ORHOrnrh_1736
ORIQ785_08530
EAOBD94_0287
EMNM876_00380
EENBBD30_05245
ELBVO54_02312(waaA)
EMGBBD33_01925
EGOBBD34_10790
EGMAYC65_15775
ELZFCS00_09285
ELTFGE20_06395
CHZCHSO_4512(kdtA)
CGNOK18_05460
CIHATE47_13575
CHHA0O34_11590
CIOCEQ15_15965
CHRYCEY12_12115
CPIPCJF12_16650
CHRSEAG08_13705
CHRZCO230_01650
CARHEGY05_19335
CSHAEG350_02185
CNKEG343_11710
CJTEG359_12400
CILEG358_19035
CCAUEG346_09035
CBENEG339_03300
CGLENCTC11432_02832(waaA)
CTAINCTC12078_02812(waaA)
CLACEG342_02835
CTAK4412677_01294(waaA)
CSALNBC122_00585(kdtA)
CBPEB354_22190
CNPM0D58_09165
CCAOH5J24_00575
CFAELL667_05500
CRHIKB553_12975
CORZMTP08_12555
CSUPMTP09_01850
CDAEMUU74_07190
CJGNCTC13459_01748(waaA)
CCASEIB73_12625
CANTNCTC13489_01831(waaA)
KDAEIB71_03300
KHIEG338_02115
KBEJ4771_10465
KFAQ73A0000_10955
EVAEIB75_13475
EZEKI430_15210
CNREB819_00360
EBVF0358_08115
EFALFH779_13290
ESTEHNV03_01600
BCADDBX24_03050
APIBG8C43_05780
CIVIMZ16_04630
FBOJ9309_01975
FTEFluta_2042
FLUCHH17_01335
CRMK6119_07340
OHOOweho_1673
CHYDH4K34_11975
ISEJBKA6_0417
SHYRLA303_01445
BBAUAEM51_04560
CTECT0593(kdtA)
CPCCpar_0611
CLZBIU88_08045
CCHCag_1115
CPHCpha266_1778
CPBCphamn1_0810
CLIClim_0546
PVICvib_1190
PLTPlut_0586
PPHPpha_0922
PAAPaes_0720
PROCPtc2401_01610(waaA)
PRSB9H02_07965
PROSCHL67_03150
CTSCtha_0514
IALIALB_2634(kdtA)
MROMROS_1559
CACICLOAM0901
AAEaq_326(kdtA)
HYAHY04AAS1_0675
HHOHydHO_0679
HYSHydSN_0691
HTHHTH_0676(kdtA)
HTEHydth_0675
TALThal_1472
TRDTHERU_07205
SULSYO3AOP1_1467
SAFSULAZ_0601
PMXPERMA_1352
TTKTST_1360(kdtA)
TAMTheam_0565
DTEDester_0303
DINSelin_0849
GTLEP073_12560
CNICalni_1073
FSIFlexsi_2064
MSCHN508_001058(waaA)
CABYCabys_4198
TYETHEYE_A0826
DTPJZK55_02900
NDENIDE3033(waaA)
NMVNITMOv2_3529(waaA)
NIONITINOP_3126(waaA)
NJANSJP_0011(waaA)
NKFNkreftii_001207
LFCLFE_1445
LFILFML04_1227
LFPY981_05915
LEGABH19_07345
TIDThein_0083 Thein_0152
TOPTOPB45_1147
TCMHL41_02660
THETF1847_05025
CTHITHC_0425
TAVG4V39_06745 G4V39_08875
TMAIFVE67_00535 FVE67_07410
NLIG3M70_07460 G3M70_07465
MOXDAMO_1644(kdtA)
 » show all
Reference
1  [PMID:10951204]
  Authors
Brabetz W, Lindner B, Brade H
  Title
Comparative analyses of secondary gene products of 3-deoxy-D-manno-oct-2-ulosonic acid transferases from Chlamydiaceae in Escherichia coli K-12.
  Journal
Eur J Biochem 267:5458-65 (2000)
DOI:10.1046/j.1432-1327.2000.01619.x
  Sequence
Reference
2  [PMID:7744029]
  Authors
Holst O, Bock K, Brade L, Brade H
  Title
The structures of oligosaccharide bisphosphates isolated from the lipopolysaccharide of a recombinant Escherichia coli strain expressing the gene gseA [3-deoxy-D-manno-octulopyranosonic acid (Kdo) transferase] of Chlamydia psittaci 6BC.
  Journal
Eur J Biochem 229:194-200 (1995)
DOI:10.1111/j.1432-1033.1995.0194l.x
  Sequence
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.4.99.15
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.4.99.15
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.4.99.15
BRENDA, the Enzyme Database: 2.4.99.15

DBGET integrated database retrieval system