KEGG   ENZYME: 2.7.7.73
Entry
EC 2.7.7.73                 Enzyme                                 
Name
sulfur carrier protein ThiS adenylyltransferase;
thiF (gene name)
Class
Transferases;
Transferring phosphorus-containing groups;
Nucleotidyltransferases
Sysname
ATP:[ThiS] adenylyltransferase
Reaction(IUBMB)
ATP + [ThiS] = diphosphate + adenylyl-[ThiS] [RN:R07459]
Reaction(KEGG)
R07459
Substrate
ATP [CPD:C00002];
[ThiS]
Product
diphosphate [CPD:C00013];
adenylyl-[ThiS]
Comment
Binds Zn2+. The enzyme catalyses the adenylation of ThiS, a sulfur carrier protein involved in the biosynthesis of thiamine.
The enzyme shows significant structural similarity to ubiquitin-activating enzyme [3,4]. In Escherichia coli, but not in Bacillus subtilis, the enzyme forms a cross link from Cys-184 to the ThiS carboxy terminus (the position that is also thiolated) via an acyldisulfide [2].
History
EC 2.7.7.73 created 2011
Pathway
ec00730  Thiamine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K03148  sulfur carrier protein ThiS adenylyltransferase
Genes
ECOb3992(thiF)
ECJJW3956(thiF)
ECDECDH10B_4181(thiF)
EBWBWG_3652(thiF)
ECOKECMDS42_3430(thiF)
ECEZ5567(thiF)
ECSECs_4915(thiF)
ECFECH74115_5460(thiF)
ETWECSP_5062(thiF)
ELXCDCO157_4656(thiF)
EOIECO111_4809(thiF)
EOJECO26_5101(thiF)
EOHECO103_4741(thiF)
ECOOECRM13514_5113(thiF)
ECOHECRM13516_4849(thiF)
ESLO3K_23895
ESOO3O_01450
ESMO3M_23815
ECKEC55989_4477(thiF)
ECGE2348C_4299(thiF)
EOKG2583_4810(thiF)
ELRECO55CA74_23020
ELHETEC_4252
ECWEcE24377A_4534(thiF)
EUNUMNK88_4833(thiF)
ECPECP_4205
ECOSEC958_5103(thiF)
ECVAPECO1_2482(thiF)
ECOAAPECO78_00725
ECXEcHS_A4226(thiF)
ECMEcSMS35_4440(thiF)
ECYECSE_4280
ECRECIAI1_4207(thiF)
ECQECED1_4699(thiF)
EUMECUMN_4516(thiF)
ECTECIAI39_4382(thiF)
EOCCE10_4672(thiF)
EBRECB_03869(thiF)
EBLECD_03869(thiF)
EBEB21_03822(thiF)
EBDECBD_4040
ECIUTI89_C3827(thiF)
EIHECOK1_4468(thiF)
ECZECS88_4453(thiF)
ECCc4949(thiF)
ELOEC042_4359(thiF)
ELNNRG857_19920
ESEECSF_3846
ECLEcolC_4033
EKOEKO11_4329
EKFKO11_02410(thiF)
EABECABU_c45080(thiF)
EDHEcDH1_4002
EDJECDH1ME8569_3852(thiF)
ELUUM146_16705
ELWECW_m4350(thiF)
ELLWFL_21175(thiF)
ELCi14_4539(thiF)
ELDi02_4539(thiF)
ELPP12B_c4104(thiF)
ELFLF82_2249(thiF)
ECOLLY180_20935
ECOIECOPMV1_02797(thiF)
ECOJP423_22130
EFEEFER_3762(thiF)
EALEAKF1_ch1924(thiF)
EMAC1192_18240(thiF)
ESZFEM44_11695(thiF)
STYSTY3723(thiF)
STTt3469(thiF)
SEXSTBHUCCB_36480
SENTTY21A_17535
STMSTM4162(thiF)
SEOSTM14_5003(thiF)
SEVSTMMW_41151
SEYSL1344_4101(thiF)
SEMSTMDT12_C42990
SEJSTMUK_4146(thiF)
SEBSTM474_4348(thiF)
SEFUMN798_4509(thiF)
SETUSTU288_20915
SETCCFSAN001921_19620
SENRSTMDT2_40151(thiF)
SENDDT104_41591(thiF)
SENICY43_21730
SEENSE451236_00090
SPTSPA3999(thiF)
SEKSSPA3714
SPQSPAB_05152
SEISPC_3993(thiF)
SECSCH_4043(thiF)
SEHSeHA_C4492
SHBSU5_0241
SENHCFSAN002069_11305
SEEHSEEH1578_06990
SEESNSL254_A4494(thiF)
SENNSN31241_45350
SEWSeSA_A4372
SEASeAg_B4405
SENSQ786_20385
SEDSeD_A4568(thiF)
SEGSG3444(thiF)
SELSPUL_3422(thiF)
SEGASPUCDC_3408(thiF)
SETSEN3948(thiF)
SENAAU38_20430
SENOAU37_20445
SENVAU39_20465
SENQAU40_22840
SENLIY59_20935
SENJCFSAN001992_12950
SEECCFSAN002050_03625
SEEBSEEB0189_021550
SEEPI137_16355
SENBBN855_42280(thiG)
SENEIA1_20240
SENCSEET0819_04605
SESSARI_03496
SBGSBG_3636(thiF)
SBZA464_4174
SBVN643_18330
SALZEOS98_21520(thiF)
SFLSF4064(thiF)
SFXS3671(thiF)
SFVSFV_4064(thiF)
SFESFxv_4431(thiF)
SFNSFy_5821
SFSSFyv_5888
SFTNCTC1_04410(thiF_2)
SSNSSON_4165(thiF)
SDYSDY_3734(thiF)
SDZAsd1617_04925
SHQA0259_01550
ENCECL_00253
ENLA3UG_01270
ECLGEC036_02420
ECLEECNIH2_01915
ECLNECNIH4_01240
ECLIECNIH5_01465
ECLXLI66_01310
ECLYLI62_01720
ECLZLI64_01445
ECLOENC_01310
EHMAB284_24095
EXFBFV63_01290
ECLAECNIH3_01455
ECLCECR091_01455
EAUDI57_17435
EKBBFV64_00985
ENOECENHK_01205
EECEcWSU1_00219(thiF)
ELGBH714_16265
ECANCWI88_01220
ERNBFV67_01050
ECLSLI67_002025
ECHGFY206_01185(thiF)
ESHC1N69_01115
ENTEnt638_0205
EASEntas_0227
ENRH650_16545
ENXNI40_001010
ENFAKI40_4716
LNICWR52_11430
EBGFAI37_05495
ENDA4308_08220
ENZG0034_01010(thiF)
ENSHWQ15_09620(thiF)
ENKLOC22_12130(thiF)
EHUD5067_0022060
EMORL6Y89_01125(thiF)
ENBELK40_01835
ESAESA_03681
CSKES15_3621(thiF)
CSZCSSP291_17070
CSJCSK29544_00651
CCONAFK62_01730
CDMAFK67_01695
CSIP262_05389
CMJAFK66_018395
CUIAFK65_01640
CMWAFK63_16915
CTUCTU_03030(thiF)
KPNKPN_04374(thiF)
KPUKP1_0232(thiF)
KPMKPHS_02110
KPPA79E_4813
KPHKPNIH24_01155
KPZKPNIH27_01180
KPVKPNIH29_01145
KPWKPNIH30_01180
KPYKPNIH31_01175
KPGKPNIH32_01185
KPCKPNIH10_01150
KPQKPR0928_01155
KPTVK055_3100(thiF)
KPOKPN2242_24820
KPRKPR_0312(thiF)
KPJN559_4923
KPID364_22275
KPAKPNJ1_05223
KPSKPNJ2_00433
KPXPMK1_01857(thiF_2)
KPBFH42_18230
KPNEKU54_025550
KPNULI86_25390
KPNKBN49_4466(thiF)
KVAKvar_4868
KPEKPK_5300(thiF)
KPKA593_11960
KVDKR75_09400
KVQSP68_15990
KOXKOX_07955
KOEA225_0250
KOYJ415_01790
KOMHR38_06605
KMIVW41_18145
KOKKONIH1_01470
KOCAB185_05745
KQUAVR78_05730
EAEEAE_08170
EARCCG32365
KQVB8P98_26355
KLLBJF97_01320
KLWDA718_27830
KARLGL98_23800
KGRJJJ10_26295
RORRORB6_17555
RONTE10_03490
RPLNB1209_25665
RAODSD31_24495
RTGNCTC13098_06934(thiF_2)
REEelectrica_04813(thiF_2)
CROROD_37601(thiF)
CKOCKO_02994
CFDCFNIH1_07565
CBRAA6J81_15725
CWECO701_20725
CYOCD187_22695
CPOTFOB25_09975
CFQC2U38_24480
CSEDJY391_21100
CAMAF384_21975
CAFAL524_04750
CIFAL515_02610
CFARCI104_23725
CIRC2U53_11330
CIEAN232_02970
CPARCUC49_20605
CTELGBC03_06190(moeB)
CITZE4Z61_15730(thiF)
CARSE1B03_02395
EBTEBL_c37150(thiF)
CNTJT31_11260
CEMLH23_06450
CENLH86_06380
CLAPNCTC11466_04347(thiF_2)
PGELG71_01830
ESCEntcl_4167
KLEAO703_01100
KSAC813_14120
KORAWR26_25350
KRDA3780_25975
KCOBWI95_00705
KOTEH164_21075
KPSEIP581_01175
KGOCEW81_23455
KIENCTC12125_03512(thiF_1)
KASKATP_42780
LAXAPT61_21160
LEIC2U54_05960
LEHC3F35_10615
LEEDVA44_01005(thiF)
LERGNG29_00970(moeB)
LEAGNG26_00995(moeB)
LPNUKQ929_19520
LAZA8A57_01235
LEFLJPFL01_0205
LEWDAI21_03275(thiF)
BUFD8682_14255
BAGEBADSM9389_39210
BFTMNO13_23085
SYMK6K13_22475
METYMRY16398_53680
ASUBNLZ15_20875
YREHEC60_19110
SGOEA8O29_021330
KINAB182_23775
PDZHHA33_00780
IZHFEM41_07025
PSHISAMEA2665130_3035(thiF)
PSGCG163CM_33230(thiF)
EBFD782_4277
EBCC2U52_06705(thiF)
EBUCUC76_14225(thiF)
YPEYPO3741(thiF)
YPKy0489(thiF)
YPAYPA_3613
YPNYPN_0225
YPMYP_3104(thiF)
YPPYPDSF_3738
YPGYpAngola_A0453(thiF)
YPZYPZ3_3301(thiF)
YPTA1122_07155
YPDYPD4_3293(thiF)
YPXYPD8_3293(thiF)
YPWCH59_1664
YPJCH55_3286
YPVBZ15_3985
YPLCH46_1336
YPSYPTB0288(thiF)
YPOBZ17_2285
YPIYpsIP31758_3855(thiF)
YPYYPK_0345
YPBYPTS_0309
YPQDJ40_2123
YPUBZ21_3655
YPRBZ20_1826
YPCBZ23_3927
YPFBZ19_3758
YENYE0291(thiF)
YEPYE105_C0293
YEYY11_35001
YELLC20_04937
YEWCH47_3185
YETCH48_2000
YEFFORC2_3814
YEEYE5303_43491(thiF)
YSIBF17_09535
YALAT01_2173
YFRAW19_2904(thiF)
YINCH53_2100
YKRCH54_2885
YROCH64_2889
YRUBD65_1644
YRBUGYR_08750
YAKACZ76_07440
YMADA391_21355
YHID5F51_01575
YCAF0T03_20100
YMOHRD69_03670
SMARSM39_4219(thiF)
SMACSMDB11_4386(thiF)
SMWSMWW4_v1c02880(thiF)
SPESpro_0282
SRRSerAS9_0244
SRLSOD_c02430(thiF)
SRYM621_01235
SPLYQ5A_001345(thiF)
SRSSerAS12_0244
SRASerAS13_0243
SMAFD781_0260
SLQM495_25105
SERFL085_05825
SERSSERRSCBI_01300
SFWWN53_09940
SFGAV650_01055
SRZAXX16_0258
SERASer39006_002310
SERQCWC46_02310
SERMCLM71_01420
SQUE4343_14795
SFJSAMEA4384070_0271(thiF)
SOFNCTC11214_02089(thiF)
SSURATE40_022185
SURIJ0X03_22570
SRHZFO014_08560
SENPKHA73_21870
SFOZ042_13540
RAHRahaq_4128
RACEJHW33_14990
RAQRahaq2_4237
RAAQ7S_20975
ROXBV494_18380
RVCJ9880_06125
GQUAWC35_10060
EAMEGXP68_19760
RBADH2866_09465
ECAECA0230(thiF)
PATREV46_01250
PATOGZ59_02540(thiF)
PCTPC1_0214
PCCPCC21_002200
PCVBCS7_01005
PWAPecwa_0218
PPARA8F97_17285
PECW5S_0229
PWSA7983_06380
PPOABJK05_17730
PBRAB5S52_20710
PPUJE2566_01305
PARII2D83_20790
PAQUDMB82_0001035(moeB)
PVZOA04_02590(thiF)
PPAVLOZ86_02025
PQUIG609_001085
DDDDda3937_00233(thiF)
DZEDd1591_3872
DDCDd586_0229
DZCW909_01170
DSOA4U42_10335
CEDLH89_11005
DFNCVE23_01260
DDQDDI_4556
DAQDAQ1742_00303(thiF)
DICDpoa569_000211
DDADd703_3717
BGJAWC36_17175
BRBEH207_16445
BNGEH206_21160
BIZHC231_22345
LBQCKQ53_06240
LPOPI6N93_15955
SODSant_3918(thiF)
SLIGGTU79_28180
EBIEbC_02650(thiF)
EHDERCIPSTX3056_680(thiF)
ETPLU633_01440
PANPPSNIH2_19470
PALHB1H58_08975
PGZC2E15_19920
PCDC2E16_19335
MINTC7M51_03123(thiF)
MTHIC7M52_03870(thiF)
TCIA7K98_18355
TPTYNCTC11468_00196(thiF)
PLUplu0484(thiF)
PLUMA4R40_02375
PAYPAU_00392(thiF)
PTTVY86_05715
PAKHB0X70_02300
PLUICE143_02285
PMRPMI2779(thiF)
PMIBBB2000_2790(thiF)
PVLAOB99_15150
PVGCRN77_05695
PHAUPH4a_05475
PROTBTA34_15200
PCOLF1325_17415
PCIBF9282_18065
PPEEI6G31_11200
XBOXBJ1_4030(thiF)
XBVXBW1_0430(thiF)
XNEXNC1_0584(thiF)
XNMXNC2_0571(thiF)
XDOXDD1_3617(thiF)
XPOXPG1_3149(thiF)
XHOA9255_16780
XBUHGO23_01605
PSIS70_08570
PSXDR96_1464
PSTABGK56_11615
PRGRB151_004040(thiF)
PALACO695_02885
PHEINCTC12003_00402(thiF)
PRQCYG50_14125
PRJNCTC6933_00458(thiF)
PVCG3341_01755
PMAGJI723_02130
MMKMU9_699
AENARADI_0629(thiF)
ANSArsFIN_41430(thiF)
MWIMNY66_01320
ETEETEE_2783(thiF)
EDWQY76_15685
EDLAAZ33_04770
HAVAT03_02270
HPARAL518_03325
OPODSM2777_01720
LPVHYN51_11460
PFQQQ39_15885
PRAGEKN56_17900
LRINCTC12151_00409(thiF)
PATLKGI96_02630
APLAPL_0533(thiF)
APJAPJL_0523(thiF)
APAAPP7_0572(thiF)
AEUACEE_04500
ALIGNCTC10568_01008(thiF)
OOIA6A10_00240
VCHVC_0063
VCFIR04_05255
VCSMS6_2554
VCEVch1786_I2343(thiF)
VCQEN18_17215
VCJVCD_001531
VCIO3Y_00295
VCOVC0395_A2450(thiF)
VCRVC395_0117(thiF)
VCMVCM66_0063(thiF)
VCLVCLMA_A0059(thiF)
VCXVAA049_55(thiF)
VCZVAB027_55(thiF)
VVUVV1_0962
VVYVV3205
VVMVVMO6_02940
VVLVV93_v1c29240(thiF)
VPAVP3025
VPBVPBB_2856
VPKM636_22140
VPFM634_01660
VPHVPUCM_3104
VHAVIBHAR_00364
VCAM892_10910
VAGN646_2120
VEXVEA_002074
VDBAL552_24185
VHRAL538_09335
VNAPN96_13670
VOWA9237_08515
VROBSZ04_23660
VSPVS_3096
VEJVEJY3_15240
VFUvfu_A00370
VANVAA_00206
LAGN175_01275
VAUVANGNB10_cI2687c(thiF)
VCYIX92_00190
VCTJV59_39470
VTUIX91_15235
VEUIXK98_23945
VSIMTO69_13415
VFLAL536_20485
VMIAL543_09260
VBRA6E01_12910
VSCVSVS12_00161(thiF)
VGABSQ33_08650
VSHBSZ05_05980
VQICCZ37_13120
VTAA3230(thiF)
VAFD1115_00220(thiF)
VNLD3H41_16405
VCCFAZ90_00170
VASGT360_14475
VAQFIV01_14535(thiF)
VSRVspart_03405(thiF)
VKABTD91_06575
VZIG5S32_14685
VNVIF132_15540
VGIMID13_15295
VSLLTQ54_08985
VPLSA104470976_02678(thiF)
VFIVF_0034(thiF)
VFMVFMJ11_0035
VSAVSAL_I2985(thiF)
AWDAWOD_I_0034(thiF)
PPRPBPRA0108(BP0610)
PGBH744_2c0352
PDSCAY62_13925
GHOAL542_09960
SALYE8E00_13495
SKSFCN78_00145
SCOTHBA18_00150
SONSO_2443(thiF)
SDNSden_1772
SFRSfri_2199
SAZSama_1858
SBLSbal_2024
SBMShew185_2321
SBNSbal195_2437
SBPSbal223_2026
SBTSbal678_2438
SBSSbal117_2232
SBBSbal175_2087
SLOShew_2094
SPCSputcn32_1924
SHPSput200_2066
SSESsed_2015
SPLSpea_2381
SHEShewmr4_1883
SHMShewmr7_2095
SHNShewana3_1938
SHWSputw3181_2084
SHLShal_1902
SWDSwoo_2590
SWPswp_2332
SVOSVI_2369
SHFCEQ32_05065
SJASJ2017_1844
SPSWSps_01182
SBJCF168_11010
SMAVCFF01_08810
SHEWCKQ84_20500
SLJEGC82_10145
SMAIEXU30_20095
SPOLFH971_11060
SBKSHEWBE_2568(thiF)
SKHSTH12_01548(thiF)
SLITJQC75_09430
SPSHFM037_15555
SEURFM038_010955
SCYPJYB88_08305
SSEMJYB85_08495
SGLAFJ709_08365
SINVK8B83_13645
SXMMKD32_09685
SVMKDH10_001199
ILOIL0767(thiF)
ILIK734_03845
IPICEW91_07265
IDICWC33_00110
IDTC5610_10745
IABK5X84_07080
CPSCPS_4642(thiF)
COMCMT41_16345
COZA3Q34_07635
COLWA3Q33_11740
COLADBO93_15285
COVEKO29_03995
CBERB5D82_11705
LSDEMK97_12980
THABLP316_15890
AMCMADE_1000710
AMHI633_00790
AMAAamad1_00655
AMALI607_00610
AMAEI876_00625
AMAOI634_00615
AMADI636_00650
AMAII635_00650
AMAGI533_00635
AMACMASE_00460
AMBAMBAS45_00500
AMGAMEC673_00510
AMKAMBLS11_00485
ALTambt_18455
AALEP13_00530
AAUSEP12_00505
ASPAOR13_3378
ASQAVL57_01895
AAWAVL56_00705
ALEAV939_00710
ALZAV940_00710
APELCA267_010245
GPSC427_5286
LALAT746_14825
SALHHMF8227_02268(thiF)
AGZM0C34_19530(moeB)
PINPing_0362
FBLFbal_2032
MIIBTJ40_16205
MICZGL2_25850(thiF)
ZPLZBT109_1918
AHAAHA_0441(thiF)
AHYAHML_02280
AHDAI20_17180
AHRV428_02420
AHPV429_02420
AHJV469_20900
AHHRY45_02520
AHIVU14_20280
AAJBOQ57_02125
ASAASA_3903(thiF)
AEOO23A_p4100
AVRB565_3623
AVOAMS64_21150
AMEDB224_6005
ASRWL1483_1377(thiF)
ADHCK627_05995
AEMCK911_19050
AEAC2U39_01395
ARVC7N77_02395
AESC2U30_16515
AELNCTC12917_00354(thiF)
ASIMFE240_00775
AALLI6G90_17955
AJDI6H43_08460
ARIVKYK33_01735
TAUTola_1076
FCEJN531_011410
BCIBCI_0043(thiF)
BCIBIM45_104
MANCIV454_27705
HMSHMU13210(moeB)
CJECj1046c(moeB)
CJBBN148_1046c(moeB)
CJJCJJ81176_1067(thiF)
CJUC8J_0983(moeB)
CJNICDCCJ07001_1009
CJICJSA_0989(moeB)
CJMCJM1_1021(thiF)
CJSCJS3_1095(thiF)
CJPA911_05060
CJEJN564_01013
CJEUN565_01059
CJENN755_01052
CJEIN135_01082
CJERH730_06205
CJVMTVDSCj20_1048(thiF)
CJYQZ67_01119(moeZ)
CJQUC78_1003(moeZ)
CJLPJ17_05375
CJWPJ18_05180
CJRCJE1190(thiF)
CJDJJD26997_0735(thiF)
CJZM635_00690
CJXBN867_10350
CFFCFF8240_0074(thiF)
CFTCFF04554_0074(thiF)
CFVCFVI03293_0074(thiF)
CFXCFV97608_0074(thiF)
CFZCSG_760
CAMPCFT03427_0079(thiF)
CFPCR44_00410
CCVCCV52592_1866(thiF)
CHACHAB381_1178(thiF)
CCOCCC13826_1276(thiF)
CCOCCCON33237_0911(thiF)
CLACLA_1148(thiF)
CLRUPTC16701_1122(thiF)
CLMUPTC16712_1153(thiF)
CLQUPTC4110_1132(thiF)
CLNUPTC3659_1365(thiF)
CLLCONCH_1103(thiF)
CCOLBN865_10850
CCCG157_03745
CCQN149_0981(thiF)
CCFYSQ_03790
CCYYSS_05655
CCOIYSU_03820
CCOFVC76_05090(moeZ)
CCOOATE51_01528(moeZ)
CAJCIG1485E_0484(thiF)
CISCINS_1110(thiF)
CVOCVOL_1123(thiF)
CPELCPEL_1257(thiF)
CAMRCAQ16704_1141(thiF)
CSMCSUB8521_1315(thiF)
CSFCSUB8523_1420(thiF)
CGRACGRAC_1781(thiF)
CHYOCHH_1393(thiF)
CHVCHELV3228_1280(thiF)
CSPFCSF_0426(thiF)
CPINCPIN18020_0736(thiF)
CCUNCCUN_1773(thiF)
CLXCLAN_0984(thiF)
CAVICAV_1317(thiF)
CHWA2J15_001720(thiF)
CAMZCVIC12175_0608(thiF)
CAMYCSUIS_1035(thiF)
COJCORN_1220(thiFIII)
CUXCUP3940_0613(thiFIII)
CRXCRECT_0249(thiF)
CGEOCGEO_1455(thiF)
CBLACBLAS_1323(thiF)
CCORCCORG_0922(thiF)
CARMCARM_1168(thiFIII)
CMUCCMCT_0825(thiFIII)
CSHOCSHOW_0391(thiF)
CINFCINF_1614(thiFIII)
CNVCNZW441b_1030(thiFIII)
SBASulba_1545
APOCAPORC_0154(thiFIII)
ATHRATH_0149(thiFIII)
GEFFO488_13740(thiF)
GLOGlov_3072
GSBGSUB_11880
PCAPcar_0611(thiF-2) Pcar_2513(thiF-1)
PACEA6070_02710 A6070_12660
PEFA7E78_08610
PPDPpro_1833
DESDSOUD_2998(thiF)
DEUDBW_1048
DVEDESUT3_30170
DEPAOP6_0736
DVUDVU_0643 DVU_2092
DVLDvul_1138
DVMDvMF_0798
DVGDeval_1944
DDSDdes_2168
DFIAXF13_14695
DPGDESPIGER_1676
DEFCNY67_01245
DFLDFE_1469
DDEDde_1557
DSADesal_2650
DHYDESAM_21862
DASDaes_1269
DPIBN4_10828
DEJAWY79_09940
PPRFDPRO_1176
PSELGM415_11370(thiF)
DDNDND132_0865
PSEFPSDVSF_09040
LIPLI0506(thiF)
LIRLAW_00521(thiF)
PBIZLWC08_12450 LWC08_13535(thiF)
DBADbac_0774
DOAAXF15_10050
DRTDret_0729
DSFUWK_01895
DPRDespr_1927
DOGHP555_11265(thiF)
DBKDGMP_34630
DTOTOL2_C00580(thiF)
DWDDSCW_62770
DALKDSCA_59020
DEKDSLASN_00570 DSLASN_17020
SATSYN_00438
AMAAM088(thiF)
AMFAMF_063(thiF)
ERUErum8480(probable_thiF)
ERWERWE_CDS_08990(thiF)
ERGERGA_CDS_08890(thiF)
ECNEcaj_0885
RJGCCGE525_37415
SDOSD1155_02270
BSUBSU11700(thiF)
BSRI33_1304
BSLA7A1_0987
BSHBSU6051_11700(thiF)
BSYI653_05945
BSUTBSUB_01272(thiF)
BSULBSUA_01272(thiF)
BSUSQ433_06610
BSOBSNT_07613(thiF)
BSNBSn5_17765
BSQB657_11700(thiF)
BSXC663_1198(thiF)
BSPU712_06020
BSSBSUW23_05915(thiF)
BSTGYO_1475
BLIBL01587(thiF)
BLDBLi01264(thiF)
BLHBaLi_c13990(thiF)
BAYRBAM_011710
BAQBACAU_1132(thiF)
BYABANAU_1077(thiF)
BAMPB938_05695
BQYMUS_1215(thiF)
BAMLBAM5036_1071(thiF)
BAMARBAU_1133(thiF)
BAMNBASU_1110(thiF)
BAMBBAPNAU_2624(thiF)
BAMTAJ82_06580
BAMYV529_11190(thiF)
BMPNG74_01185(thiF_1)
BAOBAMF_1244(thiF1)
BAZBAMTA208_11750(thiF)
BQLLL3_01251(thiF)
BXHBAXH7_02399(thiF)
BAMIKSO_013985
BAMCU471_11680
BAMFU722_05970
BSIACWD84_15885
BAEBATR1942_03495
BVMB9C48_05885
BSONS101395_03585
BHTDIC78_03725
BMOJHC660_12280(thiF)
BTEQG4P54_06155
BIQAN935_06075
BANBA_0733
BARGBAA_0733
BATBAS0699
BAHBAMEG_3826
BAIBAA_0840
BAXH9401_0702
BANTA16_08180
BANRA16R_08260
BANSBAPAT_0709
BANHHYU01_04035
BANVDJ46_5213(thiF)
BCEBC0750
BCABCE_0803
BCZBCE33L0643(thiF)
BCRBCAH187_A0887
BCBBCB4264_A0790
BCUBCAH820_0810
BCGBCG9842_B4541
BCQBCQ_0824(thiF)
BCXBCA_0796
BALBACI_c07640(thiF)
BNCBCN_0711
BCFbcf_03865
BCERBCK_04470
BCEFBcrFT9_00682
BCYBcer98_0620
BTKBT9727_0643(thiF)
BTLBALH_0670(thiF)
BTBBMB171_C0643
BTTHD73_0868
BTHRYBT1520_04300
BTHIBTK_04325
BTCCT43_CH0711
BTFYBT020_03945
BTMMC28_0013
BTGBTB_c08260(thiF1)
BTIBTG_17470
BTNBTF1_01380
BTHTH175_ch0717
BTHUYBT1518_04680
BTWBF38_2000(thiF)
BTHYAQ980_26550
BWEBcerKBAB4_0649
BWWbwei_4256(thiF)
BMYOBG05_5168
BTYBtoyo_3431
BMYCDJ92_3344
BBYCY96_02920
BWDCT694_04200(thiF)
BTROFJR70_26075(thiF)
BMOBMLA2C4_03960
BNTGSN03_04090(thiF)
BPACLMD38_22270(thiF)
BPUBPUM_1099
BPUMBW16_06235
BPUSUP12_05835
BMETBMMGA3_01115(moeB)
BGYBGLY_1283(thiF)
BWHA9C19_14755
BXIBK049_02400
BALTCFN77_05835
BSAFBSL056_05775
BITBIS30_16555
BFDNCTC4823_00323(thiF_1) NCTC4823_00383(thiF_2)
BDAFSZ17_22260
BSHILGQ02_16060
BBADK7T73_07485 K7T73_08895
BCABEFK13_06530(thiF)
BRYM0696_06445(thiF)
BJSMY9_1275
BACIB1NLA3E_07785
GSTHW35_12430
BACWQR42_05670
BACPSB24_04015
BACBOY17_08555
BACYQF06_04800
BACLBS34A_12930(thiF_1)
BALMBsLM_1224
BACSAUL54_04775
BACQDOE78_13045(thiS)
BACAFAY30_13895 FAY30_25270
BAQUK6959_06415 K6959_15480
BCOBcell_0764
BHKB4U37_06165
BCOHBC6307_03715
BCIRC2I06_18825
BMQBMQ_0552(thiF)
BMDBMD_0555(thiF)
BMHBMWSH_4681
BMEGBG04_2844
BEOBEH_03355
BFXBC359_17765
BGIBGM20_00075 BGM20_21155
BONA361_02680
CGOTJ1899_01415 J1899_02375 J1899_21250
CSUAIM538_04310
CFIRNAF01_02720 NAF01_24175
CSOALIS82_25540
GKAGK0626
GTEGTCCBUS3UF5_6940
GTKGT3570_03015
GTMGT3921_16465
GLIGLN3_13340
BCALCWI35_07060
GTNGTNG_0539(moeB)
GWCGWCH70_0614
GYCGYMC61_1418
GYAGYMC52_0539
GCTGC56T3_2935
GMCGY4MC1_3183
GGHGHH_c05790(thiF)
GJFM493_03265
GEAGARCT_00600(moeB)
GELIB49_13405
GSEGT50_12645
GSRGS3922_12875
GZAIC807_16685
GTHGeoth_3203
PTLAOT13_06610
PTBDER53_07650
PCALBV455_01132(moeB)
ANMGFC28_1931
AAMYGFC30_1003
ANLGFC29_3503
ANDGRQ40_03595
ACAIISX45_00450
LAGRFJQ98_02360
TAIDKS242_01670
VIRX953_15605
VHLBME96_15090
VILCFK37_18000
VIMGWK91_05225
VPTKBP50_13580
LAOAOX59_02220
FPNABE65_019760
FARABE41_018765
SJEAAV35_010960
APAKAP3564_10230
BSJUP17_10615
BMURABE28_010685
PBUTDTO10_11050 DTO10_24130
PASABAOM_1975
PPSRI6J18_15320
PFRIL8956_11445 L8956_25930
AQTFN924_04425
GRCGI584_17345
SCIBHUG20_16605
SCIAHUG15_19525
NMKCHR53_16575 CHR53_27340
NTMBTDUT50_04350 BTDUT50_10955
NDTL1999_10440 L1999_28800
MEKUHUW50_13750
MSEMGMB29_05050
MDGK8L98_06040
MLITKDJ21_000085
BLENNCTC4824_01717(thiF)
SEDDERJ70_03260
BVQFHE72_12255
RMFD5E69_12075
BSEBsel_2689
GAJMY490_18580
PSUAFLK61_23705
SLMSMM221_17330 MM221_18010
HYIK2M58_07995
SERSERP2074
SEPSE_2061
SEPPSEB_02067
SEPSDP17_1003(thiF)
SHASH0561
SHHShL2_00456
SSPSSPP132
SCASCA_2080
SLGSLGD_00494
SLNSLUG_04920
SSDSPSINT_0378
SDTSPSE_2076
SDPNCTC12225_02297(moeB_2)
SWAA284_01960
SPASSTP1_1001(thiF)
SXYBE24_11320
SXLSXYLSMQ121_0154
SXOSXYL_00147
SHUSHYC_10360
SCAPAYP1020_1668(moeB_2)
SSCHLH95_09875
SSCZRN70_10640
SAGQEP23_11785
SEQOSE1039_24250
SSIFAL483_11970
SCVA4G25_09815
SPETCEP67_07430
SLZB5P37_07785
SKLC7J89_03125
SFQC7J90_01370
SHOMEGX58_06350
SMUSC7J88_08795
SCARDWB96_02280
SCHRDWB92_10515
SARLSAP2_03670
SPICSAMEA4384060_0468(moeB_1)
SDBCNQ82_03135
SLLOISP08_01940
SAULI6G39_00680
SRAILN051_09645
SPSDJMB28_01270
STASHYI43_02615
SSCUCEP64_00935
SFFFOB90_09575
MLENH3V22_07375
MVTI6J10_09715
MCLMCCL_0117
MCAKMCCS_02240(moeB_1)
MACRBHM04_09680
MBOEHT586_01250
MARYLAU42_00635
MBRUMGG13_00515
MEPIKFV12_01255
SHVAAT16_06180
SBACBVH56_01210
JEAJEM45_07390
EATEAT1b_1918
EACEKKI46_06355
EAURNMQ00_14820
BCOPJD108_15870 JD108_16400
PPYPPE_03281
PPMPPSC2_17355(moeB3)
PPOPPM_3501(moeB3)
PPOLX809_33395
PPQPPSQR21_034980
PPOYRE92_19745
PTAHPL003_25965
PPEOABE82_17455
PBVAR543_15185
PSWUSY83_04170
PCXLPB68_19285
PKBB4V02_07970
PAIHASL14_20870
PVOPVOR_14549
PLUTEI981_11375
PBACHUB98_03455
PSOPKP014_12365
PCELHUB94_08575 HUB94_20590
PALRHGI30_16985
CCHLFPL14_22890
PANABBH88_04740
JEOJMA_36380
SPSYAZE41_02005
SPORSporoP33_10375
SPOPSporoP37_10790
SURESporoP32a_10775
SPOSDV702_14925
SPAEE2C16_14615
SPOOJ3U78_17550
RSTATY39_11655
PANCE2636_03685
LTAH1A07_03825
LBHLbuc_2168
LBNLBUCD034_2274(thiF)
LPARFAM21731_01229
LKFDNL43_06390
LHILG8J22_02530
LPDAYR62_00060
PACIA4V11_02040
LMELEUM_1157
LMMMI1_05105
LMKLMES_0966
LKILKI_04015
LECLGMK_08355
WJOFOL01_1998
WPACO680_08290(thiF)
WHEEFA59_09255(thiF)
ACGAWM71_00515 AWM71_06635
CACCA_C2923
CAESMB_G2959(ygdL)
CAYCEA_G2930
CPECPE1602
CPFCPF_1855(thiF)
CPRCPR_1572(thiF)
CTCCTC_01750(moeB)
CTETBN906_01897(moeB)
CNONT01CX_1503(thiF)
CBNCbC4_0676(thiF)
CBECbei_0647
CBZCbs_0647
CBEILF65_00720
CKLCKL_1638(thiF)
CKRCKR_1523
CCBClocel_0683
CLBClo1100_2984
CSRCspa_c49020(thiF1)
CSBCLSA_c25150(thiF)
CLTCM240_2383
CLDCLSPO_c21790(thiF)
CACECACET_c37750(thiF2)
CCKCcar_01320
CBUTATN24_11555
CEUA7L45_01980
CFMBJL90_04605
CDRKB9W14_06305
CDYF3K33_03665(thiF)
CMAHC1I91_06860(thiF)
CRWCROST_037830
CFBCLFE_009900
CAUNCLAUR_037460
CGELpsyc5s11_15130(moeB)
AMTAmet_4236
CRSFQB35_00640(thiF)
CPRFK7H06_20255(thiF)
SARJHH195_05675(thiF)
PBIFKXZ80_02645(thiF)
CLOHMPREF0868_0736
CTHCthe_0600
CTXClo1313_1629
CCLClocl_2544
HSCHVS_07280(thiF)
CCELCCDG5_1408
RALRumal_2156
FDUGXM22_03210
CCOMI6K69_08125(thiF)
BYLA4V09_20940
BHANCGC63_13275(thiF)
BLAUDQQ01_05500
BPROPMF13cell1_01241(tcdA_1)
CSCIHDCHBGLK_02706(moeB)
ARFAR1Y2_1224
ACACEYQ97_11230(thiF)
CPROCPRO_15970(moeB_1)
RTORTO_25280
DLOK5I24_05455(thiF)
QDOH9Q78_01885(thiF)
WHJH9Q79_09910(thiF)
CDFCD630_17030(thiF)
PDCCDIF630_01891(thiF)
CDCCD196_1627(thiF)
CDLCDR20291_1602(thiF)
PDFCD630DERM_17030(thiF)
EACEAL2_c00340
TEMJW646_04970(thiF)
TEBT8CH_0611
IBRNQ514_09405(thiF)
SALQSYNTR_2080
DAIDesaci_2489
DCADesca_0063
PTHPTH_0642
DRMDred_0075
DRUDesru_0137
DAEDtox_1682
TFRBR63_18830(thiF)
DGIDesgi_0866
ELMELI_0851
EMTCPZ25_017195
ELIMB2M23_11955
VGUHYG85_03360(thiF)
VPYHZI73_14335(thiF)
MDVC5Q96_03440
ETMCE91St48_39550(moeB)
EUUADJ67_02415
TTETTE2471(ThiF)
TEXTeth514_1158
THXThet_1753
TITThit_0463
TMTTmath_0554
TWIThewi_2476
TKITKV_c08380(thiF)
CHYCHY_1264(moeB)
TPZTph_c17850(thiF)
CSCCsac_0253
ATEAthe_0371
COBCOB47_0338
CHDCalhy_2277
COWCalow_0241
CKICalkr_0324
CLCCalla_2033
CKNCalkro_2257
CCHAELD05_01275(thiF)
CDIACaldiYA01_20700
HHLHalha_1309
AFTBBF96_07250
FMAFMG_0065
APRApre_1633
AVGI6H45_07445(thiF)
AOBI6H46_01310(thiF)
PIVNCTC13079_01345(moeZ_2)
CADCuri_c11650(thiF1)
KPARJL105_02565(thiF)
CAZOG3A45_00580(thiF)
VPRVpar_0458
MEDMELS_2199
MHWACT01_05960
MMAXLCQ47_04415(thiF)
MHGMHY_09380
MFUNGXM21_06365(thiF)
PUFUFO1_1305
AINAcin_2102(thiF)
PFACPFJ30894_00304(tcdA_1)
ACITHPK19_14085
AUSIPK37_07475(thiF)
BADBAD_0090
BADLBADO_0099
BADOBBMN23_0097
BDEBDP_0148(thiF)
BDNBBDE_0138
BTPD805_0147
BKAAH68_00550
BKSBBKW_0104
BCATBBCT_0077
BANGBBAG_1425
BPSCBBPC_0090
BSCABBSC_0176
BSUEBS3272_09765(thiF)
GVAHMPREF0424_0777(thiF)
ELEElen_1748
EGDGS424_009980(thiF)
CGOCorgl_0460
VBSEGM51_15070(thiF)
RMLFF011L_03260
BPITBPIT_21420
JETL3J17_01480
PBUL21SP3_01124(moeZ)
PBPSTSP1_01179(moeB_1)
PBASSMSP2_01990(thiF)
ALUSSTSP2_02472(moeB_1)
TAERGT409_15030(thiF)
VBCC5Q97_12485
STASTHERM_c01450
STQSpith_0133
SPEREW093_14530(thiF)
ADINH7849_06695
THYDTTHT_1303(thiF)
FNUFN1755
FNCHMPREF0946_01337
FNTHMPREF0405_00058
FUSHMPREF0409_01853
FNEFSDG_02324
FHWRN87_01275
FPDCTM68_07160(thiF)
FVAFV113G1_17900(thiF)
FULC4N20_13290
FMOC4N19_10300
FGOC4N16_03840
FNFBSQ88_02555(thiF)
FPEIC4N17_00145
IPOIlyop_1185
CSOMMKD34_11460(thiF)
LOTAXF11_08180
LEQBCB68_00280
LWDJCM16777_1475(thiF)
FSUFisuc_2909
FSCFSU_0171
TTZFHG85_01380(thiF)
BLQL21SP5_00494(moeB)
CACICLOAM1487
KOLKole_0998
DDFDEFDS_1999(thiF)
DAPDacet_0045
GTLEP073_02080(thiF)
CNICalni_0070
FSIFlexsi_2169
MSCHN508_001672
DTHDICTH_1551(thiF)
DTUDtur_1659
TARTALC_00568
MAXMMALV_06010
MEARMpt1_c03090
MEUZKRP56_05075(thiF)
MARCAR505_0103
 » show all
Reference
1  [PMID:9632726]
  Authors
Taylor SV, Kelleher NL, Kinsland C, Chiu HJ, Costello CA, Backstrom AD, McLafferty FW, Begley TP
  Title
Thiamin biosynthesis in Escherichia coli. Identification of ThiS thiocarboxylate as the immediate sulfur donor in the thiazole formation.
  Journal
J Biol Chem 273:16555-60 (1998)
DOI:10.1074/jbc.273.26.16555
  Sequence
[eco:b3992]
Reference
2  [PMID:11438688]
  Authors
Xi J, Ge Y, Kinsland C, McLafferty FW, Begley TP
  Title
Biosynthesis of the thiazole moiety of thiamin in Escherichia coli: identification of an acyldisulfide-linked protein--protein conjugate that is functionally analogous to the ubiquitin/E1 complex.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 98:8513-8 (2001)
DOI:10.1073/pnas.141226698
  Sequence
[eco:b3992]
Reference
3  [PMID:15896804]
  Authors
Duda DM, Walden H, Sfondouris J, Schulman BA
  Title
Structural analysis of Escherichia coli ThiF.
  Journal
J Mol Biol 349:774-86 (2005)
DOI:10.1016/j.jmb.2005.04.011
  Sequence
[eco:b3992]
Reference
4  [PMID:16388576]
  Authors
Lehmann C, Begley TP, Ealick SE.
  Title
Structure of the Escherichia coli ThiS-ThiF complex, a key component of the sulfur transfer system in thiamin biosynthesis.
  Journal
Biochemistry 45:11-9 (2006)
DOI:10.1021/bi051502y
  Sequence
[eco:b3992]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.7.7.73
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.7.7.73
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.7.7.73
BRENDA, the Enzyme Database: 2.7.7.73

DBGET integrated database retrieval system