KEGG   ENZYME: 3.1.4.16
Entry
EC 3.1.4.16                 Enzyme                                 

Name
2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase;
ribonucleoside 2',3'-cyclic phosphate diesterase;
2',3 '-cyclic AMP phosphodiesterase;
2',3'-cyclic nucleotidase;
cyclic 2',3'-nucleotide 2'-phosphodiesterase;
cyclic 2',3'-nucleotide phosphodiesterase;
2',3'-cyclic nucleoside monophosphate phosphodiesterase;
2',3'-cyclic AMP 2'-phosphohydrolase;
cyclic phosphodiesterase:3'-nucleotidase;
2',3'-cyclic nucleotide phosphohydrolase;
2':3'-cyclic phosphodiesterase;
2':3'-cyclic nucleotide phosphodiesterase:3'-nucleotidase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Phosphoric-diester hydrolases
Sysname
nucleoside-2',3'-cyclic-phosphate 3'-nucleotidohydrolase
Reaction(IUBMB)
nucleoside 2',3'-cyclic phosphate + H2O = nucleoside 3'-phosphate [RN:R03423]
Reaction(KEGG)
Substrate
nucleoside 2',3'-cyclic phosphate [CPD:C01240];
H2O [CPD:C00001]
Product
nucleoside 3'-phosphate [CPD:C03419]
Comment
Also hydrolyses 3'-nucleoside monophosphates and bis-4-nitrophenyl phosphate, but not 3'-deoxynucleotides. Similar reactions are carried out by EC 4.6.1.24 (ribonuclease T1) and EC 4.6.1.18 (pancreatic ribonuclease).
History
EC 3.1.4.16 created 1972, modified 1976
Pathway
ec00230  Purine metabolism
ec00240  Pyrimidine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K01119  2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase / 3'-nucleotidase
K08693  2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase / 3'-nucleotidase / 5'-nucleotidase
Genes
ECO: b4213(cpdB)
ECJ: JW4171(cpdB)
ECD: ECDH10B_4408(cpdB)
EBW: BWG_3924(cpdB)
ECOK: ECMDS42_3655(cpdB)
ECE: Z5824(cpdB)
ECS: ECs5191(cpdB)
ECF: ECH74115_5730(cpdB)
ETW: ECSP_5315(cpdB)
ELX: CDCO157_4877(cpdB)
EOI: ECO111_5100(cpdB)
EOJ: ECO26_5383(cpdB)
EOH: ECO103_5012(cpdB)
ECOO: ECRM13514_5477(cpdB)
ECOH: ECRM13516_5133(cpdB)
ESL: O3K_22565(cpdB)
ESO: O3O_02820(cpdB)
ESM: O3M_22470(cpdB)
ECK: EC55989_4773(cpdB)
ECG: E2348C_4544(cpdB)
EOK: G2583_5043(cpdB)
ELR: ECO55CA74_24175(cpdB)
ELH: ETEC_4566
ECW: EcE24377A_4783(cpdB)
EUN: UMNK88_5160(cpdB)
ECP: ECP_4467
ENA: ECNA114_4436(cpdB)
ECOS: EC958_4708(cpdB)
ECV: APECO1_2173(cpdB)
ECOA: APECO78_02045(cpdB)
ECX: EcHS_A4467(cpdB)
ECM: EcSMS35_4692(cpdB)
ECY: ECSE_4519
ECR: ECIAI1_4447(cpdB)
ECQ: ECED1_5072(cpdB)
EUM: ECUMN_4750(cpdB)
ECT: ECIAI39_4685(cpdB)
EOC: CE10_4959(cpdB)
EBR: ECB_04085(cpdB)
EBL: ECD_04085(cpdB)
EBE: B21_04048(cpdB)
EBD: ECBD_3816
ECI: UTI89_C4822(cpdB)
EIH: ECOK1_4733(cpdB)
ECZ: ECS88_4807(cpdB)
ELO: EC042_4694(cpdB)
ELN: NRG857_21450(cpdB)
ESE: ECSF_4107
EKF: KO11_22710(cpdB)
EAB: ECABU_c47830(cpdB)
ELU: UM146_21350(cpdB)
ELW: ECW_m4577(cpdB)
ELL: WFL_22270(cpdB)
ELC: i14_4815
ELD: i02_4815
ELP: P12B_c4320(cpdB)
ELF: LF82_0344(cpdB)
ECOL: LY180_22140(cpdB)
ECOI: ECOPMV1_04685(cpdB)
ECOJ: P423_23485(cpdB)
EFE: EFER_4273(cpdB)
EMA: C1192_18875(cpdB)
ESZ: FEM44_13770(cpdB)
STY: STY4761(cpdB)
STT: t4456(cpdB)
SENT: TY21A_22670(cpdB)
STM: STM4403(cpdB)
SEO: STM14_5287(cpdB)
SEY: SL1344_4336(cpdB)
SEM: STMDT12_C45310(cpdB)
SEJ: STMUK_4388(cpdB)
SEB: STM474_4600(cpdB)
SEF: UMN798_4767(cpdB)
SETU: STU288_22090(cpdB)
SETC: CFSAN001921_18395(cpdB)
SENR: STMDT2_42511(cpdB)
SEND: DT104_43911(cpdB)
SENI: CY43_22945(cpdB)
SEEN: SE451236_05045(cpdB)
SPT: SPA4222(cpdB)
SEK: SSPA3921
SEI: SPC_4552(cpdB)
SEC: SCH_4278(cpdB)
SEH: SeHA_C4821(cpdB)
SHB: SU5_0472
SENH: CFSAN002069_10075(cpdB)
SEEH: SEEH1578_08180(cpdB)
SEE: SNSL254_A4766(cpdB)
SEW: SeSA_A4671(cpdB)
SEA: SeAg_B4681(cpdB)
SENS: Q786_21690(cpdB)
SED: SeD_A4801(cpdB)
SEG: SG4248(cpdB)
SEL: SPUL_4395(cpdB)
SEGA: SPUCDC_4381(cpdB)
SET: SEN4171(cpdB)
SENA: AU38_21545(cpdB)
SENO: AU37_21560(cpdB)
SENV: AU39_21580(cpdB)
SENQ: AU40_24090(cpdB)
SENL: IY59_22100(cpdB)
SENJ: CFSAN001992_11865(cpdB)
SEEC: CFSAN002050_05420(cpdB)
SEEB: SEEB0189_020360(cpdB)
SENB: BN855_44750(cpdB)
SENE: IA1_21460(cpdB)
SENC: SEET0819_05885(cpdB)
SBG: SBG_3847(cpdB)
SBZ: A464_4410
SBV: N643_19470(cpdB)
SFL: SF4273(cpdB)
SFX: S4538(cpdB)
SFV: SFV_4274(cpdB)
SFE: SFxv_4662(cpdB)
SFN: SFy_6134
SFS: SFyv_6206
SFT: NCTC1_04642(cpdB)
SSN: SSON_4398(cpdB)
SBO: SBO_4230(cpdB)
SDY: SDY_4383(cpdB)
SHQ: A0259_02735(cpdB)
ENC: ECL_00611
ENL: A3UG_02335(cpdB)
ECLE: ECNIH2_03235(cpdB)
ECLN: ECNIH4_20585(cpdB)
ECLI: ECNIH5_02455(cpdB)
ECLX: LI66_02295(cpdB)
ECLY: LI62_02750(cpdB)
ECLZ: LI64_02430(cpdB)
EHM: AB284_22785(cpdB)
ECLA: ECNIH3_02455(cpdB)
ECLC: ECR091_02445(cpdB)
EAU: DI57_16300(cpdB)
ENO: ECENHK_02255(cpdB)
EEC: EcWSU1_00408(cpdB)
ECAN: CWI88_19980(cpdB)
ECLS: LI67_003315(cpdB)
ESH: C1N69_02245(cpdB)
ENR: H650_17720(cpdB)
ENX: NI40_002325(cpdB)
ENF: AKI40_4489(cpdB)
END: A4308_00595(cpdB)
ESA: ESA_00218
CSK: ES15_0520(cpdB)
CSZ: CSSP291_00970(cpdB)
CCON: AFK62_17330(cpdB)
CDM: AFK67_17895(cpdB)
CMJ: AFK66_002630(cpdB)
CUI: AFK65_17055(cpdB)
CMW: AFK63_01345(cpdB)
CTU: CTU_36540(cpdB)
KPN: KPN_04607(cpdB)
KPU: KP1_0483(cpdB)
KPP: A79E_4588
KPH: KPNIH24_02355(cpdB)
KPZ: KPNIH27_02300(cpdB)
KPV: KPNIH29_02425(cpdB)
KPW: KPNIH30_02460(cpdB)
KPY: KPNIH31_02485(cpdB)
KPG: KPNIH32_02470(cpdB)
KPC: KPNIH10_02340(cpdB)
KPQ: KPR0928_02345(cpdB)
KPT: VK055_2857(cpdB)
KPO: KPN2242_01090(cpdB)
KPR: KPR_0583(cpdB)
KPJ: N559_4689
KPI: D364_23425(cpdB)
KPX: PMK1_02076(cpdB)
KPB: FH42_19405(cpdB)
KPNE: KU54_024270(cpdB)
KPNU: LI86_24110(cpdB)
KPNK: BN49_4826(cpdB)
KVA: Kvar_4648
KPE: KPK_5062(cpdB)
KPK: A593_13100(cpdB)
KOX: KOX_09030(cpdB)
KOE: A225_0480
KOY: J415_00720(cpdB)
KOM: HR38_07740(cpdB)
KMI: VW41_02225(cpdB)
KOK: KONIH1_02670(cpdB)
KOC: AB185_33540(cpdB)
EAE: EAE_09510(cpdB)
EAR: CCG32137
KQV: B8P98_25095(cpdB)
CRO: ROD_32681(cpdB)
CKO: CKO_03616
CFD: CFNIH1_08710(cpdB)
CBRA: A6J81_14430(cpdB)
CWE: CO701_19400(cpdB)
CYO: CD187_21450(cpdB)
CPOT: FOB25_08740(cpdB)
CFQ: C2U38_02110(cpdB)
CAMA: F384_24190(cpdB)
CAF: AL524_06020(cpdB)
CIF: AL515_03935(cpdB)
CFAR: CI104_22360(cpdB)
CIR: C2U53_12805(cpdB)
CIE: AN232_01465(cpdB)
CPAR: CUC49_21915(cpdB)
ROR: RORB6_16520(cpdB)
RON: TE10_04515(cpdB)
REE: electrica_04594(cpdB)
CNT: JT31_09940(cpdB)
CEM: LH23_07795(cpdB)
CEN: LH86_07680(cpdB)
CLAP: NCTC11466_04066(cpdB)
PGE: LG71_07210(cpdB)
KLE: AO703_02195(cpdB)
KOR: AWR26_22695(cpdB)
KRD: A3780_01050(cpdB)
KGO: CEW81_22280(cpdB)
KAS: KATP_40680(cpdB)
LAX: APT61_20120(cpdB)
LEI: C2U54_07055(cpdB)
LEH: C3F35_09505(cpdB)
LEW: DAI21_02000(cpdB)
METY: MRY16398_50450(cpdB)
AHN: NCTC12129_04417(cpdB)
KIN: AB182_22655(cpdB)
EBF: D782_4053
EBC: C2U52_04695(cpdB)
EBU: CUC76_13020(cpdB)
PSTS: E05_30060
YPE: YPO3530(cpdB)
YPK: y0653(cpdB)
YPH: YPC_0598(cpdB)
YPA: YPA_0080
YPN: YPN_3274
YPM: YP_0553(cpdB)
YPG: YpAngola_A3956(cpdB)
YPZ: YPZ3_3234(cpdB)
YPT: A1122_08245(cpdB)
YPD: YPD4_3225
YPX: YPD8_3103(cpdB)
YPW: CH59_2515(cpdB)
YPJ: CH55_3367(cpdB)
YPV: BZ15_4204(cpdB)
YPL: CH46_1558(cpdB)
YPS: YPTB0446(cpdB)
YPO: BZ17_2119(cpdB)
YPI: YpsIP31758_3631(cpdB)
YPY: YPK_3776
YPB: YPTS_0476
YPQ: DJ40_1958(cpdB)
YPU: BZ21_3820(cpdB)
YPR: BZ20_1662(cpdB)
YPC: BZ23_4090(cpdB)
YPF: BZ19_3920(cpdB)
YEN: YE0399(cpdB) YE2940
YEW: CH47_2300 CH47_3076(cpdB)
YET: CH48_1197(cpdB) CH48_2887
YAL: AT01_2933(cpdB) AT01_3807
YFR: AW19_3774(cpdB) AW19_519
YIN: CH53_1318(cpdB) CH53_3146
YKR: CH54_1143 CH54_2016(cpdB)
YRO: CH64_3026(cpdB) CH64_3790
YRU: BD65_2319(cpdB) BD65_3035
SMAR: SM39_0686 SM39_4735(cpdB)
SRL: SOD_c03270(cpdB) SOD_c11410(yfkN)
SPLY: Q5A_001820(cpdB) Q5A_006385(yfkN)
SERF: L085_02110(cpdB) L085_22270
SFW: WN53_03280(cpdB) WN53_06525 WN53_10415(cpdB)
SOF: NCTC11214_01150(cpdB) NCTC11214_01446(yfkN_2)
SFO: Z042_15030(cpdB)
RAA: Q7S_02230(cpdB)
ECA: ECA0053 ECA3602(cpdB)
PATR: EV46_00275 EV46_17875(cpdB)
PATO: GZ59_00580 GZ59_36270(cpdB)
DDD: Dda3937_00160(cpdB)
DZC: W909_16165(cpdB)
DSO: A4U42_04730(cpdB)
CED: LH89_16900(cpdB)
DFN: CVE23_17925(cpdB)
DDQ: DDI_3330
DAQ: DAQ1742_03595(cpdB)
BGJ: AWC36_00470(cpdB)
EAM: EAMY_3139(cpdB)
EAY: EAM_0454(cpdB)
ETA: ETA_29470(cpdB)
EBI: EbC_04690(cpdB)
ERJ: EJP617_05830(cpdB)
EGE: EM595_3080(cpdB)
PAM: PANA_3517(cpdB)
PLF: PANA5342_0532(cpdB)
PAJ: PAJ_2745(cpdB)
PVA: Pvag_2772(cpdB)
PAGG: AL522_21030(cpdB)
KLN: LH22_04700(cpdB)
PANT: PSNIH1_03860(cpdB)
PANP: PSNIH2_00645(cpdB)
PSTW: DSJ_21500
PGZ: C2E15_18520(cpdB)
MINT: C7M51_02865(cpdB)
MTHI: C7M52_04061(cpdB)
PLU: plu3927(cpdB)
PLUM: A4R40_19525(cpdB)
PAY: PAU_03507(cpdB)
PTT: VY86_12620(cpdB)
PMR: PMI0045(cpdB)
PMIB: BB2000_0211(cpdB)
PVL: AOB99_03080(cpdB)
PVG: CRN77_00940(cpdB)
PHAU: PH4a_10250(cpdB)
XBO: XBJ1_1698(cpdB)
XBV: XBW1_1000(cpdB)
XNE: XNC1_3780(cpdB)
XNM: XNC2_3635(cpdB)
XDO: XDD1_0814(cpdB)
XPO: XPG1_2990(cpdB)
PSI: S70_07005(cpdB) S70_12380(cpdB)
PSX: DR96_1854(cpdB) DR96_696
PRG: RB151_006990(cpdB) RB151_009600(yfkN_1)
PALA: CO695_01480(cpdB)
PHEI: NCTC12003_00706(cpdB)
PRJ: NCTC6933_00783(cpdB)
MMK: MU9_1412
HAV: AT03_03305(cpdB)
HPAR: AL518_02160(cpdB)
OPO: DSM2777_23025(cpdB)
PFQ: QQ39_16860(cpdB)
PSHI: SAMEA2665130_2708(cpdB)
HIN: HI_0583
HIT: NTHI0741(cpdB)
HIU: HIB_07110
HIE: R2846_1744(cpdB)
HIZ: R2866_1886(cpdB)
HIK: HifGL_000252(cpdB)
HIA: H733_0469
HIH: NF38_02160(cpdB)
HIW: NTHI477_01694(cpdB)
HIC: NTHIC486_00404(cpdB)
HIX: NTHI723_01080(cpdB)
HAY: C3V42_04270(cpdB)
HPIT: NCTC13334_00690(cpdB)
HHZ: NCTC10839_00460(cpdB)
HAEG: NCTC8502_00554(cpdB)
HPAA: E5Q53_04245(cpdB)
PMU: PM2014(cpdB)
PMV: PMCN06_1310(cpdB)
PMP: Pmu_13310(cpdB)
PMUL: DR93_2086(cpdB)
PDAG: 4362423_01372(cpdB)
MSU: MS0064(ushA)
MHQ: D650_11170(cpdB) D650_1810
MHAT: B824_13380(cpdB) B824_2880
MHAE: F382_01305(cpdB)
MHAM: J450_00745(cpdB)
MHAO: J451_02045(cpdB)
MHAL: N220_06865(cpdB) N220_13340
MHAQ: WC39_00940 WC39_07125(cpdB)
MHAY: VK67_00945 VK67_07125(cpdB)
MANN: GM695_07760(cpdB)
APL: APL_0646(cpdB) APL_1743
APJ: APJL_0637(ushA) APJL_1779
APA: APP7_0687(cpdB) APP7_1813
ASU: Asuc_0125
ALIG: NCTC10568_00810(cpdB) NCTC10568_02121(yfkN)
AAT: D11S_1132(cpdB)
AAN: D7S_00207(cpdB)
AACN: AANUM_1941
AACT: ACT75_00825(cpdB)
ASEG: NCTC10977_01749(cpdB)
AVT: NCTC3438_00289(cpdB)
RPNE: NCTC8284_00167(cpdB_1)
RHEY: FEE42_08410(cpdB)
PSD: DSC_01775
DKO: I596_1329
RBD: ALSL_0340
VCH: VC2416 VC2562(cpdB)
VCI: O3Y_11570 O3Y_12260(cpdB)
VVU: VV1_0728(cpdB) VV1_2771
VVY: VV0409
VPA: VP0290(cpdB)
VPB: VPBB_0303
VPF: M634_03445(cpdB)
VAG: N646_2481
VDB: AL552_09870(cpdB)
VNA: PN96_11835(cpdB)
VSP: VS_2790
VEJ: VEJY3_01445(cpdB)
VNI: VIBNI_A3138(cpdB)
VCY: IX92_14510(cpdB)
VCT: JV59_37750(cpdB)
VFL: AL536_22160(cpdB)
VSC: VSVS12_00504(cpdB)
VQI: CCZ37_11315(cpdB)
VTA: A2774(cpdB) B0710
VAF: D1115_13725(cpdB)
VNL: D3H41_01445(cpdB)
VFI: VF_0319(cpdB) VF_1511
VSA: VSAL_I0419(cpdB)
PPR: PBPRA3313(SF4273) PBPRB1234(CPDC)
GHO: AL542_11515(cpdB)
SON: SO_3565(cpdB)
SDN: Sden_1596
SFR: Sfri_2335
SAZ: Sama_1563
SBL: Sbal_2630
SLO: Shew_2162
SSE: Ssed_2694
SPL: Spea_3676
SHL: Shal_3765
SWD: Swoo_1926
SWP: swp_2972
SVO: SVI_2623(cpdB)
SHF: CEQ32_21355(cpdB)
SPSW: Sps_01486
SHEW: CKQ84_17130(cpdB)
SBK: SHEWBE_3091(cpdB)
SKH: STH12_01216(cpdB)
PEA: PESP_a0819(cpdB)
PTU: PTUN_b0546(cpdB)
PSEN: PNC201_08875(cpdB)
PAGA: PAGA_a3095(cpdB)
PSY: PCNPT3_07860(cpdB)
FBL: Fbal_1345
MVS: MVIS_1556(cpdB)
MYA: MORIYA_0248(cpdB)
SDE: Sde_0780
FPH: Fphi_0128
GAI: IMCC3135_21300(yfkN_1)
HAF: C8233_03345(cpdB)
ABO: ABO_2701(cpdB)
ADI: B5T_04400
AXE: P40_21450(cpdB)
MPRI: MP3633_3488(cpdB)
TOL: TOL_2837
OAI: OLEAN_C33480(cpdB)
AHA: AHA_0559
AHD: AI20_16580(cpdB)
AHR: V428_03010(cpdB)
AHP: V429_03010(cpdB)
AHJ: V469_20310(cpdB)
AHH: RY45_03235(cpdB)
AHI: VU14_19700(cpdB)
AAJ: BOQ57_02705(cpdB)
ASA: ASA_3765(cpdB)
AVR: B565_0085
AVO: AMS64_01500(cpdB)
AMED: B224_4797
ASR: WL1483_3580(cpdB)
ACAV: VI35_18750
AEL: NCTC12917_00459(cpdB)
KKI: KKKWG1_0298(cpdB)
CVI: CV_0292(cpdB)
CVC: BKX93_13960(cpdB)
CHAE: CH06BL_46610(cpdB)
RSO: RSc3363(cpdB)
RSL: RPSI07_0078(cpdB)
RSN: RSPO_c00077(cpdB)
RSM: CMR15_10105(cpdB)
RSE: F504_3412
RSY: RSUY_01250(cpdB)
RPI: Rpic_3560
RME: Rmet_0572(cpdB)
CGD: CR3_3748(cpdB)
BMA: BMA0067(cpdB)
BMV: BMASAVP1_A0233(cpdB)
BML: BMA10229_A1360(cpdB)
BMN: BMA10247_3202(cpdB)
BMAL: DM55_773(cpdB)
BMAE: DM78_2909(cpdB)
BMAQ: DM76_754(cpdB)
BMAI: DM57_2083
BMAF: DM51_3046
BMAZ: BM44_167(cpdB)
BMAB: BM45_2742
BPS: BPSL0400(cpdB)
BPM: BURPS1710b_0611(cpdB)
BPSE: BDL_1581(cpdB)
BPSM: BBQ_3009(cpdB)
BPSU: BBN_3132(cpdB)
BPSD: BBX_3530(cpdB)
BPZ: BP1026B_I3106(cpdB)
BPK: BBK_1063(cpdB)
BPSH: DR55_684(cpdB)
BPSA: BBU_1723(cpdB)
BPSO: X996_278(cpdB)
BUT: X994_2297
BTE: BTH_I0372
BTQ: BTQ_394(cpdB)
BTJ: BTJ_2092(cpdB)
BTZ: BTL_3353(cpdB)
BTD: BTI_3334(cpdB)
BTV: BTHA_61(cpdB)
BTHE: BTN_1385(cpdB)
BTHM: BTRA_207(cpdB)
BTHA: DR62_1566
BTHL: BG87_170
BOK: DM82_3616(cpdB)
BOC: BG90_1187
BVE: AK36_1004
BCN: Bcen_2287
BCJ: BCAL0696(cpdB)
BCEN: DM39_2990(cpdB)
BCEW: DM40_501(cpdB)
BCEO: I35_2969(cpdB)
BAM: Bamb_2951
BMJ: BMULJ_02852(cpdB)
BMU: Bmul_0402
BMK: DM80_2017(cpdB)
BMUL: NP80_3016
BCT: GEM_0535
BCED: DM42_2170(cpdB)
BDL: AK34_207
BCON: NL30_27595
BUB: BW23_1984
BLAT: WK25_14015
BTEI: WS51_24850
BSEM: WJ12_14565
BPSL: WS57_33250
BMEC: WJ16_14760
BSTG: WT74_15335
BGO: BM43_1106(cpdB)
BUK: MYA_2661
BUL: BW21_3484
BFN: OI25_6432
AXX: ERS451415_03701(cpdB)
ODI: ODI_R4307
AAV: Aave_3782
AJS: Ajs_3453
AAA: Acav_3723
DAC: Daci_1899
CTES: O987_23085
JAG: GJA_2168(cpdB)
CFU: CFU_0034(cpdB)
CARE: LT85_2459
RGE: RGE_32330(cpdB)
MIU: ABE85_11265(cpdB)
HPY: HP0104
HPJ: jhp_0096(cpdB)
HPG: HPG27_96(cpdB)
HPP: HPP12_0106(cpdB)
HPB: HELPY_0102(cpdB)
HPL: HPB8_1461(cpdB)
HPI: hp908_0114(cpdB)
HPQ: hp2017_0110(cpdB)
HPW: hp2018_0113(cpdB)
HEF: HPF16_0117(cpdB)
HPF: HPF30_1184(cpdB)
HEQ: HPF32_0116(cpdB)
HEX: HPF57_0131(cpdB)
HPZ: HPKB_0117
HPD: KHP_0107(cpdB)
HEY: MWE_0170
HPYO: HPOK113_0116(cpdB)
HPYL: HPOK310_0116(cpdB)
HPYR: K747_09195
HPYI: K750_09465
HPYU: K751_07115
HPYM: K749_05160
HEB: U063_0447
HEZ: U064_0448
HAC: Hac_0790(cpdB)
DALK: DSCA_23040
MXA: MXAN_6266
CCX: COCOR_01782(yfkN)
HOH: Hoch_1958
MLO: mlr0366
MLN: A9174_23340(cpdB)
MAMO: A6B35_19550(cpdB)
MESO: BSQ44_14940(cpdB)
MHUA: MCHK_2149
AMIH: CO731_03626(yfkN_2)
PHT: BLM14_28505(cpdB)
SME: SMc04449(cpdB)
SMX: SM11_chr1866(cpdB)
SMI: BN406_01364(yfkN)
SMEL: SM2011_c04449(cpdB)
SMER: DU99_08870(cpdB)
RHI: NGR_c14900(cpdB)
SFH: SFHH103_01382(cpdB)
SFD: USDA257_c37050(yfkN1)
SAME: SAMCFNEI73_Ch1776(cpdB)
EAD: OV14_2807
EAH: FA04_06970(cpdB)
ATU: Atu1210(cpdB)
ARA: Arad_2070(cpdB)
ATF: Ach5_11130(cpdB)
ATA: AWN88_11410(cpdB)
AVI: Avi_2492(cpdB)
AGR: AGROH133_05478(cpdB)
RET: RHE_CH01766(cpdB)
REC: RHECIAT_CH0001854(cpdB)
REL: REMIM1_CH01810(cpdB)
REP: IE4803_CH01795(cpdB)
REI: IE4771_CH01848(cpdB)
RLE: RL1961(cpdB)
RLG: Rleg_1605
RHL: LPU83_1826(cpdB)
RGA: RGR602_CH01652(cpdB)
RHN: AMJ98_CH01815(cpdB)
RPHA: AMC79_CH01894(cpdB)
RHT: NT26_1541(cpdB)
RHX: AMK02_CH01821(cpdB)
RHV: BA939_00875(cpdB)
RHK: Kim5_CH01904(cpdB)
REZ: AMJ99_CH01894(cpdB)
NEN: NCHU2750_14420(cpdB)
BOP: AXW83_03475(cpdB)
BVV: BHK69_16385(cpdB)
BOI: BLM15_13660(cpdB)
MOC: BB934_14575(cpdB)
PHL: KKY_2108
DEQ: XM25_11915(cpdB)
PLEO: OHA_1_00701(cpdB)
MEY: TM49_15205(cpdB)
MAAD: AZF01_08410(cpdB)
MMED: Mame_03356(yfkN_2)
SIL: SPO3542
RUT: FIU92_10265(yfkN3) FIU92_14265(yfkN4)
RSP: RSP_0709(cpdB)
JAN: Jann_3867
RDE: RD1_1258(cpdB)
PDE: Pden_1811
DSH: Dshi_2189(cpdB)
KVL: KVU_0638(cpdB)
KVU: EIO_1135
KRO: BVG79_00900(cpdB)
PGA: PGA1_c18140(cpdB1) PGA1_c30230(cpdB2)
PGL: PGA2_c17730(cpdB1) PGA2_c28140(cpdB2)
PHP: PhaeoP97_00484(cpdB2) PhaeoP97_01861(cpdB1)
PPIC: PhaeoP14_01696(cpdB1) PhaeoP14_02793(cpdB2)
LAQU: R2C4_14305
CID: P73_4209(cpdB)
MALG: MALG_02206
CON: TQ29_14965(cpdB)
RSU: NHU_00243(cpdB1)
RHC: RGUI_1254
HAT: RC74_08620(cpdB)
LAP: ACP90_10350(cpdB)
LABT: FIU93_15900(yfkN2)
YAN: AYJ57_14730(cpdB)
RMM: ROSMUCSMR3_01516(cpdB)
RID: RIdsm_00147(yfkN_1)
ROH: FIU89_02135(cpdB)
LVS: LOKVESSMR4R_00738(yfkN)
MARU: FIU81_13630(yfkN2)
ROT: FIV09_02005(yfkN1)
MALU: KU6B_44330
PAMO: BAR1_14205
PALW: PSAL_023770(yfkN_2)
RGI: RGI145_02990(cpdB)
RCE: RC1_0252(cpdB)
TMO: TMO_1062
TXI: TH3_16965
HAX: BALOs_2117(cpdB)
BSU: BSU07840(yfkN)
BSR: I33_0880
BSL: A7A1_0633
BSH: BSU6051_07840(yfkN)
BSUT: BSUB_00858(yfkN)
BSUL: BSUA_00858(yfkN)
BSUS: Q433_04410(cpdB)
BSO: BSNT_07157(yfkN)
BSQ: B657_07840(yfkN)
BSX: C663_0806(cpdB)
BSS: BSUW23_03970(yfkN)
BST: GYO_1049
BLI: BL03110(yfkN)
BLD: BLi00814(yfkN)
BLH: BaLi_c09180(yfkN)
BAQ: BACAU_0775(yfkN)
BYA: BANAU_0720(yfkN)
BAMP: B938_03855
BAML: BAM5036_0714(yfkN)
BAMA: RBAU_0779(yfkN)
BAMN: BASU_0754(yfkN)
BAMB: BAPNAU_0731(yfkN)
BAMT: AJ82_04475(cpdB)
BAMY: V529_07420(yfkN)
BMP: NG74_00796(yfkN)
BAO: BAMF_0752(yfkN)
BAZ: BAMTA208_03565(yfkN)
BQL: LL3_00806(yfkN)
BXH: BAXH7_00751(yfkN)
BQY: MUS_0799(yfkN)
BAMI: KSO_015790
BAMC: U471_07860
BAMF: U722_04010(cpdB)
BSON: S101395_01010(yfkN)
BAN: BA_4346(cpdB)
BAR: GBAA_4346(cpdB)
BAT: BAS4031(cpdB)
BAI: BAA_4367(cpdB)
BANT: A16_37550 A16_43450(cpdB)
BANR: A16R_38000 A16R_43990(cpdB)
BCE: BC3687
BCA: BCE_3724 BCE_4194(cpdB)
BCZ: BCE33L2261(cpdC) BCE33L3393 BCE33L3878(ushA)
BCQ: BCQ_3491(cpdC) BCQ_3913(cpdB)
BTK: BT9727_2304(cpdC) BT9727_3442(cpdC) BT9727_3864(ushA)
BTL: BALH_2267(cpdC) BALH_3325(cpdC) BALH_3739
BTG: BTB_c28490(yfkN1) BTB_c37660(cpdB) BTB_c42590(yfkN2)
BWW: bwei_0826(yfkN) bwei_1270(cpdC2) bwei_2425(cpdC1)
BPU: BPUM_0732(cpdB)
BPUM: BW16_03895(cpdB)
BPUS: UP12_03975(cpdB)
BMQ: BMQ_2701(yfkN)
BMD: BMD_2688(yfkN)
BMH: BMWSH_2510(yfkN)
BMEG: BG04_5167
BAG: Bcoa_1947
BJS: MY9_0871
BACW: QR42_03795(cpdB)
BACP: SB24_05890(cpdB)
BACB: OY17_06645(cpdB)
BACY: QF06_02795(cpdB)
BACL: BS34A_08800(yfkN)
BALM: BsLM_0818
BGY: BGLY_0838(yfkN)
BGI: BGM20_19095(cpdB)
BXI: BK049_04305(cpdB)
BBEV: BBEV_2708
BACS: AUL54_06860(cpdB)
BSAF: BSL056_03835(cpdB)
BIT: BIS30_14515(cpdB)
BFD: NCTC4823_00362(yfkN_1)
OIH: OB0598
GKA: GK3182
GGH: GHH_c29690(yfkN1) GHH_c32580(yfkN2)
LSP: Bsph_4341
HHD: HBHAL_2993(cpdB)
HLI: HLI_15760
VPN: A21D_00711(yhcR) A21D_02015(yfkN_1)
PASA: BAOM_3423(cpdB)
PSYO: PB01_20520
SAV: SAV0145
SAW: SAHV_0144
SAR: SAR0147
SAD: SAAV_0113
SUE: SAOV_0092
SUJ: SAA6159_00128(ushA)
SUK: SAA6008_00123(ushA)
SUC: ECTR2_102
SUG: SAPIG0159
SAUA: SAAG_00628
SAUE: RSAU_000099(cpdB)
SAUS: SA40_0112
SAUU: SA957_0127
SAUG: SA268_0124
SAB: SAB0086(cpdB)
SAUB: C248_0134
SAUC: CA347_157
SAUR: SABB_01696
SAUD: CH52_05000
SAMS: NI36_00660
SEP: SE2258
SEPP: SEB_02255
SEPS: DP17_1188
SHH: ShL2_00234(ushA) ShL2_02238(sasH)
SSP: SSP1761
SCA: SCA_0094
SDT: SPSE_1807
SCAP: AYP1020_1900(yfkN_3)
SSCH: LH95_08655
SSCZ: RN70_09135
SAGQ: EP23_00770
SDP: NCTC12225_02027(cpdB)
SARL: SAP2_17990
SPIC: SAMEA4384060_0226(yfkN_1) SAMEA4384060_2440(yfkN_3)
SSH: NCTC13712_00099(cpdB)
SSIM: SAMEA4384339_0874(yfkN)
MCAK: MCCS_19270(yfkN_3) MCCS_20850(yfkN_4)
LGZ: NCTC10812_01248(cpdB)
PPM: PPSC2_02370(cpdB1) PPSC2_21775(cpdB3)
PPO: PPM_0430(cpdB1) PPM_4338(cpdB3)
PPOL: X809_01945 X809_22950(cpdB)
PPOY: RE92_09560 RE92_15470(cpdB)
PSAB: PSAB_07640
PYG: AWM70_21710(cpdB)
PSWU: SY83_03090
COHN: KCTCHS21_36760(cpdC)
JEO: JMA_14750
LLK: LLKF_0352(ycjM)
LLT: CVCAS_0287(ycjM)
LLS: lilo_0261(ycjM)
LLM: llmg_0316(cpdC)
LLC: LACR_0338
LLR: llh_1755
LLI: uc509_0312(cpdC)
LLW: kw2_0304
LLJ: LG36_0302(ycjM)
SAG: SAG1941(cpdB)
SAN: gbs1929
SAK: SAK_1901(cpdB)
SGC: A964_1800(cpdB)
SAGM: BSA_19580
SAGI: MSA_20300
SAGR: SAIL_19650
SAGE: EN72_10180(cpdB)
SAGG: EN73_09270(cpdB)
SAGN: W903_1877(yfkN)
STE: STER_0198
STN: STND_0145
STU: STH8232_0229(cpdB)
STW: Y1U_C0131
STHE: T303_01970(cpdB)
SSA: SSA_0243(yfkN)
SSI: SSU0860(sntC) SSU1879
SSF: SSUA7_0878(sntC) SSUA7_1910(cpdB)
SST: SSUST3_1037(sntC) SSUST3_1934(cpdB)
SSK: SSUD12_0883(sntC) SSUD12_2070(cpdB)
SSQ: SSUD9_1147(sntC) SSUD9_2108(cpdB)
SUI: SSUJS14_0987(sntC) SSUJS14_2051(cpdB)
SUO: SSU12_0927(sntC) SSU12_2027(cpdB)
SRP: SSUST1_0940(sntC)
SSUT: TL13_0921(sntC) TL13_1904
SUB: SUB0241
SOR: SOR_1910
SIK: K710_0283
SIQ: DQ08_01360(cpdB)
SIO: DW64_01355(cpdB)
SIZ: SI82_01645(cpdB)
SIG: N596_08630(cpdB)
SIP: N597_00530(cpdB)
STRN: SNAG_1811(yfkN)
LJH: LJP_1087c
LAD: LA14_0970
LAF: SD55_0969(yfkN)
LDB: Ldb0823
LBU: LBUL_0752
LDL: LBU_0706
LGA: LGAS_0878
LHE: lhv_1047
LHL: LBHH_1156
LHV: lhe_0953
LHH: LBH_0855
LHD: HUO_06965
LAM: LA2_04970
LKE: WANG_0715
LAE: LBAT_0948
LPW: LpgJCM5343_10920(cpdB)
LCA: LSEI_1360
LCS: LCBD_1559(ushA)
LCE: LC2W_1524(ushA)
LCW: BN194_15530(ushA)
LPAP: LBPC_1282
LCB: LCABL_15800(ycjM)
LRH: LGG_01370(ycjM)
LRG: LRHM_1314
LRL: LC705_01383(ycjM)
LRA: LRHK_1363
LPJ: JDM1_2710
LPT: zj316_0039(cpdB)
LPZ: Lp16_2661
LBH: Lbuc_0479
LHIL: G8J22_00471(yfkN)
LBR: LVIS_2142
EFS: EFS1_0058 EFS1_2308(cpdC)
EFN: DENG_02802(cpdB)
ENE: ENT_26690
EHR: EHR_01475
ECAS: ECBG_02423
EMU: EMQU_1468
EDU: LIU_04320
LCI: LCK_01621
LKI: LKI_06385
WKO: WKK_02265
WCE: WS08_0880
WCT: WS74_0946
WSO: WSWS_01493(cpdB)
CRN: CAR_c20680(yfkN)
CML: BN424_190(sasH) BN424_2297(ycjM) BN424_511(ycjM)
CAC: CA_C0353
CTC: CTC_01991
CBK: CLL_A0092
CBT: CLH_2745
CBE: Cbei_0635
CBZ: Cbs_0635
CBEI: LF65_00706
CBV: U729_2172
CSQ: CSCA_3573
CCOH: SAMEA4530647_1745(yfkN)
ASF: SFBM_0647
FPR: FP2_20160
BPB: bpr_I2809
BHU: bhn_I2629
RIX: RO1_31760
RIM: ROI_34460
HSD: SD1D_0580
PHX: KGNDJEFE_01091(yfkN_1)
PTH: PTH_2365(UshA)
OVA: OBV_40530
CBAR: PATL70BA_2717(yfkN)
TTE: TTE0343(UshA)
THX: Thet_0314
TIT: Thit_0306
CHY: CHY_2488
TTM: Tthe_2345
TSH: Tsac_0104
TOC: Toce_1667
PMIC: NW74_05110
PED: ING2D1G_0229(ushA)
PHAR: NCTC13077_01511(cpdB)
MANA: MAMMFC1_01181(yfkN_1) MAMMFC1_01898(yfkN_2) MAMMFC1_04220(yfkN_3)
ERH: ERH_0424(ushA.1) ERH_1139(ushA.2)
LPIL: LIP_2042
MHY: mhp651(ushA)
MHJ: MHJ_0631
MHN: MHP168_639(ushA)
MHYO: MHL_2405
UUR: UU055(mnuA-1)
UPA: UPA3_0054
UPR: UP3_c0081
AAXA: NCTC10138_01267(yhcR)
MBJ: KQ51_01014(cpdB)
SCO: SCO2015(SC7H2.29)
SALB: XNR_4866
SMA: SAVERM_6215(cpdB)
SGR: SGR_5514
SGB: WQO_07750
SCT: SCAT_1142
SFA: Sfla_4817
SHY: SHJG_3489
SVE: SVEN_1642
SDV: BN159_6450(cpdB)
SALS: SLNWT_5884
STRP: F750_1861
SFI: SFUL_1561
SALU: DC74_2483
SALL: SAZ_13760
STRE: GZL_06522
SLD: T261_6169
STRM: M444_10190
SPRI: SPRI_5513
SRW: TUE45_02529(yfkN)
SLE: sle_51240(sle_51240)
STRD: NI25_29090
SMAL: SMALA_1943
SLAU: SLA_1537
SALF: SMD44_02197(cpdB)
SALJ: SMD11_5042(cpdB)
SLX: SLAV_27515(cpdB)
SFK: KY5_1974
SGE: DWG14_03932(yfkN) DWG14_06339(cpdB)
SRJ: SRO_3458
KSK: KSE_20370(cpdB)
ART: Arth_2988
LMOI: VV02_11400
BLIN: BLSMQ_1634
PAC: PPA1871
PACC: PAC1_09565
PACH: PAGK_1790
CACN: RN83_09645
CGRN: 4412665_00050(yfkN)
NCA: Noca_1299
KFL: Kfla_1802
SRO: Sros_7607
KRA: Krad_4241
SESP: BN6_25190(cpdB)
KAL: KALB_2777
MIL: ML5_5150
ASE: ACPL_1505(cpdB)
ACTN: L083_1739(cpdB)
AFS: AFR_08555
ACTS: ACWT_1384
BLN: Blon_0019
BLON: BLIJ_0018
CYA: CYA_0972
CYB: CYB_2932
SYNR: KR49_01730
NSP: BMF81_00431(yfkN)
HAU: Haur_4363
DRA: DR_1736(cpdB)
DGE: Dgeo_0627
DDR: Deide_14040(cpdB)
DGO: DGo_CA0962(cpdB)
DSW: QR90_04695(cpdB)
DCH: SY84_00165(cpdB)
DAB: AUC44_06325(cpdB)
DPU: SU48_05270(cpdB)
DEZ: DKM44_12095(cpdB)
DWU: DVJ83_02645(cpdB)
DFC: DFI_09385
DEIN: DAAJ005_07860(cpdB)
DGA: DEGR_17520(cpdB)
OTE: Oter_1442
RBA: RB1934
TDE: TDE0870
TPED: TPE_0660
BHY: BHWA1_00606(ushA)
BRM: Bmur_2752
BPO: BP951000_2028(ushA)
BPW: WESB_0930
BIP: Bint_1777
SUS: Acid_1294
LBA: Lebu_1963
GAU: GAU_2357(cpdB)
BTH: BT_1236
BTHO: Btheta7330_02869(yfkN_1)
BFR: BF1808
BXY: BXY_09100
BOA: Bovatus_00339(yfkN_1)
BCEL: BcellWH2_00693(yfkN_1)
BVU: BVU_2726
PGI: PG_0171
PGN: PGN_0282
PCRE: NCTC12858_00135(yfkN)
PCAG: NCTC12856_01132(yfkN)
PDI: BDI_1795
PRU: PRU_1310
POC: NCTC13071_01418(yfkN_1) NCTC13071_01716(yfkN_2)
BACC: BRDCF_p989(cpdB)
BLQ: L21SP5_00910(yfkN_1)
MBAS: ALGA_1572
CTS: Ctha_0342
IAL: IALB_3114
CPRV: CYPRO_2017
TME: Tmel_1207
TAF: THA_1701
THER: Y592_06915
FNO: Fnod_0797
OCY: OSSY52_08650(cpdC)
PMO: Pmob_0600
DTN: DTL3_1046
KOL: Kole_1113
CABY: Cabys_2727
HMA: rrnAC0282(cpdB3) rrnAC0894(cpdB2)
 » show all
Reference
1  [PMID:14245396]
  Authors
ANRAKU Y.
  Title
A NEW CYCLIC PHOSPHODIESTERASE HAVING A 3'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY FROM ESCHERICHIA COLI B. I. PURIFICATION AND SOME PROPERTIES OF THE ENZYME.
  Journal
J Biol Chem 239:3412-9 (1964)
Reference
2  [PMID:14245397]
  Authors
ANRAKU Y.
  Title
A NEW CYCLIC PHOSPHODIESTERASE HAVING A 3'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY FROM ESCHERICHIA COLI B. II. FURTHER STUDIES ON SUBSTRATE SPECIFICITY AND MODE OF ACTION OF THE ENZYME.
  Journal
J Biol Chem 239:3420-4 (1964)
Reference
3  [PMID:4295113]
  Authors
Center MS, Behal FJ.
  Title
A cyclic phosphodiesterase with 3'-nucleotidase activity from Proteus mirabilis.
  Journal
J Biol Chem 243:138-43 (1968)
Reference
4  [PMID:4310670]
  Authors
Olafson RW, Drummond GI, Lee JF.
  Title
Studies on 2',3'-cyclic nucleotide-3'-phosphohydrolase from brain.
  Journal
Can J Biochem 47:961-6 (1969)
DOI:10.1139/o69-151
Reference
5  [PMID:4303200]
  Authors
Unemoto T, Hayashi M.
  Title
Chloride ion as a modifier of 2',3'-cyclic phosphodiesterase purified from halophilic Vibrio alginolyticus.
  Journal
Biochim Biophys Acta 171:89-102 (1969)
DOI:10.1016/0005-2744(69)90108-9
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.4.16
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.4.16
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.4.16
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.4.16
CAS: 9037-18-7

DBGET integrated database retrieval system