KEGG   ENZYME: 3.2.1.78
Entry
EC 3.2.1.78                 Enzyme                                 
Name
mannan endo-1,4-beta-mannosidase;
endo-1,4-beta-mannanase;
endo-beta-1,4-mannase;
beta-mannanase B;
beta-1,4-mannan 4-mannanohydrolase;
endo-beta-mannanase;
beta-D-mannanase;
1,4-beta-D-mannan mannanohydrolase
Class
Hydrolases;
Glycosylases;
Glycosidases, i.e. enzymes that hydrolyse O- and S-glycosyl compounds
Sysname
4-beta-D-mannan mannanohydrolase
Reaction(IUBMB)
Random hydrolysis of (1->4)-beta-D-mannosidic linkages in mannans, galactomannans and glucomannans [RN:R08612]
Reaction(KEGG)
R08612;
(other) R01332
History
EC 3.2.1.78 created 1972
Pathway
ec00051  Fructose and mannose metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K01218  mannan endo-1,4-beta-mannosidase
K19355  mannan endo-1,4-beta-mannosidase
Genes
HHAL106689092 106689093 106689094 106689096 106689097 106689100 106689101 106689102 106689103
HRF124113808 124116980 124119370 124123900 124123902 124123903 124145702
HRJ124266000 124277671 124281842 124281849 124290771 124290773 124290774 124290778 124290779 124290787 124290788 124290789 124290790
MMER123541218
ATHAT1G02310(MAN1) AT2G20680(MAN2) AT3G10890 AT3G10900 AT3G30540 AT4G28320(MAN5) AT5G01930(MAN6) AT5G66460(MAN7)
ALY9301142 9303527 9306962 9318769 9320282 9320885 9325460
CRB17874460 17876743 17878957 17892776 17893365 17893454 17899025
CSAT104709043 104717378 104722074 104727396 104730522 104738711 104745277 104745279 104745810 104748908 104754199 104759659 104762927 104764811 104768033 104768263 104768304 104768397 104768476 104768570 104773851 109131704
EUSEUTSA_v10001990mg EUTSA_v10004263mg EUTSA_v10007769mg EUTSA_v10013730mg EUTSA_v10020842mg EUTSA_v10025261mg
BRP103828152 103829602 103837689 103842585 103844599 103847249 103855394 103859368 103868032
BNA106353581 106355593 106357542 106357676 106358481 106363728 106366273 106370916 106376165 106380681 106389100 106400094 106412459 106418079 106427082 106434579 106452913 125589879
BOE106293441 106298353 106301898 106307002 106310067 106318956 106322727 106333387 106334815
RSZ108807568 108813066 108813564 108813847 108828705 108843295 108847118 130495984 130508020
THJ104801334 104804062 104814504 104816158 104821301
CPAP110811647 110814153 110816958 110818822 110822316
CIT102609875 102613112 102615869 102618913 102619294 102625148
CICCICLE_v10001262mg CICLE_v10011654mg CICLE_v10015394mg CICLE_v10020376mg CICLE_v10023981mg CICLE_v10025631mg
PVY116111358 116113008 116124018 116124069 116127462 116130657
MINC123196368 123198554 123201378 123215338 123216244 123223703 123229512
TCC18591421 18597270 18602196 18608714 18610892 18613841
GRA105762165 105769055 105771703 105777877 105783550 105793925 105794866 105802915 105803784
GHI107886777 107887315 107896849 107901271 107905443 107909288 107910075 107912288 107913089 107914504 107918263 107922736 121229441
GAB108456954 108458943 108461321 108465429 108466103 108470972 108472603 108474433 108484074 108486251
HSYR120122761 120127509 120133019 120139552 120141256 120158397 120167558 120171275 120172365 120175392 120178079 120190521 120194703 120196584 120199224 120204211 120215186 120215545 120216677
DZI111278689 111279730 111282782 111291084 111300795 111304913 111307610 111309001 111309290 111312737 111314004
EGR104419716 104424609 104424923 104427075 104427077 104432699 104440753 104445648 104449005 104452009
GMX100778515 100783510 100784013 100787923 100788081 100789254 100791612 100792073 100794126 100799790 100800908 100801139 100805357 100805627 100806003 100811461 100811794 100814337 100817974 778029
GSJ114375718 114376085 114378337 114380139 114380169 114384503 114390475 114392815 114396816 114399058 114405568 114405675 114407491 114408631 114414642 114417204 114420337 114425527 114425762
PVUPHAVU_001G012600g PHAVU_001G219800g PHAVU_001G223100g PHAVU_002G033500g PHAVU_004G108000g PHAVU_008G081200g PHAVU_009G059700g PHAVU_010G058300g PHAVU_011G118900g
VRA106755395 106756991 106758007 106758169 106759263 106762055 106764349 106772662 106774105 106776499
VAR108321352 108326985 108328051 108328418 108328641 108335131 108337135 108340231 108343025 108345974 108347538
VUN114163014 114167124 114169737 114173471 114173696 114182095 114186317 114191093 114193912
VUM124824626 124827417 124829045 124830621 124833840 124840834 124844420
CCAJ109790032 109790376 109795817 109797032 109798541 109800867 109801835 109809602 109810358 109811967 109816865
APRC113849037 113854933 113857472 113862899 113863165 113863300 113863630 113864348 113866064 113869518 113874159
MTR11407616 11410163 11426465 11431297 11435395 11440287 11443933 25484713 25484714 25487662 25490206 25498853
TPRA123885445 123890999 123891247 123891622 123892853 123892856 123893070 123894706 123895705 123899716 123902195 123910364 123916141 123920601
CAM101492355 101497051 101497955 101498124 101502100 101508969 101509205 101510548
PSAT127080307 127086892 127092764 127093228 127095559 127104410 127120212 127120956 127127283
VVO131602314 131609476 131615572 131615588 131616050 131616064 131627297 131627298 131627299 131646777 131646783 131652649 131653768 131660191
LJALj0g3v0076019.1(Lj0g3v0076019.1) Lj0g3v0157719.1(Lj0g3v0157719.1) Lj0g3v0164189.1(Lj0g3v0164189.1) Lj0g3v0165529.1(Lj0g3v0165529.1) Lj1g3v2126120.1(Lj1g3v2126120.1) Lj1g3v2534830.1(Lj1g3v2534830.1) Lj1g3v4793990.1(Lj1g3v4793990.1) Lj2g3v1730220.1(Lj2g3v1730220.1) Lj3g3v0460920.1(Lj3g3v0460920.1) Lj3g3v2809350.1(Lj3g3v2809350.1) Lj3g3v2809350.2(Lj3g3v2809350.2)
ADU107460048 107462155 107471502 107478125 107485332 107487960 107492266 107495994
AIP107610113 107613348 107624820 107629858 107637995 107642903 107646006 107648589
AHF112695644 112697993 112705557 112707125 112726757 112735730 112737671 112743865 112749471 112756304 112758424 112767441 112770937 112789797 112797234 112800743
LANG109325857 109327907 109331659 109332586 109339493 109343249 109350382 109351834 109352688 109352814 109353624 109361157 109362601
PCIN129285724 129288454 129295862 129296031 129304683 129313579 129315534 129316511 129316518 129318941 129322793
FVE101293164 101294968 101301795 101312651 101314292
RCN112164033 112171356 112187347 112187766 112190805 112191504
PPER18766001 18771386 18773667 18783536 18789012
PMUM103320872 103328391 103340118 103342830 103343170
PAVI110761662 110766997 110771555 110771963 110773977
PDUL117620891 117620893 117621463 117623264 117631725 117635106
MDM103401134 103401285 103405661(MAN3) 103423521 103431504 103433770 103436290 103450467(MAN2) 114826431
MSYL126582060 126593089 126603413 126610158 126610976 126611824 126619905 126631633
PXB103928701 103928833 103930224 103932796 103934008 103939261 103939271 103948539 103948542 103954979 103955377 103960198 103960199 103960876
ZJU107414868 107420267 107423449 107423452 107424650 107431482 107434076
MNT21387730 21388280 21395831 21396804 21404778 21409392
CSAV115701059 115706578 115706579 115707369 115714108
CSV101205185 101205464 101206286 101221789 101222408 101222882
CMO103485066 103490531 103496420 103498662 103503926
BHJ120074617 120076445 120080136 120085662 120088688
MCHA111005053 111005441 111006525 111011126 111012035 111012125
CMAX111469612 111475014 111478457 111480874 111483854 111487238 111488922 111497104
CMOS111442878 111444855 111446456 111448802 111451713 111453214 111456573 111463165
CPEP111777431 111781879 111787930 111795838 111796691 111801015 111803930 111808549
RCU8262057 8267127 8270814 8284162 8288960
JCU105633825 105634438 105642735 105650439
HBR110638122 110658620 110661695 110662980 110663561 110667735 110668223 110670425
MESC110606807 110607203 110614980 110619024 110620003 110630143
POP18099255 18104624 18106051 7454368 7458492 7478822 7482604 7484635 7495490
PEU105108407 105108883 105113119 105113958 105116331 105117679 105118789 105121846 105126203 105126613 105134584
PALZ118029996 118037298 118044465 118047202 118048114 118050377 118058451 118063069
JRE108986256 108989998 108991268 108991358 108999552 109004209 109007756
CILL122275895 122279568 122302342 122304001 122308171 122308376 122315254 122315842 122316334
CAVE132181024 132181739 132183050 132183063 132183154 132186626 132189131 132191734
QSU111986587 111991554 111996032 112016006 112022304 112022305 112027886 112034739
QLO115953019 115955689 115959540 115960723 115974363 115974364 115994383
TWL119981956 119981957 119982812 119982814 119992212 119995067 119999678 120000403 120000542
VVI100243039 100245556 100248160 100255129 100259912 100260218 100261910 100265435 100266088 100267094 104878119
VRI117905825 117906414 117906647 117907566 117907595 117907650 117907810 117907847 117907870 117912598 117919550 117919705 117923665 117926626
SLY101245376 101248363 101254023 101255355 101261972 101264677 101265391 101267232 543823(Man4) 544170(MAN2) 544199(MAN1)
SPEN107002301 107003334 107006831 107009983 107010786 107011811 107015084 107015094 107015645 107022403 107022404 107022896 107026054 107031867
SOT102588957 102589884 102591414 102592832 102593053 102593385 102594607 102597875 102598441 102605787
SSTN125845394 125847974 125849281 125849291 125850325 125855050 125864271 125866381 125868114 125873467 125873468 125873469 125873470 125873471 125875006 125878014
SDUL129871402 129873923 129877101 129877786 129884384 129892005 129896059 129900103 129901433 129903133 129904937
CANN107844140 107845858 107847208 107848938 107851033 107856055 107856063 107856074 107858206 107859926 107866977 107878370
LBB132606720 132614464 132615056 132617173 132617247 132618323 132621714 132628045 132630309 132638597
NTA107760432 107761831 107762081 107766121 107769274 107773020 107777847 107777916 107779555 107782459 107783047 107783846 107787973 107792185 107793110 107805978 107805985 107807635 107810100 107811515 107817877 107822146 107824377 107830895 107831024
NSY104210068 104213121 104214371 104215270 104217812 104224368 104229010 104233515 104234052 104234080 104237090 104240203 104248867
NTO104086037 104087445 104090422 104096825 104097447 104107123 104108653 104108666 104111493 104112906 104113215 104121035 104121579
NAU109205695 109205696 109217513 109218272 109219787 109222173 109222545 109222767 109227580 109228042 109228347 109230879 109233426 109237015 109238054 109239134
INI109149452 109152374 109156054 109158946 109159737 109159738 109159739 109159876 109165013 109167684 109168347 109177610 109187266
ITR115997099 115998341 116003546 116003854 116010500 116012522 116015057 116022149 116024555 116028901 116032972
SIND105155391 105165771 105166118 105167720 105171191 105174678 105177451 105178480
OEU111372141 111372956 111377035 111382701 111384680 111388883 111389730 111392942 111395496 111397355 111402017 111402407 111404337
EGT105953198 105959205 105959215 105959434 105964932 105968852 105972078 105974240
SSPL121742008 121745170 121756003 121757124 121760496 121762075 121765854 121766797 121768335 121772611 121781874 121793096 121811166
SMIL131004151 131009240 131009753 131010339 131010505 131010559 131016412 131021876 131025499
APAN127242353 127246330 127247021 127247698 127251416 127254289 127257222 127257881 127260224
HAN110872230 110876662 110876664 110888977 110888982 110889012 110889083 110903819 110908934 110914526 110915945 110926447 110941996
ECAD122581425 122581426 122582154 122582860 122583815 122588217 122603920
LSV111887945 111889378 111891783 111897361 111899908 111919582 111919583 111919584 111919585 128125915 128126102 128126103 128126105 128126107 128126108 128126109 128126110 128126111 128126112 128126113 128126115 128126116 128126117 128126118 128126119 128126120 128126121 128126122 128126123 128126125 128126126 128126127
CCAV112512649 112512793 112523634 112524680
DCR108198714 108200566 108204863 108210613 108211923 108214871 108216763 108216821 108216914 108218324 108218866 108224086 108224581 108227498
CSIN114260653 114263314 114271645 114277758 114294855
RVL131297916 131303932 131304010 131315888 131321991 131323299 131326172 131328146 131329534 131331003
AEW130759007 130763111 130763958 130783541 130783802 130785784 130786423 130786424 130790695 130792273 130795376
BVG104889643 104895061 104898135 104900900 104902808
SOE110778424 110790248 110792278 110804337 110804537
CQI110685166 110685830 110690728 110702211 110717108 110724794 110731257
ATRI130806520 130808787 130809787 130813340 130815199
MOF131148098 131159960 131161299 131161303 131161792 131161820 131163055 131163773
NNU104588360 104590012 104594152 104595645 104599385 104601824 104608228
MING122059253 122061779 122073758 122076450 122086098 122092681
TSS122639542 122642040 122645888 122662399 122666170
PSOM113283625 113287628 113288300 113288672 113306888 113313009 113319284 113327522 113331729 113331910 113333071 113335215 113336769 113348503 113353022 113353126 113357894
OSA107276043 4326178 4327860 4330839 4334653 4340863 4349615 9266557 9271116
DOSAOs01t0663300-01(Os01g0663300) Os01t0746700-00(Os01g0746700) Os02t0766900-00(Os02g0766900) Os03t0828300-01(Os03g0828300) Os03t0828500-01(Os03g0828500) Os05t0319100-00(Os05g0319100) Os06t0311600-01(Os06g0311600) Os11t0118200-01(Os11g0118200) Os12t0117300-00(Os12g0117300)
OBR102699874 102701029 102706610 102712586 102713802 102717609 102717660 102720240
OGL127754849 127757532 127760792 127762656 127765046 127766059 127771817 127774175 127777951
BDI100829411 100831892 100832038 100839135 100840709 100846205
ATS109732662 109744190 109749290 109750096 109750097 109751745 109758394 109782213
TDC119268571 119268869 119276466 119276825 119287614 119300939 119306648 119308459 119314300 119314732 119314900 119324090 119325535 119331981 119340566
TAES123061660 123061931 123070282 123070624 123078730 123079029 123082836 123106866 123115974 123117551 123124587 123126040 123131071 123131072 123131073 123134665 123134666 123134668 123141897 123141898 123145701 123151108 123160090 123166701
TUA125512637 125512638 125521268 125531119 125544299 125548563 125554307 125555928 125555929
LPER127292030 127300057 127309292 127343210 127343831
LRD124648056 124656417 124663402 124665851 124667578 124681509 124690747 124697845
SBI8060141 8067622 8075565 8078241 8078923 8079693 8084147
ZMA100191416 100279398 100280295 103628997 103638326 103644285 103647149
SITA101756057 101763634 101764760 101771899 101775343 101775399 101775734
SVS117837010 117847801 117853982 117856697 117857225 117857386 117862834
PVIR120649219 120665923 120669849 120674235 120675189 120691020 120693230 120700308 120701676 120703287 120708026 120710082
PHAI112877864 112886452 112886656 112889899 112893997 112894518 112898935
PDA103695577 103696213 103698278 103698279 103702153 103706239 103708525 103712710 103713622 103714499 103714500 103714733 103714984 103717437 103718675 103718676 120104932 120105749 120105750 120106562 120108661
EGU105037362 105037597 105037847 105038959 105040138 105040152 105040553 105040870 105044844 105046004 105047181 105048497 105050000 105060944
MUS103973825 103977784 103977970 103980210 103980891 103984734 103985507 103988374 103989216 103989840 103989867 103992509 103995075 103997291 103997469 104000867
ZOF121979457 121979459 121979460 121979461 121979462 121979483 121980464 121981139 121981581 121984373 121985027 121985461 121986544 121986545 121986546 121986547 121986548 121986564 121989386 121991021 121991443 121995341 121996387 121998334 122009257 122012379 122012419 122013478 122014414 122017282 122020567 122024669 122025050 122038905 122041163 122045662 122051896 122056426
DCT110093783 110099591 110099592 110100371 110102136 110102430 110106115 110107054 110108318 110114424 110116139
PEQ110018564 110021312 110025368 110027347 110027414 110027515 110029925 110036204 110036845 110037880
AOF109821764 109826778 109830801 109831605 109840110 109840903 109842849 109842988 109846395 109846845 109846913 109848649 109848880 109849311 109849852 109850127
MSIN131219570 131225432 131225434 131225827 131227702 131234714 131237942 131240892 131244405 131245520 131253642
NCOL116245000 116248742 116249159 116250834 116253861 116262073 116262968 116263391 116263392 116268422
ATR18422607 18427732 18429750 18431307 18431339 18431346 18432380 18448922
SMOSELMODRAFT_101148 SELMODRAFT_101525 SELMODRAFT_129038 SELMODRAFT_232427 SELMODRAFT_234217 SELMODRAFT_234864 SELMODRAFT_234867 SELMODRAFT_403117
PPP112274238 112281069 112282025 112282288 112283371 112283376 112284135 112290441 112291985
CRECHLRE_01g048350v5 CHLRE_02g098000v5
VCNVOLCADRAFT_117611 VOLCADRAFT_58383 VOLCADRAFT_64710
MNGMNEG_2048 MNEG_2659 MNEG_2661 MNEG_3530 MNEG_3531 MNEG_7397
CSLCOCSUDRAFT_13500 COCSUDRAFT_15802 COCSUDRAFT_31812 COCSUDRAFT_41428 COCSUDRAFT_44382 COCSUDRAFT_46774 COCSUDRAFT_48791 COCSUDRAFT_49277 COCSUDRAFT_52258 COCSUDRAFT_53449 COCSUDRAFT_55731 COCSUDRAFT_56572 COCSUDRAFT_64306 COCSUDRAFT_67382
CVRCHLNCDRAFT_136075 CHLNCDRAFT_137118 CHLNCDRAFT_137119 CHLNCDRAFT_142015 CHLNCDRAFT_142964 CHLNCDRAFT_49839 CHLNCDRAFT_52718
APROF751_0360 F751_2558 F751_3329 F751_3842 F751_4276 F751_5486 F751_5753 F751_6691
OLUOSTLU_3863 OSTLU_4036 OSTLU_42201
OTAOT_ostta04g01745 OT_ostta20g00100
BPGBathy08g02370 Bathy14g01780 Bathy18g00630
MISMICPUN_58085 MICPUN_83090
MPPMICPUCDRAFT_15943(JGI:MicpuC2_15943) MICPUCDRAFT_31367(JGI:MicpuC2_31367) MICPUCDRAFT_3588(JGI:MicpuC2_3588) MICPUCDRAFT_3730(JGI:MicpuC2_3730)
NCRNCU08412
NTENEUTE1DRAFT64492(NEUTE1DRAFT_64492)
SMPSMAC_04545 SMAC_04726 SMAC_08144
PANPODANSg1146 PODANSg580 PODANSg7509
TTTTHITE_2114474 THITE_2117076 THITE_2124772
MTMMYCTH_74462 MYCTH_84297 MYCTH_99077
CTHRCTHT_0000550 CTHT_0011220
MGRMGG_05844 MGG_11999
PPEIPpBr36_02669 PpBr36_04116
PGRIPgNI_02240 PgNI_11178
TMNUCRPA7_3410 UCRPA7_3741
SSCKSPSK_05288 SPSK_09198
FGRFGSG_04678 FGSG_11066
FPUFPSE_02414
FPOAFPOAC1_009784
FVNFVRRES_04165 FVRRES_08143 FVRRES_10436
FVRFVEG_03463 FVEG_12423
FOXFOXG_13111 FOXG_13531 FOXG_14629 FOXG_15387
NHENECHADRAFT_105868 NECHADRAFT_106281 NECHADRAFT_89136
FFCNCS54_00192200 NCS54_00473700 NCS54_00476300 NCS54_00979000
FKRNCS57_00190500 NCS57_00478500 NCS57_00501700 NCS57_00512900
FMUJ7337_003271 J7337_003482 J7337_007760
TRETRIREDRAFT_56996(man5a) TRIREDRAFT_71554
TRRM419DRAFT_122377 M419DRAFT_32448
PCHMVFPPC_13528
PLJVFPFJ_01019 VFPFJ_04315 VFPFJ_11541
PTKZJDV02_004679
VALVDBG_03176 VDBG_03935 VDBG_05535 VDBG_07745 VDBG_09134
VDAVDAG_01164 VDAG_02085 VDAG_07285 VDAG_07477 VDAG_09613
CFJCFIO01_00967 CFIO01_03905 CFIO01_04912 CFIO01_06221 CFIO01_06666
CLUPCLUP02_04842 CLUP02_07628 CLUP02_14387 CLUP02_15744
CHIGCH63R_00348 CH63R_03989 CH63R_05196 CH63R_06362 CH63R_13199
SAPOSAPIO_CDS2290 SAPIO_CDS3080 SAPIO_CDS5712
ELAUCREL1_1714 UCREL1_2734 UCREL1_31 UCREL1_3536 UCREL1_824
PFYPFICI_07215 PFICI_10078
SSLSS1G_00746 SS1G_08208
BFUBCIN_02g07520 BCIN_03g01440 BCIN_12g00950
MBEMBM_07055 MBM_08386 MBM_09831
PSCOLY89DRAFT_349946 LY89DRAFT_580672 LY89DRAFT_637592 LY89DRAFT_647855 LY89DRAFT_749482
GLZGLAREA_02348 GLAREA_04608 GLAREA_09965
ANIAN3297.2 AN3326.2 AN3336.2 AN3358.2 AN6427.2 AN7413.2 AN7639.2 AN9276.2
AFMAFUA_7G01070 AFUA_8G07030
ACTACLA_044470 ACLA_066420
NFINFIA_099770 NFIA_113780
AORAO090010000122 AO090011000055 AO090038000444
ANGAn05g01320 An15g07760
AFVAFLA_007417 AFLA_008923 AFLA_013662
ALUCAKAW2_60022A(MAN26A) AKAW2_81270A
APUUAPUU_21961S APUU_31404S(MANA1) APUU_40025S APUU_41330S APUU_51452A
PCSN7525_001766 N7525_005557 N7525_007027 N7525_007952
PDPPDIP_55030
POUPOX_b01946 POX_e07224 POX_h09767
TMFEYB26_009725
TRGTRUGW13939_00852 TRUGW13939_08112 TRUGW13939_10108 TRUGW13939_11649
PNOSNOG_02907 SNOG_07878 SNOG_09571 SNOG_14280(SNOG_14279)
PTEPTT_14837 PTT_16127 PTT_19611
BZECOCCADRAFT_103780 COCCADRAFT_87996 COCCADRAFT_96421
BSCCOCSADRAFT_158578 COCSADRAFT_180762 COCSADRAFT_36887
BORCOCMIDRAFT_106074 COCMIDRAFT_79324 COCMIDRAFT_86945 COCMIDRAFT_98488
AALTCC77DRAFT_1016320 CC77DRAFT_906789 CC77DRAFT_927528 CC77DRAFT_997212
ARABEKO05_0000107 EKO05_0000248 EKO05_0002705 EKO05_0006607 EKO05_0011183
PFJMYCFIDRAFT_186316
FFUCLAFUR5_08582 CLAFUR5_09344
BCOMBAUCODRAFT_28253
NPAUCRNP2_10453 UCRNP2_1648
TASAA1Q1_06648
PPLPOSPLDRAFT_121831 POSPLDRAFT_134772 POSPLDRAFT_134778
TVSTRAVEDRAFT_161823 TRAVEDRAFT_68212
DSQDICSQDRAFT_132822 DICSQDRAFT_176740 DICSQDRAFT_63350
PCOPHACADRAFT_168586 PHACADRAFT_248589
SHSSTEHIDRAFT_125463 STEHIDRAFT_169779 STEHIDRAFT_74462
HIRHETIRDRAFT_102070 HETIRDRAFT_153422 HETIRDRAFT_60397 HETIRDRAFT_62063
PSQPUNSTDRAFT_111907 PUNSTDRAFT_133005 PUNSTDRAFT_154760
ADLAURDEDRAFT_109188 AURDEDRAFT_114381 AURDEDRAFT_153959 AURDEDRAFT_187539 AURDEDRAFT_56289 AURDEDRAFT_69168 AURDEDRAFT_82949
FMEFOMMEDRAFT_138372 FOMMEDRAFT_161643 FOMMEDRAFT_18255 FOMMEDRAFT_83129
GTRGLOTRDRAFT_110405 GLOTRDRAFT_114574 GLOTRDRAFT_118009 GLOTRDRAFT_135369
RSXRhiXN_06476 RhiXN_06477 RhiXN_11132
LBCLACBIDRAFT_292256 LACBIDRAFT_294893
CCICC1G_02860 CC1G_04257 CC1G_06771 CC1G_09314 CC1G_09340
ABPAGABI1DRAFT111268(AGABI1DRAFT_111268) AGABI1DRAFT112644(AGABI1DRAFT_112644)
ABVAGABI2DRAFT190490(AGABI2DRAFT_190490) AGABI2DRAFT192609(AGABI2DRAFT_192609)
PCUBJR316_0008417
MPRMPER_06924
MRRMoror_1252 Moror_16096 Moror_3211 Moror_3215 Moror_6540
MOREE1B28_001152 E1B28_006232 E1B28_008802 E1B28_011914
SCMSCHCO_02635181(SCHCODRAFT_02635181)
CPUTCONPUDRAFT_119678 CONPUDRAFT_180574 CONPUDRAFT_79872
SLASERLADRAFT_355683 SERLADRAFT_361086 SERLADRAFT_362078 SERLADRAFT_465536 SERLADRAFT_480589 SERLADRAFT_480672
UMAUMAG_01604
PFPPFL1_03739
SGRAEX895_004395
PGRPGTG_00599 PGTG_11088 PGTG_11094
PTRCPtA15_9A394
PSTRPst134EA_000597 Pst134EA_003426
MLRMELLADRAFT_32209 MELLADRAFT_71967 MELLADRAFT_90252
ACANACA1_149090 ACA1_339390
PIFPITG_09185 PITG_09192
PSOJPHYSODRAFT_347994 PHYSODRAFT_524701
SPARSPRG_00689
EHXEMIHUDRAFT_208759 EMIHUDRAFT_225848
EECEcWSU1_01733(gmuG)
ELGBH714_05025
DDDDda3937_02137
DSOA4U42_06555
CEDLH89_14950
XCCXCC1778
XCBXC_2458
XCAxcc-b100_2486(manA)
XCPXCR_2021
XCVXCV1826
XAXXACM_1819
XACXAC1796
XCIXCAW_02609
XCTJ151_01952
XCJJ158_01940
XCUJ159_01940
XCNJ169_01949
XCWJ162_01940
XCRJ163_01940
XCMJ164_01940
XCFJ172_01943
XFUXFF4834R_chr19250
XAOXAC29_09020
XORXOC_2180
XOZBE73_10360
XVEBJD12_00055
XPEBJD13_07590
XHRXJ27_02385
XGABI317_14090
XPHXppCFBP6546_19295(XppCFBP6546P_19295)
XVAC7V42_12970
XANAC801_09075
XARXB05_04035
XHYFZ025_00415
XEUXSP_001895
XHDLMG31886_25110(man5A)
XPRMUG10_22965
XDYNYR95_10440
PSUPsesu_0448
PSUWWQ53_05085
PDDMNQ95_03855
LYJFKV23_01325
THESFHQ07_10740
TCNH9L16_02590
VFUvfu_B00526 vfu_B00528
VFLAL536_06080 AL536_06090
VGABSQ33_10390
VSRVspart_00311(manA_1)
VRURND59_04515
ALEAV939_12175 AV939_12220
ALZAV940_11940 AV940_11985
GAGGlaag_3288 Glaag_3297
PMESFX988_01604 FX988_01613
CATEC2869_05795 C2869_05895
AGQLQZ07_22360 LQZ07_22470
CJACJA_0236(man26C) CJA_0244(man5D) CJA_2475(man5B) CJA_2480(man26B) CJA_2770(man26A) CJA_3338(man5A) CJA_3470(man5C)
CEBB0D95_02705 B0D95_02775 B0D95_09200 B0D95_16680
CELLCBR65_04135 CBR65_07200 CBR65_07645 CBR65_11805 CBR65_15160 CBR65_16540 CBR65_20465
CEKD0B88_02290 D0B88_02480 D0B88_05425 D0B88_05675 D0B88_10935 D0B88_17495
CEGD0C16_01460 D0C16_01465 D0C16_01470 D0C16_01475 D0C16_01780 D0C16_06385 D0C16_09715 D0C16_14135 D0C16_14175 D0C16_14850 D0C16_15165 D0C16_18800 D0C16_22765
SDESde_0064(man5N) Sde_0509(man5P) Sde_0656(man5O) Sde_2541(man5Q) Sde_3691(man26A)
TTUTERTU_0149 TERTU_2311 TERTU_2894 TERTU_4094 TERTU_4344 TERTU_4415
SAGAM5M_16790 M5M_16800
MARQMARGE09_P2693 MARGE09_P2964
GILNHM04_07325 NHM04_09035 NHM04_09985
MKEOOT55_12870
MTHDA3224_13320
MICCAUP74_03275 AUP74_03276
MBRGPVT68_08895
HALCEY643_17610
MMTMetme_4230
HCHHCH_00087 HCH_03733
HAHEENC22_00430 ENC22_13665
HAHHO5O45_24930
ZPLZBT109_1247
GSNYC6258_03986 YC6258_04979
RFOREIFOR_01067
ASIMFE240_04395
FCEJN531_000205
PMEGFNZ07_05025
PBHAAW51_0515 AAW51_2458
MASSCR152_10365 CR152_23640
MASYDPH57_01500 DPH57_04960
MANCIV454_05020 IV454_23735
MFYHH212_06805
MASZC9I28_17010 C9I28_20650
MALIEYF70_02975 EYF70_06590
MUMFCL38_10730 FCL38_12185
MFLAGO485_07225
MPLIE1742_04355 E1742_07725
TCTPX653_02195 PX653_05730
DUGHH213_01680 HH213_18670
DZOSR858_17840
TMJP0M04_07680 P0M04_20360
EHBE7V67_014905 E7V67_018385
ETBN7L95_27570
NMUNmul_A2048
FAMOYT1_ch1949
NIVJY500_02725
MMEILRP31_27065
RLEpRL110397
RLGRleg_6731
RLBRLEG3_14785
RLNJ0663_27580
RRGJ3P73_30135
RLWRlegWSM1455_04440
RBWRLCC275e_04470
RIFU5G49_000881
MNOMnod_6857
MPARF7D14_17200
CCRCC_0801
CCSCCNA_00843
CAKCaul_1040
CSECseg_3572
CFHC1707_10860 C1707_15825
CAUFCSW63_19150
BRLBZG35_09065
BVITJIP62_03190
BALBM8231_07740 M8231_11670
AEXAstex_2880
SPHITS85_01360 TS85_01390 TS85_09230
SMYBJP26_18345 BJP26_18350
SPLMBXU08_02495
SPHCCVN68_06785
SRHIH9L12_00340
SDHH9L15_00785
SSUAFPZ54_11515
SHANPPZ50_16280
SSAGKV697_00165 KV697_00225
SPHLLPB140_03620
SPHSETR14_13065
CMANA9D14_07180
POTE2E27_07750
SMUCJL100_006735
MAESGa0123461_0906
MFNGa0123462_1417
DASDaes_3229
AFWAnae109_4201
MXAMXAN_4073
MSDMYSTI_03856
MYMA176_002824 A176_007288
MFBMFUL124B02_20730
MYXQEG98_21820
CCXCOCOR_06666
MMASMYMAC_003995
SURSTAUR_7274
AGEAA314_01832
AVMJQX13_05820 JQX13_21960 JQX13_41075 JQX13_47760
MBDMEBOL_000513 MEBOL_000897 MEBOL_002127 MEBOL_004303 MEBOL_007857
CFUSCYFUS_003189 CYFUS_007346 CYFUS_009346
SCLsce6007 sce8082(manB)
SCUSCE1572_35690 SCE1572_48930
SAMYDB32_002112
PCAYFRD00_24980
BSUBSU05880(gmuG)
BSRI33_0676
BSLA7A1_0849 A7A1_1392 A7A1_2761
BSHBSU6051_05880(gmuG)
BSYI653_02955
BSUTBSUB_00646(gmuG)
BSULBSUA_00646(gmuG)
BSUSQ433_03345
BSOBSNT_06953(ydhT)
BSNBSn5_03860 BSn5_14475
BSQB657_05880(gmuG)
BSXC663_0571(gmuG)
BSPU712_02945
BSSBSUW23_03010(gmuG)
BSTGYO_0846
BITBIS30_13535
BLIBL01229(celD) BL05063(ydhT)
BLDBLi00735(gmuG) BLi01883(celD)
BLHBaLi_c08230(gmuG) BaLi_c19170(celD)
BAYRBAM_035930
BAQBACAU_3615(ydhT)
BYABANAU_3775(ydhT)
BAMPB938_18405
BQYMUS_4268(ydhT)
BAMLBAM5036_3513(gmuG)
BAMARBAU_3722(gmuG)
BAMNBASU_3501(gmuG)
BAMBBAPNAU_3789(ydhT)
BAMTAJ82_20280
BAMYV529_38660(ydhT)
BMPNG74_03768(gmuG)
BAOBAMF_3705(gmuG)
BAZBAMTA208_02345 BAMTA208_19595(ydhT)
BQLLL3_04023(gmuG)
BXHBAXH7_00487 BAXH7_04018(man)
BAMIKSO_001130
BAMCU471_37420
BAMFU722_19130
BVMB9C48_18365
BSONS101395_00926(gmuG) S101395_03069 S101395_04426
BHTDIC78_06915
BMOJHC660_06280(gmuG)
BIQAN935_03050 AN935_12995
BSTRQI003_03240(gmuG)
BPUBPUM_1561
BPUMBW16_08670
BPUSUP12_08105
BGYBGLY_0590 BGLY_1877
BXIBK049_00270
BALTCFN77_08490
BAERBAE_15700
BSAFBSL056_08100
BCABEFK13_03460
BRYM0696_03285
BJSMY9_0651
BACWQR42_07965
BACPSB24_10780
BACBOY17_01625
BACYQF06_01860
BACLBS34A_06730(gmuG)
BALMBsLM_0614 BsLM_2602
BZHNF868_07325
BAEIRE735_11530
BCOBcell_1368
BMQBMQ_1126
BCLABC0320
BGIBGM20_18030
PCALBV455_01549
AXLAXY_08250 AXY_22530
GRCGI584_18095
GCSMUN88_01900
MEKUHUW50_16790
TEIQS257_18625
ALKLMM271_09780
PJDPjdr2_0674
GYMGYMC10_1236 GYMC10_2436
PPYPPE_00557 PPE_00597 PPE_01136 PPE_03072 PPE_04361
PPMPPSC2_02615(ydhT1) PPSC2_03075(maNB) PPSC2_03345(manA3) PPSC2_05870(manA5) PPSC2_12860(celN) PPSC2_15985(ydhT3) PPSC2_22815(celA7)
PPOPPM_0459(ydhT1) PPM_0557(maNB) PPM_0613(manA3) PPM_1107(manA5) PPM_2466(celN) PPM_3238(ydhT3) PPM_4528(celA7)
PPOLX809_02830 X809_05885 X809_28150 X809_32425 X809_39295
PPQPPSQR21_005920(manB) PPSQR21_006420 PPSQR21_006970 PPSQR21_011970 PPSQR21_025410 PPSQR21_032950 PPSQR21_036480 PPSQR21_046130
PPOYRE92_06015 RE92_08635 RE92_08860 RE92_09315 RE92_14440 RE92_20755 RE92_23915
PMSKNP414_01327 KNP414_02114 KNP414_02118 KNP414_04275 KNP414_04638 KNP414_04681 KNP414_05546
PMQPM3016_1648 PM3016_2401 PM3016_2405 PM3016_3709 PM3016_4049 PM3016_4090 PM3016_4915
PMWB2K_08365 B2K_12170 B2K_19295 B2K_21035 B2K_21240 B2K_25460
PTAHPL003_04315 HPL003_05715 HPL003_13935 HPL003_24910
PSABPSAB_01875 PSAB_04790 PSAB_04795
PDUPDUR_06065 PDUR_06070 PDUR_13495
PBDPBOR_04920 PBOR_05560 PBOR_21890 PBOR_26925
PGMPGRAT_05640 PGRAT_08320 PGRAT_09255 PGRAT_24340
PODPODO_04750 PODO_04755 PODO_18770 PODO_19980 PODO_23065
PAENP40081_05850 P40081_22280 P40081_26410 P40081_28310
PAEFR50345_04600 R50345_04605 R50345_22815
PAEQR50912_05160 R50912_20385 R50912_25020
PSTEPSTEL_01805 PSTEL_05795 PSTEL_08405 PSTEL_20190 PSTEL_26290
PAEAR70723_04675 R70723_19950 R70723_24260
PAEER70331_04680 R70331_18850 R70331_23120
PAEHH70357_05395 H70357_25710 H70357_26270
PAEJH70737_04860 H70737_04865 H70737_22865
PBJVN24_20500
PIHUB51_17340
PRIPRIO_1194 PRIO_1195 PRIO_1218 PRIO_1710 PRIO_1712 PRIO_1944 PRIO_3317 PRIO_5085
PSONJI735_00480 JI735_14150 JI735_14265 JI735_16750 JI735_18045 JI735_24050
PPEOABE82_03090 ABE82_05975 ABE82_12475 ABE82_16445 ABE82_20505 ABE82_22930
PBVAR543_12180 AR543_15720
PXLBS614_12370 BS614_17280 BS614_20735
PYGAWM70_00835
PSWUSY83_10220 SY83_21425
PDHB9T62_01885 B9T62_04215 B9T62_37570 B9T62_38195
PIBBBD41_08615 BBD41_27510
PCXLPB68_08345 LPB68_13055
PKBB4V02_01115 B4V02_02460 B4V02_09005 B4V02_19235 B4V02_23745
PAIHASL14_05795 ASL14_13585 ASL14_14985 ASL14_21940
PLWD5F53_23375
PLENEIM92_05385 EIM92_05410 EIM92_14910 EIM92_16110
PPSCEHS13_07855 EHS13_17400 EHS13_21180 EHS13_27495
PALBEJC50_04600 EJC50_20450
PPRTET464_12255
PBACHUB98_02955
PRZGZH47_02835 GZH47_13720 GZH47_15505 GZH47_17900 GZH47_17905 GZH47_20025 GZH47_21340 GZH47_23420 GZH47_29395
PSOPKP014_08315 KP014_16660
PTRIKDC22_04905 KDC22_07225 KDC22_17205 KDC22_19900 KDC22_24570
PALRHGI30_04235 HGI30_05340
PKAPQ456_02900 PQ456_13275
PMAHPTQ21_13760 PTQ21_18805 PTQ21_23545
PAMYP9222_24040
PMAELMZ02_00920 LMZ02_18020
PWNQNH46_06260 QNH46_12600
PPOGQPK24_13685
PHKSK066_13515
PNKAASFL403_03815 AASFL403_05755 AASFL403_16240
PPABKET34_09120 KET34_14895
TCOTheco_1549 Theco_2266 Theco_2267
COHEAV92_13120
CCHLFPL14_19700
SACAFFV09_07350
SGAGALLO_0162
SGGSGGBAA2069_c01800
SGTSGGB_0206(gmuG)
SRUMGPZ88_05395
CACCA_C0332(manB)
CAESMB_G0340(manB)
CAYCEA_G0343(manB)
CCBClocel_1134 Clocel_1947 Clocel_2575 Clocel_2600 Clocel_2607 Clocel_3099 Clocel_4119 Clocel_4124
CLBClo1100_0407 Clo1100_1316 Clo1100_1420 Clo1100_1828 Clo1100_1849 Clo1100_1905 Clo1100_3751
CSRCspa_c18630
CSBCLSA_c27120
CLTCM240_1811
CACECACET_c06660(celH)
CBUTATN24_06355 ATN24_14105
CFMBJL90_13290
CMAHC1I91_04495 C1I91_26405
CRWCROST_006300
CFBCLFE_042270
CAUNCLAUR_023640
CTHCthe_0032 Cthe_0821 Cthe_2811
CTXClo1313_0399 Clo1313_1398 Clo1313_2202
CCLClocl_0901 Clocl_1564 Clocl_1824
HSCHVS_09525(manA2) HVS_16090(manA3)
CCECcel_0379 Ccel_0429 Ccel_0752 Ccel_1551
RHEREHE19_005535 EHE19_009740 EHE19_014385 EHE19_014405
RPAYP0092_02170 P0092_10550 P0092_10980
CSSCst_c11340(manA1)
CSDClst_1086
ESRES1_03030 ES1_05570 ES1_09000 ES1_14270 ES1_16870 ES1_18930 ES1_20220
ESUEUS_02090 EUS_07490 EUS_11000 EUS_12390 EUS_14880 EUS_21570 EUS_25310
CCELCCDG5_1678
RALRumal_0299 Rumal_0317 Rumal_0327 Rumal_0484 Rumal_0863 Rumal_1363 Rumal_1368 Rumal_2064 Rumal_2599 Rumal_3152
RCHRUM_05910 RUM_15270 RUM_21270 RUM_21650 RUM_22250
RUSRBI_I00494 RBI_I00637(manA) RBI_I00793 RBI_I01651 RBI_I01906
DEDDHBDCA_p1061 DHBDCA_p1063
DFGB0537_15285
RIXRO1_41120
RIMROI_01180
RRKH8S51_017800
COOCCU_02230 CCU_18770
CEVLK421_02945 LK421_07230
BYLA4V09_07525
CPYCphy_1071 Cphy_2128 Cphy_2276
ACELacsn021_08550 acsn021_18570
CLEClole_1102 Clole_1631 Clole_1968 Clole_3357
CEWEKH84_08255 EKH84_10685 EKH84_11980 EKH84_20015
VPYHZI73_02995
AMIJEQM06_04055
AMICAmi3637_02550
AMTAmet_1530
CSTCLOST_0902
TTMTthe_0134
TSHTsac_0691 Tsac_1166
MASMahau_1112
CSCCsac_0663 Csac_1077 Csac_1080
ATEAthe_1859 Athe_1865
COBCOB47_0179 COB47_0983 COB47_1669
CHDCalhy_1165 Calhy_2438
CKICalkr_0162 Calkr_1597
CLCCalla_0017 Calla_0987 Calla_2166
CKNCalkro_0851 Calkro_0856 Calkro_1144
CCHAELD05_09465 ELD05_11640
CMOROTK00_002123
CADCuri_c21530(celH)
SRISELR_19210
SELEADJ74_04045
SELOAXE86_06150
SELTBCS37_00200
PFTJBW_04414
MANAMAMMFC1_01858(celH)
AHKNCTC10172_01384
MSAMycsm_06519 Mycsm_06521
MNED174_18375
MYNMyAD_18020
MDUMDUV_14860
MPOFMPOR_25370
MDFK0O62_18360
MGROFZ046_08645 FZ046_25050
ASDAS9A_2441
NBRO3I_014800
NSRNS506_03421
NHUH0264_16770
RERRER_13020
REYO5Y_06090
REBXU06_06360
RQIC1M55_06580
ROPROP_25950 ROP_54670
RPYY013_03040 Y013_07000 Y013_11330 Y013_15450
RBYCEJ39_13790 CEJ39_22185
RAVAAT18_02295 AAT18_12695 AAT18_21160
RRZCS378_02415 CS378_10490 CS378_18225
RHQIM25_03040 IM25_17020 IM25_21030
RHODAOT96_16975
RRT4535765_02352
RTMG4H71_13420
RKOJWS14_15090
ROZCBI38_24275 CBI38_28335
RPSKJWS13_14625 JWS13_29765
RGORNMQ04_10310
REQREQ_46840
PDEFP9209_03910
GBRGbro_0982
GORKTR9_0886 KTR9_1952
GTABCM27_05450 BCM27_10475
GRUGCWB2_04655 GCWB2_15255(celH2)
GOMD7316_04568
GAVC5O27_00495 C5O27_12875
GODGKZ92_04295 GKZ92_14075
GOILK459_14070
GHNMVF96_04575 MVF96_09875
GAMIIHQ52_17955
DLUA6035_10180
SCOSCO0554(manA) SCO6234(manA)
SGRFSGFS_096010
SCBSCAB_16551 SCAB_78881 SCAB_82021
SSXSACTE_2347
SVLStrvi_5490
SRCM271_44965
SMALSMALA_0561
SSOII1A49_06385
SFASfla_4025
SBHSBI_09150
SVESVEN_0109 SVEN_6894 SVEN_6902 SVEN_6905
SDVBN159_5046
STRPF750_2698
SLVSLIV_06970(celA) SLIV_35170
SGUSGLAU_25530 SGLAU_28405
SCWTU94_04450
SXISXIM_49310
STRCAA958_33630
SAMBSAM23877_4871(manA) SAM23877_5596(srm41) SAM23877_6969
SPRISPRI_0552 SPRI_0824
SCXAS200_38935
SRWTUE45_06438(manA_2)
SLEsle_14000(sle_14000) sle_55310(sle_55310) sle_59560(sle_59560)
SRNA4G23_00338(manA_3)
STSIA4E84_04775
SPHWNFX46_23810
SLSSLINC_1228
STRDNI25_01330
SNWBBN63_06890
SAUOBV401_06615
SSIAA7J05_02570
SGEDWG14_04379 DWG14_07307(manA_2)
SGDELQ87_35630
SCYAEJ357_42890
SASTCD934_30235
SVNCP980_22175
SNKCP967_01465 CP967_21920
SHAWCEB94_05270
SGALCP966_00930
SPADDVK44_32610
SAQUEJC51_05095
SPHVF9278_05380
SFUGCNQ36_04175
SPACB1H29_02170 B1H29_03780
STSUB7R87_21145
SCHACP983_39955
SCOECP976_04755
SHUNDWB77_00472(manA_1)
SHARHUT13_24845
SFEUIM697_26915
SVDCP969_06640
SFBCP974_01765
SPRACP972_04820
SROIIAG44_36480 IAG44_39250
SGJIAG43_24585 IAG43_24805 IAG43_25030
SDDD9753_01445
SACTDMT42_29510
SMAOCAG99_02395
SLFJEQ17_05165
SDECL3078_05450 L3078_06945
SAKBK1J60_38525 K1J60_40575
SCAEIHE65_38655 IHE65_40820
SCIRSTRCI_003602
SDRZNEH16_20200
SJNRI060_38590
SFIYF0344_02440
SKGKJK29_35640
SCOAQU709_39455
SLAIP8A22_24920
SCHGNRO40_23045
KAUB6264_07435
KITCFP65_4095
KISHUT16_16250
STRIC7M71_017580 C7M71_021075
LXLKDY119_03485 KDY119_03487
LXYO159_27910
LEIFHF024_17700
LSEF1C12_16195
MIMAKG07_09985
MINVT9R20_01815
RFSC1I64_16585 C1I64_16625
CQFGBG65_16540
FRPAX769_13455
FSBGCM10025867_09650
SALAESZ53_01735
LYDD7I47_07875
PLAPEAO79_06375 EAO79_06480
MANTBHD05_09940
GLNF1C58_08640
GARAOZ07_17490
JDEJden_2228 Jden_2229
ALXLVQ62_12305
XCEXcel_0504 Xcel_2802
IDOI598_1980(manA_1)
CCEUCBR64_01710 CBR64_01715 CBR64_11685
CPRTFIC82_008335
SANWG7063_04415 G7063_10220
CFLCfla_2811 Cfla_3193
CFICelf_0862
CGACelgi_0311 Celgi_2637
CEZCBP52_10310 CBP52_15520
CELZE5225_03685 E5225_03825
CEJGC089_03930
CELHGXP71_12080 GXP71_12270 GXP71_15330
CIRALFM56_04035
CPALF1D97_05105 F1D97_17090
CDONKKR89_13905
CWANKG103_14245
CFENKG102_14195
CWNNP075_14595
CCHENP064_14475
CXIENP048_14230
AUSIPK37_06785
PPCHMPREF9154_1828
ARUBJ5A65_06490
NCANoca_2491
NANOG5V58_11805 G5V58_11820 G5V58_11825
TFUTfu_0900
THAONI17_001840
TALXFOF52_01230
NFEHUT17_02855
NEXNE857_15070
NECKGD82_15110
NAKEKGD83_13295
NCGKGD84_02750 KGD84_13735
STRREKD16_00235(manA1)
SNAHOUQ99_16310
SROSros_0934
NOABKM31_30105 BKM31_30110 BKM31_49460
NOWGBF35_48645 GBF35_49840
NCXNocox_38655(manA2)
NGNLCN96_25975 LCN96_52040
NFSOIE67_52290
TBITbis_0925
MHAIOHB01_20085
FSYFsymDg_2977
FRIFraEuI1c_4610
ACEAcel_0616
NAKAH7F38_06040 H7F38_06050 H7F38_13020
AMDAMED_7413
AMNRAM_38105
AMMAMES_7302
AMZB737_7302
AABA4R43_06415
AMYYYIM_19770(manA2)
AORISD37_16955
APRTMUY14_00845
PBROHOP40_15570
APRECNX65_09135 CNX65_20775
AMIAmir_1830 Amir_4152
SSYIEKG83_12065 EKG83_20685 EKG83_22410 EKG83_33405 EKG83_43250
KALKALB_4935
KBUQ4V64_02150
KPHYAOZ06_45685 AOZ06_50960
LEDBBK82_33585 BBK82_33980 BBK82_37940 BBK82_38055 BBK82_42255
AHMTL08_12195
ACTIUA75_13100
ACADUA74_13020
AHGAHOG_12310(manA1)
ACTAC1701_02800
ACTUActkin_03813(manA_1)
CROSN8J89_16995
MAUMicau_1708 Micau_3637
MILML5_1968
MICBMicB006_4701
MTUACSH63_15660
MICHFJK98_08930
MTEMGCE86_14095 GCE86_14105
MCABHXZ27_09870
MSAGGCM10017556_10380 GCM10017556_42510 GCM10017556_50390
VMAVAB18032_13185
MCRAID554_03680
VERHUT12_09535
MENOJiend_10560
MCHLPVK74_29800
MFEUH1D33_11985 H1D33_15445
MPRNQ3V37_29540
MHAWRMN56_02730
ASEACPL_3652 ACPL_3855(manA) ACPL_3874 ACPL_3879 ACPL_4904
AMSAMIS_23050 AMIS_40420 AMIS_59950
ACTNL083_5388
AFSAFR_13800 AFR_15290 AFR_18915
ACTSACWT_3524 ACWT_3727 ACWT_3746 ACWT_3751 ACWT_4774
AIHAiant_84190 Aiant_89380
ACTLL3i22_048720 L3i22_053440
ASICQ0Z83_015660 Q0Z83_020970 Q0Z83_050350 Q0Z83_058070
AOUACTOB_004327 ACTOB_004497 ACTOB_005479
PLKCIK06_00185 CIK06_09835
PLABC6361_04175 C6361_25565 C6361_28680
PLATC6W10_00705 C6W10_13285 C6W10_17835
PFLAPflav_022780 Pflav_035650
PSUUPsuf_047960 Psuf_079840 Psuf_087710
ATLAthai_34730
PRYPrubr_45610 Prubr_59870
CATICS0771_02070 CS0771_27670 CS0771_43860 CS0771_62390 CS0771_74210
DVCDvina_13110 Dvina_17945 Dvina_21285 Dvina_35850 Dvina_38960 Dvina_45420 Dvina_45445
DFUDfulv_32760 Dfulv_40005 Dfulv_40190
DROSDrose_19310 Drose_24265 Drose_30350 Drose_30410
DAURDaura_12145 Daura_17555 Daura_28235 Daura_43730 Daura_43775
DMATDmats_12675 Dmats_16915 Dmats_30675 Dmats_33895 Dmats_39785 Dmats_39810
NHYJQS43_18935
CCAZCOUCH_24875
SNASnas_3531
GLYK3N28_09975 K3N28_17800
BADBAD_1030
BADLBADO_0083
BLABLA_0648
BLCBalac_1450
BLTBalat_1450
BBBBIF_00941
BBCBLC1_1405
BNMBALAC2494_01288
BLVBalV_1405
BLWW7Y_1448
BLSW91_1479
BANIBl12_1362
BANLBLAC_07295
BANMEN10_07335
BDEBDP_1427 BDP_2126
BDNBBDE_1360 BBDE_1997
BSCABBSC_0164 BBSC_0167
BEUBE0216_09925
CYNCyan7425_2272
CEPCri9333_0127
GLPGlo7428_3605
CYJCyan7822_0916
OACOscil6304_2275
ANAalr0290
ANBANA_C11786
CALTCal6303_2231 Cal6303_2860
CALHIJ00_23775
RIVRiv7116_3225
FISFIS3754_19670(manA)
DOUBMF77_04383
DFSHGD76_00620
CTHEChro_1659 Chro_2951
PLPPle7327_1341
HAUHaur_0324 Haur_1626
TTRTter_2698
FGIOP10G_0122 OP10G_2794 OP10G_4315
OTEOter_0031 Oter_3714 Oter_4304 Oter_4515
OBGVerru16b_00282 Verru16b_01804(manA) Verru16b_01856
VBHCMV30_09270
SLOMPXH66_13645
OBTOPIT5_20830
TTFTHTE_2137
LPAVPLANPX_1782 PLANPX_1788
PNDPla175_22240 Pla175_22330(manA_1)
AGVOJF2_23590
PHMPSMK_15240(manA)
TSUTresu_1057
TBETrebr_1918
STASTHERM_c12480
STQSpith_1286
TPXTurpa_1015
ACMAciX9_1354
GMAAciX8_2855
PFERIRI77_31875
FSUFisuc_0727 Fisuc_0729 Fisuc_0730 Fisuc_1266 Fisuc_1688 Fisuc_2933
FSCFSU_0196 FSU_1165 FSU_1729 FSU_2181
GBAJ421_0358
BTHOBtheta7330_00589(manA)
BFRBF0839 BF0840 BF0846
BFSBF9343_0729 BF9343_0736(manA)
BFGBF638R_0822(manA) BF638R_0823 BF638R_0829(manA)
BFBVU15_03535 VU15_03540 VU15_03570
BHLBache_0228 Bache_0234
BXYBXY_21910
BOABovatus_02927(manA_1) Bovatus_02928(manA_2)
BCELBcellWH2_02024(manA_1) BcellWH2_02025(manA_2) BcellWH2_02031 BcellWH2_03040(manA_3)
BZGC4H11_10940
BHFC3V43_14535 C3V43_14580
BISDXK01_001900 DXK01_001935
BUNBun01g_02490 Bun01g_02620 Bun01g_02680
BHUMJXR92_001590 JXR92_001655 JXR92_001685
BSABacsa_1708 Bacsa_1713 Bacsa_1714
BDOEL88_18305 EL88_18330
PBTING2E5B_2181 ING2E5B_2182
PSACPSM36_3112 PSM36_3113 PSM36_3212
DYSG7050_02425 G7050_02440 G7050_02465 G7050_02470
DYHG7051_02830 G7051_02845 G7051_02870 G7051_02875
PPNPalpr_1818
PDIBDI_0060
PARCCI960_03410
DUNFDZ78_08820 FDZ78_08845 FDZ78_08855
BVSBARVI_08475
COPRCop2CBH44_30820
PMZHMPREF0659_A5424
PDNHMPREF9137_1942 HMPREF9137_1950
PROHMPREF0669_01845
PFUSADJ77_04205
PJECRM71_02275
PMUFJ4864_09110 J4864_09120 J4864_09540
PHISJ5A62_10975
PHERprwr041_21250 prwr041_21260 prwr041_21340
PVFJ5A55_06265 J5A55_08310 J5A55_08600 J5A55_08610
PSCJJ4856_07405
PRUPRU_1726
PCOILK433_11795 LK433_11820
POCNCTC13071_01503(manA_1) NCTC13071_01504 NCTC13071_01508(manA_2)
PBYL6471_05530 L6471_05555 L6471_05610
SHOIKUA50_002270 KUA50_002310
SBAOL6469_10265 L6469_10290 L6469_10350
AFDAlfi_1676
AOKA3BBH6_12770 A3BBH6_12880 A3BBH6_12940 A3BBH6_12950
ACOUA5CBH24_10350 A5CBH24_10360
ADAA5CPEGH6_09140 A5CPEGH6_09250 A5CPEGH6_09310 A5CPEGH6_09320
ASENNQ519_08100 NQ519_08105
BACCBRDCF_p1879 BRDCF_p1880 BRDCF_p424(manA)
DORIFH5T_02010 FH5T_02015 FH5T_13025
MCOSGM418_10535 GM418_11610
ANFAQPE_1059
ASXCDL62_01880 CDL62_07290 CDL62_12545
ALKQM9189_11190 M9189_11255
MBASALGA_0931
CPICpin_5393
CBAECOR50_11680 COR50_19245
COYHF329_17085
CSACSIO70_23345 SIO70_26240
NKONiako_4395
FLASY85_04865
ARBA9P82_13755
ARKD6B99_05350
AGIFSB73_16970
ARACE0W69_014590 E0W69_014625
FLNFLA_2852 FLA_5534
PSEGD3H65_07915
PGOFSB84_12430 FSB84_18600
SEDTTEGAF0_03100
HHYHalhy_5777
AUPAsAng_0044260
PGSCPT03_04400 CPT03_04405
PSNPedsa_2975
SHGSph21_0933
SPDRG6053_08110
STHANCTC11429_04419(manA_1) NCTC11429_04420(manA_2)
SMUII6J00_10120 I6J00_10130
SFAEMUK51_12135
SBAMSCB77_13050
SCNSolca_2504 Solca_2505 Solca_2512
MUPA0256_16855
MUCMuYL_2670
MGOTMgSA37_01551 MgSA37_02281(manA_1) MgSA37_03672(manA_2)
MUHHYN43_001775 HYN43_008570
MGKFSB76_00655 FSB76_22485
MRUBDEO27_011130 DEO27_016575
MGOSDIU38_000935 DIU38_009050 DIU38_009825
MDJLLH06_08290 LLH06_13530
MROBHH214_11670
MJJPQO05_07615
MSABSNE25_10845 SNE25_30190
MDAIPZ59_01915
CHUCHU_0353
SLISlin_3032 Slin_6532
SPIRCWM47_04130 CWM47_11860 CWM47_18020 CWM47_34345
SPIKEXU85_34380
SPIBG8759_07555 G8759_13570
STAEHNV11_08650 HNV11_10845
SRHOHH216_01635 HH216_10545
SOQLQ777_19490
RHOZGXP67_08350
DFEDfer_2043
DSNHWI92_08700
DYCNFI80_02440
DFQNFI81_02910
DCNMUK70_03925
LBYLbys_2253 Lbys_3427
RSIRunsl_3643
RUNDR864_07575
FAEFAES_4337 FAES_4349
FIBA6C57_10755 A6C57_10820
ALSDJ013_02650 DJ013_16945
HYPA0257_01725 A0257_01730 A0257_18440
HYZAXW84_13435 AXW84_13455 AXW84_13460
HNVDDQ68_01210 DDQ68_01330 DDQ68_01335 DDQ68_03715 DDQ68_08000 DDQ68_08005
HRSHER32_02525
HTBMTX78_21610
HAEIMUN82_07725
RUFTH63_14890 TH63_14930
RTIDC20_05245 DC20_05265 DC20_05280 DC20_06380 DC20_15435
ADDHUW48_16125
ASWUHUW51_09825
FPFDCC35_09315 DCC35_09355
FLMMY04_5412 MY04_5414 MY04_5418
FLLEI427_17590 EI427_17610 EI427_17620
FYAKMW28_17205 KMW28_21515 KMW28_21525 KMW28_21545
FKAKM029_24985 KM029_25005 KM029_25015
CLITOQ292_12610 OQ292_37695
IRORT717_02100 RT717_05345 RT717_18400
FBTD770_09880 D770_13145 D770_13210 D770_16950 D770_23735
CHKD4L85_32750
FMMLVD15_18660 LVD15_18690
FUALVD17_00390 LVD17_00410 LVD17_00415
FLWLVD16_15545 LVD16_15575 LVD16_22870 LVD16_22900
TPELP0M28_08380
GFLGRFL_0929 GRFL_0934
GRSC7S20_04545 C7S20_04595 C7S20_04615 C7S20_04620
FPSZAMR72_02940 AMR72_02980
FJOFjoh_2729 Fjoh_4953 Fjoh_4957 Fjoh_4958
FJGBB050_02607 BB050_02611(manA)
FBRFBFL15_2433
FATDVK85_01160 DVK85_01180 DVK85_01185
FKIFK004_17225 FK004_17245
FPALHYN49_08485
FMGHYN48_08050
FALBHYN59_00875 HYN59_00880 HYN59_00900
FCRHYN56_18695 HYN56_24385 HYN56_24410 HYN56_24415
FSEDI487_13630 DI487_13635
FNKE1750_12045 E1750_12050 E1750_12075 E1750_16655 E1750_16680
FAKFUA48_00750 FUA48_00765 FUA48_00785
FFLHYN86_20430 HYN86_20455
FENJ0383_16460 J0383_16465 J0383_16485 J0383_22240
FPBNLJ00_19285 NLJ00_24410 NLJ00_24435 NLJ00_24440
FBIL0669_23050 L0669_23075
FHUM0M44_18150 M0M44_23220 M0M44_23240
FPECQ1W71_10860 Q1W71_10880 Q1W71_10885
COCCoch_1704
CHGAXF12_11635
CCYNCGC48_06480
CSTOCGC58_05820
ZPRZPR_0354 ZPR_0355
CAOCelal_1925
KDIKrodi_0249
AEVEI546_04610
POMMED152_05105
POBLPB03_05810 LPB03_10205 LPB03_10210 LPB03_10235
SZEAW14_03025
TJETJEJU_3613
LULLPB138_02310 LPB138_04625 LPB138_12945 LPB138_12950
MARFCJ739_712 CJ739_713 CJ739_717
AQBD1818_04175 D1818_21435
AQAD1815_00485 D1815_10480
AQDD1816_19000 D1816_19590
GAAHX109_05300
CAGGHYG79_01190
SINHLS482_09955
ASAGFGM00_15480
FLGLV716_01405
FLBLV704_02385
SABUMBM09_04605 MBM09_07320 MBM09_07790 MBM09_07810 MBM09_07815
FBEFF125_04020 FF125_04065 FF125_04085
FBMMQE35_05835 MQE35_05845
MANGRBH95_15805 RBH95_15825 RBH95_15830
CHRZCO230_01210 CO230_01215 CO230_01240 CO230_01265
CJTEG359_20555
CGAMPFY09_04910 PFY09_04925 PFY09_04945 PFY09_04950
KBEJ4771_01550
KAQL0B70_12210 L0B70_12230
FTEFluta_4054
RMRRmar_0016 Rmar_0467
RMGRhom172_0016 Rhom172_0464
MROMROS_0510 MROS_0511 MROS_2623
TMATM1227
TMMTmari_1234
TMITHEMA_08195
TMWTHMA_1253
TMQTHMB_1253
TMXTHMC_1253
TPTTpet_1542
TNPTnap_1565
TRQTRQ2_1591
TNACTN_1345
THQT2812B_07895
THRTRQ7_08200
DTHDICTH_0009 DICTH_0466
DTUDtur_0277 Dtur_0629
HJEHacjB3_03395
SALIL593_05380
HUTHuta_2393 Huta_2396
HPELHZS54_08295
HLTI7X12_06425
HARCHARCEL1_01265 HARCEL1_02525 HARCEL1_03105 HARCEL1_06890
HAADMW046_13290
HBOHbor_02670
HTUHtur_4673 Htur_4674
HSALJMJ58_21220
HALYHYG82_04180 HYG82_10690 HYG82_10695
NASGCU68_15900
HDABB347_11135
 » show all
Reference
1
  Authors
Eriksson, A.F.V.
  Title
Purification and characterisation of a fungal beta-mannanase.
  Journal
Acta Chem Scand 22:1924-1934 (1968)
Reference
2  [PMID:14323029]
  Authors
REESE ET, SHIBATA Y.
  Title
BETA-MANNANASES OF FUNGI.
  Journal
Can J Microbiol 11:167-83 (1965)
DOI:10.1139/m65-023
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.2.1.78
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.2.1.78
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.2.1.78
BRENDA, the Enzyme Database: 3.2.1.78
CAS: 37288-54-3

DBGET integrated database retrieval system