KEGG   ENZYME: 3.4.11.21
Entry
EC 3.4.11.21                Enzyme                                 
Name
aspartyl aminopeptidase
Class
Hydrolases;
Acting on peptide bonds (peptidases);
Aminopeptidases
Reaction(IUBMB)
Release of an N-terminal aspartate or glutamate from a peptide, with a preference for aspartate
Comment
Aminoacyl-arylamides are poor substrates. This is an abundant cytosolic enzyme in mammalian cells, in peptidase family M18 of aminopeptidase I
History
EC 3.4.11.21 created 2000
Orthology
K01267  aspartyl aminopeptidase
Genes
HSA23549(DNPEP)
PTR459964(DNPEP)
PPS100970097(DNPEP)
GGO101145763(DNPEP)
PON100172346(DNPEP)
NLE100586419(DNPEP)
MCC703180(DNPEP)
MCF101867207
MTHB126932995
CSAB103217909(DNPEP)
CATY105587022(DNPEP)
PANU100137487(DNPEP)
TGE112636332(DNPEP)
RRO104660060(DNPEP)
RBB108518466(DNPEP)
TFN117094484(DNPEP)
PTEH111548927(DNPEP)
CJC100412143(DNPEP)
SBQ101046400(DNPEP)
CSYR103261255(DNPEP)
MMUR105857666(DNPEP)
LCAT123644017
OGA100940582(DNPEP)
MMU13437(Dnpep)
MCAL110300184(Dnpep)
MPAH110321561(Dnpep)
RNO301529(Dnpep)
MCOC116088604(Dnpep)
MUN110539362(Dnpep)
CGE100764694(Dnpep)
MAUA101838215
PLEU114709314
MORG121447565
MFOT126512983
AAMP119820612
NGI103727755(Dnpep)
HGL101717054(Dnpep)
CPOC100721964(Dnpep)
CCAN109691745(Dnpep)
DORD105981891(Dnpep)
DSP122107445
NCAR124980929
OCU100356039(DNPEP)
OPI101534508
TUP102479044(DNPEP)
CFA478922(DNPEP)
CLUD112656469
VVP112922516(DNPEP)
VLG121480799
AML100468768(DNPEP)
UMR103662878(DNPEP)
UAH113250427(DNPEP)
UAR123779448
ELK111144641
LLV125095819
MPUF101681093(DNPEP)
ORO101377864 101381373(DNPEP)
EJU114200188(DNPEP)
ZCA113914569 113920297
MLX118012019(DNPEP)
NSU110591796
FCA101096754(DNPEP)
PYU121031109
PBG122481809
LRUF124515897
PTG102965804(DNPEP)
PPAD109265023(DNPEP)
AJU106970087(DNPEP)
HHV120219810
BTA506882(DNPEP)
BOM102282797(DNPEP)
BIU109571117(DNPEP)
BBUB102394254
CHX102179714(DNPEP)
OAS101117054(DNPEP)
ODA120854337
CCAD122426577
SSC100153171(DNPEP)
CFR102523593(DNPEP)
CBAI105064046(DNPEP)
CDK105096113(DNPEP)
VPC102529760(DNPEP)
BACU103009940(DNPEP)
LVE103071328(DNPEP)
OOR101282266(DNPEP)
DLE111171857(DNPEP)
PCAD102980791(DNPEP)
PSIU116756924(DNPEP)
ECB100059355(DNPEP)
EPZ103557448(DNPEP)
EAI106840551
MYB102263892(DNPEP)
MYD102767960(DNPEP)
MMYO118661893
MLF102432989(DNPEP)
MNA107524783(DNPEP)
PKL118709590
HAI109380577(DNPEP)
DRO112307783(DNPEP)
SHON118975361
AJM119047908
PDIC114494188
PHAS123828456
MMF118625241
RFQ117026037(DNPEP)
PALE102898815(DNPEP)
PGIG120587688
PVP105291106(DNPEP)
RAY107516778(DNPEP)
MJV108395990(DNPEP)
TOD119256238
SARA101537236(DNPEP)
LAV100659506(DNPEP)
TMU101352267
DNM101433941(DNPEP)
MDO103098825(DNPEP)
GAS123241937 123255588
SHR100914121(DNPEP)
PCW110219419(DNPEP)
OAA100076041
GGA424200(DNPEP)
PCOC116232950(DNPEP)
CJO107316992(DNPEP)
NMEL110400231(DNPEP)
ACYG106029812
AFUL116490984(DNPEP)
TGU100223647(DNPEP)
LSR110468408(DNPEP)
SCAN103814672(DNPEP)
PMOA120496814
OTC121335466
PRUF121356687
GFR102037973(DNPEP)
FAB101816762(DNPEP)
PHI102103418(DNPEP)
PMAJ107207168(DNPEP)
CCAE111945155(DNPEP)
CCW104693946
CBRC103611203(DNPEP)
ETL114055053(DNPEP)
ZAB102063365(DNPEP)
ACHL103799261(DNPEP)
FPG101913930(DNPEP)
FCH102048848(DNPEP)
CLV102087380(DNPEP)
EGZ104132415(DNPEP)
NNI104010088(DNPEP)
PLET104620028(DNPEP)
PCRI104035653(DNPEP)
ACUN113482126(DNPEP)
TALA104362319
AFOR103895426(DNPEP)
ACHC115343266
HALD104320557(DNPEP)
CCRI104154492(DNPEP)
CSTI104562535(DNPEP)
EHS104502992(DNPEP)
CMAC104477210(DNPEP)
MUI104533957(DNPEP)
FGA104082242(DNPEP)
GSTE104258123(DNPEP)
LDI104352112(DNPEP)
MNB103781958(DNPEP)
OHA104339158(DNPEP)
NNT104413570(DNPEP)
DPUB104309793(DNPEP)
PGUU104458040(DNPEP)
ACAR104526960(DNPEP)
AVIT104267769(DNPEP)
CVF104285657(DNPEP)
AAM106499085(DNPEP)
AROW112972039(DNPEP)
NPD112947379(DNPEP)
TGT104568455(DNPEP)
DNE112980666(DNPEP)
SCAM104144955(DNPEP)
ASN102371249(DNPEP)
AMJ109282893(DNPEP)
GGN109301597(DNPEP)
CMY102935487
CPIC101941232
CABI116831556(DNPEP)
MRV120374721
ACS100562266(dnpep)
PVT110078227(DNPEP)
SUND121916651
PBI103049608(DNPEP)
PMUR107288117(DNPEP)
CTIG120312989
TSR106546940(DNPEP)
PGUT117675290(DNPEP)
VKO123027484
PMUA114602689(DNPEP)
ZVI118090747(DNPEP)
GJA107123628(DNPEP)
STOW125427325
XLA443951(dnpep.L) 495491(dnpep.S)
XTR548780(dnpep)
NPR108785776(DNPEP)
RTEM120944188
BBUF121008864
BGAR122944908
DRE393122(dnpep)
SRX107705617 107748542(dnpep)
SANH107660142 107688842
SGH107566786 107596305
CCAR109055482
CAUA113050772 113093833(dnpep)
PPRM120491447
MAMB125274294
IPU108272776
PHYP113538205(dnpep)
SMEO124393558
TFD113634428
AMEX103039951(dnpep)
EEE113574058(dnpep)
TRU101063060(dnpep)
TNGGSTEN00031839G001
LCO104934609(dnpep)
NCC104941963(dnpep)
CGOB115017353(dnpep)
ELY117250224(dnpep)
EFO125884832
SLUC116044410
ECRA117939595(dnpep)
ESP116673867(dnpep)
PFLV114551001(dnpep)
GAT120819651
PPUG119220144
MSAM119900374
CUD121506008
ALAT119015240
MZE101472275(dnpep)
ONL100704963(dnpep)
OAU116317174
OLA101170406(dnpep)
OML112156784
XMA102223684(dnpep)
XCO114140579(dnpep)
XHE116715681(dnpep)
PRET103456709(dnpep)
PFOR103154126(dnpep)
PLAI106949520(dnpep)
PMEI106919588(dnpep)
GAF122826952
CVG107096833(dnpep)
CTUL119794634
GMU124861942
NFU107384643(dnpep)
ALIM106527029(dnpep)
NWH119428960
AOCE111562630(dnpep)
MCEP125001001
CSEM103389545(dnpep)
POV109640198(dnpep)
SSEN122765549
HHIP117778084(dnpep)
HSP118103472
LCF108873149
SDU111222724(dnpep)
SLAL111672421(dnpep)
XGL120798120
HCQ109528653(dnpep)
BPEC110165989(dnpep)
MALB109955655(dnpep)
BSPL114845865
SASA100194946(dnpep) 106573845 106575848 106597606
STRU115180875 115182105
OTW112218014
OMY110497024 110504762
OGO124019570 124027324
ONE115124945(dnpep)
SNH120043004 120050570
CCLU121558980 123489014
ELS105023178(dnpep)
SFM108920648(dnpep)
PKI111840741(dnpep)
AANG118214065(dnpep)
LOC102694368(dnpep)
PSPA121323243
ARUT117400888(dnpep)
LCM102346070(DNPEP)
RTP109925037(dnpep)
BFO118420559
BBEL109466166
CIN100187222
SCLV120342486
SPU100892626
APLC110974436
SKO100370414
EAF111712697
CELCELE_F01F1.9(dnpp-1)
CBRCBG_09068(Cbr-dnpp-1)
BMYBM_BM3133(Bma-dnpp-1)
LOALOAG_04116
NAINECAME_04395
TSPTsp_01020 Tsp_12531
HROHELRODRAFT_187369
LGILOTGIDRAFT_220342
PCAN112558314
BGT106051153
GAE121385133
HRF124136788
HRJ124253168
CRG105338965
MYI110443045
PMAX117315949
MMER123560013
OBI106878371
OSN115220844
LAK106176184 106179723
SMMSmp_210610
NVE5521254
EPA110234746
ATEN116295452
ADF107329665 107350220 107350221
AMIL114949180 114968905 114968906
PDAM113665271
SPIS111320841
DGT114517319
XEN124440252
HMG100202228
TADTRIADDRAFT_37272
AQU100639867
ATHAT5G04710 AT5G60160
ALY9300747 9309233
CRB17876076 17881258
CSAT104708650 104726613 104734478 104737556 104762129 104768665
EUSEUTSA_v10013255mg EUTSA_v10015798mg
BRP103847270 103858449
BNA106388426 106388471 106433116 111197966
BOE106312993 106334664
RSZ108814386 108847746
THJ104811599 104816465
CPAP110807128 110820360
CIT102619132 102628337
CICCICLE_v10019750mg CICLE_v10031166mg
PVY116111478 116127213
MINC123192289 123204605 123205986 123210509
TCC18586735 18605074
GRA105783707 105792919
GHI107886259 107887600 107918286 107932892 107933248 107940210
GAB108461194 108470193
DZI111284871 111289291 111296045 111313779
EGR104417055 104421721
GMX100776903 100781379 100790595
GSJ114403863 114409930 114416248 114419679
PVUPHAVU_007G103100g PHAVU_009G167900g
VRA106752758 106772421
VAR108326093 108331746
VUN114164727 114190714
CCAJ109794673 109810635
APRC113848356 113849795 113870988
MTR11414034 11422363
CAM101491661 101500969
LJALj0g3v0302719.1(Lj0g3v0302719.1) Lj5g3v1774930.1(Lj5g3v1774930.1)
ADU107468032 107489619
AIP107618571 107631486 110266944
AHF112712724 112722219 112777446 112804910
LANG109336320 109343373 109362372
FVE101313012
RCN112172054 112180506 112199489
PPER18776372 18779706
PMUM103331182 103338038
PAVI110746844 110762985
PDUL117618747 117627770
MDM103410047 103412875 103426947 103437558 103455017
PXB103928660 103928661 103929143 103938229 103947015 103950035
ZJU107404057 107413029 107418158
MNT21386245 21401310
CSV101209810 101216468 101216946 116404099
CMO103489395 103502338
BHJ120070984 120070985 120080765
MCHA111007193 111007194 111018753
CMAX111466015 111466023 111477309
CMOS111441256 111441257 111458303
CPEP111788587 111793087 111793088
RCU8266330 8285661
JCU105636107 105640224
HBR110634582 110665277 110671911
MESC110617239 110624845
POP7454541 7454697 7490903
PEU105125354 105131532 105139449
PALZ118044722 118045133 118057593
JRE108986585 108999798 109004214 109013972 109016152 109016298
QSU112002743 112009418 112010089 112010090 112011567 112022838
QLO115964053 115987188
TWL119984968 119988354
VVI100249091 100265348
VRI117904436
SLY101245310 101265910
SPEN107005013 107014450
SOT102588156 102601334
SSTN125844714 125859350
CANN107850599 107862692
NTA107800412 107803166 107803199 107817226 107831767
NSY104237911 104248413
NTO104092317 104115412
NAU109213237 109242103
INI109186858 109192442
ITR115997032 116013590
SIND105161051 105166273
OEU111399459 111405317 111405371
EGT105951682 105977681
SSPL121752449 121788525
HAN110890681 110935895
ECAD122605645 122607867
LSV111916260 111920149
CCAV112511214 112511660
DCR108202927 108210119
CSIN114261345 114315575 114316155
BVG104890802 104907468
SOE110779794 110787309 110798378
CQI110722434 110723257 110724279 110739760
NNU104588347 104591665
MING122064681 122078820 122094016
TSS122639405 122656692 122670949
PSOM113298134 113302798 113309742 113322636
NCOL116245616 116254476 116264041
OSA4324011 4351851
DOSAOs01t0967900-01(Os01g0967900) Os12t0236500-01(Os12g0236500)
OBR102711578 102716748
BDI100820851 100830808
ATS109756548 109756864
TDC119270679 119301554 119309395 119347745
TAES123063625 123072760 123080935 123103730 123111946 123121505
TUA125509307 125546271
SBI8058217 8074128
ZMA100304311 103650695
SITA101755168 101784674
SVS117848554 117857336
PVIR120663812 120672747 120697006 120709356
PHAI112885847 112891386
PDA103706015 103719874
EGU105033870 105051391
MUS103968438 103976519 103987637
DCT110092927 110094369
PEQ110017975 110024941
AOF109830418 109830536
ATR18421742 18441305
SMOSELMODRAFT_101663 SELMODRAFT_164111 SELMODRAFT_176342 SELMODRAFT_442726 SELMODRAFT_80579 SELMODRAFT_86972
PPP112272625 112275315 112284941 112286821
CRECHLRE_10g435300v5
VCNVOLCADRAFT_104511 VOLCADRAFT_104613
MNGMNEG_13927
CSLCOCSUDRAFT_15496
CVRCHLNCDRAFT_143544
APROF751_6911
OLUOSTLU_13136 OSTLU_27563
OTAOT_ostta12g02290 OT_ostta15g01820
BPGBathy02g01120 Bathy06g00320
MISMICPUN_55052 MICPUN_62784
MPPMICPUCDRAFT_1995 MICPUCDRAFT_43781
CMECYME_CMG039C
CCPCHC_T00006988001
SCEYHR113W(APE4)
SEUBDI49_2518
SPAOSPAR_H01550
KLAKLLA0_E21297g
KMXKLMA_80405(APE4)
LTHKLTH0F16302g
VPOKpol_1016p10
ZROZYRO0F09790g
CGRCAGL0I01298g
NCSNCAS_0H02030(NCAS0H02030)
NDINDAI_0C01630(NDAI0C01630)
TPFTPHA_0H01750(TPHA0H01750)
TBLTBLA_0A03690(TBLA0A03690)
TDLTDEL_0E02010(TDEL0E02010)
TGBHG536_0E00900
KAFKAFR_0D05010(KAFR0D05010)
KNGKNAG_0B04250(KNAG0B04250)
ZMKHG535_0C04070
PPAPAS_chr4_0913
DHADEHA2G14586g
PICPICST_75911(DNP1)
PGUPGUG_04412
SPAASPAPADRAFT_62787
LELLELG_00716
CALCAALFM_C110820CA(CaO19.2335)
CTPCTRG_04069 CTRG_04076
COTCORT_0A09920
CDUCD36_10150
CTENCANTEDRAFT_105583
YLIYALI0B05522g
CLUCLUG_01932
CLUSA9F13_02g03652
CAURCJI97_000252
SLBAWJ20_551(APE4)
PKZC5L36_0B05800
BNNFOA43_000793
BBRXBRETT_001218
OPAHPODL_01014
SLUDSCDLUD_003205
NCRNCU00122
NTENEUTE1DRAFT81751(NEUTE1DRAFT_81751)
SMPSMAC_08078
PANPODANSg5447
TTTTHITE_2120008
MTMMYCTH_2303668
CTHRCTHT_0070450
MGRMGG_10126
PPEIPpBr36_00433
TMNUCRPA7_1447
SSCKSPSK_07345
FGRFGSG_06655
FPUFPSE_01590
FVRFVEG_05462
FOXFOXG_02286
NHENECHADRAFT_38334
TRETRIREDRAFT_61912
TRRM419DRAFT_80512
MAWMAC_01421
MAJMAA_07055
CMTCCM_02807
PLJVFPFJ_05810
VALVDBG_02591
VDAVDAG_09786
CFJCFIO01_11372
CLUPCLUP02_04164
CHIGCH63R_03101
SAPOSAPIO_CDS5786
ELAUCREL1_11466
PFYPFICI_15392
SSLSS1G_07312
BFUBCIN_10g02290(Bcape4)
MBEMBM_02349
PSCOLY89DRAFT_687685
GLZGLAREA_04388
ANIAN2966.2
AFMAFUA_3G08290
ACTACLA_036260
NFINFIA_068830
AORAO090005001447
ANGANI_1_1652024(An02g11940)
AFVAFLA_004264
ALUCAKAW2_10999S
ACHEACHE_70085S
APUUAPUU_30571A
PCSPc20g06940
PDPPDIP_00190
TMFPMAA_013670
TRGTRUGW13939_04607
CIMCIMG_07614
CPWCPC735_043260
UREUREG_07671
PBLPAAG_00664
PBNPADG_04167
ABEARB_00506
TVETRV_01579
AJEHCAG_04297
BGHBDBG_01915
PNOSNOG_00093
PTEPTT_07560
BZECOCCADRAFT_36117
BSCCOCSADRAFT_35844
BORCOCMIDRAFT_35352
AALTCC77DRAFT_1025762
ZTRMYCGRDRAFT_60951
PFJMYCFIDRAFT_31021
FFUCLAFUR5_12446
BCOMBAUCODRAFT_80469
NPAUCRNP2_768
TMLGSTUM_00009719001
SPOSPAC4F10.02(aap1)
CNECND02950
CNBCNBD3410
CNGCNAG_01169
CGICGB_D5490C
TMSTREMEDRAFT_34565
TASAA1Q1_01150
TVSTRAVEDRAFT_26923
DSQDICSQDRAFT_60953
PCOPHACADRAFT_249819
SHSSTEHIDRAFT_130487
HIRHETIRDRAFT_63112
PSQPUNSTDRAFT_142677
ADLAURDEDRAFT_110468 AURDEDRAFT_156374
FMEFOMMEDRAFT_111148
GTRGLOTRDRAFT_103335
LBCLACBIDRAFT_188577(LbPR_M2)
CCICC1G_00215
ABPAGABI1DRAFT113568(AGABI1DRAFT_113568)
ABVAGABI2DRAFT116970(AGABI2DRAFT_116970)
PCUBJR316_0005038
MPRMPER_16064
MRRMoror_17512
MOREE1B28_004459
SCMSCHCO_02499312(SCHCODRAFT_02499312)
CPUTCONPUDRAFT_103519
SLASERLADRAFT_462948
WSEWALSEDRAFT_61468
WICJ056_001655
UMAUMAG_11633
PFPPFL1_03458
MGLMGL_0899
MRTMRET_2573
MSYMMSY001_3270
PGRPGTG_14931
MLRMELLADRAFT_123262
MBRMONBRDRAFT_18914
SREPTSG_04575
DDIDDB_G0286149(dnpep)
DPPDICPUDRAFT_154975
DFADFA_05354(dnpep)
EHIEHI_021340(10.t00011) EHI_106690(217.t00007)
EDIEDI_150800 EDI_155340
EIVEIN_390410 EIN_424340
ACANACA1_366690
PFAPF3D7_0932300
PFDPFDG_03781
PFHPFHG_02207
PREIPRSY57_0930300
PGABPGSY75_0932300
PYOPY17X_0836500
PCBPCHAS_0833400
PBEPBANKA_0833100
PVVPVVCY_0803070
PKNPKNH_0731000
PVXPVX_087090
PCYPCYB_073980
TANTA16610
TPVTP01_1150
TOTTOT_010001094
BEQBEWA_043170
BBOBBOV_IV011550(23.m06108)
BMICBMR1_03g01710
BBIGBBBOND_0109780
CPVcgd3_3610
CHOChro.30408
TGOTGME49_297970
TETTTHERM_00011120 TTHERM_00355370
PTMGSPATT00013990001 GSPATT00027930001
SMINv1.2.004511.t1(symbB.v1.2.004511.t1) v1.2.011340.t1(symbB.v1.2.011340.t1) v1.2.020548.t1(symbB.v1.2.020548.t1)
PTIPHATRDRAFT_20708 PHATRDRAFT_27719
FCYFRACYDRAFT_182384 FRACYDRAFT_195912
TPSTHAPSDRAFT_32859 THAPSDRAFT_34170
AAFAURANDRAFT_20254 AURANDRAFT_34091
PIFPITG_02114
PSOJPHYSODRAFT_539739
SPARSPRG_02733
EHXEMIHUDRAFT_426835 EMIHUDRAFT_430284
GTTGUITHDRAFT_84989
TBRTb927.3.3410
TBGTbgDal_III3570
TCR508153.180
LMALMJF_29_2360
LIFLINJ_29_2470
LDOLDBPK_292470
LMILMXM_08_29_2360
LBZLBRM_29_2330
LPANLPMP_292380
NGRNAEGRDRAFT_66747 NAEGRDRAFT_76854
TVATVAG_2v0255700 TVAG_2v0355130 TVAG_2v0494480 TVAG_2v0839460 TVAG_2v0867840 TVAG_2v0921540 TVAG_2v1048090
VTUIX91_03740
PAEPA3247
PAEVN297_3359
PAEIN296_3359
PAUPA14_21990
PAPPSPA7_1878
PAGPLES_18201
PAFPAM18_1724
PNCNCGM2_4370
PAEBNCGM1900_3039
PDKPADK2_08090
PSGG655_08565
PRPM062_17325
PAEPPA1S_09140
PAERPA1R_gp1077
PAEMU769_08645
PAELT223_09140
PAESSCV20265_1809
PAEUBN889_03601
PAEGAI22_24740
PAECM802_3357
PAEOM801_3224
PMYPmen_1231
PMKMDS_1265
PREPCA10_12820(apeB)
PPSEBN5_3126
PFUWKF707C_12490
PALCA0T30_15915
PCQPcP3B5_45540(apeB)
PMUIG4G71_10715
PPUPP_1730(apeB)
PPFPput_3989
PPGPputGB1_1322
PPWPputW619_1280
PPTPPS_1372
PPBPPUBIRD1_3887
PPIYSA_02321
PPXT1E_2243
PPUHB479_06650
PPUTL483_06180
PPUNPP4_40460(apeB)
PPUDDW66_1300 DW66_1660
PFVPsefu_2942
PMONX969_04785
PMOTX970_04760
PMOSO165_016135
PPJRK21_03674
PORAPT59_08840
PMOLCLJ08_06070
PAMGBKM19_010515
PCIPCH70_35960
PAVLBKM03_09630
PVDCFBP1590__3872(apeB)
PFLPFL_4383
PPRCPFLCHA0_c44540(apeB)
PPROPPC_4493
PFEPSF113_4347
PFNHZ99_26730
PFOPfl01_1690
PFSPFLU_4373
PFCPflA506_3678
PPZH045_12830
PFBVO64_5161
PMANOU5_5309(apeB)
PTVAA957_22955
PCGAXG94_07865
PVRPverR02_22270
PAZOAYR47_28560
POIBOP93_17965
PRXHRH33_18950
PMEDE3Z27_20455
PFWPF1751_v1c38690
PFFPFLUOLIPICF716855
PFXA7318_18610
PENPSEEN1442
PLULFOB45_11335
PBAPSEBR_a4195
PBCCD58_22150
PPUUPputUW4_03729
PDRH681_17455
PSVPVLB_06320
PSKU771_22790
PKCPKB_4128(apeB)
PCHEY04_22225
PCZPCL1606_17940
PCPJM49_08965
PFZAV641_07665
PLQAA042_02455
PALKPSAKL28_13360
PRHLT40_04835
PSWLK03_12020
PPVNJ69_11980
PSESPSCI_0131
PSEMTO66_22920
PSECCCOS191_1356(apeB)
PPSYAOC04_04365
PSOSPOS17_4456
PKRAYO71_11365
PFKPFAS1_01685
PANRA7J50_4051
PPSLBJP27_00110
PSETTHL1_1356
PSILPMA3_07740
PYMAK972_4060
PKEDLD99_09290
PALLUYA_05780
PUMHGP31_21295
POJPtoMrB4_41020(apeB)
PGGFX982_02725
PPSHG5J76_11030
PGYAWU82_01420
PLALFXN65_06050
PSEJHNQ25_18370
PVKEPZ47_21550
PEZHWQ56_06620
PBZGN234_26075
PKHJLK41_06430
PTYJWV26_16695
PMAOPMYSY11_2853(apeB)
PATAJWU58_19195
PDWBV82_4218
PZEHU754_010020
PMOEHV782_009495
PCAMHNE05_10650
PSEPC4K39_6312
PVWHU752_025395
PTRTHU722_0020540
PXAKSS93_10135
PSAMHU731_006925
PTZHU718_009705
PQIKH389_20065
PSHHHU773_009260
PXNHU772_006595
PHVHU739_009135
PPRGHU725_006040
PNNKEM63_11695
PANHHU763_006585
PASGKSS96_20205
PFAKKSS94_06880
PMUYKSS95_09600
PMAMKSS90_07145
PAZEKSS91_20215
PALVKSS97_08315
PPHABVH74_10235
PORYEJA05_07105
PWZJ7655_05845
PTKEXN22_20635
PTWTUM18999_44440(apeB)
PZAHU749_022115
PIEHU724_009170
PWYHU734_007435
PTAENCTC10697_01455(apeB)
PGFJ0G10_09815
PCAVD3880_07460
PJUL1P09_05920
PHFNLY38_06190
PPHNHU825_18455
PIZLAB08_R44320
PPEGKUA23_21310
PSIINF676_08840
PSIHLOY51_06995
PSAPST_1421
PSZPSTAB_1351
PSRPSTAA_1441
PSCA458_07545
PSJPSJM300_06435
PSHPsest_2949
PSTUUIB01_15010
PSTTCH92_08010
PSEDDM292_12400
PCHLLLJ08_14400
PBMCL52_06915
PKGLW136_08070
SDEGGOM96_05455
AVNAvin_35150
AVLAvCA_35150
AVDAvCA6_35150
ACXAchr_13290
PBBAKN87_05885
PAGRE2H98_17905
EMODM558_07980
HPEGEAO82_07950
MAQMaqu_1042
MHCMARHY2237
MADHP15_1382(apeB)
MBSMRBBS_1539(apeB)
MSRAU15_06445
MSXAU14_03510
MPQABA45_07260
MARIACP86_17920
MLQASQ50_02865
MSQBKP64_07340
MARAD0851_00350
MARJMARI_08130(apeB)
HMIsoil367_07385
ALKMNKI27_12325
PINPing_1777
PSYPCNPT3_05800
CJACJA_2082
CEBB0D95_07245
CELLCBR65_05425
CEKD0B88_11405
CEGD0C16_04955
SDESde_2231
TTUTERTU_1200
SAGAM5M_01325
GILNHM04_03255
SPOIIMCC21906_01848
SNANI6N98_05100
ZALAZF00_07275
OSGBST96_15365
HJABST95_09805
HALCEY643_13010
KIMG3T16_02720
AFUSEYZ66_07575
METUGNH96_08500
MMTMetme_3956
MDNJT25_015100
MDHAYM39_04800
MKOMKLM6_0967
METLU737_04690
MELLIVG45_20490
MAHMEALZ_2660(apeB)
MBUREQU24_07075
MPSYCEK71_13100
MMAIsS8_3995
MMOBF6R98_15995
MEINmethR_P3164
MEJQ7A_1924
MECQ7C_21
MPINLGT42_008905
CYQQ91_2167
CZACYCME_0255
CYYCPC19_01970
AEHMlg_0439
NAXHC341_01780
HCHHCH_04958
HAHEENC22_08100
CSACsal_1520
HELHELO_1873(apeB)
HCSFF32_11785
HAKKO116_01452
HAMHALO1527
HHUAR456_12485
HCOLOKO_01233(apeB)
HSIBOX17_02225
HALOBWR19_12610
HHHCLM76_12330
HBEBEI_1090
HAGBB497_09095
HAFC8233_07890
HALKCUU95_00350
HVNEI420_06185
HOLHORIV_48060(apeB)
HSRHSBAA_45800
HMDCTT34_06160
HAXIHAALTHF_46450n(apeB)
HTTHZS52_12265
HCAMI4484_13840
HPIZGYM47_05875
HSXHNO51_13560
HSVHNO53_14150
HTXEKK97_15260
HPROLMS44_15720
ZPLZBT109_2183
HAAA5892_08290
CMAIBFX80_13930
CAMHLCW13_03300
KUSB9G99_16590
KMAB9H00_15040
KUYFY550_10335
PAURFGL86_14980
MMWMmwyl1_2884
MMEMarme_3010
MPCMar181_1185
MPRIMP3633_1321
MARDIBG28_07430
MFOIJSY38_16120
MPRFJ8N69_00695
OAIOLEAN_C25190
MARSA8C75_08205
MGEOCFI10_13250
MSECLN244_10620
MARLHH196_03020
NCUF0U83_05475
NJPNEJAP_1098
NIKF5I99_12770
AJPAMJAP_1080
GSNYC6258_04360
OMEOLMES_3456
LLPGH975_10790
OCMCBP12_12540
OPFCBP31_10050
GBIPG2T_07890
PSPIPS2015_1905
PLGNCTC10937_01632(apeB)
NEUNE1533
NETNeut_1358
NITNAL212_2579
NIINit79A3_1165
NCOAAW31_00240
NURATY38_01190
NSTNstercoris_00257
MMBMmol_0400
MEHM301_0386
MBACBN1209_0285(apeB)
MEUACJ67_02840
GCAGalf_2692
SDRSCD_n01488
SULFCAP31_07790
SNIVSFSGTM_16000(apeB)
SLACSKTS_27410(apeB)
DEYHYN24_06050
TDNSuden_0913
SUASaut_1010
SULNFJR47_04135
SULGFJR48_05265
SULCCVO_05480
SPALFM071_04225
SSEIFJR45_07280
SBALHUE88_07670
SMASHUE87_05460
SKUSulku_0925
SULRB649_07520
DPSDP2183
DSFUWK_03151
DPRDespr_2295
DEOCAY53_07810
DOGHP555_12530
DBKDGMP_14080(apeB)
DMLDmul_13640(apeB)
DATHRM2_31620
DLIdnl_24850
DMMdnm_052510
DEKDSLASN_39390(apeB)
MXAMXAN_2382
MSDMYSTI_02771
MYMA176_004661
MFBMFUL124B02_15175
CCXCOCOR_05688(apeB)
MFULILAB_19595
MMASMYMAC_002346
SURSTAUR_2947
AGEAA314_07549
AVMJQX13_30045
MBDMEBOL_005225
CFUSCYFUS_002478
VINAKJ08_2887
SCLsce4401
SCUSCE1572_26725
CCROCMC5_040050
PAUUE8A73_039675
SAMYDB32_004044
LLUAKJ09_06061
MRMA7982_00529
SECHB18_29210
MAESGa0123461_0889
PARHI5S86_07480
ASANAWM72_03595
ACGAWM71_02985
CACCA_C0607
CAESMB_G0621
CAYCEA_G0620
CPECPE0607
CPFCPF_0588
CPRCPR_0577
CTCCTC_02457
CTETBN906_02698
CNONT01CX_1346
CBOCBO3338
CBACLB_3396
CBHCLC_3283
CBYCLM_3783
CBLCLK_2755
CBKCLL_A3269
CBBCLD_1182
CBICLJ_B3621
CBNCbC4_0510
CBTCLH_3022
CBFCLI_3511
CBMCBF_3493
CBJH04402_03431
CBECbei_4774
CBZCbs_4774
CBEILF65_05324
CKLCKL_0085(apeB)
CKRCKR_0068
CLJCLJU_c42410(apeB)
CCBClocel_0631
CLSCXIVA_06040
CSRCspa_c54520(apeB)
CPASClopa_1178
CPATCLPA_c12250(apeB)
CPAECPAST_c12250(apeB)
CSBCLSA_c42560(apeB)
CAHCAETHG_2066
CLTCM240_0900(apeB)
CBVU729_591
CSQCSCA_4499
CLDCLSPO_c34610(apeB)
CCKCcar_18955
CBUTATN24_16665
CTYKCTK_C26900
CEUA7L45_19745
CTAEBGI42_13015
CCHVBTM20_02495
CARGRSJ17_15675
CDRKB9W14_22500
CIABEN51_02285
CSEPCP523_05905
CDYF3K33_24375
CCOHSAMEA4530647_2163(apeB)
CFERD4Z93_09645
CGASJ1C67_09000
CLOSDMR38_21290
CCAAKQH81_01180
CMAHC1I91_25955
CRWCROST_010850(apeB)
CFBCLFE_037610(apeB)
CAUNCLAUR_018110(apeB)
CNNCNEO_4362
CGELpsyc5s11_51210
ASFSFBM_0156
ASMMOUSESFB_0144
ASOSFBmNL_00165
ASBRATSFB_0096
HHWNCTC503_00624(apeB)
SARJHH195_01810
PBIFKXZ80_14335
HHJNQ487_23070
CLOHMPREF0868_0702
FSAC5Q98_02815
RUKA4V00_10945
RBPB6259_06540
FPLAA4U99_15170
RUMCK1_31030
RGVNQ502_17695
FPRFP2_20360
FPAFPR_19710
FPRACG447_09075
FDUGXM22_14875
CLFGJQ69_04025
PFAAMM59RIKEN_24790(apeB)
VCOPMM50RIKEN_02580
SVJNQ490_07510
BPBbpr_I2496
BFICIY_02030
BHUbhn_I2259
CLEClole_3674
CEWEKH84_00145
RHORHOM_11380
RIXRO1_27080
RIMROI_38560
COOCCU_01840
CCTCC1_03610
CCOMI6K69_14775
CEVLK421_02655
ROBCK5_31350
BYLA4V09_16220
BHANCGC63_02810
BLAUDQQ01_13460
BPROPMF13cell1_01779(apeB)
BLABEYS05_17065
BLIQINP51_02185
BWXNQ550_07170
CPYCphy_0024
LACYA4V08_02625
CSCIHDCHBGLK_01943(apeB)
CSHClosa_3217
CSOCLS_14560
BPRLCL2_16520
ARFAR1Y2_1119
ACACEYQ97_11650
LUAD4A81_11795
EHLEHLA_0607
PXVFXF36_01855
ANRAna3638_05255
ACELacsn021_00230(apeB)
ACHTbsdcttw_00300(apeB)
EELEUBELI_00352
RTORTO_13680
RGNRGna_13555
CBOLCGC65_16805
CASPNQ535_16695
DLOK5I24_13870
SINTK5I26_04615
WCPH9Q76_11625
SSUNH9Q77_10750
QDOH9Q78_03865
MFORNQ534_07040
EREEUBREC_2386
ERTEUR_27440
ERAERE_06600
LBWC3V36_08885
CDFCD630_03290
PDCCDIF630_00457(apeB)
CDCCD196_0348
CDLCDR20291_0334
PDFCD630DERM_03290
EACEAL2_c16420(apeB)
FAAHMPREF0389_00049
PSORRSJ16_16155
ROCHF520_11680
PHXKGNDJEFE_02207(apeB)
TEMJW646_08010
TGCL0P85_00515
TEBT8CH_0301(apeB)
IBRNQ514_13230
PBQC3V37_00475
DMTDESME_07220
DORDesor_3295
DAIDesaci_2997
DMIDesmer_2558
ELMELI_3442
EMTCPZ25_019475
ELIMB2M23_09175
CBARPATL70BA_1463(apeB)
VGUHYG85_04395
VPYHZI73_06820
IBUIB211_02416
FMSM1R53_04620
MDVC5Q96_05465
ETMCE91St48_36180(apeB)
EUUADJ67_07275
BPRSCK3_09430
HPKHprae_0978
HALSD7D81_11485
IFNGM661_08935
FMAFMG_1221
APRApre_0385
AVGI6H45_01510
AOBI6H46_04520
AMEILV469_04170
PMICNW74_01415
PHARNCTC13077_01594(apeB)
PIVNCTC13079_00245(apeB)
MHAPJFY71_11320
CADCuri_c17620(apeB)
SPOAEQM13_06170
KPARJL105_07320
CAZOG3A45_00660
SEDZJYG23_14160
ECOUM1R54_07055
VPRVpar_0751
VATB7L28_03580
VRM44547418_00760(apeB)
VDNNCTC11831_01197(apeB)
VNKVEIT17_10780
MEDMELS_1436
MHWACT01_10245
MEGDKB62_10995
MMAXLCQ47_11330
DPNBCB69_00645
DHODia5BBH33_04460 Dia5BBH33_16670
SSGSelsp_1665
SRISELR_25160
SELEADJ74_09095
SELOAXE86_00190
SELTBCS37_05840
MHGMHY_06690
MFUNGXM21_00340
PFTJBW_01189
AFNAcfer_1038
AINAcin_0869
FROAALO17_04410
AARGAargi30884_06260
ABSIA9CBEGH2_07580
CIUG4D55_01050
ERMEYR00_08840
FITFi14EGH31_09750
BULLJOS54_06960
EBMSG0102_06530
LCGL3BBH23_27890
AMUOKWG62_08060
ERBA4V01_02860
TURAT726_02810
TSGHLK68_01195
TBBJ0J69_05595
CMITNQ499_03025
MTVRVBD_0800
MRAMRA_0810(pepC)
MTKTBSG_00820
MTZTBXG_000807
MTGMRGA327_05005
MTIMRGA423_05020
MTECCDC5079_0739
MTURCFBS_0841(pepC)
MTLCCDC5180_0732
MTOMTCTRI2_0817(pepC)
MTDUDA_0800(pepC)
MTNERDMAN_0885(pepC)
MTJJ112_04300
MTUBMT7199_0819
MTUEJ114_04260
MTXM943_04180
MTUHI917_05665
MTULTBHG_00790
MTUTHKBT1_0842(pepC)
MTUUHKBT2_0842(pepC)
MTQHKBS1_0841(pepC)
MBMBCGMEX_0823(pepC)
MBKK60_008540
MBXBCGT_0601
MAFMAF_08100(pepC)
MMICRN08_0891
MCEMCAN_08011(pepC)
MCQBN44_10873(pepC)
MCVBN43_20242(pepC)
MCXBN42_20561(pepC)
MCZBN45_20067(pepC)
MAOMAP4_3234
MAVIRC58_16050
MAVURE97_16080
MITOCO_06460
MIAOCU_06510
MIDMIP_01146
MYOOEM_06550
MCHIAN480_03225
MIROCQ_06610
MMALCKJ54_03165
MLPMLM_0864
MMANMMAN_49470(apeB)
MSAMycsm_05640
MMAEMMARE11_47000(pepC)
MLIMULP_05128(pepC)
MPSEMPSD_50760(apeB)
MSHOMSHO_20800(apeB)
MMCMmcs_4550
MKMMkms_4638
MJLMjls_4933
MMMW7S_03170
MKNMKAN_10915
MYVG155_05315
MYEAB431_25390
MGOAFA91_11585
MHADB586_05335
MDXBTO20_30630
MSHGMSG_04392(apeB)
MFJMFLOJ_42340(apeB)
MSTOMSTO_46310(apeB)
MKUI2456_24880
MGROFZ046_02085
MXEMYXE_07300(apeB)
MNVMNVI_10840(apeB)
MPAGC0J29_26730
MNMMNVM_25100(apeB)
MGORH0P51_24935
MCOOMCOO_25280(apeB)
MBAIMB901379_04284(apeB)
MSEOMSEO_33020(apeB)
MHEKJMUB5695_00635(apeB)
MGAUMGALJ_36720(apeB)
MLJMLAC_01350(apeB)
MBRDMBRA_21990(apeB)
MSHJMSHI_40200(apeB)
MKRMKOR_37290(apeB)
MDFK0O62_24895
MMAMK3U93_21785
MHOLK3U96_03905
MHERK3U94_20180
MSENK3U95_24545
MPAEK0O64_25175
MSPGF6B93_19670
MVMMJO54_20080
MRFMJO55_23325
MPAAMKK62_03235
MCROMI149_25465
MSMMSMEG_5828
MSGMSMEI_5670(apeB)
MSBLJ00_28820
MSNLI99_28825
MSHLI98_28830
MVAMvan_5121
MGIMflv_1628
MSPMspyr1_10140
MCBMycch_4489
MNED174_23685
MYNMyAD_23230
MFTXA26_10270
MPHLMPHLCCUG_00691(apeB)
MVQMYVA_5011
MLLB1R94_24435
MRHMycrhN_2514
MTHN4412656_03950(apeB)
MHASMHAS_03615(apeB)
MDUMDUV_50740(apeB)
MCHTMCHIJ_21590(apeB)
MDRMDOR_32050(apeB)
MAUUNCTC10437_04881(apeB)
MMAGMMAD_47020(apeB)
MMORMMOR_13540(apeB)
MFXMFAL_35130(apeB)
MAICMAIC_06990(apeB)
MIJMINS_41490(apeB)
MALVMALV_43950(apeB)
MTYMTOK_24260(apeB)
MPSCMPSYJ_17400(apeB)
MARZMARA_49600(apeB)
MGADMGAD_35850(apeB)
MHEVMHEL_29240(apeB)
MSARMSAR_09710(apeB)
MANYMANY_31390(apeB)
MAUBMAUB_39170(apeB)
MPOFMPOR_52310(apeB)
MPHUMPHO_30890(apeB)
MMUCC1S78_002470
MMATMMAGJ_12930(apeB)
MBOKMBOE_21290(apeB)
MFGK6L26_06285
MSEIMSEDJ_00760(apeB)
MFLVNCTC10271_00641(apeB)
MCEEMCEL_39570(apeB)
MBRML2Z93_000431
MMVMYCMA_0375
MABBMASS_0672
MABLMMASJCM_0693
MCHEBB28_03380
MIZBAB75_04150
MSTEMSTE_00662
MSAOMYCSP_03065
MSALDSM43276_00619(apeB)
MJDJDM601_3570(pepC)
MTER4434518_03543(pepC)
MMINMMIN_10920(apeB)
MHIBMHIB_29630(apeB)
MPAKMIU77_02775
CGLCgl1499(Cgl1499)
CGBcg1693(pepC)
CGUWA5_1442(PepC)
CGTcgR_1559
CGSC624_08295
CGGC629_08305
CGMcgp_1693(pepC)
CGJAR0_08030
CGQCGLAR1_07895
CGXSB89_07735
CEFCE1628
CDIDIP1250
CDPCD241_1180
CDHCDB402_1159
CDTCDHC01_1179
CDECDHC02_1158
CDRCDHC03_1153
CDACDHC04_1163
CDZCD31A_1261
CDBCDBH8_1228
CDSCDC7B_1244
CDDCDCE8392_1151
CDWCDPW8_1229
CDVCDVA01_1120
CDIPERS451417_01250(apeB)
CARcauri_1259(pepC)
CKPckrop_0008
CPUCPFRC_05240
CPLCp3995_1061(pepC2)
CPGCP316_05390
CPPCpP54B96_1057(pepC2)
CPKCP1002_07905
CPQCPC231_05245
CPXCPI19_06275
CPZCpPAT10_1037(pepC2)
CORCp267_1086(pepC2)
COPCP31_05620
CODCp106_1020(pepC2)
COSCp4202_1030(pepC2)
COICPCIP5297_05410
COECP258_05405
COUCP162_05885
CPSECPTA_01609
CPSUCPTB_02154
CPSFCPTC_01600
CULCULC22_01113(pepC)
CUCCULC809_01098(pepC)
CUECULC0102_1221(pepC)
CUNCul210932_1154(pepC2)
CUSCulFRC11_1122(pepC2)
CUQCul210931_1104(pepC2)
CUZCul05146_1178(pepC2)
CUJCUL131002_1136c(pepC2)
CVACVAR_2264
CHNA605_07365
CCNH924_06880
CTERA606_09170
CMDB841_06830
CAZCARG_04820
CCGCCASEI_07235
CVTB843_07065
CGYCGLY_04175(apeB)
CAXCATYP_05255
CIICIMIT_06405
CUVCUREI_06150
COADR71_1787
CDOCDOO_07335
CHMB842_06830
CSXCSING_06935(apeB)
CMQB840_06295(apeB)
CKUUL82_05210(apeB)
CCJUL81_06015(apeB)
CMVCMUST_08035(apeB)
CEICEPID_06410(apeB)
CTEDCTEST_06635(apeB)
CUTCUTER_05455(apeB)
CLWCLAC_04095
CDXCDES_07240(apeB)
CSPWM42_0096
CSTACSTAT_06545
CCJZccrud_07275
CFKCFRA_05830
CPHOCPHO_06070
CFCCFLV_06365
CGVCGLAU_06420(apeB)
CSTRCBE89_07215
CAQUCAQU_06365
CSPHCSPHI_03770
CAMGCAMM_06745
CMINNCTC10288_01265(pepC)
CPEGCPELA_05560(apeB)
CXEFOB82_09170
CEECENDO_05790(apeB)
CSANE3227_09335
CGKCGERO_05575(apeB)
CRFFRC0190_01225
CRLNCTC7448_01915(apeB)
CCHOCCHOA_05855(apeB)
CPRECsp1_07040(apeB)
CPSOCPPEL_05760(apeB)
CSURN24_1590(recB)
CCYSSAMEA4530656_1094(apeB)
CMATHBA49_00305
CYZC3B44_05645
CKFI6I12_06700
CLIAC3E79_05570
CPRPI6I69_10970
CAMCI6I65_00335
CGLUI6J20_03680
CLIZG7Y31_05870
CSILCBE74_06265
CTUBI6I74_11110
CLUJIAU68_05960
CQNG7Y29_05445
CKWCKALI_05660(apeB)
CCOECETAM_06690(apeB)
COKCOCCU_07340(apeB)
CCYCSCMU_41210
CORYFQV43_05115
CMFGWO64_006170
CWKIA203_06555
CUWLH390_05825
CPOYGP475_05905
CACCCACC_06415(apeB)
CFYI6L56_12475
BFVC628_08225
NFRERS450000_03652(apeB)
NCYNOCYR_0584
NBRO3I_003170
NNONONO_c05940
NSLBOX37_02665
NSRNS506_01365
NTPCRH09_03740
NOZDMB37_24115
NODFOH10_28220
NAHF5544_03115
NADNCTC11293_01342(apeB)
NWLNWFMUON74_05810(apeB)
NIEKV110_03505
NTCKHQ06_03180
NHUH0264_04390
REYO5Y_22905
REBXU06_23320
RQIC1M55_24630
ROAPd630_LPD01345
RPYY013_19880
RBYCEJ39_06295
RHBNY08_2640
RAVAAT18_05160
RFAA3L23_00794(apeB)
RHSA3Q41_02557(apeB)
RHWBFN03_14325
RRZCS378_20660
RHUA3Q40_02822(apeB)
RHQIM25_09625
RHODAOT96_04385
RRT4535765_00769(apeB)
RCRNCTC10994_01958(apeB)
RTMG4H71_06605
REQREQ_08340
GBRGbro_0849
GPOGPOL_c41990
GORKTR9_0762
GOQACH46_02955
GTABCM27_04175
GOCCXX93_06245
GITC6V83_04125
GRUGCWB2_03905(apeB)
GOMD7316_02659(apeB)
GAVC5O27_01150
GODGKZ92_03645
GAMGII34_03255
GPDGII33_20105
GJIH1R19_03575
GOILK459_05470
GHNMVF96_03965
GAMIIHQ52_06505
GMGNWF22_14305
TPRTpau_3612
TSMASU32_20620
SRTSrot_2996
DTMBJL86_2454
TOYFO059_05230
SCOSCO3801(SCGD3.02)
SALBXNR_3080
SMASAVERM_4389(apeB)
SGRSGR_2486 SGR_3783
SGBWQO_16825 WQO_23015
SCBSCAB_45071
SSXSACTE_3227
SVLStrvi_0322
SHYSHJG_5271
SHOSHJGH_5035
SRCM271_24780
SMALSMALA_3972
SSOII1A49_23805
SFASfla_3252
SBHSBI_05465
SVESVEN_3570
SDVBN159_4380(apeB)
SALSSLNWT_3528
STRPF750_3493
SFISFUL_3459 SFUL_4840
SCIB446_19535
SALUDC74_4129
SALLSAZ_22000
SLVSLIV_19295(apeB)
SGUSGLAU_17640(apeB)
SVTSVTN_18360
STREGZL_04762
SCWTU94_16095
SLDT261_4233
SLCSL103_00405
SXISXIM_27500
STRMM444_18225
STRCAA958_16580
SAMBSAM23877_3854(apeB)
SPRISPRI_3693
SCZABE83_12230 ABE83_18660
SCXAS200_23065
SRWTUE45_03917(apeB)
STRFASR50_16410
SLEsle_35070(sle_35070)
SRNA4G23_02667(apeB)
SPAVSpa2297_16935
STRTA8713_16160
SCLFBB341_13555
SGSAVL59_00610
STSIA4E84_20830
SKYD0C37_16065
SALWCP975_18135
SGMGCM10017557_42880(apeB)
SCADDN051_19400
SPHWNFX46_00400
SLSSLINC_4345
SNRSNOUR_21660(apeB)
SPLULK06_015290
STRDNI25_18640
SNWBBN63_16340
SAUOBV401_23465
SSIAA7J05_17570
SVUB1H20_16355 B1H20_23570
SPUNBFF78_20820
SGVB1H19_20900
SLAUSLA_3601
SALFSMD44_04484
SALJSMD11_3517
SLXSLAV_19700(apeB)
STROSTRMOE7_19450
SFKKY5_4143c
SNZDC008_17935
SGEDWG14_04175(apeB)
SRJSRO_3583
SLKSLUN_20410
SDXC4B68_10180 C4B68_19495
SGDELQ87_18825
SQZFQU76_16880
SCYAEJ357_23675
SASTCD934_15515
SNQCP978_17805
STIRDDW44_15590
SKACP970_20920
SGZC0216_00665
SVNCP980_16470
SNKCP967_17485
SHAWCEB94_20980
SRKFGW37_15960
SFICEIZ62_15790
SGALCP966_18705
SSPODDQ41_16505
SVRCP971_15800
SPADDVK44_15030
SFYGFH48_20075 GFH48_25440
SAQUEJC51_25255
SGFHEP81_03796
SCAVCVT27_15895 CVT27_22355
SSEOD0Z67_15090
SBYH7H31_15795
SRIMCP984_20180
SSUBCP968_16335
SPHVF9278_24555
SCINCP977_17110
SFUGCNQ36_17915
SPACB1H29_18190
STSUB7R87_16535
SCHACP983_21120
SGXH4W23_19885
SCOECP976_22435
SBATG4Z16_16700
SSPBCP982_22175
SNFJYK04_04523(apeB)
SPLACP981_19235
SBROGQF42_23360
STUIGCM10017668_36050(apeB)
SATAC5746_20330 C5746_26795
SCHFIPT68_18855
SHUNDWB77_03989(apeB)
SHARHUT13_14330
SCYGS1361_20720(apeB)
SFEUIM697_00700
SLIAHA039_16650
SDWK7C20_18610
SVDCP969_20295
SCALI6J39_16305 I6J39_23315
SAUHSU9_016780
SFBCP974_14520
SMOBJ7W19_15590
SPRACP972_17660
SPEUCGZ69_18340
SROIIAG44_19565
SXNIAG42_18240
SGJIAG43_16230
SHKJ2N69_19255
SANUK7396_18155
STRYEQG64_16755
SDDD9753_17280
SACTDMT42_20130
SMAOCAG99_14065
SGOBtest1122_13575
SINEKI385_22825
SLFJEQ17_23870 JEQ17_25820
SDECL3078_23365
SAOVG3H79_17755
SDURM4V62_21165
SYANNRK68_17530
SCTSCAT_3036(apeB)
SCYSCATT_30260
KSKKSE_41490
KABB7C62_16485 B7C62_23930
KAUB6264_10820
KITCFP65_4057
STRIC7M71_015035
YIALO772_17325
STRHGXP74_39035
ABRYNYE86_00515
LXLKDY119_00515
CMICMM_2920
CMSCMS3055
CMCCMN_02889
CMHVO01_15035
CCAPAES38_14240
CZHH9X71_14495
CPHAFGI33_13445
CCAFFGD68_01870
MIMAKG07_09235
MIXAB663_000267
MIPAXH82_03415
MPALBO218_06360
MICRBMW26_13685
MAURBOH66_04895
MHOSCXR34_05035
MFOLDXT68_13780
MOOBWL13_00644(apeB)
MPRTET475_05940
MSEDE3O41_07200
MOYCVS54_03130(apeB)
MCAWF6J84_03265
MCHNHCR76_14050
MRNK8F61_16655
MICSC1N74_04725
MLIQNMQ05_15200
RTNA6122_2867
RRYC1O28_13890
RIAC7V51_11655
RFSC1I64_14350
RTEGSU10_14875
CUMNI26_03930
CUBBJK06_03690
CUGC1N91_03780
MVDAWU67_10045
FRPAX769_19635
AGYATC03_06600
AGMDCE93_03485
AGFET445_08480
AARCG127AT_12220
AMAUDSM26151_20990(apeB)
ASOIMTP13_18055
CARTPA27867_2431
CRYB7495_12095
CPHYB5808_10770
MYLC3E77_14670
MSPOKXZ72_09815
SALCC2138_10350
SALAESZ53_02470
SALDFVA74_11445
HUMDVJ78_10175
HUWFPZ11_07035
GRYD7I44_03590
PLAPEAO79_03465
LEULeucomu_02765
LTREVS81_12540
LEBG7066_12445
LVIG7068_06370
LINSG7067_00005
LLUTK1X41_12170
AGGC1N71_01865
MANTBHD05_03475
HEAHL652_09595
FRNF1C15_13020
GLNF1C58_07495
AGXAGREI_2850(apeB)
SUBTKPL76_04240
SUBALQ955_15800
PSEVUSB125703_01760(apeB)
GSDM3M28_06945
ARTArth_4128
ARRARUE_c43000(apeB)
ARMART_2708
ARLAFL94_17445
AREAL755_21590
AAQAOC05_15190
ARWMB46_15880
ARHAHiyo8_35540
ARYATC04_00795
ARZAUT26_20150
ARUASPU41_05520
ARQBWQ92_10505
ARNCGK93_23160
ARXARZXY2_3936
ARTHC3B78_19430
ARTPE5206_03295
AAGINCTC2676_1_02998(apeB)
AJGKKR91_16705
ASUNKG104_17740
ARTYAHiyo4_00030
ARIUM93_13680
AAUAAur_4170
PUEFV140_21755
PNVJMY29_19925
ACHAchl_3910
APNAsphe3_39530
PSULAU252_10470
PSNINIBR502771_05390
PSEYGU243_16105
AAIAARI_34060
GARAOZ07_17815
GCRGcLGCM259_2942
GLUF0M17_16865
GPRJQN66_17445
GMINMP99_17235
GMYXH9_08675
KRHKRH_19730
KPLKPaMU14_01280
KFVAS188_05770
KIIKocCE7_10605
KRSEQG70_14645
KODHBK84_10535
KVRCIB50_0001111(apeB)
MLUMlut_23270
MICKB1A86_00011430
MYUM8233_11145
RMURMDY18_18940
RDNHMPREF0733_11090
RAJRA11412_0294
RTERIDM49_10590
RAMAIDM48_10440
RKRI6G21_03085
SATKSA2016_4043
NAEBHE16_08375
AULDCC27_009595
PAEYKUF55_18210
BFABfae_26700
BRXBH708_09830
BRVCFK39_05775
BGGCFK41_03195
BRZCFK38_05310
BSAUDWV08_11010
BRRC1N80_05440
BKIM4486_10660
BRHANLU66_06230
BHHBra3105_07725
DVADAD186_19220
DJJCOP05_01480
JDEJden_1636
KSEKsed_15270
DNIHX89_06855
DAYFV141_06180
DERMH7F30_11330
LMOIVV02_15225
YIMJ5M86_08110
XCEXcel_0333
XYAET471_07100
IVAIsova_0394
IDOI598_1967(apeB)
CETB8281_00280
CCEUCBR64_11780
SKESked_37690
SANWG7063_14285
OEKFFI11_006740
ICAIntca_2758
ARSADJ73_06775
JTEASJ30_06385
JLIEXU32_08135
JMEEEW87_009950
JAYH7A72_06480
PHWG7075_11505
PEIH9L10_01840
SERJSGUI_0439
SERWFY030_07400
ORNDV701_03300
ORZFNH13_10205
BLYA2T55_02810
BLINBLSMQ_0454
BRIFDF13_02560
BLUTEW640_12360
BCAUI6G59_05770
DCOSAMEA4475696_0121(apeB)
AUSIPK37_08950
PACPPA0574
PAKHMPREF0675_3634
PAVTIA2EST22_02880
PAXTIA2EST36_02855
PAZTIA2EST2_02800
PAWPAZ_c06080(apeB)
PADTIIST44_11600
PCNTIB1ST10_02965
PACCPAC1_02980
PACHPAGK_1556
PACNTIA1EST1_02920
CACNRN83_03425
PRAPALO_07905
PRLBCB70_11605
CGRN4412665_00882(apeB)
PFRPFREUD_16940(apeB)
PFRERM25_1609
PACDEGX94_03575
PAUSNCTC13651_00600(apeB)
PPCHMPREF9154_2672
ARUBJ5A65_12560
PBOPACID_10500
AACIASQ49_15955
ACIJJS278_02263(apeB)
AJIC0Z10_09475
MPHMLP_43610
MIKFOE78_19945
MICGGJV80_12380
TFLRPIT_10495
TFABW733_12285
TESBW730_10875
TEZBKM78_04565
TDFH9L22_09845
TLATLA_TLA_00928(apeB)
RAINRai3103_11005
PRVG7070_11530
BRTJ4N02_04665
AERAERYTH_10220
AEZC3E78_07450
AEBC6I20_06010
AEFGEV26_07245
MGGMPLG2_2588(apeB)
MUZH4N58_08195
NMLNamu_4174
NAKEH165_01135
BSDBLASA_4827(apeB)
MMARMODMU_5422(apeB)
PDXPsed_0229
PSEEFRP1_25450
PSEHXF36_24235
PSEQAD006_04630
PECQAD017_12450
PHHAFB00_10090
PAUTPdca_02410(apeB)
PBROHOP40_06915
CAICaci_0307
SNASnas_0697
NAVJQS30_12540
GLYK3N28_21930
AHEArch_1448
ARCAHC352_07465
APHOJTE88_07345
APIING665_07120
TPYCQ11_05295
TPYOX956_02450
TBWNCTC13354_00656(apeB)
TPECHLG82_01645
ASGFB03_04400
ACTTDDD63_03165
AMYADJ76_08820
SOOFBF35_09270
STUCG5S47_07070
ACQAM609_10845
AOSAXE84_07060
ARDAXF14_02390
ACTPB6G06_01405
ACTCCHIBA101_2074
ACTOC3V41_07345
ANEATCC27039_17660
AHWNCTC11636_02243(apeB)
ACTZCWT12_02890
AIRNCTC12972_00095(apeB)
ASLANCTC11923_00031(apeB)
AVCNCTC10951_01692(apeB)
AWEJG540_08570
AMAMHPC72_08560
AREPID810_01665
AGHM3I41_01395
AVUBK816_03180
FSLEJO69_11240
FLHEJ997_00105
WIKH8R18_07125
EKEEK0264_05780
AYMYM304_20170
ATQGH723_09815
AQZKSP35_04755
IAMHC251_11705
SHIShel_04970
APVApar_0506
PCATPcatena_03780
ATBJ4859_05675
TIOINP52_03030
CAERCSV91_05905
CSTCLK434_06735
ERZER308_07535
EUZDVS28_a4412
PCUPC_RS07150
PNLPNK_0309
PUVPUV_22400(apeB)
NEYNCS13_1_0123
SNGSNE_A05400(apeB)
RHAWRHABOEDO_001448
RPORRHAB15C_0000338
BBNBbuN40_0627
BBJBbuJD1_0627
BBURL144_03070
BGBKK9_0659(pepX)
BGNBgCN_0653
BGSX921_01110
BGCBLA33_01105
BAFZBafPKo_0650
BAFHBafHLJ01_0692(pepX)
BAFTP612_03240
BAFEBAFK78_635
BBSBbiDN127_0637
BVTP613_03205
BCHIOY14_03135
BMAYA7X70_03155
BHIL283_03150
BCWQ7M_635
BMOI871_03265
BMIYRJ61_03070
BPAKX966_03190
BANEN187_03095
BTURDB313_03290
BMATDB723_03155
TDETDE_0829
TPEDTPE_0818
TPKJO40_01485
TRMJO41_09535
TPHGFUT81_12255
TRZGWP43_03935
TMEDDWB79_08025
SSMSpirs_1450
SFCSpiaf_1479
SPEREW093_00410
SLRL21SP2_1949
OCKEXM22_06210
TPXTurpa_4066
FNUFN0775
FNCHMPREF0946_00260
FNTHMPREF0405_00995
FUSHMPREF0409_00808
FNEFSDG_00384
FHWRN87_07140
FPDCTM68_10445
FGOC4N16_07700
FNFBSQ88_01695
FPEIC4N17_03635
FCII6I83_07740
IPOIlyop_2166
LBALebu_1356
LEOAMK43_03045
LOTAXF11_01445
LEQBCB68_10160
LHFJCM16775_1124
LSZJCM16776_1174
LHGJMUB5056_0924
LTEJMUB4039_0922
LWDJCM16777_1303(apeB)
LGOJCM16774_1870
STRSterm_3381
SMFSmon_0384
SNSVC03_01930
PPIOCE91St28_15710
FSUFisuc_1653
FSCFSU_2142
BTHOBtheta7330_03426(apeB)
BFEK6V30_11305
PARYA4V02_08040
DUNFDZ78_04480
OSPOdosp_2771
BUYD8S85_17500
BVIRI6J59_18995
PRUPRU_0287
PCOILK433_13020
PBYL6471_11255
ASXCDL62_16495
ALKQM9189_07300
MBASALGA_3838
AQAD1815_01565
CACICLOAM1428(ape)
OCYOSSY52_16230(apeB)
NLIG3M70_00355
MPYMpsy_0294
MZIHWN40_00840
MHZMetho_1335
 » show all
Reference
1  [PMID:6854330]
  Authors
Kelly JA, Neidle EL, Neidle A.
  Title
An aminopeptidase from mouse brain cytosol that cleaves N-terminal acidic amino acid residues.
  Journal
J Neurochem 40:1727-34 (1983)
DOI:10.1111/j.1471-4159.1983.tb08148.x
Reference
2  [PMID:9632644]
  Authors
Wilk S, Wilk E, Magnusson RP
  Title
Purification, characterization, and cloning of a cytosolic aspartyl aminopeptidase.
  Journal
J Biol Chem 273:15961-70 (1998)
DOI:10.1074/jbc.273.26.15961
  Sequence
[hsa:23549] [mmu:13437]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.4.11.21
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.4.11.21
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.4.11.21
BRENDA, the Enzyme Database: 3.4.11.21
CAS: 9074-83-3

DBGET integrated database retrieval system