KEGG   ENZYME: 3.5.1.44
Entry
EC 3.5.1.44                 Enzyme                                 
Name
protein-glutamine glutaminase;
peptidoglutaminase II;
glutaminyl-peptide glutaminase;
destabilase;
peptidylglutaminase II
Class
Hydrolases;
Acting on carbon-nitrogen bonds, other than peptide bonds;
In linear amides
Sysname
protein-L-glutamine amidohydrolase
Reaction(IUBMB)
protein L-glutamine + H2O = protein L-glutamate + NH3 [RN:R02622]
Reaction(KEGG)
R02622;
(other) R06134
Substrate
protein L-glutamine [CPD:C02583];
H2O [CPD:C00001]
Product
protein L-glutamate [CPD:C00614];
NH3 [CPD:C00014]
Comment
Specific for the hydrolysis of the gamma-amide of glutamine substituted at the carboxyl position or both the alpha-amino and carboxyl positions, e.g., L-glutaminylglycine and L-phenylalanyl-L-glutaminylglycine.
History
EC 3.5.1.44 created 1976, modified 1983
Orthology
K03411  chemotaxis protein CheD
K03412  two-component system, chemotaxis family, protein-glutamate methylesterase/glutaminase
K26021  Herpesviridae inner tegument protein
Genes
ECOb1883(cheB)
ECJJW1872(cheB)
ECDECDH10B_2024(cheB)
EBWBWG_1697(cheB)
ECOCC3026_10710
ECEZ2937(cheB)
ECSECs_2593(cheB)
ECFECH74115_2621(cheB)
ETWECSP_2457(cheB)
ELXCDCO157_2428
EOIECO111_2469(cheB)
EOJECO26_2735(cheB)
EOHECO103_2145(cheB)
ECOOECRM13514_2393(cheB)
ECOHECRM13516_2357(cheB)
ESLO3K_10190
ESOO3O_15440
ESMO3M_10150
ECKEC55989_2062(cheB)
ECGE2348C_2007(cheB)
EOKG2583_2335(cheB)
ELRECO55CA74_11245
ELHETEC_1916
ECWEcE24377A_2116(cheB)
EUNUMNK88_2356
ECPECP_1828
ENAECNA114_1946(cheB)
ECOSEC958_2105(cheB)
ECVAPECO1_932(cheB)
ECOAAPECO78_13230
ECXEcHS_A1979(cheB)
ECMEcSMS35_1301(cheB)
ECYECSE_2118
ECRECIAI1_1970(cheB)
ECQECED1_2151(cheB)
EUMECUMN_2180(cheB)
ECTECIAI39_1167(cheB)
EOCCE10_2169(cheB)
EBRECB_01854(cheB)
ECOBC3029_13875
EBLECD_01854(cheB)
EBEB21_01843(cheB)
EBDECBD_1755
ECIUTI89_C2087(cheB)
EIHECOK1_2001(cheB)
ECZECS88_1941(cheB)
ECCc2298(cheB)
ELOEC042_2049(cheB)
ELNNRG857_09440
ESEECSF_1742
ECLEcolC_1749
EKOEKO11_1885
EKFKO11_13280(cheB)
EABECABU_c21440(cheB)
EDHEcDH1_1757
EDJECDH1ME8569_1829(cheB)
ELUUM146_07735
ELWECW_m2059(cheB)
ELLWFL_10105(cheB)
ELCi14_2115(cheB)
ELDi02_2115(cheB)
ELPP12B_c1202(cheB)
ELFLF82_0297(cheB)
ECOLLY180_09795
ECOIECOPMV1_01975(cheB)
ECOJP423_09995
EFEEFER_1143(cheB)
EMAC1192_02480
ESZFEM44_24325
ERUYOSH18_01115(cheB)
STYSTY2126(cheB)
STTt0960(cheB)
SEXSTBHUCCB_10300
SENTTY21A_04890
STMSTM1917(cheB)
SEOSTM14_2332(cheB)
SEVSTMMW_19001
SEYSL1344_1852(cheB)
SEMSTMDT12_C19420
SEJSTMUK_1897(cheB)
SEBSTM474_1950(cheB)
SEFUMN798_2022(cheB)
SETUSTU288_05995
SETCCFSAN001921_07480
SENRSTMDT2_18461(cheB)
SENDDT104_19331(cheB)
SENICY43_10110
SEENSE451236_15530
SPTSPA0951(cheB)
SEKSSPA0885
SPQSPAB_01243
SEISPC_1795(cheB)
SECSCH_1924(cheB)
SEHSeHA_C2132(cheB)
SHBSU5_02528
SENHCFSAN002069_22240
SEEHSEEH1578_18890
SEESNSL254_A2077(cheB)
SENNSN31241_30170
SEWSeSA_A2072(cheB)
SEASeAg_B1205(cheB)
SENSQ786_05615
SEDSeD_A1328(cheB)
SEGSG1135(cheB)
SELSPUL_1802(cheB)
SEGASPUCDC_1788(cheB)
SETSEN1086(cheB)
SENAAU38_05625
SENOAU37_05615
SENVAU39_05615
SENQAU40_06325
SENLIY59_05730
SENJCFSAN001992_01845
SEECCFSAN002050_16405
SEEBSEEB0189_009890
SEEPI137_08180
SENBBN855_20040(cheB)
SENEIA1_09535
SENCSEET0819_16600
SESSARI_01029
SBGSBG_1753(cheB)
SBZA464_2068
SBVN643_08540
SALZEOS98_09520
SFLSF1932(cheB)
SFXS2023(cheB)
SFVSFV_1929(cheB)
SFESFxv_2156(cheB)
SFNSFy_2762
SFSSFyv_2825
SFTNCTC1_02098(cheB)
SSNSSON_1234(cheB)
SBOSBO_1117(cheB)
SBCSbBS512_E2176(cheB)
SHQA0259_13540
ENCECL_01415 ECL_03306
ENLA3UG_14050 A3UG_14800
ECLGEC036_27210 EC036_28670
ECLEECNIH2_13580
ECLNECNIH4_09070
ECLIECNIH5_13075
ECLXLI66_13755
ECLYLI62_15095 LI62_18715
ECLZLI64_13170
ECLOENC_06110
EHMAB284_12035
EXFBFV63_13500
ECLAECNIH3_13120
ECLCECR091_13055
EAUDI57_05410
EKBBFV64_13865
ENOECENHK_13805
EECEcWSU1_02808(cheB)
ELGBH714_09785 BH714_10595
ECANCWI88_08975
ERNBFV67_13430
ECLSLI67_012200
ECHGFY206_14825
ESHC1N69_13895 C1N69_14620
EPTHWQ17_10760 HWQ17_22145
ENTEnt638_2454
EASEntas_2588
ENRH650_05150 H650_09150
ENXNI40_013780
ENFAKI40_2013
LNICWR52_21360
EBGFAI37_15405
ENDA4308_18115
ENZG0034_13730
ENSHWQ15_21965
ENKLOC22_01440
EHUD5067_0009180
EMORL6Y89_13145 L6Y89_13865
ENBELK40_14105
EQUOM418_13485
EPUQVH39_14435
ESAESA_01351
CSKES15_1566(cheB)
CSZCSSP291_06620
CSJCSK29544_02662
CCONAFK62_11730
CDMAFK67_12425
CSIP262_02269
CMJAFK66_007505
CUIAFK65_12120
CMWAFK63_06225
CTUCTU_25750(cheB)
KMIVW41_13420
EAEEAE_15550
EARCCG30798
CROROD_19311(cheB)
CKOCKO_01069
CFDCFNIH1_20595
CBRAA6J81_01685 A6J81_22470
CWECO701_03730 CO701_12835
CYOCD187_05230 CD187_09785
CPOTFOB25_16510 FOB25_21370
CFQC2U38_10005
CSEDJY391_09390(cheB)
CAMAF384_09135
CAFAL524_13160
CIFAL515_14175
CFARCI104_15485
CIRC2U53_24810
CIEAN232_09735 AN232_14875
CPARCUC49_09940
CTELGBC03_15325(cheB)
CITZE4Z61_07805
CARSE1B03_16110 E1B03_20915
CIXM4I31_05055 M4I31_09735
CIBHF677_010005
CNTJT31_21445
CEMLH23_19450
CENLH86_18175
CLAPNCTC11466_01729(cheB)
PGELG71_07485 LG71_14310
ESCEntcl_1910
KLEAO703_12625
KSAC813_00885
KORAWR26_06015 AWR26_10195
KRDA3780_13925 A3780_17995
KCOBWI95_04720 BWI95_19220
KOTEH164_05015 EH164_09315
KPSEIP581_13710 IP581_17465
KOBHF650_14025 HF650_18440
KOOO9K67_09945
KIENCTC12125_00848(cheB)
KASKATP_17320(cheB)
KLUK7B04_19850
KCYRIN60_08985
LAXAPT61_08470
LEIC2U54_19085
LEHC3F35_20680
LEEDVA44_09075
LERGNG29_14180(cheB)
LEAGNG26_13875(cheB)
LPNUKQ929_07705
LEYDVA43_03555
LAZA8A57_13060
LEFLJPFL01_2521
LEWDAI21_13580
BUFD8682_05280 D8682_19865
BAGEBADSM9389_08200 BADSM9389_17200
BFTMNO13_04115 MNO13_10585
AHNNCTC12129_01943(cheB)
ASUBNLZ15_08510
YREHEC60_08070
SGOEA8O29_009065
KINAB182_15825
PDZHHA33_18385
METYMRY16398_36050(cheB)
IZHFEM41_04795
PSHISAMEA2665130_0879(cheB1)
PSGCG163CM_07740(cheB)
SCOLKFZ77_11840
PVJLMA04_20565
SUPEP0H77_13040
TOEQMG90_13035
EBFD782_1751
EBCC2U52_26530
EBBF652_861(cheB)
PSTSE05_11990 E05_13980
YPEYPO1679(cheB)
YPKy1841(cheB)
YPHYPC_1786(cheB)
YPAYPA_1843
YPNYPN_1952
YPMYP_1809(cheB)
YPPYPDSF_1769
YPGYpAngola_A3519(cheB)
YPZYPZ3_2021(cheB)
YPTA1122_17485
YPDYPD4_2061(cheB)
YPXYPD8_2059(cheB)
YPWCH59_159
YPJCH55_254
YPVBZ15_1873
YPLCH46_3447
YPSYPTB2398(cheB)
YPOBZ17_54
YPIYpsIP31758_1645(cheB)
YPYYPK_1757
YPBYPTS_2477
YPQDJ40_4168
YPUBZ21_1688
YPRBZ20_3804
YPCBZ23_1974
YPFBZ19_1765
YENYE2571(cheB)
YEPYE105_C1686
YEYY11_14571
YELLC20_07415
YEWCH47_1914
YETCH48_3295
YEFFORC2_2551
YEEYE5303_23551(cheB)
YSIBF17_21180
YALAT01_75
YFRAW19_855
YINCH53_3541
YKRCH54_807
YROCH64_208
YRUBD65_710
YRBUGYR_03835
YAKACZ76_01120
YMADA391_03910 DA391_08775
YHID5F51_10880
YCAF0T03_13240
YMOHRD69_02080 HRD69_13600
YASN0H69_16390
YKIHRD70_17975
YEGPL78_17565
SMARSM39_2447(cheB)
SMACSMDB11_2229(cheB)
SMWSMWW4_v1c29850(cheB)
SPESpro_2980
SRRSerAS9_3069
SRLSOD_c28040(cheB)
SRYM621_15255
SPLYQ5A_015495(cheB)
SRSSerAS12_3070
SRASerAS13_3072
SMAFD781_2756
SLQM495_15340
SERFL085_13925
SERSSERRSCBI_14375
SFWWN53_24030
SFGAV650_19770
SRZAXX16_2295
SERMCLM71_14205
SQUE4343_01120
SFJSAMEA4384070_3000(cheB)
SOFNCTC11214_03823(cheB)
SSURATE40_011495
SURIJ0X03_09070
SRHZFO014_19450
SENPKHA73_14610
SNEMNLX84_15000
SNEVOI978_17550
SFOZ042_22240
RAHRahaq_1833
RACEJHW33_03435
RAQRahaq2_1877
RAAQ7S_08975
ROXBV494_07685
RVCJ9880_16825
RBONQNM34_03295 QNM34_12680
EAMEGXP68_11620
CARUP0E69_07890
PRODPCO85_13105
SERASer39006_011390
SERQCWC46_11385
ECAECA1693(cheB)
PATREV46_08080
PATOGZ59_29100(cheB)
PCTPC1_2607
PCCPCC21_027130
PCVBCS7_13070
PWAPecwa_1859
PPARA8F97_09540
PECW5S_1770
PWSA7983_22235
PPOABJK05_08335
PBRAB5S52_08320
PPUJE2566_13555
PARII2D83_13865
PAQUDMB82_0008040
PVZOA04_16310(cheB)
PPAVLOZ86_13455
PQUIG609_007445
PPOOLW347_13315
PCACOI450_11050
PACBM9782_15670
PCOAPJ912_03210
DDDDda3937_02777(cheB)
DZEDd1591_1544
DDCDd586_1506
DZCW909_12520
DSOA4U42_01390
CEDLH89_20720
DFNCVE23_14275
DDQDDI_2583
DAQDAQ1742_01436(cheB)
DICDpoa569_001414
DLCO1Q98_04855
DDADd703_1516
BGJAWC36_09915
BRBEH207_06735
BNGEH206_13610
BIZHC231_08495
LBQCKQ53_11840
LPOPI6N93_06300
SGLSG2065
SODSant_0622(cheB)
SLIGGTU79_16585
EAMEAMY_2088(cheB1) EAMY_2697(cheB3)
EAYEAM_2024(cheB) EAM_2583(cheB)
ETAETA_14690(cheB)
EPYEpC_09300(cheB) EpC_15440(cheB)
EPREPYR_00981(cheB) EPYR_01663(cheB)
EBIEbC_25320(cheB)
ERJEJP617_01600(cheB) EJP617_31560(cheB)
EPECI789_06430
ERWIGN242_11550(cheB)
ETPLU633_11300
ERPLJN55_13475
ETORIN69_13425
EGEEM595_2156(cheB)
PAMPANA_2225(cheB)
PLFPANA5342_1936(cheB)
PAJPAJ_1538(cheB)
PAQPAGR_g1871
PVAPvag_1721(cheB)
PAGGAL522_15575
PAOPat9b_1608
KLNLH22_14170
PANTPSNIH1_12365
PANPPSNIH2_06180
PAGCBEE12_18505
PSTWDSJ_15395
PALHB1H58_07230 B1H58_15910
PANSFCN45_08395
PEYEE896_08035(cheB)
PDISD8B20_07460
PERLAC65_06600
PJIKTJ90_07840
PANOOJ965_10220
KPIEN5580_07250
PALFK6R05_07985
PGZC2E15_00530 C2E15_12460
PCDC2E16_00640 C2E16_12615
MINTC7M51_01669(cheB_1) C7M51_03571(cheB_2)
MTHIC7M52_01153(cheB_1) C7M52_03480(cheB_2)
MHANK6958_12160
TCIA7K98_10845
PLUplu1856(cheB)
PLUMA4R40_09315
PAYPAU_02682(cheB)
PTTVY86_21795
PAKHB0X70_09580
PLUICE143_09495
PMRPMI1663(cheB)
PMIBBB2000_1759(cheB)
PVLAOB99_10270
PVGCRN77_10585
PHAUPH4a_18025
PROTBTA34_09920
PCOLF1325_11840
PCIBF9282_11930
PPEEI6G31_16485
XBOXBJ1_1926(cheB)
XBVXBW1_2655(cheB)
XNEXNC1_1617(cheB)
XNMXNC2_1571(cheB)
XDOXDD1_2369(cheB)
XPOXPG1_2084(cheB)
XHOA9255_02040
XBUHGO23_12025
XGRQL128_11840
PSIS70_18150
PSXDR96_2564
PSTABGK56_00400
PTHAOI982_05040
PRGRB151_014740(cheB)
PALACO695_16730
PHEINCTC12003_02591(cheB)
PRQCYG50_08795
PRJNCTC6933_01471(cheB_1) NCTC6933_01472(cheB_2)
PVCG3341_13145
PMAGJI723_12900
PHAGPZ638_13400
MMKMU9_1765
ANSArsFIN_14690(cheB)
AETLDL57_09785
AAPCQG404_09860
EICNT01EI_1464
ETRETAE_1346(cheB)
ETDETAF_1252(cheB)
ETEETEE_3317(cheB)
ETCETAC_06365
EDWQY76_13210
EHOA9798_10100
HAVAT03_09095
HPARAL518_16735
XCCXCC1183(cheB) XCC1866(cheB) XCC1867(cheD) XCC2021(cheB) XCC2705(cheB) XCC2822(cheB)
XCBXC_1290 XC_1409 XC_2163 XC_2322 XC_2323 XC_3059
XCAxcc-b100_1338 xcc-b100_1456(cheB2) xcc-b100_2154(cheB3) xcc-b100_2155 xcc-b100_2321(cheB4) xcc-b100_3156
XCPXCR_1416 XCR_2119 XCR_2120 XCR_2302 XCR_3066 XCR_3195
XCVXCV1330(cheB) XCV1930(cheB1) XCV1931(CheD) XCV3025(cheB2)
XAXXACM_1257(cheB) XACM_1910(cheB) XACM_1911(cheD) XACM_2811(cheB2)
XACXAC1280(cheB) XAC1888(cheB) XAC1889(cheD) XAC2870(cheB)
XCIXCAW_01171 XCAW_02510(cheD) XCAW_02511(cheB) XCAW_03071(cheB) XCAW_03155(cheB)
XCTJ151_01422 J151_02044 J151_02045 J151_03053
XCJJ158_01419 J158_02032 J158_02033 J158_03040
XCUJ159_01419 J159_02032 J159_02033 J159_03036
XCNJ169_01418 J169_02041 J169_02042 J169_03051
XCWJ162_01418 J162_02032 J162_02033 J162_03039
XCRJ163_01418 J163_02032 J163_02033 J163_03036
XCMJ164_01418 J164_02032 J164_02033 J164_03036
XCFJ172_01413 J172_02035 J172_02036 J172_03044
XFUXFF4834R_chr17630(cheB2) XFF4834R_chr20290(cheB1) XFF4834R_chr20300(cheD) XFF4834R_chr32550(cheB3)
XAOXAC29_06430 XAC29_09530 XAC29_09535 XAC29_14635
XOMXOO1366(XOO1366) XOO2713(XOO2713) XOO2714(XOO2714)
XOOXOO1465(cheB) XOO2858(cheD) XOO2859(cheB)
XOPPXO_00056 PXO_00057 PXO_04755
XOYAZ54_09725 AZ54_09730 AZ54_17070
XORXOC_1588 XOC_2278 XOC_2279
XOZBE73_10825 BE73_10830 BE73_15435
XALXALC_1354(cheB) XALC_1355(cheD)
XSASB85_01515 SB85_01520 SB85_19030
XTNFD63_10650 FD63_10655 FD63_12745
XFRBER92_09465 BER92_09470
XVEBJD12_00855 BJD12_00860 BJD12_05260 BJD12_19705
XPEBJD13_02270 BJD13_06925 BJD13_06930 BJD13_10240
XHRXJ27_00420 XJ27_02950 XJ27_02955 XJ27_08755
XGABI317_07435 BI317_13315 BI317_13320 BI317_16520
XPHXppCFBP6546_05080(XppCFBP6546P_05080) XppCFBP6546_20220(XppCFBP6546P_20220) XppCFBP6546_20225(cheD) XppCFBP6546_21525(XppCFBP6546P_21525)
XVAC7V42_06930 C7V42_12525 C7V42_12530 C7V42_14705
XANAC801_06500 AC801_09995 AC801_10000 AC801_14310
XARXB05_01175 XB05_04545 XB05_04550 XB05_09150
XHYFZ025_19020 FZ025_19025(cheD) FZ025_21395
XCZEBN15_05205 EBN15_08100 EBN15_08105(cheD) EBN15_12360
XTHG4Q83_04845 G4Q83_04850(cheD) G4Q83_07220
XEUXSP_001303 XSP_001984 XSP_001985(cheD) XSP_002802
XHDLMG31886_14770(cheB_2) LMG31886_24200(cheD) LMG31886_24210(cheB_3) LMG31886_30530(cheB3)
XPRMUG10_03385 MUG10_17515 MUG10_22515(cheD) MUG10_22520
XAGHEP73_01461 HEP73_02381 HEP73_02382
XDYNYR95_07095 NYR95_10900 NYR95_10905(cheD) NYR95_15485
XASHEP74_01403 HEP74_02215 HEP74_02216
SMLSmlt2143 Smlt2248(cheB) Smlt2249(cheD)
SMTSmal_1739 Smal_1843 Smal_1844
BUJBurJV3_1797 BurJV3_1900 BurJV3_1901
SMZSMD_1928 SMD_2027(cheB) SMD_2028(cheD)
SACZAOT14_20050(cheD) AOT14_20060(cheB_1)
STEKAXG53_09420 AXG53_09425 AXG53_17420
SRHBAY15_1815 BAY15_1816 BAY15_2262
SLMBIZ42_01690 BIZ42_18455 BIZ42_18460
STENCCR98_09360 CCR98_09870 CCR98_09875
STEMCLM74_09800 CLM74_10315 CLM74_10320
STESMG068_09310 MG068_09825 MG068_09830
SINCDAIF1_19100(cheB3) DAIF1_20140(cheB) DAIF1_20150(cheD)
SPAQSTNY_R18470 STNY_R19410 STNY_R19420(cheD)
STEQICJ04_10095(cheD) ICJ04_10100 ICJ04_10485
SGENRKE57_09255 RKE57_09775 RKE57_09780(cheD)
PSUPsesu_1460 Psesu_1461 Psesu_2899
PSUWWQ53_00030 WQ53_00035
PSDDSC_10475
PMEXH4W19_04205 H4W19_05585(cheD) H4W19_05590
PJPLAG73_08985(cheD) LAG73_08990
PDDMNQ95_14820(cheD) MNQ95_14825
PWIMWN52_16465
LYTDWG18_01900 DWG18_01905
LSOLGOY17_01810 GOY17_09795 GOY17_15660(cheD) GOY17_15665(cheB)
LCICINQ41_03330 INQ41_03335(cheD)
LLZLYB30171_00638(cheB_1) LYB30171_00639(cheD)
LAUXLA521A_03960 LA521A_30900(cheD) LA521A_30910
LUMCNR27_09520 CNR27_09525
LUSE5843_07530 E5843_07535(cheD)
LUGFPZ22_00240 FPZ22_00245(cheD) FPZ22_05555(cheB)
TBVH9L17_08045 H9L17_15360 H9L17_15365(cheD)
FAUFraau_2043 Fraau_2044 Fraau_2423
FSGLQ771_02880(cheD) LQ771_02885 LQ771_11935
FEDLQ772_03560(cheD) LQ772_03565 LQ772_13305
RHDR2APBS1_2962 R2APBS1_2963
RGLCS053_03765 CS053_17740
RTHLRK53_14905 LRK53_14910(cheD)
DJICH75_01310 CH75_04545 CH75_14850 CH75_14855 CH75_24390
DJAHY57_10380 HY57_18885 HY57_18890 HY57_19785
DTXATSB10_19880 ATSB10_19890 ATSB10_37620
DYEEO087_06200
DCSISN74_05580 ISN74_18430 ISN74_18435(cheD)
DTLH8F01_05245 H8F01_05250(cheD) H8F01_06085 H8F01_16995
DTADYST_01443 DYST_02085 DYST_04344 DYST_04345
DKOI596_2525
LRZBJI69_02605 BJI69_13460 BJI69_13465
LPYFIV34_06570(cheD) FIV34_06575 FIV34_10635 FIV34_16275
LANHKR767_01100 KR767_01105(cheD) KR767_11760
LFLIM816_05190(cheD) IM816_05195 IM816_10580 IM816_14000
LAEGL2Y94_09940 L2Y94_10650 L2Y94_15415 L2Y94_15420(cheD) L2Y94_16485
LAEOL2Y97_06635(cheD) L2Y97_06640 L2Y97_11615 L2Y97_17380
LAESL2Y96_07205(cheD) L2Y96_07210 L2Y96_11375 L2Y96_17230
RBDALSL_0753 ALSL_0754
VCHVC_1401 VC_2062 VC_A1090
VCFIR04_04805 IR04_04810 IR04_12250 IR04_15455
VCSMS6_1173 MS6_1824 MS6_A1118 MS6_A1119
VCEVch1786_I0901 Vch1786_I1555 Vch1786_II0773 Vch1786_II0774
VCQEN18_03660 EN18_03665 EN18_10235 EN18_13415
VCJVCD_000253 VCD_000254 VCD_002304 VCD_002944
VCIO3Y_06500 O3Y_09965 O3Y_18573 O3Y_18578
VCOVC0395_0153 VC0395_0154(cheB-3) VC0395_A1013(cheB-1) VC0395_A1650(cheB-2)
VCRVC395_1520(cheB-1) VC395_2177(cheB-2) VC395_A1110(cheB-3) VC395_A1111
VCMVCM66_1356(cheB-1) VCM66_1986(cheB-2) VCM66_A1046(cheB-3) VCM66_A1047
VCLVCLMA_A1234 VCLMA_A1800 VCLMA_B0836 VCLMA_B0837
VCXVAA049_1404 VAA049_1917 VAA049_1918 VAA049_817
VCZVAB027_1042 VAB027_1043 VAB027_2076 VAB027_2700
VVUVV1_1956 VV2_0378 VV2_1161 VV2_1162
VVYVV2460 VVA0935 VVA1685 VVA1686
VVMVVMO6_00839 VVMO6_03855 VVMO6_04551 VVMO6_04552
VVLVV93_v1c21630(cheB) VV93_v1c38760 VV93_v1c45430(cheB) VV93_v1c45440(cheD)
VPAVP2228
VPBVPBB_2046
VPKM636_10780
VPFM634_13540
VPHVPUCM_2316
VHAVIBHAR_03140
VCAM892_15360
VAGN646_1332
VEXVEA_002836
VDBAL552_19720
VHRAL538_05005
VNAPN96_02705
VOWA9237_12935
VROBSZ04_12380
VSPVS_0844
VEJVEJY3_11475
VFUvfu_A01257 vfu_B00977 vfu_B00978
VNIVIBNI_A0746(cheB) VIBNI_B0013 VIBNI_B0014(cheB)
VANVAA_01418 VAA_01419 VAA_01907 VAA_01908 VAA_03385
LAGN175_05660 N175_07775 N175_07780 N175_16895 N175_16900
VAUVANGNB10_cI1403c(cheB1-a) VANGNB10_cI1404c VANGNB10_cI1874c(cheB1-b) VANGNB10_cII1006c(cheB-3) VANGNB10_cII1007c(cheD)
VCYIX92_03770 IX92_24670 IX92_24675
VCTJV59_23190 JV59_23195 JV59_34960
VTUIX91_04725 IX91_15520 IX91_15525
VEUIXK98_03965 IXK98_03970 IXK98_13185 IXK98_18185
VSIMTO69_09190 MTO69_16855 MTO69_16860
VFLAL536_07595 AL536_07600 AL536_10145
VMIAL543_01185 AL543_01190 AL543_19630
VSCVSVS12_02250(cheB)
VSHBSZ05_01680 BSZ05_19180
VQICCZ37_06910 CCZ37_06915 CCZ37_08940 CCZ37_18685 CCZ37_18690
VTAA2200(cheB) B0624(cheB) B0625(cheD)
VAFD1115_04470
VNLD3H41_12125
VCCFAZ90_10785
VASGT360_04680(cheB)
VAQFIV01_10405(cheB1) FIV01_18435(cheB2) FIV01_18440(cheD)
VSRVspart_02326(cheB1)
VKABTD91_10705
VZIG5S32_10290
VNVIF132_05000 IF132_19680
VGIMID13_04145
VSLLTQ54_04575
VPLSA104470976_00751(cheB1) SA104470976_01147(cheB_1) SA104470976_02881(cheD) SA104470976_02882(cheB_2)
VJPNP165_08715
VPGLZI70_02805
VOSKNV97_04505 KNV97_04510 KNV97_07670
VTICEQ48_02970 CEQ48_02975 CEQ48_08645
VCRAIS519_06055
VNPKW548_14145
VLEISX51_11275
VSYK08M4_08490(cheB1)
VRURND59_11180
VMTQYQ96_04115 QYQ96_17645 QYQ96_17650(cheD)
VFIVF_1830(cheB)
VFMVFMJ11_1962
VSAVSAL_I2286(cheB)
AWDAWOD_I_1949(cheB)
PPRPBPRA0778(XAC1888) PBPRA0943(PSPTO198)
PGBH744_2c2883
PDSCAY62_03645
PGHFH974_11535
GHOAL542_05305 AL542_07160 AL542_07165
GKDK6Q96_02235 K6Q96_02240 K6Q96_04115 K6Q96_17585
SALYE8E00_03165 E8E00_11130 E8E00_11135
SKSFCN78_02435 FCN78_02440 FCN78_09680
SCOTHBA18_02590 HBA18_02595 HBA18_10165
SPRON7E60_02580 N7E60_02585 N7E60_10675
PAEPA0173 PA0174 PA1459
PAEVN297_1500(cheB1) N297_178(cheB2) N297_179
PAEIN296_1500(cheB1) N296_178(cheB2) N296_179
PAUPA14_02180(cheB) PA14_02190(cheD) PA14_45580(cheB)
PAPPSPA7_0253 PSPA7_0254 PSPA7_3867
PAGPLES_01741 PLES_01751 PLES_39541
PAFPAM18_0173 PAM18_0174 PAM18_3672
PNCNCGM2_0181(cheB) NCGM2_0182(cheD) NCGM2_2344(cheB)
PAEBNCGM1900_0166(cheB) NCGM1900_0167(cheD) NCGM1900_5125(cheB)
PDKPADK2_00870 PADK2_00875 PADK2_18430
PSGG655_00875 G655_00880 G655_17920
PRPM062_00870 M062_00875 M062_07815
PAEPPA1S_00905 PA1S_00910 PA1S_18735
PAERPA1R_gp3687 PA1R_gp3688 PA1R_gp5041
PAEMU769_00890 U769_00895 U769_18465
PAELT223_00875 T223_00880 T223_20205
PAESSCV20265_0178 SCV20265_0179 SCV20265_3963
PAEUBN889_00226 BN889_00227 BN889_01548
PAEGAI22_03015 AI22_03020 AI22_14850
PAECM802_1497(cheB1) M802_177(cheB2) M802_178
PAEOM801_1499(cheB1) M801_178(cheB2) M801_179
PMYPmen_0171 Pmen_1564 Pmen_2801
PMKMDS_0184 MDS_1873 MDS_4535 MDS_4536
PREPCA10_13850(cheB) PCA10_13860(cheD) PCA10_39770(cheB)
PPSEBN5_2627(cheB1)
PFUWKF707C_39860 KF707C_42770 KF707C_42780
PALCA0T30_11475
PCQPcP3B5_18130(cheB1) PcP3B5_29300(cheB_2)
PMUIG4G71_02015(cheD) G4G71_02020 G4G71_15995 G4G71_21145
PNTG5B91_00735 G5B91_00740(cheD) G5B91_16035 G5B91_22905
PPAAB7D75_00920 B7D75_00925 B7D75_17610
PPUPP_3759 PP_4337(cheBA)
PPFPput_1530 Pput_2004
PPGPputGB1_2144 PputGB1_3906
PPWPputW619_2108 PputW619_3663
PPTPPS_3229 PPS_3747
PPBPPUBIRD1_1514(cheB) PPUBIRD1_2003
PPIYSA_08153 YSA_09366
PPXT1E_0154(cheB2) T1E_1668(cheB)
PPUHB479_16055 B479_18585
PPUTL483_19670 L483_24005
PPUNPP4_14290(cheB) PP4_20290
PPUDDW66_3656 DW66_4180
PFVPsefu_0152 Psefu_0153 Psefu_0575 Psefu_1947
PMONX969_15545 X969_17995
PMOTX970_15190 X970_17630
PPJRK21_00756 RK21_01408
PORAPT59_01820 APT59_08655 APT59_08660 APT59_14655
PMOLCLJ08_01205 CLJ08_04780
PALDLU682_008325 LU682_011390
PMOSO165_012190 O165_015345
PSTPSPTO_0908(cheB-1) PSPTO_0909 PSPTO_1983(cheB-2) PSPTO_2714
PSBPsyr_0781 Psyr_0782 Psyr_2447 Psyr_3433
PSYRN018_08360 N018_15055 N018_21805 N018_21810
PSPPSPPH_0800(cheB1) PSPPH_0801(cheD) PSPPH_2603(cheB2) PSPPH_3359(cheB3)
PSAVPSA3335_07395 PSA3335_07400 PSA3335_11985 PSA3335_16700
PAMGBKM19_006390 BKM19_006395 BKM19_015235 BKM19_020125
PCIPCH70_22270 PCH70_33240 PCH70_37010 PCH70_37020
PAVLBKM03_05405 BKM03_05410 BKM03_15670 BKM03_19650
PVDCFBP1590_0599(cheB1) CFBP1590_0600(cheD) CFBP1590__1852(cheB2) CFBP1590__2576
PCABJGS08_04105 JGS08_04110(cheD) JGS08_13995 JGS08_17865
PCOFPOR16_08135(cheB) POR16_11630 POR16_20275(cheD) POR16_20280(cheB)
PTREI9H09_02790 I9H09_02795(cheD) I9H09_08765 I9H09_13355
PSYIMME58_03665 MME58_03670(cheD) MME58_12935 MME58_17585
PASTN015_14690 N015_17950(cheB) N015_24125(cheD) N015_24130(cheB)
PLIJKQP88_10690 KQP88_15795 KQP88_17495 KQP88_17500
PFLPFL_1671(cheB) PFL_3249
PPRCPFLCHA0_c17090(cheB2)
PPROPPC_1725(cheB) PPC_3272
PFEPSF113_1589(cheB) PSF113_2284(cheB2) PSF113_2285(cheD2) PSF113_2716 PSF113_3562(cheD3) PSF113_3563(cheB3)
PFNHZ99_02585 HZ99_25995
PFOPfl01_1567 Pfl01_2648
PFSPFLU_3019 PFLU_4413 PFLU_5088 PFLU_5089
PFCPflA506_2707 PflA506_3716(cheB)
PPZH045_08255 H045_08260 H045_08580 H045_12985
PFBVO64_0367 VO64_5122 VO64_5453 VO64_5454 VO64_5465 VO64_5466
PMANOU5_0322 OU5_5179
PTVAA957_22755 AA957_29210
PCGAXG94_02920 AXG94_04800 AXG94_04805 AXG94_23475
PVRPverR02_10610 PverR02_10615 PverR02_16085 PverR02_22455
PAZOAYR47_22560 AYR47_28760
POIBOP93_09645 BOP93_09650 BOP93_12610 BOP93_18120
PRXHRH33_14110 HRH33_14840 HRH33_14845 HRH33_15025(cheD) HRH33_15030 HRH33_19145
PMEDE3Z27_07995(cheB) E3Z27_13620 E3Z27_17120(cheD) E3Z27_17125(cheB)
PKRAYO71_10720 AYO71_17395
PMUDNCTC8068_02298(cheB_2) NCTC8068_03769(cheB1)
PTOLI7845_14255 I7845_20410
PFWPF1751_v1c27090(cheB) PF1751_v1c39070(cheB)
PFFPFLUOLIPICF716665 PFLUOLIPICF722770
PFXA7318_13265 A7318_18785
PENPSEEN3203 PSEEN3792(cheB)
PLULFOB45_02830 FOB45_05575 FOB45_05580 FOB45_06020 FOB45_07080 FOB45_15165(cheB) FOB45_17270 FOB45_27070
PBAPSEBR_a1502 PSEBR_a3080 PSEBR_a3445 PSEBR_a3446 PSEBR_c2g50
PBCCD58_08395 CD58_11800 CD58_11805 CD58_13740
PPUUPputUW4_02523 PputUW4_03854(cheB)
PDRH681_00790 H681_00795 H681_09090
PSVPVLB_15210 PVLB_17085
PSKU771_11920 U771_11925 U771_15765 U771_22250 U771_22255 U771_22980
PKCPKB_0098(cheD1) PKB_0099(cheB2) PKB_0799 PKB_0800(cheB2) PKB_1687(cheB1)
PCHEY04_07855 EY04_16465
PCZPCL1606_27540 PCL1606_44380
PCPJM49_14280 JM49_22015
PCHPC4K32_1739 C4K32_3389
PFZAV641_10835 AV641_15260
PLQAA042_20095
PALKPSAKL28_21710 PSAKL28_37300
PRHLT40_02555 LT40_09630
PSWLK03_12675 LK03_18645
PPVNJ69_05135 NJ69_07930 NJ69_07935 NJ69_10835
PSESPSCI_0214 PSCI_0215 PSCI_3498 PSCI_4313
PSEMTO66_08260 TO66_17135
PSECCCOS191_1523(cheB1) CCOS191_2207
PPSYAOC04_08140 AOC04_12575
PSOSPOS17_1691(cheB) POS17_2821
PFKPFAS1_19335 PFAS1_26510
PANRA7J50_2986 A7J50_4093
PPSLBJP27_03270 BJP27_06305 BJP27_16040 BJP27_23640 BJP27_23645
PSETTHL1_1436 THL1_1437 THL1_3942 THL1_594
PSILPMA3_13415 PMA3_21565
PYMAK972_1504 AK972_2807
PKEDLD99_08575 DLD99_13890
PALLUYA_00780 UYA_14840
PUMHGP31_08330 HGP31_16200
POJPtoMrB4_24090(cheB2) PtoMrB4_29900(cheD) PtoMrB4_29910(cheB-1) PtoMrB4_36100(cheB1) PtoMrB4_53090
PGGFX982_02819 FX982_03955 FX982_03956 FX982_04374 FX982_04775
PPSHG5J76_14095 G5J76_18790
PGYAWU82_00790 AWU82_13970
PLALFXN65_06435 FXN65_06440 FXN65_08490
PSEJHNQ25_00720 HNQ25_03620 HNQ25_03625 HNQ25_10645
PVKEPZ47_08130 EPZ47_11195 EPZ47_11200 EPZ47_11640 EPZ47_11645(cheD) EPZ47_13665
PEZHWQ56_07490 HWQ56_15310
PBZGN234_03960 GN234_06590(cheD) GN234_06595 GN234_10220
PKHJLK41_00685 JLK41_16045 JLK41_22935 JLK41_22940
PTYJWV26_00905 JWV26_11070 JWV26_18485
PMAOPMYSY11_0063(cheB) PMYSY11_1725(cheB)
PATAJWU58_12850 JWU58_18860 JWU58_19820
PDWBV82_0901 BV82_3199
PZEHU754_009385 HU754_013835
PMOEHV782_008835 HV782_014530
PCAMHNE05_01465 HNE05_01470 HNE05_06840
PSEPC4K39_1740 C4K39_2844
PPIIQL104_08695 QL104_14195
PVWHU752_002340 HU752_002345 HU752_009260 HU752_015020 HU752_015025 HU752_015105(cheD) HU752_015110 HU752_017095
PTRTHU722_0004440 HU722_0014640(cheD) HU722_0014645 HU722_0015315 HU722_0020740
PXAKSS93_03350 KSS93_14165 KSS93_21600
PSAMHU731_001480 HU731_007120 HU731_026785
PTZHU718_009065 HU718_014495
PQIKH389_01130 KH389_08530 KH389_11060
PSHHHU773_008500 HU773_013080
PXNHU772_013020 HU772_017090
PHVHU739_003780 HU739_003885 HU739_009790
PPRGHU725_009500 HU725_015850
PANHHU763_010410 HU763_016920
PASGKSS96_14230 KSS96_14235(cheD) KSS96_15235 KSS96_20390 KSS96_25020
PFAKKSS94_14845 KSS94_19075 KSS94_25705
PMUYKSS95_14785 KSS95_19915
PMAMKSS90_15010 KSS90_18300
PAZEKSS91_13830 KSS91_20845
PALVKSS97_11645 KSS97_11650(cheD) KSS97_13605 KSS97_21005
PORYEJA05_08595 EJA05_11535
PWZJ7655_01345 J7655_08845
PTKEXN22_09330 EXN22_12785
PTWTUM18999_30230(cheB-1_1) TUM18999_30240(cheD) TUM18999_32120(cheB-1_2) TUM18999_39020(cheB1) TUM18999_57160
PZAHU749_009105 HU749_014695 HU749_018450(cheD) HU749_018455
PIEHU724_008505 HU724_013800 HU724_015645
PWYHU734_008655 HU734_012865
PTAENCTC10697_02120(cheB_1) NCTC10697_02952(cheB1)
PGFJ0G10_09160 J0G10_16645
PCAVD3880_09220 D3880_09415(cheD) D3880_09420
PJUL1P09_14650 L1P09_17260
PHFNLY38_00825 NLY38_08925 NLY38_17325
PPHNHU825_03360 HU825_15830 HU825_17805
PIZLAB08_R30250 LAB08_R45790
PPEGKUA23_15435 KUA23_21495
PSIINF676_08185 NF676_14635
PSIHLOY51_08470 LOY51_11350
PCASLOY40_11135 LOY40_11140(cheD) LOY40_13050 LOY40_20780
PFITKJY40_09165 KJY40_14990
PASILG197_21720 LG197_25410
PKMPZ739_10175 PZ739_20260
PNBNK667_11665 NK667_19125
PSOAPSm6_16770 PSm6_42490(cheB1) PSm6_51090(cheB-1_1) PSm6_52600(cheD) PSm6_52610(cheB-1_2)
PTAIICN73_22645 ICN73_25085
PKKQQ992_16000 QQ992_20020
PKJQ1W70_02805 Q1W70_24765
PHYGJTY93_07690 JTY93_12095
PHOMKJF94_04765 KJF94_10765
PCHEQYM18_05635 QYM18_05640 QYM18_08475 QYM18_22545
PCUCPSH97_08060
PTRLOU419_00705 OU419_00710(cheD) OU419_10045
PPAELDL65_01655(cheD) LDL65_01660 LDL65_02235 LDL65_25805
PPAOK3169_13570 K3169_17000(cheD) K3169_17005 K3169_20995(cheB)
PSAPST_2565(cheB) PST_3883
PSZPSTAB_2547(cheB) PSTAB_3834
PSRPSTAA_2675(cheB) PSTAA_3976
PSCA458_02050 A458_13590
PSJPSJM300_02020 PSJM300_05945
PSHPsest_0394 Psest_0653 Psest_1744
PSTTCH92_09730 CH92_14165 CH92_19370
PSTUUIB01_01840 UIB01_08210 UIB01_14575
PSEDDM292_00775 DM292_05920 DM292_21230
PCHLLLJ08_02010 LLJ08_07755
PBMCL52_12405 CL52_18635
PKGLW136_02015 LW136_14455
SDEGGOM96_02920(cheB) GOM96_04810(cheB) GOM96_08750
PZDKQ248_06995 KQ248_12425 KQ248_21290 KQ248_21295
AVNAvin_27980(cheB)
AVLAvCA_27980(cheB)
AVDAvCA6_27980(cheB)
PAGRE2H98_00665 E2H98_13460 E2H98_13465(cheD)
HPEGEAO82_00835 EAO82_16140
HAESLO767_10265
PDENF1C79_07775 F1C79_14525 F1C79_25365(cheD)
HARRHV822_15285
PNNKEM63_05295 KEM63_10300
PPHABVH74_16225
DCEO6P33_10470
PBAUOS670_06470 OS670_10600
MAQMaqu_1971
MHCMARHY1333(cheB)
MADHP15_2297
MBSMRBBS_1023(cheB4)
MSRAU15_09990
MPQABA45_05295
MLQASQ50_18960
MSQBKP64_02955
MARAD0851_04750
MARJMARI_16190(cheB1)
MALLPBN92_07505
MSHEMAALD49_14560(cheB1)
MANPEHN06_13150
MSANLPB19_14535
KAKKalk_03930 Kalk_03935 Kalk_18980 Kalk_19670
PSPIPS2015_1667
SONSO_2125(cheD) SO_2126(cheB) SO_2326(cheD) SO_2327(cheB) SO_3206(cheB)
SDNSden_1347 Sden_3300 Sden_3301
SFRSfri_1203
SAZSama_2276 Sama_3150 Sama_3499
SBLSbal_2116 Sbal_2117 Sbal_2905
SBMShew185_2242 Shew185_2243 Shew185_2915
SBNSbal195_2359 Sbal195_2360 Sbal195_3047
SBPSbal223_1458 Sbal223_2102 Sbal223_2103
SBTSbal678_2359 Sbal678_2360 Sbal678_3058
SBSSbal117_2203 Sbal117_2204 Sbal117_3043
SBBSbal175_1451 Sbal175_2164 Sbal175_2165
SLOShew_0109 Shew_0439 Shew_1387
SPCSputcn32_2555
SHPSput200_2720
SSESsed_0182 Ssed_0610 Ssed_1646 Ssed_3045
SPLSpea_1382
SHEShewmr4_1303 Shewmr4_2088 Shewmr4_2089
SHMShewmr7_1370 Shewmr7_1885 Shewmr7_1886
SHNShewana3_1363 Shewana3_2213 Shewana3_2214
SHWSputw3181_1448
SHLShal_1469
SWDSwoo_0162 Swoo_1639 Swoo_1963 Swoo_4342
SWPswp_1542
SVOSVI_0174(cheB-1) SVI_0335(cheD) SVI_1453(cheB-2)
SHFCEQ32_00355 CEQ32_04240 CEQ32_04245 CEQ32_05520 CEQ32_05525
SJASJ2017_2917
SPSWSps_00245 Sps_01303 Sps_03761 Sps_05300
SBJCF168_09765 CF168_09770 CF168_14070
SMAVCFF01_00500 CFF01_02140 CFF01_12570
SHEWCKQ84_15515 CKQ84_20120 CKQ84_20125
SALGBS332_10205 BS332_14520
SLJEGC82_07780
SMAIEXU30_03115 EXU30_07090 EXU30_12350
SPOLFH971_13665
SBKSHEWBE_0749(cheB) SHEWBE_0983(cheD) SHEWBE_3560(cheB)
SKHSTH12_00018(cheD) STH12_02042(cheB1) STH12_03443(cheB)
SAESHBH39_05390 HBH39_09325 HBH39_09330(cheD)
SLITJQC75_11705 JQC75_16135 JQC75_18000
SDKKHX94_02980 KHX94_06645 KHX94_06650
SCAATUM17387_05540(cheD) TUM17387_14310(cheB1_1) TUM17387_38590(cheB1_2)
SPSHFM037_00975 FM037_02130 FM037_09850 FM037_16135
SEURFM038_000985 FM038_010455 FM038_015695 FM038_022350
SYKKDN34_05345
SCYPJYB88_11770 JYB88_15535 JYB88_17665
SAVIJYB87_13225 JYB87_15905 JYB87_15910
SSEMJYB85_11995 JYB85_16025 JYB85_18220
SGLAFJ709_08445 FJ709_08450 FJ709_08470 FJ709_08630(cheD) FJ709_08635 FJ709_09995 FJ709_10000 FJ709_12885 FJ709_18445
SINVK8B83_09190
SXMMKD32_06815 MKD32_09285(cheD) MKD32_09290 MKD32_10475 MKD32_10480
SVMKDH10_001696
SHEJMZ182_13485
SSEHN7V09_12135
SCHKGII14_03130 GII14_07650(cheB) GII14_21025(cheB)
SACHK0H61_05695 K0H61_08425(cheD) K0H61_08430
SAEGK0H80_00540 K0H80_02220 K0H80_06900
SDEOD0436_07755 D0436_10615 D0436_10620 D0436_11150 D0436_11155(cheD)
SMESK0I73_12415
SHAOK0H81_00540 K0H81_02280 K0H81_13120
SZHK0H63_10550 K0H63_10555 K0H63_12695 K0H63_17225 K0H63_19100
SSPAK0I31_00545 K0I31_02235 K0I31_07035
SHNSK0J45_00545 K0J45_02250 K0J45_06825
SRHSK0I63_00550 K0I63_02235 K0I63_06960
SPSJK0I62_00480 K0I62_02315 K0I62_12880
SMAYK0H60_07045 K0H60_11055 K0H60_11060(cheD)
SOGRA178_07435 RA178_11335(cheD) RA178_11340
ILOIL1113(cheB)
ILIK734_05600
IPICEW91_08970
IDICWC33_01840
IDTC5610_03145
IABK5X84_03555
CPSCPS_1523(cheB)
COMCMT41_02670 CMT41_04585 CMT41_04590 CMT41_05810 CMT41_09635 CMT41_09640
COZA3Q34_02160 A3Q34_02165 A3Q34_02435 A3Q34_13860 A3Q34_19855 A3Q34_19860
COLWA3Q33_04405
COLADBO93_03600
CBERB5D82_01715
LSDEMK97_01815(cheD) EMK97_01820 EMK97_05365 EMK97_06420 EMK97_06425
THABLP316_07425 LP316_10615(cheD) LP316_10620
THATH3N35_05255 H3N35_05260 H3N35_07385 H3N35_15015 H3N35_15020(cheD)
TACTSG35_005390 SG35_005395 SG35_007690 SG35_015650 SG35_015950 SG35_015955(cheD) SG35_031330(cheD)
TVDSG34_005780 SG34_005785 SG34_016485 SG34_016490(cheD) SG34_021725 SG34_029740(cheD)
PHAPSHAa0813(cheB)
PTNPTRA_a0928(cheB)
PSMPSM_A2235(cheB) PSM_A2951 PSM_A2952
PSEOOM33_02290 OM33_02295 OM33_07920
PIAPI2015_2176 PI2015_2871 PI2015_2872
PPHEPP2015_3038 PP2015_3039 PP2015_958
PBWD172_013325 D172_016525 D172_016530
PRRAT705_01235 AT705_13605 AT705_13610 AT705_18850
PLZS4054249_01980 S4054249_01985 S4054249_06475 S4054249_09305
PALNB0W48_07185 B0W48_07190 B0W48_12620
PPISB1L02_01750 B1L02_01755 B1L02_10765
PEAPESP_a2798(cheB) PESP_a3662(cheB) PESP_a3663(cheD)
PSPOPSPO_a1082(cheB) PSPO_a3054(cheB) PSPO_a3055(cheD)
PARTPARC_a1106(cheB) PARC_a3765(cheB) PARC_a3766(cheD)
PTUPTUN_a3106(cheB) PTUN_a3829(cheB) PTUN_a3831(cheD)
PNGPNIG_a0982(cheB)
PTDPTET_a2546(cheB) PTET_a3327(cheB) PTET_a3328(cheD)
PSENPNC201_06025(cheB1) PNC201_08560(cheD1) PNC201_08565(cheB2) PNC201_16550(cheB3) PNC201_16555(cheD2)
PDJD0907_04850 D0907_15495 D0907_15500(cheD)
PAGAPAGA_a1129(cheB) PAGA_a3717(cheB) PAGA_a3718(cheD)
PCARPC2016_0169 PC2016_0170 PC2016_2331
PMAACPA52_11580 CPA52_15245 CPA52_15250
PXIJ5O05_10860(cheD) J5O05_14670
PVBJ5X90_07170(cheD) J5X90_07175 J5X90_11855
PSAZPA25_11130(cheB) PA25_28030(cheB1) PA25_28040(cheD1)
PDVFFU37_03305 FFU37_14565 FFU37_14570(cheD)
PFLICTT31_06065 CTT31_09105 CTT31_09110 CTT31_16855 CTT31_16860
PSHOKQ246_02140 KQ246_13015
PMAZR5H13_06600 R5H13_09625 R5H13_09630 R5H13_17675 R5H13_17680(cheD)
PSYMJ1N51_09075 J1N51_09080(cheD) J1N51_13885
AMCMADE_1002015 MADE_1002020 MADE_1006005 MADE_1015090
AMHI633_01735 I633_01740 I633_01790 I633_01795 I633_05670
AMAAamad1_05385
AMALI607_01800 I607_01805 I607_01845 I607_01850 I607_05160
AMAEI876_01980 I876_01985 I876_02025 I876_02030 I876_05455
AMAOI634_01940 I634_01945 I634_01985 I634_01990 I634_05480
AMADI636_05390
AMAII635_05360
AMAGI533_01780 I533_01785 I533_05065
AMACMASE_01195 MASE_01200 MASE_01240 MASE_01245 MASE_04960 MASE_14130
AMBAMBAS45_01450 AMBAS45_01455 AMBAS45_01495 AMBAS45_01500 AMBAS45_05185 AMBAS45_14650
AMGAMEC673_01265 AMEC673_01270 AMEC673_01310 AMEC673_01315 AMEC673_05045 AMEC673_14455
AMKAMBLS11_01525 AMBLS11_01530 AMBLS11_01570 AMBLS11_01575 AMBLS11_05070
ALTambt_13185 ambt_16720 ambt_16725
AALEP13_01795 EP13_01800 EP13_05315
AAUSEP12_01770 EP12_01775 EP12_05390
ASPAOR13_2439 AOR13_3193 AOR13_3194
ASQAVL57_02805 AVL57_02810 AVL57_10875
AAWAVL56_01555 AVL56_01560 AVL56_10010
ALRDS731_02315 DS731_06650 DS731_15560(cheB) DS731_17340(cheD) DS731_17345 DS731_19330(cheD)
ALEAV939_01620 AV939_01625 AV939_09890
ALZAV940_01620 AV940_01625 AV940_09660
APELCA267_008050 CA267_008055 CA267_014455
SALMD0Y50_04830 D0Y50_15835(cheD) D0Y50_15840 D0Y50_17965(cheD)
SALKFBQ74_01420 FBQ74_03350 FBQ74_03355(cheD) FBQ74_12505
SMAAIT774_12260
GAGGlaag_1302 Glaag_2573 Glaag_2574
GNIGNIT_1659(cheD) GNIT_1660(cheB) GNIT_2343(cheB)
GPSC427_3648
PMESFX988_00864 FX988_00865 FX988_03884
PATPatl_3026
LALAT746_14105
CATEC2869_00625 C2869_13495 C2869_20430 C2869_20435
SALHHMF8227_00801(cheB) HMF8227_01628 HMF8227_01629(cheD) HMF8227_02668 HMF8227_02669
HMIsoil367_05800 soil367_07050 soil367_09250 soil367_09255
PAEWKIH87_15860 KIH87_19160(cheD) KIH87_19165
AGZM0C34_07125
AGQLQZ07_16320
ALKMNKI27_12745 NKI27_12845 NKI27_12850(cheD)
ASEMNNL22_09175 NNL22_09275 NNL22_09280(cheD)
CATTOLW01_02630 OLW01_02635(cheD) OLW01_04640
ALIIQR722_13735
PMAWMACH26_32400(cheB1_1) MACH26_39020(cheB1_2) MACH26_39030(cheD1)
PINPing_2504 Ping_3721
PSYPCNPT3_10495
FBLFbal_1056
FESHER31_10875
MVSMVIS_3323(cheB)
MYAMORIYA_4158(cheB)
MMAAFR932_01995 FR932_16865
MOQHWV03_05400 HWV03_21395
CJACJA_2137(cheB) CJA_2940(cheB-1) CJA_2941
CEBB0D95_04160 B0D95_08620 B0D95_08625 B0D95_09610 B0D95_09615
CELLCBR65_04930 CBR65_17565 CBR65_17570
CEKD0B88_12610 D0B88_16955 D0B88_16960(cheD) D0B88_17885 D0B88_17890
CEGD0C16_03920 D0C16_21715 D0C16_21720 D0C16_23440(cheD) D0C16_23445
SDESde_2160 Sde_3102 Sde_3103
TTUTERTU_1343 TERTU_1344 TERTU_1369 TERTU_4385 TERTU_4386
SAGAM5M_00425 M5M_00430 M5M_02455
MARQMARGE09_P2476 MARGE09_P2477 MARGE09_P3376
GILNHM04_02945
MKEOOT55_04110
SNANI6N98_15795 I6N98_15825(cheD)
STAWNCG89_14585(cheD) NCG89_14625
OSGBST96_13140 BST96_13145 BST96_15715
MTHDA3224_12000
MCELLPW13_01820
HJABST95_07560 BST95_07565
KIMG3T16_01670
LLOLLO_3303(cheB)
LSHCAB17_03305(cheB)
LJRNCTC11533_01136(cheB)
LCJNCTC11976_00531(cheB)
MMTMetme_2159 Metme_2160 Metme_3973 Metme_3974
MDNJT25_012780 JT25_017675 JT25_017680 JT25_018665 JT25_018670
MDHAYM39_02575 AYM39_09460 AYM39_09465 AYM39_09605 AYM39_20245 AYM39_20250
MKOMKLM6_0557 MKLM6_1190 MKLM6_2003 MKLM6_2004 MKLM6_2032 MKLM6_4085 MKLM6_4086
METLU737_02115 U737_08540(cheD) U737_08545 U737_09455 U737_09460 U737_22110
MELLIVG45_02675 IVG45_02680 IVG45_04260(cheD) IVG45_04265 IVG45_06455 IVG45_07430 IVG45_17475(cheB)
MRPNM686_008570(cheD) NM686_008575 NM686_009815 NM686_011505 NM686_011510
MMOTQZJ86_02795 QZJ86_08195 QZJ86_10010(cheD) QZJ86_10015 QZJ86_10155 QZJ86_10160
MAHMEALZ_2876(cheD) MEALZ_2877(cheB) MEALZ_3136(cheD) MEALZ_3137(cheB) MEALZ_3155(cheB)
MBUREQU24_05020 EQU24_05025 EQU24_07750 EQU24_07755(cheD) EQU24_10575 EQU24_10655(cheB) EQU24_15895
MPSYCEK71_18990
MMAIsS8_2379 sS8_4297
MSZEMSZNOR_2605(cheB) MSZNOR_4058(cheB)
MMOBF6R98_05335 F6R98_06820 F6R98_06825 F6R98_07260(cheD) F6R98_07265 F6R98_09945(cheB) F6R98_12255 F6R98_12270 F6R98_15495 F6R98_17125(cheB) F6R98_18525(cheB)
MEINmethR_P0703 methR_P1535 methR_P1536 methR_P2339 methR_P2340
MOZMoryE10_12170(cheD) MoryE10_12180(cheB-1) MoryE10_14730(cheB2_2) MoryE10_18870(cheD1_1) MoryE10_18880(cheB1_1) MoryE10_20990(cheB1_2) MoryE10_29050(cheD1_2) MoryE10_31760(cheD1_3)
MISZMishRS11D_11970(cheB) MishRS11D_18230(cheB1_1) MishRS11D_19830(cheD) MishRS11D_19840(cheB-1) MishRS11D_36430(cheB1_2) MishRS11D_36440(cheD1)
MESLKKZ03_01460(cheD) KKZ03_05930 KKZ03_05935 KKZ03_09795
MEIYMIN45_P1583
MCAUMIT9_P1174
TCXTcr_0758 Tcr_1613
HTREPV75_04260 EPV75_08630(cheD)
HMARHVMH_0860(cheB1) HVMH_1830(cheD1)
TAOTHIAE_03525 THIAE_07700
THIOAYJ59_05290 AYJ59_09545
TMHJX580_03545 JX580_07945(cheD)
MEJQ7A_2949
MECQ7C_1268
MPINLGT42_005265
MMAFGCM100_10580(cheB1) GCM100_10590(cheD1) GCM100_22850(cheB-2)
MTHAVSX76_04675(cheD) VSX76_04680 VSX76_13660
THIGFE785_03175(cheD) FE785_07170
TXAHQN79_08070 HQN79_08785(cheD)
TIBTHMIRHAM_06830(cheD1) THMIRHAM_08040(cheB1)
TLHNR989_03265(cheD) NR989_03895
TSETHMIRHAS_07870(cheD1) THMIRHAS_09420(cheB1)
TZOTHMIRHAT_07990(cheD1) THMIRHAT_10510(cheB1)
TIGTHII_0549 THII_2295 THII_2442 THII_2443
BLEPAL038_02835 AL038_13625(cheB) AL038_13630(cheD)
NWRE3U44_07120
ALVAlvin_0594 Alvin_1574 Alvin_1575 Alvin_2233 Alvin_2235 Alvin_2466 Alvin_2918
ATEPAtep_12020(cheD1_1) Atep_12040(cheB1_1) Atep_16170(cheB) Atep_16780(cheD1_2) Atep_28820(cheB1_2)
TVIThivi_0319 Thivi_0320 Thivi_0323 Thivi_0381 Thivi_1218 Thivi_1220 Thivi_4120 Thivi_4121
TMBThimo_1571
MPURMARPU_07050 MARPU_07465 MARPU_08955 MARPU_08965
TEETel_05695 Tel_05700 Tel_05785
TSYTHSYN_04325
RHHE0Z06_10095
TTPE6P07_05365(cheB) E6P07_05715(cheD) E6P07_05725(cheB) E6P07_06105 E6P07_06110(cheB) E6P07_11125(cheB) E6P07_13335(cheB)
CJAPGWK36_00125(cheB) GWK36_02035 GWK36_02040 GWK36_10160 GWK36_10170(cheD) GWK36_14000
THIMKFB96_20960(cheB)
TBOGLT988_16170(cheB)
TLRThiosp_00326(cheB1) Thiosp_01447(cheB3) Thiosp_01501(cheB_1) Thiosp_02159(cheB_2) Thiosp_04092(cheB_3) Thiosp_04692(cheD) Thiosp_04693(cheB_4)
TFRIThiofri_01163(cheB_1) Thiofri_03507(cheB_2) Thiofri_04672(cheB1) Thiofri_04707(cheB_3) Thiofri_04708(cheD) Thiofri_04962(cheB3)
TWGThiowin_00721(cheB_1) Thiowin_00858(cheB_2) Thiowin_04751(cheD) Thiowin_04752(cheB_3) Thiowin_04920(cheB1)
AEHMlg_0989
HHAHhal_0473 Hhal_2160 Hhal_2161
HHKHH1059_21180(cheB3) HH1059_22920(cheB) HH1059_22930(cheD)
HHCM911_07180 M911_07190
EBSECTOBSL9_0238 ECTOBSL9_2293 ECTOBSL9_2639 ECTOBSL9_2641
TGRTgr7_1342
TKMTK90_1179
TVRTVD_00615 TVD_00620 TVD_06355
SHAILMH63_01800 LMH63_03630 LMH63_03635 LMH63_09210
APRSBI364_11230 BI364_11750 BI364_11755
AAEOBJI67_05480 BJI67_05485 BJI67_05840
NAXHC341_10880(cheB) HC341_10975
HNAHneap_0721
HAZA9404_02150 A9404_02155 A9404_03785
WEZIC757_08895
GAIIMCC3135_01395(cheB)
GHLGM160_02715(cheB)
TBNTBH_C2128
EPSL0Y14_02295(cheD) L0Y14_02300
SEDSAAY24_07255
TTCFOKN1_1500
THICTspCOW1_11390(cheB1)
HCHHCH_00462 HCH_00463 HCH_03703 HCH_03704 HCH_03846 HCH_05166
HAHEENC22_01945(cheD) ENC22_01950 ENC22_07195 ENC22_13165(cheB) ENC22_13785 ENC22_13790
HAHHO5O45_02080(cheB) O5O45_08325(cheB) O5O45_08960 O5O45_08965 O5O45_23405 O5O45_23410(cheD)
CSACsal_2020
CCAGSR908_01005
HELHELO_4336(cheB)
HCSFF32_03460 FF32_06860
HAKKO116_00752
HAMHALO0774 HALO4442
HHUAR456_19920
HCOLOKO_02763(cheB)
HALOBWR19_08725
HHHCLM76_04760 CLM76_08090
HBEBEI_3640(cheB)
HAGBB497_03265 BB497_06015
HAFC8233_01845
HALKCUU95_05295 CUU95_08680
HVNEI420_00590 EI420_17465(cheB)
HOLHORIV_01380 HORIV_60740
HSRHSBAA_02070 HSBAA_33320 HSBAA_58280
HMDCTT34_16060
HAXIHAALTHF_07420n HAALTHF_07430n
HTTHZS52_03765 HZS52_08705(cheB)
HCAMI4484_12280
HPIZGYM47_00620 GYM47_15395(cheB)
HSXHNO51_11995
HSVHNO53_12495
HTXEKK97_13380
HPROLMS44_00615 LMS44_19555(cheB)
HQDK1Y77_00590 K1Y77_15855(cheB)
HBHE4T21_21115
HBPHPTD01_1035 HPTD01_1650
HALFQEN58_00440 QEN58_16955(cheB)
HHAOQWG60_00560
HASOB2G49_14835 B2G49_19650
HASHHXW73_00505
HNPSR894_00250 SR894_17960(cheB)
ZPLZBT109_1646 ZBT109_1647
HAAA5892_13640 A5892_13645
CMAIBFX80_08590
COBECLAM6_18200(cheB1)
COBBH2O77_09410
KUSB9G99_15385 B9G99_15390
KMAB9H00_16240 B9H00_16245
KUYFY550_08800 FY550_08805
PAURFGL86_15015
SAJSQO259_09140
ABOABO_1310(cheB)
ALNAS19_13820
ALCAASALC70_01033(cheB) ASALC70_04494(cheB2)
ADIB5T_02209(cheB) B5T_03393(cheB)
AXEP40_10640 P40_15930
APACS7S_09060 S7S_14600
MMWMmwyl1_3303 Mmwyl1_3304 Mmwyl1_3424
MMEMarme_1104 Marme_1105 Marme_3213
MPCMar181_0829
MPRIMP3633_0890(cheB)
MARDIBG28_14930
MFOIJSY38_14315
MPRFJ8N69_03535
MRHIKDW99_15015(cheD) KDW99_15020 KDW99_15485
MPONMACH16_24030(cheB1)
TOLTOL_2485 TOL_2505 TOL_2506
TORR615_05155 R615_05160 R615_05265
TWANHUF19_12610 HUF19_12710 HUF19_12715(cheD)
OAIOLEAN_C12240(cheD) OLEAN_C12250 OLEAN_C12450
MARSA8C75_14100
MGEOCFI10_02850 CFI10_06365 CFI10_06370
MSECLN244_10860 LN244_10865 LN244_13790
MRZKDW95_07070 KDW95_12130
BSANCHH28_11880 CHH28_11885 CHH28_18685 CHH28_18785 CHH28_18790
NCUF0U83_03360
NJPNEJAP_0732 NEJAP_3106 NEJAP_3107(cheD)
NIKF5I99_02635 F5I99_06210(cheD) F5I99_06215 F5I99_06235(cheD) F5I99_17440(cheB) F5I99_19065 F5I99_19080
BMARHF888_11830 HF888_11935 HF888_11940(cheD)
AJPAMJAP_0592(cheB)
VCWGJQ55_09465(cheB)
BACZKFF03_03245(cheD) KFF03_03250 KFF03_03350
GSNYC6258_03124 YC6258_04291 YC6258_04292 YC6258_05085 YC6258_05086
RFOREIFOR_01765(cheB) REIFOR_01766(cheD) REIFOR_02161(cheB)
OMEOLMES_2876 OLMES_3528 OLMES_3549 OLMES_3550 OLMES_5404
LLPGH975_06510(cheD) GH975_06515(cheB)
EEINX720_06485
PLEIQ9312_01820(cheD) Q9312_01825 Q9312_01925
AHAAHA_1030(cheB-1) AHA_1031 AHA_1386(cheB-2) AHA_2533(cheB-3)
AHYAHML_05445 AHML_05450 AHML_07505 AHML_13435
AHDAI20_12205 AI20_14145 AI20_14150
AHRV428_05675 V428_05680 V428_07730 V428_13895
AHPV429_05680 V429_05685 V429_07735 V429_13910
AHJV469_09205 V469_15765 V469_17665 V469_17670
AHHRY45_05635 RY45_05640 RY45_07300 RY45_13145
AHIVU14_09150 VU14_15585 VU14_17370 VU14_17375
AAJBOQ57_05115 BOQ57_05120 BOQ57_06750 BOQ57_12970
ASAASA_1358(cheB1) ASA_3271(cheD) ASA_3272(cheB)
AEOO23A_p0577 O23A_p2574 O23A_p2575
AVRB565_1120 B565_3182 B565_3183
AVOAMS64_07395 AMS64_18740 AMS64_18745
AMEDB224_1166
ASRWL1483_1836(cheB)
ADHCK627_19230 CK627_21085 CK627_21090
ACAVVI35_05985
AEMCK911_00305 CK911_00310 CK911_06815 CK911_10675
AEAC2U39_06600
ARVC7N77_18730
AESC2U30_07215
AELNCTC12917_01253(cheB-2)
ASIMFE240_06000
AALLI6G90_04930 I6G90_09855 I6G90_11725(cheD) I6G90_11730
AJDI6H43_00305 I6H43_04870 I6H43_05830(cheD) I6H43_05835 I6H43_16930
ARIVKYK33_05695 KYK33_05700 KYK33_13765
ASAAKXJ75_07020
AEJE5E97_09695 E5E97_09700(cheD) E5E97_11865 E5E97_17940
ABESIU367_12755 IU367_15005 IU367_16560(cheD) IU367_16565
OCEGU3_13265
OPEPU634_03220
OCMCBP12_05745
OPFCBP31_12825
ZDFAN401_04545 AN401_15050 AN401_15055
SDFACG33_04510 ACG33_05860 ACG33_05865 ACG33_12800
SOKD0B54_05790(cheD) D0B54_05795 D0B54_14755
SINIGT972_00245(cheD) GT972_00250 GT972_04930
FCEJN531_011230(cheD) JN531_011235
SLIMSCL_1477 SCL_1478
SALNSALB1_1809 SALB1_1810
REVHUE57_11545 HUE57_12225(cheD) HUE57_12230 HUE57_14130 HUE57_14140
CDIZCEDIAZO_01324(cheB1) CEDIAZO_02986(cheD) CEDIAZO_02987(cheB_4)
GKNPVT67_05830 PVT67_07420 PVT67_07425
GPBHDN1F_01810(cheD) HDN1F_13570(cheD) HDN1F_13580(cheB1) HDN1F_14830(cheB2) HDN1F_31730 HDN1F_37170(cheB4)
ENMEBS_1720 EBS_2017 EBS_2018(cheD)
CCAHDWG20_09580 DWG20_09585 DWG20_10180
CVICV_1009(cheB2) CV_1010 CV_2506(cheB1) CV_3139 CV_3435 CV_3436(cheB3)
CVCBKX93_03350 BKX93_06450 BKX93_07920 BKX93_07925 BKX93_11905 BKX93_18105 BKX93_18110
CHROCXB49_04385 CXB49_04390 CXB49_05780 CXB49_07625 CXB49_09800 CXB49_17205 CXB49_17210
CHRIDK842_00615 DK842_02130 DK842_02135 DK842_12580 DK842_12585 DK842_21000
CHRBDK843_05895 DK843_07610 DK843_07615 DK843_18010 DK843_18015
CRZD1345_04955 D1345_04960(cheD) D1345_11240 D1345_13110 D1345_18545 D1345_18550
CHRMFYK34_00720 FYK34_00725 FYK34_10045
CHAECH06BL_10710(cheB1) CH06BL_10720(cheD1) CH06BL_23060(cheB-3) CH06BL_27830 CH06BL_37580(cheD) CH06BL_37590(cheB1)
PSENH8B_1189(cheB) NH8B_1509(cheB) NH8B_3207(cheB)
AMAHDLM_0206 DLM_0207 DLM_0966 DLM_1234 DLM_2885 DLM_2886
AQSDKK66_00650 DKK66_03780 DKK66_03785 DKK66_12640 DKK66_12645
VOGLCH97_00750 LCH97_07870(cheD) LCH97_07875 LCH97_14655 LCH97_14660
IODEJO50_03360(cheD) EJO50_03365 EJO50_07750 EJO50_07755
IFLC1H71_01310 C1H71_15490 C1H71_15495 C1H71_19350 C1H71_19355
JEUBJP62_05440
JESJHS3_15600
DEEHQN60_02230 HQN60_02235(cheD) HQN60_04170 HQN60_05305
DTKK4H28_01270(cheD) K4H28_01275 K4H28_12605
CHIZHQ393_07360 HQ393_07365(cheD) HQ393_13075 HQ393_14215 HQ393_14235
CFONHZU75_02875 HZU75_02880(cheD) HZU75_07355
CHICN8I74_04755 N8I74_04760 N8I74_11540(cheD) N8I74_11545(cheB) N8I74_12530(cheB) N8I74_14890 N8I74_18980
CARIFNU76_09405(cheB) FNU76_16615 FNU76_16620 FNU76_21160
CKSH9L41_07735(cheD) H9L41_08620 H9L41_12640 H9L41_19585 H9L41_19590
LHKLHK_00566(cheB) LHK_00567(cheD) LHK_02364
AQLBXU06_03295 BXU06_10105 BXU06_14440 BXU06_14445
RSORSp1403(cheB) RSp1404
RSEF504_4869(cheB) F504_4870(cheD)
RPUCDC45_24690 CDC45_24695
RNCGO999_20920(cheB) GO999_20925(cheD)
RSLRPSI07_mp1391(cheB) RPSI07_mp1392
RSNRSPO_m00657 RSPO_m00658(cheB)
RSMCMR15_mp30062(cheB) CMR15_mp30063
RSYRSUY_46020(cheB) RSUY_46030(cheD)
RSGJK151_16955 JK151_16960(cheD)
RPIRpic_4053 Rpic_4054
RPFRpic12D_4165 Rpic12D_4166
RPJN234_22085 N234_22090
RMNTK49_20750 TK49_20755
RINACS15_5818 ACS15_5819
RWEKOL96_02755 KOL96_02760(cheD)
REHH16_B0242(cheD1) H16_B0243(cheB1)
CNCCNE_2c02320(cheD) CNE_2c02330(cheB1)
CUHBJN34_21890 BJN34_21895
REUReut_A0607 Reut_B5611 Reut_B5612
RMERmet_3692(cheD) Rmet_3693(cheB1)
CTIRALTA_B0253 RALTA_B0254(cheB) RALTA_B0791
CBWRR42_s3136 RR42_s3137
CGDCR3_2647(cheB) CR3_4426(cheB) CR3_4427(cheD)
CCUPBKK81_20680 BKK81_20685
CUPBKK80_21195 BKK80_21200
CUUBKK79_26410 BKK79_26415
CPAUEHF44_22800(cheD) EHF44_22805 EHF44_26015
COXE0W60_07185(cheD) E0W60_07190 E0W60_13765
CCAMM5D45_18775(cheD) M5D45_18780 M5D45_27835
CCAXKZ686_02730 KZ686_18985 KZ686_18990(cheD)
CUKKB879_18945(cheD) KB879_18950
BMABMA2854(cheB) BMA2855(cheD)
BMVBMASAVP1_A3429(cheB) BMASAVP1_A3430(cheD)
BMLBMA10229_A1688(cheD) BMA10229_A1689(cheB)
BMNBMA10247_3120(cheD)
BMALDM55_893
BMAEDM78_827 DM78_828
BMAQDM76_871
BMAIDM57_1607 DM57_1608
BMAFDM51_2471 DM51_2472
BMAZBM44_239 BM44_240
BMABBM45_3048 BM45_3049
BPSBPSL3301(cheB) BPSL3302
BPMBURPS1710b_0071(cheB) BURPS1710b_0072(cheD)
BPLBURPS1106A_3931(cheB) BURPS1106A_3932(cheD)
BPDBURPS668_3850(cheB) BURPS668_3851 BURPS668_A0208(cheD) BURPS668_A0209 BURPS668_A0210
BPRGBP346_A4036 GBP346_A4037
BPSEBDL_2073 BDL_2074 BDL_5971 BDL_5972 BDL_5973(cheB2)
BPSMBBQ_3531 BBQ_3532 BBQ_3603(cheB2) BBQ_3604 BBQ_3605
BPSUBBN_118 BBN_119 BBN_5993 BBN_5994 BBN_5995(cheB2)
BPSDBBX_465 BBX_466 BBX_5139 BBX_5140 BBX_5141(cheB2)
BPZBP1026B_I3536(cheB) BP1026B_I3537
BPQBPC006_I3972 BPC006_I3973
BPKBBK_1563 BBK_1564 BBK_5271 BBK_5272 BBK_5273(cheB2)
BPSHDR55_1199 DR55_1200
BPSABBU_2237 BBU_2238 BBU_3489(cheB2) BBU_3490 BBU_3491
BPSOX996_812 X996_813
BUTX994_2831 X994_2832
BTEBTH_I3177 BTH_I3178 BTH_II0160 BTH_II0161 BTH_II0162
BTQBTQ_3117 BTQ_3118 BTQ_3450 BTQ_3451 BTQ_3452(cheB2)
BTJBTJ_2576 BTJ_2577 BTJ_4487 BTJ_4488 BTJ_4489(cheB2)
BTZBTL_488 BTL_489 BTL_5271 BTL_5272 BTL_5273(cheB2)
BTDBTI_254 BTI_255
BTVBTHA_4928(cheB2) BTHA_4929 BTHA_4930 BTHA_581 BTHA_582
BTHEBTN_4945 BTN_4946 BTN_4947(cheB2) BTN_869 BTN_870
BTHMBTRA_5213 BTRA_5214 BTRA_5215(cheB2) BTRA_695 BTRA_696
BTHADR62_1065 DR62_1066 DR62_5071 DR62_5072 DR62_5073
BTHLBG87_5280 BG87_5281 BG87_5282 BG87_705 BG87_706
BOKDM82_3004 DM82_3005
BOCBG90_1710 BG90_1711
BUUWS70_01055 WS70_01060
BSAVWS86_01475 WS86_01480
BHGI6G56_19495 I6G56_19500(cheD)
BUDAQ610_01090 AQ610_01095
BVIBcep1808_0219 Bcep1808_0220
BVEAK36_580 AK36_581
BURBcep18194_A3362 Bcep18194_A3363
BCMBcenmc03_0242 Bcenmc03_0243
BCHBcen2424_0260 Bcen2424_0261
BCJBCAL0133(cheD) BCAL0134(cheB1) BCAS0631
BCENDM39_67 DM39_68
BCEWDM40_963 DM40_964
BCEOI35_0140(cheD) I35_0141(cheB) I35_7795
BAMBamb_0173 Bamb_0174
BACBamMC406_0186 BamMC406_0187
BMJBMULJ_03094(cheB) BMULJ_03095(cheD) BMULJ_05333(cheB)
BMUBmul_0169 Bmul_0170 Bmul_3192
BMKDM80_1517 DM80_1518 DM80_4572
BMULNP80_302 NP80_303 NP80_3363
BCTGEM_0168 GEM_0169
BCEDDM42_1567 DM42_1568 DM42_7318
BCEPAPZ15_04855 APZ15_04860
BDLAK34_2893 AK34_2894 AK34_3408 AK34_5517
BPYRABD05_06915 ABD05_06920
BCONNL30_18575 NL30_18580
BUBBW23_1496 BW23_1497 BW23_4951
BDFWI26_00885 WI26_00890
BLATWK25_01430 WK25_01435
BTEIWS51_11700 WS51_11705
BSEMWJ12_00955 WJ12_00960
BPSLWS57_13845 WS57_13850
BMECWJ16_00910 WJ16_00915
BSTGWT74_01220 WT74_01225 WT74_19250
BSTLBBJ41_10940 BBJ41_10945
BANNJFN94_00860(cheD) JFN94_00865
BARINLX30_01035(cheD) NLX30_01040
BAENL3V59_00910(cheD) L3V59_00915
BGLbglu_1g01870 bglu_1g01880 bglu_1g11760 bglu_2g19930
BGUKS03_1102 KS03_1103 KS03_2114 KS03_3934
BUGBC1001_0987 BC1001_3410 BC1001_3411 BC1001_3706 BC1001_4504
BGFBC1003_2116 BC1003_3368 BC1003_3369 BC1003_3752
BGDbgla_1g02030 bgla_1g02040 bgla_2g26280
BGOBM43_1596 BM43_1597 BM43_6380
BYIBYI23_A001220(cheD) BYI23_A001230 BYI23_B013920(cheB) BYI23_C010050(cheB)
BUKMYA_0182 MYA_0183
BUEBRPE67_ACDS01310(cheD) BRPE67_ACDS01320(cheB) BRPE67_BCDS00880(cheB) BRPE67_CCDS01020(cheB) BRPE67_ECDS01380(cheB)
BULBW21_338 BW21_339
BUQAC233_04730 AC233_10570 AC233_17355 AC233_17360 AC233_20505 AC233_31275
BGPBGL_1c01630(cheD) BGL_1c01640(cheB1) BGL_1c12750(cheB2)
BPLAbpln_1g01640 bpln_1g01650 bpln_1g12270
BUMAXG89_02245 AXG89_06765 AXG89_06770 AXG89_13000 AXG89_19120 AXG89_25380 AXG89_27305
BUIAX768_00180 AX768_00185 AX768_06800 AX768_28895
BURKDM992_02980 DM992_02985(cheD) DM992_38105
BXEBxe_A0123 Bxe_A0124 Bxe_B1218
BXBDR64_2298 DR64_2299 DR64_6533
BPHBphy_2969 Bphy_2970 Bphy_4208 Bphy_6398 Bphy_7044
BGEBC1002_3044 BC1002_3045 BC1002_3972 BC1002_6473
BPXBUPH_00272 BUPH_01068 BUPH_03763 BUPH_03764
BPYBphyt_3809 Bphyt_3810 Bphyt_5388
BUZAYM40_19670 AYM40_19675
BFNOI25_1613 OI25_1614
BCAIK788_0000794 K788_0003689 K788_0003690 K788_0007045
PSPWBJG93_13310(cheD) BJG93_13315 BJG93_30780
PARABTO02_00145 BTO02_00150 BTO02_21245
PARBCJU94_06000 CJU94_06005 CJU94_23085
PHSC2L64_17615 C2L64_17620 C2L64_32850
PTERC2L65_15425 C2L65_15430 C2L65_29455 C2L65_43080
PGPCUJ91_00340 CUJ91_05210 CUJ91_17290 CUJ91_17295 CUJ91_22925
PCJCUJ87_16660 CUJ87_16665 CUJ87_22020
PTSCUJ90_17515 CUJ90_17520 CUJ90_26160
PCAFDSC91_005209
PMEGFNZ07_32710 FNZ07_32715(cheD)
PTROG5S35_14095 G5S35_14100(cheD) G5S35_19835 G5S35_26410
PGISI6I06_12025(cheD) I6I06_12030 I6I06_23605
PACPFAZ97_13845(cheB) FAZ97_13850(cheD) FAZ97_14710
PACSFAZ98_13655(cheB) FAZ98_13660(cheD) FAZ98_19835 FAZ98_24145
PEWKZJ38_02035(cheD) KZJ38_02040 KZJ38_07205 KZJ38_11230 KZJ38_22590 KZJ38_27805
PDIOPDMSB3_1887.1(cheB) PDMSB3_4229(cheB) PDMSB3_4230(cheD)
PBRYNDK50_20250 NDK50_20255(cheD) NDK50_28050
PSAAQEN71_16775 QEN71_19185 QEN71_28980 QEN71_28985(cheD) QEN71_33410
PKFRW095_00150 RW095_20995 RW095_34530 RW095_34535(cheD)
PBONQS306_01630(cheD) QS306_01635
PANIDCO16_03185
PPKU875_01170 U875_23975 U875_23980
PPNODA70_16715 DA70_16720 DA70_18610
PPNMLV28_11825 LV28_14030 LV28_14035
PRBX636_08215 X636_10160 X636_10165
PPULRO07_08090 RO07_08095
PSPUNA29_01765 NA29_03885 NA29_03890
PAPISG18_06475 SG18_08425 SG18_08430
PVEUC34_22140 UC34_24090 UC34_24095
POXMB84_02065 MB84_04130 MB84_04135
PTXABW99_03995 ABW99_17290 ABW99_17295
PFGAB870_08955 AB870_11010 AB870_11015
PNRAT302_05630 AT302_07640 AT302_07645
PANDDRB87_20740 DRB87_22580 DRB87_22585(cheD)
PFIBPI93_005880 PI93_024230(cheB) PI93_024235(cheD)
PCOMNTU39_24345 NTU39_26405 NTU39_26410(cheD)
PLGNCTC10937_02467(cheB_2) NCTC10937_02861(cheD) NCTC10937_02862(cheB_3) NCTC10937_03793(cheB1)
CABASBC2_02130(cheD) SBC2_02140(cheB_2) SBC2_70220(cheB2) SBC2_74270(cheB_9) SBC2_79130(cheB_12)
BUOBRPE64_ACDS01310(cheD) BRPE64_ACDS01320 BRPE64_BCDS01010
CABKNK8_01280(cheD) NK8_01290 NK8_42020
LIMNHKT17_04995 HKT17_05000
LTORGQ30_10740(cheD) RGQ30_10750 RGQ30_15800 RGQ30_25370(cheB)
TVLFAZ95_00395(cheD) FAZ95_00400
TCARU0034_09220 U0034_09225(cheD) U0034_17155 U0034_23215
BPEBP1032(cheB) BP3834
BPCBPTD_1026(cheB) BPTD_3777
BPERBN118_0027 BN118_1446(cheB)
BPETB1917_2816(cheB) B1917_3845
BPEUQ425_37250 Q425_9630(cheB)
BPARBN117_4052
BPABPP1476(cheB) BPP3978
BBHBN112_0367(cheB) BN112_3971
BBRBB2550(cheB) BB4451
BBMBN115_2572(cheB) BN115_4127
BBXBBS798_2381(cheB) BBS798_4228
BPTBpet0499(cheD) Bpet2106(cheB)
BAVBAV1679(cheB) BAV3061
BHOD560_1903
BHMD558_1887
BHZACR54_02696(cheB_1) ACR54_04181(cheD)
BTRMSAMEA390648700806(cheD) SAMEA390648703470(cheB)
BBROBAU06_04650 BAU06_06795 BAU06_11280 BAU06_20770 BAU06_23080
BFZBAU07_05620 BAU07_15380 BAU07_23230
BPDZBBN53_02185 BBN53_08730
BOHAKI39_10480 AKI39_19990 AKI39_22050
BGMCAL15_07985 CAL15_20450 CAL15_20455 CAL15_21330
BOJCBF45_03820 CBF45_03825
BGVCAL12_11845 CAL12_22770 CAL12_23715 CAL12_25270
AXYAXYL_02740(cheB1) AXYL_05919(cheD)
AXONH44784_016571 NH44784_030851 NH44784_042571
AXNAX27061_0533 AX27061_2429
AXXERS451415_00525(cheD) ERS451415_02419(cheB_1)
ADTAPT56_02775 APT56_11930 APT56_24100
AISBUW96_03770 BUW96_28445
ASWCVS48_09345 CVS48_16810 CVS48_18105 CVS48_25775
ACHRC2U31_17985
ACHBDVB37_10380 DVB37_14080 DVB37_19895 DVB37_25470(cheD)
ADYHLG70_10300 HLG70_24070(cheD)
ACHOH4P35_10695 H4P35_21805 H4P35_24520(cheD)
AMUIPE062_07405 PE062_18415 PE062_21255(cheD)
APESFOC84_09715(cheD) FOC84_32095
AAEGRA224_19170 RA224_29420(cheD)
PUTPT7_0754
PUDG9Q38_08575
PUSCKA81_02960
POLLOEG81_06445
AALNQ3V95_07275
CDNBN940_11906
AFAUZ73_15435
AFQAFA_05770
AAQUD3M96_07300
AAMMFE795_05820
PHNPAEH1_00045 PAEH1_13210
ODIODI_R0875 ODI_R2127 ODI_R4052
OUEI6G29_07805
PIGEGT29_15960 EGT29_17675
PACRFXN63_16185 FXN63_21190 FXN63_21195 FXN63_22535
KGYEHF36_04340 EHF36_04345
PARKLSG25_05350
RFRRfer_0570 Rfer_0571 Rfer_0905 Rfer_0906 Rfer_2357
RSBRS694_03120 RS694_03125
RACRA876_03845 RA876_03850 RA876_07055 RA876_07060 RA876_12305
RHYRD110_05145 RD110_05150 RD110_12505
RHFEUB48_05315
RHGEXZ61_02035 EXZ61_02040 EXZ61_18845 EXZ61_18850(cheD)
RHOAHZ993_03735 HZ993_10720 HZ993_10725(cheD)
RHOBHTY51_00055(cheD) HTY51_00060
POLBpro_2467
PNAPnap_1071 Pnap_3575
POSDT070_00960
POOF7R28_08490
PVACHC248_02665(cheB_1) HC248_03171(cheB_2) HC248_03172(cheD)
AJSAjs_0649 Ajs_3786 Ajs_3787
ACKC380_20705 C380_20710 C380_21980
ACRABSY15_1049
ACIDCBP33_15900 CBP33_15905
ACIPCBP36_16350 CBP36_16355
ACINCBP34_16690 CBP34_16695
ACISCBP35_02565 CBP35_02570
ACIOEAG14_02960(cheD) EAG14_02965
ARADKI609_19855 KI609_19860(cheD) KI609_20610
ATEMPQV96_01765 PQV96_03200(cheD) PQV96_03205
AAVAave_3548 Aave_3994 Aave_4374 Aave_4375
AAAAcav_3042 Acav_3460 Acav_3461 Acav_3897 Acav_4271 Acav_4272
AMONH9L24_18950(cheD) H9L24_18955
VEIVeis_2172 Veis_2173
DACDaci_0658 Daci_0659 Daci_3829
DELDelCs14_0596 DelCs14_0597 DelCs14_2993
DTSBI380_05195 BI380_24910 BI380_24915
DHKBO996_17430 BO996_28205 BO996_28210
DLAI6G47_05100 I6G47_25570(cheD) I6G47_25575
VAPVapar_2803 Vapar_4152 Vapar_4153
VPEVarpa_2957 Varpa_3069
VPDVAPA_1c27500(cheB1) VAPA_1c43080(cheB2) VAPA_1c43090(cheD)
VAAAX767_03985 AX767_10800
VBOCKY39_08370 CKY39_08375 CKY39_16760
VAMC4F17_05580 C4F17_25835 C4F17_25840
CTTCtCNB1_0478 CtCNB1_0479
CTESO987_02490 O987_02495
CKEB5M06_04135 B5M06_04140
COFFOZ74_05640 FOZ74_05645(cheD)
CAQTKAQ61_05980 KAQ61_18470(cheD) KAQ61_18475
CTEZCT3_04540
AANTHUK68_17150 HUK68_17155(cheD)
CRJQMY55_02490(cheD) QMY55_02495
ADNAlide_3836 Alide_3837
ADKAlide2_4182 Alide2_4183
RTARta_04400
RTEAHK414_07885 HK414_11370 HK414_18490(cheD)
CBXCenrod_0325(cheB-1) Cenrod_0326(cheD-1) Cenrod_1191(cheB-2) Cenrod_1263 Cenrod_1504 Cenrod_1505(cheB-3) Cenrod_1734(cheD-2) Cenrod_1735(cheB-4) Cenrod_2137(cheB-5)
LIHL63ED372_01766(cheB_1) L63ED372_01767(cheB_2)
HYRBSY239_3237 BSY239_3238
HYBQ5W_01535 Q5W_01540
HYLLPB072_04390 LPB072_04395
HYCE5678_12905(cheD) E5678_12910
HPSEHPF_20430(cheD) HPF_20435(cheB)
HYNF9K07_26285(cheD) F9K07_26290
HTNKI616_05740 KI616_05745(cheD)
HCZG9Q37_20145 G9Q37_20150(cheD)
DPYBA022_11575 BA022_17070 BA022_17075
DIHG7047_27360(cheD) G7047_27365
DRGH9K76_22765(cheD) H9K76_22770
DIADtpsy_0628 Dtpsy_3060 Dtpsy_3061
SIMPC6571_05480 C6571_10220 C6571_10225
MELMC7H73_03810 C7H73_03815 C7H73_14645
MELAC6568_05060 C6568_11215 C6568_11220
MJELVC68_13925 LVC68_14810 LVC68_14815(cheD)
CBAASRAA_0333 SRAA_0334
CBABSMCB_0245(cheB) SMCB_0246
STHMIS481_13270 IS481_13770(cheD) IS481_13775
PBHAAW51_0985(cheD) AAW51_0986(cheB) AAW51_3158 AAW51_3557(cheB) AAW51_4351(cheD) AAW51_4352(cheB)
SAQAOMP39_03765 OMP39_03770(cheD) OMP39_07485
MPTMpe_A2701(cheD) Mpe_A2702(cheB)
METPC1M51_14565 C1M51_14570
RGERGE_35430(cheD) RGE_35440(cheB) RGE_37400(cheB)
RBNRBXJA2T_14046 RBXJA2T_15308 RBXJA2T_18533 RBXJA2T_18538
RDPRD2015_1183 RD2015_2485 RD2015_3702 RD2015_3703
ROIN4261_17220(cheB) N4261_18285(cheD) N4261_18290 N4261_20440(cheB)
KIAG8A07_18165(cheD) G8A07_18170 G8A07_22910(cheB)
PKTAT984_10665 AT984_10670 AT984_14770 AT984_14775
PAQAK9V56_005230 K9V56_005235 K9V56_008965 K9V56_008970(cheD)
MIUABE85_13180 ABE85_13185 ABE85_16845
SNNEWH46_05430 EWH46_10750 EWH46_13240 EWH46_13245(cheD) EWH46_18630(cheB)
IDCLRM40_07095 LRM40_07100(cheD)
ATERMW290_06180(cheD) MW290_06185 MW290_21675(cheB) MW290_22635 MW290_25845
LCHLcho_0336 Lcho_0337 Lcho_0701 Lcho_0702 Lcho_1526 Lcho_1527 Lcho_3801
RGUA4W93_14535 A4W93_18315 A4W93_18320 A4W93_22045 A4W93_22050
HARHEAR1304(cheD) HEAR1305(cheB)
MMSmma_2091(cheB2) mma_2092(cheD2)
JAGGJA_1510 GJA_1511 GJA_2423 GJA_3654
JABVN23_05075 VN23_05080 VN23_10180 VN23_10185 VN23_16310 VN23_17335
JAZYQ44_05445 YQ44_11705 YQ44_14910 YQ44_17490 YQ44_17495
JALBZG29_10395 BZG29_10400 BZG29_15960 BZG29_22080
JSVCNX70_11030 CNX70_11035 CNX70_22520
JAJEKL02_09120(cheD) EKL02_09125
JASFJQ89_11880 FJQ89_27525(cheD) FJQ89_27530
JLVG3257_10755(cheD) G3257_10760 G3257_16565 G3257_22810
JAHJAB4_022290(cheD_1) JAB4_022300(cheB_4) JAB4_032910(cheD_2) JAB4_044930(cheB_9)
JRIP9875_11120(cheD) P9875_11125 P9875_13715 P9875_16655 P9875_22965
HSEHsero_0626(cheB) Hsero_1700(cheB) Hsero_2021(cheD) Hsero_2022(cheB) Hsero_3378(cheB) Hsero_4227(cheD)
HSZACP92_03130 ACP92_08450 ACP92_10110 ACP92_10115 ACP92_16920 ACP92_21110
HHTF506_05930 F506_06430 F506_06435 F506_07695 F506_10170 F506_10175
HRBHrubri_0595(cheB) Hrubri_1909(cheD) Hrubri_1910(cheB) Hrubri_3396(cheB) Hrubri_4158(cheD)
HEEhmeg3_04985 hmeg3_08120 hmeg3_08125 hmeg3_20310 hmeg3_20315 hmeg3_23480
HHFE2K99_03475 E2K99_10595(cheD) E2K99_10600 E2K99_11620(cheB) E2K99_17575 E2K99_21835(cheD)
HFRG5S34_03355 G5S34_11085(cheD) G5S34_11090 G5S34_18630 G5S34_22605(cheD)
CFUCFU_0926(cheD) CFU_0927(cheB)
CARELT85_1098(cheD) LT85_1099(cheB)
MNRACZ75_01350 ACZ75_01355 ACZ75_20495
MASWAM586_19240 AM586_19245 AM586_21280
MASSCR152_06995 CR152_18315 CR152_18320 CR152_20860
MTIMDIR46_20295 DIR46_22150 DIR46_22155 DIR46_23350
MASYDPH57_02305 DPH57_02310 DPH57_06460 DPH57_21535 DPH57_26850
MANCIV454_13070 IV454_18020(cheD) IV454_18025
MFYHH212_14650 HH212_15060 HH212_16555(cheD) HH212_16560
MVARMasN3_34440(cheB1) MasN3_34450(cheD_2) MasN3_38900
MENYLSQ66_12690 LSQ66_12695(cheD) LSQ66_15335 LSQ66_23115
MLIRLPB04_12110 LPB04_13785(cheD) LPB04_13790
MASZC9I28_00135 C9I28_15300 C9I28_19760 C9I28_19765 C9I28_22415 C9I28_25605
MALIEYF70_04820 EYF70_07285(cheD) EYF70_07290 EYF70_09080 EYF70_12890 EYF70_30400
MUMFCL38_00850 FCL38_03165 FCL38_04605 FCL38_09685 FCL38_11485 FCL38_11490(cheD) FCL38_13790 FCL38_19045
MFLAGO485_01160 GO485_06455(cheB) GO485_06460(cheD) GO485_09110(cheB) GO485_14615
MPLIE1742_02925 E1742_06955 E1742_06960(cheD) E1742_09445 E1742_17395
TCTPX653_00360 PX653_03025(cheD) PX653_03030 PX653_04090 PX653_07165 PX653_23075
DUGHH213_00845 HH213_00850(cheD) HH213_12040 HH213_12925 HH213_12930 HH213_25345
DZOSR858_11460 SR858_13075 SR858_17185 SR858_17190(cheD) SR858_24560 SR858_25600
TMJP0M04_16535 P0M04_18870(cheD) P0M04_18875 P0M04_22755 P0M04_29495
RUGQC826_08825 QC826_27560 QC826_27565
EHBE7V67_013155 E7V67_017595 E7V67_017600(cheD) E7V67_020195 E7V67_025555
OVBNB640_03050(cheD) NB640_09720
UPVEJN92_00385 EJN92_00390(cheD) EJN92_11860 EJN92_11865
UPIEJG51_004620 EJG51_004625(cheD) EJG51_014425 EJG51_014430
UNDUNDKW_2759(cheB1) UNDKW_2760(cheD1)
NOKFAY22_09405 FAY22_09410(cheD) FAY22_20175 FAY22_20180
GLCJQN73_02495 JQN73_02500(cheD)
ACTBRHM62_13015 RHM62_13535(cheB) RHM62_15070 RHM62_15075(cheD) RHM62_15895 RHM62_15900
TINTint_1225 Tint_1226
AONDEH84_14570 DEH84_14575
XYKGT347_05565(cheB) GT347_05570 GT347_07935(cheB) GT347_07940(cheD) GT347_23630
XYGR9X41_03855(cheD) R9X41_03860 R9X41_13315
TTWLCC91_07395(cheD) LCC91_07400
ETBN7L95_03975 N7L95_05655 N7L95_09120(cheD) N7L95_09125 N7L95_09760 N7L95_29005(cheB)
BBAGE1O_23830 E1O_23840
NEUNE1859(cheB) NE1860
NETNeut_1172 Neut_1173
NITNAL212_1668 NAL212_1669
NIINit79A3_0928 Nit79A3_0929
NURATY38_11830 ATY38_11835
NSTNstercoris_02096 Nstercoris_02097
NMUNmul_A0334
NLCEBAPG3_006735
SHDSUTH_00898 SUTH_00899
METRBSY238_2694 BSY238_2695 BSY238_632 BSY238_633
DOEDENOEST_2268(cheB) DENOEST_2274(cheD) DENOEST_2291(cheB)
TBDTbd_1615 Tbd_1616
MFAMfla_1930 Mfla_1931 Mfla_2589
MMBMmol_1250 Mmol_1251
MEHM301_0898 M301_0899
MEIMsip34_0817 Msip34_0818 Msip34_2702 Msip34_2703
MEPMPQ_0859(cheD) MPQ_0860(cheB) MPQ_2641 MPQ_2642
MEUACJ67_03775 ACJ67_03780 ACJ67_07760 ACJ67_07765
MPAUZMTM_04830(cheD1_1) ZMTM_16860(cheB1) ZMTM_16870(cheD1_2) ZMTM_24380(cheB-1) ZMTM_24390
SLTSlit_0554 Slit_1583 Slit_1584
GCAGalf_1025 Galf_1026 Galf_1964 Galf_1965 Galf_1968
FAMOYT1_ch0646 OYT1_ch0647
NIMW01_04110(cheD) W01_04120(cheB)
NARCNTG6680_1393(cheD) NTG6680_1394(cheB) NTG6680_1399(cheD)
FKUFGKAn22_04380 FGKAn22_07870(cheB) FGKAn22_14190(cheB-1) FGKAn22_14200(cheD)
SEMEMIZ01_0443
SDRSCD_n01121(cheB) SCD_n02283(cheB2)
SULFCAP31_08285 CAP31_08290 CAP31_11100
SPLBSFPGR_12620(cheD1) SFPGR_12630(cheB1) SFPGR_22920(cheB)
SNIVSFSGTM_19340(cheB1) SFSGTM_19350(cheD1)
SLACSKTS_24290(cheD1_1) SKTS_24470(cheD1_2) SKTS_24480(cheB1_1) SKTS_35410(cheB1_2) SKTS_35420(cheD)
URUDSM104443_02010(cheD) DSM104443_02011(cheB_3) DSM104443_02118(cheB2) DSM104443_02417(cheB_4)
UPLDSM104440_01852(cheD) DSM104440_01853(cheB_2)
DSUDsui_1432 Dsui_1433 Dsui_1712 Dsui_1713 Dsui_2296
ARESIWH25_08950(cheD) IWH25_08955 IWH25_15495 IWH25_15500 IWH25_18310
AIQAzoinq_03435 Azoinq_03445 Azoinq_11020(cheD) Azoinq_11025
OTROTERR_08730(cheB) OTERR_24160(cheD) OTERR_24170(cheB)
NIVJY500_13145 JY500_13150(cheD) JY500_18150 JY500_18155
EBAebA2148(cheB)
ABREpbN1_07750(cheB)
APETToN1_36350
RBHB4966_01590 B4966_01595 B4966_03255 B4966_06370
DARDaro_0731 Daro_0732 Daro_1145 Daro_1147 Daro_1148
DEYHYN24_03340(cheD) HYN24_03345 HYN24_04510 HYN24_04515 HYN24_04525
DDENKI615_02675 KI615_04785(cheD) KI615_04790 KI615_07550 KI615_07555
DECHGBK02_14605(cheB) GBK02_14610(cheD)
QAUKI612_02860 KI612_02865 KI612_04305(cheD) KI612_04310 KI612_10400 KI612_10410 KI612_10415
FLEKI610_03855(cheD) KI610_03860
AZOazo0402(cheB1) azo0404(cheD) azo1456(cheB2)
AOAdqs_0413 dqs_0415 dqs_1579
AZAAZKH_0850(cheB) AZKH_1657(cheB) AZKH_2100(cheB) AZKH_2101(cheD) AZKH_3270(cheB) AZKH_3711(cheD) AZKH_3713(cheB) AZKH_3961(cheB) AZKH_4201(cheD) AZKH_4202(cheB)
AZIAzCIB_2340 AzCIB_3161
AZDCDA09_01650 CDA09_05720
AZRCJ010_02620 CJ010_02630 CJ010_09025
TMZTmz1t_1321 Tmz1t_1322
THUAC731_000325 AC731_000335 AC731_013865
THAUC4PIVTH_0254(cheD) C4PIVTH_0256(cheB) C4PIVTH_1464
TCLTchl_0429 Tchl_0976
TAKTharo_0401 Tharo_1014 Tharo_2251 Tharo_2266 Tharo_2267
AZQG3580_03640 G3580_03645 G3580_11875 G3580_11880(cheD)
ACOMCEW83_05115 CEW83_08150 CEW83_17015 CEW83_17025
ATWC0099_05255
ZPAC3497_01200 C3497_01205 C3497_03010 C3497_05955
FMYHO273_11920(cheD) HO273_11925
APPCAP2UW1_1180 CAP2UW1_3449
DDZDSYM_14330 DSYM_14340 DSYM_21540
BEBAEM42_11465 AEM42_11470
BEBABWI17_15170 BWI17_16640 BWI17_16645 BWI17_17765 BWI17_17770
RBTNOVO_06510(cheB)
MCIMesci_6105
MCICA4R28_32820
MOPMesop_6566
MESWA9K65_034610
MESPC1M53_16060
MESOBSQ44_20900 BSQ44_20910
MESMeso_0601
HOEIMCC20628_03486 IMCC20628_03488
AAKAA2016_0599 AA2016_0601
AMISAmn_02030 Amn_02050
NIYFQ775_00750 FQ775_00760
ORMHTY61_14670 HTY61_14680
PMOBHG718_02265
RBSRHODOSMS8_02147(cheB)
SMESM_b20514 SMa1561(cheB2) SMc03010(cheB) SMc03012(cheD)
SMKSinme_0335 Sinme_0337 Sinme_6044
SMQSinmeB_0248 SinmeB_0250 SinmeB_4170 SinmeB_6363
SMXSM11_chr0278(cheB1) SM11_chr0280(cheD) SM11_pC0800(cheB2) SM11_pD1113(cheB2)
SMIBN406_00258(cheB1) BN406_00260(cheD) BN406_04586(cheB3) BN406_06170
SMEGC770_GR4Chr0630 C770_GR4Chr0632 C770_GR4pC0522 C770_GR4pD1103
SMELSM2011_a1561(cheB2) SM2011_b20514 SM2011_c03010(cheB1) SM2011_c03012(cheD)
SMERDU99_03285 DU99_03295 DU99_21755 DU99_30740
SMDSmed_0238 Smed_0240 Smed_5119 Smed_5775
RHINGR_b03760(cheB1) NGR_c02570(cheB2) NGR_c02590(cheD) NGR_c35160(cheB3) NGR_c35170
SFHSFHH103_00299(cheB) SFHH103_00301(cheD) SFHH103_06166(cheB)
SFDUSDA257_c02890(cheB1) USDA257_c02910(cheD) USDA257_c30180(cheB2) USDA257_c60160(cheB3)
SIXBSY16_2336 BSY16_2527 BSY16_2529
SAMESAMCFNEI73_Ch0166(cheB) SAMCFNEI73_Ch0646(cheB) SAMCFNEI73_Ch0648(cheD) SAMCFNEI73_Ch2963(cheB)
SINOSS05631_c03030 SS05631_c03050 SS05631_c29330 SS05631_c39480
ESJSJ05684_b45180 SJ05684_c02340 SJ05684_c02360
EAKEKH55_0225 EKH55_0227 EKH55_3363 EKH55_5181 EKH55_5529
EMXFKV68_01180 FKV68_03560 FKV68_03570(cheD) FKV68_31910
ENUPYH37_000403 PYH37_002855(cheB) PYH37_002857(cheD)
EGIPZN02_000593(cheD) PZN02_000595(cheB) PZN02_004329
SKMPZL22_004230(cheB) PZL22_004232(cheD) PZL22_005053
STEGQA637_01245(cheB) QA637_01255(cheD) QA637_17645 QA637_21325 QA637_26640
EADOV14_1548(cheB2) OV14_1550(cheD)
EAHFA04_01285 FA04_01295 FA04_23800 FA04_30990
ECAAJ3R84_01370 J3R84_01380(cheD)
ENPJVX98_19140(cheD) JVX98_19150(cheB) JVX98_28675
ATUAtu0519(cheB) Atu0521(cheD)
ATAAWN88_21960 AWN88_21970
AGRAGROH133_03875(cheB1) AGROH133_03877(cheD) AGROH133_08629(cheB2)
ATFAch5_04450(cheB) Ach5_04470(cheD) Ach5_24150(cheB)
AGCBSY240_2150 BSY240_2152
AGTEYD00_00765 EYD00_00775(cheD)
ALFCFBP5473_13195(cheD) CFBP5473_13205 CFBP5473_14590 CFBP5473_17505
ARUIG6M88_09865 G6M88_09875(cheD) G6M88_19075
AVQHRR99_01670 HRR99_01680(cheD) HRR99_17890
AVVRvVAT039_01110(cheD_1) RvVAT039_14060(cheD_2) RvVAT039_14080(cheB) RvVAT039_15920(cheB2) RvVAT039_pl05950(cheB3) RvVAT039_pl09030(cheB)
AVFRvVAR031_01100(cheD_1) RvVAR031_01120(cheB) RvVAR031_03050(cheB2) RvVAR031_22290(cheD_2)
ASALCFBP5507_00805(cheB) CFBP5507_00815(cheD)
RIRBN877_I0496(cheB) BN877_I0498(cheD)
RPUSCFBP5875_00800 CFBP5875_00810(cheD)
ACUCKZ699_01120(cheB) KZ699_01130(cheD)
ALEGCFBP4996_00765(cheB) CFBP4996_00775(cheD)
AVIAvi_2630(cheD) Avi_4071(cheD) Avi_4073(cheB) Avi_4309(cheB) Avi_9099(cheB)
RETRHE_CH00643(cheY2) RHE_CH03515(cheBch2) RHE_PF00075(cheBf)
RECRHECIAT_CH0000719(cheB1) RHECIAT_CH0000721(cheD) RHECIAT_CH0003764(cheB2)
RELREMIM1_CH00654(cheB-1) REMIM1_CH00656(cheD) REMIM1_CH03585(cheB-2) REMIM1_PF00083
REPIE4803_CH00669(cheB-1) IE4803_CH00671(cheD) IE4803_CH03875(cheB-2) IE4803_PC00068
REIIE4771_CH00696(cheB-1) IE4771_CH00698(cheD) IE4771_CH03813(cheB-2) IE4771_PD00068
RLERL0691(cheB1) RL0693(cheD1) RL4028(cheB2)
RLTRleg2_0301 Rleg2_0303 Rleg2_3257 Rleg2_5236
RLGRleg_0333 Rleg_0335 Rleg_3556
RLBRLEG3_11550 RLEG3_11560 RLEG3_28840
RLURLEG12_12865 RLEG12_12875
RTRRTCIAT899_CH03200(cheB) RTCIAT899_CH03210(cheD)
RHLLPU83_0777(cheB1) LPU83_0779(cheD)
RGARGR602_CH00698(cheB) RGR602_CH00700(cheD)
RHNAMJ98_CH00678(cheB-1) AMJ98_CH00680(cheD) AMJ98_CH03739(cheB-2) AMJ98_PE00179
RPHAAMC79_CH00685(cheB-1) AMC79_CH00687(cheD) AMC79_CH03690(cheB-2) AMC79_PD00071
RHXAMK02_CH00681(cheB-1) AMK02_CH00683(cheD) AMK02_CH03628(cheB-2) AMK02_PA00064
RHVBA939_11170 BA939_11180 BA939_14670
RHKKim5_CH00665(cheB-1) Kim5_CH00667(cheD) Kim5_CH03845(cheB-2) Kim5_PC00064
REZAMJ99_CH00678(cheB-1) AMJ99_CH00680(cheD) AMJ99_CH03791(cheB-2) AMJ99_PD00180
RJGCCGE525_04050 CCGE525_04060(cheD) CCGE525_17225
RHRCKA34_06280 CKA34_06290 CKA34_24325 CKA34_27415
RGRFZ934_00465 FZ934_00475(cheD) FZ934_13110
RADCO657_01580 CO657_01590(cheD) CO657_16760 CO657_35650
ROYG3A56_08470(cheD) G3A56_08480 G3A56_16475
RIIFFM53_009685(cheD) FFM53_009695 FFM53_017065
RHIDFFM81_017720(cheD) FFM81_017730 FFM81_018830 FFM81_027180
RBQJ2J99_03405(cheB) J2J99_03415(cheD) J2J99_18630
RLNJ0663_05440 J0663_11995(cheB) J0663_12005(cheD)
RBANJ2J98_03190(cheB) J2J98_03200(cheD) J2J98_17865 J2J98_29685
RRGJ3P73_04045(cheB) J3P73_04055(cheD) J3P73_20800
RLSHB780_28900 HB780_28910(cheD)
RROSD4A92_10120 D4A92_10130(cheD)
RAWNE851_13455(cheB) NE851_13465(cheD) NE851_29315
RSULN2599_01255(cheB) N2599_01265(cheD)
RLWRlegWSM1455_01570(cheB) RlegWSM1455_01580(cheD) RlegWSM1455_18000
RRHOPR018_00965(cheB) PR018_00975(cheD) PR018_11690
RTUPR017_01100(cheB) PR017_01110(cheD) PR017_11810
RCTPYR68_01530(cheB) PYR68_01540(cheD)
ARAArad_0853(cheBch1) Arad_0855(cheD)
AROB0909_11040(cheD) B0909_11050
RBWRLCC275e_01565 RLCC275e_01575(cheD) RLCC275e_18205
RIFU5G49_000327(cheB) U5G49_000329(cheD) U5G49_003642
NGLRG1141_CH02170 RG1141_CH02190(cheD) RG1141_CH26730(cheD) RG1141_CH41310
NGGRG540_CH01510 RG540_CH01530(cheD) RG540_CH27340(cheD) RG540_CH41830
NEOCYG48_00985 CYG48_00995 CYG48_15405 CYG48_18405
NENNCHU2750_02360(cheB) NCHU2750_02380(cheD) NCHU2750_38180(cheB) NCHU2750_52150(cheB)
NPMQEO92_01310(cheB) QEO92_01320(cheD) QEO92_25120
RHTNT26_0200(cheB) NT26_0202(cheD)
RFVRFYW14_00484 RFYW14_00486
SHZshn_01505 shn_01515 shn_02025
SZOK8M09_01815(cheB) K8M09_01825(cheD)
SOJK6301_01440(cheB) K6301_01450(cheD) K6301_21360
SSUMQ9314_07845(cheD) Q9314_07855(cheB) Q9314_26835 Q9314_27025
ABAWD5400_05715 D5400_05725
PDESFE840_007190 FE840_007200(cheD)
OANOant_4782
OAHDR92_4563
OPSA8A54_18490
OCRHGK82_24675
PSCQKHQ08_18105
BJAblr2195(cheB) blr2349(cheB)
BJUBJ6T_74910 BJ6T_76550
BJPRN69_36335 RN69_37155
BRABRADO0819(cheB) BRADO1476(cheB) BRADO1826(cheD) BRADO1827(cheB)
BBTBBta_2147(cheD) BBta_2148(cheB) BBta_6556(cheB) BBta_6730(cheB) BBta_7833(cheB)
BRSS23_56790(cheB) S23_58280(cheB)
AOLS58_17080 S58_29100
BRCBCCGELA001_07640 BCCGELA001_22010 BCCGELA001_28265
BRADBF49_2740 BF49_6380
BICLMTR13_05845
BROBRAD285_0972(cheB) BRAD285_5068 BRAD285_5458(cheB) BRAD285_5459(cheD)
BRKCWS35_35165
BOTCIT37_01300 CIT37_02000
BRQCIT40_05285 CIT40_06000
BGQX265_27435 X265_29460 X265_30125
BGZXH91_27810 XH91_28785
BSYMCIT39_03895 CIT39_04635
BBETF8237_08180 F8237_08820
BARHWN72_11715 WN72_28990 WN72_41200
BVZBRAD3257_1432(cheB) BRAD3257_3859 BRAD3257_6898(cheB)
BELBE61_33060(cheB)
BDGLPJ38_34475 LPJ38_35225
BSEPHAP48_0025845
BQBJ4P68_0010175
BSEIKMZ68_06020
BBANJ4G43_011445 J4G43_012900
BCANBcanWSM471_09125 BcanWSM471_23185
BAUTQA635_11775 QA635_21945
BBRAQA636_10890 QA636_22485
BGKIC762_28015
BCOUIC761_27980 IC761_28840
BPAHQA639_23035 QA639_33000
BXNI3J27_06790 I3J27_07570
BROSQUH67_06605(cheD) QUH67_06610 QUH67_07230 QUH67_10990(cheB)
BRAZLRP30_08230 LRP30_08970 LRP30_23450
RPATX73_000705 TX73_008375
RPBRPB_3917
RPCRPC_4244 RPC_4611 RPC_4668
RPDRPD_3675
RPERPE_1197 RPE_1198 RPE_3635 RPE_4281 RPE_4669
RPTRpal_0140 Rpal_1820
RPXRpdx1_0511 Rpdx1_3891
RBKE0H22_07915
NWINwi_0523
NHANham_3373
OCAOCAR_7113
OCGOCA5_c09870(cheB)
OCOOCA4_c09860(cheB)
PCAXAFIC_002583
TRBHB776_01085
TALZRPMA_08215 RPMA_26770(cheB)
BOPAXW83_10650 AXW83_10655 AXW83_11900 AXW83_18910
BOSBSY19_3592 BSY19_3593 BSY19_3858 BSY19_900
BVVBHK69_25505 BHK69_25510 BHK69_27200
BOIBLM15_00130 BLM15_01000 BLM15_01005
BOFFQV39_26530(cheB) FQV39_27615 FQV39_27620(cheB)
BVESQO058_06220(cheB) QO058_06225
XDIEZH22_01225
AZCAZC_0664
STARG3545_06085(cheB)
SNOSnov_1991
APRAG3A50_13070
APOLK9D25_08465
MEAMex_1p1424(cheB) Mex_1p3042(cheB)
MDIMETDI2197(cheB) METDI3609(cheB)
MEXMext_1532 Mext_2840
MCHMchl_1812 Mchl_3066
MPOMpop_1299 Mpop_1711 Mpop_2958 Mpop_4532
MZAB2G69_15305 B2G69_21765
MRDMrad2831_2187 Mrad2831_4032 Mrad2831_4820 Mrad2831_6263
METM446_0245 M446_2053 M446_4835 M446_6210
MNOMnod_0762 Mnod_1694 Mnod_3756 Mnod_5454
MORMOC_2599(cheB) MOC_4640 MOC_5526
METAY590_07160 Y590_13710
MAQUMaq22A_c13170(cheB) Maq22A_c18910(cheB) Maq22A_c25820(cheB) Maq22A_c26805(cheB)
MPHYMCBMB27_01797 MCBMB27_03554 MCBMB27_04281 MCBMB27_05856
MEEDA075_03610 DA075_08040 DA075_14095 DA075_30775 DA075_31375
METDC0214_07385 C0214_10170 C0214_15815 C0214_17035
METXA3862_07705 A3862_11070 A3862_15800 A3862_19860
METSDK389_14070 DK389_15780 DK389_20085 DK389_30835
METIDK427_01195 DK427_09280 DK427_16130
MMESMMSR116_02630 MMSR116_09010(cheB) MMSR116_23250(cheB)
MTEADK419_12630 DK419_17435 DK419_18160 DK419_21845
MINDmvi_05250(cheB3_1) mvi_10410(cheB2) mvi_11930(cheB) mvi_28480(cheB3_2)
MOGMMB17_11875 MMB17_12050 MMB17_16305(cheB) MMB17_18965(cheB)
MTADM6G65_11920(cheB) M6G65_24215 M6G65_26465(cheB)
MOCBB934_10515 BB934_15540 BB934_24505
MIVC4E04_03260 C4E04_12140 C4E04_18645
MICOGDR74_03080(cheB) GDR74_16525(cheB)
MTEZHPT29_003910 HPT29_013645(cheB) HPT29_023545 HPT29_023750(cheB) HPT29_027110
MLDU0023_06190 U0023_06395(cheB) U0023_11220 U0023_19760(cheB) U0023_33645
BIDBind_3626 Bind_3628 Bind_3836
MSLMsil_1441 Msil_1443
MTUNMTUNDRAET4_2205(cheD) MTUNDRAET4_2207(cheB)
MLGCWB41_04830 CWB41_04850 CWB41_06125 CWB41_06135 CWB41_08465
BBARRHAL1_02460
CHELAL346_04025 AL346_05580 AL346_10205
CDQBOQ54_14870 BOQ54_15680
HDNHden_0762 Hden_3064 Hden_3066
HDTHYPDE_38493 HYPDE_38503
HMCHYPMC_4305(cheD) HYPMC_4307(cheB) HYPMC_4485(cheB)
HNIW911_00510
RVARvan_0797 Rvan_2540 Rvan_2541
RLACQMO75_03550 QMO75_15545 QMO75_15550
FILBN1229_v1_2558(cheB) BN1229_v1_3651(cheB)
FIYBN1229_v1_3359(cheB) BN1229_v1_3645(cheB)
RHZRHPLAN_20120 RHPLAN_38560 RHPLAN_59190 RHPLAN_68680 RHPLAN_68690
MCGGL4_2823
METGHT051_05315
PHLKKY_3068 KKY_3071 KKY_3679
PEMOF122_02650 OF122_02675 OF122_18765
DEQXM25_16560 XM25_16575 XM25_21830
DEIC4375_08845 C4375_08860 C4375_11120
DEAFPZ08_14295 FPZ08_14310 FPZ08_21430
DSALK1X15_16325 K1X15_18265 K1X15_18280
DEVOH4N61_15960 H4N61_15975 H4N61_16095
DNPN8A98_08120 N8A98_10680 N8A98_10695
MMYRMXMO3_00860 MXMO3_03032 MXMO3_03034
YTIFNA67_03280 FNA67_19960 FNA67_19975
MHARL1P08_12240 L1P08_12255
BVRBVIR_476 BVIR_508 BVIR_509
BLAGBLTE_03490(cheB2) BLTE_06370(cheB3)
MPARF7D14_16990
MIWASS37A_05560(cheB_1) SS37A_05580(cheD) SS37A_12420(cheB_2) SS37A_35810
MTWCQW49_09740 CQW49_19625 CQW49_19635
CMETK6K41_21020
PLEOOHA_1_02256(cheB)
HDIHDIA_0443(cheB3) HDIA_3546(cheB_1) HDIA_4719(cheD) HDIA_4720(cheB_2)
AUAM673_00595 M673_00660 M673_00670
AUZSa4125_02410(cheD) Sa4125_02430(cheB1) Sa4125_40600
AUBLXB15_04285 LXB15_04295
JIEOH818_06370 OH818_17910 OH818_17920
JAVOXU80_06315 OXU80_06380 OXU80_06390
BRND1F64_19210
PSINCAK95_06040 CAK95_06045 CAK95_15140
TSOIZ6_07080(cheB2) IZ6_29750(cheB)
RBMTEF_06555
PSFPSE_4650
PPHRAPZ00_09700
LAPACP90_05015
LABRCHH27_15705
LABPFJ695_07810 FJ695_25190 FJ695_25195
LABTFIU93_10655(cheB)
LAGGB0E33_16575
SIWGH266_09950(cheB)
PHRC6569_11900
PSTGE8M01_04195
ACUTMRB58_05710
CCRCC_0436 CC_0438 CC_0597
CCSCCNA_00445 CCNA_00447(cheD) CCNA_00633(cheBII)
CAKCaul_0282 Caul_0284 Caul_0618 Caul_3303
CSECseg_0434 Cseg_3215 Cseg_3747 Cseg_3749
CHQAQ619_02140 AQ619_02150
CMBCSW64_18225 CSW64_18235
CFHC1707_06920 C1707_06930 C1707_12350
CAUFCSW63_03465 CSW63_03475 CSW63_08885 CSW63_11565 CSW63_21780
CAULKCG34_23700 KCG34_23710
PZUPHZ_c0695 PHZ_c3238(cheB) PHZ_c3374(cheD) PHZ_c3376
BSBBresu_1109 Bresu_1111
BRDJL11_04925 JL11_05325 JL11_05435 JL11_05445 JL11_08410
BNEDA69_00660 DA69_00670 DA69_06185
BRGA4249_15585 A4249_15595
BRLBZG35_13595 BZG35_13605 BZG35_16680 BZG35_16690
BVCCEP68_10875 CEP68_10885
BDMEQG53_00030 EQG53_00040 EQG53_08210
BREVE7T10_04605 E7T10_15415 E7T10_15425
BMEDGYM46_06040 GYM46_10485 GYM46_10610 GYM46_10620 GYM46_15015
BVYNCTC9239_00500(cheB_1) NCTC9239_00502(cheD) NCTC9239_02569(cheB2) NCTC9239_03055(cheB_2)
BNDKWG56_12095 KWG56_12105
BPONIFE19_09795 IFE19_13420 IFE19_13430
BGOEIFJ75_08625(cheB) IFJ75_11525 IFJ75_11650 IFJ75_11660
BVITJIP62_12385 JIP62_12395
BALBM8231_03530 M8231_03540
BFQJX001_14290 JX001_15995 JX001_16005
BRESE4341_07985 E4341_15020 E4341_15030
AEXAstex_0613 Astex_0693
SITTM1040_3210(cheB) TM1040_3211(cheD2) TM1040_3244(cheD1)
JANJann_2844(cheB) Jann_2845(cheD)
RDERD1_2244(cheB) RD1_2245(cheD)
RLIRLO149_c025960(cheD) RLO149_c025970(cheB)
RPONG3256_08375(cheB) G3256_08380
KVLKVU_1249(cheD) KVU_1250(cheB)
KVUEIO_1783(cheD) EIO_1784
KROBVG79_01494(cheD) BVG79_01495(cheB)
PGAPGA1_262p02160 PGA1_262p02170(cheD2)
PGLPGA2_239p1890 PGA2_239p1900(cheD2)
PGDGal_03935 Gal_03936
PHPPhaeoP97_03742 PhaeoP97_03743(cheD2)
PPICPhaeoP14_03639 PhaeoP14_03640(cheD2)
PHQD1820_17605 D1820_17610
LMDMETH_23310 METH_23315
LEJETW24_21860 ETW24_21865
LAQUR2C4_20955 R2C4_20960
LEVETW23_24135
LCAEK3721_21140 K3721_21145
CIDP73_2177 P73_2178
CMARIMCC12053_666 IMCC12053_667
CEHCEW89_04870 CEW89_04875
YPACCEW88_14960 CEW88_14965
YANAYJ57_17215 AYJ57_17220
TPROGa0080559_TMP853 Ga0080559_TMP854
PABYGa0080574_TMP1079 Ga0080574_TMP1080
SUAMBOO69_08815 BOO69_08820
SULZC1J03_12220
SMEDJNX03_04970 JNX03_04975
SUALKDD17_16215
SPSESULPSESMR1_01458(cheD)
TOMBWR18_06920 BWR18_06925 BWR18_11805
RMMROSMUCSMR3_00526(cheB3) ROSMUCSMR3_03193(cheB2) ROSMUCSMR3_03196(cheB)
ROKRAK1035_2088 RAK1035_2091 RAK1035_3361
RIDRIdsm_01988(cheD) RIdsm_01989(cheB2)
ROMEI983_15975
ROHFIU89_06510(cheD1) FIU89_14895(cheD2)
AHTANTHELSMS3_02677(cheD) ANTHELSMS3_02678(cheB3)
SAGUCDO87_03095 CDO87_03100 CDO87_17575
OCDFHY55_11325(cheB) FHY55_11330
ROTFIV09_10260(cheD)
RMHLVO79_09060
MALUKU6B_12470(cheD) KU6B_12480
TGLHFZ77_00050 HFZ77_00065 HFZ77_09230
HATRC74_16675
PALXGQA70_11815 GQA70_11820
TRYQF118_17780 QF118_17785
RSPRSP_0043(cheY6) RSP_0047(cheB2) RSP_1588(cheB1) RSP_2439(cheD)
RSHRsph17029_0240 Rsph17029_1103 Rsph17029_1678 Rsph17029_1682
RSQRsph17025_0268 Rsph17025_1631 Rsph17025_1635 Rsph17025_1791
RSKRSKD131_0754 RSKD131_1357 RSKD131_1361 RSKD131_2986
CAZTLV780_01150 LV780_07415 LV780_07435 LV780_07940
RCPRCAP_rcc01358(cheB1) RCAP_rcc01759(cheB2) RCAP_rcc01760(cheD)
RHPLPB142_09120 LPB142_09125
RBLB6K69_03630 B6K69_03635
PAMIJCM7686_1637
PARUCYR75_05400
PARSDRW48_12710
PARREOJ32_12980 EOJ32_12985
PLIAE4191_16540
PSANHGN31_01500
PMAUCP157_01009(cheB2) CP157_01010(cheD) CP157_03633(cheB_1) CP157_03634(cheB_2)
PAEXJHW48_06540 JHW48_06545
PAEZPAE61_08700 PAE61_08705
PALSPAF20_05450 PAF20_05455
PDIMPAF18_05295 PAF18_05300
PTPRCA23_c11610(cheB)
RSUNHU_00177 NHU_01323 NHU_01324(cheD)
RHMB5V46_02295 B5V46_06070 B5V46_06075
RHCRGUI_2190 RGUI_2191 RGUI_3617 RGUI_3618
RMBK529_020120 K529_020125
TSCOR1T40_00575 R1T40_00580
DAAAKL17_1275 AKL17_1276 AKL17_3737
DONBSK21_01700
RBZB9057_11850
THWBMG03_10420 BMG03_10425 BMG03_12045
TECAKL02_009850 AKL02_009855
LVSLOKVESSMR4R_00523(cheD) LOKVESSMR4R_00524(cheB2)
RBGBG454_07200 BG454_07205
GEHHYN69_13420 HYN69_15305 HYN69_15320
SALOEF888_11280 EF888_11285(cheB)
SEDIEBB79_24315
PPSOQPJ95_23955 QPJ95_23960
PSEBEOK75_01020
PPRUFDP22_06500 FDP22_23035 FDP22_23040
MONG8E03_00145(cheB) G8E03_17065
PAMOBAR1_09525
POZI0K15_11180(cheB) I0K15_11185
PALWPSAL_009540(cheB_1) PSAL_009550(cheD)
PSHQF3W81_04260(cheB) F3W81_04265
PPAFI8N54_13910 I8N54_13915
PGVSL003B_0951
HDHG5B40_15405
GCEKYE46_08230
ACROK3J57_07695 K3J57_07700
AMAQGO499_17705 GO499_17710(cheB)
PBAEP8S53_12645 P8S53_12650
RBXI3V23_01775 I3V23_01780
MMRMmar10_0661
GAKX907_2416
HBAHbal_0148 Hbal_2166 Hbal_2167
CBOTATE48_06930 ATE48_06940 ATE48_13020 ATE48_13030
HBCAEM38_11400 AEM38_11725 AEM38_11735
ZMOZMO0080 ZMO0081 ZMO0878 ZMO0880
ZMNZa10_0413 Za10_0414 Za10_1113 Za10_1114
ZMMZmob_0418 Zmob_0419 Zmob_0741 Zmob_0742
ZMBZZ6_0416 ZZ6_0417 ZZ6_1117 ZZ6_1118
ZMIZCP4_0432 ZCP4_0433 ZCP4_1151 ZCP4_1152
ZMCA265_00427(cheA_1) A265_00428 A265_01142 A265_01143(cheD)
ZMRA254_00427(cheA_1) A254_00428 A254_01141 A254_01142(cheD)
ZMPZymop_0386 Zymop_0387 Zymop_1107 Zymop_1108
NPPPP1Y_AT17991 PP1Y_AT18026 PP1Y_AT18033
NPNJI59_15900 JI59_15920 JI59_15925
NREBES08_27775 BES08_28290
NOVTQ38_005415
NOTC7W88_02670
NORFA702_06270 FA702_06290(cheB) FA702_06295 FA702_20305 FA702_20330(cheB) FA702_20335
NGFFRF71_11220(cheB)
NDRHT578_02600 HT578_05995 HT578_06020
NHUMPQ457_05000 PQ457_13465 PQ457_13495 PQ457_13500
SALSala_1737
SPHKSKP52_12520
SPHPLH20_07065 LH20_22410
SMAGAN936_11810
SMAZLH19_13045
STERAOA14_18125
SGISGRAN_2953(cheB)
SPHQBWQ93_01110
SPHOC3E99_10130
SPHXE5675_07130(cheB)
SINAKNJ79_06900
SPHUSPPYR_1026(cheB)
SWISwit_0068 Swit_3186 Swit_5355
SPHDHY78_09620 HY78_27590
RDICMV14_00650 CMV14_11330
SPHMG432_02830 G432_03615 G432_06645 G432_06655
STAXMC45_02090 MC45_06420 MC45_08080 MC45_08095 MC45_08100 MC45_08170
SPHITS85_08165 TS85_09515 TS85_10920 TS85_10930
SSANNX02_24570
SNJA7E77_04155 A7E77_06190 A7E77_06195 A7E77_06210 A7E77_12385
SMYBJP26_01755 BJP26_01760 BJP26_01775 BJP26_13140 BJP26_17375
SPANAWL63_03700 AWL63_08410
SKRBRX40_09225 BRX40_09235 BRX40_09390 BRX40_11555
SPLMBXU08_01855 BXU08_03245 BXU08_08045 BXU08_08055
SPLKAV944_00865 AV944_00870 AV944_00885 AV944_04240 AV944_13665
SPKCKC8_01525 KC8_04845 KC8_04860 KC8_04865 KC8_17040 KC8_17050
SPHCCVN68_07180 CVN68_08720 CVN68_08730
SPHFDM480_00745 DM480_05420 DM480_05425 DM480_05440
SPHAD3Y57_18590(cheB)
SPAUDRN02_006510(cheB) DRN02_011260 DRN02_015150 DRN02_015165 DRN02_015170
SECHB18_07015 B18_07020 B18_19065
SLUTH9L13_07160(cheB)
SLANGV829_11420
SDHH9L15_11385
SSEDH9L14_07090(cheB)
SPAPH3Z74_07425(cheB)
SXAFMM02_01665
SPAIFPZ24_09470
SPIIG7077_12925(cheB)
SSING7078_07660
SSAUH8M03_01525(cheB)
SARIH5J25_11135
SCHYGVO57_00885(cheB) GVO57_01670 GVO57_01680(cheB) GVO57_08305(cheB)
SSUAFPZ54_01750 FPZ54_06930 FPZ54_06940
SBINSBA_ch1_14460(cheB2) SBA_ch1_31000(cheB3) SBA_ch2_1550 SBA_pBAR3_2120
SAERNEF64_09515
SMORLHA26_10275 LHA26_10280 LHA26_10295
SGLCM1K48_01425 M1K48_03440 M1K48_13250
SRADLLW23_14905
SHANPPZ50_12820 PPZ50_12835 PPZ50_12840 PPZ50_13255
SNAPPQ455_04910(cheB)
SNOSK8P63_08010 K8P63_08015 K8P63_08030 K8P63_09260 K8P63_18465(cheB)
SDONM9980_05990
SSAGKV697_04890(cheB) KV697_09570 KV697_10080 KV697_10085 KV697_10100
SABIPBT88_03400 PBT88_10505 PBT88_10845 PBT88_10850 PBT88_10885 PBT88_14830
SJPSJA_C1-10460(cheB)
SINBSIDU_09000
SCHSphch_1653
SSYSLG_03980(cheB) SLG_13960(cheB)
SYBTZ53_09380 TZ53_21805 TZ53_22060
SBDATN00_19335
SPMIK663_13995
SPHBEP837_00876 EP837_03603
SPHRBSY17_2135
SPHTK426_05920
SHYDCJD35_09145 CJD35_18505 CJD35_20730
SYAA6768_00345
SCLOSCLO_1028570
SPYGYGS_C1P0273 YGS_C2P0947
SUFLFIL70_10950 FIL70_10955 FIL70_11215 FIL70_23700(cheB)
SBARH5V43_08710 H5V43_08975 H5V43_20285(cheB)
SAMISAMIE_1022400
SPPHKFK14_13780
SPHGAZE99_12885 AZE99_12895
SPHLLPB140_07485
BLASBSY18_146 BSY18_188
BFWB5J99_09745 B5J99_09960
BMAAT8S45_13420(cheB)
SPZRG5C33_07855 G5C33_07865 G5C33_10975
HGNE6W36_07885
PALGHFP57_04210(cheB)
SMICSmB9_21250(cheB2)
SPHSETR14_04660(cheB) ETR14_08955 ETR14_08965 ETR14_20355(cheB)
AEPAMC99_02070
ALBAEB_P0923 AEB_P2534
ALHG6N82_11180(cheB)
AAYWYH_02646(cheB)
AMXAM2010_227
PMASNCF86_01245(cheB)
ADOA6F68_00944(cheB)
CNAAB433_04710
CMANA9D14_03480
EGNBMF35_a0572
EFVCHH26_13395
QCINCF85_01370(cheB) NCF85_04740
QSPL1F33_00855 L1F33_04970(cheB)
ELIELI_11250
ELQGa0102493_11410
ERKCD351_05025
ERRDVR09_05085
ERFFIU90_04885(cheB)
EMVHQR01_12250(cheB)
PNSA9D12_02160 A9D12_08165 A9D12_10040 A9D12_10045 A9D12_10095
PORLBG023_112835
PHZCHX26_15270
POTE2E27_14160 E2E27_14210 E2E27_14215 E2E27_17420(cheB)
NTDEGO55_10105(cheB)
AFLVQQW98_03100(cheB) QQW98_08235
GOXGOX1555
GOHB932_0484
GOYGLS_c16830(cheB)
GALA0U94_01945
GTIFXF46_08150
GSPIGS75_09235(cheB)
GFAMKW11_08000
ACRAcry_2711 Acry_2713
AMVACMV_30400(cheB) ACMV_30420(cheD)
GDIGDI1688(cheB) GDI1690(cheD) GDI3288(cheB)
GDJGdia_3079 Gdia_3470 Gdia_3472
GXYGLX_09580
GXLH845_2131
KNAB0W47_04520
KEUS101446_01415(cheB)
KSCCD178_01932(cheB3)
KREGWK63_10685(cheB)
KOILV478_17415(cheB)
AACEA0U92_04330 A0U92_04340 A0U92_10065
APERA0U91_16575 A0U91_16585
AOTAcetOri_orf00204p AcetOri_orf00206p AcetOri_orf00848 AcetOri_orf00850
ACEKFLP30_03480 FLP30_03490
ABGAsbog_02320 Asbog_02322
RGIRGI145_05690 RGI145_17010
ROSCTJ15_11700 CTJ15_16345
RMUCFOB66_22120(cheB)
RMTIAI58_14345(cheB) IAI58_15190(cheB) IAI58_15855 IAI58_15860
RFLRmf_45330(cheB1) Rmf_46830
RCVPFY06_08550(cheB) PFY06_14190
BOBGN304_07000 GN304_07010(cheB)
LCKHN018_06535(cheB) HN018_19795 HN018_22555 HN018_27935
KHAIFJ82_05630(cheB)
PARZDTQ13_02380 DTQ13_02390
SRFLHU95_00750 LHU95_05970 LHU95_05975
RAPRHOA_2812(cheB) RHOA_3268(cheB) RHOA_4844 RHOA_4846 RHOA_5259(cheB) RHOA_PA0039(cheB)
ACIMGT370_01910 GT370_01915 GT370_12885
SHUMSTHU_40550(cheB3)
STELSTAQ_10220
AZLAZL_016640 AZL_016650 AZL_023460(cheD) AZL_023470 AZL_a03110 AZL_a08690 AZL_d00960(cheD) AZL_d03020 AZL_d03480
ALIAZOLI_1661 AZOLI_1662(cheB5) AZOLI_2430(cheD1) AZOLI_2431(cheB1) AZOLI_p20363(cheB4) AZOLI_p30221 AZOLI_p40003(cheD2) AZOLI_p40441(cheB2) AZOLI_p40516(cheB3)
ABSAZOBR_200206(cheD) AZOBR_200207(cheB) AZOBR_p1100024(cheD) AZOBR_p1100037(cheB1) AZOBR_p1130076(cheB2) AZOBR_p280108(cheB) AZOBR_p440031 AZOBR_p440032 AZOBR_p440143(cheD)
ABQABAZ39_12480 ABAZ39_12485 ABAZ39_21520 ABAZ39_21575 ABAZ39_22600 ABAZ39_30970 ABAZ39_30975 ABAZ39_31515
ABFAMK58_02380 AMK58_02385 AMK58_13900 AMK58_19560 AMK58_21570 AMK58_21625 AMK58_23630 AMK58_27305
ATIAL072_07185 AL072_07190 AL072_20370 AL072_20615 AL072_23670 AL072_24510 AL072_25620 AL072_28185
AHUA6A40_07065 A6A40_07070 A6A40_09595 A6A40_09600
AZTTSH58p_00645 TSH58p_09615 TSH58p_09620 TSH58p_21280 TSH58p_26435 TSH58p_26490 TSH58p_27515
AZMDM194_06470 DM194_06475 DM194_09000 DM194_09005 DM194_19055 DM194_20360 DM194_23060 DM194_23430 DM194_24615
AZZDEW08_02590 DEW08_15360 DEW08_15365 DEW08_23185 DEW08_24910 DEW08_25015
AOZHUE56_04875(cheB) HUE56_05270 HUE56_07045 HUE56_08400 HUE56_12865 HUE56_12870 HUE56_24935
AARED3093_11295 D3093_11300 D3093_18610 D3093_20965 D3093_21020 D3093_26030(cheB) D3093_27130 D3093_27135 D3093_27685
AZSE6C72_01715 E6C72_01720 E6C72_11515 E6C72_11520(cheB) E6C72_13350 E6C72_19765 E6C72_26160 E6C72_26710(cheB) E6C72_27380
NAOY958_04300 Y958_17760 Y958_19015 Y958_23800
NCBC0V82_00495 C0V82_21640
SKTIGS68_05675 IGS68_05680 IGS68_11315(cheB) IGS68_19755 IGS68_19760 IGS68_23100
SMUCJL100_006375 JL100_006380 JL100_013465(cheB) JL100_021890 JL100_021895 JL100_024725
SROEJL101_001925 JL101_006245 JL101_006250 JL101_012830(cheB) JL101_020605 JL101_020610
RRURru_A0523 Rru_A1406 Rru_A1407 Rru_A2323
RRFF11_02685 F11_07265 F11_07270 F11_11945
RCERC1_0342(cheB2) RC1_1755(cheB) RC1_2125(cheB3)
RPMRSPPHO_00112(cheB1) RSPPHO_00454(cheD) RSPPHO_00455(cheB2) RSPPHO_00563(cheB4) RSPPHO_00983(cheB5) RSPPHO_01748
MGYMGMSRv2__0980(cheB) MGMSRv2__0981(cheD) MGMSRv2__1358(cheB4) MGMSRv2__2921(cheB) MGMSRv2__3728(cheB3)
MGRYMSR1_09070(cheB2) MSR1_12780(cheD4) MSR1_12790(cheB4) MSR1_26790(cheB3) MSR1_34350(cheB1)
MAGXXM1_1251(cheB) XM1_1476 XM1_2062(cheB) XM1_2508(cheB) XM1_2674(cheB)
MAGNWV31_14370 WV31_15440 WV31_17985 WV31_20135
FERFNB15_10340 FNB15_10390
MAGamb0323 amb1966 amb3002 amb3880
HJOAY555_09590
HTQFRZ44_36060(cheB1)
HADHFRZ61_09920(cheB3) FRZ61_35230(cheB1)
TXITH3_03635
THACCSC3H3_03965
TIIDY252_17770
THAIIT893_03635
TLUR1T41_12195
TTBMACH01_07440
MAGQMGMAQ_2167(cheB)
VSUP3M64_12155
ELIOKO353_14505
NACINUH88_02270
THART8K17_15305 T8K17_21775 T8K17_22195
TMOTMO_1226(cheB)
PBRPB2503_07569 PB2503_07574
MGMMmc1_0626 Mmc1_0701 Mmc1_1007 Mmc1_1480 Mmc1_1835 Mmc1_2635 Mmc1_3581
ECOGFIV45_00535 FIV45_00540 FIV45_11335
PAQIKW060_01575
SNEANBZ79_15255
KOZKFF44_12155
TMKQGN29_10035 QGN29_11140 QGN29_11145
ATXGCD22_01258(cheB3)
ACIYMQE22_09580
MAESGa0123461_0101
MFNGa0123462_2053
HTLHPTL_0245
HHEHH_0456(cheB)
HCPHCN_0644(cheB)
HCBHCBAA847_1347(cheB)
HTYBN2458_PEG1500
HBLXJ32_07975
HADCDV25_01515
HWIA0Z60_02820
HPULNCTC13154_00947(cheB)
WSUWS1213
TDNSuden_0977 Suden_0978 Suden_1939
SUASaut_0973
SULGFJR48_08095
SSEIFJR45_05285
SBALHUE88_06720 HUE88_06725 HUE88_12575
SMASHUE87_03450 HUE87_06050 HUE87_06055 HUE87_11505
SAQTGJV85_09295(cheB)
SKUSulku_0963 Sulku_1123 Sulku_1665 Sulku_1949 Sulku_1950
CJECj0924c(cheB')
CJBBN148_0924c(cheB')
CJJCJJ81176_0931(cheB)
CJUC8J_0861(cheB')
CJNICDCCJ07001_876
CJICJSA_0869(cheB)
CJMCJM1_0888(cheB)
CJSCJS3_0966(cheB)
CJPA911_04465
CJEJN564_00891
CJEUN565_00934
CJENN755_00931
CJEIN135_00961
CJERH730_05495
CJVMTVDSCj20_0920(cheB')
CJYQZ67_00990(cheB)
CJQUC78_0878(cheB)
CJLPJ17_04460
CJWPJ18_04535
CJRCJE1002(cheB)
CJDJJD26997_0890(cheB)
CJZM635_00080
CJXBN867_09100
CFFCFF8240_0805
CFTCFF04554_0811(cheB')
CFVCFVI03293_0944(cheB')
CFXCFV97608_0870(cheB')
CFZCSG_11850
CAMPCFT03427_0799(cheB')
CFPCR44_04065
CCVCCV52592_1332(cheB')
CCOCCC13826_0841(cheB')
CCOCCCON33237_0603(cheB')
CLACLA_0683(cheB')
CLRUPTC16701_0694(cheB')
CLMUPTC16712_0696(cheB')
CLQUPTC4110_0698(cheB')
CLNUPTC3659_0787(cheB')
CLLCONCH_0695(cheB')
CCOLBN865_11730
CCCG157_04170
CCQN149_0897
CCFYSQ_04605
CCYYSS_04885
CCOIYSU_04250
CCOFVC76_04655(cheB)
CCOOATE51_01702(cheB)
CAJCIG1485E_1070(cheB')
CISCINS_0663(cheB')
CVOCVOL_0677(cheB')
CPELCPEL_0751(cheB')
CAMRCAQ16704_1173(cheB')
CSMCSUB8521_0730(cheB')
CSFCSUB8523_0818(cheB')
CHYOCHH_0739(cheB')
CHVCHELV3228_1421(cheB')
CSPFCSF_0423(cheB1') CSF_0524(cheB2')
CPINCPIN18020_1115(cheB')
CCUNCCUN_0564(cheB')
CLXCLAN_0660(cheB')
CAVICAV_1261(cheB')
CHWA2J15_002270
CAMZCVIC12175_0650(cheB')
CAMYCSUIS_0716(cheB')
COJCORN_0770(cheB')
CUXCUP3940_0505(cheB')
CRXCRECT_1538(cheB')
CARMCARM_0749(cheB')
CMUCCMCT_1217(cheB')
CSHOCSHOW_0682(cheB')
CNVCNZW441b_0647(cheB')
CVUCVULP_1167(cheB')
SDLSdel_0836 Sdel_1985 Sdel_1986
SBASulba_0887 Sulba_2100 Sulba_2101
SMULSMUL_1052 SMUL_2730(cheB) SMUL_2731(cheD)
SHALSHALO_1094 SHALO_2462 SHALO_2463
SULSSdiek1_1169 Sdiek1_2547 Sdiek1_2548
SULJSJPD1_1126 SJPD1_2456 SJPD1_2457
SULTFA592_05010 FA592_05015 FA592_11830
ABUAbu_1187(cheD) Abu_1188(cheB)
ABTABED_1116 ABED_1117
ABLA7H1H_1191(cheD) A7H1H_1192(cheB)
ASKEI285_05020 EI285_05025
ATPATR_0977(cheB) ATR_0978(cheD)
ACIBACBT_1327(cheB) ACBT_1328(cheD)
ACREACRYA_0966(cheB) ACRYA_0967(cheD)
ALANALANTH_1294(cheD) ALANTH_1295(cheB)
AFCAFAEC_1202(cheB) AFAEC_1203(cheD)
ATHRATH_0956(cheB) ATH_0957(cheD)
ANTArnit_1767 Arnit_1768
AELLAELL_1444(cheD) AELL_1445(cheB)
AAQIAAQM_1241(cheD) AAQM_1242(cheB)
ASUIASUIS_1295(cheD) ASUIS_1296(cheB)
ACLOACLO_1375(cheB) ACLO_1376(cheD)
AVPAVENP_1638(cheB) AVENP_1639(cheD)
ADZADFLV_1556(cheD) ADFLV_1557(cheB)
ARCABLL_1522 ABLL_1523
PACOAACT_1553(cheB) AACT_1554(cheD)
APOCAPORC_1001(cheD) APORC_1002(cheB)
AROSNJU99_07940 NJU99_07945
ALKALEK_1396(cheB1) ALEK_1857(cheB2) ALEK_1858(cheD)
ALPLPB137_07450 LPB137_07455
AHSAHALO_1421(cheB) AHALO_1422(cheD)
AMYTAMYT_1483(cheB) AMYT_1484(cheD)
AMARAMRN_1429(cheB) AMRN_1430(cheD)
ACAAACAN_1255(cheB1) ACAN_1465(cheB2) ACAN_1466(cheD)
AMOLAMOL_1481(cheB) AMOL_1482(cheD)
APAIAPAC_1435(cheB) APAC_1436(cheD)
HBVABIV_1329(cheB) ABIV_1330(cheD)
HEBRAEBR_1579(cheB) AEBR_1580(cheD)
AANAAANAER_1572(cheB) AANAER_1573(cheD)
HTMRZR91_04025 RZR91_04110
NISNIS_0273(cheB) NIS_0862 NIS_0917
NAPC3L23_01250
HMRHipma_0219
DAVDESACE_00445
GSUGSU0293(cheB64H-1) GSU0726(cheD64H) GSU1144(cheD34H) GSU1145(cheB34H) GSU2214(cheB40H) GSU3201(cheD44H)
GSKKN400_0264(cheB64H-1) KN400_0705(cheD64H) KN400_1121(cheD34H) KN400_1122(cheB34H) KN400_2160(cheB40H) KN400_3138(cheD44H)
GMEGmet_1075(cheB36H) Gmet_1076(cheD36H) Gmet_2304(cheB40H-1) Gmet_2418(cheB34H) Gmet_2419(cheD34H) Gmet_2640(cheB-7) Gmet_2711(cheB40H-2) Gmet_2826(cheB64H-2) Gmet_3209(cheD44H) Gmet_3269(cheB64H-1)
GPIGPICK_00260 GPICK_01770 GPICK_05800 GPICK_05810 GPICK_10245 GPICK_14715 GPICK_15020 GPICK_15115 GPICK_15120
GAOA2G06_01265 A2G06_03775 A2G06_06250 A2G06_11050 A2G06_11055 A2G06_15080
GBZJZM60_01465 JZM60_03940 JZM60_04360 JZM60_09960(cheB) JZM60_11090 JZM60_11100 JZM60_15670 JZM60_16200 JZM60_16205
GEMGM21_0763 GM21_1835 GM21_2193 GM21_2358 GM21_2616 GM21_2617 GM21_2899 GM21_3219 GM21_3220 GM21_4029
GEBGM18_0076 GM18_0888 GM18_0892 GM18_1244 GM18_1420 GM18_1421 GM18_1786 GM18_2179 GM18_2207 GM18_3602 GM18_4010 GM18_4410
GEFFO488_06745 FO488_07325 FO488_07330 FO488_08575 FO488_13990
GURGura_0963 Gura_2165 Gura_2688 Gura_2982 Gura_2983 Gura_3138 Gura_4172 Gura_4423
GEOGeob_0553(cheB40H-3) Geob_1769(cheD64H) Geob_1846(cheB-7) Geob_2167(cheB40H-1) Geob_2270(cheB34H) Geob_3380(cheB64H-2) Geob_3698(cheB36H) Geob_3832(cheB64H-1)
GLOGlov_1310 Glov_1730 Glov_2117 Glov_2817
TAMMGEAMG1_1350(cheB) GEAMG1_1385(cheD) GEAMG1_1388(cheB) GEAMG1_1816(cheB) GEAMG1_2181(cheB)
GBMGbem_0748(cheB40H-1) Gbem_1037(cheB36H-2) Gbem_1041(cheB36H-1) Gbem_1042(cheD36H) Gbem_1382(cheD64H) Gbem_1596(cheD34H) Gbem_1597(cheB34H) Gbem_2026(cheB40H-2) Gbem_2383(cheB40H-3) Gbem_3945(cheB64H-1)
GBNGEOBRER4_05300(cheB_1) GEOBRER4_07540(cheB3) GEOBRER4_18500(cheB_2) GEOBRER4_22330(cheB_3) GEOBRER4_25380(cheB2) GEOBRER4_25390(cheD2) GEOBRER4_27430(cheD1) GEOBRER4_30980(cheD) GEOBRER4_30990(cheB1_1) GEOBRER4_31030(cheB64H-2) GEOBRER4_38300(cheB1_2)
GERKP004_03045 KP004_09140(cheB) KP004_10875(cheB) KP004_12165 KP004_12170 KP004_13145 KP004_14095 KP004_15015 KP004_15020 KP004_19060 KP004_20140
GSUBKP001_00375 KP001_01315 KP001_02955 KP001_02960 KP001_04345(cheB) KP001_06040(cheB) KP001_12425 KP001_17270 KP001_21225 KP001_21230
GNTKP003_02655 KP003_08545(cheB) KP003_10320(cheB) KP003_11715 KP003_11720 KP003_12685 KP003_13650 KP003_14900 KP003_14905 KP003_18970
GPLM1B72_00695 M1B72_04730 M1B72_04735 M1B72_06620 M1B72_07845 M1B72_07850 M1B72_09765(cheB) M1B72_11650(cheB) M1B72_17925
GSBGSUB_00500 GSUB_07585 GSUB_09365 GSUB_14270 GSUB_15055 GSUB_15060 GSUB_15790
PCAPcar_1200(cheB36H) Pcar_1201(cheD36H)
PACEA6070_09270 A6070_09275
PEFA7E78_05295 A7E78_05300
PPDPpro_0880 Ppro_1611 Ppro_2362
DEUDBW_0396 DBW_1381 DBW_1383 DBW_1646 DBW_3560
DVEDESUT3_01930(cheB_1) DESUT3_21870(cheB3) DESUT3_37160(cheB_2) DESUT3_37170(cheD) DESUT3_39290(cheD3) DESUT3_40310(cheB_3)
DEPAOP6_0886(cheB2_1) AOP6_1800(cheB3) AOP6_2458(cheB2_2) AOP6_2459(cheD2) AOP6_2825(cheD_2)
DESDSOUD_0104 DSOUD_1489 DSOUD_1491 DSOUD_1924(cheB40H) DSOUD_3550(cheD44H)
DDSDdes_1377
DFIAXF13_06465
DEFCNY67_09050
DFLDFE_0484 DFE_0774 DFE_2297(cheD) DFE_2874(cheD)
PSYFN1030_05525 N1030_05690 N1030_12305 N1030_15550
DSBLN040_03395 LN040_03555 LN040_06675 LN040_08485 LN040_12535 LN040_12605
DMADMR_02830 DMR_23750(cheB) DMR_23820(cheD) DMR_33480(cheB)
DCBC3Y92_05180 C3Y92_11440 C3Y92_11475 C3Y92_18980
DGGDGI_0024(cheB) DGI_1947 DGI_1950 DGI_2597 DGI_2639 DGI_3056 DGI_3249 DGI_3250 DGI_3271 DGI_3471(cheB)
DDEDde_1571 Dde_2104 Dde_3212
DMSE8L03_04790 E8L03_05880 E8L03_09090 E8L03_09105(cheB) E8L03_12910 E8L03_17340
DSADesal_1291 Desal_1825 Desal_2730 Desal_3417
DHYDESAM_21098(cheD) DESAM_21785(cheB) DESAM_22135(cheB) DESAM_22889(cheB)
DAFDesaf_0575 Desaf_0578 Desaf_1444 Desaf_2988 Desaf_3044 Desaf_3160
DASDaes_1816 Daes_1875 Daes_3060 Daes_3171
DPIBN4_10327(cheB) BN4_10740(cheB) BN4_12161(cheD) BN4_12538(cheD) BN4_12718(cheB)
DEJAWY79_01050 AWY79_01390 AWY79_13055 AWY79_13385
PPRFDPRO_0913(cheB) DPRO_0988(cheB) DPRO_1547(cheD) DPRO_1755(cheD)
PSELGM415_04095 GM415_06855 GM415_14940(cheB) GM415_15265(cheB)
DDNDND132_0214 DND132_0272 DND132_1915 DND132_2555
PSEFPSDVSF_01580(cheB2_1) PSDVSF_02160(cheB2_2) PSDVSF_27340(cheB2_3)
PPORJCM14722_00330(cheB2_1) JCM14722_31560(cheB2_2)
PNWSYK_02990(cheB2_1) SYK_03630(cheB2_2) SYK_25800(cheD2) SYK_26550
PTHELF599_01415 LF599_01720 LF599_07655 LF599_07980
LIPLI1137(cheB)
LIRLAW_01179(cheB)
DSXGD604_08165 GD604_08215(cheB) GD604_11950(cheB)
DSDGD606_05225(cheB) GD606_05275 GD606_18315(cheB) GD606_20010
PBIZLWC08_03160 LWC08_07580 LWC08_11575
DVUDVU_1596(cheB-1) DVU_2078(cheB-2) DVU_2972
DVLDvul_0398 Dvul_1150 Dvul_1538
DVMDvMF_0465 DvMF_0780 DvMF_1782
DVGDeval_1698 Deval_1930 Deval_2745
CLIHKPS_000582 KPS_000970 KPS_002032
DBADbac_0020 Dbac_0870 Dbac_1428 Dbac_1430
DOAAXF15_07560
DESUNLA06_00095 NLA06_04515 NLA06_06590 NLA06_06600
THEWTDMWS_11510(cheD) TDMWS_11530(cheB2_1) TDMWS_14210(cheB1) TDMWS_19980 TDMWS_21660(cheB2_2)
DRTDret_0662 Dret_0665 Dret_0669
DPSDP1791 DP2586 DP2644
DSFUWK_02813 UWK_03014
DLMDPPLL_14940(cheB_1) DPPLL_16760(cheB_2)
DAKDaAHT2_0662 DaAHT2_0667 DaAHT2_1331 DaAHT2_1680 DaAHT2_1684
DPRDespr_1695 Despr_1696 Despr_1821
DBKDGMP_13240(cheB) DGMP_15470(cheB-2)
DOLDole_0877 Dole_0878 Dole_0988
DALDalk_0620 Dalk_0652 Dalk_0655 Dalk_3923 Dalk_3924 Dalk_4268 Dalk_4488 Dalk_4489 Dalk_4665
DATHRM2_34420(cheD1) HRM2_34460(cheB1) HRM2_34480(cheD2) HRM2_36520(cheB2)
DTOTOL2_C14640(cheB) TOL2_C17960(cheD) TOL2_C18000(cheB) TOL2_C18980 TOL2_C33380(cheD2)
DOVDSCO28_04390 DSCO28_04430 DSCO28_22320(cheB) DSCO28_29380
DWDDSCW_65870(cheB) DSCW_66530 DSCW_66570
DALKDSCA_29010(cheD2) DSCA_29020(cheB2) DSCA_63480(cheB) DSCA_64160 DSCA_64200
DLIdnl_01420(cheB1) dnl_01430(cheB2) dnl_05130(cheB3) dnl_05160 dnl_05260 dnl_39190(cheB4) dnl_39330(cheD1) dnl_39410(cheB5) dnl_39420 dnl_40220(cheB6) dnl_40270(cheD2) dnl_44660(cheB7) dnl_61370(cheB8)
DMMdnm_012630 dnm_012650(cheB1) dnm_012680(cheD1) dnm_012710(cheD2) dnm_040720(cheB3) dnm_044700(cheB4) dnm_047090 dnm_052730(cheB5) dnm_052750 dnm_064410 dnm_065440(cheB6) dnm_067240(cheB7)
DEKDSLASN_19770(cheB2) DSLASN_28120(cheB)
SATSYN_00430 SYN_00964 SYN_00965 SYN_00969
DTIDesti_0041 Desti_4823 Desti_4830
SFUSfum_1645 Sfum_1651 Sfum_1652 Sfum_3294
DAXFDQ92_11150 FDQ92_12570
DBRDeba_1227 Deba_1228 Deba_2775 Deba_2779
TIDThein_0349 Thein_1699
TOPTOPB45_1320
TCMHL41_02560
THETF1847_04920
CTHITHC_0365 THC_0420
TAVG4V39_05465 G4V39_05880 G4V39_06065 G4V39_09455
TMAIFVE67_01305 FVE67_02790 FVE67_07885 FVE67_07890
ADEAdeh_0600 Adeh_0604 Adeh_0614 Adeh_1192 Adeh_1372 Adeh_1373 Adeh_1383 Adeh_2730
ACPA2cp1_0625 A2cp1_0629 A2cp1_0639 A2cp1_2570 A2cp1_2580 A2cp1_2581 A2cp1_2774 A2cp1_2914
AFWAnae109_0470 Anae109_0644 Anae109_0648 Anae109_0658 Anae109_2298 Anae109_2366 Anae109_3532
ANKAnaeK_0634 AnaeK_0638 AnaeK_0648 AnaeK_2474 AnaeK_2484 AnaeK_2485 AnaeK_2679 AnaeK_2822
AORYAMOR_17530(cheB_1) AMOR_32450(cheB2) AMOR_32590(cheB_2) AMOR_37750 AMOR_44830(cheB_3) AMOR_48870(cheB3) AMOR_50820(cheB_4)
APAUAMPC_00510(cheB3) AMPC_10980(cheB2_1) AMPC_19130(cheB) AMPC_22200(cheB2_2) AMPC_22240(cheD_2)
MXAMXAN_0714 MXAN_4139(frzG) MXAN_4752(cheB) MXAN_5145(cheB3) MXAN_6028 MXAN_6952(cheB) MXAN_6959(cheB)
MSDMYSTI_03813 MYSTI_05211 MYSTI_05643 MYSTI_06655 MYSTI_07564
MYMA176_000868 A176_001731 A176_002000 A176_002140 A176_002765 A176_006288 A176_007596 A176_007604
MFBMFUL124B02_03950 MFUL124B02_20495 MFUL124B02_28595 MFUL124B02_30735 MFUL124B02_34880 MFUL124B02_40170 MFUL124B02_40205
MYXQEG98_22100 QEG98_25660 QEG98_26515 QEG98_27905(cheB) QEG98_33120 QEG98_38925(cheB)
CCXCOCOR_00606(cheB2) COCOR_02352(cheB3) COCOR_02644(cheB) COCOR_03836(frzG) COCOR_04887(cheB1) COCOR_05433(cheB6) COCOR_06562(cheB7) COCOR_07522(cheB4) COCOR_07533(cheB5)
MFULILAB_05210 LILAB_11610 LILAB_16160 LILAB_28850 LILAB_31710 LILAB_33685
MMASMYMAC_000731 MYMAC_004055 MYMAC_004650 MYMAC_005034 MYMAC_005809 MYMAC_006655 MYMAC_006661
SURSTAUR_0490 STAUR_0865 STAUR_0870 STAUR_3021 STAUR_3806(cheB) STAUR_4586(frzG) STAUR_4723 STAUR_5602(cheB1) STAUR_5660 STAUR_5915(cheB2) STAUR_6705 STAUR_7564 STAUR_7573
AGEAA314_03636 AA314_04174 AA314_06029 AA314_07604 AA314_08706 AA314_09627 AA314_09746 AA314_10017
AVMJQX13_03325 JQX13_08820 JQX13_09265(cheB) JQX13_10675 JQX13_29850(cheB) JQX13_34785(cheB) JQX13_44270 JQX13_50230(cheB)
MBDMEBOL_000987 MEBOL_001772 MEBOL_002675 MEBOL_003726 MEBOL_005567 MEBOL_005983 MEBOL_006344 MEBOL_006393
CFUSCYFUS_000429 CYFUS_000562 CYFUS_002386 CYFUS_003493 CYFUS_003852 CYFUS_007007 CYFUS_007492 CYFUS_008447 CYFUS_009531
VINAKJ08_2795
SCLsce1599(cheB) sce2204(cheD) sce2662(cheR4)
SCUSCE1572_05465 SCE1572_10165 SCE1572_12695 SCE1572_15895 SCE1572_20680 SCE1572_26470
CCROCMC5_003250(cheY) CMC5_038430 CMC5_066280(cheY) CMC5_079080(tsr)
PAUUE8A73_006255(cheB) E8A73_009775(cheB) E8A73_019040 E8A73_020760 E8A73_024175 E8A73_026325(cheB) E8A73_029145 E8A73_035020 E8A73_036200 E8A73_047685
MRMA7982_05808 A7982_06327 A7982_06848 A7982_10794 A7982_11100 A7982_13591
SAMYDB32_001901 DB32_003138 DB32_004453 DB32_004508 DB32_005713
LLUAKJ09_00707 AKJ09_00870 AKJ09_06547
HOHHoch_2040 Hoch_2078 Hoch_3252 Hoch_5253 Hoch_6788
NANNO0S08_21000(cheB) O0S08_26455 O0S08_26680
BSEDDN745_18820
PCAYFRD00_11310 FRD00_12150(cheB) FRD00_23380 FRD00_23385
DHRLGS26_01330 LGS26_02540 LGS26_03115 LGS26_03120 LGS26_03125
BBABd0580(cheB) Bd2829(cheD) Bd3467(cheB)
BBATBdt_0555(cheB) Bdt_2768(cheD) Bdt_3379(cheB)
BBWBDW_01990 BDW_12840
BBACEP01_02505 EP01_10270 EP01_17225
BDQCIK05_01890 CIK05_06500
BDCDOE51_02895 DOE51_14295 DOE51_17005
BDZDOM22_02550 DOM22_17905
BDKHW988_02655 HW988_17020
BREYMNR06_13895
BEXA11Q_1211 A11Q_308
MAIMICA_2028 MICA_469
MANA11S_1951 A11S_452
BMXBMS_1081(cheD) BMS_2632(cheB)
HAXBALOs_0349(cheB)
BSTOC0V70_03200 C0V70_07075 C0V70_12655 C0V70_14185
PSTISOO65_13035 SOO65_19040 SOO65_20515
SBFJCM31447_12850 JCM31447_14020 JCM31447_14030 JCM31447_18010 JCM31447_23010 JCM31447_24340
PIJQEJ31_00385(cheB) QEJ31_05770(cheB) QEJ31_11425(cheB) QEJ31_13975
SAQIAXG55_04075 AXG55_04115 AXG55_06570 AXG55_07060 AXG55_08305
BSUBSU16420(cheB) BSU16460(cheD)
BSRI33_1829(cheB) I33_1833(cheD)
BSLA7A1_3438 A7A1_3443
BSHBSU6051_16420(cheB) BSU6051_16460(cheD)
BSYI653_08440 I653_08460
BSUTBSUB_01774(cheB) BSUB_01778(cheD)
BSULBSUA_01774(cheB) BSUA_01778(cheD)
BSUSQ433_09370 Q433_09390
BSOBSNT_08156(cheB) BSNT_08161(cheD)
BSNBSn5_20325 BSn5_20345
BSQB657_16420(cheB) B657_16460(cheD)
BSXC663_1688(cheB) C663_1692(cheD)
BSPU712_08625 U712_08645
BSSBSUW23_08460(cheB) BSUW23_08480(cheD)
BSTGYO_1997(cheB) GYO_2001(cheD)
BITBIS30_19070 BIS30_19090
BLIBL01247(cheD) BL01251(cheB)
BLDBLi01863(cheB) BLi01867(cheD)
BLHBaLi_c18970(cheB) BaLi_c19010(cheD)
BAYRBAM_016260 RBAM_016300
BAQBACAU_1597(cheB) BACAU_1601(cheD)
BYABANAU_1596(cheB) BANAU_1600(cheD)
BAMPB938_08440 B938_08460
BQYMUS_1797(cheB) MUS_1801(cheD)
BAMLBAM5036_1563(cheB) BAM5036_1567(cheD)
BAMARBAU_1603(cheB) RBAU_1607(cheD)
BAMNBASU_1582(cheB) BASU_1586(cheD)
BAMBBAPNAU_2121(cheD) BAPNAU_2125(cheB)
BAMTAJ82_09270 AJ82_09290
BAMYV529_15830(cheB) V529_15870(cheD)
BMPNG74_01687(cheB) NG74_01691(cheD)
BAOBAMF_1714(cheB) BAMF_1718(cheD)
BAZBAMTA208_08910(cheD) BAMTA208_08930(cheB)
BQLLL3_01802(cheB) LL3_01806(cheD)
BXHBAXH7_01815(cheD) BAXH7_01819(cheB)
BAMIKSO_011200 KSO_011220
BAMCU471_16670 U471_16710
BAMFU722_08610 U722_08630
BSIACWD84_13075 CWD84_13095
BAEBATR1942_06010 BATR1942_06030
BVMB9C48_08300 B9C48_08320
BSONS101395_03085(cheD) S101395_03089
BHTDIC78_01155 DIC78_01175
BMOJHC660_17070(cheB) HC660_17110(cheD)
BTEQG4P54_08570 G4P54_08590
BIQAN935_08565 AN935_08585
BSTRQI003_08815(cheB) QI003_08835(cheD) QI003_12240(cheB) QI003_12260(cheD)
BPUBPUM_1541 BPUM_1545
BPUMBW16_08570 BW16_08590
BPUSUP12_08005 UP12_08025
BIFN288_09810 N288_09830
BMETBMMGA3_06220(cheB) BMMGA3_06240(cheD)
BSMBSM4216_1603 BSM4216_1607
BGYBGLY_1857 BGLY_1861(cheD)
BWHA9C19_10985 A9C19_11005
BXIBK049_00350 BK049_00370
BALTCFN77_08390 CFN77_08410
BAERBAE_15600 BAE_15620
BSAFBSL056_08000 BSL056_08020
BFDNCTC4823_02725(cheB)
BSHILGQ02_12595 LGQ02_12615
BBADK7T73_06320 K7T73_06340
BCABEFK13_09040(cheB) EFK13_09060(cheD)
BRYM0696_08895(cheB) M0696_08915(cheD)
BJSMY9_1790 MY9_1794
BACIB1NLA3E_18290
GSTHW35_00210
BACWQR42_07865 QR42_07885
BACPSB24_01555 SB24_01575
BACBOY17_11210 OY17_11230
BACOOXB_2066 OXB_2070
BACYQF06_07240 QF06_07260
BACLBS34A_18100(cheB) BS34A_18140(cheD)
BALMBsLM_1740 BsLM_1744
BACSAUL54_02390 AUL54_02410
BACQDOE78_08280 DOE78_08300
BACAFAY30_10820
BZHNF868_07230 NF868_07250
BHAIKJK41_09320 KJK41_09340
BCAOLC087_04975 LC087_04995
BAEIRE735_11610 RE735_11630
BCOBcell_2476 Bcell_2480
BHKB4U37_10060 B4U37_10080
BCOHBC6307_12485 BC6307_12505
BCIRC2I06_03590 C2I06_03610
NTXNQZ71_14775 NQZ71_14795
BMQBMQ_4168(cheD) BMQ_4171(cheB)
BMDBMD_4155(cheD) BMD_4158(cheB)
BMHBMWSH_1056(cheB) BMWSH_1059(cheD)
BMEGBG04_1085 BG04_1088
BFXBC359_06895 BC359_06915
PARHI5S86_11920 I5S86_21070
PKSIE339_17070 IE339_17090
BHABH2433(cheD) BH2435(cheB)
BKWBkAM31D_14655(cheD) BkAM31D_14665(cheB)
BCLABC2245(cheD) ABC2247(cheB)
BLEBleG1_2232 BleG1_2234
SHUAPQ477_20030 PQ477_20040
BGIBGM20_02605 BGM20_02625
BPFBpOF4_00070(cheD) BpOF4_00080(cheB)
BONA361_09805 A361_09825
BKOCKF48_00490 CKF48_00510
CGOTJ1899_09770 J1899_09790
CSUAIM538_10930 IM538_10950
CFIRNAF01_09310 NAF01_09330
CSOALIS82_11340 LIS82_11360
CSPGLS684_08335 LS684_08355
CPSSM5V91_11705
BDAFSZ17_09985 FSZ17_10005
OIHOB1578(cheB) OB1581(cheD)
OCNCUC15_09270 CUC15_09285
OJDNP439_15845 NP439_15860
OONNP440_14710 NP440_14725
GKAGK1241(cheB) GK1245(cheD)
GTEGTCCBUS3UF5_14320 GTCCBUS3UF5_14360
GTKGT3570_05850 GT3570_05870
GTMGT3921_13295 GT3921_13315
GLIGLN3_16480 GLN3_16500
BCALCWI35_04020 CWI35_04040
GTNGTNG_1095 GTNG_1099(cheD)
GWCGWCH70_1133 GWCH70_1137
GYCGYMC61_2025 GYMC61_2029
GYAGYMC52_1148 GYMC52_1152
GCTGC56T3_2308 GC56T3_2312
GMCGY4MC1_2662 GY4MC1_2666
GGHGHH_c11660(cheB) GHH_c11700(cheD)
GJFM493_06300 M493_06320
GEAGARCT_01249(cheB) GARCT_01253(cheD)
GELIB49_16435 IB49_16455
GSEGT50_02290 GT50_02310
GSRGS3922_10295 GS3922_10315
GEJA0V43_03345 A0V43_03365
GZAIC807_01810 IC807_01830
GTHGeoth_2675 Geoth_2679
PTLAOT13_09190 AOT13_09210
PTBDER53_10235 DER53_10255
PCALBV455_00628(cheD) BV455_00632(cheB)
PARGPspKH34_25880(cheD) PspKH34_25920(cheB)
AFLAflv_1714(cheD) Aflv_1718(cheB)
AGNAFK25_05775 AFK25_05795
ANMGFC28_1211 GFC28_1215
AAMYGFC30_1534 GFC30_1538
ANLGFC29_412 GFC29_416
ANDGRQ40_06780(cheB) GRQ40_06800
ACAIISX45_03470 ISX45_03490
ASEDIRT44_16350 IRT44_16370
AXLAXY_14760(cheD) AXY_14800(cheB)
LSPBsph_1573 Bsph_1577
LGYT479_05145 T479_05165
LFUHR49_18390 HR49_18410
LYSLBYS11_05090 LBYS11_05110
LYBC3943_06250
LYZDCE79_04480 DCE79_04500
LYGC1N55_06335 C1N55_06355
LPAKGDS87_05445(cheB) GDS87_05470
LAGRFJQ98_06210 FJQ98_06230
LMACI6G82_13220 I6G82_13240
LYCFH508_0005580 FH508_0005600
LCAPICJ70_19125 ICJ70_19145
LYPMTP04_12910(cheB_2) MTP04_12950(cheD)
LIUOU989_04820 OU989_04840
LLBR6U77_18870 R6U77_18890
HHDHBHAL_3059
HLIHLI_01560 HLI_01580
HNZP9989_10505 P9989_10525
HSANMUN89_13870 MUN89_13890
HSHIMUO14_23155
HAMYMUO15_04075 MUO15_04095
TAPGZ22_06955 GZ22_06975
TAIDKS242_08090 KS242_08110
VIRX953_11825 X953_11840
VHLBME96_10635 BME96_10650
VIGBKP57_20005 BKP57_20025
VPNA21D_03625(cheD) A21D_03629(cheB)
VIMGWK91_04585 GWK91_04600
VPTKBP50_09660 KBP50_09680
VNTOLD84_09135 OLD84_09150
FPNABE65_008730 ABE65_008750
FARABE41_009805 ABE41_009825
FECQNH15_11220
APAKAP3564_16080 AP3564_16100
ACOPRI196_10620 RI196_10640
BSJUP17_07885 UP17_07905
BMURABE28_008060 ABE28_008080
PBUTDTO10_20695 DTO10_20715
PASABAOM_1683(cheB) BAOM_1687(cheD)
PPSRI6J18_06485 I6J18_06505
AQTFN924_08435 FN924_08455
RAXKO561_08965 KO561_08985
BTHVCQJ30_08350 CQJ30_08370
PSYHD0S48_05355 D0S48_05375
PSYOPB01_06760 PB01_06780
PSYBKD050_17725 KD050_17745
PRDF7984_06920 F7984_06940
GRCGI584_11160(cheB) GI584_11180
GCSMUN88_17630 MUN88_17650
GSMMUN87_01425 MUN87_01445
RUEDT065_03170
SALEEPH95_03080
SCIBHUG20_10275
SCIAHUG15_12865
POFGS400_09270(cheB) GS400_09290
PCHUQNI29_10065 QNI29_10085
NTMBTDUT50_07460 BTDUT50_07480
NCMQNK12_11985
MEKUHUW50_19890 HUW50_19910
MSEMGMB29_17290 GMB29_17310(cheB)
MDGK8L98_11100 K8L98_11120
MLITKDJ21_009475 KDJ21_021085 KDJ21_021105
AIAAWH56_017420 AWH56_017440
BLENNCTC4824_02644(cheD) NCTC4824_02648(cheB)
SEDDERJ70_09020(cheB) ERJ70_09040
BVQFHE72_09915(cheB) FHE72_09935
RMFD5E69_10250
RAZU9J35_09980 U9J35_10000
BCKBCO26_1155 BCO26_1159
BAGBcoa_0031 Bcoa_0035
BCOABF29_183 BF29_187
BVJI5776_12590 I5776_12610
BOUI5818_15685 I5818_15705
CTHUHUR95_11740 HUR95_11760
BBEVBBEV_1802(cheD) BBEV_1806(cheB)
BSEBsel_1764 Bsel_1768
MCUIG8O30_04980 G8O30_05000
PSUAFLK61_32455 FLK61_32475
SLMSMM221_00280 MM221_00300
MJOFOF60_08840 FOF60_08860
MSUTLC048_12770 LC048_12790
FHLOE105_05615 OE105_05635
FAFOE104_05295 OE104_05315
SFORQNH23_09165
TEIQS257_13345
ALKLMM271_16540 MM271_16550
ALKGMOJ78_09925 MOJ78_09945
DOMRRU94_19500 RRU94_19520
HYIK2M58_02960
STEAC0679_06820 C0679_06840
PUKPU629_13975(cheB)
ESIExig_1854
EATEAT1b_2939
EANEab7_1705(cheD)
EXMU719_10500
EXUESP131_12600
EAPKB235_10730
EACEKKI46_10430
EAURNMQ00_09375
EMMPTI97_05775
EPFOE059_08935
BBEBBR47_34560(cheD) BBR47_34600(cheB)
BLRBRLA_c032790(cheD) BRLA_c032830(cheY)
BFMBP422_12670 BP422_12690
BAGRBA6348_13320 BA6348_13340
BRWGOP56_08515 GOP56_08535
BCHSJNE38_17805 JNE38_17825
BCOPJD108_09930 JD108_09950
BPABPSE45_16310 PSE45_16330
BHUILOK74_06505 LOK74_06525
BAYDBSPP4475_09000 BSPP4475_09020(cheD)
BBORRFB14_11230 RFB14_11250
BRUMNDK47_11980 NDK47_12000
PJDPjdr2_3428 Pjdr2_3433
GYMGYMC10_4164 GYMC10_4168
PPYPPE_01906 PPE_01910
PPMPPSC2_09970(cheB) PPSC2_09990(cheD)
PPOPPM_1906(cheB) PPM_1910(cheD)
PPOLX809_10305 X809_10325
PPQPPSQR21_019860(cheB) PPSQR21_019900(cheD)
PPOYRE92_02295 RE92_02315
PMSKNP414_05793(cheD) KNP414_05797 KNP414_06045
PMQPM3016_5135 PM3016_5139 PM3016_5679
PMWB2K_26580 B2K_26600 B2K_28910
PTAHPL003_18250 HPL003_18270
PLVERIC2_c21430(cheD) ERIC2_c21470(cheB)
PSABPSAB_14680 PSAB_14700
PDUPDUR_16455 PDUR_16475
PBDPBOR_21365 PBOR_21385
PGMPGRAT_18500 PGRAT_18520
PODPODO_18345 PODO_18365 PODO_21135
PAENP40081_21765 P40081_21785
PAEFR50345_18720 R50345_18740 R50345_21255
PAEQR50912_19895 R50912_19915 R50912_30090
PSTEPSTEL_16325 PSTEL_16345
PAEAR70723_19495 R70723_19515
PAEER70331_12650 R70331_18395 R70331_18415
PAEHH70357_21410 H70357_21430
PAEJH70737_18700 H70737_18720 H70737_21620
PBJVN24_20950 VN24_20970
PIHUB51_12505 UB51_12525 UB51_14780
PRIPRIO_4050 PRIO_4054(cheB)
PSONJI735_28005 JI735_28025(cheB)
PPEOABE82_10245 ABE82_10265
PNPIJ22_12780 IJ22_12820 IJ22_20230 IJ22_48440
POWIJ21_00720 IJ21_21700 IJ21_21740 IJ21_40880
PBVAR543_11330 AR543_11350
PXLBS614_15110 BS614_15130
PYGAWM70_05065 AWM70_05085
PSWUSY83_16130 SY83_16150
PDHB9T62_16475 B9T62_16495
PIBBBD41_24680 BBD41_24700
PCXLPB68_12975 LPB68_19935 LPB68_19955
PKBB4V02_15225 B4V02_15245
PAIHASL14_01280 ASL14_01300
PVOPVOR_22624 PVOR_22649
PLWD5F53_09410(cheB) D5F53_09430
PLENEIM92_17720 EIM92_17740 EIM92_18635
PPSCEHS13_15860 EHS13_15880 EHS13_20910
PLUTEI981_17710 EI981_17730(cheB)
PALBEJC50_05960 EJC50_07240(cheB) EJC50_15250 EJC50_15270
PCHIPC41400_21315 PC41400_21335
PBKBack11_21950(cheD) Back11_21990(cheB)
PPRTET464_03680 ET464_03700
PBACHUB98_28075(cheB) HUB98_28095
PRZGZH47_03805 GZH47_03825 GZH47_26570
PLYCGXP70_12680 GXP70_12700
PSOPKP014_19745 KP014_19765(cheB)
PTRIKDC22_19425 KDC22_19445
PALOE6C60_1096 E6C60_2486 E6C60_2490
PCELHUB94_18640 HUB94_18660
PTJJRJ22_10595 JRJ22_16595 JRJ22_16615(cheB)
PALRHGI30_12300 HGI30_12320
PTHINDS46_10795 NDS46_10815
PKAPQ456_08875
PUIPUW25_09650 PUW25_09670
PMAHPTQ21_16590 PTQ21_16610
PAMYP9222_26185
PDYQJQ58_11340 QJQ58_11360
PMAELMZ02_23405 LMZ02_23425 LMZ02_28670
PWNQNH46_10920 QNH46_10940
PSPNL1F29_12115 L1F29_12135
PPOGQPK24_09030 QPK24_09050
PAUNMJA45_12260 MJA45_12280
PHKSK066_14445 SK066_14465
PNKAASFL403_10040(cheD) AASFL403_10060
PPABKET34_12720 KET34_12740
TCOTheco_2078 Theco_2082
ANXACH33_07360 ACH33_07380
ASOCCB4_01863(cheB) CB4_01864(cheB2) CB4_01868(cheD)
ATHEK3F53_11490 K3F53_11510
COHEAV92_05105 EAV92_05125
COHNKCTCHS21_38140(cheD) KCTCHS21_38180(cheB)
CCHLFPL14_02225 FPL14_02245 FPL14_12765
CHEBHH215_09320
SACAFFV09_19660 FFV09_19680
AACAaci_1417
AADTC41_1350(cheB) TC41_1354(cheD)
AFXJZ786_12230 JZ786_16180 JZ786_23000 JZ786_24245
AACOK1I37_10180 K1I37_10200
ACURJZ785_01965 JZ785_08075 JZ785_21680
ADAUNZD86_13855 NZD86_13875 NZD86_20040
AFASNZD89_17590 NZD89_17610
BTSBtus_1516 Btus_1520
KYRCVV65_08785 CVV65_08805
TUMCBW65_17045 CBW65_17065
TABCIG75_11930 CIG75_11950
EFFskT53_02660 skT53_02700(cheD)
SIVSSIL_2971 SSIL_2975
SSILSOLI23_03690 SOLI23_03710
SOBCSE16_04545 CSE16_04565
JEOJMA_17010 JMA_17050
KURASO14_2127 ASO14_2131
KZONCTC404_00033(cheD) NCTC404_00037(cheB1)
SPSYAZE41_15415 AZE41_15435
SPORSporoP33_14370 SporoP33_14390
SPOPSporoP37_14700 SporoP37_14720
SURESporoP32a_14990 SporoP32a_15010
SPOSDV702_02685 DV702_02705
SPAEE2C16_08510 E2C16_08530
SPOOJ3U78_05655 J3U78_05675
SURLBI350_12370 BI350_12390
RSTATY39_03075 ATY39_03095
PAEKD3873_04955 D3873_04975
VIJJNUCC6_20055 JNUCC6_20075
NTRB0W44_15050 B0W44_15070
LNGBSQ50_11035 BSQ50_11040
LHWBSQ49_10895 BSQ49_10900
LMALLM596_11125 LM596_11130
LRMLRC_15850(cheB) LRC_15860(cheD)
LAGLBEN83_03185 BEN83_03190
LACALAC1533_1872 LAC1533_1873
ECASECBG_01269 ECBG_01270
EGAAL523_05685 AL523_05690
EIEENLAB_19600 ENLAB_19610
VPIBW732_10465 BW732_10470
VCPH9L18_07725 H9L18_07730
VHYG7082_12915 G7082_12920
CRNCAR_c20180(cheB) CAR_c20190(cheD)
CAWQ783_09250 Q783_09255
CARCNY10_1462 NY10_1463
MARRBKP56_10470 BKP56_10475
JEPBW721_08400 BW721_08405
JDABW727_101849(cheD) BW727_101850(cheB)
JEHEJN90_06130 EJN90_06135
JARG7057_05440 G7057_05445
JPOG7058_05970 G7058_05975
DINCQNK01_01620 QNK01_01625
CACCA_C2222(cheB) CA_C2223(cheD)
CAESMB_G2255(cheB) SMB_G2256(cheD)
CAYCEA_G2236(cheB) CEA_G2237(cheD)
CTCCTC_01733 CTC_01734(cheD)
CTETBN906_01878 BN906_01879(cheD)
CNONT01CX_1861 NT01CX_1862
CBOCBO2750(cheB) CBO2751(cheD)
CBACLB_2691(cheB) CLB_2692(cheD)
CBHCLC_2624(cheB) CLC_2625(cheD)
CBYCLM_3116(cheB) CLM_3117(cheD)
CBLCLK_2135(cheB) CLK_2136(cheD)
CBKCLL_A0797 CLL_A0798
CBBCLD_1823(cheD) CLD_1824(cheB)
CBICLJ_B2977(cheB) CLJ_B2978(cheD)
CBNCbC4_1083 CbC4_1084
CBTCLH_0763 CLH_0764
CBFCLI_2800(cheB) CLI_2801(cheD)
CBMCBF_2792(cheB) CBF_2793(cheD)
CBJH04402_02829 H04402_02830
CBECbei_4180 Cbei_4309 Cbei_4310 Cbei_4826
CBZCbs_4180 Cbs_4309 Cbs_4310 Cbs_4826
CBEILF65_02885 LF65_04833 LF65_04834 LF65_05375
CKLCKL_0573(cheB1) CKL_2131(cheB2) CKL_2132(cheD)
CKRCKR_0509 CKR_1870 CKR_1871
CLJCLJU_c09400(cheD) CLJU_c09410(cheB)
CCBClocel_1690 Clocel_1691 Clocel_2543 Clocel_4028
CLBClo1100_2384 Clo1100_2388 Clo1100_2758
CSRCspa_c24340(cheD1) Cspa_c45910(cheB1) Cspa_c45920(cheD2) Cspa_c54850(cheB2)
CPASClopa_2975 Clopa_2976
CPATCLPA_c17580(cheD) CLPA_c17590(cheB)
CPAECPAST_c17580(cheD) CPAST_c17590(cheB)
CSBCLSA_c20060(cheB4) CLSA_c20400(cheB1) CLSA_c23250(cheB2) CLSA_c24150(cheB5) CLSA_c39820(cheB3) CLSA_c39830(cheD)
CAHCAETHG_3035 CAETHG_3036
CLTCM240_1548(cheB) CM240_1549(cheD)
CBVU729_79
CSQCSCA_0142 CSCA_1239 CSCA_3207 CSCA_3208
CLDCLSPO_c28230(cheB) CLSPO_c28240(cheD)
CACECACET_c20070(cheD) CACET_c20110(cheB1) CACET_c34540(cheB2) CACET_c37860(cheB3)
CCKCcar_13730 Ccar_24950 Ccar_24955
CBUTATN24_04835 ATN24_04840
CTYKCTK_C21580(cheB) CTK_C21590(cheD)
CEUA7L45_09400 A7L45_14455 A7L45_14460
CTAEBGI42_03800 BGI42_03805
CFMBJL90_02645 BJL90_16430 BJL90_16450
CCHVBTM20_04895 BTM20_04900
CARGRSJ17_12975 RSJ17_12980
CDRKB9W14_03865 B9W14_03870 B9W14_17830
CIABEN51_06480 BEN51_06485
CSEPCP523_02755 CP523_02760
CDYF3K33_21390 F3K33_22045 F3K33_22050 F3K33_24625
CCOHSAMEA4530647_1519(cheB) SAMEA4530647_1520(cheD)
CFERD4Z93_09365 D4Z93_09370
CGASJ1C67_01055 J1C67_01060
CLOSDMR38_04425 DMR38_04430 DMR38_11415(cheB)
CMAHC1I91_08220 C1I91_08225
CRWCROST_020070(cheD) CROST_020080(cheB_2)
CFBCLFE_020020(cheD) CLFE_020030(cheB_1)
CAUNCLAUR_009820(cheB_2) CLAUR_009830(cheD)
CNNCNEO_3206(cheB) CNEO_3885(cheB) CNEO_3886(cheD)
CGELpsyc5s11_16900(cheB_2) psyc5s11_47130(cheB_3) psyc5s11_47140(cheD_3)
CTAGLL095_02235 LL095_15280 LL095_15285
CINTHZF06_17070 HZF06_17075
ASFSFBM_0565(cheD) SFBM_0566
ASMMOUSESFB_0528(cheD) MOUSESFB_0529(cheB)
ASOSFBmNL_00603(cheD) SFBmNL_00604(cheB)
ASBRATSFB_0467(cheD) RATSFB_0468(cheB)
HHWNCTC503_01094(cheD) NCTC503_01095(cheB)
CALEFDN13_00985 FDN13_00990 FDN13_05500
CRSFQB35_07605 FQB35_07625
CPRFK7H06_07565 K7H06_07585 K7H06_10405(cheB)
CRASKVH43_12350 KVH43_12370 KVH43_12715(cheB)
HHJNQ487_20070
OCWOW730_17530 OW730_17535
CTHCthe_0489 Cthe_0493 Cthe_0807 Cthe_2281 Cthe_2821
CTXClo1313_0409 Clo1313_1414 Clo1313_1727 Clo1313_1731 Clo1313_2955
CCLClocl_0037 Clocl_1938 Clocl_1942 Clocl_2028
HSCHVS_09830(cheB1) HVS_10270(cheD) HVS_10290(cheB2)
RUKA4V00_14810 A4V00_15045
CCECcel_2024 Ccel_2028 Ccel_2310
RHEREHE19_002090 EHE19_008385 EHE19_008405 EHE19_014790
RPAYP0092_13680 P0092_13700 P0092_15635
CSSCst_c02100(cheB1) Cst_c07220(cheD) Cst_c17700(cheB2) Cst_c17870(cheB3)
CSDClst_0199 Clst_0688 Clst_1703 Clst_1719
CTHDCDO33_07810 CDO33_07830 CDO33_09795
CCELCCDG5_0407 CCDG5_1805(cheB2)
FPLAA4U99_03130 A4U99_03320
EHAEthha_2085 Ethha_2543
RALRumal_0080
RUSRBI_I00102(cheB)
RGVNQ502_17475
OVAOBV_39430(cheD) OBV_39800(cheB)
CAMLH6X83_08420 H6X83_08670
CARLPXC00_08425 PXC00_08675
PFAAMM59RIKEN_20540 MM59RIKEN_20810(cheB)
ACOLK5I23_13320 K5I23_13610
LASAL9O85_03705 L9O85_03900
TMELNOG13_01080 NOG13_01140
PETRQKW49_04880 QKW49_06510 QKW49_11980 QKW49_24715 QKW49_24735
PALMRBG61_06050 RBG61_07770
CAPREQM14_13305 EQM14_13365
CFEMHCR03_09135 HCR03_09195
AMURADH66_13295 ADH66_13525
AGATRWV98_00455 RWV98_00480
INTRX717_10855 RX717_10965
STHSTH1539(cheD) STH1541(cheB)
CMICcaldi_05060(cheD) caldi_05080 caldi_14290 caldi_14300 caldi_24760 caldi_24770
SWOSwol_0873 Swol_0877 Swol_1329 Swol_1449
SLPSlip_0977 Slip_0981 Slip_1734
SALQSYNTR_0594 SYNTR_0598
DSYDSY2969 DSY2992
DHDDhaf_4129 Dhaf_4153
DDHDesde_3505 Desde_3528
DDLDesdi_2852 Desdi_2875
DMTDESME_12615 DESME_12730
SGYSgly_0592 Sgly_0615 Sgly_1177 Sgly_1178
DORDesor_4870 Desor_4893
DAIDesaci_0840 Desaci_0841 Desaci_3807 Desaci_3830
DMIDesmer_3896 Desmer_3920
DEDDHBDCA_p1515(cheD) DHBDCA_p1539(cheB) DHBDCA_p2316
DECDCF50_p1528(cheD) DCF50_p1551(cheB) DCF50_p2327(cheB)
DRSDEHRE_04355 DEHRE_11435 DEHRE_11550
DCADesca_1775 Desca_1831
PTHPTH_2065(CheD) PTH_2115(CheB)
DRMDred_2385 Dred_2439
DRUDesru_1208 Desru_1261
DFGB0537_12360 B0537_12610
DAEDtox_0615 Dtox_0656 Dtox_0661 Dtox_0712 Dtox_3784
DKUDesku_1016 Desku_1760 Desku_1820
DAUDaud_1741 Daud_1791
TFRBR63_05120 BR63_05140(cheB)
FWADCMF_05445 DCMF_13815 DCMF_16135
AACXDEACI_3771 DEACI_3794
TJRTherJR_0113 TherJR_1514 TherJR_1518
DGIDesgi_2206 Desgi_2283
HMOHM1_1954(cheD) HM1_2027(cheB) HM1_2246(cheB) HM1_2249(cheD)
HCVFTV88_0267 FTV88_1717 FTV88_2092 FTV88_2095 FTV88_2520 FTV88_2550
EMTCPZ25_011815 CPZ25_011835 CPZ25_011850
ELIMB2M23_04940 B2M23_04955 B2M23_04975
AWOAwo_c15190(cheB1) Awo_c15200(cheD1) Awo_c18670(cheB2) Awo_c24980(cheB3) Awo_c25000(cheD2)
AWICHL1_001035 CHL1_001037 CHL1_002353 CHL1_002354
ACAEHYG86_02440 HYG86_17500
TMRTmar_1873 Tmar_2099
THEFE1B22_02180(cheB)
THEPDYI95_010455
TCPQ5761_10880(cheB)
SAYTPY_2482(cheB)
SAPSulac_3235
STHRBXT84_13370
HFVR50_0563(cheB)
CTHMCFE_0038 CFE_1567 CFE_1571
PROMQO263_12015 QO263_12035
BPENNQ488_08320 NQ488_08340
BPRSCK3_11120 CK3_11380
BPBbpr_I1384(cheB) bpr_I1388(cheD)
BFICIY_20940 CIY_20980 CIY_20990
BHUbhn_I1414 bhn_I1418
BCRONQ527_04825
RHORHOM_07065 RHOM_07085
RIXRO1_09600 RO1_09640
RIMROI_21170 ROI_21210
RRKH8S51_009280 H8S51_009300
BYLA4V09_07900
BPROPMF13cell1_03719(cheD)
BLARLC508_05655
BCOCBLCOC_27050(cheD)
CPYCphy_2687 Cphy_2691
LACYA4V08_31030 A4V08_31200
CHYLCE91St63_34430(cheD) CE91St63_34820(cheB)
CSHClosa_3426 Closa_3443
LXAOW255_04190 OW255_04275
HSDSD1D_0865 SD1D_0869(cheD)
PXVFXF36_11775(cheB) FXF36_11795
ANRAna3638_15975 Ana3638_19835(cheB) Ana3638_23380 Ana3638_23385(cheB)
ACELacsn021_27890(cheD) acsn021_27930(cheB_1) acsn021_31710(cheB_2)
ACHTbsdcttw_05820(cheB2) bsdcttw_31810(cheD_1) bsdcttw_31850(cheB)
EELEUBELI_00834 EUBELI_00838
CBOLCGC65_22635
CASPNQ535_07585
WCPH9Q76_07300 H9Q76_07320(cheB)
SSUNH9Q77_09390 H9Q77_09410(cheB)
AHBbsdtb5_18560(cheB_2) bsdtb5_28030(cheD)
EREEUBREC_1780 EUBREC_1784
ERTEUR_13640 EUR_13680
ERAERE_27820 ERE_27860
KIBRBB56_01515 RBB56_01535
LBWC3V36_13330 C3V36_13350
LBXlbkm_1646 lbkm_1650
CPROCPRO_28340(cheD) CPRO_28620(cheB)
ANVRBQ60_14255 RBQ60_14465
CLEClole_2432 Clole_2436
CEWEKH84_14775 EKH84_14795
CBARPATL70BA_0442(cheD) PATL70BA_0446(cheB) PATL70BA_3083(cheB) PATL70BA_3084
VGUHYG85_22055 HYG85_22075
VPYHZI73_13535 HZI73_13555
AMIJEQM06_01605 EQM06_01660
AMICAmi3637_05545 Ami3637_05600(cheB)
ABUTAmi103574_03285 Ami103574_03340
ETMCE91St48_07810(cheD)
AMTAmet_2695 Amet_2699
AOEClos_1505 Clos_1509
GFEGferi_00835 Gferi_00855
CSPOQNI18_10385 QNI18_10405
PBIFKXZ80_11210 KXZ80_11220
PSORRSJ16_12940 RSJ16_12950
CDFCD630_05350(cheD) CD630_05420(cheB)
PDCCDIF630_00648(cheD) CDIF630_00655(cheB)
CDCCD196_0475(cheD) CD196_0482
CDLCDR20291_0460(cheD) CDR20291_0467
PDFCD630DERM_05350(cheD) CD630DERM_05420(cheB)
TEMJW646_03530 JW646_03540
TGCL0P85_04760 L0P85_04770
TMYTEMA_41070(cheB) TEMA_41090(cheD)
TEBT8CH_2161(cheD) T8CH_2165(cheB) T8CH_2553(cheB)
THYRP4S50_04200(cheB) P4S50_06375 P4S50_06395
EACEAL2_c13400(cheD) EAL2_c13440(cheB)
CSTCLOST_1711(cheD) CLOST_1715(cheB)
TTETTE1035(CheB) TTE1414(CheD) TTE1418(CheB2)
TEXTeth514_1665 Teth514_1669
THXThet_1231 Thet_1235
TPDTeth39_1229 Teth39_1233
TITThit_1207 Thit_1211
TMTTmath_1258 Tmath_1262
TBOThebr_1258 Thebr_1262
TWIThewi_1369 Thewi_1373 Thewi_2214
TKITKV_c13330(cheD) TKV_c13370(cheB)
CHYCHY_0968(cheB1) CHY_1015(cheD) CHY_1031(cheB2)
ADGAdeg_2022
TPZTph_c05050(cheB1) Tph_c11060(cheB2) Tph_c11090(cheD)
GEKkuro4_17180 kuro4_17220
TTMTthe_1429
TTOThethe_01394
TXYThexy_0037 Thexy_1306 Thexy_2011
TSHTsac_0127 Tsac_1807
AAUTACETAC_06630
MASMahau_0878 Mahau_0882
MTAMoth_0743 Moth_0800
MTHOMOTHE_c06850(cheB1) MOTHE_c07450(cheD)
MTHZMOTHA_c07790(cheB1) MOTHA_c08390(cheD)
TEPTepRe1_1164 TepRe1_1248
TAETepiRe1_1267(cheB) TepiRe1_1358(cheD)
TOCToce_0472 Toce_1124
NTHNther_1417 Nther_1421
NCDACONDI_00596(cheB_1) ACONDI_00937(cheB_2) ACONDI_00941(cheD_1) ACONDI_02668(cheB_3) ACONDI_02669(cheD_2)
HORHore_07640 Hore_20270 Hore_22570 Hore_22580
HPKHprae_0538 Hprae_1891
HALSD7D81_00940 D7D81_03375 D7D81_13705
IFNGM661_01025(cheB) GM661_10820 GM661_17000(cheB)
AARAcear_0963 Acear_1619 Acear_2016
HHLHalha_0678 Halha_1001
AFTBBF96_02550 BBF96_07940 BBF96_12915
KMEH0A61_02287(cheB) H0A61_02291(cheD)
CSCCsac_0179 Csac_0813 Csac_0949 Csac_1284
ATEAthe_0301 Athe_0576 Athe_0803 Athe_2146 Athe_2235
COBCOB47_0268 COB47_0732 COB47_1927 COB47_2012
CHDCalhy_0610 Calhy_1884 Calhy_2320
COWCalow_0198 Calow_0441 Calow_0649 Calow_1836 Calow_1917
CKICalkr_0263 Calkr_0433 Calkr_1909
CLCCalla_1311 Calla_1928 Calla_2086
CKNCalkro_0411 Calkro_0489 Calkro_1850 Calkro_2056 Calkro_2317
CCHAELD05_00895(cheB) ELD05_03430 ELD05_10145(cheB)
CDIACaldiYA01_04470(cheD) CaldiYA01_16700 CaldiYA01_21130(cheB)
CNAGOTJ99_000631 OTJ99_001901 OTJ99_002349(cheB)
CMOROTK00_000619(cheB) OTK00_001927
CDANSOJ16_000277(cheB) SOJ16_000551 SOJ16_000796(cheB) SOJ16_002261
CADCuri_c08430(cheB1) Curi_c15760(cheD) Curi_c25340(cheB2)
SPOAEQM13_08540 EQM13_08560
KPARJL105_05295 JL105_05315
CAZOG3A45_01910 G3A45_01930
TISP3962_09340 P3962_09345
TIZRBU61_07950 RBU61_07970
SEDZJYG23_07435 JYG23_07490
SSGSelsp_1674 Selsp_1998
SRISELR_05610(cheB) SELR_05650(cheD) SELR_22210(cheB)
SELEADJ74_01925
SELOAXE86_08320 AXE86_08340
SELTBCS37_08535 BCS37_08555
SDIAQU667_08590
SGBIP3F81_04675 P3F81_04695 P3F81_08300
PUFUFO1_0844 UFO1_2553 UFO1_2557
PFTJBW_00405 JBW_01988 JBW_01992
MANAMAMMFC1_03869(cheD) MAMMFC1_03873(cheB)
STEDSPTER_09100(cheB_1) SPTER_18400(cheB_2) SPTER_18440(cheD)
LCGL3BBH23_11510(cheD_1) L3BBH23_11550(cheD_2)
EHNH9Q80_19255
LPILLIP_0085 LIP_0086
CALKHUE98_06535 HUE98_06540
ERZER308_17895(cheB)
EUZDVS28_a0570
MPAMAP_3232 MAP_3235c
MAOMAP4_0553 MAP4_0556
MAVIRC58_02685 RC58_02700
MAVURE97_02690 RE97_02705
MAVMAV_4066(cheB)
MITOCO_29880
MIAOCU_29790
MIDMIP_05917
MYOOEM_29100 OEM_39680
MCHIAN480_15570 AN480_20575
MIROCQ_30540 OCQ_40320
MMANMMAN_55920(cheB) MMAN_55950
MSAMycsm_05307
MMMW7S_14825 W7S_19570
MKNMKAN_12995
MYVG155_06740
MYEAB431_28795
MDXBTO20_29075
MSHGMSG_01334(cheB)
MSTOMSTO_22900 MSTO_22940(cheB)
MSIMMSIM_11300 MSIM_11330(cheB)
MSAKMSAS_23000(cheB_1) MSAS_50290(cheB_2) MSAS_50320
MKUI2456_08180
MNVMNVI_08080(cheB)
MPAGC0J29_28560
MNMMNVM_29910
MGORH0P51_26480 H0P51_26495
MCOOMCOO_22690(cheB)
MBRDMBRA_25320 MBRA_25360(cheB) MBRA_29400
MOTLTS72_27035
MPAAMKK62_04510
MWUPT015_12990
MSGMSMEI_5397 MSMEI_5398
MSBLJ00_27435 LJ00_27440
MSNLI99_27440 LI99_27445
MSHLI98_27445 LI98_27450
MVAMvan_3206
MGIMflv_1002
MSPMspyr1_51880
MCBMycch_2703
MFTXA26_13460
MLLB1R94_23415
MDUMDUV_13700(cheB)
MDRMDOR_30630(cheB)
MAUUNCTC10437_05652(cheB2)
MMORMMOR_48070
MAICMAIC_00570
MTYMTOK_18380
MARZMARA_30780(cheB)
MMATMMAGJ_09240(cheB)
MSEIMSEDJ_04380(cheB_1) MSEDJ_20880(cheB_2) MSEDJ_40730(cheB_3)
MCEEMCEL_41880(cheB)
MSENK3U95_23255
MPAEK0O64_28970
MRFMJO55_13620
MCROMI149_12765 MI149_24270 MI149_28755
MGROFZ046_09980
MJDJDM601_2982 JDM601_3076
MHERK3U94_17395
MVMMJO54_17480
NTPCRH09_17690
NOZDMB37_31135
NODFOH10_01050 FOH10_25835
NAHF5544_08705
NWLNWFMUON74_33350(cheB)
NIEKV110_10745
NHUH0264_06835
NYALTV02_26080
NYUD7D52_15660
GJIH1R19_20585
SCXAS200_31830
SALFSMD44_04379(cheB)
SFKKY5_4198c
SKACP970_20655
SAQUEJC51_26005
SRIMCP984_09235 CP984_12995 CP984_25465
SSPBCP982_00855 CP982_21870
SAOVG3H79_18050
SDURM4V62_01060 M4V62_10670
SSPNLXH13_11585
SFPQUY26_19285
PSICJ4E96_02360 J4E96_19125(cheB)
JDEJden_2002
CETB8281_18655
SKESked_30910
SANWG7063_12165
CFICelf_0708
CGACelgi_0488
CELZE5225_09185
CEJGC089_15190(cheB)
CELHGXP71_12985(cheB)
CIRALFM56_14805
CWANKG103_03750(cheB)
CFENKG102_02445
CWNNP075_03735(cheB)
CCHENP064_03395
OEKFFI11_007720
DCOSAMEA4475696_2326(cheB1)
AUSIPK37_10840
GEZFE251_01480(cheB)
GYUFE374_02595(cheB)
DEMLGT36_011520
MICGGJV80_17840
NCANoca_3599
NOIFCL41_14265
NDPE2C04_14825
NSNEXE58_11240
NAROCFH99_05345
NOQLN652_13300
PSIMKR76_05385
NBTKLP28_14375(cheB)
KQIF1D05_23965
AGRAAGRA3207_002750
ACTQOG417_48425
NOABKM31_09905 BKM31_22305 BKM31_32330 BKM31_47585
NGNLCN96_12915 LCN96_24925 LCN96_54525
ACEAcel_0222 Acel_1789
GOBGobs_5003
BSDBLASA_4962(cheB)
BLAPMVA48_16775(cheB)
MMARMODMU_5517(cheB)
KRAKrad_0321 Krad_1847
AMDAMED_4130(cheB) AMED_4131(cheB)
AMNRAM_21040 RAM_21045 RAM_33375
AMMAMES_4082(cheB) AMES_4083(cheB)
AMZB737_4082(cheB) B737_4083(cheB)
AOIAORI_7662(cheB)
AJAAJAP_39950
AMQAMETH_1469(cheB)
AMYBBKN51_20345 BKN51_31605
AMYYYIM_41525(cheB3)
AACDLWP59_07220 LWP59_20380
PDXPsed_0085 Psed_2311
PSEEFRP1_25340
PSEQAD006_04520
PECQAD017_12340
PBROHOP40_25935
APRECNX65_11810
AMIAmir_2321
SSYIEKG83_18285 EKG83_21140 EKG83_21710 EKG83_28170 EKG83_28355 EKG83_29785
KALKALB_1354
KUTJJ691_17450(cheB_1)
KPHYAOZ06_23845
CROSN8J89_13530
ACTYOG774_12715
ASEACPL_2253(cheB) ACPL_2727(cheB) ACPL_2730(cheB) ACPL_3327(cheB) ACPL_5141 ACPL_7133 ACPL_7933
AMSAMIS_52450(cheB3) AMIS_54210(cheB4) AMIS_68750(cheB2) AMIS_76530(cheB1)
ACTNL083_3446 L083_3733(cheB) L083_4963 L083_5156 L083_7727
AFSAFR_25690 AFR_26790 AFR_40580
ACTSACWT_2128 ACWT_2816 ACWT_2819 ACWT_3199 ACWT_5011 ACWT_7002 ACWT_7802
AIHAiant_08760(cheB_1) Aiant_29500(cheB3) Aiant_37920 Aiant_82060(cheB_2)
ACTRAsp14428_52680(cheB1) Asp14428_76820(cheB2) Asp14428_76830(cheD) Asp14428_78630 Asp14428_80110(cheB)
ACTLL3i22_052800(cheD) L3i22_052810(cheB2) L3i22_062470(cheB) L3i22_073920(cheB) L3i22_102640
ASICQ0Z83_005060 Q0Z83_006890 Q0Z83_037680 Q0Z83_041130 Q0Z83_093360 Q0Z83_101270(cheB)
AOUACTOB_005667(cheB) ACTOB_007420(cheB) ACTOB_008269
PLATC6W10_20475 C6W10_20480
PSUUPsuf_047190
CATICS0771_59930
DVCDvina_28780 Dvina_30750 Dvina_34910(cheB) Dvina_47195
DFUDfulv_19095 Dfulv_19100 Dfulv_26710(cheB) Dfulv_27335(cheB) Dfulv_37740 Dfulv_41620(cheB)
DROSDrose_18230 Drose_18235 Drose_21080(cheB) Drose_21445(cheB) Drose_28465 Drose_31740(cheB)
DAURDaura_14705(cheB) Daura_18790 Daura_24135 Daura_45355
DMATDmats_29725(cheB) Dmats_41540
CCAZCOUCH_03395 COUCH_17195(cheB) COUCH_17200 COUCH_18800(cheB)
MCUHMPREF0573_10889
JTLM6D93_06170
RUBGBA63_15755
RMARGBA65_04570
BSOLFSW04_04090 FSW04_04110
BALADSM104299_00053(cheB_1) DSM104299_00057(cheD)
CWOCwoe_0057 Cwoe_0061 Cwoe_3137
PARNNBH00_00335(cheB) NBH00_00355
SBAEDSM104329_00099(cheD) DSM104329_03021(cheB_3) DSM104329_04029(cheB_5)
AFOAfer_0214
ATQGH723_06345(cheB)
SYNPSyn7502_02166
WNAKA717_28910
CMPCha6605_4407
CYNCyan7425_3119 Cyan7425_3120
CEPCri9333_0019 Cri9333_3375 Cri9333_3527
SLWBRW62_08290
AMRAM1_5076
ACAMHRE53_32225
THNNK55_10195(cheB)
TSZOOK60_01645(cheB)
LENLEP3755_01060 LEP3755_08200 LEP3755_18940 LEP3755_60850
LBOLBWT_15130 LBWT_20530 LBWT_22460
KOVK9N68_14400
LSKJ5X98_15645
TSINOXH18_03815
GLPGlo7428_1119
GDUP0S91_07890 P0S91_13745 P0S91_22030
GENGM3709_2806
GEEGM3708_810
HAOPCC7418_1008
CYPPCC8801_0765 PCC8801_4160
CYHCyan8802_0791
CYCPCC7424_0432 PCC7424_1189
CYJCyan7822_4350 Cyan7822_5484 Cyan7822_5573 Cyan7822_5972
TERTery_4227
ARPNIES39_A07900(cheB) NIES39_H00240(cheB)
PAGHNIES204_18280(cheB)
PPSUNO713_00675(cheB5) NO713_02342(cheB2)
PRUNPCC7821_02204(cheB2)
OXYHCG48_06435 HCG48_13195(cheB)
MVAGD0A34_14780(cheB) D0A34_26725 D0A34_26860
LFSHFV01_00495 HFV01_17955(cheB)
OACOscil6304_2364 Oscil6304_4193
ONIOsc7112_1908 Osc7112_5477
MPROBJP34_22380
PHORJWS08_14845(cheB)
PYHNEA10_17050(cheB)
MICMic7113_0441 Mic7113_2707 Mic7113_3583 Mic7113_4328
GEIGEI7407_2019 GEI7407_3690
ANAall1847
NPUNpun_BF231 Npun_F0262 Npun_F3540
NOSNos7107_0500
NOPNos7524_3104
NONNOS3756_17620 NOS3756_49680
NFLCOO91_03298 COO91_04169 COO91_07001 COO91_07612 COO91_08861 COO91_10326 COO91_11258 COO91_11266
NOECLI64_03480 CLI64_14145
NSHGXM_00340 GXM_03911
NEDHUN01_06590 HUN01_11145
NPZACX27_20690
AVAAva_4782
ANBANA_C12456
ACYAnacy_4197
AWAAA650_18010
ANNEH233_12270
CSGCylst_1816
HBQQI031_04580 QI031_05225
CALOCal7507_3468 Cal7507_5108
CALTCal6303_4333
CALHIJ00_01560 IJ00_23965
CALNNIES2098_39350 NIES2098_42800 NIES2098_53570 NIES2098_57370
RIVRiv7116_2368 Riv7116_6676
FISFIS3754_44990 FIS3754_45230
NSPBMF81_04356(cheB)
NSPHBDGGKGIB_03746(cheB)
DOUBMF77_04117(cheB)
DFSHGD76_18645
DHTNG743_07300
AFLOHEQ12_19765
TOQHCG51_08200 HCG51_15220 HCG51_26700
NCNBZZ01_10840 BZZ01_17780 BZZ01_26845
CTHEChro_0019 Chro_0617 Chro_3456 Chro_4926
SCSSta7437_0135 Sta7437_1033 Sta7437_1401
STANSTA3757_11170(cheB) STA3757_13420
RRSRoseRS_0034 RoseRS_0994
RCARcas_3196 Rcas_4208
CAUCaur_0848 Caur_1669
CHLChy400_0921 Chy400_1810
CAGCagg_2403
HAUHaur_0727
ATMANT_31170(cheB)
PSUBPelsub_P2020
LEKhrd7_18140
TBHTbon_00230 Tbon_00240
TFLAO0235_12715 O0235_12725
PMETG4Y79_09915(cheB) G4Y79_18860
TROtrd_A0210
DDRDeide_02750 Deide_1p00470(cheB) Deide_3p02020
DGODGo_PB0105(cheB)
DPDDeipe_1378 Deipe_3172 Deipe_3175
DEZDKM44_11820
DPHEHF33_14530
DTAELAJ19_03590
CCZCCALI_00481 CCALI_02565
FGIOP10G_0220
CCOTCCAX7_009240(cheB2) CCAX7_21950 CCAX7_26440(cheB1) CCAX7_26450 CCAX7_36050
TNRThena_0017 Thena_0020
TACITDSAC_0017 TDSAC_0020
PNLPNK_1152 PNK_1153
OTEOter_0429 Oter_0431 Oter_2938 Oter_3472
OBGVerru16b_02173(cheD) Verru16b_02178(cheB_1) Verru16b_02698(cheB_2)
VBHCMV30_02890 CMV30_06775 CMV30_06785 CMV30_19105
OLEK0B96_08605
OBTOPIT5_24800 OPIT5_24805
PPHTGA004_00680
ROOG5S37_17480
LUOHHL09_24300
LAMBKBB96_04455
FPESNXS98_10650 NXS98_10910
PSLPsta_3070 Psta_3311 Psta_3344 Psta_4062
PIRVN12_00585(cheB1) VN12_05230(cheB_1) VN12_25185(cheB_2) VN12_25195(cheD)
RULUC8_19840(cheB_2)
RMLFF011L_16640(cheB3) FF011L_33760(cheD) FF011L_33780(cheB)
ROLCA51_48090(cheB1)
AHELQ31a_23120(cheB)
LCREPla8534_29550(cheB3) Pla8534_32420(cheD) Pla8534_32470(cheB)
AAGGETAA8_02840(cheB_1) ETAA8_40240(cheB_2) ETAA8_57190(cheD)
BVOPan97_10020(cheB_1) Pan97_45130(cheB_2) Pan97_50790(cheD)
BREMPSR63_05795 PSR63_12815 PSR63_15900
RLCK227x_53660(cheB)
TTFTHTE_1308 THTE_4280
LPAVPLANPX_0784 PLANPX_0813 PLANPX_0816 PLANPX_1223 PLANPX_1237 PLANPX_1238 PLANPX_3929 PLANPX_4824
AMUCPan181_42370(cheB_2)
PLMPlim_1911
PEHSpb1_27340(cheB)
PBSPlabr_1784
PLSVT03_00090(cheB)
PLHVT85_03380(cheB3) VT85_16630(cheD) VT85_16640(cheB_1) VT85_18970(cheB_2)
GMRGmarT_25350(cheB2) GmarT_58690(cheB)
GIMF1728_01860 F1728_15655
GPNPan110_24670(cheB2) Pan110_59040(cheB)
MRIMal4_38680(cheB3)
SDYNMal52_42720(cheB)
PLONPla110_26620(cheB)
GESVT84_02900(cheB_1) VT84_09940(cheB_2) VT84_11185(cheB_3) VT84_22480(cheB_4) VT84_26745(cheB_6) VT84_26755(cheD)
GOGC1280_00190 C1280_00560 C1280_04765 C1280_06095 C1280_21080
GMSSOIL9_09870 SOIL9_19460 SOIL9_24180 SOIL9_36660 SOIL9_48600 SOIL9_51520
TIMGMBLW1_17070
LRSPX52LOC_00634 PX52LOC_03581 PX52LOC_07689 PX52LOC_07706
FTJFTUN_1124 FTUN_5595 FTUN_5606 FTUN_5769 FTUN_5829 FTUN_6670
ULIETAA1_39470(cheB_2)
TSPHKIH39_06515
SACISinac_0283 Sinac_0310 Sinac_0312 Sinac_0770 Sinac_3685
PBORBSF38_02770(cheB3) BSF38_03105(cheD) BSF38_03108(cheB)
AGVOJF2_01400(cheD) OJF2_01420(cheB_1) OJF2_09540(cheB_3) OJF2_16570(cheB3) OJF2_33580(cheB_4) OJF2_40060(cheB_5)
KSTKSMBR1_2985 KSMBR1_2989(cheB)
BROCIPI25_14245 IPI25_14275
BPITBPIT_19800 BPIT_19860
JETL3J17_01335
PCORKS4_27010(cheB) KS4_36140(cheB1)
MCADPan265_17850(cheB_1) Pan265_26180(cheB_2)
PBASSMSP2_00116(cheD)
ALUSSTSP2_00014(cheB) STSP2_00015(cheD)
HBSIPV69_06665 IPV69_06680 IPV69_17870
TAERGT409_09610(cheB)
BBUBB_0415 BB_0568 BB_0606
BBZBbuZS7_0417 BbuZS7_0579 BbuZS7_0620
BBNBbuN40_0415 BbuN40_0568 BbuN40_0606
BBJBbuJD1_0415 BbuJD1_0568 BbuJD1_0606
BBURL144_02035 L144_02780 L144_02970
BGABG0418(cheB-1) BG0578(cheB-2) BG0619
BGBKK9_0425(cheB-1) KK9_0590(cheB-2) KK9_0631
BGNBgCN_0420 BgCN_0585 BgCN_0626
BGSX921_01245 X921_01440 X921_02220
BGCBLA33_01235 BLA33_01435 BLA33_02230
BAFBAPKO_0431(cheB-1) BAPKO_0598(cheB-2) BAPKO_0639
BAFZBafPKo_0417 BafPKo_0583 BafPKo_0623
BAFHBafHLJ01_0451(cheB-1) BafHLJ01_0622(cheB-2) BafHLJ01_0662
BAFTP612_02075 P612_02900 P612_03100
BAFEBAFK78_410 BAFK78_568 BAFK78_608
BBSBbiDN127_0411 BbiDN127_0570 BbiDN127_0610
BVTP613_02085 P613_02875 P613_03070
BCHIOY14_02040 OY14_02810 OY14_03005
BMAYA7X70_02045 A7X70_02830 A7X70_03025
BTUDQIA31_02560 QIA31_03340 QIA31_03535
BKUQIA22_02615 QIA22_03395 QIA22_03590(cheD)
BFFQIA19_02575 QIA19_03360 QIA19_03555(cheD)
BLUSQIA24_02740 QIA24_03530 QIA24_03725(cheD)
BAMEQIA01_02030 QIA01_02820 QIA01_03015(cheD)
BYNQIA34_02605 QIA34_03385 QIA34_03580(cheD)
BJOQIA21_02645 QIA21_03430 QIA21_03625
BSPIQIA25_02645 QIA25_03430 QIA25_03625(cheD)
BLANQIA23_02565 QIA23_03355 QIA23_03550(cheD)
BCAFQIA17_02575 QIA17_03355 QIA17_03550(cheD)
BATNQIA26_02550 QIA26_03340 QIA26_03535(cheD)
BCAZQIA18_02350 QIA18_03125 QIA18_03320(cheD)
BANDQIA45_02030 QIA45_02820 QIA45_03015(cheD)
BSINQIA41_01245 QIA41_01445 QIA41_02225
BTUBT0415 BT0568 BT0606
BHRBH0415 BH0568 BH0606
BHIL283_02020 L283_02840 L283_03030
BDUBDU_409(cheB-1) BDU_570(cheB-2) BDU_607
BREBRE_413(cheB-1) BRE_573(cheB-2) BRE_610
BCWQ7M_421 Q7M_576 Q7M_615
BMOI871_02165 I871_02970 I871_03140
BMIYRJ61_01990 RJ61_02785 RJ61_02950
BPAKX966_02050 X966_02870 X966_03060
BANEN187_01980 N187_02790 N187_02970
BTURDB313_02120 DB313_02970 DB313_03160
BMATDB723_02040 DB723_02825 DB723_03020
BCOIbcCo53_000404 bcCo53_000567 bcCo53_000602
BPURbpuSUM_000407 bpuSUM_000570 bpuSUM_000608
BOQBKFM_00410(cheB_1) BKFM_00567(cheB3) BKFM_00601(cheD)
BVWbvRMA01_000405 bvRMA01_000569 bvRMA01_000606
BFAIBOFE_02630(cheD) BOFE_02990(cheB) BOFE_04500
BNYbhYOR_000405 bhYOR_000569 bhYOR_000606
TPATP_0631
TPWTPANIC_0631(cheB)
TPPTPASS_0631(cheB)
TPUTPADAL_0631(cheB)
TPHTPChic_0631
TPOTPAMA_0631(cheB)
TPASTPSea814_000631
TPCTPECDC2_0631(cheB)
TPGTPEGAU_0631(cheB)
TPMTPESAMD_0631(cheB)
TPBTPFB_0631(cheB)
TDETDE_0648(cheB)
TSUTresu_2207
TBETrebr_0103 Trebr_0108 Trebr_0720 Trebr_1493
TPITREPR_1659 TREPR_3012
TPLTPCCA_0631(cheB)
TPAATPLL2_0631(cheB)
TPEDTPE_1473(cheB)
TPKJO40_02500
TRMJO41_10115
TPHGFUT81_01320
TRZGWP43_09725
TRCDYE49_07285
TRIDYE50_09650 DYE50_10545
TPAVHRQ91_02755
TMEDDWB79_07505
TPERIWA51_00325 IWA51_11585
TSKHRI97_10585
TRPABH09_08905
BPAAK7I13_07530 K7I13_10345 K7I13_10355
SSMSpirs_0577 Spirs_1823 Spirs_2911 Spirs_2912 Spirs_4039
STASTHERM_c01210(cheD) STHERM_c01220 STHERM_c21880
STQSpith_0109 Spith_0110 Spith_2234
SFCSpiaf_1867 Spiaf_2022 Spiaf_2678
SPEREW093_04515 EW093_04850 EW093_08925 EW093_09485
SLRL21SP2_2531 L21SP2_2532 L21SP2_3303
OCKEXM22_05375 EXM22_05400 EXM22_14835
ECULPVA46_02505
TAZTREAZ_2052
SCDSpica_0800 Spica_0945 Spica_2338 Spica_2339 Spica_2766
BHCJFL75_02915
LILLA_1252(cheB) LA_1744(cheB) LA_2428(cheD) LA_2429(cheB) LB_125(cheD)
LIELIF_A1015(cheB) LIF_A1411(cheB) LIF_A1989(cheD) LIF_A1990(cheB) LIF_B103(cheD)
LICLIC_11520(cheB) LIC_11521 LIC_12061 LIC_12455 LIC_20101(cheD)
LISLIL_11169(cheB1) LIL_11641(cheB2) LIL_11642(cheD) LIL_12192(cheB3) LIL_20112(cheD2)
LBJLBJ_0928(cheB) LBJ_1249 LBJ_1815 LBJ_1816 LBJ_4107
LBLLBL_1298 LBL_1467 LBL_1468 LBL_2105(cheB) LBL_4123
LBILEPBI_I0919(cheB1) LEPBI_I1579(cheB4) LEPBI_I1580(cheD4) LEPBI_I2391(cheB3) LEPBI_II0074(cheD)
LBFLBF_0886 LBF_1528 LBF_1529 LBF_2323(cheB) LBF_4073
LSTLSS_03014 LSS_07559 LSS_10018 LSS_10733 LSS_10738
LAJA0128_05560 A0128_09560 A0128_09710 A0128_09715 A0128_20800
LMAYDPV73_14960 DPV73_14965 DPV73_15375 DPV73_17045 DPV73_18560
LKMEFP84_01765 EFP84_01770 EFP84_16290 EFP84_20655
LWLFHG68_08950 FHG68_10920 FHG68_10925 FHG68_13470 FHG68_20090
LKBLPTSP3_g09640(cheB1_1) LPTSP3_g09670 LPTSP3_g19450(cheD1) LPTSP3_g19460(cheB3) LPTSP3_g20700(cheB) LPTSP3_g24760(cheB1_2) LPTSP3_g26300(cheB2) LPTSP3_g37280(cheD2)
LNOMAL08_06105 MAL08_10460 MAL08_10465 MAL08_10605 MAL08_18695
LKRFH602_01380 FH602_14205 FH602_15925 FH602_18615 FH602_18620
TPXTurpa_0448 Turpa_0449 Turpa_3860
BHYBHWA1_00492(cheD) BHWA1_00493(cheB) BHWA1_02169(cheB)
BHDBHYOB78_00690 BHYOB78_00695 BHYOB78_05310
BRMBmur_0087 Bmur_0088 Bmur_0985
BPOBP951000_0460(cheB) BP951000_0461(cheD) BP951000_1332(cheB)
BPJB2904_orf125 B2904_orf930(cheD) B2904_orf931(cheB)
BPIPBPP43_00715 BPP43_00720 BPP43_08405
BPWWESB_0139(cheB) WESB_1754(cheB1) WESB_1755(CheD)
BIPBint_1492(cheD) Bint_1493 Bint_2508(cheB)
BHPBHAMNSH16_00130 BHAMNSH16_00135 BHAMNSH16_05240
TAQUKDW03_00750
ABAAcid345_1528 Acid345_1770
ACAACP_0964(cheD) ACP_0968(cheB)
ACMAciX9_1076
TALBFTW19_10060 FTW19_10090
ABASACPOL_3606
EDAGWR55_06690
ADINH7849_04845 H7849_17425
ORPMOP44_13550 MOP44_17965 MOP44_26405
SUSAcid_5371 Acid_5374
PFERIRI77_01445 IRI77_01460 IRI77_19725 IRI77_20380 IRI77_28670 IRI77_30400(cheB)
THYDTTHT_0616(cheB)
SCORJ3U87_01905 J3U87_09825 J3U87_18165 J3U87_18175 J3U87_19725(cheB) J3U87_24540(cheB)
GEXGETHOR_07780(cheB2) GETHOR_19360(cheD1) GETHOR_19370(cheB1)
GEPQ9293_04675 Q9293_11430(cheD) Q9293_11435
MSILMETEAL_04780(cheB-1) METEAL_04800 METEAL_17600(cheD1) METEAL_17610(cheB3) METEAL_25570(cheB) METEAL_31440(cheB2)
MSEAMETESE_05010(cheB-1) METESE_05030(cheD) METESE_21900(cheB_1) METESE_27880(cheB_2)
HABYHLVA_02110 HLVA_06950(cheB_1) HLVA_06990(cheD) HLVA_08650(cheB_2) HLVA_13530
TAITaci_0356 Taci_1308 Taci_1311
TLITlie_0116 Tlie_0118
AMOAnamo_0287 Anamo_0290
ARAMKAR29_05530 KAR29_08510 KAR29_09785 KAR29_09800
GAUGAU_0363(cheD) GAU_0366(cheB) GAU_1339(cheB) GAU_1413(cheD) GAU_1414(cheB)
GPHGEMMAAP_02525 GEMMAAP_02540 GEMMAAP_07700 GEMMAAP_07705 GEMMAAP_15755
GGRHKW67_07250(cheB) HKW67_07255 HKW67_10795 HKW67_13370 HKW67_13385 HKW67_13600
GBAJ421_0069 J421_0154 J421_0157 J421_2238 J421_2242 J421_3063 J421_5912
TTZFHG85_01310 FHG85_06625 FHG85_07325 FHG85_07330
BLQL21SP5_01760(cheB_1) L21SP5_03112(cheB_2) L21SP5_03113(cheD)
DRCG0Q07_04935
ANFAQPE_0026 AQPE_0027
ASXCDL62_03840 CDL62_07735 CDL62_07740 CDL62_07760
ALKQM9189_00490 M9189_00510 M9189_00515
MBASALGA_0835
CPICpin_2259 Cpin_2649 Cpin_3337 Cpin_3639 Cpin_4423 Cpin_4654 Cpin_6403
CHITFW415_11625
CHIHGWR21_05250 GWR21_06825 GWR21_08645 GWR21_11565 GWR21_26565
COYHF329_22460
CFILMYF79_21565 MYF79_27985
CHFKTO58_07435 KTO58_11875 KTO58_21730
CHORMKQ68_04840 MKQ68_06955 MKQ68_07770 MKQ68_24140
CSACSIO70_21900 SIO70_23525 SIO70_28475
NKONiako_2733 Niako_2745 Niako_4315
NYNU0035_01980 U0035_22125
FLASY85_02735 SY85_13980 SY85_23065
FGGFSB75_06965
FLNFLA_2102 FLA_4074
PSEGD3H65_05225
PGINFRZ67_12675
PGOFSB84_24975
SGNSGRA_3223(cheB)
PHEPhep_4245
PEPAQ505_00715
PCMAY601_2352 AY601_4268
PSTYBFS30_05545 BFS30_22255
PGSCPT03_18335
PEJFYC62_15635
PEKFFJ24_022360
PROEH9L23_22620
PEXIZT61_08450 IZT61_13010 IZT61_16125
PMUOLOK61_14730 LOK61_17090
PRKH9N25_20630
PGJQG516_14485 QG516_23990 QG516_25215
PSNPedsa_1704 Pedsa_2588
SHGSph21_2096 Sph21_2923
SHTKO02_10675
SPHNBV902_05500
SMIZ4412673_00646(cheB)
SPSCE2P86_15115
SPHZE3D81_02855
SPHEGFH32_02890
SPDRG6053_04280
SDJNCTC13534_00715(cheB)
STHANCTC11429_00771(cheB)
SSPII6J01_11825 I6J01_21310
SMUII6J00_20915
SSIYJVX97_27660
SFAEMUK51_04960 MUK51_15205
SBAMSCB77_00800 SCB77_07820
MUPA0256_01060 A0256_18040 A0256_22350
MUCMuYL_3075 MuYL_3479
MGOTMgSA37_03054(cheB)
MUHHYN43_007975 HYN43_014005
MGKFSB76_11010 FSB76_11015 FSB76_25440
MRUBDEO27_014210
MGOSDIU38_014395
MMABHQ865_07420
MGIKGO620_003290
MDJLLH06_13930
MROBHH214_11915 HH214_11920
MJJPQO05_13165 PQO05_19840
MSABSNE25_13650
OLIFKG96_07355 FKG96_12020
SBXCA265_21640
CHUCHU_2078(cheB)
SLISlin_1032 Slin_3103 Slin_5265
SRDSD10_02840 SD10_03330 SD10_18085 SD10_21885
SPIRCWM47_28660 CWM47_30150 CWM47_35175
SPIKEXU85_10420 EXU85_14440 EXU85_25275
SPIBG8759_21935 G8759_31005
STAEHNV11_09760 HNV11_16665
SRHOHH216_06810 HH216_20960 HH216_24880
SOQLQ777_18850 LQ777_19315 LQ777_28085 LQ777_29410
SFOLH3H32_13495 H3H32_15795 H3H32_21400
CHRWKA713_06785
RHOZGXP67_14310 GXP67_14320(cheB) GXP67_15640 GXP67_16630 GXP67_16635 GXP67_22010
DFEDfer_0390 Dfer_1133 Dfer_5177 Dfer_5570
DSNHWI92_02930 HWI92_05360 HWI92_06945 HWI92_21230
DYCNFI80_05055 NFI80_06910 NFI80_11510 NFI80_22365 NFI80_25505
DFQNFI81_05415 NFI81_06405 NFI81_07325
DCNMUK70_07640 MUK70_08320 MUK70_09000 MUK70_25430
RSIRunsl_2600 Runsl_3113 Runsl_3393
RUNDR864_08815
FAEFAES_1977 FAES_3195(cheB)
FIBA6C57_13210 A6C57_23950
FLIFleli_3080
HSWHsw_2618
HYMN008_16035 N008_19720
HYDPK28_10240 PK28_15875
HYEAM218_00620 AM218_07565
HYGAUC43_15520 AUC43_18670
HYPA0257_13990 A0257_22990
HYZAXW84_00165 AXW84_11650 AXW84_18280
HNVDDQ68_13200
HYHD3Y59_05945 D3Y59_16500
HYJFHG12_16265 FHG12_20445
HQIH9L05_14870 H9L05_19435 H9L05_19440
HRSHER32_11300 HER32_18805
HBNGUY19_04955 GUY19_17445
HTSHMJ29_00400 HMJ29_15800 HMJ29_19660
HMTMTP16_13290
HTBMTX78_09630 MTX78_13210 MTX78_14465
HYKO9Z63_05625
HSKH4317_10850
HCWO3303_03815 O3303_19515
HSBMWH26_06750 MWH26_10325 MWH26_10730
HAEIMUN82_05130 MUN82_09695
HCUMUN79_01525 MUN79_09590 MUN79_17370
HVLMUN86_09455 MUN86_13530 MUN86_20345
HCFMUN80_02010 MUN80_15885 MUN80_20465
PKOPKOR_11675 PKOR_19415
PACTCA264_07600
RUFTH63_04005 TH63_08450 TH63_10145
RTIDC20_14550
RUDTH61_12210 TH61_14145
NIBGU926_01635 GU926_17995
ADDHUW48_09855
ASWUHUW51_19665
MTTFtrac_3734
MHAAQ3Y49_11845
FPFDCC35_06410 DCC35_18955
FLMMY04_1677
FLLEI427_10135
FYAKMW28_07800
FKAKM029_00360
CLITOQ292_06115 OQ292_26680 OQ292_37955
FBTD770_00325 D770_02600 D770_02990 D770_07855 D770_09430 D770_09435 D770_17155
CHKD4L85_03725(cheB) D4L85_03735 D4L85_14795
FUVJR347_00380(cheB) JR347_00830
FMMLVD15_00315 LVD15_13165 LVD15_18545(cheB) LVD15_26580 LVD15_26585
FUALVD17_03885 LVD17_22230 LVD17_23315 LVD17_26490 LVD17_26495
FLWLVD16_07650 LVD16_14450 LVD16_14455 LVD16_15435 LVD16_23290 LVD16_23525 LVD16_23530 LVD16_23985
REKN6H18_17145
RCGN7E81_00055(cheB)
PRHOPZB74_04415 PZB74_10045(cheB)
TPELP0M28_04975 P0M28_20310(cheB) P0M28_24365
FAXFUAX_27240(cheB2)
PPSVPEPS_19000 PEPS_41330(cheB)
ATKAUTU_25290(cheB2)
FPSZAMR72_00400
FJOFjoh_3351
FJGBB050_04183(cheB_2)
FCMBIW12_11455
FKIFK004_15525
FPALHYN49_09460
FMGHYN48_08980
FALBHYN59_12005
FCRHYN56_15265
FAKFUA48_09420
FFLHYN86_13200
FENJ0383_00995
FPBNLJ00_16205
FBIL0669_14630
FHUM0M44_15530
FPECQ1W71_02235
LNUN7U66_05910
FBAFIC_01715
CGNOK18_16325
CHHA0O34_20885
CIOCEQ15_08650
CHRYCEY12_01095
CPIPCJF12_06365
CHRSEAG08_00280
CHRZCO230_08890
CARHEGY05_11665
CSHAEG350_10870
CNKEG343_03640
CCAUEG346_21720
CBENEG339_19960
CGLENCTC11432_00187(cheB)
CTAINCTC12078_00338(cheB)
CLACEG342_15175
CTAK4412677_00910(cheB)
CSALNBC122_01630(cheB)
CBPEB354_09205
CNPM0D58_02120
CCAOH5J24_07410
CFAELL667_03425
CRHIKB553_05515
CORZMTP08_06885
CSUPMTP09_05145
CTURLNP04_01210
CORAN0B40_07910
CGAMPFY09_01200
CHRAF7R58_07685
CHRCQGN23_13885
CFLUODZ84_03945
CCASEIB73_05120
CANTNCTC13489_01127(cheB)
KDAEIB71_09195
KHIEG338_13055
KFAQ73A0000_00700
KAQL0B70_01750
EVAEIB75_07545
EZEKI430_04630
CBAUH1R16_02320
CRMK6119_17920(cheB) K6119_17980
OHOOweho_0152
SHYRLA303_08540 LA303_09410 LA303_10670 LA303_10675
CPHCpha266_0793
PLTPlut_1395
PROCPtc2401_01162(cheD)
RMRRmar_0772
RMGRhom172_2110
SRUSRU_2601
SRMSRM_02821(cheB)
IALIALB_2549(cheB)
MROMROS_2124
CPRVCYPRO_1896
HYAHY04AAS1_0394
HHOHydHO_0375
HYSHydSN_0386
PMXPERMA_0744
TTKTST_0652(cheB)
TMATM0408 TM0903
TMMTmari_0405 Tmari_0905
TMITHEMA_00120 THEMA_02685
TMWTHMA_0414 THMA_0925
TMQTHMB_0414 THMB_0925
TMXTHMC_0414 THMC_0925
TPTTpet_0024 Tpet_0512
TNPTnap_0024 Tnap_0200
TRQTRQ2_0024 TRQ2_0526
TNACTN_0261 CTN_1672
THQT2812B_00125 T2812B_02695
THZCELL2_00130 CELL2_02705
THRTRQ7_00120 TRQ7_02805
TLETlet_0618 Tlet_0747
TTATheth_0705 Theth_0928
PHYAJ81_00815 AJ81_07710 AJ81_10585
TMETmel_1146 Tmel_1432 Tmel_1770
TAFTHA_1451 THA_1749 THA_94
THPBG95_00295 BG95_06545 BG95_07870
THERY592_00295 Y592_06625 Y592_07955
TFEJYK00_07760 JYK00_08990
FNOFnod_0046 Fnod_0382 Fnod_0914
FPEFerpe_0181 Ferpe_1134 Ferpe_1329
FIANA23_01015 NA23_05610 NA23_06660
FRRIB67_04385 IB67_08775
OCYOSSY52_14500(cheD) OSSY52_21010(cheB)
PMOPmob_0200
MPZMarpi_0728 Marpi_1574 Marpi_2024
MARNLN42_04090 LN42_08380 LN42_10700
MAEOJRV97_04705 JRV97_05935 JRV97_09065
DTNDTL3_0271(cheB) DTL3_1600
OCSOF820_00725 OF820_01895(cheD) OF820_12000
KPFIX53_04885
ASACATHSA_0109 ATHSA_0145
CPOCOPRO5265_0295 COPRO5265_0340
DINSelin_1247 Selin_1248 Selin_1361 Selin_1678 Selin_1879
DDFDEFDS_0419 DEFDS_0701 DEFDS_1198 DEFDS_2009
DAPDacet_0172 Dacet_0173 Dacet_2722 Dacet_2849
GTLEP073_03325 EP073_03330 EP073_10210 EP073_13320
CNICalni_0931
FSIFlexsi_0764
MSCHN508_001533(cheB_2)
CABYCabys_1451(cheB) Cabys_1452(cheD) Cabys_979(cheB)
TYETHEYE_A2065
DTPJZK55_01120(cheB_1) JZK55_02420 JZK55_13640(cheB_2)
NDENIDE2352(cheB) NIDE2366(cheD) NIDE2367(cheB)
NMVNITMOv2_2136(cheB)
NIONITINOP_2291(cheD) NITINOP_2292(cheB)
NJANSJP_1940 NSJP_1961
NKFNkreftii_002589 Nkreftii_002590
NIFW02_18940(cheB) W02_18950(cheD1) W02_31190(cheB64H-2) W02_31680 W02_31960(cheB)
NTIDNFV4_03456 DNFV4_03457
NALLPP769_11845 PP769_12465 PP769_12470
NNEOPQG83_02660 PQG83_03310 PQG83_03315
LFILFML04_0251
NLIG3M70_14335(cheB) G3M70_17640
MOXDAMO_1821(cheB) DAMO_1822
MFEMefer_0639 Mefer_0641
MVUMetvu_0257 Metvu_0259
MIFMetin_0773 Metin_1353
MJHJH146_0929 JH146_0932
MMPMMP0926(cheB) MMP0928(cheD)
MMQMmarC5_0733 MmarC5_0735
MMXMmarC6_1727 MmarC6_1729
MMZMmarC7_0173 MmarC7_0175
MMDGYY_05350 GYY_05360
MMAKMMKA1_10240(cheB) MMKA1_10260(cheD)
MMAOMMOS7_10020(cheB) MMOS7_10040(cheD)
MMADMMJJ_00630(cheD) MMJJ_00650(cheB)
MVNMevan_0219 Mevan_0221
MVOMvol_0948 Mvol_0950
MOKMetok_1418 Metok_1420
METFCFE53_06145 CFE53_06155
AFUAF_1038 AF_1041
AFGAFULGI_00011340 AFULGI_00011370
APOArcpr_1372 Arcpr_1375
AVEArcve_1462 Arcve_1465
FPLFerp_1073 Ferp_1076
GACGACE_0667 GACE_0670
PHOPH0483(PH0483) PH0490(PH0490)
PABPAB1331 PAB1335
PYNPNA2_1133 PNA2_1137
PYAPYCH_15440 PYCH_15480
PYSPy04_0536 Py04_0540
PYCTQ32_01475 TQ32_01495
TKOTK0633 TK0639
TONTON_1197 TON_1201
TLTOCC_10419 OCC_10439
TNUBD01_1161 BD01_1165
TEUTEU_11685 TEU_11705
TCHCHITON_0563 CHITON_0567
TPEPA0127_00760 A0127_00785
TPIEA7C91_01420 A7C91_01440
TPRFA3L09_06155 A3L09_06180
TICFH039_10090 FH039_10110
THEMFPV09_11510 FPV09_11530
PPACPAP_04505 PAP_04525
MBAMbar_A0982 Mbar_A0985
MBYMSBRM_3512
MBWMSBRW_3736 MSBRW_3739
MBARMSBR2_3464
MBAKMSBR3_3470
MACMA_0011(cheD2) MA_0015(cheB2) MA_3064(cheD1) MA_3067(cheB1)
MMAMM_0326(cheD) MM_0329 MM_1322(cheD) MM_1326
MMAZMmTuc01_0334 MmTuc01_0337 MmTuc01_1369 MmTuc01_1373
MMJMSMAS_0972 MSMAS_0975 MSMAS_3336 MSMAS_3340
MMACMSMAC_0974 MSMAC_0977 MSMAC_3360 MSMAC_3364
MLSMSLAZ_3097
METMMSMTP_3239 MSMTP_3243
MEFMSWH1_3187 MSWH1_3191
MEQMSWHS_3396 MSWHS_3400
MSJMSSAC_2974 MSSAC_2977 MSSAC_4334 MSSAC_4338
MSZMSSIH_2612 MSSIH_2615 MSSIH_3835 MSSIH_3839
MSWMSSIT_2652 MSSIT_2655 MSSIT_3905 MSSIT_3909
MTHRMSTHT_1826 MSTHT_1830
MTHEMSTHC_1456 MSTHC_1460
MHORMSHOH_1150 MSHOH_1153 MSHOH_4085
MFZAOB57_008420
MBUMbur_0360 Mbur_0363
MELOJ7W08_07330 J7W08_07345
MEVMetev_0866 Metev_1331
MZHMzhil_0576 Mzhil_0581
MPYMpsy_2592(cheD) Mpsy_2599
MZIHWN40_09900 HWN40_09935
MMAVRE476_00600 RE476_00635
MSEBRE474_10335 RE474_10370
MHZMetho_1430 Metho_1435
MHUMhun_0109 Mhun_0111 Mhun_0887 Mhun_0952 Mhun_0988
MRTJKHC33_04720(cheB) KHC33_04745 KHC33_08755(cheB) KHC33_08945 KHC33_09275
MEMMemar_0941 Memar_0944 Memar_2125
MBGBN140_1879(cheD) BN140_1882(cheB)
MEMAMMAB1_2416(cheD) MMAB1_2419(cheB)
MCHKMchiMG62_10700(cheD) MchiMG62_10730(cheB)
MSUMOH143_11430 OH143_11445(cheB)
MRCR6Y96_08125 R6Y96_08140(cheB)
MPIMpet_2065 Mpet_2068
MENDL6E24_10715(cheB) L6E24_10730
MEFWF1737_02375 F1737_02390(cheB)
MAQERJ40_01600
MOUOU421_11525 OU421_11540(cheB)
MESBL1S32_03415 L1S32_03430(cheB)
MANQL1994_07135(cheB) L1994_07150
MBNMboo_1334 Mboo_1337
MFOMetfor_1518 Metfor_1521
MPLMpal_1330 Mpal_1854 Mpal_1857
RCILRC570(cheB) LRC573(cheD)
HALVNG_0967G(cheD) VNG_0973G(cheB)
HSLOE_2408R(cheD) OE_2416R(cheB)
HANRLJ422_03935 LJ422_03955(cheB)
HDLHALDL1_09150 HALDL1_09170
HHBHhub_2149(cheD) Hhub_2153(cheB)
HAGSJT689_05220 JT689_05240
HABOJRZ79_03720 JRZ79_03740(cheB)
HNOLT974_05605 LT974_05625
HLULT972_07540(cheB) LT972_07560
HALHHTSR_1369(cheB) HTSR_1373(cheD)
HHSRHSR6_1441(cheB) HSR6_1445(cheD)
HSUHLASF_1360(cheD) HLASF_1364(cheB)
HSFHLASA_1347(cheD) HLASA_1351(cheB)
HAHSHSRCO_1753(cheD) HSRCO_1757(cheB)
HALXM0R89_12895 M0R89_17915 M0R89_17935(cheB)
HAXZM0R88_13250 M0R88_18265 M0R88_18285(cheB)
HAYCNGM10_15535 NGM10_15555(cheB)
HAXYNGM07_04455 NGM07_04475(cheB) NGM07_13790
SALIL593_00230 L593_00250 L593_02645
SAIMK0C01_04095 K0C01_08905
HARAAArcS_1996(cheB) AArcS_2000(cheD)
HMArrnAC2192(cheD) rrnAC2204(cheB)
HHIHAH_2668(cheD) HAH_2680(cheB)
HHNHISP_13570 HISP_13630
HABSG26_05850 SG26_05910
HTABVU17_12935 BVU17_12990
HALJG9465_04345 G9465_04405
HSINKDQ40_15960 KDQ40_16010
NPHNP_2106A(cheD) NP_2174A(cheB)
NMONmlp_2688(cheB) Nmlp_3197(cheD)
HUTHuta_0943 Huta_0955
HTIHTIA_0796(cheB) HTIA_0807(cheD)
HALAHrd1104_07705 Hrd1104_07760
HASVSVXHr_0672(cheD) SVXHr_0683(cheB)
HABNHBNXHr_0652(cheD) HBNXHr_0663(cheB)
HMUHmuk_0235 Hmuk_0248
HALZE5139_04465 E5139_04530
HALLLC1Hm_2768(cheD) LC1Hm_2779(cheB)
HAZPGBQ70_04460 GBQ70_04525(cheB)
HALIBV210_10345 BV210_10395
HSNDV733_04820 DV733_04880
HDSHSR122_2679(cheD) HSR122_2688(cheB)
HRRHZS55_19530 HZS55_19575(cheB)
HPELHZS54_22730(cheB) HZS54_22775
HLTI7X12_15800(cheB) I7X12_15870
HARCHARCEL1_04660 HARCEL1_05350
SSAIN0B31_12520 N0B31_12610(cheB)
HVOHVO_1205(cheD) HVO_1224(cheB)
HMEHFX_1214(cheD) HFX_1233(cheB)
HGIABY42_05895 ABY42_05990
HALEG3A49_09225 G3A49_09320
HLSKU306_10715 KU306_10805(cheB)
HLNSVXHx_1155(ched) SVXHx_1174(cheb)
HBOHbor_20170 Hbor_20370
HAQDU484_10425 DU484_10490
HAJDU500_10670 DU500_10735
HAERDU502_07915 DU502_07980
HRAEI982_06645 EI982_06705(cheB)
HLMDV707_10065 DV707_11210
HLAHlac_2262 Hlac_2563
HALPDOS48_11375 DOS48_12960
HALBEKH57_12615 EKH57_13750(cheB)
HEZZEO776_12615(cheB) EO776_13630
HALQHrr1229_007745 Hrr1229_009460(cheB)
HSSJ7656_02640 J7656_03710(cheB)
HSAIHPS36_08000 HPS36_09030(cheB)
HAZZKI388_11160(cheB) KI388_12020
SRUBC2R22_07685 C2R22_07780
HAEhalTADL_1806 halTADL_1837
HALGHUG10_13070(cheB) HUG10_13285
HALUHUG12_02920(cheB) HUG12_04415
HMPK6T50_09440 K6T50_09650(cheB)
HREK6T36_09215 K6T36_09425
HRMK6T25_06490 K6T25_06705
HACBHbl1158_01330 Hbl1158_01535(cheB)
HTUHtur_0955 Htur_0959
HSALJMJ58_04150(cheB) JMJ58_04170 JMJ58_20005(cheB) JMJ58_20020
HAKZJ0X25_11830 J0X25_11850(cheB)
NMGNmag_2887(cheB1) Nmag_2889(cheD2) Nmag_3146(cheD1) Nmag_3150(cheB2)
HXAHalxa_2084 Halxa_2554 Halxa_2558 Halxa_3514
NATNJ7G_3525 NJ7G_3529
NPENatpe_2658 Natpe_2662
NVRFEJ81_12265 FEJ81_12285(cheB)
NPLFGF80_11910 FGF80_11930(cheB)
NAYHYG81_15440 HYG81_15460(cheB)
HALYHYG82_17685 HYG82_17705(cheB)
HJTDVR14_03270 DVR14_03290
HLOJ0X27_11525 J0X27_15335 J0X27_15355(cheB)
NGENatgr_0512 Natgr_0516 Natgr_1472 Natgr_1955
HRUHalru_1285 Halru_1289
SAWLNGM29_01930 NGM29_01950(cheB)
HALVNGM15_11535 NGM15_11555(cheB)
HLRHALLA_09320 HALLA_16550 HALLA_16560
HLCCHINAEXTREME03875 CHINAEXTREME06135 CHINAEXTREME18745 CHINAEXTREME18765
NAJB1756_02690 B1756_03240 B1756_03260 B1756_10325
NAGAArcMg_1364 AArcMg_1368 AArcMg_2542 AArcMg_2992
NANAArc1_0711 AArc1_1184 AArc1_2250 AArc1_2254
NARAQQ977_04150(cheB) QQ977_04170
NBGDV706_02770 DV706_02790
NASGCU68_10750 GCU68_10770(cheB)
HDABB347_01835 BB347_01855
MEAMMU439_00535(cheB) MU439_00555
MEAEQEN48_02115 QEN48_02135(cheB)
NINNADRNF5_0804(cheB)
NUEC5F50_07070 C5F50_07085
NZTNZOSNM25_000748
NGANgar_c10160(cheD) Ngar_c10190(cheB)
NVNNVIE_009860(cheB) NVIE_009890(cheD)
NEVNTE_02347 NTE_02350
NCVNCAV_1356(cheB) NCAV_1363(cheD)
TAHSU86_005505 SU86_005520
NIUDSQ19_00685 DSQ19_00700
NCKQVH35_04205(cheB) QVH35_04225
NDVNDEV_0998(cheB) NDEV_1004(cheD)
LOKILokiarch_16240(cheB_1) Lokiarch_29580(cheD_1) Lokiarch_32440(cheB_2) Lokiarch_32450(cheD_2)
LOBNEF87_000978 NEF87_000980
 » show all
Reference
1  [PMID:4928623]
  Authors
Kikuchi M, Hayashida H, Nakano E, Sakaguchi K.
  Title
Peptidoglutaminase. Enzymes for selective deamidation of gamma-amide of peptide-bound glutamine.
  Journal
Biochemistry 10:1222-9 (1971)
DOI:10.1021/bi00783a019
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.5.1.44
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.5.1.44
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.5.1.44
BRENDA, the Enzyme Database: 3.5.1.44
CAS: 62213-11-0

DBGET integrated database retrieval system