KEGG   ENZYME: 3.5.1.60
Entry
EC 3.5.1.60                 Enzyme                                 
Name
N-(long-chain-acyl)ethanolamine deacylase;
NAAA (gene name);
N-acylethanolamine amidohydrolase;
acylethanolamine amidase
Class
Hydrolases;
Acting on carbon-nitrogen bonds, other than peptide bonds;
In linear amides
Sysname
N-(long-chain-acyl)ethanolamine amidohydrolase
Reaction(IUBMB)
N-(long-chain-acyl)ethanolamine + H2O = a long-chain carboxylate + ethanolamine [RN:R02041]
Reaction(KEGG)
R02041
Substrate
N-(long-chain-acyl)ethanolamine [CPD:C04080];
H2O [CPD:C00001]
Product
long-chain carboxylate [CPD:C00347];
ethanolamine [CPD:C00189]
Comment
This lysosomal enzyme acts best on palmitoyl ethanolamide, with lower activity on other N-(long-chain-acyl)ethanolamines. It is only active at acidic pH. Unlike EC 3.5.1.99, fatty acid amide hydrolase, it does not act on primary amides such as oleamide, and has only a marginal activity with anandamide. The enzyme is translated as an inactive proenzyme, followed by autocatalytic cleavage into two subunits that reassociate to form an active heterodimeric complex.
History
EC 3.5.1.60 created 1989, modified 2019
Orthology
K13720  N-(long-chain-acyl)ethanolamine deacylase
Genes
HSA27163(NAAA)
PTR739402(NAAA)
PPS100995280(NAAA)
GGO101153096(NAAA)
PON100450814(NAAA)
NLE100596863(NAAA)
HMH116466825(NAAA)
MCC700991(NAAA)
MCF101867426(NAAA)
MTHB126954865
MNI105477269(NAAA)
CSAB103235819(NAAA)
CATY105576862(NAAA)
PANU101013921(NAAA)
TGE112625346(NAAA)
MLEU105529110(NAAA)
RRO104673158(NAAA)
RBB108532495(NAAA)
TFN117085466(NAAA)
PTEH111549352(NAAA)
CANG105501317(NAAA)
CJC100399529(NAAA)
SBQ101050123(NAAA)
CIMI108293439(NAAA)
CSYR103271585(NAAA)
LCAT123624735(NAAA)
PCOQ105815751(NAAA)
OGA100947663(NAAA)
MMU67111(Naaa)
MCAL110294786(Naaa)
MPAH110330802(Naaa)
RNO497009(Naaa)
MCOC116104491(Naaa)
ANU117699977(Naaa)
MUN110555429(Naaa)
CGE100769622(Naaa)
MAUA101833048(Naaa)
PROB127232269(Naaa)
PLEU114701748(Naaa)
MORG121460777(Naaa)
MFOT126506391
AAMP119816128(Naaa)
NGI103742478(Naaa)
HGL101720767(Naaa)
CPOC100714059(Naaa)
CCAN109700833(Naaa)
DORD105988583(Naaa)
DSP122106837(Naaa)
PLOP125364666(Naaa)
MMMA107153633(Naaa)
OCU100341112
OPI101532808(NAAA)
TUP102471067(NAAA)
GVR103586153(NAAA)
VVP112915592(NAAA)
VLG121493427(NAAA)
NPO129501817(NAAA)
AML100465992(NAAA)
UMR103665399(NAAA)
UAH113263259(NAAA)
UAR123787221(NAAA)
ELK111149067
LLV125093854
MPUF106007225(NAAA)
MNP132007234(NAAA)
MLK131822867(NAAA)
NVS122889451(NAAA)
ORO101380990(NAAA)
EJU114206755(NAAA)
ZCA113925065(NAAA)
MLX118010438(NAAA)
NSU110591434(NAAA)
LWW102743116(NAAA)
FCA101091867(NAAA)
PYU121034118(NAAA)
PCOO112858142(NAAA)
PBG122478780(NAAA)
LRUF124520574
PTG102969278(NAAA)
PPAD109277513(NAAA)
PUC125922830
AJU106981990
HHV120231097(NAAA)
BTA515375(NAAA)
BOM102265385(NAAA)
BIU109560592(NAAA)
BBUB102392013(NAAA)
BBIS104987297(NAAA)
CHX102185352(NAAA)
OAS101105252(NAAA)
BTAX128049855(NAAA)
ODA120861456(NAAA)
CCAD122428396(NAAA)
MBEZ129561635(NAAA)
SSC100521735(NAAA)
CFR102512331(NAAA)
CBAI105080367(NAAA)
CDK105091492(NAAA)
VPC102532402(NAAA)
BACU102999560(NAAA)
LVE103074873(NAAA)
OOR101290237(NAAA)
DLE111187545(NAAA)
PCAD102975801(NAAA)
PSIU116754210(NAAA)
NASI112405637(NAAA)
ECB100057831(NAAA)
EPZ103562223(NAAA)
EAI106846597(NAAA)
MYB102245046(NAAA)
MYD102774621(NAAA)
MMYO118670027(NAAA)
MLF102429648(NAAA)
MNA107532992(NAAA)
PKL118705114(NAAA)
EFUS103288008(NAAA)
HAI109371160(NAAA)
DRO112321819(NAAA)
SHON118990373(NAAA)
AJM119052805(NAAA)
PDIC114492728(NAAA)
PHAS123831335(NAAA)
MMF118633243(NAAA)
RFQ117022539(NAAA)
PPAM129085342(NAAA)
PALE102881438(NAAA)
PGIG120588222(NAAA)
PVP105292420(NAAA)
RAY107516370(NAAA)
MJV108401469(NAAA)
TOD119260782(NAAA)
SARA101542880(NAAA)
TMU101359649
ETF101653653(NAAA)
DNM101434271(NAAA)
MDO100024418 100024438(NAAA)
GAS123251099(NAAA) 123252185
SHR100924429(NAAA)
AFZ127540119
PCW110209778(NAAA) 110209855
OAA103170574(NAAA)
GGA422641(NAAA)
PCOC116231170(NAAA)
MGP100543714(NAAA)
CJO107313353(NAAA)
TPAI128080762(NAAA)
LMUT125691543(NAAA)
NMEL110398291(NAAA)
APLA101804788(NAAA)
ACYG106043962(NAAA)
CATA118243121(NAAA)
AFUL116488564(NAAA)
TGU100223326(NAAA)
LSR110470147(NAAA)
SCAN103823428(NAAA)
PMOA120498806(NAAA)
OTC121348194(NAAA)
PRUF121349358(NAAA)
GFR102034425(NAAA)
FAB101814088(NAAA)
OMA130252911(NAAA)
PHI102105273(NAAA)
PMAJ107202776(NAAA)
CCAE111929446(NAAA)
CCW104696818(NAAA)
CBRC103618962(NAAA)
ETL114060040(NAAA)
ZAB102074239(NAAA)
ACHL103801684(NAAA)
SVG106858314(NAAA)
MMEA130581761(NAAA)
HRT120753314(NAAA)
FPG101924134(NAAA)
FCH102049864(NAAA)
CLV102090769(NAAA)
EGZ104125164(NAAA)
NNI104023372(NAAA)
PCRI104033962(NAAA)
PLET104627307(NAAA)
EHS104506344(NAAA)
PCAO104042544(NAAA)
ACUN113479818(NAAA)
TALA104363090(NAAA)
PADL103916946(NAAA)
AFOR103906711(NAAA)
ACHC115344494(NAAA)
HALD104313870(NAAA)
HLE104836770(NAAA)
AGEN126045047
GCL127015705
CSTI104549856(NAAA)
CMAC104480656(NAAA)
MUI104542039(NAAA)
BREG104639565(NAAA)
GSTE104263180(NAAA)
LDI104342756(NAAA)
OHA104330334(NAAA)
NNT104404995(NAAA)
SHAB115610656(NAAA)
DPUB104296176(NAAA)
PGUU104457984(NAAA)
ACAR104527170(NAAA)
CPEA104398411(NAAA)
AVIT104270847(NAAA)
CVF104287751(NAAA)
RTD128909915(NAAA)
CUCA104063864(NAAA)
TEO104380001(NAAA)
BRHI104498629(NAAA)
AAM106492110(NAAA)
AROW112977639(NAAA)
NPD112950279(NAAA)
TGT104566216(NAAA)
DNE112985122(NAAA)
SCAM104152093(NAAA)
ASN102376823(NAAA)
AMJ106736764(NAAA)
CPOO109309479(NAAA)
GGN109301276(NAAA)
PSS102448607(NAAA)
CMY102939313(NAAA)
CCAY125635848(NAAA)
DCC119854531(NAAA)
CPIC101932081(NAAA)
TST117878469(NAAA)
CABI116817702(NAAA)
MRV120405592(NAAA)
ACS100558214(naaa)
ASAO132777072(NAAA)
PVT110085256(NAAA)
SUND121930662(NAAA)
PBI103054033(NAAA)
PMUR107291178(NAAA)
CTIG120311142(NAAA)
TSR106552632(NAAA)
PGUT117673702(NAAA)
APRI131203353(NAAA)
PTEX113447128(NAAA)
NSS113417866(NAAA)
VKO123022623(NAAA)
PMUA114604572(NAAA)
PRAF128421503 128421504
ZVI118079082 118079083
HCG128326345(NAAA)
STOW125425161(NAAA)
EMC129336609(NAAA)
XLA379721(naaal.L) 447407(naaa.L)
XTR105945457 448239(naaa)
NPR108784678 108784693
RTEM120916545 120916550
BBUF120989695(NAAA)
BGAR122944875(NAAA)
MUO115458875 115461084(NAAA)
GSH117358008(NAAA)
SRX107720262(naaa)
SANH107699746 107703218
SGH107587498(naaa)
CCAR109056132 109087861 109091043 109096511
CAUA113049647 113080901
CGIB127958216 127998243
PTET122346078
LROH127165199
OMC131540246
PPRM120470030
RKG130072404
MAMB125267549
CIDE127513400
MASI127431010
TROS130545837
TDW130418927
MANU129441056
IPU108255927
IFU128599213
PHYP113537102(naaa)
SMEO124380789 124380790
TFD113637652
TVC132855075
AMEX103047558(naaa)
CMAO118827121
EEE113572914(naaa)
CHAR116221052
TRU101063012(naaa)
TFS130524859
TNGGSTEN00014088G001
LCO104921975(naaa)
NCC104959415(naaa)
TBEN117475449
CGOB115008787(naaa)
PGEO117447313
GACU117543765
ELY117257505
EFO125892027
PLEP121960955
SLUC116036368
ECRA117942926
ESP116687333(naaa)
PFLV114554381(naaa)
GAT120835204
PPUG119229679
AFB129106009
CLUM117730264
MSAM119886685
SCHU122865834
CUD121507025
ALAT119021181
MZE101470207(naaa)
ONL100691345(naaa)
OAU116314867
OLA101155680(naaa)
OML112145699
XMA102226574 102226831
XCO114135893 114135916
XHE116709961 116710885
PRET103465513 103465514
PFOR103147313 103147343
PLAI106963034 106963035
PMEI106928993 106929004
GAF122833719 122833720
CVG107082339 107095639(naaa)
CTUL119786643 119790775
GMU124856925 124856926 124857233
NFU107385793(naaa)
KMR108244379
ALIM106527167(naaa)
NWH119412159
AOCE111569668(naaa)
MCEP125006510
CSEM103386497(naaa)
POV109629030(naaa)
SSEN122768770
HHIP117762139
HSP118104872
LCF108885561
SDU111221749(naaa)
SLAL111653197(naaa)
XGL120806933
HCQ109521580(naaa)
SSCV125976808
SBIA133507722
PEE133408605
BPEC110170244(naaa)
MALB109956131(naaa)
BSPL114855579
SJO128356071
SASA106585383 106585736
STRU115164765(naaa)
OTW112232833
OMY110525438
OGO124034485
ONE115111400(naaa)
OKI109877263(naaa)
OKE118393003
SALP111974533(naaa)
SNH120055593
CCLU121584661
ELS105014691(naaa)
SFM108921819(naaa)
PKI111839351 111839373 111839374
LOC102694787(naaa)
PSPA121301472
ARUT117408605 117963630
PSEX120527406
LCM102360848 102360954
CMK103180903
RTP109918585
CPLA122552757
HOC132816380
LERI129699792
PMRN116942793(NAAA)
LRJ133342834(NAAA)
BFO118424906
BBEL109471119
CIN100185070 100187409
SCLV120339486 120342616 120343018 120343494 120343495
SPU577060
LPIC129259097
APLC110981512
AJC117113467
SKO102805521 102805630 102808278
PMEO129583317
CELCELE_Y55D5A.3(Y55D5A.3)
CBRCBG_00476
CRQGCK72_010858
NAINECAME_14852
BMYBM_BM6843(Bm6843)
LOALOAG_08591
LGILOTGIDRAFT_169146 LOTGIDRAFT_84289
PVUL126827845 126828231
PCAN112561225
GAE121369748 121370541 121372582 121377994
HRF124139796 124152087
HRJ124290647 124291331
CRG105345837
CVN111103450
CANU128182687
OED125673770
MYI110457963
PMAX117327420
MCAF127736514
MMER123551808 123551809
RPHI132720535 132724057
DPOL127853696
LAK106163989 106180223
NVE5514668
EPA110253589
ATEN116296810
ADF107355234
AMIL114977594
PDAM113677086
SPIS111341997
DGT114516173
XEN124444639
HMG100204264
AQU100632037 100638703 100641855 105315877
MPPMICPUCDRAFT_19562(JGI:MicpuC2_19562)
MBRMONBRDRAFT_1488 MONBRDRAFT_5578
SREPTSG_05656 PTSG_05669
ACANACA1_266140
TETTTHERM_00213580 TTHERM_00657610
PTMGSPATT00004243001 GSPATT00004244001 GSPATT00006883001 GSPATT00028435001 GSPATT00035774001 GSPATT00035775001
SMINv1.2.000929.t1(symbB.v1.2.000929.t1) v1.2.007250.t1(symbB.v1.2.007250.t1)
 » show all
Reference
1  [PMID:11463796]
  Authors
Ueda N, Yamanaka K, Yamamoto S
  Title
Purification and characterization of an acid amidase selective for N-palmitoylethanolamine, a putative endogenous anti-inflammatory substance.
  Journal
J Biol Chem 276:35552-7 (2001)
DOI:10.1074/jbc.M106261200
Reference
2  [PMID:10431820]
  Authors
Ueda N, Yamanaka K, Terasawa Y, Yamamoto S
  Title
An acid amidase hydrolyzing anandamide as an endogenous ligand for cannabinoid receptors.
  Journal
FEBS Lett 454:267-70 (1999)
DOI:10.1016/s0014-5793(99)00820-0
Reference
3  [PMID:22040171]
  Authors
West JM, Zvonok N, Whitten KM, Wood JT, Makriyannis A
  Title
Mass spectrometric characterization of human N-acylethanolamine-hydrolyzing acid  amidase.
  Journal
J Proteome Res 11:972-81 (2012)
DOI:10.1021/pr200735a
Reference
4  [PMID:17980170]
  Authors
Zhao LY, Tsuboi K, Okamoto Y, Nagahata S, Ueda N
  Title
Proteolytic activation and glycosylation of N-acylethanolamine-hydrolyzing acid amidase, a lysosomal enzyme involved in the endocannabinoid metabolism.
  Journal
Biochim Biophys Acta 1771:1397-405 (2007)
DOI:10.1016/j.bbalip.2007.10.002
  Sequence
[hsa:27163]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.5.1.60
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.5.1.60
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.5.1.60
BRENDA, the Enzyme Database: 3.5.1.60
CAS: 99283-61-1

DBGET integrated database retrieval system