KEGG   ENZYME: 3.5.2.9Help
Entry
EC 3.5.2.9                  Enzyme                                 

Name
5-oxoprolinase (ATP-hydrolysing);
pyroglutamase (ATP-hydrolysing);
oxoprolinase;
pyroglutamase;
5-oxoprolinase;
pyroglutamate hydrolase;
pyroglutamic hydrolase;
L-pyroglutamate hydrolase;
5-oxo-L-prolinase;
pyroglutamase
Class
Hydrolases;
Acting on carbon-nitrogen bonds, other than peptide bonds;
In cyclic amides
BRITE hierarchy
Sysname
5-oxo-L-proline amidohydrolase (ATP-hydrolysing)
Reaction(IUBMB)
ATP + 5-oxo-L-proline + 2 H2O = ADP + phosphate + L-glutamate [RN:R00251]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
5-oxo-L-proline [CPD:C01879];
H2O [CPD:C00001]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
L-glutamate [CPD:C00025]
History
EC 3.5.2.9 created 1976
Pathway
ec00480  Glutathione metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K01469  5-oxoprolinase (ATP-hydrolysing)
Genes
HSA: 26873(OPLAH)
PTR: 101057616(OPLAH)
PPS: 100968140(OPLAH)
GGO: 101132082(OPLAH)
PON: 100446356(OPLAH)
NLE: 100605871(OPLAH)
MCC: 100429474(OPLAH)
MCF: 102141374(OPLAH)
CSAB: 103237600(OPLAH)
RRO: 104659116 104671708(OPLAH)
RBB: 108536541(OPLAH)
CJC: 100404839(OPLAH)
SBQ: 101043938(OPLAH)
MMU: 75475(Oplah)
RNO: 116684(Oplah)
CGE: 100752451(Oplah)
NGI: 103735268(Oplah)
HGL: 101702464(Oplah)
CCAN: 109690800(Oplah)
TUP: 102494232(OPLAH)
CFA: 482085(OPLAH)
AML: 100474045(OPLAH)
UMR: 103656703(OPLAH)
ORO: 101363220(OPLAH)
FCA: 101100620(OPLAH)
PTG: 102954864(OPLAH)
AJU: 106965406(OPLAH)
BTA: 408006(OPLAH)
BOM: 102275523(OPLAH)
BIU: 109568349(OPLAH)
PHD: 102330811(OPLAH)
CHX: 102180237(OPLAH)
OAS: 101110684(OPLAH)
SSC: 100515137(OPLAH)
CFR: 102503870(OPLAH) 102507859
CDK: 105105011(OPLAH)
BACU: 103001231(OPLAH)
LVE: 103082978(OPLAH)
OOR: 101274316(OPLAH)
ECB: 100147456(OPLAH)
EPZ: 103560799(OPLAH)
EAI: 106841869(OPLAH)
MYB: 102261173(OPLAH)
MYD: 102771966(OPLAH)
HAI: 109375051(OPLAH)
RSS: 109434938(OPLAH) 109440744
PALE: 102886743(OPLAH)
LAV: 100671900 111748851(OPLAH)
TMU: 101358267
MDO: 100017596(OPLAH)
SHR: 100922788(OPLAH)
OAA: 100092416(OPLAH)
CJO: 107307733(OPLAH)
PHI: 102103346(OPLAH) 102114209
FPG: 101916753(OPLAH)
FCH: 102047983(OPLAH)
ASN: 102375313(OPLAH)
AMJ: 102558727(OPLAH) 106738826
CPIC: 101945089(OPLAH)
ACS: 103281439(oplah) 103282135
PVT: 110084803(OPLAH)
PBI: 103051317(OPLAH)
GJA: 107115295(OPLAH)
XLA: 108719484
XTR: 780345(oplah)
NPR: 108801344(OPLAH)
DRE: 100151110(oplah)
SGH: 107551839(oplah)
IPU: 108273810(oplah)
AMEX: 103042964(oplah)
TRU: 101064768(oplah)
LCO: 109142079(oplah)
MZE: 101475522(oplah)
OLA: 101169497(oplah)
XMA: 102226682(oplah)
PRET: 103482438(oplah)
NFU: 107382963(oplah)
KMR: 108243175(oplah)
CSEM: 103376969(oplah)
LCF: 108894453(oplah)
SDU: 111237224(oplah)
HCQ: 109512003(oplah)
BPEC: 110160972(oplah)
MALB: 109965522(oplah)
SASA: 106579552(oplah) 106579567
ELS: 105019570(oplah)
SFM: 108927571(oplah)
LCM: 102366210(OPLAH)
CMK: 103172667 103179687(oplah)
CIN: 100176159
SPU: 589767(oplah)
APLC: 110986079
DME: Dmel_CG4752(CG4752)
DER: 6546700
DPE: 6592401
DSI: Dsimw501_GD11673(Dsim_GD11673)
DWI: 6639938
MDE: 101901672
AAG: 5564314
AME: 725665
BIM: 100745048
BTER: 100650680
SOC: 105192804
AEC: 105149862
ACEP: 105621536
PBAR: 105425292
HST: 105182556
DQU: 106746372
CFO: 105258026
LHU: 105668477
PGC: 109855855
PCF: 106793452
NVI: 100119512
MDL: 103568952
TCA: 658884
DPA: 109544140
NVL: 108560536
BMOR: 101745413
HAW: 110381730
PXY: 105380787
API: 100163103
CLEC: 106661053
ZNE: 110828027
FCD: 110844952
TUT: 107366999
CEL: CELE_Y38F2AR.12(Y38F2AR.12)
CBR: CBG16813
CRG: 105339426
MYI: 110446313
AQU: 100637965
ATH: AT5G37830(OXP1)
CRB: 17877478
BRP: 103850096
BOE: 106299942
THJ: 104823845
CPAP: 110816212
CIT: 102616108
TCC: 18608444
GRA: 105794991
EGR: 104418662
GMX: 100817414
VRA: 106775849
VAR: 108322212
CCAJ: 109805176
CAM: 101508374
LJA: Lj4g3v0365720.1(Lj4g3v0365720.1) Lj4g3v0365720.2(Lj4g3v0365720.2)
FVE: 101295946
PPER: 18787387
PMUM: 103331284
PAVI: 110759826
MDM: 103410030
PXB: 103951691
ZJU: 107432701
CSV: 101208623
CMO: 103497767
MCHA: 111013351
CMAX: 111479649
CMOS: 111431917
CPEP: 111790167
RCU: 8279587
JCU: 105642434
HBR: 110672318
POP: 7493539
JRE: 109020112
VVI: 100252923
SLY: 101246654
SPEN: 107031363
SOT: 102582244
CANN: 107842984
NSY: 104235860
NTO: 104105003
INI: 109178974
SIND: 105158770
OEU: 111382285
HAN: 110886525
LSV: 111913051
CCAV: 112509586
DCR: 108204478
BVG: 104899516
SOE: 110793468
NNU: 104599210
OSA: 9270353
DOSA: Os01t0966000-01(Os01g0966000)
OBR: 102705845
BDI: 104583686
ATS: 109741045(LOC109741045)
SBI: 8062900
ZMA: 103637109
PDA: 103701959
EGU: 105056319
MUS: 103996908
DCT: 110101391
PEQ: 110021443
AOF: 109823042
PPP: 112272639
APRO: F751_3714
SCE: YKL215C(OXP1)
ERC: Ecym_6035
KMX: KLMA_10012 KLMA_40007(OXP1) KLMA_40018(OXP1)
NDI: NDAI_0D00770(NDAI0D00770)
TPF: TPHA_0F03670(TPHA0F03670)
TBL: TBLA_0A00620(TBLA0A00620)
TDL: TDEL_0D00250(TDEL0D00250)
KAF: KAFR_0E00160(KAFR0E00160)
PIC: PICST_29736(HYU1.2) PICST_81320(HYU1.1) PICST_86944(HYU1.3)
CAL: CAALFM_C202990CA(HYU1)
CAUR: QG37_01081
SLB: AWJ20_3440(OXP1)
NCR: NCU04569
NTE: NEUTE1DRAFT58611(NEUTE1DRAFT_58611)
MGR: MGG_00771
BFU: BCIN_04g01040(Bcoxp1)
MBE: MBM_07985
ANG: ANI_1_1666074(An08g01320) ANI_1_408054(An06g00660) ANI_1_684114(An13g02080)
ABE: ARB_07671
TVE: TRV_07520
ABP: AGABI1DRAFT115186(AGABI1DRAFT_115186) AGABI1DRAFT125403(AGABI1DRAFT_125403) AGABI1DRAFT78768(AGABI1DRAFT_78768)
ABV: AGABI2DRAFT195315(AGABI2DRAFT_195315) AGABI2DRAFT211572(AGABI2DRAFT_211572) AGABI2DRAFT65033(AGABI2DRAFT_65033)
MGL: MGL_0841
DDI: DDB_G0284953(oplah)
DFA: DFA_02881
SPAR: SPRG_02146
TCR: 509803.40
PAT: Patl_3814
GPS: C427_0368
LCD: clem_01290(apc3)
LLG: 44548918_02545(acxA)
TMC: LMI_1564(Oplah)
MAH: MEALZ_2620(OPLAH)
MMAI: sS8_3228
TIG: THII_1943
NOC: Noc_0378
NHL: Nhal_0422
NWA: Nwat_2725
HHA: Hhal_0734
TKM: TK90_1841
TVR: TVD_09550
GAI: IMCC3135_03205(apc3_2)
HCH: HCH_06431
TOL: TOL_2845
REH: H16_B2440(hyuAB)
CGD: CR3_1516(oplAH)
BVE: AK36_4667
BCJ: BCAM0578
BCEN: DM39_4583
BCEW: DM40_3640
BCEO: I35_4473
BAM: Bamb_5284
BMU: Bmul_5123
BMK: DM80_4301
BMUL: NP80_3594
BCT: GEM_5183
BCED: DM42_4512
BDL: AK34_4836
BCON: NL30_22905
BUB: BW23_4296
BLAT: WK25_20790
BTEI: WS51_01480
BSEM: WJ12_22890
BPSL: WS57_10960
BMEC: WJ16_21900
BSTG: WT74_21920
BGO: BM43_6542
BUK: MYA_3718
BXE: Bxe_C0004
BXB: DR64_8420
BPH: Bphy_2362
PPNO: DA70_17385
PPNM: LV28_13400
PPUL: RO07_07355
PSPU: NA29_03230
PAPI: SG18_07750
BPE: BP1895(oplaH)
BPC: BPTD_1867(oplaH)
BPER: BN118_1851(oplaH)
BPET: B1917_1686(oplaH)
BPEU: Q425_17490(oplaH)
BPA: BPP3012(oplaH)
BPAR: BN117_2712(oplaH)
BBR: BB2978(oplaH)
BBM: BN115_2170(oplaH)
BBH: BN112_0780(oplaH)
BBX: BBS798_2807(oplaH)
BPT: Bpet2239(oplAH)
BHZ: ACR54_02202(apc3_2)
BTRM: SAMEA390648703162(oplAH)
AXX: ERS451415_02668(acxA_2)
PUT: PT7_1619
AMIM: MIM_c38130
ODI: ODI_R0333
POL: Bpro_1781
PNA: Pnap_1517
AAV: Aave_3295
AJS: Ajs_2480
AAA: Acav_1960
VEI: Veis_2907
DAC: Daci_4976
RTA: Rta_13560
LIM: L103DPR2_01263(apc3_1)
LIH: L63ED372_00746(apc3_1)
HYB: Q5W_06445
MPT: Mpe_A2968
JAG: GJA_2403
LCH: Lcho_2123
TIN: Tint_0877
THI: THI_1130(Oplah)
RGE: RGE_39170
NIS: NIS_1772
SUN: SUN_0861
DSF: UWK_00895
DAL: Dalk_4188
SCL: sce4077(oplaH)
HOH: Hoch_6440
MLO: mlr1573
AMIH: CO731_00616(apc3_4) CO731_00617(apc3_5) CO731_05504(apc3_7)
PLA: Plav_2407
RBS: RHODOSMS8_01914(apc3)
SME: SM_b20023
SMI: BN406_05110(OPLAH)
SMER: DU99_25580
SMD: Smed_4106
RLE: RL2446(hyuA1)
RHL: LPU83_pLPU83d0215(OXP1)
RHT: NT26_3976(Oplah)
NGL: RG1141_CH41570(oplA)
NGG: RG540_CH42090(oplA)
BME: BMEII0602
BMEL: DK63_2644
BMEE: DK62_2758
BMF: BAB2_0559
BABO: DK55_2537
BABR: DO74_2952
BABT: DK49_2702
BABB: DK48_2154
BABU: DK53_2540
BABS: DK51_3123
BABC: DO78_2518
BMS: BRA0681
BSZ: DK67_2648
BOV: BOV_A0637
BCAR: DK60_2383
BCAS: DA85_13730
BMR: BMI_II676
BPP: BPI_II736
BPV: DK65_2955
OAN: Oant_3807
OAH: DR92_2685
VGO: GJW-30_1_02448(apc3_5)
AZC: AZC_0168
MCG: GL4_1556
HDI: HDIA_2195(apc3_2)
RBM: TEF_14180
CCR: CC_2369
CAK: Caul_3625
CSE: Cseg_3163
PZU: PHZ_c0802
JAN: Jann_2566
PSF: PSE_4301
OTM: OSB_17940(apc3_2) OSB_28120(apc3_3)
RSU: NHU_00507(oplaH) NHU_02238
RMM: ROSMUCSMR3_02053(apc3)
SMAZ: LH19_16100
SGI: SGRAN_3484(oplaH)
SWI: Swit_4343
SSAN: NX02_01160
SSY: SLG_36780
ELI: ELI_09260
AAY: WYH_02976(apc3)
ADO: A6F68_00948(apc3)
RCE: RC1_0628
MGY: MGMSRv2__3586(oplaH)
MGRY: MSR1_27190(apc3)
TMO: TMO_c0259
TXI: TH3_15645
MAGQ: MGMAQ_1707
MGM: Mmc1_1513
MTU: Rv0266c(oplA)
MRA: MRA_0274(oplA)
MTUR: CFBS_0283(oplA)
MTO: MTCTRI2_0271(oplA)
MTD: UDA_0266c(oplA)
MTN: ERDMAN_0294(oplA)
MTUB: MT7199_0271(oplA)
MTUC: J113_01885
MTUE: J114_01440
MTUL: TBHG_00266
MTUT: HKBT1_0283(oplA)
MTUU: HKBT2_0283(oplA)
MTQ: HKBS1_0283(oplA)
MBO: BQ2027_MB0272C(oplA)
MBB: BCG_0304c(oplA)
MBT: JTY_0273(oplA)
MBM: BCGMEX_0273c(oplA)
MBX: BCGT_0030
MAF: MAF_02670(oplA)
MMIC: RN08_0298
MCE: MCAN_02731(oplA)
MCQ: BN44_10305(oplA)
MCV: BN43_10300(oplA)
MCX: BN42_10312(oplA)
MCZ: BN45_10292(oplA)
MHAD: B586_14210
MJD: JDM601_0251(oplA)
MTER: 4434518_00235(oplA)
CTER: A606_01050
SGR: SGR_6121
SGB: WQO_04825
SCT: SCAT_0740(Oplah)
SFA: Sfla_5462
SBH: SBI_01069
SHY: SHJG_2818
SVE: SVEN_1000
SALS: SLNWT_6539
STRP: F750_1151
SFI: SFUL_930
SALU: DC74_1710
SALL: SAZ_09075
STRE: GZL_07441
SLD: T261_7174
STRM: M444_02325
SRW: TUE45_01800(apc3)
SMAL: SMALA_0705
SLAU: SLA_0913
SFK: KY5_1131c
TCU: Tcur_1518
SYN: slr0697
SYY: SYNGTS_2766(slr0697)
SYT: SYNGTI_2765(slr0697)
SYS: SYNPCCN_2764(slr0697)
SYQ: SYNPCCP_2764(slr0697)
SYC: syc1715_c
SYG: sync_2245(oplaH)
SYP: SYNPCC7002_A2513(hyuA)
SYND: KR52_08240
SYH: Syncc8109_1031(oplaH)
TEL: tlr2171
LET: O77CONTIG1_02494(apc3)
HHG: XM38_022950(hyuA)
PMT: PMT_0308
AMR: AM1_3837
MAR: MAE_08800
CYL: AA637_15175(oplaH)
CYT: cce_2075
TER: Tery_1019
ANA: all4970
AVA: Ava_2246
CALH: IJ00_12325
NSP: BMF81_02578(apc3)
CTHE: Chro_5018
RBA: RB8038(OPLAH)
PSL: Psta_2151
PIR: VN12_19225(apc3)
PLM: Plim_2569
PLS: VT03_29825(acxA)
DFE: Dfer_4282
SLI: Slin_0738
FAE: FAES_5443
PLT: Plut_0999
MAC: MA_2300(oplAH)
MBAR: MSBR2_0503
MBAK: MSBR3_0749
MMA: MM_2912
MMAC: MSMAC_1313
METM: MSMTP_1666
MTHE: MSTHC_0011
MTHR: MSTHT_0709
MHOR: MSHOH_2313
MBU: Mbur_2177
MMET: MCMEM_0354
MMH: Mmah_0359
MPY: Mpsy_1585(oplAH)
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:5289242]
  Authors
Van der Werf P, Orlowski M, Meister A.
  Title
Enzymatic conversion of 5-oxo-L-proline (L-pyrrolidone carboxylate) to L-glutamate coupled with cleavage of adenosine triphosphate to adenosine diphosphate, a reaction in the  -glutamyl cycle.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 68:2982-5 (1971)
DOI:10.1073/pnas.68.12.2982
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.5.2.9
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.5.2.9
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.5.2.9
BRENDA, the Enzyme Database: 3.5.2.9
CAS: 9075-46-1

DBGET integrated database retrieval system