KEGG   ENZYME: 3.6.3.21Help
Entry
EC 3.6.3.21                 Enzyme                                 

Name
polar-amino-acid-transporting ATPase;
histidine permease
Class
Hydrolases;
Acting on acid anhydrides;
Acting on acid anhydrides to catalyse transmembrane movement of substances
BRITE hierarchy
Sysname
ATP phosphohydrolase (polar-amino-acid-importing)
Reaction(IUBMB)
ATP + H2O + polar amino acidout = ADP + phosphate + polar amino acidin [RN:R00086]
Reaction(KEGG)
Substrate
ATP [CPD:C00002];
H2O [CPD:C00001];
polar amino acid
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
polar amino acid
Comment
ABC-type (ATP-binding cassette-type) ATPase, characterized by the presence of two similar ATP-binding domains. Does not undergo phosphorylation during the transport process. Comprises bacterial enzymes that import His, Arg, Lys, Glu, Gln, Asp, ornithine, octopine and nopaline.
History
EC 3.6.3.21 created 2000
Orthology
K02028  polar amino acid transport system ATP-binding protein
K10017  histidine transport system ATP-binding protein
Genes
ECO: b2306(hisP)
ECJ: JW2303(hisP)
ECD: ECDH10B_2468(hisP)
EBW: BWG_2080(hisP)
ECOK: ECMDS42_1877(hisP)
ECE: Z3568(hisP)
ECS: ECs3190
ECF: ECH74115_3446(hisP)
ETW: ECSP_3181(hisP)
ELX: CDCO157_2954
EOJ: ECO26_3294(hisP)
EOI: ECO111_3054(hisP)
EOH: ECO103_2770(hisP)
ECG: E2348C_2446(hisP)
EOK: G2583_2843(hisP)
ECC: c2848(hisP)
ECP: ECP_2345
ECI: UTI89_C2590(hisP)
ECV: APECO1_4258(hisP)
ECX: EcHS_A2456(hisP)
ECW: EcE24377A_2600(hisP)
ECM: EcSMS35_2462(hisP)
ECY: ECSE_2615
ECR: ECIAI1_2382(hisP)
ECQ: ECED1_2770(hisP)
ECK: EC55989_2550(hisP)
ECT: ECIAI39_2455(hisP)
EOC: CE10_2691(hisP)
EUM: ECUMN_2646(hisP)
ECZ: ECS88_2453(hisP)
ELO: EC042_2547(hisP)
ELH: ETEC_2442
ESE: ECSF_2182
ESO: O3O_17670
ESM: O3M_07915
ESL: O3K_07965
EBR: ECB_02231(hisP)
EBD: ECBD_1353
EKF: KO11_11165(hisP)
EAB: ECABU_c26380(hisP)
EDJ: ECDH1ME8569_2244(hisP)
EIH: ECOK1_2539(hisP)
ENA: ECNA114_2396(hisP)
ELW: ECW_m2495(hisP)
ELL: WFL_12215(hisP)
ELC: i14_2646(hisP)
ELD: i02_2646(hisP)
ELP: P12B_c2399(hisP)
EBL: ECD_02231(hisP)
EBE: B21_02191(hisP)
ELF: LF82_1008(hisP)
ECOL: LY180_11950(glnQ)
ECOI: ECOPMV1_02465(hisP)
ECOJ: P423_12865(glnQ)
ECOO: ECRM13514_3063(hisP)
ECOH: ECRM13516_3007(hisP)
ECOS: EC958_2641(hisP)
EFE: EFER_0857(hisP) EFER_2811
EAL: EAKF1_ch3667(hisP)
STY: STY1436 STY2581(hisP)
STT: t0513(hisP) t1538
STM: STM1635 STM2351(hisP)
SPT: SPA0513(hisP)
SEK: SSPA0477
SEI: SPC_1356(hisP) SPC_2100
SEC: SCH_1630(gltL) SCH_2352(hisP)
SED: SeD_A1705 SeD_A2701(hisP)
SEG: SG1484 SG2380(hisP)
SEL: SPUL_0535(hisP) SPUL_1451
SEGA: SPUCDC_0535(hisP)
SET: SEN1418 SEN2333(hisP)
SEEP: I137_02465(glnQ) I137_06550
SENE: IA1_08100 IA1_11720(glnQ)
SBG: SBG_1469 SBG_2137(hisP)
SFL: SF2382(hisP)
SFX: S2517(hisP)
SFV: SFV_2373(hisP)
SFE: SFxv_2627(hisP)
SFN: SFy_3387
SFS: SFyv_3461
SFT: NCTC1_02617(hisP)
SSN: SSON_2364(hisP)
SBO: SBO_2343(hisP)
SBC: SbBS512_E2684(hisP)
SDY: SDY_2505(hisP)
EEC: EcWSU1_01582(glnQ) EcWSU1_01878(glnQ) EcWSU1_02372(gluA) EcWSU1_03185(hisP)
CSK: ES15_0822 ES15_1166(hisP)
CTU: CTU_29340(hisP) CTU_32970(glnQ)
KPX: PMK1_00193(hisP) PMK1_00450(tcyC) PMK1_02624(glnQ_1) PMK1_02902(occP) PMK1_04102(glnQ_4) PMK1_04238(glnQ_5) PMK1_04461(glnQ_6)
EBT: EBL_c12400(hisP)
YPE: YPO2777(hisP) YPO3254
YPK: y0935(glnQ) y1610(hisP)
YPH: YPC_1532(hisP) YPC_3550
YPM: YP_0679(glnQ1) YP_2387(hisP)
YPG: YpAngola_A0350(hisP)
YPZ: YPZ3_2528(hisP) YPZ3_2860
YPD: YPD4_2513(hisP) YPD4_2848
YPX: YPD8_2508(hisP) YPD8_2842
YPS: YPTB0869 YPTB2607(hisP)
YPQ: DJ40_1496 DJ40_3937(hisP)
YEN: YE0804 YE1321(hisP)
YEW: CH47_2683(artP) CH47_738(hisP)
YAL: AT01_1204(hisP) AT01_3291
YFR: AW19_1881(hisP) AW19_4100(artP)
YRO: CH64_1222 CH64_3379(artP) CH64_3419(artP)
YRU: BD65_866(hisP)
SRL: SOD_c07890(glnQ1) SOD_c10490(gluA) SOD_c21840(artM) SOD_c32390(hisP)
SPLY: Q5A_004200(glnQ_1) Q5A_005900(artM_1) Q5A_012175(artM_3) Q5A_017585(hisP)
PES: SOPEG_0515(glnQ) SOPEG_2861(hisP)
EPR: EPYR_01317(hisP) EPYR_01383(yhdZ) EPYR_02979
EAM: EAMY_0863 EAMY_2399(hisP)
EAY: EAM_0875 EAM_2313(hisP)
EGE: EM595_0856 EM595_1794(nocP) EM595_1808(gluA) EM595_2521(hisP)
WBR: gltL
PAM: PANA_0846(glnQ) PANA_0863(glnQ) PANA_2659(hisP) PANA_3062(glnQ) PANA_3319(gluA) PANA_4058(yqiZ)
PAJ: PAJ_0185(glnQ) PAJ_0198(glnQ) PAJ_1948(hisP) PAJ_2337(glnQ) PAJ_2565(gluA) PAJ_p0228(yqiZ)
PRG: RB151_021850(artM_2)
MMK: MU9_1829
MSU: MS1685(glnQ)
MVR: X781_1040
MVE: X875_910
APL: APL_1693
APJ: APJL_1725
APA: APP7_1754
ASU: Asuc_1949
SML: Smlt2106
SMT: Smal_1700
SMZ: SMD_1899
VCH: VCA1037
VCF: IR04_04570(glnQ)
VCS: MS6_A1067
VCQ: EN18_03425(glnQ)
VCI: O3Y_18343
VPA: VPA0822
VHR: AL538_23975(glnQ)
VOW: A9237_20695(glnQ)
VRO: BSZ04_08710(glnQ)
VDB: AL552_06815(glnQ)
VSP: VS_II0534
VAN: VAA_01272
VCY: IX92_23140(glnQ)
VCT: JV59_16410(glnQ)
VTU: IX91_22285(glnQ)
VMI: AL543_00870(glnQ)
VQI: CCZ37_14135(glnQ)
VTA: A1803(aapP)
VFI: VF_A0393
PPR: PBPRA1477(BP1181) PBPRB1263(RA0042)
PDS: CAY62_15485(glnQ)
GHO: AL542_16455(ehuA)
PPSE: BN5_0142(glnQ) BN5_0227 BN5_0585 BN5_4078(ABC.PA.A)
PCQ: PcP3B5_00160(glnQ_1) PcP3B5_14300(hisP_1) PcP3B5_18520(tcyC_2) PcP3B5_25390(glnQ_2) PcP3B5_34530(glnQ_3) PcP3B5_58290(glnQ_6) PcP3B5_58960(occP)
PPX: T1E_2264 T1E_2477(glnQ) T1E_2525(aotP)
PKC: PKB_1461(hisP) PKB_2268(glnq1) PKB_2733 PKB_4718 PKB_5378(glnq3) PKB_5440(aotp3)
PSEC: CCOS191_0251(artM) CCOS191_0312(aotP1) CCOS191_0465(glnQ) CCOS191_1754(hisP) CCOS191_2395(yhdZ1)
PAR: Psyc_0294
PSYA: AOT82_1432
ABY: ABAYE1180(hisP) ABAYE2255
ABN: AB57_1633
ABAA: IX88_08960
ACC: BDGL_000782(glnQ) BDGL_001792(hisP)
MCT: MCR_1689(aotP)
MCS: DR90_271
MCAT: MC25239_01604(hisP)
SON: SO_1042(artM)
SBL: Sbal_3394
SLO: Shew_3164
SSE: Ssed_3762
SPL: Spea_3399
SHL: Shal_3486
MAD: HP15_1422
MBS: MRBBS_0246 MRBBS_1206(tcyC) MRBBS_2242(glnQ) MRBBS_2911(glnQ) MRBBS_2954(gluA)
MARI: ACP86_18110(glnQ)
LPN: lpg0493
LPH: LPV_0593
LPO: LPO_0560
LPM: LP6_0484(glnQ)
LPF: lpl0531
LPP: lpp0555
LPC: LPC_2853
LPA: lpa_00749(glnQ)
LPE: lp12_0496
LLO: LLO_2278
LFA: LFA_0148(artM)
LHA: LHA_0426(tcyN)
LOK: Loa_01447
TMC: LMI_0556(glnQ)
NHL: Nhal_2702
GAI: IMCC3135_23595(occP_2)
HCH: HCH_00890
HEL: HELO_2765
HCO: LOKO_02623(glnQ_3)
HBE: BEI_1552
RFO: REIFOR_00536(glnQ)
AMED: B224_3202
NME: NMB0696
NMP: NMBB_0781
NMA: NMA0900
NMW: NMAA_0533
NMC: NMC0647
NMN: NMCC_0655
NMT: NMV_1703
NMI: NMO_0588
NWE: SAMEA3174300_1280(glnQ)
KKI: KKKWG1_1980(gltL)
CVI: CV_0855(hisP)
LHK: LHK_00026
PSE: NH8B_2140(hisP) NH8B_4013 NH8B_4078(hisP)
RSC: RCFBP_10051(glnQ) RCFBP_11135(gltL)
RSN: RSPO_c00029(glnQ) RSPO_c01169(gltL) RSPO_m00315(gltL) RSPO_m00977(glnQ)
REH: H16_A0045(hisP) H16_A2756(h16_A2756) H16_A3308(h16_A3308) H16_B1810(h16_B1810)
RME: Rmet_0693(aapP)
CGD: CR3_3650
BPS: BPSL1030(hisP) BPSL2392(hisP) BPSL2617 BPSS0983(hisP) BPSS1671
BTQ: BTQ_2142(hisP) BTQ_2375 BTQ_4695 BTQ_904(hisP)
BTJ: BTJ_1536(hisP) BTJ_169(hisP) BTJ_3308 BTJ_5637
BTD: BTI_1241(hisP) BTI_1242(hisP) BTI_2804(hisP) BTI_4182 BTI_5803
BPE: BP1181(glnQ) BP1510 BP1855(glnQ)
BPC: BPTD_1172(glnQ) BPTD_1492 BPTD_1831(glnQ)
BPER: BN118_1148 BN118_1256(glnQ) BN118_1893(glnQ)
BPET: B1917_1432(tctC) B1917_1649(glnQ) B1917_2674(glnQ)
BPEU: Q425_11110(glnQ) Q425_13770 Q425_17120(glnQ)
BPA: BPP1566(glnQ) BPP1797(glnQ) BPP1975 BPP2703
BBR: BB2163 BB2644(glnQ) BB2795 BB3310(glnQ)
BHZ: ACR54_00633(glnQ_1) ACR54_01897(glnQ_4) ACR54_02327(artM_2) ACR54_02445(tcyN) ACR54_02598(tcyC_3)
TEA: KUI_0042
TEG: KUK_1053
TAS: TASI_0042
TAT: KUM_0947
BPSI: IX83_04915
CTES: O987_03785
RTA: Rta_05210
LIM: L103DPR2_01107(glnQ_1)
HYB: Q5W_00625
MMS: mma_0033
JAG: GJA_3707
CARE: LT85_2504(hisP) LT85_3365(hisP)
LCH: Lcho_3208
TIN: Tint_0818
THI: THI_1061(glnQ)
RGE: RGE_25500
AZO: azo2266(glnQ2)
AZA: AZKH_1910(glnQ) AZKH_3349(glnQ)
AOA: dqs_2397
BPRC: D521_0764
HPY: HP1171
HPJ: jhp_1098
HPP: HPP12_1137(glnQ)
HPL: HPB8_326(glnQ)
HPI: hp908_1169(glnQ)
HPQ: hp2017_1125(glnQ)
HPW: hp2018_1129(glnQ)
HEF: HPF16_1111(glnQ)
HPF: HPF30_0219(glnQ)
HEQ: HPF32_1106(glnQ)
HEX: HPF57_1135(glnQ)
HPZ: HPKB_1102
HPD: KHP_1067(glnQ)
HEY: MWE_1363
HPYO: HPOK113_1131(glnQ)
HPYL: HPOK310_1069(glnQ)
HPYR: K747_05175
HPYI: K750_02580
HPYU: K751_01765
HPYM: K749_07940
HEB: U063_0180
HEZ: U064_0180
HHE: HH_0347(glnQ_1)
HAC: Hac_0406(glnQ)
HMS: HMU03490
HCE: HCW_08500
HCM: HCD_08505
HCP: HCN_0512(glnQ_1) HCN_1121
WSU: WS0277
CJE: Cj0469 Cj0902(glnQ)
CJU: C8J_0442 C8J_0839(glnQ)
CJI: CJSA_0439(paqQ) CJSA_0848(glnQ)
CJM: CJM1_0451(artM) CJM1_0868(peb1C)
CJV: MTVDSCj20_0442(papQ) MTVDSCj20_0899(glnQ)
CJY: QZ67_00475(glnQ_1) QZ67_00967(glnQ_2)
CJQ: UC78_0451(glnQ_1) UC78_0857(glnQ_2)
CFZ: CSG_13780
CCQ: N149_0466 N149_0877(glnQ)
CCOF: VC76_02450(glnQ_1) VC76_04555(glnQ_2)
CCOO: ATE51_01742(glnQ_2) ATE51_03276(glnQ_3)
CIS: CINS_0519 CINS_0672(papQ)
CVO: CVOL_0536 CVOL_0686(papQ)
CPEL: CPEL_0552 CPEL_0760(papQ)
CGRA: CGRAC_0045(papQ) CGRAC_1873
CURE: CUREO_0444(papQ) CUREO_1323
CHYO: CHH_1240
CSPF: CSF_0635
CCUN: CCUN_0245(papQ)
CLX: CLAN_0582
ALP: LPB137_02150(glnQ)
SDL: Sdel_0125
SMUL: SMUL_0183
SHAL: SHALO_0169
NAM: NAMH_0585
DHY: DESAM_10081(aapP) DESAM_10210(glnQ) DESAM_20386(aapP) DESAM_22066(aapP) DESAM_22072(aapP)
DPI: BN4_10062(aapP) BN4_10599(aapP) BN4_10611(aapP)
PPRF: DPRO_0061(gltL) DPRO_1009(aapP) DPRO_1073(aapP) DPRO_1390(aapP)
LIP: LI0127(glnQ) LI0718(glnQ) LI1129(glnQ)
DSF: UWK_01071
DOL: Dole_0032
DML: Dmul_07210(ehuA) Dmul_12250(glnQ) Dmul_31400
DAL: Dalk_1257
DAT: HRM2_03340(glnQ1) HRM2_14050(glnQ2) HRM2_15330(glnQ3) HRM2_20370(glnQ4)
MXA: MXAN_5502
DPB: BABL1_gene_244(glnQ)
BBA: Bd0823(glnQ)
BBAT: Bdt_0784(glnQ)
BBAC: EP01_18355
BSTO: C0V70_11540(glnQ)
RPR: RP868
RPO: MA1_04200
RPW: M9W_04210
RPZ: MA3_04245
RPG: MA5_01290
RPS: M9Y_04215
RPV: MA7_04200
RPQ: rpr22_CDS848(glnQ)
RPL: H375_6460
RPN: H374_1710
RTY: RT0859(glnQ)
RCM: A1E_05560
RCC: RCA_05175
RBE: RBE_1318(glnQ)
RBO: A1I_00270
RCO: RC1341(glnQ)
RFE: RF_1370(glnQ)
RAK: A1C_06720
RRI: A1G_07360
RRA: RPO_07410
RRC: RPL_07405
RRH: RPM_07385
RRB: RPN_07050
RRN: RPJ_07375
RRP: RPK_07335
RRM: RRM_06905
RRR: RRR_06885
RMS: RMA_1365(glnQ)
RMI: RMB_07215
RPK: RPR_07600
RAF: RAF_ORF1227(glnQ)
RJA: RJP_0991(glnQ)
RSV: Rsl_1530(glnQ)
RSW: MC3_07445
RPH: RSA_07400
RAU: MC5_01070
RMO: MCI_03995
RPP: MC1_07420
RRE: MCC_00345
RAM: MCE_00320
RAB: AL573_00295(glnQ)
RMC: RMONA_02795(glnQ)
OTS: OTBS_0223(glnQ)
OTT: OTT_1808(glnQ)
WOL: WD_0455
WEN: wHa_03220
RBT: NOVO_03330(artM)
PACA: ID47_03320
AMIH: CO731_00188(glnQ_1) CO731_00777(occP) CO731_05004(glnQ_5) CO731_05300(artM_2) CO731_05593(glnQ_7)
BME: BMEI0111
BMEL: DK63_1323
BMF: BAB1_1957
BABO: DK55_1893
BABR: DO74_2081
BABT: DK49_1651
BABB: DK48_226
BABU: DK53_1878
BABS: DK51_1664
BABC: DO78_1798
BMS: BR1956
BSUI: BSSP1_I1756(occP)
BSUP: BSPT1_I1772(occP)
BSUV: BSPT2_I1756(occP)
BSUC: BSSP2_I1761(occP)
BMT: BSUIS_A1796(occP)
BSZ: DK67_405
BOV: BOV_1882
BCS: BCAN_A2001(occP)
BCAR: DK60_1935
BCAS: DA85_09385
BMR: BMI_I1978
BPP: BPI_I2015
BPV: DK65_1572
BRA: BRADO1538
BHE: BH06340
BQU: BQ06890
BQR: RM11_0652
BTR: BT_0924
BGR: Bgr_07180
MMED: Mame_03258(glnQ_2) Mame_04834(artM)
HDI: HDIA_0205(glnQ_1) HDIA_0810(glnQ_2) HDIA_2079(glnQ_5) HDIA_2110(glnQ_6) HDIA_3424(occP) HDIA_3916(artM)
PZU: PHZ_c1996
JAN: Jann_1134
DSH: Dshi_2221
PGA: PGA1_262p02350(hisP) PGA1_c11580(occP)
PGL: PGA2_239p2080(hisP) PGA2_c11410(occP)
PHP: PhaeoP97_01153(occP) PhaeoP97_01850(hisP_1) PhaeoP97_03761(hisP_2)
PPIC: PhaeoP14_01076(occP) PhaeoP14_02110(hisP_1) PhaeoP14_03658(hisP_2)
OTM: OSB_10220(occP)
MALG: MALG_02209
RHC: RGUI_1229
NRE: BES08_20995(glnQ)
SPHP: LH20_10755(glnQ)
STAX: MC45_00425
GOX: GOX1572
GOH: B932_0468
ASZ: ASN_1226(hisP)
ASV: WG31_12435(glnQ)
APER: A0U91_07560(glnQ)
APOM: CPF11_08195(glnQ)
KBA: A0U89_02450(glnQ)
ALI: AZOLI_p30154(glnQ2) AZOLI_p40100(glnQ1) AZOLI_p50403(aapP3)
TMO: TMO_2862(glnQ) TMO_3086(aotP) TMO_b0058(tcyC) TMO_b0092(glnQ) TMO_c0461(glnQ) TMO_d0045(tcyC)
MAGQ: MGMAQ_0154(yecC)
BSU: BSU23960(artR)
BSR: I33_2473
BSL: A7A1_3647
BSH: BSU6051_23960(artR)
BSUT: BSUB_02570(artR)
BSUL: BSUA_02570(artR)
BSUS: Q433_13100
BSS: BSUW23_11845(artR)
BST: GYO_2641
BSO: BSNT_08828(yqiZ)
BSQ: B657_23960(artR)
BSX: C663_2277(yqiZ)
BLI: BL01510(artM)
BLD: BLi02574(artR)
BLH: BaLi_c26590(artR)
BAY: RBAM_022260(yqiZ)
BAQ: BACAU_2239(yqiZ)
BYA: BANAU_2378(yqiZ)
BAMP: B938_11505
BAML: BAM5036_2149(artR)
BAMA: RBAU_2362(artR)
BAMN: BASU_2151(artR)
BAMB: BAPNAU_1359(yqiZ)
BAMT: AJ82_12615
BAMY: V529_24990(yqiZ)
BMP: NG74_02331(artM)
BAO: BAMF_2295(artM)
BAZ: BAMTA208_12295(artM)
BQL: LL3_02584(artM)
BXH: BAXH7_02507(yqiZ)
BQY: MUS_2688(yqiZ)
BAMI: KSO_008265
BAMC: U471_23010
BAMF: U722_12125
BATR: TD68_09385
BHA: BH1463
BANV: DJ46_3061(artM) DJ46_4807(artP)
BCQ: BCQ_0443(glnQ) BCQ_3940
BTL: BALH_0359(glnQ) BALH_3762
BTG: BTB_c04190(glnQ1) BTB_c42930(artM)
BTW: BF38_1655(artP) BF38_5321(artM)
BWW: bwei_0793(artM) bwei_5186
BMYC: DJ92_1251(artM) DJ92_2990(artP)
BMYO: BG05_1869(artM) BG05_98
BCL: ABC0913
BPF: BpOF4_14270(artM)
BMQ: BMQ_4430(artM)
BMD: BMD_4416(artM)
BMEG: BG04_1348(artM) BG04_615
BCOA: BF29_1777(artM) BF29_2209
BJS: MY9_2415
BACP: SB24_17595
BACB: OY17_14400
BACY: QF06_10170
BACL: BS34A_26320(artR)
BALM: BsLM_2350
BGY: BGLY_2849(artM)
BKW: BkAM31D_05895(artM_1) BkAM31D_22550(artM_3)
BBEV: BBEV_0962(glnQ)
GKA: GK3455
GGH: GHH_c35450(glnQ2)
GEA: GARCT_03433(glnQ_2)
AFL: Aflv_2790(glnQ)
AAMY: GFC30_2555(artM) GFC30_286(artP)
AXL: AXY_16680
VPN: A21D_00597(artM_1) A21D_00613(artM_2)
SAU: SA1674
SAV: SAV1857
SAW: SAHV_1842
SAM: MW1798
SAS: SAS1780
SAR: SAR1948(glnQ)
SAC: SACOL1915
SAX: USA300HOU_1852(glnQ)
SAE: NWMN_1749
SAD: SAAV_1876
SUE: SAOV_1854(glnQ)
SUJ: SAA6159_01786(glnQ)
SUK: SAA6008_01814(glnQ)
SUZ: MS7_1862
SUX: SAEMRSA15_17620(glnQ)
SUW: SATW20_18510(glnQ)
SUG: SAPIG1923
SUF: SARLGA251_17400(glnQ)
SAUA: SAAG_01758
SAUS: SA40_1698(glnQ)
SAUU: SA957_1782(glnQ)
SAUG: SA268_1854(glnQ)
SAUZ: SAZ172_1868(glnQ)
SAUT: SAI1T1_2013740(glnQ)
SAUJ: SAI2T2_1013750(glnQ)
SAUK: SAI3T3_1013740(glnQ)
SAUQ: SAI4T8_1013750(glnQ)
SAUF: X998_1881(glnQ)
SAB: SAB1791c(glnQ)
SUY: SA2981_1813(glnQ)
SAUB: C248_1901(glnQ)
SAUC: CA347_1845
SAUR: SABB_01975
SAUI: AZ30_09445
SAUD: CH52_09795(glnQ)
SAMS: NI36_09915(glnQ)
SEP: SE1540
SER: SERP1394
SEPP: SEB_01527
SEPS: DP17_455
SHA: SH1105
SHH: ShL2_00989(glnQ)
SSP: SSP0938
SCA: SCA_1431(glnQ)
SLN: SLUG_11100(glnQ)
SDT: SPSE_0942(glnQ)
SPAS: STP1_0378
SXY: BE24_06875(glnQ)
SHU: SHYC_04690(glnQ)
SCAP: AYP1020_1103(glnQ_1)
SSCH: LH95_04595(glnQ)
SSCZ: RN70_04800(glnQ)
SAGQ: EP23_05310(glnQ)
SSIF: AL483_02770(glnQ)
SCV: A4G25_00330(glnQ)
SPET: CEP67_03575(glnQ)
SLZ: B5P37_01525(glnQ)
SSCU: CEP64_03985(glnQ)
SKL: C7J89_06655(glnQ)
SFQ: C7J90_10705(glnQ)
MCL: MCCL_1583
MCAK: MCCS_19960(artM)
MACR: BHM04_00950(glnQ)
LMOQ: LM6179_1160(artR) LM6179_2498(artR) LM6179_3032(artR)
LMR: LMR479A_0866(artR) LMR479A_1843(artR) LMR479A_2366(artR)
LMOG: BN389_08760(artM) BN389_17660(glnQ) BN389_22820(artM_2)
LMQ: LMM7_0877(glnQ) LMM7_1826(glnQ) LMM7_2353(yecC)
EAN: Eab7_0912 Eab7_1566(artM)
BLR: BRLA_c034080(artM)
PPM: PPSC2_04445(glnQ5) PPSC2_05005(glnQ7) PPSC2_13440(glnQ9) PPSC2_23605(glnQ11)
PPO: PPM_0832(glnQ5) PPM_0941(glnQ7) PPM_2577(glnQ9) PPM_4691(glnQ11)
PLV: ERIC2_c15530(glnQ2)
PIH: UB51_07575(glnQ)
PRI: PRIO_0465(artM1) PRIO_3607(artM3) PRIO_3793(artM5) PRIO_6016 PRIO_6648(glnQ5)
PYG: AWM70_08395(glnQ)
PSWU: SY83_10610
ASOC: CB4_00892(glnQ) CB4_02918(artM)
SIV: SSIL_0753(glnQ) SSIL_3571(glnQ2)
LLA: L164012(yjgE) L2385(glnQ) L37916(gltQ)
LLK: LLKF_0967(yjgE) LLKF_1932(glnQ) LLKF_1969(ysfE)
LLT: CVCAS_0903(yjgE) CVCAS_1690(glnQ) CVCAS_1729(ysfE)
LLS: lilo_0887(yjgE) lilo_1741(glnQ) lilo_1779(gltQ)
LLM: llmg_1590 llmg_1943(glnQ) llmg_1978(gltQ)
LLI: uc509_0977 uc509_1707(glnQ) uc509_1749(gltQ)
LLJ: LG36_1386(yjgE) LG36_1715(glnQ) LG36_1750(ysfE)
LPK: LACPI_0462(glnQ5) LACPI_0493(glnQ4) LACPI_0503(glnQ2) LACPI_1536(glnQ3) LACPI_1580
SPYA: A20_1017c(glnQ) A20_1111(glnQ) A20_1271c(ysfE) A20_1405c(tcyN)
SPR: spr0622(glnQ) spr0728(glnQ) spr1121(glnQ) spr1314(ABC-NDB) spr1354(glnQ)
SSI: SSU0447(glnQ3) SSU0502 SSU0884(glnQ1)
SST: SSUST3_0517(glnQ3) SSUST3_1061(glnQ1) SSUST3_1272 SSUST3_1950(glnQ5)
SSQ: SSUD9_0519(glnQ3) SSUD9_1172(glnQ1) SSUD9_1419 SSUD9_2124(glnQ5)
SUB: SUB0991 SUB1153(glnQ1) SUB1278(glnQ3) SUB1414
SDA: GGS_1043 GGS_1193(glnQ.2) GGS_1362(artP) GGS_1550
SIE: SCIM_0349 SCIM_0717(glnQ)
LPL: lp_0803(glnQ1) lp_2110(glnQ3) lp_2313(glnQ4)
LPJ: JDM1_0667(glnQ1) JDM1_1768(glnQ3) JDM1_1933(glnQ4)
LPT: zj316_0858(glnQ1) zj316_2113(glnQ3) zj316_2290(glnQ4)
LPS: LPST_C0626(glnQ1) LPST_C1742(glnQ3) LPST_C1914(glnQ4)
LAC: LBA0135(glnQ) LBA1045 LBA1673(glnQ)
LAF: SD55_0132(glnQ1) SD55_1056 SD55_1676(glnQ3)
LCB: LCABL_14910(glnQ4) LCABL_15660(glnQ3) LCABL_30520(glnQ1)
LCW: BN194_14610(glnQ) BN194_15390(glnQ_2) BN194_29900(glnQ_4)
LFR: LC40_0428
LRH: LGG_01271(glnQ) LGG_01357(glnQ) LGG_02861(glnQ)
LRL: LC705_01287(glnQ) LC705_01370(glnQ) LC705_02848(glnQ)
LSN: LSA_01850(artM) LSA_10480(glnQ)
WKO: WKK_06080
CRN: CAR_c08500(artM1) CAR_c12700(artM2) CAR_c18670 CAR_c18780(artR)
JDA: BW727_100474(artM_1) BW727_101292(artM_3) BW727_101337(artM_4) BW727_101338(artM_5)
CAC: CA_C0112(glnQ) CA_C0378(glnQ) CA_C3618
CTC: CTC_00560(glnQ)
CTET: BN906_00583(glnQ)
CKL: CKL_0980
CKR: CKR_0884
CPAT: CLPA_c06270(glnQ1) CLPA_c11880(glnQ2)
CPAE: CPAST_c06270(glnQ1) CPAST_c11880(glnQ2)
CSB: CLSA_c07420(glnQ1) CLSA_c08590(glnQ2) CLSA_c12940(yecC) CLSA_c22010(glnQ3) CLSA_c42630(artM)
CLT: CM240_0122(artM1) CM240_1819(artM3)
CLD: CLSPO_c04580(glnQ1) CLSPO_c13900(artM) CLSPO_c20230(glnQ)
ASF: SFBM_0179
ASM: MOUSESFB_0165(artP)
ASB: RATSFB_0118(artP)
CCEL: CCDG5_0835(artM)
RBR: RBR_12480
RCH: RUM_20640
RBP: B6259_02330(glnQ) B6259_07700(glnQ)
FPR: FP2_05210
FPA: FPR_28210
BHU: bhn_I0127
RIX: RO1_23000
RIM: ROI_10800
COO: CCU_10590
CCT: CC1_11080
ROB: CK5_17200
BYL: A4V09_03965(glnQ)
RTO: RTO_17200
BPRL: CL2_28280
HSD: SD1D_0908(yecC) SD1D_2184(artM)
CPRO: CPRO_10130(glnQ_1) CPRO_14960(glnQ_2) CPRO_25310(artM_2) CPRO_28710(tcyC)
EAC: EAL2_c02700(glnQ1) EAL2_c14000(gluA) EAL2_c17440(glnQ2)
CST: CLOST_1605(aapP) CLOST_2440(yecC)
PTH: PTH_2330(GlnQ)
DAU: Daud_1137
HMO: HM1_1263
TMR: Tmar_1569
CTHM: CFE_2105
EUU: ADJ67_00225(glnQ) ADJ67_07430(glnQ)
BPRS: CK3_08910
TTE: TTE0514(GlnQ)
THX: Thet_0520
TIT: Thit_0511
CHY: CHY_0506(glnQ)
TAE: TepiRe1_2518(glnQ) TepiRe1_2799(glnQ)
MTA: Moth_1128
ADG: Adeg_2055
TPZ: Tph_c22120(glnQ)
CSC: Csac_1012
ATE: Athe_1940
TOC: Toce_1570
TTM: Tthe_2174
TSH: Tsac_2653
APR: Apre_0490
PED: ING2D1G_1289(artM)
VRM: 44547418_00317(artM_1) 44547418_00807(artM_2)
AIN: Acin_1719
ERH: ERH_1519
EUC: EC1_14870
LPIL: LIP_3066
CPO: COPRO5265_0555(glnQ)
ACL: ACL_0651
ABRA: BN85309560
APAL: BN85403910
MBJ: KQ51_01185(glnQ_1) KQ51_01616(artM)
MPA: MAP_0051c(gluA)
MAO: MAP4_3824
MAVU: RE97_19025
MAV: MAV_0058
MAVD: NF84_00285
MAVR: LA63_00285
MAVA: LA64_00285
MIT: OCO_00510
MIA: OCU_00520
MID: MIP_00069
MYO: OEM_00510
MIR: OCQ_00510
MMI: MMAR_0060
MMM: W7S_00250
MHAD: B586_02265
MPHL: MPHLCCUG_02779(glnQ_1) MPHLCCUG_05122(glnQ_3) MPHLCCUG_05186(tcyC_2)
MAB: MAB_4237c
MABB: MASS_4272
MABO: NF82_21225
MCHE: BB28_21825
MSTE: MSTE_04415
MJD: JDM601_4319(pstB)
MTER: 4434518_04226(pstB)
ASD: AS9A_2085 AS9A_3012(atrC)
CGL: NCgl1276(Cgl1330)
CGB: cg1502
CGU: WA5_1276
CGT: cgR_1404
CGM: cgp_1502
CGJ: AR0_07160
CEF: CE1443
CDI: DIP1142(atrC)
CDH: CDB402_1015(artC)
CDT: CDHC01_1052(artC)
CDE: CDHC02_1051(artC)
CDR: CDHC03_1046(artC)
CDA: CDHC04_1057(artC)
CDZ: CD31A_1152(artC)
CDB: CDBH8_1124(artC)
CDS: CDC7B_1063(artC)
CDD: CDCE8392_1043(artC)
CDW: CDPW8_1119(artC)
CDV: CDVA01_1014(artC)
CDIP: ERS451417_01055(tcyC_2)
CJK: jk0806
CUR: cu1157
CPL: Cp3995_0940(atrC)
CPG: Cp316_0958(atrC)
CPP: CpP54B96_0937(atrC)
CPK: Cp1002_0921(atrC)
CPQ: CpC231_0925(atrC)
CPX: CpI19_0926(atrC)
CPZ: CpPAT10_0922(atrC)
COR: Cp267_0964(atrC)
COP: Cp31_0936(atrC)
COD: Cp106_0910(atrC)
COS: Cp4202_0915(atrC)
COI: CpCIP5297_0944(atrC)
COE: Cp258_0933(atrC)
COU: Cp162_0922(atrC)
CPSE: CPTA_01491
CPSU: CPTB_00041
CPSF: CPTC_01482
CRD: CRES_0849
CUN: Cul210932_1028(atrC)
CUS: CulFRC11_0998(atrC)
CUQ: Cul210931_0986(atrC)
CUZ: Cul05146_1053(atrC)
CUJ: CUL131002_1010c(atrC)
CVA: CVAR_1220
CTER: A606_04945
CGY: CGLY_09435(glnQ)
COA: DR71_216
CSX: CSING_07565(tcyC)
CMQ: B840_05580(nocP)
CKU: UL82_03330(yecC) UL82_04405(aotP)
CCJ: UL81_05450(nocP)
CMV: CMUST_07325(aotP)
CTED: CTEST_05930(aotP)
CUT: CUTER_04915(nocP)
CDX: CDES_06500(nocP)
CSP: WM42_2603
CPHO: CPHO_06585
CGV: CGLAU_05855(glnQ1) CGLAU_10850(glnQ3)
CAQU: CAQU_05725
CAMG: CAMM_07525
NFA: NFA_18910
NFR: ERS450000_02220(artM_2)
RFA: A3L23_01777(glnQ_1) A3L23_02613(tcyC_1) A3L23_03116(artM) A3L23_04132(glnQ_2)
RHS: A3Q41_00213(artM) A3Q41_00749(tcyC_2) A3Q41_01587(glnQ_1)
RHU: A3Q40_02549(artM_1) A3Q40_03807(artM_2)
GBR: Gbro_3865
SRT: Srot_1623
SCO: SCO2831(SCE20.05) SCO5258(2SC7G11.20c)
SMA: SAVERM_2984(aotP) SAVERM_5227(gltL1) SAVERM_6281(gtlL2) SAVERM_6402(gltL2) SAVERM_6548 SAVERM_7209(gltL3)
SCT: SCAT_0827(glnQ) SCAT_0934(tcyC) SCAT_p0868(glnQ)
SDV: BN159_3107(glnQ1) BN159_5441 BN159_6656(glnQ3) BN159_8227(glnQ5)
SAMB: SAM23877_2878(yecC) SAM23877_5046(glnQ) SAM23877_7193(yecC)
SRW: TUE45_00022(glnQ_1) TUE45_02214(tcyC_1) TUE45_02341(glnQ_2) TUE45_02459(glnQ_3) TUE45_03440(glnQ_4) TUE45_05775(tcyC_2)
SLE: sle_06350(sle_06350) sle_24770(sle_24770) sle_44190(sle_44190)
SRN: A4G23_01890(glnQ_1) A4G23_03877(tcyC)
SLX: SLAV_13275(tcyC) SLAV_31675(glnQ3) SLAV_31700(glnQ4) SLAV_35240(glnQ5)
MTS: MTES_1272
MALK: MalAC0309_1790(glnQ1)
SALC: C2138_05355(glnQ)
ARR: ARUE_232p01490(yecC) ARUE_c05640(glnQ1) ARUE_c21140(glnQ2) ARUE_c28980(tcyC2) ARUE_c32590(glnQ3) ARUE_c38670(tcyC3)
RDN: HMPREF0733_10410(glnQ)
XCE: Xcel_0101
IDO: I598_1413(glnQ_3) I598_2582(tcyC_2) I598_3120(artM_2)
CFL: Cfla_1400
SERJ: SGUI_2953
PAC: PPA0600
PACC: PAC1_03125
PACH: PAGK_1528
CACN: RN83_03570
CGRN: 4412665_00917(tcyC)
MPH: MLP_30870
NDK: I601_1131(glnQ_1) I601_1418(glnQ_3) I601_1824(glnQ_4)
MGG: MPLG2_2865(glnQ) MPLG2_3572(glnQ)
TFU: Tfu_0306
NAL: B005_0854 B005_2818(ehuA)
TCU: Tcur_3681
ACE: Acel_1640
MMAR: MODMU_2156
AJA: AJAP_06240 AJAP_31480(tcyC) AJAP_40715(aapP) AJAP_41455(glnQ)
PSEA: WY02_15995
AHG: AHOG_06835(artM) AHOG_27570(glnQ2)
ACTN: L083_2115 L083_5906(gluA)
AHE: Arch_0124
TPYO: X956_03130
BLO: BL0076(gltL) BL1120 BL1176
BLJ: BLD_0093(hisP2) BLD_0877(glnQ1) BLD_0934(glnQ2)
BLB: BBMN68_122(hisP2) BBMN68_868(glnQ1) BBMN68_938(glnQ2)
BLA: BLA_0844(gltL) BLA_1083
BBRU: Bbr_0523 Bbr_0815(glnQ)
BBRS: BS27_0513 BS27_0825(glnQ)
PDO: PSDT_1057
RXY: Rxyl_0502
GPA: GPA_26100
TEL: tlr1882
LET: O77CONTIG1_03534(artM)
CTHE: Chro_4447
DET: DET0417
DEH: cbdbA369
DEV: DhcVS_360
DMC: btf_383
DMD: dcmb_429
DMG: GY50_0343
RCA: Rcas_2182
HAU: Haur_2758
ABAT: CFX1CAM_0760(glnQ)
PBF: CFX0092_A0555(aapP) CFX0092_B0333(yecC)
MRB: Mrub_2588
TTR: Tter_0905
CTR: CT_130(glnQ)
CTD: CTDEC_0130(glnQ)
CTF: CTDLC_0130(glnQ)
CTA: CTA_0137(glnQ)
CTY: CTR_1291
CRA: CTO_0137
CTRQ: A363_00134
CTB: CTL0385
CTO: CTL2C_542
CTJ: JALI_1291
CTZ: CTB_1291
CSW: SW2_1311
CES: ESW3_1311
CTRB: BOUR_00134
CTEC: EC599_1331
CFS: FSW4_1311
CFW: FSW5_1311
CTFW: SWFP_1361
CTCH: O173_00705
CTRI: BN197_1311
CTRA: BN442_1311
CTCT: CTW3_00695
CMU: TC_0406
CMUR: Y015_02100
CMX: DNC_02020
CMZ: TAC_02100
CPN: CPn0191(glnQ)
CPA: CP_0576
CPJ: glnQ(glnQ)
CPT: CpB0194
CPM: G5S_0964
CPEC: CPE3_0570
CPEO: CPE1_0569
CPER: CPE2_0570
CHB: G5O_0583
CHR: Cpsi_5381
CPSC: B711_0628(artM)
CPSN: B712_0594(artM)
CPSB: B595_0633(artM)
CPSG: B598_0597(artM)
CPSM: B602_0591(artM)
CPSI: B599_0590(artM)
CPSV: B600_0631(artM)
CPSW: B603_0600(artM)
CPST: B601_0600(artM)
CPSD: BN356_5421
CPSA: AO9_02840
CAV: M832_03560(artM)
CCA: CCA_00545(glnQ)
CAB: CAB531
CABO: AB7_5931
CFE: CF0463(glnQ)
PUV: PUV_06200(glnQ) PUV_27110(gluA)
AMU: Amuc_1445
PLS: VT03_25250(glnQ)
PLH: VT85_15545(glnQ)
TTF: THTE_0806
GES: VT84_32150(glnQ)
IPA: Isop_1741
SACI: Sinac_5233
PBOR: BSF38_03969(glnQ)
BIP: Bint_0282 Bint_0673(glnQ)
FNU: FN0801
TAI: Taci_0575
CPOR: BED41_04030(glnQ)
GAU: GAU_3202
GBA: J421_4775
BACC: BRDCF_p933(glnQ) BRDCF_p972
CBAL: M667_05925
CBAT: M666_05885
TMA: TM0591
TMW: THMA_0607
TMQ: THMB_0607
TMX: THMC_0607
TPT: Tpet_0326
TRQ: TRQ2_0344
TNA: CTN_0071
TNP: Tnap_0374
TME: Tmel_0468
THER: Y592_03110
FNO: Fnod_1058
PMO: Pmob_1656
MARN: LN42_10505(glnQ)
DTN: DTL3_1275(bztD)
DTU: Dtur_1053
MMP: MMP0229
MMD: GYY_01165
MVO: Mvol_1068
MAC: MA_0788(glnQ) MA_0789
MMA: MM_1941(glnQ)
MMAC: MSMAC_1681
METM: MSMTP_2652
MTHE: MSTHC_2090
MTHR: MSTHT_1204
MMET: MCMEM_1110
MPY: Mpsy_2926(glnQ)
MHU: Mhun_0029
MLA: Mlab_1436