KEGG   ENZYME: 4.2.1.18
Entry
EC 4.2.1.18                 Enzyme                                 

Name
methylglutaconyl-CoA hydratase;
methylglutaconyl coenzyme A hydratase;
3-methylglutaconyl CoA hydratase;
methylglutaconase;
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA hydro-lyase
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Hydro-lyases
Sysname
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA hydro-lyase (trans-3-methylglutaconyl-CoA-forming)
Reaction(IUBMB)
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA = trans-3-methylglutaconyl-CoA + H2O [RN:R02085]
Reaction(KEGG)
R02085
Substrate
(S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA [CPD:C00356]
Product
trans-3-methylglutaconyl-CoA [CPD:C03231];
H2O [CPD:C00001]
History
EC 4.2.1.18 created 1961
Pathway
ec00280  Valine, leucine and isoleucine degradation
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K05607  methylglutaconyl-CoA hydratase
K13766  methylglutaconyl-CoA hydratase
Genes
HSA: 549(AUH)
PTR: 464587(AUH)
PPS: 100988398(AUH)
GGO: 101140939(AUH)
PON: 100439981(AUH)
NLE: 100590599(AUH)
MCC: 704542(AUH)
MCF: 102115294(AUH)
CSAB: 103219737(AUH)
CATY: 105578685(AUH)
PANU: 101026404(AUH) 116268676
RRO: 104670377(AUH)
RBB: 108516813(AUH)
TFN: 117098352(AUH)
CJC: 100395264(AUH)
SBQ: 101040408(AUH)
MMUR: 105876184(AUH)
MMU: 11992(Auh)
MCAL: 110307917(Auh)
MPAH: 110333897(Auh)
RNO: 361215(Auh)
MCOC: 116081468(Auh)
MUN: 110552350(Auh)
CGE: 100774025(Auh)
PLEU: 114689479(Auh)
NGI: 103745418(Auh)
HGL: 101719138(Auh)
CCAN: 109688111
OCU: 108176743(AUH)
TUP: 102476995(AUH)
CFA: 476348(AUH)
VVP: 112908629(AUH)
VLG: 121482646(AUH)
AML: 100474033(AUH)
UMR: 103663196(AUH)
UAH: 113270135(AUH)
ORO: 101371798 101372607(AUH)
ELK: 111153554
MPUF: 101670140(AUH)
EJU: 114219767(AUH)
MLX: 118026364(AUH)
FCA: 101096361(AUH)
PTG: 102964064(AUH)
PPAD: 109275520(AUH)
AJU: 106984738(AUH)
HHV: 120237971(AUH)
BOM: 102272037(AUH)
BIU: 109562579(AUH)
BBUB: 102411980(AUH)
CHX: 102168827(AUH)
OAS: 101109520(AUH)
ODA: 120867654(AUH)
SSC: 100155020(AUH)
CFR: 102515951(AUH)
CDK: 105093601(AUH)
BACU: 103014252(AUH)
LVE: 103081160(AUH)
OOR: 101282650(AUH) 101288536
DLE: 111163642 111167650(AUH)
PCAD: 102978004(AUH)
ECB: 100064392(AUH)
EPZ: 103543917 103552518(AUH)
EAI: 106839741(AUH)
MYB: 102243909(AUH)
MYD: 102773439(AUH)
MMYO: 118652531(AUH)
MNA: 107529174(AUH)
HAI: 109396673(AUH)
DRO: 112307258(AUH) 112309148
SHON: 118983588(AUH)
AJM: 119047237 119060065(AUH)
MMF: 118641363(AUH)
PALE: 102889578(AUH)
RAY: 107518635(AUH)
MJV: 108398637(AUH)
LAV: 100657394(AUH)
TMU: 101350244
MDO: 100028211(AUH)
SHR: 100920886(AUH)
PCW: 110201187(AUH)
OAA: 114808989(AUH)
GGA: 427269(AUH)
PCOC: 116240175(AUH)
MGP: 100549392(AUH)
CJO: 107306299(AUH)
NMEL: 110389389(AUH)
APLA: 101794495
ACYG: 106045085(AUH)
TGU: 100231431(AUH)
LSR: 110470643(AUH)
SCAN: 103821285(AUH)
PMOA: 120509442(AUH)
GFR: 102044906(AUH)
FAB: 101812332(AUH)
PHI: 102111840(AUH)
PMAJ: 107216020(AUH)
CCAE: 111941744(AUH)
CCW: 104689807(AUH)
ETL: 114067781(AUH)
FPG: 101915519(AUH)
FCH: 102057903(AUH)
CLV: 102092943(AUH)
EGZ: 104126927(AUH)
NNI: 104013402(AUH)
ACUN: 113489947(AUH)
PADL: 103922193(AUH)
ASN: 102370089(AUH)
AMJ: 102566766(AUH)
CPOO: 109323456(AUH)
GGN: 109297511(AUH)
PSS: 102451535(AUH)
CMY: 102940153(AUH)
CPIC: 101947046(AUH)
TST: 117879586(AUH)
CABI: 116828364(AUH)
ACS: 100556627(auh)
PVT: 110081112(AUH)
PBI: 103067001(AUH)
PMUR: 107297055(AUH)
TSR: 106553470(AUH)
PGUT: 117661340(AUH)
PMUA: 114606630(AUH)
ZVI: 118077011(AUH)
GJA: 107119090(AUH)
XLA: 495229 734576(auh.S)
XTR: 548406(auh)
NPR: 108787183(AUH)
DRE: 445182(auh)
SANH: 107702583(auh)
SGH: 107558265(auh)
CCAR: 109104632
CAUA: 113109555(auh)
IPU: 108277225(auh)
PHYP: 113544083(auh)
AMEX: 103032386(auh)
EEE: 113576742(auh)
TRU: 101063279(auh)
LCO: 104940001(auh)
ELY: 117269765(auh)
PLEP: 121959682(auh)
SLUC: 116038018(auh)
GAT: 120831895(auh)
MSAM: 119914719(auh)
CUD: 121525333(auh)
OLA: 101174801(auh)
OML: 112139214(auh)
XMA: 102227727(auh)
XCO: 114149508(auh)
XHE: 116723835(auh)
PRET: 103473518(auh)
CVG: 107103535(auh)
NFU: 107395035(auh)
KMR: 108246474(auh)
ALIM: 106522203(auh)
AOCE: 111579147(auh)
CSEM: 103389850(auh)
POV: 109626508(auh)
LCF: 108900735(auh)
SDU: 111221257(auh)
SLAL: 111648110(auh)
XGL: 120806560(auh)
HCQ: 109530594(auh)
BPEC: 110161718(auh)
MALB: 109970878(auh)
SASA: 106571906(auh)
OTW: 112219980(auh)
OMY: 110523153(auh)
SALP: 111961967(auh)
ELS: 105020451(auh)
SFM: 108929957(auh)
PKI: 111841149(auh)
LOC: 102694070(auh)
LCM: 102351605(AUH)
CMK: 103182861(auh)
RTP: 109917295
BFO: 118416501
CIN: 100185648
SCLV: 120331882
SPU: 577505
APLC: 110982111
DME: Dmel_CG8778(CG8778)
DER: 6546713
DSE: 6608882
DSI: Dsimw501_GD25824(Dsim_GD25824)
DAN: 6494329
DSR: 110177591
DPE: 6590800
DMN: 108160305
DWI: 6641016
DNV: 108653870
DHE: 111593695
DVI: 6625523
MDE: 101894141
LCQ: 111681804
ACOZ: 120957851
AARA: 120902790
AAG: 5572081
AALB: 109399132
CPII: 120412333
AME: 409494
ACER: 108000125
BIM: 100747600
BTER: 100646071
CCAL: 108625089
OBB: 114875234
MGEN: 117225638
NMEA: 116425806
SOC: 105205195
MPHA: 105835769
ACEP: 105621818
PBAR: 105426126
VEM: 105566119
HST: 105188179
DQU: 106743218
CFO: 105249089
FEX: 115235996
LHU: 105669441
PGC: 109858426
OBO: 105279542
PCF: 106785450
NVI: 100121877
CSOL: 105362365
MDL: 106693077
TCA: 659113
DPA: 109541350
ATD: 109594627
AGB: 108907274
NVL: 108569738
APLN: 108737247
OTU: 111426405
BMOR: 101737137
BMAN: 114244634
MSEX: 115448752
BANY: 112051442
PMAC: 106721384
PPOT: 106107268
PXU: 106118956
PRAP: 111002365
ZCE: 119832300
HAW: 110381461
TNL: 113508097
PXY: 105387711
API: 100167287
DNX: 107167116
AGS: 114130599
RMD: 113551551
BTAB: 109034374
CLEC: 106665613
NLU: 111059622
ZNE: 110832832
CSEC: 111862281
FCD: 110842891
HAME: 121869169
EAF: 111699424
DSV: 119458383
RSAN: 119373565
RMP: 119167601
VDE: 111248618
VJA: 111267120
TUT: 107361746
DPTE: 113796930
CSCU: 111631500
PTEP: 107444426
SDM: 118193069
CEL: CELE_F56B3.5(ech-5)
CBR: CBG23911(Cbr-ech-5)
PCAN: 112571928
BGT: 106054133
GAE: 121369392
MYI: 110457275
PMAX: 117330835
OBI: 106874290
LAK: 106156929
NVE: 5504703
EPA: 110236782
ATEN: 116301613
ADF: 107331777
AMIL: 114972853
PDAM: 113676624
DGT: 114521740
HMG: 100202733
AQU: 100632607
ATH: AT4G16800
ALY: 9304169
CRB: 17878125
BRP: 103833979
BNA: 106411580
BOE: 106307813
RSZ: 108820613
THJ: 104807916
CPAP: 110811467
CIT: 102616294
TCC: 18606196
GRA: 105765071
GAB: 108478225
EGR: 104441947
VRA: 106767015
VAR: 108333357
VUN: 114175906
CCAJ: 109811787
APRC: 113850146
CAM: 101495172
LJA: Lj0g3v0063919.1(Lj0g3v0063919.1) Lj0g3v0063919.2(Lj0g3v0063919.2)
LANG: 109349629
FVE: 101292604
RCN: 112180857
PPER: 18775810
PMUM: 103337103
PDUL: 117629385
PXB: 103926611
ZJU: 107409152
MNT: 112093167
CSV: 101203900
CMO: 103490860
BHJ: 120091565
MCHA: 111024959
RCU: 8277464
JCU: 105632321
HBR: 110654526
MESC: 110619263
JRE: 108994410
TWL: 120003273
VVI: 100259474
VRI: 117915749
SLY: 101243918
SPEN: 107026795
SOT: 102597786
NSY: 104243001
NTO: 104107024
NAU: 109215385
INI: 109191770
SIND: 105176780
OEU: 111396384
EGT: 105950989
HAN: 110930757
LSV: 111905117
CCAV: 112529435
DCR: 108210612
BVG: 104892798
SOE: 110794609
NNU: 104598420
NCOL: 116266362
OSA: 4330184
DOSA: Os02t0654100-01(Os02g0654100)
OBR: 102715915
SBI: 8073969
ZMA: 100284299
SITA: 101776250
PHAI: 112873772
PDA: 103713593
EGU: 105043746
MUS: 103985847
DCT: 110100550
PEQ: 110022739
AOF: 109839190
ATR: 18428288
PPP: 112293814
APRO: F751_4812
SLB: AWJ20_3311(EHD3)
NCR: NCU09058
NTE: NEUTE1DRAFT85151(NEUTE1DRAFT_85151)
MGR: MGG_03335
SSCK: SPSK_09505
MAW: MAC_07432
MAJ: MAA_04641
CMT: CCM_03842
MBE: MBM_09410
ANI: AN2896.2
ANG: ANI_1_1008024(An02g07320)
ABE: ARB_02909
TVE: TRV_07740
PTE: PTT_07044
CNE: CNA03320
CNB: CNBA3190
TASA: A1Q1_00722
LBC: LACBIDRAFT_245955(ECH-4)
ABP: AGABI1DRAFT113260(AGABI1DRAFT_113260)
ABV: AGABI2DRAFT192096(AGABI2DRAFT_192096)
DDI: DDB_G0289471(auh)
DFA: DFA_11904(auh)
SPAR: SPRG_01080
XCC: XCC1833
XCB: XC_2356
XCP: XCR_2086
XCV: XCV1899
XAX: XACM_1880
XAC: XAC1853
XCI: XCAW_02547(caiD)
XOM: XOO2751(XOO2751)
XOO: XOO2901(CaiD)
XOP: PXO_00100
XOR: XOC_2241
XAL: XALC_1333
XPH: XppCFBP6546_20065(XppCFBP6546P_20065)
SML: Smlt2209
SMT: Smal_1802
SMZ: SMD_1990
PSUW: WQ53_15230
PSD: DSC_02190
LEZ: GLE_1954
LEM: LEN_3045
DKO: I596_1918
RBD: ALSL_1840
VVU: VV2_0498
VVY: VVA1048
VPA: VPA0616
VTA: B0105
PAE: PA2013(liuC)
PAEV: N297_2076
PAEI: N296_2076
PAU: PA14_38470(gnyH)
PAG: PLES_33101(liuC)
PAF: PAM18_3032(liuC)
PNC: NCGM2_2987(gnyH)
PAEB: NCGM1900_4474(gnyH)
PAEP: PA1S_15630
PAEM: U769_15215
PAEL: T223_16905
PAEU: BN889_02191(liuC_1)
PAEG: AI22_18145
PAEC: M802_2074
PAEO: M801_2075
PMY: Pmen_2031
PMK: MDS_2690
PRE: PCA10_34720(liuC)
PPSE: BN5_2267(paaG5)
PCQ: PcP3B5_35110(menB)
PPU: PP_4066(liuC)
PPF: Pput_1775
PPT: PPS_3470
PPI: YSA_08666
PPX: T1E_3324(paaF)
PPUH: B479_17250
PPUT: L483_22695
PPUN: PP4_16930(liuC)
PPUD: DW66_3917
PMON: X969_16550
PMOT: X970_16195
PSB: Psyr_2468
PSYR: N018_14935
PFL: PFL_3938(liuC)
PPRO: PPC_4037
PFS: PFLU_3891
PFC: PflA506_3263(liuC)
PFB: VO64_0973
PMAN: OU5_1238
PFW: PF1751_v1c33250(liuC)
PEN: PSEEN3388
PSA: PST_3215
PSTT: CH92_10655
PKC: PKB_2941(liuC)
PSES: PSCI_1261
PSEM: TO66_20420
PSOS: POS17_4054
PANR: A7J50_3552
PSIL: PMA3_08315
PALL: UYA_13550
PDW: BV82_2131
ACX: Achr_2900
PAR: Psyc_0310
PALI: A3K91_0390
PSYA: AOT82_1411
ACB: A1S_1374
ABY: ABAYE2290(mgh)
ABN: AB57_1599
ABB: ABBFA_02090(echA8_3)
ABX: ABK1_1856
ABH: M3Q_1765
ABAD: ABD1_13710
ABAZ: P795_10360
ABAU: IX87_03420
ABAA: IX88_08805
ACC: BDGL_000749(paaG5)
SON: SO_1895(liuC)
SDN: Sden_2247
SFR: Sfri_2729
SAZ: Sama_1360
SBL: Sbal_2830
SLO: Shew_2572
SSE: Ssed_1456
SPL: Spea_2799
SHL: Shal_2904
SWD: Swoo_3225
SWP: swp_3444
SVO: SVI_1281
SPSW: Sps_02083
ILO: IL0876
CPS: CPS_1601
PHA: PSHAa1450
PTN: PTRA_a1824(liuC)
PAT: Patl_2927
PSM: PSM_A1495
PSEO: OM33_10700
PEA: PESP_a1869(liuC)
PSPO: PSPO_a1621(liuC)
PART: PARC_a2106(liuC)
PTU: PTUN_a2103(liuC)
PNG: PNIG_a1923(liuC)
PTD: PTET_a1734(liuC)
PSEN: PNC201_09585(echA2)
PAGA: PAGA_a2069(liuC)
MAQ: Maqu_2124
MHC: MARHY1164
MBS: MRBBS_2580(paaF)
MARJ: MARI_18430(paaF_1)
AMAL: I607_07740
AMAE: I876_08000
AMAO: I634_08110
AMAD: I636_08550
AMAI: I635_08460
AMAG: I533_08050
AMAC: MASE_07625
AAUS: EP12_08495
GNI: GNIT_1697(liuC)
GPS: C427_4029
SALH: HMF8227_01311(liuC)
FBL: Fbal_0992
MVS: MVIS_1752
SAGA: M5M_10070
MICC: AUP74_01237(paaF)
MICT: FIU95_01600(paaF1) FIU95_11465(echA1)
CBU: CBU_0976
CBD: CBUD_1071
CBG: CbuG_1029
CBC: CbuK_0863
LPN: lpg1828
LPH: LPV_2100
LPO: LPO_1889
LPM: LP6_1806
LPF: lpl1792
LPP: lpp1791
LPC: LPC_1272
LPA: lpa_02641
LPE: lp12_1767
LLO: LLO_1075
LFA: LFA_1973
LHA: LHA_0781
LOK: Loa_02216
LCD: clem_11000(paaF)
LLG: 44548918_02056(echA8_3)
LJR: NCTC11533_00708(echA8_1)
LCJ: NCTC11976_01877(menB)
LWA: SAMEA4504053_2020(echA8_3)
LSS: NCTC12082_02856(echA8_2)
LADL: NCTC12735_01378(echA8_2)
TMC: LMI_0963
CYQ: Q91_1230
NOC: Noc_1889
NHL: Nhal_2500
GAI: IMCC3135_26610(echA8_4)
HCH: HCH_03945
HEL: HELO_2933
HAM: HALO2830
HCO: LOKO_01998(paaF_1)
HBE: BEI_1419(liuC)
HOL: HORIV_28260(liuC)
ABO: ABO_1238
ADI: B5T_02441
APAC: S7S_08635
AXE: P40_11860
KKO: Kkor_1057
KGE: TQ33_1251
NJP: NEJAP_1692(liuC)
AJP: AMJAP_2032(liuC)
AHA: AHA_2076
ASA: ASA_1910
AVR: B565_2186
AMED: B224_2539
ACAV: VI35_10005
AEL: NCTC12917_01920(caiD_1)
OCE: GU3_15215
LHK: LHK_00789
RSO: RSc0267
RSN: RSPO_c03139(fca)
RSE: F504_285
RPI: Rpic_0118
REH: H16_A0179(h16_A0179)
RME: Rmet_0113
CGD: CR3_0087(liuC)
BMA: BMAA0804
BMAL: DM55_4641
BMAE: DM78_3416
BMAQ: DM76_3594
BMAI: DM57_11610
BMAF: DM51_4499
BMAZ: BM44_4633
BMAB: BM45_3225
BPS: BPSS1446
BPSE: BDL_4754
BPSM: BBQ_4701
BPSU: BBN_4892
BPSD: BBX_3916
BPK: BBK_4056
BPSH: DR55_3830
BPSA: BBU_4592
BPSO: X996_3616
BUT: X994_5671
BTQ: BTQ_4237
BTJ: BTJ_5275
BTZ: BTL_3736
BTD: BTI_3938
BTV: BTHA_4146
BTHE: BTN_3921
BTHM: BTRA_3734
BTHA: DR62_3965
BTHL: BG87_3693
BOK: DM82_5593
BOC: BG90_5015
BCEO: I35_6331
BGU: KS03_4794
BGO: BM43_5219
BUL: BW21_5932
BPH: Bphy_3560
BFN: OI25_6753
PPNO: DA70_14325
PPNM: LV28_16355
PPUL: RO07_10485
PSPU: NA29_06320
PAPI: SG18_10905
PLG: NCTC10937_02511(fcbB1)
CABA: SBC2_01780(dpgD_1)
BPE: BP1702
BPC: BPTD_1680
BPER: BN118_2159
BPET: B1917_1624
BPEU: Q425_18790
BPAR: BN117_2770
BPA: BPP3072
BBR: BB3035
BPT: Bpet2564
BTRM: SAMEA390648700031(echA6) SAMEA390648702904(caiD_5)
AXX: ERS451415_02191(echA8_5)
AFQ: AFA_15305
RFR: Rfer_3831
PVAC: HC248_03108(menB)
AAV: Aave_4353
AJS: Ajs_3761
AAA: Acav_4253
ACRA: BSY15_866
VEI: Veis_1346
DAC: Daci_5972
CTES: O987_02725
RTA: Rta_06630
LIM: L103DPR2_00023(menB) L103DPR2_00861(paaF_2)
LIH: L63ED372_03184(menB)
HYB: Q5W_00165
HPSE: HPF_12900(echA9) HPF_21045(paaF4)
CBAA: SRAA_0225(paaG)
CBAB: SMCB_1931(paaG)
JAG: GJA_13
HRB: Hrubri_3091(caiD)
CFU: CFU_4257
CARE: LT85_4855
RGE: RGE_43430
PBH: AAW51_4693(liuC)
EBA: ebA3642
ABRE: pbN1_22190
APET: ToN1_29910
DSU: Dsui_0981
OTR: OTERR_01880(liuC) OTERR_30280(liuC)
DAR: Daro_0090
AZO: azo3069(paaG5)
AOA: dqs_3203
TCL: Tchl_1558
GME: Gmet_3291
DEU: DBW_0054
PACA: ID47_02295
SME: SM_b21126(eccH2)
SMX: SM11_pD0887(eccH2)
SMI: BN406_05947(eccH2)
SMEL: SM2011_b21126(eccH2)
SMER: DU99_29850
SMD: Smed_4537
ARA: Arad_1378(fadB1)
AVI: Avi_7690
RHT: NT26_3029
SHZ: shn_01110
BMEL: DK63_1560
BMEE: DK62_1389
BMF: BAB1_0016
BABO: DK55_36
BABR: DO74_1847
BABT: DK49_1885
BABB: DK48_2090
BABU: DK53_31
BABS: DK51_1430
BABC: DO78_2032
BMS: BR0016
BSZ: DK67_175
BOV: BOV_0013
BCAR: DK60_126
BCAS: DA85_00070
BMR: BMI_I16
BPP: BPI_I16
BPV: DK65_1344
OAN: Oant_0041
OAH: DR92_208
BJA: bll0116(bll0116)
AOL: S58_24110
XAU: Xaut_1856
AZC: AZC_4592
MNO: Mnod_8253
MSC: BN69_1005
HDI: HDIA_0230(echA6)
MMED: Mame_00494(menB)
PSF: PSE_4997
LABT: FIU93_08715(echA2)
CCR: CC_2169
CAK: Caul_3153
CSE: Cseg_2819
PZU: PHZ_c1289
BVY: NCTC9239_02137(menB_2)
TSV: DSM104635_01415(fadB_1)
SIL: SPO2787
RUT: FIU92_11035(echA3)
JAN: Jann_1150
RDE: RD1_3294
DSH: Dshi_1304(mvaA)
PGD: Gal_02457
LAQU: R2C4_06210
SPSE: SULPSESMR1_01874(echA8) SULPSESMR1_04095(echA8)
RMM: ROSMUCSMR3_00239(echA8)
RID: RIdsm_01864(echA6) RIdsm_02343(echA8_5) RIdsm_05449(echA8_11)
ROH: FIU89_12315(echA3)
ROT: FIV09_04920(menB1)
RSP: RSP_2511
RCP: RCAP_rcc01516(menB)
PDE: Pden_3642
RSU: NHU_01341
RHC: RGUI_0436
LVS: LOKVESSMR4R_01809(menB)
PAMO: BAR1_05115
GAK: X907_1293
HNE: HNE_1282
HBA: Hbal_2015
SECH: B18_21965
SMIC: SmB9_27050
ACR: Acry_1515
AZL: AZL_a02270(paaG)
RRU: Rru_A1942
RRF: F11_09980
RCE: RC1_0385
MGRY: MSR1_01480(menB) MSR1_18070(paaF_1)
TMO: TMO_2574(paaF)
TXI: TH3_12150
MAI: MICA_886
MAN: A11S_802
BBAT: Bdt_3482
BBW: BDW_13185
BBAC: EP01_03070
BEX: A11Q_2273
BMX: BMS_1994
HAX: BALOs_1948(liuC)
HTL: HPTL_0272
BAQ: BACAU_1791(yngF)
BYA: BANAU_1959(yngF)
BAMP: B938_09485
BAML: BAM5036_1771(yngF)
BAMA: RBAU_1809(yngF)
BAMN: BASU_1789(yngF)
BAMB: BAPNAU_1910(yngF)
BAMT: AJ82_10415
BAMY: V529_18040(yngF)
BMP: NG74_01910(echA8)
BAZ: BAMTA208_07860(yngF)
BQY: MUS_2188(yngF)
BAMI: KSO_010195
BAMC: U471_18890
BAMF: U722_09700
BACW: QR42_09070
BACP: SB24_00485
BACB: OY17_12305
BAG: Bcoa_1874
GGH: GHH_c16190(yngF)
GEA: GARCT_01609(paaF)
AAMY: GFC30_1898
HLI: HLI_01045
VPN: A21D_03457(echA8_3)
PASA: BAOM_1931
MAUU: NCTC10437_01633(pksH)
MMOR: MMOR_56570
MPOF: MPOR_23520
MJD: JDM601_3754(echA7)
CPRE: Csp1_19760
SFA: Sfla_6223
STRP: F750_0332
SALU: DC74_7170
SALL: SAZ_37170
STRE: GZL_01472
SLX: SLAV_08925(echA2)
SGE: DWG14_04548(crt_2)
NCA: Noca_4532
KFL: Kfla_2824
NDA: Ndas_3297
NAL: B005_0376
STRR: EKD16_17390(fadB2)
SRO: Sros_6359
NCX: Nocox_28925(caiD8)
TBI: Tbis_2144
NML: Namu_4874
GOB: Gobs_1635
MMAR: MODMU_1751(fadB)
SEN: SACE_1464(echA21)
SACC: EYD13_06945(caiD1)
AMD: AMED_6666(paaG)
AMN: RAM_34200
AMM: AMES_6567(paaG)
AMZ: B737_6567(paaG)
AOI: AORI_2035(paaG)
AMQ: AMETH_1880(paaG)
AMYY: YIM_38370(menB2)
AORI: SD37_30980
PDX: Psed_4521
PSEA: WY02_25530
PSEE: FRP1_06040
PSEH: XF36_16810
PAUT: Pdca_46890(paaG_8)
AMI: Amir_1224
SESP: BN6_14720
KAL: KALB_1672
ACTI: UA75_25150
ACAD: UA74_24570
AHG: AHOG_22575(caiD3)
ALO: CRK55528
SAQ: Sare_3839
MIL: ML5_3444
ASE: ACPL_1402
ACTN: L083_1554
AFS: AFR_07825
ACTS: ACWT_1281
AIH: Aiant_56080(paaG_4)
PFLA: Pflav_057770(paaG_2)
ATL: Athai_12970(paaG_1)
ASER: Asera_60790(paaG_2)
PRY: Prubr_08200(paaG_1)
CATI: CS0771_00460(paaG_1)
SNA: Snas_5459
AFO: Afer_1034
GLJ: GKIL_1826(liuC)
RCA: Rcas_0977
CAU: Caur_1565
CAG: Cagg_1800
HAU: Haur_0853
STI: Sthe_2512
DFC: DFI_17950
TRA: Trad_1575
TAQ: TO73_1354
PUV: PUV_02630
PSL: Psta_0090
PIR: VN12_22485(caiD)
MFF: MFFC18_09960(echA8) MFFC18_45470(caiD)
ROL: CA51_12710(echA8_1) CA51_36910(echA8_2)
LCRE: Pla8534_27960(echA8_1)
AAGG: ETAA8_38650(echA8)
BVO: Pan97_14760(paaF)
RLC: K227x_55760(caiD)
AMUC: Pan181_40270(echA8)
PND: Pla175_43030(paaF)
AMOB: HG15A2_13930(paaF)
PLS: VT03_16125(echA8)
SDYN: Mal52_24990(paaF)
GES: VT84_31885(paaF)
FTJ: FTUN_3262
ULI: ETAA1_52150(echA8)
SACI: Sinac_6116
AGV: OJF2_15620(paaF) OJF2_40820(echA8)
LBL: LBL_3017
LST: LSS_14471
ABAS: ACPOL_0448
ABAC: LuPra_04311(paaF_1)
THYD: TTHT_1683(liuC)
GBA: J421_3719
BLQ: L21SP5_00853(pksH)
MBAS: ALGA_3863
SRM: SRM_01669(fadB)
RMR: Rmar_1266
CPI: Cpin_1666
FLN: FLA_5618
SGN: SGRA_p0044(paaG)
PHE: Phep_2546
SDJ: NCTC13534_05627(menB)
MUC: MuYL_3741
MGOT: MgSA37_04039(fadB)
FLM: MY04_3920
GFL: GRFL_1478
FPS: FP0183
FJO: Fjoh_0598
FJG: BB050_01924(pksH)
FIN: KQS_01460
FSN: GS03_00114(menB_1) GS03_00413(paaF)
ZPR: ZPR_0261
MARM: YQ22_07430
CBAL: M667_04285
CBAT: M666_04280
DDO: I597_1115(pksH)
MLT: VC82_1266
NDO: DDD_2193
MPW: MPR_0254
WIN: WPG_0678
TMAR: MARIT_0068
SPON: HME9304_01417(liuC)
KAN: IMCC3317_21670(pksH_2) IMCC3317_29860(fadB)
MARF: CJ739_2241
MESQ: C7H62_1593
FBA: FIC_01987
FBU: UJ101_01314(liuC)
RAI: RA0C_1056
RAR: RIA_1433
RAG: B739_1062
RAE: G148_0806
RAT: M949_1529
EAO: BD94_3437
ELB: VO54_03187(caiD)
CHZ: CHSO_0764
CGLE: NCTC11432_03963(caiD)
CTAI: NCTC12078_02928(pksH)
CTAK: 4412677_02080(caiD)
CJG: NCTC13459_01592(pksH)
CANT: NCTC13489_02570(caiD)
IAL: IALB_1473(paaG)
MRO: MROS_2743
CPRV: CYPRO_2519
CABY: Cabys_2403
NDE: NIDE3122
NJA: NSJP_0552
SOL: Ssol_1034
SSOA: SULA_1067
SSOL: SULB_1068
SSOF: SULC_1067
MSE: Msed_0566
MCN: Mcup_1442
 » show all
Reference
1  [PMID:13535602]
  Authors
HILZ H, KNAPPE J, RINGELMANN E, LYNEN F.
  Title
[Methylglutaconase, a new hydrase participating in the metabolism of various carboxylic acids.]
  Journal
Biochem Z 329:476-89 (1958)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 4.2.1.18
IUBMB Enzyme Nomenclature: 4.2.1.18
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 4.2.1.18
BRENDA, the Enzyme Database: 4.2.1.18
CAS: 9024-24-2

DBGET integrated database retrieval system