KEGG   ENZYME: 4.2.99.20Help
Entry
EC 4.2.99.20                Enzyme                                 

Name
2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase;
2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid synthase;
6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate synthase;
SHCHC synthase;
MenH;
YfbB
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Other carbon-oxygen lyases
BRITE hierarchy
Sysname
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate pyruvate-lyase [(1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate-forming]
Reaction(IUBMB)
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate = (1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate + pyruvate [RN:R08166]
Reaction(KEGG)
Substrate
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate [CPD:C16519]
Product
(1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate [CPD:C05817];
pyruvate [CPD:C00022]
Comment
This enzyme is involved in the biosynthesis of vitamin K2 (menaquinone). In most anaerobes and all Gram-positive aerobes, menaquinone is the sole electron transporter in the respiratory chain and is essential for their survival. It had previously been thought that the reactions carried out by this enzyme and EC 2.2.1.9, 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylic-acid synthase, were carried out by a single enzyme but this has since been disproved [2].
History
EC 4.2.99.20 created 2008 (EC 2.5.1.64 created 2003, part-incorporated 2008)
Pathway
ec00130  Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K08680  2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase
K14759  isochorismate synthase / 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylate synthase / 2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase / O-succinylbenzoate synthase
Genes
ATH: AT1G68890(PHYLLO)
CRB: 17894367
EUS: EUTSA_v10017999mg
CIT: 102608540
GMX: 100798570
MTR: MTR_8g069840
CAM: 101508711
FVE: 101297638
CSV: 101217012
VVI: 100241089
SLY: 101245351
SOT: 102603926
OBR: 102708030
BDI: 100843372
SITA: 101780975
ECO: b2263(menH)
ECJ: JW2258(yfbB)
ECD: ECDH10B_2424(yfbB)
EBW: BWG_2037(yfbB)
ECOK: ECMDS42_1834(yfbB)
ECE: Z3523(yfbB)
ECS: ECs3151
ETW: ECSP_3141(yfbB)
EOI: ECO111_3014(yfbB)
EOJ: ECO26_3254(yfbB)
EOH: ECO103_2730(yfbB)
ECOO: ECRM13514_3020(yfbB)
ECOH: ECRM13516_2965(yfbB)
ESL: O3K_08170
ESO: O3O_17465
ESM: O3M_08120
ECK: EC55989_2511(yfbB)
ECG: E2348C_2408(yfbB)
EOK: G2583_2804(yfbB)
ELH: ETEC_2398
ECP: ECP_2307
ENA: ECNA114_2357(yfbB)
ECOS: EC958_2602(menH)
ECV: APECO1_4298(yfbB)
ECY: ECSE_2523
ECR: ECIAI1_2341(yfbB)
ECQ: ECED1_2731(yfbB)
EUM: ECUMN_2606(yfbB)
ECT: ECIAI39_2411(yfbB)
EOC: CE10_2647(menH)
EBR: ECB_02190(yfbB)
EBL: ECD_02190(menH)
EBE: B21_02149(menH)
EBD: ECBD_1395
ECI: UTI89_C2547(yfbB)
EIH: ECOK1_2500(menH)
ECZ: ECS88_2414(yfbB)
ECC: c2807(yfbB)
ESE: ECSF_2144
EKF: KO11_11365(yfbB)
EAB: ECABU_c25990(yfbB)
EDJ: ECDH1ME8569_2200(yfbB)
ELW: ECW_m2455(yfbB)
ELL: WFL_12015(yfbB)
ELC: i14_2606(yfbB)
ELD: i02_2606(yfbB)
ELP: P12B_c2358(yfbB)
ELF: LF82_3047(yfbB)
ECOI: ECOPMV1_02425(menH)
ECOJ: P423_12670
EFE: EFER_0905(yfbB)
ESZ: FEM44_01515(menH)
STY: STY2538(yfbB)
STT: t0555(yfbB)
STM: STM2308(yfbB)
SEO: STM14_2846(yfbB)
SEY: SL1344_2277(yfbB)
SEJ: STMUK_2338(yfbB)
SEB: STM474_2404(yfbB)
SENR: STMDT2_22771(yfbB)
SEND: DT104_23661(yfbB)
SENI: CY43_12365
SPT: SPA0555(yfbB)
SEK: SSPA0519
SEI: SPC_1403(yfbB)
SEC: SCH_2308(yfbB)
SHB: SU5_02903
SENS: Q786_11380
SED: SeD_A2652
SEG: SG2337(yfbB)
SEL: SPUL_0582
SET: SEN2290(yfbB)
SENA: AU38_11575
SENO: AU37_11585
SENV: AU39_11585
SENQ: AU40_12965
SENL: IY59_11900
SEEP: I137_02685
SENE: IA1_11495
SBG: SBG_2096(yfbB)
SBZ: A464_2422
SFL: SF2342(yfbB)
SFX: S2476(yfbB)
SFV: SFV_2334(yfbB)
SFE: SFxv_2586(yfbB)
SFN: SFy_3332
SFS: SFyv_3407
SFT: NCTC1_02576(menH)
SSN: SSON_2324(yfbB)
SBO: SBO_2300(yfbB)
SDY: SDY_2459(yfbB)
ENC: ECL_03613(menH)
ECLX: LI66_15260
ECLY: LI62_16760
ECLZ: LI64_14695
EEC: EcWSU1_03141(menH)
ECHG: FY206_17065(menH)
EBG: FAI37_13715(menH)
ESA: ESA_00950
CSK: ES15_1204(menH)
CTU: CTU_28950(menH)
KPN: KPN_02661(yfbB)
KPU: KP1_3902(yfbB)
KPP: A79E_1441
KPT: VK055_4854(menH)
KPE: KPK_1488
KPR: KPR_2046(menH)
KPX: PMK1_00159(menH)
KPNU: LI86_07770
KPNK: BN49_3878(menH)
KVA: Kvar_1392
KOX: KOX_26275
KOE: A225_4155
EAE: EAE_24335
EAR: CCG28951
CKO: CKO_00527
CRO: ROD_26701
CPOT: FOB25_18945(menH)
CAMA: F384_12120
EBT: EBL_c12860(yfbB)
RTG: NCTC13098_02011(menH)
REE: electrica_01486(menH)
CLAP: NCTC11466_01326(menH)
KIE: NCTC12125_00420(menH)
LER: GNG29_15710(menH)
METY: MRY16398_16350(menH)
AHN: NCTC12129_01547(yfbB)
IZH: FEM41_22230(menH)
EBF: D782_1401
YPE: YPO2526
YPK: y1661
YPH: YPC_1595(yfbB)
YPA: YPA_2018
YPN: YPN_2121
YPM: YP_2337(mhpC3)
YPZ: YPZ3_2232
YPD: YPD4_2483
YPX: YPD8_2178
YPW: CH59_62(menH)
YPJ: CH55_84(menH)
YPV: BZ15_1009(menH)
YPL: CH46_2587(menH)
YPS: YPTB2559
YPO: BZ17_4079(menH)
YPY: YPK_1590
YPB: YPTS_2653
YPQ: DJ40_3984(menH)
YPU: BZ21_1855(menH)
YPR: BZ20_3650(menH)
YPC: BZ23_2139(menH)
YPF: BZ19_1921(menH)
YEN: YE1376
YEY: Y11_02451
YEW: CH47_795(menH)
YET: CH48_282(menH)
YAL: AT01_1164(menH)
YFR: AW19_1834(menH)
YIN: CH53_356(menH)
YKR: CH54_3952(menH)
YRO: CH64_1176(menH)
YRU: BD65_830(menH)
SPE: Spro_3282
SRL: SOD_c31980(menH)
SPLY: Q5A_017360(menH)
SMAF: D781_3075
SMW: SMWW4_v1c33920(menH)
SMAR: SM39_2880
SERF: L085_11725
SQU: E4343_24355(menH)
RAA: Q7S_06140
ECA: ECA1212
PATR: EV46_06095
PATO: GZ59_12410
PCT: PC1_1112
PEC: W5S_3200
SOD: Sant_1358(menD)
DDD: Dda3937_01782(yfbB)
DDQ: DDI_0952
DAQ: DAQ1742_03104(menH)
DIC: Dpoa569_002644(menH)
EBI: EbC_30510(menH)
ERWI: GN242_06460(menH)
MINT: C7M51_02078(menH)
PLU: plu3072
PAY: PAU_01539
PMR: PMI1744(yfbB)
PMIB: BB2000_1852(yfbB)
PHAU: PH4a_00435
PCIB: F9282_12400(menH)
XBO: XBJ1_0739(yfbB)
XBV: XBW1_2774(menH)
XNE: XNC1_2846(yfbB)
XNM: XNC2_2741(yfbB)
XDO: XDD1_2569(menH)
XPO: XPG1_1254(menH)
PSI: S70_02315
PSX: DR96_3623(menH)
PRG: RB151_026550(menH)
PHEI: NCTC12003_01572(menH)
PRQ: CYG50_02785(menH)
PRJ: NCTC6933_02322(menH)
MMK: MU9_2541
ANS: ArsFIN_26280(menH)
ETR: ETAE_2357(yfbB)
ETD: ETAF_2129
ETE: ETEE_0380(menH)
LRI: NCTC12151_01276(menH)
PSHI: SAMEA2665130_2006(menH)
HIN: HI0282
HIT: NTHI0391
HIU: HIB_04000
HIE: R2846_0298(menH)
HIZ: R2866_0297(menH)
HIK: HifGL_001790(menH)
HIA: H733_0178
HIW: NTHI477_01327(menH)
HIC: NTHIC486_00706(menH)
HIX: NTHI723_01411(menH)
HDU: HD_1854
HPIT: NCTC13334_01273(menH)
HHZ: NCTC10839_00884(menH)
HAP: HAPS_1251(yfbB)
HPAZ: K756_00420
HPAS: JL26_11125
HPAK: JT17_09350
HSO: HS_0616
HSM: HSM_0967
PMU: PM0055
PMV: PMCN06_1253(menH)
PMP: Pmu_12670
PMUL: DR93_2023(menH)
PDAG: 4362423_00351(menH)
PAET: NCTC13378_01484(menH)
MSU: MS1793(mhpC)
MHT: D648_2920
MHAT: B824_23770
MHX: MHH_c08350(menH)
MHAE: F382_09335
MHAO: J451_09555
MHAL: N220_01415
MHAQ: WC39_12420
MHAY: VK67_12425
MVI: X808_1910
MVG: X874_1990
APL: APL_1749
APJ: APJL_1784
APA: APP7_1834
ASU: Asuc_0652
AIO: EXH44_07065(menH)
AAT: D11S_2020
AAN: D7S_01921
AACN: AANUM_0039
ASEG: NCTC10977_00866(menH)
BTO: WQG_21340
BTRE: F542_1250
BTRH: F543_1290
BTRA: F544_21890
RPNE: NCTC8284_01143(menH)
VCH: VC1974
VCS: MS6_1731
VCI: O3Y_09535
VCX: VAA049_905(menH)
VCZ: VAB027_2610(menH)
VVU: VV1_3171
VVY: VV1117
VVL: VV93_v1c10380(menH)
VPA: VP0930
VPB: VPBB_0888
VAG: N646_0004
VSP: VS_2190
VNI: VIBNI_A2413(menH)
VAN: VAA_03316
VAU: VANGNB10_cI1810c(ytxM_menH?)
VSC: VSVS12_01286(menH)
VTA: A1984(yfbB)
VFI: VF_1670(yfbB)
PPR: PBPRA2623(STM2308)
SALY: E8E00_03470(menH)
SKS: FCN78_09375(menH)
SON: SO_4574(menH)
SFR: Sfri_0281
SAZ: Sama_3461
SBL: Sbal_0177
SLO: Shew_3600
SSE: Ssed_0225
SPL: Spea_3972
SHL: Shal_0296
SWD: Swoo_0208
SWP: swp_4793
SVO: SVI_0219
SHF: CEQ32_15025(menH)
SPSW: Sps_00298
SBJ: CF168_19985(menH)
SMAV: CFF01_17870(menH)
SHEW: CKQ84_06560(menH)
SLJ: EGC82_21075(menH)
SMAI: EXU30_08530(menH)
PIN: Ping_0351
FBL: Fbal_0043
MVS: MVIS_2785(menH)
MYA: MORIYA_1408(menH)
MMAA: FR932_09760(menH)
HHA: Hhal_1128
HHK: HH1059_00680(menH)
TNI: TVNIR_1662(menH_[H])
HAM: HALO0681
HHH: CLM76_07755(menH)
HOL: HORIV_62680(menH)
HSR: HSBAA_59590(menH)
RFO: REIFOR_00521(menH)
AHA: AHA_0530
ASA: ASA_3736
AVR: B565_0485
AMED: B224_4844
ASR: WL1483_3250(menH)
ACAV: VI35_18870(menH)
AEA: C2U39_01750(menH)
ARV: C7N77_02050(menH)
AES: C2U30_11745(menH)
TAU: Tola_0432
RGE: RGE_06710(menH)
DAL: Dalk_1410
MXA: MXAN_3529
CCX: COCOR_04514(ytxM)
HOH: Hoch_5610
SAT: SYN_02621
BBA: Bd3483
BBAT: Bdt_3391
BBW: BDW_12895
BBAC: EP01_02580
BEX: A11Q_485
BVR: BVIR_916
BLAG: BLTE_27380(menH)
SDO: SD1155_07510(menH)
BSU: BSU30810(ytxM)
BSR: I33_3140
BSL: A7A1_2153
BSH: BSU6051_30810(ytxM)
BSUT: BSUB_03271(ytxM)
BSUL: BSUA_03271(ytxM)
BSUS: Q433_16715
BSS: BSUW23_14955(ytxM)
BST: GYO_3335
BSO: BSNT_09504(ytxM)
BSQ: B657_30810(ytxM)
BSX: C663_2930(ytxM)
BLI: BL02407(ytxM)
BLD: BLi03221(ytxM)
BLH: BaLi_c32950(menH2)
BAY: RBAM_027790(menH)
BAQ: BACAU_2791(ytxM)
BYA: BANAU_2993(ytxM)
BAMP: B938_14335
BAML: BAM5036_2713(menH)
BAMA: RBAU_2913(menH)
BAMN: BASU_2719(menH)
BAMB: BAPNAU_2946(ytxM)
BAMT: AJ82_15745
BAMY: V529_30590(ytxM)
BMP: NG74_02922(menH)
BAO: BAMF_2861(ytxM)
BAZ: BAMTA208_15080(ytxM)
BQL: LL3_03157(ytxM)
BXH: BAXH7_03090(ytxM)
BQY: MUS_3368(ytxM)
BAMI: KSO_005175
BAMC: U471_29010
BAMF: U722_14995
BAN: BA_5110(menH)
BAR: GBAA_5110
BAT: BAS4749
BAI: BAA_5122
BANT: A16_59530
BANR: A16R_51690
BANS: BAPAT_4902
BANV: DJ46_3767(menH)
BCE: BC4854
BCA: BCE_5014
BCB: BCB4264_A4985(menH)
BCQ: BCQ_4672
BCX: BCA_4990
BNC: BCN_4772
BCF: bcf_24340
BCER: BCK_10865
BTL: BALH_4420
BTT: HD73_5171
BTHI: BTK_25500
BTG: BTB_c50150(ytxM)
BTI: BTG_24525
BTW: BF38_610(menH)
BWW: bwei_0027(menH)
BMYO: BG05_1169(menH)
BMYC: DJ92_1939(menH)
BWD: CT694_25970(menH)
BPU: BPUM_2717
BPUM: BW16_14650
BPUS: UP12_13905
BMQ: BMQ_4890
BMD: BMD_4876
BMEG: BG04_1879(menH)
BAG: Bcoa_2399
BCOA: BF29_1161(menH)
BJS: MY9_3085
BMET: BMMGA3_13695(ytxM)
BACW: QR42_13725
BACP: SB24_14845
BACB: OY17_17210
BACO: OXB_0011
BACY: QF06_13590
BACL: BS34A_33470(ytxM)
BALM: BsLM_3067
BEO: BEH_21860
BGY: BGLY_3638
BKO: CKF48_15555(menH)
BALT: CFN77_14595(menH)
BACQ: DOE78_19600(menH)
BTHV: CQJ30_04985(menH)
BCIR: C2I06_12015(menH)
OIH: OB2324
OCN: CUC15_13250(menH)
GKA: GK2874
GTN: GTNG_2772
GGH: GHH_c29490(ytxM)
AFL: Aflv_0382
ANM: GFC28_3292(menH)
AAMY: GFC30_3233(menH)
ANL: GFC29_2142(menH)
LSP: Bsph_4276
LYS: LBYS11_17590(menH)
LYB: C3943_20600(menH)
LYZ: DCE79_13825(menH)
LYG: C1N55_14560(menH)
LPAK: GDS87_18590(menH)
HHD: HBHAL_3862(menH)
HLI: HLI_17485(menH)
VIL: CFK37_12410(menH)
VNE: CFK40_07730(menH)
VPN: A21D_02870(menH)
AQT: FN924_12525(menH)
PSYH: D0S48_19110(menH)
PSYO: PB01_13540(menH)
PRD: F7984_15740(menH)
GRC: GI584_09610(menH)
POF: GS400_15565(menH)
STEA: C0679_07655(menH)
SAU: SA0897
SAV: SAV1044
SAW: SAHV_1037
SAM: MW0928
SAS: SAS0980
SAR: SAR1018
SAC: SACOL1053
SAE: NWMN_0914
SAD: SAAV_1008
SUU: M013TW_0974(menH)
SUE: SAOV_0990
SUJ: SAA6159_00901(yfbB)
SUK: SAA6008_00999(yfbB)
SUC: ECTR2_900
SUQ: HMPREF0772_12190(menH)
SUZ: MS7_1002(menH)
SUG: SAPIG1042
SAUA: SAAG_02155
SAUE: RSAU_000933(menH)
SAUS: SA40_0915
SAUU: SA957_0930
SAUG: SA268_0932
SAUF: X998_1044(menH)
SAB: SAB0911
SAUB: C248_1069
SAUM: BN843_9510
SAUC: CA347_961(menH)
SAUR: SABB_03583
SAUI: AZ30_04985
SAUD: CH52_00660
SAMS: NI36_04995
SEP: SE0745
SER: SERP0631
SEPP: SEB_00721
SEPS: DP17_2078(menH)
SHA: SH1918
SHH: ShL2_01781(yfbB_2)
SSP: SSP1747
SCA: SCA_0653
SDT: SPSE_1767
SPAS: STP1_2105
SXO: SXYL_01891(menH)
SHU: SHYC_09130(menH)
SCAP: AYP1020_0368(menH)
SSCH: LH95_08550
SSCZ: RN70_09030
SAGQ: EP23_01295
SSIF: AL483_06680(menH)
SPET: CEP67_00045(menH)
SSCU: CEP64_08460(menH)
SKL: C7J89_10495(menH)
SFQ: C7J90_06975(menH)
SHOM: EGX58_01455(menH)
SMUS: C7J88_00110(menH)
SCAR: DWB96_09460(menH)
SFF: FOB90_10930(menH)
MCL: MCCL_1506
MCAK: MCCS_19420(menH)
LMO: lmo1674
LMOE: BN418_1981
LMOB: BN419_1984
LMOD: LMON_1741
LMOW: AX10_02465
LMOQ: LM6179_2425(menH)
LMR: LMR479A_1773(ytxM)
LMOM: IJ09_01605
LMOG: BN389_17020(ytxM)
LMP: MUO_08610
LMOZ: LM1816_09767(menH)
LMOX: AX24_05940
LMQ: LMM7_1763
LMS: LMLG_1198
LMOK: CQ02_08585
LMV: Y193_07315(menH)
LIN: lin1782
LWE: lwe1692
LSG: lse_1642
LIV: LIV_1649
LGZ: NCTC10812_01202(menH)
BTHS: CNY62_10555(menH)
ESI: Exig_0626
EAN: Eab7_0601
AAC: Aaci_1917
AAD: TC41_2016(menH)
SIV: SSIL_1097
SOB: CSE16_16465(menH)
PLX: CW734_07575(menH)
JEO: JMA_25500
KUR: ASO14_771(menH)
KZO: NCTC404_02969(menH)
SPOS: DV702_07790(menH)
SPAE: E2C16_01655(menH)
PAEK: D3873_08450(menH)
PANC: E2636_05435(menH)
PGQ: FK545_14295(menH)
PLAY: DNR44_014550(menH)
LLA: L0170(menX)
LLK: LLKF_0750(menX)
LLT: CVCAS_0692(menX)
LLS: lilo_0662(menX)
LLD: P620_04020(menH)
LLX: NCDO2118_0746(menX)
LLC: LACR_0772
LLM: llmg_1830(menX)
LLR: llh_9215
LLI: uc509_0736(menX)
LLW: kw2_0679(menH)
LLJ: LG36_0712(menX)
LGR: LCGT_0618
LGV: LCGL_0637
LACT: D7I46_01645(menH)
EFA: EF0449
EFL: EF62_0768
EFI: OG1RF_10334(menH)
EFS: EFS1_0329(menH)
EFN: DENG_00435(menH)
EFQ: DR75_2439(menH)
ENE: ENT_25400
ECAS: ECBG_02740
EMU: EMQU_1437(menH)
EGA: AL523_00635(menH)
ETH: CK496_06795(menH)
VAC: E4Z98_02335(menH)
VAO: FA707_02445(menH)
LME: LEUM_0753
LMM: MI1_03450
LMK: LMES_0677
LCI: LCK_00951
LKI: LKI_00990
LGS: LEGAS_0914(menH)
LPSE: FGL85_06675(menH)
WCE: WS08_0959
WCT: WS74_1025
WPA: CO680_01145(menH)
WCF: C6P13_02325(menH)
WSO: WSWS_01289(menH)
WHE: EFA59_07050(menH)
CML: BN424_3100(menH)
AOE: Clos_2774
DSY: DSY0519
DHD: Dhaf_0471
SAY: TPY_3628(menH)
VPR: Vpar_0375
VRM: 44547418_00396(menH)
VDN: NCTC11831_00357(menH)
STED: SPTER_12090(menH)
LPIL: LIP_2424
RXY: Rxyl_2894
CWO: Cwoe_3574
AFO: Afer_1626
AYM: YM304_23990(menH)
ELE: Elen_2975
EYY: EGYY_26910(MhpC)
AEQ: AEQU_2027
SYN: slr1916
SYC: syc0762_c
AMR: AM1_4012
TER: Tery_4069
ANA: all2753
NOE: CLI64_25165(menH)
NSH: GXM_05680
AVA: Ava_4319
NAZ: Aazo_3702
ANN: EH233_01835(menH)
CALH: IJ00_14555
DOU: BMF77_01613(menH)
RCA: Rcas_1310
CAU: Caur_0087
CAG: Cagg_1168
TRO: trd_A0259
STI: Sthe_3023
PBF: CFX0092_A0435(ytxM)
KBS: EPA93_24685(menH)
TTR: Tter_1232
PCU: pc1067
PNL: PNK_0813(menH)
PUV: PUV_20290
WCH: wcw_1199
CAA: Caka_1141
AMU: Amuc_1017
AGL: PYTT_0708
CTE: CT1845(menH)
CPC: Cpar_0358
CCH: Cag_1720
CLI: Clim_2049
PVI: Cvib_0395
PLT: Plut_0329
PPH: Ppha_2432
PAA: Paes_1879
PROC: Ptc2401_01967(menH)
PROS: CHL67_10000(menH)
CTS: Ctha_1988
IAL: IALB_1319(menH)
MRO: MROS_1449
CPRV: CYPRO_1678
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:18284213]
  Authors
Jiang M, Chen X, Guo ZF, Cao Y, Chen M, Guo Z.
  Title
Identification and Characterization of (1R,6R)-2-Succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate Synthase in the Menaquinone Biosynthesis of Escherichia coli.
  Journal
Biochemistry 47:3426-34 (2008)
DOI:10.1021/bi7023755
  Sequence
[eco:b2263]
Reference
2  [PMID:17760421]
  Authors
Jiang M, Cao Y, Guo ZF, Chen M, Chen X, Guo Z.
  Title
Menaquinone biosynthesis in Escherichia coli: identification of 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylate as a novel intermediate and re-evaluation of MenD activity.
  Journal
Biochemistry 46:10979-89 (2007)
DOI:10.1021/bi700810x
  Sequence
[eco:b2263]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 4.2.99.20
IUBMB Enzyme Nomenclature: 4.2.99.20
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 4.2.99.20
BRENDA, the Enzyme Database: 4.2.99.20
CAS: 122007-88-9

DBGET integrated database retrieval system