KEGG   ENZYME: 4.2.99.21
Entry
EC 4.2.99.21                Enzyme                                 

Name
isochorismate lyase;
salicylate biosynthesis protein pchB;
pyochelin biosynthetic protein PchB;
isochorismate pyruvate lyase
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Other carbon-oxygen lyases
Sysname
isochorismate pyruvate-lyase (salicylate-forming)
Reaction(IUBMB)
isochorismate = salicylate + pyruvate [RN:R06602]
Reaction(KEGG)
R06602
Substrate
isochorismate [CPD:C00885]
Product
salicylate [CPD:C00805];
pyruvate [CPD:C00022]
Comment
This enzyme is part of the pathway of salicylate formation from chorismate, and forms an integral part of pathways that produce salicylate-derived siderophores, such as pyochelin and yersiniabactin.
History
EC 4.2.99.21 created 2010
Pathway
ec01053  Biosynthesis of siderophore group nonribosomal peptides
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K04781  salicylate synthetase
K04782  isochorismate pyruvate lyase
Genes
MAW: MAC_07797
MAJ: MAA_03348 MAA_04435
VAL: VDBG_09508
VDA: VDAG_04743
PSCO: LY89DRAFT_694557
AFM: AFUA_6G12110
ACT: ACLA_062890
NFI: NFIA_005290
AOR: AO090026000117
ANG: ANI_1_1676074(An08g01420) ANI_1_2056104(An12g07110)
ESL: O3K_09730
ESO: O3O_15895
ESM: O3M_09695
ECK: EC55989_2202(irp)
ELH: ETEC_2076
ECP: ECP_1937
ECOS: EC958_2284(ybtS)
ECQ: ECED1_2244(irp)
EUM: ECUMN_2268(irp)
ECT: ECIAI39_1080(irp)
EOC: CE10_2256(ybtS)
ECI: UTI89_C2178(ybtS)
ECZ: ECS88_2032(irp)
ECC: c2419
ELO: EC042_2208(ybtS)
ESE: ECSF_1825
EAB: ECABU_c22360(ybtS)
ELC: i14_2236
ELD: i02_2236
ELF: LF82_295
ECOI: ECOPMV1_02066(mbtI)
ECOJ: P423_11035
KPU: KP1_3583(ybtS)
KPP: A79E_1711(ybtS)
KPT: VK055_5126(ybtS)
KPX: PMK1_04849(mbtI)
KPNK: BN49_3582(ybtS)
EAR: CCG29278
RAO: DSD31_08925(ybtS)
RTG: NCTC13098_03513(pchB)
REE: electrica_01772(mbtI)
CIE: AN232_14395(ybtS)
AHN: NCTC12129_02772(pchB)
YPE: YPO1916(irp9)
YPK: y2394(ybtS)
YPA: YPA_1294
YPM: YP_1659(ybtS)
YPD: YPD4_1683(ybtS)
YPX: YPD8_1864(ybtS)
YPW: CH59_3710
YPV: BZ15_1628
YPL: CH46_3201
YPS: YPTB1601(ybtS)
YPO: BZ17_908
YPB: YPTS_1718
YPU: BZ21_944
YPC: BZ23_1223
YEN: YE2612(ybtS)
YEW: CH47_1958
YFR: AW19_780
YIN: CH53_452
YKR: CH54_882
SPLY: Q5A_018560(pchB)
RAA: Q7S_07960
TPTY: NCTC11468_02770(pchB)
VVU: VV2_0839
VVY: VVA1305
VNI: VIBNI_B0614(pchB)
PPR: PBPRA1663(MBTI)
PAE: PA4230(pchB)
PAEV: N297_4362(pchB)
PAEI: N296_4362(pchB)
PAU: PA14_09220(pchB)
PAP: PSPA7_0870(pchB)
PAG: PLES_06971(pchB)
PAF: PAM18_0707(pchB)
PNC: NCGM2_5475(pchB)
PAEB: NCGM1900_0729(pchB)
PAEP: PA1S_03670
PAEM: U769_03700
PAEL: T223_03600
PAEU: BN889_04705(pchB)
PAEG: AI22_00240
PAEC: M802_4360(pchB)
PAEO: M801_4228(pchB)
PPU: PP_2170
PPF: Pput_3570
PPI: YSA_01440
PPX: T1E_1246
PPUN: PP4_33400
PST: PSPTO_2596(pchB)
PSP: PSPPH_2903(pchB)
PFL: PFL_0353 PFL_3489(pchB)
PPRO: PPC_0365 PPC_3643(pchB)
PFC: PflA506_2785(pmsB)
PFB: VO64_5511
PEN: PSEEN2507(psmB)
PSEM: TO66_17010
PANR: A7J50_5047
PSET: THL1_1371
PDW: BV82_3498
ACX: Achr_e550
AGU: AS4_00320
ABOU: ACBO_00320
SPSW: Sps_01769
ADI: B5T_02501
NZO: SAMEA4504057_0515(tyrA)
ECOR: SAMEA4412678_0051(tyrA)
CVI: CV_3716
PSE: NH8B_0746(tyrA1)
AMAH: DLM_3162
BPS: BPSS0582(pchB)
BPM: BURPS1710b_A2146(pchB)
BPL: BURPS1106A_A0782(pchB)
BPD: BURPS668_A0872(pchB)
BPSE: BDL_3811(pchB)
BPSM: BBQ_5611(pchB)
BPSU: BBN_3983(pchB)
BPSD: BBX_5648(pchB)
BPZ: BP1026B_II0642(pchB)
BPK: BBK_3908(pchB)
BPSH: DR55_4768(pchB)
BPSA: BBU_5463(pchB)
BPSO: X996_3763(pchB)
BUT: X994_4036(pchB)
BTE: BTH_II1832(pchB)
BTQ: BTQ_5116(pchB)
BTJ: BTJ_3744(pchB)
BTZ: BTL_4602(pchB)
BTV: BTHA_5627(pchB)
BTHE: BTN_4241(pchB)
BTHM: BTRA_3852(pchB)
BTHA: DR62_4290
BTHL: BG87_4573(pchB)
BOK: DM82_4685(pchB)
BOC: BG90_5908(pchB)
BCN: Bcen_3365
BCJ: BCAM2234(pchB)
BCEO: I35_6125(pchB)
BCED: DM42_5760(pchB)
BSEM: WJ12_31075
BGP: BGL_1c20620(pchB)
BPT: Bpet0512
AXX: ERS451415_00543(pchB)
POL: Bpro_4456
PNA: Pnap_3653
AAV: Aave_0443
AJS: Ajs_0367
AAA: Acav_0509
ACRA: BSY15_1073
DAC: Daci_0753
CTES: O987_26400
HYB: Q5W_19145
CBAA: SRAA_2034
CBAB: SMCB_2054
DAR: Daro_4076
SUA: Saut_0237
SULC: CVO_08255
AAQI: AAQM_1114
ASUI: ASUIS_1516
ACLO: ACLO_1128
ARC: ABLL_1697
HYO: NNO_0604
SUN: SUN_1870
NIS: NIS_0982
PPD: Ppro_2350
DDS: Ddes_1346
PLA: Plav_2521
RBS: RHODOSMS8_01663(tyrA)
SME: SMc02253(pchB)
SMX: SM11_chr0183(pchB)
SMI: BN406_00191(pchB)
SMEL: SM2011_c02253(pchB)
SMER: DU99_02930
SMD: Smed_0169
SFH: SFHH103_00210(pchB)
EAD: OV14_1484
SHZ: shn_00880
KAI: K32_25020(pchB)
MCG: GL4_2206
PHL: KKY_1593
PSF: PSE_0670
LABT: FIU93_00395(pchB1) FIU93_08055(pchB2)
CCR: CC_1116
CAK: Caul_3271
CSE: Cseg_1242
PZU: PHZ_c2046
TSV: DSM104635_03234(pchB)
RUT: FIU92_03550(tyrA) FIU92_22115(pchB2)
DSH: Dshi_1284
PGD: Gal_02905
CID: P73_1201
MALG: MALG_00523
MARU: FIU81_09580(pchB)
ROT: FIV09_00340(tyrA)
MALU: KU6B_09210
RSP: RSP_0662
PMAU: CP157_00598(tyrA)
RSU: NHU_03104
RHC: RGUI_1650
LVS: LOKVESSMR4R_00670(pchB)
GAK: X907_2223
HNE: HNE_0317
HBA: Hbal_0498
SAL: Sala_0787
SPHP: LH20_08590
SMAZ: LH19_10595
SPHU: SPPYR_2245
SWI: Swit_1139
SPHD: HY78_20880
SPHM: G432_04105
STAX: MC45_12790
SSAN: NX02_29635
SPKC: KC8_17250
SECH: B18_04295
SINB: SIDU_04450
SPMI: K663_07155
SPHB: EP837_00305(pchB)
SPHR: BSY17_2403
SPHT: K426_12325
BLAS: BSY18_2101
SMIC: SmB9_25220
ANH: A6F65_01614(pchB)
ADO: A6F68_02122(pchB)
ELI: ELI_05625
ERF: FIU90_09615(pchB)
ALI: AZOLI_p20164(phcB)
RRF: F11_02915
MGY: MGMSRv2__4082(pchB)
MGRY: MSR1_23200(pchB)
TXI: TH3_03175
MAGQ: MGMAQ_2875
AFR: AFE_3163
PSAB: PSAB_21900
SMJ: SMULJ23_1457(tyrA)
SMUA: SMUFR_0458(tyrA1)
STN: STND_1528
STW: Y1U_C1488
STHE: T303_08795
STRG: SRT_15870
CPAS: Clopa_1535
CLD: CLSPO_c20050(mbtI)
DSY: DSY2818
DHD: Dhaf_3962
MTU: Rv2386c(mbtI)
MTC: MT2454
MRA: MRA_2409(mbtI)
MTUR: CFBS_2525(mbtI)
MTO: MTCTRI2_2429(mbtI)
MTD: UDA_2386c(mbtI)
MTN: ERDMAN_2621(mbtI)
MTUE: J114_12775
MTUL: TBHG_02324
MTUT: HKBT1_2516(mbtI)
MTUU: HKBT2_2519(mbtI)
MTQ: HKBS1_2523(mbtI)
MBO: BQ2027_MB2407C(mbtI)
MBB: BCG_2400c(mbtI)
MBT: JTY_2394(mbtI)
MBM: BCGMEX_2389c(mbtI)
MBX: BCGT_2210
MAF: MAF_24000(mbtI)
MMIC: RN08_2645
MCE: MCAN_24181(mbtI)
MCQ: BN44_50353(mbtI)
MCV: BN43_40031(mbtI)
MCX: BN42_40319(mbtI)
MCZ: BN45_50756(mbtI)
MPA: MAP_2205c(trpE2)
MAO: MAP4_1619
MAVU: RE97_08075
MAV: MAV_1792
MIT: OCO_18530
MIA: OCU_18710
MID: MIP_02618
MYO: OEM_16520
MIR: OCQ_16150
MLP: MLM_2716
MMAN: MMAN_23110(mbtI)
MUL: MUL_3648(mbtI)
MMI: MMAR_3706(mbtI)
MMAE: MMARE11_36130(mbtI)
MMM: W7S_07910
MLI: MULP_03956(mbtI)
MSHG: MSG_03385(mbtI)
MFJ: MFLOJ_53200(mbtI)
MSTO: MSTO_57330(mbtI)
MSIM: MSIM_42480(mbtI)
MSAK: MSAS_15890(mbtI)
MXE: MYXE_18740(mbtI)
MNV: MNVI_00870(mbtI)
MCOO: MCOO_14370(mbtI)
MBAI: MB901379_03289(mbtI)
MSEO: MSEO_21920(mbtI)
MPSE: MPSD_37730(mbtI)
MSHO: MSHO_32370(mbtI)
MHEK: JMUB5695_01985(mbtI)
MLJ: MLAC_24620(mbtI)
MBRD: MBRA_34360(mbtI)
MSHJ: MSHI_08180(mbtI)
MFT: XA26_39320(mbtI)
MAIC: MAIC_52380
MSAR: MSAR_19630
MAUB: MAUB_49630
MPHU: MPHO_19850
MBOK: MBOE_34570
MAB: MAB_2245
MABB: MASS_2175
MCHE: BB28_11295
MSTE: MSTE_02184
MSAL: DSM43276_01958(mbtI)
MTER: 4434518_01420(mbtI)
MMIN: MMIN_31200(mbtI)
MHIB: MHIB_09750(mbtI)
NFA: NFA_6190(nbtS)
NFR: ERS450000_00758(mbtI_1) ERS450000_03588(mbtI_2)
NCY: NOCYR_0625(mbtI) NOCYR_2581(mbtI)
NSR: NS506_01727(pchB) NS506_07818(mbtI)
NAD: NCTC11293_01413(mbtI)
ROP: ROP_23300
RHB: NY08_2677
RFA: A3L23_00822(mbtI)
RHS: A3Q41_02530(mbtI)
GBR: Gbro_0621
GOR: KTR9_0492
GRU: GCWB2_02935(mbtI)
GOM: D7316_02888(mbtI)
TPR: Tpau_4330
SRT: Srot_0738
SCO: SCO7691(SC4C2.26)
SCB: SCAB_1381
SVE: SVEN_0506
STRE: GZL_00986
STRD: NI25_03930
CMI: CMM_0334
CMC: CMN_00305
ART: Arth_2321
AAGI: NCTC2676_1_01210(pchB)
ACH: Achl_2047
TCU: Tcur_0369
AOI: AORI_5432(trpE)
AJA: AJAP_35475(mbtI)
PSEH: XF36_13480
PAUT: Pdca_34110
SESP: BN6_77600
KAL: KALB_5549
ASE: ACPL_6155(trpE)
ACTS: ACWT_6023
BLA: BLA_1475
BBB: BIF_01121
BBC: BLC1_0920
BLV: BalV_0926
BLW: W7Y_0963
BLS: W91_0984
BANI: Bl12_0898
BANL: BLAC_04860
BANM: EN10_04880
PSER: ABRG53_e066(mbtI)
SUS: Acid_4717
TAA: NMY3_01251(pchB)
 » show all
Reference
1  [PMID:7500944]
  Authors
Serino L, Reimmann C, Baur H, Beyeler M, Visca P, Haas D
  Title
Structural genes for salicylate biosynthesis from chorismate in Pseudomonas aeruginosa.
  Journal
Mol Gen Genet 249:217-28 (1995)
DOI:10.1007/BF00290369
  Sequence
[pae:PA4230]
Reference
2  [PMID:16030197]
  Authors
Kerbarh O, Ciulli A, Howard NI, Abell C
  Title
Salicylate biosynthesis: overexpression, purification, and characterization of Irp9, a bifunctional salicylate synthase from Yersinia enterocolitica.
  Journal
J Bacteriol 187:5061-6 (2005)
DOI:10.1128/JB.187.15.5061-5066.2005
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 4.2.99.21
IUBMB Enzyme Nomenclature: 4.2.99.21
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 4.2.99.21
BRENDA, the Enzyme Database: 4.2.99.21

DBGET integrated database retrieval system