KEGG   ENZYME: 5.3.1.4
Entry
EC 5.3.1.4                  Enzyme                                 
Name
L-arabinose isomerase;
L-arabinose ketol-isomerase;
araA (gene name)
Class
Isomerases;
Intramolecular oxidoreductases;
Interconverting aldoses and ketoses, and related compounds
Sysname
beta-L-arabinopyranose aldose-ketose-isomerase
Reaction(IUBMB)
beta-L-arabinopyranose = L-ribulose [RN:R12991]
Reaction(KEGG)
R12991;
(other) R01761
Substrate
beta-L-arabinopyranose [CPD:C02479]
Product
L-ribulose [CPD:C00508]
Comment
Requires a divalent metal ion (the enzyme from the bacterium Escherichia coli prefers Mn2+) [2]. The enzyme binds beta-L-arabinopyranose [4] and catalyses ring opening to generate a form of open-chain conformation that facilitates the isomerization reaction, which proceeds via an ene-diol mechanism [6]. The enzyme can also convert alpha-D-galactose to D-tagatose with lower efficiency [5].
History
EC 5.3.1.4 created 1961, modified 2022
Pathway
ec00040  Pentose and glucuronate interconversions
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K01804  L-arabinose isomerase
Genes
ECOb0062(araA)
ECJJW0061(araA)
EBWBWG_0058(araA)
ECOKECMDS42_0055(araA)
ECEZ0070(araA)
ECSECs_0066(araA)
ECFECH74115_0067(araA)
ETWECSP_0066(araA)
ELXCDCO157_0065
EOIECO111_0064(araA)
EOJECO26_0064(araA)
EOHECO103_0063(araA)
ECOOECRM13514_0064(araA)
ECOHECRM13516_0066(araA)
ESLO3K_21245
ESOO3O_04140
ESMO3M_21145
ECKEC55989_0060(araA)
ECGE2348C_0063(araA)
EOKG2583_0065(araA)
ELRECO55CA74_00315
ELHETEC_0061
ECWEcE24377A_0064(araA)
EUNUMNK88_60
ECPECP_0063
ENAECNA114_0050(araA)
ECOSEC958_0196(araA)
ECVAPECO1_1922(araA)
ECOAAPECO78_03760
ECXEcHS_A0066(araA)
ECMEcSMS35_0064(araA)
ECYECSE_0062
ECRECIAI1_0062(araA)
ECQECED1_0061(araA)
EUMECUMN_0063(araA)
ECTECIAI39_0065(araA)
EOCCE10_0063(araA)
EBRECB_00064(araA)
ECOBC3029_04055
EBLECD_00064(araA)
EBEB21_00063(araA)
EBDECBD_3555
ECIUTI89_C0067(araA)
EIHECOK1_0061(araA)
ECZECS88_0065(araA)
ECCc0074(araA)
ELOEC042_0065(araA)
ELNNRG857_00320
ESEECSF_0067
ECLEcolC_3595
EKOEKO11_3852
EKFKO11_00300(araA)
EABECABU_c00680(araA)
EDHEcDH1_3537
EDJECDH1ME8569_0061(araA)
ELUUM146_23095
ELWECW_m0060(araA)
ELLWFL_00300(araA)
ELCi14_0064(araA)
ELDi02_0064(araA)
ELPP12B_c0055(araA)
ELFLF82_0105(araA)
ECOLLY180_00305
ECOIECOPMV1_00063(araA)
ECOJP423_00310
EFEEFER_0071(araA)
EALEAKF1_ch1359(araA)
EMAC1192_12660
ESZFEM44_14795(araA)
ERUYOSH18_09305(araA)
STYSTY0119(araA)
STTt0106(araA)
SEXSTBHUCCB_1190
SENTTY21A_00545
STMSTM0102(araA)
SEOSTM14_0121(araA)
SEVSTMMW_01081
SEYSL1344_0102(araA)
SEMSTMDT12_C01020
SEJSTMUK_0103(araA)
SEBSTM474_0105(araA)
SEFUMN798_0111(araA)
SETUSTU288_00505
SETCCFSAN001921_16915
SENRSTMDT2_01041(araA)
SENDDT104_01071(araA)
SENICY43_00500
SEENSE451236_06515
SPTSPA0104(araA)
SEKSSPA0100
SPQSPAB_00129
SECSCH_0096(araA)
SEHSeHA_C0108(araA)
SHBSU5_0735
SENHCFSAN002069_08725
SEEHSEEH1578_09535
SEESNSL254_A0109(araA)
SENNSN31241_10830
SEWSeSA_A0113(araA)
SEASeAg_B0113(araA)
SENSQ786_00510
SEDSeD_A0106(araA)
SEGSG0103(araA)
SELSPUL_0107(araA)
SEGASPUCDC_0107(araA)
SETSEN0103(araA)
SENAAU38_00505
SENOAU37_00505
SENVAU39_00505
SENQAU40_00575
SENLIY59_00525
SENJCFSAN001992_10500
SEECCFSAN002050_06955
SEEBSEEB0189_018880
SEEPI137_00475
SENBBN855_1050(araA)
SENEIA1_00510
SENCSEET0819_07390
SESSARI_02903
SBGSBG_0088(araA)
SBZA464_93
SBVN643_00420
SALZEOS98_18725
SFXS0059(araA)
SFVSFV_0054(araA)
SFESFxv_0059(araA)
SFNSFy_0072
SFSSFyv_0075
SFTNCTC1_00057(araA)
SSNSSON_0068(araA)
SBOSBO_0049(araA)
SBCSbBS512_E0054(araA)
SDYSDY_0089(araA)
SDZAsd1617_00105
SHQA0259_04140
ENCECL_00858
ENLA3UG_03530
ECLGEC036_06880
ECLEECNIH2_04445
ECLNECNIH4_19305
ECLIECNIH5_03530
ECLXLI66_03545
ECLYLI62_04035
ECLZLI64_03605
ECLOENC_45750
EHMAB284_21440
EXFBFV63_03505
ECLAECNIH3_03525
ECLCECR091_03505
EAUDI57_15065
EKBBFV64_03235
ENOECENHK_03670
EECEcWSU1_00675(araA)
ELGBH714_18235
ECANCWI88_18660
ERNBFV67_03365
ECLSLI67_004510
ECHGFY206_04145(araA)
ESHC1N69_03395
EPTHWQ17_09045(araA)
ENTEnt638_0609
EASEntas_0662
ENRH650_19145
ENXNI40_003375
ENFAKI40_4222(araA)
LNICWR52_08710
EBGFAI37_03120(araA)
ENZG0034_03510(araA)
ENSHWQ15_11945(araA)
ENKLOC22_14335(araA)
EHUD5067_0019380(araA)
EMORL6Y89_03360(araA)
ENBELK40_04155
EQUOM418_03445(araA)
EPUQVH39_03415(araA)
ESAESA_03277
CSKES15_3260
CSZCSSP291_15170
CSJCSK29544_00210
CCONAFK62_03535
CDMAFK67_03510
CSIP262_04828
CMJAFK66_016270
CUIAFK65_03460
CMWAFK63_15120
CTUCTU_06940(araA)
KPNKPN_00061(araA)
KPUKP1_0874(araA)
KPMKPHS_07740
KPPA79E_4240
KPHKPNIH24_03945
KPZKPNIH27_03765
KPVKPNIH29_04120
KPWKPNIH30_04135
KPYKPNIH31_03900
KPGKPNIH32_04140
KPCKPNIH10_03930
KPQKPR0928_03940
KPTVK055_2513
KPOKPN2242_02740
KPRKPR_0985(araA)
KPJN559_4370
KPID364_00255
KPAKPNJ1_04680
KPSKPNJ2_04632
KPXPMK1_02369(araA)
KPBFH42_21125
KPNEKU54_022610
KPNULI86_22450
KPNKBN49_4279(araA)
KVAKvar_4322
KPEKPK_4681(araA)
KPKA593_14705
KVDKR75_12090
KVQSP68_18775
KOXKOX_10760
KOEA225_0861
KOYJ415_26960
KOMHR38_09490
KOKKONIH1_04495
KOCAB185_31685
KQUAVR78_08510
EAEEAE_11090
EARCCG31768
KQVB8P98_23435
KLLBJF97_05040
KLWDA718_23980
KARLGL98_21135(araA)
KGRJJJ10_23500(araA)
KPASLUW96_11035(araA)
KLCK7H21_23640(araA)
KLMBWI76_04585
REEelectrica_04274(araA)
RORRORB6_14910 RORB6_21210 RORB6_21215
RONTE10_06085 TE10_25155 TE10_25160
RPLNB1209_22855
RAODSD31_02610 DSD31_02615 DSD31_21565
RTGNCTC13098_00629 NCTC13098_00630 NCTC13098_06239(araA)
CROROD_00691(araA)
CKOCKO_03320
CFDCFNIH1_10020
CBRAA6J81_13080 A6J81_16210
CWECO701_18095 CO701_21175
CYOCD187_20230
CPOTFOB25_07340(araA)
CFQC2U38_03655
CSEDJY391_18020(araA)
CAMAF384_00320
CAFAL524_22145
CIFAL515_05115
CFARCI104_04765
CIRC2U53_04570
CIEAN232_26165
CPARCUC49_00310
CTELGBC03_25530(araA)
CITZE4Z61_13275(araA) E4Z61_16180
CARSE1B03_01910 E1B03_04855(araA)
CIXM4I31_19850(araA)
CIBHF677_019605(araA)
CENSP2W74_19225(araA)
EBTEBL_c32910(araA)
PGELG71_24765
ESCEntcl_3663
KLEAO703_03590
KSAC813_11435
KORAWR26_21155(araA)
KRDA3780_02585
KCOBWI95_01990
KOTEH164_18705
KPSEIP581_03600(araA)
KOBHF650_04090(araA)
KOOO9K67_20805(araA)
KOUC0557_02965
KGOCEW81_20790
KIENCTC12125_02976(araA)
KASKATP_38130(araA)
KLUK7B04_01145(araA)
KCYRIN60_19120(araA)
LAXAPT61_18840
LEIC2U54_08585
LEHC3F35_08175
LEEDVA44_20295
LERGNG29_03810(araA)
LEAGNG26_03305(araA)
LPNUKQ929_17330(araA)
LEYDVA43_14185
LAZA8A57_03515
LEFLJPFL01_0699
LEWDAI21_00890
BUFD8682_16710 D8682_19200
BAGEBADSM9389_02110 BADSM9389_06840
BFTMNO13_01205 MNO13_03510(araA)
BSELRHD99_01190 RHD99_03430(araA)
SYMK6K13_10120(araA)
AHNNCTC12129_04199(araA)
ASUBNLZ15_00360 NLZ15_03315(araA)
YREHEC60_21495(araA)
SGOEA8O29_019290(araA) A8O29_021165
KINAB182_21420
PDZHHA33_23985(araA)
METYMRY16398_47610(araA)
IZHFEM41_09385(araA)
PSGCG163CM_28370(araA)
SCOLKFZ77_03360(araA)
PVJLMA04_08745(araA)
SUPEP0H77_04445(araA)
TOEQMG90_17890(araA)
EBFD782_3807
EBCC2U52_03095
EBUCUC76_11350
EBBF652_1323 F652_311
YPEYPO2253(araA)
YPKy2094(araA)
YPHYPC_1884(araA)
YPAYPA_1613
YPNYPN_1722
YPMYP_2049(araA)
YPPYPDSF_0881
YPGYpAngola_A2259(araA)
YPZYPZ3_1605(araA)
YPTA1122_14880
YPDYPD4_1979(araA)
YPXYPD8_1370
YPWCH59_3868
YPJCH55_343
YPVBZ15_1288
YPLCH46_2861
YPSYPTB2172(araA)
YPOBZ17_290
YPIYpsIP31758_1887(araA)
YPYYPK_2001
YPBYPTS_2242
YPQDJ40_132(araA)
YPUBZ21_1453
YPRBZ20_4077
YPCBZ23_1738
YPFBZ19_1530
YENYE2001(araA)
YEPYE105_C2207
YEYY11_10121
YELLC20_02675
YEWCH47_1437(araA)
YETCH48_3848(araA)
YEFFORC2_2021
YEEYE5303_18501(araA)
YSIBF17_19915
YALAT01_1158 AT01_453(araA)
YFRAW19_1205(araA)
YINCH53_3943(araA)
YKRCH54_457
YROCH64_547(araA)
YMADA391_11125
YHID5F51_08900
YCAF0T03_11000(araA)
YMOHRD69_15510(araA)
YASN0H69_14385(araA)
YKIHRD70_15605(araA)
SPESpro_2243
SRRSerAS9_2193
SRLSOD_c20690(araA)
SRYM621_11365
SPLYQ5A_011505(araA)
SRSSerAS12_2193
SRASerAS13_2194
SMAFD781_2389
SLQM495_11160
SFWWN53_20400
SFGAV650_16230
SRZAXX16_2735
SERMCLM71_12460
SQUE4343_04940(araA)
SFJSAMEA4384070_2312(araA)
SOFNCTC11214_04556(araA)
SRHZFO014_21250(araA)
SGRISGBXF1_02276(araA)
SFOZ042_24505
RAHRahaq_2138
RACEJHW33_06125(araA)
RAQRahaq2_2431
RAAQ7S_10825
ROXBV494_06380
RVCJ9880_18010(araA)
RBONQNM34_11115(araA)
RIUI2123_12550(araA)
GQUAWC35_05660
RBADH2866_19780(araA)
CARUP0E69_10670(araA)
NIGC1N62_08640
SERASer39006_013750
SERQCWC46_13745
ECAECA2275(araA)
PATREV46_10930
PATOGZ59_22870(araA)
PCTPC1_2027
PCCPCC21_020840
PCVBCS7_10435
PWAPecwa_2327
PPARA8F97_06995
PWSA7983_18980
PPOABJK05_05150
PBRAB5S52_11510
PPUJE2566_10805(araA)
PARII2D83_11005(araA)
PAQUDMB82_0010870(araA)
PVZOA04_22320(araA)
PPAVLOZ86_10795(araA)
PQUIG609_010015(araA)
PPOOLW347_10590(araA)
PACBM9782_12685(araA)
PCOAPJ912_25530
DDDDda3937_00597(araA)
DZEDd1591_2151
DDCDd586_2096
DZCW909_09615
DSOA4U42_19515
CEDLH89_01625
DFNCVE23_11130
DDQDDI_1943
DAQDAQ1742_02203(araA)
DICDpoa569_001938(araA)
DLCO1Q98_01895(araA)
DDADd703_1914
BGJAWC36_07725
BRBEH207_08920
BNGEH206_10770
BIZHC231_10895(araA)
PRODPCO85_10875(araA)
SODSant_2021(araA)
SLIGGTU79_14455(araA)
EAMEAMY_1725(araA)
EAYEAM_1696(araA)
ETAETA_17720(araA)
EPYEpC_18610(araA)
EPREPYR_02009(araA)
EBIEbC_19610(araA)
ERJEJP617_28600(araA)
EPECI789_08700
ERWIGN242_09435(araA)
ERPLJN55_10805(araA)
ETORIN69_11020(araA)
EGEEM595_1730(araA)
PAMPANA_1823(araA)
PLFPANA5342_2379(araA)
PAJPAJ_1159(araA)
PAQPAGR_g2287
PVAPvag_1249(araA)
PAGGAL522_13495
PAOPat9b_1747
KLNLH22_13555
PANTPSNIH1_12850
PANPPSNIH2_08525
PAGCBEE12_15905
PSTWDSJ_13470
PALHB1H58_17900
PANSFCN45_08955(araA)
PEYEE896_10105(araA)
PDISD8B20_07960
PERLAC65_07100(araA)
PJIKTJ90_10205(araA)
PANOOJ965_12245(araA)
KPIEN5580_09520(araA)
PALFK6R05_10075(araA)
PPHOCTZ24_09260
PGZC2E15_10065
PCDC2E16_10135
MINTC7M51_01212(araA)
MTHIC7M52_01543(araA)
MHANK6958_10200(araA)
TCIA7K98_17685
TATUEFZ10_08160
ETEETEE_3403(araA)
EDWQY76_12895
EDLAAZ33_07320(araA)
HAVAT03_11305
HPARAL518_14625 AL518_19225
OPODSM2777_16230
LPVHYN51_15185
PRAGEKN56_04600
LRINCTC12151_02342(araA)
MSUMS0058(araA)
BSUNA4G13_09090
MHAEF382_07940
MHAMJ450_07150
MHAOJ451_08030
MHALN220_00125
MVIX808_21000
MVGX874_19730
MVEX875_250
ASUAsuc_0494
ASIASU2_02065
ASSASU1_02070
GSSNYR30_10620(araA)
RHEYFEE42_12485(araA)
PAETNCTC13378_01757(araA)
VPAVPA1676
VPBVPBB_A1538
VPKM636_07180
VPFM634_17840
VNAPN96_16040
VEJVEJY3_24146
VFUvfu_A00404
VANVAA_00565
LAGN175_01395
VAUVANGNB10_cI2663c(araA)
VFLAL536_20625
VGABSQ33_08370
VSRVspart_03301(araA)
VKABTD91_18895(araA)
VZIG5S32_14510(araA)
VOSKNV97_19120(araA)
VRURND59_06760(araA)
GHOAL542_16595
SBPSbal223_2140
SPCSputcn32_2066
SHPSput200_1944
SHEShewmr4_1979
SHMShewmr7_1995
SHNShewana3_2066
SHWSputw3181_1946
SHFCEQ32_04670
SBJCF168_10380
SAVIJYB87_15610(araA)
SXMMKD32_10030(araA)
SHEJMZ182_10350(araA)
SSEHN7V09_13020(araA)
SACHK0H61_09500(araA)
SPSJK0I62_08970(araA)
SMAYK0H60_10430(araA)
PDJD0907_16265
PSHOKQ246_14000(araA)
ALRDS731_20465(araA)
APELCA267_010840(araA)
SALKFBQ74_03040(araA)
LALAT746_16890
CATEC2869_06950 C2869_07535 C2869_21730
CATTOLW01_15585(araA)
CJACJA_3015
CEBB0D95_19855
CELLCBR65_10745
CEKD0B88_18745
CEGD0C16_20895
SDESde_0774
GILNHM04_07235(araA)
MKEOOT55_00055(araA)
GSNYC6258_00376
RFOREIFOR_00789
AHAAHA_1900(araA)
AHYAHML_10275
AHRV428_10575
AHPV429_10580
AHJV469_12820
AHHRY45_10200
AHIVU14_12725
AAJBOQ57_09580
ASAASA_2399(araA)
AEOO23A_p1668
AMEDB224_1767
ARVC7N77_15905
AESC2U30_04520
ASAAKXJ75_10035(araA)
AEJE5E97_14735(araA)
ABESIU367_09370(araA)
TAUTola_2162
GAPGAPWK_2010
CDIZCEDIAZO_02563(araA)
SNNEWH46_11445
LCHLcho_3203
NIVJY500_07990(araA)
SMESM_b21420
SMQSinmeB_4976
SMEGC770_GR4pD0366
SMELSM2011_b21420
SMERDU99_27300
SKMPZL22_000467
RLERL0632(araA)
RLGRleg_6090
RLBRLEG3_11290
RHKKim5_PD00101
RIIFFM53_010025
RRGJ3P73_32490
RLWRlegWSM1455_01310
RRHOPR018_21130
RBWRLCC275e_30675
KAIK32_06470
DEIC4375_00800
DNPN8A98_00510
MEYTM49_05115 TM49_09745
MAADAZF01_16555
MMEDMame_01082(araA)
MLUTJET14_18760(araA)
JANJann_3096
PALSPAF20_01290
DEJAWY79_16095
SURSTAUR_1920(araA)
AVMJQX13_15590(araA)
CFUSCYFUS_004876
SCLsce3310(araA)
SCUSCE1572_11995
BSUBSU28800(araA)
BSRI33_2936(araA)
BSLA7A1_3167
BSHBSU6051_28800(araA)
BSYI653_13755
BSUTBSUB_03068(araA)
BSULBSUA_03068(araA)
BSUSQ433_15580
BSOBSNT_09300(araA)
BSNBSn5_05230
BSQB657_28800(araA)
BSXC663_2725(araA)
BSPU712_14245
BSSBSUW23_13995(araA)
BSTGYO_3130(araA)
BITBIS30_03830
BLIBL00352(araA) BL01182
BLDBLi02064(araA1) BLi03028(araA2)
BLHBaLi_c21290(araA1) BaLi_c31090(araA2)
BAYRBAM_025860(araA)
BAQBACAU_2603(araA)
BYABANAU_2801(araA)
BAMPB938_13365
BQYMUS_3155(araA)
BAMLBAM5036_2526(araA)
BAMARBAU_2723(araA)
BAMNBASU_2529(araA)
BAMBBAPNAU_0967(araA)
BAMTAJ82_14600
BAMYV529_28730(araA)
BMPNG74_02726(araA)
BAOBAMF_2685(araA)
BAZBAMTA208_14150(araA)
BQLLL3_02969(araA)
BXHBAXH7_02898(araA)
BAMIKSO_006120
BAMCU471_26860
BAMFU722_14020
BSIACWD84_06515
BAEBATR1942_12160
BVMB9C48_13220
BSONS101395_01469(araA) S101395_02591
BHTDIC78_17210
BMOJHC660_27570(araA)
BTEQG4P54_14680(araA)
BIQAN935_14410
BSTRQI003_17600(araA)
BPUBPUM_2327
BPUMBW16_12610
BPUSUP12_11750
BSMBSM4216_0427
BGYBGLY_2278(araA2) BGLY_3416(araA1)
BALTCFN77_12410
BAERBAE_00085 BAE_19870
BSAFBSL056_12805
BCABEFK13_14655(araA)
BRYM0696_14430(araA)
BJSMY9_2872
BACWQR42_11700
BACPSB24_15740
BACBOY17_16235
BACYQF06_12605
BACLBS34A_31420(araA)
BALMBsLM_2860
BACSAUL54_16845
BACQDOE78_02500 DOE78_04355
BAEIRE735_08105(araA)
BCOBcell_1213
BCIRC2I06_15155
NTXNQZ71_16850(araA)
NILL8T27_005120(araA)
BMQBMQ_3540(araA)
BMDBMD_3530(araA)
BMHBMWSH_1638(araA)
BMEGBG04_415
BEOBEH_15445
BHABH1873(araA)
BCLABC0408(araA)
BLEBleG1_1669
SHUAPQ477_17205(araA)
BGIBGM20_08345
CGOTJ1899_10920(araA)
OIHOB2797
OCNCUC15_16445
OCBCV093_17635(araA)
OONNP440_01990(araA)
GKAGK1904(araA)
GTEGTCCBUS3UF5_21900
GTNGTNG_1795(araA)
GYCGYMC61_2734
GYAGYMC52_1864
GCTGC56T3_1623
GGHGHH_c19590(araA)
GJFM493_09845
GEJA0V43_06920
GZAIC807_05750(araA)
PTLAOT13_11465
PARGPspKH34_21360(araA)
AFLAflv_0531(araA)
ANMGFC28_955(araA)
ANLGFC29_671(araA)
ANDGRQ40_07990(araA)
ACAIISX45_05250(araA)
AXLAXY_21510(araA)
HSANMUN89_14855(araA)
TAPGZ22_02575 GZ22_08840
TAIDKS242_03550(araA)
VNTOLD84_16325(araA)
FECQNH15_22915(araA)
PPSRI6J18_09150(araA)
PFRIL8956_14290(araA)
AQTFN924_02075(araA)
RAXKO561_01935(araA)
BTHVCQJ30_02795
PRDF7984_02500(araA)
GRCGI584_02530 GI584_22075(araA)
GCSMUN88_08135(araA)
GSMMUN87_10755(araA)
NDTL1999_24120(araA)
MEKUHUW50_17660(araA)
MSEMGMB29_15275(araA)
MENLMVE64_20245(araA)
MEBZLPC09_06250(araA)
BLENNCTC4824_03645(araA)
SEDDERJ70_18130(araA)
BCKBCO26_2127(araA)
BAGBcoa_2345 Bcoa_2354
BBEVBBEV_3000(araA)
BSEBsel_0343
PSUAFLK61_24920(araA) FLK61_40180(araA)
SLMSMM221_06615(araA)
ALKLMM271_17730(araA)
ALKGMOJ78_20530(araA)
DOMRRU94_24580(araA)
AHALFTX54_005765(araA)
PUKPU629_13525(araA)
SXYBE24_11435
SXLSXYLSMQ121_0133
SXOSXYL_00125(araA)
SEQOSE1039_24620
SCOHBZ166_04800
SNLBJD96_01035
SKLC7J89_02130
SARLSAP2_03300(araA)
SLLOISP08_00985(araA)
SPSDJMB28_01125(araA)
SCAQQMO72_01170(araA)
STAPAOB58_1938
SSCUCEP64_12955
MLENH3V22_10670(araA)
LIAJL58_02725
LIOJL53_03035
EAURNMQ00_02840(araA)
BCHSJNE38_13655
PJDPjdr2_2502
GYMGYMC10_1638
PPYPPE_04844
PPMPPSC2_25175(araA)
PPOPPM_5001(araA)
PPOLX809_41735
PPQPPSQR21_051010(araA)
PPOYRE92_12085
PMSKNP414_02519(araA)
PMQPM3016_2777
PMWB2K_14070
PTAHPL003_06970
PBDPBOR_35505
PGMPGRAT_23795 PGRAT_32000
PODPODO_15030
PAENP40081_32840 P40081_36820
PAEFR50345_15160
PAEQR50912_33460
PSTEPSTEL_26495
PAEAR70723_32195
PAEER70331_30850
PAEHH70357_27020
PAEJH70737_14555
PRIPRIO_6705(araA2)
PSONJI735_08205(araA)
PPEOABE82_25515
POWIJ21_24590
PBVAR543_02475
PXLBS614_02560
PYGAWM70_19685
PSWUSY83_19980
PDHB9T62_24260
PIBBBD41_06680
PCXLPB68_02900
PKBB4V02_11045
PAIHASL14_25440
PVOPVOR_10349
PLWD5F53_05675 D5F53_21445
PLENEIM92_16370
PPSCEHS13_16320 EHS13_26830
PLUTEI981_01835
PALBEJC50_25030
PBKBack11_02040 Back11_10420(araA_1) Back11_18560 Back11_27200(araA_2)
PPRTET464_06480
PBACHUB98_16585(araA)
PRZGZH47_10210(araA) GZH47_17210
PLYCGXP70_23080(araA)
PTRIKDC22_28475(araA) KDC22_32245(araA)
PALOE6C60_1374
PCELHUB94_14455(araA)
PTJJRJ22_11165(araA)
PALRHGI30_14815(araA)
PKAPQ456_22615(araA)
PUIPUW25_04425(araA)
PMAHPTQ21_04765(araA)
PAMYP9222_05755(araA)
PMAELMZ02_27635(araA)
PWNQNH46_17220(araA)
PSPNL1F29_22850(araA)
PPOGQPK24_13115(araA)
PAUNMJA45_20765(araA)
PHKSK066_22690(araA)
PNKAASFL403_19195(araA)
PPABKET34_33790(araA)
PKPSK3146_01279(araA)
PGLUA3958_16785
TCOTheco_0990
COHEAV92_02705
COHNKCTCHS21_22850 KCTCHS21_24290(araA_1) KCTCHS21_59690(araA_2)
CCHLFPL14_17125 FPL14_25790(araA)
CHEBHH215_02930(araA) HH215_15660 HH215_15935 HH215_18400 HH215_26995
SACAFFV09_10295(araA)
PLIGNAG76_06400(araA)
AACAaci_2897
AADTC41_3262(araA)
AFXJZ786_07800(araA)
AACOK1I37_19675(araA)
ACURJZ785_21810(araA)
AFASNZD89_07315(araA)
FFELSG31_01700(araA)
PMATBBI11_15640
VIJJNUCC6_09130
NTRB0W44_02025
TVUAB849_000605
KEBGXN75_05310(araA)
LLKLLKF_1616(araA)
LLXNCDO2118_1517(araA)
LLJLG36_0874(araA)
LPKLACPI_1209(araA)
LTIJW886_06760(araA)
LCARBHS00_05030
LPAABHS01_02105
LPAIGYM71_08140(araA)
LPLlp_3554(araA)
LPJJDM1_2839(araA)
LPSLPST_C2903(araA)
LPBSH83_14750
LPXASU28_14255
LRELreu_0482
LRFLAR_0470
LRUHMPREF0538_21705(araA)
LRTLRI_1435
LFELAF_1554
LFRLC40_0980
LMULBLM1_08775
LORAYI71_10955
LNGBSQ50_09295
LBHLbuc_1938 Lbuc_2099
LBNLBUCD034_2028(araA-C) LBUCD034_2198(araA)
LPARFAM21731_01308
LCUPL11_004930
LKFDNL43_06865
LLAOLHL71_05615(araA)
LBRLVIS_1740
LBKLVISKB_1672
LKOABN16_09530
LZYLZ3411_1732
LSUAH3M12_01635(araA) H3M12_11570(araA)
LNARIN67_04210(araA)
LACALAC1533_2385
LANIFAX13_09135(araA)
LHOLOOC260_120430(araA)
LOLLACOL_0275(araA)
LNNF0161_02035(araA)
LPDAYR62_10555
LMAEFGL90_06070(araA)
PPEPEPE_0165
PPENT256_00955
PACIA4V11_00160
LROSLROSL1_0352
LGNABM34_01045
LALILA20249_08825
LSALCA_1856(araA)
LBMDS830_08380
BOGMOO47_04775(araA)
LHBD1010_15055(araA)
LMELEUM_0852
LMMMI1_03965
LMKLMES_0778
LCILCK_01185(araA)
LKILKI_03235
LECLGMK_09105
LGSLEGAS_0270(araA)
LGEC269_01265
LLFBCR17_06630
LSUA6B45_04125
LPSEFGL85_03405(araA)
WKOWKK_01700
WCBAO080_03010
WJOFOL01_1807
WPACO680_09340
WSOWSWS_01051(araA)
WHEEFA59_08420
WDIH9L19_05795(araA)
WCOG7084_03130(araA)
EFCEFAU004_02339(araA2)
EFAUEFAU085_02403(araA2)
EFUHMPREF0351_12332(araA)
EFMM7W_2351
EFTM395_10960
ECASECBG_01552
EMUEMQU_1838(araA)
EGAAL523_07285
EAVEH197_06420
ELACI4Q40_11055(araA)
ERAFJ9537_18615(araA)
EIEENLAB_22740(araA)
MPSMPTP_0459
MPXMPD5_1448
THLTEH_04380(araA)
GSGCYJ72_006090(araA)
FCTNRE15_07055(araA)
CRNCAR_c02880(araA)
CARCNY10_1502
JEHEJN90_02290
JPOG7058_09450(araA)
CACCA_C1342(araA) CA_C1346(araA)
CAESMB_G1365(araA1) SMB_G1369(araA2)
CAYCEA_G1356(araA) CEA_G1360
CBECbei_4457
CBZCbs_4457
CBEILF65_04992
CLJCLJU_c01200(araA)
CCBClocel_1254
CSRCspa_c46940(araA)
CSBCLSA_c07560(araA)
CAHCAETHG_2228(araA)
CSQCSCA_3592
CCKCcar_23305
CBUTATN24_14875
CEUA7L45_04895
CDRKB9W14_01710
CDYF3K33_22830(araA)
CLOSDMR38_00520(araA)
CMAHC1I91_17760
CRWCROST_019050(araA_1) CROST_019090(araA_2)
CFBCLFE_019030(araA_1) CLFE_019070(araA_2)
CAUNCLAUR_010810(araA_1) CLAUR_010870(araA_2)
CNNCNEO_4001(araA)
CGELpsyc5s11_48620(araA)
RUKA4V00_10890
CCECcel_1033
RHEREHE19_017220(araA)
CSSCst_c16190(araA)
CSDClst_1561(araA)
ESRES1_23430
OVAOBV_11920(araA)
CAMLH6X83_04260(araA)
CARLPXC00_04475(araA)
SVJNQ490_00090 NQ490_09280(araA)
CFEMHCR03_08105(araA)
AMURADH66_17555
DAIDesaci_1052
AACXDEACI_1453
SAYTPY_1910(araA)
SAPSulac_2111
BFICIY_08300 CIY_11310
BHUbhn_I1059
RHORHOM_06025
RIXRO1_27560
RIMROI_39010
RRKH8S51_006650(araA)
CCTCC1_27640
CCOMI6K69_12790(araA)
ROBCK5_18720 CK5_33060
BYLA4V09_15665
BLAUDQQ01_03625
BPROPMF13cell1_01934(araA)
BLABEYS05_02225 EYS05_09695(araA)
BWXNQ550_02100(araA) NQ550_16300
BMASLK422_03720 LK422_14000(araA)
BLARLC508_14265(araA)
BLUIBlut17040_03650(araA)
BCOCBLCOC_09860(araA)
BHVBLHYD_31670(araA)
CPYCphy_0584
LACYA4V08_30070
CHYLCE91St63_31750(araA)
CSHClosa_0679
CSOCLS_30510
LXAOW255_03715(araA)
BPRLCL2_09380
HSDSD1D_0125(araA)
LUAD4A81_11930
PXVFXF36_01830(araA) FXF36_10950
ANRAna3638_05545(araA) Ana3638_10875
ACELacsn021_45080(araA)
ACHTbsdcttw_09360(araA)
RTORTO_26010
CBOLCGC65_20030
CASPNQ535_14610(araA)
DLOK5I24_10890(araA)
DFMNQ560_02150(araA)
SINTK5I26_14245(araA)
SSUNH9Q77_03335(araA) H9Q77_15425
MFORNQ534_12815(araA)
AHBbsdtb5_16290(araA)
KIBRBB56_08550(araA)
HHJNQ487_05215(araA)
LBXlbkm_3810
CLEClole_0501
CEWEKH84_06055(araA)
VGUHYG85_13555(araA)
CMIUB1H56_05550 B1H56_07180 B1H56_14110
TITThit_1704
TMTTmath_1687
TTMTthe_0666
TTOThethe_00660
TXYThexy_0554
TSHTsac_1283
HALSD7D81_08795
IFNGM661_06225(araA)
HHLHalha_1743
CHDCalhy_0661
MEGDKB62_10115
SRISELR_27320(araA)
SELEADJ74_03780
MHGMHY_04340
MFUNGXM21_11950(araA)
PUFUFO1_3750
PFTJBW_02637
ERLAOC36_11195
ERDG7062_07150(araA)
XCLG4Z02_08505(araA)
TIOINP52_01195(araA)
CGOCorgl_0362
CAERCSV91_07345
ERZER308_01365 ER308_02440
MSMMSMEG_1715(araA)
MSGMSMEI_1675
MSBLJ00_08565
MSNLI99_08565
MSHLI98_08565
MPHLMPHLCCUG_01559(araA)
MVQMYVA_2122(araA)
MLLB1R94_24920
MAUUNCTC10437_01863(araA)
MTYMTOK_13310(araA)
MARZMARA_21860(araA)
MSEIMSEDJ_09770(araA)
MGOAFA91_30345
MDFK0O62_08495(araA)
ASDAS9A_2231
CFKCFRA_09115
CUWLH390_08690(araA)
CPOYGP475_09195(araA)
NYUD7D52_14795
RHARHA1_ro04091
ROAPd630_LPD00489
RHBNY08_2092
RFAA3L23_00426(araA_1)
RHSA3Q41_02981(araA_2)
RKOJWS14_22345
RPSKJWS13_22600
RHOPD8W71_05485
SALBXNR_3312
SGBWQO_03035
SANLKZO11_03105(araA)
SMALSMALA_7917
SSOII1A49_43290
SBHSBI_02270
SVESVEN_6729
SVTSVTN_36820
STRCAA958_02180
SCXAS200_30525 AS200_38625
SRNA4G23_00451(araA)
SKYD0C37_14835
SGMGCM10017557_08380(araA)
SLSSLINC_1024
SNWBBN63_04060
SGEDWG14_02666(araA) DWG14_07622
SRJSRO_0387
SNKCP967_00205
SHAWCEB94_05375
SPADDVK44_34830
SGFHEP81_00373(araA_1)
SCINCP977_29735
SGXH4W23_03200(araA)
SCOECP976_04845
SBATG4Z16_30000
STUIGCM10017668_63360(araA)
SATAC5746_41030
SLIAHA039_01870
SFBCP974_02355
SRUGF0345_15570(araA)
STAALDH80_06015(araA)
SVIOHWN34_16935(araA)
SSPNLXH13_03980
SDRZNEH16_27350(araA)
SJNRI060_38465
SCYNN8I84_34610(araA) N8I84_40470(araA)
SKGKJK29_35530
SCOAQU709_40850
SLAIP8A22_00470
KBUQ4V64_49305
SARMDVA86_04690
SCTSCAT_p1155(araA)
SCYSCATT_p05780
KSKKSE_74170(araA)
KITCFP65_7297
YIALO772_19520
STRHGXP74_27445(araA)
ABRYNYE86_22665(araA) NYE86_28385(araA)
LXLKDY119_02958(araA)
PSICJ4E96_18060(araA)
LEIFHF024_13805(araA)
LSEF1C12_15270(araA)
CMICMM_0878(araA)
CMHVO01_11930
CMSCMS0133(araA)
CMCCMN_00838(araA)
CCAPAES38_03940
CZHH9X71_04005(araA)
CPHAFGI33_08945(araA)
CCAFFGD68_06455(araA)
MTSMTES_2217(araA)
MIMAKG07_10645
MIOAOA12_16075
MIXAB663_000411
MCWA8L33_01245
MPALBO218_07545
MIHBJP65_11920
MICRBMW26_15380
MHOSCXR34_03675
MFOLDXT68_14795
MOOBWL13_02615(araA)
MLVCVS47_02721(araA)
MWAE4K62_15295(araA)
MPRTET475_10155
MSFIT882_13945(araA)
MCAWF6J84_02390(araA)
MLZF6J85_14645(araA)
MCHNHCR76_16905(araA)
MICSC1N74_03410
MBINLXM64_02785(araA)
MTECOAU46_02375(araA)
MAZANFX31_14895(araA)
MSUWGCM10025863_29630(araA)
MARKQUC20_03270(araA)
MRGSM116_16320(araA)
MINVT9R20_01665(araA) T9R20_04165(araA)
MOJD7D94_10785
MPLNVC184_03125(araA)
MLIYRYJ27_02735(araA)
AQKAKACHI_13220(araA)
RTNA6122_2524
RRYC1O28_11670
RIAC7V51_14255
RFSC1I64_13960
RTEGSU10_01895(araA)
ROEQ0F99_10565(araA)
CUMNI26_12015
CUBBJK06_12725
CUGC1N91_12180
CQFGBG65_02430(araA)
CCITQPK07_12370(araA)
MVDAWU67_11890
FRPAX769_16675 AX769_19800
FSBGCM10025867_41670
AGYATC03_02245
AARCG127AT_10560(araA)
AMAUDSM26151_12630
AMAVGCM10025877_21980(araA)
ALAVMTO99_17945(araA)
AILFLP10_05515(araA)
CARTPA27867_0348 PA27867_3075
CRYB7495_01700 B7495_14875
CPHYB5808_17260 B5808_17485
MALKMalAC0309_2531
CHREIE160_10840(araA)
MHUMNNL39_03490(araA)
MDBOVN18_03090(araA) OVN18_05520
MYLC3E77_02340
SALCC2138_10580
SALAESZ53_11725
SALDFVA74_03200(araA)
HUWFPZ11_17325(araA)
GRYD7I44_11575
LYDD7I47_01820
LYKFLP23_04920(araA)
PROAH4J02_10765(araA)
PLAPEAO79_02155 EAO79_18845
LTREVS81_09815
LVIG7068_04045
MANTBHD05_00585 BHD05_01235
HEAHL652_03800(araA) HL652_20090
FRNF1C15_01085 F1C15_12825(araA)
GLNF1C58_00655 F1C58_01870(araA)
AGXAGREI_0655(araA)
SUBTKPL76_00455(araA)
SUBALQ955_16435 LQ955_18960(araA)
HOMOF852_08195(araA)
NAEIGCM126_16210(araA)
LYHFrondiHNR_01995(araA)
AOGLH407_09590(araA)
ARTArth_0224
ARRARUE_c38440(araA)
ARMART_1991
AAQAOC05_13940
ARWMB46_12815
ARHAHiyo8_05720
ARYATC04_01040
ARZAUT26_17670
ARQBWQ92_09160
ARNCGK93_20760
ARXARZXY2_46(araA)
ARTHC3B78_01560
ACITHPK19_08090(araA)
AAGINCTC2676_1_00300(araA_1) NCTC2676_1_02864
ASUNKG104_09150(araA)
AZHMUK71_15955(araA)
AGEGMUG94_08475(araA)
AODQ8Z05_09160(araA)
AZXN2K95_16005(araA)
AAUAAur_3711(araA)
PUEFV140_19305(araA)
PNVJMY29_17890(araA)
PAYJHMI59_02690(araA)
ACHAchl_0381
APNAsphe3_03660
PSULAU252_22360
PSNINIBR502771_00965(araA)
PSEYGU243_15720(araA)
PDELJCQ34_03640(araA)
POKSMD14_03905(araA)
AAIAARI_33660(araA)
GARAOZ07_17335
GLUF0M17_16360(araA)
GMINMP99_16800(araA)
GMYXH9_08890(araA)
GNCQQS42_16995(araA)
KRSEQG70_16830
BCVBcav_3272 Bcav_3616
BFABfae_29550
BRXBH708_11685
BRVCFK39_07185
BGGCFK41_01565
BSAUDWV08_12330
BRRC1N80_04230
BKIM4486_15415(araA)
BRHANLU66_04805(araA)
BHHBra3105_12335(araA)
JDEJden_0498
XCEXcel_0403
XYLET495_15040
XYAET471_07550
IVAIsova_0786
IDOI598_1470(araA)
CETB8281_18330
CCEUCBR64_12820
CPRTFIC82_017380(araA)
SKESked_06960
SANWG7063_02205(araA)
CFLCfla_2753
CFICelf_0872
CGACelgi_2577
CEZCBP52_10135
CELZE5225_03865(araA)
CEJGC089_04130(araA)
CELHGXP71_12030(araA)
CIRALFM56_04210(araA)
CPALF1D97_16885(araA)
CELCK5O09_01685(araA)
CDONKKR89_13650(araA)
CWANKG103_13945(araA)
CFENKG102_13995(araA)
CWNNP075_14315(araA)
CCHENP064_14305(araA)
CXIENP048_13930(araA)
PSEIGCE65_08820(araA)
PSEKGCM125_06170
TEHGKE56_10890(araA)
GEZFE251_13780(araA)
GYUFE374_16365(araA)
HALTIM660_16175(araA)
RHALLQF10_15955(araA)
RSUALQF12_13915(araA)
DEMLGT36_010105(araA)
DSSGCM25873_19290(araA)
PRAPALO_00355
PFRPFREUD_06610(araA)
PFRERM25_0621
PBOPACID_21100
AACIASQ49_11335
ACIJJS278_01368(araA)
MPHMLP_15140(araA)
TFLRPIT_08975
TFABW733_00550
TESBW730_04425
TEZBKM78_03560 BKM78_05855
TDFH9L22_06655(araA)
TLATLA_TLA_00725(araA_1) TLA_TLA_01184(araA_2)
TEJKDB89_08515(araA)
RAINRai3103_12135(araA)
PSOIPCC79_06685(araA)
PROPQQ658_12935(araA)
BROObrsh051_12000(araA)
NCANoca_0382
NOOFE634_02455(araA)
NMESH9L09_05945
NAROCFH99_22125
NPSKRR39_19015(araA)
AERAERYTH_15275
AEZC3E78_16390
AEFGEV26_16355(araA)
AWNNQV15_00255(araA)
KFLKfla_0263
KQIF1D05_21870 F1D05_33680(araA)
KSLOG809_38160(araA)
KRIOX958_00140 OX958_16465(araA)
NDANdas_0751
NEXNE857_15005
NECKGD82_15175
NAKEKGD83_21970
NCGKGD84_21875
STRREKD16_07765(araA)
SNAHOUQ99_23435
SAIUJ4H86_07550
ACTWF7P10_04085 F7P10_09700(araA)
AMAZLUW76_07860 LUW76_13780(araA)
ACIROG979_33295 OG979_40765(araA)
SPIQOHA34_08895
ACTQOG417_21580
SROSros_0430 Sros_6217
NOABKM31_07640 BKM31_57615
NOWGBF35_38765(araA)
NCXNocox_31690(araA)
NGNLCN96_33810 LCN96_43245(araA)
NFSOIE67_05995(araA) OIE67_23790
MHAIOHB01_39655(araA)
FRIFraEuI1c_3465 FraEuI1c_3903
ACEAcel_0873
NAKEH165_10450
NAKAH7F38_02015 H7F38_05615(araA)
GOBGobs_0244
BLAPMVA48_15265(araA)
MMARMODMU_0253(araA)
AMDAMED_4404(araA) AMED_4546(araA)
AMNRAM_22430 RAM_23150
AMMAMES_4350(araA) AMES_4491(araA)
AMZB737_4350(araA) B737_4491(araA)
AOIAORI_4313(araA)
AJAAJAP_17335(araA)
AMQAMETH_2140(araA)
AMYCCU254_25440
AMYBBKN51_10280
AABA4R43_03825
AMYYYIM_16790
AORISD37_22045
AACDLWP59_19345
APRTMUY14_14315 MUY14_15345(araA)
AROONQK81_44565(araA)
ATHML1857_13255
ARHDVSH64_07985(araA) VSH64_11065
AMOGQRX60_36190(araA) QRX60_37060
ACYNORV05_35985
PSEAWY02_00530
PSEHXF36_13425
PBROHOP40_22420(araA)
PPELH6H00_01560(araA)
APRECNX65_09310
AMIAmir_1863
SSYIEKG83_12240
SACXIOD16_09395(araA)
KUTJJ691_32200(araA)
LEDBBK82_39525
PMADBAY61_29855
ACTUActkin_02871(araA_1)
CROSN8J89_16065(araA)
UMERM788_11430(araA) RM788_41695
MAUMicau_3673
MILML5_4725
MICBMicB006_2773
MTUACSH63_06770
MICHFJK98_15270(araA)
MTEMGCE86_14560(araA)
MCABHXZ27_13725(araA)
MSAGGCM10017556_57290(araA)
VMAVAB18032_19570
MCRAID554_29580(araA)
VERHUT12_15575(araA)
MENOJiend_58240(araA)
MCHLPVK74_08800(araA)
MFEUH1D33_24200(araA)
MPRNQ3V37_28515(araA)
MHAWRMN56_27650(araA)
ASEACPL_5120(araA) ACPL_5441(araA)
AMSAMIS_52230 AMIS_55650
ACTNL083_4938(araA)
AFSAFR_03300 AFR_25540
ACTSACWT_4990 ACWT_5310
AIHAiant_08510(araA_1) Aiant_12720(araA_2)
ACTRAsp14428_80370(araA)
ACTLL3i22_073690(araA) L3i22_077730(araA)
ASICQ0Z83_003340(araA_1) Q0Z83_007130(araA_2)
AOUACTOB_005649(araA) ACTOB_006002(araA)
PLKCIK06_13065
PLABC6361_07120 C6361_21930
PLATC6W10_03695 C6W10_16890
PFLAPflav_023420(araA_1) Pflav_042680(araA_2)
PSUUPsuf_078510(araA_1) Psuf_084250(araA_2)
PRYPrubr_51930(araA)
CATICS0771_52780(araA)
DVCDvina_28030(araA)
DAURDaura_34210(araA)
DMATDmats_23345(araA)
CCAZCOUCH_18915(araA)
CAICaci_4713
SNASnas_2888 Snas_3280
GLYK3N28_02990(araA)
ASGFB03_00035
AUUCJ184_003635(araA)
SOOFBF35_07185(araA)
AHWNCTC11636_01182(araA)
ACTZCWT12_10815
AREPID810_10060(araA)
AUOR3I39_00560(araA)
WIKH8R18_01090(araA)
GHMCJ187_000985(araA)
BLOBL0272(araA)
BLJBLD_1018(araA)
BLFBLIF_0336
BLLBLJ_0403(araA)
BLBBBMN68_1034(araA)
BLMBLLJ_0342
BLKBLNIAS_02305
BLGBIL_15280
BLZBLGT_02315
BLXGS08_02105
BADBAD_1410(araA)
BADLBADO_1621
BADOBBMN23_1518
BLABLA_0058(araA)
BLCBalac_0068
BLTBalat_0068
BBBBIF_01646(araA)
BBCBLC1_0061
BNMBALAC2494_01053
BLVBalV_0066
BLWW7Y_0066
BLSW91_0065
BANIBl12_0058
BANLBLAC_00285
BNIBANAN_00355
BANMEN10_00345
BDEBDP_1922(araA)
BDNBBDE_1813
BASTBAST_0366
BCORBCOR_0305
BKAAH68_08855
BKSBBKW_1657
BCATBBCT_1454
BPSPAH67_00315
BIIBINDI_0242
BANGBBAG_0211
BPSCBBPC_1562
BSCABBSC_2140
BACTAB656_07475
BGXESN35_01830
BLEMBL8807_02180(araA)
BEUBE0216_09405(araA)
BFJB19861_16450(araA)
GVGHMPREF0421_20374(araA)
GVHHMPREF9231_1181(araA)
PDOPSDT_0307
BAPKKIMH_03430(araA)
BNKKIM372_13740(araA)
PLANA1s21148_05695
PVSA1sIA79_06540
JTLM6D93_00055(araA)
CWOCwoe_4813
HAUHaur_3664
PSUBPelsub_P0687 Pelsub_P3002
LEKhrd7_03680(araA_1) hrd7_34160(araA_2)
ABAOBEQ56_01920
TTRTter_2038
PMETG4Y79_00885(araA)
DMRDeima_0250
DPDDeipe_0763
DEINDAAJ005_00910
DAHDAETH_41410(araA)
DTAELAJ19_19140(araA)
TRATrad_1489
FGIOP10G_2063
CCOTCCAX7_005740(araA) CCAX7_49060
OTEOter_1382
OBGVerru16b_01255(araA)
VBHCMV30_10640
OLEK0B96_01765(araA) K0B96_04635
SLOMPXH66_17045(araA)
ELUTCKA38_04080
AAQWK1X11_005880(araA)
TMVOH491_01805 OH491_11885(araA) OH491_17920
OBTOPIT5_19130 OPIT5_28310
CALGSH580_05405 SH580_21120(araA)
RUFIK0V07_05215 K0V07_09245(araA)
PUORZN69_05095(araA)
VEGSAMN05444156_1287
FPESNXS98_11810(araA) NXS98_12815
VBAIMCC26134_03835 IMCC26134_07560
TTFTHTE_1665
LPAVPLANPX_0920
LLHI41_10050(araA)
AMUCPan181_22490(araA)
PNDPla175_04090(araA)
BMEISpa11_38720(araA)
BGOKPr1d_40160(araA)
CCOPMal65_04570(araA)
PHMPSMK_17960 PSMK_29870(araA)
PCORKS4_12820(araA)
MCADPan265_13600(araA_1) Pan265_25210(araA_2)
PBUL21SP3_00781(araA)
PBPSTSP1_00182(araA)
VBCC5Q97_00495 C5Q97_05685
TRCDYE49_01030 DYE49_10130
TPERIWA51_03715(araA)
SSMSpirs_3431
STASTHERM_c20520
STQSpith_2095
SPEREW093_01495
OCKEXM22_14730
SBUSpiBuddy_1902
SGPSpiGrapes_2416 SpiGrapes_3064
SASSMUG09_06355 MUG09_10210(araA)
SCCSpico_0342
SCDSpica_2819
BHCJFL75_07920(araA)
ABAAcid345_0326
ACMAciX9_1220
GMAAciX8_2908 AciX8_4781
GRBGOB94_03990(araA)
TSAAciPR4_2766
TRSTerro_1773 Terro_2940
TALBFTW19_10985(araA) FTW19_18890
ABASACPOL_0905 ACPOL_5699
EDAGWR55_04390
ORPMOP44_01300
PFERIRI77_13155 IRI77_31975
GEPQ9293_14610(araA)
GBAJ421_5117
BTHBT_0351 BT_2909
BTHOBtheta7330_03027(araA)
BXYBXY_15600
BOABovatus_00208(araA)
BCELBcellWH2_00932(araA) BcellWH2_02286
BCACCGC64_10330
BCAEA4V03_06525
BZGC4H11_02830
BHFC3V43_04850
BISDXK01_019360(araA)
BUNBun01g_21770(araA)
BEGINE88_03181(araA)
BFEK6V30_14710(araA)
BHUMJXR92_010155(araA)
BFCBacF7301_15515(araA)
BSALK6V25_11870(araA)
BFINBFINE_43410(araA)
BVUBVU_2320
BSABacsa_0718
BDOEL88_04655
BDHGV66_12080
MICAP0L94_15315(araA)
PMUCING2E5A_1258 ING2E5A_2232
PETPEIBARAKI_6110 PEIBARAKI_6120
PSACPSM36_0899(araA)
DYSG7050_06105(araA)
DYHG7051_06370(araA)
PPNPalpr_2779
PMERINE87_02627
PGOLK6V26_16370
PJOLK449_05005(araA) LK449_15400 LK449_16590
PFAINXY11_15470
MGODE7746_11665(araA)
DUNFDZ78_09945(araA)
DDBE7747_08065(araA)
DUQE7745_06240(araA)
OSPOdosp_0035
PDTPrede_1735
PHERprwr041_25140(araA)
PCOUL6468_08020(araA)
PRUPRU_0420(araA)
PCOILK433_10530(araA)
POCNCTC13071_01631(araA)
PBYL6471_10070(araA) L6471_11740
SHOIKUA50_006250(araA)
SBAOL6469_05000(araA) L6469_06590
PCLRPC1C4_19890(araA)
ALDGFH31_11545
AOKA3BBH6_22000
ACOUA5CBH24_16770
AITAI2BBH_15940
ASENNQ519_01260 NQ519_04355
AIUNQ491_02815
BACCBRDCF_p1349
DORIFH5T_00645
DRCG0Q07_08095(araA)
MCOSGM418_02735 GM418_07430 GM418_16910(araA)
ANFAQPE_3258
ASXCDL62_06480
ALKQM9189_01515(araA)
CPICpin_3996
CHITFW415_01440 FW415_20260(araA)
CHIHGWR21_03335(araA)
COYHF329_11535(araA)
CFILMYF79_18115(araA)
CHORMKQ68_06895 MKQ68_07080(araA)
CSACSIO70_20700(araA)
NKONiako_0711 Niako_3638
NSONIASO_03305 NIASO_07360
NIAA8C56_01105 A8C56_07065 A8C56_11550
NYNU0035_16940(araA)
FGGFSB75_02565(araA) FSB75_06960
ARKD6B99_07775 D6B99_08410
AGIFSB73_02180 FSB73_05570(araA)
ATEEK9M52_06245(araA)
ARACE0W69_008295(araA)
FLNFLA_1868
PSEGD3H65_00365
PGINFRZ67_11965(araA)
PGOFSB84_27070(araA)
FLSGLV81_05145(araA)
LACSH4075_11335(araA) H4075_15380
FLCKJS93_17620(araA)
FLVKJS94_11890
THEOIMW88_01500(araA)
HHYHalhy_0355
PHEPhep_2430 Phep_2731
PCMAY601_0609
PSTYBFS30_21020
PEJFYC62_16645(araA)
PEKFFJ24_008320(araA)
PROEH9L23_10370(araA)
PEXIZT61_02235(araA)
PMUOLOK61_03715 LOK61_06585(araA)
PRKH9N25_08435(araA)
PSNPedsa_0354
SHGSph21_1031
SHTKO02_20255
SPHNBV902_25880
SMIZ4412673_03644(araA)
SPSCE2P86_06380(araA)
SPDRG6053_27830(araA)
STHANCTC11429_02079(araA)
SMUII6J00_14175(araA)
SSIYJVX97_05440(araA)
SFAEMUK51_06445(araA)
SBAMSCB77_01085 SCB77_08685(araA)
MUPA0256_04920 A0256_12975
MUCMuYL_1624 MuYL_4373
MGOTMgSA37_01387(araA) MgSA37_04067
MUHHYN43_028775
MGINFRZ54_19220(araA)
MGKFSB76_10270 FSB76_17960(araA) FSB76_22355
MRUBDEO27_030470 DEO27_030490(araA)
MGOSDIU38_032715(araA)
MMABHQ865_14355(araA)
MDJLLH06_02380(araA)
MROBHH214_01015(araA)
MSABSNE25_05875(araA) SNE25_08200 SNE25_16235 SNE25_25760
OLIFKG96_02110(araA)
SBXCA265_08615
CMRCycma_2349 Cycma_3388
CAMUCA2015_2289 CA2015_3223
BBDBelba_1752
EVIEchvi_0405 Echvi_1879
ESTDN752_15375
ECHIFKX85_09140(araA)
EMAIKZP23_02000 KZP23_09615(araA)
MDAIPZ59_00170(araA)
SLISlin_1238 Slin_4382 Slin_6560
SRDSD10_15920
SPIRCWM47_06765 CWM47_16980 CWM47_31900 CWM47_33165
SPIKEXU85_06650 EXU85_21215(araA)
SPIBG8759_04610(araA) G8759_07470 G8759_16535
STAEHNV11_18315(araA)
SRHOHH216_03200(araA)
SOQLQ777_01895(araA)
SFOLH3H32_01280 H3H32_05000(araA)
SENFGJR95_06260 GJR95_20295 GJR95_41315(araA)
LBYLbys_2508
EOLEmtol_0136
EMZMB380_02310(araA)
ALSDJ013_15715
DFEDfer_0399 Dfer_2397
DSNHWI92_08965(araA)
DYCNFI80_03405(araA)
DFQNFI81_09330(araA)
DCNMUK70_12190(araA)
DPFON006_15355 ON006_16205(araA)
RSIRunsl_3383 Runsl_3823
RUNDR864_06635 DR864_08860
RUPDTQ70_19785
FAEFAES_2721
FIBA6C57_01740
HSWHsw_2681
HYDPK28_16755
HYGAUC43_05515
HYPA0257_02920
HYZAXW84_10350
HYJFHG12_15565(araA) FHG12_16650
HQIH9L05_20435(araA)
HRSHER32_04250(araA)
HBNGUY19_18265(araA)
HTSHMJ29_15215(araA)
HMTMTP16_05040(araA)
HTBMTX78_07380(araA)
HSBMWH26_11035(araA)
HAEIMUN82_12215(araA)
HCUMUN79_15915(araA)
HVLMUN86_06735(araA)
HCFMUN80_14380(araA)
PONTC1N53_02365 C1N53_15335
RUFTH63_00440
RTIDC20_10900 DC20_16050
ADDHUW48_23760(araA)
ASWUHUW51_23120(araA)
CLITOQ292_33310 OQ292_33660(araA)
IRORT717_08085 RT717_15560(araA)
FBTD770_14270
CHKD4L85_32540 D4L85_32605
FMMLVD15_01460(araA)
FLWLVD16_09430(araA)
TPELP0M28_07830(araA)
GFOGFO_0699(araA)
GFLGRFL_2267
GRSC7S20_13700
FJOFjoh_1121
FJGBB050_01482(araA)
FGLEM308_05235
FCMBIW12_00195
FCRHYN56_05755
FNKE1750_17295(araA)
FFLHYN86_05125
FENJ0383_10555(araA)
FPBNLJ00_06050(araA)
FBIL0669_05780(araA)
FPLUNLG42_05200(araA)
FHUM0M44_05850(araA)
FPECQ1W71_17855(araA)
RBIRB2501_09540
ZPRZPR_2148
MARBCJ263_02675
ZGAZOBELLIA_2001(araA)
ZLAQ5W13_09935(araA)
POBLPB03_06565
PRNBW723_06390
POLABXQ17_09840
SZEAW14_13575
SALTAO058_07030
SEONBWZ22_10330
AALGAREALGSMS7_03047(araA)
TAJC1A40_16120
MARFCJ739_925
EMARD1013_18610
CAGGHYG79_06870(araA)
LPALLDL79_13955(araA)
SINHLS482_20440(araA)
MRSMurru_0597
MUTGVT53_13210(araA)
MAQILDL77_04695(araA)
SPONHME9304_00690(araA)
SABUMBM09_08865(araA)
FBEFF125_04250(araA)
FBMMQE35_12220(araA)
SAHNJRG66_11000(araA)
ALUTO5O44_04925
AESTRBH94_03290(araA)
MANGRBH95_13180(araA)
EENBBD30_10905
CHZCHSO_3292(araA)
CIHATE47_03265
CHRSEAG08_00555
CARHEGY05_13195
CSHAEG350_11455
CBENEG339_15235
CGLENCTC11432_01189(araA)
CNPM0D58_01425(araA)
CRHIKB553_00800(araA)
CORZMTP08_06985(araA)
CDAEMUU74_15000(araA)
CTURLNP04_00900(araA)
CORAN0B40_04140(araA)
CGAMPFY09_00845(araA)
EZEKI430_00255(araA)
MROMROS_0028
TMATM0276
TMMTmari_0274
TMITHEMA_03345
TMWTHMA_0283
TMQTHMB_0283
TMXTHMC_0283
TPTTpet_0648
TNPTnap_0906
TRQTRQ2_0672
TNACTN_0409
THQT2812B_03420
THZCELL2_03375
THRTRQ7_03515
TTATheth_1129
DTNDTL3_0424(araA)
MPGTheba_2229
MINFMESINF_1469(araA)
ASACATHSA_1703
HUTHuta_1154
HTIHTIA_1046 HTIA_p2910
HASVSVXHr_0459(araA)
HABNHBNXHr_0438(araA)
 » show all
Reference
1  [PMID:13539034]
  Authors
HEATH EC, HORECKER BL, SMYRNIOTIS PZ, TAKAGI Y.
  Title
Pentose fermentation by Lactobacillus plantarum. II. L-arabinose isomerase.
  Journal
J Biol Chem 231:1031-7 (1958)
Reference
2  [PMID:4878429]
  Authors
Patrick JW, Lee N
  Title
Purification and properties of an L-arabinose isomerase from Escherichia coli.
  Journal
J Biol Chem 243:4312-8 (1968)
Reference
3  [PMID:5773448]
  Authors
Nakamatu T, Yamanaka K.
  Title
Crystallization and properties of L-arabinose isomerase from Lactobacillus gayonii.
  Journal
Biochim Biophys Acta 178:156-65 (1969)
DOI:10.1016/0005-2744(69)90142-9
Reference
4  [PMID:5550812]
  Authors
Schray KJ, Rose IA.
  Title
Anomeric specificity and mechanism of two pentose isomerases.
  Journal
Biochemistry 10:1058-62 (1971)
DOI:10.1021/bi00782a019
Reference
5
  Authors
Cheetham, P.S.J. and Wootton, A.N.
  Title
Bioconversion of D-galactose into D-tagatose.
  Journal
Enzyme and Microbial Technology 15:105-108 (1993)
Reference
6  [PMID:8869631]
  Authors
Banerjee S, Anderson F, Farber GK
  Title
The evolution of sugar isomerases.
  Journal
Protein Eng 8:1189-95 (1995)
DOI:10.1093/protein/8.12.1189
Reference
7  [PMID:16756997]
  Authors
Manjasetty BA, Chance MR
  Title
Crystal structure of Escherichia coli L-arabinose isomerase (ECAI), the putative  target of biological tagatose production.
  Journal
J Mol Biol 360:297-309 (2006)
DOI:10.1016/j.jmb.2006.04.040
  Sequence
[eco:b0062]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 5.3.1.4
IUBMB Enzyme Nomenclature: 5.3.1.4
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 5.3.1.4
BRENDA, the Enzyme Database: 5.3.1.4
CAS: 9023-80-7

DBGET integrated database retrieval system