KEGG   ENZYME: 6.3.4.5
Entry
EC 6.3.4.5                  Enzyme                                 
Name
argininosuccinate synthase;
citrulline---aspartate ligase;
argininosuccinate synthetase;
arginine succinate synthetase;
argininosuccinic acid synthetase;
arginosuccinate synthetase
Class
Ligases;
Forming carbon-nitrogen bonds;
Other carbon-nitrogen ligases
Sysname
L-citrulline:L-aspartate ligase (AMP-forming)
Reaction(IUBMB)
ATP + L-citrulline + L-aspartate = AMP + diphosphate + 2-(Nomega-L-arginino)succinate [RN:R01954]
Reaction(KEGG)
R01954
Substrate
ATP [CPD:C00002];
L-citrulline [CPD:C00327];
L-aspartate [CPD:C00049]
Product
AMP [CPD:C00020];
diphosphate [CPD:C00013];
2-(Nomega-L-arginino)succinate [CPD:C03406]
History
EC 6.3.4.5 created 1961
Pathway
ec00220  Arginine biosynthesis
ec00250  Alanine, aspartate and glutamate metabolism
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K01940  argininosuccinate synthase
Genes
HSA445(ASS1)
PTR743223(ASS1)
PPS100992682(ASS1)
GGO101123773(ASS1)
PON100173817(ASS1)
NLE100602356(ASS1)
HMH116462617 116475768(ASS1) 116481234 116484768
MCC702037 716168(ASS1)
MCF101865472(ASS1) 102139817
MTHB126936996 126937465
MNI105464032(ASS1)
CSAB103239747(ASS1)
CATY105576179(ASS1)
PANU101009952(ASS1)
TGE112607884(ASS1)
MLEU105532845(ASS1)
RRO104660548(ASS1) 104665044
RBB108512838(ASS1)
TFN117064487 117073064 117073287(ASS1)
PTEH111545842(ASS1)
CANG105504017(ASS1)
CJC100396479(ASS1)
SBQ101052830(ASS1)
CIMI108283000(ASS1) 108307767
CSYR103250031(ASS1)
MMUR105865714(ASS1)
LCAT123646597(ASS1)
PCOQ105806567(ASS1)
OGA100963219(ASS1)
MMU11898(Ass1)
MCAL110308600(Ass1)
MPAH110318237(Ass1)
RNO25698(Ass1)
MCOC116089969(Ass1)
ANU117703403(Ass1)
MUN110558499(Ass1)
CGE100762274(Ass1)
MAUA101834326(Ass1)
PROB127222732(Ass1)
PLEU114703781(Ass1)
MORG121463022(Ass1)
MFOT126509456
AAMP119818369(Ass1)
NGI103727786(Ass1)
HGL101696499(Ass1)
CPOC100731844(Ass1)
CCAN109700189(Ass1)
DORD105989401(Ass1)
DSP122108945(Ass1)
PLOP125350414(Ass1)
NCAR124964434
MMMA107152001(Ass1)
OCU103346396
OPI101524351(ASS1)
TUP102491717(ASS1)
GVR103597824(ASS1)
CFA480693(ASS1)
CLUD112677335(ASS1)
VVP112927826(ASS1)
VLG121472990(ASS1)
NPO129514629(ASS1)
AML117795006(ASS1)
UMR103670262(ASS1)
UAH113266522(ASS1)
UAR123775610(ASS1)
ELK111145976
LLV125083550 125093322
MPUF101691967(ASS1)
MNP132024329(ASS1)
MLK131812699(ASS1)
NVS122917160(ASS1)
ORO101372033(ASS1)
EJU114198861(ASS1)
ZCA113934389(ASS1)
MLX118017584(ASS1)
NSU110581847(ASS1)
LWW102736815(ASS1)
FCA101097525(ASS1)
PYU121035111(ASS1)
PCOO112849856(ASS1)
PBG122475309(ASS1)
LRUF124527018
PTG102948524(ASS1)
PPAD109250018(ASS1)
PUC125922611
AJU106985343
HHV120230118(ASS1)
BTA280726(ASS1)
BOM102269231(ASS1)
BIU109566550(ASS1)
BBUB102389257(ASS1)
BBIS105000790(ASS1)
CHX100860879(ASS1)
OAS101115012(ASS1)
BTAX128055781(ASS1)
ODA120852097(ASS1)
CCAD122442275(ASS1)
MBEZ129539081(ASS1)
SSC414411(ASS1)
CFR102518270(ASS1)
CBAI105069696(ASS1)
CDK105092532(ASS1)
VPC102532182(ASS1)
BACU103000432(ASS1)
LVE103073115(ASS1)
OOR101282312(ASS1)
DLE111177121(ASS1)
PCAD102988036(ASS1)
PSIU116755865(ASS1)
NASI112411493(ASS1)
ECB100069776(ASS1)
EPZ103565297(ASS1)
EAI106845393(ASS1)
MYB102256682(ASS1)
MYD102764403(ASS1)
MMYO118666955(ASS1)
MLF102435800(ASS1)
MNA107524648(ASS1)
PKL118706639(ASS1)
EFUS103285523 103296019(ASS1)
HAI109380621(ASS1)
DRO112306329(ASS1)
SHON118980254(ASS1)
AJM119048737(ASS1) 119055091
PDIC114497786(ASS1)
PHAS123823525(ASS1)
MMF118629657(ASS1)
RFQ117031852(ASS1)
PPAM129079206(ASS1)
PALE102895020(ASS1)
PGIG120602708(ASS1)
PVP105298671(ASS1)
RAY107504547(ASS1)
MJV108394436(ASS1)
TOD119231829(ASS1)
SARA101540662(ASS1)
LAV100657710(ASS1)
TMU101340967
ETF101660926(ASS1)
DNM101423318(ASS1)
MDO100013289(ASS1)
GAS123233625(ASS1)
SHR100934393(ASS1)
AFZ127550903
PCW110198920(ASS1)
OAA103168157(ASS1)
GGA417185(ASS1)
PCOC116234250(ASS1)
MGP100550559(ASS1)
CJO107321916(ASS1)
TPAI128073713(ASS1)
LMUT125702716(ASS1)
NMEL110406918(ASS1)
APLA101794186(ASS1)
ACYG106044134(ASS1)
CATA118252132(ASS1)
AFUL116496904(ASS1)
TGU100218639(ASS1)
LSR110482289(ASS1)
SCAN103819001(ASS1)
PMOA120507492(ASS1)
OTC121336946(ASS1)
PRUF121357558(ASS1)
GFR102042680(ASS1)
FAB101816209(ASS1)
OMA130260000(ASS1)
PHI102114305(ASS1)
PMAJ107212177(ASS1)
CCAE111937001(ASS1)
CCW104688304(ASS1)
CBRC103623156(ASS1)
ETL114054575(ASS1)
ZAB102064604(ASS1)
ACHL103808308(ASS1)
SVG106851397(ASS1)
MMEA130581780(ASS1)
HRT120761828(ASS1)
FPG101918602(ASS1)
FCH102052899(ASS1)
CLV102085955(ASS1)
EGZ104129832(ASS1)
NNI104023167(ASS1)
ACUN113486509(ASS1)
TALA116965987(ASS1)
PADL103915371(ASS1)
AFOR103905309(ASS1)
ACHC115335365(ASS1)
HLE104833904(ASS1)
AGEN126052323
GCL127023705
CSTI104552790
MUI104536102(ASS1)
OHA104329784(ASS1)
NNT104404218(ASS1)
SHAB115617094(ASS1)
DPUB104296450(ASS1)
ACAR104526857(ASS1)
CPEA104389839(ASS1)
CVF104289146(ASS1)
RTD128917692(ASS1)
CUCA104066803(ASS1)
TEO104382907(ASS1)
AAM106486061(ASS1)
AROW112964314(ASS1)
NPD112955919(ASS1)
TGT104577720(ASS1)
DNE112984186(ASS1)
ASN102387349(ASS1)
AMJ102565259(ASS1)
CPOO109313942(ASS1)
GGN109292965(ASS1)
PSS102452838(ASS1)
CMY102944965(ASS1)
CCAY125623626(ASS1)
DCC119844176(ASS1)
CPIC101937917(ASS1)
TST117889480(ASS1)
CABI116835134(ASS1)
MRV120386842(ASS1)
ASAO132763763(ASS1)
PVT110079638(ASS1)
SUND121936312(ASS1)
PBI103058545(ASS1)
PMUR107291346(ASS1)
CTIG120308712(ASS1)
TSR106556254(ASS1)
PGUT117676557(ASS1)
APRI131186077(ASS1)
PTEX113443922(ASS1)
VKO123028393(ASS1)
PMUA114589194(ASS1)
PRAF128406774(ASS1)
ZVI118083941(ASS1)
HCG128338970(ASS1)
GJA107110689(ASS1)
STOW125442252(ASS1)
EMC129342120(ASS1)
XLA380488(ass1.S)
XTR496645(ass1)
NPR108788699(ASS1)
RTEM120914136(ASS1)
BBUF120977097(ASS1)
BGAR122919944(ASS1)
MUO115473139(ASS1)
GSH117368242(ASS1)
DRE447864(ass1)
SRX107724805 107740768
SANH107687233 107689608
SGH107571632 107573939(ass1)
CCAR109070501(ass1)
CAUA113070439(ass1) 113087091
CGIB127958416 128014934
PTET122345939(ass1)
LROH127165505(ass1)
OMC131541739(ass1)
PPRM120471702(ass1)
RKG130088381(ass1)
MAMB125266243(ass1)
CIDE127513097
MASI127423495 127440033
TROS130570984(ass1)
TDW130419156(ass1)
MANU129439582(ass1)
IPU108260081
IFU128603527(ass1)
PHYP113531026(ass1)
SMEO124379318(ass1)
TFD113636572(ass1)
TVC132840820(ass1)
AMEX103037508(ass1)
CMAO118814865(ass1)
EEE113587278(ass1)
CHAR105890762(ass1)
TRU101075810(ass1)
TFS130517738(ass1)
TNGGSTEN00017163G001
LCO104925454(ass1)
NCC104953610(ass1)
TBEN117476693(ass1)
CGOB115016499(ass1)
PGEO117456140(ass1)
GACU117538884(ass1)
ELY117269273(ass1)
EFO125905713(ass1)
PLEP121959838(ass1)
SLUC116035069(ass1)
ECRA117958917(ass1)
ESP116704347(ass1)
PFLV114570915(ass1)
GAT120832096(ass1)
PPUG119226875(ass1)
AFB129102116(ass1)
CLUM117740265(ass1)
MSAM119914212(ass1)
SCHU122865997(ass1)
CUD121524678(ass1)
ALAT119029831(ass1)
MZE101465299(ass1)
ONL100701548(ass1)
OAU116331764(ass1)
OLA101159031(ass1)
OML112139913(ass1)
XMA102233922(ass1)
XCO114150092(ass1)
XHE116724981(ass1)
PRET103473822(ass1)
PFOR103149880(ass1)
PLAI106950861(ass1)
PMEI106917434(ass1)
GAF122819456(ass1)
PPRL129366553(ass1)
CVG107095692(ass1)
CTUL119794654(ass1)
GMU124872895(ass1)
NFU107374361(ass1)
KMR108230879(ass1)
ALIM106522832(ass1)
NWH119424524(ass1)
AOCE111576858(ass1)
MCEP124997151(ass1)
CSEM103390243(ass1)
POV109626070(ass1)
SSEN122758204(ass1)
HHIP117772046(ass1)
HSP118125936(ass1)
LCF108874478
SDU111239568(ass1)
SLAL111664832(ass1)
XGL120806424(ass1)
HCQ109520438(ass1)
SSCV125979180
SBIA133491067(ass1)
PEE133413696(ass1)
PTAO133490318(ass1)
BPEC110160493(ass1)
MALB109960664(ass1)
BSPL114867205(ass1)
SJO128379752(ass1)
SASA100196035(ass1)
STRU115204074(ass1)
OTW112230993(ass1)
OMY110509800(ass1)
OGO124006839(ass1)
ONE115101173(ass1)
OKI109873821(ass1)
OKE118385294(ass1)
SALP111964024(ass1)
SNH120021209(ass1)
CCLU121541670 121582504
ELS105015011(ass1)
SFM108922577(ass1)
PKI111843444(ass1)
AANG118212316(ass1)
LOC102691445(ass1)
PSPA121309694(ass1)
ARUT117396840 117422644
PSEX120535996(ass1)
LCM102357154(ASS1)
CMK103184648(ass1)
RTP109933436(ass1)
CPLA122564927(ass1)
HOC132825710(ass1)
LERI129711989(ass1)
PMRN116953137(ASS1)
LRJ133354650(ASS1)
BFO118421128
BBEL109484738
CIN100176491
SCLV120344914
SPU584034
LPIC129277519
APLC110981564
AJC117102220
SKO100367440
DMEDmel_CG1315(Ass)
DER6553180
DSE6614138
DSIDsimw501_GD19536(Dsim_GD19536)
DYADyak_GE25842
DAN6499439
DSR110191772
DPO4802277
DPE6591747
DMN108156891
DGR6568235
DMODmoj_GI10264
DAZ108609074
DNV108649039
DHE111592376
DVI6633190
CCAT101462562
BOD106615067
BDR105232066
RZE108365136
TDA119666583
MDE101892528
SCAC106081504
LCQ111675706
LSQ119600112
ECOE129947705
CLON129614182
HIS119656011
AGA1272938
ACOZ120947250
AARA120894248 120897874
AMER121587717
ASTE118506852
AFUN125762391
AMOU128297910
AALI118461356
AAG5565274
AALB109423053 115260490
CQUCpipJ_CPIJ012882
CPII120417016
AME412923
ACER107998184
ALAB122712305
ADR102678289
AFLR100863754
BBIF117206065
BVK117243350
BVAN117153926
BPAS132905052
FVI122533268
MGEN117218736
NMEA116428869
SOC105201597
AEC105144988
ACEP105622480
PBAR105432228
VEM105564696
HST105190121
DQU106748532
CFO105250087
FEX115238534
LHU105668133
PGC109854459
PCF106789104
PFUC122519099
VPS122631547
VCRB124426905
NVI100119510
LHT122506936
LBD127277346
VCAN122410492
TCA655659
DPA109541522
SOY115883854
AGRG126736398
ATD109604399
AGB108908667
LDC111510586
NVL108557361
PPYR116182962
OTU111428285
BMOR101737917
BMAN114245530 114245533
MSEX115454361
DPLKGM_213077
BANY112054915
MJU123864143
NIQ126774171
VCD124541972
MCIX123660985
PMAC106719605
PPOT106108063
PXU106117352
PRAP110991287
PBX123707546
PNAP125056098
ZCE119830518
CCRC123702233
LSIN126971757
HAW110374461
HZE124638961
TNL113492508
SLIU111358265
OFU114365359
PGW126380494
CFEL113371800
CCRN123291675
ZNE110839915
CSEC111865202
SGRE126298883
DPXDAPPUDRAFT_187509
DMK116917774
DPZ124327184
PVM113815268
PJA122260240
PCHN125025305
PMOO119572464
HAME121874201
PCLA123773175
CQD128705003
PTRU123510719
ESN126997137
HAZT108675434
PPOI119101379 119101464
RSAN119400537
RMP119161578
CSCU111634184
PTEP107453461
UDV129225555
SDM118189514
LPOL106459399
PMEO129592697
HROHELRODRAFT_113689
LGILOTGIDRAFT_231283
PVUL126807845 126825356
PCAN112574926 112574936
BGT106070939
GAE121383050
HRF124119817
HRJ124257835
CRG105329888
CVN111105882
CANU128155257
OED125679669
MYI110462019
PMAX117321787
MCAF127730761
MMER123557221
RPHI132759078
DPOL127838660
OBI106881508
OSN115214493
LAK106151499 106176073
NVE5504502
EPA110244768
ATEN116307086
ADF107330173 107332923
AMIL114963430
PDAM113675682
SPIS111328753
DGT114530259
XEN124439674
HMG100199070
HSY130612669
TADTRIADDRAFT_21771
ATHAT4G24830
ALY9303713
CRB17879674
CSAT104717789 104722495 104725133 104725551 104730959 104761031
EUSEUTSA_v10025000mg
BRP103861509 103862653
BNA106375795 106410331 106440771 106442369
BOE106301519 106309536
RSZ108843402 108850020 108853388
THJ104811595 104825013
CPAP110810091
CIT102630538
CICCICLE_v10019860mg
PVY116111488 116120800
MINC123212089
TCC18605079
GRA105786355
GHI107941042 107949646
GAB108459550
HSYR120172209 120185127 120203023
DZI111284896 111290326 111303792
EGR104426172 120289387
GMX100499845 100795886 100816038
GSJ114393969 114412045 114412047 114413635
PVUPHAVU_003G209800g
VRA106769010
VAR108323790 108332200
VUN114179385
VUM124822187
CCAJ109801139 109801225
APRC113850091
MTR11414012 11419138 11426372
TPRA123887319 123897013
CAM101489509
PSAT127073650 127074046 127084243 127123578 127123582
VVO131625221 131636889 131650222 131650229 131662072
LJALj0g3v0107149.1(Lj0g3v0107149.1) Lj1g3v3137750.1(Lj1g3v3137750.1) Lj1g3v3137750.2(Lj1g3v3137750.2) Lj1g3v3641920.1(Lj1g3v3641920.1)
ADU107485112
AIP107639658
AHF112743743 112797112
LANG109326288 109361976 109362322
PCIN129304123 129308797 129309750
FVE101294471 101298137 101303697
RCN112177115 112177116
PPER18771283 18776898
PMUM103322021 103338044
PAVI110756164 110763086
PDUL117629410 117633810
MDM103408759 103431134
MSYL126599462 126627364 126627366
PXB103938236 103938237 103950029
ZJU107404399 107407599 107407600
MNT112093270 21385759
CSAV115699651 115711280
CSV101212271 101215247 101215982
CMO103484309 103502341 127143762
BHJ120070317 120071256 120083827
MCHA111007247 111008910
CMAX111466038 111490225 111495262
CMOS111429932 111431281 111441258 111457148
CPEP111780428 111782921 111793703 111802493
RCU8262817 8263726
JCU105631083
HBR110637215 110637225 110655542
MESC110611853
POP7490894 7491622
PEU105125451 105131547
PALZ118045211 118060082
JRE108992980 108994392
CILL122281613 122289950
CAVE132163154 132163155 132175078
QSU112035542
QLO115964039 115964040
TWL119988906 120004805
VVI100266261
VRI117904964
SLY101267891(ASS)
SPEN107020762
SOT102596102
SSTN125867576
SDUL129880089
CANN107848022
LBB132641964 132641965
NTA107780821 107784999
NSY104221286
NTO104084559
NAU109226895
INI109161857
ITR116026848
SIND105163023 105165186
OEU111400816
EGT105955249 105956605
SSPL121740941 121744997 121793657 121798169
SMIL130995424 131000393
APAN127262582
HAN110873272 110941716
ECAD122578992 122606870 122607249
LSV111880509
CCAV112514972
DCR108209072
CSIN114315579 114316200
RVL131316867 131335144
AEW130750224 130755501 130767487
BVG104885547
SOE110780527 110787445
CQI110703812
ATRI130809208
MOF131159469
NNU104610467
MING122063028 122072578
TSS122654080 122670719
PSOM113275050 113304656
OSA4351847
DOSAOs12t0235800-01(Os12g0235800)
OBR102715907
OGL127757265
BDI100844015
ATS109734999
TDC119278151 119341983
TAES123054635 123131536 123181902
TUA125516758 125516814
LPER127315584
LRD124706666
SBI8086129
ZMA100274106
SITA101753076
SVS117849928
PVIR120663808 120697002
PHAI112886592
PDA103702929 103708537
EGU105038658 105051399
MUS103976610
ZOF121980276 121984186 122040773 122045299
DCT110109776
PEQ110033437
AOF109820384 109844517
MSIN131239974
NCOL116250747
ATR18427602
SMOSELMODRAFT_103224 SELMODRAFT_405683 SELMODRAFT_82070
PPP112286250
CRECHLRE_09g416050v5
VCNVOLCADRAFT_104718(ags1)
MNGMNEG_13841
CSLCOCSUDRAFT_54950
CVRCHLNCDRAFT_52216
APROF751_3668
OLUOSTLU_19853
OTAOT_ostta16g02560
BPGBathy16g02340
MISMICPUN_64373
MPPMICPUCDRAFT_45942(JGI:MicpuC2_45942)
CMECYME_CMT305C
GSLGasu_30780
SCEYOL058W(ARG1)
SEUBDI49_2346
SPAOSPAR_O00940
AGOAGOS_AER230C
ERCEcym_5244
KLAKLLA0_C04037g
KMXKLMA_10180(ARG1)
LTHKLTH0F06644g
VPOKpol_1037p3
ZROZYRO0A05368g
CGRCAGL0C05115g
NCSNCAS_0C03630(NCAS0C03630)
NDINDAI_0G02980(NDAI0G02980)
TPFTPHA_0H00800(TPHA0H00800)
TBLTBLA_0C05710(TBLA0C05710)
TGBHG536_0G02720
TDLTDEL_0D04530(TDEL0D04530)
KAFKAFR_0C00990(KAFR0C00990)
KNGKNAG_0K01180(KNAG0K01180)
ZMKHG535_0C02670
PPAPAS_chr3_0216
DHADEHA2B02420g
PICPICST_34492(ARG1)
PGUPGUG_00055
SPAASPAPADRAFT_59976
LELPVL30_000512(ARG1)
CALCAALFM_CR00620CA(ARG1)
CTPCTRG_01005
COTCORT_0A04110
CDUCD36_25720
CTENCANTEDRAFT_116817
CLUCLUG_04362
CLUSA9F13_04g01474
CAURCJI96_0003412
SLBAWJ20_3495(ARG1)
PKZC5L36_0B12110
BNNFOA43_000309(ARG1)
BBRXBRETT_000358(ARG1)
OPAHPODL_03277
SLUDSCDLUD_005139
NCRNCU02639(arg-1)
NTENEUTE1DRAFT126419(NEUTE1DRAFT_126419)
SMPSMAC_05724
PANPODANSg6782
TTTTHITE_2124533
MTMMYCTH_2312789
MGRMGG_15868
PGRIPgNI_07579
TMNUCRPA7_7690
SSCKSPSK_09286
FGRFGSG_01962 FGSG_06098
FPUFPSE_04254 FPSE_09190
FPOAFPOAC1_002085 FPOAC1_009072 FPOAC1_011497
FVNFVRRES_02328 FVRRES_09691 FVRRES_12491 FVRRES_12547
FVRFVEG_04732 FVEG_11230
FOXFOXG_07808 FOXG_13797
NHENECHADRAFT_71647 NECHADRAFT_91137
FFCNCS54_00063000
FKRNCS57_00061200
FMUJ7337_006767 J7337_011901
TRETRIREDRAFT_72643 TRIREDRAFT_82619
TRRM419DRAFT_105247 M419DRAFT_24008
MAWMAC_07115
MAJMAA_00689 MAA_01078 MAA_09345
PCHMVFPPC_00965 VFPPC_14247
CMTCCM_02400
AMUSLMH87_011610
PLJVFPFJ_08706
PTKZJDV02_005037
VALVDBG_08254
VDAVDAG_10449
CFJCFIO01_09585
CLUPCLUP02_13395
CHIGCH63R_06108 CH63R_12491
SAPOSAPIO_CDS0754
ELAUCREL1_5696
PFYPFICI_09530
SSLSS1G_04653
BFUBCIN_01g08050(Bcass1)
MBEMBM_04460
PSCOLY89DRAFT_682353
GLZGLAREA_00076
ANIAN1883.2
AFMAFUA_2G04310
ACTACLA_090230
NFINFIA_081090
AORAO090023000395
ANGAn15g02340
AFVAFLA_006745
ALUCAKAW2_60456A(ARG1) AKAW2_81090A
ACHEACHE_80483S(ARG1)
APUUAPUU_21194A(ARG1)
PCSN7525_001459
PDPPDIP_79800
POUPOX_a00932
TMFEYB26_007446
TRGTRUGW13939_06828
CIMCIMG_03406
CPWCPC735_008090
PBLPAAG_07114
PBNPADG_00888
ABEARB_07735
TVETRV_00478
AJEHCAG_06683
BGHBDBG_02982
PNOSNOG_13164
PTEPTT_11028
BZECOCCADRAFT_105424
BSCCOCSADRAFT_324343
BORCOCMIDRAFT_87217
AALTCC77DRAFT_1032761
ARABEKO05_0010814
ZTRMYCGRDRAFT_68510
PFJMYCFIDRAFT_71986
FFUCLAFUR5_10691
CBETCB0940_06555
BCOMBAUCODRAFT_76715
NPAUCRNP2_1164
TMLGSTUM_00003467001
SPOSPBC428.05c(arg12)
SOMSOMG_05029(arg12)
CNECND00700
CNBCNBD5570
CNGCNAG_00930
CGICGB_J1580C
TMSTREMEDRAFT_44594
TASAA1Q1_06006
CCACCcaHIS019_0607250(ARG1)
TVSTRAVEDRAFT_59636
DSQDICSQDRAFT_107820
PCOPHACADRAFT_263875
SHSSTEHIDRAFT_121417
HIRHETIRDRAFT_323323
PSQPUNSTDRAFT_51725
ADLAURDEDRAFT_114520
FMEFOMMEDRAFT_164580
GTRGLOTRDRAFT_110912
RSXRhiXN_05180
LBCLACBIDRAFT_294826
CCICC1G_05760
ABPAGABI1DRAFT98560(AGABI1DRAFT_98560)
ABVAGABI2DRAFT118981(AGABI2DRAFT_118981)
PCUBJR316_0008287
MPRMPER_08828
MRRMoror_11667
MOREE1B28_007175(ARG1)
SCMSCHCO_02494852(SCHCODRAFT_02494852)
CPUTCONPUDRAFT_155703
SLASERLADRAFT_476885
WSEWALSEDRAFT_30803
WICJ056_004534
UMAUMAG_04872
PFPPFL1_04297
SGRAEX895_000302
MGLMGL_1843
MRTMRET_1968
MSYMMSY001_0960
PGRPGTG_01873 PGTG_12232
PTRCPtA15_16A393 PtA15_7A496
PSTRPst134EA_002561 Pst134EA_029269
MLRMELLADRAFT_45152
MBRMONBRDRAFT_11193
SREPTSG_11067
PTIPHATR_21116
FCYFRACYDRAFT_207847
TPSTHAPS_42719(ASSY)
NGDNGA_0448700(ARGG)
AAFAURANDRAFT_26092(ASS1)
PIFPITG_05374
PSOJPHYSODRAFT_485399
SPARSPRG_02592 SPRG_19437
GTTGUITHDRAFT_68321
LMALMJF_23_0260
LIFLINJ_23_0300
LDOLDBPK_230300
LMILMXM_23_0260
ECOb3172(argG)
ECJJW3140(argG)
ECDECDH10B_3346(argG)
EBWBWG_2875(argG)
ECOKECMDS42_2640(argG)
ECOCC3026_17275
ECEZ4534(argG)
ECSECs_4052(argG)
ECFECH74115_4494(argG)
ETWECSP_4147(argG)
ELXCDCO157_3793
EOIECO111_3995(argG)
EOJECO26_4277(argG)
EOHECO103_3920(argG)
ECOOECRM13514_4131(argG)
ECOHECRM13516_3935(argG)
ESLO3K_03075
ESOO3O_22570
ESMO3M_03120
ECKEC55989_3591(argG)
ECGE2348C_3452(argG)
EOKG2583_3897(argG)
ELRECO55CA74_18590
ELHETEC_3438
ECWEcE24377A_3657(argG)
EUNUMNK88_3933(argG)
ECPECP_3259
ENAECNA114_3252(argG)
ECOSEC958_3573(argG)
ECVAPECO1_3259(argG)
ECOAAPECO78_19700
ECXEcHS_A3364(argG)
ECMEcSMS35_3468(argG)
ECYECSE_3457
ECRECIAI1_3321(argG)
ECQECED1_3831(argG)
EUMECUMN_3653(argG)
ECTECIAI39_3668(argG)
EOCCE10_3702(argG)
EBRECB_03038(argG)
ECOBC3029_19870
EBLECD_03038(argG)
EBEB21_02989(argG)
EBDECBD_0569
ECIUTI89_C3604(argG)
EIHECOK1_3593(argG)
ECZECS88_3555(argG)
ECCc3929(argG)
ELOEC042_3463(argG)
ELNNRG857_15735
ESEECSF_3005
ECLEcolC_0527
EKOEKO11_0545
EKFKO11_06810(argG)
EABECABU_c35840(argG)
EDHEcDH1_0534
EDJECDH1ME8569_3062(argG)
ELUUM146_00515
ELWECW_m3444(argG)
ELLWFL_16845(argG)
ELCi14_3616(argG)
ELDi02_3616(argG)
ELPP12B_c3289(argG)
ELFLF82_0121(argG)
ECOLLY180_16385
ECOIECOPMV1_03481(argG)
ECOJP423_17825
EFEEFER_3150(argG)
EALEAKF1_ch2765c(argG)
EMAC1192_13595
ESZFEM44_06890(argG)
ERUYOSH18_15780(argG)
STYSTY3470(argG)
STTt3208(argG)
SEXSTBHUCCB_33910
SENTTY21A_16260
STMSTM3290(argG)
SEOSTM14_3973(argG)
SEVSTMMW_32891
SEYSL1344_3262(argG)
SEMSTMDT12_C33460
SEJSTMUK_3274(argG)
SEBSTM474_3448(argG)
SEFUMN798_3579(argG)
SETUSTU288_16650
SETCCFSAN001921_00560
SENRSTMDT2_31821(argG)
SENDDT104_32841(argG)
SENICY43_17130
SEENSE451236_22545
SPTSPA3158(argG)
SEKSSPA2947
SPQSPAB_04102
SEISPC_3360(argG)
SECSCH_3231(argG)
SEHSeHA_C3585(argG)
SHBSU5_03775
SENHCFSAN002069_15725
SEEHSEEH1578_02555
SEESNSL254_A3549(argG)
SENNSN31241_44130
SEWSeSA_A3480(argG)
SEASeAg_B3479(argG)
SENSQ786_16030
SEDSeD_A3647(argG)
SEGSG3180(argG)
SELSPUL_3298(argG)
SEGASPUCDC_3284(argG)
SETSEN3124(argG)
SENAAU38_15910
SENOAU37_16110
SENVAU39_16105
SENQAU40_17925
SENLIY59_16510
SENJCFSAN001992_17095
SEECCFSAN002050_23415
SEEBSEEB0189_003420
SEEPI137_15735
SENBBN855_33680(argG)
SENEIA1_15925
SENCSEET0819_00050
SESSARI_04334
SBGSBG_2919(argG)
SBZA464_3371
SBVN643_14395
SALZEOS98_02835(argG)
SFLSF3213(argG)
SFXS3430(argG)
SFVSFV_3202(argG)
SFESFxv_3526(argG)
SFNSFy_4590
SFSSFyv_4665
SFTNCTC1_03486(argG)
SSNSSON_3320(argG)
SBOSBO_3210(argG)
SBCSbBS512_E3599(argG)
SDYSDY_3351(argG)
SDZAsd1617_04459
SHQA0259_19610
ENCECL_04553
ENLA3UG_20150
ECLGEC036_39320
ECLEECNIH2_20655
ECLNECNIH4_03055
ECLIECNIH5_19265
ECLXLI66_19920
ECLYLI62_21900
ECLZLI64_19020
ECLOENC_34090
EHMAB284_05475
EXFBFV63_19400
ECLAECNIH3_19365
ECLCECR091_19290
EAUDI57_21110
EKBBFV64_20760
ENOECENHK_19580
EECEcWSU1_03975(argG)
ELGBH714_19930
ECANCWI88_02595
ERNBFV67_19415
ECLSLI67_021335
ECHGFY206_21730(argG)
ESHC1N69_20280
EPTHWQ17_16150(argG)
ENTEnt638_3608
EASEntas_3837
ENRH650_12345
ENXNI40_019650
ENFAKI40_0604
LNICWR52_15280
EBGFAI37_09435(argG)
ENDA4308_04250
ENZG0034_20195(argG)
ENSHWQ15_05240(argG)
ENKLOC22_07955(argG)
EHUD5067_0002780(argG)
EMORL6Y89_19480(argG)
ENBELK40_19990(argG)
EQUOM418_19625(argG)
EPUQVH39_20500(argG)
ESAESA_03807
CSKES15_3724(argG)
CSZCSSP291_17595
CSJCSK29544_00758
CCONAFK62_01110
CDMAFK67_01085
CSIP262_05540
CMJAFK66_019010
CUIAFK65_00750
CMWAFK63_17540
CTUCTU_01940(argG)
KPNKPN_03580(argG)
KPUKP1_4890(argG)
KPMKPHS_47190
KPPA79E_0531
KPHKPNIH24_05315
KPZKPNIH27_22540
KPVKPNIH29_23445
KPWKPNIH30_23770
KPYKPNIH31_22885
KPGKPNIH32_24650
KPCKPNIH10_23485
KPQKPR0928_23005
KPTVK055_3898(argG)
KPOKPN2242_20980
KPRKPR_4774(argG)
KPJN559_0587
KPID364_18380
KPAKPNJ1_00571
KPSKPNJ2_00609
KPXPMK1_01088(argG)
KPBFH42_14270
KPNEKU54_002815
KPNULI86_02820
KPNKBN49_0538(argG)
KVAKvar_0518
KPEKPK_0542(argG)
KPKA593_08095
KVDKR75_05440
KVQSP68_12055
KOXKOX_03675
KOEA225_5189
KOYJ415_06085
KOMHR38_02225
KMIVW41_00510
KOKKONIH1_26185
KOCAB185_10130
KQUAVR78_01755
EAEEAE_04290
EARCCG33133
KQVB8P98_02875
KLLBJF97_25855
KLWDA718_03230(argG)
KARLGL98_02740(argG)
KGRJJJ10_02870(argG)
KPASLUW96_03650(argG)
KLCK7H21_02875(argG)
KLMBWI76_25115
REEelectrica_00511(argG)
RORRORB6_21505
RONTE10_24860
RPLNB1209_02760
RAODSD31_02930
RTGNCTC13098_00708(argG_2)
CROROD_46601(argG)
CKOCKO_04574
CFDCFNIH1_03050
CBRAA6J81_20015
CWECO701_00660
CYOCD187_02705
CPOTFOB25_14100(argG)
CFQC2U38_22765
CSEDJY391_02950(argG)
CAMAF384_17420
CAFAL524_23870
CIFAL515_20685
CFARCI104_02875
CIRC2U53_06550
CIEAN232_07430
CPARCUC49_16430
CTELGBC03_28040(argG)
CITZE4Z61_19675(argG)
CARSE1B03_23350(argG)
CIXM4I31_02855(argG)
CIBHF677_002540(argG)
CENSP2W74_02530(argG)
EBTEBL_c04130(argG)
CNTJT31_11865
CEMLH23_05845
CENLH86_05780
CLAPNCTC11466_04477(argG)
PGELG71_01050
ESCEntcl_0526
KLEAO703_18775
KSAC813_25915
KORAWR26_02710(argG)
KRDA3780_22010
KCOBWI95_07265
KOTEH164_02540
KPSEIP581_20490(argG)
KOBHF650_21115(argG)
KOOO9K67_02975(argG)
KGOCEW81_02970
KIENCTC12125_04451(argG)
KASKATP_05230(argG)
KLUK7B04_08025(argG)
KCYRIN60_02750(argG)
ICPICMP_027(argG)
LAXAPT61_02795
LEIC2U54_01920
LEHC3F35_14685
LEEDVA44_02810
LERGNG29_20205(argG)
LEAGNG26_19385(argG)
LPNUKQ929_02215(argG)
LEYDVA43_20835
LAZA8A57_18680
LEFLJPFL01_3711
LEWDAI21_07365
BUFD8682_14895
BAGEBADSM9389_40450
BFTMNO13_23710
SBWTGUWTKB_3240(argG)
HEDTPER_HE00163(argG)
SYMK6K13_20450(argG)
APINGFK87_00189(argG)
AHNNCTC12129_04809(argG)
ASUBNLZ15_21505
YREHEC60_15320(argG)
SGOEA8O29_003260(argG)
KINAB182_28460
PDZHHA33_05240(argG)
METYMRY16398_05990(argG)
IZHFEM41_06410
PSHISAMEA2665130_2836(argG)
PSGCG163CM_41420(argG)
SCOLKFZ77_18165
PVJLMA04_09890(argG)
SUPEP0H77_20050(argG)
TOEQMG90_02480(argG)
EBFD782_0536
EBCC2U52_11410
EBUCUC76_18405
EBBF652_3522
PSTSE05_31270
YPEYPO1570(argG)
YPKy2595(argG)
YPHYPC_2577(argG)
YPAYPA_0865 YPA_0866
YPNYPN_2410
YPMYP_1458(argG)
YPPYPDSF_1406
YPGYpAngola_A1695(argG)
YPZYPZ3_1433(argG)
YPTA1122_18045
YPDYPD4_1398(argG)
YPXYPD8_1548(argG)
YPWCH59_256(argG)
YPJCH55_968(argG)
YPVBZ15_1982(argG)
YPLCH46_3556(argG)
YPSYPTB1579(argG)
YPOBZ17_933(argG)
YPIYpsIP31758_2408(argG)
YPYYPK_2505
YPBYPTS_1693
YPQDJ40_632(argG)
YPUBZ21_919(argG)
YPRBZ20_384(argG)
YPCBZ23_1198(argG)
YPFBZ19_1019(argG)
YENYE2680(argG)
YEPYE105_C1608
YEYY11_15581
YELLC20_02056
YEWCH47_2027(argG)
YETCH48_3205(argG)
YEFFORC2_2657
YEEYE5303_24471(argG)
YSIBF17_17265
YALAT01_4087(argG)
YFRAW19_750(argG)
YINCH53_3397(argG)
YKRCH54_912(argG)
YROCH64_106(argG)
YRUBD65_1823(argG)
YRBUGYR_09625
YAKACZ76_01530
YMADA391_08290
YHID5F51_11380
YCAF0T03_13850(argG)
YMOHRD69_13305(argG)
YASN0H69_16940(argG)
YKIHRD70_18480(argG)
YEGPL78_07755
SMARSM39_4644(argG)
SMACSMDB11_4003(argG)
SMWSMWW4_v1c47100(argG)
SPESpro_4779
SRRSerAS9_4873
SRLSOD_c45880(argG)
SRYM621_24885
SPLYQ5A_024815(argG)
SRSSerAS12_4874
SRASerAS13_4874
SMAFD781_4444
SLQM495_23980
SERSSERRSCBI_22820
SFWWN53_06935
SFGAV650_04015
SRZAXX16_0686
SERMCLM71_22910
SQUE4343_16910
SFJSAMEA4384070_4713(argG)
SOFNCTC11214_01514(argG)
SSURATE40_020150
SURIJ0X03_00470
SRHZFO014_10795
SENPKHA73_23805
SNEMNLX84_24220
SNEVOI978_07200
SFOZ042_11165
RAHRahaq_0785
RACEJHW33_20585(argG)
RAQRahaq2_0838
RAAQ7S_03675
ROXBV494_20840
RVCJ9880_11510(argG)
RBONQNM34_03965(argG)
GQUAWC35_12230
EAMEGXP68_20570
RBADH2866_08700
RCBO1V66_16595
CARUP0E69_19270
PRODPCO85_00965(argG)
SERASer39006_001315 Ser39006_019295
SERQCWC46_01315 CWC46_19295
ECAECA0104(argG)
PATREV46_00530
PATOGZ59_01090(argG)
PCTPC1_4149
PCCPCC21_000930
PCVBCS7_00315
PWAPecwa_4430
PPARA8F97_19300
PECW5S_4608
PWSA7983_08410
PPOABJK05_17050
PBRAB5S52_21430
PPUJE2566_21035(argG)
PARII2D83_21485(argG)
PAQUDMB82_0019885(argG)
PVZOA04_01150(argG)
PPAVLOZ86_01280(argG)
PQUIG609_019675(argG)
PPOOLW347_21095(argG)
PCACOI450_17805(argG)
PACBM9782_02750(argG) M9782_07420(argG)
DDDDda3937_00977(argG)
DZEDd1591_0068
DDCDd586_0079
DZCW909_00315
DSOA4U42_09510
CEDLH89_11840
DFNCVE23_00440
DDQDDI_4388
DAQDAQ1742_04349(argG)
DICDpoa569_003824(argG)
DLCO1Q98_12310(argG)
DDADd703_0086
BGJAWC36_19115 AWC36_19310
BRBEH207_15585
BNGEH206_00595
BIZHC231_00315(argG) HC231_00495(argG)
LBQCKQ53_05620
LPOPI6N93_00265(argG)
SODSant_2433(argG)
PESSOPEG_2329(argG)
SLIGGTU79_09405(argG)
EAMEAMY_0145(argG)
EAYEAM_0139(argG)
ETAETA_01360(argG)
EPYEpC_01580(argG)
EPREPYR_00167(argG)
EBIEbC_01710(argG)
ERJEJP617_13240(argG)
EPECI789_17925
ERWIGN242_20360
ETPLU633_23845
ERPLJN55_22335
ETORIN69_21580
EGEEM595_0126(argG)
BUCBU050(argG)
BAPBUAP5A_049(argG)
BAUBUAPTUC7_050(argG)
BAWCWU_00280
BAJCCWS_00235
BUACWO_00230
BUPCWQ_00250
BAKBAKON_050(argG)
BUHBUAMB_046(argG)
BAPFBUMPF009_CDS00540(argg)
BAPGBUMPG002_CDS00541(argg)
BAPUBUMPUSDA_CDS00539(argg)
BAPWBUMPW106_CDS00540(argg)
BASBUsg_047(argG)
BABbbp_048(argG)
BCCBCc_032(argG)
BAJBCTU_031(argG)
BAPHIX46_00260
PAMPANA_3841(argG)
PLFPANA5342_0196(argG)
PAJPAJ_3059(argG)
PAQPAGR_g0192
PVAPvag_3132(argG)
PAGGAL522_03810
PAOPat9b_3852
KLNLH22_03040
PANTPSNIH1_05180
PANPPSNIH2_16790
HHSHHS_01160(argG)
PCKBMSBPS_0580
PAGCBEE12_06130
PSTWDSJ_02775
PALHB1H58_08345
PANSFCN45_18750
PEYEE896_00915
PDISD8B20_16730
PERLAC65_15375
PJIKTJ90_00870
PANOOJ965_03445
KPIEN5580_00320
PALFK6R05_00900
PGZC2E15_20550
PCDC2E16_19965
MINTC7M51_03253(argG)
MTHIC7M52_03746(argG)
MHANK6958_19415
TCIA7K98_19790
TPTYNCTC11468_03672(argG)
PLUplu4567 plu4742(argG)
PLUMA4R40_22620 A4R40_23605
PAYPAU_04067(argG) PAU_04235(argG)
PTTVY86_06210 VY86_07075
PAKHB0X70_23015 B0X70_24055
PLUICE143_23055(argG) CE143_24095
PMRPMI3239(argG)
PMIBBB2000_3257(argG)
PVLAOB99_00540
PVGCRN77_03520
PHAUPH4a_07590
PROTBTA34_17365
PCOLF1325_00510
PCIBF9282_00520
PPEEI6G31_09150
XBOXBJ1_4269
XBVXBW1_4619(argG)
XNEXNC1_0270
XNMXNC2_0270
XDOXDD1_0218(argG)
XPOXPG1_3569(argG)
XHOA9255_14675
XBUHGO23_18735
XGRQL128_20155
PSIS70_11255
PSXDR96_947(argG)
PSTABGK56_14125
PTHAOI982_11975
PRGRB151_043100(argG)
PALACO695_05270
PHEINCTC12003_03829(argG)
PRQCYG50_17185
PRJNCTC6933_03854(argG)
PVCG3341_18825
PMAGJI723_19175
PHAGPZ638_20065
MMKMU9_600
MWIMNY66_15290
EICNT01EI_3845
ETRETAE_3480
ETDETAF_3142
ETEETEE_1699(argG)
ETCETAC_16725
EDWQY76_03150
EDLAAZ33_18050
EHOA9798_16630
HAVAT03_01495
HPARAL518_04095
OPODSM2777_03435
LPVHYN51_11010
PRAGEKN56_00730
PFQQQ39_16720
LRINCTC12151_03400(argG)
HINHI_1727
HITNTHI2034(argG)
HIPCGSHiEE_03415
HIQCGSHiGG_02370
HIFHIBPF_04630
HILHICON_13650
HIUHIB_19010
HIER2846_0667(argG)
HIZR2866_0730(argG)
HIKHifGL_001401(argG)
HIAH733_0758
HIHNF38_05600
HIWNTHI477_00014(argG)
HICNTHIC486_01066(argG)
HIXNTHI723_01740(argG)
HPRPARA_19160
HDUHD_1204(argG)
HAYC3V42_07620
HPITNCTC13334_02051(argG)
HHZNCTC10839_01174(argG)
HAEGNCTC8502_01908(argG)
HPAAE5Q53_01980(argG)
HSEML3077_05420(argG)
HAPHAPS_0970(argG)
HPAZK756_02190
HPASJL26_01700
HPAKJT17_10580
GLECJD39_02105
HSOHS_1362(argG)
HSMHSM_0253
PMUPM0813(argG)
PMVPMCN06_0883(argG)
PULNT08PM_0451
PMPPmu_08950(argG)
PMULDR93_1652(argG)
PDAG4362423_00471(argG)
PSKYA6B44_06040
PATLKGI96_02030(argG)
PCAIK7G93_000973(argG)
MSUMS1479(argG)
BSUNA4G13_04870
MHTD648_10720
MHQD650_16850
MHATB824_11260
MHXMHH_c23370(argG)
MHAEF382_13390
MHAMJ450_12065
MHAOJ451_13630
MHALN220_08495
MHAQWC39_08375
MHAYVK67_08375
MVRX781_9240
MVIX808_13150
MVGX874_12140
MVEX875_7850
MGRAA4G16_03035
MBOSICJ55_06345(argG)
MPEGHV560_08585(argG)
MANNGM695_08505(argG)
APLAPL_0422(argG)
APJAPJL_0447(argG)
APAAPP7_0446(argG)
ASUAsuc_0985
ASIASU2_02475
ASSASU1_02475
AEUACEE_02465
APORDDU33_10130
AIOEXH44_01450(argG)
ALIGNCTC10568_01097(argG)
AGPNYR63_02285(argG)
AGKNYR60_02300(argG)
AAPNT05HA_0416
AAZADJ80_06650
AATD11S_1140
AAOANH9381_1465
AAND7S_00197
AAHCF65_01848
AACNAANUM_1932
AACTACT75_00785
ASEGNCTC10977_01743(argG)
AGJJ5A60_05985(argG)
GANUMN179_00698
GSSNYR30_02150(argG)
BTOWQG_14690
BTREF542_7370
BTRHF543_8590
BTRAF544_15030
APAGEIA51_08410
AVTNCTC3438_01098(argG)
RPNENCTC8284_03286(argG)
RHEYFEE42_11390(argG)
RHAEIHV77_09420(argG)
OOIA6A10_05580
FCLA4G17_06675
BHUDA6A11_02370
MSEPCEP49_07265
PAETNCTC13378_01083(argG)
XFAXF_0999
XFTPD_0291(argG)
XFMXfasm12_0315
XFNXfasM23_0285
XFFXFLM_06830
XFLP303_00890
XFSD934_02525
XFHXFHB_10445
XTWAB672_01680
XCCXCC2247(argG)
XCBXC_1871
XCAxcc-b100_1932
XCPXCR_2516(argG)
XCVXCV2550(argG)
XAXXACM_2360(argG)
XACXAC2351(argG)
XCIXCAW_02016(argG)
XCTJ151_02524
XCJJ158_02514
XCUJ159_02512
XCNJ169_02521
XCWJ162_02513
XCRJ163_02508
XCMJ164_02510
XCFJ172_02515
XFUXFF4834R_chr23560(argG)
XAOXAC29_11915
XOMXOO2521(XOO2521)
XOOXOO2675(argG)
XOPPXO_00352(argG)
XOYAZ54_10765
XORXOC_2750(argG)
XOZBE73_13315
XALXALC_1895(argG)
XSASB85_18585
XTNFD63_07485
XFRBER92_11885
XVEBJD12_02815
XPEBJD13_04645
XHRXJ27_05355
XGABI317_11405
XPHXppCFBP6546_01260(XppCFBP6546P_01260)
XVAC7V42_10390
XANAC801_12095
XARXB05_06830
XHYFZ025_17110
XCZEBN15_10555
XTHG4Q83_12330
XEUXSP_002366
XHDLMG31886_19240(argG)
XPRMUG10_19795
XAGHEP73_02671
XDYNYR95_12755
XASHEP74_02505
SMLSmlt3301(argG)
SMTSmal_2728
BUJBurJV3_2744
SMZSMD_2873(argG)
SACZAOT14_15990(argG)
STEKAXG53_02265
SRHBAY15_2471
SLMBIZ42_03285
STENCCR98_14165
STEMCLM74_14465
STESMG068_14125
SINCDAIF1_28320(argG)
SPAQSTNY_R29160
STEQICJ04_06490
SGENRKE57_14270
PSUPsesu_1225
PSUWWQ53_01265
PSDDSC_08075
PMEXH4W19_02435
PJPLAG73_09595
PDDMNQ95_00275
PWIMWN52_11115
LABLA76x_3275
LAQGLA29479_4812(argG)
LCPLC55x_3308(argG)
LGULG3211_1888(argG)
LEZGLE_1837(argG)
LEMLEN_3147(argG)
LMBC9I47_1931
LYTDWG18_08145
LUEDCD74_05340
LYJFKV23_10180
LSOLGOY17_12165
LSXH8B22_13450
LAREHIV01_002495
LHXLYSHEL_01250(argG)
LCASLYSCAS_01250(argG)
LCICINQ41_05285
LAVIINQ42_05055
LLZLYB30171_01055(argG)
LAUXLA521A_23560
LYARDV84_22890
LUMCNR27_08005
LUSE5843_08620
LUGFPZ22_11930
THESFHQ07_02590
THEHG7079_09310
TBVH9L17_14630
XBCELE36_07720
FAUFraau_2112
FSGLQ771_08920
FEDLQ772_05330
RHDR2APBS1_1206
RGLCS053_06190
RTHLRK53_07545
DJICH75_03545
DJAHY57_09540
DTXATSB10_16360
DYEEO087_06255
DCSISN74_04880
DTLH8F01_16025
DTADYST_01679
DKOI596_2175
LRZBJI69_00690
LPYFIV34_14310
LANHKR767_14450
LFLIM816_11945
LAEGL2Y94_07535
LAEOL2Y97_15460
LAESL2Y96_15275
XBAC7S18_05960
RBDALSL_1198
VCHVC_2642
VCFIR04_18285
VCSMS6_2362
VCEVch1786_I2138(argG)
VCQEN18_16235
VCJVCD_001721
VCIO3Y_12650
VCOVC0395_A2218(argG)
VCRVC395_2755(argG)
VCMVCM66_2562(argG)
VCLVCLMA_A2336
VCXVAA049_257(argG)
VCZVAB027_249(argG)
VVUVV1_1373(argG)
VVYVV3000
VVMVVMO6_00314
VVLVV93_v1c27280
VPAVP2757
VPBVPBB_2614
VPKM636_23680
VPFM634_00265
VPHVPUCM_2859
VHAVIBHAR_00041
VCAM892_12420
VAGN646_1852
VEXVEA_002314
VDBAL552_22635
VHRAL538_07820
VNAPN96_14805
VOWA9237_09925
VROBSZ04_09575
VSPVS_2886
VEJVEJY3_14095
VFUvfu_A00622
VNIVIBNI_A3592(argG)
VANVAA_02620
VAUVANGNB10_cI2395c(argG)
VCYIX92_14210
VTUIX91_14225
VEUIXK98_22940
VSIMTO69_00995
VFLAL536_21780
VMIAL543_08065
VBRA6E01_01035
VSCVSVS12_00428(argG)
VGABSQ33_10290
VSHBSZ05_04895
VQICCZ37_11750
VTAA2844(argG)
VNLD3H41_14990
VCCFAZ90_01205
VASGT360_01325
VAQFIV01_01095(argG)
VSRVspart_00293(argG)
VKABTD91_07565
VZIG5S32_01150
VNVIF132_13740
VGIMID13_14305
VSLLTQ54_09995
VPLSA104470976_00189(argG)
VJPNP165_01025
VPGLZI70_08210
VOSKNV97_20100
VTICEQ48_05805
VCRAIS519_11730
VNPKW548_03030
VLEISX51_02665
VSYK08M4_02360(argG)
VRURND59_04650
VMTQYQ96_01260
VFIVF_2304(argG)
VFMVFMJ11_2416(argG)
VSAVSAL_I2758(argG)
AWDAWOD_I_0296(argG)
PPRPBPRA0268
PGBH744_2c0527
PDSCAY62_13210
PGHFH974_01025
GHOAL542_08435
GKDK6Q96_00945
PMAICF386_08330
SALYE8E00_12465
SKSFCN78_01185
SCOTHBA18_01060
SPRON7E60_01175
PAEPA3525(argG)
PAEVN297_3648(argG)
PAEIN296_3648(argG)
PAUPA14_18740(argG)
PAPPSPA7_1622(argG)
PAGPLES_15081(argG)
PAFPAM18_1461(argG)
PNCNCGM2_4650(argG)
PAEBNCGM1900_2759(argG)
PDKPADK2_06740
PSGG655_07175
PRPM062_18680
PAEPPA1S_07795
PAERPA1R_gp1343
PAEMU769_07270
PAELT223_07510
PAESSCV20265_1538
PAEUBN889_03893(argG)
PAEGAI22_26110
PAECM802_3645(argG)
PAEOM801_3513(argG)
PMYPmen_1394
PMKMDS_1449
PREPCA10_43170(argG)
PPSEBN5_2979(argG)
PFUWKF707C_13000
PALCA0T30_09970
PCQPcP3B5_14120(argG)
PMUIG4G71_25595
PNTG5B91_08435
PPAAB7D75_07510
PPUPP_1088(argG)
PPFPput_1129
PPGPputGB1_4324
PPWPputW619_1117
PPTPPS_4167
PPBPPUBIRD1_1138(argG)
PPIYSA_07257
PPXT1E_1829(argG)
PPUHB479_20885
PPUTL483_26020
PPUNPP4_10310(argG)
PPUDDW66_4558
PFVPsefu_1342
PMONX969_20500
PMOTX970_20135
PPJRK21_00360
PORAPT59_08360
PMOLCLJ08_06840
PALDLU682_005755
PMOSO165_016925
PSTPSPTO_4155(argG)
PSBPsyr_3892
PSYRN018_06060
PSPPSPPH_3886(argG)
PSAVPSA3335_06460
PAMGBKM19_023065
PCIPCH70_39740
PAVLBKM03_22540
PVDCFBP1590__1401(argG)
PCABJGS08_20125
PCOFPOR16_05870
PTREI9H09_18225
PSYIMME58_19935
PASTN015_20480
PLIJKQP88_18765
PFLPFL_4853(argG)
PPRCPFLCHA0_c48340(argG)
PPROPPC_4862
PFEPSF113_4563(argG)
PFNHZ99_11325
PFOPfl01_4517(argG)
PFSPFLU_1156(argG)
PFCPflA506_1123(argG)
PPZH045_02670
PFBVO64_4273
PMANOU5_4770(argG)
PTVAA957_08240
PCGAXG94_08885
PVRPverR02_06015
PAZOAYR47_13065
POIBOP93_05565
PRXHRH33_06625
PMEDE3Z27_22065
PKRAYO71_24505
PMUDNCTC8068_04222(argG)
PTOLI7845_05740
PFWPF1751_v1c11070(argG)
PFFPFLUOLIPICF702585
PFXA7318_05045
PENPSEEN1210(argG)
PLULFOB45_17895
PBAPSEBR_a4390
PBCCD58_23215
PPUUPputUW4_04402(argG)
PDRH681_07160
PSVPVLB_05435
PSKU771_06945
PKCPKB_1445(argG)
PCHEY04_24745
PCZPCL1606_13980
PCPJM49_06950
PCHPC4K32_4962
PFZAV641_05090
PLQAA042_04825
PALKPSAKL28_11480
PRHLT40_05410
PSWLK03_00695
PPVNJ69_02365
PSESPSCI_0488 PSCI_1789(argG2)
PSEMTO66_24845
PSECCCOS191_1202(argG)
PPSYAOC04_01805
PSOSPOS17_4829
PFKPFAS1_05520
PANRA7J50_1153
PPSLBJP27_23275
PSETTHL1_4362
PSILPMA3_23730
PYMAK972_0961
PKEDLD99_22815
PALLUYA_07320
PUMHGP31_25955
POJPtoMrB4_13990(argG)
PGGFX982_00365
PPSHG5J76_07865
PGYAWU82_26595
PLALFXN65_20860
PSEJHNQ25_17485
PVKEPZ47_23210
PEZHWQ56_22470
PBZGN234_25025
PKHJLK41_07250
PTYJWV26_17600
PMAOPMYSY11_3110(argG)
PATAJWU58_06410
PDWBV82_4413
PZEHU754_023825
PMOEHV782_023110
PCAMHNE05_09840
PSEPC4K39_4772
PPIIQL104_24795
PVWHU752_026865
PTRTHU722_0006940
PXAKSS93_09120
PSAMHU731_021815
PTZHU718_024385
PQIKH389_20955
PSHHHU773_022220
PXNHU772_005690
PHVHU739_023245
PPRGHU725_005190
PANHHU763_019065
PASGKSS96_06440
PFAKKSS94_05885
PMUYKSS95_08750
PMAMKSS90_20105
PAZEKSS91_23515
PALVKSS97_07315
PORYEJA05_05925
PWZJ7655_14710
PTKEXN22_21540
PTWTUM18999_48010(argG)
PZAHU749_023180
PIEHU724_022520
PWYHU734_019765
PTAENCTC10697_00990(argG)
PGFJ0G10_24815
PCAVD3880_16475
PJUL1P09_19685
PHFNLY38_18170
PPHNHU825_10005
PIZLAB08_R49690
PPEGKUA23_05950
PSIINF676_21450
PSIHLOY51_05805
PCASLOY40_06270
PFITKJY40_24210
PASILG197_27820
PKMPZ739_22220
PNBNK667_01670
PSOAPSm6_35050(argG)
PTAIICN73_00945
PKKQQ992_22380
PKJQ1W70_15950
PHYGJTY93_21055
PHOMKJF94_20750
PCHEQYM18_14670
PCUCPSH97_03855 PSH97_22155
PTRLOU419_07565
PPAELDL65_16980
PPAOK3169_23320
PSAPST_1203(argG)
PSZPSTAB_1110(argG)
PSRPSTAA_1165(argG)
PSCA458_05650
PSJPSJM300_04665
PSHPsest_3121
PSTTCH92_05430
PSTUUIB01_16135
PSEDDM292_13260
PCHLLLJ08_15165
PBMCL52_15385
PKGLW136_16265
SDEGGOM96_15350
PZDKQ248_20760
AVNAvin_14080(argG)
AVLAvCA_14080(argG)
AVDAvCA6_14080(argG)
ACXAchr_28710(argG)
PBBAKN87_02225
PAGRE2H98_01935
EMODM558_11985
EAZJHT90_14775
HPEGEAO82_10930
HAESLO767_07010
PDENF1C79_00460
HARRHV822_00570
PNNKEM63_06235
PPHABVH74_15300
DCEO6P33_10695
PBAUOS670_07720
MAQMaqu_2588
MHCMARHY2505(argG)
MADHP15_2367(argG)
MBSMRBBS_0955(argG)
MPQABA45_04905
MARIACP86_02040
MLQASQ50_04155
MSQBKP64_02575
MARAD0851_05175
MARJMARI_04910(argG)
MALLPBN92_12885
MSHEMAALD49_25310(argG)
MANPEHN06_13540
MSANLPB19_14915
KAKKalk_19565
PSPIPS2015_1703
PARPsyc_1631(argG)
PCRPcryo_1864
PRWPsycPRwf_1659
PSOPSYCG_10160
PURAOC03_09695
PALIA3K91_2083
PSPGAK823_09700
PSYGAK825_09920
PSYCDABAL43B_2144(argG)
PSYAAOT82_1138
PSYYDLE54_07700
PSYPE5677_02990
PKYPKHYL_09320(argG)
PCIAQ6344_11020
ACBA1S_1068 A1S_1069
ABMABSDF1378(argG)
ABYABAYE2641(argG)
ABCACICU_01105
ABNAB57_1152
ABBABBFA_02446(argG)
ABXABK1_1125
ABZABZJ_01254
ABRABTJ_02615
ABDABTW07_1276
ABHM3Q_1487
ABADABD1_10840(argG)
ABJBJAB07104_01291
ABABBJAB0715_01251
ABAJBJAB0868_01233
ABAZP795_12020
ABKLX00_05395
ABAUIX87_05600
ABAAIX88_07380
ABWBL01_14620
ABALABLAC_18620
ACCBDGL_000347(argG)
ANORR32_12765
ALCOTEC02_13550
ACALBUM88_05170
ASEII8T81_13650(argG)
ACDAOLE_14010
ACIACIAD1151(argG)
ATTAMQ28_12650
AEIAOY20_12885
AJORZ95_11180
ACWA0J50_12110
ACVAMD27_11035
AHLAHTJS_06065
AJNBVL33_08085
ASOLBEN76_08025
ALABFG52_12280
ASJAsACE_CH00915(argG)
AIDCTZ23_04785
ADVDJ533_07155(argG)
ARJDOM24_09850
AWUBEN71_06225
ACUMC9E88_008840(argG)
AGUAS4_30670(argG)
AUGURS_0116
ALWFOB21_14915(argG)
ADSFPL17_02090(argG)
ABERBSR55_14780
ATNFM020_03850(argG)
ACHICDG60_06255
ALJG8D99_04620(argG)
AWGGFH30_04405(argG)
ASHAG8E00_11195(argG)
ATGJ4G44_10855(argG)
AVBRYU24_21030(argG)
ABOUACBO_22060(argG)
AGYLFPL18_13570(argG)
ACIUA3K93_04015
AVZHWI77_10420(argG)
APOTMZO21_04315(argG)
ATZM5E07_04540(argG)
APRLPY247_20170(argG)
ACOINQU59_10180(argG)
AVIVLF296_11430(argG)
MCTMCR_1330(argG)
MCSDR90_591(argG)
MCATMC25239_01293(argG)
MOIMOVS_07140
MOSAXE82_08685
MBLAAX09_02695
MBOIDQF64_09590
MCUNNCTC10297_01043(argG)
MNNI6G26_04940(argG)
MNSLU293_08110(argG)
MNCLU297_02570(argG)
MNJLU290_02660(argG)
MBAHHYN46_09865
SONSO_0278(argG)
SDNSden_0253
SFRSfri_0194
SAZSama_0259
SBLSbal_4121
SBMShew185_4092
SBNSbal195_4210
SBPSbal223_4011
SBTSbal678_4243
SBSSbal117_4277
SBBSbal175_0288
SLOShew_0205
SPCSputcn32_3714
SHPSput200_4026
SSESsed_4273
SPLSpea_0230
SHEShewmr4_3706
SHMShewmr7_0239
SHNShewana3_3902
SHWSputw3181_3857
SHLShal_4090
SWDSwoo_0332
SWPswp_2058
SVOSVI_4015(argG)
SHFCEQ32_17505
SJASJ2017_3949
SPSWSps_05419
SBJCF168_01300
SMAVCFF01_01035
SHEWCKQ84_06210
SALGBS332_05780
SLJEGC82_02185
SMAIEXU30_11325
SPOLFH971_00845
SBKSHEWBE_0869(argG)
SKHSTH12_03965(argG)
SAESHBH39_00995
SLITJQC75_01295
SDKKHX94_10350
SCAATUM17387_02420(argG)
SEURFM038_023390
SYKKDN34_16060
SCYPJYB88_01260
SAVIJYB87_17175
SSEMJYB85_01320
SGLAFJ709_18490
SINVK8B83_03225
SXMMKD32_01310
SHEJMZ182_19275
SSEHN7V09_03820
SCHKGII14_01300
SACHK0H61_16360
SAEGK0H80_01080
SDEOD0436_01555
SMESK0I73_00990
SHAOK0H81_01080
SZHK0H63_01370
SSPAK0I31_01085
SHNSK0J45_01085
SRHSK0I63_01090
SPSJK0I62_01000
SMAYK0H60_19480
SOGRA178_20805
ILOIL0615(argG)
ILIK734_03080
IPICEW91_09620
IDICWC33_02635
IDTC5610_10580
IABK5X84_02830
CPSCPS_0463(argG)
COMCMT41_01965
COZA3Q34_12325
COLWA3Q33_07290
COLADBO93_00940
COVEKO29_01220
CBERB5D82_09135
LSDEMK97_09185
THTE2K93_09845
THAPFNC98_01050
THABLP316_04410
THATH3N35_03135
TACTSG35_003255
TVDSG34_026145
PHAPSHAa2288(argG)
PTNPTRA_a2773(argG)
PSMPSM_A0798(argG)
PSEOOM33_06485
PIAPI2015_0779
PPHEPP2015_2939
PBWD172_013960
PRRAT705_14455
PLZS4054249_18385
PALNB0W48_04120
PPISB1L02_16415
PEAPESP_a0985(argG)
PSPOPSPO_a0722(argG)
PARTPARC_a0939(argG)
PTUPTUN_a3562(argG)
PNGPNIG_a2965(argG)
PTDPTET_a0898(argG)
PSENPNC201_15710(argG)
PDJD0907_03325
PAGAPAGA_a2926(argG)
PCARPC2016_2475
PMAACPA52_03760
PXIJ5O05_12160
PVBJ5X90_08080
PSAZPA25_28680(argG)
PDVFFU37_02585
PFLICTT31_15900
PMAZR5H13_16515
PSYMJ1N51_10885
AMCMADE_1002650
AMHI633_02390
AMAAamad1_02395
AMALI607_02360
AMAEI876_02545
AMAOI634_02610
AMADI636_02410
AMAII635_02395
AMAGI533_02315
AMACMASE_01805
AMBAMBAS45_02065
AMGAMEC673_01865
AMKAMBLS11_02095
ALTambt_16090
AALEP13_02325
AAUSEP12_02430
ASPAOR13_3081
ASQAVL57_03370
AAWAVL56_02095
ALRDS731_18725
ALEAV939_02185
ALZAV940_02185
APELCA267_007005
SALMD0Y50_01780
SALKFBQ74_15520
SMAAIT774_15120
GAGGlaag_3429
GNIGNIT_0480(argG)
GPSC427_4546
PMESFX988_01748
PATPatl_0979
LALAT746_17980
CATEC2869_08605
SALHHMF8227_02757(argG)
HMIsoil367_05990
PAEWKIH87_18720
AGZM0C34_02185
AGQLQZ07_03680
ALKMNKI27_12465
ASEMNNL22_08900
CATTOLW01_12960
ALIIQR722_02995
PMAWMACH26_37470(argG)
PINPing_0231
PSYPCNPT3_01680
FBLFbal_0313
FESHER31_17330
MVSMVIS_4305(argG)
MYAMORIYA_2834(argG)
MMAAFR932_18540
MOQHWV03_00655
CJACJA_2635(argG)
CEBB0D95_08595
CELLCBR65_08035
CEKD0B88_16935
CEGD0C16_23480
SDESde_2423
TTUTERTU_2998(argG)
SAGAM5M_08020
MARQMARGE09_P2241
GILNHM04_16460
MKEOOT55_01375
SPOIIMCC21906_00012
SNANI6N98_02945
STAWNCG89_12690
ZALAZF00_15395
OSGBST96_10810
MTHDA3224_11095
MICCAUP74_01910(argG)
MAGAMag101_12075
MIIBTJ40_05430
MICTFIU95_05370(argG)
MHYDGTQ55_05845
MCELLPW13_03840
MICZGL2_02360(argG)
MVBMJO52_05495
MPAFR5R33_03250
MBRGPVT68_17980
HJABST95_05935
HALCEY643_16255
KIMG3T16_04995
AFUSEYZ66_03095
LPNlpg0494(argG)
LPHLPV_0594(argG)
LPOLPO_0561(argG)
LPULPE509_02723
LPMLP6_0485(argG)
LPFlpl0532(argG)
LPPlpp0556(argG)
LPCLPC_2852(argG)
LPAlpa_00750(argG)
LPElp12_0497
LLOLLO_2277(argG)
LFALFA_0147(argG)
LHALHA_0425(argG)
LSHCAB17_16720
LLG44548918_00318(argG)
LIBE4T55_10115
LJRNCTC11533_00337(argG)
LCJNCTC11976_02068(argG)
LWASAMEA4504053_2407(argG)
LSSNCTC12082_02487(argG)
LLYJ2N86_07530
LCADPXX05_11615
TMCLMI_0555(argG)
MCAMCA1099(argG)
METUGNH96_12505
MMEOOOT43_18405
MMTMetme_3720
MDNJT25_017230
MDHAYM39_13150
MKOMKLM6_2695
METLU737_08070
MPADKEF85_03550
MELLIVG45_10820
MRPNM686_004515
MMOTQZJ86_06840
MAHMEALZ_2644(argG)
MBUREQU24_12105
MPSYCEK71_15865
MMAIsS8_2768
MSZEMSZNOR_3523(argG)
MMOBF6R98_18730
MEINmethR_P2746
MOZMoryE10_05050(argG)
MISZMishRS11D_14070(argG)
MESLKKZ03_10315
MEIYMIN45_P0524
MCAUMIT9_P1313
FPHFphi_0552
FPTBZ13_1476(argG)
FPIBF30_751(argG)
FPMLA56_1623(argG)
FPXKU46_803(argG)
FPZLA55_255(argG)
FPJLA02_164(argG)
FRTF7308_0268
FNAOOM_0258
FNLM973_01720
FRFLO80_09000
FHACDV26_02490
FRXF7310_01445
FRCKX01_1488(argG)
FADCDH04_08870
FMIF0R74_09775
FNNFSC774_00935
FSRKQR59_01320
FRLFIP56_01370
TCXTcr_0914
HTREPV75_05105
HMARHVMH_0966(argG)
TCYThicy_0676
TAOTHIAE_05620
THIOAYJ59_08770
TMHJX580_05275
MEJQ7A_2081
MECQ7C_115
MPINLGT42_008260
MMAFGCM100_28610(argG)
MTHAVSX76_10990
CYQQ91_1903(argG)
CZACYCME_0537
CYYCPC19_03310
THIGFE785_06910
TXAHQN79_07320
TIBTHMIRHAM_13690(argG)
TLHNR989_06800
TSETHMIRHAS_11070(argG)
TZOTHMIRHAT_15770(argG)
TIGTHII_3941
BLEPAL038_17510
THISHZT40_13835
TUNJ9260_06900
TLOJ9253_01980
TSBHMY34_15520
TANIJ8380_12305
TWNL2Y54_19365
TLCRCF98_02190
TDUQJT80_11110
CYSNYP54_04615(argG)
NOCNoc_2108
NHLNhal_2783
NWANwat_0981
NWRE3U44_11235
ALVAlvin_2332
ATEPAtep_13430(argG)
TVIThivi_2666
TMBThimo_1695
MPURMARPU_14545
TEETel_04600
NTTTAO_1274
TSYTHSYN_00255
RHHE0Z06_11930
TTPE6P07_07125
NTGNSCAC_0583(argG)
THIPN838_13020
CJAPGWK36_03650
THIMKFB96_11925
TBOGLT988_16730
TLRThiosp_03085(argG)
TFRIThiofri_02766(argG)
TWGThiowin_00900(argG)
AEHMlg_0601
HHAHhal_0725
HHKHH1059_04580(argG)
HHCM911_12485
EBSECTOBSL9_2157
TGRTgr7_2452
TKMTK90_0355
TNITVNIR_2656(argG_[H])
TTITHITH_14735
TVRTVD_12030
SSALSPISAL_02465
SPIUSPICUR_02540
SROSBBH56_01590
SPIZGJ672_02430
SHAILMH63_14480
APRSBI364_03920
AAEOBJI67_12080
NAXHC341_06755
HNAHneap_0680
HAZA9404_04545
WMAWM2015_185
WEZIC757_00600
GAIIMCC3135_26930(argG)
GHLGM160_06185
TBNTBH_C2375
EPSL0Y14_13775
SEDSAAY24_15835
WOCBA177_02155
TTCFOKN1_2559
THICTspCOW1_32600(argG)
HCHHCH_04989(argG)
HAHEENC22_07940
HAHHO5O45_02815
CSACsal_2127
CCAGSR908_01540
HELHELO_2743(argG)
HCSFF32_16125
HAKKO116_02407
HAMHALO0705 HALO2623
HHUAR456_09315
HCOLOKO_02743(argG)
HSIBOX17_00410
HALOBWR19_10850
HHHCLM76_15855
HBEBEI_1576(argG)
HAGBB497_11900
HAFC8233_15880
HALKCUU95_14755
HVNEI420_10245
HSRHSBAA_28290 HSBAA_28300
HMDCTT34_09935
HAXIHAALTHF_39540n(argG)
HTTHZS52_12790(argG) HZS52_17875
HCAMI4484_12190
HPIZGYM47_09235
HSXHNO51_11905
HSVHNO53_12395
HTXEKK97_13295
HPROLMS44_10150
HQDK1Y77_09090
HBHE4T21_08725
HBPHPTD01_2940
HALFQEN58_08460
HHAOQWG60_09545
HASOB2G49_06620
HALWB6N23_02550
HASHHXW73_08060
HNPSR894_11155
HPISP1P91_08955
PLEB186_244(argG)
PLRPAQ_240(argG)
PLOC548_236
PLDPalTV_249(argG)
PLBPTV_249(argG)
PLCPAD_258(argG)
PLIPLF_257(argG)
CRPCRP_104
CRUA33U_0134(argG)
CRCA33Y_0134(argG)
CRTA355_0124(argG)
CRHA353_0136(argG)
CRVA357_0124(argG)
CRICRDC_00660(argG)
CRRCRDco_1170(argG)
EMECEM_045(argG)
ZPLZBT109_0972
HAAA5892_03010
CMAIBFX80_04495
CAMHLCW13_12740
COBECLAM6_25730(argG)
COBBH2O77_13085
KUSB9G99_10640
KMAB9H00_04190
KUYFY550_09185
PAURFGL86_12205
SAJSQO259_06980
ABOABO_0725(argG)
ALNAS19_07460
ALCAASALC70_00894(argG)
ADIB5T_03263(argG)
AXEP40_15260
APACS7S_11935
MMWMmwyl1_1533
MMEMarme_2931
MPCMar181_2247
MPRIMP3633_2514(argG)
MARDIBG28_13905
MFOIJSY38_03465
MPRFJ8N69_12760
MRHIKDW99_13795
MPONMACH16_10820(argG)
TOLTOL_2393
TORR615_05725
TWANHUF19_05845
OAIOLEAN_C27150(argG)
MARSA8C75_06150
MGEOCFI10_03805
MSECLN244_12945
MARLHH196_01445
MRZKDW95_10010
BSANCHH28_18040
NCUF0U83_11895
NJPNEJAP_2678(argG)
NIKF5I99_04650
BMARHF888_04815
AJPAMJAP_2622(argG)
VCWGJQ55_04785
BACZKFF03_12900
GSNYC6258_04520
RFOREIFOR_00837(argG)
OMEOLMES_3481
LLPGH975_04120
ENWMJO57_22395
EEINX720_02640
ENGO2T12_17855
PLEIQ9312_14760
AHAAHA_0596(argG)
AHYAHML_03055
AHDAI20_16360
AHRV428_03205
AHPV429_03205
AHJV469_20115
AHHRY45_03420
AHIVU14_19510
AAJBOQ57_02890
ASAASA_0581(argG)
AEOO23A_p3064
AVRB565_0386
AVOAMS64_03490
AMEDB224_0330
ASRWL1483_1206(argG)
ADHCK627_06780
ACAVVI35_03035
AEMCK911_14645
AEAC2U39_03420
ARVC7N77_07175
AESC2U30_10810
AELNCTC12917_03631(argG)
ASIMFE240_17215
AALLI6G90_13760
AJDI6H43_12925
ARIVKYK33_17710
ASAAKXJ75_03335
AEJE5E97_07255
ABESIU367_18760
TAUTola_1484
OCEGU3_00970
OPEPU634_17075
OCMCBP12_11290
OPFCBP31_08795
ZDFAN401_17830
KKOKkor_0544
KGETQ33_1836
KSDKS2013_1900
KAMSR900_11905
CHJNCTC10426_00548(argG)
SUTRL0B52_05745
IGNMMG00_02855
WCNPE074_07310
GAPGAPWK_1370
GAQRAM11_06435
FPPFPB0191_01729
ORBIPMB12_05270
SDFACG33_14135
SOKD0B54_17280
SINIGT972_14985
FCEJN531_009625
GBIPG2T_01870
SLIMSCL_0805
SVASVA_2876
ACIIC4901_03860
ATYA9R16_012610
SALNSALB1_0343
TSNW908_01250
THINCRN91_00295
THOSP60_05150
REVHUE57_15910
CDIZCEDIAZO_03498(argG)
SADEGFK82_00411(argG)
GKNPVT67_16765
RMARmag_0151
REOHUE58_06640
VOKCOSY_0154(argG)
EBHBSEPE_0258
BTHGMS2017_1873
GPBHDN1F_32360(argG)
ENMEBS_1867(argG)
IFOCVFO_0417(argG)
APHFCVPH_1269(argG)
NMENMB2129(argG)
NMPNMBB_2425
NMHNMBH4476_2071(argG)
NMDNMBG2136_2019(argG)
NMMNMBM01240149_2031(argG)
NMSNMBM01240355_2067(argG)
NMQNMBM04240196_2068(argG)
NMZNMBNZ0533_2059(argG)
NMANMA0303
NMWNMAA_0041(argG)
NMXNMA510612_0331(argG)
NMCNMC2106(argG)
NMNNMCC_2087(argG)
NMTNMV_2344(argG)
NMINMO_0045(argG)
NGONGO_1961
NGKNGK_2284
NLANLA_20240(argG)
NELNELON_08780
NWESAMEA3174300_0180(argG)
NSIA6J88_04595
NMJNM96_12785
NEIBG910_06940
NEKCGZ77_10015
NFVFAH67_10355(argG)
NSFFAH66_08450(argG)
NZLD0T92_09560
NAQD0T90_05960
NBLGJV52_04595(argG)
NZOSAMEA4504057_1368(argG)
NCINCTC10296_00264(argG)
NCZNCTC10294_01535(argG)
NANINCTC12227_00251(argG)
NBCH3L91_02500(argG)
NWDH3L96_00960(argG)
NSGH3L94_08500(argG)
NMUSH7A79_0605(argG)
NSCJ7445_11290(argG)
NPFLPB400_00625(argG)
NDNH3L92_02025(argG)
NWXCGZ65_00095
NDULVJ88_05755(argG)
NAWLVJ86_02285(argG)
NMBMON40_12165(argG)
NLSPJU73_07385(argG)
SALVSALWKB2_1773
SCOMPYG29_03430(argG)
KKIKKKWG1_0431(argG)
KOAH3L93_11505(argG)
VFFVITFI_CDS1355
VITADP71_18760
VSTLVJ81_04590(argG)
VMSLVJ82_14885(argG)
ECORSAMEA4412678_0411(argG)
EEXEZJ17_02075(argG)
SMURBWP33_05480
AFFH3L97_10310(argG)
ACRSLVJ80_08455(argG)
CSTEH3L98_07265(argG)
NBACUN60_02825
PTESJQU52_04525(argG)
MCERMON37_00805(argG)
USULVJ78_03410(argG)
UTELVJ83_03365(argG)
CCAHDWG20_12915
CVICV_1994(argG)
CVCBKX93_00200
CHROCXB49_12375
CHRIDK842_17055
CHRBDK843_00180
CRZD1345_08320
CHRMFYK34_05120
CHAECH06BL_17950(argG)
PSENH8B_2584
AMAHDLM_1111
AQSDKK66_19625
VOGLCH97_03455
IODEJO50_03790
IFLC1H71_15060
JEUBJP62_04585
JESJHS3_14710(argG)
DEEHQN60_10005
DTKK4H28_03215
CHIZHQ393_07545
CFONHZU75_13565
CHICN8I74_08480
CARIFNU76_05540
CKSH9L41_18445
LHKLHK_02172(assY)
AQLBXU06_05315
RSORSc2553(argG)
RSEF504_2500
RPUCDC45_12990
RNCGO999_03950(argG)
RSCRCFBP_10845(argG)
RSLRPSI07_0914(argG)
RSNRSPO_c00899(argG)
RSMCMR15_10807(argG)
RSYRSUY_08580(argG)
RSGJK151_07600(argG)
RPIRpic_2829
RPFRpic12D_2423
RPJN234_34150
RMNTK49_16005
RINACS15_2852(argG)
RWEKOL96_19865(argG)
REHH16_B2531(argG)
CNCCNE_2c24380(argG)
CUHBJN34_34950
REUReut_B5242
RMERmet_5926(argG)
CTIRALTA_B2260(argG)
CBWRR42_m3494
CGDCR3_2253(argG)
CCUPBKK81_21230
CUPBKK80_20650
CUUBKK79_25865
CPAUEHF44_22335
COXE0W60_05805(argG)
CCAMM5D45_18275(argG)
CCAXKZ686_00565
CUKKB879_17545(argG)
BMABMA3363(argG)
BMVBMASAVP1_A3032(argG)
BMLBMA10229_A2061(argG)
BMNBMA10247_2224(argG)
BMALDM55_561(argG)
BMAEDM78_1592(argG) DM78_2889(argG)
BMAQDM76_541(argG)
BMAIDM57_2159
BMAFDM51_2954(argG)
BMAZBM44_1021(argG)
BMABBM45_273(argG)
BPSBPSL0298(argG) BPSL1721
BPMBURPS1710b_0501(argG) BURPS1710b_2152(argG)
BPLBURPS1106A_0319(argG) BURPS1106A_2016(argG)
BPDBURPS668_0305(argG) BURPS668_1996(argG)
BPRGBP346_A0224(argG_1) GBP346_A2042(argG_2)
BPSEBDL_1686(argG) BDL_241(argG)
BPSMBBQ_1581(argG) BBQ_3128(argG)
BPSUBBN_1706(argG) BBN_3250(argG)
BPSDBBX_2178(argG) BBX_75(argG)
BPZBP1026B_I1674 BP1026B_I3211(argG)
BPQBPC006_I0301 BPC006_I2063
BPKBBK_1166(argG) BBK_3205(argG)
BPSHDR55_2813(argG) DR55_788(argG)
BPSABBU_1841(argG) BBU_416(argG)
BPSOX996_2436(argG) X996_409(argG)
BUTX994_2398(argG) X994_883(argG)
BTEBTH_I0279(argG)
BTQBTQ_303(argG)
BTJBTJ_2183(argG)
BTZBTL_90(argG)
BTDBTI_3426(argG)
BTVBTHA_154(argG)
BTHEBTN_1294(argG)
BTHMBTRA_298(argG)
BTHADR62_1476
BTHLBG87_261(argG)
BOKDM82_3515(argG) DM82_5246(argG)
BOCBG90_1303(argG) BG90_5363(argG)
BUUWS70_15955 WS70_22970
BSAVWS86_17590
BHGI6G56_02970(argG)
BUDAQ610_17165
BVIBcep1808_4112
BVEAK36_4578(argG)
BURBcep18194_B2399
BCMBcenmc03_3809
BCHBcen2424_3712
BCJBCAM0746(argG)
BCENDM39_4421(argG)
BCEWDM40_3732(argG)
BCEOI35_4645(argG)
BAMBamb_5452
BACBamMC406_3596
BMJBMULJ_03499(argG)
BMUBmul_5014
BMKDM80_4188(argG)
BMULNP80_3704(argG)
BCTGEM_5060
BCEDDM42_4341(argG)
BCEPAPZ15_20675
BDLAK34_4756(argG)
BPYRABD05_18135
BCONNL30_22090
BUBBW23_4419(argG)
BDFWI26_17405
BLATWK25_21230
BTEIWS51_02090
BSEMWJ12_23770
BPSLWS57_10255
BMECWJ16_22645
BSTGWT74_22570
BSTLBBJ41_31335
BANNJFN94_21185(argG)
BARINLX30_18995(argG)
BAENL3V59_33485(argG)
BGLbglu_1g32850
BGUKS03_745(argG)
BUGBC1001_2855
BGFBC1003_2792
BGDbgla_1g16400 bgla_1g36990
BGOBM43_1214(argG) BM43_2866(argG)
BYIBYI23_A021370
BUKMYA_3811
BUEBRPE67_ACDS22030(argG)
BULBW21_3576(argG)
BUQAC233_14525
BGPBGL_1c26430(argG1) BGL_1c34660(argG2)
BPLAbpln_1g25750 bpln_1g33620
BUMAXG89_02830
BUIAX768_12440
BURKDM992_29215
BXEBxe_A0756
BXBDR64_2924(argG)
BPHBphy_5499
BGEBC1002_1609
BPXBUPH_03384
BPYBphyt_3206
BUZAYM40_16685
BFNOI25_2216(argG)
BCAIK788_0003245
PSPWBJG93_04375(argG)
PARABTO02_03850
PARBCJU94_08915
PHSC2L64_26085
PTERC2L65_22345
PGPCUJ91_14425
PCJCUJ87_13825
PTSCUJ90_14610
PCAFDSC91_004616
PMEGFNZ07_08395(argG)
PTROG5S35_11465
PGISI6I06_15375
PACPFAZ97_24975(argG)
PACSFAZ98_24940(argG)
PEWKZJ38_19830
PDIOPDMSB3_3611(argG)
PBRYNDK50_17120
PSAAQEN71_09235(argG)
PKFRW095_31615
PBONQS306_11270
BRHRBRH_00290
PNUPnuc_1753
PNEPnec_1468
PDQCL55_00017390
POHDPM16_06650
PTRPDCO17_08770
PANIDCO16_09475
PPALAOC06_07225
PCOSC2747_08840
PYTPKF023_16000(argG)
PPKU875_21955
PPNODA70_14635
PPNMLV28_16050
PRBX636_12210
PPULRO07_10155
PSPUNA29_05985
PAPISG18_10580
PVEUC34_01850
POXMB84_06290
PTXABW99_19545
PFGAB870_13070
PNRAT302_09900
PANDDRB87_01795
PFIBPI93_001620(argG)
PCOMNTU39_02110(argG)
PLGNCTC10937_04217(argG)
HYFDTO96_101816(argG)
LMIRNCTC12852_00508(argG)
MCYSMCB1EB_2157
CABASBC2_29620(argG)
BUOBRPE64_ACDS22540(argG)
CABKNK8_22520
LIMNHKT17_11400
LTORGQ30_07840
VTRMYVALT_H_00200(argG)
VLAGKR41_p00025(argG)
VCVGJV44_p00030(argG)
TVLFAZ95_37725(argG)
TCARU0034_21795(argG)
BPEBP3537(argG)
BPCBPTD_3484(argG)
BPERBN118_2722(argG)
BPETB1917_3317(argG)
BPEUQ425_5660(argG)
BPARBN117_1866(argG)
BPABPP2541(argG)
BBHBN112_1529(argG)
BBRBB1986(argG)
BBMBN115_3049(argG)
BBXBBS798_1887(argG)
BPTBpet2689(argG)
BAVBAV2113(argG)
BHOD560_2687(argG)
BHMD558_2667(argG)
BHZACR54_02857(argG)
BTRMSAMEA390648703657(argG)
BBROBAU06_16465
BFZBAU07_09745
BPDZBBN53_07760
BOHAKI39_15755
BGMCAL15_14790
BOJCBF45_05810
BGVCAL12_17525
AXYAXYL_01967(argG)
AXONH44784_001171
AXNAX27061_1861
AXXERS451415_01860(argG)
ADTAPT56_08820
AISBUW96_00540
ASWCVS48_26380
ACHRC2U31_15505
ACHBDVB37_07925
ADYHLG70_13210(argG)
ACHOH4P35_08065(argG)
AMUIPE062_04840(argG)
APESFOC84_02735(argG)
AAEGRA224_23000(argG)
TEQTEQUI_1365
TEAKUI_0759(argG)
TEGKUK_0597(argG)
TASTASI_0925
TATKUM_0139(argG)
PUTPT7_0682
PUDG9Q38_09670(argG)
PUSCKA81_03730
POLLOEG81_07525(argG)
AKATKWG_15100
AMIMMIM_c15740(argG)
AALNQ3V95_07010(argG)
CDNBN940_11556
BPSIIX83_08370
AFAUZ73_16485
AFQAFA_07255
AAQUD3M96_08510
AAMMFE795_06650(argG)
PHNPAEH1_03340
ODIODI_R1747
BOZDBV39_06235
ODHDHf2319_06910
OURCEQ07_04415
OUEI6G29_02645(argG)
PIGEGT29_18525
PACRFXN63_20460(argG)
KGYEHF36_06240
PARKLSG25_01985(argG)
RFRRfer_2689
RSBRS694_05225
RACRA876_12515
RHYRD110_09255
RHFEUB48_16845(argG)
RHGEXZ61_06635(argG)
RHOAHZ993_22650(argG)
RHOBHTY51_12060(argG)
POLBpro_1599
PNAPnap_1082
POSDT070_00880
POOF7R28_08570(argG)
PVACHC248_02654(argG)
AJSAjs_2743
ACKC380_13800
ACRABSY15_3927(argG)
ACIDCBP33_11850
ACIPCBP36_12285
ACINCBP34_11930
ACISCBP35_06640
ACIOEAG14_07375
ARADKI609_10355(argG)
ATEMPQV96_07670(argG)
AAVAave_1856
AAAAcav_1795
AMONH9L24_02540(argG)
VEIVeis_3461
DACDaci_4776
DELDelCs14_2078
DTSBI380_32040
DHKBO996_21780
DLAI6G47_00265(argG)
VAPVapar_3766
VPEVarpa_4360
VPDVAPA_1c38960(argG)
VAAAX767_05975
VBOCKY39_24660
VAMC4F17_26520
CTTCtCNB1_1399
CTESO987_08640
CKEB5M06_16305
CSERCCO03_00125
COFFOZ74_01230(argG)
CAQTKAQ61_04855(argG)
CODOLAD35_08395(argG)
CTEZCT3_26710(argG)
AANTHUK68_07430(argG)
CRJQMY55_07330(argG)
ADNAlide_1506
ADKAlide2_3420
RTARta_10600(argG)
CBXCenrod_0992(argG)
OTOADJ79_04420
OTKC6570_05215
OTDJ1M35_02360(argG)
LIML103DPR2_02343(argG)
LIHL63ED372_00757(argG)
HYRBSY239_2614(argG)
HYBQ5W_03835
HYLLPB072_05395
HYCE5678_10480(argG)
HPSEHPF_07285(argG)
HYNF9K07_22395(argG)
HTNKI616_08265(argG)
HCZG9Q37_01730(argG)
DPYBA022_02525
DIHG7047_14090(argG)
DAERH9K75_04270(argG)
DRGH9K76_13225(argG)
DIADtpsy_2233
SIMPC6571_00855
MELMC7H73_07435
MELAC6568_15480
MJELVC68_09660(argG)
CBAASRAA_1486
CBABSMCB_0520
STHMIS481_06035(argG)
PBHAAW51_3054(argG)
SAQAOMP39_10955(argG)
MPTMpe_A3035
METPC1M51_04775
RGERGE_11760(argG)
RBNRBXJA2T_10059
RDPRD2015_162
ROIN4261_00820(argG)
KIAG8A07_01290(argG)
PKTAT984_11030
PAQAK9V56_013680(argG)
MIUABE85_22435
SNNEWH46_07760(argG)
IDCLRM40_01075(argG)
ATERMW290_20580(argG)
LCHLcho_0912
RGUA4W93_09185
HARHEAR0871(argG)
MMSmma_0847(argG)
JAGGJA_3904(argG)
JABVN23_09725
JAZYQ44_19270
JALBZG29_08590
JSVCNX70_08990
JAJEKL02_14510(argG)
JASFJQ89_25540
JLVG3257_08755
JAHJAB4_018610(argG)
JRIP9875_09070
HSEHsero_1428(argG)
HSZACP92_07170
HHTF506_18580
HRBHrubri_1252(argG)
HEEhmeg3_06865
HHFE2K99_07195(argG)
HFRG5S34_07465(argG)
CFUCFU_2837(argG2) CFU_3232(argG)
CARELT85_1268 LT85_4926
CPRACPter91_1246(argG)
MNRACZ75_11195
MASWAM586_09160
MASSCR152_30855
MTIMDIR46_05205
MASYDPH57_11740
MANCIV454_17455
MFYHH212_00545
MVARMasN3_18080(argG)
MENYLSQ66_04535
MLIRLPB04_21870
MASZC9I28_10230
MALIEYF70_20355
MUMFCL38_28720
MFLAGO485_24385
MPLIE1742_23970
TCTPX653_12715
DUGHH213_19935
DZOSR858_19185
TMJP0M04_32710
RUGQC826_20820
EHBE7V67_007365
OFOBRW83_0424(argG)
OVBNB640_05800
OALNB647_01770
UPVEJN92_16660
UPIEJG51_018850
UNDUNDKW_1712(argG)
NOKFAY22_11265(argG)
GLCJQN73_14785
ACTBRHM62_17045
SUTTSUTMEG_06230(argG)
SUTKFG381_10410(argG)
SWSI6J16_01550(argG)
TINTint_2223
THITHI_2570(argG)
AONDEH84_13210
XYKGT347_08480(argG)
XYGR9X41_17830(argG)
TTWLCC91_06630(argG)
ETBN7L95_07385
BBAGE1O_14780
BBAYA4V04_04720
NEUNE1437(argG)
NETNeut_2065
NITNAL212_1128
NIINit79A3_2828
NCOAAW31_16730
NURATY38_08505
NSTNstercoris_01737
NMUNmul_A1043
NLCEBAPG3_012760
NIZNNRS527_01069
SHDSUTH_01115(argG)
METRBSY238_2963(argG)
DOEDENOEST_0716(argG)
RBUPG1C_10585
TBDTbd_1849
MFAMfla_1708
MMBMmol_1368
MEHM301_0895
MEIMsip34_1558
MEPMPQ_1623(argG)
MBACBN1209_0998(argG)
MBATBN1208_0695(argG)
MEUACJ67_08355
MPAUZMTM_11290(argG)
SLTSlit_1022
GCAGalf_1996
FAMOYT1_ch1569
NIMW01_21770(argG)
NARCNTG6680_2811(argG)
FKUFGKAn22_18040(argG)
SEMEMIZ01_0954
SDRSCD_n02186
SULFCAP31_03530
SPLBSFPGR_15490(argG)
SNIVSFSGTM_07820(argG)
SLACSKTS_30240(argG)
URUDSM104443_01872(argG)
UPLDSM104440_03239(argG)
DSUDsui_3248
ARESIWH25_08820
AIQAzoinq_11580
OTROTERR_21250(argG)
NIVJY500_07485
EBAebA5097(argG)
ABREpbN1_05220(argG)
APETToN1_36670(argG)
RBHB4966_06430
DARDaro_3031
DDENKI615_15410
DECHGBK02_07020
FLEKI610_07900
AZOazo2186(argG)
AOAdqs_2319
AZAAZKH_3235(argG)
AZIAzCIB_3124
AZDCDA09_06010
AZRCJ010_13850
TMZTmz1t_2674
THUAC731_003880
THAUC4PIVTH_3430(argG)
TCLTchl_2521
THKCCZ27_11150
TAKTharo_1691
AZQG3580_11655
ACOMCEW83_08025
ATWC0099_11535
ZPAC3497_06015
FPHOSHINM1_011800(argG)
FMYHO273_10485
APPCAP2UW1_3083
TPNTPPCIT_010(argG)
TPQTCP_146(argG)
TPJTPPAVE_015(argG)
VFGC9I84_146
DDZDSYM_10220
BPRCD521_1735
BEBAEM42_14795
BEBABWI17_08490
ERUErum3770(argG)
ERWERWE_CDS_03890(argG)
ERGERGA_CDS_03850(argG)
ECNEcaj_0367
ECHECH_0680(argG)
ECHAECHHL_0601(argG)
ECHJECHJAX_0453(argG)
ECHLECHLIB_0454(argG)
ECHSECHOSC_0612(argG)
ECHVECHSTV_0442(argG)
ECHWECHWAK_0449(argG)
ECHPECHWP_0598(argG)
EMREMUR_01940
EHHEHF_0604(argG)
NMIKLUA81_04315
MLOmlr4366
MLNA9174_04815
MCIMesci_0949
MCICA4R28_23655
MOPMesop_0982
MAMMesau_01000
MAMOA6B35_03475
MESWA9K65_004910
MESMEJ066_06750
MESPC1M53_12185
MHUAMCHK_5563
MJREB229_04970
MERDEB233_04890
MESRFGU64_14190
MOHIHQ72_04270
MMEILRP31_04275
MESOBSQ44_00260
MESMeso_3344
CHEAPVE73_01705
HOEIMCC20628_04311
AAKAA2016_0832
AMIHCO731_00960(argG)
AMISAmn_53960
ANJAMD1_0859(argG)
PHTBLM14_19030
PHYLHB779_04150
RPODE0E05_00635
NIYFQ775_06560
NKIKW403_08055
NRHT8J41_06200
ORMHTY61_16460
PLAPlav_1377
PMOBHG718_14380
KMNHW532_05885
RBSRHODOSMS8_02938(argG)
SMESMc03826(argG)
SMKSinme_3206
SMQSinmeB_2980
SMXSM11_chr3337(argG)
SMIBN406_03010(argG)
SMEGC770_GR4Chr3296
SMELSM2011_c03826(argG)
SMERDU99_17335
SMDSmed_3063
RHINGR_c32540(argG)
SFHSFHH103_03273(argG)
SFDUSDA257_c57340(argG)
SIXBSY16_3252(argG)
SAMESAMCFNEI73_Ch3595(argG)
SINOSS05631_c36300
ESJSJ05684_c32380
EAKEKH55_3138
EMXFKV68_20055
ENUPYH37_005724
EGIPZN02_001343
SKMPZL22_003481
STEGQA637_16235
EADOV14_0766(argG)
EAHFA04_17220
ECAAJ3R84_17195
ENPJVX98_23025
ATUAtu2667(argG)
ATAAWN88_18215
AGRAGROH133_08920(argG)
ATFAch5_25530(argG)
AGCBSY240_3087(argG)
AGTEYD00_11420
ALFCFBP5473_02060
ARUIG6M88_07330
AVQHRR99_14205
AVVRvVAT039_06880(argG_1) RvVAT039_14810(argG_2)
AVFRvVAR031_01850(argG) RvVAR031_pl04630(argG)
ASALCFBP5507_12130
RIRBN877_I2752(argG)
RPUSCFBP5875_11755
ACUCKZ699_11950
ALEGCFBP4996_12155
AVIAvi_3331(argG) Avi_4161(argG)
RETRHE_CH03924(argG2)
RECRHECIAT_CH0002708(argG1) RHECIAT_CH0004207(argG2)
RELREMIM1_CH02621(argG-1) REMIM1_CH04017(argG-2)
REPIE4803_CH02700(argG-1) IE4803_CH04308(argG-2)
REIIE4771_CH02728 IE4771_CH04258(argG)
RLERL2987(argG) RL4515(argG)
RLTRleg2_2231 Rleg2_3718
RLGRleg_2537 Rleg_4040
RLBRLEG3_31135
RLURLEG12_22700 RLEG12_30100
RTRRTCIAT899_CH17005(argG1) RTCIAT899_PC04470(argG2)
RHLLPU83_3954(argG)
RGARGR602_CH03839(argG)
RHNAMJ98_CH02744(argG-1) AMJ98_CH04150(argG-2)
RPHAAMC79_CH02725(argG-1) AMC79_CH04141(argG-2)
RHXAMK02_CH02673(argG-1) AMK02_CH04048(argG-2)
RHVBA939_07930
RHKKim5_CH02732(argG-1) Kim5_CH04288(argG-2)
REZAMJ99_CH02744(argG-1) AMJ99_CH04200(argG-2)
RJGCCGE525_19995
RHRCKA34_00290 CKA34_21055
RGRFZ934_15290
RADCO657_11695 CO657_19030
ROYG3A56_12435
RIIFFM53_014440 FFM53_023035
RHIDFFM81_001050
RBQJ2J99_13770 J2J99_20875
RLNJ0663_00435 J0663_07570
RBANJ2J98_12995 J2J98_19965
RRGJ3P73_15290 J3P73_23320
RLSHB780_23965 HB780_29810
RROSD4A92_04915
RAWNE851_24405 NE851_31750
RSULN2599_16765
RLWRlegWSM1455_12750 RlegWSM1455_20255
RRHOPR018_14510
RTUPR017_14470
RCTPYR68_18620
ARAArad_1099(argG2) Arad_4374(argG)
AROB0909_25360
RBWRLCC275e_12890 RLCC275e_20770
RIFU5G49_002537 U5G49_004148
NGLRG1141_CH36440
NGGRG540_CH37060
NEOCYG48_13780
NENNCHU2750_34540(argG)
NPMQEO92_21530
RHTNT26_3520(argG)
RFVRFYW14_03412
LASCLIBASIA_00595(argG)
LAAWSI_00510
LATCGUJ_00595(argG)
LSOCKC_05230
LCCB488_10220
LARlam_917(argG)
LAUG293_00830
SHZshn_19415
SZOK8M09_16060
SOJK6301_13840
SSUMQ9314_12565
ABAWD5400_03015
PDESFE840_003470
KAIK32_47690
BMEBMEI1870
BMELDK63_1618(argG)
BMIBMEA_A0077(argG)
BMZBM28_A0076(argG)
BMGBM590_A0074
BMWBMNI_I0073
BMEEDK62_1331(argG)
BMFBAB1_0071
BMBBruAb1_0074(argG)
BMCBAbS19_I00670
BAABAA13334_I00356
BABODK55_92(argG)
BABRDO74_1790(argG)
BABTDK49_1942(argG)
BABBDK48_2034(argG)
BABUDK53_88(argG)
BABSDK51_1376(argG)
BABCDO78_3(argG)
BMSBR0074(argG)
BSIBS1330_I0074(argG)
BSFBSS2_I0073(argG)
BSUIBSSP1_I0069
BSUPBSPT1_I0070
BSUVBSPT2_I0070
BSUCBSSP2_I0069
BMTBSUIS_A0077(argG)
BSZDK67_119(argG)
BSVBSVBI22_A0074(argG)
BSWIY71_00245
BSGIY72_00235
BOVBOV_0073(argG)
BCSBCAN_A0075(argG)
BSKBCA52141_I1582
BOLBCOUA_I0074(argG)
BCARDK60_183(argG)
BCASDA85_00370
BMRBMI_I77(argG)
BPPBPI_I75(argG)
BPVDK65_1287(argG)
BCETV910_101894
BVLBF3285c1_0948(argG)
BRUBFS01_00335
BRJBKD03_10480
OINIAR37_03115
BIOBR141012304_10484(argG)
OANOant_0086
OAHDR92_161(argG)
OPSA8A54_00140
BPSNNIK97_09770
OCHCES85_0083(argG)
OCRHGK82_12830
OCLGTN27_00420
PSCQKHQ08_02280
BJAbll0522(argG)
BJUBJ6T_04950
BJPRN69_02410
BRABRADO0243(argG)
BBTBBta_0238(argG)
BRSS23_03100(argG)
AOLS58_02540
BRCBCCGELA001_01570
BRADBF49_0323 BF49_0330
BICLMTR13_38055
BROBRAD285_7529(argG)
BRKCWS35_06780
BOTCIT37_11830
BRQCIT40_32845
BGQX265_01625
BGZXH91_01945
BSYMCIT39_31830
BBETF8237_15980(argG)
BARHWN72_01675
BVZBRAD3257_0320(argG)
BELBE61_06430(argG)
BDGLPJ38_04920(argG)
BSEPHAP48_0014590(argG)
BQBJ4P68_0018660(argG)
BSEIKMZ68_01520(argG)
BBANJ4G43_001740(argG)
BCANBcanWSM471_01720(argG)
BAUTQA635_01755(argG)
BBRAQA636_01730(argG)
BGKIC762_01550(argG)
BCOUIC761_01565(argG)
BPAHQA639_01695(argG)
BXNI3J27_01590(argG)
BROSQUH67_01540(argG)
BRAZLRP30_00570(argG)
RPATX73_002040(argG)
RPBRPB_0090
RPCRPC_0031
RPDRPD_0713
RPERPE_0034
RPTRpal_0397
RPXRpdx1_0231
RBKE0H22_02030(argG)
NWINwi_2803
NHANham_3623
OCAOCAR_4294(argG)
OCGOCA5_c02270(argG)
OCOOCA4_c02270(argG)
PCAXAFIC_000277(argG)
VGOGJW-30_1_04374(argG)
TRBHB776_25180(argG)
TALZRPMA_01970(argG)
BOPAXW83_24715
BOSBSY19_1206(argG)
BVVBHK69_07740
BOIBLM15_16685
BOFFQV39_14200
BVESQO058_21175
BBKBARBAKC583_1361(argG)
BTRBT_0022(argG)
BTXBM1374166_00021(argG)
BGRBgr_00220(argG)
BCDBARCL_0025(argG)
BVNBVwin_00210(argG)
BANCPU02_0473
BAPIBBC0122_000100
BARTBJB15x_012440
BARABA1379B_012540
BARRBra60_013660
BAROB11Cv2_013230
BARJBJB63x_012210
BARND1092_08795
BTAYLAJ60_06325
BMACLNM86_12175
BHARNMK50_09915
BAPABBC0178_000100
XAUXaut_2013
XDIEZH22_04480
AZCAZC_0745
STARG3545_21090
LNEFZC33_23310
SNOSnov_3351
ANCGBB76_10830
APRAG3A50_14765
APOLK9D25_07815
MEAMex_1p2294(argG)
MDIMETDI3075(argG)
MEXMext_2293
MCHMchl_2568
MPOMpop_2250
MZAB2G69_19070
MRDMrad2831_0609
METM446_6124 M446_6641
MNOMnod_7386
MORMOC_0772(argG)
METAY590_11045
MAQUMaq22A_c10820(argG)
MPHYMCBMB27_00190
MEEDA075_24645
METDC0214_12900
METXA3862_27885
METSDK389_00880
METIDK427_21755
MMESMMSR116_27860
MTEADK419_21055
MINDmvi_02660(argG)
MOGMMB17_24715
MTADM6G65_13165
MOCBB934_11395
MICOGDR74_17970
MTEZHPT29_024645
MLDU0023_07535
BIDBind_1273
MSLMsil_1382
MTUNMTUNDRAET4_3919(argG)
MLGCWB41_03320
RHJHZY79_01855
MEDKQEV83_04415
BBARRHAL1_03277(argG)
CHELAL346_05890
CDQBOQ54_15980
HDNHden_3340
HDTHYPDE_40058
HMCHYPMC_4651(argG)
HNIW911_01100
RVARvan_3205
RLACQMO75_10275
FILBN1229_v1_0902(argG)
FIYBN1229_v1_0906(argG)
RHZRHPLAN_04320
MCGGL4_0284
METGHT051_01885
PHLKKY_3264
PEMOF122_00895
DEQXM25_16800
DEIC4375_08765
DEAFPZ08_16070
DSALK1X15_19805
DEVOH4N61_05580(argG)
DNPN8A98_09750
MMYRMXMO3_00357
YTIFNA67_20205
MHARL1P08_11505
BVRBVIR_3310
BLAGBLTE_34170(argG)
MSCBN69_3385(argG)
MBRYB1812_19265
MROSEHO51_10520
MHEYH2LOC_019595
MPARF7D14_10880
MIWASS37A_07560(argG)
MTWCQW49_15625
CMETK6K41_11570
PLEOOHA_1_02606(argG)
HDIHDIA_3794(argG2)
MEYTM49_08090
MAADAZF01_03625
MMEDMame_00775(argG)
MLUTJET14_04650
AUAM673_02960
AALAIGS74_04650
AALMLUX29_05215
AUZSa4125_42270(argG)
AUBLXB15_20270
JIEOH818_16250
JAVOXU80_23510
BRND1F64_00680 D1F64_07590
THDBHV28_16380(argG)
PSINCAK95_07950
NOHG5V57_10320
TSOIZ6_31350(argG)
RBMTEF_04850
PSFPSE_0153(argG)
PPHRAPZ00_07905
LAPACP90_02685
LABRCHH27_17850
LABPFJ695_06340
LABTFIU93_08315(argG)
LAGGB0E33_14165
SIWGH266_12875
PHRC6569_20680
PSTGE8M01_09880
LIZLGH83_10070
ACUTMRB58_12990
CCRCC_0129
CCSCCNA_00128
CAKCaul_4763
CSECseg_0126
CHQAQ619_16565
CMBCSW64_21030
CAUFCSW63_21945
CAULKCG34_18510
PZUPHZ_c0048(argG)
PHBHYN04_13155
BSBBresu_0460
BRDJL11_02650
BNEDA69_12375
BRGA4249_14280
BRLBZG35_01885
BVCCEP68_09555
BDMEQG53_04220
BRFE4M01_04250
BREVE7T10_01115
BMEDGYM46_06720
BVYNCTC9239_03247(argG)
BNDKWG56_13525
BPONIFE19_16375
BGOEIFJ75_19470
BVITJIP62_09680
BALBM8231_13810
BFQJX001_01225
BRESE4341_01150
BREAHZ989_03260
AEXAstex_0007
TSVDSM104635_03740(argG)
APAHKB221_01350
SILSPO0018(argG)
SITTM1040_2883
RUAD1823_14840
RUTFIU92_16370(argG)
RCONK3740_18310
JANJann_0067
RDERD1_0417(argG)
RLIRLO149_c041830(argG)
RPONG3256_00460
DSHDshi_3472(argG)
KVLKVU_2236(argG)
KVUEIO_2738(argG)
KROBVG79_02339(argG)
PGAPGA1_c34920(argG)
PGLPGA2_c33130(argG)
PGDGal_03560
PHPPhaeoP97_03455(argG)
PPICPhaeoP14_03301(argG)
PHQD1820_12430
OATOAN307_c46980(argG)
OAROA238_c44430(argG)
OTMOSB_31940(argG)
OCTFTO60_15980
LMDMETH_20025
LEJETW24_19855
LAQUR2C4_18010
LEVETW23_20285
LCAEK3721_17525
REDroselon_01157
CIDP73_0234
CMARIMCC12053_1787
CEHCEW89_12840
MALGMALG_03568
CONTQ29_00270
YPACCEW88_00525
YANAYJ57_07620
TPROGa0080559_TMP1917
PABYGa0080574_TMP2274
SUAMBOO69_18215
SULZC1J03_00470
SULIC1J05_20565
SULDB5M07_00410
SDOSD1155_07180
SPOTG6548_02170
SMEDJNX03_13380
SINLDSM14862_00062(argG)
SFAVPL335_00280
SUALKDD17_15000
SDUBR1T39_10680
SPSESULPSESMR1_03171(argG)
TOMBWR18_16640
RMMROSMUCSMR3_02081(argG)
ROKRAK1035_1105
RIDRIdsm_05219(argG)
ROMEI983_18405
ROHFIU89_20460(argG)
RPELN7U68_12270
AHTANTHELSMS3_01014(argG)
SAGUCDO87_10145
THAACFI11_23380
OCDFHY55_01400
ROTFIV09_17750(argG)
RMHLVO79_15195
MALUKU6B_54590(argG)
TGLHFZ77_11620
TMDKUV46_08945
HATRC74_05945
PALXGQA70_19295
LSALKBK07_15140
LALGLentiSH36_02905(argG)
TRYQF118_03340
PLCGRVY76_13080
MARUFIU81_15995(argG)
RMAIMACH21_33490(argG)
RSPRSP_1212(argG)
RSHRsph17029_2873
RSQRsph17025_2650
RSKRSKD131_2610
CAZTLV780_14790
RCPRCAP_rcc00208(argG)
RHPLPB142_01580
RBLB6K69_10830
PDEPden_0499
PAMIJCM7686_2699
PYEA6J80_06540
PCONB0A89_03525
PZHCX676_10435
PAROCUV01_03765
PARUCYR75_11400
PAMNJCM7685_0714(argG)
PMUTDPM13_04575
PARSDRW48_01350
PARREOJ32_04460
PAAKFIU66_02725
PKDF8A10_01775
PPANESD82_11990
PLIAE4191_02290
PSANHGN31_05230
PMAUCP157_02686(argG)
PMEHJWJ88_01670
PSEWJHW44_02675
PSAPJHX88_08255
PFISJHX87_14560
PAEXJHW48_13300
PSTLJHW45_14655
PALPJHW40_13975
PVERE3U25_21850
PAEZPAE61_16635
PALSPAF20_15845
PDIMPAF18_14720
PFEOE3U26_10120
PTPRCA23_c30640(argG)
RSUNHU_04029(argG)
RHMB5V46_00475
RHCRGUI_2491
RMBK529_014680
TSCOR1T40_16320
DAAAKL17_4556
DONBSK21_14095
RBZB9057_13745
THWBMG03_01415
TECAKL02_000495
LVSLOKVESSMR4R_03558(argG)
RBGBG454_06035
GEHHYN69_17535
GFUKM031_09865
TAWEI545_10705
SALOEF888_21165
SEDIEBB79_20585
PPSOQPJ95_07950
HMLHmaOT1_12520
PSEBEOK75_08660
LITFPZ52_10245
PPRUFDP22_06560
PAEDG5B38_11740
MONG8E03_09180
PAMOBAR1_17285
POZI0K15_20210
PALWPSAL_027110(argG)
PSHQF3W81_15200
PPAFI8N54_19015
PGVSL003B_0229(argG)
CACTHZ995_06105
THASC6Y53_09185
HDHG5B40_08590
CMAGCBW24_00530
FAPGR316_09335
GCEKYE46_01340
NSMJO391_15605
ACROK3J57_13715
SINRO5O51_15160
AALKLGT41_0000990
AMYLQBD29_00540
AMAQGO499_00450
RHOCQTA57_04660
PBAEP8S53_06665
LVRT8T21_11070
FAQG5B39_01660
RBXI3V23_08485
MMRMmar10_2916
GAKX907_2614
HYTHXX25_12090
HNEHNE_3491(argG)
HBAHbal_3016
CBOTATE48_09680
HBCAEM38_13240
ZMOZMO1036
ZMNZa10_0273
ZMMZmob_0278
ZMBZZ6_0278
ZMIZCP4_0286
ZMCA265_00285(argG)
ZMRA254_00285(argG)
ZMPZymop_0246
NARSaro_1195
NPPPP1Y_AT17493
NPNJI59_15650
NREBES08_08965
NOVTQ38_012720
NOTC7W88_15345
NORFA702_00450
NGFFRF71_00360
NOGGKE62_00120 GKE62_18280
NDRHT578_06080
NHUMPQ457_08990
SALSala_0495
SPHKSKP52_04620(argG)
SPHPLH20_02365
SMAGAN936_03340
SMAZLH19_17880
STERAOA14_12255
SGISGRAN_1284(argG)
SPHQBWQ93_19750
SPHOC3E99_02870
SPHXE5675_14575
SINAKNJ79_13375
SPHUSPPYR_2653(argG)
SWISwit_2970
SPHDHY78_10630
RDICMV14_02000
SPHMG432_09580
STAXMC45_07930
SPHITS85_17660
SSANNX02_25850
SNJA7E77_05095
SMYBJP26_00375
SPANAWL63_05400
SKRBRX40_08160
SPLMBXU08_12155
SPLKAV944_01625
SPKCKC8_14500
SPHCCVN68_19375
SPHFDM480_07650
SPHAD3Y57_11155
SPAUDRN02_012660
SECHB18_00590
SLUTH9L13_10515
SRHIH9L12_11145
SLANGV829_07420
SSEDH9L14_10650
SPAPH3Z74_22470
SXAFMM02_05455
SPAIFPZ24_00240
SPIIG7077_06040
SARIH5J25_00895
SCHYGVO57_04625
SSUAFPZ54_18355
SBINSBA_ch1_11860(argG)
SAERNEF64_02185
SMORLHA26_07085
SGLCM1K48_01975
SQONMP03_11390
SCABLZK98_20040
SRADLLW23_11625
SHANPPZ50_02980
SNAPPQ455_17740
SNOSK8P63_00360
SDONM9980_00240
SSAGKV697_13235
SABIPBT88_00660
SJPSJA_C1-31130(argG)
SINBSIDU_12760
SCHSphch_2601
SSYSLG_33410(argG)
SYBTZ53_11760
SBDATN00_06515
SPMIK663_04015
SPHBEP837_01976(argG)
SPHRBSY17_869(argG)
SPHTK426_05205
SHYDCJD35_08225
SYAA6768_16280
SCLOSCLO_1016450
SPYGYGS_C1P3143
SUFLFIL70_17690
SBARH5V43_11810
SAMISAMIE_1033880
SPPHKFK14_02615
CIJWG74_13945
SPHGAZE99_09065
SFLASPHFLASMR4Y_00583(argG)
SPHYCHN51_13930
SPHLLPB140_11515
BLASBSY18_97(argG)
BFWB5J99_09490
BMAAT8S45_02650
SPHJBSL82_12275
SPZRG5C33_17695
PALGHFP57_11150
PARJJ4G78_03560
PHAOHF685_04425
SMICSmB9_13780(argG)
SPHSETR14_06125
SANDH3309_15325
POQKZX46_04815
PMEAKTC28_06705
AEPAMC99_01486
ALBAEB_P1686
ARUEQQX03_05800
AAYWYH_00131(argG)
AMXAM2010_555
PMASNCF86_07235 NCF86_15530(argG)
ANHA6F65_01370(argG)
ADOA6F68_01337(argG)
TFVIDJ81_09875
CNAAB433_06015
CMANA9D14_04910
ERYCP97_07415
EGNBMF35_a1550
EFVCHH26_06580
QCINCF85_04295
QSPL1F33_10155
ELIELI_07850
ELQGa0102493_112197(argG)
ERKCD351_11730
ERRDVR09_11570
ERFFIU90_11780(argG)
EMVHQR01_11205
PNSA9D12_13650
PORLBG023_112247
PHZCHX26_12420
POTE2E27_09750
NTDEGO55_01750
CAENK5X80_08385
AFLVQQW98_10125
GOXGOX0255
GOHB932_2138
GOYGLS_c02770(argG)
GALA0U94_08355
GTIFXF46_00880
GSPIGS75_01785
GFAMKW11_01405
GBEGbCGDNIH1_0263
GBHGbCGDNIH2_0263
GBCGbCGDNIH3_0263
GBSGbCGDNIH4_0263
ACRAcry_0747
AMVACMV_11250(argG)
GDIGDI1857(argG)
GDJGdia_0084
GXYGLX_06620
GXLH845_1781
KNAB0W47_02885
KEUS101446_01050(argG)
KSCCD178_02283(argG)
KREGWK63_09000
KOILV478_15625
APTAPA01_14980
APWAPA42C_14980
APFAPA03_14980
APUAPA07_14980
APGAPA12_14980
APQAPA22_14980
APXAPA26_14980
APZAPA32_14980
APKAPA386B_365
ASZASN_3363(argG)
ASVWG31_07870
AACEA0U92_09995
APERA0U91_00535
APOMCPF11_12675
ATOCIW82_14635
AASCA4S02_05605
ACETDS739_07755
AOTAcetOri_orf00719
AOYEOV40_006940
ACEKFLP30_09145
ABGAsbog_01635(argG)
KBAA0U89_04595
RGIRGI145_01655
ROSCTJ15_19815
RMUCFOB66_18720
RMTIAI58_01600
RFLRmf_52430(argG)
RCVPFY06_17345
NCHA0U93_13210
COQD9V35_00700
COMMGN303_00895
NTND5366_00910
NEHE3E11_01350
SSAME3D00_01420
SWFE3E12_01410
BOBGN304_06145
BOMBGT348_05695
EBLAJGUZn3_19270(argG)
LCKHN018_17670
KHAIFJ82_07480
PARZDTQ13_01515
SRFLHU95_01005
RAPRHOA_1848(argG)
KDPN5W20_04000
SHUMSTHU_51380(argG)
SVCSTVA_51310(argG)
STELSTAQ_46500(argG)
AZLAZL_002110(argG)
ALIAZOLI_2761(argG)
ABSAZOBR_10163(argG)
ABQABAZ39_00475
ABFAMK58_01375
ATIAL072_05425
AHUA6A40_11020
AZTTSH58p_12030
AZMDM194_10590
AZZDEW08_17825
AOZHUE56_11320
AARED3093_08905
AZSE6C72_03515
NAOY958_01040
NCBC0V82_12155
SKTIGS68_01265
SMUCJL100_001575
SROEJL101_024210
RRURru_A3751
RRFF11_19190
RCERC1_2886(argG)
RPMRSPPHO_02926(argG)
MGYMGMSRv2__3523(argG)
MGRYMSR1_32330(argG)
MAGXXM1_1342(argG)
MAGNWV31_14815
THALA1OE_670(argG)
EFKP856_382(argG)
FERFNB15_04690
DEXHWD60_17635
DVNHQ394_17050
MAGamb1125
HJOAY555_09795
HTQFRZ44_50550(argG)
HADHFRZ61_49010(argG)
TXITH3_00160
THACCSC3H3_00135
TIIDY252_22110
THAIIT893_00215
TLUR1T41_08690
TTBMACH01_00460(argG)
MAGQMGMAQ_3608(argG)
VSUP3M64_09665
ELIOKO353_09430
NACINUH88_19885
THART8K17_02755
TMOTMO_3105(argG)
PBRPB2503_11069
HFLPUV54_06935
MGMMmc1_3742
PUBSAR11_0294(argG)
PELSAR11G3_00369
PEGE5R92_04855
APCHIMB59_00003270
APMHIMB5_00014280
ECOGFIV45_08560
PAQIKW060_03515
APBSAR116_1420
SNEANBZ79_16815
KOZKFF44_01585
TMKQGN29_02425
AFRAFE_0404(argG)
AFELferr_0568
ACUAtc_2453
ACZAcaty_c2292
AFIAcife_2638
AFJAFERRID_16410
ATXGCD22_00489(argG)
AFPK1Y48_08635
ACIYMQE22_10135
MAESGa0123461_2435
MFNGa0123462_2236
HTLHPTL_0451(argG)
HHEHH_1221(argG)
HMSHMU13820(argG)
HCPHCN_2015
HCBHCBAA847_2274
HTYBN2458_PEG2034
HBLXJ32_06290
HADCDV25_06580
HETBBW65_03780
HCLNCTC13205_00864(argG)
HWIA0Z60_00865
HPULNCTC13154_00013(argG)
WSUWS2164(ARGG)
TDNSuden_1373
SUASaut_0878
SULNFJR47_06375
SULGFJR48_04535
SULCCVO_03090
SPALFM071_03695
SSEIFJR45_08135
SBALHUE88_03840
SMASHUE87_08455
SMAXFJR03_03900
SAQTGJV85_05105
SKUSulku_0731
SULRB649_08690
CJECj0665c(argG)
CJBBN148_0665c(argG)
CJJCJJ81176_0692(argG)
CJUC8J_0621(argG)
CJNICDCCJ07001_608
CJICJSA_0630(argG)
CJMCJM1_0638(argG)
CJSCJS3_0656(argG)
CJPA911_03240
CJEJN564_00650
CJEUN565_00697
CJENN755_00695
CJEIN135_00715
CJERH730_04205
CJVMTVDSCj20_0679(argG)
CJYQZ67_00679(argG)
CJQUC78_0644(argG)
CJLPJ17_03225
CJWPJ18_03305
CJRCJE0767(argG)
CJDJJD26997_1334(argG)
CJZM635_07655
CJXBN867_06680
CFFCFF8240_0842(argG)
CFTCFF04554_0848(argG)
CFVCFVI03293_0907(argG)
CFXCFV97608_0907(argG)
CFZCSG_11470
CAMPCFT03427_0839(argG)
CFPCR44_04265
CCVCCV52592_1976(argG)
CHACHAB381_1064(argG)
CCOCCC13826_1219(argG)
CCOCCCON33237_0941(argG)
CLACLA_0754(argG)
CLRUPTC16701_0768(argG)
CLMUPTC16712_0772(argG)
CLQUPTC4110_0774(argG)
CLNUPTC3659_0871(argG)
CLLCONCH_0768(argG)
CCOLBN865_14430
CCCG157_05460
CCQN149_0630
CCFYSQ_06005
CCYYSS_03035
CCOIYSU_05655
CCOFVC76_03315(argG)
CCOOATE51_02272(argG)
CAJCIG1485E_0828(argG)
CISCINS_0729(argG)
CVOCVOL_0746(argG)
CPELCPEL_0826(argG)
CAMRCAQ16704_0786(argG)
CSMCSUB8521_0805(argG)
CSFCSUB8523_0892(argG)
CGRACGRAC_1240(argG)
CURECUREO_0723(argG)
CHYOCHH_0974(argG)
CHVCHELV3228_0818(argG)
CSPFCSF_0960(argG)
CPINCPIN18020_0912(argG)
CCUNCCUN_1193(argG)
CLXCLAN_0776(argG)
CAVICAV_0889(argG)
CHWA2J15_003315
CAMZCVIC12175_0764(argG)
CAMYCSUIS_0830(argG)
COJCORN_0853(argG)
CUXCUP3940_0845(argG)
CRXCRECT_1433(argG)
CGEOCGEO_0921(argG)
CBLACBLAS_0807(argG)
CCORCCORG_0741(argG)
CARMCARM_0830(argG)
CMUCCMCT_0986(argG)
CSHOCSHOW_1031(argG)
CINFCINF_0907(argG)
CVUCVULP_0754(argG)
SDLSdel_1027
SBASulba_1237
SMULSMUL_1501(argG)
SHALSHALO_1471
SULSSdiek1_1551
SULJSJPD1_1478
SULTFA592_13695
ABUAbu_1279(argG)
ABTABED_1194
ABLA7H1H_1276(argG)
ASKEI285_04285
ATPATR_0849(argG)
ACIBACBT_1235(argG)
ACREACRYA_1154(argG)
ALANALANTH_1431(argG)
AFCAFAEC_1095(argG)
ATHRATH_1115(argG)
ANTArnit_1650
AELLAELL_1571(argG)
AAQIAAQM_1483(argG)
ASUIASUIS_1382(argG)
ACLOACLO_1237(argG)
AVPAVENP_1532(argG)
ADZADFLV_1661(argG)
ARCABLL_1607
PACOAACT_1463(argG)
APOCAPORC_0814(argG)
AROSNJU99_07625
ALKALEK_1788(argG)
ALPLPB137_06995
AHSAHALO_1309(argG)
AMYTAMYT_1408(argG)
AMARAMRN_1322(argG)
ACAAACAN_1376(argG)
AMOLAMOL_1386(argG)
APAIAPAC_1547(argG)
HBVABIV_1262(argG)
HEBRAEBR_1487(argG)
AANAAANAER_1432(argG)
HYONNO_0993
HTMRZR91_07360
HCJHCR_03130(argG)
NSANitsa_1142
SUNSUN_1685(argG)
SLHYH65_03535
SINUIMZ28_03480
SMABLN246_09670
NISNIS_0998(argG)
NAMNAMH_1068(argG)
NAPC3L23_05470
CMEDFE773_06955
CPAFC6V80_03855
HMRHipma_0120
DAVDESACE_03975
GSUGSU0153(argG)
GSKKN400_0129(argG)
GMEGmet_0206(argG)
GPIGPICK_01455
GAOA2G06_15670
GBZJZM60_06870
GEMGM21_3745
GEBGM18_4096
GEFFO488_15630
GURGura_0228
GEOGeob_1124(argG)
GLOGlov_3148
TAMMGEAMG1_2596(argG)
GBMGbem_3638(argG)
GBNGEOBRER4_35410(argG)
GERKP004_00515
GSUBKP001_18840
GNTKP003_17520
GPLM1B72_02400
GSBGSUB_03030
PCAPcar_2417(argG)
PACEA6070_03230
PEFA7E78_13785
PPDPpro_3171
DEUDBW_0909
DVEDESUT3_32470(argG)
DEPAOP6_0568(argG)
DESDSOUD_0921(argG)
DDSDdes_1095
DFIAXF13_07425
DPGDESPIGER_0998
DEFCNY67_06625
DTRRSDT_0496(argG)
DFLDFE_0260
PSYFN1030_07000
DSBLN040_05150
DMADMR_26530(argG)
DCBC3Y92_12265
DGGDGI_2161(argG)
DDEDde_2531
DMSE8L03_06315
DSADesal_1785
DHYDESAM_22411(argG)
DAFDesaf_2799
DASDaes_1253
DPIBN4_10844(argG)
DEJAWY79_09855
PPRFDPRO_1192(argG)
PSELGM415_11290
DDNDND132_0881
PSEFPSDVSF_09200(argG)
PPORJCM14722_06550(argG)
PNWSYK_10530(argG)
PTHELF599_11600
LIPLI0656(argG)
LIRLAW_00679(argG)
DSXGD604_07210
DSDGD606_01065
PBIZLWC08_00420
DVUDVU_1095(argG)
DVLDvul_1900
DVMDvMF_0047
DVGDeval_1012
CLIHKPS_000067
DBADbac_0247
DOAAXF15_02140
DESUNLA06_11655
THEWTDMWS_17300(argG)
DRTDret_1729
DPSDP0436
DSFUWK_00682
DLMDPPLL_35330(argG)
DAKDaAHT2_2212
DPRDespr_0518
DEOCAY53_07930
DOGHP555_02665
DBKDGMP_35740(argG)
DDUGF1_31810(argG)
DOLDole_2491
DALDalk_0409
DATHRM2_27550(argG)
DTOTOL2_C40530(argG)
DOVDSCO28_23130(argG)
DWDDSCW_01760(argG)
DALKDSCA_00910(argG)
DMLDmul_23170(argG)
DLIdnl_46290(argG)
DMMdnm_077310(argG)
DEKDSLASN_03110(argG)
SATSYN_01390 SYN_02157
DAODesac_2482
DTIDesti_3081
SFUSfum_0061
DAXFDQ92_00930
DBRDeba_1881
TIDThein_0557
TOPTOPB45_0486
TCMHL41_03500
THETF1847_04175
CTHITHC_1216
TAVG4V39_06875
TMAIFVE67_01180
ADEAdeh_3085
ACPA2cp1_3278
AFWAnae109_2680
ANKAnaeK_3184
AORYAMOR_03410(argG)
APAUAMPC_04250(argG)
MXAMXAN_5108(argG)
MSDMYSTI_05597
MYMA176_001777
MFBMFUL124B02_30535
CCXCOCOR_02386(argG)
MFULILAB_33470
MMASMYMAC_004990
SURSTAUR_5873(argG)
AGEAA314_04632
AVMJQX13_37195(argG)
MBDMEBOL_007775
CFUSCYFUS_005650
VINAKJ08_0803
SCLsce5046(argG)
SCUSCE1572_30690
CCROCMC5_004340(argG) CMC5_043060(argG)
PAUUE8A73_021740(argG)
MRMA7982_00312
SAMYDB32_002103
LLUAKJ09_08633
HOHHoch_0390
NANNO0S08_24900
BSEDDN745_16950
PCAYFRD00_19425
BBAEFRD01_15840
DHRLGS26_02790
SBFJCM31447_19450
PIJQEJ31_01140 QEJ31_14250
SAQIAXG55_09285
BSUBSU29450(argG)
BSRI33_2995(argG)
BSLA7A1_0735
BSHBSU6051_29450(argG)
BSYI653_14085
BSUTBSUB_03135(argG)
BSULBSUA_03135(argG)
BSUSQ433_15975
BSOBSNT_09360(argG)
BSNBSn5_05565
BSQB657_29450(argG)
BSXC663_2792(argG)
BSPU712_14605
BSSBSUW23_14265(argG)
BSTGYO_3189(argG)
BITBIS30_04105
BLIBL00417(argG)
BLDBLi03084(argG)
BLHBaLi_c31650(argG)
BAYRBAM_026380
BAQBACAU_2656(argG)
BYABANAU_2856(argG)
BAMPB938_13655
BQYMUS_3215(argG)
BAMLBAM5036_2579(argG)
BAMARBAU_2777(argG)
BAMNBASU_2585(argG)
BAMBBAPNAU_0912(argG)
BAMTAJ82_14960
BAMYV529_29280(argG)
BMPNG74_02785(argG)
BAOBAMF_2737(argG)
BAZBAMTA208_14425(argG)
BQLLL3_03023(argG)
BXHBAXH7_02951(argG)
BAMIKSO_005835
BAMCU471_27440
BAMFU722_14305
BSIACWD84_06260
BAEBATR1942_12455
BVMB9C48_13495
BSONS101395_01415(argG)
BHTDIC78_16870
BMOJHC660_28110(argG)
BTEQG4P54_15005
BIQAN935_14750
BSTRQI003_17925(argG)
BANBA_4880(argG)
BARGBAA_4880(argG)
BATBAS4528
BAHBAMEG_4912(argG)
BAIBAA_4891(argG)
BAXH9401_4656
BANTA16_48720
BANRA16R_49360
BANSBAPAT_4678
BANHHYU01_23780
BANVDJ46_3544(argG)
BCEBC4630
BCABCE_4765(argG)
BCZBCE33L4375(argG)
BCRBCAH187_A4764(argG)
BCBBCB4264_A4738(argG)
BCUBCAH820_4748(argG)
BCGBCG9842_B0497(argG)
BCQBCQ_4445(argG)
BCXBCA_4746(argG)
BALBACI_c46260(argG)
BNCBCN_4537
BCFbcf_23220
BCERBCK_12050
BCEFBcrFT9_03672
BCYBcer98_3306
BTKBT9727_4364(argG)
BTLBALH_4210(argG)
BTBBMB171_C4270(argG)
BTTHD73_4925
BTHRYBT1520_24445
BTHIBTK_24295
BTCCT43_CH4651(argG)
BTFYBT020_22780
BTMMC28_3908(argG)
BTGBTB_c47820(argG)
BTIBTG_25715
BTNBTF1_21695
BTHTH175_ch4726
BTHUYBT1518_25585
BTWBF38_391(argG)
BTHYAQ980_06730
BWEBcerKBAB4_4460
BWWbwei_0262(argG)
BMYOBG05_1409(argG)
BTYBtoyo_1867
BMYCDJ92_1719(argG)
BBYCY96_22290
BWDCT694_24745
BTROFJR70_16915(argG)
BMOBMLA2C4_24060
BNTGSN03_22010(argG)
BPACLMD38_03755(argG)
BPANNLJ82_22700(argG)
BALUQRY64_26075(argG)
BPUBPUM_2577
BPUMBW16_13895
BPUSUP12_13185
BIFN288_19735
BMETBMMGA3_13170(argG)
BSMBSM4216_2877
BGYBGLY_3470(argG)
BWHA9C19_04660
BXIBK049_14140
BALTCFN77_13850
BAERBAE_01355
BSAFBSL056_14595
BFDNCTC4823_01325(argG)
BSHILGQ02_20735
BBADK7T73_14780
BCABEFK13_14980
BRYM0696_14690
BJSMY9_2943
BACIB1NLA3E_09115 B1NLA3E_17260
GSTHW35_14160
BACWQR42_12995
BACPSB24_15475
BACBOY17_16510
BACOOXB_3456
BACYQF06_12930
BACLBS34A_32100(argG)
BALMBsLM_2928
BACSAUL54_16590
BACQDOE78_18570
BACAFAY30_06290
BAQUK6959_12860
BZHNF868_12070
BHAIKJK41_16865
BCAOLC087_18150
BARDQRY57_22770(argG)
BAEIRE735_06500
BCOBcell_4198
BHKB4U37_11310
BCOHBC6307_10145
BCIRC2I06_11600
NTXNQZ71_06935
BMQBMQ_4790(argG)
BMDBMD_4776(argG)
BMHBMWSH_0459(argG)
BMEGBG04_1781(argG)
BEOBEH_21235
BFXBC359_03785
PARHI5S86_06630
PKSIE339_20515
BHABH3187(argG)
BKWBkAM31D_18785(argG)
BCLABC2737(argG)
BLEBleG1_2730
SHUAPQ477_01705
BGIBGM20_08685
BPFBpOF4_03480(argG)
BONA361_22300
BKOCKF48_16355
CGOTJ1899_16905
CFIRNAF01_20050
CSOALIS82_20955
CSPGLS684_16160
CPSSM5V91_27055
BDAFSZ17_17580
OIHOB3129(argG)
OCNCUC15_18510
OJDNP439_22415
OONNP440_20865
GKAGK2757(argG)
GTEGTCCBUS3UF5_31020
GTKGT3570_13515
GTMGT3921_05650
GLIGLN3_06610
BCALCWI35_14420
GTNGTNG_2682
GWCGWCH70_2703
GYCGYMC61_0760
GYAGYMC52_2792
GCTGC56T3_0736
GMCGY4MC1_0812
GGHGHH_c28390(argG)
GJFM493_14295
GEAGARCT_02812(argG)
GELIB49_05670
GSEGT50_05275
GSRGS3922_02435
GEJA0V43_11720
GZAIC807_10000
GTHGeoth_0881
PTLAOT13_18225
PTBDER53_01350
PCALBV455_02572(argG)
PARGPspKH34_07180(argG)
AFLAflv_0482(argG)
AGNAFK25_11720
ANMGFC28_3393(argG)
AAMYGFC30_3072(argG)
ANLGFC29_2041(argG)
ANDGRQ40_14630
ACAIISX45_12085
ASEDIRT44_03535
LSPBsph_3411
LGYT479_13775
LFUHR49_09475
LYSLBYS11_13700
LYBC3943_14305
LYZDCE79_09395
LYGC1N55_11415
LPAKGDS87_14375
LAGRFJQ98_17270
LMACI6G82_06065
LYCFH508_0014350
LCAPICJ70_10105
LYPMTP04_21030(argG)
LIUOU989_13380
LLBR6U77_13890
HHDHBHAL_2012(argG)
HMNHM131_16270
HLIHLI_06420
HNZP9989_05750
HSANMUN89_17625
HSHIMUO14_19405
HAMYMUO15_07805
TAPGZ22_01530
TAIDKS242_02690
VIRX953_18205
VHLBME96_17690
VIGBKP57_09085
VILCFK37_04860
VNECFK40_00330
VPNA21D_01766(argG)
VIMGWK91_07860
VPTKBP50_20590
VIKKFZ58_06470
LAOAOX59_00270
LEXLen3610_09650
FPNABE65_015595
FARABE41_014410
FECQNH15_17575
SJEAAV35_010070
APAKAP3564_19450
ACOPRI196_13935
BSJUP17_18280
BMURABE28_017090
PBUTDTO10_05155
PASABAOM_4108
PPSRI6J18_18465
PFRIL8956_18905
AQTFN924_01990
RAXKO561_01855
BTHVCQJ30_02725
PSYHD0S48_02025
PSYOPB01_10145
PSYBKD050_01490
PRDF7984_15260
GRCGI584_02980
GCSMUN88_03340
GSMMUN87_16205
RUEDT065_07955
SALEEPH95_08210
SCIBHUG20_15320
SCIAHUG15_18180
POFGS400_16175
PCHUQNI29_03270
NMKCHR53_06585
NTMBTDUT50_13260
NDTL1999_05105
NCMQNK12_05110
NNVQNH39_06725
MEKUHUW50_02295
MSEMGMB29_20965
MDGK8L98_19150
MLITKDJ21_011730
AIAAWH56_014160
BLENNCTC4824_01376(argG)
SEDDERJ70_01190
BVQFHE72_17970
RMFD5E69_16380
RAZU9J35_17645
BCKBCO26_1472(argG)
BAGBcoa_3043
BCOABF29_524(argG)
BVJI5776_11975
BOUI5818_14965
CTHUHUR95_05320
BBEVBBEV_1622(argG)
BSEBsel_1963
GAJMY490_17340
PSUAFLK61_31455
SLMSMM221_20055
MJOFOF60_18720
MSUTLC048_03680
SFORQNH23_02630
ECTOMUG87_09500
ALKLMM271_19975
ALKGMOJ78_01395
DOMRRU94_13260
HYIK2M58_06875
STEAC0679_13885
PUKPU629_01550
SAUSA0822(argG)
SAVSAV0961(argG)
SAWSAHV_0956(argG)
SAHSaurJH1_0980
SAJSaurJH9_0961
SAMMW0843(argG)
SASSAS0831
SARSAR0923(argG)
SACSACOL0964(argG)
SAXUSA300HOU_0920(argG)
SAASAUSA300_0864(argG)
SAOSAOUHSC_00899
SAENWMN_0832(argG)
SADSAAV_0922(argG)
SUUM013TW_0880
SUVSAVC_03980
SUESAOV_0907c
SUJSAA6159_00820
SUKSAA6008_00914(argG)
SUCECTR2_817(argG)
SUTSAT0131_00994
SUQHMPREF0772_12285(argG)
SUZMS7_0916(argG)
SUDST398NM01_0944
SUXSAEMRSA15_07910(argG)
SUWSATW20_09610(argG)
SUGSAPIG0944(argG)
SUFSARLGA251_08790(argG)
SAUASAAG_01314
SAUERSAU_000838(argG)
SAUNSAKOR_00874
SAUSSA40_0828(argG)
SAUUSA957_0843(argG)
SAUGSA268_0843(argG)
SAUZSAZ172_0902(argG)
SAUTSAI1T1_2006720(argG)
SAUJSAI2T2_1006740(argG)
SAUKSAI3T3_1006730(argG)
SAUQSAI4T8_1006720(argG)
SAUVSAI7S6_1006730(argG)
SAUWSAI5S5_1006690(argG)
SAUXSAI6T6_1006700(argG)
SAUYSAI8T7_1006730(argG)
SAUFX998_0939
SABSAB0829c(argG)
SUYSA2981_0916(argG)
SAUBC248_0962(argG)
SAUMBN843_8660
SAUCCA347_882(argG)
SAURSABB_00930(argG)
SAUIAZ30_04565
SAUDCH52_01070
SAMSNI36_04550
SUHSAMSHR1132_08130
SERSERP0549(argG)
SEPSE_0657
SEPPSEB_00637
SEPSDP17_1951(argG)
SHASH1989(argG)
SHHShL2_01851(argG)
SSPSSP1814
SCASCA_0569(argG)
SLGSLGD_01897
SLNSLUG_18900(argG)
SSDSPSINT_0648
SDTSPSE_1874(argG)
SDPNCTC12225_02103(argG)
SWAA284_08910
SPASSTP1_2042
SXYBE24_02205
SXLSXYLSMQ121_1813
SXOSXYL_01961(argG)
SHUSHYC_09465(argG)
SCAPAYP1020_0231(argG)
SSCHLH95_08950
SSCZRN70_09430
SAGQEP23_00525
SEQOSE1039_07250
SSIFAL483_07130
SCVA4G25_05075
SPETCEP67_11660
SLZB5P37_08795
SCOHBZ166_00990
SNLBJD96_10055
SKLC7J89_11150
SFQC7J90_06565
SHOMEGX58_02015
SMUSC7J88_10085
SCARDWB96_09775
SCHRDWB92_09225
SARLSAP2_18520(argG)
SPICSAMEA4384060_1999(argG)
SSHNCTC13712_00906(argG)
SSIMSAMEA4384339_0818(argG)
SDBCNQ82_04590
SLLOISP08_09120
SSACI6I31_07110
SRAILN051_08425
SPSDJMB28_09845
STASHYI43_09310
SURYMUA21_03380
SEDAMNY58_09705
SCAQQMO72_09750
SDEVQ2T90_10065
SROTML435_04320
SSCUCEP64_08880
SFFFOB90_10540
SSTESAMEA4384403_1899(argG)
MLENH3V22_13120
MVTI6J10_01865
MACRBHM04_06575
MARYLAU42_03445
MEPIKFV12_04450
MBOCQSV55_03595
MCLMCCL_0587(argG)
MCAKMCCS_08060(argG)
MBOEHT586_04225
SHVAAT16_07045
JEAJEM45_02310
LMOlmo2090(argG)
LMNLM5578_2292(argG)
LMYLM5923_2243(argG)
LMTLMRG_01241
LMOCLMOSLCC5850_2152(argG)
LMODLMON_2161(argG)
LMOWAX10_04695
LMOQLM6179_02862
LMRLMR479A_2202(argG)
LMOMIJ09_14490
LMFLMOf2365_2122(argG)
LMCLm4b_02111(argG)
LMOGBN389_21190(argG)
LMPMUO_10720
LMOLLMOL312_2104(argG)
LMOJLM220_02992
LMOZLM1816_07518
LMOXAX24_08305
LMHLMHCC_0459(argG)
LMQLMM7_2189(argG)
LMLlmo4a_2148(argG)
LMGLMKG_00229
LMSLMLG_0337
LMJLMOG_01135
LMWLMOSLCC2755_2153(argG)
LMXLMOSLCC2372_2157(argG)
LMZLMOSLCC2482_2151(argG)
LMONLMOSLCC2376_2046(argG)
LMOSLMOSLCC7179_2063(argG)
LMOOLMOSLCC2378_2116(argG)
LMOYLMOSLCC2479_2154(argG)
LMOTLMOSLCC2540_2185(argG)
LMOALMOATCC19117_2111(argG)
LMOKCQ02_10830
LMVY193_05075
LINargG
LWElwe2111(argG)
LSGlse_2080(argG)
LIVLIV_2077(argG)
LIIJL52_10900
LIWAX25_11080
LIAJL58_11115
LIOJL53_11600
LWIUE46_12555
LGZNCTC10812_00754(argG)
LMARLAX80_010220
LNWOTR81_09400
BTHSCNY62_01810
ESIExig_0483
EATEAT1b_0368
EANEab7_0460(argG)
EXMU719_02540
EXUESP131_04980
EAPKB235_08585
EACEKKI46_02745
EAURNMQ00_07340
EMMPTI97_07560
EPFOE059_06990
BBEBBR47_52920(argG)
BLRBRLA_c043470
BFMBP422_22485
BAGRBA6348_05555
BRWGOP56_14310
BCHSJNE38_28205
BCOPJD108_19920
BPABPSE45_25380
BHUILOK74_08280(argG) LOK74_18525
BAYDBSPP4475_02260(argG)
BBORRFB14_02375
BRUMNDK47_24770
PJDPjdr2_5738
GYMGYMC10_5848
PPYPPE_04378
PPMPPSC2_22905(argG)
PPOPPM_4545(argG)
PPOLX809_39385
PPQPPSQR21_046310(argG)
PPOYRE92_14350
PMSKNP414_00130(argG)
PMQPM3016_122 PM3016_4855
PMWB2K_00630 B2K_25165
PTAHPL003_04405
PLVERIC2_c01270(argG)
PSABPSAB_22220
PDUPDUR_25130
PBDPBOR_33430
PGM