KEGG   ENZYME: 6.6.1.1
Entry
EC 6.6.1.1                  Enzyme                                 
Name
magnesium chelatase;
protoporphyrin IX magnesium-chelatase;
protoporphyrin IX Mg-chelatase;
magnesium-protoporphyrin IX chelatase;
magnesium-protoporphyrin chelatase;
magnesium-chelatase;
Mg-chelatase;
Mg-protoporphyrin IX magnesio-lyase
Class
Ligases;
Forming nitrogen-metal bonds;
Forming coordination complexes
Sysname
Mg-protoporphyrin IX magnesium-lyase
Reaction(IUBMB)
ATP + protoporphyrin IX + Mg2+ + H2O = ADP + phosphate + Mg-protoporphyrin IX + 2 H+ [RN:R03877]
Reaction(KEGG)
R03877
Substrate
ATP [CPD:C00002];
protoporphyrin IX [CPD:C02191];
Mg2+ [CPD:C00305];
H2O [CPD:C00001]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
Mg-protoporphyrin IX [CPD:C03516];
H+ [CPD:C00080]
Comment
This is the first committed step of chlorophyll biosynthesis and is a branchpoint of two major routes in the tetrapyrrole pathway.
History
EC 6.6.1.1 created 2003
Pathway
ec00860  Porphyrin metabolism
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K03403  magnesium chelatase subunit H
K03404  magnesium chelatase subunit D
K03405  magnesium chelatase subunit I
Genes
AJM119045164 119050823
ATHAT1G08520(ALB1) AT4G18480(CHLI1) AT5G13630(GUN5) AT5G45930(CHLI2)
ALY9299517 9306114 9309689 9328524
CRB17877299 17878910 17882263 17898130
CSAT104709121 104718469 104723216 104724797 104735370 104739443 104755033 104766715 104769581 104771840 104773343
EUSEUTSA_v10000878mg EUTSA_v10006894mg EUTSA_v10012443mg EUTSA_v10025291mg
BRP103853670 103856025 103856423 103860994 103871596
BNA106346325 106375607 106381688 106381784 106410621 106414583 106424974 106431009 106440180 106440918
BOE106294567 106305162 106306835 106326893 106334373
RSZ108805647 108842747 108847344 108861306 130509244
THJ104806148 104814243 104826486 104827316
CPAP110811210 110811876 110821939
CIT102616348 102620862 102628202
CICCICLE_v10004154mg CICLE_v100143612m CICLE_v10015348mg
PVY116121027 116133725 116141420 116146887
MINC123197855 123209423 123219219
TCC18589912 18596739 18598928
GRA105773519 105776625 105790076 105799490
GHI107886685 107889405 107891315 107925162 107938384 107960227 121218690 121220143
GAB108456647 108469969 108483620 108489206
HSYR120170855 120189221 120206035 120208676 120209114 120210462 120214612
DZI111280702 111293592 111303938 111311505
EGR104421486 104440941 104444999
GMX100775919 100781940 100784256(CHLI) 100787735 100801560 100806079 100815274 100816614 548043(CHLH)
GSJ114372221 114374087 114375943 114377486 114387736 114399512 114406715 114419607 114425566
PVUPHAVU_001G132200g PHAVU_002G165600g PHAVU_003G057600g PHAVU_006G178400g PHAVU_007G252700g
VRA106757567 106767465 106776119 106777654
VAR108320893 108328972 108334121 108343159
VUN114173568 114173886 114176435 114187888
VUM124825047 124830572 124831940 124833174
CCAJ109790343 109796684 109806631 109810866 109818583
APRC113857432 113860600 113865820 113870006
MTR11427480 11439308 120580941 25493040
TPRA123896037 123897581 123900027 123907745 123924213
CAM101492208 101494512 101500023 101510886
PSAT127081154 127091710 127101450 127120827
VVO131595587 131602634 131641611 131644904 131652502
LJALj1g3v4251220.1(Lj1g3v4251220.1) Lj2g3v2089750.1(Lj2g3v2089750.1) Lj2g3v2089750.2(Lj2g3v2089750.2)
ADU107468313 107474619 107480741 107488390
AIP107623324 107625452 107631175 107643133
AHF112714505 112727609 112733576 112745427 112749739 112783554 112791541 112801402
LANG109328610 109329818 109331351 109334040 109345578 109348203
PCIN129306022 129317737 129319112
FVE101311246 101311885 101313191
RCN112164946 112165833 112195133
PPER18769443 18778382 18780265
PMUM103322036 103324861 103326751
PAVI110754854 110756157 110772787
PDUL117624439 117624616 117633822
MDM103426929 103431022 103434858 103446341 103456287
MSYL126585542 126593731 126600661 126615049 126622243
PXB103929545 103933269 103939184 103941422 103944127 103946503
ZJU107411201 107431688 125419905
MNT112091061 21385082 21386708 21389588
CSAV115697368 115709882 115709971 115718534
CSV101208461 101213619 101217637
CMO103484469 103491485 103499529
BHJ120069752 120073040 120089506
MCHA111012251 111020006 111020629
CMAX111467147 111478587 111483736
CMOS111433119 111433575 111435557 111448694
CPEP111777322 111782161 111803639 111803878
RCU8259194 8274333 8286305
JCU105645227 105648319
HBR110659585 110662690 110662715 110673610
MESC110602987 110605110 110620493 110630811
POP7470229 7472323 7482340 7496135
PEU105127940 105131022 105131851 105142226
PALZ118033074 118035169 118051675 118051798 118053183
JRE108987795 108994639 109004419 109019438
CILL122276160 122278984 122279600 122291745
CAVE132161746 132163576 132168819
QSU112019133 112034327 112034328 112035631
QLO115953396 115981743 115992482
TWL119985213 119988030 120006593 120013278
VVI100243048 100258964(CHLH) 100267459
VRI117916503 117921196 117923860
SLY101244176 101248868 101255435
SPEN107002213 107017092 107017734
SOT102584630 102591731 102605088
SSTN125854418 125856521 125864304
SDUL129870048 129871366 129876171
CANN107845383 107870054 107870073
LBB132614032 132614258 132630944
NTA107764312(CHLI) 107783891 107788874 107791852(ChlH) 107802255 107804319 107820629
NSY104240347 104248042 104250023
NTO104089103 104108725 104119499
NAU109218184 109229433 109230894
INI109151119 109154554 109171296
ITR116016286 116029454 116030514
SIND105159758 105163649 105167870 105175613
OEU111368663 111375026 111377989 111400850
EGT105949320 105958966 105968445
SSPL121742014 121743482 121746735 121750724 121773244 121795088 121798743
SMIL130985408 131001440 131007088 131007118
APAN127247250 127257904 127258843
HAN110884589 110885253 110889547 110904389 110921654
ECAD122595216 122602897 122606819
LSV111879365 111879487 111884594 111911728
CCAV112509806 112518342 112522630
DCR108205276 108218051 108226886
CSIN114262472 114271402 114282545 114288923
RVL131314536 131315895 131322843
AEW130752301 130759818 130759823 130767887 130781800 130784381
BVG104889354 104890053 104900584
SOE110779113 110783286 110785810
CQI110691500 110707283 110715026 110717151 110730547 110736268
ATRI130814676 130826240 130828880
MOF131144968 131149469 131167341
NNU104585878 104589578 104589963 104591883
MING122061935 122063550 122070311 122073880 122088919
TSS122640074 122641600 122642510 122651366
PSOM113297066 113302267 113310228 113314071 113322002 113323662
OSA4332690 4333259 4334537
DOSAOs03t0563300-01(Os03g0563300) Os03t0811100-01(Os03g0811100)
OBR102708425 102713060 102717356
OGL127766305 127768100 127768389
BDI100824575 100826370 100831513
ATS109758055 109760656 109774815
TDC119303739 119312424 119328354 119335836 119353509 119362679
TAES123043911 123051777 123105590 123113899 123123406 123149231 123156871 123164936 123187682
TUA125511102 125511291 125530115 125535963
LPER127292198 127326152 127331821
LRD124670015 124702730 124702732 124704671
SBI8057398 8079870 8085857
ZMA100382191 103625782 732841
SITA101755926 101766997 101783826 101786123
SVS117838675 117863876 117865269
PVIR120639613 120649339 120663690 120682061 120688873 120696814
PHAI112876481 112885986 112901087
PDA103703012 103716430 103719218
EGU105040656 105045579 105048171 105057582
MUS103971235 103976149 103988765 103994816
ZOF122019659 122022699 122041946 122046471 122050968 122055542
DCT110093561 110097961 110105738
PEQ110022589 110026682 110028323
AOF109827436 109844029 109848118
MSIN131225916 131245330 131250828
NCOL116246319 116248315 116266924
ATR18427324 18433271 18440867
SMOSELMODRAFT_144086(CHLH-1) SELMODRAFT_174616 SELMODRAFT_176264 SELMODRAFT_230423 SELMODRAFT_233092(CHLH-2) SELMODRAFT_235795 SELMODRAFT_444832
PPP112276373 112287712 112287731 112287734 112292484
CRECHLRE_05g242000v5 CHLRE_06g306300v5 CHLRE_07g325500v5 CHLRE_11g477625v5 CHLRE_12g510800v5
VCNVOLCADRAFT_103792 VOLCADRAFT_106601 VOLCADRAFT_107092(chlD) VOLCADRAFT_121490 VOLCADRAFT_76537(upf3) VOLCADRAFT_79418
MNGMNEG_10848 MNEG_7537 MNEG_8580
CSLCOCSUDRAFT_12706 COCSUDRAFT_35407 COCSUDRAFT_54337 COCSUDRAFT_62355 CospP_p079(chlI)
CVRCHLNCDRAFT_143829 ChvaP_p064(chlL)
APROCP73_p041(chlI) F751_1792 F751_2829
OLUOSTLU_119495(chlI) OSTLU_29195 OSTLU_38488 OSTLU_45384 OSTLU_49527 OSTLU_776
OTAOT_ostta01g05690 OT_ostta02g02380 OT_ostta04g02090 OT_ostta05g01030 OT_ostta05g04960 OT_ostta15g01270
BPGBathy03g01070 Bathy03g05660 Bathy06g04280 Bathy14g01650(chlI) Bathy15g01790
MISMICPUN_104801(CHLH1) MICPUN_105016(CHLL2) MICPUN_107341(CHLI) MICPUN_58266(CHLH2) MICPUN_62064 MICPUN_82623
MPPMICPUCDRAFT_16188(CHLH2) MICPUCDRAFT_17386(JGI:MicpuC2_17386) MICPUCDRAFT_18092(CHLD1) MICPUCDRAFT_22176(CHLL2) MICPUCDRAFT_26233(CHLH1) MICPUCDRAFT_49430(CHLL1)
CMECYME_CMB093C CYME_CMM270C CYME_CMO212C
GSLGasu_12900 Gasu_14220
CCPCHC_T00000990001 CHC_T00008422001 CHC_T00008429001
SMINv1.2.020885.t1(symbB.v1.2.020885.t1) v1.2.025433.t1(symbB.v1.2.025433.t1) v1.2.025433.t2(symbB.v1.2.025433.t2)
PTIPHATRDRAFT_50740 PHATRDRAFT_56602 PHATR_13265(CHLH)
FCYFRACYDRAFT_169081(CHLH1) FRACYDRAFT_170289(ChlD1) FRACYDRAFT_261055(CHLH2)
TPSTHAPSDRAFT_26573(ChlH1) THAPSDRAFT_270340 THAPSDRAFT_270359 THAPSDRAFT_661
NGDNGA_0624200(CHLH2)
AAFAURANDRAFT_58588 AURANDRAFT_65714(CMC1)
EHXEMIHUDRAFT_309350 EMIHUDRAFT_317426 EMIHUDRAFT_420555
GTTGUITHDRAFT_160283(ChlD) GUITHDRAFT_164999(CHLH)
FAUFraau_1280
PAEPA2942
PAEVN297_3046
PAEIN296_3046
PAUPA14_25990
PAPPSPA7_2221
PAGPLES_21211
PAFPAM18_2020
PNCNCGM2_4054
PAEBNCGM1900_3367
PDKPADK2_09650
PSGG655_10085
PRPM062_15750
PAEPPA1S_10690
PAERPA1R_gp0773
PAEMU769_10230
PAELT223_10705
PAESSCV20265_2163
PAEUBN889_03286
PAEGAI22_23180
PAECM802_3043
PAEOM801_2911
PMYPmen_4585
PMKMDS_4925
PREPCA10_06530
PPSEBN5_4396
PFUWKF707C_6190
PALCA0T30_08905
PCQPcP3B5_08260(bchI)
PMUIG4G71_29110
PNTG5B91_03685
PPAAB7D75_10475
PPUPP_3506
PPFPput_2270
PPGPputGB1_2423
PPWPputW619_2772
PPTPPS_2577
PPBPPUBIRD1_2291
PPXT1E_1714(chlI)
PPUHB479_12460
PPUTL483_18390
PPUNPP4_23340
PPUDDW66_2836
PFVPsefu_4430
PMONX969_11945
PMOTX970_11600
PPJRK21_02330
PORAPT59_11660
PMOLCLJ08_24440
PALDLU682_012485
PMOSO165_011725
PSTPSPTO_3148
PSBPsyr_3014
PSYRN018_11480
PSPPSPPH_2226(bchI)
PSAVPSA3335_14545
PAMGBKM19_017695
PCIPCH70_22570
PAVLBKM03_13345
PVDCFBP1590__3049
PCABJGS08_11960
PCOFPOR16_13495
PTREI9H09_11570
PSYIMME58_15355
PASTN015_12155
PLIJKQP88_10830
PFLPFL_3653(bchI)
PPRCPFLCHA0_c36940
PPROPPC_3794
PFEPSF113_3254(chlI)
PFNHZ99_04240
PFOPfl01_3097
PFSPFLU_2671
PFCPflA506_2483(bchI)
PPZH045_07025
PFBVO64_5763
PMANOU5_0087
PTVAA957_01895
PCGAXG94_25805
PVRPverR02_17945
PAZOAYR47_20195
POIBOP93_14095
PRXHRH33_12195
PMEDE3Z27_10590
PKRAYO71_14930
PMUDNCTC8068_02668(bchI)
PTOLI7845_11925
PFWPF1751_v1c23360(bchI)
PFFPFLUOLIPICF725035
PFXA7318_11155
PENPSEEN2434
PLULFOB45_16670
PBAPSEBR_a1955
PBCCD58_19585
PPUUPputUW4_02363(chlI)
PDRH681_03050
PSVPVLB_13600
PSKU771_14450
PKCPKB_0661
PCHEY04_18815
PCZPCL1606_24740
PCPJM49_12360
PCHPC4K32_3795
PFZAV641_11390
PLQAA042_19800
PALKPSAKL28_27210
PRHLT40_10400
PSWLK03_18430
PPVNJ69_09065
PSESPSCI_4339
PSEMTO66_19240
PSECCCOS191_2298
PPSYAOC04_08470
PSOSPOS17_3807
PFKPFAS1_23790
PPSLBJP27_02885
PSETTHL1_746
PSILPMA3_12270
PYMAK972_2446
PKEDLD99_15655
PALLUYA_24400
PUMHGP31_17060
POJPtoMrB4_08120
PGGFX982_04326
PPSHG5J76_14570
PGYAWU82_12720
PLALFXN65_03145
PSEJHNQ25_01685
PVKEPZ47_10595
PEZHWQ56_17865
PBZGN234_07310
PKHJLK41_25155
PTYJWV26_09860
PATAJWU58_15100
PDWBV82_3141
PZEHU754_013180
PMOEHV782_013430
PCAMHNE05_10490
PSEPC4K39_5616
PPIIQL104_19305
PVWHU752_017675
PTRTHU722_0013215
PXAKSS93_17055
PSAMHU731_000805
PTZHU718_013770
PQIKH389_13595
PSHHHU773_014725
PXNHU772_014225
PHVHU739_003100
PPRGHU725_011620
PANHHU763_013115
PASGKSS96_16310
PFAKKSS94_13305
PMUYKSS95_16740
PMAMKSS90_14690
PAZEKSS91_12915
PALVKSS97_11890
PORYEJA05_14545
PWZJ7655_00740
PTKEXN22_13675
PTWTUM18999_08530
PZAHU749_011570
PIEHU724_012970
PWYHU734_015695
PTAENCTC10697_02205(bchI)
PGFJ0G10_17460
PJUL1P09_13735
PHFNLY38_25195
PIZLAB08_R24290
PPEGKUA23_12510
PSIINF676_12405
PSIHLOY51_14170
PCASLOY40_11380
PFITKJY40_16220
PASILG197_18430
PKMPZ739_12790
PNBNK667_13095
PSOAPSm6_27590
PTAIICN73_18440
PKKQQ992_11745
PKJQ1W70_26690
PHYGJTY93_13830
PHOMKJF94_09765
PCHEQYM18_07535
PCUCPSH97_16345
PTRLOU419_03555
PPAELDL65_23060
PPAOK3169_14665
PZDKQ248_08485
ACXAchr_f680
PDENF1C79_28500
MYAMORIYA_3813
MPSYCEK71_11345
MOZMoryE10_23710
MESLKKZ03_12355
ALVAlvin_1182 Alvin_1183 Alvin_2640
ATEPAtep_05760(bchH) Atep_13990 Atep_14000
TVIThivi_1845 Thivi_1846 Thivi_2408
TMBThimo_2772 Thimo_3014 Thimo_3015 Thimo_3023
MPURMARPU_13405(bchD) MARPU_13410 MARPU_13950(bchH)
TSYTHSYN_31425 THSYN_32265 THSYN_32270(bchD)
TTPE6P07_07480 E6P07_07485(bchI) E6P07_13155
THIPN838_04495 N838_04500(bchI) N838_12650
CJAPGWK36_08630 GWK36_08635(bchI) GWK36_13310
THIMKFB96_13265 KFB96_20310(bchI) KFB96_20315
TBOGLT988_08985 LT988_15470(bchI) LT988_15475
TLRThiosp_00714(bchH) Thiosp_01785(bchD) Thiosp_01786(bchI)
TFRIThiofri_02994(bchI) Thiofri_02995(bchD) Thiofri_04155(bchH)
TWGThiowin_00757(bchH) Thiowin_01803(bchD) Thiowin_01804(bchI_1)
HHAHhal_1621 Hhal_1622 Hhal_1635
HHKHH1059_06080(bchH) HH1059_06190 HH1059_06200
HHCM911_06390(bchH) M911_10395(bchD) M911_10400 M911_12945
EBSECTOBSL9_2365 ECTOBSL9_3055(bchD) ECTOBSL9_3056
GAIIMCC3135_08660(bchI)
HCHHCH_06466(bchI)
HAHEENC22_28375
HAHHO5O45_28195
HELHELO_1829(chlD)
HCSFF32_13100
HAMHALO2048
HHUAR456_06975
HALOBWR19_06590
HALKCUU95_17045
HVNEI420_07510
HOLHORIV_40670
HSRHSBAA_39120
HTTHZS52_14780
HSVHNO53_14335
HTXEKK97_15460
HPROLMS44_13495
HBPHPTD01_3528
HALFQEN58_11365
HHAOQWG60_11835
HASOB2G49_09400
HALWB6N23_15660
HASHHXW73_10490
HNPSR894_11795
EMECEM_297(chlI)
ZPLZBT109_1520
HAAA5892_11675
KUSB9G99_14420
KMAB9H00_00570
KUYFY550_07840
MMWMmwyl1_3380
MMEMarme_1235
MPCMar181_0872
MPRIMP3633_0934
MARDIBG28_14710
MFOIJSY38_14535
MPRFJ8N69_03330
MRHIKDW99_15265
MPONMACH16_23590
GSNYC6258_00107
OMEOLMES_2748
GPBHDN1F_26370(chII)
CVICV_1570
CVCBKX93_21010
CHROCXB49_14665
CHRIDK842_00150
CHRBDK843_05435
CRZD1345_10880
CHRMFYK34_02985
CHAECH06BL_22340
PSENH8B_1839(chlD)
AMAHDLM_2217
AQSDKK66_15405
RSORSp0625
RSEF504_4600
RPUCDC45_20745
RNCGO999_17170
RSLRPSI07_mp0509
RSNRSPO_m00973(chlI)
RSMCMR15_mp10581
RSYRSUY_38370(bchI)
CBWRR42_s2413
CCUPBKK81_29690
CUUBKK79_32550
CPAUEHF44_19095
CCAMM5D45_21520
BMVBMASAVP1_A1613
BMLBMA10229_A0275
BMNBMA10247_0885
BMALDM55_2989
BMAEDM78_1455
BMAQDM76_2971
BMAIDM57_54
BMAFDM51_898
BMAZBM44_2190
BMABBM45_1754
BPSBPSL1767
BPMBURPS1710b_2101
BPLBURPS1106A_1956
BPDBURPS668_1940
BPRGBP346_A1980
BPSEBDL_291
BPSMBBQ_1628
BPSUBBN_1753
BPSDBBX_2228
BPZBP1026B_I1724
BPQBPC006_I2008
BPKBBK_3253
BPSHDR55_2865
BPSABBU_464
BPSOX996_2482
BUTX994_937
BTEBTH_I2406
BTJBTJ_842
BTZBTL_2085
BTDBTI_2049
BTVBTHA_2284
BTHEBTN_2683
BTHMBTRA_2364
BTHADR62_2830
BTHLBG87_2306
BOKDM82_1285
BOCBG90_3407
BUUWS70_08235
BSAVWS86_09695
BHGI6G56_10435
BUDAQ610_09935
BVIBcep1808_1603
BVEAK36_2244
BURBcep18194_A4807
BCMBcenmc03_1632
BCHBcen2424_1658
BCJBCAL1712
BCENDM39_1624
BCEWDM40_2290
BCEOI35_1624
BAMBamb_1558
BACBamMC406_1577
BMJBMULJ_01662(chlI)
BMUBmul_1581
BMKDM80_3338
BMULNP80_1750
BCTGEM_1756
BCEDDM42_38
BCEPAPZ15_12870
BDLAK34_1444
BPYRABD05_14150
BCONNL30_14795
BUBBW23_68
BDFWI26_07915
BLATWK25_08155
BTEIWS51_18830
BSEMWJ12_08205
BPSLWS57_26770
BMECWJ16_08305
BSTGWT74_08555
BSTLBBJ41_03765
BANNJFN94_08415
BARINLX30_09615
BGLbglu_1g18510
BGUKS03_2704
BUGBC1001_5808
BGFBC1003_5845
BGDbgla_1g19270
BGOBM43_3266
BYIBYI23_B004080
BUKMYA_1483
BUEBRPE67_BCDS06690
BULBW21_2114
BUQAC233_33285
BGPBGL_1c18370(chlI)
BPLAbpln_1g17030
BUMAXG89_17295
BUIAX768_27015
BXEBxe_B1645
BXBDR64_6953
BPHBphy_3151
BGEBC1002_3801
BPXBUPH_05988
BPYBphyt_5002
BUZAYM40_25515
BFNOI25_4083
BCAIK788_0002798
PSPWBJG93_27165
PARABTO02_29930
PARBCJU94_21300
PHSC2L64_26565
PTERC2L65_21820
PGPCUJ91_24245
PCJCUJ87_20115
PTSCUJ90_32055
PCAFDSC91_001572
PMEGFNZ07_10850
PTROG5S35_18535
PGISI6I06_21785
PACPFAZ97_16425
PACSFAZ98_20980
PEWKZJ38_31245
PDIOPDMSB3_1439.1
PBRYNDK50_29605
PSAAQEN71_08720
PKFRW095_08705
PDQCL55_00013400 CL55_00013660 CL55_00013670
PANIDCO16_03370 DCO16_03490(bchI)
PCOSC2747_06860 C2747_06980 C2747_06985(bchI)
PVEUC34_18600
PFGAB870_05610
PLGNCTC10937_02532(bchI)
CABASBC2_64850(bchI)
BUOBRPE64_BCDS09130
CABKNK8_37800
TVLFAZ95_24525
TCARU0034_19535
RSBRS694_09205
RACRA876_02030 RA876_06120 RA876_06170 RA876_06175
RHYRD110_08900
RHGEXZ61_07980
POSDT070_18915
POOF7R28_11660
PVACHC248_02561(bchI)
DACDaci_5745
DELDelCs14_0855
DTSBI380_26325
DHKBO996_26885
DLAI6G47_26880
VPEVarpa_3846
VBOCKY39_20995
VAMC4F17_02405
CTTCtCNB1_1880
CTESO987_11775
CSERCCO03_05305
CAQTKAQ61_05850
CODOLAD35_18745
CTEZCT3_21530
AANTHUK68_19790
CRJQMY55_13590
LIML103DPR2_01000(cobN) L103DPR2_01012(bchD) L103DPR2_01013(bchI)
LIHL63ED372_00656(cobN) L63ED372_00669(bchD) L63ED372_00670(bchI)
HYRBSY239_1286(bchH) BSY239_1395 BSY239_1396(bchI)
HYNF9K07_17650
HCZG9Q37_00030(bchI) G9Q37_00035 G9Q37_21710
DIHG7047_22330
DAERH9K75_12405
DRGH9K76_08475
MELMC7H73_05380
MJELVC68_05420
METPC1M51_03480 C1M51_03625(bchD) C1M51_03630(bchI)
RGERGE_16580(bchI) RGE_16590(bchD) RGE_33480(bchH) RGE_44510
RBNRBXJA2T_00535 RBXJA2T_00540(bchD) RBXJA2T_02522 RBXJA2T_09552(bchH)
RDPRD2015_1012 RD2015_1024 RD2015_1025
ROIN4261_01085 N4261_01145(bchI) N4261_01150
ATERMW290_02620 MW290_02625(bchI) MW290_02750
RGUA4W93_22740
HSEHsero_2656(chlI)
HSZACP92_13300
HHTF506_13840
HRBHrubri_2745(chlI)
HEEhmeg3_12435
HHFE2K99_14155
HFRG5S34_14135
MASSCR152_27465
MASYDPH57_07780
MANCIV454_20310
MPLIE1742_01335
TCTPX653_08660
DZOSR858_13235
RUGQC826_15960
EHBE7V67_011795
GLCJQN73_08165
ACTBRHM62_08795
TTWLCC91_06065
ETBN7L95_26340
METRBSY238_2439(bchI) BSY238_2440(bchD) BSY238_2465(bchH)
SPLBSFPGR_26620
RBHB4966_14470
THKCCZ27_04285
ZPAC3497_13810
BEBAEM42_10880(bchD) AEM42_10885
RPODE0E05_11740(bchI) E0E05_11745 E0E05_11890
AGCBSY240_3648(bchH) BSY240_3678 BSY240_3679(bchI)
RROSD4A92_02585(bchI) D4A92_02590 D4A92_02735
ABAWD5400_04880 D5400_04885(bchI) D5400_05035
PDESFE840_002270(bchI) FE840_002275 FE840_002425
BRABRADO1606(bchI) BRADO1607(bchD) BRADO1641(bchH)
BBTBBta_6415(bchH) BBta_6448(bchD) BBta_6449(bchI)
BRSS23_19040(bchI) S23_19050(bchD) S23_19400(bchH)
AOLS58_58970 S58_59290 S58_59300
BROBRAD285_5760(bchH) BRAD285_5793(bchD) BRAD285_5794(bchI)
BRQCIT40_23830 CIT40_24000(bchD) CIT40_24005(bchI)
BGZXH91_02590(bchI) XH91_02595 XH91_02750
BBETF8237_24610(bchI) F8237_24615
BROSQUH67_09770(bchI) QUH67_09775 QUH67_09945
RPATX73_007740(bchI) TX73_007745 TX73_007935
RPBRPB_3979 RPB_4016 RPB_4017
RPCRPC_1250 RPC_1251 RPC_1315
RPDRPD_3734 RPD_3770 RPD_3771
RPERPE_1306 RPE_1307 RPE_1349
RPTRpal_1693 Rpal_1694 Rpal_1732
RPXRpdx1_3976 Rpdx1_4014 Rpdx1_4015
BOSBSY19_4026(bchH) BSY19_4065 BSY19_4066(bchI)
MEAMex_1p2470(bchI) Mex_1p3217(bchD) Mex_1p5271(bchH)
MDIMETDI3233(bchI) METDI3781(bchD) METDI5871(bchH)
MEXMext_2505 Mext_3009 Mext_4814
MCHMchl_2728 Mchl_5281
MPOMpop_2433 Mpop_3198 Mpop_5359
MZAB2G69_06055 B2G69_19960 B2G69_22605(bchD)
MRDMrad2831_1834 Mrad2831_1835 Mrad2831_1846
METM446_3720 M446_3731 M446_3732
MORMOC_2237(bchD) MOC_2239(bchI) MOC_2250(bchH)
METAY590_11935 Y590_14600(bchD) Y590_24600(bchH)
MAQUMaq22A_c01690(cobN) Maq22A_c01745(chlI) Maq22A_c01750
MPHYMCBMB27_01456 MCBMB27_01457 MCBMB27_01468
MEEDA075_04060 DA075_04115(bchI) DA075_04120(bchD)
METDC0214_14175(bchI) C0214_16660(bchD) C0214_26340
METXA3862_21695 A3862_21750 A3862_21755(bchD)
METSDK389_01005(bchI)
METIDK427_17950(bchD) DK427_17955(bchI) DK427_18015
MMESMMSR116_22260 MMSR116_22315(bchI) MMSR116_22320
MTEADK419_05020 DK419_05075(bchI) DK419_05080(bchD)
MINDmvi_09190(bchH) mvi_09300 mvi_09310(bchD)
MOGMMB17_13865 MMB17_13920(bchI) MMB17_13925
MTADM6G65_04550 M6G65_04610
MSLMsil_2040 Msil_2067 Msil_2068
BBARRHAL1_00141(bchH) RHAL1_03026 RHAL1_03570(bchI)
RVARvan_0534 Rvan_0535 Rvan_0996
RLACQMO75_03375 QMO75_04675 QMO75_04680(bchI)
BVRBVIR_572 BVIR_590 BVIR_591
BLAGBLTE_02080(bchH) BLTE_02290 BLTE_02300
MROSEHO51_17100 EHO51_17105(bchI) EHO51_17180
CMETK6K41_01550 K6K41_01615(bchI)
AUZSa4125_27560(bchH) Sa4125_27820 Sa4125_27830
AUBLXB15_06290 LXB15_06415 LXB15_06420(bchI)
JIEOH818_18195 OH818_18200(bchI)
BSBBresu_3053 Bresu_3054 Bresu_3066
BRLBZG35_15485 BZG35_15490 BZG35_15550
BREAHZ989_04505 HZ989_04565(bchI) HZ989_04570
RUTFIU92_10050(cobN2) FIU92_10205(bchI) FIU92_10210(bchD)
JANJann_0145(bchI) Jann_0146(bchD) Jann_0159(bchH)
RDERD1_0122(bchI) RD1_0123(bchD) RD1_0137(bchH)
RLIRLO149_p940040(bchD) RLO149_p940050(bchI) RLO149_p940730(bchH)
RPONG3256_18595 G3256_18600(bchI) G3256_18995
DSHDshi_3502(bchI) Dshi_3503(bchD) Dshi_3536(bchH)
REDroselon_01099 roselon_01113 roselon_01114
SUAMBOO69_19180(bchH) BOO69_19460 BOO69_19465
SUALKDD17_18525 KDD17_18615 KDD17_18620(bchI)
TOMBWR18_20085(bchH) BWR18_20180 BWR18_20185
RMMROSMUCSMR3_00883(cobN) ROSMUCSMR3_03880(bchD) ROSMUCSMR3_03881(bchI)
ROKRAK1035_2723 RAK1035_2724 RAK1035_3753
RIDRIdsm_01743(bchD) RIdsm_01744(bchI) RIdsm_01777(cobN_2)
ROMEI983_05385 EI983_05390(bchI) EI983_05540
ROHFIU89_14110(cobN1) FIU89_14290(bchI) FIU89_14295(bchD)
THAACFI11_23495 CFI11_23500(bchI) CFI11_23850
ROTFIV09_18015(bchD) FIV09_18020(bchI) FIV09_18165(cobN)
RMHLVO79_15060 LVO79_17040(bchI)
MALUKU6B_16310(bchD) KU6B_16320(bchI) KU6B_16640
PLCGRVY76_00630 RVY76_00635(bchI) RVY76_14210
MARUFIU81_16190(bchI) FIU81_16195(bchD) FIU81_16375(cobN2)
RMAIMACH21_33000(bchH) MACH21_33130(bchD) MACH21_33140(bchI)
RSPRSP_0273(bchI) RSP_0274(bchD) RSP_0287(bchH)
RSHRsph17029_1916 Rsph17029_1917 Rsph17029_1930
RSQRsph17025_1008 Rsph17025_1021 Rsph17025_1022
RSKRSKD131_1599 RSKD131_1600 RSKD131_1613
CAZTLV780_04385 LV780_04455 LV780_04460(bchI)
RCPRCAP_rcc00663(bchH) RCAP_rcc00676(bchD) RCAP_rcc00677(bchI)
RBLB6K69_03420 B6K69_03425 B6K69_03490
PTPRCA23_c29520(bchD) RCA23_c29530(bchI) RCA23_c29900(bchH)
RSUNHU_00213(bchH) NHU_00225(bchD) NHU_00226
RHMB5V46_02465 B5V46_02525 B5V46_02530
RHCRGUI_1971 RGUI_1972 RGUI_1984
LVSLOKVESSMR4R_03606(cobN) LOKVESSMR4R_03619(bchD) LOKVESSMR4R_03620(bchI)
RBGBG454_02910 BG454_02995(bchI) BG454_03000
GEHHYN69_05405 HYN69_05470(bchD) HYN69_05475(bchI)
TAWEI545_18825 EI545_18890 EI545_18895(bchI)
POZI0K15_00060(bchI) I0K15_00065 I0K15_16905
NSMJO391_16345 JO391_16410 JO391_16415(bchI)
PBAEP8S53_17105 P8S53_17185(bchI) P8S53_17190
FAQG5B39_10005 G5B39_11930(bchI) G5B39_11935
RBXI3V23_09485 I3V23_09550 I3V23_09555(bchI)
HBCAEM38_14690(bchH) AEM38_14710 AEM38_14715
NOTC7W88_00445(bchI) C7W88_00450
NGFFRF71_09105 FRF71_09110 FRF71_09235
NOGGKE62_08400(bchI) GKE62_08405 GKE62_08525
SPHITS85_22865 TS85_22870 TS85_22995(bchH)
SSANNX02_18345 NX02_18485 NX02_18490
SECHB18_27675
SCHYGVO57_11535 GVO57_11665(bchI)
SAERNEF64_07765 NEF64_07770
SGLCM1K48_13710 M1K48_13840 M1K48_13845(bchI)
SQONMP03_02080 NMP03_02085 NMP03_02225
SRADLLW23_12105 LLW23_12110 LLW23_12245
CIJWG74_05010 WG74_05015 WG74_05125(bchH)
BLASBSY18_2706(bchH) BSY18_3550(bchI) BSY18_3551(bchD)
BFWB5J99_04480 B5J99_08545 B5J99_08550
PALGHFP57_06860 HFP57_06980 HFP57_06985(bchI)
PARJJ4G78_07445 J4G78_07570 J4G78_07575(bchI)
SANDH3309_09585 H3309_09590(bchI) H3309_10325
POQKZX46_18615 KZX46_18735 KZX46_18740(bchI)
PMEAKTC28_16925 KTC28_17045 KTC28_17050(bchI)
ALHG6N82_11390(bchI) G6N82_11395 G6N82_11525
ARUEQQX03_04170(bchI) QQX03_04175 QQX03_04300
ELQGa0102493_111821 Ga0102493_111845 Ga0102493_111846
ERKCD351_13830 CD351_13835 CD351_13960
ERFFIU90_13790(bchI) FIU90_13795(bchD) FIU90_13915(cobN)
PNSA9D12_01245 A9D12_01250 A9D12_01370
PORLBG023_112661 BG023_112662 BG023_112687
PHZCHX26_14440(bchI) CHX26_14445 CHX26_14585
POTE2E27_07250 E2E27_07530 E2E27_07535(bchI)
AMVACMV_18880(bchD) ACMV_18890(bchI) ACMV_18980(bchH)
RFLRmf_22010(bchH) Rmf_22120 Rmf_22130
SRFLHU95_13910 LHU95_13915(bchI) LHU95_13970
RAPRHOA_2400(bchH) RHOA_2413(bchI) RHOA_2414(bchD)
NCBC0V82_18065 C0V82_18210(bchD) C0V82_18215(bchI)
SKTIGS68_17015 IGS68_17195 IGS68_17200(bchI)
SMUCJL100_008835(bchI) JL100_008840 JL100_009030
SROEJL101_015185 JL101_015375 JL101_015380(bchI)
RRURru_A0485 Rru_A0486 Rru_A0621
RRFF11_02490 F11_02495(bchD) F11_03185(bchH)
RCERC1_2081(bchI) RC1_2082(bchD) RC1_2113(bchH)
RPMRSPPHO_00025 RSPPHO_01487
ELIOKO353_02805 KO353_02860(bchI) KO353_02865
THART8K17_11705(bchI) T8K17_11710 T8K17_11865
PPDPpro_1261 Ppro_1262 Ppro_2083 Ppro_2084
DFIAXF13_07895 AXF13_07900 AXF13_15290 AXF13_15295
DLMDPPLL_22910
DPRDespr_3108 Despr_3109
DALDalk_0031 Dalk_3532 Dalk_3533
DTOTOL2_C42030 TOL2_C42040
DOVDSCO28_24960 DSCO28_24970 DSCO28_31530 DSCO28_31540(chlD)
DAODesac_2504 Desac_2505
DTIDesti_0017 Desti_4831 Desti_5460 Desti_5461
SFUSfum_0497 Sfum_0498
DAXFDQ92_03495
DBRDeba_1398 Deba_1399 Deba_2519 Deba_2520
TIDThein_1997 Thein_1998
TCMHL41_09105 HL41_09110
THETF1847_03025
CTHITHC_0619 THC_0620
TAVG4V39_04015 G4V39_04020
MSDMYSTI_01868
DHRLGS26_07920 LGS26_07925
PARHI5S86_15320
CSOALIS82_17425 LIS82_17435
PYGAWM70_07405 AWM70_07410
PIBBBD41_23190 BBD41_23195
PVOPVOR_17039 PVOR_17044
PLWD5F53_15500 D5F53_15505
PWNQNH46_05045 QNH46_05050 QNH46_05055(bchH)
NTRB0W44_12295 B0W44_12300
CPRFK7H06_02255 K7H06_02260 K7H06_02265
FPLAA4U99_15975 A4U99_15980
PALMRBG61_00330(bchH) RBG61_00335 RBG61_00340
STHSTH2441
SWOSwol_0445 Swol_0446
SLPSlip_1117 Slip_1118 Slip_2058 Slip_2059 Slip_2093
SALQSYNTR_0275 SYNTR_0276
DSYDSY3869 DSY3870
DRSDEHRE_01465
DKUDesku_2231 Desku_2232
DAUDaud_1208 Daud_1209
TFRBR63_10395 BR63_10400 BR63_10405
AACXDEACI_4048 DEACI_4049
TJRTherJR_0222 TherJR_0223
DGIDesgi_0756 Desgi_0757
HMOHM1_0682(bchH) HM1_0683(bchD) HM1_0684(bchI)
HCVFTV88_2644(bchI) FTV88_2645(bchD) FTV88_2646 FTV88_2647
AWOAwo_c10330(chlI1) Awo_c10340(chlI2)
TMRTmar_1246
THEPDYI95_006195
STHRBXT84_08880
PROMQO263_17085(bchH) QO263_17090 QO263_17095
BLABEYS05_00495
WCPH9Q76_09360 H9Q76_09365
QDOH9Q78_00595 H9Q78_00600
VGUHYG85_14365 HYG85_14370
AOEClos_2326 Clos_2327
TGCL0P85_04120 L0P85_04130(bchH)
TKITKV_c05160
ADGAdeg_0556 Adeg_1910
TPZTph_c03390 Tph_c03400 Tph_c17340(bchI1) Tph_c17350(bchD) Tph_c18900(bchI2)
GEKkuro4_19850 kuro4_19860
AAUTACETAC_04930 ACETAC_07950
TEPTepRe1_1443 TepRe1_1444
TAETepiRe1_1555 TepiRe1_1556
TOCToce_1367 Toce_1368
NTHNther_2026 Nther_2027
NCDACONDI_00174(bchI) ACONDI_00175
KMEH0A61_02380(bchI) H0A61_02381
SPOAEQM13_05195 EQM13_05200
VPRVpar_0070 Vpar_0071
VATB7L28_00605 B7L28_00610
VNKVEIT17_00620 VEIT17_00630
DHODia5BBH33_07440 Dia5BBH33_07450
SSGSelsp_1208 Selsp_1209
SELEADJ74_07580 ADJ74_07585
SELOAXE86_01955 AXE86_01960
SELTBCS37_03880 BCS37_03885
SDIAQU667_03250 QU667_03255
SGBIP3F81_02420 P3F81_07695 P3F81_07700
PUFUFO1_1908 UFO1_1909
MANAMAMMFC1_00049(bchI_1) MAMMFC1_00050(bchI_2) MAMMFC1_02523(bchI_3) MAMMFC1_02524(bchI_4) MAMMFC1_02848(bchI_5) MAMMFC1_02849(bchI_6)
STEDSPTER_03340(bchI_1) SPTER_03350 SPTER_03450 SPTER_03460(bchI_2) SPTER_46430
PFACPFJ30894_01776(bchI_1) PFJ30894_01777(bchI_2)
CALKHUE98_13755
SHIShel_13860
ERZER308_09810 ER308_18625
EUZDVS28_a3175
MTURv0958 Rv2850c
MTVRVBD_0958 RVBD_2850c
MTCMT0985 MT2916
MRAMRA_0965 MRA_2873
MTFTBFG_10976 TBFG_12865
MTBTBMG_01122 TBMG_03031
MTKTBSG_01131 TBSG_03051
MTZTBXG_001112 TBXG_003011
MTGMRGA327_17465
MTIMRGA423_06000
MTECCDC5079_0885 CCDC5079_2612
MTURCFBS_1008 CFBS_3005
MTLCCDC5180_0875 CCDC5180_2579
MTOMTCTRI2_0981 MTCTRI2_2907
MTDUDA_0958 UDA_2850c
MTNERDMAN_1060 ERDMAN_3125
MTJJ112_05170 J112_15260
MTUBMT7199_0977 MT7199_2882
MTUCJ113_06700
MTUEJ114_05145 J114_15195
MTXM943_05020 M943_14710
MTUHI917_06755 I917_19910
MTULTBHG_00942 TBHG_02780
MTUTHKBT1_1008 HKBT1_2993
MTUUHKBT2_1009 HKBT2_2998
MTQHKBS1_1008 HKBS1_3000
MBOBQ2027_MB0983 BQ2027_MB2875C
MBBBCG_1012 BCG_2870c
MBTJTY_0982 JTY_2865
MBMBCGMEX_0983 BCGMEX_2864c
MBKK60_010260 K60_029490
MBXBCGT_0770 BCGT_2682
MAFMAF_09670 MAF_28550
MMICRN08_1064 RN08_3141
MCEMCAN_09621 MCAN_28721
MCQBN44_11059 BN44_60317
MCVBN43_20436 BN43_40540
MCXBN42_20773 BN42_40837
MCZBN45_20267 BN45_51246
MORYMO_001022 MO_002978
MPAMAP_0905 MAP_2919c
MAOMAP4_0886 MAP4_2955
MAVIRC58_04355 RC58_14670
MAVURE97_04355 RE97_14695
MAVMAV_3706
MITOCO_09520 OCO_35330
MIAOCU_09540 OCU_35380
MIDMIP_01578 MIP_05317
MYOOEM_09700 OEM_35770
MCHIAN480_05925 AN480_18690
MIROCQ_09640 OCQ_36540
MMALCKJ54_04730 CKJ54_16615
MLPMLM_1035
MMANMMAN_02640 MMAN_52880
MSAMycsm_02466 Mycsm_05277
MULMUL_2111 MUL_4711
MMIMMAR_1883 MMAR_4541
MMAEMMARE11_18110 MMARE11_43540
MLIMULP_02052 MULP_04756
MPSEMPSD_18920 MPSD_46920
MSHOMSHO_03450 MSHO_53170
MMCMmcs_2071 Mmcs_4314
MKMMkms_2117 Mkms_4400
MJLMjls_2054 Mjls_4694
MMMW7S_04710 W7S_17670
MKNMKAN_08945 MKAN_24745
MYVG155_12285 G155_24420
MYEAB431_24035
MHADB586_06315 B586_15075
MDXBTO20_22575 BTO20_28865
MSHGMSG_01717 MSG_04078
MFJMFLOJ_15700 MFLOJ_45760
MSTOMSTO_17150 MSTO_49670
MSIMMSIM_06430 MSIM_34810
MSAKMSAS_24320 MSAS_54630
MKUI2456_09360 I2456_21670
MLWMJO58_09325 MJO58_22770
MXEMYXE_12610 MYXE_32410
MNVMNVI_07860 MNVI_32720
MPAGC0J29_10870 C0J29_25035
MNMMNVM_09320 MNVM_29030(chlD)
MGORH0P51_10505 H0P51_23330
MCOOMCOO_22460
MBAIMB901379_01706(bchI_1) MB901379_03977(bchI_2)
MSEOMSEO_05260 MSEO_28780
MHEKJMUB5695_01192 JMUB5695_03240
MGAUMGALJ_07870 MGALJ_33970
MLJMLAC_27680 MLAC_31980
MBRDMBRA_25600 MBRA_46530
MSHJMSHI_01480
MMAMK3U93_08390 K3U93_19840
MSPGF6B93_05660 F6B93_05665 F6B93_07615 F6B93_18300
MOTLTS72_02465 LTS72_15355
MPAAMKK62_04670 MKK62_08740
MMEHM5I08_07370 M5I08_19015
MKYIWGMT90018_39450 IWGMT90018_52330
MADIA7U43_19425 A7U43_24390
MWUPT015_08280 PT015_12815
MSMMSMEG_2615 MSMEG_5512
MSGMSMEI_2553 MSMEI_5360
MSBLJ00_13015 LJ00_27250
MSNLI99_13015 LI99_27255
MSHLI98_13020 LI98_27260
MVAMvan_2302 Mvan_4854
MGIMflv_1877 Mflv_4050
MSPMspyr1_12760 Mspyr1_33950
MCBMycch_2036 Mycch_4249
MNED174_11400 D174_22465
MYNMyAD_11185 MyAD_22030
MFTXA26_25250 XA26_49420
MPHLMPHLCCUG_00944(bchI_1) MPHLCCUG_03211(bchI_2)
MVQMYVA_2210 MYVA_4673
MLLB1R94_17935 B1R94_23165
MRHMycrhN_3325 MycrhN_5685
MTHN4412656_01684(bchI_1) 4412656_03765(bchI_2)
MHASMHAS_02436(bchI_1) MHAS_03371(bchI_2)
MDUMDUV_22290 MDUV_52930
MCHTMCHIJ_23520 MCHIJ_44840
MDRMDOR_14350 MDOR_30390
MAUUNCTC10437_02164(bchI_1) NCTC10437_04571(bchI_2)
MMAGMMAD_09620(chlD) MMAD_45010
MMORMMOR_16320 MMOR_41240
MFXMFAL_03080 MFAL_36610
MAICMAIC_09520 MAIC_19460
MIJMINS_21190 MINS_39940
MALVMALV_13990 MALV_46290
MTYMTOK_28030 MTOK_40770
MPSCMPSYJ_19970 MPSYJ_43730
MARZMARA_17640 MARA_51810
MGADMGAD_16250 MGAD_32830
MHEVMHEL_32340 MHEL_44550
MSARMSAR_07590 MSAR_32280
MANYMANY_05930 MANY_29190
MAUBMAUB_41630 MAUB_55540
MPOFMPOR_26270 MPOR_49910
MPHUMPHO_13600 MPHO_27910
MMUCC1S78_004380 C1S78_011565
MMATMMAGJ_08720 MMAGJ_56030
MBOKMBOE_24400 MBOE_49590
MFGK6L26_07745 K6L26_19940
MSEIMSEDJ_34760 MSEDJ_58320
MFLVNCTC10271_00905(bchI_1) NCTC10271_03219(bchI_2)
MCEEMCEL_14480 MCEL_42220
MBRML2Z93_000676 L2Z93_001187
MMONEWR22_10515 EWR22_23315
MGOAFA91_13095 AFA91_20100 AFA91_26435
MHOLK3U96_04965 K3U96_16270
MSENK3U95_17520 K3U95_23035
MPAEK0O64_10915 K0O64_23665
MRFMJO55_10360 MJO55_22160
MDFK0O62_11790 K0O62_23580
MCROMI149_11790 MI149_24070
MGROFZ046_00520 FZ046_14340
MKRMKOR_16300 MKOR_39070
MPAKMIU77_03655 MIU77_12200
MABMAB_3157c
MMVMYCMA_1733
MABBMASS_3101
MABLMMASJCM_3161
MCHEBB28_15990
MIZBAB75_16925
MSTEMSTE_03134
MSAOMYCSP_14365
MSALDSM43276_02949(bchI)
MJDJDM601_0909 JDM601_3167
MTER4434518_00875(bchI_1) 4434518_03154(bchI_2)
MMINMMIN_08520(chlD) MMIN_25360
MHIBMHIB_04070
MHERK3U94_04965 K3U94_17835
MVMMJO54_05115 MJO54_17960
ASDAS9A_0145(chlD) AS9A_0146(chlI) AS9A_1609
CGLCgl1057(Cgl1057) Cgl1997(Cgl1997)
CGBcg1203 cg2188
CGUWA5_1012 WA5_1922
CGTcgR_1140 cgR_1826
CGSC624_06070 C624_09660
CGGC629_06070 C629_09670
CGMcgp_1203 cgp_2188
CGJAR0_05790 AR0_09425
CGQCGLAR1_05655 CGLAR1_09275
CGXSB89_05520 SB89_09115
CEFCE1105 CE1891
CDPCD241_1436(chlI2)
CDHCDB402_1400(chlI2)
CDTCDHC01_1435(chlI2)
CDECDHC02_1388(chlI2)
CDRCDHC03_1412(chlI2)
CDACDHC04_1412(chlI2)
CDZCD31A_1508(chlI2)
CDBCDBH8_1485(chlI2)
CDSCDC7B_1493(chlI2)
CDDCDCE8392_1410(chlI2)
CDWCDPW8_1481(chlI2)
CDVCDVA01_1374(chlI2)
CDIPERS451417_01516(chlI2)
CKPckrop_0621(chlD1) ckrop_0622(chlI1) ckrop_0623(chlH) ckrop_1154(chlI2)
CPUCPFRC_06525
CPLCp3995_1326
CPGCP316_06685
CPPCpP54B96_1314
CPKCP1002_06620
CPQCPC231_06530
CPXCPI19_04990
CPZCpPAT10_1289
CORCp267_1348
COPCP31_06915
CODCp106_1271
COSCp4202_1281
COICPCIP5297_06700
COECP258_06700
COUCP162_04605
CPSECPTA_01871
CPSUCPTB_01891
CPSFCPTC_01865
CULCULC22_01401
CUCCULC809_01388
CUECULC0102_1518
CUNCul210932_1471
CUQCul210931_1359
CUZCul05146_1438
CUJCUL131002_1392c
CUSCulFRC11_1375
CHNA605_05125
CCNH924_04960 H924_08410
CMDB841_04815
CAZCARG_05935
CCGCCASEI_09285
CVTB843_08320
CGYCGLY_05450 CGLY_10680(chlI)
CAXCATYP_00710
CUVCUREI_04490
COADR71_2017
CDOCDOO_05155
CMQB840_04120
CKUUL82_06445
CMVCMUST_09420
CEICEPID_07700
CDXCDES_05095 CDES_08955
CSTACSTAT_08570
CCJZccrud_05095 ccrud_08680
CGVCGLAU_04695(bchI)
CAQUCAQU_07755
CSPHCSPHI_05405
CAMGCAMM_08735
CPEGCPELA_04315(bchI)
CXEFOB82_10955
CSANE3227_11125
CGKCGERO_06820(bchI)
CRFFRC0190_01527
CCHOCCHOA_07220(bchI)
CPSOCPPEL_04510(bchI)
CSURN24_1176 N24_2068(chlI2)
CMATHBA49_01645
CAMCI6I65_01495
CGLUI6J20_02275
CSILCBE74_07520
CKWCKALI_07045(bchI)
CCOECETAM_04570
COKCOCCU_04860
CORYFQV43_06295
CFYI6L56_01515
CHINJ5O04_01820 J5O04_06870
CJHCJEDD_04660(bchI)
CFGCFREI_08555(bchI)
CAQMCAQUA_07550
CCAWCCANI_08850(bchI)
CFACCFAEC_04645 CFAEC_08580(bchI)
CFEUCFELI_08475(bchI)
CDURCDUR_08130(bchI)
CHANCHAN_05690(bchI)
CGFCGUA_04775(bchI)
CAPPCAPP_04235
CPYRCYJ47_04730
BFVC628_05750 C628_09640
NFANFA_40830 NFA_44120
NFRERS450000_05507(bchI_1) ERS450000_05830(bchI_2)
NCYNOCYR_3805
NBRO3I_030690
NNONONO_c29670 NONO_c55210
NSLBOX37_21220
NSRNS506_06356(chlD)
NTPCRH09_26210
NOZDMB37_09435
NAHF5544_32595
NADNCTC11293_05282(bchI)
NWLNWFMUON74_22360 NWFMUON74_49130(chlI)
NIEKV110_29650
NTCKHQ06_32860
NHUH0264_31915
NYALTV02_01860
NGPLTT66_18850 LTT66_23695
NSPUIFM12276_07580(chlI) IFM12276_16010
RHARHA1_ro05589 RHA1_ro06614
RERRER_26060 RER_44180
REYO5Y_11955 O5Y_20745
REBXU06_12155 XU06_20910
RQIC1M55_13195 C1M55_22255
ROPROP_56540 ROP_66490
ROAPd630_LPD02187 Pd630_LPD03274
RPYY013_10520 Y013_14640 Y013_21190
RBYCEJ39_07720 CEJ39_21310
RHBNY08_1403 NY08_2408
RAVAAT18_06835 AAT18_20450
RFAA3L23_00600 A3L23_04635(bchI)
RHSA3Q41_02756(bchI_1) A3Q41_03635(bchI_2)
RHWBFN03_05905
RRZCS378_09920 CS378_21955
RHUA3Q40_01400(bchI_1) A3Q40_02621(bchI_2)
RHQIM25_02260 IM25_10990
RHODAOT96_02300 AOT96_23395
RRT4535765_01048 4535765_03948(bchI)
RCRNCTC10994_01692 NCTC10994_03353(bchI)
RTMG4H71_00125 G4H71_00130 G4H71_05355 G4H71_19335
RKOJWS14_30625 JWS14_35790
RGOKYT97_00615 KYT97_29295
ROZCBI38_17825 CBI38_23475
RPSKJWS13_08230 JWS13_13660
RGORNMQ04_04615 NMQ04_17200
RANTRHODO2019_04705 RHODO2019_07790
RHOPD8W71_10560 D8W71_15200
REQREQ_11440 REQ_18730
PDEFP9209_22180 P9209_26370
WHROG579_00850 OG579_19800
GBRGbro_1378 Gbro_2134
GPOGPOL_c12200 GPOL_c20340
GORKTR9_1293 KTR9_2061
GOQACH46_04245 ACH46_17910
GTABCM27_07415 BCM27_11060
GOCCXX93_14180
GITC6V83_05115 C6V83_09170
GRUGCWB2_07050(bchI1) GCWB2_14655(bchI2)
GOMD7316_00653(bchI) D7316_01845
GAVC5O27_13475 C5O27_20755
GODGKZ92_06675 GKZ92_13475
GAMGII34_04845 GII34_09900
GPDGII33_09450 GII33_17915
GJIH1R19_06800 H1R19_10270
GOILK459_00055 LK459_03680
GHNMVF96_06860 MVF96_10455
GAMIIHQ52_09775 IHQ52_17220
GMGNWF22_17695 NWF22_20745
GSIP5P27_03150 P5P27_07735
SPINKV203_11900 KV203_15210
TPRTpau_1700 Tpau_3299
TSMASU32_04970 ASU32_09210
TPULTPB0596_09430 TPB0596_28980
TSDMTP03_08810 MTP03_18610
SRTSrot_2248
DTMBJL86_1834 BJL86_2451
DITC3V38_01850 C3V38_05670
DIZCT688_00790 CT688_12105
DPCA6048_00860 A6048_12645
DLUA6035_11730 A6035_16440
DKNNHB83_05635 NHB83_12095
TOYFO059_06375
SCOSCO1850(SCI8.35) SCO5277(2SC7G11.39) SCO5278(SCCB12.02)
SALBXNR_4971
SMASAVERM_6414(chlI)
SGRSGR_5643
SGBWQO_07100
SFISFUL_1426
SANLKZO11_06815
SGRFSGFS_088330
SCYER2B67_29235
SCBSCAB_70861
SSXSACTE_1276
SVLStrvi_6940
SHYSHJG_3308
SHOSHJGH_3073
SMALSMALA_1813
SFASfla_4966
SBHSBI_08143(chlI)
SVESVEN_1496
SDVBN159_4012 BN159_4013 BN159_6670
SALSSLNWT_6021
STRPF750_1712
SCIB446_09615
SLVSLIV_11970 SLIV_11975 SLIV_28465
SGUSGLAU_08240
SVTSVTN_08945
SCWTU94_07850
SLDT261_6292
SLCSL103_09890
STRMM444_09650
STRCAA958_05345
SAMBSAM23877_1922
SPRISPRI_5671
SCZABE83_28700
SCXAS200_33985
SRWTUE45_02328(bchI)
STRFASR50_08980
SLEsle_52830(sle_52830)
SRNA4G23_01079(bchI)
SPAVSpa2297_07390
STRTA8713_06815
SCLFBB341_22690
SGSAVL59_36060
STSIA4E84_09335
SKYD0C37_26865
SALWCP975_07815
SGMGCM10017557_64090
SCADDN051_29285
SPHWNFX46_29875
SLSSLINC_2114 SLINC_5680 SLINC_5681
SNRSNOUR_30945(chlI)
SALUDC74_2356
SALLSAZ_13130
SPLULK06_006230
STRDNI25_12785 NI25_12790 NI25_29960
SNWBBN63_27235
SAUOBV401_12530
SSIAA7J05_27650
SVUB1H20_06270
SPUNBFF78_32075
SGVB1H19_11375
SLAUSLA_1406
SALFSMD44_01998(chlD)
SALJSMD11_5143(chlD)
SLXSLAV_28135(bchI)
SFKKY5_1769
SNZDC008_07470
SGEDWG14_06557(bchI)
SRJSRO_5613
SLKSLUN_08940
SDXC4B68_05435 C4B68_05440 C4B68_12980 C4B68_12985 C4B68_31125
SGDELQ87_30310
SQZFQU76_05970
SCYAEJ357_10605
SASTCD934_26415
SNQCP978_08840
STIRDDW44_02665
SKACP970_33820
SGZC0216_22530
SVNCP980_25510
SNKCP967_27070
SHAWCEB94_09785
SRKFGW37_07870
SFICEIZ62_25850
SGALCP966_07870
SSPODDQ41_02095
SVRCP971_08990
SPADDVK44_05275
SFYGFH48_30880
SAQUEJC51_12375
SGFHEP81_05918
SCAVCVT27_05980
SSEOD0Z67_06195
SBYH7H31_28020
SRIMCP984_31695
SSUBCP968_25320
SPHVF9278_09255
SCINCP977_08340
SFUGCNQ36_07970
SPACB1H29_28235
STSUB7R87_05960
SCHACP983_33490
SGXH4W23_09385
SCOECP976_10520
SBATG4Z16_27285
SSPBCP982_10955
SNFJYK04_02527
SPLACP981_09305
SBROGQF42_12080
STUIGCM10017668_14470
SATAC5746_10145
SCHFIPT68_08530
SHUNDWB77_05865(bchI)
SCYGS1361_10155(bchI)
SFEUIM697_13040
SLIAHA039_26685
SDWK7C20_08810
SVDCP969_10290
SCALI6J39_06440
SAUHSU9_007290
SFBCP974_05605
SMOBJ7W19_07145
SPRACP972_08390
SPEUCGZ69_07945
SROIIAG44_31165
SXNIAG42_27550
SGJIAG43_06795
SHKJ2N69_07655
SANUK7396_27515
SDDD9753_27515
SACTDMT42_08465
SMAOCAG99_21390
SGOBtest1122_02350
SINEKI385_11910
SLFJEQ17_35715
SDECL3078_10725
SAOVG3H79_29135
SDURM4V62_32180
SYANNRK68_08360
SRUGF0345_05285
SAKBK1J60_34820
STAALDH80_30025
SNIGHEK616_16230
SVIOHWN34_25100
SCAEIHE65_34895
STUBMMF93_07255
SSPNLXH13_09535
SCIRSTRCI_001979
SXTKPP03845_102098
SLONLGI35_12885
SDRZNEH16_09950 NEH16_24840
STUDSTRTU_005528
SENGOJ254_18715
SGKPET44_08255
SANTQR300_32580
SYUNMOV08_30960
SARGHKX69_26820
SJNRI060_33045
SOVQZH56_27830
SFIYF0344_29090
SHAUK9S39_33650
SKGKJK29_29950
SCOAQU709_33975
SLAIP8A22_12300 P8A22_12305 P8A22_30175
SROCRGF97_26750
SFPQUY26_31115
SCHGNRO40_06035
SCTSCAT_1049
SCYSCATT_10430
KSKKSE_56400
KABB7C62_06085
KAUB6264_04050
KITCFP65_5562
KISHUT16_26265
STRIC7M71_023920
YIALO772_28510
STRHGXP74_30735
ABRYNYE86_10250
AGLAOIE69_10135 OIE69_30020
LXLKDY119_02731(chlH)
MRGSM116_16370
RTNA6122_2509
RRYC1O28_11615
RIAC7V51_14305
RFSC1I64_13820
RTEGSU10_01985
ROEQ0F99_10850
CUMNI26_12385
CUBBJK06_12345
CUGC1N91_12770
CCITQPK07_12820
FRPAX769_01300
FSBGCM10025867_02360
CPHYB5808_02795
HUMDVJ78_00105
HUWFPZ11_01260
GRYD7I44_02055
MANTBHD05_11070
HEAHL652_11735
FRNF1C15_11365
GLNF1C58_07225
AGXAGREI_1059 AGREI_1060(bchI) AGREI_2223
SUBTKPL76_07530
SUBALQ955_07710
ARTArth_1986
AREAL755_10235
ARUASPU41_03480
ARQBWQ92_12990
ACRYAC20117_17970
ARTHC3B78_09630
ARTPE5206_04745
APOAJ0916_11595
AODQ8Z05_17875
ACHAchl_1769
APNAsphe3_17630
PSNINIBR502771_15560
PDELJCQ34_08900
POKSMD14_09565
KPLKPaMU14_00125
KFVAS188_03295
KIIKocCE7_03870
KRSEQG70_17785
KODHBK84_04095
BRRC1N80_07800
BHQBRM3_00025
DNIHX89_07940
DAYFV141_07145
DERMH7F30_10265
LMOIVV02_15120 VV02_21305
YIMJ5M86_13060
ALXLVQ62_02050 LVQ62_13210
CFENKG102_05030
ICAIntca_0805 Intca_3236
ARSADJ73_13735
JTEASJ30_05315 ASJ30_07400
JLIEXU32_06750 EXU32_09445
JMEEEW87_009550 EEW87_014685
JAYH7A72_05260 H7A72_07575
JCRO9K63_01730
TEHGKE56_13885
PHWG7075_00685
PEIH9L10_03870 H9L10_10430
TEDU5C87_04010 U5C87_06225
SERWFY030_12850
DCOSAMEA4475696_0364(bchI_1) SAMEA4475696_0365(bchI_2) SAMEA4475696_1440(bchI_3) SAMEA4475696_1441(bchI_4)
AUSIPK37_08130
PACPPA0100 PPA0101 PPA0787 PPA0788
PAKHMPREF0675_3103 HMPREF0675_3104 HMPREF0675_3858 HMPREF0675_3859
PAVTIA2EST22_00490 TIA2EST22_00495 TIA2EST22_03980 TIA2EST22_03985
PAXTIA2EST36_00505 TIA2EST36_00510 TIA2EST36_03950 TIA2EST36_03955
PAZTIA2EST2_00490 TIA2EST2_00495 TIA2EST2_03900 TIA2EST2_03905
PAWPAZ_c01080 PAZ_c01090(bchD) PAZ_c08380(bchI) PAZ_c08390
PADTIIST44_05140 TIIST44_05145 TIIST44_10495 TIIST44_10500
PCNTIB1ST10_00515 TIB1ST10_00520 TIB1ST10_04065 TIB1ST10_04070
PACCPAC1_00515 PAC1_00520 PAC1_04235 PAC1_04240
PACHPAGK_0100 PAGK_0101 PAGK_1342 PAGK_1343
PACNTIA1EST1_00510 TIA1EST1_00515 TIA1EST1_03965 TIA1EST1_03970
CACNRN83_00930 RN83_00935 RN83_04510 RN83_04515
PRAPALO_10100 PALO_10105
PRLBCB70_00555 BCB70_00560 BCB70_06140 BCB70_06145
CGRN4412665_00461(bchI_1) 4412665_00462(bchI_2)
CEQUO6R08_00305 O6R08_00310
PACDEGX94_08655 EGX94_08660
PPCHMPREF9154_2917(bchI_1) HMPREF9154_2918(bchI_2)
ARUBJ5A65_00245 J5A65_00250 J5A65_00260 J5A65_09110
MPHMLP_03200 MLP_22430
MIKFOE78_12100
MICGGJV80_09135
TEZBKM78_01655
TLATLA_TLA_00337(bchI)
RAINRai3103_04205 Rai3103_07535
NCANoca_0952 Noca_2889
NDKI601_2004 I601_3844(bchI)
NOYEXE57_07595
NOIFCL41_03280
NOOFE634_05810
NDPE2C04_09620
NSNEXE58_03245 EXE58_16745
NBEBack2_04970(chlD)
NANOG5V58_13440 G5V58_17660
NMESH9L09_11965
NAROCFH99_06840 CFH99_15710
NPIG7071_01085 G7071_10095
NAQUENKNEFLB_00276 ENKNEFLB_01624 ENKNEFLB_03774(bchI_2)
NROK8W59_03655 K8W59_16105
NOQLN652_08655
NCQK6T13_03855
NPCKUV85_00165 KUV85_07240
NPSKRR39_13245 KRR39_16180
NMARHPC71_04490
NFCKG111_13835
PSIMKR76_17065 KR76_20725
AERAERYTH_00965 AERYTH_14630
AEZC3E78_09110 C3E78_16260
AEBC6I20_00385
AEFGEV26_08520
AWNNQV15_09240
MGGMPLG2_0004
MUZH4N58_05590
NBTKLP28_14210
KFLKfla_2492 Kfla_3125
KQIF1D05_32390
KSLOG809_25120 OG809_28700
TFUTfu_0313 Tfu_0443
THAONI17_022055 NI17_022935
TALXFOF52_19250 FOF52_20015
NDANdas_0090 Ndas_1621
NALB005_0630 B005_2881
NGVCDO52_06635 CDO52_09805
NEXNE857_04920 NE857_06400
NECKGD82_23030
NAKEKGD83_17740 KGD83_25355
NCGKGD84_27300
STRREKD16_03390(bchI1) EKD16_18225(bchI2)
SNAHOUQ99_26865 OUQ99_28030
SAIUJ4H86_24595
TCUTcur_1054 Tcur_1309
ACTWF7P10_08700 F7P10_19610 F7P10_19615 F7P10_30150
AGRAAGRA3207_001870 AGRA3207_005737
AMAZLUW76_07295 LUW76_16600 LUW76_26140 LUW76_26145
ACIROG979_10825 OG979_33730
SPIQOHA34_13565 OHA34_29750
ACTQOG417_14240 OG417_34410 OG417_34415 OG417_43695
SROSros_5885 Sros_8559
NOABKM31_07295 BKM31_51135
NOWGBF35_44970
NCXNocox_37270
NGNLCN96_24110 LCN96_24115 LCN96_34135 LCN96_50240
NFSOIE67_54215
TBITbis_2489 Tbis_3114
MHAIOHB01_05050 OHB01_28675
FRAFrancci3_2299 Francci3_3905
FREFranean1_0823 Franean1_4158
FALFRAAL3727 FRAAL6214
FSYFsymDg_0772 FsymDg_2349
FRIFraEuI1c_0473 FraEuI1c_0666
ACEAcel_1892
NMLNamu_0159 Namu_0551
NAKEH165_07400 EH165_13525
NAKAH7F38_06750 H7F38_21800
GOBGobs_0546 Gobs_0934
BSDBLASA_0796 BLASA_1256
BLAPMVA48_09060 MVA48_11845
MMARMODMU_0626(chlD) MODMU_0987
KRAKrad_1097
SENSACE_2215 SACE_5965(chlI)
SACGFDZ84_02095 FDZ84_04825
SVISvir_17760 Svir_22300
SACCEYD13_12410
AMDAMED_4934(chlI) AMED_7054(chlD)
AMNRAM_25115 RAM_36195
AMMAMES_4875(chlI) AMES_6946(chlD)
AMZB737_4875(chlI) B737_6946(chlD)
AOIAORI_1678(chlD) AORI_3791(chlI)
AJAAJAP_20200(chlI) AJAP_31080
AMQAMETH_3576(chlI) AMETH_5457(chlD)
AMYCCU254_18105 CU254_28535
AMYBBKN51_00615 BKN51_11430
AABA4R43_11000 A4R43_41540
AMYYYIM_27500(bchI1) YIM_35510(bchI2)
AORISD37_19450 SD37_32760
AACDLWP59_15105 LWP59_31820
APRTMUY14_01275 MUY14_12960
AROONQK81_03635 NQK81_14615
ATHML1857_20675 L1857_30265
ARHDVSH64_13400 VSH64_24610
PDXPsed_1493 Psed_2723 Psed_3335
PSEEFRP1_12410
PSEHXF36_07875 XF36_10245
PSEQAD006_14670 AD006_18565
PECQAD017_22495 AD017_26400
PHHAFB00_22510 AFB00_25810
PAUTPdca_14000 Pdca_33250(chlI) Pdca_43740
PBROHOP40_01885 HOP40_18665 HOP40_24800
PPELH6H00_17475 H6H00_23505
APRECNX65_11185 CNX65_28760
AMIAmir_2192 Amir_5861
SESPBN6_31270 BN6_70210
SSYIEKG83_34360 EKG83_39350
KALKALB_3011 KALB_7238
KUTJJ691_05010(chlI) JJ691_93610
KBUQ4V64_11445
KPHYAOZ06_20265 AOZ06_33225
AHMTL08_13165
ACTIUA75_14120
ACADUA74_14035
AHGAHOG_13210(bchI)
ALOCRK56227 CRK57404
PMADBAY61_06100 BAY61_17065
SACEGIY23_09775 GIY23_16935
ACTUActkin_02606(bchI_1) Actkin_03963(bchI_2)
CROSN8J89_22085 N8J89_33325
ACTYOG774_05100 OG774_10455
STPStrop_2527
SAQSare_2709
MAUMicau_1045
MILML5_1293 ML5_4307
MICBMicB006_1086
MTUACSH63_04855 CSH63_19300
MICHFJK98_05495 FJK98_16240
MTEMGCE86_30760
MCABHXZ27_06815 HXZ27_14520
MSAGGCM10017556_36240(chlI) GCM10017556_51700
VMAVAB18032_09855
MCRAID554_06590 ID554_29985
VERHUT12_06385 HUT12_15070
MENOJiend_17910(chlI)
MCHLPVK74_26480
MFEUH1D33_11875
MPRNQ3V37_01880
MHAWRMN56_06385 RMN56_24195
ASEACPL_5085(chlI) ACPL_5304(chlI)
AMSAMIS_51920(chlI) AMIS_54310
ACTNL083_4033(chlI) L083_5175(chlD)
AFSAFR_21050 AFR_26925
ACTSACWT_4955 ACWT_5174
AIHAiant_08140(chlI) Aiant_10870
ACTRAsp14428_07370(chlI)
ACTLL3i22_038750 L3i22_073400(chlI) L3i22_076080
ASICQ0Z83_004960 Q0Z83_007450 Q0Z83_017170
AOUACTOB_005618 ACTOB_005845
PLKCIK06_05685
PLABC6361_08365 C6361_13380
PLATC6W10_04920 C6W10_12025
PFLAPflav_005670 Pflav_081140(chlI)
PSUUPsuf_043990(chlI) Psuf_062530(chlD)
ATLAthai_32810(chlI)
ASERAsera_41830(chlI)
PRYPrubr_12770(chlI)
CATICS0771_02850
DVCDvina_13380 Dvina_27190
DFUDfulv_12150 Dfulv_24730
DROSDrose_11590 Drose_19870
DAURDaura_12430 Daura_26040
DMATDmats_12930 Dmats_22630
NHYJQS43_13785
CCAZCOUCH_17995 COUCH_21445
CAICaci_6039
SNASnas_3593 Snas_3594
GLYK3N28_15840
AEYCDG81_07470
EKEEK0264_00090 EK0264_05935
JTLM6D93_05465
ABAIIMCC26256_112017
RXYRxyl_0636
RRDRradSPS_0814
RUBGBA63_05915
BSOLFSW04_05125
BALADSM104299_01712
PARNNBH00_22645
TALUJDY09_07085
AFOAfer_0311 Afer_0817
AYMYM304_07520
ATQGH723_01875
AQZKSP35_12275 KSP35_19165
IAMHC251_02080
IMAPO878_02085
DHILH044_10230
SYNslr1030(chlI) slr1055(chlH) slr1777(chlD)
SYZMYO_12110(chlD) MYO_14700(chlH) MYO_15980(chlI)
SYYSYNGTS_0211(chlD) SYNGTS_0464(chlH) SYNGTS_0591(chlI)
SYTSYNGTI_0211(chlD) SYNGTI_0464(chlH) SYNGTI_0591(chlI)
SYSSYNPCCN_0211(chlD) SYNPCCN_0464(chlH) SYNPCCN_0591(chlI)
SYQSYNPCCP_0211(chlD) SYNPCCP_0464(chlH) SYNPCCP_0591(chlI)
SYJD082_09190(chlI) D082_23950(chlD) D082_31650(chlH)
SYOC7I86_01085(bchD) C7I86_02410 C7I86_03060(bchI)
SYCsyc0940_c(chlI) syc1825_c(chlD) syc1955_c(chlH)
SYUM744_00020 M744_04945 M744_05685
SYFSynpcc7942_0583 Synpcc7942_2137 Synpcc7942_2274
SYDSyncc9605_0209 Syncc9605_1828 Syncc9605_1952
SYESyncc9902_0236 Syncc9902_0713 Syncc9902_0827
SYGsync_0248(chlD) sync_0962(chlI) sync_1220(chlH)
SYRSynRCC307_0221(chlD) SynRCC307_0729(chlI) SynRCC307_0970(chlH)
SYXSynWH7803_0258(chlD) SynWH7803_1438(chlH) SynWH7803_1600(chlI)
CYACYA_0365(chlD) CYA_1319(chlH) CYA_1936(chlI)
CYBCYB_0107(chlI) CYB_0714(chlD) CYB_0908(chlH)
SYNESyn6312_0775 Syn6312_1462 Syn6312_2960
SYNPSyn7502_00688 Syn7502_01826 Syn7502_02314
SYNKKR100_02360 KR100_05785 KR100_06470
SYNRKR49_04280 KR49_04940 KR49_10015
SYNDKR52_01445 KR52_06515 KR52_07205
SYHSyncc8109_0202(chlD) Syncc8109_0855(chlH) Syncc8109_2047(chlI)
SYNWSynWH8103_00234(chlD) SynWH8103_00818(chlI) SynWH8103_00932(chlH)
SYNCCB0101_01410 CB0101_09520(bchD) CB0101_13080(bchI)
SYNYBM449_02565 BM449_03270 BM449_05325
DSLDacsa_2885 Dacsa_3393 Dacsa_3450
SYWSYNW0213(chlD) SYNW0716(chlI) SYNW0820(chlH)
CGCCyagr_0790 Cyagr_2125 Cyagr_3282
CYICBM981_1092(bchH) CBM981_1250(chlI) CBM981_2033(chlD)
PMAPro_0319(chlD) Pro_0903(chlH) Pro_1146(chlI)
PMMPMM0288(chlD) PMM0831(chlH) PMM1055(chlI)
PMTPMT_0815 PMT_1135 PMT_1887
PMNPMN2A_0380 PMN2A_0698 PMN2A_1654
PMIPMT9312_0290 PMT9312_0969 PMT9312_1066
PMBA9601_03111(chlD) A9601_10391(chlH) A9601_11601(chlI)
PMCP9515_03211(chlD) P9515_09061(chlH) P9515_11461(chlI)
PMFP9303_08951(chlI) P9303_13931(chlH) P9303_25201(chlD)
PMGP9301_03121(chlD) P9301_10391(chlH) P9301_11611(chlI)
PMHP9215_03131(chlD) P9215_10711(chlH) P9215_11901(chlI)
PMJP9211_03141(chlD) P9211_09361(chlH) P9211_11361(chlI)
PMENATL1_03681(chlD) NATL1_10621(chlH) NATL1_15321(chlI)
PRCEW14_0332 EW14_1072 EW14_1194
PRMEW15_0381 EW15_1078 EW15_1594
WNAKA717_04800(bchI) KA717_11450 KA717_21120(bchD)
CMPCha6605_0700 Cha6605_3819 Cha6605_5130
CYNCyan7425_0799 Cyan7425_0970 Cyan7425_2632 Cyan7425_4981
CEPCri9333_2382 Cri9333_2403 Cri9333_2810 Cri9333_3443
TVNNIES2134_101030(chlH) NIES2134_111340(chlD) NIES2134_114250(chlI)
SLWBRW62_02790 BRW62_09465
AMRAM1_0533(chlD) AM1_4852(chlH) AM1_4907(chlI) AM1_5564(chlH)
ACAMHRE53_01705 HRE53_21270(bchI)
TELtll1413(chlD) tll1511(chlI) tlr0271(chlH)
THNNK55_00690(chlH) NK55_04185(bchD-1)
THECFFX45_07960(bchI) FFX45_08910(bchD) FFX45_12680
TSZOOK60_00160 OOK60_05905(bchI) OOK60_13220(bchD) OOK60_14210
LENLEP3755_05180 LEP3755_12360 LEP3755_60750 LEP3755_60900
LETO77CONTIG1_02550(cobN_4) O77CONTIG1_02693(bchI_1) O77CONTIG1_03464(bchI_2)
LBOLBWT_17830 LBWT_28900 LBWT_41580 LBWT_42720
KOVK9N68_02550 K9N68_03505 K9N68_27675(bchI)
LSCKIK02_06155(bchD) KIK02_06960 KIK02_09920 KIK02_12395(bchD) KIK02_24325(bchI)
LSKJ5X98_02305 J5X98_07895(bchI) J5X98_14045(bchH) J5X98_20025(bchD)
HHGXM38_001840(chlH_1) XM38_002520(chlI) XM38_009900(chlD) XM38_022390(chlH_2)
PSEUPse7367_0313 Pse7367_2709 Pse7367_2733
PSERABRG53_1470(chlH) ABRG53_1527(chlD) ABRG53_1899 ABRG53_1902(chlI) ABRG53_2475(chlI)
PGXOA858_05025(bchD) OA858_06040(bchI) OA858_21325
THEUHPC62_02925 HPC62_04275(bchI) HPC62_05945(bchD)
TOGHNI00_05740 HNI00_08555(bchI) HNI00_10175(bchD)
TSINOXH18_00175(bchD) OXH18_04760(bchH) OXH18_11790 OXH18_11845(bchI)
GLPGlo7428_0321 Glo7428_1204 Glo7428_1496 Glo7428_1637
CHONNIES4102_10080(chlH2) NIES4102_11330 NIES4102_37810(chlI) NIES4102_38550
GDUP0S91_14190(bchI) P0S91_14945(bchD) P0S91_17450(bchH) P0S91_18280
GENGM3709_2200 GM3709_2263 GM3709_2937 GM3709_785
GEEGM3708_1031 GM3708_1039 GM3708_1569 GM3708_242
CANCyan10605_0073 Cyan10605_0460 Cyan10605_0719 Cyan10605_3028
CSNCyast_0901 Cyast_0911 Cyast_1283
CYLAA637_00395(chlH) AA637_07980(chlI) AA637_12890(chlD)
SYPSYNPCC7002_A0596(chlD) SYNPCC7002_A1000(chlH) SYNPCC7002_A1018(chlH) SYNPCC7002_A2256(chlI)
SYVAWQ23_03145 AWQ23_05155 AWQ23_05235 AWQ23_11250
SYLAWQ21_03115 AWQ21_04525 AWQ21_04635 AWQ21_13245
LEPLepto7376_0046 Lepto7376_2838 Lepto7376_3371 Lepto7376_4056
MARMAE_12190(chlH) MAE_45780(chlD) MAE_48880(chlI) MAE_61570(chlH)
MPKVL20_3337 VL20_3547 VL20_6040
MIQB5D77_06875 B5D77_11690 B5D77_19945 B5D77_20075
MVZmyaer102_19550(chlD) myaer102_22220(chlI) myaer102_33730(chlH_1) myaer102_46210(chlH_2)
HAOPCC7418_0120 PCC7418_0126 PCC7418_0327 PCC7418_2032 PCC7418_2165
ENNFRE64_04975 FRE64_06795 FRE64_09740(bchI)
CYUUCYN_00100 UCYN_03700 UCYN_10940
CYTcce_0199(chlI) cce_0611(chlH2) cce_1074(chlD) cce_4358(chlH1)
CWACwatDRAFT_1440 CwatDRAFT_1994 CwatDRAFT_4373 CwatDRAFT_6292
CYPPCC8801_0454 PCC8801_3505 PCC8801_4082 PCC8801_4320
CYHCyan8802_0467 Cyan8802_2611 Cyan8802_4121 Cyan8802_4382
CYCPCC7424_0648 PCC7424_1436 PCC7424_4044 PCC7424_4108
CYJCyan7822_0493 Cyan7822_0494 Cyan7822_0578 Cyan7822_1201 Cyan7822_1428 Cyan7822_2857
TERTery_0866 Tery_2160 Tery_3224 Tery_3622 Tery_4967
ARPNIES39_A01170(chlI) NIES39_D02700(chlH) NIES39_J04110(chlD)
PAGHNIES204_03410(chlI) NIES204_04540 NIES204_19260(chlH) NIES204_21770(chlD_1) NIES204_21780(chlD_2)
PPSUNO713_00561(bchH) NO713_00853(chlI) NO713_02656(chlD) NO713_04520(CHLH)
PRUNPCC7821_02316(CHLH) PCC7821_02646(chlD) PCC7821_03831(bchH) PCC7821_03978(chlI)
OXYHCG48_10470(bchH) HCG48_10550 HCG48_11440(bchI) HCG48_16330(bchD)
MVAGD0A34_11980 D0A34_12900 D0A34_17625(bchD) D0A34_25585(bchI)
LFSHFV01_07965(bchD) HFV01_20260 HFV01_28020(bchI)
OACOscil6304_1371 Oscil6304_2030 Oscil6304_2330 Oscil6304_3671
ONIOsc7112_2835 Osc7112_4156 Osc7112_4676 Osc7112_5816
MPROBJP34_05150 BJP34_09990 BJP34_10830 BJP34_24310
PHORJWS08_02730 JWS08_18110(bchD) JWS08_18370(bchI)
PYHNEA10_00390(bchI) NEA10_09140 NEA10_16610(bchD)
MICMic7113_0284 Mic7113_1943 Mic7113_2542 Mic7113_3542
GEIGEI7407_1129 GEI7407_1654 GEI7407_2389 GEI7407_2916
GVIgll2622(chlH) glr0870(chlD) glr1714(chlI) glr3328(chlH)
GLJGKIL_0959(cobN) GKIL_1677(chlD) GKIL_2248(chlH) GKIL_3305(chlI)
GMLISF26_00655 ISF26_07890(bchI) ISF26_10525 ISF26_12650 ISF26_17080
ANAall0152(chlI) all0278(chlD) all4365(chlH) alr4733(chlH)
NPUNpun_F1336 Npun_F2675 Npun_F2940 Npun_F6313
NOSNos7107_0382 Nos7107_0687 Nos7107_3837 Nos7107_5040
NOPNos7524_1073 Nos7524_1986 Nos7524_4455 Nos7524_5359
NONNOS3756_06210 NOS3756_20240 NOS3756_23380 NOS3756_37760
NFLCOO91_03514 COO91_04100 COO91_06769 COO91_07328
NOECLI64_00160 CLI64_01160(bchI) CLI64_08950(bchH) CLI64_21320(bchD)
NSHGXM_01280 GXM_01723 GXM_02062 GXM_04159
NEDHUN01_06230(bchH) HUN01_06775(bchI) HUN01_15675(bchD) HUN01_18775
AVAAva_1519 Ava_1940 Ava_3084 Ava_3311
NAZAazo_0542 Aazo_3280 Aazo_3620 Aazo_4577
ANBANA_C10673 ANA_C12027(bchI) ANA_C12150(bchH) ANA_C12794
ACYAnacy_0682 Anacy_2350 Anacy_3735 Anacy_4661
AWAAA650_00750 AA650_12200 AA650_24425 AA650_25315
ANNEH233_05420(bchI) EH233_09510(bchH) EH233_12600(bchD) EH233_28030
CSGCylst_0280 Cylst_0813 Cylst_2216 Cylst_4041
RSINB6N60_04303 B6N60_04318 B6N60_04379 B6N60_05079
HBQQI031_04790(bchD) QI031_09285 QI031_10535(bchI) QI031_11455(bchH)
CALOCal7507_0637 Cal7507_0860 Cal7507_4723 Cal7507_5921
CALTCal6303_1751 Cal6303_1891 Cal6303_3918 Cal6303_5575
CALHIJ00_04170 IJ00_16750 IJ00_20350 IJ00_26090
CALNNIES2098_21760(chlH) NIES2098_41410 NIES2098_49280 NIES2098_52790
CALSNIES3974_08040 NIES3974_18540(chlD) NIES3974_37270 NIES3974_43500
RIVRiv7116_3177 Riv7116_4161 Riv7116_4228 Riv7116_5720
FISFIS3754_08690 FIS3754_08970 FIS3754_18580 FIS3754_28400
NSPBMF81_00090(chlH) BMF81_00756(bchI) BMF81_02773(chlD)
NSPHBDGGKGIB_01337(bchI_1) BDGGKGIB_01518(cobN_1) BDGGKGIB_03652(bchI_2) BDGGKGIB_04363(cobN_3)
DOUBMF77_00615(bchI_1) BMF77_01205(cobN_2) BMF77_03284(cobN_3) BMF77_03540(bchI_2)
DFSHGD76_11985 HGD76_12985(bchI) HGD76_20880(bchH) HGD76_22750(bchD)
DHTNG743_02990(bchD) NG743_10500 NG743_11355(bchH) NG743_14700(bchI)
CCURIAR63_02670 IAR63_06335(bchI) IAR63_08720(bchD) IAR63_10305(bchH)
CRKL3I90_01210(bchH) L3I90_04165(bchD) L3I90_04895 L3I90_15365(bchI)
AFLOHEQ12_00945 HEQ12_04165(bchH) HEQ12_10685(bchD) HEQ12_17550(bchI)
TOQHCG51_21215 HCG51_25980(bchI) HCG51_26950(bchH) HCG51_33035(bchD)
NCNBZZ01_05815 BZZ01_19270 BZZ01_22665 BZZ01_31335
CTHEChro_0984 Chro_1580 Chro_1640 Chro_3199
PLPPle7327_0281 Ple7327_1178 Ple7327_3379 Ple7327_3418
SCSSta7437_1209 Sta7437_2895 Sta7437_3486 Sta7437_4411
STANSTA3757_08260 STA3757_18090 STA3757_33520(chlI) STA3757_42640
GCYLQF76_05740 LQF76_10945(bchD) LQF76_11680(bchI)
CERRGRSB_0198 RGRSB_0428 RGRSB_0687
CEECP3F56_01060(bchI) P3F56_02220 P3F56_03545(bchD)
RRSRoseRS_1902 RoseRS_1904 RoseRS_2525 RoseRS_2823
RCARcas_1420 Rcas_1542 Rcas_1544 Rcas_2540 Rcas_2767
CAUCaur_0117 Caur_0419 Caur_0420 Caur_2591 Caur_3151 Caur_3371
CHLChy400_0124 Chy400_0448 Chy400_0449 Chy400_2800 Chy400_3403 Chy400_3634
CAGCagg_0239 Cagg_0575 Cagg_1192 Cagg_1286 Cagg_3122 Cagg_3123
HAUHaur_3097
LEKhrd7_16750
KBSEPA93_19575
KBBccbrp13_18640
TBHTbon_11235
TFLAO0235_00490 O0235_01275 O0235_01635
THUGKNN16_05235 KNN16_14435
TTRTter_1872
PMETG4Y79_23745
TROtrd_A0505
STISthe_3485
DRADR_2594
DGEDgeo_0412 Dgeo_2350
DDRDeide_04080 Deide_2p01680(chlD)
DMRDeima_0210 Deima_3057
DPTDeipr_0162
DGODGo_CA0331(chlI) DGo_CA0587 DGo_PC0167
DPDDeipe_1138 Deipe_2315
DSWQR90_14960
DCHSY84_05470
DABAUC44_12805
DPUSU48_02615
DEZDKM44_14155
DWUDVJ83_10790
DFCDFI_02260 DFI_16465
DEINDAAJ005_04570
DGADEGR_24880
DPHEHF33_09925
DRDLMT64_10520
DRBN0D28_02245
DAHDAETH_00510 DAETH_29820
DAQUM8445_08110 M8445_15595
DTAELAJ19_10280 LAJ19_18965
TRATrad_2146
TTHTT_C0268(chlI)
TTJTTHA0634(TTHA0634)
TTSThthe16_0638
TTLTtJL18_1435
TSCTSC_c09970
THCTCCBUS3UF1_13720
TOSTheos_1107
TAQTO73_0793
TPARAV541_07460
TBCA0O31_00154
TANTKNN15_10010
MRBMrub_2429
MREK649_10390
MTAIMtai_v1c20450
MSVMesil_1093
OPROcepr_0185
MHDMarky_1933
VABWPS_25680 WPS_25710(chlH)
RBARB309(chlI)
PSLPsta_3300
PIRVN12_11305
RULUC8_53350
RMLFF011L_50780
MFFMFFC18_22690
ROLCA51_01210
AHELQ31a_58650(bchI)
LCREPla8534_54320
AAGGETAA8_09910
BVOPan97_14910(bchI)
BREMPSR63_03345
RLCK227x_10850
TTFTHTE_2670
LPAVPLANPX_5544
AMUCPan181_19300
PNDPla175_07800
AMOBHG15A2_40310
PLMPlim_1164
PEHSpb1_18300
PBSPlabr_1905
PLSVT03_24445
PLHVT85_21580
FMRFuma_04624
GMRGmarT_14990
GIMF1728_07450
GPNPan110_14390
MRIMal4_06060
SDYNMal52_61440
GESVT84_21180(bchI)
GOGC1280_22820
GMSSOIL9_31170
TIMGMBLW1_50640
LRSPX52LOC_02893 PX52LOC_05259(bchI)
FTJFTUN_0882
ULIETAA1_24640
TSPHKIH39_05750
IPAIsop_3536
SACISinac_1591 Sinac_3056
PBORBSF38_04749
AGVOJF2_58320
PHMPSMK_29650
HBSIPV69_07135
TDETDE_0750 TDE_0751
TPKJO40_06645 JO40_06650
STASTHERM_c13550
STQSpith_1491
ABAAcid345_3256
ACAACP_1714
ACMAciX9_1276 AciX9_4017
GMAAciX8_1179 AciX8_3087
GRWFTO74_10385
GRBGOB94_00310 GOB94_05915
TSAAciPR4_0789
TRSTerro_2697
TALBFTW19_12070
ABASACPOL_1255 ACPOL_5156
EDAGWR55_02620
EDGH7846_14010
ADINH7849_16325
ORPMOP44_25535
SUSAcid_2208
PFERIRI77_00980
CTMCabther_A0397 Cabther_A0582 Cabther_A0765 Cabther_B0076
CVLJ8C06_07550(bchI) J8C06_07955 J8C06_09315(bchD) J8C06_12170
CHLOJ8C02_01895(bchD) J8C02_02830 J8C02_03690(bchI) J8C02_13055
ABACLuPra_04727(bchI)
FVAFV113G1_31810 FV113G1_31820
FNFBSQ88_02400 BSQ88_02405
GAUGAU_0593(chlI)
GPHGEMMAAP_03705 GEMMAAP_06405(bchH) GEMMAAP_06535 GEMMAAP_06540
GGRHKW67_08745 HKW67_08750(bchI) HKW67_08885 HKW67_12035
GBAJ421_2518
PCAGNCTC12856_00132(bchD)
MICAP0L94_00750
CPICpin_4481 Cpin_4671
CBAECOR50_18520
CHITFW415_15040
CHIHGWR21_01475 GWR21_02550
COYHF329_13685
CFILMYF79_16240 MYF79_17420
CHFKTO58_12325
CHORMKQ68_11945
CSACSIO70_22170 SIO70_22175 SIO70_22545
NKONiako_2922
NSONIASO_06360
NIAA8C56_15145
NYNU0035_06700
FLASY85_24285
FGGFSB75_04505
ARKD6B99_03750
AGIFSB73_13270
ATEEK9M52_13005
ARACE0W69_001565
FLNFLA_1264
PSEGD3H65_08240
PGINFRZ67_22045
PGOFSB84_20440
LACSH4075_04885
FEIK9M53_04545
FLPLK994_00100
FLCKJS93_05685
FLVKJS94_04455
SEDTTEGAF0_06920
HHYHalhy_1028
AUPAsAng_0031910
PHEPhep_0370
PEPAQ505_24480
PCMAY601_3813
PSTYBFS30_11605
PGSCPT03_20325
PEJFYC62_15975
PEKFFJ24_018680
PROEH9L23_19475
PEXIZT61_11290
PMUOLOK61_15485
PRKH9N25_17650
PGJQG516_16630
SHGSph21_1185
SHTKO02_13665
SPDRG6053_19280
STHANCTC11429_03624
SMUII6J00_01015
SSIYJVX97_21070
SFAEMUK51_07620
SBAMSCB77_18125
SCNSolca_3336
MUPA0256_01790
MUCMuYL_0915
MUHHYN43_027465
MGINFRZ54_24050
MGKFSB76_08895
MRUBDEO27_022240
MGOSDIU38_030110
MMABHQ865_03190
MGIKGO620_008850
MDJLLH06_04555
MROBHH214_07050
MJJPQO05_22400
MSABSNE25_06300
AGDFRZ59_02190
OLIFKG96_02860
SBXCA265_18215
CMRCycma_1648
CAMUCA2015_1553
BBDBelba_1483
EVIEchvi_1605
ESTDN752_13945
ECHIFKX85_07655
EMAIKZP23_07905
ALMAO498_03040
ALGOGYM62_16935
MDAIPZ59_04000
CHUCHU_3739(yifB)
SLISlin_0326
SRDSD10_05180
SMONAWR27_11500
SPIRCWM47_12520
SPIKEXU85_28230
SPIBG8759_28705
STAEHNV11_04650
SRHOHH216_15415 HH216_23040
SOQLQ777_07205 LQ777_26525
SFOLH3H32_24545
PSEZHME7025_00149(chlI)
AANHG9X63_00215
ALENG9X62_00255
CHRWKA713_13085
RHOZGXP67_11425
DFEDfer_0006 Dfer_5368
DSNHWI92_00035
DYCNFI80_00030
DFQNFI81_00030 NFI81_08280
DCNMUK70_00030 MUK70_09940
RSIRunsl_0780
RUNDR864_12935
RUPDTQ70_28310
EOLEmtol_2859
EMZMB380_07085
FAEFAES_0858
FIBA6C57_02790
ALSDJ013_13010
MAQALAG90_16520
FLIFleli_3554
HSWHsw_2544
HYMN008_19325
HYDPK28_08950
HYEAM218_07395
HYGAUC43_13695
HYPA0257_02470
HYZAXW84_08505
HNVDDQ68_05790 DDQ68_09685
HYHD3Y59_05625
HYJFHG12_20065
HQIH9L05_19040
HRSHER32_19215
HBNGUY19_04610
HTSHMJ29_16255
HMTMTP16_15590
HTBMTX78_10000
HYKO9Z63_06005
HSKH4317_10515
HCWO3303_04195
HSBMWH26_07155
HAEIMUN82_09305
HVLMUN86_09885
HCFMUN80_16430
PKOPKOR_10170
PACTCA264_00310
RUFTH63_12645
RTIDC20_03210
RUDTH61_02270
NIBGU926_07545
ADDHUW48_07740
ASWUHUW51_20070
MTTFtrac_3306
MHAAQ3Y49_09540
FPFDCC35_05075
FLMMY04_4707
FLLEI427_24990 EI427_25115
FYAKMW28_25780
FKAKM029_20950 KM029_24445
CLITOQ292_12505 OQ292_37920
IRORT717_22095
FBTD770_18715
CHKD4L85_12460
FUVJR347_17500
FMMLVD15_03250
FUALVD17_09220 LVD17_14200
FLWLVD16_26800
REKN6H18_00155
RCGN7E81_13460
PRHOPZB74_08570
TPELP0M28_09710
RSRT7867_07840
PPSVPEPS_09580
ATKAUTU_00690
GFOGFO_1975
GRLLPB144_02245
GFLGRFL_0063
GRSC7S20_17295
FPSZAMR72_03285
FJOFjoh_4336
FJGBB050_03151
FCOFCOL_02395
FCMBIW12_13815
FFAFFWV33_13145
FATDVK85_08985
FKIFK004_15135
FPALHYN49_13195
FMGHYN48_07280
FALBHYN59_13010
FCRHYN56_21365
FNKE1750_03030
FFLHYN86_17795
FENJ0383_19955
FCVAWN65_05250
FOEJJC03_15990
FSDLXD69_17060
FPBNLJ00_21335
FBIL0669_19535
FCSTRV642_3807
FAOSHINM13_00770
FANGENT5_00740
FPLUNLG42_19260
FHUM0M44_20395
FPECQ1W71_07195
RBIRB2501_15109
ZPRZPR_2266
CATCA2559_08801
FBCFB2170_11151
MARMYQ22_17015
MARTBTR34_17075
MARBCJ263_19190
MAREEJ994_04935
MLIONYZ99_10505
CAOCelal_4143
CLYCelly_2532
CLHIX49_12715
CBALM667_17070
CBATM666_17090
COMNPBN93_12680
KDIKrodi_2581
DOKMED134_05009(chlI1)
DDOI597_2021
DODDCS32_14395
LANLacal_1962
LVNBWR22_05520
LACICW733_01995
LNUN7U66_06355
ZGAZOBELLIA_4128
MRSMurru_3123
MLTVC82_2757
MUTGVT53_07440
MAQILDL77_18160
SPONHME9304_03085(chlI)
ASLAeqsu_3043
AEVEI546_00830
AICJK629_13995
PTQP700755_002505
NDODDD_0258
NOMAAT17_11310
NSDBST91_07480
NOBCW736_13715
NOJEJ995_07245
NULR1T42_06600
POMMED152_12989(chlI)
POBLPB03_06025
PRNBW723_00035
POLABXQ17_06060
POACW731_07135
PHALH9I45_07050
PLITK8354_01830
PPECH9W90_07880
PBATJL193_13675
PCEAJ3359_06025
PUNNQP51_07390
WINWPG_2548
WIJBWZ20_13890
SZEAW14_07270
AHZAPS56_07835
SYISB49_04410
TDIAUW17_05060
TJETJEJU_2233 TJEJU_2896
TPACPG913_05110
TFIPJJ26_05390
LULLPB138_03440
WFUAXE80_07020
FORFORMB_05380
FOHFORMA_01900
FOPFNB79_10460 FNB79_10750
SALTAO058_10840
SMISLDL76_15905
AALGAREALGSMS7_04290
OLLCW732_16635
OAQDZC78_05330
FEKC1H87_19380 C1H87_22380
TAJC1A40_11720
AUEC5O00_00030
KOSKORDIASMS9_04038
KANIMCC3317_11670
MARFCJ739_418
AQBD1818_06900 D1818_17275
AQAD1815_00425
AQDD1816_07840 D1816_22845
AQENBT05_15340
EMARD1013_12005
MUREQY75_06505
PSYNE9099_12445
AFLAFHG64_03835
ANPFK178_01955
OCIFEZ18_02920
MGELG5B37_00825
MESQC7H62_0133
GAAHX109_12315
CAGGHYG79_17330
MARXINR76_13210
LPALLDL79_00340
ASAGFGM00_06885
FLGLV716_16825
FLBLV704_18575
SABUMBM09_13385
BIAGMA17_07090
FBEFF125_08775
FBMMQE35_08445
SAHNJRG66_02355
ALUTO5O44_05540
LUYQZH61_08340
AESTRBH94_10575
MANGRBH95_06015
FBAFIC_01721
FBQD1817_06920
CGNOK18_15890
CIHATE47_00045
CHHA0O34_01385
CIOCEQ15_03520
CHRYCEY12_17720
CPIPCJF12_00935
CARHEGY05_06300
CSHAEG350_16830
CNKEG343_17485
CILEG358_14075
CCAUEG346_21180
CBENEG339_08930
CGLENCTC11432_00142
CLACEG342_15235
CSALNBC122_01690
CBPEB354_05995
CNPM0D58_14135
CCAOH5J24_19070
CFAELL667_03440
CRHIKB553_19295
CCABPFY12_00055
CTURLNP04_00060
CHRJCHRYMOREF3P_4754
CORAN0B40_12465
CGAMPFY09_16235
CHRAF7R58_07330
CHRCQGN23_14215
CFLUODZ84_21895
CJGNCTC13459_01239
CCASEIB73_03315
CANTNCTC13489_01254(bchI)
KDAEIB71_07735
KFAQ73A0000_08235
KAQL0B70_02225
EVAEIB75_04100
EZEKI430_07595
CBAUH1R16_02710
CIVIMZ16_00855
FTEFluta_2618
OHOOweho_0971
CHYDH4K34_15210
BBAUAEM51_06270
CTECT0420 CT0421 CT1295(bchH-3) CT1296(bchD) CT1297(bchI) CT1955 CT1957(bchH-1)
CPCCpar_0260 Cpar_0262 Cpar_0725 Cpar_0726 Cpar_0728
CLZBIU88_04410 BIU88_04415 BIU88_04420 BIU88_09335 BIU88_10585 BIU88_10595
CCHCag_0227 Cag_0983 Cag_1620 Cag_1621
CPHCpha266_1629 Cpha266_1630 Cpha266_1631 Cpha266_2311 Cpha266_2313
CPBCphamn1_1046 Cphamn1_1047 Cphamn1_1048 Cphamn1_2205 Cphamn1_2207
CLIClim_1020 Clim_1021 Clim_1492 Clim_1493 Clim_2154 Clim_2156
PVICvib_0318 Cvib_0320 Cvib_1057 Cvib_1058 Cvib_1059
PLTPlut_0253 Plut_0255 Plut_0785 Plut_0786 Plut_0787
PPHPpha_1794 Ppha_1795 Ppha_1796 Ppha_2581 Ppha_2583
PAAPaes_1276 Paes_1277 Paes_1436 Paes_1437 Paes_1438 Paes_1969 Paes_1974
PROCPtc2401_00749(bchI) Ptc2401_00750(bchD) Ptc2401_00751(cobN_1) Ptc2401_02045(cobN_2) Ptc2401_02046(cobN_3)
PRSB9H02_04495 B9H02_09895
PROSCHL67_04235(bchI) CHL67_04240(bchD) CHL67_04245(bchH) CHL67_05040 CHL67_05045 CHL67_10445(bchH) CHL67_10455
PROWOO006_07195 OO006_07200 OO006_08325(bchH) OO006_08330(bchD) OO006_08335(bchI)
PROIOO005_01880 OO005_01885(bchH) OO005_06645 OO005_06650 OO005_07600(bchH) OO005_07605(bchD) OO005_07610(bchI)
CTSCtha_1285 Ctha_1287 Ctha_1698 Ctha_2073 Ctha_2074 Ctha_2442 Ctha_2443 Ctha_2504
RMRRmar_2682
RMGRhom172_2697
RBARAWN76_011085
SRUSRU_2320
SRMSRM_02545(chlI)
IALIALB_1711
CPRVCYPRO_1568
TYETHEYE_A1074 THEYE_A1075
DTPJZK55_08730 JZK55_08740
MJAMJ_0911
MFEMefer_1197
MVUMetvu_0111
MFSMFS40622_1249
MIFMetin_0133
MJHJH146_0998
MESGMLAUSG7_0545
MESAMLASG1_0250
MIGMetig_0599
MMDGYY_04145
MMAKMMKA1_05200(chlI)
MMAOMMOS7_05150(chlI)
MAEMaeo_0108
MVNMevan_0125
MVOMvol_0688
MOKMetok_1168
METFCFE53_05715
MTHMTH_451 MTH_555 MTH_556
MMGMTBMA_c09440
MWOMWSIV6_0834 MWSIV6_0920
MTEEMTTB_06370 MTTB_09890
METCMTCT_0390 MTCT_0483
METEtca_00416(bchI_1) tca_00527(bchI_2)
METZMETMT2_0471 METMT2_0832
METKFVF72_08745
MTHMFZP57_03995 FZP57_04415
METJFZP68_04880
MAROMarbSA_01300 MarbSA_01310
MELMetbo_2273
MEWMSWAN_0373
MCUBMCBB_0388
METTCIT01_07965 CIT01_10460
MEMEHYG87_00340 HYG87_01120
MFEGGCM10025860_13220 GCM10025860_13230
MFVMfer_0160 Mfer_0290
AFUAF_1445
AFGAFULGI_00015590
APOArcpr_0291 Arcpr_1070
AVEArcve_1155 Arcve_1795
ASTAsulf_00496
FPLFerp_2363
GAHGAH_00932
PYNPNA2_0539
PYAPYCH_00470
TONTON_1876
TBATERMP_02203
THEGQS_05880
THSTES1_0117
TPIEA7C91_05270
THEMFPV09_07310
THEIK1720_07260
PPACPAP_03950
MBAMbar_A1776
MBYMSBRM_0660
MBWMSBRW_2961
MBARMSBR2_1714
MBAKMSBR3_1706
MACMA_0877
MMAMM_2003(chlD)
MMAZMmTuc01_2083
MMJMSMAS_2677
MMACMSMAC_1740
MVCMSVAZ_0463
MEKMSKOL_0449
MLSMSLAZ_2588
MEFMSWH1_2542
MEQMSWHS_2498
MSJMSSAC_0809
MSZMSSIH_0751
MSWMSSIT_0780
MTHRMSTHT_1248
MTHEMSTHC_2045
MHORMSHOH_3344
MFZAOB57_010015
MBUMbur_1433(bchI)
MMETMCMEM_1917 MCMEM_1918
MELOJ7W08_08555 J7W08_08560
MZIHWN40_11665 HWN40_11670
MMAVRE476_12405
MSEBRE474_08450
MTPMthe_0449
MCJMCON_0672(chlD) MCON_2217(chlD)
MHIMhar_1433 Mhar_1615
MHUMhun_0275 Mhun_0276 Mhun_0291
MBGBN140_2367(chlD)
MEMAMMAB1_3147(chlD)
MCHKMchiMG62_21020
MPIMpet_0638 Mpet_2231 Mpet_2232
MAQERJ40_06750
MANQL1994_02785 L1994_02790 L1994_02835
MFOMetfor_0846 Metfor_0883
MEZMtc_1710
HALVNG_1565G(hmcA)
HSLOE_3229R(chlID)
HANRLJ422_06360
HHBHhub_2902(chlID)
HAGSJT689_07700
HABOJRZ79_06115
HNOLT974_11295
HALHHTSR_1847(chlI)
HHSRHSR6_1916(chlD)
HDOMUK72_18210
HALXM0R89_15125
SAIMK0C01_09825
HARAAArcS_1198
HMArrnAC3018(hmcA)
HHIHAH_0273(hmcA)
HHNHISP_01450
HABSG26_09280
HTABVU17_01350
HALJG9465_01455
HSINKDQ40_12285
NPHNP_1094A(chlID)
NMONmlp_1047(chlID)
NHOHWV23_08770
NSALHWV07_12680
HMUHmuk_1860
HALZE5139_12420
HALLLC1Hm_1186(chlD)
HAZPGBQ70_12430
HALIBV210_15215
HAADMW046_12800
HWAHQ_2295A(chlID)
HWCHqrw_2539(chlID)
HVOHVO_B0051(chlID)
HMEHFX_5055(hmcA)
HGIABY42_15715
HALEG3A49_06930
HLSKU306_03960
HLNSVXHx_3421(chld)
HBOHbor_03400
HRAEI982_05780
HLMDV707_02860
HLAHlac_3462
HAEhalTADL_0390
HALNB4589_015865 B4589_015870
HMPK6T50_12390 K6T50_18780
HREK6T36_17925
HACBHbl1158_00265
HDFAArcSl_3205(chlD)
HTUHtur_1006 Htur_3856 Htur_3857
HSALJMJ58_03895
HAKZJ0X25_12100
HXAHalxa_2778
NATNJ7G_3582
NPENatpe_2712
NVRFEJ81_12535
NPLFGF80_12175
NAYHYG81_15720
HALYHYG82_00995
HJTDVR14_03530
HLOJ0X27_02385
NGENatgr_0115
NOUNatoc_4267
HLRHALLA_10140
HLCCHINAEXTREME18555
NAJB1756_11030 B1756_11035 B1756_17770
NAGAArcMg_1759
NANAArc1_1894
NARAQQ977_01765
NBGDV706_12170
NASGCU68_10975
HDABB347_03385
MELUMTLP_12380 MTLP_12480 MTLP_12490
TACTa0576
TVOTVG0623447(TVG0623447)
PTOPTO0177 PTO0178
FACFACI_IFERC01G1607
FAIFAD_0586
TARTALC_01152 TALC_01153 TALC_01200 TALC_01201
MAXMMALV_11200 MMALV_11210 MMALV_11930 MMALV_11940 MMALV_12470 MMALV_12480
MERMMINT_06720 MMINT_06730 MMINT_10390 MMINT_10400
MEARMpt1_c08210 Mpt1_c08220
MEUZKRP56_03945 KRP56_03950 KRP56_05575 KRP56_05580 KRP56_06200 KRP56_06205 KRP56_06450 KRP56_06455
MARCAR505_0404 AR505_0405 AR505_0769 AR505_0770 AR505_0771
PDLPyrde_1416
MSEMsed_2088
MEMJMJ1HA_2359
MCNMcup_0201
MHKDFR87_08045
MPRUDFR88_07715
MTENGWK48_04115
MJNMjAS7_0391
ABRIDFR85_08545
PISPisl_0229
TNETneu_0375
VDIVdis_1904
VSOVsou_06870
NGANgar_c21850
NVNNVIE_008220
NEVNTE_02229
TAANMY3_03143
NFNNFRAN_0555
NCVNCAV_0314
CSYCENSYa_1586
TAHSU86_004325
NIUDSQ19_01795
NCKQVH35_05545
BARCAOA65_1956 AOA65_1957
LOBNEF87_001359 NEF87_003167 NEF87_003168 NEF87_003877
PSYTDSAG12_03498
 » show all
Reference
1  [PMID:11607197]
  Authors
Walker CJ, Weinstein JD.
  Title
In vitro assay of the chlorophyll biosynthetic enzyme Mg-chelatase: resolution of the activity into soluble and membrane-bound fractions.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 88:5789-93 (1991)
DOI:10.1073/pnas.88.13.5789
Reference
2  [PMID:9359397]
  Authors
Walker CJ, Willows RD.
  Title
Mechanism and regulation of Mg-chelatase.
  Journal
Biochem J 327 ( Pt 2):321-33 (1997)
DOI:10.1042/bj3270321
Reference
3  [PMID:11469861]
  Authors
Fodje MN, Hansson A, Hansson M, Olsen JG, Gough S, Willows RD, Al-Karadaghi S.
  Title
Interplay between an AAA module and an integrin I domain may regulate the function of magnesium chelatase.
  Journal
J Mol Biol 311:111-22 (2001)
DOI:10.1006/jmbi.2001.4834
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 6.6.1.1
IUBMB Enzyme Nomenclature: 6.6.1.1
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 6.6.1.1
BRENDA, the Enzyme Database: 6.6.1.1
CAS: 9074-88-8

DBGET integrated database retrieval system