KEGG   ENZYME: 7.6.2.7
Entry
EC 7.6.2.7                  Enzyme                                 
Name
ABC-type taurine transporter;
tauABC (gene names);
taurine ABC transporter;
taurine-transporting ATPase
Class
Translocases;
Catalysing the translocation of other compounds;
Linked to the hydrolysis of a nucleoside triphosphate
Sysname
ATP phosphohydrolase (ABC-type, taurine-importing)
Reaction(IUBMB)
ATP + H2O + taurine-[taurine-binding protein][side 1] = ADP + phosphate + taurine[side 2] + [taurine-binding protein][side 1]
Substrate
ATP [CPD:C00002];
H2O [CPD:C00001];
taurine-[taurine-binding protein][side 1]
Product
ADP [CPD:C00008];
phosphate [CPD:C00009];
taurine[side 2];
[taurine-binding protein][side 1]
Comment
An ATP-binding cassette (ABC) type transporter, characterized by the presence of two similar ATP-binding domains/proteins and two integral membrane domains/proteins. Does not undergo phosphorylation during the transport process. A bacterial enzyme that interacts with an extracytoplasmic substrate binding protein and mediates the high affinity uptake of taurine. In Escherichia coli the enzyme imports a range of sulfonates (including taurine) that can be used as a source of sulfur.
History
EC 7.6.2.7 created 2000 as EC 3.6.3.36, transferred 2018 to EC 7.6.2.7
Pathway
ec00920  Sulfur metabolism
Orthology
K10831  taurine transport system ATP-binding protein
Genes
ECOb0366(tauB)
ECJJW0358(tauB)
ECDECDH10B_0322(tauB)
EBWBWG_0253(tauB)
ECEZ0465(tauB)
ECSECs_0420(tauB)
ECFECH74115_0441(tauB)
ETWECSP_0429(tauB)
ELXCDCO157_0408(tauB)
EOIECO111_0399(tauB)
EOJECO26_0399(tauB)
EOHECO103_0345(tauB)
ECOOECRM13514_0481(tauB)
ECOHECRM13516_0346(tauB)
ESLO3K_19660(tauB)
ESOO3O_05635(tauB)
ESMO3M_19645(tauB)
ECKEC55989_0373(tauB)
ECGE2348C_0306(tauB)
EOKG2583_0478(tauB)
ELRECO55CA74_02300(tauB)
ELHETEC_0420
EUNUMNK88_416
ECPECP_0429
ENAECNA114_0343(tauB)
ECOSEC958_0505(tauB)
ECVAPECO1_1638(tauB)
ECOAAPECO78_05335(tauB)
ECXEcHS_A0430(tauB)
ECMEcSMS35_0395(tauB)
ECYECSE_0388
ECRECIAI1_0365(tauB)
ECQECED1_0393(tauB)
EUMECUMN_0406(tauB)
ECTECIAI39_0315(tauB)
EOCCE10_0331(tauB)
EBRECB_00316(tauB)
EBLECD_00316(tauB)
EBEB21_00320(tauB)
EBDECBD_3295
ECIUTI89_C0385(tauB)
EIHECOK1_0348(tauB)
ECZECS88_0363(tauB)
ECCc0473(tauB)
ELOEC042_0400(tauB)
ELNNRG857_01720(tauB)
ESEECSF_0330
ECLEcolC_3262
EKOEKO11_3479
EKFKO11_21765(tauB)
EABECABU_c04470(tauB)
EDHEcDH1_3241
EDJECDH1ME8569_0353(tauB)
ELUUM146_15530(tauB)
ELWECW_m0440(tauB)
ELLWFL_02170(tauB)
ELCi14_0455(tauB)
ELDi02_0455(tauB)
ELPP12B_c0384(tauB)
ELFLF82_2226(tauB)
ECOLLY180_02215(ssuB)
ECOIECOPMV1_00357(cmpD)
ECOJP423_01885
EFEEFER_2653(tauB)
EALEAKF1_ch1070c(tauB)
EMAC1192_10830(tauB)
ESZFEM44_16390(tauB)
ERUYOSH18_07625(tauB)
SFLSF0252(tauB)
SFXS0273(tauB)
SFVSFV_0330(tauB)
SFESFxv_0266(tauB)
SFNSFy_0342
SFSSFyv_0346
SFTNCTC1_00265(tauB)
SSNSSON_0344(tauB)
SBOSBO_0260(tauB)
SBCSbBS512_E0279(tauB)
SDYSDY_0504(tauB)
SDZAsd1617_00655
SHQA0259_05475(tauB)
ENCECL_01124(tauB)
ENLA3UG_04735(tauB)
ECLGEC036_09290
ECLEECNIH2_05495(tauB)
ECLNECNIH4_17920(tauB)
ECLIECNIH5_04620(tauB)
ECLXLI66_04515(tauB)
ECLYLI62_05015(tauB)
ECLZLI64_04710(tauB)
ECLOENC_23960
EHMAB284_20390(tauB)
EXFBFV63_04585(tauB)
ECLAECNIH3_04625(tauB)
ECLCECR091_04605(tauB)
EAUDI57_14030(tauB)
EKBBFV64_04595(tauB)
ENOECENHK_04800(tauB)
EECEcWSU1_00883(tauB)
ELGBH714_00490(tauB)
ECANCWI88_17685(tauB)
ERNBFV67_04340(tauB)
ECLSLI67_005585(tauB)
ECHGFY206_05930(tauB)
ESHC1N69_04590
ENTEnt638_0839
EASEntas_0866
ENXNI40_004305(tauB)
LNICWR52_07610
EBGFAI37_01915(tauB)
ENDA4308_08575(tauB)
ENZG0034_04580(tauB)
ENSHWQ15_13105(tauB)
ENKLOC22_15390(tauB)
EHUD5067_0018145(tauB)
EMORL6Y89_04445(tauB)
ENBELK40_05195
EQUOM418_04435(tauB)
EPUQVH39_04510(tauB)
ESAESA_02941
CSKES15_3021(tauB)
CSZCSSP291_13995
CSJCSK29544_04217
CCONAFK62_04755(tauB)
CDMAFK67_04710(tauB)
CSIP262_04364
CMJAFK66_015040(tauB)
CUIAFK65_04665(tauB)
CMWAFK63_13935(tauB)
CTUCTU_09390(tauB)
KPNKPN_00312(tauB)
KPUKP1_1171(tauB)
KPMKPHS_10500
KPPA79E_3973
KPHKPNIH24_23545(tauB)
KPZKPNIH27_05115(tauB)
KPVKPNIH29_05470(tauB)
KPWKPNIH30_05430(tauB)
KPYKPNIH31_05645(tauB)
KPGKPNIH32_05535(tauB)
KPCKPNIH10_05265(tauB)
KPQKPR0928_05180(tauB)
KPTVK055_2244
KPOKPN2242_04005(tauB)
KPRKPR_4414(tauB)
KPJN559_4100
KPID364_01590
KPAKPNJ1_04389
KPSKPNJ2_04340
KPXPMK1_02639(tauB)
KPBFH42_22470(tauB)
KPNEKU54_021215(tauB)
KPNULI86_21055(tauB)
KPNKBN49_1285(tauB)
KVAKvar_4070
KPEKPK_4376(tauB)
KPKA593_15940(tauB)
KVDKR75_13365(tauB)
KVQSP68_20035(tauB)
KOXKOX_12290(tauB)
KOEA225_1186
KOYJ415_25315(tauB)
KMIVW41_20560(tauB)
KOKKONIH1_06250(tauB)
KOCAB185_29985(tauB)
KQUAVR78_09920(tauB)
EAEEAE_12290(tauB)
EARCCG31587
KQVB8P98_22010(tauB)
KLLBJF97_06595(tauB)
KLWDA718_22580
KARLGL98_19800(tauB)
KGRJJJ10_21930(tauB)
KPASLUW96_12540(tauB)
KLCK7H21_22190(tauB)
KLMBWI76_06070(tauB)
RORRORB6_13690(tauB)
RONTE10_07315(tauB)
RPLNB1209_21630(tauB)
RAODSD31_20265
RTGNCTC13098_05894(cmpD_4)
REEelectrica_04023(tauB_2)
CROROD_04111(tauB)
CKOCKO_02811
CFDCFNIH1_11910(tauB)
CBRAA6J81_11420
CWECO701_16900(tauB)
CYOCD187_18515(tauB)
CPOTFOB25_05980(tauB)
CFQC2U38_05325(tauB)
CAMAF384_01505(tauB)
CAFAL524_21145
CIFAL515_06515
CFARCI104_05980(tauB)
CIRC2U53_15320(tauB)
CIEAN232_24550
CPARCUC49_01550(tauB)
CTELGBC03_24170(tauB)
CARSE1B03_06520(tauB)
CIXM4I31_18110(tauB)
EBTEBL_c27590(tauB)
CNTJT31_15385(tauB)
CEMLH23_02345(tauB)
CENLH86_02315(tauB)
CLAPNCTC11466_00493(cmpD)
PGELG71_23560(tauB)
ESCEntcl_3445
KLEAO703_04785(tauB)
KIENCTC12125_02684(cmpD)
KASKATP_35040(tauB)
KLUK7B04_10715(tauB)
KCYRIN60_17875(tauB)
LAXAPT61_17660(tauB)
LEIC2U54_09625(tauB)
LEHC3F35_06910(tauB)
LEEDVA44_18975
LERGNG29_04845(tauB)
LEAGNG26_04405(tauB)
LPNUKQ929_16300(tauB)
LEYDVA43_13050
LAZA8A57_04445(tauB)
LEFLJPFL01_0907
LEWDAI21_22025
BUFD8682_12420
BAGEBADSM9389_35720(tauB)
BFTMNO13_21170(tauB)
YREHEC60_22665(tauB)
SGOEA8O29_018165(tauB)
IZHFEM41_03480(tauB)
PSGCG163CM_25010(tauB_2)
SCOLKFZ77_04245(tauB)
TOEQMG90_16765(tauB)
EBFD782_3493
EBUCUC76_10035(tauB)
PSTSE05_40960
YPEYPO0183(ssiB)
YPKy3964(tauB)
YPHYPC_0120(tauB)
YPAYPA_3289
YPNYPN_3884
YPMYP_0182(tauB1)
YPPYPDSF_0108
YPGYpAngola_A3694(tauB)
YPZYPZ3_0158(tauB)
YPTA1122_04230(tauB)
YPDYPD4_0160(tauB)
YPXYPD8_0166(tauB)
YPWCH59_2275
YPJCH55_2923
YPVBZ15_3388
YPLCH46_733
YPSYPTB3721(tauB)
YPOBZ17_2866
YPIYpsIP31758_3937(tauB)
YPYYPK_0259
YPBYPTS_3913
YPQDJ40_2675
YPUBZ21_3053
YPRBZ20_2374
YPCBZ23_3340
YPFBZ19_3202
YENYE3947(tauB)
YEPYE105_C3662
YEYY11_32651
YELLC20_00311(tauB)
YEWCH47_3785
YETCH48_1389
YEFFORC2_0247
YEEYE5303_37801(ssiB)
YSIBF17_06370(tauB)
YFRAW19_3513
YINCH53_1511
YKRCH54_2276
YAKACZ76_07875(tauB)
YMADA391_01115
YHID5F51_20880
YCAF0T03_20545(tauB)
YMOHRD69_02445(tauB) HRD69_06745(tauB)
YASN0H69_01135(tauB)
YKIHRD70_03180(tauB)
SMARSM39_4020(tauB)
SMACSMDB11_3820(tauB)
SMWSMWW4_v1c45270(tauB)
SPESpro_4565
SRRSerAS9_4664
SRLSOD_c43740(tauB)
SRYM621_23835
SPLYQ5A_023770(tauB)
SRSSerAS12_4665
SRASerAS13_4665
SMAFD781_4292
SLQM495_23055(tauB)
SERFL085_02885(tauB)
SERSSERRSCBI_21890(tauB)
SFWWN53_05965(tauB)
SFGAV650_04945(tauB)
SRZAXX16_0846
SERMCLM71_22075(tauB)
SQUE4343_17930(tauB)
SFJSAMEA4384070_4528(cmpD_2)
SOFNCTC11214_01306(cmpD)
SSURATE40_019225(tauB)
SURIJ0X03_01445(tauB)
SRHZFO014_11545(tauB)
SENPKHA73_00895(tauB)
SNEMNLX84_23220(tauB)
SNEVOI978_08185(tauB)
GQUAWC35_13015(tauB)
EAMEGXP68_01325(tauB)
RBADH2866_06675(tauB)
RCBO1V66_18790(tauB)
PCACOI450_00855(tauB)
BGJAWC36_10390(tauB)
BNGEH206_07440
BIZHC231_15900(tauB)
SLIGGTU79_10095(tauB)
EAMEAMY_3406(tauB)
EAYEAM_3218(tauB)
ETAETA_31830(tauB)
EPYEpC_33930(tauB)
EPREPYR_03650(tauB)
EBIEbC_41550(tauB)
ERJEJP617_08870(tauB)
EPECI789_20365(tauB)
ERWIGN242_01665(tauB)
ETPLU633_02745(tauB)
ERPLJN55_01920(tauB)
ETORIN69_01820(tauB)
EGEEM595_0348(tauB)
PAMPANA_3645(tauB)
PLFPANA5342_0400(tauB)
PAJPAJ_2870(tauB)
PAQPAGR_g0389
PVAPvag_2912(tauB)
PAGGAL522_21715
PAOPat9b_3663
KLNLH22_04010(tauB)
PANTPSNIH1_04525(tauB)
PANPPSNIH2_19040(tauB)
PAGCBEE12_05035(tauB)
PSTWDSJ_00625(tauB)
PANSFCN45_17795(tauB)
PEYEE896_02010(tauB)
PDISD8B20_15930
PERLAC65_14710(tauB)
PJIKTJ90_01960(tauB)
PANOOJ965_04550(tauB)
KPIEN5580_01360(tauB)
PALFK6R05_02030(tauB)
PGZC2E15_01960(tauB)
PCDC2E16_02020(tauB)
MINTC7M51_03885(tauB)
MTHIC7M52_03144(tauB)
MHANK6958_01850(tauB)
TCIA7K98_15340(tauB)
PAKHB0X70_01905(tauB)
PLUICE143_01890(tauB)
MMKMU9_3340
HAVAT03_20405(tauB)
HPARAL518_06145
OPODSM2777_05035(tauB)
FAUFraau_2153
VNAPN96_16075
VEJVEJY3_24181
VASGT360_16455
PGBH744_1c1562
PAEPA3937
PAEVN297_4066
PAEIN296_4066
PAUPA14_12940
PAPPSPA7_1170
PAGPLES_10391
PAFPAM18_1003
PNCNCGM2_5132
PAEBNCGM1900_1030
PDKPADK2_04640
PSGG655_04995
PRPM062_20820(tauB)
PAEPPA1S_05145(tauB)
PAERPA1R_gp1827
PAEMU769_05155(tauB)
PAELT223_05095(tauB)
PAESSCV20265_1056
PAEUBN889_04371
PAEGAI22_28470(tauB)
PAECM802_4064
PAEOM801_3932
PREPCA10_02130(tauB)
PFUWKF707C_32940
PCQPcP3B5_55240(tauB_2)
PMUIG4G71_06820
PNTG5B91_28605
PPAAB7D75_05060(tauB)
PPUPP_0232(tauB-II)
PPFPput_0247
PPGPputGB1_0256
PPWPputW619_4980
PPTPPS_0225
PPBPPUBIRD1_0258(tauB)
PPIYSA_05451
PPXT1E_4626(tauB)
PPUHB479_01595(tauB)
PPUTL483_00900(tauB)
PPUNPP4_02510(tauB)
PPUDDW66_0235
PFVPsefu_0229
PMONX969_27345(tauB)
PMOTX970_26960(tauB)
PPJRK21_05328
PMOLCLJ08_13935(tauB)
PALDLU682_001015(tauB)
PMOSO165_025055(tauB)
PSTPSPTO_5320(tauB)
PSPPSPPH_4909(cmpC)
PAMGBKM19_028355
PCIPCH70_49350
PAVLBKM03_27970
PVDCFBP1590__5135(tauB)
PSYIMME58_24935(tauB)
PASTN015_02215(tauB)
PLIJKQP88_23760(tauB)
PFLPFL_0271(tauB)
PPRCPFLCHA0_c02760(tauB)
PPROPPC_0284(tauB)
PFEPSF113_0277(tauB2)
PFNHZ99_19365(tauB)
PFOPfl01_0255
PFSPFLU_0254(tauB)
PFCPflA506_0254(tauB)
PFBVO64_3306
PMANOU5_3230(tauB)
PTVAA957_13170(tauB)
PVRPverR02_01270(tauB)
PAZOAYR47_08340(tauB)
POIBOP93_01205(tauB)
PRXHRH33_02130(tauB)
PMEDE3Z27_01310(tauB)
PKRAYO71_04050(tauB)
PTOLI7845_01255(tauB)
PFWPF1751_v1c02230(tauB)
PFFPFLUOLIPICF707065(tauB)
PFXA7318_00545(tauB)
PENPSEEN0212(tauB)
PBAPSEBR_a276
PBCCD58_01285(tauB)
PPUUPputUW4_00199(tauB2)
PSVPVLB_24405(tauB)
PSKU771_01530(tauB)
PKCPKB_2718(tauB)
PCHEY04_00790(tauB)
PCZPCL1606_58040
PCPJM49_29090(tauB)
PCHPC4K32_0288
PFZAV641_01050(tauB) AV641_04350
PLQAA042_09355(tauB)
PALKPSAKL28_02510
PSWLK03_05110(tauB)
PPVNJ69_17395(tauB)
PSESPSCI_4403(tauB)
PSEMTO66_01410(tauB)
PSECCCOS191_5102(tauB1)
PPSYAOC04_21225(tauB)
PSOSPOS17_0276(tauB)
PFKPFAS1_09945(tauB)
PANRA7J50_0245
PSETTHL1_173
PSILPMA3_00765(tauB)
PYMAK972_5694
PKEDLD99_01310
PUMHGP31_01565(tauB)
POJPtoMrB4_53860(tauB)
PGGFX982_01805
PPSHG5J76_03170(tauB)
PGYAWU82_21080(tauB)
PLALFXN65_01025(tauB)
PVKEPZ47_01260
PEZHWQ56_27785(tauB)
PBZGN234_16770(tauB)
PATAJWU58_26115(tauB)
PDWBV82_1668(tauB)
PZEHU754_002315(tauB)
PMOEHV782_002305(tauB)
PSEPC4K39_0275
PVWHU752_002230(tauB)
PTRTHU722_0002225(tauB)
PXAKSS93_03225(tauB)
PSAMHU731_017370(tauB)
PTZHU718_002280(tauB)
PQIKH389_01000(tauB)
PSHHHU773_002020(tauB)
PXNHU772_023920(tauB)
PHVHU739_016880(tauB)
PPRGHU725_001060(tauB)
PANHHU763_001060(tauB)
PASGKSS96_02005(tauB)
PFAKKSS94_25840(tauB)
PMUYKSS95_04050(tauB)
PMAMKSS90_24450(tauB)
PAZEKSS91_01760(tauB)
PALVKSS97_02335(tauB)
PORYEJA05_27050
PTKEXN22_00195
PTWTUM18999_58570(tauB)
PZAHU749_002325(tauB)
PIEHU724_002160(tauB)
PTAENCTC10697_00214(ssuB_1)
PGFJ0G10_02290(tauB)
PJUL1P09_00955(tauB)
PIZLAB08_R02240(tauB)
PPEGKUA23_01215(tauB)
PSIINF676_01710(tauB)
PSIHLOY51_25870(tauB)
PCASLOY40_01440(tauB)
PFITKJY40_02255(tauB)
PASILG197_06260(tauB)
PKMPZ739_01130(tauB)
PNBNK667_25950(tauB)
PSOAPSm6_17590(tauB)
PTAIICN73_05445(tauB)
PKKQQ992_01030(tauB)
PKJQ1W70_09010(tauB)
PHYGJTY93_01130(tauB)
PBBAKN87_04845(tauB)
PDENF1C79_20125
ACBA1S_1443
ABYABAYE2211(tauB)
ABCACICU_01482
ABNAB57_1675(tauB)
ABBABBFA_02018(tauB_2)
ABXABK1_1937
ABZABZJ_01643
ABRABTJ_02230
ABDABTW07_1643
ABHM3Q_1837
ABADABD1_14430(tauB)
ABJBJAB07104_02276
ABABBJAB0715_01664
ABAJBJAB0868_01598
ABAZP795_9995
ABAAIX88_09170(tauB)
ABWBL01_02550(tauB)
ACCBDGL_000826(tauB)
ANORR32_10715(tauB)
ALCOTEC02_10935(tauB)
ACALBUM88_07575(tauB)
ASEII8T81_11370
ACDAOLE_11465
ACWA0J50_10230(tauB)
AHLAHTJS_04300(tauB)
AJNBVL33_06600(tauB)
ALABFG52_05540(tauB)
AWUBEN71_18855
ACUMC9E88_012470
AGUAS4_43230(tauB)
AUGURS_3172
ADSFPL17_08655
ABERBSR55_21170(tauB)
ACHICDG60_00820
ALJG8D99_11460
ASHAG8E00_06565
AGYLFPL18_01105
AVZHWI77_04895
APRLPY247_12590
ACOINQU59_16415
AVIVLF296_05670
MOSAXE82_09725
MBAHHYN46_05085
AGQLQZ07_03170
PINPing_0048
SPIUSPICUR_05135
SHAILMH63_06275
GAIIMCC3135_18325(tauB)
MPCMar181_2028
MFOIJSY38_11915
MRZKDW95_13065
AHAAHA_2937
AHDAI20_04740(tauB)
AHJV469_06855(tauB)
AAJBOQ57_15060(tauB)
ADHCK627_11115(tauB)
ACAVVI35_14100(tauB)
AEAC2U39_14740(tauB)
AELNCTC12917_02913(tauB)
AALLI6G90_08405(tauB)
AJDI6H43_18550(tauB)
AEJE5E97_20255(tauB)
ABESIU367_06840(tauB)
TSNW908_04055
THINCRN91_06245
VMSLVJ82_03510
USULVJ78_04035
CVICV_2857(tauB)
CVCBKX93_04985(tauB)
CHROCXB49_07240(tauB)
CHRIDK842_21090
CHRBDK843_04065
CRZD1345_00325
CHAECH06BL_00630(tauB)
PSENH8B_1615
AMAHDLM_1419
AQSDKK66_15570
VOGLCH97_07725(tauB)
JESJHS3_03450(tauB)
CKSH9L41_18225(tauB)
AQLBXU06_00585(tauB)
RPIRpic_2884
RPFRpic12D_2478
RPJN234_05800
RMNTK49_16205
RINACS15_2899
REHH16_B0889(h16_B0889)
CNCCNE_2c08420(tauB1)
CUHBJN34_26080
REUReut_A1471
CTIRALTA_B0794(tauB1)
CBWRR42_s2698
CGDCR3_4153(tauB)
CCUPBKK81_25485
CUPBKK80_30915
CUUBKK79_21805
COXE0W60_03045
CCAXKZ686_22070
CUKKB879_09180
BMABMAA1581(tauB)
BMLBMA10229_2016(tauB)
BMNBMA10247_A0696(tauB)
BMALDM55_4906
BMAQDM76_3860
BMAIDM57_08070(tauB)
BMAFDM51_3281
BMAZBM44_5036
BMABBM45_3936
BPSBPSS1573(tauB)
BPMBURPS1710b_A0621(tauB)
BPLBURPS1106A_A2134(tauB)
BPDBURPS668_A2221(tauB)
BPSEBDL_4922
BPSMBBQ_4575
BPSUBBN_5019
BPSDBBX_4083
BPZBP1026B_II1678(tauB)
BPQBPC006_II2114
BPKBBK_4225
BPSHDR55_3702
BPSABBU_4460
BPSOX996_3486
BUTX994_5542
BTEBTH_II0801
BTQBTQ_4087
BTJBTJ_5119
BTZBTL_3591
BTDBTI_4052
BTVBTHA_4297
BTHEBTN_5573
BTHMBTRA_3581
BTHADR62_5755(tauB)
BTHLBG87_3543
BOKDM82_5696
BOCBG90_4936
BUUWS70_25110(tauB)
BSAVWS86_26755(tauB)
BHGI6G56_20130
BUDAQ610_22915(tauB)
BVIBcep1808_2981
BVEAK36_1020
BURBcep18194_A6226
BCMBcenmc03_2895
BCHBcen2424_2885
BCJBCAL0712(tauB)
BCENDM39_2974
BCEWDM40_485
BCEOI35_2953(tauB)
BMJBMULJ_02835(ssuB)
BMUBmul_0420
BMKDM80_2033
BMULNP80_2999
BCTGEM_0551
BCEDDM42_2186
BCEPAPZ15_02305
BDLAK34_223
BPYRABD05_04460
BCONNL30_27515
BUBBW23_2000
BDFWI26_13920
BLATWK25_13915
BTEIWS51_24770
BSEMWJ12_14485
BPSLWS57_33170
BMECWJ16_14680
BSTGWT74_15255
BSTLBBJ41_14225
BANNJFN94_14790
BARINLX30_16640
BGLbglu_1g32010
BGUKS03_659
BGDbgla_1g35710
BGOBM43_1090
BYIBYI23_D010940
BUKMYA_2643
BUEBRPE67_DCDS13040
BULBW21_6060
BUQAC233_01385
BGPBGL_1c33790(tauB)
BPLAbpln_1g32780
BUIAX768_18535
BURKDM992_05425
BXEBxe_A4208 Bxe_B0693(tauB) Bxe_C0086
BXBDR64_1885 DR64_6024 DR64_8341
BPHBphy_6081
BGEBC1002_3255
BPYBphyt_0508 Bphyt_4372
BUZAYM40_15955(tauB)
BFNOI25_1196 OI25_4381
BCAIK788_0001271 K788_0001452
PARABTO02_11520
PARBCJU94_04025 CJU94_25835
PHSC2L64_37395(tauB) C2L64_39555
PTERC2L65_33455(tauB) C2L65_36840
PGPCUJ91_01520
PMEGFNZ07_15130
PTROG5S35_01010
PACPFAZ97_01160
PEWKZJ38_11090
PDIOPDMSB3_0332(tauB)
PBRYNDK50_01440 NDK50_10350
PKFRW095_36385
PPKU875_20015
PPNODA70_12705
PPNMLV28_17995
PRBX636_14165
PPULRO07_12160
PSPUNA29_08230 NA29_21400
PAPISG18_12525
PVEUC34_04095
POXMB84_08530 MB84_11410
PTXABW99_11965
PFGAB870_15155
PNRAT302_12360 AT302_20635
PANDDRB87_03560
PFIBPI93_003645
PCOMNTU39_04345
PLGNCTC10937_03476(cmpD_2)
CABASBC2_17150(tauB)
TVLFAZ95_02060
BOHAKI39_13605
BOJCBF45_10335
AXYAXYL_02893(tauB)
AXONH44784_049801
AXNAX27061_3136
AXXERS451415_03113(cmpD_3)
ADTAPT56_12680
ACHRC2U31_18905
ACHBDVB37_11075
ADYHLG70_09610
ACHOH4P35_11400
AMUIPE062_08105
APESFOC84_31315
AAEGRA224_18385
AKATKWG_22600
AMIMMIM_c04660(tauB1) MIM_c36640(tauB2)
AFAUZ73_15790(tauB)
ODIODI_R3868
KGYEHF36_10740
PARKLSG25_08770
RSBRS694_00570(tauB)
RHFEUB48_14905
ACIOEAG14_04160
AAVAave_0046
AAAAcav_0056
VEIVeis_4285
VAPVapar_3845
VPEVarpa_4431
VPDVAPA_1c39570
VAAAX767_11655
VAMC4F17_31140
CTTCtCNB1_3801
CTESO987_23005
DIHG7047_00755
DAERH9K75_07930
DRGH9K76_17880 H9K76_18115
MJELVC68_04570
RGERGE_25330(tauB)
MIUABE85_12600(tauB)
JAZYQ44_17770
JALBZG29_10130
JSVCNX70_10745
JASFJQ89_27240
JLVG3257_10485
JAHJAB4_021690(tauB)
JRIP9875_10815
HSEHsero_2330(tauB)
HSZACP92_11655(tauB)
HEEhmeg3_09420 hmeg3_23350(tauB)
CFUCFU_1951(tauB)
CARELT85_2674(tauB)
CPRACPter91_2530
UNDUNDKW_4850(tauB)
GLCJQN73_01170 JQN73_19630
AZAAZKH_2608(tauB) AZKH_3148(tauB)
MLOmlr4518
MLNA9174_04280(tauB) A9174_10745
MCIMesci_0845
MCICA4R28_24175(tauB)
MOPMesop_0877
MAMMesau_00769
MAMOA6B35_03950(tauB)
MESWA9K65_004370(tauB)
MESPC1M53_06740 C1M53_28875(tauB)
MHUAMCHK_5678
MJREB229_04340
MMEILRP31_03785
AAKAA2016_5615
AMIHCO731_00555(tauB_1) CO731_05578(tauB_4)
AMISAmn_pa01190
PHTBLM14_00205(tauB)
PHYLHB779_03450
KMNHW532_02960
SMESM_b21527(tauB)
SMKSinme_4745
SMQSinmeB_3704
SMXSM11_pD0634(tauB)
SMIBN406_05698(tauB)
SMEGC770_GR4pD0619
SMELSM2011_b21527(tauB)
SMERDU99_28605
SMDSmed_4860
RHINGR_b17620
SFHSFHH103_05454(tauB)
SIXBSY16_5288 BSY16_5827
SAMESAMCFNEI73_pC1186
SKMPZL22_000215 PZL22_000307
STEGQA637_21520
EADOV14_a0547 OV14_a1351
EAHFA04_23045(tauB) FA04_23385
ECAAJ3R84_21045 J3R84_25095
ENPJVX98_00670 JVX98_01045
AVVRvVAT039_pl03780(tauB)
AVIAvi_7165
RETRHE_PC00018(tauB)
RELREMIM1_PB00020(tauB-1)
REPIE4803_PD00019(tauB)
REIIE4771_PE00019(tauB)
RLEpRL100238
RLTRleg2_5577
RLBRLEG3_01665
RLURLEG12_04910
RTRRTCIAT899_PC04520
RHLLPU83_pLPU83d1873(tauB)
RGARGR602_PC01997(tauB)
RHNAMJ98_PB00020(tauB)
RPHAAMC79_PA00020(tauB)
RHXAMK02_PB00020(tauB)
RHKKim5_PD00019(tauB)
REZAMJ99_PA00020(tauB)
RJGCCGE525_16660
RHRCKA34_21005(tauB)
RGRFZ934_20995
RADCO657_34910
RIIFFM53_035040
RHIDFFM81_022990
RLNJ0663_29800
RBANJ2J98_22600 J2J98_27815
RRGJ3P73_31785
RLSHB780_20770
RAWNE851_00145
RSULN2599_22930
RLWRlegWSM1455_32985
RRHOPR018_19385
RTUPR017_19555
ARAArad_3607(tauB)
RBWRLCC275e_31920
SHZshn_22540(tauB) shn_22870
SZOK8M09_13005 K8M09_21040
SOJK6301_20925
SSUMQ9314_19220
KAIK32_33740(tauB)
OINIAR37_18720
OANOant_3506
OAHDR92_2980
OPSA8A54_15840
OCHCES85_2878
OCRHGK82_20015
OCLGTN27_17850
BBTBBta_2536
SNOSnov_0855
STARG3545_14415
LNEFZC33_04905 FZC33_30510
APRAG3A50_03715 G3A50_21625
APOLK9D25_01250 K9D25_16745
MRDMrad2831_1764
MORMOC_2166
MAQUMaq22A_c21445(tauB)
MPHYMCBMB27_01392
MEEDA075_14990(tauB)
METXA3862_22055(tauB)
MINDmvi_52980(tauB)
MTADM6G65_06230
RHJHZY79_05360
MMEDMame_04311(tauB_2)
AUAM673_07120
AALAIGS74_04420
AALMLUX29_01015
PSFPSE_0934(tauB)
LABPFJ695_09670
SILSPO0675(tauB)
RCONK3740_22395
JANJann_3948
RDERD1_0983(tauB)
RLIRLO149_c001920(tauB)
RPONG3256_17125
OATOAN307_c42010
OAROA238_c03680
OTMOSB_04270(tauB_1)
OCTFTO60_13770
LMDMETH_14680
LEJETW24_15610
LAQUR2C4_03550
LEVETW23_14930
LCAEK3721_13820
CIDP73_2083(tauB)
MALGMALG_00571
YPACCEW88_11270
YANAYJ57_04655
TPROGa0080559_TMP1158
SUAMBOO69_01285
SULZC1J03_02135
SULIC1J05_19060
SULDB5M07_09410
SMEDJNX03_11905
SINLDSM14862_01483(tauB_1)
SFAVPL335_07635
SUALKDD17_13240
SPSESULPSESMR1_03485(tauB)
TOMBWR18_14605
RMMROSMUCSMR3_02374(tauB)
ROKRAK1035_0809
ROHFIU89_00710(tauB)
RPELN7U68_14690
AHTANTHELSMS3_02107
SAGUCDO87_04515
THAACFI11_17980
MALUKU6B_42140(tauB)
PALXGQA70_15770
LSALKBK07_03115
LALGLentiSH36_00031
TRYQF118_18790
RSQRsph17025_0762
CAZTLV780_16770
RCPRCAP_rcc02242(tauB)
RBLB6K69_13440
PAMIJCM7686_pAMI4p372
PYEA6J80_01025 A6J80_16400
PAMNpAMV3p0126(tauB)
PARSDRW48_05700
PKDF8A10_13015
PPANESD82_00490
PSEWJHW44_09305 JHW44_16555 JHW44_16720
PALPJHW40_23585
PVERE3U25_10490
PTPRCA23_c01540(tauB)
RHCRGUI_0797
TSCOR1T40_20585
THWBMG03_09565
TECAKL02_013115
LVSLOKVESSMR4R_02313(tauB)
GEHHYN69_18520
TAWEI545_14715
HMLHmaOT1_14305
BOOE2K80_03425 E2K80_12235
PAEDG5B38_09485
PSHQF3W81_14015
PALWPSAL_016670(tauB_3)
CACTHZ995_04995
THASC6Y53_15185
GCEKYE46_03335
AMYLQBD29_12845
AMAQGO499_06645
RHOCQTA57_17355
FAQG5B39_16010
SECHB18_02725
RAPRHOA_0239(tauB)
AZLAZL_b02660(tauB)
ABQABAZ39_27165(tauB)
ATIAL072_26710
AZTTSH58p_30915(tauB)
AZMDM194_18990
AOZHUE56_07550(tauB)
AARED3093_32575
AZSE6C72_15890(tauB)
ELIOKO353_04530
PUBSAR11_0806(tauB)
PEGE5R92_01950
APMHIMB5_00003910
APBSAR116_1440
CFUSCYFUS_003966
BMETBMMGA3_15350
BSMBSM4216_0276
BFDNCTC4823_02703(ssuB_4)
BACAFAY30_14080
BMQBMQ_3319
BMDBMD_3324
PARHI5S86_27770(tauB)
GMCGY4MC1_2371
PTLAOT13_10505
PARGPspKH34_23450
ANDGRQ40_16870
ACAIISX45_04740
LMACI6G82_17725
NMKCHR53_16965
PBDPBOR_09740 PBOR_26475
PAENP40081_09470
PAEAR70723_08770
PNPIJ22_36670
POWIJ21_33280
PSOPKP014_24900
COHEAV92_23045
COHNKCTCHS21_18030
LCZLCAZH_0167
LCLLOCK919_0160
LPILBPG_01701
LCXLCA12A_1088
LRHLGG_00172(tauB)
LRGLRHM_0172
LROLOCK900_0156
LZYLZ3411_2115
LMURCPS94_10650
LFDQFX10_05135
LPDAYR62_08475
LALWBTM29_06390
LALILA20249_02970
LFMLF20184_07385
LZHD1B17_12190
VLCG314FT_10340(tauB_2)
AUNAWM73_08470
ACGAWM71_02505
JDABW727_100162(tauB)
CTCCTC_01394(tauB)
CTETBN906_01518(tauB)
CBECbei_3331
CBZCbs_3331
CBEILF65_03818
CBUTATN24_14490
CTYKCTK_C16100(tauB) CTK_C16850
CDYF3K33_16935
CCOHSAMEA4530647_1256(tauB)
CFERD4Z93_02930
CLOHMPREF0868_1585
CAPREQM14_03415
CFEMHCR03_08260
AWOAwo_c22290(tauB)
ALKAJ0B03_04780
HPKHprae_1421
HALSD7D81_16505
IFNGM661_13680
STEDSPTER_38650(tauB_1) SPTER_40010(tauB_2)
MSAMycsm_00073
MMCMmcs_0106
MKMMkms_0115
MJLMjls_0096
MYVG155_00555
MYEAB431_19560
MDXBTO20_35580
MGROFZ046_06085
MGAUMGALJ_22490
MADIA7U43_01675
MSMMSMEG_0116
MSGMSMEI_0111
MSBLJ00_00580
MSNLI99_00580
MSHLI98_00580
MVAMvan_0123
MGIMflv_0722
MNED174_01710
MYNMyAD_01670
MFTXA26_01120
MPHLMPHLCCUG_00085(tauB)
MVQMYVA_0120
MLLB1R94_10305
MRHMycrhN_4303
MHASMHAS_01337(tauB)
MCHTMCHIJ_15460
MAUUNCTC10437_00120(ssuB_1)
MMORMMOR_27360
MAICMAIC_34790
MTYMTOK_11260
MPSCMPSYJ_07540
MARZMARA_37020
MHEVMHEL_00490
MANYMANY_42670
MMUCC1S78_027915
MMATMMAGJ_21780
MBOKMBOE_13330
MFGK6L26_00535
MSEIMSEDJ_14270
MCEEMCEL_25680
MMONEWR22_00630
MGOAFA91_07470
MSENK3U95_00715
MPAEK0O64_18915
MRFMJO55_00530
MDFK0O62_01340
MABMAB_2178
MMVMYCMA_1152
MABBMASS_2105
MABLMMASJCM_2129
MCHEBB28_10960
MIZBAB75_11675
MSTEMSTE_02117
MSAOMYCSP_09340
MSALDSM43276_01893(tauB_1)
CVACVAR_0011(tauA)
CTERA606_00055 A606_06735
CVTB843_00040 B843_11730
CGYCGLY_00055(tauA)
CPRECsp1_00110(tauB) Csp1_11780(cmpD_2)
CYZC3B44_06270
CUOCUROG_10280(tauB)
NBRO3I_001475
NSRNS506_04868
NTPCRH09_21510
NOZDMB37_22555
NAHF5544_42325
NIEKV110_02025
NTCKHQ06_26535
NHUH0264_32755
NYALTV02_09130
RERRER_48610
REYO5Y_23040
REBXU06_23450
RQIC1M55_24760
RHODAOT96_04520
RTMG4H71_00100
GBRGbro_1373
GPOGPOL_c12130
GORKTR9_1288
GTABCM27_07390
GRUGCWB2_07025(tauB)
GOMD7316_01850(tauB)
GAMGII34_08160
GPDGII33_17935
GJIH1R19_06775
GOILK459_03690
GHNMVF96_06835
TPRTpau_3136
TSMASU32_05845
TPULTPB0596_35850
SALBXNR_0239
SGRSGR_2992
SFISFUL_4358
SANLKZO11_21940
SSXSACTE_6273
SHYSHJG_1828
SHOSHJGH_1593
SFASfla_5394
SALSSLNWT_3309
STRPF750_1226
SVTSVTN_03230
SCWTU94_30150
SAMBSAM23877_7296(tauB)
SCZABE83_14475
SRWTUE45_pSRc_0097(tauB)
SLEsle_07800(sle_07800)
SVUB1H20_20940
SGDELQ87_01380
SASTCD934_32950
SNQCP978_02375
SCAVCVT27_20110
SSEOD0Z67_24895
SSUBCP968_29665
SCHACP983_01120
SCALI6J39_20760
SXNIAG42_24410
STRYEQG64_20900
SACTDMT42_20445
SDECL3078_01800
SDURM4V62_03600
SVIOHWN34_02150
SXTKPP03845_101137(tauB_1)
SLONLGI35_40855
KSKKSE_13150(tauB)
KABB7C62_21265
KISHUT16_05210
KPLKPaMU14_00445
KFVAS188_09845
BRXBH708_10640
BGGCFK41_02415
BSAUDWV08_11685
BRRC1N80_04795
ORNDV701_00120
OCPNF557_15070
MPHMLP_45420
NOIFCL41_04120
NOOFE634_13225
NAROCFH99_19610
PSIMKR76_06555
AERAERYTH_01735
TFUTfu_1505
NOABKM31_10270
TBITbis_1321
AMYBBKN51_13090
PSEAWY02_07410
PSEQAD006_29745
PECQAD017_31505
SESPBN6_40050(tauB)
SSYIEKG83_30225
KPHYAOZ06_30815
LEDBBK82_35140
MICBMicB006_4859
MICHFJK98_14505
VMAVAB18032_16335
MENOJiend_52860
ASEACPL_2545
AMSAMIS_44870
ACTNL083_4695
AFSAFR_24415
ACTSACWT_2418
AIHAiant_71200
ACTLL3i22_027550
ASICQ0Z83_057850
PSUUPsuf_065740
DVCDvina_28300
DMATDmats_23605
BKAAH68_00235
BEUBE0216_07010
BSUEBS3272_06415
CWOCwoe_4846
AQZKSP35_13350
WNAKA717_19070
SCORJ3U87_28295
 » show all
Reference
1  [PMID:8808933]
  Authors
van der Ploeg JR, Weiss MA, Saller E, Nashimoto H, Saito N, Kertesz MA, Leisinger T.
  Title
Identification of sulfate starvation-regulated genes in Escherichia coli: a gene cluster involved in the utilization of taurine as a sulfur source.
  Journal
J Bacteriol 178:5438-46 (1996)
DOI:10.1128/JB.178.18.5438-5446.1996
  Sequence
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 7.6.2.7
IUBMB Enzyme Nomenclature: 7.6.2.7
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 7.6.2.7
BRENDA, the Enzyme Database: 7.6.2.7

DBGET integrated database retrieval system