KEGG   ENZYME: 1.3.8.4Help
Entry
EC 1.3.8.4                  Enzyme                                 

Name
isovaleryl-CoA dehydrogenase;
isovaleryl-coenzyme A dehydrogenase;
isovaleroyl-coenzyme A dehydrogenase;
3-methylbutanoyl-CoA:(acceptor) oxidoreductase
Class
Oxidoreductases;
Acting on the CH-CH group of donors;
With a flavin as acceptor
BRITE hierarchy
Sysname
3-methylbutanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
isovaleryl-CoA + electron-transfer flavoprotein = 3-methylcrotonyl-CoA + reduced electron-transfer flavoprotein [RN:R04096]
Reaction(KEGG)
R04096;
(other) R04095
Show
Substrate
isovaleryl-CoA [CPD:C02939];
electron-transfer flavoprotein [CPD:C04253]
Product
3-methylcrotonyl-CoA [CPD:C03069];
reduced electron-transfer flavoprotein [CPD:C04570]
Comment
Contains FAD as prosthetic group. Pentanoate can act as donor.
History
EC 1.3.8.4 created 1978 as EC 1.3.99.10, modified 1986, transferred 2012 to EC 1.3.8.4
Pathway
ec00280  Valine, leucine and isoleucine degradation
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K00253  isovaleryl-CoA dehydrogenase
Genes
HSA: 3712(IVD)
PTR: 453333(IVD)
PPS: 100973247(IVD)
GGO: 101146254(IVD)
PON: 100172441(IVD)
NLE: 100581828(IVD)
MCC: 702867(IVD)
MCF: 102143563(IVD)
CSAB: 103245833(IVD)
RRO: 104659663(IVD)
RBB: 108523412(IVD)
CJC: 100385129(IVD)
SBQ: 101051310(IVD)
MMU: 56357(Ivd)
RNO: 24513(Ivd)
CGE: 100759847(Ivd)
NGI: 103744906(Ivd)
HGL: 101710885(Ivd)
CCAN: 109700138(Ivd)
OCU: 100357511(IVD)
TUP: 102474026(IVD)
CFA: 100856316(IVD)
AML: 100484480(IVD)
UMR: 103673463(IVD)
ORO: 101372080(IVD)
FCA: 101089942(IVD)
PTG: 102960056(IVD)
AJU: 106968541(IVD)
BTA: 510440(IVD)
BOM: 102276129(IVD)
BIU: 109564933(IVD)
PHD: 102322024(IVD)
CHX: 102176611(IVD)
OAS: 101113856(IVD)
SSC: 100156047(IVD)
CFR: 102509798(IVD)
CDK: 105096883(IVD)
BACU: 103016152(IVD)
LVE: 103077549(IVD)
OOR: 101280663(IVD)
ECB: 100057233(IVD)
EPZ: 103564236(IVD)
EAI: 106835176(IVD)
MYB: 102255236(IVD)
MYD: 102759927(IVD)
HAI: 109384020(IVD)
RSS: 109444234(IVD)
PALE: 102895529(IVD)
LAV: 100669417(IVD)
TMU: 101347930
MDO: 100031931(IVD)
SHR: 100930302(IVD)
OAA: 100090657(IVD)
GGA: 423011(IVD)
MGP: 100546033(IVD)
CJO: 107314226(IVD)
APLA: 101789907(IVD)
ACYG: 106047075(IVD)
TGU: 100221014(IVD)
SCAN: 103822181(IVD)
GFR: 102044529(IVD)
FAB: 101817529(IVD)
PHI: 102104722(IVD)
PMAJ: 107206374(IVD)
CCAE: 111930499(IVD)
CCW: 104693009(IVD)
FPG: 101923840(IVD)
FCH: 102047965(IVD)
CLV: 102086614(IVD)
EGZ: 104130077(IVD)
NNI: 104020546(IVD)
ACUN: 113481023(IVD)
AAM: 106486717(IVD)
ASN: 102382051(IVD)
AMJ: 102557682(IVD)
PSS: 102451444(IVD)
CMY: 102931943(IVD)
CPIC: 101933017(IVD)
ACS: 100557640(ivd)
PVT: 110080106(IVD)
PBI: 103054419(IVD) 103054711
PMUR: 107286214(IVD)
GJA: 107123871(IVD)
XLA: 733389(ivd.S)
XTR: 496848(ivd)
NPR: 108789291(IVD)
DRE: 368775(ivd)
SANH: 107674040 107697747(ivd)
SGH: 107563384(ivd) 107594842
IPU: 108270075(ivd)
PHYP: 113538954(ivd)
AMEX: 103032789(ivd)
EEE: 113576674(ivd)
TRU: 101072311(ivd)
LCO: 104921562(ivd)
NCC: 104960381(ivd)
MZE: 101475991(ivd)
OLA: 101172370(ivd)
XMA: 102216400(ivd)
PRET: 103458877(ivd)
NFU: 107392281(ivd)
KMR: 108232306(ivd)
CSEM: 103377471(ivd)
LCF: 108888125(ivd)
SDU: 111226202(ivd)
HCQ: 109526170(ivd)
BPEC: 110155597(ivd)
MALB: 109955024(ivd)
SASA: 106608228(IVD)
OTW: 112262118(ivd)
SALP: 111968960(ivd)
ELS: 105015967(ivd)
SFM: 108919615(ivd)
PKI: 111852377(ivd)
LCM: 102350242(IVD)
CMK: 103176193(ivd)
CIN: 100181405
APLC: 110977595
SKO: 100367485
DME: Dmel_CG6638(CG6638)
DER: 6545868
DPE: 6602478
DSI: Dsimw501_GD12977(Dsim_GD12977)
DWI: 6643127
MDE: 101889745
AAG: 5577139
AME: 408288
BIM: 100741594
BTER: 100646671
SOC: 105202729
MPHA: 105838115
AEC: 105153481
ACEP: 105619568
PBAR: 105425194
HST: 105191716
DQU: 106747135
CFO: 105252579
LHU: 105668326
PGC: 109851914
OBO: 105275509
PCF: 106792076
NVI: 100123480
MDL: 103568706
TCA: 662188
DPA: 109537364
NVL: 108557746
BMOR: 100190958(Ivd)
PMAC: 106715994
PRAP: 110997917
HAW: 110374822
TNL: 113502401
PXY: 105395543
DNX: 107162761
CLEC: 106667629
ZNE: 110828948
FCD: 110849995
TUT: 107360050
DPTE: 113799871
CEL: CELE_C02B10.1(ivd-1)
CBR: CBG19978(Cbr-ivd-1)
CRG: 105338806
MYI: 110458075
OBI: 106871505
EPA: 110254131
PDAM: 113681881
SPIS: 111345333
HMG: 100202854
AQU: 100640635
ATH: AT3G45300(IVD)
CRB: 17885186
BRP: 103873424
BOE: 106334521
THJ: 104799491
CPAP: 110808552
CIT: 102614101
TCC: 18590081
GRA: 105799307
GAB: 108457200
DZI: 111284521
EGR: 104432853
VRA: 106756387
VAR: 108340485
CCAJ: 109798910
CAM: 101505044
LJA: Lj0g3v0359129.1(Lj0g3v0359129.1)
ADU: 107476935
FVE: 101307853
PPER: 18774142
PMUM: 103324981
PAVI: 110770990
MDM: 103401464
PXB: 103938725
CSV: 101216988
CMO: 103501934
MCHA: 111011209
CMAX: 111490920
CMOS: 111459300
CPEP: 111795994
RCU: 8286026
HBR: 110638640
MESC: 110626539
POP: 7463301
JRE: 109009331
VVI: 100265639
SOT: 102589539(2MBCD) 102601763(IVD)
INI: 109188731
SIND: 105170316
OEU: 111369925
BVG: 104903261
SOE: 110779081
NNU: 104594804
OSA: 4337676
DOSA: Os05t0125500-01(Os05g0125500)
BDI: 100833691
ATS: 109742354(LOC109742354)
SBI: 8071258
SITA: 101778485
PDA: 103706665
EGU: 105057074
MUS: 103987326
PEQ: 110023251
AOF: 109841402
ATR: 18427362
PPP: 112293356
APRO: F751_6868
NCR: NCU02126
NTE: NEUTE1DRAFT125284(NEUTE1DRAFT_125284)
MGR: MGG_02540
SSCK: SPSK_09209
MAW: MAC_00832
MAJ: MAA_07407
CMT: CCM_03372
MBE: MBM_09346
ANI: AN4688.2
ANG: ANI_1_532064(An07g04280)
ABE: ARB_00734
TVE: TRV_08013
PNO: SNOG_03241(SNOG_03239 SNOG_03240)
PTE: PTT_18717
CNE: CNA04330
CNB: CNBA4160
ABP: AGABI1DRAFT111184(AGABI1DRAFT_111184)
ABV: AGABI2DRAFT190404(AGABI2DRAFT_190404)
DDI: DDB_G0279827(ivdA)
DFA: DFA_01351(ivdA)
SMIN: v1.2.003202.t1(symbB.v1.2.003202.t1) v1.2.003202.t2(symbB.v1.2.003202.t2)
FCY: FRACYDRAFT_291593(ACD3)
XCC: XCC0246(acdA)
XCB: XC_0256
XCA: xcc-b100_0268(ivd)
XCP: XCR_4267
XCV: XCV0273(acdA)
XAX: XACM_0251(acdA)
XAC: XAC0265(acdA)
XCI: XCAW_00665(caiA)
XFU: XFF4834R_chr02380(caiA)
XOO: XOO4379(acdA)
XOM: XOO4123(XOO4123)
XOP: PXO_03805
XOR: XOC_4591
XAL: XALC_0151
XPH: XppCFBP6546_10560(XppCFBP6546P_10560)
SML: Smlt0239
SMT: Smal_0198
SMZ: SMD_0207(ivd)
PSUW: WQ53_15280
PSD: DSC_02200
LEZ: GLE_1974
LEM: LEN_3030
DKO: I596_1166
VVU: VV2_0496
VVY: VVA1046
VTA: B0103(mmgC)
PPR: PBPRB1114(PP4064)
PAE: PA2015(liuA)
PAEV: N297_2078
PAEI: N296_2078
PAU: PA14_38440(gnyD)
PAG: PLES_33081(liuA)
PAF: PAM18_3030(liuA)
PNC: NCGM2_2989(gnyD)
PAEB: NCGM1900_4472(gnyD)
PAEP: PA1S_15620
PAEM: U769_15205
PAEL: T223_16895
PAEU: BN889_02194(liuA)
PAEG: AI22_18155
PAEC: M802_2076
PAEO: M801_2077
PMY: Pmen_2033
PMK: MDS_2688
PRE: PCA10_34700(liuA)
PPSE: BN5_2265(ivd)
PCQ: PcP3B5_35090(mmgC_11)
PPU: PP_4064(ivd)
PPF: Pput_1777
PPT: PPS_3468
PPB: PPUBIRD1_1760(ivd)
PPI: YSA_08668
PPX: T1E_3322(ivd)
PPUH: B479_17240
PPUT: L483_22685
PPUN: PP4_16950(liuA)
PPUD: DW66_3915
PMON: X969_16540
PMOT: X970_16185
PSB: Psyr_2470
PSYR: N018_14925
PFL: PFL_3936(liuA)
PPRC: PFLCHA0_c39950(mmgC8)
PPRO: PPC_4035
PFS: PFLU_3889
PFE: PSF113_3883(liuA)
PFC: PflA506_3261(liuA)
PFW: PF1751_v1c33230(liuA)
PFB: VO64_0971
PMAN: OU5_1236
PEN: PSEEN3386(ivd)
PSA: PST_3213
PSTT: CH92_10665
PKC: PKB_2939(IVD2)
PSES: PSCI_1263
PSEM: TO66_20410
PSEC: CCOS191_3461(Ivd)
PSOS: POS17_4052
PANR: A7J50_3550
PSET: THL1_3223
PSIL: PMA3_08325
ACX: Achr_2880
PAR: Psyc_0313(acd)
PALI: A3K91_0393
PSYC: DABAL43B_0403(acd)
PSYA: AOT82_1408
ACB: A1S_1376
ABY: ABAYE2288
ABN: AB57_1601
ABX: ABK1_1858
ABH: M3Q_1767
ABAD: ABD1_13730
ABAZ: P795_10350
ABAU: IX87_03410
ABAA: IX88_08815
ACC: BDGL_000751(ivd)
SON: SO_1897(liuA)
SDN: Sden_2245
SFR: Sfri_2727
SAZ: Sama_1362
SBL: Sbal_2828
SLO: Shew_2570
SSE: Ssed_1458
SPL: Spea_2797
SHL: Shal_2902
SWD: Swoo_3223
SWP: swp_3442
SVO: SVI_1283(ivd)
SPSW: Sps_02081
ILO: IL0874
CPS: CPS_1603(ivd)
PAT: Patl_2925
PSM: PSM_A1497
PSEO: OM33_10710
PTN: PTRA_a1827(ivd)
PEA: PESP_a1871(ivd)
PSPO: PSPO_a1624(ivd)
PART: PARC_a2104(ivd)
PTU: PTUN_a2101(ivd)
PNG: PNIG_a1926(ivd)
PTD: PTET_a1737(ivd)
PSEN: PNC201_09575(mmgC)
MAQ: Maqu_2121
MHC: MARHY1166(ivdA)
AMAL: I607_07750
AMAE: I876_08010
AMAO: I634_08120
AMAD: I636_08560
AMAI: I635_08470
AMAG: I533_08060
AMAC: MASE_07635
GNI: GNIT_1699(ivd)
GPS: C427_4027
FBL: Fbal_0994
MVS: MVIS_1754
MYA: MORIYA_0481(acdA)
SAGA: M5M_10060
MICC: AUP74_01235(acdA_1)
CBU: CBU_0973
CBD: CBUD_1074
CBG: CbuG_1032
CBC: CbuK_0866
LPN: lpg1824
LPH: LPV_2096(ivd)
LPO: LPO_1885(ivd)
LPM: LP6_1802
LPF: lpl1788
LPP: lpp1787
LPC: LPC_1268
LPA: lpa_02636(caiA)
LPE: lp12_1763
LLO: LLO_1079
LFA: LFA_1968(IVD)
LHA: LHA_0786(IVD)
LCD: clem_10980(acdA_3)
TMC: LMI_0967(IVD)
CYQ: Q91_1232
CZA: CYCME_1196(ivd)
GAI: IMCC3135_11190(acdA_1) IMCC3135_21990(mmgC_3)
HCH: HCH_03943
HEL: HELO_2931(ivd)
HAM: HALO2828
HCO: LOKO_01996(acdA_2)
HBE: BEI_1421
ABO: ABO_1240(ivd)
ADI: B5T_02439(ivd)
APAC: S7S_08645
AXE: P40_11850
KKO: Kkor_1061
KGE: TQ33_1247
AHA: AHA_2078
ASA: ASA_1912(ivd)
AVR: B565_2184
AMED: B224_2537
ACAV: VI35_10015
OCE: GU3_15205
GPB: HDN1F_34250(acd)
CVI: CV_1766
LHK: LHK_02055
PSE: NH8B_2939
AMAH: DLM_0700
RSO: RSc0279
RSE: F504_297
RPI: Rpic_0129
REH: H16_A0167(ivd1) H16_A1972(ivd2)
CNC: CNE_1c01580(ivd) CNE_1c19420(bcd2)
RME: Rmet_0103(ivd1)
CGD: CR3_0076
BMA: BMAA0802(ivd)
BMV: BMASAVP1_0542(ivd)
BMAL: DM55_4643
BMAE: DM78_3414
BMAQ: DM76_3596
BMAI: DM57_11620
BMAF: DM51_4497
BMAZ: BM44_4635
BMAB: BM45_3223
BPS: BPSS1448
BPSE: BDL_4756
BPSM: BBQ_4699
BPSU: BBN_4894
BPSD: BBX_3918
BPK: BBK_4058
BPSH: DR55_3828
BPSA: BBU_4590
BPSO: X996_3614
BUT: X994_5669
BTQ: BTQ_4235
BTJ: BTJ_5273
BTZ: BTL_3734
BTD: BTI_3940
BTV: BTHA_4148
BTHE: BTN_3923
BTHM: BTRA_3732
BTHA: DR62_3967
BTHL: BG87_3691
BOK: DM82_5595
BOC: BG90_5013
BVE: AK36_3263
BCN: Bcen_3127
BCJ: BCAM2433
BCEN: DM39_5405
BCEW: DM40_3096
BCEO: I35_6333
BAM: Bamb_4588
BMU: Bmul_3466
BMK: DM80_4854
BMUL: NP80_5078
BCT: GEM_3256
BCED: DM42_5548
BDL: AK34_3382
BCON: NL30_15990
BUB: BW23_3656
BLAT: WK25_28060
BTEI: WS51_09155
BSEM: WJ12_32205
BPSL: WS57_01950
BMEC: WJ16_30695
BSTG: WT74_31040
BGO: BM43_5217
BUK: MYA_3120
BUL: BW21_5934
BXE: Bxe_B0960
BXB: DR64_6281
BPH: Bphy_3562
BFN: OI25_6751
PPNO: DA70_14285
PPNM: LV28_16395
PPUL: RO07_10525
PSPU: NA29_06360
PAPI: SG18_10945
BPA: BPP4359(ivd)
BPAR: BN117_4492(ivd)
BBR: BB4945(ivd)
BBM: BN115_4602(ivd)
BBH: BN112_3480(ivd)
BBX: BBS798_4723(ivd)
BPT: Bpet0059(ivd)
BAV: BAV3369(ivd)
BHO: D560_1502
BHM: D558_1494
BHZ: ACR54_04561(acdA_6)
BTRM: SAMEA390648701150(ivd_1)
AXY: AXYL_00115(ivd)
PUT: PT7_3029
AMIM: MIM_c03310
AFQ: AFA_00690
ODI: ODI_R0216
RFR: Rfer_3842
POL: Bpro_4190
PNA: Pnap_0455
AAV: Aave_4371
AJS: Ajs_3779
AAA: Acav_4268
ACRA: BSY15_901
VEI: Veis_1333
DAC: Daci_5991
CTES: O987_02620
RTA: Rta_05640
LIM: L103DPR2_00033(acdA_1)
LIH: L63ED372_03167(acdA_6)
HYB: Q5W_00070
CBAA: SRAA_1821
CBAB: SMCB_1787
MPT: Mpe_A3360
JAG: GJA_46
CFU: CFU_4269(ivd)
CARE: LT85_4865
LCH: Lcho_2119
TIN: Tint_2733
THI: THI_3281(ivd)
RGE: RGE_43550(ivd)
EBA: ebA4656(acd)
DSU: Dsui_0975
DAR: Daro_0100
AZO: azo3081
AZA: AZKH_2504 AZKH_3285(acd)
AOA: dqs_3216
TCL: Tchl_1552
GME: Gmet_3289
DEU: DBW_0050(acdA_2)
SCL: sce9239
CCRO: CMC5_013790(fadE)
HOH: Hoch_5062
SFU: Sfum_1260
BBA: Bd1201
BBAT: Bdt_1178
BBW: BDW_04145
BBAC: EP01_15965
BEX: A11Q_1689
BMX: BMS_2749(ivd)
PACA: ID47_01970
MLO: mll7732
MES: Meso_0931
AMIH: CO731_04371(mmgC_2)
PLA: Plav_2780
RBS: RHODOSMS8_01374(acdA)
SME: SM_b21121(ivdH)
SMX: SM11_pD0892(ivdH)
SMI: BN406_05952(IVD1)
SMEL: SM2011_b21121(ivdH)
SMER: DU99_29875
SMD: Smed_4532
SFH: SFHH103_05995(ivd)
SFD: USDA257_c31600(acdA2)
SAME: SAMCFNEI73_pC0753(acdA)
ATU: Atu3477(acd)
ARA: Arad_1373(ivdH)
ATF: Ach5_33360(acd)
RET: RHE_PC00064(ivdH)
REL: REMIM1_PB00064(ivd)
REP: IE4803_PD00063(ivd)
REI: IE4771_PE00062(ivd)
RLE: pRL100296(ivdH)
RLG: Rleg_6510
RIR: BN877_II0493(ivd)
RGA: RGR602_PC01356(ivd)
RHN: AMJ98_PB00083(ivd)
RPHA: AMC79_PA00085(ivd)
RHT: NT26_4193(ivd)
RHX: AMK02_PB00082(ivd)
RHK: Kim5_PD00063(ivd)
REZ: AMJ99_PA00083(ivd)
SHZ: shn_01085
BME: BMEI1923
BMEL: DK63_1565
BMEE: DK62_1384
BMB: BruAb1_0020(ivd)
BABO: DK55_40
BABR: DO74_1843
BABT: DK49_1889
BABB: DK48_2086
BABU: DK53_35
BABS: DK51_1426
BABC: DO78_2036
BMS: BR0020(ivd)
BSI: BS1330_I0020(ivd)
BSF: BSS2_I0019(ivd)
BSZ: DK67_171
BSV: BSVBI22_A0020(ivd)
BOV: BOV_0017(ivd)
BOL: BCOUA_I0020(ivd)
BCAR: DK60_130
BCAS: DA85_00095
BMR: BMI_I20(ivd)
BPP: BPI_I20(ivd)
BPV: DK65_1340
OAN: Oant_0037
OAH: DR92_212
BJA: blr4419(acd)
BRA: BRADO1447(ivd2)
BBT: BBta_6658(ivd2)
BRS: S23_37720(acd)
AOL: S58_15740
BRO: BRAD285_0951(ivd)
RPA: RPA1614(ivd2)
RPB: RPB_3933
RPC: RPC_4263
RPE: RPE_4310
RPT: Rpal_1804
NWI: Nwi_3018
NHA: Nham_3387
VGO: GJW-30_1_03385(mmgC_9)
XAU: Xaut_4272
AZC: AZC_2833
MET: M446_2318
MNO: Mnod_0289
MAQU: Maq22A_c01570(caiA)
RVA: Rvan_0698
PHL: KKY_1080
BVR: BVIR_1423
MSC: BN69_1007
CCR: CC_2172
CSE: Cseg_2823
PZU: PHZ_c1284(ivd) PHZ_c2406
SIL: SPO2793(ivD)
RSP: RSP_2506(ivdH)
RCP: RCAP_rcc01510(ivdH)
JAN: Jann_1142
RDE: RD1_3301(ivd)
PDE: Pden_3633
PAMN: JCM7685_2177(caiA)
DSH: Dshi_1297(ivd)
PSF: PSE_4992
PGD: Gal_02464
RSU: NHU_01711(ivd)
RHC: RGUI_0445
RMM: ROSMUCSMR3_00249(mmgC)
LVS: LOKVESSMR4R_01815(mmgC)
HNE: HNE_1272(ivd2)
HBA: Hbal_1604
GAK: X907_1281
NAR: Saro_1645
SAL: Sala_1529
SPHK: SKP52_10260(ivd)
SPHP: LH20_12545
SGI: SGRAN_0505(ivd) SGRAN_1041(ivd2) SGRAN_2312(ivd3)
SPHU: SPPYR_1707(IVD)
SWI: Swit_2161
SPHD: HY78_14710
STAX: MC45_05310
SPHI: TS85_07255
SSAN: NX02_06575
SJP: SJA_C1-23890(ivd)
SSY: SLG_09750
SPMI: K663_05585
SPHR: BSY17_3811
SINB: SIDU_03055
SPHT: K426_06970
SFLA: SPHFLASMR4Y_03218(fadE)
BLAS: BSY18_1584
ELI: ELI_11785
AAY: WYH_02052(acdA)
ANH: A6F65_00650(acdA_1)
ADO: A6F68_00728(acdA_1)
ALB: AEB_P0286
ACR: Acry_2188
RRU: Rru_A1948
RRF: F11_10010
RCE: RC1_0401(ivd2)
MAG: amb0677
MGRY: MSR1_18050(mmgC_3)
MAGX: XM1_4761(ivd)
MAGN: WV31_02740
AZL: AZL_a02230(ivd)
TXI: TH3_18545
MAI: MICA_890
MAN: A11S_806
HTL: HPTL_0266
LIL: LA_0414(ivd)
LIE: LIF_A0357(ivd)
LIC: LIC_10363(ivd)
LIS: LIL_10363(ivd)
LBJ: LBJ_2429(ivd)
LBL: LBL_0682(ivd)
LBF: LBF_1096(ivd)
LST: LSS_06504
GAH: GAH_00179
TAC: Ta0230
TVO: TVG1333406(TVG1333406)
PTO: PTO1189
FAI: FAD_1551
CDIV: CPM_0632
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13319276]
  Authors
BACHHAWAT BK, ROBINSON WG, COON MJ.
  Title
Enzymatic carboxylation of beta-hydroxyisovaleryl coenzyme A.
  Journal
J Biol Chem 219:539-50 (1956)
Reference
2  [PMID:6401713]
  Authors
Ikeda Y, Tanaka K.
  Title
Purification and characterization of isovaleryl coenzyme A dehydrogenase from rat liver mitochondria.
  Journal
J Biol Chem 258:1077-85 (1983)
Reference
3  [PMID:5229850]
  Authors
Tanaka K, Budd MA, Efron ML, Isselbacher KJ.
  Title
Isovaleric acidemia: a new genetic defect of leucine metabolism.
  Journal
Proc Natl Acad Sci U S A 56:236-42 (1966)
DOI:10.1073/pnas.56.1.236
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.3.8.4
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.3.8.4
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.3.8.4
BRENDA, the Enzyme Database: 1.3.8.4
CAS: 37274-61-6

DBGET integrated database retrieval system