KEGG   ENZYME: 2.1.1.242Help
Entry
EC 2.1.1.242                Enzyme                                 

Name
16S rRNA (guanine1516-N2)-methyltransferase;
yhiQ (gene name);
rsmJ (gene name);
m2G1516 methyltransferase
Class
Transferases;
Transferring one-carbon groups;
Methyltransferases
BRITE hierarchy
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:16S rRNA (guanine1516-N2)-methyltransferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + guanine1516 in 16S rRNA = S-adenosyl-L-homocysteine + N2-methylguanine1516 in 16S rRNA
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
guanine1516 in 16S rRNA
Product
S-adenosyl-L-homocysteine [CPD:C00021];
N2-methylguanine1516 in 16S rRNA
Comment
The enzyme specifically methylates guanine1516 at N2 in 16S rRNA.
History
EC 2.1.1.242 created 2012
Orthology
K15984  16S rRNA (guanine1516-N2)-methyltransferase
Genes
ECO: b3497(rsmJ)
ECJ: JW5672(yhiQ)
ECD: ECDH10B_3673(yhiQ)
EBW: BWG_3186(yhiQ)
ECOK: ECMDS42_2933(yhiQ)
ECE: Z4897(yhiQ)
ECS: ECs4369
ECF: ECH74115_4844
ETW: ECSP_4477(yhiQ)
ELX: CDCO157_4106
EOJ: ECO26_4584(yhiQ)
EOI: ECO111_4305(yhiQ)
EOH: ECO103_4223(yhiQ)
ECOO: ECRM13514_4475(yhiQ)
ECOH: ECRM13516_4274(yhiQ)
ECG: E2348C_3734(yhiQ)
EOK: G2583_4223(yhiQ)
ESO: O3O_24230
ESM: O3M_01460
ESL: O3K_01435
ELH: ETEC_3744
ECC: c4296(yhiQ)
ECP: ECP_3587
ECI: UTI89_C4016(yhiQ)
ECV: APECO1_2956(yhiQ)
ECY: ECSE_3762
ECR: ECIAI1_3642(yhiQ)
ECQ: ECED1_4166(yhiQ)
ECK: EC55989_3935(yhiQ)
ECT: ECIAI39_3987(yhiQ)
EOC: CE10_4028(yhiQ)
EUM: ECUMN_3982(yhiQ)
ECZ: ECS88_3902(yhiQ)
ESE: ECSF_3317
EBR: ECB_03346(yhiQ)
EBD: ECBD_0244
EKF: KO11_05295(yhiQ)
EAB: ECABU_c39290(yhiQ)
EDJ: ECDH1ME8569_3374(yhiQ)
ENA: ECNA114_3607(yhiQ)
ELW: ECW_m3756(yhiQ)
ELL: WFL_18350(yhiQ)
ELC: i14_3965(yhiQ)
ELD: i02_3965(yhiQ)
EBL: ECD_03346(rsmJ)
EBE: B21_03299(yhiQ)
ELF: LF82_3316(yhiQ)
ECOI: ECOPMV1_03820(rsmJ)
ECOJ: P423_19445
ECOS: EC958_3893(yhiQ)
EFE: EFER_3490(yhiQ)
STY: STY4210
STT: t3923
STM: STM3593(yhiQ)
SEO: STM14_4322(yhiQ)
SEY: SL1344_3558(yhiQ)
SEJ: STMUK_3578(yhiQ)
SEB: STM474_3761(yhiQ)
SENI: CY43_18650
SPT: SPA3450(yhiQ)
SEK: SSPA3222
SEI: SPC_3663(yhiQ)
SEC: SCH_3522(yhiQ)
SHB: SU5_04067
SENS: Q786_17540
SED: SeD_A3967
SEG: SG3844(yhiQ)
SEL: SPUL_3981
SET: SEN3416(yhiQ)
SENA: AU38_17430
SENO: AU37_17620
SENV: AU39_17625
SENQ: AU40_19625
SENL: IY59_18060
SENE: IA1_17430
SBG: SBG_3188
SBZ: A464_3671
SFL: SF3528(yhiQ)
SFX: S4240(yhiQ)
SFV: SFV_3509(yhiQ)
SFE: SFxv_3844(yhiQ)
SFN: SFy_5011
SFS: SFyv_5086
SFT: NCTC1_03810(rsmJ)
SSN: SSON_3732(yhiQ)
SBO: SBO_3495(yhiQ)
SDY: SDY_3565(yhiQ)
ENC: ECL_04914
ECLX: LI66_21600
ECLY: LI62_23620
ECLZ: LI64_20715
EEC: EcWSU1_04301(yhiQ)
ENF: AKI40_0237(yhiQ)
ESA: ESA_04225
CSK: ES15_0187
CTU: CTU_40130
KPN: KPN_03862(yhiQ)
KPU: KP1_5202
KPP: A79E_0253
KPE: KPK_0245
KPR: KPR_5054
KPJ: N559_0292
KPX: PMK1_01364(rsmJ)
KPNU: LI86_01295
KPNK: BN49_0255
KVA: Kvar_0239
KOX: KOX_05205
KOE: A225_5508
EAE: EAE_05795
EAR: CCG32841
CKO: CKO_04952
CRO: ROD_43021
CAMA: F384_19020
SECT: A359_08640
EBT: EBL_c01680(yhiQ)
CLAP: NCTC11466_00072(rsmJ)
KOT: EH164_01120(rsmJ)
ICP: ICMP_041(yhiQ)
LNI: CWR52_13900(rsmJ)
BUF: D8682_16035(rsmJ)
HED: TPER_HE00333(rsmJ)
METY: MRY16398_02750(rsmJ)
AHN: NCTC12129_00196(yhiQ)
EBF: D782_0227
PSTS: E05_43500
YPE: YPO3974
YPK: y3856
YPH: YPC_4479(yhiQ)
YPA: YPA_3801
YPN: YPN_3622
YPM: YP_3336(smtA9)
YPZ: YPZ3_2191
YPD: YPD4_3495
YPX: YPD8_3498
YPW: CH59_1922
YPJ: CH55_2653
YPV: BZ15_3731
YPL: CH46_1083
YPS: YPTB3815
YPO: BZ17_2770
YPY: YPK_0117
YPB: YPTS_4029
YPQ: DJ40_2580
YPU: BZ21_3167
YPR: BZ20_2277
YPC: BZ23_3441
YPF: BZ19_3303
YEN: YE4053
YEY: Y11_31421
YEW: CH47_3678
YET: CH48_1505
YAL: AT01_2627
YFR: AW19_3401
YIN: CH53_1610
YKR: CH54_2389
YRO: CH64_2459
YRU: BD65_2102
SPE: Spro_4700
SRL: SOD_c44990(rsmJ)
SPLY: Q5A_024475(rsmJ)
SSZ: SCc_713(yhiQ)
SMAF: D781_4388
SMW: SMWW4_v1c46580(yhiQ)
SMAR: SM39_4170
SERF: L085_03555
RAA: Q7S_00880
ECA: ECA0054
PATR: EV46_00280
PATO: GZ59_00590
PCT: PC1_4197
PEC: W5S_4659
SOD: Sant_0196
DDD: Dda3937_01055(yhiQ)
DDQ: DDI_4315
ETA: ETA_33210(yhiQ)
EPY: EpC_35220
EPR: EPYR_03788(yhiQ)
EAM: EAMY_3535(yhiQ)
EAY: EAM_3326
EBI: EbC_43100(yhiQ)
EGE: EM595_0208(rsmJ)
BUC: BU586(yhiQ)
BAP: BUAP5A_579(yhiQ)
BAU: BUAPTUC7_580(yhiQ)
BAJC: CWS_03020
BUA: CWO_03075
BUP: CWQ_03115
BAK: BAKON_594(yhiQ)
BUH: BUAMB_558(yhiQ)
BAPF: BUMPF009_CDS00019(yhiq)
BAPG: BUMPG002_CDS00019(yhiq)
BAPU: BUMPUSDA_CDS00019(yhiq)
BAPW: BUMPW106_CDS00019(yhiq)
BAS: BUsg_565(yhiQ)
BAPH: IX46_03030
PAM: PANA_3767(yhiQ)
PLF: PANA5342_0274(yhiQ)
PAJ: PAJ_2988(yhiQ)
PVA: Pvag_3053(yhiQ)
HHS: HHS_02080
PSTW: DSJ_01455
TPTY: NCTC11468_03607(rsmJ)
PLU: plu0123
PAY: PAU_00107(yhiQ)
PMR: PMI3006
XBO: XBJ1_0092(yhiQ)
XBV: XBW1_0122
XNE: XNC1_4450(yhiQ)
XNM: XNC2_4301(yhiQ)
XDO: XDD1_0097
XPO: XPG1_0089
PSX: DR96_1199
PRG: RB151_001280(rsmJ)
PHEI: NCTC12003_00123(rsmJ)
MMK: MU9_438
ETR: ETAE_3363
ETD: ETAF_3048
ETE: ETEE_1594
LRI: NCTC12151_00181(rsmJ)
PSHI: SAMEA2665130_2952(rsmJ)
HIN: HI0849m
HIT: NTHI1015
HIU: HIB_09820
HIE: R2846_1479(yhiQ)
HIK: HifGL_001643(rsmJ)
HIA: H733_1598
HIW: NTHI477_00856(rsmJ)
HIC: NTHIC486_00126(rsmJ)
HIX: NTHI723_00760(rsmJ)
HDU: HD_0640
HAP: HAPS_1395(smtA)
HPAZ: K756_08150
HPAS: JL26_07090
HPAK: JT17_05075
HSO: HS_0305
HSM: HSM_0177
PMU: PM1804
PMV: PMCN06_1567(smtA)
PMP: Pmu_15310
PMUL: DR93_132
PDAG: 4362423_01967(smtA)
MSU: MS2368(smtA)
MHT: D648_2690
MHAT: B824_23940
MHX: MHH_c08120(rsmJ)
MHAE: F382_06780
MHAM: J450_08260
MHAO: J451_09445
MHAL: N220_01305
MHAQ: WC39_12760
MHAY: VK67_12765
MVI: X808_1850
MVG: X874_1930
APL: APL_1871
APJ: APJL_1915
APA: APP7_1959
ASU: Asuc_0430
AAT: D11S_0039
AAN: D7S_01599
AACN: AANUM_1056(yhiQ)
BTO: WQG_3090
BTRE: F542_18860
BTRH: F543_20750
BTRA: F544_3510
RPNE: NCTC8284_00461(smtA_1) NCTC8284_00462(smtA_2)
VCH: VC0073
VCS: MS6_2545
VCI: O3Y_00345
VCL: VCLMA_A0069(yhiQ)
VCX: VAA049_65
VCZ: VAB027_65
VVU: VV1_1112
VVY: VV0071
VPA: VP0073
VPB: VPBB_0068
VAG: N646_2261
VSP: VS_0087
VAN: VAA_00550
VSC: VSVS12_00151(rsmJ)
VTA: A3159(yhiQ)
VFI: VF_0082(yhiQ)
PPR: PBPRA3533(S4240)
PAE: PA3680
PAEV: N297_3804
PAEI: N296_3804
PAEP: PA1S_06695
PAEM: U769_06490
PAEL: T223_06420
PAEG: AI22_26895
PAEC: M802_3801
PAEO: M801_3669
PMY: Pmen_3353
PMK: MDS_3679
PPSE: BN5_1108
PCQ: PcP3B5_48150(rsmJ)
PPU: PP_1513(rsmJ)
PPF: Pput_4209
PPT: PPS_1164
PPI: YSA_02624
PPX: T1E_2932
PPUH: B479_05875
PPUT: L483_05430
PPUN: PP4_41980
PMON: X969_03985
PMOT: X970_03960
PSB: Psyr_1325
PSYR: N018_19065
PFL: PFL_1155
PPRO: PPC_1193
PFS: PFLU_1248
PFB: VO64_4406
PMAN: OU5_2322
PEN: PSEEN1271
PSA: PST_2739
PSTT: CH92_15070
PKC: PKB_1172(rsmJ)
PSES: PSCI_3132
PSEM: TO66_05790
PSEC: CCOS191_1159(rsmJ)
PSOS: POS17_1159
PANR: A7J50_1293
PSET: THL1_4601
PSIL: PMA3_04695
PAR: Psyc_1704
PALI: A3K91_2207
PSYA: AOT82_2410
ACB: A1S_0700
ABM: ABSDF2822
ABY: ABAYE3118
ABN: AB57_0749
ABX: ABK1_0682
ABH: M3Q_890
ABAD: ABD1_06490
ABAZ: P795_14210
ABAU: IX87_17735
ABAA: IX88_05455
ACI: ACIAD0679
ASJ: AsACE_CH00620(rsmJ)
MCT: MCR_1339
MCS: DR90_582
MCAT: MC25239_01302(rsmJ)
SON: SO_4658(rsmJ)
SDN: Sden_3610
SFR: Sfri_3857
SAZ: Sama_3564
SLO: Shew_3647
SSE: Ssed_0164
SPL: Spea_4047
SHL: Shal_0212
SWD: Swoo_0144
SWP: swp_4895
SVO: SVI_0157
SPSW: Sps_00207
ILO: IL2477
CPS: CPS_0138
PHA: PSHAa0362
PAT: Patl_0354
PSM: PSM_A0421
PSEO: OM33_00540
PTN: PTRA_a0388(rsmJ)
PEA: PESP_a0434(rsmJ)
PSPO: PSPO_a2632(rsmJ)
PART: PARC_a0485(rsmJ)
PTU: PTUN_a0505(rsmJ)
PNG: PNIG_a0419(rsmJ)
PTD: PTET_a0448(rsmJ)
PSEN: PNC201_02105(rsmJ)
MAQ: Maqu_2229
MHC: MARHY0999
MAD: HP15_800(yhiQ)
AMAL: I607_00690
AMAE: I876_00705
AMAO: I634_00695
AMAD: I636_00730
AMAI: I635_00730
AMAG: I533_00715
AMAC: MASE_00540
GNI: GNIT_0220
GPS: C427_0318
SALH: HMF8227_02903(rsmJ)
PIN: Ping_2836
FBL: Fbal_0061
MVS: MVIS_0245
MYA: MORIYA_2724(yhiQ)
CJA: CJA_0983
SDE: Sde_2612
SAGA: M5M_05450
MICC: AUP74_02709(rsmJ)
CBU: CBU_1876
CBD: CBUD_0108
CBG: CbuG_0251
CBC: CbuK_0176
CEY: CleRT_00900(rsmJ)
RVI: RVIR1_02100(rsmJ)
LPN: lpg1837
LPH: LPV_2110
LPO: LPO_1901
LPM: LP6_1816
LPF: lpl1802
LPP: lpp1801
LPC: LPC_1282
LPA: lpa_02655
LPE: lp12_1776
LLO: LLO_1059
LFA: LFA_1992(rsmJ)
LHA: LHA_0764
LOK: Loa_02233
LCD: clem_11070(rsmJ)
LLG: 44548918_00715(rsmJ)
TMC: LMI_0944
FTU: FTT_1504
FTQ: RO31_1766
FTF: FTF1504
FTW: FTW_0787
FTT: FTV_1435
FTG: FTU_1519
FTL: FTL_0289
FTH: FTH_0288
FTA: FTA_0307
FTS: F92_01560
FTI: FTS_0285
FTC: DA46_422
FTV: CH67_571
FTZ: CH68_305
FTM: FTM_0393
FTN: FTN_1514
FTX: AW25_487
FTD: AS84_988
FTY: CH70_411
FPH: Fphi_1129
FPT: BZ13_897
FPI: BF30_1371
FPM: LA56_1055
FPX: KU46_186
FPZ: LA55_1745
FPJ: LA02_785
FNA: OOM_0713
FRC: KX01_753
TCX: Tcr_1990
MEJ: Q7A_669
MEC: Q7C_1649
CYQ: Q91_1107
TIG: THII_2051
NOC: Noc_1058
NHL: Nhal_3554
NWA: Nwat_1973
TEE: Tel_03245
NTT: TAO_0137
AEH: Mlg_2240
HHA: Hhal_2074
TGR: Tgr7_1199
TKM: TK90_0893
TNI: TVNIR_2112(yhiQ_[C])
TVR: TVD_07435
GAI: IMCC3135_10600(rsmJ)
HCH: HCH_01818
CSA: Csal_0860
HEL: HELO_3568(rsmJ)
HAM: HALO1081
HCO: LOKO_00647(rsmJ)
HBE: BEI_0678(rsmJ)
ABO: ABO_1131
ADI: B5T_01910
APAC: S7S_12235
AXE: P40_09100
KKO: Kkor_2563
KGE: TQ33_2202
TOL: TOL_0938
OME: OLMES_4416(rsmJ)
AHA: AHA_0094
ASA: ASA_4298
AVR: B565_3972
AMED: B224_5600
ASR: WL1483_844(rsmJ)
ACAV: VI35_20950
TAU: Tola_3000
OCE: GU3_02925
DNO: DNO_0089
CHJ: NCTC10426_00594(rsmJ)
SLIM: SCL_0327
SVA: SVA_0386
SALN: SALB1_3220
TBN: TBH_C1278
NME: NMB1608
NMP: NMBB_1837
NMA: NMA1806
NMW: NMAA_1280
NMC: NMC1528
NMN: NMCC_1513
NMT: NMV_0772
NMI: NMO_1433
NGO: NGO1261
NGK: NGK_0245
NLA: NLA_6800
NWE: SAMEA3174300_1577(rsmJ)
KKI: KKKWG1_1793(rsmJ)
ECOR: SAMEA4412678_0379(rsmJ)
CVI: CV_0463
LHK: LHK_00643
PSE: NH8B_3939
AMAH: DLM_4497
PLG: NCTC10937_01448(rsmJ)
DAR: Daro_0432
DPS: DP2215
DSF: UWK_03175
BBA: Bd0559
BBAT: Bdt_0537
BBW: BDW_01945
BBAC: EP01_17135
BEX: A11Q_2105
BMX: BMS_1842
ATU: Atu4040
ATF: Ach5_38200(rsmJ)
RIR: BN877_II1168(rsmJ)
OAN: Oant_1046
OAH: DR92_595
RPA: RPA3487
RPB: RPB_2042
RPD: RPD_3348
RPT: Rpal_4001
PHL: KKY_427
KVU: EIO_0139
KVL: KVU_1543
MGM: Mmc1_1882
CLS: CXIVA_13650(SmtA)
RUM: CK1_15120
ROB: CK5_27700
OLS: Olsu_0300
TRA: Trad_1101
CAA: Caka_0210
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:22079366]
  Authors
Basturea GN, Dague DR, Deutscher MP, Rudd KE
  Title
YhiQ is RsmJ, the methyltransferase responsible for methylation of G1516 in 16S rRNA of E. coli.
  Journal
J Mol Biol 415:16-21 (2012)
DOI:10.1016/j.jmb.2011.10.044
  Sequence
[eco:b3497]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.1.1.242
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.1.1.242
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.1.1.242
BRENDA, the Enzyme Database: 2.1.1.242

DBGET integrated database retrieval system