KEGG   ENZYME: 2.3.3.5Help
Entry
EC 2.3.3.5                  Enzyme                                 

Name
2-methylcitrate synthase;
2-methylcitrate oxaloacetate-lyase;
MCS;
methylcitrate synthase;
methylcitrate synthetase
Class
Transferases;
Acyltransferases;
Acyl groups converted into alkyl groups on transfer
BRITE hierarchy
Sysname
propanoyl-CoA:oxaloacetate C-propanoyltransferase (thioester-hydrolysing, 1-carboxyethyl-forming)
Reaction(IUBMB)
propanoyl-CoA + H2O + oxaloacetate = (2S,3S)-2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate + CoA [RN:R00931]
Reaction(KEGG)
Substrate
propanoyl-CoA [CPD:C00100];
H2O [CPD:C00001];
oxaloacetate [CPD:C00036]
Product
(2S,3S)-2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate [CPD:C02225];
CoA [CPD:C00010]
Comment
The enzyme acts on acetyl-CoA, propanoyl-CoA, butanoyl-CoA and pentanoyl-CoA. The relative rate of condensation of acetyl-CoA and oxaloacetate is 140% of that of propanoyl-CoA and oxaloacetate, but the enzyme is distinct from EC 2.3.3.1, citrate (Si)-synthase. Oxaloacetate cannot be replaced by glyoxylate, pyruvate or 2-oxoglutarate.
History
EC 2.3.3.5 created 1978 as EC 4.1.3.31, transferred 2002 to EC 2.3.3.5, modified 2015
Pathway
ec00640  Propanoate metabolism
Orthology
K01659  2-methylcitrate synthase
Genes
DDI: DDB_G0287281
TGO: TGME49_263130
TET: TTHERM_00537060
PTM: GSPATT00014981001 GSPATT00031721001
ECO: b0333(prpC)
ECJ: JW0324(prpC)
ECOK: ECMDS42_0255(prpC)
ECE: Z0428(prpC)
ECS: ECs0386
ECF: ECH74115_0404(prpC)
ETW: ECSP_0394(prpC)
EOJ: ECO26_0370(prpC)
EOI: ECO111_0370(prpC)
EOH: ECO103_0315(prpC)
ECOO: ECRM13514_0518(prpC)
ECOH: ECRM13516_0310(prpC)
ECG: E2348C_0292(prpC)
EOK: G2583_0443(prpC)
ESO: O3O_05485
ESM: O3M_19795
ESL: O3K_19810
ECW: EcE24377A_0357(prpC)
ELH: ETEC_0389
ECC: c0452(prpC)
ECP: ECP_0408
ECI: UTI89_C0364(prpC)
ECV: APECO1_1656(prpC)
ECX: EcHS_A0398(prpC)
ECM: EcSMS35_0364(prpC)
ECY: ECSE_0357
ECR: ECIAI1_0334(prpC)
ECQ: ECED1_0365(prpC)
ECK: EC55989_0339(prpC)
ECT: ECIAI39_0347(prpC)
EOC: CE10_0300(prpC)
EUM: ECUMN_0376(prpC)
ECZ: ECS88_0344(prpC)
ELO: EC042_0369(prpC)
ESE: ECSF_0308
EBR: ECB_00287(prpC)
EBD: ECBD_3324
EKF: KO11_21915(prpC)
EAB: ECABU_c04270(prpC)
EDJ: ECDH1ME8569_0320(prpC)
EIH: ECOK1_0329(prpC)
ENA: ECNA114_0320(prpC)
ELW: ECW_m0411(prpC)
ELL: WFL_02020(prpC)
ELC: i14_0436(prpC)
ELD: i02_0436(prpC)
ELP: P12B_c0350(prpC)
EBL: ECD_00287(prpC)
EBE: B21_00291(prpC)
ELF: LF82_1740(prpC)
ECOI: ECOPMV1_00339(prpC)
ECOJ: P423_01775
ECOS: EC958_0481(prpC)
EFE: EFER_2659(prpC)
EAL: EAKF1_ch1080c(prpC)
STY: STY0401(prpC)
STT: t2495(prpC)
STM: STM0369(prpC)
SEO: STM14_0432(prpC)
SEY: SL1344_0364(prpC)
SEJ: STMUK_0375(prpC)
SEB: STM474_0384(prpC)
SEF: UMN798_0404(prpC)
SENR: STMDT2_03651(prpC)
SEND: DT104_04131(prpC)
SENI: CY43_02165
SPT: SPA2354(prpC)
SEK: SSPA2196
SEI: SPC_0379(prpC)
SEC: SCH_0410(prpC)
SEH: SeHA_C0463(prpC)
SHB: SU5_01061
SEE: SNSL254_A0409(prpC)
SEW: SeSA_A0421(prpC)
SEA: SeAg_B0403(prpC)
SENS: Q786_01810
SED: SeD_A0401(prpC)
SEG: SG0381(prpC)
SEL: SPUL_2604(prpC)
SEGA: SPUCDC_2590(prpC)
SET: SEN0352(prpC)
SENA: AU38_01780
SENO: AU37_01775
SENV: AU39_01780
SENQ: AU40_01995
SENL: IY59_01830
SEEP: I137_11850
SENB: BN855_3610(prpC)
SENE: IA1_01980
SBG: SBG_0321(prpC)
SBZ: A464_319
CKO: CKO_02829
CRO: ROD_03951(prpC)
CAMA: F384_01430
EBT: EBL_c21280(prpC)
EBF: D782_1871
SMW: SMWW4_v1c14450(prpC)
SMAR: SM39_0903(prpC)
SMAC: SMDB11_0735(prpC)
SERF: L085_21245
PLU: plu3541(prpC)
PAY: PAU_01235(prpC)
XBO: XBJ1_1345(prpC)
XBV: XBW1_1631(prpC)
XNE: XNC1_1229(prpC)
XNM: XNC2_1205(prpC)
XDO: XDD1_2883(prpC)
XPO: XPG1_0852(prpC)
PSI: S70_03425
PSX: DR96_3850
PRG: RB151_029830(prpC)
PHEI: NCTC12003_01323(prpC)
MMK: MU9_2232
PSHI: SAMEA2665130_1485(prpC)
XCC: XCC1032(prpC)
XCB: XC_3214
XCA: xcc-b100_3313(prpC)
XCP: XCR_1231
XCV: XCV1157
XAX: XACM_1104
XAC: XAC1138(prpC)
XCI: XCAW_01238(gltA)
XFU: XFF4834R_chr11320(prpC)
XOO: XOO0893(prpC)
XOM: XOO0818(XOO0818)
XOP: PXO_02719
XOR: XOC_1187
XAL: XALC_0640(prpC)
XPH: XppCFBP6546_05895(XppCFBP6546P_05895)
SML: Smlt3609(prpC)
SMT: Smal_3029
SMZ: SMD_3181(prpC)
SACZ: AOT14_26200(prpC)
PSUW: WQ53_03570
PSD: DSC_12640
LEZ: GLE_1289(prpC)
LEM: LEN_3644
DKO: I596_721
VCH: VC1337
VCS: MS6_1115
VCE: Vch1786_I0839(prpC)
VCI: O3Y_06220
VCO: VC0395_A0953(prpC)
VCR: VC395_1456(prpC)
VCM: VCM66_1292(prpC)
VVU: VV1_2731
VVY: VV1530
VPA: VP1647
VPB: VPBB_1507
VAG: N646_0712
VSP: VS_1344
VNI: VIBNI_A1831(prpC)
VAN: VAA_02058
VAU: VANGNB10_cI1219(prpC)
VSC: VSVS12_03133(prpC)
VTA: A0779(prpC)
PPR: PBPRA1247(CBU0772) PBPRB0236(CBU0772)
PAE: PA0795(prpC)
PAEV: N297_822
PAEI: N296_822
PAU: PA14_53950(prpC)
PAP: PSPA7_4723(prpC)
PAG: PLES_45471(prpC)
PAF: PAM18_4242(prpC)
PNC: NCGM2_1524(prpC)
PAEB: NCGM1900_1981(prpC)
PAEP: PA1S_22675
PAEM: U769_22180
PAEL: T223_23195
PAEU: BN889_00825(prpC)
PAEG: AI22_11485
PAEC: M802_819
PAEO: M801_822
PMY: Pmen_2081
PMK: MDS_2639
PRE: PCA10_37220(prpC)
PPSE: BN5_2138(prpC)
PCQ: PcP3B5_51730(prpC)
PPU: PP_2335(prpC)
PPF: Pput_3435
PPI: YSA_01158
PPX: T1E_5347(prpC)
PPUH: B479_09490
PPUT: L483_09435
PPUN: PP4_34840(prpC)
PPUD: DW66_2168
PMON: X969_07545
PMOT: X970_07520
PST: PSPTO_2288(prpC)
PSB: Psyr_2086
PSP: PSPPH_2057(prpC)
PFL: PFL_1862(prpC)
PPRC: PFLCHA0_c18930(prpC1)
PPRO: PPC_1906
PFS: PFLU_4631
PFE: PSF113_4055(prpC)
PFC: PflA506_3934(prpC)
PFW: PF1751_v1c41390(prpC)
PFB: VO64_4908
PMAN: OU5_5387
PEN: PSEEN1903(prpC)
PSA: PST_2035(prpC)
PSZ: PSTAB_1935(prpC)
PSR: PSTAA_2066(prpC)
PSTT: CH92_09080
PPUU: PputUW4_03657(prpC)
PKC: PKB_4870(prpC)
PSES: PSCI_4834
PSEM: TO66_09550
PSEC: CCOS191_1800(prpC)
PSOS: POS17_1869
PANR: A7J50_4331
PSET: THL1_3679
PSIL: PMA3_20480
AVN: Avin_23220(prpC)
AVL: AvCA_23220(prpC)
AVD: AvCA6_23220(prpC)
ACX: Achr_23320(prpC)
PAR: Psyc_1111(prpC)
PALI: A3K91_1326
PSYC: DABAL43B_1464(prpC)
PSYA: AOT82_407
ABM: ABSDF0092(prpC)
ABY: ABAYE3792(prpC)
ABN: AB57_0123
ABX: ABK1_0113
ABAD: ABD1_00770(prpC)
ABAZ: P795_16835
ABAU: IX87_14985
ABAA: IX88_02695
ACC: BDGL_002999(prpC)
ACI: ACIAD2756(prpC)
ASJ: AsACE_CH01290(prpC)
SON: SO_0344(prpC)
SDN: Sden_1665
SFR: Sfri_1858
SAZ: Sama_3295
SBL: Sbal_4048
SLO: Shew_1821
SSE: Ssed_2112
SPL: Spea_2321
SHL: Shal_1962
SWD: Swoo_2498
SWP: swp_2429
SVO: SVI_3080(prpC)
SPSW: Sps_02028
ILO: IL1426(prpC)
CPS: CPS_2821
PHA: PSHAa1774(prpC)
PAT: Patl_1420
PSM: PSM_A1292(prpC)
PSEO: OM33_11285
PTN: PTRA_a2205(prpC)
PEA: PESP_a1599(prpC)
PSPO: PSPO_a1775(prpC)
PART: PARC_a2382(prpC)
PTU: PTUN_a2277(prpC)
PNG: PNIG_a2387(prpC)
PTD: PTET_a1484(prpC)
PSEN: PNC201_21060(prpC)
MAQ: Maqu_1665
MHC: MARHY1631(prpC)
MAD: HP15_1931
MBS: MRBBS_2224(prpC)
AMAL: I607_14925
AMAE: I876_15225
AMAO: I634_15170
AMAD: I636_15030
AMAI: I635_15605
AMAG: I533_14745
AMAC: MASE_14780
AAUS: EP12_15475
ASP: AOR13_334
GNI: GNIT_3155
GPS: C427_2937
SALH: HMF8227_00162(prpC)
PIN: Ping_1868
FBL: Fbal_3658
MVS: MVIS_1681
MYA: MORIYA_0359(prpC)
MICC: AUP74_02431(prpC)
CBU: CBU_0772(prpC)
CBS: COXBURSA331_A1176(prpC)
CBD: CBUD_0820(prpC)
CBG: CbuG_1229(prpC)
CBC: CbuK_0642(prpC)
LPN: lpg1530
LPH: LPV_1662(prpC)
LPO: LPO_1543(prpC)
LPM: LP6_1508
LPF: lpl1496(prpC)
LPP: lpp1487(prpC)
LPC: LPC_0951(prpC)
LPA: lpa_02226(gltA)
LPE: lp12_1468
LLO: LLO_1556(prpC)
LFA: LFA_1590(prpC)
LHA: LHA_1615(prpC)
LOK: Loa_01671(prpC)
LCD: clem_06555(prpC)
LLG: 44548918_01498(prpC)
TMC: LMI_1511(prpC)
CYQ: Q91_0262
CZA: CYCME_2405(prpC)
NOC: Noc_2208
NHL: Nhal_1207
NWA: Nwat_0881
NTT: TAO_1163
AEH: Mlg_2604
HHA: Hhal_1071
TGR: Tgr7_1508
TNI: TVNIR_3341(prpC_[H])
HCH: HCH_02711
CSA: Csal_2420
HEL: HELO_1741(prpC)
HAM: HALO1854
HCO: LOKO_02858(prpC)
HBE: BEI_0897(prpC)
ABO: ABO_1432(prpC)
ADI: B5T_02361(prpC)
APAC: S7S_09565
AXE: P40_11340
KKO: Kkor_0999
KGE: TQ33_0830
TOL: TOL_1636
AHA: AHA_2266
ASA: ASA_2040(prpC)
AVR: B565_1982
AMED: B224_2927
ASR: WL1483_2521(prpC)
ACAV: VI35_12730
SVA: SVA_1373
SALN: SALB1_1465
ENM: EBS_1265(prpC)
NME: NMB0431(pprC)
NMP: NMBB_0473(prpC)
NMQ: NMBM04240196_0438(prpC)
NMZ: NMBNZ0533_1819(prpC)
NMA: NMA2054
NMW: NMAA_1505(prpC)
NMX: NMA510612_2316(prpC)
NMC: NMC1732(prpC)
NMN: NMCC_1714(prpC)
NMT: NMV_0473(prpC)
NMI: NMO_1610(prpC)
NGO: NGO1525
NGK: NGK_1813
NWE: SAMEA3174300_1283(prpC)
CVI: CV_2056(prpC)
LHK: LHK_02308
PSE: NH8B_1569
AMAH: DLM_1435
RSO: RSp0121(prpC)
RSC: RCFBP_11384(prpC)
RSL: RPSI07_1428(prpC) RPSI07_mp0086(prpC)
RSN: RSPO_c01436(prpC) RSPO_m00104(prpC)
RSM: CMR15_mp10090(prpC)
RSE: F504_3572
RPI: Rpic_3860
REH: H16_A1906(prpC1) H16_A2636(prpC2)
CNC: CNE_1c18850(prpC1) CNE_1c25190(prpC2)
RME: Rmet_1586(prpC)
CTI: RALTA_A1600(prpC) RALTA_A2135(prpC2)
CGD: CR3_1237(prpC)
BMA: BMAA1869
BMAL: DM55_3914
BMAE: DM78_4833
BMAQ: DM76_4611
BMAI: DM57_06680
BMAF: DM51_3562
BMAZ: BM44_3872
BMAB: BM45_4648
BPS: BPSS0207(prpC)
BPM: BURPS1710b_A1737(prpC)
BPL: BURPS1106A_A0289(prpC)
BPD: BURPS668_A0383(prpC)
BPSE: BDL_6099
BPSM: BBQ_6005
BPSU: BBN_3589
BPSD: BBX_5269
BPZ: BP1026B_II0230(prpC)
BPK: BBK_5401
BPSH: DR55_5154
BPSA: BBU_5924
BPSO: X996_4922
BUT: X994_4471
BTQ: BTQ_5474
BTJ: BTJ_4130
BTZ: BTL_4941
BTD: BTI_4522
BTV: BTHA_5282
BTHE: BTN_4598
BTHM: BTRA_4865
BTHA: DR62_4707
BTHL: BG87_4931
BOK: DM82_4211
BOC: BG90_3812
BVE: AK36_3085
BCN: Bcen_5345
BCJ: BCAM2702(prpC)
BCEN: DM39_5179
BCEW: DM40_3289
BCEO: I35_6588(prpC)
BAM: Bamb_4841
BMU: Bmul_3288
BMK: DM80_4668
BMUL: NP80_3265
BCT: GEM_5707
BCED: DM42_5283
BDL: AK34_3199
BCON: NL30_17385
BUB: BW23_3901
BLAT: WK25_29020
BTEI: WS51_10210
BSEM: WJ12_33420
BPSL: WS57_00895
BMEC: WJ16_31870
BSTG: WT74_32250
BGU: KS03_3756
BGO: BM43_6617
BUK: MYA_3314
BUL: BW21_4045
BGP: BGL_2c28570(prpC)
PPNO: DA70_01065
PPNM: LV28_05265
PPUL: RO07_24290
PSPU: NA29_12380
PAPI: SG18_23650
PLG: NCTC10937_02039(prpC)
HYF: DTO96_101977(prpC)
BPE: BP2368(prpC)
BPC: BPTD_2325(prpC)
BPER: BN118_2574(prpC)
BPET: B1917_2279(prpC)
BPEU: Q425_22620(prpC)
BPA: BPP3234(prpC)
BPAR: BN117_3198(prpC)
BBR: BB3686(prpC)
BBM: BN115_3357(prpC)
BBH: BN112_4730(prpC)
BBX: BBS798_3465(prpC)
BPT: Bpet1816(prpC)
BAV: BAV1178(prpC)
BHO: D560_2383
BHZ: ACR54_03242(prpC)
BTRM: SAMEA390648702639(prpC)
AXY: AXYL_01625(prpC)
AXX: ERS451415_01524(prpC)
PUT: PT7_0414
AMIM: MIM_c13200(prpC1) MIM_c31350(prpC2)
BPSI: IX83_00610
AFQ: AFA_04815
ODI: ODI_R2888
AJS: Ajs_1635
AAA: Acav_2473
VEI: Veis_4451
DAC: Daci_5862
VPD: VAPA_1c33530(prpC)
CTES: O987_07255
HAR: HEAR3267(prpC)
MMS: mma_3488(prpC)
JAG: GJA_2036
HSE: Hsero_3119(prpC)
HRB: Hrubri_3137(prpC)
CFU: CFU_3533
CARE: LT85_3288
TIN: Tint_2344
THI: THI_2719(prpC)
PBH: AAW51_3456(prpC)
MMB: Mmol_0749
MEH: M301_0687
MBAC: BN1209_0531(prpC)
SLT: Slit_1189
GCA: Galf_0094
HHE: HH_0398(prpC)
HCP: HCN_1558
CCQ: N149_0270
CCF: YSQ_08565
CCY: YSS_01125
CCOI: YSU_07545
CCOF: VC76_01425(prpC)
CCOO: ATE51_03682(prpC)
CCUN: CCUN_1640(prpC)
CLX: CLAN_0439(prpC)
CAVI: CAV_0694(prpC)
CAMZ: CVIC12175_1097(prpC)
ABU: Abu_0277(prpC)
ABT: ABED_0260
ABL: A7H1H_0280(prpC)
AHS: AHALO_2328(prpC)
ARC: ABLL_0422
SMUL: SMUL_2197
SHAL: SHALO_1940
SULJ: SJPD1_1931
GUR: Gura_0072
BBA: Bd2511(cit)
BBAT: Bdt_2449(cit)
BBW: BDW_09260
BBAC: EP01_08705
BEX: A11Q_958
RPA: RPA2394(prpC)
RPC: RPC_3511
RPT: Rpal_2647
OCA: OCAR_7075
OCG: OCA5_c10230(prpC)
OCO: OCA4_c10230(prpC)
HDN: Hden_0810
RVA: Rvan_1831
BVR: BVIR_2103
RCP: RCAP_rcc03348(prpC)
PDE: Pden_1347
PAMN: pAMV1p0005(prpC)
RSU: NHU_03664(prpC)
SMAZ: LH19_12460
SWI: Swit_4790
SPHD: HY78_00735
SMIC: SmB9_09860
ACR: Acry_0621
AMV: ACMV_12480(prpC)
GXL: H845_1604
APK: APA386B_1841(prpC)
ASZ: ASN_1664(prpC)
RRU: Rru_A2319
RRF: F11_11925
RCE: RC1_3805(prpC)
ABS: AZOBR_p270029(prpC)
TMO: TMO_2414(prpC)
PUB: SAR11_1156(prpC)
MAI: MICA_868
MAN: A11S_785
CGL: NCgl0630(Cgl0659) NCgl0666(Cgl0696)
CGB: cg0762(prpC2)
CGU: WA5_0630(PrpC2)
CGM: cgp_0762(prpC2)
CGJ: AR0_03885
CEF: CE0718
CJK: jk1665(prpC)
CUR: cu0448
CUA: CU7111_0441(prpC)
CRD: CRES_1755(prpC)
CVA: CVAR_0554(prpC)
CTER: A606_02485
CGY: CGLY_13165(prpC)
CSX: CSING_03020(prpC2)
CMQ: B840_02530(prpC2)
CCJ: UL81_02455(prpC2)
CTED: CTEST_02785(prpC2)
CUT: CUTER_02395(prpC2)
CPHO: CPHO_09805
CGV: CGLAU_02630(prpC2)
CAMG: CAMM_03190
CMIN: NCTC10288_02000(prpC)
CMI: CMM_2371(gltA1)
CMS: CMS2312
AAU: AAur_1660(gltA) AAur_pTC20150(gltA)
ACH: Achl_1523
KRH: KRH_15320(prpC)
ACE: Acel_1658
KRA: Krad_0109
RXY: Rxyl_2401
ATM: ANT_04810(prpC)
PUV: PUV_22480(prpC-B)
WCH: wcw_1475(prpC)
MIN: Minf_0334(gltA)
PLS: VT03_16145(prpC)
FMR: Fuma_04387(prpC)
RMR: Rmar_0100
FLN: FLA_3392
SMIZ: 4412673_02506(prpC)
ELB: VO54_03579(prpC)
NDE: NIDE3127(prpC)
NJA: NSJP_0558(prpC)
PTO: PTO0169
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Uchiyama, H. and Tabuchi, T.
  Title
Properties of methylcitrate synthase from Candida lipolytica.
  Journal
Agric Biol Chem 40:1411-1418 (1976)
Reference
2  [PMID:9325432]
  Authors
Textor S, Wendisch VF, De Graaf AA, Muller U, Linder MI, Linder D, Buckel W.
  Title
Propionate oxidation in Escherichia coli: evidence for operation of a methylcitrate cycle in bacteria.
  Journal
Arch Microbiol 168:428-36 (1997)
  Sequence
[eco:b0333]
Reference
3  [PMID:10482501]
  Authors
Horswill AR, Escalante-Semerena JC.
  Title
Salmonella typhimurium LT2 catabolizes propionate via the 2-methylcitric acid cycle.
  Journal
J Bacteriol 181:5615-23 (1999)
  Sequence
[stm:STM0369]
Reference
4  [PMID:12473114]
  Authors
Brock M, Maerker C, Schutz A, Volker U, Buckel W.
  Title
Oxidation of propionate to pyruvate in Escherichia coli. Involvement of methylcitrate dehydratase and aconitase.
  Journal
Eur J Biochem 269:6184-94 (2002)
DOI:10.1046/j.1432-1033.2002.03336.x
  Sequence
[eco:b0333]
Reference
5  [PMID:19661181]
  Authors
Domin N, Wilson D, Brock M
  Title
Methylcitrate cycle activation during adaptation of Fusarium solani and Fusarium  verticillioides to propionyl-CoA-generating carbon sources.
  Journal
Microbiology 155:3903-12 (2009)
DOI:10.1099/mic.0.031781-0
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.3.3.5
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.3.3.5
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.3.3.5
BRENDA, the Enzyme Database: 2.3.3.5
CAS: 57827-78-8

DBGET integrated database retrieval system