KEGG   ENZYME: 2.5.1.32Help
Entry
EC 2.5.1.32                 Enzyme                                 

Name
15-cis-phytoene synthase;
PSY (gene name);
crtB (gene name);
prephytoene-diphosphate synthase;
phytoene synthetase;
PSase;
geranylgeranyl-diphosphate geranylgeranyltransferase
Class
Transferases;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups (only sub-subclass identified to date)
BRITE hierarchy
Sysname
geranylgeranyl-diphosphate:geranylgeranyl-diphosphate geranylgeranyltransferase (15-cis-phytoene forming)
Reaction(IUBMB)
2 geranylgeranyl diphosphate = 15-cis-phytoene + 2 diphosphate (overall reaction) [RN:R10177];
(1a) 2 geranylgeranyl diphosphate = diphosphate + prephytoene diphosphate [RN:R02065];
(1b) prephytoene diphosphate = 15-cis-phytoene + diphosphate [RN:R04218]
Reaction(KEGG)
Substrate
geranylgeranyl diphosphate [CPD:C00353];
prephytoene diphosphate [CPD:C03427]
Product
15-cis-phytoene [CPD:C05421];
diphosphate [CPD:C00013];
prephytoene diphosphate [CPD:C03427]
Comment
Requires Mn2+ for activity. The enzyme condenses two molecules of geranylgeranyl diphosphate to give prephytoene diphosphate, followed by rearrangement of the cyclopropylcarbinyl intermediate to 15-cis-phytoene.
History
EC 2.5.1.32 created 1984, modified 2005, modified 2012
Pathway
ec00906  Carotenoid biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K02291  15-cis-phytoene synthase
K17841  15-cis-phytoene synthase / lycopene beta-cyclase
Genes
API: 100159332 100161104 100571777 100574964
DNX: 107165434 107165441 107165442 107165443 107165458
TUT: 107364280 107365901
ATH: AT5G17230(PSY)
ALY: ARALYDRAFT_909715
CRB: 17884004
CSAT: 104706011 104735757 104770016
EUS: EUTSA_v10013608mg
BRP: 103846262(PSY) 103851090(BraA.PSY.c) 103856237
BNA: 106354425 106371962 106386282 106387714 111213688
CPAP: 110824636
LJA: Lj0g3v0184729.1(Lj0g3v0184729.1) Lj0g3v0184729.2(Lj0g3v0184729.2) Lj0g3v0278879.1(Lj0g3v0278879.1) Lj0g3v0278879.2(Lj0g3v0278879.2) Lj2g3v2507910.1(Lj2g3v2507910.1) Lj2g3v2507910.2(Lj2g3v2507910.2) Lj2g3v2507920.1(Lj2g3v2507920.1)
CMO: 103491584(PSY2) 103493000(PSY3) 103501375(PSY)
SLY: 101267734 112940751 543964(PSY2) 543988(Psy1)
DOSA: Os06t0729000-01(Os06g0729000) Os09t0555500-01(Os09g0555500) Os12t0626400-01(Os12g0626400)
ATS: 109732274(LOC109732274) 109749366(LOC109749366) 109774599(LOC109774599)
ZMA: 100136882(y1) 109940986 542686(psy2)
CRE: CHLREDRAFT_59715(PSY1)
CVR: CHLNCDRAFT_27599(PSY)
NCR: NCU00585(al-2)
NTE: NEUTE1DRAFT53791(NEUTE1DRAFT_53791)
SMP: SMAC_01277(putative al2)
MBE: MBM_00659
TVE: TRV_03236
PTE: PTT_09938
SMIN: v1.2.018838.t1(symbB.v1.2.018838.t1)
PTI: PHATRDRAFT_56481(PSY)
FCY: FRACYDRAFT_264173(PSY2)
ESA: ESA_00342
CSK: ES15_0617(crtB)
CTU: CTU_35440(crtB)
PSTS: E05_04190
EGE: EM595_0217(crtB)
PAM: PANA_4162(crtB)
PLF: PANA5342_p10303(crtB)
PAJ: PAJ_p0122(crtB)
PAQ: PAGR_p230
PVA: Pvag_pPag30171(crtB)
PSTW: DSJ_25960
PLU: plu4343(crtB)
DKO: I596_2145
PSA: PST_3872
PSTT: CH92_19205
ACX: Achr_15270(crtB)
MBS: MRBBS_2790(crtB)
GNI: GNIT_0399(crtB)
GPS: C427_1922(crtB)
LFA: LFA_3653
LHA: LHA_1130
MEJ: Q7A_577(hpnD)
MEC: Q7C_2167
NOC: Noc_1042
NHL: Nhal_3571
NWA: Nwat_1990
TEE: Tel_08425
NTT: TAO_0121
AEH: Mlg_0906
TGR: Tgr7_1524
TKM: TK90_1512
TNI: TVNIR_1519(crtB_[H])
TVR: TVD_07360
PLD: PalTV_230(crtB)
PLB: PTV_230(crtB)
SVA: SVA_2084
SALN: SALB1_1271
ENM: EBS_1316(crtB)
NMH: NMBH4476_1040(hpnD)
NMD: NMBG2136_1056(hpnD)
NMM: NMBM01240149_0997(hpnD)
NMS: NMBM01240355_1097(hpnD)
NMA: NMA1339
NMW: NMAA_0897(crtB)
NMC: NMC1069
NMN: NMCC_1049
NMT: NMV_1261(crtB)
NMI: NMO_0989
NGO: NGO0830
NGK: NGK_0978
NLA: NLA_9690
NWE: SAMEA3174300_0490(crtM_2)
NSI: A6J88_08330(hpnD)
NMJ: NM96_03010(hpnD)
NEI: BG910_02820(hpnD)
ECOR: SAMEA4412678_1365(crtM_2)
CVI: CV_2978
CHRO: CXB49_06640(hpnD)
CHRI: DK842_21890(hpnD)
CRZ: D1345_13645(hpnD)
CHRB: DK843_04630(hpnD)
IOD: EJO50_08490(hpnD)
LHK: LHK_02043
PSE: NH8B_3078(hpnD)
AMAH: DLM_0807
RSO: RSc1652(crtB)
RSC: RCFBP_11661(crtB)
RSL: RPSI07_1746(crtB)
RSN: RSPO_c01736(crtB)
RSM: CMR15_11654(crtB)
RSE: F504_1684
RPI: Rpic_1894
RIN: ACS15_1593(hpnD)
RPU: CDC45_08510(hpnD)
REH: H16_A1466(h16_A1466)
CNC: CNE_1c14930(crtB)
RME: Rmet_1944
CTI: RALTA_A1380(crtB)
CGD: CR3_1543(crtB)
CPAU: EHF44_15145(hpnD)
BMA: BMA1482
BMAL: DM55_134(hpnD)
BMAE: DM78_1799(hpnD)
BMAQ: DM76_114(hpnD)
BMAI: DM57_309
BMAF: DM51_1186(hpnD)
BMAZ: BM44_1867(hpnD)
BMAB: BM45_1429(hpnD)
BPS: BPSL2090
BPR: GBP346_A2460(hpnD_1)
BPSE: BDL_3460(hpnD)
BPSM: BBQ_1248(hpnD)
BPSU: BBN_1375(hpnD)
BPSD: BBX_1861(hpnD)
BPK: BBK_2878(hpnD)
BPSH: DR55_2497(hpnD)
BPSA: BBU_78(hpnD)
BPSO: X996_2087(hpnD)
BUT: X994_513(hpnD)
BTE: BTH_I2098
BTQ: BTQ_1813(hpnD)
BTJ: BTJ_542(hpnD)
BTZ: BTL_1781(hpnD)
BTD: BTI_1549(hpnD)
BTV: BTHA_1935(hpnD)
BTHE: BTN_2986(hpnD)
BTHM: BTRA_2062(hpnD)
BTHA: DR62_3131
BTHL: BG87_2006(hpnD)
BOK: DM82_1640(hpnD)
BOC: BG90_3069(hpnD)
BVE: AK36_1944(hpnD)
BCN: Bcen_6145
BCJ: BCAL2007
BCEN: DM39_1905(hpnD)
BCEW: DM40_2589(hpnD)
BCEO: I35_1930
BAM: Bamb_1922
BMU: Bmul_1337
BMJ: BMULJ_01909(crtB)
BMK: DM80_3038(hpnD)
BMUL: NP80_1999(hpnD)
BCT: GEM_1490
BCED: DM42_3163(hpnD)
BDL: AK34_1187(hpnD)
BCON: NL30_13115
BUB: BW23_3051(hpnD)
BLAT: WK25_09395
BTEI: WS51_20070
BSEM: WJ12_09710
BPSL: WS57_28235
BMEC: WJ16_09915
BSTG: WT74_10140
BGU: KS03_2299(hpnD)
BGO: BM43_3730(hpnD)
BUK: MYA_1733
BUL: BW21_1688(hpnD)
BGP: BGL_1c23780(crtB)
BXE: Bxe_A2303
BXB: DR64_7
BPH: Bphy_1006
BFN: OI25_3452
PPUL: RO07_22810
PSPU: NA29_14290
PAPI: SG18_22175
BPE: BP1219
BPC: BPTD_1210
BPER: BN118_1185
BPET: B1917_2636
BPEU: Q425_26890
BPA: BPP1833
BPAR: BN117_3026
BBR: BB3273
BPT: Bpet3164(crtB)
BAV: BAV2418
BHO: D560_2908(hpnD)
BHM: D558_2884(hpnD)
BHZ: ACR54_01345(crtB_1)
BTRM: SAMEA390648704110(crtM)
BOZ: DBV39_01540(hpnD)
AXY: AXYL_04186(hpnD)
AXX: ERS451415_03963(crtM_2)
ASW: CVS48_22630(hpnD)
ACHR: C2U31_24605(hpnD)
ACHB: DVB37_16910(hpnD)
TEA: KUI_0718
TEG: KUK_1003
TAS: TASI_0968
TAT: KUM_0476
PUT: PT7_0478
AMIM: MIM_c14990(crtB)
AFQ: AFA_05280(hpnD)
AAQU: D3M96_06825(hpnD)
ODI: ODI_R1606
PIG: EGT29_15365(hpnD)
RFR: Rfer_1549
POL: Bpro_2017
PNA: Pnap_2964
POS: DT070_19920(hpnD)
AAV: Aave_1456
AJS: Ajs_1202
AAA: Acav_1495
ACRA: BSY15_69(hpnD)
ACIO: EAG14_07710(hpnD)
VEI: Veis_0070
DAC: Daci_2572
VPD: VAPA_1c30520(hpnD)
VBO: CKY39_15555(hpnD)
VAM: C4F17_07380(hpnD)
CTES: O987_06865
CBX: Cenrod_1402(crtB)
OTK: C6570_14530(hpnD)
LIM: L103DPR2_00990(crtB_1) L103DPR2_02182(crtB_3)
LIH: L63ED372_00646(crtB_1) L63ED372_01026(crtB_2)
HYB: Q5W_07525
SIMP: C6571_15275(hpnD)
MELA: C6568_02445(hpnD)
CBAA: SRAA_0596
CBAB: SMCB_1452
MPT: Mpe_A1287
HAR: HEAR1756
MMS: mma_1528(crtb)
JAG: GJA_2381(hpnD)
JSV: CNX70_14765(hpnD)
HSE: Hsero_2592(crtB)
HRB: Hrubri_2675(crtB)
HEE: hmeg3_10390(hpnD)
CFU: CFU_2447
CARE: LT85_2173
CPRA: CPter91_3185(hpnD)
MASS: CR152_24255(hpnD)
OFO: BRW83_1189(crtB_1)
UPV: EJN92_01310(hpnD)
LCH: Lcho_2549
TIN: Tint_1661
THI: THI_2081
RGE: RGE_27990 RGE_33570(crtB)
BBAG: E1O_14380
PBH: AAW51_1822(crtB)
NLC: EBAPG3_000100(hpnD)
METR: BSY238_2441 BSY238_461(hpnD)
TBD: Tbd_1697
MFA: Mfla_1469
MMB: Mmol_1177
MEH: M301_1428
MEP: MPQ_1494
SLT: Slit_1436
GCA: Galf_1734
EBA: ebA6810
DSU: Dsui_2192
DAR: Daro_2706
DEY: HYN24_06445(hpnD)
AZO: azo1883(crtB1) azo1884(crtB2)
AZA: AZKH_2221
AOA: dqs_2039
ATW: C0099_08785(hpnD)
ACOM: CEW83_04350(hpnD)
AZD: CDA09_14445(hpnD)
TCL: Tchl_2744
ZPA: C3497_07425(hpnD)
KCI: CKCE_0020
KCT: CDEE_0424
KBT: BCUE_0418
KDE: CDSE_0422
KGA: ST1E_0461
KON: CONE_0403
SSDC: SSDC_01999(crtB)
MXA: MXAN_0896(crtB)
CCX: COCOR_00781(crtB)
SUR: STAUR_7079(crtB)
SCL: sce0581(crtB)
BBA: Bd1725(pys)
BBAC: EP01_04735
MLO: mll1068
MES: Meso_1794
PLA: Plav_3040
SME: SMc02055(crtB)
SMX: SM11_chr2026(crtB)
SMI: BN406_01272(crtB)
SMEL: SM2011_c02055(crtB)
SMER: DU99_08070
SMD: Smed_1176
EAD: OV14_2627
ATU: Atu1560(crtB)
ARA: Arad_2139(crtB)
ATF: Ach5_15020(crtB)
AVI: Avi_2656(crtB)
AGR: AGROH133_06335(crtB)
RET: RHE_CH01834(crtB)
REC: RHECIAT_CH0001920(crtB)
RLE: RL2057
RLG: Rleg_1696
RHL: LPU83_1886(crtB)
RHT: NT26_1586(crtB)
NEN: NCHU2750_21340(crtB)
LAA: WSI_00135
LSO: CKC_04590
LAR: lam_971(eRG9)
SHZ: shn_07985
BME: BMEI1074
BMEL: DK63_339
BMZ: BM28_A0903(crtB)
BMEE: DK62_520
BMF: BAB1_0912
BABO: DK55_903
BABR: DO74_986
BABT: DK49_661
BABB: DK48_1215
BABU: DK53_887
BABS: DK51_571
BABC: DO78_808
BMS: BR0893
BMT: BSUIS_A0932(crtB)
BSZ: DK67_1795
BOV: BOV_0889
BCS: BCAN_A0907(crtB)
BCAR: DK60_951
BCAS: DA85_04255
BMR: BMI_I891
BPP: BPI_I932(crtB)
BPV: DK65_475
OAN: Oant_2334
OAH: DR92_1795
BJA: bll4732
BRA: BRADO1611(crtB) BRADO4032 BRADO6506(crtB)
BBT: BBta_4403 BBta_6444(crtB)
BRS: S23_19100(crtB) S23_34280
BRAD: BF49_6804
RPA: RPA1513(crtB) RPA2828
NWI: Nwi_1766
NHA: Nham_1802
OCA: OCAR_6251
VGO: GJW-30_1_02899(crtB_3)
BHE: BH05660
BQU: BQ04820
BQR: RM11_0466
BTR: BT_0850(crtB)
BGR: Bgr_06480
BAUS: BAnh1_04900(crtB)
BVN: BVwin_05040(crtB)
BANC: PU02_1133
AZC: AZC_2891
SNO: Snov_1872
MDI: METDI3784(crtB) METDI5228
MNO: Mnod_2191
MAQU: Maq22A_c01765(erg9) Maq22A_c09285(erg9)
BID: Bind_1004
HDN: Hden_1275
PHL: KKY_1465
MSC: BN69_0006
PLEO: OHA_1_00633(crtB)
MMED: Mame_02539
MCG: GL4_1837
HDI: HDIA_1613
RBM: TEF_10800
CSE: Cseg_1440
PZU: PHZ_c1950(crtB)
RSP: RSP_0270(crtB)
RCP: RCAP_rcc00680(crtB)
JAN: Jann_0142(crtB)
RDE: RD1_0119(crtB) RD1_3180
RLI: RLO149_p940080(crtB)
DSH: Dshi_3509(crtB)
PSF: PSE_3228
PTP: RCA23_c29560(crtB)
RSU: NHU_00229(crtB)
RHC: RGUI_1968
RMM: ROSMUCSMR3_03884(crtB)
LVS: LOKVESSMR4R_03623(crtB)
HBA: Hbal_1411
GAK: X907_1447
NAR: Saro_1814
SAL: Sala_3132
SPHU: SPPYR_3145(crtB)
SWI: Swit_1227
SPHD: HY78_20430
SPHM: G432_13795
SJP: SJA_C1-01890(crtB)
SSY: SLG_31750(crtB)
SPMI: K663_01410
SINB: SIDU_17145
SPHT: K426_20385
AAY: WYH_00475 WYH_03017(crtB)
ANH: A6F65_00929(crtB)
ACR: Acry_1180
GDI: GDI2167
GDJ: Gdia_0386
GXY: GLX_25650
GXL: H845_509
ASZ: ASN_2976
RCE: RC1_1046 RC1_2086(crtB)
MAG: amb2508
MGRY: MSR1_10420
MAGX: XM1_3268
MAGN: WV31_06950
TMO: TMO_1553
THAL: A1OE_45
EFK: P856_36
MAGQ: MGMAQ_2467
MGM: Mmc1_0306
PUB: SAR11_0121(crtB)
MAI: MICA_841
MAN: A11S_760
BSU: BSU10810(yisP)
BSR: I33_1216
BSL: A7A1_0897
BSH: BSU6051_10810(yisP)
BSUT: BSUB_01178(yisP)
BSUL: BSUA_01178(yisP)
BSUS: Q433_06110
BSS: BSUW23_05480(yisP)
BST: GYO_1387
BSO: BSNT_07527(yisP)
BSQ: B657_10810(yisP)
BSX: C663_1104(yisP)
BAY: RBAM_010960(yisP)
BAQ: BACAU_1054(yisP)
BYA: BANAU_0998(yisP)
BAMP: B938_05305
BAML: BAM5036_0996(yisP)
BAMA: RBAU_1056(yisP)
BAMN: BASU_1033(yisP)
BAMB: BAPNAU_2702(yisP)
BAMT: AJ82_06155
BAMY: V529_10370(yisP)
BMP: NG74_01103(crtB)
BAO: BAMF_1165(yisP)
BAZ: BAMTA208_05070(yisP)
BQL: LL3_01168(yisP)
BXH: BAXH7_01063(yisP)
BQY: MUS_1128(yisP)
BAMI: KSO_014380
BAMC: U471_10890
BAMF: U722_05565
BPU: BPUM_1012
BPUM: BW16_05805
BPUS: UP12_05415
BPF: BpOF4_14560(crtM)
BMQ: BMQ_0656
BMD: BMD_0659
BMEG: BG04_2948
BJS: MY9_1179
BACW: QR42_05250
BACP: SB24_04395
BACB: OY17_08160
BACY: QF06_04340
BACL: BS34A_11950(yisP)
BALM: BsLM_1125
BBEV: BBEV_1362(crtB)
OIH: OB2460
AFL: Aflv_2199
HHD: HBHAL_2762(crtM)
BSE: Bsel_2213
ESI: Exig_0737
EAN: Eab7_0710
PMW: B2K_16060
PSWU: SY83_14340
AAD: TC41_2731(crtB) TC41_3165(crtB)
JEO: JMA_13810
LPL: lp_3263(crtM)
LPJ: JDM1_2617(crtM)
LPT: zj316_3092(crtM)
LPS: LPST_C2687(crtM)
LPZ: Lp16_2569
LFE: LAF_1787
EHR: EHR_05365
ECAS: ECBG_00592
EMU: EMQU_2797
EDU: LIU_01925
THL: TEH_04620
OOE: OEOE_0064
LME: LEUM_1047
LCI: LCK_00789(crtM)
CRN: CAR_c19230(crtM)
JDA: BW727_102020(crtM)
ELM: ELI_1118
ACL: ACL_1415
ABRA: BN85313750(crtB)
APAL: BN85410530(crtB)
MTU: Rv3397c(phyA)
MTC: MT3505(crtB)
MRA: MRA_3437(phyA)
MTUR: CFBS_3601(phyA)
MTO: MTCTRI2_3469(phyA)
MTD: UDA_3397c(phyA)
MTN: ERDMAN_3717(phyA)
MTUC: J113_23780
MTUE: J114_18200
MTUH: I917_23870
MTUL: TBHG_03334
MTUT: HKBT1_3588(phyA)
MTUU: HKBT2_3595(phyA)
MTQ: HKBS1_3598(phyA)
MBO: BQ2027_MB3430C(phyA)
MBB: BCG_3467c(phyA)
MBT: JTY_3467(phyA)
MBM: BCGMEX_3465c(phyA)
MBX: BCGT_3270
MAF: MAF_34110(phyA)
MMIC: RN08_3748
MCE: MCAN_34211(phyA)
MCQ: BN44_80055(phyA)
MCV: BN43_70050(phyA)
MCX: BN42_50055(phyA)
MCZ: BN45_70040(phyA)
MPA: MAP_3071
MAO: MAP4_0729
MAVI: RC58_03555
MAVU: RE97_03560
MAV: MAV_3886
MIT: OCO_37080
MIA: OCU_37160
MID: MIP_05616
MYO: OEM_37740
MIR: OCQ_38290
MUL: MUL_0375(crtB)
MMC: Mmcs_5076
MKM: Mkms_5164
MJL: Mjls_5455
MMI: MMAR_4807(crtB)
MMAE: MMARE11_46370(crtB)
MMM: W7S_18560
MLI: MULP_05039(crtB)
MSHG: MSG_01539
MVA: Mvan_1579
MGI: Mflv_1846
MPHL: MPHLCCUG_02047(crtB)
MVQ: MYVA_1334
MTHN: 4412656_00244(crtM)
MHAS: MHAS_02871(crtB)
ASD: AS9A_1304
COA: DR71_308
NFA: NFA_17350(crtB1) NFA_43980(crtB2)
NFR: ERS450000_02379(crtM_1) ERS450000_05520(crtM_2)
NCY: NOCYR_1851(crtB)
NSR: NS506_03333(crtB)
RER: RER_35730(crtB)
REY: O5Y_16365
ROP: ROP_08370(crtB)
RHB: NY08_680
RFA: A3L23_03930(crtB)
RHS: A3Q41_04317(crtB)
RHU: A3Q40_01195(crtB)
RRT: 4535765_00118(crtM_1) 4535765_02988(crtM_2)
GOM: D7316_00255(crtB_1)
SCO: SCO0187(crtI) SCO6760(SC6A5.09)
SMA: SAVERM_1024(crtB) SAVERM_1653(hopD)
SGR: SGR_58t(crtB2) SGR_6828(crtB) SGR_7081t(crtB3) SGR_965(hopD)
SCB: SCAB_12991(hopD) SCAB_5441(crtB-1)
SBH: SBI_01621 SBI_02589(hopD)
SALU: DC74_6779
SALL: SAZ_35215
SLV: SLIV_04715(crtB1) SLIV_36960(crtB2)
SLD: T261_1206
SAMB: SAM23877_0812(crtB) SAM23877_6411(crtB)
SRW: TUE45_00773(crtB_1) TUE45_07301(crtB_3) TUE45_pSRc_0267(crtB)
SLE: sle_09110(sle_09110) sle_10550(sle_10550) sle_65930(sle_65930)
SRN: A4G23_05039(crtB_2) A4G23_05083(crtB_3)
SALF: SMD44_07315(crtB)
SALJ: SMD11_1101(crtB) SMD11_6519
SLX: SLAV_04635 SLAV_07405(crtB1)
SFK: KY5_7134
KSK: KSE_17620
LMOI: VV02_16835
SERJ: SGUI_1796
DCO: SAMEA4475696_0722(crtM)
MPH: MLP_17770(crtB)
KFL: Kfla_3862
MGG: MPLG2_3616(crtB)
TFU: Tfu_3076
NDA: Ndas_3572
NAL: B005_0710
SRO: Sros_3828
FAL: FRAAL1429 FRAAL2154(crtI)
ACE: Acel_1694
NML: Namu_2501
GOB: Gobs_3310
BSD: BLASA_0214(crtB2) BLASA_2152(crtB1)
MMAR: MODMU_3500(crtB)
KRA: Krad_3229
SEN: SACE_3269(crtB) SACE_3539(crtB) SACE_4330(hopD)
AMD: AMED_2322(crtB) AMED_4074(crtB)
AMM: AMES_2296(crtB) AMES_4026(crtB)
AMZ: B737_2297(crtB) B737_4026(crtB)
AOI: AORI_1554(crtB) AORI_2309(crtB)
AJA: AJAP_27300(crtB)
PSEE: FRP1_15675
PSEH: XF36_08145
AMI: Amir_3811
SESP: BN6_16510(crtB1) BN6_50860(crtB3)
AHG: AHOG_09555(crtB1) AHOG_16685(crtB2)
ALO: CRK55726
SAQ: Sare_4931
MIL: ML5_0229
AMS: AMIS_1480(crtB)
ASE: ACPL_256(crtI)
ACTN: L083_0170(psy)
AFS: AFR_00895
ACTS: ACWT_0141
CAI: Caci_6667
RXY: Rxyl_0844
AFO: Afer_0469
AYM: YM304_37420(crtB)
ELE: Elen_2267
EYY: EGYY_04210(ERG9)
SYN: slr1255(pys)
SYZ: MYO_112830(pys)
SYY: SYNGTS_1272(pys)
SYT: SYNGTI_1272(pys)
SYS: SYNPCCN_1271(pys)
SYQ: SYNPCCP_1271(pys)
SYJ: D082_22600(pys)
SYW: SYNW2256(crtB)
SYC: syc2112_c(pys)
SYG: sync_2607(crtB)
SYR: SynRCC307_0239(crtB)
SYX: SynWH7803_2269(crtB)
SYP: SYNPCC7002_A1936(crtB)
CYA: CYA_0317(crtB)
CYB: CYB_1695(crtB)
SYNR: KR49_07560
SYND: KR52_04120
SYH: Syncc8109_2503(crtB)
SYNW: SynWH8103_02593(crtB)
TEL: tll1560(pys)
THN: NK55_04440(crtB)
CYI: CBM981_3152(crtB)
LET: O77CONTIG1_00578(crtB)
HHG: XM38_038820(crtB_1)
PMA: Pro_0166(crtB)
PMM: PMM0143(crtB)
PMT: PMT_2003
PMB: A9601_01601(crtB)
PMC: P9515_01711(crtB)
PMF: P9303_26641(crtB)
PMG: P9301_01621(crtB)
PMH: P9215_01601(crtB)
PMJ: P9211_01581(crtB_pys)
PME: NATL1_02151(crtB)
PRC: EW14_0185
PRM: EW15_0230
AMR: AM1_4825(psy)
MAR: MAE_12920(pys)
MPK: VL20_1911
CYL: AA637_04020(crtB)
CYT: cce_3755(crtB)
TER: Tery_4010
ARP: NIES39_C00950(crtB)
PAGH: NIES204_23580(crtB)
GVI: gvip241(pys)
GLJ: GKIL_0569(crtB)
ANA: alr1833(pys)
AVA: Ava_4794
NAZ: Aazo_2874
ANB: ANA_C20305(crtB)
CALH: IJ00_15385
CTHE: Chro_0493
CEO: ETSB_0716(crtB)
CER: RGRSB_0675(crtB)
RCA: Rcas_1752
CAU: Caur_2684
CAG: Cagg_0937
HAU: Haur_2703
TRO: trd_1159
ATM: ANT_13460(crtB)
CAP: CLDAP_29060(crtB)
PBF: CFX0092_A1030(crtB)
DRA: DR_0862
DGE: Dgeo_0523
DDR: Deide_2p01160(crtB)
DGO: DGo_CA0882(crtB)
DFC: DFI_00320
TRA: Trad_2248
TTH: TT_P0057
TTJ: TTHB101
TAQ: TO73_1248
MRB: Mrub_0378
TTR: Tter_2046
AMU: Amuc_1464
AGL: PYTT_2048
XII: AMD24_00687(crtB)
RBA: RB9283(crtB)
PSL: Psta_0880
PLM: Plim_2244
PLS: VT03_32805(crtB_2)
PLH: VT85_09155(crtB_1)
TTF: THTE_3981
GES: VT84_01710(crtB_1)
SACI: Sinac_5221
PBOR: BSF38_05208(crtB_1)
PHM: PSMK_19770(crtB)
ACA: ACP_0813
ABAS: ACPOL_1264
SUS: Acid_1266
ABAC: LuPra_06014(crtM_1)
EMI: Emin_0026
GAU: GAU_2406(pys)
GBA: J421_1840
SRU: SRU_1430(crtB)
SRM: SRM_01622(crtB)
RMR: Rmar_1267
CTE: CT1386
CPC: Cpar_0777
CCH: Cag_1175
CLI: Clim_1585
PVI: Cvib_0699
PLT: Plut_1356
PPH: Ppha_1732
PAA: Paes_1507
PROC: Ptc2401_00692(crtM)
CTS: Ctha_0240
IAL: IALB_1923(crtB)
MRO: MROS_2828
CPRV: CYPRO_2099
NDE: NIDE1520(crtB)
NMV: NITMOv2_1426(crtB)
NIO: NITINOP_1991(crtB)
NJA: NSJP_2631(crtB)
LFC: LFE_1962
MOX: DAMO_1512
SRG: XF24_00918(crtB)
MTH: MTH_1808
METE: tca_01746(crtB)
PTO: PTO1535
CDIV: CPM_0974
HAL: VNG_1458G(crtB1) VNG_1680G(crtB2)
HSL: OE_3093R(crtB1) OE_3376F(crtB2)
HHB: Hhub_3183(crtB)
HALH: HTSR_0319
HHSR: HSR6_0305(crtB)
HSU: HLASF_0241(crtB)
HSF: HLASA_0241(crtB)
HMA: rrnAC2069(crtB)
HHI: HAH_2563(crtB)
NPH: NP_4770A(crtB)
NMO: Nmlp_3029(crtB)
HUT: Huta_0143
HTI: HTIA_0155
HMU: Hmuk_0276
HWA: HQ_2860A(crtB)
HWC: Hqrw_3254(crtB)
HVO: HVO_2524(crtB)
HME: HFX_2547(crtB)
HLA: Hlac_2476
HTU: Htur_2699
NMG: Nmag_1004(crtB1) Nmag_3904(crtB2)
NAT: NJ7G_1607
SALI: L593_04750
SSO: SSO2905(crtB)
SOL: Ssol_0701
SSOA: SULA_0694
SSOL: SULB_0696
SSOF: SULC_0694
SAI: Saci_1734
SID: M164_0446
MSE: Msed_1075
MCN: Mcup_1039
PAS: Pars_0410
POG: Pogu_1957
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:1537409]
  Authors
Chamovitz D, Misawa N, Sandmann G, Hirschberg J
  Title
Molecular cloning and expression in Escherichia coli of a cyanobacterial gene coding for phytoene synthase, a carotenoid biosynthesis enzyme.
  Journal
FEBS Lett 296:305-10 (1992)
DOI:10.1016/0014-5793(92)80310-D
  Sequence
Reference
2  [PMID:1555761]
  Authors
Sandmann G, Misawa N
  Title
New functional assignment of the carotenogenic genes crtB and crtE with constructs of these genes from Erwinia species.
  Journal
FEMS Microbiol Lett 69:253-7 (1992)
Reference
3  [PMID:8016277]
  Authors
Scolnik PA, Bartley GE
  Title
Nucleotide sequence of an Arabidopsis cDNA for phytoene synthase.
  Journal
Plant Physiol 104:1471-2 (1994)
DOI:10.1104/pp.104.4.1471
Reference
4  [PMID:7896759]
  Authors
Misawa N, Truesdale MR, Sandmann G, Fraser PD, Bird C, Schuch W, Bramley PM.
  Title
Expression of a tomato cDNA coding for phytoene synthase in Escherichia coli, phytoene formation in vivo and in vitro, and functional analysis of the various truncated gene products.
  Journal
J Biochem (Tokyo) 116:980-5 (1994)
Reference
5  [PMID:8953242]
  Authors
Schledz M, al-Babili S, von Lintig J, Haubruck H, Rabbani S, Kleinig H, Beyer P
  Title
Phytoene synthase from Narcissus pseudonarcissus: functional expression, galactolipid requirement, topological distribution in chromoplasts and induction  during flowering.
  Journal
Plant J 10:781-92 (1996)
DOI:10.1046/j.1365-313X.1996.10050781.x
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 2.5.1.32
IUBMB Enzyme Nomenclature: 2.5.1.32
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 2.5.1.32
BRENDA, the Enzyme Database: 2.5.1.32
CAS: 50936-61-3

DBGET integrated database retrieval system