KEGG   ENZYME: 3.1.6.6Help
Entry
EC 3.1.6.6                  Enzyme                                 

Name
choline-sulfatase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Sulfuric-ester hydrolases
BRITE hierarchy
Sysname
choline-sulfate sulfohydrolase
Reaction(IUBMB)
choline sulfate + H2O = choline + sulfate [RN:R01028]
Reaction(KEGG)
Substrate
choline sulfate [CPD:C00919];
H2O [CPD:C00001]
Product
choline [CPD:C00114];
sulfate [CPD:C00059]
History
EC 3.1.6.6 created 1965
Orthology
K01133  choline-sulfatase
Genes
ANI: AN5449.2
AFM: AFUA_6G13440
AOR: AO090003000469
ANG: ANI_1_1228074(An08g08950)
AFV: AFLA_033500
ACT: ACLA_086740
NFI: NFIA_059400
PCS: Pc22g01020
PDP: PDIP_45950
CIM: CIMG_08449
ABE: ARB_06001
TVE: TRV_06341
DDQ: DDI_3774
ETR: ETAE_2961
ETD: ETAF_2690
ETE: ETEE_1191
PAE: PA0031(betC)
PAEV: N297_31(betC)
PAEI: N296_31(betC)
PAU: PA14_00380(betC)
PAP: PSPA7_0032(betC)
PAG: PLES_00301(betC)
PAF: PAM18_0031(betC)
PNC: NCGM2_0030(betC)
PAEB: NCGM1900_0029(betC)
PAEP: PA1S_00155
PAEM: U769_00155
PAEL: T223_00155
PAEU: BN889_00064(betC)
PAEG: AI22_03755
PAEC: M802_31(betC)
PAEO: M801_31(betC)
PMY: Pmen_0064
PMK: MDS_0083
PRE: PCA10_00290(betC)
PPSE: BN5_0037(betC)
PCQ: PcP3B5_00420(betC)
PPU: PP_0077(betC)
PPF: Pput_0093
PPT: PPS_0040
PPI: YSA_05119
PPX: T1E_0903(betC)
PPUH: B479_00715
PPUT: L483_00030
PPUN: PP4_00700(betC)
PPUD: DW66_0052
PMON: X969_26435
PMOT: X970_26045
PSB: Psyr_0029
PSYR: N018_00125
PSP: PSPPH_0030(betC)
PAMG: BKM19_000685(betC)
PAVL: BKM03_00200(betC)
PFL: PFL_0031(betC)
PPRC: PFLCHA0_c00320(betC1)
PPRO: PPC_0033
PFS: PFLU_0027
PFE: PSF113_0064(betC)
PFC: PflA506_0026(betC)
PFW: PF1751_v1c00270(betC)
PFB: VO64_3073
PMAN: OU5_3422
PEN: PSEEN0034(betC)
PSTT: CH92_03600
PBA: PSEBR_a65
PPUU: PputUW4_00025(betC)
PKC: PKB_0028(betC)
PSES: PSCI_1682
PSEM: TO66_00150
PSEC: CCOS191_0035(betC)
PSOS: POS17_0034
PANR: A7J50_0028
PSET: THL1_30
PSIL: PMA3_30195
NOC: Noc_0194
GAI: IMCC3135_03160(betC_1) IMCC3135_26485(betC_2)
HEL: HELO_1581(betC)
HBE: BEI_0659(betC)
PSE: NH8B_2067(betC)
CNC: CNE_1c17960(betC)
BMA: BMAA0484(betC)
BMV: BMASAVP1_0697(betC)
BML: BMA10229_0993(betC)
BMN: BMA10247_A1966(betC)
BMAL: DM55_4067(betC)
BMAE: DM78_3543(betC)
BMAQ: DM76_4764(betC)
BMAI: DM57_13095
BMAF: DM51_4209(betC)
BMAZ: BM44_4027(betC)
BMAB: BM45_4804(betC)
BPS: BPSS0560
BPM: BURPS1710b_A2121(betC)
BPL: BURPS1106A_A0753(betC)
BPD: BURPS668_A0841(betC)
BPSE: BDL_3788(betC)
BPSM: BBQ_5634(betC)
BPSU: BBN_3960(betC)
BPSD: BBX_5625(betC)
BPK: BBK_3931(betC)
BPSH: DR55_4791(betC)
BPSA: BBU_5486(betC)
BPSO: X996_3739(betC)
BUT: X994_4059(betC)
BTQ: BTQ_5139(betC)
BTJ: BTJ_3767(betC)
BTZ: BTL_4625(betC)
BTD: BTI_5388(betC)
BTV: BTHA_5604(betC)
BTHE: BTN_4264(betC)
BTHM: BTRA_3829(betC)
BTHA: DR62_4313
BTHL: BG87_4596(betC)
BVE: AK36_3351(betC)
BCN: Bcen_3296
BCJ: BCAM2313(betC)
BCEN: DM39_5560(betC)
BCEW: DM40_5017(betC)
BCEO: I35_6204(betC)
BAM: Bamb_4484
BMU: Bmul_3570
BMK: DM80_4955(betC)
BMUL: NP80_4971(betC)
BCT: GEM_3372
BCED: DM42_5677(betC)
BDL: AK34_3481(betC)
BCON: NL30_00960
BUB: BW23_3467(betC)
BLAT: WK25_27560
BTEI: WS51_08645
BSEM: WJ12_31455
BPSL: WS57_02665
BMEC: WJ16_29900
BSTG: WT74_30325
BGO: BM43_4477(betC)
BUK: MYA_3032
BUL: BW21_5070
BGP: BGL_2c07780(betC)
BXE: Bxe_B1573
BXB: DR64_6876(betC)
BPH: Bphy_3290
BFN: OI25_4002(betC)
PARB: CJU94_21655(betC)
PHS: C2L64_26885(betC)
PTER: C2L65_21480(betC)
PGP: CUJ91_23945(betC)
PCJ: CUJ87_20365(betC)
PTS: CUJ90_31750(betC)
PLG: NCTC10937_00023(betC)
BPA: BPP0475
BPAR: BN117_0468
BBR: BB0475
BHO: D560_1642
BHM: D558_1630
AXX: ERS451415_03648(betC)
PUT: PT7_2224
CFU: CFU_1407(betC)
CPRA: CPter91_3569(betC)
DRT: Dret_0911
MLO: mll7612
AMIH: CO731_04443(betC)
SME: SMc00127(betC)
SMX: SM11_chr0608(betC)
SMI: BN406_00605(betC)
SMEL: SM2011_c00127(betC)
SMER: DU99_04905
SMD: Smed_0564
RHI: NGR_c07010(betC)
SFH: SFHH103_00640(betC)
SFD: USDA257_c06750(betC)
SIX: BSY16_1991(betC)
SAME: SAMCFNEI73_Ch1010(betC)
EAD: OV14_1913(betC)
ATU: Atu4648(betC)
ARA: Arad_0571(betC)
ATF: Ach5_43720(betC)
AVI: Avi_1150(betC)
AGC: BSY240_1229(betC)
ARO: B0909_14265(betC)
RET: RHE_PE00324(betC)
REC: RHECIAT_PA0000252(betC)
REL: REMIM1_PD00342(betC)
REP: IE4803_PA00256(betC)
REI: IE4771_PC00259(betC)
RLE: pRL110429(betC)
RLG: Rleg_6693
RTR: RTCIAT899_CH02070(betC)
RIR: BN877_II1743(betC)
RHL: LPU83_0407(betC)
RGA: RGR602_CH00354(betC)
RHN: AMJ98_PD00339(betC)
RPHA: AMC79_PB00256(betC)
RHX: AMK02_PE00340(betC)
RHK: Kim5_PB00292(betC)
REZ: AMJ99_PC00340(betC)
NEO: CYG48_02510(betC)
NEN: NCHU2750_06700(betC) NCHU2750_43960(betC)
BME: BMEII0110
OAN: Oant_3323
OAH: DR92_3165(betC)
OCH: CES85_4188(betC)
SNO: Snov_0135
DEI: C4375_12395(betC)
MMED: Mame_00835(betC_2)
HDI: HDIA_4573(betC)
SIL: SPO1083(betC-1) SPO2214(betC-2)
SIT: TM1040_3133(betC)
RUA: D1823_01320(betC) D1823_09015(betC)
RSP: RSP_0594
RCP: RCAP_rcc03296(betC)
JAN: Jann_1494
RDE: RD1_2022(betC-1)
RLI: RLO149_c011670(betC)
PDE: Pden_2286
PYE: A6J80_12130(betC)
PZH: CX676_11375(betC)
PARO: CUV01_02825(betC)
PAMN: pAMV3p0463(betC)
PARS: DRW48_03410(betC)
PSF: PSE_2119
PGL: PGA2_c20600(betC)
PGD: Gal_01232
PHP: PhaeoP97_02135(betC)
PPIC: PhaeoP14_01979(betC)
PHQ: D1820_06295(betC)
OAT: OAN307_c11360(betC)
OAR: OA238_c05870(betC1) OA238_c47560(betC2)
OTM: OSB_22390(betC_2)
LEJ: ETW24_07260(betC)
LABR: CHH27_12470(betC)
YPAC: CEW88_15210(betC)
RMM: ROSMUCSMR3_03342(betC)
LVS: LOKVESSMR4R_02138(betC)
AHT: ANTHELSMS3_04218(betC)
RBG: BG454_04860(betC)
SAGU: CDO87_08405(betC)
THAS: C6Y53_01530(betC)
GEH: HYN69_15625(betC)
TAW: EI545_14090(betC)
SALO: EF888_02105(betC)
NOV: TQ38_019445(betC)
ACR: Acry_1005
AMV: ACMV_08820(betC)
GXL: H845_3536
KSC: CD178_03222(betC) CD178_03441(betC)
ASZ: ASN_3256(betC)
ATO: CIW82_15170(betC)
ABS: AZOBR_p270241(betC)
AZT: TSH58p_30925(betC)
TXI: TH3_16640
THAC: CSC3H3_14355(betC)
TII: DY252_05215(betC)
ABAW: D5400_08170(betC)
PSWU: SY83_05930
KSK: KSE_18590
SERJ: SGUI_0412
BLIN: BLSMQ_0656
RBA: RB6781
PBP: STSP1_01887(betC_7)
PBAS: SMSP2_00710(betC_3) SMSP2_01369(betC_5) SMSP2_01423(betC_6) SMSP2_02820
BTH: BT_1596
BTHO: Btheta7330_01464(betC_5)
BXY: BXY_46140
BOA: Bovatus_01680(betC_1)
NPH: NP_0946A
HWA: HQ_3464A
HVO: HVO_B0086
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:13919191]
  Authors
TAKEBE I.
  Title
Isolation and characterization of a new enzyme choline sulfatase.
  Journal
J Biochem 50:245-55 (1961)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.6.6
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.6.6
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.6.6
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.6.6
CAS: 9025-59-6

DBGET integrated database retrieval system