KEGG   ENZYME: 4.2.1.104Help
Entry
EC 4.2.1.104                Enzyme                                 

Name
cyanase;
cyanate lyase;
cyanate hydrolase;
cyanate aminohydrolase;
cyanate C-N-lyase;
cyanate hydratase
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Hydro-lyases
BRITE hierarchy
Sysname
carbamate hydro-lyase
Reaction(IUBMB)
cyanate + HCO3- + 2 H+ = NH3 + 2 CO2 (overall reaction) [RN:R10079];
(1a) cyanate + HCO3- + H+ = carbamate + CO2 [RN:R03546];
(1b) carbamate + H+ = NH3 + CO2 (spontaneous) [RN:R07316]
Reaction(KEGG)
Substrate
cyanate [CPD:C01417];
HCO3- [CPD:C00288];
H+ [CPD:C00080];
carbamate [CPD:C01563]
Product
NH3 [CPD:C00014];
CO2 [CPD:C00011];
carbamate [CPD:C01563]
Comment
This enzyme, which is found in bacteria and plants, is used to decompose cyanate, which can be used as the sole source of nitrogen [6,7]. Reaction (1) can be considered as the reverse of 'carbamate = cyanate + H2O', where this is assisted by reaction with bicarbonate and carbon dioxide (see mechanism above) [2], and hence is classified in sub-subclass 4.2.1. Bicarbonate functions as a recycling substrate [2].
History
EC 4.2.1.104 created 1972 as EC 3.5.5.3, transferred 1990 to EC 4.3.99.1, transferred 2001 to EC 4.2.1.104, modified 2007
Pathway
ec00910  Nitrogen metabolism
Orthology
K01725  cyanate lyase
Genes
TSP: Tsp_03340
ATH: AT3G23490(CYN)
ALY: ARALYDRAFT_479859 ARALYDRAFT_655750
CRB: 17891311
CSAT: 104746848 104766262 104788448
EUS: EUTSA_v10021585mg
BRP: 103828733
BNA: 106357877 106452899 106452900
BOE: 106301971
THJ: 104804764
CPAP: 110815803
TCC: 18603270
GRA: 105800635
GHI: 107928988
GAB: 108454750
DZI: 111307415
EGR: 104414448
GMX: 100305967(CYN)
VRA: 106770952
VAR: 108326340
CCAJ: 109807459
CAM: 101493097
LJA: Lj6g3v0025640.1(Lj6g3v0025640.1)
LANG: 109352429
FVE: 101308953
PPER: 18794007
PMUM: 103323911
PAVI: 110745733
PXB: 103927041
ZJU: 107411884
CSV: 101205401
CMO: 103483565
MCHA: 111020919
CMAX: 111479117
CMOS: 111431938
CPEP: 111790596
RCU: 8281247
JCU: 105641625
MESC: 110629157
POP: 7459980
JRE: 108991204
VVI: 100245884(CYN)
SLY: 101259288
SPEN: 107029378
SOT: 102578903
CANN: 107864216
NSY: 104230366
INI: 109176457
SIND: 105171754
LSV: 111885936
CCAV: 112519358
DCR: 108203185
BVG: 104887897
SOE: 110788894
NNU: 104602811
OSA: 4348870
DOSA: Os10t0471300-01(Os10g0471300)
OBR: 102719147(NP89)
BDI: 100834419
ATS: 109759686(LOC109759686) 109761371(LOC109761371)
SBI: 8070498
ZMA: 100284448(cl3683_1)
SITA: 101775389
PDA: 103703906
EGU: 105054453
MUS: 103970239
DCT: 110106641
PEQ: 110027714
AOF: 109836398
ATR: 18447292
PPP: 112272723
NCR: NCU01258
NTE: NEUTE1DRAFT115888(NEUTE1DRAFT_115888)
MGR: MGG_02451
SSCK: SPSK_00180
MAW: MAC_02505
MAJ: MAA_03433
CMT: CCM_08457
MBE: MBM_06342
ANI: AN7331.2
ANG: ANI_1_970134(An15g07070)
ABE: ARB_03243
TVE: TRV_02473
PTE: PTT_11760
CNE: CND04630
CNB: CNBD1690
ABP: AGABI1DRAFT40995(AGABI1DRAFT_40995)
ABV: AGABI2DRAFT191234(AGABI2DRAFT_191234)
SMIN: v1.2.023294.t1(symbB.v1.2.023294.t1)
TPS: THAPS_264532(CYN)
ECO: b0340(cynS)
ECJ: JW0331(cynS)
ECD: ECDH10B_1353(cynS)
ECOK: ECMDS42_0262(cynS)
ECE: Z0436(cynS)
ECS: ECs0393
ECF: ECH74115_0413(cynS)
ETW: ECSP_0402(cynS)
EOJ: ECO26_0377(cynS)
EOI: ECO111_0377(cynS)
EOH: ECO103_0322(cynS)
ECOO: ECRM13514_0510(cynS)
ECOH: ECRM13516_0318(cynS)
EOK: G2583_0451(cynS)
ESO: O3O_05520
ESM: O3M_19760
ESL: O3K_19775
ECW: EcE24377A_0365(cynS)
ELH: ETEC_0396
EUN: UMNK88_389(cynS)
ECX: EcHS_A0405(cynS)
ECM: EcSMS35_0371(cynS)
ECY: ECSE_0365
ECR: ECIAI1_0342(cynS)
ECK: EC55989_0347(cynS)
ECT: ECIAI39_0338(cynS)
EOC: CE10_0308(cynS)
EUM: ECUMN_0383(cynS)
ELO: EC042_0377(cynS)
EBR: ECB_00294(cynS)
EBD: ECBD_3317
EKF: KO11_21880(cynS)
EDJ: ECDH1ME8569_0327(cynS)
ELW: ECW_m0418(cynS)
ELL: WFL_02055(cynS)
ELP: P12B_c0358(cynS)
EBL: ECD_00294(cynS)
EBE: B21_00298(cynS)
EAE: EAE_15480
EAR: CCG30813
CAMA: F384_13205
CAF: AL524_10235(cynS)
CFAR: CI104_17920(cynS)
CIR: C2U53_28150(cynS)
KOT: EH164_13400(cynS)
EBF: D782_0717
SPE: Spro_1533
SMAF: D781_3025
SMW: SMWW4_v1c15160(cynS)
SMAR: SM39_0975(cynS)
SMAC: SMDB11_0804(cynS)
SERF: L085_20885
DDD: Dda3937_03590(cynS)
PLU: plu0112(cynS)
PAY: PAU_00092(cynS)
XNE: XNC1_4202(cynS)
XNM: XNC2_4055(cynS)
HPAR: AL518_14545(cynS)
PAE: PA2052(cynS)
PAEV: N297_2116(cynS)
PAEI: N296_2116(cynS)
PAU: PA14_37965(cynS)
PAP: PSPA7_3236(cynS)
PAG: PLES_32691(cynS)
PAF: PAM18_2992(cynS)
PNC: NCGM2_3029(cynS)
PAEB: NCGM1900_4431(cynS)
PAEP: PA1S_15425
PAEM: U769_15015
PAEL: T223_16705
PAEU: BN889_02241(cynS)
PAEG: AI22_18355
PAEC: M802_2114(cynS)
PAEO: M801_2115(cynS)
PMK: MDS_0593
PPSE: BN5_0442(cynS)
PPF: Pput_3239
PPI: YSA_00935
PPX: T1E_3436
PPUN: PP4_36660(cynS)
PST: PSPTO_1930(cynS)
PSB: Psyr_3483
PSYR: N018_08070
PSP: PSPPH_3410(cynS)
PAMG: BKM19_020390(cynS)
PAVL: BKM03_19920(cynS)
PFL: PFL_1490(cynS)
PPRC: PFLCHA0_c15290(cynS)
PPRO: PPC_1543
PFO: Pfl01_3369(cynS)
PFC: PflA506_1526(cynS)
PFW: PF1751_v1c14940(cynS)
PFB: VO64_4648
PMAN: OU5_0806
PEN: PSEEN3599(cynS)
PSA: PST_3566(cynS)
PSZ: PSTAB_3538(cynS)
PSR: PSTAA_3663(cynS)
PSTT: CH92_17425
PKC: PKB_4286(cynS)
PSEM: TO66_21240
PSEC: CCOS191_1656(cynS)
PSOS: POS17_1501
PANR: A7J50_3952
PSIL: PMA3_12905
PSYC: DABAL43B_0819(cynS)
ASJ: AsACE_CH01374(cynS)
AID: CTZ23_07190(cynS)
MBAH: HYN46_03705(cynS)
PAT: Patl_3478
PTD: PTET_a3492(cynS)
MHC: MARHY1175(cynS)
MAD: HP15_1015
MBS: MRBBS_2975(cynS)
MARA: D0851_18535(cynS)
AMAL: I607_07010
AMAE: I876_07305
AMAO: I634_07425
AMAG: I533_07325
AMAC: MASE_06935
AAUS: EP12_07835
ALR: DS731_03695(cynS)
GPS: C427_0892
SALM: D0Y50_12060(cynS)
PIN: Ping_0702
CJA: CJA_0012(cynS)
SDE: Sde_2824
TTU: TERTU_4160(cynS)
MAH: MEALZ_1278(cynS)
MMAI: sS8_2948
TCX: Tcr_0040
HTR: EPV75_00380(cynS) EPV75_11460(cynS)
MEJ: Q7A_2429(cynS)
CYQ: Q91_0805(cynS)
CZA: CYCME_1778(cynS)
CYY: CPC19_08605(cynS)
TEE: Tel_06995
AEH: Mlg_2586
TKM: TK90_0961
TVR: TVD_08125
HAM: HALO3428
HHH: CLM76_11455(cynS)
ADI: B5T_01096(cynS) B5T_02840(cynS)
AXE: P40_05185
KAK: Kalk_13560(cynS)
TOL: TOL_3690
OAI: OLEAN_C22070(cynS)
SOK: D0B54_06265(cynS)
ACII: C4901_16365(cynS)
SALN: SALB1_0610
CVI: CV_1880(cynS)
CHRO: CXB49_01085(cynS)
CHRI: DK842_16495(cynS)
CRZ: D1345_02275(cynS)
CHRB: DK843_22020(cynS)
RSO: RSp1630
RSL: RPSI07_1245(cynS) RPSI07_mp1737(cynS)
RSN: RSPO_m01630(cynS)
RSE: F504_5105
RPI: Rpic_4911
REH: H16_B0046(cynS)
CNC: CNE_2c00390(cynS)
RME: Rmet_5864(cynS)
CPAU: EHF44_22000(cynS)
BMA: BMA2466(cynS)
BMV: BMASAVP1_A0385(cynS)
BML: BMA10229_A1245(cynS)
BMN: BMA10247_3321(cynS)
BMAL: DM55_660(cynS)
BMAE: DM78_640(cynS)
BMAQ: DM76_641(cynS)
BMAI: DM57_1238
BMAF: DM51_2102(cynS)
BMAZ: BM44_53(cynS)
BMAB: BM45_2629(cynS)
BPS: BPSL2950(cynS)
BPM: BURPS1710b_3463(cynS)
BPL: BURPS1106A_3464(cynS)
BPD: BURPS668_3427(cynS)
BPR: GBP346_A3608(cynS)
BPSE: BDL_2490(cynS)
BPSM: BBQ_355(cynS)
BPSU: BBN_483(cynS)
BPSD: BBX_887(cynS)
BPZ: BP1026B_I0359(cynS)
BPK: BBK_1972(cynS)
BPSH: DR55_1566(cynS)
BPSA: BBU_2608(cynS)
BPSO: X996_1205(cynS)
BUT: X994_3202(cynS)
BTE: BTH_I1198(cynS)
BTQ: BTQ_2733(cynS)
BTJ: BTJ_2962(cynS)
BTZ: BTL_893(cynS)
BTD: BTI_658(cynS)
BTV: BTHA_983(cynS)
BTHE: BTN_496(cynS)
BTHM: BTRA_1100(cynS)
BTHA: DR62_666
BTHL: BG87_1089(cynS)
BOK: DM82_2612(cynS)
BOC: BG90_2121(cynS)
BVE: AK36_5518
BCN: Bcen_4778
BCJ: BCAM0401(cynS)
BCEO: I35_4306(cynS)
BAM: Bamb_5946
BCT: GEM_5319
BCED: DM42_4751(cynS)
BSEM: WJ12_22025
BMEC: WJ16_21070
BGU: KS03_4952(cynS)
BGO: BM43_4562(cynS) BM43_5390(cynS)
BUO: BRPE64_CCDS02170(cynS)
BUE: BRPE67_ACDS07660(cynS)
BUL: BW21_754(cynS)
BGP: BGL_2c17070(cynS)
BXB: DR64_5878(cynS) DR64_7976(cynS)
PARB: CJU94_14600(cynS) CJU94_26680(cynS)
PHS: C2L64_24585(cynS) C2L64_41235(cynS)
PTER: C2L65_38150(cynS)
PCJ: CUJ87_20985(cynS)
PNU: Pnuc_0994
BPT: Bpet3621(cynS)
AXX: ERS451415_04123(cynS)
ASW: CVS48_25415(cynS)
ACHB: DVB37_02185(cynS) DVB37_19315(cynS)
AMIM: MIM_c34050(cynS)
ODI: ODI_R3304
RFR: Rfer_3739
POL: Bpro_0289
POS: DT070_05350(cynS)
ACRA: BSY15_1956(cynS)
VEI: Veis_3975
VPD: VAPA_1c14150(cynS1) VAPA_1c22280(cynS2)
VBO: CKY39_26165(cynS)
VAM: C4F17_11830(cynS)
OTK: C6570_05190(cynS)
HYR: BSY239_3832(cynS)
HYB: Q5W_22060
MPT: Mpe_A3484
HEE: hmeg3_17360(cynS)
CFU: CFU_0272(cynS)
CARE: LT85_4246
CPRA: CPter91_4548(cynS)
MTIM: DIR46_09290(cynS)
UPV: EJN92_04620(cynS)
THI: THI_3694(cynS)
AON: DEH84_00570(cynS)
PBH: AAW51_3698(cynS)
METR: BSY238_547(cynS)
TBD: Tbd_1941
MFA: Mfla_2169
DAR: Daro_1442
AOA: dqs_2628
ACOM: CEW83_14990(cynS)
RHT: NT26_3209(cynS)
BJA: bll5731
BRA: BRADO2774(cynS)
BBT: BBta_5412(cynS)
BRS: S23_25190(cynS)
AOL: S58_48450
BRAD: BF49_5917
BRO: BRAD285_4556(cynS)
BRK: CWS35_30675(cynS)
BOT: CIT37_25650(cynS)
BRQ: CIT40_20650(cynS)
RPA: RPA2115(cynS)
RPB: RPB_2057
RPE: RPE_4635
RPT: Rpal_2406
NWI: Nwi_1302
NHA: Nham_1631
BOS: BSY19_4659(cynS)
VGO: GJW-30_1_01528(cynS)
XAU: Xaut_2620
AZC: AZC_0763
MEX: Mext_2769
MEA: Mex_1p2966(cynS)
MDI: METDI3535(cynS)
MCH: Mchl_2996
MPO: Mpop_2892
MET: M446_4815
MNO: Mnod_1707
MOR: MOC_5200(cynS) MOC_5226
MEE: DA075_25480(cynS)
METD: C0214_15500(cynS)
METS: DK389_10440(cynS)
MSL: Msil_0112
HDN: Hden_0606
HMC: HYPMC_2720(cynS) HYPMC_3986(cynS)
PHL: KKY_2390
FIL: BN1229_v1_2262(cynS)
FIY: BN1229_v1_2261(cynS)
BRN: D1F64_17705(cynS)
THD: BHV28_11570(cynS)
HDI: HDIA_3203(cynS)
OAT: OAN307_c10320(cynS)
OAR: OA238_c17620(cynS)
CEH: CEW89_00800(cynS)
RSU: NHU_00924(cynS)
RHC: RGUI_2220
RMM: ROSMUCSMR3_01545(cynS)
LVS: LOKVESSMR4R_00275(cynS)
AHT: ANTHELSMS3_01805(cynS)
SAGU: CDO87_18170(cynS)
GOH: B932_3754
KSC: CD178_00019(cynS)
ROS: CTJ15_15895(cynS)
COQ: D9V35_02115(cynS)
TMO: TMO_0324(cynS)
TXI: TH3_17625
TII: DY252_04180(cynS)
MAGQ: MGMAQ_2325(cynS) MGMAQ_3126(cynS)
PHR: C6569_06575(cynS)
ABAW: D5400_18125(cynS)
BCG: BCG9842_B0013(cynS)
BTHI: BTK_30754
BTM: MC28_4352
BTI: BTG_23155
BWW: bwei_4678(cynS)
BMYO: BG05_939(cynS)
GEA: GARCT_p00019(cynS)
PLV: ERIC2_c17050(cynS)
AAC: Aaci_2827
BTS: Btus_0550
KYR: CVV65_04190(cynS)
CSQ: CSCA_2108
COO: CCU_07630
STH: STH22
MTA: Moth_2054
MPA: MAP_4098
MAO: MAP4_4223
MAVI: RC58_20960
MAVU: RE97_21010
MAV: MAV_4538(cynS)
MMAL: CKJ54_21100(cynS)
MLP: MLM_3698
MUL: MUL_0711(cynS)
MMC: Mmcs_0717
MKM: Mkms_0731
MJL: Mjls_0711
MMI: MMAR_0960(cynS)
MMAE: MMARE11_09100(cynS)
MLI: MULP_01080(cynS)
MHAD: B586_19065
MSHG: MSG_02895(cynS)
MSM: MSMEG_5359(cynS)
MVA: Mvan_2755
MGI: Mflv_1997
MVQ: MYVA_5734(cynS)
MTHN: 4412656_00133(cynS)
MCHE: BB28_05115
MSTE: MSTE_00997(cynS)
MJD: JDM601_0653(cynS)
MTER: 4434518_00637(cynS)
NNO: NONO_c15470(cynS)
NTP: CRH09_18370(cynS)
REQ: REQ_42960(cynS)
RHB: NY08_2834
RRT: 4535765_03964(cynS)
GPO: GPOL_c14880(cynS)
GOR: KTR9_3426
GRU: GCWB2_17565(cynS)
GOM: D7316_05293(cynS)
SRT: Srot_2202
DIT: C3V38_02760(cynS)
SCT: SCAT_0174(cynS)
SALU: DC74_531
SALL: SAZ_03145
STRE: GZL_07950
SLD: T261_3500
STRM: M444_04395
SNR: SNOUR_36110(cynS)
SLAU: SLA_1573
SALJ: SMD11_0096(cynS)
SLX: SLAV_03770(cynS)
SFK: KY5_4619
CRY: B7495_10835(cynS)
MYL: C3E77_13345(cynS)
SRO: Sros_4859
PSEA: WY02_25500
SESP: BN6_57980(cynS)
KAL: KALB_5776
SYN: slr0899(cynS)
SYZ: MYO_125110(cynS)
SYY: SYNGTS_2486(cynS)
SYT: SYNGTI_2485(cynS)
SYS: SYNPCCN_2484(cynS)
SYQ: SYNPCCP_2484(cynS)
SYJ: D082_20410(cynS)
SYO: C7I86_13020(cynS)
SYW: SYNW2490(cynS)
SYC: syc1989_d(cynS)
SYG: sync_2901(cynS)
SYR: SynRCC307_2485(cynS)
SYX: SynWH7803_2495(cynS)
SYNR: KR49_08720
SYND: KR52_02660
SYH: Syncc8109_2727(cynS)
SYNW: SynWH8103_02879(cynS)
CYI: CBM981_2477(cynS)
HHG: XM38_034520(cynS)
PMM: PMM0373(cynS)
PME: NATL1_00701(cynS)
PRM: EW15_0074
AMR: AM1_5165(cynS)
MAR: MAE_10370(cynS)
MPK: VL20_488
CYL: AA637_04560(cynS)
CHON: NIES4102_32960(cynS)
ARP: NIES39_E04340(cynS)
PAGH: NIES204_36060(cynS)
ANA: all1291(cynS)
NOE: CLI64_23055(cynS)
AVA: Ava_3015
CTHE: Chro_0997
STAN: STA3757_20070(cynS)
DGO: DGo_PA0027(cynS)
MIN: Minf_0636(cynS)
HNV: DDQ68_19745(cynS)
AAE: aq_212(cynS)
HTH: HTH_1112(cynS)
TAL: Thal_1322
NDE: NIDE1365(cynS)
NMV: NITMOv2_1274(cynS)
NJA: NSJP_2406(cynS)
STO: STK_10230(cynS)
NGA: Ngar_c31480(cynS)
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:6994799]
  Authors
Anderson PM.
  Title
Purification and properties of the inducible enzyme cyanase.
  Journal
Biochemistry 19:2882-8 (1980)
Reference
2  [PMID:3110153]
  Authors
Johnson WV, Anderson PM.
  Title
Bicarbonate is a recycling substrate for cyanase.
  Journal
J Biol Chem 262:9021-5 (1987)
Reference
3  [PMID:13775509]
  Authors
TAUSSIG A.
  Title
The synthesis of the induced enzyme, ''cyanase'', in E. coli.
  Journal
Biochim Biophys Acta 44:510-9 (1960)
Reference
4  [PMID:5322950]
  Authors
Taussig A.
  Title
Some properties of the induced enzyme cyanase.
  Journal
Can J Biochem 43:1063-9 (1965)
Reference
5  [PMID:7947823]
  Authors
Anderson PM, Korte JJ, Holcomb TA.
  Title
Reaction of the N-terminal methionine residues in cyanase with diethylpyrocarbonate.
  Journal
Biochemistry 33:14121-5 (1994)
Reference
6  [PMID:7768821]
  Authors
Kozliak EI, Fuchs JA, Guilloton MB, Anderson PM.
  Title
Role of bicarbonate/CO2 in the inhibition of Escherichia coli growth by cyanate.
  Journal
J Bacteriol 177:3213-9 (1995)
DOI:10.1128/JB.177.11.3213-3219.1995
Reference
7  [PMID:10801492]
  Authors
Walsh MA, Otwinowski Z, Perrakis A, Anderson PM, Joachimiak A.
  Title
Structure of cyanase reveals that a novel dimeric and decameric arrangement of subunits is required for formation of the enzyme active site.
  Journal
Structure 8:505-14 (2000)
DOI:10.1016/S0969-2126(00)00134-9
  Sequence
[eco:b0340]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 4.2.1.104
IUBMB Enzyme Nomenclature: 4.2.1.104
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 4.2.1.104
UM-BBD (Biocatalysis/Biodegradation Database): 4.2.1.104
BRENDA, the Enzyme Database: 4.2.1.104
CAS: 37289-24-0

DBGET integrated database retrieval system