KEGG   REACTION: R12467
Entry
R12467                      Reaction                               

Name
malonyl-CoA/(S)-methylmalonyl-CoA:4-nitrobenzoyl-CoA (methyl)malonyltransferase (demethylluteothin-forming)
Definition
4-Nitrobenzoyl-CoA + Malonyl-CoA + 4 (S)-Methylmalonyl-CoA + 4 NADPH + 4 H+ <=> Demethylluteothin + 5 CO2 + 6 CoA + 4 NADP+ + 3 H2O
Equation
C22178 + C00083 + 4 C00683 + 4 C00005 + 4 C00080 <=> C22086 + 5 C00011 + 6 C00010 + 4 C00006 + 3 C00001
Enzyme
Other DBs
RHEA: 58935

DBGET integrated database retrieval system