KEGG   ENZYME: 1.21.98.1
Entry
EC 1.21.98.1                Enzyme                                 

Name
cyclic dehypoxanthinyl futalosine synthase;
MqnC;
dehypoxanthinyl futalosine cyclase
Class
Oxidoreductases;
Catalysing the reaction X-H + Y-H = X-Y;
With other, known, physiological acceptors
Sysname
dehypoxanthine futalosine:S-adenosyl-L-methionine oxidoreductase (cyclizing)
Reaction(IUBMB)
dehypoxanthine futalosine + S-adenosyl-L-methionine = cyclic dehypoxanthinyl futalosine + 5'-deoxyadenosine + L-methionine [RN:R08588]
Reaction(KEGG)
R08588
Substrate
dehypoxanthine futalosine [CPD:C17010];
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019]
Product
cyclic dehypoxanthinyl futalosine;
5'-deoxyadenosine [CPD:C05198];
L-methionine [CPD:C00073]
Comment
This enzyme is a member of the 'AdoMet radical' (radical SAM) family. The enzyme, found in several bacterial species, is part of the futalosine pathway for menaquinone biosynthesis.
History
EC 1.21.98.1 created 2014 as EC 1.21.99.2, transferred 2014 to EC 1.21.98.1
Pathway
ec00130  Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K11784  cyclic dehypoxanthinyl futalosine synthase
Genes
HPY: HP_0656
HEO: C694_03390
HPJ: jhp_0601
HPA: HPAG1_0641
HPS: HPSH_03575
HHP: HPSH112_03730
HHQ: HPSH169_03365
HHR: HPSH417_03175
HPG: HPG27_618
HPP: HPP12_0669
HPL: HPB8_859
HPZ: HPKB_0688
HPD: KHP_0665
HEY: MWE_0852
HPYR: K747_07380
HPYI: K750_05595
HPYU: K751_04100
HPYM: K749_02010
HEB: U063_0960
HEZ: U064_0964
HHE: HH_0991
HAC: Hac_0841
HMS: HMU02880
HCE: HCW_05750
HCM: HCD_05305
HCP: HCN_0131
WSU: WS0351
SUA: Saut_0374
SULC: CVO_07740
SULR: B649_01390
CJE: Cj0462
CJU: C8J_0435
CJI: CJSA_0432
CJM: CJM1_0444
CJS: CJS3_0454
CJEJ: N564_00444
CJEU: N565_00495
CJEN: N755_00493
CJEI: N135_00510
CJER: H730_02890
CJV: MTVDSCj20_0435(mqnC)
CJY: QZ67_00468(mqnE_1)
CJQ: UC78_0444(mqnE_1)
CJR: CJE0512
CFT: CFF04554_0807(mqnC)
CFV: CFVI03293_0948(mqnC)
CFX: CFV97608_0866(mqnC)
CFZ: CSG_11890
CAMP: CFT03427_0795(mqnC)
CCV: CCV52592_1619(mqnC)
CCO: CCC13826_1528(mqnC)
CCOC: CCON33237_0611(mqnC)
CLA: CLA_0686(mqnC)
CLR: UPTC16701_0697(mqnC)
CLM: UPTC16712_0699(mqnC)
CLQ: UPTC4110_0701(mqnC)
CLN: UPTC3659_0790(mqnC)
CLL: CONCH_0698(mqnC)
CCQ: N149_0459
CCF: YSQ_07555
CCY: YSS_02100
CCOI: YSU_06565
CCOF: VC76_02415(mqnE_1)
CCOO: ATE51_03290(mqnE_2)
CAJ: CIG1485E_1073(mqnC)
CIS: CINS_0666(mqnC)
CVO: CVOL_0680(mqnC)
CPEL: CPEL_0754(mqnC)
CAMR: CAQ16704_1170(mqnC)
CSM: CSUB8521_0733(mqnC)
CSF: CSUB8523_0821(mqnC)
CGRA: CGRAC_1205(mqnC)
CURE: CUREO_1176(mqnC)
CHYO: CHH_0735(mqnC)
CHV: CHELV3228_0571(mqnC)
CSPF: CSF_0533(mqnC)
CPIN: CPIN18020_0716(mqnC)
CCUN: CCUN_0251(mqnC)
CLX: CLAN_0657(mqnC)
CAVI: CAV_0954(mqnC)
CAMZ: CVIC12175_0647(mqnC)
CAMY: CSUIS_0713(mqnC)
COJ: CORN_0773(mqnC)
CUX: CUP3940_1116(mqnC)
CRX: CRECT_1528(mqnC)
CGEO: CGEO_1329(mqnC)
CCOR: CCORG_1084(mqnC)
CARM: CARM_0752(mqnC)
CMUC: CMCT_1064(mqnC)
CSHO: CSHOW_0690(mqnC)
CINF: CINF_1366(mqnC)
CNV: CNZW441b_0512(mqnC)
ABU: Abu_1212
ABT: ABED_1134
ABL: A7H1H_1210(mqnC)
ATP: ATR_0887(mqnC)
ACIB: ACBT_1314(mqnC)
ACRE: ACRYA_1088(mqnC)
ALAN: ALANTH_1311(mqnC)
APOC: APORC_1029(mqnC)
AFC: AFAEC_1189(mqnC)
AELL: AELL_1480(mqnC)
AAQI: AAQM_1276(mqnC)
ASUI: ASUIS_1312(mqnC)
ACLO: ACLO_1355(mqnC)
AANA: AANAER_1554(mqnC)
AVP: AVENP_1606(mqnC)
ADZ: ADFLV_1573(mqnC)
ALK: ALEK_1843(mqnC)
AHS: AHALO_1385(mqnC)
AMYT: AMYT_1467(mqnC)
AMAR: AMRN_1377(mqnC)
ACAA: ACAN_1430(mqnC)
AMOL: AMOL_1446(mqnC)
APAI: APAC_1420(mqnC)
HBV: ABIV_1315(mqnC)
HEBR: AEBR_1546(mqnC)
PACO: AACT_1538(mqnC)
ARC: ABLL_1539
SDL: Sdel_0850
SMUL: SMUL_1086
SHAL: SHALO_1108
SULJ: SJPD1_1140
HYO: NNO_0407
SUN: SUN_1917
NIS: NIS_1358
NAM: NAMH_0893
GSU: GSU0442(mqnC-1)
GSK: KN400_0417(mqnC-1)
GME: Gmet_3390(mqnC-1)
GUR: Gura_4285
GLO: Glov_3637
GEO: Geob_0417(mqnC-1)
GEM: GM21_0219
GEB: GM18_0264
GBM: Gbem_0235(mqnC-1)
GBN: GEOBRER4_02300(mqnC-1)
GER: KP004_17920(mqnC)
PCA: Pcar_0320(mqnC-1)
PPD: Ppro_3618
DES: DSOUD_0279(mqnC-1)
DEU: DBW_0514
DVU: DVU_2757
DVL: Dvul_0550
DVM: DvMF_1189
DDE: Dde_0797
DDS: Ddes_1280
DMA: DMR_21460
DGG: DGI_2623
DEF: CNY67_07305(mqnC)
DTR: RSDT_0539(mqnC)
DFL: DFE_1581
DCB: C3Y92_10285(mqnC)
DMS: E8L03_14100(mqnC)
DSD: GD606_01550(mqnC)
DHY: DESAM_22966(cofH)
DAS: Daes_2224
DPI: BN4_20497
PPRF: DPRO_3993(mqnC)
PSEL: GM415_11845(mqnC)
DSX: GD604_07870(mqnC)
DBA: Dbac_1735
DRT: Dret_1007
DOG: HP555_10425(mqnC)
DSF: UWK_02736
DOL: Dole_1272
DML: Dmul_31790(cofH2)
DAT: HRM2_33150(fbiC1)
DTO: TOL2_C34510(cofH2)
DOV: DSCO28_01330(mqnC)
DWD: DSCW_12260(mqnC)
DALK: DSCA_05060(mqnC)
DLI: dnl_08240(cofH2)
ADE: Adeh_0371
SFU: Sfum_3088
DAX: FDQ92_08520(mqnC)
DBR: Deba_2195
BBEV: BBEV_0904
BHA: BH3143
BCL: ABC2699
BKW: BkAM31D_18575(mqnE_1)
RUE: DT065_07425(mqnC)
SALE: EPH95_07965(mqnC)
SCIB: HUG20_14950(mqnC)
SCIA: HUG15_17855(mqnC)
AIA: AWH56_014390(mqnC)
HYI: K2M58_10150(mqnC)
BSE: Bsel_1367
BAGR: BA6348_20905(mqnC)
BRW: GOP56_21280(mqnC)
BCHS: JNE38_08765(mqnC)
PPY: PPE_01409
PPM: PPSC2_07260(foS2)
PPO: PPM_1378(foS2)
PPOL: X809_07920
PPQ: PPSQR21_015390(thiH)
PPOY: RE92_04630
PMW: B2K_32285
PLV: ERIC2_c35250(cofH1)
PSAB: PSAB_08135
PRI: PRIO_2111
PSON: JI735_18775(mqnC)
PSWU: SY83_22370
PDH: B9T62_04120(mqnC)
PLW: D5F53_04480(mqnC)
PLEN: EIM92_20120(mqnC)
PPSC: EHS13_10245(mqnC)
PLUT: EI981_20935(mqnC)
PALB: EJC50_11190(mqnC)
PCHI: PC41400_07165(mqnC)
PBK: Back11_29590(mqnC)
PPRT: ET464_19635(mqnC)
PBAC: HUB98_25415(mqnC)
PRZ: GZH47_07430(mqnC)
PLYC: GXP70_08975(mqnC)
PSOP: KP014_11880(mqnC)
PTRI: KDC22_08960(mqnC)
ASOC: CB4_03703(mqnE_2)
ATHE: K3F53_04245(mqnC)
COH: EAV92_13910(mqnC)
COHN: KCTCHS21_16170(mqnC)
SACA: FFV09_17680(mqnC)
BTS: Btus_1755
KYR: CVV65_07740(mqnC)
TAB: CIG75_09655(mqnC)
LFB: C1X05_05020(mqnC)
TVU: AB849_001005(mqnC)
PABS: JIR001_08860(mqnC)
STH: STH818
SWO: Swol_1159
SLP: Slip_1165
SALQ: SYNTR_0720
DRM: Dred_2193
DAE: Dtox_1645
PTH: PTH_0207(ThiH)
DAU: Daud_1091
SGY: Sgly_2858
TFR: BR63_14130(mqnC)
HMO: HM1_1949
HCV: FTV88_1661(mqnC)
CTHM: CFE_1273
CHY: CHY_1804
MTA: Moth_1844
MTHO: MOTHE_c18740(mqnC)
MTHZ: MOTHA_c19540(mqnC)
ADG: Adeg_0671
TACI: TDSAC_0244
MHG: MHY_27650
MFUN: GXM21_06135(mqnC)
PUF: UFO1_1288
PFT: JBW_02990
MANA: MAMMFC1_02997(mqnE_2)
STED: SPTER_38970(mqnC)
SCO: SCO4550(SCD16A.33c)
SALB: XNR_3624
SMA: SAVERM_4825(mqnC)
SGR: SGR_2999
SGB: WQO_20700
SHY: SHJG_5692
SMAL: SMALA_4354
SSOI: I1A49_25855(mqnC)
SCT: SCAT_3474(cofH)
SFA: Sfla_2633
SBH: SBI_06092
SVE: SVEN_4258
STRP: F750_4169
SFI: SFUL_4351
SALU: DC74_3894
SALL: SAZ_20665
STRE: GZL_04992
SLD: T261_4580
STRM: M444_20230
SAMB: SAM23877_4373(mqnC)
SPRI: SPRI_3289
SRW: TUE45_05110(mqnE_3)
SLE: sle_30800(sle_30800)
SRN: A4G23_03246(mqnE_3)
SKY: D0C37_19760(mqnC)
SALW: CP975_20470(mqnC)
SGM: GCM10017557_48280(mqnC)
SCAD: DN051_17390(mqnC)
STRD: NI25_16325
SLAU: SLA_4367
SALJ: SMD11_3755
SLX: SLAV_16455(mqnE1)
SFK: KY5_4697
SNZ: DC008_20165(mqnC)
SGE: DWG14_03577(mqnC)
SRJ: SRO_3156
SLK: SLUN_23270(mqnC)
SDX: C4B68_16835(mqnC)
SGD: ELQ87_16480(mqnC)
SQZ: FQU76_20115(mqnC)
SCYA: EJ357_27065(mqnC)
SAST: CD934_18000(mqnC)
SNQ: CP978_19520(mqnC)
STIR: DDW44_17415(mqnC)
SKA: CP970_17935(mqnC)
SGZ: C0216_02430(mqnC)
SVN: CP980_14410(mqnC)
SNK: CP967_14060(mqnC)
SHAW: CEB94_23990(mqnC)
SRK: FGW37_14670(mqnC)
SFIC: EIZ62_13515(mqnC)
SGAL: CP966_21265(mqnC)
SSPO: DDQ41_18470(mqnC)
SVR: CP971_14070(mqnC)
SPAD: DVK44_12550(mqnC)
SFY: GFH48_18000(mqnC)
SAQU: EJC51_28480(mqnC)
SGF: HEP81_03367(mqnC)
SCAV: CVT27_20090(mqnC)
SSEO: D0Z67_16755(mqnC)
SBY: H7H31_13700(mqnC)
SRIM: CP984_21775(mqnC)
SSUB: CP968_14565(mqnC)
SPHV: F9278_29950(mqnC)
SCIN: CP977_20140(mqnC)
SFUG: CNQ36_20380(mqnC)
SCHA: CP983_18115(mqnC)
SGX: H4W23_23535(mqnC)
SCOE: CP976_25430(mqnC)
SBAT: G4Z16_12625(mqnC)
SSPB: CP982_24690(mqnC)
SNF: JYK04_04989(mqnC)
SPLA: CP981_17870(mqnC)
SBRO: GQF42_25490(mqnC) GQF42_32260(mqnC)
STUI: GCM10017668_41300(mqnC)
SATA: C5746_24090(mqnC)
SCHF: IPT68_20955(mqnC)
SHUN: DWB77_03315(mqnC)
SHAR: HUT13_09945(mqnC)
SCYG: S1361_22870(mqnE3)
SFEU: IM697_41290(mqnC)
SLIA: HA039_13950(mqnC)
SDW: K7C20_17050(mqnC)
SVD: CP969_22535(mqnC)
KSK: KSE_44990
STRI: C7M71_017895(mqnC) C7M71_025775(mqnC)
FAL: FRAAL1025
ACE: Acel_0263
SAQ: Sare_4467
MIL: ML5_0365
MTUA: CSH63_23310(mqnC)
MICH: FJK98_01820(mqnC)
MTEM: GCE86_27385(mqnC)
MCAB: HXZ27_01930(mqnC)
MSAG: GCM10017556_29550(mqnC)
MCRA: ID554_11160(mqnC)
ASE: ACPL_441
AMS: AMIS_2210
ACTN: L083_0413
AFS: AFR_01630
ACTS: ACWT_0326
AIH: Aiant_45220(mqnC)
PLK: CIK06_01995(mqnC)
PLAB: C6361_18860(mqnC)
PLAT: C6W10_28550(mqnC)
PFLA: Pflav_074500(mqnC)
PSUU: Psuf_036910(mqnC)
VER: HUT12_02410(mqnC)
ATL: Athai_55180(mqnC)
ASER: Asera_19700(mqnC)
PRY: Prubr_22130(mqnC)
CATI: CS0771_16160(mqnC)
DVC: Dvina_00870(mqnC) Dvina_31250(mqnC)
CAI: Caci_8059
SNA: Snas_1258
NAV: JQS30_02000(mqnC)
GLY: K3N28_06370(mqnC)
HAU: Haur_4707
DRA: DR_0064
DGE: Dgeo_1998
DWU: DVJ83_11420(mqnC)
DFC: DFI_05870
DEIN: DAAJ005_10050(mqnC)
DGA: DEGR_19760(mqnC)
TRA: Trad_0155
TTH: TT_C0727
TTJ: TTHA1092(TTHA1092)
TAQ: TO73_1735
TANT: KNN15_00520(mqnC)
MRB: Mrub_1789
CTR: CT_767
CTA: CTA_0837
CTY: CTR_7711
CRA: CTO_0837
CTRQ: A363_00829
CTB: CTL0136
CTO: CTL2C_355
CTJ: JALI_7721
CTZ: CTB_7721
CSW: SW2_7791
CES: ESW3_7791
CTRB: BOUR_00824
CTEC: EC599_8071
CFS: FSW4_7791
CFW: FSW5_7791
CTFW: SWFP_8431
CTCH: O173_04285
CTRI: BN197_7771
CTRA: BN442_7771
CTCT: CTW3_04305
CMU: TC_0148
CMUR: Y015_00790
CMX: DNC_00780
CMZ: TAC_00790
CPN: CPn_0911
CPA: CP_0955
CPJ: CPj0911(CPj0911)
CPT: CpB0942
CPM: G5S_0121
CPEC: CPE3_0812
CPEO: CPE1_0811
CPER: CPE2_0812
CHB: G5O_0894
CHR: Cpsi_8381
CPSC: B711_0973
CPSN: B712_0913
CPSB: B595_0974
CPSG: B598_0909
CPSM: B602_0912
CPSI: B599_0909
CPSV: B600_0969
CPSW: B603_0915
CPST: B601_0912
CPSD: BN356_8411
CPSA: AO9_04395
CAV: M832_06230(cofH1)
CCA: CCA_00857
CAB: CAB822
CABO: AB7_9071
CFE: CF0159(oxr4)
CHLA: C834K_0877
CSUI: Chls_169(Cyclic_dehypoxanthine_futalosine_synthase)
XII: AMD24_00288(mqnE_1)
MIN: Minf_1933(thiH)
MKC: kam1_385
MEAP: MTHMO_2024(mqnC)
VBS: EGM51_03005(mqnC)
RBA: RB4160
PSL: Psta_0155
PIR: VN12_12215(mqnE_1)
RUL: UC8_39800(mqnE_2)
RML: FF011L_03920(mqnE_1)
MFF: MFFC18_36010(mqnE_2)
ROL: CA51_35470(mqnE_1)
AHEL: Q31a_63500(mqnE_2)
LCRE: Pla8534_56090(mqnE_2)
AAGG: ETAA8_60550(mqnE_2)
BVO: Pan97_33390(mqnE_2)
RLC: K227x_16690(mqnE_1)
TTF: THTE_2522
AMUC: Pan181_26780(mqnE_2)
PND: Pla175_20840(mqnE_2)
AMOB: HG15A2_28400(mqnE_1)
PLM: Plim_2811
PEH: Spb1_35780(mqnE_2)
PLS: VT03_29180(mqnE_2)
PLH: VT85_13680(mqnE_1)
GMR: GmarT_04700(mqnE_1)
GIM: F1728_11800(mqnC)
GPN: Pan110_05300(mqnE_1)
MRI: Mal4_25240(mqnE_1)
SDYN: Mal52_11520(mqnE_1)
PLON: Pla110_04270(mqnE_1)
GES: VT84_38600(mqnE_2)
GOG: C1280_28735(mqnC)
LRS: PX52LOC_06009(mqnC)
FTJ: FTUN_5691
ULI: ETAA1_32000(mqnE_2)
TSPH: KIH39_24870(mqnC)
IPA: Isop_1165
SACI: Sinac_6079
PBOR: BSF38_00883(mqnC)
AGV: OJF2_18020(mqnE_1)
BROC: IPI25_05500(mqnC)
PCOR: KS4_08550(mqnE_1)
LIL: LA_2706(thiH)
LIE: LIF_A2213(thiH)
LIC: LIC_11298
LIS: LIL_11422(thiH)
LBJ: LBJ_2011(thiH)
LBL: LBL_1039(thiH)
LBF: LBF_1748(thiH)
LST: LSS_01627
LMAY: DPV73_11270(mqnC)
LKM: EFP84_03990(mqnC)
LWL: FHG68_06140(mqnC)
LKB: LPTSP3_g17120(thiH)
ACA: ACP_1642
TALB: FTW19_07255(mqnC)
ABAS: ACPOL_3906
EDA: GWR55_10360(mqnC)
SUS: Acid_3614
PFER: IRI77_09070(mqnC)
CVL: J8C06_12390(mqnC)
CHLO: J8C02_11730(mqnC)
THYD: TTHT_1454(mqnC)
FSC: FSU_2467
GAU: GAU_1632
GBA: J421_3265
AFD: Alfi_0418
ALD: GFH31_03965(mqnC)
AOK: A3BBH6_19930(mqnC)
ACOU: A5CBH24_05510(mqnC-1)
AIT: AI2BBH_19470(mqnC)
TTZ: FHG85_01900(mqnC)
BACC: BRDCF_p917(cofH1)
CPI: Cpin_0701
CBAE: COR50_04970(mqnC)
CHIT: FW415_04035(mqnC)
CHIH: GWR21_19120(mqnC)
COY: HF329_25540(mqnC)
FGG: FSB75_16435(mqnC)
ARK: D6B99_06230(mqnC)
ARAC: E0W69_010935(mqnC)
FLN: FLA_5668
PSEG: D3H65_22535(mqnC)
PGIN: FRZ67_12705(mqnC)
PGO: FSB84_06225(mqnC)
FLS: GLV81_17345(mqnC)
LACS: H4075_21390(mqnC)
FEI: K9M53_00310(mqnC)
SGN: SGRA_1344
PHE: Phep_1588
PGS: CPT03_02880(mqnC)
SPHE: GFH32_07010(mqnC)
SPDR: G6053_05325(mqnC)
MUC: MuYL_3413
MGOT: MgSA37_02114(mqnE_1)
MUH: HYN43_012540(mqnC)
MGIN: FRZ54_15435(mqnC)
MGK: FSB76_28765(mqnC)
MRUB: DEO27_006825(mqnC)
MGOS: DIU38_013230(mqnC)
MMAB: HQ865_05815(mqnC)
OLI: FKG96_13060(mqnC)
CTS: Ctha_2058
AAE: aq_789
HTH: HTH_1860
TAL: Thal_0893
TTK: TST_1166
GTL: EP073_13380(mqnC)
CABY: Cabys_3284(mqnC)
DTP: JZK55_02940(mqnC)
THET: F1847_08455(mqnC)
CTHI: THC_0242
TAV: G4V39_03360(mqnC)
TMAI: FVE67_02820(mqnC)
NLI: G3M70_08800(mqnC)
MOX: DAMO_1578(ThiH)
AFU: AF_0390
FPL: Ferp_1894
GAC: GACE_1761
GAH: GAH_00873
TAC: Ta0215
TVO: TVG1452246(TVG1452246)
FAI: FAD_1710
CDIV: CPM_0508
ACJ: ACAM_0190
IHO: Igni_0868
IIS: EYM_03510
PAI: PAE1164
PIS: Pisl_1324
PCL: Pcal_0740
PAS: Pars_0217
PYR: P186_2547
POG: Pogu_2259
TNE: Tneu_0223
CMA: Cmaq_1416
TTN: TTX_1951(thiH)
TUZ: TUZN_1541
VDI: Vdis_0277
VMO: VMUT_1358
NMR: Nmar_0554
NIW: Nisw_02095(mqnC)
NCL: C5F47_02850(mqnC)
NOX: C5F49_03030(mqnC)
NUE: C5F50_04225(mqnC)
NCT: NMSP_1117(cofH_3)
NVN: NVIE_016000(cofH3)
NEV: NTE_00788
TAA: NMY3_02630(mqnE_3)
NFN: NFRAN_0239(mqnE)
NCV: NCAV_1092(mqnC)
NBV: T478_0482
NDV: NDEV_0555
CCAI: NAS2_0520
 » show all
Reference
1  [PMID:18801996]
  Authors
Hiratsuka T, Furihata K, Ishikawa J, Yamashita H, Itoh N, Seto H, Dairi T
  Title
An alternative menaquinone biosynthetic pathway operating in microorganisms.
  Journal
Science 321:1670-3 (2008)
DOI:10.1126/science.1160446
  Sequence
[sco:SCO4550]
Reference
2  [PMID:23763543]
  Authors
Cooper LE, Fedoseyenko D, Abdelwahed SH, Kim SH, Dairi T, Begley TP
  Title
In vitro reconstitution of the radical S-adenosylmethionine enzyme MqnC involved  in the biosynthesis of futalosine-derived menaquinone.
  Journal
Biochemistry 52:4592-4 (2013)
DOI:10.1021/bi400498d
  Sequence
[bha:BH3143]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 1.21.98.1
IUBMB Enzyme Nomenclature: 1.21.98.1
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 1.21.98.1
BRENDA, the Enzyme Database: 1.21.98.1

DBGET integrated database retrieval system