KEGG   ENZYME: 3.1.3.27
Entry
EC 3.1.3.27                 Enzyme                                 

Name
phosphatidylglycerophosphatase;
phosphatidylglycerol phosphate phosphatase;
phosphatidylglycerol phosphatase;
PGP phosphatase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Phosphoric-monoester hydrolases
Sysname
phosphatidylglycerophosphate phosphohydrolase
Reaction(IUBMB)
phosphatidylglycerophosphate + H2O = phosphatidylglycerol + phosphate [RN:R02029]
Reaction(KEGG)
R02029
Substrate
phosphatidylglycerophosphate [CPD:C03892];
H2O [CPD:C00001]
Product
phosphatidylglycerol [CPD:C00344];
phosphate [CPD:C00009]
History
EC 3.1.3.27 created 1972
Pathway
ec00564  Glycerophospholipid metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K01094  phosphatidylglycerophosphatase GEP4
K01095  phosphatidylglycerophosphatase A
K01096  phosphatidylglycerophosphatase B
K18697  phosphatidylglycerophosphatase C
Genes
ATH: AT3G58830
ALY: 9312550
CRB: 17885450
CSAT: 104712567 104781795 104792168
EUS: EUTSA_v10006084mg
BRP: 103830186
BNA: 106353171 106428252 106447131
BOE: 106300891
RSZ: 108818014
THJ: 104802275 104803221
CPAP: 110815037
CIT: 102624238
PVY: 116115099
MINC: 123216836
TCC: 18612152
GRA: 105780297
GAB: 108450405
DZI: 111299677
EGR: 104425040
GMX: 100820364
CCAJ: 109790801
APRC: 113856941
CAM: 101494075
LJA: Lj0g3v0251799.1(Lj0g3v0251799.1) Lj0g3v0251799.2(Lj0g3v0251799.2) Lj0g3v0251799.3(Lj0g3v0251799.3)
ADU: 107491406
AIP: 107643970
LANG: 109357348
FVE: 101303827
RCN: 112187848
PPER: 18781657
PAVI: 110754865
PDUL: 117622222
MDM: 103417228
ZJU: 107416346
MNT: 21404264
CSV: 101213822
CMO: 103491381
BHJ: 120078748
MCHA: 111016731
RCU: 8277811
JCU: 105637323
HBR: 110666917
MESC: 110607115
POP: 7480730
JRE: 108993504
QLO: 115957894
TWL: 119982052
VVI: 100252338
VRI: 117927373
SIND: 105165573
EGT: 105966707
ECAD: 122609006
LSV: 111902465
CCAV: 112525217
CSIN: 114286859
BVG: 104884389
SOE: 110794798
NNU: 104608394
MING: 122064193
NCOL: 116247327
OSA: 4325633
DOSA: Os01t0796500-01(Os01g0796500)
OBR: 102714062
BDI: 100833668
ATS: 109749546
SBI: 110433898
ZMA: 100216900
SITA: 101784477
PHAI: 112893866
PDA: 103707154
EGU: 105050638
MUS: 103998906
DCT: 110111789
PEQ: 110030780
ATR: 18443223
PPP: 112280904
MNG: MNEG_8985
APRO: F751_3869
SCE: YHR100C(GEP4)
ERC: Ecym_1326
KMX: KLMA_60091(GEP4)
NCS: NCAS_0H01920(NCAS0H01920)
NDI: NDAI_0C01720(NDAI0C01720)
TPF: TPHA_0E01890(TPHA0E01890)
TBL: TBLA_0A03550(TBLA0A03550)
TDL: TDEL_0E02210(TDEL0E02210)
KAF: KAFR_0D04930(KAFR0D04930)
SLB: AWJ20_4931(GEP4)
BNN: FOA43_001827(GEP4)
NCR: NCU01371
NTE: NEUTE1DRAFT134718(NEUTE1DRAFT_134718)
MGR: MGG_09486
SSCK: SPSK_05508
MAW: MAC_08938
MAJ: MAA_08404
CMT: CCM_07712
BFU: BCIN_08g06610(Bcgep4)
MBE: MBM_01136
ANI: AN2008.2
ANG: ANI_1_1992184(An04g06680)
ABE: ARB_04329
TVE: TRV_05559
PTE: PTT_05810
SPO: SPCC645.02(gep4)
CNE: CNC04910
CNB: CNBC2250
TASA: A1Q1_05270
ABP: AGABI1DRAFT72020(AGABI1DRAFT_72020)
ABV: AGABI2DRAFT205009(AGABI2DRAFT_205009)
MGL: MGL_0858
MRT: MRET_2649
DFA: DFA_01280
SPAR: SPRG_08557
ECO: b0418(pgpA) b1278(pgpB) b2560(pgpC)
ECJ: JW0408(pgpA) JW1270(pgpB) JW5408(yfhB)
ECD: ECDH10B_0374(pgpA) ECDH10B_1395(pgpB) ECDH10B_2728(yfhB)
EBW: BWG_0300(pgpA) BWG_1109(pgpB) BWG_2324(yfhB)
ECOK: ECMDS42_0317(pgpA) ECMDS42_1076(pgpB) ECMDS42_2105(yfhB)
ECE: Z0520(pgpA) Z2529(pgpB) Z3840(yfhB)
ECF: ECH74115_0500(pgpA) ECH74115_1912(pgpB) ECH74115_3795(yhfB)
ETW: ECSP_0485(pgpA) ECSP_1798(pgpB) ECSP_3504(yfhB)
EOI: ECO111_0448(pgpA) ECO111_1659(pgpB) ECO111_3286(yfhB)
EOJ: ECO26_0450(pgpA) ECO26_1844(pgpB) ECO26_3607(yfhB)
EOH: ECO103_0392(pgpA) ECO103_1441(pgpB) ECO103_3081(yfhB)
ECK: EC55989_0428(pgpA) EC55989_1439(pgpB) EC55989_2847(yfhB)
ECG: E2348C_0353(pgpA) E2348C_1470(pgpB) E2348C_2837(yfhB)
EOK: G2583_0529(pgpA) G2583_1619(pgpB) G2583_3091(yfhB)
ENA: ECNA114_0395(pgpA) ECNA114_1469(pgpB) ECNA114_2633(yfhB)
ECOS: EC958_0556(pgpA) EC958_1610(pgpB) EC958_2866
ECV: APECO1_1592(pgpA) APECO1_438(pgpB)
ECX: EcHS_A0489(pgpA) EcHS_A1389(pgpB) EcHS_A2713(yhfB)
ECR: ECIAI1_0418(pgpA) ECIAI1_1301(pgpB) ECIAI1_2615(yfhB)
ECQ: ECED1_0441(pgpA) ECED1_1488(pgpB) ECED1_2988(yfhB)
EUM: ECUMN_0456(pgpA) ECUMN_1580(pgpB) ECUMN_2880(yfhB)
ECT: ECIAI39_0258(pgpA) ECIAI39_1619(pgpB) ECIAI39_2764(yfhB)
EOC: CE10_0385(pgpA) CE10_1520(pgpB) CE10_2993(yfhB)
EBR: ECB_00366(pgpA) ECB_01255(pgpB) ECB_02454(yfhB)
EBL: ECD_00366(pgpA) ECD_01255(pgpB) ECD_02454(pgpC)
EBE: B21_00370(pgpA) B21_01266(pgpB) B21_02418(yfhB)
EIH: ECOK1_0398(pgpA) ECOK1_1493(pgpB) ECOK1_2904(yhfB)
ECZ: ECS88_0413(pgpA) ECS88_1418(pgpB) ECS88_2732(yfhB)
ECC: c0529(pgpA) c1747(pgpB) c3083(yfhB)
ELO: EC042_0453(pgpA) EC042_1403(pgpB) EC042_2764
EKF: KO11_10020 KO11_16430(pgpB) KO11_21510(pgpA)
EAB: ECABU_c04960(pgpA) ECABU_c15610(pgpB) ECABU_c28620(yfhB)
ELW: ECW_m0487(pgpA) ECW_m1372(pgpB) ECW_m2788(yfhB)
ELL: WFL_02410(pgpA) WFL_06685(pgpB) WFL_13645
ELC: i14_0510(pgpA) i14_1577(pgpB) i14_2878(yfhB)
ELD: i02_0510(pgpA) i02_1577(pgpB) i02_2878(yfhB)
ELP: P12B_c0430(pgpA) P12B_c1812(pgpB) P12B_c2661(yhfB)
ELF: LF82_1633(pgpA) LF82_1634(pgpB) LF82_3101(yfhB)
EFE: EFER_0515(yfhB) EFER_1676(pgpB) EFER_2607(pgpA)
EAL: EAKF1_ch0156c(pgpB) EAKF1_ch1021c(pgpA) EAKF1_ch3442(yhfB)
ESZ: FEM44_02790(yfhb) FEM44_16630(pgpA) FEM44_21450(pgpB)
STY: STY0459 STY1341(pgpB) STY2815(yfhB)
STT: t0288(yfhB) t1623(pgpB) t2443
STM: STM0420(pgpA) STM1710(pgpB) STM2569(yfhB)
SEO: STM14_0497(pgpA) STM14_2068(pgpB) STM14_3149(yfhB)
SEY: SL1344_0414(pgpA) SL1344_1642(pgpB) SL1344_2531(yfhB)
SEJ: STMUK_0426(pgpA) STMUK_1681(pgpB) STMUK_2601(yfhB)
SEB: STM474_0440(pgpA) STM474_1725(pgpB) STM474_2674(yfhb)
SPT: SPA1166(pgpB) SPA2303(pgpA)
SEI: SPC_0432(pgpA) SPC_1080(yfhB) SPC_2021(pgpB)
SEC: SCH_0461(pgpA) SCH_054 SCH_1705(pgpB) SCH_2564(yfhB)
SEH: SeHA_C0522(pgpA) SeHA_C1897 SeHA_C2835(yfhB)
SEA: SeAg_B0459(pgpA) SeAg_B1439 SeAg_B2731(yfhB)
SED: SeD_A0461(pgpA) SeD_A1620 SeD_A2947(yfhB)
SEG: SG0431(pgpA) SG1404(pgpB) SG2606(yfhB)
SEL: SPUL_0304 SPUL_1521(pgpB) SPUL_2547(pgpA)
SET: SEN0402(pgpA) SEN1323(pgpB) SEN2549(yfhB)
SBG: SBG_0373 SBG_1573(pgpB) SBG_2343(yfhB)
SFL: SF0355(pgpA) SF1282(pgpB) SF2607(yfhB)
SFX: S0363(pgpA) S1365(pgpB) S2779(yfhB)
SFV: SFV_0383(pgpA) SFV_1291(pgpB) SFV_2608(yfhB)
SFE: SFxv_0395(pgpA) SFxv_1453(pgpB) SFxv_2863(yfhB)
SFT: NCTC1_00365(pgpA) NCTC1_01355(pgpB) NCTC1_02868(yfhB)
SSN: SSON_0395(pgpA) SSON_1862(pgpB) SSON_2643(yfhB)
SBO: SBO_0312(pgpA) SBO_1786(pgpB) SBO_2588(yfhB)
SBC: SbBS512_E0339(pgpA) SbBS512_E1506(pgpB) SbBS512_E2925(yhfB)
SDY: SDY_0316(pgpA) SDY_1354(pgpB) SDY_2750(yfhB)
EEC: EcWSU1_02503(pgpB) EcWSU1_03370(yfhB) EcWSU1_04289(cicA)
ENF: AKI40_1307(yfhB) AKI40_3313 AKI40_3920(pgpA)
CSK: ES15_0974 ES15_1803(pgpB) ES15_2967(pgpA)
CTU: CTU_23430(pgpB) CTU_31490(yfhB)
KPN: KPN_00370(pgpA) KPN_01274(pgpB) KPN_02885(yfhB)
KPR: KPR_1388(yfhB) KPR_2326(pgpB) KPR_4351(pgpA)
KPNK: BN49_1344(pgpA) BN49_2413(pgpB) BN49_4094(yfhB)
KPE: KPK_1237(yhfB) KPK_3160(pgpB) KPK_4314(pgpA) KPK_A0194
CRO: ROD_04671(pgpA) ROD_17221(pgpB) ROD_25041
CPOT: FOB25_05690(pgpA) FOB25_17670(yfhb) FOB25_22480(pgpB)
CTEL: GBC03_11235(yfhb) GBC03_16475(pgpB) GBC03_23860(pgpA)
CITZ: E4Z61_06020(pgpB) E4Z61_11490(pgpA) E4Z61_23025(yfhb)
CARS: E1B03_06805(pgpA) E1B03_14290(pgpB) E1B03_19780(yfhb)
BFL: Bfl237(pgpA)
BPN: BPEN_243(pgpA)
BVA: BVAF_238(pgpA)
BCHR: BCHRO640_247(pgpA)
BEN: BOBLI757_236(pgpA)
BED: BTURN675_226(pgpA)
HDE: HDEF_0117(pgpB) HDEF_1927(pgpA)
SECT: A359_00240
EBT: EBL_c10050(yfhB) EBL_c16260 EBL_c29040(pgpA)
KOR: AWR26_06625(yfhb) AWR26_11885(pgpB) AWR26_19355(pgpA)
KPSE: IP581_05050(pgpA) IP581_12145(pgpB) IP581_16915(yfhb)
ICP: ICMP_086(pgpB)
SBW: TGUWTKB_3090(yfhB) TGUWTKB_5350(pgpB)
DEN: MHIR_DE00139(pgpA) MHIR_DE00351(pgpB)
HED: TPER_HE00034(pgpB) TPER_HE00131(pgpA)
GED: FVIR_GE00086(pgpA)
SYM: K6K13_09050(pgpB) K6K13_15445(yfhb) K6K13_18435(pgpA)
YRE: HEC60_04710(pgpB) HEC60_12120(aphA) HEC60_22925(pgpA)
SGOE: A8O29_006040(yfhb) A8O29_013050(pgpB) A8O29_017900(pgpA)
PDZ: HHA33_08440(yfhb) HHA33_14375(pgpB) HHA33_22270(pgpA)
IZH: FEM41_10890(pgpA) FEM41_18910(pgpB) FEM41_23620(aphA)
PTF: PROFFT_A_06230(pgpA)
PSHI: SAMEA2665130_2287(pgpA)
YPE: YPO2223(pgpB) YPO2924(yfhB) YPO3179(pgpA)
YPK: y1004(pgpA) y1306 y2065(pgpB)
YPH: YPC_1853(pgpB) YPC_3122(yfhB) YPC_3465(pgpA)
YPM: YP_0752(pgpA) YP_2022(pgpB5) YP_2533(serB2)
YPZ: YPZ3_1630(pgpB) YPZ3_2409(yfhB) YPZ3_2797(pgpA)
YPD: YPD4_1954(pgpB) YPD4_2303 YPD4_2787(pgpA)
YPX: YPD8_1344(pgpB) YPD8_2388 YPD8_2777(pgpA)
YPS: YPTB0938(pgpA) YPTB2145(pgpB) YPTB2882(yfhB)
YPQ: DJ40_1419(pgpA) DJ40_159(pgpB) DJ40_3662
YEN: YE1028(yfhB) YE1966(pgpB) YE3157(pgpA)
YEW: CH47_1404(pgpB) CH47_2529(pgpA) CH47_443
YEE: YE5303_07831(yfhB) YE5303_18171(pgpB) YE5303_36171(pgpA)
YAL: AT01_1476(pgpA) AT01_3501 AT01_483(pgpB)
YFR: AW19_1171(pgpB) AW19_175 AW19_2119(pgpA)
YRO: CH64_1502 CH64_3558(pgpA) CH64_517(pgpB)
YRU: BD65_2809(pgpA) BD65_300(pgpB)
YCA: F0T03_05605(yfhb) F0T03_11170(pgpB) F0T03_16385(pgpA)
YMO: HRD69_10530(pgpA) HRD69_15295(pgpB) HRD69_20110(yfhb)
SMAR: SM39_0380(pgpA) SM39_2102(pgpB) SM39_3258
SRL: SOD_c08230 SOD_c09160(pgpA) SOD_c25030(pgpB) SOD_c35880(yfhB)
SPLY: Q5A_004875(pgpA) Q5A_013865(pgpB) Q5A_019305(pgpC)
SSZ: SCc_472(pgpA)
SQU: E4343_02850(pgpB) E4343_11080(pgpA) E4343_22440(yfhb)
SURI: J0X03_05105(yfhb) J0X03_10645(pgpB) J0X03_18830(pgpA)
SRHZ: FO014_04945(pgpA) FO014_16260(yfhb) FO014_21195(pgpB)
RACE: JHW33_04180(pgpB) JHW33_11075(pgpA) JHW33_11340(yfhb)
EAME: GXP68_04185(aphA) GXP68_04470(pgpA) GXP68_08980(pgpB)
RBAD: H2866_12280(aphA) H2866_12530(pgpA) H2866_16510(pgpB)
ECA: ECA1130(pgpA) ECA1944(pgpB) ECA3261
PARI: I2D83_06390(aphA) I2D83_12680(pgpB) I2D83_16825(pgpA)
PAQU: DMB82_0005995(yfhb) DMB82_0009770(pgpB) DMB82_0015210(pgpA)
DDD: Dda3937_01959(pgpA) Dda3937_03382(yfhB) Dda3937_04035(pgpB)
DIC: Dpoa569_001598(pgpB) Dpoa569_002719(pgpA)
BIZ: HC231_05875(aphA) HC231_12075(pgpB) HC231_17545(pgpA)
LPOP: I6N93_04675(pgpA) I6N93_07220(pgpB) I6N93_11950(aphA)
SOD: Sant_1109 Sant_1872(pgpB) Sant_3019(pgpA)
PES: SOPEG_2539(pgpB) SOPEG_4024(pgpA)
SENY: HBA_0709(pgpC)
EAM: EAMY_0963(pgpA) EAMY_1903(pgpB3) EAMY_2613(yfhB)
EAY: EAM_0972(pgpA) EAM_1864(pgpB) EAM_2505
ETA: ETA_10040(yfhB) ETA_16180(pgpB) ETA_25280(pgpA)
EPY: EpC_10130(yfhB) EpC_16860(pgpB) EpC_26430(pgpA)
EPR: EPYR_01073(yfhB) EPYR_01814(pgpB) EPYR_02868(pgpA)
EBI: EbC_09880(pgpA) EbC_23610(pgpB) EbC_34030
ERJ: EJP617_00760(yfhB) EJP617_20900(pgpA) EJP617_30070(pgpB)
EGE: EM595_0956(pgpA) EM595_1946(pgpB) EM595_2703(yfhB)
ERWI: GN242_05100(aphA) GN242_10705(pgpB) GN242_16275(pgpA)
WBR: pgpA
WGL: WIGMOR_0292(pgpA)
PAM: PANA_0973(pgpA) PANA_2051(pgpB) PANA_2886(yfhB)
PLF: PANA5342_1157(yfhB) PANA5342_2122(pgpB) PANA5342_3327(pgpA)
PAJ: PAJ_0299(pgpA) PAJ_1375(pgpB) PAJ_2176(yfhB)
PVA: Pvag_0357(pgpA) Pvag_1490(pgpB) Pvag_2308(yfhB)
HHS: HHS_06300 HHS_08090(pgpA)
PEY: EE896_04930(aphA) EE896_08960(pgpB) EE896_14810(pgpA)
MINT: C7M51_00384(pgpA) C7M51_01418(pgpB) C7M51_02381(pgpC)
MTHI: C7M52_00476(pgpC) C7M52_01330(pgpB) C7M52_02355(pgpA)
PLU: plu3895(pgpA)
PAY: PAU_03480
PMR: PMI1316(pgpB) PMI2382
XBO: XBJ1_1668(pgpA)
XBV: XBW1_0971(pgpA)
XNE: XNC1_0768(pgpA)
XNM: XNC2_0757(pgpA)
XDO: XDD1_0842(pgpA)
XPO: XPG1_0435(pgpA)
XBU: HGO23_03820(pgpA)
PSX: DR96_1814 DR96_3232(pgpB)
PRG: RB151_007220(pgpA)
PHEI: NCTC12003_00731(pgpA) NCTC12003_01940(pgpB)
PRJ: NCTC6933_00809(pgpA) NCTC6933_01982(pgpB)
ASY: AUT07_00243(pgpA)
AEN: ARADI_0019(pgpA)
ANS: ArsFIN_34930(pgpA)
AED: E3U36_02165(pgpA)
ETE: ETEE_0076(pgpB) ETEE_2530(yfhB) ETEE_2906(pgpA)
HIT: NTHI0308(pgpB) NTHI1619(pgpA)
HIE: R2846_0428(pgpB) R2846_0979(pgpA)
HIZ: R2866_0378(pgpB) R2866_0888(pgpA)
HIK: HifGL_001079(pgpA) HifGL_001578(pgpB)
HIW: NTHI477_00136(pgpA) NTHI477_01242(pgpB)
HIC: NTHIC486_00821(pgpB) NTHIC486_01204(pgpA)
HIX: NTHI723_00057(pgpA) NTHI723_01494(pgpB)
HDU: HD_0437(pgpA) HD_1199(pgpB)
HPIT: NCTC13334_01590(pgpA) NCTC13334_01777(pgpB)
HAEG: NCTC8502_01029(pgpB) NCTC8502_01704(pgpA)
HAP: HAPS_1260(pgpB) HAPS_2292(pgpA)
HSO: HS_0833(pgpA) HS_1042(pgpB)
PMU: PM0676(pdpB) PM0728(pgpA)
PMV: PMCN06_0738(pgpB) PMCN06_0790(pgpA)
PMP: Pmu_07430(pgpB) Pmu_07990(pgpA)
PMUL: DR93_1508 DR93_1559(pgpA)
PDAG: 4362423_00634(pgpA) 4362423_00990(pgpB)
MSU: MS0973(pgpA) MS1532(pgpB)
MHX: MHH_c23410(pgpB) MHH_c27250(pgpA)
APL: APL_0203(pgpA) APL_0417(pgpB)
APJ: APJL_0204(pgpA) APJL_0441(pgpB)
APA: APP7_0206(pgpA) APP7_0441(pgpB)
ALIG: NCTC10568_00233(pgpA) NCTC10568_01102(pgpB)
ASEG: NCTC10977_01205(pgpB) NCTC10977_01538(pgpA)
AVT: NCTC3438_01289(pgpA) NCTC3438_01590(pgpB)
RPNE: NCTC8284_02005(pgpA) NCTC8284_03284(pgpB)
PAET: NCTC13378_00915(pgpB) NCTC13378_01041(pgpA)
XFA: XF_0214
XFT: PD_0174
XCC: XCC0471
XCB: XC_0485
XCP: XCR_4041
XCV: XCV0518
XAX: XACM_0475
XAC: XAC0482
XCI: XCAW_00894(serB)
XOM: XOO3934(XOO3934)
XOO: XOO4159(SerB)
XOP: PXO_04005
XOR: XOC_4203
XAL: XALC_0284
XPH: XppCFBP6546_09345(XppCFBP6546P_09345)
SML: Smlt4308
SMT: Smal_3717
SMZ: SMD_3902
PSUW: WQ53_06155
PSD: DSC_02340
LEZ: GLE_4269
DKO: I596_638
VSC: VSVS12_00859(pgpA) VSVS12_03294(pgpB) VSVS12_03341(pgpC)
VTA: A2380(pgpA) B0679
VAQ: FIV01_11265(pgpA) FIV01_18370(pgpB)
VSR: Vspart_02523(pgpA)
VZI: G5S32_11275(pgpA)
VFI: VF_0706(pgpA) VF_1544
PPR: PBPRA0803(ECS0471) PBPRA1902(VVA0266)
SKS: FCN78_09950(pgpA)
PAE: PA4050(pgpA) PA5547
PMY: Pmen_3851
PMK: MDS_4235
PRE: PCA10_06800(pgpA)
PPSE: BN5_3640(pgpA)
PCQ: PcP3B5_08650(pgpA)
PPU: PP_0520(pgpA)
PPF: Pput_0555
PPT: PPS_0517
PPB: PPUBIRD1_0561(pgpA)
PPX: T1E_3523(pgpA)
PPUH: B479_03090
PPUT: L483_02735
PPUN: PP4_05560(pgpA)
PPUD: DW66_0531
PMON: X969_01030
PMOT: X970_01020
PSYR: N018_21660
PFL: PFL_3432 PFL_5516(pgpA)
PPRC: PFLCHA0_c34660(cicA) PFLCHA0_c54680(pgpA)
PPRO: PPC_3532 PPC_5469(pgpA)
PFO: Pfl01_5013(pgpA)
PMAN: OU5_4166
PEN: PSEEN0594(pgpA)
PPUU: PputUW4_04824(pgpA)
PKC: PKB_0695(pg)
PSEM: TO66_27855
PSOS: POS17_3511 POS17_5465(pgpA)
PSET: THL1_775
PSIL: PMA3_26915
POJ: PtoMrB4_08430(pgpA) PtoMrB4_42240(cicA)
PMAO: PMYSY11_0766(pgpA)
PDW: BV82_4985
PSEP: C4K39_4152
ACX: Achr_34480(pgpA)
MAQ: Maqu_0848
MHC: MARHY0718(pgpA)
MAD: HP15_497(pgpA)
MBS: MRBBS_0713(pgpA)
MARJ: MARI_22100(pgpA)
PAR: Psyc_2072(pgpA)
PSYC: DABAL43B_2705(pgpA)
PSYA: AOT82_1925
ABM: ABSDF0739 ABSDF3569(pgpA)
ABY: ABAYE0091(pgpA) ABAYE0749
ACI: ACIAD3574(pgpA)
ASJ: AsACE_CH02783(pgpA)
AGU: AS4_00920(pgpA)
AUG: URS_1018
AVB: RYU24_01070(pgpA)
ABOU: ACBO_00880(pgpA)
MCT: MCR_1790(pgpA)
MCS: DR90_172
MCAT: MC25239_01707(pgpA)
MCUN: NCTC10297_00355(pgpA)
SON: SO_3463(pgpA) SO_4335(pgpB)
SDN: Sden_1150
SFR: Sfri_1041
SVO: SVI_3192(pgpA) SVI_3860
SBK: SHEWBE_3849(pgpA)
SKH: STH12_00563(pgpA) STH12_03202(pgpB)
SCAA: TUM17387_13080(pgpA) TUM17387_35490(pgpB)
ILO: IL2139(pgpA)
CPS: CPS_1534(pgpA)
PHA: PSHAa2368
PTN: PTRA_a2841(pgpA)
PAT: Patl_1317
PSM: PSM_A0709
PSEO: OM33_13560
PEA: PESP_a0883(pgpA)
PSPO: PSPO_a2307(pgpA)
PART: PARC_a3148(pgpA)
PTU: PTUN_a1031(pgpA)
PNG: PNIG_a3034(pgpA)
PTD: PTET_a0766(pgpA)
PSEN: PNC201_13335(pgpA)
PAGA: PAGA_a2994(pgpA)
AMAL: I607_12550
AMAE: I876_12930
AMAO: I634_12790
AMAD: I636_12940
AMAI: I635_13300
AMAG: I533_12540
AMAC: MASE_12395
AAUS: EP12_13155
ASP: AOR13_879
GNI: GNIT_1110(pgpA)
GPS: C427_3873
SALH: HMF8227_00931(pgpA)
PIN: Ping_1271
FBL: Fbal_0837
MVS: MVIS_1419 MVIS_3734(pgpA)
MYA: MORIYA_3720(pgpA)
CJA: CJA_2691
SDE: Sde_3452(pgpA)
TTU: TERTU_3698(pgpA)
SAGA: M5M_09840
MICC: AUP74_00307(pgpA)
MICT: FIU95_17765(pgpA)
CEY: CleRT_03910(pgpA)
CENO: CEAn_00145
RVI: RVIR1_04150(pgpA)
ALG: AQULUS_04760(pgpA)
ASIP: AQUSIP_18550(pgpA)
LPN: lpg0729(pgpA)
LPH: LPV_0853(pgpA)
LPO: LPO_0810(pgpA)
LPM: LP6_0711(pgpA)
LPF: lpl0766(pgpA)
LPP: lpp0795(pgpA)
LPC: LPC_2563(pgpA)
LPA: lpa_01129(pgpA)
LPE: lp12_0738
LLO: LLO_0828(pgpA)
LOK: Loa_01027
LCJ: NCTC11976_01618(pgpA)
LSS: NCTC12082_02904(pgpA)
LADL: NCTC12735_01206(pgpA)
TMC: LMI_2436(pgpA)
MCA: MCA1652(pgpA)
METL: U737_12320
MAH: MEALZ_2913(pgpA)
MMAI: sS8_0129
TCX: Tcr_0915
HMAR: HVMH_0967(pgpA)
MEJ: Q7A_980
MEC: Q7C_899
CYQ: Q91_1581(pgpA)
CZA: CYCME_0876(pgpA)
TSE: THMIRHAS_11100(pgpA)
TZO: THMIRHAT_15760(pgpA)
NWA: Nwat_2305
ATEP: Atep_20000(pgpA)
TEE: Tel_01215
AEH: Mlg_0390
HHA: Hhal_0894
HHK: HH1059_22590(pgpA)
TGR: Tgr7_1565
TNI: TVNIR_0704 TVNIR_0996(pgpA_[H])
GAI: IMCC3135_21860(pgpA)
HCH: HCH_05951
CSA: Csal_2580
HEL: HELO_1610(pgpA2) HELO_3586(pgpA1)
HCO: LOKO_00746(pgpA)
HBE: BEI_2684(pgpA1) BEI_2850(pgpA2)
ABO: ABO_2168(pgpA)
ADI: B5T_00865
APAC: S7S_15540
AXE: P40_04075
MPRI: MP3633_3440(pgpA)
TOL: TOL_3211
OAI: OLEAN_C36020(pgpA)
NJP: NEJAP_0394(pgpA)
AJP: AMJAP_0322(pgpA)
ASA: ASA_0985(pgpA) ASA_2520 ASA_2535(pgpB)
TAU: Tola_2519
KKO: Kkor_0477
KGE: TQ33_1886
DNO: DNO_0668(pgpA)
SLIM: SCL_1743
SVA: SVA_1436
SALN: SALB1_0672
PSPI: PS2015_730
EOP: NARPIN1_01710(pgpB)
CDIZ: CEDIAZO_02495(pgpA)
BCI: BCI_0605(pgpA)
BCIB: IM45_1325
BCIG: AB162_549(pgpA)
GPB: HDN1F_25470(pgpA)
ENM: EBS_1620(pgpA)
NME: NMB0386(pgpA)
NMP: NMBB_0425
NMA: NMA2102
NMW: NMAA_1542(pgpA)
NMX: NMA510612_2371(pgpA)
NMC: NMC1781(pgpA)
NMN: NMCC_1757(pgpA)
NMT: NMV_0422(pgpA)
NMI: NMO_1655(pgpA)
NGO: NGO_1574
NGK: NGK_1872
NLA: NLA_4400(pgpA)
NWE: SAMEA3174300_0122(pgpA)
NZO: SAMEA4504057_0686(pgpA)
NCI: NCTC10296_01316(pgpA)
NCZ: NCTC10294_00097(pgpA)
NANI: NCTC12227_01480(pgpA)
NMUS: H7A79_2395
KKI: KKKWG1_0052(pgpA)
ECOR: SAMEA4412678_2014(pgpA)
CVI: CV_2393(pgpA)
CHAE: CH06BL_23960(pgpA)
LHK: LHK_02386(pgpA)
PSE: NH8B_2382
AMAH: DLM_1998
RSO: RSc2769(pgpA)
RSC: RCFBP_10691(pgpA)
RSL: RPSI07_0740(pgpA)
RSN: RSPO_c00740(pgpA)
RSM: CMR15_10647(pgpA)
RSE: F504_2696
RSY: RSUY_07060(pgpA)
RPI: Rpic_3015
REH: H16_A3155(pgpA)
CNC: CNE_1c31110(pgpA)
RME: Rmet_3048(pgpA)
CTI: RALTA_A2629(pgpA)
CGD: CR3_2340(pgpA)
BMA: BMA2479
BMAL: DM55_671
BMAE: DM78_651
BMAQ: DM76_652
BMAI: DM57_1249
BMAF: DM51_2113
BMAZ: BM44_64
BMAB: BM45_2640
BPS: BPSL2961
BPSE: BDL_2479
BPSM: BBQ_344
BPSU: BBN_472
BPSD: BBX_876
BPK: BBK_1961
BPSH: DR55_1555
BPSA: BBU_2597
BPSO: X996_1194
BUT: X994_3191
BTE: BTH_I1187
BTQ: BTQ_2744
BTJ: BTJ_2951
BTZ: BTL_882
BTD: BTI_647
BTV: BTHA_972
BTHE: BTN_507
BTHM: BTRA_1089
BTHA: DR62_679
BTHL: BG87_1078
BOK: DM82_2623
BOC: BG90_2110
BUL: BW21_743
BXE: Bxe_A0555
BXB: DR64_2730
BPH: Bphy_2606
BFN: OI25_2014
PNU: Pnuc_0222
PNE: Pnec_0244
PLG: NCTC10937_04816(pgpA)
HYF: DTO96_100075(pgpA)
LMIR: NCTC12852_02571(pgpA)
CABA: SBC2_05070(pgpA)
VTR: MYVALT_F_00420(pgpA)
BPE: BP3488
BPC: BPTD_3438
BPER: BN118_0880
BPET: B1917_3267
BPEU: Q425_6140
BPAR: BN117_0900
BPA: BPP0861
BBR: BB0955
BPT: Bpet3954(pgpA)
BAV: BAV0573(pgpA)
BHO: D560_0380
BHM: D558_0377
BHZ: ACR54_00793(pgpA)
BTRM: SAMEA390648701872(pgpA)
AXX: ERS451415_05323(pgpA)
TEA: KUI_0371(pgpA)
TEG: KUK_1180(pgpA)
TAS: TASI_0352
TAT: KUM_0220(pgpA)
PUT: PT7_3635
AMIM: MIM_c32090
BPSI: IX83_03475
ODI: ODI_R3661
RFR: Rfer_0077
PNA: Pnap_3666
PVAC: HC248_00261(pgpA)
AAV: Aave_0430
AJS: Ajs_0355
AAA: Acav_0492
ACRA: BSY15_1098
VEI: Veis_0582
DAC: Daci_0709
CTES: O987_26570
RTA: Rta_36000(pgp)
CBX: Cenrod_1870(pgpA)
LIM: L103DPR2_00483(pgpA)
LIH: L63ED372_03097(pgpA)
HYB: Q5W_21075
HPSE: HPF_21650(pgpA)
CBAA: SRAA_2060
CBAB: SMCB_2088
MPT: Mpe_A0211
HAR: HEAR0641(pgpA)
MMS: mma_0608(pgpA)
HSE: Hsero_3363(pgpA)
HRB: Hrubri_3384(pgpA)
CFU: CFU_3697(pgpA)
OFO: BRW83_0535(pgpA)
SUTT: SUTMEG_03750(pgpA)
LCH: Lcho_3920
TIN: Tint_0095
THI: THI_0113(pgpA)
RGE: RGE_45210(pgpA)
BBAG: E1O_22180
PBH: AAW51_0277(pgpA)
NEU: NE2560(pgpA)
NET: Neut_2520
DOE: DENOEST_3794(pgpA)
TBD: Tbd_2194
MFA: Mfla_0572
MMB: Mmol_1900
MEH: M301_2176
MEP: MPQ_2136(pgpA)
MBAC: BN1209_1385(pgpA)
MBAT: BN1208_1118(pgpA)
MPAU: ZMTM_06170(pgpA)
SLT: Slit_0658
NIM: W01_16680
SPLB: SFPGR_07960(pgpA)
SLAC: SKTS_27160
URU: DSM104443_01629(pgpA)
UPL: DSM104440_01536(pgpA)
DSU: Dsui_0711
OTR: OTERR_01560(pgpA)
EBA: ebA3402(pgpA) p1B319(pgpA)
ABRE: pbN1_15750(pgpA)
APET: ToN1_22300(pgpA)
DAR: Daro_3741
AZO: azo0509
AOA: dqs_0519
AZA: AZKH_4320(pgpA)
TCL: Tchl_1536
KCI: CKCE_0349(pgpA)
KCT: CDEE_0526
KBL: CKBE_00400(pgpA)
KBT: BCUE_0509
KDE: CDSE_0520
KGA: ST1E_0573
KON: CONE_0498
KSO: CKSOR_00263(pgpA)
BPRC: D521_0225
HPY: HP_0737
HPJ: jhp_0674(pgpA)
HPG: HPG27_693
HPP: HPP12_0746(pgpA)
HPB: HELPY_0630(pgpA)
HPL: HPB8_944(pgpA)
HPO: HMPREF4655_20863(pgpA)
HPI: hp908_0749(pgpA)
HPQ: hp2017_0719(pgpA)
HPW: hp2018_0720(pgpA)
HEF: HPF16_0626(pgpA)
HPF: HPF30_0597(pgpA)
HEQ: HPF32_0703(pgpA)
HEX: HPF57_0756(pgpA)
HPZ: HPKB_0611(pgpA)
HPX: HMPREF0462_0673(pgpA)
HPD: KHP_0589(pgpA)
HEY: MWE_0758
HPYO: HPOK113_0745(pgpA)
HPYL: HPOK310_0609(pgpA)
HPYR: K747_07880
HPYI: K750_06140
HPYU: K751_04330
HPYM: K749_02505
HEB: U063_1041
HEZ: U064_1045
HHE: HH_1584(pgpA)
HAC: Hac_0682(pgpA)
HMS: HMU13490(pgpA)
HFE: HFELIS_07650(pgpA)
HCE: HCW_04745
HCM: HCD_06805
HCP: HCN_1571(pgpA)
HCB: HCBAA847_1798(pgpA)
HCL: NCTC13205_00021(pgpA)
WSU: WS1937(PGPA)
SUA: Saut_1528
SULC: CVO_02590
SULR: B649_03235
CJE: Cj1610(pgpA)
CJB: BN148_1610(pgpA)
CJJ: CJJ81176_1597(pgpA)
CJU: C8J_1511(pgpA)
CJI: CJSA_1522(pgpA)
CJM: CJM1_1547(pgpA)
CJS: CJS3_1691(pgpA)
CJEJ: N564_01597
CJEU: N565_01632
CJEN: N755_01633
CJEI: N135_01692
CJER: H730_09365
CJV: MTVDSCj20_1567(pgpA)
CJY: QZ67_01735(pgpA)
CJQ: UC78_1540(pgpA)
CJR: CJE1782(pgpA)
CJD: JJD26997_1964(pgpA)
CFT: CFF04554_0405(pgpA)
CFV: CFVI03293_0404(pgpA)
CFX: CFV97608_0407(pgpA)
CFZ: CSG_4860
CAMP: CFT03427_0415(pgpA)
CCV: CCV52592_0199(pgpA)
CHA: CHAB381_0994(pgpA)
CCO: CCC13826_1464(pgpA)
CCOC: CCON33237_1234(pgpA)
CLA: CLA_0242(pgpA)
CLR: UPTC16701_0249(pgpA)
CLM: UPTC16712_0253(pgpA)
CLQ: UPTC4110_0244(pgpA)
CLN: UPTC3659_0261(pgpA)
CLL: CONCH_0244(pgpA)
CCQ: N149_0150
CCY: YSS_00805
CCOI: YSU_00805
CCOF: VC76_00805(pgpA)
CCOO: ATE51_00326(pgpA)
CAJ: CIG1485E_0465(pgpA)
CIS: CINS_0238(pgpA)
CVO: CVOL_0236(pgpA)
CPEL: CPEL_0248(pgpA)
CAMR: CAQ16704_0251(pgpA)
CSM: CSUB8521_0253(pgpA)
CSF: CSUB8523_0247(pgpA)
CGRA: CGRAC_0009 CGRAC_1796(pgpA)
CURE: CUREO_0564(pgpA)
CHYO: CHH_1405(pgpA)
CHV: CHELV3228_1538(pgpA)
CSPF: CSF_0925(pgpA)
CPIN: CPIN18020_0722(pgpA)
CCUN: CCUN_1131(pgpA)
CLX: CLAN_1604(pgpA)
CAVI: CAV_0239(pgpA)
CAMZ: CVIC12175_1625(pgpA)
CAMY: CSUIS_1638(pgpA)
COJ: CORN_0246(pgpA)
CUX: CUP3940_0315(pgpA)
CGEO: CGEO_1463(pgpA)
CBLA: CBLAS_1338(pgpA) CBLAS_1619
CCOR: CCORG_1154 CCORG_1320(pgpA)
CARM: CARM_0215(pgpA)
CMUC: CMCT_0612(pgpA)
CSHO: CSHOW_1395(pgpA) CSHOW_1770
CINF: CINF_1085(pgpA)
CNV: CNZW441b_0297(pgpA)
SDL: Sdel_1710
SMUL: SMUL_2407(pgpA)
SHAL: SHALO_2156
SULJ: SJPD1_2165
ABU: Abu_0128(pgpA)
ABT: ABED_0120
ABL: A7H1H_0125(pgpA)
ATP: ATR_0141(pgpA)
ACIB: ACBT_2257(pgpA)
ACRE: ACRYA_1902(pgpA)
APOC: APORC_0121(pgpA)
AFC: AFAEC_2193(pgpA)
ATHR: ATH_0116(pgpA) ATH_0251
AELL: AELL_0168(pgpA)
AAQI: AAQM_0116(pgpA)
ASUI: ASUIS_0146(pgpA)
ACLO: ACLO_0119(pgpA)
AANA: AANAER_0236(pgpA)
AVP: AVENP_0185(pgpA)
ADZ: ADFLV_0199(pgpA)
ALK: ALEK_0157(pgpA)
AHS: AHALO_0151(pgpA)
AMYT: AMYT_0158(pgpA) AMYT_0875
AMAR: AMRN_0154(pgpA)
ACAA: ACAN_0172(pgpA)
AMOL: AMOL_0143(pgpA)
APAI: APAC_0141(pgpA)
HBV: ABIV_0152(pgpA)
HEBR: AEBR_0253(pgpA)
PACO: AACT_0178(pgpA)
ARC: ABLL_0203
HYO: NNO_1455
SUN: SUN_0519
NIS: NIS_0592(pgpA)
NAM: NAMH_0341
GSU: GSU0142(pgpA)
GSK: KN400_0118(pgpA)
GME: Gmet_0195(pgpA)
GUR: Gura_0216
GEO: Geob_1112(pgpA)
GEM: GM21_3732
GEB: GM18_4085
GBM: Gbem_3627(pgpA)
GBN: GEOBRER4_35280(pgpA)
PCA: Pcar_2402(pgpA)
DES: DSOUD_0936(pgpA)
DEU: DBW_0925
DVU: DVU_0528
DVL: Dvul_2413
DVM: DvMF_2588
DDE: Dde_0641
DDS: Ddes_0497
DMA: DMR_13990(pgpA)
DGG: DGI_1820
DTR: RSDT_1003(pgpA)
DFL: DFE_1606
DHY: DESAM_22607(pgpA)
DAS: Daes_1423
DPI: BN4_10223(pgpA)
PPRF: DPRO_0259
LIP: LI0564(pgpA)
LIR: LAW_00582(pgpA)
DBA: Dbac_0560
DRT: Dret_1582
DPS: DP0749
DSF: UWK_00826
DOL: Dole_1265
DML: Dmul_35160(pgpA)
DAL: Dalk_2947
DAT: HRM2_27350(pgpA)
DTO: TOL2_C29740(pgpA)
DOV: DSCO28_00620(pgpA)
DALK: DSCA_11590(pgpA) DSCA_20950
DLI: dnl_02320
ADE: Adeh_3613
MXA: MXAN_0034
SCL: sce9262
SAT: SYN_02031
SFU: Sfum_2321
DBR: Deba_1767
RPR: RP750(RP750)
RPO: MA1_03620
RPW: M9W_03630
RPZ: MA3_03670
RPG: MA5_00710
RPS: M9Y_03635
RPV: MA7_03625
RPQ: rpr22_CDS731(pgpA)
RPL: H375_7740
RPN: H374_2980
RTY: RT0735(pgpA)
RCM: A1E_04810(glyA)
RCC: RCA_04450
RBE: RBE_1409(pgpA)
RBO: A1I_07845
RCO: RC1161(pgpA)
RFE: RF_1197(pgpA)
RAK: A1C_05700
RRI: A1G_06385
RRA: RPO_06440
RRC: RPL_06425
RRH: RPM_06410
RRB: RPN_00610
RRN: RPJ_06385
RRP: RPK_06365
RRM: RRM_05980
RRR: RRR_05965
RMS: RMA_1185(pgpA)
RMI: RMB_02105
RPK: RPR_03190
RAF: RAF_ORF1056(pgpA)
RJA: RJP_0855(pgpA)
RSV: Rsl_1332(pgpA)
RSW: MC3_06485
RPH: RSA_06420
RAU: MC5_02160
RMO: MCI_03045
RPP: MC1_06455
RRE: MCC_06975
RAM: MCE_07385
RMC: RMONA_03125(pgpA)
RAS: RAS_12610
RTL: H6P87_01187(pgpA)
OTS: OTBS_0342(pgpA)
OTT: OTT_1074(pgpA)
PTC: phytr_760
WOL: WD_0730
WED: wNo_02850
WPI: WP0583
WOO: wOo_05440
WCL: WCLE_00400(pgpA)
WEB: WBP_0688
AMA: AM305(pgpA)
AMF: AMF_227(pgpA)
ACN: ACIS_00994(pgpA)
APH: APH_0974(pgpA)
APY: YYU_04455
APD: YYY_04485
APHA: WSQ_04490
AOH: AOV_00955
ERU: Erum1980(probable_pgpA)
ERW: ERWE_CDS_02000(pgpA)
ERG: ERGA_CDS_01950(pgpA)
ECN: Ecaj_0200
ECH: ECH_0905(pgpA)
ECHA: ECHHL_0802
ECHP: ECHWP_0798
EHH: EHF_0792
NSE: NSE_0292(pgpA)
NRI: NRI_0283(pgpA)
NHM: NHE_0274
MMN: midi_00517(pgpA)
RBT: NOVO_00210(pgpA)
PACA: ID47_04105
PLA: Plav_3133
RBS: RHODOSMS8_00937(pgpA)
AVI: Avi_5237
RHT: NT26_0591(pgpA)
RBM: TEF_09705
CCR: CC_1924
PZU: PHZ_c1815
SIL: SPO2091
RUT: FIU92_08600(pgpA)
JAN: Jann_2234
RDE: RD1_2768(pgpA)
RLI: RLO149_c017880(pgpA)
DSH: Dshi_1578
KVL: KVU_0797(pgpA)
KVU: EIO_1298
KRO: BVG79_01305(pgpA)
PGD: Gal_01927
OAT: OAN307_c25080(pgpA)
OAR: OA238_c19150(pgpA)
OTM: OSB_14250(pgpA)
LAQU: R2C4_08085
CID: P73_2241
MALG: MALG_01444
SPSE: SULPSESMR1_01636(pgpA)
RMM: ROSMUCSMR3_00180(pgpA)
RID: RIdsm_02939(pgpA)
ROH: FIU89_10285(pgpA)
AHT: ANTHELSMS3_02796(pgpA)
MARU: FIU81_07825(pgpA)
ROT: FIV09_11585(pgpA)
MALU: KU6B_30940(pgpA)
RSP: RSP_2834(pgpA)
RCP: RCAP_rcc01794(pgpA)
PDE: Pden_3666
PMAU: CP157_01551(pgpA)
PTP: RCA23_c15710(pgpA)
RSU: NHU_02134(pgpA)
RHC: RGUI_4020
LVS: LOKVESSMR4R_01531(pgpA)
PAMO: BAR1_08190
HNE: HNE_1580
SAL: Sala_2236
SMAZ: LH19_17195
SPHU: SPPYR_2764
BLAS: BSY18_2414
ACR: Acry_1910
AMV: ACMV_21530(pgpA)
GDI: GDI1951(pgpA)
GDJ: Gdia_0176
GXY: GLX_07480
GXL: H845_1893
KEU: S101446_01143(pgpA)
KSC: CD178_02193(pgpA)
APK: APA386B_2730(pgpA)
ASZ: ASN_3640(pgpA)
SHUM: STHU_25820
RRU: Rru_A1869
RRF: F11_09605
RCE: RC1_2457
MAG: amb2547
MGY: MGMSRv2__1024(pgpA)
MGRY: MSR1_12380(pgpA)
MAGX: XM1_3312(pgpA)
MAGN: WV31_06725
TMO: TMO_1708(pgpA)
THAL: A1OE_1421
EFK: P856_748(pgpA)
TXI: TH3_10290
MAGQ: MGMAQ_1557(pgpA)
MGM: Mmc1_0491
PUB: SAR11_0944(pgpA)
MAI: MICA_1286
MAN: A11S_1220
BBA: Bd0509(pgpA)
BBAT: Bdt_0497(pgpA)
BBW: BDW_01765
BBAC: EP01_14435
BEX: A11Q_554
BMX: BMS_0156(pgpA)
HAX: BALOs_0174(pgpA)
AFR: AFE_0929(pgpA)
ACU: Atc_0924
ATX: GCD22_01271(pgpA)
HTL: HPTL_1910
BCE: BC2260
BCZ: BCE33L2088(pgpB)
BTK: BT9727_2092(pgpB)
BTL: BALH_2069
BCL: ABC3193
SPYA: A20_1608c
SPS: SPs0280
SPF: SpyM50290
SPYH: L897_07820
SAG: SAG1718
SAN: gbs1763
SGC: A964_1622(pgpB)
SAGM: BSA_17730
SAGR: SAIL_17750
SAGP: V193_07680
SAGC: DN94_07680
SAGE: EN72_09250
SAGG: EN73_08425
SAGN: W903_1707
ERH: ERH_1563
ACL: ACL_0288(pgpA1) ACL_0326(pgpA2)
MSTO: MSTO_34320
CVA: CVAR_1989
NAL: B005_4258
KRA: Krad_4675
CWO: Cwoe_3743
PNL: PNK_2280(cicA)
PUV: PUV_00780(cicA)
WCH: wcw_1835(cicA)
OTE: Oter_3640
OBG: Verru16b_02572(pgpA)
CAA: Caka_1190
PSL: Psta_2207
AMUC: Pan181_01540(pgpA)
AMOB: HG15A2_06060(pgpA)
PLS: VT03_10820(pgpA)
GMR: GmarT_40110(pgpA)
GPN: Pan110_38930(pgpA)
MRI: Mal4_01690(pgpA)
SDYN: Mal52_28990(pgpA)
PLON: Pla110_39880(pgpA)
KST: KSMBR1_3268(pgpA)
ALUS: STSP2_00765(pgpA)
ACA: ACP_3407
SUS: Acid_1569
ABAC: LuPra_04230(pgpA)
THYD: TTHT_0242(pgpA)
EMI: Emin_0442
EPO: Epro_0573(pgpA)
ETI: RSTT_150(pgpA)
RSD: TGRD_172
FNU: FN1930
FVA: FV113G1_04950(pgpA)
TAI: Taci_1661
TLI: Tlie_0850
FSC: FSU_0332
BTH: BT_1525
BTHO: Btheta7330_01689(pgpA)
BXY: BXY_45420
BOA: Bovatus_01607(pgpA)
BCEL: BcellWH2_01064(pgpA)
PGI: PG_0508
PGN: PGN_1464
TFO: BFO_0913
PRU: PRU_2542
CPI: Cpin_2401
FLN: FLA_4766
SLI: Slin_1523
FBA: FIC_00762
RAI: RA0C_0706
RAR: RIA_1787
EAO: BD94_1448
CSAL: NBC122_02835(mtnX)
CTE: CT0336(pgpA)
CPC: Cpar_1697
CCH: Cag_1418
CLI: Clim_1730
PVI: Cvib_0497
PLT: Plut_0449
PPH: Ppha_2223
PAA: Paes_1687
PROC: Ptc2401_00485(pgpA)
CTS: Ctha_0851
IAL: IALB_1328(pgpA)
MRO: MROS_2433
CPRV: CYPRO_1580
CACI: CLOAM0005(pgpA)
AAE: aq_314
HTH: HTH_0325
TAL: Thal_0522
SAF: SULAZ_0134(pgpA)
PMX: PERMA_0146(pgpA)
TTK: TST_1190(pgpA)
DDF: DEFDS_0041(pgpA)
CABY: Cabys_3936
LFC: LFE_1509
CTHI: THC_0504
DPB: BABL1_gene_95(pgpA)
NAT: NJ7G_1027
 » show all
Reference
1  [PMID:4292860]
  Authors
Chang YY, Kennedy EP.
  Title
Phosphatidyl glycerophosphate phosphatase.
  Journal
J Lipid Res 8:456-62 (1967)
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.3.27
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.3.27
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.3.27
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.3.27
CAS: 9033-46-9

DBGET integrated database retrieval system