KEGG   ENZYME: 3.1.4.16
Entry
EC 3.1.4.16                 Enzyme                                 

Name
2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase;
ribonucleoside 2',3'-cyclic phosphate diesterase;
2',3 '-cyclic AMP phosphodiesterase;
2',3'-cyclic nucleotidase;
cyclic 2',3'-nucleotide 2'-phosphodiesterase;
cyclic 2',3'-nucleotide phosphodiesterase;
2',3'-cyclic nucleoside monophosphate phosphodiesterase;
2',3'-cyclic AMP 2'-phosphohydrolase;
cyclic phosphodiesterase:3'-nucleotidase;
2',3'-cyclic nucleotide phosphohydrolase;
2':3'-cyclic phosphodiesterase;
2':3'-cyclic nucleotide phosphodiesterase:3'-nucleotidase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Phosphoric-diester hydrolases
Sysname
nucleoside-2',3'-cyclic-phosphate 3'-nucleotidohydrolase
Reaction(IUBMB)
nucleoside 2',3'-cyclic phosphate + H2O = nucleoside 3'-phosphate [RN:R03423]
Reaction(KEGG)
Substrate
nucleoside 2',3'-cyclic phosphate [CPD:C01240];
H2O [CPD:C00001]
Product
nucleoside 3'-phosphate [CPD:C03419]
Comment
Also hydrolyses 3'-nucleoside monophosphates and bis-4-nitrophenyl phosphate, but not 3'-deoxynucleotides. Similar reactions are carried out by EC 4.6.1.24 (ribonuclease T1) and EC 4.6.1.18 (pancreatic ribonuclease).
History
EC 3.1.4.16 created 1972, modified 1976
Pathway
ec00230  Purine metabolism
ec00240  Pyrimidine metabolism
ec01100  Metabolic pathways
Orthology
K01119  2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase / 3'-nucleotidase
K08693  2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase / 3'-nucleotidase / 5'-nucleotidase
K09769  2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase
K24670  2',3'-cyclic-nucleotide 2'-phosphodiesterase / phosphoenolpyruvate phosphatase
Genes
ECO: b4213(cpdB)
ECJ: JW4171(cpdB)
ECD: ECDH10B_4408(cpdB)
EBW: BWG_3924(cpdB)
ECOK: ECMDS42_3655(cpdB)
ECE: Z5824(cpdB)
ECS: ECs5191(cpdB)
ECF: ECH74115_5730(cpdB)
ETW: ECSP_5315(cpdB)
ELX: CDCO157_4877(cpdB)
EOI: ECO111_5100(cpdB)
EOJ: ECO26_5383(cpdB)
EOH: ECO103_5012(cpdB)
ECOO: ECRM13514_5477(cpdB)
ECOH: ECRM13516_5133(cpdB)
ESL: O3K_22565(cpdB)
ESO: O3O_02820(cpdB)
ESM: O3M_22470(cpdB)
ECK: EC55989_4773(cpdB)
ECG: E2348C_4544(cpdB)
EOK: G2583_5043(cpdB)
ELR: ECO55CA74_24175(cpdB)
ELH: ETEC_4566
ECW: EcE24377A_4783(cpdB)
EUN: UMNK88_5160(cpdB)
ECP: ECP_4467
ENA: ECNA114_4436(cpdB)
ECOS: EC958_4708(cpdB)
ECV: APECO1_2173(cpdB)
ECOA: APECO78_02045(cpdB)
ECX: EcHS_A4467(cpdB)
ECM: EcSMS35_4692(cpdB)
ECY: ECSE_4519
ECR: ECIAI1_4447(cpdB)
ECQ: ECED1_5072(cpdB)
EUM: ECUMN_4750(cpdB)
ECT: ECIAI39_4685(cpdB)
EOC: CE10_4959(cpdB)
EBR: ECB_04085(cpdB)
EBL: ECD_04085(cpdB)
EBE: B21_04048(cpdB)
EBD: ECBD_3816
ECI: UTI89_C4822(cpdB)
EIH: ECOK1_4733(cpdB)
ECZ: ECS88_4807(cpdB)
ELO: EC042_4694(cpdB)
ELN: NRG857_21450(cpdB)
ESE: ECSF_4107
EKF: KO11_22710(cpdB)
EAB: ECABU_c47830(cpdB)
ELU: UM146_21350(cpdB)
ELW: ECW_m4577(cpdB)
ELL: WFL_22270(cpdB)
ELC: i14_4815
ELD: i02_4815
ELP: P12B_c4320(cpdB)
ELF: LF82_0344(cpdB)
ECOL: LY180_22140(cpdB)
ECOI: ECOPMV1_04685(cpdB)
ECOJ: P423_23485(cpdB)
EFE: EFER_4273(cpdB)
EMA: C1192_18875(cpdB)
ESZ: FEM44_13770(cpdB)
STY: STY4761(cpdB)
STT: t4456(cpdB)
SENT: TY21A_22670(cpdB)
STM: STM4403(cpdB)
SEO: STM14_5287(cpdB)
SEY: SL1344_4336(cpdB)
SEM: STMDT12_C45310(cpdB)
SEJ: STMUK_4388(cpdB)
SEB: STM474_4600(cpdB)
SEF: UMN798_4767(cpdB)
SETU: STU288_22090(cpdB)
SETC: CFSAN001921_18395(cpdB)
SENR: STMDT2_42511(cpdB)
SEND: DT104_43911(cpdB)
SENI: CY43_22945(cpdB)
SEEN: SE451236_05045(cpdB)
SPT: SPA4222(cpdB)
SEK: SSPA3921
SEI: SPC_4552(cpdB)
SEC: SCH_4278(cpdB)
SEH: SeHA_C4821(cpdB)
SHB: SU5_0472
SENH: CFSAN002069_10075(cpdB)
SEEH: SEEH1578_08180(cpdB)
SEE: SNSL254_A4766(cpdB)
SEW: SeSA_A4671(cpdB)
SEA: SeAg_B4681(cpdB)
SENS: Q786_21690(cpdB)
SED: SeD_A4801(cpdB)
SEG: SG4248(cpdB)
SEL: SPUL_4395(cpdB)
SEGA: SPUCDC_4381(cpdB)
SET: SEN4171(cpdB)
SENA: AU38_21545(cpdB)
SENO: AU37_21560(cpdB)
SENV: AU39_21580(cpdB)
SENQ: AU40_24090(cpdB)
SENL: IY59_22100(cpdB)
SENJ: CFSAN001992_11865(cpdB)
SEEC: CFSAN002050_05420(cpdB)
SEEB: SEEB0189_020360(cpdB)
SENB: BN855_44750(cpdB)
SENE: IA1_21460(cpdB)
SENC: SEET0819_05885(cpdB)
SBG: SBG_3847(cpdB)
SBZ: A464_4410
SBV: N643_19470(cpdB)
SFL: SF4273(cpdB)
SFX: S4538(cpdB)
SFV: SFV_4274(cpdB)
SFE: SFxv_4662(cpdB)
SFN: SFy_6134
SFS: SFyv_6206
SFT: NCTC1_04642(cpdB)
SSN: SSON_4398(cpdB)
SBO: SBO_4230(cpdB)
SDY: SDY_4383(cpdB)
SHQ: A0259_02735(cpdB)
ENC: ECL_00611
ENL: A3UG_02335(cpdB)
ECLE: ECNIH2_03235(cpdB)
ECLN: ECNIH4_20585(cpdB)
ECLI: ECNIH5_02455(cpdB)
ECLX: LI66_02295(cpdB)
ECLY: LI62_02750(cpdB)
ECLZ: LI64_02430(cpdB)
EHM: AB284_22785(cpdB)
ECLA: ECNIH3_02455(cpdB)
ECLC: ECR091_02445(cpdB)
EAU: DI57_16300(cpdB)
ENO: ECENHK_02255(cpdB)
EEC: EcWSU1_00408(cpdB)
ECAN: CWI88_19980(cpdB)
ECLS: LI67_003315(cpdB)
ESH: C1N69_02245(cpdB)
ENR: H650_17720(cpdB)
ENX: NI40_002325(cpdB)
ENF: AKI40_4489(cpdB)
END: A4308_00595(cpdB)
ESA: ESA_00218
CSK: ES15_0520(cpdB)
CSZ: CSSP291_00970(cpdB)
CCON: AFK62_17330(cpdB)
CDM: AFK67_17895(cpdB)
CMJ: AFK66_002630(cpdB)
CUI: AFK65_17055(cpdB)
CMW: AFK63_01345(cpdB)
CTU: CTU_36540(cpdB)
KPN: KPN_04607(cpdB)
KPU: KP1_0483(cpdB)
KPP: A79E_4588
KPH: KPNIH24_02355(cpdB)
KPZ: KPNIH27_02300(cpdB)
KPV: KPNIH29_02425(cpdB)
KPW: KPNIH30_02460(cpdB)
KPY: KPNIH31_02485(cpdB)
KPG: KPNIH32_02470(cpdB)
KPC: KPNIH10_02340(cpdB)
KPQ: KPR0928_02345(cpdB)
KPT: VK055_2857(cpdB)
KPO: KPN2242_01090(cpdB)
KPR: KPR_0583(cpdB)
KPJ: N559_4689
KPI: D364_23425(cpdB)
KPX: PMK1_02076(cpdB)
KPB: FH42_19405(cpdB)
KPNE: KU54_024270(cpdB)
KPNU: LI86_24110(cpdB)
KPNK: BN49_4826(cpdB)
KVA: Kvar_4648
KPE: KPK_5062(cpdB)
KPK: A593_13100(cpdB)
KOX: KOX_09030(cpdB)
KOE: A225_0480
KOY: J415_00720(cpdB)
KOM: HR38_07740(cpdB)
KMI: VW41_02225(cpdB)
KOK: KONIH1_02670(cpdB)
KOC: AB185_33540(cpdB)
EAE: EAE_09510(cpdB)
EAR: CCG32137
KQV: B8P98_25095(cpdB)
CRO: ROD_32681(cpdB)
CKO: CKO_03616
CFD: CFNIH1_08710(cpdB)
CBRA: A6J81_14430(cpdB)
CWE: CO701_19400(cpdB)
CYO: CD187_21450(cpdB)
CPOT: FOB25_08740(cpdB)
CFQ: C2U38_02110(cpdB)
CAMA: F384_24190(cpdB)
CAF: AL524_06020(cpdB)
CIF: AL515_03935(cpdB)
CFAR: CI104_22360(cpdB)
CIR: C2U53_12805(cpdB)
CIE: AN232_01465(cpdB)
CPAR: CUC49_21915(cpdB)
CTEL: GBC03_07475(cpdB)
ROR: RORB6_16520(cpdB)
RON: TE10_04515(cpdB)
REE: electrica_04594(cpdB)
CNT: JT31_09940(cpdB)
CEM: LH23_07795(cpdB)
CEN: LH86_07680(cpdB)
CLAP: NCTC11466_04066(cpdB)
PGE: LG71_07210(cpdB)
KLE: AO703_02195(cpdB)
KRD: A3780_01050(cpdB)
KGO: CEW81_22280(cpdB)
KAS: KATP_40680(cpdB)
LAX: APT61_20120(cpdB)
LEI: C2U54_07055(cpdB)
LEH: C3F35_09505(cpdB)
LEW: DAI21_02000(cpdB)
METY: MRY16398_50450(cpdB)
AHN: NCTC12129_04417(cpdB)
KIN: AB182_22655(cpdB)
EBF: D782_4053
EBC: C2U52_04695(cpdB)
EBU: CUC76_13020(cpdB)
PSTS: E05_30060
YPE: YPO3530(cpdB)
YPK: y0653(cpdB)
YPH: YPC_0598(cpdB)
YPA: YPA_0080
YPN: YPN_3274
YPM: YP_0553(cpdB)
YPG: YpAngola_A3956(cpdB)
YPZ: YPZ3_3234(cpdB)
YPT: A1122_08245(cpdB)
YPD: YPD4_3225
YPX: YPD8_3103(cpdB)
YPW: CH59_2515(cpdB)
YPJ: CH55_3367(cpdB)
YPV: BZ15_4204(cpdB)
YPL: CH46_1558(cpdB)
YPS: YPTB0446(cpdB)
YPO: BZ17_2119(cpdB)
YPI: YpsIP31758_3631(cpdB)
YPY: YPK_3776
YPB: YPTS_0476
YPQ: DJ40_1958(cpdB)
YPU: BZ21_3820(cpdB)
YPR: BZ20_1662(cpdB)
YPC: BZ23_4090(cpdB)
YPF: BZ19_3920(cpdB)
YEN: YE0399(cpdB) YE2940
YEW: CH47_2300 CH47_3076(cpdB)
YET: CH48_1197(cpdB) CH48_2887
YAL: AT01_2933(cpdB) AT01_3807
YFR: AW19_3774(cpdB) AW19_519
YIN: CH53_1318(cpdB) CH53_3146
YKR: CH54_1143 CH54_2016(cpdB)
YRO: CH64_3026(cpdB) CH64_3790
YRU: BD65_2319(cpdB) BD65_3035
SMAR: SM39_0686 SM39_4735(cpdB)
SRL: SOD_c03270(cpdB) SOD_c11410(yfkN)
SPLY: Q5A_001820(cpdB) Q5A_006385(yfkN)
SERF: L085_02110(cpdB) L085_22270
SFW: WN53_03280(cpdB) WN53_06525 WN53_10415(cpdB)
SOF: NCTC11214_01150(cpdB) NCTC11214_01446(yfkN_2)
SFO: Z042_15030(cpdB)
RAA: Q7S_02230(cpdB)
ECA: ECA0053 ECA3602(cpdB)
PATR: EV46_00275 EV46_17875(cpdB)
PATO: GZ59_00580 GZ59_36270(cpdB)
DDD: Dda3937_00160(cpdB)
DZC: W909_16165(cpdB)
DSO: A4U42_04730(cpdB)
CED: LH89_16900(cpdB)
DFN: CVE23_17925(cpdB)
DDQ: DDI_3330
DAQ: DAQ1742_03595(cpdB)
BGJ: AWC36_00470(cpdB)
EAM: EAMY_3139(cpdB)
EAY: EAM_0454(cpdB)
ETA: ETA_29470(cpdB)
EBI: EbC_04690(cpdB)
ERJ: EJP617_05830(cpdB)
EGE: EM595_3080(cpdB)
PAM: PANA_3517(cpdB)
PLF: PANA5342_0532(cpdB)
PAJ: PAJ_2745(cpdB)
PVA: Pvag_2772(cpdB)
PAGG: AL522_21030(cpdB)
KLN: LH22_04700(cpdB)
PANT: PSNIH1_03860(cpdB)
PANP: PSNIH2_00645(cpdB)
PSTW: DSJ_21500
PGZ: C2E15_18520(cpdB)
MINT: C7M51_02865(cpdB)
MTHI: C7M52_04061(cpdB)
PLU: plu3927(cpdB)
PLUM: A4R40_19525(cpdB)
PAY: PAU_03507(cpdB)
PTT: VY86_12620(cpdB)
PMR: PMI0045(cpdB)
PMIB: BB2000_0211(cpdB)
PVL: AOB99_03080(cpdB)
PVG: CRN77_00940(cpdB)
PHAU: PH4a_10250(cpdB)
XBO: XBJ1_1698(cpdB)
XBV: XBW1_1000(cpdB)
XNE: XNC1_3780(cpdB)
XNM: XNC2_3635(cpdB)
XDO: XDD1_0814(cpdB)
XPO: XPG1_2990(cpdB)
PSI: S70_07005(cpdB) S70_12380(cpdB)
PSX: DR96_1854(cpdB) DR96_696
PRG: RB151_006990(cpdB) RB151_009600(yfkN_1)
PALA: CO695_01480(cpdB)
PHEI: NCTC12003_00706(cpdB)
PRJ: NCTC6933_00783(cpdB)
MMK: MU9_1412
HAV: AT03_03305(cpdB)
HPAR: AL518_02160(cpdB)
OPO: DSM2777_23025(cpdB)
PFQ: QQ39_16860(cpdB)
PSHI: SAMEA2665130_2708(cpdB)
HIN: HI_0583
HIT: NTHI0741(cpdB)
HIU: HIB_07110
HIE: R2846_1744(cpdB)
HIZ: R2866_1886(cpdB)
HIK: HifGL_000252(cpdB)
HIA: H733_0469
HIH: NF38_02160(cpdB)
HIW: NTHI477_01694(cpdB)
HIC: NTHIC486_00404(cpdB)
HIX: NTHI723_01080(cpdB)
HAY: C3V42_04270(cpdB)
HPIT: NCTC13334_00690(cpdB)
HHZ: NCTC10839_00460(cpdB)
HAEG: NCTC8502_00554(cpdB)
HPAA: E5Q53_04245(cpdB)
PMU: PM2014(cpdB)
PMV: PMCN06_1310(cpdB)
PMP: Pmu_13310(cpdB)
PMUL: DR93_2086(cpdB)
PDAG: 4362423_01372(cpdB)
MSU: MS0064(ushA)
MHQ: D650_11170(cpdB) D650_1810
MHAT: B824_13380(cpdB) B824_2880
MHAE: F382_01305(cpdB)
MHAM: J450_00745(cpdB)
MHAO: J451_02045(cpdB)
MHAL: N220_06865(cpdB) N220_13340
MHAQ: WC39_00940 WC39_07125(cpdB)
MHAY: VK67_00945 VK67_07125(cpdB)
MANN: GM695_07760(cpdB)
MBOS: ICJ55_07920(cpdB)
MPEG: HV560_07570(cpdB)
APL: APL_0646(cpdB) APL_1743
APJ: APJL_0637(ushA) APJL_1779
APA: APP7_0687(cpdB) APP7_1813
ASU: Asuc_0125
ALIG: NCTC10568_00810(cpdB) NCTC10568_02121(yfkN)
AAT: D11S_1132(cpdB)
AAN: D7S_00207(cpdB)
AACN: AANUM_1941
AACT: ACT75_00825(cpdB)
ASEG: NCTC10977_01749(cpdB)
AVT: NCTC3438_00289(cpdB)
RPNE: NCTC8284_00167(cpdB_1)
RHEY: FEE42_08410(cpdB)
PSD: DSC_01775
DKO: I596_1329
RBD: ALSL_0340
VCI: O3Y_11570 O3Y_12260(cpdB)
VVU: VV1_0728(cpdB) VV1_2771
VVY: VV0409
VPA: VP0290
VPB: VPBB_0303
VPF: M634_03445(cpdB)
VAG: N646_2481
VDB: AL552_09870(cpdB)
VNA: PN96_11835(cpdB)
VSP: VS_2790
VEJ: VEJY3_01445(cpdB)
VNI: VIBNI_A3138(cpdB)
VCY: IX92_14510(cpdB)
VCT: JV59_37750(cpdB)
VFL: AL536_22160(cpdB)
VSC: VSVS12_00504(cpdB)
VQI: CCZ37_11315(cpdB)
VTA: A2774(cpdB) B0710
VAF: D1115_13725(cpdB)
VNL: D3H41_01445(cpdB)
VAQ: FIV01_13190(cpdB)
VSR: Vspart_00380(cpdB)
VZI: G5S32_01520(cpdB)
VFI: VF_0319(cpdB) VF_1511
VSA: VSAL_I0419(cpdB)
PPR: PBPRA3313(SF4273) PBPRB1234(CPDC)
GHO: AL542_11515(cpdB)
SON: SO_3565(cpdB)
SDN: Sden_1596
SFR: Sfri_2335
SAZ: Sama_1563
SBL: Sbal_2630
SLO: Shew_2162
SSE: Ssed_2694
SPL: Spea_3676
SHL: Shal_3765
SWD: Swoo_1926
SWP: swp_2972
SVO: SVI_2623(cpdB)
SHF: CEQ32_21355(cpdB)
SPSW: Sps_01486
SHEW: CKQ84_17130(cpdB)
SBK: SHEWBE_3091(cpdB)
SKH: STH12_01216(cpdB)
SCAA: TUM17387_16930(cpdB)
PEA: PESP_a0819(cpdB)
PTU: PTUN_b0546(cpdB)
PSEN: PNC201_08875(cpdB)
PAGA: PAGA_a3095(cpdB)
PSY: PCNPT3_07860(cpdB)
FBL: Fbal_1345
MVS: MVIS_1556(cpdB)
MYA: MORIYA_0248(cpdB)
SDE: Sde_0780
FPH: Fphi_0128
GAI: IMCC3135_21300(yfkN_1)
HAF: C8233_03345(cpdB)
ABO: ABO_2701(cpdB)
ADI: B5T_04400
AXE: P40_21450(cpdB)
MPRI: MP3633_3488(cpdB)
TOL: TOL_2837
OAI: OLEAN_C33480(cpdB)
AHA: AHA_0559
AHD: AI20_16580(cpdB)
AHR: V428_03010(cpdB)
AHP: V429_03010(cpdB)
AHJ: V469_20310(cpdB)
AHH: RY45_03235(cpdB)
AHI: VU14_19700(cpdB)
AAJ: BOQ57_02705(cpdB)
ASA: ASA_3765(cpdB)
AVR: B565_0085
AVO: AMS64_01500(cpdB)
AMED: B224_4797
ASR: WL1483_3580(cpdB)
ACAV: VI35_18750
AEL: NCTC12917_00459(cpdB)
SLIM: SCL_2570
SVA: SVA_3641
KKI: KKKWG1_0298(cpdB)
CVI: CV_0292(cpdB)
CVC: BKX93_13960(cpdB)
CHAE: CH06BL_46610(cpdB)
RSO: RSc3363(cpdB)
RSL: RPSI07_0078(cpdB)
RSN: RSPO_c00077(cpdB)
RSM: CMR15_10105(cpdB)
RSE: F504_3412
RSY: RSUY_01250(cpdB)
RPI: Rpic_3560
RME: Rmet_0572(cpdB)
CGD: CR3_3748(cpdB)
BMA: BMA0067(cpdB)
BMV: BMASAVP1_A0233(cpdB)
BML: BMA10229_A1360(cpdB)
BMN: BMA10247_3202(cpdB)
BMAL: DM55_773(cpdB)
BMAE: DM78_2909(cpdB)
BMAQ: DM76_754(cpdB)
BMAI: DM57_2083
BMAF: DM51_3046
BMAZ: BM44_167(cpdB)
BMAB: BM45_2742
BPS: BPSL0400(cpdB)
BPM: BURPS1710b_0611(cpdB)
BPSE: BDL_1581(cpdB)
BPSM: BBQ_3009(cpdB)
BPSU: BBN_3132(cpdB)
BPSD: BBX_3530(cpdB)
BPZ: BP1026B_I3106(cpdB)
BPK: BBK_1063(cpdB)
BPSH: DR55_684(cpdB)
BPSA: BBU_1723(cpdB)
BPSO: X996_278(cpdB)
BUT: X994_2297
BTE: BTH_I0372
BTQ: BTQ_394(cpdB)
BTJ: BTJ_2092(cpdB)
BTZ: BTL_3353(cpdB)
BTD: BTI_3334(cpdB)
BTV: BTHA_61(cpdB)
BTHE: BTN_1385(cpdB)
BTHM: BTRA_207(cpdB)
BTHA: DR62_1566
BTHL: BG87_170
BOK: DM82_3616(cpdB)
BOC: BG90_1187
BVE: AK36_1004
BCN: Bcen_2287
BCJ: BCAL0696(cpdB)
BCEN: DM39_2990(cpdB)
BCEW: DM40_501(cpdB)
BCEO: I35_2969(cpdB)
BAM: Bamb_2951
BMJ: BMULJ_02852(cpdB)
BMU: Bmul_0402
BMK: DM80_2017(cpdB)
BMUL: NP80_3016
BCT: GEM_0535
BCED: DM42_2170(cpdB)
BDL: AK34_207
BCON: NL30_27595
BUB: BW23_1984
BLAT: WK25_14015
BTEI: WS51_24850
BSEM: WJ12_14565
BPSL: WS57_33250
BMEC: WJ16_14760
BSTG: WT74_15335
BGO: BM43_1106(cpdB)
BUK: MYA_2661
BUL: BW21_3484
BFN: OI25_6432
AXX: ERS451415_03701(cpdB)
ODI: ODI_R4307
AAV: Aave_3782
AJS: Ajs_3453
AAA: Acav_3723
DAC: Daci_1899
CTES: O987_23085
JAG: GJA_2168(cpdB)
CFU: CFU_0034(cpdB)
CARE: LT85_2459
RGE: RGE_32330(cpdB)
MIU: ABE85_11265(cpdB)
HPY: HP_0104
HPJ: jhp_0096(cpdB)
HPG: HPG27_96(cpdB)
HPP: HPP12_0106(cpdB)
HPB: HELPY_0102(cpdB)
HPL: HPB8_1461(cpdB)
HPI: hp908_0114(cpdB)
HPQ: hp2017_0110(cpdB)
HPW: hp2018_0113(cpdB)
HEF: HPF16_0117(cpdB)
HPF: HPF30_1184(cpdB)
HEQ: HPF32_0116(cpdB)
HEX: HPF57_0131(cpdB)
HPZ: HPKB_0117
HPD: KHP_0107(cpdB)
HEY: MWE_0170
HPYO: HPOK113_0116(cpdB)
HPYL: HPOK310_0116(cpdB)
HPYR: K747_09195
HPYI: K750_09465
HPYU: K751_07115
HPYM: K749_05160
HEB: U063_0447
HEZ: U064_0448
HAC: Hac_0790(cpdB)
WSU: WS1238
SUA: Saut_0596
SULC: CVO_02185
SULR: B649_02645
CSPF: CSF_0755
CGEO: CGEO_0668
CCOR: CCORG_1140
CSHO: CSHOW_1280
ABU: Abu_0421
ABT: ABED_0396
ATP: ATR_1407
ACIB: ACBT_1811
ACRE: ACRYA_1331
APOC: APORC_1693
AELL: AELL_0561
AAQI: AAQM_0482
ASUI: ASUIS_0539
ACLO: ACLO_0544
ALK: ALEK_0687
AMYT: AMYT_0532
AMAR: AMRN_0556
ACAA: ACAN_0580
AMOL: AMOL_0471
APAI: APAC_0459
HBV: ABIV_0517
HEBR: AEBR_0619
PACO: AACT_0683
ARC: ABLL_0563
SDL: Sdel_1612
SMUL: SMUL_2250
SHAL: SHALO_1992
SULJ: SJPD1_1998
HYO: NNO_1846
SUN: SUN_2047
NIS: NIS_1459
NAM: NAMH_0367
GSU: GSU1138
GME: Gmet_1181
GUR: Gura_1101
GLO: Glov_3501
GEO: Geob_3589
GEM: GM21_3292
GEB: GM18_0868
GBM: Gbem_0969
PCA: Pcar_2349
PPD: Ppro_3311
DEU: DBW_2697
DVU: DVU_0952
DVL: Dvul_2034
DVM: DvMF_1357
DDE: Dde_0229
DMA: DMR_04890
DGG: DGI_2288
DHY: DESAM_21070(ymdB)
DAS: Daes_3102
DPI: BN4_12575
PPRF: DPRO_1512(ymdB)
DBA: Dbac_3372
DALK: DSCA_23040
ADE: Adeh_1045
CCX: COCOR_01782(yfkN)
HOH: Hoch_1958
SAT: SYN_02978
DBR: Deba_0296
PACA: ID47_10695
MES: Meso_3195
AMIH: CO731_01407 CO731_03626(yfkN_2)
PLA: Plav_2112
SME: SMc03973 SMc04449(cpdB)
SMER: DU99_08870(cpdB) DU99_15265
SMD: Smed_2645
SFD: USDA257_c37050(yfkN1) USDA257_c52200(ymdB)
ATU: Atu1210(cpdB) Atu3730
ARA: Arad_2070(cpdB) Arad_3706
AVI: Avi_2492(cpdB) Avi_3650
RLE: RL1961(cpdB) RL3980
RHT: NT26_1541(cpdB) NT26_2674
LAA: WSI_02670
LSO: CKC_02035
LAR: lam_025
SHZ: shn_15080
KAI: K32_35640
BME: BMEI0316
BMEL: DK63_1118
BMEE: DK62_1828
BMF: BAB1_1734
BABO: DK55_1685
BABR: DO74_204
BABT: DK49_1442
BABB: DK48_435
BABU: DK53_1668
BABS: DK51_1875
BABC: DO78_1589
BMS: BR1722
BSZ: DK67_612
BOV: BOV_1665
BCAR: DK60_1728
BCAS: DA85_08290
BMR: BMI_I1741
BPP: BPI_I1782
BPV: DK65_1781
OAN: Oant_1195
OAH: DR92_748
BJA: blr1528(blr1528)
BRA: BRADO1139
BBT: BBta_6913
BRS: S23_11050
AOL: S58_12450
BRAD: BF49_4306
BARH: WN72_06775
RPA: RPA4453
RPB: RPB_4288
RPC: RPC_4811
RPD: RPD_4179
RPE: RPE_4774
RPT: Rpal_4945
NWI: Nwi_2730
NHA: Nham_3527
OCA: OCAR_7306
BHE: BH14410
BQU: BQ11350
BQR: RM11_1048
BTR: BT_2077
BGR: Bgr_17300
BANC: PU02_0272
XAU: Xaut_3061
AZC: AZC_0509
SNO: Snov_3056
MDI: METDI3143
MEX: Mext_2362
MCH: Mchl_2639
MPO: Mpop_2318
MET: M446_3073
MNO: Mnod_4543
MOR: MOC_5932
META: Y590_11395
BID: Bind_3472
MSL: Msil_2278
MTUN: MTUNDRAET4_3757(ymdB)
BBAR: RHAL1_00083(ymdB)
HDN: Hden_2442
RVA: Rvan_1587
MCG: GL4_3016
BVR: BVIR_241
BLAG: BLTE_34970
MSC: BN69_1139
HDI: HDIA_3629
MMED: Mame_03356(yfkN_2) Mame_03750
TSO: IZ6_06070
RBM: TEF_16305
LABT: FIU93_10455 FIU93_15900(yfkN2)
CCR: CC_3244
CAK: Caul_0776
CSE: Cseg_0675
PZU: PHZ_c3185
RUT: FIU92_10265(yfkN3) FIU92_11860 FIU92_14265(yfkN4)
RDE: RD1_1258(cpdB) RD1_2012
DSH: Dshi_2189(cpdB) Dshi_2768
KVL: KVU_0638(cpdB) KVU_1781
PGA: PGA1_c18140(cpdB1) PGA1_c21810 PGA1_c30230(cpdB2)
PGL: PGA2_c17730(cpdB1) PGA2_c20730 PGA2_c28140(cpdB2)
OTM: OSB_09070
CID: P73_1531 P73_4209(cpdB)
RID: RIdsm_00147(yfkN_1) RIdsm_03435
MARU: FIU81_04735 FIU81_13630(yfkN2)
RSP: RSP_0657 RSP_0709(cpdB)
RSU: NHU_00243(cpdB1) NHU_03173
PALW: PSAL_023770(yfkN_2) PSAL_033490(ymdB)
GAK: X907_2351
HNE: HNE_3343
HBA: Hbal_2919
GOX: GOX0225
GOH: B932_2169
GOY: GLS_c02480(ymdB)
ACR: Acry_1463
GDI: GDI0517
GDJ: Gdia_1490
GXY: GLX_20980
GXL: H845_2876
ASZ: ASN_2273
EBLA: JGUZn3_18040(ymdB)
SHUM: STHU_49860
RRU: Rru_A1085
RRF: F11_05590
RCE: RC1_0252(cpdB) RC1_1809
MAG: amb3223
MGRY: MSR1_07000
MAGX: XM1_4132
MAGN: WV31_05185
THAL: A1OE_499
EFK: P856_285
MAGQ: MGMAQ_1387
MGM: Mmc1_0496
MAI: MICA_1174
MAN: A11S_1129
HAX: BALOs_2117(cpdB)
AFR: AFE_2139
ACU: Atc_0701
BSU: BSU07840(yfkN) BSU16970(ymdB)
BSH: BSU6051_07840(yfkN) BSU6051_16970(ymdB)
BSUT: BSUB_00858(yfkN) BSUB_01828
BSUL: BSUA_00858(yfkN) BSUA_01828(ymdB)
BSUS: Q433_04410(cpdB) Q433_09645
BSO: BSNT_07157(yfkN) BSNT_08211(ymdB)
BSQ: B657_07840(yfkN) B657_16970(ymdB)
BSX: C663_0806(cpdB) C663_1740
BSS: BSUW23_03970(yfkN) BSUW23_08725(ymdB)
BLI: BL03110(yfkN) BL03656(ymdB)
BLD: BLi00814(yfkN) BLi01920(ymdB)
BLH: BaLi_c09180(yfkN) BaLi_c19540(ymdB)
BAQ: BACAU_0775(yfkN) BACAU_1652(ymdB)
BYA: BANAU_0720(yfkN) BANAU_1652(ymdB)
BAML: BAM5036_0714(yfkN) BAM5036_1618(ymdB)
BAMA: RBAU_0779(yfkN) RBAU_1658(ymdB)
BAMN: BASU_0754(yfkN) BASU_1637(ymdB)
BAMT: AJ82_04475(cpdB) AJ82_09550
BAMY: V529_07420(yfkN) V529_16400
BAO: BAMF_0752(yfkN) BAMF_1769(ymdB)
BAZ: BAMTA208_03565(yfkN) BAMTA208_08655(ymdB)
BQL: LL3_00806(yfkN) LL3_01856
BXH: BAXH7_00751(yfkN) BAXH7_01765(ymdB)
BQY: MUS_0799(yfkN) MUS_1853
BAMF: U722_04010(cpdB) U722_08890
BMOJ: HC660_08270(yfkN) HC660_17600(pdeB)
BAN: BA_3913 BA_4346(cpdB)
BAR: GBAA_3913 GBAA_4346(cpdB)
BAI: BAA_3938 BAA_4367(cpdB)
BCQ: BCQ_3491(cpdC) BCQ_3563 BCQ_3913(cpdB)
BTG: BTB_c28490(yfkN1) BTB_c37660(cpdB) BTB_c38500(ymdB) BTB_c42590(yfkN2)
BWW: bwei_0826(yfkN) bwei_1180(ymdB) bwei_1270(cpdC2) bwei_2425(cpdC1)
BPU: BPUM_0732(cpdB) BPUM_1600
BPUM: BW16_03895(cpdB) BW16_08870
BPUS: UP12_03975(cpdB) UP12_08305
BMET: BMMGA3_06500(ymdB)
BACW: QR42_03795(cpdB) QR42_08225
BACP: SB24_01300 SB24_05890(cpdB)
BACB: OY17_06645(cpdB) OY17_11485
BACO: OXB_2119
BACY: QF06_02795(cpdB) QF06_07525
BGY: BGLY_0838(yfkN) BGLY_2113
BMQ: BMQ_2701(yfkN) BMQ_4117
BMD: BMD_2688(yfkN) BMD_4104
BMH: BMWSH_1109(ymdB) BMWSH_2510(yfkN)
BHA: BH2376
BCL: ABC2193
GTN: GTNG_1152
GGH: GHH_c12230(ymdB) GHH_c29690(yfkN1) GHH_c32580(yfkN2)
AFL: Aflv_1528
AAMY: GFC30_1594
ANL: GFC29_470
AXL: AXY_14330
VPN: A21D_00711(yhcR) A21D_02015(yfkN_1) A21D_03574
PASA: BAOM_1740 BAOM_3423(cpdB)
SAU: SA1130
SAM: MW1171
SAS: SAS1222
SAC: SACOL1307
SAE: NWMN_1197
SUZ: MS7_1246
SAUF: X998_1291
SAB: SAB0086(cpdB) SAB1150
SAUI: AZ30_06205
SER: SERP0855
SHH: ShL2_00234(ushA) ShL2_01555 ShL2_02238(sasH)
SCAP: AYP1020_0597 AYP1020_1900(yfkN_3)
MCL: MCCL_0877
MCAK: MCCS_11140 MCCS_19270(yfkN_3) MCCS_20850(yfkN_4)
LMO: lmo1401
LMOE: BN418_1647
LMOB: BN419_1642
LMOD: LMON_1464
LMOW: AX10_01085
LMOQ: LM6179_2145(ymdB)
LMR: LMR479A_1489(ymdB)
LMOM: IJ09_03000
LMOG: BN389_14270(ymdB)
LMP: MUO_07230
LMOX: AX24_04490
LMQ: LMM7_1487
LMS: LMLG_1724
LMOK: CQ02_07200
LIN: lin1438
LWE: lwe1417
LSG: lse_1318
LIV: LIV_1352
ESI: Exig_1028
EAN: Eab7_1000
PPM: PPSC2_02370(cpdB1) PPSC2_10260(ymdB) PPSC2_21775(cpdB3)
PPO: PPM_0430(cpdB1) PPM_1965(ymdB) PPM_4338(cpdB3)
COHN: KCTCHS21_36760(cpdC) KCTCHS21_37540(ymdB)
BTS: Btus_1607
EFF: skT53_07280(ymdB)
LLK: LLKF_0352(ycjM)
LLT: CVCAS_0287(ycjM)
LLS: lilo_0261(ycjM)
LLJ: LG36_0302(ycjM)
LLM: llmg_0316(cpdC)
LLC: LACR_0338
LLR: llh_1755
LLI: uc509_0312(cpdC)
LLW: kw2_0304
SAG: SAG1941(cpdB)
SAN: gbs1929
SAK: SAK_1901(cpdB)
SGC: A964_1800(cpdB)
SAGM: BSA_19580
SAGI: MSA_20300
SAGR: SAIL_19650
SAGE: EN72_10180(cpdB)
SAGG: EN73_09270(cpdB)
SAGN: W903_1877(yfkN)
STE: STER_0198
STN: STND_0145
STU: STH8232_0229(cpdB)
STW: Y1U_C0131
STHE: T303_01970(cpdB)
SSA: SSA_0243
SSI: SSU0860(sntC) SSU1879
SSF: SSUA7_0878(sntC) SSUA7_1910(cpdB)
SST: SSUST3_1037(sntC) SSUST3_1934(cpdB)
SSK: SSUD12_0883(sntC) SSUD12_2070(cpdB)
SSQ: SSUD9_1147(sntC) SSUD9_2108(cpdB)
SUI: SSUJS14_0987(sntC) SSUJS14_2051(cpdB)
SUO: SSU12_0927(sntC) SSU12_2027(cpdB)
SRP: SSUST1_0940(sntC)
SSUT: TL13_0921(sntC) TL13_1904
SUB: SUB0241
SOR: SOR_1910
SIK: K710_0283
SIQ: DQ08_01360(cpdB)
SIO: DW64_01355(cpdB)
SIZ: SI82_01645(cpdB)
SIG: N596_08630(cpdB)
SIP: N597_00530(cpdB)
STRN: SNAG_1811(yfkN)
SMEN: SAMEA4412692_0992(yfkN)
SFER: NCTC12278_01807(yfkN_3)
SPSU: NCTC13786_00917(yfkN_2)
SPOC: NCTC10925_00305(yfkN_1)
LJH: LJP_1087c
LAD: LA14_0970
LAF: SD55_0969(yfkN)
LDB: Ldb0823
LBU: LBUL_0752
LDL: LBU_0706
LGA: LGAS_0878
LHE: lhv_1047
LHL: LBHH_1156
LHV: lhe_0953
LHH: LBH_0855
LHD: HUO_06965
LAM: LA2_04970
LKE: WANG_0715
LAE: LBAT_0948
LPW: LpgJCM5343_10920(cpdB)
LCA: LSEI_1360
LCS: LCBD_1559(ushA)
LCE: LC2W_1524(ushA)
LCW: BN194_15530(ushA)
LPAP: LBPC_1282
LCB: LCABL_15800(ycjM)
LRH: LGG_01370(ycjM)
LRG: LRHM_1314
LRL: LC705_01383(ycjM)
LRA: LRHK_1363
LPL: lp_2299
LHIL: G8J22_00471(yfkN) G8J22_01200(ymdB_2)
LRM: LRC_14260
LSA: LCA_0361
LCI: LCK_01621
LKI: LKI_06385
WKO: WKK_02265
WCE: WS08_0880
WCT: WS74_0946
WSO: WSWS_01493(cpdB)
ENE: ENT_26690
EFM: M7W_360
THL: TEH_22020
CRN: CAR_c06870(ymdB) CAR_c20680(yfkN)
CML: BN424_190(sasH) BN424_2092 BN424_2297(ycjM) BN424_511(ycjM)
CAC: CA_C0353
CTC: CTC_01991
CBK: CLL_A0092
CBT: CLH_2745
CBE: Cbei_0635
CBZ: Cbs_0635
CBEI: LF65_00706
CBV: U729_2172
CSQ: CSCA_3573
CCOH: SAMEA4530647_1745(yfkN)
ASF: SFBM_0647
CTH: Cthe_1090
HSC: HVS_07420
CCE: Ccel_0606
CSD: Clst_1412
CCEL: CCDG5_0500(ymdB)
RCH: RUM_02380
FPR: FP2_20160
BPB: bpr_I2809
BHU: bhn_I2629
RIX: RO1_31760
RIM: ROI_34460
HSD: SD1D_0580
PHX: KGNDJEFE_01091(yfkN_1)
STH: STH1777
SWO: Swol_1251
SLP: Slip_1052
SALQ: SYNTR_1043
DSY: DSY1939
DHD: Dhaf_3102
DRM: Dred_1917
DAE: Dtox_3099
PTH: PTH_1304 PTH_2365(UshA)
DAU: Daud_1062
SGY: Sgly_2207
HMO: HM1_2381
ELM: ELI_1217
TMR: Tmar_1067
SAY: TPY_1653
CTHM: CFE_1366
CBAR: PATL70BA_2717(yfkN)
TTE: TTE0343(UshA) TTE1371
MTA: Moth_1083
ADG: Adeg_1474
CSC: Csac_2135
ATE: Athe_0989
TACI: TDSAC_0141
TAE: TepiRe1_1409(ymdB)
KME: H0A61_02572(ymdB_2)
PMIC: NW74_05110
PED: ING2D1G_0229(ushA)
PHAR: NCTC13077_01511(cpdB)
PUF: UFO1_2167
PFT: JBW_02309
MANA: MAMMFC1_01181(yfkN_1) MAMMFC1_01898(yfkN_2) MAMMFC1_04220(yfkN_3)
ERH: ERH_0424(ushA.1) ERH_0665 ERH_1139(ushA.2)
AARG: Aargi30884_07310(ymdB)
ABSI: A9CBEGH2_09150(ymdB)
FIT: Fi14EGH31_05980(ymdB)
EBM: SG0102_09850(ymdB)
LCG: L3BBH23_15810(ymdB)
LPIL: LIP_2042
MGE: MG_246
MGU: CM5_01430
MGC: CM9_01450
MGQ: CM3_01545
MGX: CM1_01460
MPN: MPN_349
MPM: MPNA3490
MPJ: MPNE_0406
MPB: C985_0354
MPE: MYPE8900(MYPE8900)
MGA: MGA_1309
MGH: MGAH_1309
MGF: MGF_3266
MGZ: GCW_02135
MMY: MSC_0491
MMYM: MMS_A0540
MMYI: mycmycITA_00529(ymdB)
MML: MLC_4710
MCP: MCAP_0479
MCAC: MCCP01_0563(pdeB)
MCAI: MCCG_0563
MLC: MSB_A0492
MMO: MMOB5140
MHY: mhp449 mhp651(ushA)
MHO: MHO_1200
MCD: MCRO_0174
MHR: MHR_0247
MHH: MYM_0339
MHM: SRH_00710
MHS: MOS_278
MHV: Q453_0369
MHA: HF1_00670(ymdB)
MHF: MHF_0077(ymdB)
MSS: MSU_0867(ymdB)
MPF: MPUT_0254
MHE: MHC_00330
MWE: WEN_03340
MHB: MHM_05300(ymdB)
MPV: PRV_03020
MOV: OVS_00245
MBC: MYB_01870
MGJ: MGM1_4880
MFQ: MYF_01300
MCAN: MCAN360_0067(ymdB)
MYT: MYE_02655
MHYV: MHSN_01100
MCM: MCAL160_0653(ymdB)
MGLY: NCTC10194_00147(ymdB)
MCOM: NCTC10178_00463(ymdB)
MPU: MYPU_6710(MYPU_6710)
MSY: MS53_0560
MAA: MAG5510
MAL: MAGa6150
MFR: MFE_05640
MFP: MBIO_0830
MBH: MMB_0594
MBI: Mbov_0634
MCY: MCYN_0045(MCYN0045)
MARG: MARG145_0398(ymdB)
MFEL: JPM2_0280
MGAL: NCTC10186_00779(ymdB)
MMAU: NCTC10168_00011(ymdB)
MMEL: NCTC10153_00167(ymdB)
UUR: UU055(mnuA-1) UU500
POY: PAM_273
AYW: AYWB_447
PML: ATP_00126
PAL: PA0639
NZS: SLY_0451
PSOL: S284_04790
ACL: ACL_0885
ABRA: BN85310120
APAL: BN85407160
MFL: Mfl239
SCR: SCHRY_v1c01020(ymdB)
SSYR: SSYRP_v1c01230(ymdB)
SDI: SDIMI_v3c06680(ymdB)
STAI: STAIW_v1c09200(ymdB)
SAPI: SAPIS_v1c08100(ymdB)
SMIR: SMM_0118
SMIA: P344_00725
SCQ: SCULI_v1c08240(ymdB)
SSAB: SSABA_v1c06440(ymdB)
SATR: SATRI_v1c01250(ymdB)
SERI: SERIO_v1c01430(ymdB)
STUR: STURON_00200(ymdB)
SCLA: SCLARK_00582(ymdB)
SALX: SALLE_v1c06630(ymdB)
MSIM: MSIM_10270(ymdB)
SCO: SCO2015(SC7H2.29)
SALB: XNR_4866
SMA: SAVERM_6215(cpdB)
SGR: SGR_5514
SGB: WQO_07750
SHY: SHJG_3489
SMAL: SMALA_1943
SCT: SCAT_1142
SFA: Sfla_4817
SVE: SVEN_1642
SDV: BN159_6450(cpdB)
SALS: SLNWT_5884
STRP: F750_1861
SFI: SFUL_1561
STRE: GZL_06522
SLD: T261_6169
STRM: M444_10190
SPRI: SPRI_5513
SRW: TUE45_02529(yfkN)
SLE: sle_51240(sle_51240)
STRD: NI25_29090
SLAU: SLA_1537
SALF: SMD44_02197(cpdB)
SALJ: SMD11_5042(cpdB)
SLX: SLAV_27515(cpdB)
SFK: KY5_1974
SGE: DWG14_03932(yfkN) DWG14_06339(cpdB)
SRJ: SRO_3458
SNF: JYK04_02651(cpdB)
SHUN: DWB77_05730(cpdB)
SCYG: S1361_11070(yfkN)
KSK: KSE_20370(cpdB)
ART: Arth_2988
AAGI: NCTC2676_1_00589(yfkN)
LMOI: VV02_11400
BLIN: BLSMQ_1634
PAC: PPA1871
PACC: PAC1_09565
PACH: PAGK_1790
CACN: RN83_09645
CGRN: 4412665_00050(yfkN)
NCA: Noca_1299
KFL: Kfla_1802
SRO: Sros_7607
NCX: Nocox_38760(yfkN)
KRA: Krad_4241
PSEH: XF36_21610
SESP: BN6_25190(cpdB)
KAL: KALB_2777
MIL: ML5_5150
ASE: ACPL_1505(cpdB)
ACTN: L083_1739(cpdB)
AFS: AFR_08555
ACTS: ACWT_1384
BLN: Blon_0019
BLON: BLIJ_0018
RXY: Rxyl_0516
CWO: Cwoe_5935
CYA: CYA_0972
CYB: CYB_2932
SYNR: KR49_01730
NSP: BMF81_00431(yfkN)
DET: DET1609
DEH: cbdbA1703
DMC: btf_1549
DMD: dcmb_1495
DMG: GY50_1503
HAU: Haur_4363
DRA: DR_1281 DR_1736(cpdB)
TRA: Trad_2385
TTH: TT_C0259
TTJ: TTHA0625(TTHA0625)
TAQ: TO73_1127
MRB: Mrub_1447
CAA: Caka_1070
AMU: Amuc_0072
AGL: PYTT_1189
MIN: Minf_0285
MKC: kam1_1874
MEAP: MTHMO_2271(ymdB)
PSL: Psta_3982
RUL: UC8_09920
AHEL: Q31a_24330
TTF: THTE_1203
IPA: Isop_2494
SACI: Sinac_2252
PCOR: KS4_36880
BBU: BB_0505
BBUR: L144_02465
BGA: BG0517
BGB: KK9_0526
BGN: BgCN_0524
BAFT: P612_02575
BAFE: BAFK78_506
BCHI: OY14_02510
BTU: BT0505
BHR: BH0505
BDU: BDU_508
BRE: BRE_511
BCW: Q7M_512
BMIY: RJ61_02485
BPAK: X966_02550
BANE: N187_02485
ACA: ACP_0277
ABAS: ACPOL_5236
THYD: TTHT_0124 TTHT_2170(cpdB)
FNU: FN1609
SMF: Smon_0935
TAI: Taci_1261
TLI: Tlie_1299
SBR: SY1_00190
GAU: GAU_2357(cpdB)
BTH: BT_1236
BTHO: Btheta7330_02869(yfkN_1)
BFR: BF1808
BXY: BXY_09100
BOA: Bovatus_00339(yfkN_1)
BCEL: BcellWH2_00693(yfkN_1)
BVU: BVU_2726
PGI: PG_0171
PGN: PGN_0282
PCRE: NCTC12858_00135(yfkN)
PCAG: NCTC12856_01132(yfkN)
PDI: BDI_1795
PRU: PRU_1310
POC: NCTC13071_01418(yfkN_1) NCTC13071_01716(yfkN_2)
BLQ: L21SP5_00910(yfkN_1)
BACC: BRDCF_p989(cpdB)
MBAS: ALGA_1572
CTE: CT0357
CPC: Cpar_1683
CCH: Cag_1605
CLI: Clim_0556
PVI: Cvib_0508
PLT: Plut_0460
PPH: Ppha_2208
PAA: Paes_1675
MRO: MROS_1908
CACI: CLOAM0538
AAE: aq_1794
HTH: HTH_0005
TAL: Thal_0451
TTK: TST_0703
TME: Tmel_1207
TAF: THA_1701
THER: Y592_06915
FNO: Fnod_0797
OCY: OSSY52_08650(cpdC)
PMO: Pmob_0600
DTN: DTL3_1046
KOL: Kole_1113
CEX: CSE_04840
CABY: Cabys_2727
DTU: Dtur_0799
NDE: NIDE3722
NJA: NSJP_0480
LFC: LFE_1710
CTHI: THC_1478
MOX: DAMO_1853
HMA: rrnAC0282(cpdB3) rrnAC0894(cpdB2)
 » show all
Reference
1  [PMID:14245396]
  Authors
ANRAKU Y.
  Title
A NEW CYCLIC PHOSPHODIESTERASE HAVING A 3'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY FROM ESCHERICHIA COLI B. I. PURIFICATION AND SOME PROPERTIES OF THE ENZYME.
  Journal
J Biol Chem 239:3412-9 (1964)
Reference
2  [PMID:14245397]
  Authors
ANRAKU Y.
  Title
A NEW CYCLIC PHOSPHODIESTERASE HAVING A 3'-NUCLEOTIDASE ACTIVITY FROM ESCHERICHIA COLI B. II. FURTHER STUDIES ON SUBSTRATE SPECIFICITY AND MODE OF ACTION OF THE ENZYME.
  Journal
J Biol Chem 239:3420-4 (1964)
Reference
3  [PMID:4295113]
  Authors
Center MS, Behal FJ.
  Title
A cyclic phosphodiesterase with 3'-nucleotidase activity from Proteus mirabilis.
  Journal
J Biol Chem 243:138-43 (1968)
Reference
4  [PMID:4310670]
  Authors
Olafson RW, Drummond GI, Lee JF.
  Title
Studies on 2',3'-cyclic nucleotide-3'-phosphohydrolase from brain.
  Journal
Can J Biochem 47:961-6 (1969)
DOI:10.1139/o69-151
Reference
5  [PMID:4303200]
  Authors
Unemoto T, Hayashi M.
  Title
Chloride ion as a modifier of 2',3'-cyclic phosphodiesterase purified from halophilic Vibrio alginolyticus.
  Journal
Biochim Biophys Acta 171:89-102 (1969)
DOI:10.1016/0005-2744(69)90108-9
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 3.1.4.16
IUBMB Enzyme Nomenclature: 3.1.4.16
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 3.1.4.16
BRENDA, the Enzyme Database: 3.1.4.16
CAS: 9037-18-7

DBGET integrated database retrieval system