KEGG   ENZYME: 4.2.99.20
Entry
EC 4.2.99.20                Enzyme                                 

Name
2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase;
2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid synthase;
6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate synthase;
SHCHC synthase;
MenH;
YfbB
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Other carbon-oxygen lyases
Sysname
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate pyruvate-lyase [(1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate-forming]
Reaction(IUBMB)
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate = (1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate + pyruvate [RN:R08166]
Reaction(KEGG)
R08166
Substrate
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate [CPD:C16519]
Product
(1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate [CPD:C05817];
pyruvate [CPD:C00022]
Comment
This enzyme is involved in the biosynthesis of vitamin K2 (menaquinone). In most anaerobes and all Gram-positive aerobes, menaquinone is the sole electron transporter in the respiratory chain and is essential for their survival. It had previously been thought that the reactions carried out by this enzyme and EC 2.2.1.9, 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylic-acid synthase, were carried out by a single enzyme but this has since been disproved [2].
History
EC 4.2.99.20 created 2008 (EC 2.5.1.64 created 2003, part-incorporated 2008)
Pathway
ec00130  Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
ec01100  Metabolic pathways
ec01110  Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K08680  2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase
K14759  isochorismate synthase / 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylate synthase / 2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase / o-succinylbenzoate synthase
Genes
ATH: AT1G68890(PHYLLO)
ALY: 9324753
CRB: 17894367
CSAT: 104704752 104750694 104787948
EUS: EUTSA_v10017999mg
BRP: 103852540
BNA: 106393361 106428528
BOE: 106327192
RSZ: 108842359
THJ: 104821983
CIT: 102608540
PVY: 116119521
TCC: 18610138
GRA: 105794273
GAB: 108465126
DZI: 111318210
EGR: 104453859
GMX: 100798570
GSJ: 114387540
VRA: 106761862
VAR: 108334153
VUN: 114181785
CCAJ: 109807754
APRC: 113858177
CAM: 101508711
ADU: 107477124
AIP: 107628739
LANG: 109332680
FVE: 101297638
RCN: 112197898
PPER: 18791507
PMUM: 103342087
PAVI: 110757742
PDUL: 117614419
MDM: 103425450
PXB: 103946661
ZJU: 107429107
MNT: 21409174
CSV: 101217012
CMO: 103489211
BHJ: 120082188
MCHA: 111017565
CMAX: 111488697
CMOS: 111458428
CPEP: 111776726
RCU: 8264631
JCU: 105640708
HBR: 110660726
MESC: 110599831
POP: 7482230
PEU: 105114338
PALZ: 118047100
JRE: 108981645
QSU: 112030165
QLO: 115981974
TWL: 119992272
VVI: 100241089
VRI: 117913286
SLY: 101245351
SPEN: 107017693
SOT: 102603926
CANN: 107870618
NSY: 104216590
NTO: 104112285
NAU: 109214856
INI: 109176245
ITR: 116001545
SIND: 105161713
OEU: 111404630
EGT: 105967597
HAN: 110914946
LSV: 111896435
CCAV: 112523262
DCR: 108196102
CSIN: 114282620
BVG: 104896273
SOE: 110791623
NNU: 104597836
NCOL: 116250127
OSA: 4329786
OBR: 102708030
BDI: 100843372
ATS: 109752118
SBI: 8055409
ZMA: 100384334
SITA: 101780975
PHAI: 112893416
PDA: 103706601
EGU: 105061098
MUS: 103989974
DCT: 110109286
PEQ: 110018366
AOF: 109840254
ATR: 18433994
PPP: 112287061
ECO: b2263(menH)
ECJ: JW2258(yfbB)
ECD: ECDH10B_2424(yfbB)
EBW: BWG_2037(yfbB)
ECOK: ECMDS42_1834(yfbB)
ECE: Z3523(yfbB)
ECS: ECs3151
ETW: ECSP_3141(yfbB)
EOI: ECO111_3014(yfbB)
EOJ: ECO26_3254(yfbB)
EOH: ECO103_2730(yfbB)
ECOO: ECRM13514_3020(yfbB)
ECOH: ECRM13516_2965(yfbB)
ESL: O3K_08170
ESO: O3O_17465
ESM: O3M_08120
ECK: EC55989_2511(yfbB)
ECG: E2348C_2408(yfbB)
EOK: G2583_2804(yfbB)
ELH: ETEC_2398
ECP: ECP_2307
ENA: ECNA114_2357(yfbB)
ECOS: EC958_2602(menH)
ECV: APECO1_4298(yfbB)
ECY: ECSE_2523
ECR: ECIAI1_2341(yfbB)
ECQ: ECED1_2731(yfbB)
EUM: ECUMN_2606(yfbB)
ECT: ECIAI39_2411(yfbB)
EOC: CE10_2647(menH)
EBR: ECB_02190(yfbB)
EBL: ECD_02190(menH)
EBE: B21_02149(menH)
EBD: ECBD_1395
ECI: UTI89_C2547(yfbB)
EIH: ECOK1_2500(menH)
ECZ: ECS88_2414(yfbB)
ECC: c2807(yfbB)
ESE: ECSF_2144
EKF: KO11_11365(yfbB)
EAB: ECABU_c25990(yfbB)
EDJ: ECDH1ME8569_2200(yfbB)
ELW: ECW_m2455(yfbB)
ELL: WFL_12015(yfbB)
ELC: i14_2606(yfbB)
ELD: i02_2606(yfbB)
ELP: P12B_c2358(yfbB)
ELF: LF82_3047(yfbB)
ECOI: ECOPMV1_02425(menH)
ECOJ: P423_12670
EFE: EFER_0905(yfbB)
ESZ: FEM44_01515(menH)
STY: STY2538(yfbB)
STT: t0555(yfbB)
STM: STM2308(yfbB)
SEO: STM14_2846(yfbB)
SEY: SL1344_2277(yfbB)
SEJ: STMUK_2338(yfbB)
SEB: STM474_2404(yfbB)
SENR: STMDT2_22771(yfbB)
SEND: DT104_23661(yfbB)
SENI: CY43_12365
SPT: SPA0555(yfbB)
SEK: SSPA0519
SEI: SPC_1403(yfbB)
SEC: SCH_2308(yfbB)
SHB: SU5_02903
SENS: Q786_11380
SED: SeD_A2652
SEG: SG2337(yfbB)
SEL: SPUL_0582
SET: SEN2290(yfbB)
SENA: AU38_11575
SENO: AU37_11585
SENV: AU39_11585
SENQ: AU40_12965
SENL: IY59_11900
SEEP: I137_02685
SENE: IA1_11495
SBG: SBG_2096(yfbB)
SBZ: A464_2422
SFL: SF2342(yfbB)
SFX: S2476(yfbB)
SFV: SFV_2334(yfbB)
SFE: SFxv_2586(yfbB)
SFN: SFy_3332
SFS: SFyv_3407
SFT: NCTC1_02576(menH)
SSN: SSON_2324(yfbB)
SBO: SBO_2300(yfbB)
SDY: SDY_2459(yfbB)
ENC: ECL_03613(menH)
ECLX: LI66_15260
ECLY: LI62_16760
ECLZ: LI64_14695
EEC: EcWSU1_03141(menH)
ECHG: FY206_17065(menH)
EBG: FAI37_13715(menH)
ESA: ESA_00950
CSK: ES15_1204(menH)
CTU: CTU_28950(menH)
KPN: KPN_02661(yfbB)
KPU: KP1_3902(yfbB)
KPP: A79E_1441
KPT: VK055_4854(menH)
KPR: KPR_2046(menH)
KPX: PMK1_00159(menH)
KPNU: LI86_07770
KPNK: BN49_3878(menH)
KVA: Kvar_1392
KPE: KPK_1488
KOX: KOX_26275
KOE: A225_4155
EAE: EAE_24335
EAR: CCG28951
CRO: ROD_26701
CKO: CKO_00527
CPOT: FOB25_18945(menH)
CAMA: F384_12120
CTEL: GBC03_13010(menH)
CITZ: E4Z61_01415(menH)
CARS: E1B03_18275(menH)
EBT: EBL_c12860(yfbB)
RTG: NCTC13098_02011(menH)
REE: electrica_01486(menH)
CLAP: NCTC11466_01326(menH)
KOR: AWR26_08170(menH)
KPSE: IP581_15515(menH)
KIE: NCTC12125_00420(menH)
KAS: KATP_14150(menH)
LER: GNG29_15710(menH)
LEA: GNG26_15560(menH)
SYM: K6K13_05865(menH)
METY: MRY16398_16350(menH)
AHN: NCTC12129_01547(yfbB)
YRE: HEC60_10695(menH)
SGOE: A8O29_007165(menH)
PDZ: HHA33_10105(menH)
IZH: FEM41_22230(menH)
EBF: D782_1401
YPE: YPO2526
YPK: y1661
YPH: YPC_1595(yfbB)
YPA: YPA_2018
YPN: YPN_2121
YPM: YP_2337(mhpC3)
YPZ: YPZ3_2232
YPD: YPD4_2483
YPX: YPD8_2178
YPW: CH59_62(menH)
YPJ: CH55_84(menH)
YPV: BZ15_1009(menH)
YPL: CH46_2587(menH)
YPS: YPTB2559
YPO: BZ17_4079(menH)
YPY: YPK_1590
YPB: YPTS_2653
YPQ: DJ40_3984(menH)
YPU: BZ21_1855(menH)
YPR: BZ20_3650(menH)
YPC: BZ23_2139(menH)
YPF: BZ19_1921(menH)
YEN: YE1376
YEY: Y11_02451
YEW: CH47_795(menH)
YET: CH48_282(menH)
YAL: AT01_1164(menH)
YFR: AW19_1834(menH)
YIN: CH53_356(menH)
YKR: CH54_3952(menH)
YRO: CH64_1176(menH)
YRU: BD65_830(menH)
YCA: F0T03_07790(menH)
YMO: HRD69_11990(menH)
SMAR: SM39_2880
SMW: SMWW4_v1c33920(menH)
SPE: Spro_3282
SRL: SOD_c31980(menH)
SPLY: Q5A_017360(menH)
SMAF: D781_3075
SERF: L085_11725
SQU: E4343_24355(menH)
SFJ: SAMEA4384070_3398(menH)
SOF: NCTC11214_03404(menH)
SURI: J0X03_07070(menH)
SRHZ: FO014_17965(menH)
RAA: Q7S_06140
RACE: JHW33_00900(menH)
EAME: GXP68_06775(menH)
ECA: ECA1212
PATR: EV46_06095
PATO: GZ59_12410
PCT: PC1_1112
PEC: W5S_3200
PPUJ: E2566_06245(menH)
PARI: I2D83_16425(menH)
DDD: Dda3937_01782(yfbB)
DDQ: DDI_0952
DAQ: DAQ1742_03104(menH)
DIC: Dpoa569_002644(menH)
BIZ: HC231_17055(menH)
LPOP: I6N93_05035(menH)
SOD: Sant_1358(menD)
EBI: EbC_30510(menH)
ERWI: GN242_06460(menH)
MINT: C7M51_02078(menH)
MTHI: C7M52_00764(menH_1)
PLU: plu3072
PAY: PAU_01539
PMR: PMI1744(yfbB)
PMIB: BB2000_1852(yfbB)
PHAU: PH4a_00435
PCOL: F1325_12325(menH)
PCIB: F9282_12400(menH)
XBO: XBJ1_0739(yfbB)
XBV: XBW1_2774(menH)
XNE: XNC1_2846(yfbB)
XNM: XNC2_2741(yfbB)
XDO: XDD1_2569(menH)
XPO: XPG1_1254(menH)
XBU: HGO23_07885(menH)
PSI: S70_02315
PSX: DR96_3623(menH)
PRG: RB151_026550(menH)
PHEI: NCTC12003_01572(menH)
PRQ: CYG50_02785(menH)
PRJ: NCTC6933_02322(menH)
PVC: G3341_08190(menH)
MMK: MU9_2541
ANS: ArsFIN_26280(menH)
ETR: ETAE_2357(yfbB)
ETD: ETAF_2129
ETE: ETEE_0380(menH)
LRI: NCTC12151_01276(menH)
PSHI: SAMEA2665130_2006(menH)
HIN: HI_0282
HIT: NTHI0391
HIU: HIB_04000
HIE: R2846_0298(menH)
HIZ: R2866_0297(menH)
HIK: HifGL_001790(menH)
HIA: H733_0178
HIW: NTHI477_01327(menH)
HIC: NTHIC486_00706(menH)
HIX: NTHI723_01411(menH)
HDU: HD_1854
HPIT: NCTC13334_01273(menH)
HHZ: NCTC10839_00884(menH)
HAEG: NCTC8502_00939(menH)
HPAA: E5Q53_07435(menH)
HAP: HAPS_1251(yfbB)
HPAZ: K756_00420
HPAS: JL26_11125
HPAK: JT17_09350
HSO: HS_0616
HSM: HSM_0967
PMU: PM0055
PMV: PMCN06_1253(menH)
PMP: Pmu_12670
PMUL: DR93_2023(menH)
PDAG: 4362423_00351(menH)
PATL: KGI96_09140(menH)
MSU: MS1793(mhpC)
MHT: D648_2920
MHAT: B824_23770
MHX: MHH_c08350(menH)
MHAE: F382_09335
MHAO: J451_09555
MHAL: N220_01415
MHAQ: WC39_12420
MHAY: VK67_12425
MVI: X808_1910
MVG: X874_1990
MANN: GM695_01520(menH)
MBOS: ICJ55_02930(menH)
MPEG: HV560_01595(menH)
APL: APL_1749
APJ: APJL_1784
APA: APP7_1834
ASU: Asuc_0652
AIO: EXH44_07065(menH)
ADP: NCTC12871_00402(menH)
ALIG: NCTC10568_02125(menH)
AAT: D11S_2020
AAN: D7S_01921
AACN: AANUM_0039
ASEG: NCTC10977_00866(menH)
BTO: WQG_21340
BTRE: F542_1250
BTRH: F543_1290
BTRA: F544_21890
AVT: NCTC3438_01960(menH)
RPNE: NCTC8284_01143(menH)
RHEY: FEE42_11115(menH)
PAET: NCTC13378_01484(menH)
VCH: VC_1974
VCS: MS6_1731
VCI: O3Y_09535
VCX: VAA049_905(menH)
VCZ: VAB027_2610(menH)
VVU: VV1_3171
VVY: VV1117
VVL: VV93_v1c10380(menH)
VPA: VP0930
VPB: VPBB_0888
VAG: N646_0004
VSP: VS_2190
VNI: VIBNI_A2413(menH)
VAN: VAA_03316
VAU: VANGNB10_cI1810c(ytxM_menH?)
VEU: IXK98_18805(menH)
VSC: VSVS12_01286(menH)
VTA: A1984(yfbB)
VCC: FAZ90_10485(menH)
VAS: GT360_04885(menH)
VAQ: FIV01_09670(menH)
VSR: Vspart_01145(menH)
VKA: BTD91_11005(menH)
VZI: G5S32_09705(menH)
VFI: VF_1670(yfbB)
PPR: PBPRA2623(STM2308)
PGH: FH974_11075(menH)
SALY: E8E00_03470(menH)
SKS: FCN78_09375(menH)
SCOT: HBA18_09860(menH)
SON: SO_4574(menH)
SFR: Sfri_0281
SAZ: Sama_3461
SBL: Sbal_0177
SLO: Shew_3600
SSE: Ssed_0225
SPL: Spea_3972
SHL: Shal_0296
SWD: Swoo_0208
SWP: swp_4793
SVO: SVI_0219
SHF: CEQ32_15025(menH)
SPSW: Sps_00298
SBJ: CF168_19985(menH)
SMAV: CFF01_17870(menH)
SHEW: CKQ84_06560(menH)
SLJ: EGC82_21075(menH)
SMAI: EXU30_08530(menH)
SPOL: FH971_01295(menH)
SBK: SHEWBE_0798(menH)
SKH: STH12_03402(menH)
SAES: HBH39_16495(menH)
SLIT: JQC75_17800(menH)
SDK: KHX94_09855(menH)
SCAA: TUM17387_36810(menH)
PIN: Ping_0351
FBL: Fbal_0043
FES: HER31_15500(menH)
MVS: MVIS_2785(menH)
MYA: MORIYA_1408(menH)
MMAA: FR932_09760(menH)
ATEP: Atep_04790
THIP: N838_08245
HHA: Hhal_1128
HHK: HH1059_00680(menH)
TNI: TVNIR_1662(menH_[H])
HAM: HALO0681
HHH: CLM76_07755(menH)
HOL: HORIV_62680(menH)
HSR: HSBAA_59590(menH)
HPIZ: GYM47_15755(menH)
RFO: REIFOR_00521(menH)
AHA: AHA_0530
ASA: ASA_3736
AVR: B565_0485
AMED: B224_4844
ASR: WL1483_3250(menH)
ACAV: VI35_18870(menH)
AEA: C2U39_01750(menH)
ARV: C7N77_02050(menH)
AES: C2U30_11745(menH)
AEL: NCTC12917_00432(menH)
ASIM: FE240_15845(menH)
AALL: I6G90_13305(menH)
TAU: Tola_0432
CDIZ: CEDIAZO_00455(menH_1)
RGE: RGE_06710(menH)
SLAC: SKTS_10440
DAL: Dalk_1410
MXA: MXAN_3529
CCX: COCOR_04514(ytxM)
AVM: JQX13_39360(menH)
HOH: Hoch_5610
SAT: SYN_02621
BVR: BVIR_916
BLAG: BLTE_27380(menH)
SDO: SD1155_07510(menH)
BBA: Bd3483
BBAT: Bdt_3391
BBW: BDW_12895
BBAC: EP01_02580
BEX: A11Q_485
BSU: BSU30810(ytxM)
BSR: I33_3140
BSL: A7A1_2153
BSH: BSU6051_30810(ytxM)
BSUT: BSUB_03271(ytxM)
BSUL: BSUA_03271(ytxM)
BSUS: Q433_16715
BSO: BSNT_09504(ytxM)
BSQ: B657_30810(ytxM)
BSX: C663_2930(ytxM)
BSS: BSUW23_14955(ytxM)
BST: GYO_3335
BLI: BL02407(ytxM)
BLD: BLi03221(ytxM)
BLH: BaLi_c32950(menH2)
BAY: RBAM_027790(menH)
BAQ: BACAU_2791(ytxM)
BYA: BANAU_2993(ytxM)
BAMP: B938_14335
BAML: BAM5036_2713(menH)
BAMA: RBAU_2913(menH)
BAMN: BASU_2719(menH)
BAMB: BAPNAU_2946(ytxM)
BAMT: AJ82_15745
BAMY: V529_30590(ytxM)
BMP: NG74_02922(menH)
BAO: BAMF_2861(ytxM)
BAZ: BAMTA208_15080(ytxM)
BQL: LL3_03157(ytxM)
BXH: BAXH7_03090(ytxM)
BQY: MUS_3368(ytxM)
BAMI: KSO_005175
BAMC: U471_29010
BAMF: U722_14995
BSIA: CWD84_05485(menH)
BSON: S101395_01270(menH)
BHT: DIC78_16195(menH)
BMOJ: HC660_29450(menH)
BTEQ: G4P54_15600(menH)
BAN: BA_5110(menH)
BAR: GBAA_5110
BAT: BAS4749
BAI: BAA_5122
BANT: A16_59530
BANR: A16R_51690
BANS: BAPAT_4902
BANV: DJ46_3767(menH)
BCE: BC4854
BCA: BCE_5014
BCB: BCB4264_A4985(menH)
BCQ: BCQ_4672
BCX: BCA_4990
BNC: BCN_4772
BCF: bcf_24340
BCER: BCK_10865
BTL: BALH_4420
BTT: HD73_5171
BTHI: BTK_25500
BTG: BTB_c50150(ytxM)
BTI: BTG_24525
BTW: BF38_610(menH)
BWW: bwei_0027(menH)
BMYO: BG05_1169(menH)
BMYC: DJ92_1939(menH)
BWD: CT694_25970(menH)
BTRO: FJR70_18245(menH)
BMOB: MLA2C4_25265(menH)
BPU: BPUM_2717
BPUM: BW16_14650
BPUS: UP12_13905
BJS: MY9_3085
BMET: BMMGA3_13695(ytxM)
BACW: QR42_13725
BACP: SB24_14845
BACB: OY17_17210
BACO: OXB_0011
BACY: QF06_13590
BACL: BS34A_33470(ytxM)
BALM: BsLM_3067
BGY: BGLY_3638
BALT: CFN77_14595(menH)
BACQ: DOE78_19600(menH)
BFD: NCTC4823_01167(menH)
BDA: FSZ17_18290(menH)
BCIR: C2I06_12015(menH)
BMQ: BMQ_4890
BMD: BMD_4876
BMEG: BG04_1879(menH)
BEO: BEH_21860
BAG: Bcoa_2399
BCOA: BF29_1161(menH)
BKO: CKF48_15555(menH)
CGOT: J1899_17650(menH)
OIH: OB2324
OCN: CUC15_13250(menH)
GKA: GK2874
GTN: GTNG_2772
GGH: GHH_c29490(ytxM)
GZA: IC807_10525(menH)
PTB: DER53_01790(menH)
PCAL: BV455_02463(menH)
AFL: Aflv_0382
ANM: GFC28_3292(menH)
AAMY: GFC30_3233(menH)
ANL: GFC29_2142(menH)
AND: GRQ40_15145(menH)
ACAI: ISX45_12660(menH)
LSP: Bsph_4276
LYS: LBYS11_17590(menH)
LYB: C3943_20600(menH)
LYZ: DCE79_13825(menH)
LYG: C1N55_14560(menH)
LPAK: GDS87_18590(menH)
LAGR: FJQ98_22275(menH)
HHD: HBHAL_3862(menH)
HLI: HLI_17485(menH)
TAID: KS242_12180(menH)
VIL: CFK37_12410(menH)
VNE: CFK40_07730(menH)
VPN: A21D_02870(menH)
VIM: GWK91_09140(menH)
VPT: KBP50_05740(menH)
PBUT: DTO10_08630(menH)
PASA: BAOM_4225(menH)
PPSR: I6J18_17805(menH)
AQT: FN924_12525(menH)
BTHV: CQJ30_04985(menH)
PSYH: D0S48_19110(menH)
PSYO: PB01_13540(menH)
PRD: F7984_15740(menH)
GRC: GI584_09610(menH)
POF: GS400_15565(menH)
NMK: CHR53_21790(menH)
NTM: BTDUT50_13760(menH)
MEKU: HUW50_02925(menH)
BLEN: NCTC4824_03197(menH)
SEDD: ERJ70_13170(menH)
BVQ: FHE72_18655(menH)
RMF: D5E69_17020(menH)
BVJ: I5776_06430(menH)
BOU: I5818_07630(menH)
CTHU: HUR95_10780(menH)
STEA: C0679_07655(menH)
SAU: SA0897
SAV: SAV1044
SAW: SAHV_1037
SAM: MW0928
SAS: SAS0980
SAR: SAR1018
SAC: SACOL1053
SAE: NWMN_0914
SAD: SAAV_1008
SUU: M013TW_0974(menH)
SUE: SAOV_0990
SUJ: SAA6159_00901(yfbB)
SUK: SAA6008_00999(yfbB)
SUC: ECTR2_900
SUQ: HMPREF0772_12190(menH)
SUZ: MS7_1002(menH)
SUG: SAPIG1042
SAUA: SAAG_02155
SAUE: RSAU_000933(menH)
SAUS: SA40_0915
SAUU: SA957_0930
SAUG: SA268_0932
SAUF: X998_1044(menH)
SAB: SAB0911
SAUB: C248_1069
SAUM: BN843_9510
SAUC: CA347_961(menH)
SAUR: SABB_03583
SAUI: AZ30_04985
SAUD: CH52_00660
SAMS: NI36_04995
SER: SERP0631
SEP: SE_0745
SEPP: SEB_00721
SEPS: DP17_2078(menH)
SHA: SH1918
SHH: ShL2_01781(yfbB_2)
SSP: SSP1747
SCA: SCA_0653
SDT: SPSE_1767
SDP: NCTC12225_02004(menH)
SPAS: STP1_2105
SXO: SXYL_01891(menH)
SHU: SHYC_09130(menH)
SCAP: AYP1020_0368(menH)
SSCH: LH95_08550
SSCZ: RN70_09030
SAGQ: EP23_01295(menH)
SSIF: AL483_06680(menH)
SPET: CEP67_00045(menH)
SKL: C7J89_10495(menH)
SFQ: C7J90_06975(menH)
SHOM: EGX58_01455(menH)
SMUS: C7J88_00110(menH)
SCAR: DWB96_09460(menH)
SCHR: DWB92_08605(menH)
SARL: SAP2_17820(menH)
SPIC: SAMEA4384060_1911(menH)
SSH: NCTC13712_00990(menH)
SSIM: SAMEA4384339_0959(menH)
SDB: CNQ82_05000(menH)
SLLO: ISP08_08780(menH)
SAUL: I6G39_08080(menH)
SSAC: I6I31_07445(menH)
SSCU: CEP64_08460(menH)
SFF: FOB90_10930(menH)
SSTE: SAMEA4384403_1818(menH)
MLEN: H3V22_13515(menH)
MVT: I6J10_02240(menH)
MCL: MCCL_1506
MCAK: MCCS_19420(menH)
MBOE: HT586_09445(menH)
JEA: JEM45_00550(menH)
NAMP: KPF49_05275(menH)
LMO: lmo1674
LMOE: BN418_1981
LMOB: BN419_1984
LMOD: LMON_1741
LMOW: AX10_02465
LMOQ: LM6179_2425(menH)
LMR: LMR479A_1773(ytxM)
LMOM: IJ09_01605
LMOG: BN389_17020(ytxM)
LMP: MUO_08610
LMOZ: LM1816_09767(menH)
LMOX: AX24_05940
LMQ: LMM7_1763
LMS: LMLG_1198
LMOK: CQ02_08585
LMV: Y193_07315(menH)
LIN: lin1782
LWE: lwe1692
LSG: lse_1642
LIV: LIV_1649
LGZ: NCTC10812_01202(menH)
BTHS: CNY62_10555(menH)
ESI: Exig_0626
EAN: Eab7_0601
EACE: KKI46_03465(menH)
AAC: Aaci_1917
AAD: TC41_2016(menH)
AFX: JZ786_15845(menH)
EFF: skT53_12940(menH)
SIV: SSIL_1097
SOB: CSE16_16465(menH)
PLX: CW734_07575(menH)
PDEC: H1Q58_06155(menH)
PGQ: FK545_14295(menH)
JEO: JMA_25500
KUR: ASO14_771(menH)
KZO: NCTC404_02969(menH)
SPOS: DV702_07790(menH)
SPAE: E2C16_01655(menH)
PAEK: D3873_08450(menH)
PANC: E2636_05435(menH)
PLAY: DNR44_014550(menH)
VIJ: JNUCC6_10265(menH)
KPUL: GXN76_04690(menH)
KEB: GXN75_05410(menH)
LLA: L0170(menX)
LLK: LLKF_0750(menX)
LLT: CVCAS_0692(menX)
LLS: lilo_0662(menX)
LLD: P620_04020(menH)
LLX: NCDO2118_0746(menX)
LLJ: LG36_0712(menX)
LLM: llmg_1830(menX)
LLC: LACR_0772
LLR: llh_9215
LLI: uc509_0736(menX)
LLW: kw2_0679(menH)
LGR: LCGT_0618
LGV: LCGL_0637
LACT: D7I46_01645(menH)
LTI: JW886_04095(menH)
LMAL: LM596_00620(menH)
LBM: DS830_07165(menH)
LME: LEUM_0753
LMM: MI1_03450
LMK: LMES_0677
LCI: LCK_00951
LKI: LKI_00990
LGS: LEGAS_0914(menH)
LPSE: FGL85_06675(menH)
WCE: WS08_0959
WCT: WS74_1025
WPA: CO680_01145(menH)
WCF: C6P13_02325(menH)
WSO: WSWS_01289(menH)
WHE: EFA59_07050(menH)
WVR: IE337_02135(menH)
EFA: EF0449
EFL: EF62_0768
EFI: OG1RF_10334(menH)
EFS: EFS1_0329(menH)
EFN: DENG_00435(menH)
EFQ: DR75_2439(menH)
ENE: ENT_25400
ECAS: ECBG_02740
EMU: EMQU_1437(menH)
EGA: AL523_00635(menH)
ETH: CK496_06795(menH)
ECEC: NCTC12421_02103(menH)
VAC: E4Z98_02335(menH)
VAO: FA707_02445(menH)
CML: BN424_3100(menH)
CPAS: Clopa_1998
DSY: DSY0519
DHD: Dhaf_0471
SAY: TPY_3628(menH)
VGU: HYG85_16735(menH)
VPR: Vpar_0375
VRM: 44547418_00396(menH)
VDN: NCTC11831_00357(menH)
STED: SPTER_12090(menH)
LPIL: LIP_2424
MBRD: MBRA_09800
ACIT: HPK19_21850(menH)
RXY: Rxyl_2894
RUB: GBA63_16225(menH)
CWO: Cwoe_3574
AFO: Afer_1626
AYM: YM304_23990(menH)
ELE: Elen_2975
EYY: EGYY_26910(MhpC)
AEQ: AEQU_2027
SYN: slr1916
SYZ: MYO_15700
SYY: SYNGTS_0565(slr1916)
SYT: SYNGTI_0565(slr1916)
SYS: SYNPCCN_0565(slr1916)
SYQ: SYNPCCP_0565(slr1916)
SYC: syc0762_c
SYG: sync_1938
GEN: GM3709_65
MAR: MAE_07710
MPK: VL20_177
CYL: AA637_14355(menH)
CYT: cce_0745
GVI: glr0796
GLJ: GKIL_1202(menH)
DOU: BMF77_01613(menH) BMF77_03479(catD)
CTHE: Chro_4881
CEO: ETSB_0113
RCA: Rcas_1310
CAU: Caur_0087
CAG: Cagg_1168
TRO: trd_A0259
STI: Sthe_3023
PBF: CFX0092_A0435(ytxM)
KBS: EPA93_24685(menH)
TBH: Tbon_12775(menH)
TTR: Tter_1232
PNL: PNK_0813(menH)
PUV: PUV_20290
WCH: wcw_1199
CAA: Caka_1141
AMU: Amuc_1017
AGL: PYTT_0708
FBA: FIC_02135
RAI: RA0C_1226
RAR: RIA_1271
RAG: B739_0916
RAE: G148_0654
RAT: M949_1384
EAO: BD94_0281
ELB: VO54_02318(hsaD_2)
CGLE: NCTC11432_02841(acoC_2)
CTAK: 4412677_01302(mhpC_1)
CJG: NCTC13459_01468(acoC)
CANT: NCTC13489_02694(mhpC_2)
CTE: CT1845(menH)
CPC: Cpar_0358
CCH: Cag_1720
CLI: Clim_2049
PVI: Cvib_0395
PLT: Plut_0329
PPH: Ppha_2432
PAA: Paes_1879
PROC: Ptc2401_01967(menH)
PROS: CHL67_10000(menH)
CTS: Ctha_1988
IAL: IALB_1319(menH)
MRO: MROS_1449
CPRV: CYPRO_1678
 » show all
Reference
1  [PMID:18284213]
  Authors
Jiang M, Chen X, Guo ZF, Cao Y, Chen M, Guo Z.
  Title
Identification and Characterization of (1R,6R)-2-Succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate Synthase in the Menaquinone Biosynthesis of Escherichia coli.
  Journal
Biochemistry 47:3426-34 (2008)
DOI:10.1021/bi7023755
  Sequence
[eco:b2263]
Reference
2  [PMID:17760421]
  Authors
Jiang M, Cao Y, Guo ZF, Chen M, Chen X, Guo Z.
  Title
Menaquinone biosynthesis in Escherichia coli: identification of 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylate as a novel intermediate and re-evaluation of MenD activity.
  Journal
Biochemistry 46:10979-89 (2007)
DOI:10.1021/bi700810x
  Sequence
[eco:b2263]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 4.2.99.20
IUBMB Enzyme Nomenclature: 4.2.99.20
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 4.2.99.20
BRENDA, the Enzyme Database: 4.2.99.20
CAS: 122007-88-9

DBGET integrated database retrieval system