KEGG Biosynthesis of secondary metabolites - Burkholderia pseudomallei K96243