KEGG Metabolic pathways - Escherichia coli O145:H28 RM13516 (EHEC)