KEGG    Network variation - TLR signaling (viruses and bacteria)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06121
NameTLR signaling (viruses and bacteria)
CategoryViral and bacterial infections
Display drug-target relation   disease type
N00435   
N00556    HBV
N00557    HBV
N00549    HBV
N00561    HSV
N00692    MV
N00466    EBV
N00562    HSV
N00859    Yersinia
N00467    EBV
N00860    Yersinia
N00468    EBV
N00861    Yersinia
N00436    HIV
N00437    HIV
N00550    HBV
 
N00690   
N00691    MV
 
N00438   
N00926    Escherichia
N00862    Yersinia
N00439    HIV
N00551    HBV
N01283    Shigella
 
N00553   
N00554    HBV
N00555    HBV
 
N00563   
N00564    HSV
N00148   
N00162    KSHV
N00163    KSHV
N00149   
N00516    HCV
N00552    HBV
N00161    KSHV
N00346    HPV
N00517    HCV