KEGG    Network variation - TNF signaling (viruses and bacteria)
[ Network menu | Network entry | Edit Network | Help ]
ENTRYnt06123
NameTNF signaling (viruses and bacteria)
CategoryViral and bacterial infections
Display drug-target relation   disease type
N00446   
N01125    Salmonella
N00447    HIV
N00930    Escherichia
N00503    HTLV-1
 
N00444   
N00445    HIV
N00931    Escherichia
 
N00151   
N00441    HIV
N01114    Salmonella
N00442    HIV
N01113    Salmonella
N00173    KSHV
N00265    EBV
N00525    HCV
N00928    Escherichia
N00944    Shigella
N00945    Shigella
N00927    Escherichia/Shigella
N00174    KSHV
N00171    KSHV
N00504    HTLV-1
N00397    HCMV
N00942    Shigella
N01117    Salmonella
N01116    Salmonella
N01123    Salmonella
N01118    Salmonella
N00398    HCMV
N00389    HCMV
N00269    HCV
N00443    HIV
N00932    Escherichia
N01115    Salmonella
N00929    Escherichia
N00943    Shigella
N01122    Salmonella
 
N00374   
N00375    HPV
 
N00505   
N00506    HTLV-1
 
N00559   
N00560    HSV