KEGG  Biosynthesis of secondary metabolites - Solanum tuberosum (potato)