KEGG   ENZYME: 1.11.1.5Help
Entry
EC 1.11.1.5                 Enzyme                                 

Name
cytochrome-c peroxidase;
cytochrome peroxidase;
cytochrome c-551 peroxidase;
apocytochrome c peroxidase;
mesocytochrome c peroxidase azide;
mesocytochrome c peroxidase cyanide;
mesocytochrome c peroxidase cyanate;
cytochrome c-H2O oxidoreductase;
cytochrome c peroxidase
Class
Oxidoreductases;
Acting on a peroxide as acceptor;
Peroxidases
BRITE hierarchy
Sysname
ferrocytochrome-c:hydrogen-peroxide oxidoreductase
Reaction(IUBMB)
2 ferrocytochrome c + H2O2 = 2 ferricytochrome c + 2 H2O [RN:R00017]
Reaction(KEGG)
Substrate
ferrocytochrome c [CPD:C00126];
H2O2 [CPD:C00027]
Product
ferricytochrome c [CPD:C00125];
H2O [CPD:C00001]
Comment
A hemoprotein.
History
EC 1.11.1.5 created 1961
Orthology
K00428  
cytochrome c peroxidase
Genes
FCD: 
LAK: 
AQU: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YKR066C(CCP1)
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0B08220(NCAS0B08220)
NDI: 
NDAI_0A01020(NDAI0A01020)
TPF: 
TPHA_0E03250(TPHA0E03250)
TBL: 
TBLA_0C05910(TBLA0C05910)
TDL: 
TDEL_0A07990(TDEL0A07990) TDEL_0C03590(TDEL0C03590)
KAF: 
KAFR_0G00550(KAFR0G00550)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT72212(NEUTE1DRAFT_72212)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_2258074(An08g08720) ANI_1_736184(An04g04060)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
MPR: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT79681(AGABI1DRAFT_79681)
ABV: 
AGABI2DRAFT229666(AGABI2DRAFT_229666)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
MBR: 
SRE: 
TET: 
SMIN: 
v1.2.003330.t1(symbB.v1.2.003330.t1) v1.2.010876.t1(symbB.v1.2.010876.t1) v1.2.040109.t1(symbB.v1.2.040109.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
ECO: 
b3518(yhjA)
ECJ: 
JW3486(yhjA)
ECD: 
EBW: 
BWG_3207(yhjA)
ECOK: 
ECE: 
Z4931(yhjA)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_4508(yhjA)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c4329(yhjA)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_4062(yhjA)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_03366(yhjA)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m3781(yhjA)
ELL: 
WFL_18465(yhjA)
ELC: 
i14_3998(yhjA)
ELD: 
i02_3998(yhjA)
ELP: 
EBL: 
ECD_03366(yhjA)
EBE: 
B21_03319(yhjA)
ELF: 
LF82_3318(yhjA)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EAL: 
STY: 
STY3958(yhjA)
STT: 
t3698(yhjA)
SEX: 
SENT: 
STM: 
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA3670(yhjA)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_3906(yhjA)
SEC: 
SCH_3738(yhjA)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_3381(yhjA)
SBZ: 
SBV: 
SFL: 
SF3593(yhjA)
SFX: 
S4174(yhjA)
SFV: 
SFV_3990(yhjA)
SFE: 
SFxv_3918(yhjA)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_3568(yhjA)
SBO: 
SBO_3517(yhjA)
SBC: 
SHQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
CKO: 
CRO: 
CBRA: 
CIF: 
CFAR: 
EBT: 
PGE: 
YPE: 
YPO3342(yhjA)
YPK: 
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_0345(mauG)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPX: 
YPH: 
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPTB0790(yhjA)
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YET: 
YSI: 
YFR: 
YKR: 
SPE: 
SMAF: 
SLQ: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
PRG: 
PALA: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1715(yhjA)
ETD: 
ETE: 
ETC: 
EDW: 
EDL: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
HPR: 
HAP: 
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
PMU: 
PMV: 
PUL: 
PMP: 
Pmu_02360(yhjA)
PMUL: 
MSU: 
MS0223(mauG)
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APJL_1397(mauG)
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAZ: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
XCV: 
XAX: 
XOO: 
XOO0119(mauG) XOO3031(MauG)
XOM: 
XOO0057(XOO0057) XOO2883(XOO2883)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XTN: 
XPE: 
SACZ: 
SLM: 
PSU: 
PSUW: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
LEM: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DTX: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VNI: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VSH: 
VFI: 
VF_2055(yhjA)
VFM: 
VSA: 
PPR: 
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PA4587(ccpR)
PAEV: 
N297_4738(ccpA)
PAEI: 
N296_4738(ccpA)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_4736(ccpA)
PAEO: 
M801_4603(ccpA)
PMK: 
PPSE: 
BN5_0256(ccpA)
PCQ: 
PPU: 
PPF: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUD: 
PMON: 
PMOT: 
PPJ: 
PFL: 
PFL_3326(ccpA_1) PFL_3613 PFL_5183(ccpA_2)
PPRC: 
PPRO: 
PPC_3350(ccpA_1) PPC_3752 PPC_5163(yhjA)
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PSA: 
PST_0947(ccpR)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PDR: 
PSK: 
PKC: 
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PSEM: 
PSOS: 
POS17_2739(ccpA_1) POS17_5155(yhjA)
PFK: 
PANR: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PRW: 
SON: 
SO_2178(ccpA)
SDN: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
CPS: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSEO: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PLZ: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PTU: 
PNG: 
MAQ: 
MHC: 
MAD: 
MBS: 
MSR: 
MPQ: 
MLQ: 
AMC: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
FBL: 
MVS: 
CEB: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
ZAL: 
OSG: 
MAGA: 
HJA: 
MCA: 
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
NTT: 
TSY: 
AEH: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_2741(mauG_[H]) TVNIR_3162(ccp_[H])
TTI: 
TVR: 
SSAL: 
SPIU: 
EBS: 
APRS: 
HAZ: 
WOC: 
GAI: 
HCH: 
HAK: 
HCO: 
LOKO_01051(ccp_1) LOKO_02639(ccp_2)
HALO: 
HHH: 
ABO: 
ABO_2374(ccpR)
APAC: 
ALN: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
BSAN: 
GSN: 
OME: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_0903(ccpA)
AVR: 
AVO: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
SDF: 
GBI: 
SLIM: 
TBN: 
SEDS: 
PSPI: 
TTC: 
GPB: 
ENM: 
EBS_0499(ccpA)
NGO: 
NGK: 
NEL: 
NWE: 
VFF: 
CVI: 
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
AQL: 
RSO: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
RME: 
CBW: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
BPT: 
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
TEQ: 
TEA: 
TEG: 
TAS: 
TAT: 
AKA: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
DIA: 
AAA: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
ADN: 
ADK: 
CBX: 
LIH: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASS: 
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
MIU: 
BBAG: 
PBH: 
NEU: 
NE1315(ccp)
NET: 
NIT: 
NII: 
NCO: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
MFA: 
MMB: 
GCA: 
SULF: 
EBA: 
ebA3202(cpx)
DSU: 
AZO: 
AZA: 
AOA: 
TMZ: 
THU: 
THK: 
APP: 
BEBA: 
HPY: 
HEO: 
HPJ: 
HPA: 
HPS: 
HHP: 
HHQ: 
HHR: 
HPG: 
HPP: 
HPB: 
HPL: 
HPB8_71(ccp)
HPC: 
HCA: 
HPM: 
HPE: 
HPO: 
HPI: 
HPQ: 
HPW: 
HPU: 
HEF: 
HPF: 
HEQ: 
HEX: 
HPT: 
HPZ: 
HPKB_1363(ccpA)
HPV: 
HPX: 
HEN: 
HPH: 
HEG: 
HPN: 
HEP: 
HEU: 
HES: 
HPYS: 
HCN: 
HPD: 
HEY: 
HER: 
HEI: 
HPYA: 
HPYK: 
HPYO: 
HPYL: 
HPYB: 
HPYC: 
HPYD: 
HPYE: 
HPYF: 
HPYG: 
HPYH: 
HPYJ: 
HPYR: 
HPYI: 
HPYU: 
HPYM: 
HEM: 
HEB: 
HEZ: 
HHE: 
HH_1316(yhjA)
HAC: 
Hac_0123(ccpA)
HMS: 
HFE: 
HBI: 
HCE: 
HCM: 
HCP: 
HCB: 
HHM: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
SULR: 
CJE: 
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
CJN: 
CJI: 
CJSA_0020(ccpA-1) CJSA_0332(ccpA-2)
CJM: 
CJM1_0018(ccpA-1) CJM1_0337(ccpA-2)
CJS: 
CJS3_0020(ccpA-1) CJS3_0349(ccpA-2)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_0019(ccp) UC78_0346(ccpA)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE0020(ccpA-1) CJE0407(ccpA-2)
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CHA: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0166(ccpA)
CVO: 
CVOL_0169(ccpA)
CPEL: 
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CGRA: 
CURE: 
CHYO: 
CHV: 
CSPF: 
CPIN: 
CCUN: 
CLX: 
ABU: 
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
NSA: 
NIS: 
SUN: 
SLH: 
NAM: 
GSU: 
GSU0466(macA) GSU2813(ccpA)
GSK: 
GME: 
Gmet_3091(macA)
GUR: 
GBM: 
Gbem_0020(macA)
GEM: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
DES: 
DEU: 
DAF: 
DFI: 
DPG: 
LIP: 
LIC102(yhjA)
LIR: 
DRT: 
DAK: 
DPR: 
AFW: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
VIN: 
SCL: 
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
BBA: 
Bd0904(ccpA)
BBW: 
BBAC: 
BMX: 
BSTO: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
AAK: 
SFD: 
ARA: 
AVI: 
REC: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RLT: 
RTR: 
RGA: 
RPHA: 
RHT: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
AOL: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPB: 
RPC: 
RPE: 
RPX: 
NWI: 
XAU: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MPO: 
MNO: 
META: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CDQ: 
HDN: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
FIL: 
FIY: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
RBM: 
CAK: 
CSE: 
CMB: 
AEX: 
SIL: 
SPO0330(ccpA)
SIT: 
RMB: 
RSP: 
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
RLI: 
PDE: 
PAMI: 
PARU: 
DSH: 
KVU: 
KVL: 
KVU_2511(ccpR)
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
OAT: 
OAR: 
OTM: 
OSB_12240(ccpA)
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
SUAM: 
SPSE: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
HBC: 
ZMO: 
ZMN: 
ZMM: 
ZMB: 
ZMI: 
ZMC: 
ZMR: 
ZMP: 
NRE: 
SGI: 
SWI: 
SPHM: 
SPHI: 
SSAN: 
SPHD: 
SBD: 
SPMI: 
SYA: 
SFLA: 
AAY: 
WYH_02399(ccpA_2)
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GAL: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI2064(ccp) GDI2476(ccp)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_339(mauG) ASN_3390(ccpA)
ASV: 
AACE: 
APER: 
APOM: 
ATO: 
ABG: 
KBA: 
NCH: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_3828(ccpA)
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_1256(ccpA) TMO_3371(mauG)
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
NAO: 
NCB: 
MGM: 
PGV: 
APB: 
AFI: 
MAES: 
MFN: 
BACI: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
STH: 
CMP: 
LEN: 
LBO: 
AMR: 
AM1_1962(ccp) AM1_2085(ccp)
GLP: 
CHON: 
ARP: 
MPRO: 
NOP: 
AVA: 
ACY: 
CSG: 
CTHE: 
PLP: 
RRS: 
RCA: 
CAP: 
DPT: 
TRA: 
MRB: 
MRE: 
PUV: 
PUV_17370(mauG)
CAA: 
AMU: 
AGL: 
MIN: 
Minf_1905(mauG)
VBA: 
RBA: 
PSL: 
PIR: 
VN12_00510(ccpA_1) VN12_17580(ccp) VN12_25075(ccpA_2)
PLM: 
PBS: 
PLS: 
VT03_06415(ccp_1)
PLH: 
VT85_12345(ccp_1) VT85_17240(ccp_2)
FMR: 
Fuma_00286(ccp_1) Fuma_06700(ccp_3)
TTF: 
GES: 
VT84_11370(ccpA) VT84_15030(ccp_2) VT84_15270(ccp_3) VT84_34160(ccp_4)
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
PHM: 
LIL: 
LA_0666(mauG) LA_2974(mauG)
LIE: 
LIF_A0542(mauG) LIF_A2418(mauG) LIF_A2818(mauG)
LIC: 
LIS: 
LIL_10694(mauG1) LIL_12542(mauG2) LIL_13023(mauG4)
LBJ: 
LBJ_2072(mauG-4)
LBL: 
LBL_0731(mauG-1) LBL_0978(mauG-4)
LBI: 
LBF: 
LBF_1164(mauG-1) LBF_2360(mauG-2) LBF_3011(mauG-4)
LST: 
LAJ: 
TPX: 
ACA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
ABAC: 
GAU: 
GPH: 
GBA: 
BTH: 
BTHO: 
BFR: 
BFS: 
BFG: 
BFB: 
BCEL: 
BCAC: 
BACC: 
PDI: 
PARC: 
CPI: 
NKO: 
NSO: 
NIA: 
FLA: 
ARB: 
FLN: 
HHY: 
SGN: 
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
SCN: 
CMR: 
CAMU: 
EVI: 
ALM: 
CHU: 
CHU_0523(ccpA) CHU_2275(yhjA) CHU_3118(yhjA)
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SMON: 
SPIR: 
RSI: 
EOL: 
FAE: 
FIB: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYG: 
HYP: 
HYZ: 
PKO: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
BB050_00171(ccpA_1) BB050_04044(ccp_1) BB050_04173(ccp_2)
FPS: 
FPC: 
FPY: 
FPO: 
FPQ: 
FPV: 
FPW: 
FPK: 
FPSZ: 
FBR: 
FCO: 
FIN: 
FGL: 
FCM: 
CHG: 
CAPN: 
CGH: 
RBI: 
ZPR: 
CAT: 
RAN: 
RAI: 
RAR: 
RAG: 
RAE: 
RAT: 
FBC: 
MARM: 
MART: 
MARB: 
CAO: 
CLY: 
CLH: 
CBAL: 
CBAT: 
WVI: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
I597_0989(ccp_1) I597_1452(ccp_2)
LAN: 
LVN: 
LACI: 
ZGA: 
ASL: 
PTQ: 
NDO: 
NOM: 
NSD: 
NOB: 
POM: 
POB: 
PRN: 
POLA: 
POA: 
EAO: 
EMN: 
EEN: 
ELB: 
VO54_00866(ccp_1) VO54_01718(ccp_2)
EMG: 
EGO: 
EGM: 
MYR: 
MPW: 
MOD: 
MYZ: 
CHZ: 
CGN: 
CIH: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
WIN: 
WIJ: 
SZE: 
AHZ: 
TDI: 
TEN: 
TJE: 
TMAR: 
LUT: 
LUL: 
WFU: 
FOR: 
FOH: 
SEON: 
AALG: 
OLL: 
FBU: 
FTE: 
FLU: 
OHO: 
BBAU: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CLI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
CTS: 
AAE: 
aq_136(cpx)
HTH: 
HTH_1104(ccpR)
HTE: 
TAL: 
SUL: 
SAF: 
PMX: 
TAM: 
DTE: 
DIN: 
DAP: 
TYE: 
NDE: 
NIDE0057(ccpA) NIDE4060(ccpA2)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
NSJP_0347(ccpA) NSJP_3650(mauG)
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
MOX: 
MAC: 
HMA: 
rrnAC1372(ccpA)
NPH: 
NMO: 
NGE: 
HLC: 
NAJ: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Altschul, A.M., Abrams, R. and Hogness, T.R.
  Title
Cytochrome c peroxidase.
  Journal
J. Biol. Chem. 136 (1940) 777-794.
Reference
2  [PMID:5487887]
  Authors
Yamanaka T, Okunuki K.
  Title
Isolation of a cytochrome peroxidase from Thiobacillus novellus.
  Journal
Biochim. Biophys. Acta. 220 (1970) 354-6.
Reference
3  [PMID:4318313]
  Authors
Yonetani T.
  Title
Cytochrome c peroxidase.
  Journal
Adv. Enzymol. Relat. Areas. Mol. Biol. 33 (1970) 309-35.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
9029-53-2

DBGET integrated database retrieval system