KEGG   ENZYME: 2.5.1.108Help
Entry
EC 2.5.1.108                Enzyme                                 

Name
2-(3-amino-3-carboxypropyl)histidine synthase;
Dph2
Class
Transferases;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups (only sub-subclass identified to date)
BRITE hierarchy
Sysname
S-adenosyl-L-methionine:L-histidine-[translation elongation factor 2] 2-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]transferase
Reaction(IUBMB)
S-adenosyl-L-methionine + L-histidine-[translation elongation factor 2] = S-methyl-5'-thioadenosine + 2-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-L-histidine-[translation elongation factor 2] [RN:R10455]
Reaction(KEGG)
Substrate
S-adenosyl-L-methionine [CPD:C00019];
L-histidine-[translation elongation factor 2] [CPD:C20663]
Product
S-methyl-5'-thioadenosine [CPD:C00170];
2-[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]-L-histidine-[translation elongation factor 2] [CPD:C04441]
Comment
A [4Fe-4S] enzyme that modifies a histidine residue of the translation elongation factor 2 (EF2) via a 3-amino-3-carboxypropyl radical. The enzyme is present in archae and eukaryotes but not in eubacteria. The enzyme is a member of the 'AdoMet radical' (radical SAM) family and generates the 3-amino-3-carboxypropyl radical by an uncanonical clevage of S-adenosyl-L-methionine. The relevant histidine of EF2 is His715 in mammals, His699 in yeast and His600 in Pyrococcus horikoshii. Part of diphthamide biosynthesis.
History
EC 2.5.1.108 created 2013
Orthology
K07561  
2-(3-amino-3-carboxypropyl)histidine synthase
Genes
HSA: 
1801(DPH1)
PTR: 
454415(DPH1)
PPS: 
100982647(DPH1)
GGO: 
101129660(DPH1)
PON: 
100458975(DPH1)
NLE: 
100586565(DPH1)
MCC: 
721275(DPH1)
MCF: 
102121428(DPH1)
CSAB: 
103242124(DPH1)
RRO: 
104682026(DPH1)
RBB: 
CJC: 
100401736(DPH1)
SBQ: 
101044961(DPH1)
MMU: 
116905(Dph1)
RNO: 
287523(Dph1)
CGE: 
100765648(Dph1)
NGI: 
103730524(Dph1)
HGL: 
101700222(Dph1)
CCAN: 
109690016(Dph1)
OCU: 
100340691(DPH1)
TUP: 
102497125(DPH1)
CFA: 
480653(DPH1)
AML: 
100466082(DPH1)
UMR: 
103667386(DPH1)
ORO: 
101371699(DPH1)
FCA: 
101083810(DPH1)
PTG: 
102950536(DPH1)
AJU: 
106983186(DPH1)
BTA: 
534099(DPH1)
BOM: 
102283537(DPH1)
BIU: 
109574109(DPH1)
PHD: 
CHX: 
106501727(DPH1)
OAS: 
101104511(DPH1)
SSC: 
100525608(DPH1)
CFR: 
102512929(DPH1)
CDK: 
105088105(DPH1)
BACU: 
103020317(DPH1)
LVE: 
103081677(DPH1)
OOR: 
101279783(DPH1)
ECB: 
100060117(DPH1)
EPZ: 
103554995(DPH1)
EAI: 
106822029(DPH1)
MYB: 
102259154(DPH1)
MYD: 
102774413(DPH1)
HAI: 
109386901(DPH1)
RSS: 
PALE: 
102890379(DPH1)
LAV: 
100665713(DPH1)
TMU: 
MDO: 
100018617(DPH1)
SHR: 
100932196(DPH1)
OAA: 
GGA: 
417564(DPH1)
MGP: 
100541629(DPH1)
CJO: 
107322679(DPH1)
APLA: 
101799692(DPH1)
ACYG: 
106041387(DPH1)
TGU: 
100230974(DPH1)
GFR: 
102035981(DPH1)
FAB: 
101821750(DPH1)
PHI: 
102113503(DPH1)
PMAJ: 
107212770(DPH1)
CCW: 
FPG: 
101918525(DPH1)
FCH: 
102046767(DPH1)
CLV: 
102093067(DPH1)
EGZ: 
104131833(DPH1)
ASN: 
102373929(DPH1)
AMJ: 
102572925(DPH1)
PSS: 
102446537(DPH1)
CMY: 
102944597(DPH1)
CPIC: 
ACS: 
100567562(dph1)
PVT: 
110084253(DPH1)
PBI: 
103060999(DPH1)
GJA: 
107119413(DPH1)
XLA: 
443615(dph1.L)
XTR: 
100216186(dph1)
NPR: 
108787960(DPH1)
DRE: 
550559(dph1)
SRX: 
SANH: 
SGH: 
CCAR: 
IPU: 
108278197(dph1)
AMEX: 
103028439(dph1)
TRU: 
101074864(dph1)
TNG: 
LCO: 
104923539(dph1)
NCC: 
104962091(dph1)
MZE: 
101468218(dph1)
OLA: 
101164330(dph1)
XMA: 
102236846(dph1)
PRET: 
103474164(dph1)
NFU: 
107380120(dph1)
CSEM: 
103378239(dph1)
LCF: 
108877969(dph1)
HCQ: 
109518487(dph1)
BPEC: 
110163645(dph1)
SASA: 
ELS: 
105023187(dph1)
SFM: 
108932081(dph1)
LCM: 
CMK: 
103186918(dph1)
BFO: 
CIN: 
SPU: 
APLC: 
SKO: 
DME: 
Dmel_CG11652(CG11652)
DPO: 
DAN: 
DER: 
DPE: 
DSE: 
DSI: 
Dsimw501_GD12784(Dsim_GD12784)
DWI: 
DYA: 
DGR: 
DMO: 
DVI: 
MDE: 
AAG: 
CQU: 
AME: 
BIM: 
BTER: 
SOC: 
AEC: 
ACEP: 
PBAR: 
HST: 
CFO: 
LHU: 
PGC: 
NVI: 
TCA: 
DPA: 
NVL: 
BMOR: 
DPL: 
PMAC: 
PRAP: 
PXY: 
API: 
DNX: 
PHU: 
ZNE: 
FCD: 
DPX: 
ISC: 
TUT: 
CEL: 
CBR: 
NAI: 
BMY: 
LOA: 
TSP: 
HRO: 
LGI: 
CRG: 
MYI: 
OBI: 
LAK: 
SMM: 
SHX: 
OVI: 
NVE: 
EPA: 
ADF: 
HMG: 
TAD: 
AQU: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj2g3v2124830.1(Lj2g3v2124830.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
CMOS: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0013s07590g(POPTRDRAFT_242334) POPTR_0019s05790g(POPTRDRAFT_780335)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os02t0815600-01(Os02g0815600)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109779032(LOC109779032)
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
MNG: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CME: 
GSL: 
CCP: 
SCE: 
YIL103W(DPH1)
AGO: 
ERC: 
KLA: 
KMX: 
LTH: 
VPO: 
ZRO: 
CGR: 
NCS: 
NCAS_0B06320(NCAS0B06320)
NDI: 
NDAI_0B03620(NDAI0B03620)
TPF: 
TPHA_0C03300(TPHA0C03300)
TBL: 
TBLA_0G02400(TBLA0G02400)
TDL: 
TDEL_0C03900(TDEL0C03900)
KAF: 
KAFR_0H03400(KAFR0H03400)
PPA: 
DHA: 
PIC: 
PGU: 
SPAA: 
LEL: 
CAL: 
CAALFM_C205840WA(CaO19.5207)
CTP: 
COT: 
CDU: 
CTEN: 
YLI: 
CLU: 
CLUS: 
CAUR: 
SLB: 
NCR: 
NTE: 
NEUTE1DRAFT83361(NEUTE1DRAFT_83361)
SMP: 
PAN: 
TTT: 
MTM: 
CTHR: 
MGR: 
TMN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
TRE: 
MAW: 
MAJ: 
CMT: 
PLJ: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
ANI: 
AFM: 
AOR: 
ANG: 
ANI_1_2500024(An02g04630)
AFV: 
ACT: 
NFI: 
PCS: 
PDP: 
CIM: 
CPW: 
PBL: 
PBN: 
URE: 
ABE: 
TVE: 
AJE: 
PNO: 
SNOG_07675(SNOG_07674)
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
AALT: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
NPA: 
TML: 
SPO: 
CNE: 
CNB: 
CGI: 
TMS: 
TVS: 
DSQ: 
PCO: 
SHS: 
HIR: 
PSQ: 
ADL: 
FME: 
GTR: 
LBC: 
MRR: 
CCI: 
SCM: 
ABP: 
AGABI1DRAFT58324(AGABI1DRAFT_58324)
ABV: 
AGABI2DRAFT202335(AGABI2DRAFT_202335)
CPUT: 
SLA: 
WSE: 
WIC: 
UMA: 
PFP: 
MGL: 
PGR: 
MLR: 
ECU: 
EIN: 
EHE: 
ERO: 
NCE: 
MBR: 
SRE: 
DDI: 
DPP: 
DFA: 
DFA_09388(dph1)
EHI: 
EHI_199050(87.t00020)
EDI: 
EIV: 
ACAN: 
PFA: 
PFH: 
PYO: 
PY17X_1031300(PY01400)
PCB: 
PCHAS_102970(PC000703.00.0)
PBE: 
PKN: 
PVX: 
PCY: 
TAN: 
TPV: 
TOT: 
BEQ: 
BBO: 
BBOV_III005980(17.m07527)
CPV: 
CHO: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
SMIN: 
v1.2.033984.t1(symbB.v1.2.033984.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
NGD: 
PIF: 
PSOJ: 
SPAR: 
EHX: 
GTT: 
TBR: 
Tb927.3.4340(Tb03.26J7.600)
TCR: 
LMA: 
LIF: 
LDO: 
LMI: 
LBZ: 
NGR: 
GLA: 
MJA: 
MFE: 
MVU: 
MFS: 
MIF: 
MJH: 
MIG: 
MMP: 
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MAE: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MM_1877(dph2)
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
MMET: 
MMH: 
MHAZ: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MTP: 
MCJ: 
MHI: 
MHU: 
MLA: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
MEZ: 
Mtc_1792(dph2)
RCI: 
RRC214(dph2)
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
MST: 
MSI: 
MRU: 
MEB: 
MMIL: 
MEYE: 
MOL: 
MEL: 
MEW: 
METH: 
MFC: 
MFI: 
MCUB: 
MCBB_2208(dph2)
MSUB: 
METN: 
MFV: 
MKA: 
MK1517(dph2)
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
AST: 
FPL: 
GAC: 
GAH: 
HAL: 
HSL: 
OE_2257F(dph2)
HDL: 
HHB: 
Hhub_2059(dph2)
HJE: 
HALH: 
HHSR: 
HSU: 
HSF: 
HMA: 
HHI: 
HAH_1224(dph2)
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NP_3154A(dph2)
NMO: 
Nmlp_2693(dph2)
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HWA: 
HQ_2590A(dph2)
HWC: 
Hqrw_2904(dph2)
HVO: 
HVO_1631(dph2)
HME: 
HFX_1717(dph2)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
SRUB: 
HAH: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
TAC: 
TVO: 
TVG1411317(TVG1411317)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
TAR: 
MAX: 
MER: 
MEAR: 
MARC: 
PHO: 
PH1105(PH1105)
PAB: 
PFU: 
PFI: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
PYC: 
TKO: 
TON: 
TGA: 
TSI: 
TBA: 
THE: 
THA: 
THM: 
TLT: 
THS: 
TNU: 
TEU: 
TGY: 
THV: 
TCH: 
TPEP: 
TPIE: 
TGG: 
TCE: 
TBS: 
THH: 
TSL: 
TTD: 
TPRF: 
TRL: 
TPAF: 
PPAC: 
ABI: 
ACF: 
APE: 
ACJ: 
SMR: 
SHC: 
IHO: 
IIS: 
DKA: 
DFD: 
DMU: 
TAG: 
IAG: 
THG: 
HBU: 
PFM: 
PDL: 
SSO: 
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
STK_22630(dph2)
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AHO: 
AMAN: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
TNE: 
PYW: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
TTX_1298(dph2)
VDI: 
VMO: 
TPE: 
THB: 
TCB: 
THF: 
ASC: 
CLG: 
FFO: 
NMR: 
NIR: 
NID: 
NIN: 
NKR: 
NCT: 
NMSP_0196(dph2)
CSY: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAA: 
CSU: 
NBV: 
T478_1283(dph2)
TAH: 
NDV: 
NEQ: 
NAA: 
NAC: 
MARH: 
BARC: 
BARB: 
AGW: 
ARG: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:15485916]
  Authors
Liu S, Milne GT, Kuremsky JG, Fink GR, Leppla SH
  Title
Identification of the proteins required for biosynthesis of diphthamide, the target of bacterial ADP-ribosylating toxins on translation elongation factor 2.
  Journal
Mol. Cell. Biol. 24 (2004) 9487-97.
  Sequence
[mmu:116905] [sce:YIL103W]
Reference
2  [PMID:20559380]
  Authors
Zhang Y, Zhu X, Torelli AT, Lee M, Dzikovski B, Koralewski RM, Wang E, Freed J, Krebs C, Ealick SE, Lin H
  Title
Diphthamide biosynthesis requires an organic radical generated by an iron-sulphur enzyme.
  Journal
Nature. 465 (2010) 891-6.
  Sequence
[pho:PH1105]
Reference
3  [PMID:20931132]
  Authors
Zhu X, Dzikovski B, Su X, Torelli AT, Zhang Y, Ealick SE, Freed JH, Lin H
  Title
Mechanistic understanding of Pyrococcus horikoshii Dph2, a [4Fe-4S] enzyme required for diphthamide biosynthesis.
  Journal
Mol. Biosyst. 7 (2011) 74-81.
  Sequence
[pho:PH1105]
Reference
4  [PMID:27465315]
  Authors
Dong M, Horitani M, Dzikovski B, Pandelia ME, Krebs C, Freed JH, Hoffman BM, Lin H
  Title
Organometallic Complex Formed by an Unconventional Radical S-Adenosylmethionine Enzyme.
  Journal
J. Am. Chem. Soc. 138 (2016) 9755-8.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 

DBGET integrated database retrieval system