KEGG   ENZYME: 2.5.1.32Help
Entry
EC 2.5.1.32                 Enzyme                                 

Name
15-cis-phytoene synthase;
prephytoene-diphosphate synthase (ambiguous);
phytoene synthetase (ambiguous);
PSase (ambiguous);
geranylgeranyl-diphosphate geranylgeranyltransferase (ambiguous)
Class
Transferases;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups;
Transferring alkyl or aryl groups, other than methyl groups (only sub-subclass identified to date)
BRITE hierarchy
Sysname
geranylgeranyl-diphosphate:geranylgeranyl-diphosphate geranylgeranyltransferase (15-cis-phytoene forming)
Reaction(IUBMB)
2 geranylgeranyl diphosphate = 15-cis-phytoene + 2 diphosphate (overall reaction) [RN:R10177];
(1a) 2 geranylgeranyl diphosphate = diphosphate + prephytoene diphosphate [RN:R02065];
(1b) prephytoene diphosphate = 15-cis-phytoene + diphosphate [RN:R04218]
Reaction(KEGG)
Substrate
geranylgeranyl diphosphate [CPD:C00353];
prephytoene diphosphate [CPD:C03427]
Product
15-cis-phytoene [CPD:C05421];
diphosphate [CPD:C00013];
prephytoene diphosphate [CPD:C03427]
Comment
Requires Mn2+ for activity. The enzyme produces 15-cis-phytoene. cf. EC 2.5.1.99, 15-trans-phytoene synthase.
History
EC 2.5.1.32 created 1984, modified 2005, modified 2012
Pathway
Carotenoid biosynthesis
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K02291  
15-cis-phytoene/all-trans-phytoene synthase
K17841  
15-cis-phytoene synthase / lycopene beta-cyclase
Genes
API: 
DNX: 
TUT: 
ATH: 
ALY: 
CRB: 
EUS: 
BRP: 
103846262(PSY) 103851090(BraA.PSY.c) 103856237
BNA: 
106354425(BnaA.PSY.d) 106371962(BnaA.PSY.b) 106386282(BnaC.PSY.e) 106387714(BnaC.PSY.a)
BOE: 
THJ: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0184729.1(Lj0g3v0184729.1) Lj0g3v0184729.2(Lj0g3v0184729.2) Lj0g3v0278879.1(Lj0g3v0278879.1) Lj0g3v0278879.2(Lj0g3v0278879.2) Lj2g3v2507910.1(Lj2g3v2507910.1) Lj2g3v2507910.2(Lj2g3v2507910.2) Lj2g3v2507920.1(Lj2g3v2507920.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
103491584(PSY2) 103493000(PSY3) 103501375(PSY)
RCU: 
JCU: 
POP: 
POPTR_0001s04490g(POPTRDRAFT_177947) POPTR_0002s05780g(POPTRDRAFT_754353) POPTR_0003s21300g(POPTRDRAFT_831025) POPTR_0003s21310g POPTR_0005s22740g(POPTRDRAFT_859793) POPTR_0017s02080g
VVI: 
SLY: 
101267734(PSY3) 543964(PSY2) 543988(Psy1)
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
INI: 
SIND: 
BVG: 
NNU: 
OSA: 
DOSA: 
Os06t0729000-01(Os06g0729000) Os09t0555500-01(Os09g0555500) Os12t0626400-01(Os12g0626400)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
SBI: 
ZMA: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
CRE: 
VCN: 
OLU: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
CME: 
GSL: 
NCR: 
NCU00585(al-2)
NTE: 
NEUTE1DRAFT53791(NEUTE1DRAFT_53791)
SMP: 
PAN: 
FGR: 
FPU: 
FVR: 
FOX: 
NHE: 
VAL: 
VDA: 
CFJ: 
ELA: 
PFY: 
SSL: 
BFU: 
MBE: 
PSCO: 
GLZ: 
AOR: 
AOR_1_284084(AO090020000159)
AFV: 
TVE: 
PNO: 
PTE: 
BZE: 
BSC: 
BOR: 
ZTR: 
PFJ: 
BCOM: 
TMS: 
SHS: 
UMA: 
PFP: 
PGR: 
MLR: 
ACAN: 
SMIN: 
v1.2.018838.t1(symbB.v1.2.018838.t1)
PTI: 
FCY: 
TPS: 
AAF: 
EHX: 
GTT: 
ESA: 
CSK: 
ES15_0617(crtB)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_35440(crtB)
KCO: 
LAX: 
PSTS: 
EGE: 
PAM: 
PANA_4162(crtB)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_p0122(crtB)
PAQ: 
PVA: 
PAO: 
PANT: 
PANP: 
PAGG: 
PAGC: 
PSTW: 
PALH: 
PLU: 
plu4343(crtB)
SNJ: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VHA: 
VCA: 
PFV: 
POR: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
ACX: 
MBS: 
MPQ: 
GNI: 
GNIT_0399(crtB)
GPS: 
C427_1922(crtB)
HJA: 
LFA: 
LHA: 
TCY: 
MEJ: 
MEC: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TNI: 
TVNIR_1519(crtB_[H])
TTI: 
TVR: 
SSAL: 
SPIU: 
EBS: 
APRS: 
HNA: 
HAZ: 
WMA: 
PLD: 
PalTV_230(crtB)
PLB: 
PTV_230(crtB)
HAA: 
KUS: 
KMA: 
SDF: 
GBI: 
ENM: 
EBS_1316(crtB)
NMA: 
NME: 
NMP: 
NMH: 
NMC: 
NMN: 
NMT: 
NMV_1261(crtB)
NMI: 
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMAA_0897(crtB)
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGK: 
NLA: 
NEL: 
NWE: 
NSI: 
SALV: 
KKI: 
VFF: 
CVI: 
CVC: 
LHK: 
PSE: 
NH8B_3078(hpnD)
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSc1652(crtB)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A1466(h16_A1466)
CNC: 
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_1543(crtB)
CCUP: 
CUP: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_134(hpnD)
BMAE: 
DM78_1799(hpnD)
BMAQ: 
DM76_114(hpnD)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_1186(hpnD)
BMAZ: 
BM44_1867(hpnD)
BMAB: 
BM45_1429(hpnD)
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
GBP346_A2460(hpnD_1)
BPSE: 
BDL_3460(hpnD)
BPSM: 
BBQ_1248(hpnD)
BPSU: 
BBN_1375(hpnD)
BPSD: 
BBX_1861(hpnD)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_2878(hpnD)
BPSH: 
DR55_2497(hpnD)
BPSA: 
BBU_78(hpnD)
BPSO: 
X996_2087(hpnD)
BUT: 
X994_513(hpnD)
BTE: 
BTQ: 
BTQ_1813(hpnD)
BTJ: 
BTJ_542(hpnD)
BTZ: 
BTL_1781(hpnD)
BTD: 
BTI_1549(hpnD)
BTV: 
BTHA_1935(hpnD)
BTHE: 
BTN_2986(hpnD)
BTHM: 
BTRA_2062(hpnD)
BTHA: 
BTHL: 
BG87_2006(hpnD)
BOK: 
DM82_1640(hpnD)
BOC: 
BG90_3069(hpnD)
BVI: 
BVE: 
AK36_1944(hpnD)
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
DM39_1905(hpnD)
BCEW: 
DM40_2589(hpnD)
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
DM80_3038(hpnD)
BMUL: 
NP80_1999(hpnD)
BCT: 
BCED: 
DM42_3163(hpnD)
BCEP: 
BDL: 
AK34_1187(hpnD)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_3051(hpnD)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_2299(hpnD)
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BM43_3730(hpnD)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_1688(hpnD)
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BRH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PDQ: 
PPK: 
PPNO: 
PRB: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PNR: 
BPE: 
BPC: 
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
BPA: 
BPAR: 
BBR: 
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet3164(crtB)
BAV: 
BHO: 
D560_2908(hpnD)
BHM: 
D558_2884(hpnD)
BHZ: 
ACR54_01345(crtB_1)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
TEQ: 
TEA: 
TEG: 
TAS: 
TAT: 
PUT: 
AMIM: 
CDN: 
AFA: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
BSY15_69(hpnD)
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
CSER: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
OTO: 
LIM: 
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
MPT: 
HAR: 
MMS: 
mma_1528(crtb)
JAG: 
GJA_2381(hpnD)
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
HSE: 
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
OFO: 
BRW83_1189(crtB_1)
LCH: 
TIN: 
THI: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
PBH: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MBAC: 
MBAT: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
EBA: 
DSU: 
RBU: 
DAR: 
AZO: 
azo1883(crtB1) azo1884(crtB2)
AZA: 
AZI: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
APP: 
KCI: 
KCT: 
KBL: 
KBT: 
KDE: 
KGA: 
KON: 
SSDC: 
BEB: 
BEBA: 
AFW: 
MXA: 
MXAN_0896(crtB)
MFU: 
MSD: 
MYM: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
SCL: 
sce0581(crtB)
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
MRM: 
HOH: 
BBA: 
Bd1725(pys)
BBAC: 
MLO: 
MLN: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MAMO: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
PLA: 
SME: 
SMc02055(crtB)
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
EAD: 
EAH: 
ATU: 
Atu1560(crtB)
ARA: 
Arad_2139(crtB)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_2656(crtB)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_1586(crtB)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
LAS: 
LAA: 
LAT: 
LSO: 
LCC: 
LAR: 
lam_971(eRG9)
LAU: 
SHZ: 
BME: 
BMEL: 
BMI: 
BMZ: 
BMW: 
BMEE: 
BMF: 
BMB: 
BMC: 
BAA: 
BABO: 
BABR: 
BABT: 
BABB: 
BABU: 
BABS: 
BABC: 
BMS: 
BSI: 
BSF: 
BSUI: 
BSUP: 
BSUV: 
BSUC: 
BMT: 
BSZ: 
BSV: 
BSW: 
BSG: 
BOV: 
BCS: 
BSK: 
BOL: 
BCAR: 
BCAS: 
BMR: 
BPP: 
BPI_I932(crtB)
BPV: 
BCET: 
BCEE: 
BVL: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
BJA: 
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BRS: 
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
BHE: 
BHN: 
BHS: 
BQU: 
BQR: 
BBK: 
BTR: 
BT_0850(crtB)
BTX: 
BGR: 
BCD: 
BAUS: 
BVN: 
BANC: 
XAU: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MEY: 
MAAD: 
MMED: 
AUA: 
MCG: 
THD: 
PSIN: 
RBM: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
PZU: 
PHZ_c1950(crtB)
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
RSP: 
RSP_0270(crtB)
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
JAN: 
Jann_0142(crtB)
RDE: 
RLI: 
PYE: 
DSH: 
Dshi_3509(crtB)
PSF: 
OAT: 
OAR: 
RED: 
PTP: 
RSU: 
NHU_00229(crtB)
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
SUAM: 
TOM: 
RMM: 
LVS: 
HBA: 
HBC: 
NAR: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPHJ: 
SPKC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SLG_31750(crtB)
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
CIJ: 
SPHG: 
SFLA: 
BLAS: 
ELI: 
ELQ: 
ERY: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASV: 
AACE: 
APER: 
RGI: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
THAL: 
EFK: 
TXI: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
PBR: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
PGV: 
PUB: 
PEL: 
APC: 
APM: 
APB: 
BSU: 
BSU10810(yisP)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_1104(yisP)
BSP: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_1056(yisP)
BAMN: 
BASU_1033(yisP)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_1165(yisP)
BAZ: 
BQL: 
LL3_01168(yisP)
BXH: 
BQY: 
MUS_1128(yisP)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMD: 
BMEG: 
BCO: 
BJS: 
BIF: 
BLE: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
OIH: 
AFL: 
AGN: 
HHD: 
HMN: 
VHL: 
FPN: 
SJE: 
BSE: 
SPET: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXM: 
EXU: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PBD: 
PAEN: 
PAEQ: 
PAEA: 
PAEE: 
PBV: 
PXL: 
PSWU: 
AAC: 
AAD: 
TC41_2731(crtB) TC41_3165(crtB)
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
LPL: 
lp_3263(crtM)
LPJ: 
JDM1_2617(crtM)
LPT: 
LPS: 
LPR: 
LPZ: 
LPB: 
LFE: 
LLE: 
EHR: 
ECAS: 
EMU: 
EDU: 
EGA: 
THL: 
OOE: 
LME: 
LCI: 
LCK_00789(crtM)
LEC: 
LLF: 
LGC: 
AUI: 
AUH: 
CRN: 
CAW: 
MARR: 
JEP: 
JDA: 
ELM: 
ACL: 
ABRA: 
APAL: 
AOC: 
MTU: 
Rv3397c(phyA)
MTV: 
MTC: 
MT3505(crtB)
MRA: 
MRA_3437(phyA)
MTF: 
MTB: 
MTK: 
MTZ: 
MTG: 
MTI: 
MTE: 
MTUR: 
CFBS_3601(phyA)
MTL: 
MTO: 
MTD: 
UDA_3397c(phyA)
MTN: 
MTJ: 
MTUB: 
MTUC: 
MTUE: 
MTX: 
MTUH: 
MTUL: 
MTUT: 
MTUU: 
MTQ: 
MBO: 
Mb3430c(phyA)
MBB: 
BCG_3467c(phyA)
MBT: 
JTY_3467(phyA)
MBM: 
MBK: 
MBX: 
MBZ: 
MAF: 
MAF_34110(phyA)
MCE: 
MCQ: 
MCV: 
MCX: 
MCZ: 
MMIC: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MUL: 
MUL_0375(crtB)
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MMC: 
MKM: 
MJL: 
MMI: 
MMAR_4807(crtB)
MMAE: 
MRH: 
MMM: 
MCB: 
MLI: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MNE: 
MYE: 
MGO: 
MPHL: 
MVQ: 
MYN: 
ASD: 
COA: 
CLW: 
NFA: 
NFA_17350(crtB1) NFA_43980(crtB2)
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NSL: 
NSR: 
RHA: 
RER: 
RER_35730(crtB)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_08370(crtB)
ROA: 
REQ: 
RPY: 
RHB: 
RAV: 
RFA: 
RHW: 
GOQ: 
SCO: 
SCO0187(crtI) SCO6760(SC6A5.09)
SMA: 
SAV_1024(crtB) SAV_1653(hopD)
SGR: 
SGR_58t(crtB2) SGR_6828(crtB) SGR_7081t(crtB3) SGR_965(hopD)
SGB: 
SCB: 
SCAB_12991(hopD) SCAB_5441(crtB-1)
SSX: 
SVL: 
SCT: 
SCY: 
SFA: 
SBH: 
SHY: 
SHO: 
SVE: 
SDV: 
SALB: 
SALS: 
STRP: 
SFI: 
SCI: 
SRC: 
SALU: 
SALL: 
SLV: 
SLIV_04715(crtB1) SLIV_36960(crtB2)
SGU: 
SVT: 
STRE: 
SCW: 
SLD: 
SXI: 
STRM: 
STRC: 
SAMB: 
SPRI: 
SCZ: 
SCX: 
SRW: 
STRF: 
SLE: 
sle_09110(sle_09110) sle_10550(sle_10550) sle_65930(sle_65930)
SRN: 
A4G23_05039(crtB_2) A4G23_05083(crtB_3)
SPAV: 
SLC: 
STRT: 
SCLF: 
SGS: 
STSI: 
SLS: 
SNR: 
SPLU: 
STRD: 
SNW: 
SAUO: 
KSK: 
KAB: 
KAU: 
LMOI: 
ARS: 
SERJ: 
MPH: 
MLP_17770(crtB)
TFL: 
TES: 
TEZ: 
KFL: 
TFU: 
NDA: 
NAL: 
SRO: 
FRA: 
FRE: 
FRI: 
FAL: 
FSY: 
ACE: 
NML: 
GOB: 
BSD: 
BLASA_0214(crtB2) BLASA_2152(crtB1)
MMAR: 
KRA: 
SEN: 
SACE_3269(crtB) SACE_3539(crtB) SACE_4330(hopD)
SVI: 
AMD: 
AMED_2322(crtB) AMED_4074(crtB)
AMN: 
AMM: 
AMES_2296(crtB) AMES_4026(crtB)
AMZ: 
B737_2297(crtB) B737_4026(crtB)
AOI: 
AORI_1554(crtB) AORI_2309(crtB)
AJA: 
AMQ: 
ALU: 
PDX: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
PHH: 
AMI: 
SESP: 
BN6_16510(crtB1) BN6_50860(crtB3)
KAL: 
KPHY: 
LED: 
AHM: 
ACTI: 
ACAD: 
AHG: 
AHOG_09555(crtB1) AHOG_16685(crtB2)
ALL: 
PMAD: 
STP: 
SAQ: 
MAU: 
MIL: 
VMA: 
AMS: 
AMIS_1480(crtB)
ASE: 
ACPL_256(crtI)
ACTN: 
AFS: 
CAI: 
AEY: 
RXY: 
RRD: 
AFO: 
AYM: 
ELE: 
EYY: 
SYN: 
slr1255(pys)
SYZ: 
SYY: 
SYT: 
SYS: 
SYQ: 
SYJ: 
SYW: 
SYNW2256(crtB)
SYC: 
SYF: 
SYD: 
SYE: 
SYG: 
sync_2607(crtB)
SYR: 
SYX: 
SYP: 
CYA: 
CYA_0317(crtB)
CYB: 
CYB_1695(crtB)
SYNE: 
SYNP: 
SYNK: 
SYNR: 
SYND: 
SYU: 
SYH: 
SYNW: 
TEL: 
tll1560(pys)
THN: 
CGC: 
CYI: 
DSL: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LET: 
LBO: 
HHG: 
XM38_038820(crtB_1)
PSEU: 
PMA: 
Pro_0166(crtB)
PMM: 
PMM0143(crtB)
PMT: 
PMN: 
PMI: 
PMB: 
PMC: 
PMF: 
PMG: 
PMH: 
PMJ: 
P9211_01581(crtB_pys)
PME: 
PRC: 
PRM: 
AMR: 
MAR: 
MPK: 
CAN: 
CSN: 
HAO: 
CYU: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CYT: 
cce_3755(crtB)
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
gvip241(pys)
GLJ: 
GKIL_0569(crtB)
ANA: 
alr1833(pys)
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
AVA: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
NAZ: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
PLP: 
SCS: 
CEO: 
ETSB_0716(crtB)
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
TRO: 
ATM: 
ANT_13460(crtB)
CAP: 
DRA: 
DGE: 
DDR: 
DMR: 
DGO: 
DPD: 
DSW: 
DCH: 
DAB: 
DPU: 
TRA: 
TTH: 
TTJ: 
TTS: 
TTL: 
THC: 
TOS: 
TAQ: 
TPAR: 
TBC: 
MRB: 
MRE: 
MSV: 
CCZ: 
FGI: 
TTR: 
AMU: 
AGL: 
XII: 
RBA: 
RB9283(crtB)
PSL: 
PLM: 
PBS: 
PLS: 
VT03_32805(crtB_2)
PLH: 
VT85_09155(crtB_1)
GES: 
VT84_01710(crtB_1)
IPA: 
SACI: 
PBOR: 
BSF38_05208(crtB_1)
PHM: 
SCD: 
TRM: 
SFC: 
SBU: 
SLR: 
ABA: 
ACA: 
ACM: 
GMA: 
TSA: 
TRS: 
SUS: 
CTM: 
ABAC: 
LuPra_06014(crtM_1)
EMI: 
GAU: 
GBA: 
PPN: 
SRU: 
SRU_1430(crtB)
SRM: 
SRM_01622(crtB)
RMR: 
RMG: 
RBAR: 
CTE: 
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
IAL: 
IALB_1923(crtB)
MRO: 
NDE: 
NIDE1520(crtB)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
NSJP_2631(crtB)
LFC: 
LFI: 
LFP: 
LEG: 
MOX: 
SRG: 
MZH: 
MEM: 
MTH: 
MMG: 
METC: 
MWO: 
HAL: 
VNG_1458G(crtB1) VNG_1680G(crtB2)
HSL: 
OE_3093R(crtB1) OE_3376F(crtB2)
HDL: 
HHB: 
Hhub_3183(crtB)
HJE: 
HALH: 
HHSR: 
HSR6_0305(crtB)
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC2069(crtB)
HHI: 
HAH_2563(crtB)
HHN: 
HAB: 
NPH: 
NP_4770A(crtB)
NMO: 
Nmlp_3029(crtB)
HUT: 
HTI: 
HMU: 
HALI: 
HWA: 
HQ_2860A(crtB)
HWC: 
Hqrw_3254(crtB)
HVO: 
HVO_2524(crtB)
HME: 
HFX_2547(crtB)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
NOU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
PTO: 
CDIV: 
SSO: 
SSO2905(crtB)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AMAN: 
PAS: 
POG: 
PYW: 
CSU: 
HAH: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:4819767]
  Authors
Gregonis DE, Rilling HC.
  Title
The stereochemistry of trans-phytoene synthesis. Some observations on lycopersene as a carotene precursor and a mechanism for the synthesis of cis- and trans-phytoene.
  Journal
Biochemistry. 13 (1974) 1538-42.
Reference
2  [PMID:7896759]
  Authors
Misawa N, Truesdale MR, Sandmann G, Fraser PD, Bird C, Schuch W, Bramley PM.
  Title
Expression of a tomato cDNA coding for phytoene synthase in Escherichia coli, phytoene formation in vivo and in vitro, and functional analysis of the various truncated gene products.
  Journal
J. Biochem. (Tokyo). 116 (1994) 980-5.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
50936-61-3

DBGET integrated database retrieval system