KEGG   ENZYME: 3.1.1.61Help
Entry
EC 3.1.1.61                 Enzyme                                 

Name
protein-glutamate methylesterase;
chemotaxis-specific methylesterase;
methyl-accepting chemotaxis protein methyl-esterase;
CheB methylesterase;
methylesterase CheB;
protein methyl-esterase;
protein carboxyl methylesterase;
PME;
protein methylesterase;
protein-L-glutamate-5-O-methyl-ester acylhydrolase
Class
Hydrolases;
Acting on ester bonds;
Carboxylic-ester hydrolases
BRITE hierarchy
Sysname
protein-L-glutamate-O5-methyl-ester acylhydrolase
Reaction(IUBMB)
protein L-glutamate O5-methyl ester + H2O = protein L-glutamate + methanol [RN:R02624]
Reaction(KEGG)
Substrate
protein L-glutamate O5-methyl ester [CPD:C04142];
H2O [CPD:C00001]
Product
protein L-glutamate [CPD:C00614];
methanol [CPD:C00132]
Comment
Hydrolyses the products of EC 2.1.1.77 (protein-L-isoaspartate(D-aspartate) O-methyltransferase), EC 2.1.1.78 (isoorientin 3'-O-methyltransferase), EC 2.1.1.80 (protein-glutamate O-methyltransferase) and EC 2.1.1.100 (protein-S-isoprenylcysteine O-methyltransferase).
History
EC 3.1.1.61 created 1989, modified 2002
Orthology
K03412  
two-component system, chemotaxis family, protein-glutamate methylesterase/glutaminase
K13491  
two-component system, chemotaxis family, response regulator WspF
K13924  
two-component system, chemotaxis family, CheB/CheR fusion protein
Genes
ECO: 
b1883(cheB)
ECJ: 
JW1872(cheB)
ECD: 
EBW: 
BWG_1697(cheB)
ECE: 
Z2937(cheB)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_2457(cheB)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c2298(cheB)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_2169(cheB)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_01854(cheB)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m2059(cheB)
ELL: 
WFL_10105(cheB)
ELC: 
i14_2115(cheB)
ELD: 
i02_2115(cheB)
ELP: 
EBL: 
ECD_01854(cheB)
EBE: 
B21_01843(cheB)
ELF: 
LF82_0297(cheB)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EFE: 
EFER_1143(cheB)
EAL: 
STY: 
STY2126(cheB)
STT: 
t0960(cheB)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM1917(cheB)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA0951(cheB)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1795(cheB)
SEC: 
SCH_1924(cheB)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A1328(cheB)
SEG: 
SG1135(cheB)
SEL: 
SPUL_1802(cheB)
SEGA: 
SET: 
SEN1086(cheB)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_1753(cheB)
SBZ: 
SBV: 
SFL: 
SF1932(cheB)
SFX: 
S2023(cheB)
SFV: 
SFV_1929(cheB)
SFE: 
SFxv_2156(cheB)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_1234(cheB)
SBO: 
SBO_1117(cheB)
SBC: 
SHQ: 
ENT: 
ENC: 
ENO: 
ECLO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
ES15_1566(cheB)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_25750(cheB)
KMI: 
EAE: 
EAR: 
CKO: 
CRO: 
ROD_19311(cheB)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
LAX: 
LEI: 
LEH: 
LAZ: 
LEF: 
EBF: 
PSTS: 
YPE: 
YPO1679(cheB)
YPK: 
y1841(cheB)
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_1809(cheB)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPZ3_2021(cheB)
YPT: 
YPD: 
YPD4_2061(cheB)
YPX: 
YPD8_2059(cheB)
YPH: 
YPC_1786(cheB)
YPW: 
YPJ: 
YPV: 
YPL: 
YPS: 
YPTB2398(cheB)
YPO: 
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
YPU: 
YPR: 
YPC: 
YPF: 
YEN: 
YE2571(cheB)
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
YET: 
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
YFR: 
YIN: 
YKR: 
YRO: 
YRU: 
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SM39_2447(cheB)
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SERA: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
ECA: 
ECA1693(cheB)
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PPAR: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
SGL: 
SOD: 
Sant_0622(cheB)
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
DFN: 
BGJ: 
ETA: 
ETA_14690(cheB)
EPY: 
EpC_09300(cheB) EpC_15440(cheB)
EPR: 
EAM: 
EAMY_2088(cheB1)
EAY: 
EAM_2024(cheB)
EBI: 
EbC_25320(cheB)
ERJ: 
EGE: 
PAM: 
PANA_2225(cheB)
PLF: 
PAJ: 
PAJ_1538(cheB)
PAQ: 
PVA: 
Pvag_1721(cheB)
PAGG: 
PAO: 
KLN: 
PANT: 
PANP: 
PAGC: 
PSTW: 
PALH: 
TCI: 
PLU: 
plu1856(cheB)
PAY: 
PAU_02682(cheB)
PTT: 
PMR: 
PMI1663(cheB)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBJ1_1926(cheB)
XBV: 
XBW1_2655(cheB)
XNE: 
XNC1_1617(cheB)
XNM: 
XNC2_1571(cheB)
XDO: 
XDD1_2369(cheB)
XPO: 
XPG1_2084(cheB)
XHO: 
PSI: 
PSX: 
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_1346(cheB)
ETD: 
ETAF_1252(cheB)
ETE: 
ETEE_3317(cheB)
ETC: 
EDW: 
EHO: 
HAV: 
PSHI: 
XCC: 
XCC1183(cheB) XCC1866(cheB) XCC2021(cheB) XCC2705(cheB) XCC2822(cheB) XCC3686(cheR)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCV: 
XCV1330(cheB) XCV1930(cheB1) XCV3025(cheB2) XCV3849(cheR4)
XAC: 
XAC1280(cheB) XAC1888(cheB) XAC2870(cheB) XAC3730(cheR)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_1257(cheB) XACM_1910(cheB) XACM_2811(cheB2) XACM_3622(cheR4)
XAO: 
XOO: 
XOO0644(cheR) XOO1465(cheB) XOO2859(cheB)
XOM: 
XOO0593(XOO0593) XOO1366(XOO1366) XOO2714(XOO2714)
XOP: 
XOY: 
XOR: 
XOZ: 
XAL: 
XALC_1354(cheB)
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_05080(XppCFBP6546P_05080) XppCFBP6546_15670(XppCFBP6546P_15670) XppCFBP6546_20220(XppCFBP6546P_20220) XppCFBP6546_21525(XppCFBP6546P_21525)
SML: 
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SACZ: 
AOT14_20060(cheB_1)
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_2448(cheB)
LEM: 
LEN_3900(wspF)
LUM: 
SNJ: 
FAU: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VC0395_0154(cheB-3) VC0395_A1013(cheB-1) VC0395_A1650(cheB-2)
VCR: 
VC395_1520(cheB-1) VC395_2177(cheB-2) VC395_A1110(cheB-3)
VCM: 
VCM66_1356(cheB-1) VCM66_1986(cheB-2) VCM66_A1046(cheB-3)
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VSC: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VF_1830(cheB)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA0778(XAC1888) PBPRA0943(PSPTO198)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
PAE: 
PAEV: 
PAEI: 
PAU: 
PA14_02180(cheB) PA14_16480(wspF) PA14_45580(cheB)
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
NCGM2_0181(cheB) NCGM2_2344(cheB) NCGM2_4834(wspF)
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
PAEO: 
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2627(cheB1)
PALC: 
PCQ: 
PcP3B5_18130(cheB1) PcP3B5_29300(cheB_2) PcP3B5_48540(cheB_3)
PPU: 
PP_1493(cheBC) PP_3759 PP_4337(cheBA)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSA: 
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_0099(cheB2) PKB_0800(cheB2) PKB_1151(cheB3) PKB_1687(cheB1)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PFZ: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
PCR: 
SON: 
SO_2126(cheB) SO_2327(cheB) SO_3206(cheB)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_0174(cheB-1) SVI_1453(cheB-2)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
IL1113(cheB)
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
CPS_1523(cheB)
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa0813(cheB)
PAT: 
PSM: 
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY1333(cheB)
MAD: 
MBS: 
MRBBS_1023(cheB4)
MSR: 
MSX: 
MPQ: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GPS: 
LAL: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_3323(cheB)
CJA: 
CJA_2137(cheB) CJA_2940(cheB-1)
CEB: 
CELL: 
SDE: 
TTU: 
SAGA: 
OSG: 
MTHD: 
HJA: 
LLO: 
LLO_3303(cheB)
LSH: 
MCA: 
MMT: 
MDN: 
MDH: 
MKO: 
MAH: 
MPSY: 
FTY: 
FTN: 
FTX: 
TCX: 
TAO: 
MEJ: 
MEC: 
TIG: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
TEE: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TKM: 
TVR: 
EBS: 
APRS: 
HNA: 
HAZ: 
GAI: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HELO_4336(cheB)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
LOKO_00619(cheR2_1) LOKO_02763(cheB) LOKO_03091(cheR2_2)
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_3640(cheB)
HAA: 
CMAI: 
KUS: 
KMA: 
ABO: 
ABO_1310(cheB)
ADI: 
B5T_02209(cheB) B5T_03393(cheB)
APAC: 
ALN: 
AXE: 
KAK: 
MMW: 
MME: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
OAI: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHA_1030(cheB-1) AHA_1386(cheB-2) AHA_2533(cheB-3)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_1358(cheB1) ASA_3272(cheB)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
OCE: 
OCM: 
OPF: 
ZDF: 
SDF: 
SLIM: 
TBN: 
SEDS: 
PSPI: 
TTC: 
GPB: 
HDN1F_13580(cheB1) HDN1F_14830(cheB2) HDN1F_37170(cheB4)
ENM: 
VFF: 
CVI: 
CV_1009(cheB2) CV_2506(cheB1) CV_3139 CV_3436(cheB3)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
NH8B_1189(cheB) NH8B_1509(cheB) NH8B_3207(cheB)
JEU: 
AQL: 
RSO: 
RSp1403(cheB)
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
F504_4869(cheB)
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_B0243(cheB1) H16_B2049(cheB2)
CNC: 
CNE_2c02330(cheB1) CNE_2c20000(cheB2)
RME: 
CTI: 
CBW: 
CGD: 
CR3_2647(cheB) CR3_4426(cheB)
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
BMAE: 
BMAQ: 
BMAI: 
BMAF: 
BMAZ: 
BMAB: 
BPS: 
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPR: 
BPSE: 
BPSM: 
BPSU: 
BPSD: 
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BPSH: 
BPSA: 
BPSO: 
BUT: 
BTE: 
BTQ: 
BTJ: 
BTZ: 
BTD: 
BTV: 
BTHE: 
BTHM: 
BTHA: 
BTHL: 
BOK: 
BOC: 
BVI: 
BVE: 
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCEN: 
BCEW: 
BCEO: 
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMJ: 
BMK: 
BMUL: 
BCT: 
BCED: 
BCEP: 
BDL: 
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
BUG: 
BGE: 
BGF: 
BGD: 
BGO: 
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BUQ: 
BPLA: 
BUD: 
BUZ: 
BXE: 
BXB: 
BPH: 
BPX: 
BPY: 
BFN: 
BCAI: 
PSPW: 
PARA: 
PARB: 
PHS: 
PTER: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPE: 
BP1032(cheB)
BPC: 
BPTD_1026(cheB)
BPER: 
BPET: 
BPEU: 
Q425_9630(cheB)
BPA: 
BPP1476(cheB)
BBR: 
BB2550(cheB)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet2106(cheB)
BAV: 
BAV1025(cheB) BAV1679(cheB)
BHZ: 
ACR54_02696(cheB_1) ACR54_03402(cheB_2)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXYL_02740(cheB1) AXYL_03673(cheB2)
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
PUT: 
CDN: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
RFR: 
RSB: 
RAC: 
RHY: 
POL: 
PNA: 
AAV: 
AJS: 
DIA: 
AAA: 
ACK: 
ACRA: 
ACID: 
ACIP: 
ACIN: 
ACIS: 
VEI: 
DAC: 
DEL: 
DTS: 
DHK: 
VAP: 
VPE: 
VPD: 
VAA: 
VBO: 
CTT: 
CTES: 
CKE: 
ADN: 
ADK: 
RTA: 
CBX: 
Cenrod_0168(cheBR-1) Cenrod_0325(cheB-1) Cenrod_1191(cheB-2) Cenrod_1263 Cenrod_1505(cheB-3) Cenrod_1735(cheB-4) Cenrod_1886(cheBR-2) Cenrod_2137(cheB-5) Cenrod_2640
LIH: 
HYR: 
HYB: 
HYL: 
DPY: 
CBAA: 
CBAB: 
SMCB_0245(cheB)
MPT: 
Mpe_A2702(cheB)
HAR: 
HEAR1305(cheB)
MMS: 
mma_0013(cheB1) mma_2091(cheB2)
JAG: 
JAB: 
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
Hsero_0626(cheB) Hsero_1700(cheB) Hsero_2022(cheB) Hsero_3017(cheB) Hsero_3378(cheB)
HSZ: 
HHT: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CFU_0927(cheB) CFU_2372(cheB2)
CARE: 
LT85_1099(cheB) LT85_2273(cheB)
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
LCH: 
TIN: 
RGE: 
RBN: 
RDP: 
PKT: 
MIU: 
RGU: 
BBAG: 
PBH: 
NEU: 
NE1859(cheB)
NET: 
NIT: 
NII: 
NUR: 
NMU: 
NLC: 
SHD: 
METR: 
TBD: 
MFA: 
MMB: 
MEH: 
MEI: 
MEP: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
SULF: 
EBA: 
DSU: 
DAR: 
AZO: 
azo0402(cheB1) azo1456(cheB2)
AZA: 
AZI: 
AOA: 
ATW: 
TMZ: 
THU: 
TCL: 
APP: 
BEB: 
BEBA: 
HHE: 
HH_0456(cheB)
HCP: 
HCN_0644(cheB)
HCB: 
HTY: 
HBL: 
WSU: 
TDN: 
SUA: 
SKU: 
CJE: 
Cj0924c(cheB')
CJB: 
CJJ: 
CJU: 
C8J_0861(cheB')
CJN: 
CJI: 
CJSA_0869(cheB)
CJM: 
CJM1_0888(cheB)
CJS: 
CJS3_0966(cheB)
CJP: 
CJEJ: 
CJEU: 
CJEN: 
CJEI: 
CJER: 
CJV: 
CJY: 
CJQ: 
UC78_0878(cheB)
CJL: 
CJW: 
CJR: 
CJE1002(cheB)
CJD: 
CJZ: 
CJX: 
CFF: 
CFT: 
CFV: 
CFX: 
CFZ: 
CAMP: 
CFP: 
CCV: 
CCO: 
CCOC: 
CLA: 
Cla_0683(cheB)
CLR: 
CLM: 
CLQ: 
CLN: 
CLL: 
CONCH_0695(cheB')
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
N149_0897(cheB')
CCF: 
CCY: 
CCOI: 
CCOF: 
CCOO: 
CAJ: 
CIS: 
CINS_0663(cheB')
CVO: 
CVOL_0677(cheB')
CPEL: 
CPEL_0751(cheB')
CAMR: 
CSM: 
CSF: 
CHYO: 
CHH_0739(cheB')
CHV: 
CSPF: 
CSF_0423(cheB1') CSF_0524(cheB2')
CPIN: 
CCUN: 
CCUN_0564(cheB')
CLX: 
CLAN_0660(cheB')
ABU: 
Abu_1188(cheB)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SDL: 
SBA: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
NIS: 
GSU: 
GSU0293(cheB64H-1) GSU1145(cheB34H) GSU2214(cheB40H)
GSK: 
KN400_0264(cheB64H-1) KN400_1122(cheB34H) KN400_2160(cheB40H) KN400_2696(cheB64H-2)
GME: 
Gmet_0780(cheBR) Gmet_1075(cheB36H) Gmet_2304(cheB40H-1) Gmet_2418(cheB34H) Gmet_2640(cheB-7) Gmet_2711(cheB40H-2) Gmet_2826(cheB64H-2) Gmet_3269(cheB64H-1)
GUR: 
GLO: 
GBM: 
Gbem_0748(cheB40H-1) Gbem_1037(cheB36H-2) Gbem_1041(cheB36H-1) Gbem_1597(cheB34H) Gbem_2026(cheB40H-2) Gbem_2383(cheB40H-3) Gbem_3945(cheB64H-1)
GEO: 
Geob_0553(cheB40H-3) Geob_1846(cheB-7) Geob_2167(cheB40H-1) Geob_2270(cheB34H) Geob_3380(cheB64H-2) Geob_3698(cheB36H) Geob_3789(cheBR) Geob_3832(cheB64H-1)
GEM: 
GEB: 
GPI: 
GAO: 
GSB: 
PCA: 
Pcar_1200(cheB36H)
PPD: 
PACE: 
PEF: 
DES: 
DEU: 
DVU: 
DVU0449 DVU1596(cheB-1) DVU2078(cheB-2)
DVL: 
DVM: 
DVG: 
DDE: 
DDS: 
DDN: 
DMA: 
DSA: 
DAF: 
DHY: 
DGG: 
DFI: 
DEF: 
DAS: 
DPI: 
BN4_10327(cheB) BN4_10740(cheB) BN4_12718(cheB)
DEJ: 
PPRF: 
DPRO_0913(cheB) DPRO_0988(cheB)
LIP: 
LI1137(cheB)
LIR: 
LAW_01179(cheB)
DBA: 
DOA: 
DRT: 
DPS: 
DAK: 
DPR: 
DSF: 
DOL: 
DML: 
DAL: 
DAT: 
HRM2_34460(cheB1) HRM2_36520(cheB2)
DTO: 
ADE: 
ACP: 
AFW: 
ANK: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
COCOR_00606(cheB2) COCOR_00608(cheR) COCOR_02352(cheB3) COCOR_02644(cheB) COCOR_03836(frzG) COCOR_04887(cheB1) COCOR_05433(cheB6) COCOR_06562(cheB7) COCOR_07522(cheB4) COCOR_07533(cheB5)
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
VIN: 
SCL: 
SCU: 
CCRO: 
SAMY: 
LLU: 
MRM: 
HOH: 
SAT: 
DTI: 
SFU: 
DBR: 
HMR: 
DAV: 
BBA: 
Bd0580(cheB) Bd3467(cheB)
BBAT: 
Bdt_0555(cheB) Bdt_3379(cheB)
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BMX: 
BMS_2632(cheB)
BSTO: 
RBT: 
MLO: 
MCI: 
MOP: 
MAM: 
MESO: 
MESW: 
MES: 
HOE: 
AAK: 
SME: 
SMK: 
SMQ: 
SMX: 
SMI: 
SMEG: 
SMEL: 
SMER: 
SMD: 
RHI: 
SFH: 
SFD: 
SIX: 
SAME: 
SINO: 
EAD: 
OV14_1548(cheB2)
EAH: 
ESJ: 
ATU: 
Atu0519(cheB)
ARA: 
Arad_0853(cheBch1)
ATF: 
ATA: 
AVI: 
Avi_4073(cheB) Avi_4309(cheB) Avi_9099(cheB)
AGR: 
AGC: 
ARO: 
RET: 
RHE_CH00643(cheY2) RHE_CH03515(cheBch2) RHE_PF00075(cheBf) RHE_PF00076(cheRf)
REC: 
REL: 
REI: 
REP: 
RLE: 
RL0691(cheB1) RL4028(cheB2)
RLT: 
RLG: 
RLB: 
RLU: 
RTR: 
RIR: 
RHL: 
LPU83_0777(cheB1)
RGA: 
RHN: 
RPHA: 
RHT: 
NT26_0200(cheB)
RHX: 
NGL: 
NGG: 
SHZ: 
OAN: 
OAH: 
OPS: 
BJA: 
blr2195(cheB) blr2349(cheB)
BJU: 
BJP: 
BRA: 
BBT: 
BBta_2148(cheB) BBta_6556(cheB) BBta_6730(cheB) BBta_7833(cheB)
BRS: 
S23_56790(cheB) S23_58280(cheB)
AOL: 
BRC: 
BRAD: 
BIC: 
BRO: 
RPA: 
RPA0137(cheB1) RPA1630(cheB2) RPA3316
RPB: 
RPC: 
RPD: 
RPE: 
RPT: 
RPX: 
NWI: 
NHA: 
OCA: 
OCG: 
OCO: 
BOP: 
BOS: 
BVV: 
AZC: 
SNO: 
MEX: 
MEA: 
MDI: 
METDI2197(cheB) METDI3609(cheB)
MCH: 
MRD: 
MET: 
MPO: 
MNO: 
MOR: 
META: 
MAQU: 
MPHY: 
MZA: 
MEE: 
MOC: 
BID: 
MSL: 
CHEL: 
CDQ: 
HDN: 
HDT: 
HMC: 
HNI: 
RVA: 
PHL: 
FIL: 
FIY: 
DEQ: 
BVR: 
RHZ: 
MSC: 
MBRY: 
MTW: 
MEY: 
MMED: 
AUA: 
MCG: 
PSIN: 
HDI: 
HDIA_0443(cheB3) HDIA_3546(cheB_1) HDIA_4720(cheB_2)
RBM: 
CCR: 
CCS: 
CAK: 
CSE: 
CHQ: 
CMB: 
PZU: 
BSB: 
BRD: 
BNE: 
BRG: 
BRL: 
BVC: 
AEX: 
CBOT: 
SIT: 
TM1040_0460(cheR3) TM1040_1028(cheR4) TM1040_3210(cheB)
RMB: 
RSP: 
RSP_0047(cheB2) RSP_1588(cheB1) RSP_2229
RSH: 
RSQ: 
RSK: 
RCP: 
RHP: 
JAN: 
Jann_2564(cheR) Jann_2844(cheB)
RDE: 
RLI: 
PAMI: 
PARU: 
KVU: 
KVL: 
KRO: 
PSF: 
PGA: 
PGL: 
PGD: 
PHP: 
PPIC: 
LMD: 
RED: 
PTP: 
CID: 
CMAR: 
CEH: 
CMAG: 
CON: 
RSU: 
RHM: 
RHC: 
PPHR: 
HAT: 
LAP: 
LAGG: 
LABR: 
DAA: 
YAN: 
SUAM: 
DON: 
TPRO: 
TOM: 
PABY: 
THW: 
RMM: 
LVS: 
AHT: 
RBG: 
SAGU: 
MMR: 
HBA: 
HBC: 
ZMO: 
ZMN: 
ZMM: 
ZMB: 
ZMI: 
ZMC: 
ZMR: 
ZMP: 
NPP: 
NPN: 
NRE: 
SAL: 
SPHK: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
STER: 
SGI: 
SPHL: 
SPHQ: 
SWI: 
SPHM: 
STAX: 
SPHI: 
SSAN: 
SMY: 
SPAN: 
SKR: 
SPLM: 
SPLK: 
SPKC: 
SPHD: 
SPHC: 
SJP: 
SCH: 
SSY: 
SLG_03980(cheB) SLG_13960(cheB)
SYB: 
SBD: 
SPMI: 
SPHB: 
SPHR: 
SINB: 
SPHT: 
SHYD: 
SYA: 
SCLO: 
SPHG: 
BLAS: 
RDI: 
ELI: 
ELQ: 
EGN: 
EFV: 
AAY: 
WYH_02646(cheB)
AMX: 
AEP: 
ANH: 
ADO: 
CNA: 
CMAN: 
PNS: 
PORL: 
GOX: 
GOH: 
GOY: 
GAL: 
GBE: 
GBH: 
GBC: 
GBS: 
ACR: 
AMV: 
GDI: 
GDI1688(cheB) GDI3288(cheB)
GDJ: 
GXY: 
GXL: 
KNA: 
KEU: 
AACE: 
APER: 
ABG: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_0342(cheB2) RC1_1755(cheB) RC1_2125(cheB3) RC1_3878
RPM: 
MAG: 
MGY: 
MAGX: 
MAGN: 
AZL: 
ALI: 
ABS: 
ABQ: 
ABF: 
ATI: 
AHU: 
TMO: 
TMO_1226(cheB)
TXI: 
THAC: 
MAGQ: 
HJO: 
NAO: 
NCB: 
PBR: 
MGM: 
MAI: 
MAN: 
PGV: 
MAES: 
MFN: 
BSU: 
BSU16420(cheB)
BSR: 
I33_1829(cheB)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_1997(cheB)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_1688(cheB)
BSP: 
BLI: 
BL01251(cheB)
BLD: 
BLi01863(cheB)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_1603(cheB)
BAMN: 
BASU_1582(cheB)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_1714(cheB)
BAZ: 
BQL: 
LL3_01802(cheB)
BXH: 
BQY: 
MUS_1797(cheB)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BH2435(cheB)
BCL: 
ABC2247(cheB)
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BPF: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BCO: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BLE: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKW: 
BBEV: 
BBEV_1806(cheB)
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
OB1578(cheB)
GKA: 
GK1241(cheB)
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
Aflv_1718(cheB)
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
AXL: 
AXY_14800(cheB)
LSP: 
LGY: 
LFU: 
LYS: 
TAP: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VPN: 
FPN: 
FAR: 
SJE: 
APAK: 
BSE: 
BBE: 
BLR: 
BFM: 
PJD: 
GYM: 
PPY: 
PPM: 
PPO: 
PPM_1906(cheB)
PPOL: 
PPQ: 
PPOY: 
PMS: 
PMQ: 
PMW: 
PTA: 
PLV: 
PSAB: 
PDU: 
PBD: 
PGM: 
POD: 
PAEN: 
PAEF: 
PAEQ: 
PSTE: 
PAEA: 
PAEE: 
PAEH: 
PAEJ: 
PBJ: 
PIH: 
PRI: 
PRIO_4054(cheB)
PPEO: 
PNP: 
POW: 
PBV: 
PXL: 
PYG: 
PSWU: 
PDH: 
PIB: 
PCX: 
PKB: 
TCO: 
ANX: 
ASOC: 
CB4_01863(cheB) CB4_01864(cheB2)
AAC: 
AAD: 
TC41_1350(cheB)
BTS: 
KYR: 
TUM: 
TAB: 
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
JEO: 
KUR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
NTR: 
LRM: 
LRC_15850(cheB)
LAGL: 
ECAS: 
EGA: 
VPI: 
CRN: 
CAW: 
CARC: 
MARR: 
JEP: 
JDA: 
CAC: 
CA_C2222(cheB)
CAE: 
SMB_G2255(cheB)
CAY: 
CEA_G2236(cheB)
CTC: 
CTET: 
CNO: 
CBO: 
CBO2750(cheB)
CBA: 
CLB_2691(cheB)
CBH: 
CLC_2624(cheB)
CBY: 
CLM_3116(cheB)
CBL: 
CLK_2135(cheB)
CBK: 
CBB: 
CLD_1824(cheB)
CBI: 
CLJ_B2977(cheB)
CBN: 
CBT: 
CBF: 
CLI_2800(cheB)
CBM: 
CBF_2792(cheB)
CBJ: 
CBE: 
CBZ: 
CBEI: 
CKL: 
CKL_0573(cheB1) CKL_2131(cheB2)
CKR: 
CLJ: 
CCB: 
CLB: 
CSR: 
Cspa_c45910(cheB1) Cspa_c54850(cheB2)
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
CSB: 
CLSA_c20060(cheB4) CLSA_c20400(cheB1) CLSA_c23250(cheB2) CLSA_c24150(cheB5) CLSA_c39820(cheB3)
CAH: 
CLT: 
CSQ: 
CLD: 
CACE: 
CCK: 
CBUT: 
CTYK: 
CEU: 
CTAE: 
CFM: 
CCHV: 
CARG: 
AMT: 
AOE: 
ASF: 
ASM: 
ASO: 
ASB: 
GFE: 
CTH: 
CTX: 
RUK: 
CCE: 
CCL: 
CSS: 
Cst_c02100(cheB1) Cst_c17700(cheB2) Cst_c17870(cheB3)
CSD: 
CCEL: 
CCDG5_1805(cheB2)
CTHD: 
EHA: 
RAL: 
RUS: 
HSC: 
HVS_09830(cheB1) HVS_10290(cheB2)
BPB: 
bpr_I1384(cheB)
BFI: 
BHU: 
CLE: 
RHO: 
RIX: 
RIM: 
CPY: 
LACY: 
CSH: 
HSD: 
CPRO: 
ERE: 
ERT: 
ERA: 
CDF: 
PDC: 
CDC: 
CDL: 
PDF: 
EAC: 
CST: 
PSOR: 
STH: 
STH1541(cheB)
SWO: 
SLP: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DDL: 
DMT: 
DRM: 
DAE: 
DCA: 
DKU: 
DRU: 
DGI: 
DFG: 
PTH: 
PTH_2115(CheB)
DAU: 
TJR: 
SGY: 
DOR: 
DAI: 
DMI: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
HMO: 
EEL: 
AWO: 
Awo_c15190(cheB1) Awo_c18670(cheB2) Awo_c24980(cheB3)
OVA: 
OBV_39800(cheB)
TMR: 
SAY: 
TPY_2482(cheB)
SAP: 
FPLA: 
BPRS: 
TTE: 
TTE1035(CheB) TTE1418(CheB2)
TEX: 
THX: 
TPD: 
TIT: 
TMT: 
TBO: 
TWI: 
TKI: 
CHY: 
CHY_0968(cheB1) CHY_1031(cheB2)
TEP: 
TAE: 
MTA: 
TPZ: 
Tph_c05050(cheB1) Tph_c11060(cheB2)
CSC: 
ATE: 
COB: 
CHD: 
COW: 
CKI: 
CKN: 
CLC: 
TOC: 
TXY: 
TSH: 
CPO: 
TNR: 
MAS: 
NTH: 
HOR: 
HPK: 
AAR: 
HHL: 
CAD: 
Curi_c08430(cheB1) Curi_c25340(cheB2)
SSG: 
SRI: 
SELO: 
SELT: 
PUF: 
PFT: 
LPIL: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_4065(cheR) MAV_4066(cheB)
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MSA: 
MVA: 
MGI: 
MSP: 
MJD: 
MMM: 
MCB: 
MKN: 
MKS: 
MKI: 
MYV: 
MYE: 
MGO: 
MFT: 
MLL: 
MDX: 
NTP: 
SCX: 
SALF: 
JDE: 
CET: 
SKE: 
CFI: 
CGA: 
DCO: 
NCA: 
PSIM: 
NOA: 
ACE: 
GOB: 
BSD: 
MMAR: 
KRA: 
AMD: 
AMED_3591(cheR) AMED_4130(cheB) AMED_4131(cheB) AMED_4133(cheR)
AMN: 
AMM: 
AMES_3551(cheR) AMES_4082(cheB) AMES_4083(cheB) AMES_4085(cheR)
AMZ: 
B737_3551(cheR) B737_4082(cheB) B737_4083(cheB) B737_4085(cheR)
AOI: 
AORI_7661(cheB) AORI_7662(cheB)
AJA: 
AMQ: 
AMYB: 
PDX: 
PSEE: 
PSEQ: 
PECQ: 
AMI: 
APRE: 
KAL: 
KPHY: 
AMS: 
AMIS_52450(cheB3) AMIS_54210(cheB4) AMIS_54220(cheR4) AMIS_68750(cheB2) AMIS_76530(cheB1)
ASE: 
ACTN: 
AFS: 
MCU: 
CWO: 
AFO: 
SYNP: 
SLW: 
THN: 
CGC: 
CMP: 
LEP: 
LEN: 
LBO: 
PSEU: 
AMR: 
HAO: 
GLP: 
GEN: 
GEE: 
CHON: 
CYT: 
CYP: 
CYC: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
GEI: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
GVI: 
GLJ: 
GKIL_0318(cheR)
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
NOE: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
CTHE: 
SCS: 
STAN: 
DEW: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
HAU: 
ATM: 
ANT_31170(cheB)
DDR: 
DGO: 
DPD: 
CCZ: 
FGI: 
PNL: 
PUV: 
PUV_19780(cheB)
OTE: 
OBG: 
OBT: 
RBA: 
PSL: 
PIR: 
VN12_00585(cheB1) VN12_05230(cheB_1) VN12_05235(luxQ_4) VN12_25185(cheB_2)
PLM: 
PBS: 
PLS: 
PLH: 
VT85_03380(cheB3) VT85_10530(cheB2) VT85_16640(cheB_1) VT85_18970(cheB_2)
FMR: 
Fuma_01429(luxQ) Fuma_01837(cheR) Fuma_01838(cph_5) Fuma_01842(evgS) Fuma_02330(rpfC_1)
TTF: 
GES: 
VT84_02900(cheB_1) VT84_02910(cheR2_1) VT84_09940(cheB_2) VT84_11185(cheB_3) VT84_22480(cheB_4) VT84_25990(cheB_5) VT84_26745(cheB_6)
SACI: 
PBOR: 
BSF38_00218(cheB2) BSF38_02770(cheB3) BSF38_03108(cheB)
BBU: 
BBZ: 
BBN: 
BBJ: 
BBUR: 
BGA: 
BG0418(cheB-1) BG0578(cheB-2)
BGB: 
KK9_0425(cheB-1) KK9_0590(cheB-2)
BGN: 
BGS: 
BGC: 
BAF: 
BAPKO_0431(cheB-1) BAPKO_0598(cheB-2)
BAFZ: 
BAFH: 
BAFT: 
BAFE: 
BBS: 
BVT: 
BCHI: 
BMAY: 
BTU: 
BHR: 
BHI: 
BDU: 
BDU_409(cheB-1) BDU_570(cheB-2)
BRE: 
BRE_413(cheB-1) BRE_573(cheB-2)
BCW: 
BMO: 
BMIY: 
BPAK: 
BANE: 
TPA: 
TPW: 
TPP: 
TPU: 
TPH: 
TPO: 
TPAS: 
TPC: 
TPG: 
TPM: 
TPB: 
TPFB_0631(cheB)
TDE: 
TDE0648(cheB)
TSU: 
TBE: 
TAZ: 
TPI: 
TPL: 
TPED: 
TPE_1473(cheB)
SCD: 
TPK: 
TRM: 
SSM: 
STA: 
STQ: 
SFC: 
SLR: 
LIL: 
LA_1252(cheB) LA_1744(cheB) LA_2429(cheB)
LIE: 
LIF_A1015(cheB) LIF_A1411(cheB) LIF_A1990(cheB)
LIC: 
LIS: 
LIL_11169(cheB1) LIL_11641(cheB2) LIL_12192(cheB3)
LBJ: 
LBL: 
LBI: 
LEPBI_I0919(cheB1) LEPBI_I1579(cheB4) LEPBI_I2391(cheB3)
LBF: 
LST: 
LAJ: 
TPX: 
BHY: 
BHD: 
BRM: 
BPO: 
BPJ: 
BPIP: 
BPW: 
WESB_0139(cheB) WESB_1754(cheB1)
BIP: 
ABA: 
ACA: 
ACP_0968(cheB)
ACM: 
GMA: 
SUS: 
TAI: 
TLI: 
AMO: 
GAU: 
GAU_0366(cheB) GAU_1339(cheB) GAU_1414(cheB)
GPH: 
GBA: 
BLQ: 
L21SP5_00657(cheR_1) L21SP5_01760(cheB_1) L21SP5_03112(cheB_2)
ASX: 
SRU: 
SRM: 
SRM_00414(cheB) SRM_02821(cheB)
RMR: 
RMG: 
CPI: 
NKO: 
FLA: 
FLN: 
HHY: 
SGN: 
SGRA_3223(cheB)
PHE: 
PEP: 
PCM: 
PSTY: 
PGS: 
PSN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
MUP: 
MUC: 
MGOT: 
BBD: 
ALM: 
CHU: 
DFE: 
SLI: 
SRD: 
SPIR: 
RSI: 
FAE: 
FIB: 
FLI: 
HSW: 
HYM: 
HYD: 
HYE: 
HYG: 
HYP: 
HYZ: 
PKO: 
RUF: 
RTI: 
RUD: 
MTT: 
FLM: 
FBT: 
GFO: 
GRL: 
GFL: 
FJO: 
FJG: 
BB050_02783(cheR2_1) BB050_03957(cheR2_2) BB050_04183(cheB_2)
FPSZ: 
FCM: 
ZPR: 
CAT: 
MARM: 
KDI: 
DOK: 
DDO: 
I597_2681(cph1_10)
LAN: 
LVN: 
ZGA: 
ASL: 
POM: 
PRN: 
CGN: 
CHH: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
SALT: 
FBA: 
FLU: 
OHO: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CLI: 
PPH: 
CTS: 
IAL: 
IALB_2549(cheB)
MRO: 
HYA: 
HHO: 
HYS: 
PMX: 
TTK: 
TST_0652(cheB)
TMA: 
TMM: 
TMI: 
TMW: 
TMQ: 
TMX: 
TPT: 
TRQ: 
TNA: 
TNP: 
THQ: 
THZ: 
THR: 
TLE: 
TTA: 
PHY: 
TME: 
TAF: 
THP: 
THER: 
FNO: 
FPE: 
FIA: 
PMO: 
MPZ: 
MARN: 
DTN: 
DTL3_0271(cheB)
KPF: 
DIN: 
DDF: 
DAP: 
CNI: 
CABY: 
Cabys_1451(cheB) Cabys_979(cheB)
TYE: 
NDE: 
NIDE2352(cheB) NIDE2367(cheB)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
LFC: 
LFI: 
TID: 
TOP: 
TCM: 
CTHI: 
MOX: 
DAMO_1821(cheB)
MFE: 
MVU: 
MIF: 
MJH: 
MMP: 
MMP0926(cheB)
MMQ: 
MMX: 
MMZ: 
MMD: 
MVN: 
MVO: 
MOK: 
MAC: 
MBA: 
MBY: 
MBW: 
MBAR: 
MBAK: 
MMA: 
MMAZ: 
MMJ: 
MMAC: 
MVC: 
MEK: 
MLS: 
METM: 
MEF: 
MEQ: 
MSJ: 
MSZ: 
MSW: 
MTHE: 
MTHR: 
MHOR: 
MBU: 
MEV: 
MZH: 
MPY: 
MHZ: 
MHU: 
MEM: 
MBG: 
MEMA: 
MPI: 
MBN: 
MFO: 
MPL: 
MPD: 
RCI: 
LRC570(cheB)
MEL: 
MSUB: 
METN: 
AFU: 
AFG: 
APO: 
AVE: 
FPL: 
GAC: 
HAL: 
VNG_0973G(cheB)
HSL: 
OE_2416R(cheB)
HDL: 
HHB: 
Hhub_2153(cheB)
HALH: 
HTSR_1369(cheB)
HHSR: 
HSR6_1441(cheB)
HSU: 
HSF: 
HMA: 
rrnAC2204(cheB)
HHI: 
HAH_2680(cheB)
HHN: 
HAB: 
HTA: 
NPH: 
NP_2174A(cheB)
NMO: 
Nmlp_2688(cheB)
HUT: 
HTI: 
HTIA_0796(cheB)
HMU: 
HALI: 
HAE: 
HVO: 
HVO_1224(cheB)
HME: 
HFX_1233(cheB)
HGI: 
HBO: 
HLA: 
SRUB: 
HTU: 
HDA: 
NMG: 
HXA: 
NAT: 
NPE: 
NGE: 
HRU: 
SALI: 
HLR: 
HLC: 
NAJ: 
PHO: 
PH0483(PH0483)
PAB: 
PYN: 
PYA: 
PYS: 
PYC: 
TKO: 
TON: 
TLT: 
TNU: 
TEU: 
TCH: 
TPEP: 
TPIE: 
TPRF: 
PPAC: 
NIN: 
NGA: 
NVN: 
NEV: 
TAH: 
NDV: 
NDEV_0998(cheB)
LOKI: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:6469959]
  Authors
Gagnon C, Harbour D, Camato R.
  Title
Purification and characterization of protein methylesterase from rat kidney.
  Journal
J. Biol. Chem. 259 (1984) 10212-5.
Reference
2  [PMID:6384215]
  Authors
Kehry MR, Doak TG, Dahlquist FW.
  Title
Stimulus-induced changes in methylesterase activity during chemotaxis in Escherichia coli.
  Journal
J. Biol. Chem. 259 (1984) 11828-35.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
69552-31-4

DBGET integrated database retrieval system