KEGG   ENZYME: 4.1.3.30Help
Entry
EC 4.1.3.30                 Enzyme                                 

Name
methylisocitrate lyase;
2-methylisocitrate lyase;
MICL;
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate pyruvate-lyase
Class
Lyases;
Carbon-carbon lyases;
Oxo-acid-lyases
BRITE hierarchy
Sysname
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate pyruvate-lyase (succinate-forming)
Reaction(IUBMB)
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate = succinate + pyruvate [RN:R00409]
Reaction(KEGG)
Substrate
(2S,3R)-3-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylate [CPD:C04593]
Product
succinate [CPD:C00042];
pyruvate [CPD:C00022]
Comment
The enzyme acts on threo-Ds-2-methylisocitrate, but not on threo-Ds-isocitrate, threo-DL-isocitrate or erythro-Ls-isocitrate.
History
EC 4.1.3.30 created 1978
Pathway
Propanoate metabolism
Orthology
K03417  
methylisocitrate lyase
Genes
AFM: 
GTR: 
TGO: 
TET: 
PTM: 
ECO: 
b0331(prpB)
ECJ: 
JW0323(prpB)
ECOK: 
ECE: 
Z0427(prpB)
ECS: 
ECs0385(prpB)
ECF: 
ETW: 
ECSP_0393(prpB)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c0451(prpB)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_0299(prpB)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
O3O_05480(prpB)
ESM: 
O3M_19800(prpB)
ESL: 
O3K_19815(prpB)
ECL: 
EBR: 
ECB_00286(prpB)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m0410(prpB)
ELL: 
WFL_02015(prpB)
ELC: 
i14_0435(prpB)
ELD: 
i02_0435(prpB)
ELP: 
EBL: 
ECD_00286(prpB)
EBE: 
B21_00290(prpB)
ELF: 
LF82_1739(prpB)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EFE: 
EFER_2660(prpB)
EAL: 
STY: 
STY0400(prpB)
STT: 
t2496(prpB)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM0368(prpB)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA2355(prpB)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_0378(prpB)
SEC: 
SCH_0409(prpB)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SeD_A0400(prpB)
SEG: 
SG0380(prpB)
SEL: 
SPUL_2605(prpB)
SEGA: 
SET: 
SEN0351(prpB)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
IA1_01975(prpB)
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_0320(prpB)
SBZ: 
SBV: 
SHQ: 
CKO: 
CRO: 
ROD_03941(prpB)
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
EBT: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
EBF: 
SRR: 
SRS: 
SRA: 
SMW: 
SMAR: 
SM39_0902(prpB)
SMAC: 
SERF: 
SERS: 
PLU: 
plu3542(prpB)
PAY: 
PAU_01234(prpB)
PTT: 
XBO: 
XBJ1_1344(prpB)
XBV: 
XBW1_1632(prpB)
XNE: 
XNC1_1230(prpB)
XNM: 
XNC2_1206(prpB)
XDO: 
XDD1_2882(prpB)
XPO: 
XPG1_0853(prpB)
XHO: 
PSI: 
S70_03420(prpB)
PSX: 
DR96_3849(prpB)
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
PSHI: 
GAN: 
XFA: 
XFT: 
PD_0509(prpB)
XFM: 
XFN: 
XFF: 
XFL: 
XFS: 
XFH: 
XCC: 
XCC1031(prpB)
XCB: 
XCA: 
XCP: 
XCR_1230(prpB)
XCV: 
XCV1156(prpB)
XAC: 
XAC1137(prpB)
XCI: 
XCT: 
XCU: 
XCN: 
XCW: 
XCR: 
XCM: 
XCF: 
XCJ: 
XFU: 
XAX: 
XACM_1103(prpB)
XAO: 
XOO: 
XOO0892(prpB)
XOM: 
XOO0816(XOO0816)
XOP: 
PXO_02718(prpB)
XOY: 
XOR: 
XOC_1186(prpB)
XOZ: 
XAL: 
XALC_0638(prpB)
XSA: 
XTN: 
XFR: 
XGA: 
XVE: 
XPE: 
XHR: 
XPH: 
XppCFBP6546_05900(XppCFBP6546P_05900)
SML: 
Smlt3610(prpB)
SMT: 
BUJ: 
SMZ: 
SMD_3182(prpB)
SACZ: 
STEK: 
SRH: 
SLM: 
STEN: 
PSU: 
PSUW: 
PSD: 
DSC_12645(prpB)
LAB: 
LAQ: 
LCP: 
LGU: 
LEZ: 
GLE_1288(prpB)
LEM: 
LUM: 
RHD: 
DJI: 
DJA: 
DTX: 
DKO: 
LRZ: 
VCH: 
VC1336(prpB)
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
O3Y_06215(prpB)
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VV1_2732(prpB)
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VP1648(prpB)
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
PPR: 
PBPRB0235(RS03568)
PGB: 
GHO: 
PMAI: 
PAE: 
PA0796(prpB)
PAEV: 
N297_823(prpB)
PAEI: 
N296_823(prpB)
PAU: 
PAP: 
PAG: 
PAF: 
PNC: 
PAEB: 
PDK: 
PSG: 
PRP: 
PAEP: 
PAER: 
PAEM: 
PAEL: 
PAES: 
PAEU: 
PAEG: 
PAEC: 
M802_820(prpB)
PAEO: 
M801_823(prpB)
PMY: 
PMK: 
PRE: 
PPSE: 
BN5_2139(prpB)
PALC: 
PCQ: 
PcP3B5_51720(prpB_2)
PPU: 
PP_2334(mmgF)
PPF: 
PPG: 
PPW: 
PPT: 
PPB: 
PPI: 
PPX: 
T1E_5348(prpB)
PPUH: 
PPUT: 
PPUN: 
PP4_34850(prpB)
PPUD: 
PFV: 
PMON: 
PMOT: 
PMOS: 
PPJ: 
POR: 
PST: 
PSB: 
Psyr_2085(prpB)
PSYR: 
PSP: 
PCI: 
PFL: 
PFL_1861(prpB)
PPRC: 
PPRO: 
PFO: 
PFS: 
PFE: 
PFC: 
PFN: 
PFW: 
PFB: 
PFF: 
PFX: 
PPZ: 
PMAN: 
PTV: 
PCG: 
PVR: 
PAZO: 
PEN: 
PSEEN1902(prpB)
PSA: 
PST_2034(prpB)
PSZ: 
PSR: 
PSC: 
PSJ: 
PSH: 
PSTU: 
PSTT: 
PBM: 
PBA: 
PBC: 
PPUU: 
PDR: 
PSV: 
PSK: 
PKC: 
PKB_4869(prpB)
PCH: 
PCZ: 
PCP: 
PALK: 
PRH: 
PSW: 
PPV: 
PSES: 
PSCI_4835(prpB)
PSEM: 
PSEC: 
PPSY: 
PSOS: 
PKR: 
PFK: 
PANR: 
PPSL: 
AVN: 
AVL: 
AVD: 
ACX: 
PBB: 
PAR: 
Psyc_1110(prpB)
PCR: 
PRW: 
PSO: 
PUR: 
PALI: 
PSPG: 
PSYG: 
PSYC: 
PSYA: 
ACB: 
ABM: 
ABSDF0091(prpB)
ABY: 
ABAYE3793(prpB)
ABC: 
ABN: 
ABB: 
ABX: 
ABZ: 
ABR: 
ABD: 
ABH: 
ABAD: 
ABJ: 
ABAB: 
ABAJ: 
ABAZ: 
ABK: 
ABAU: 
ABAA: 
ABW: 
ABAL: 
ACC: 
ANO: 
ALC: 
ACD: 
ACI: 
ACIAD2758(prpB)
ATT: 
AEI: 
AJO: 
ACW: 
ACV: 
AHL: 
AJN: 
ASOL: 
ALA: 
ASJ: 
MOI: 
MOS: 
MBL: 
SON: 
SO_0345(prpB)
SDN: 
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SVI_3082(prpB)
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
ILO: 
IL1427(prpB)
ILI: 
IPI: 
IDI: 
CPS: 
COM: 
COZ: 
COLW: 
PHA: 
PSHAa1775(prpB)
PAT: 
PSM: 
PSM_A1291(prpB)
PSEO: 
PIA: 
PPHE: 
PBW: 
PRR: 
PTN: 
PLZ: 
PALN: 
PPIS: 
PEA: 
PSPO: 
PART: 
PTU: 
PNG: 
PTD: 
MAQ: 
MHC: 
MARHY1630(prpB)
MAD: 
HP15_1932(prpB2)
MBS: 
MSX: 
MPQ: 
MARI: 
MLQ: 
MSQ: 
AMC: 
AMH: 
AMAA: 
AMAL: 
AMAE: 
AMAO: 
AMAD: 
AMAI: 
AMAG: 
AMAC: 
AMB: 
AMG: 
AMK: 
ALT: 
AAL: 
AAUS: 
ASP: 
ASQ: 
AAW: 
GAG: 
GNI: 
GNIT_3154(prpB)
GPS: 
C427_2938(prpB)
LAL: 
PIN: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_1680(prpB)
MTHD: 
MICC: 
MAGA: 
CBU: 
CBU_0771(prpB)
CBS: 
CBD: 
CBUD_0819(prpB)
CBG: 
CbuG_1230(prpB)
CBC: 
CbuK_0641(prpB)
LPN: 
lpg0052(prpB)
LPH: 
LPV_0059(prpB)
LPO: 
LPO_0061(prpB)
LPU: 
LPM: 
LP6_0056(prpB)
LPF: 
LPP: 
LPC: 
LPA: 
lpa_00070(prpB)
LPE: 
LLO: 
LLO_1555(prpB)
LFA: 
LFA_1591(prpB)
LHA: 
LHA_1614(prpB)
LOK: 
Loa_01670(prpB)
LCD: 
LSH: 
TMC: 
LMI_1510(prpB)
CYQ: 
Q91_0263(prpB)
CZA: 
CYY: 
PSAL: 
BLEP: 
NOC: 
NHL: 
NWA: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
NTT: 
TSY: 
AEH: 
HHA: 
HHC: 
TGR: 
TNI: 
TVNIR_3340(prpB_[H])
SPIU: 
EBS: 
WMA: 
WOC: 
HCH: 
CSA: 
HEL: 
HELO_1740(prpB)
HCS: 
HAK: 
HAM: 
HHU: 
HCO: 
HSI: 
HALO: 
HHH: 
HBE: 
BEI_0896(prpB)
HAA: 
CMAI: 
ABO: 
ABO_1433(prpB)
ADI: 
B5T_02362(prpB)
APAC: 
S7S_09570(prpB)
ALN: 
AXE: 
P40_11345(prpB)
KKO: 
KGE: 
KSD: 
KPD: 
MMW: 
MPC: 
TOL: 
TOR: 
MARS: 
BSAN: 
GSN: 
RFO: 
OME: 
AHA: 
AHA_2265(prpB)
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
ASA_2041(prpB)
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
OCE: 
GU3_09920(prpB)
OPF: 
ZDF: 
THO: 
PSPI: 
ENM: 
EBS_1266(prpB)
NMA: 
NME: 
NMB0430(prpB)
NMP: 
NMBB_0472(prpB)
NMH: 
NMC: 
NMC1733(prpB)
NMN: 
NMCC_1715(prpB)
NMT: 
NMI: 
NMO_1611(prpB)
NMD: 
NMM: 
NMS: 
NMQ: 
NMW: 
NMZ: 
NMX: 
NGO: 
NGO1526(prpB)
NGK: 
NWE: 
NSI: 
CVI: 
CV_2057(prpB)
CVC: 
CHRO: 
LHK: 
PSE: 
AQL: 
RSO: 
RSc2000(prpB1) RSp0122(prpB2)
RSC: 
RSL: 
RSN: 
RSM: 
RSE: 
RPI: 
RPF: 
RPJ: 
RMN: 
RIN: 
REU: 
REH: 
H16_A1905(prpB)
CNC: 
RME: 
Rmet_1587(prpB)
CTI: 
CBW: 
CCUP: 
CUP: 
CUU: 
CUH: 
BMA: 
BMAA1870(prpB)
BMV: 
BML: 
BMN: 
BMAL: 
DM55_3913(prpB)
BMAQ: 
DM76_4610(prpB)
BMAI: 
BMAF: 
DM51_3563(prpB)
BMAZ: 
BM44_3871(prpB)
BMAB: 
BM45_4647(prpB)
BPS: 
BPSS0206(prpB)
BPM: 
BPL: 
BPD: 
BPSE: 
BDL_6098(prpB)
BPSM: 
BBQ_6006(prpB)
BPSU: 
BBN_3588(prpB)
BPSD: 
BBX_5268(prpB)
BPZ: 
BPQ: 
BPK: 
BBK_5400(prpB)
BPSH: 
DR55_5155(prpB)
BPSA: 
BBU_5925(prpB)
BPSO: 
X996_4923(prpB)
BUT: 
X994_4472(prpB)
BTE: 
BTQ: 
BTQ_5475(prpB)
BTJ: 
BTJ_4131(prpB)
BTZ: 
BTL_4942(prpB)
BTD: 
BTI_4523(prpB)
BTV: 
BTHA_5281(prpB)
BTHE: 
BTN_4599(prpB)
BTHM: 
BTRA_4866(prpB)
BTHA: 
DR62_4708(prpB)
BTHL: 
BG87_4932(prpB)
BOK: 
DM82_4210(prpB)
BOC: 
BG90_3813(prpB)
BVI: 
BVE: 
AK36_3084(prpB)
BUR: 
BCN: 
BCH: 
BCM: 
BCJ: 
BCAM2703(prpB)
BCEN: 
DM39_5178(prpB)
BCEW: 
DM40_3290(prpB)
BCEO: 
I35_6589(prpB)
BAM: 
BAC: 
BMU: 
BMK: 
DM80_4667(prpB)
BMUL: 
NP80_3266(prpB)
BCT: 
BCED: 
DM42_5282(prpB)
BCEP: 
BDL: 
AK34_3198(prpB)
BPYR: 
BCON: 
BUB: 
BW23_3902(prpB)
BDF: 
BLAT: 
BTEI: 
BSEM: 
BPSL: 
BMEC: 
BSTG: 
BSTL: 
BGL: 
BGP: 
BGU: 
KS03_3755(prpB)
BGD: 
BGO: 
BM43_6618(prpB)
BYI: 
BUK: 
BUO: 
BUE: 
BUL: 
BW21_4046(prpB)
BPLA: 
BUD: 
BPH: 
BRH: 
BCAI: 
PARA: 
PHS: 
PTER: 
PPK: 
PPNO: 
PPNM: 
PRB: 
PPUL: 
PSPU: 
PAPI: 
PVE: 
POX: 
PTX: 
PFG: 
PNR: 
BPA: 
BPP3233(prpB)
BPAR: 
BBR: 
BB3685(prpB)
BBM: 
BBH: 
BBX: 
BPT: 
Bpet1817(prpB)
BAV: 
BAV1179(prpB)
BHO: 
D560_2384(prpB)
BHM: 
D558_2369(prpB)
BHZ: 
ACR54_02438(prpB_1) ACR54_03241(prpB_2)
BTRM: 
BBRO: 
BFZ: 
BPDZ: 
BOH: 
AXY: 
AXYL_01626(prpB1)
AXO: 
AXN: 
AXS: 
AXX: 
ADT: 
AIS: 
ASW: 
ACHR: 
PUT: 
AKA: 
CDN: 
BPSI: 
AFA: 
PHN: 
ODI: 
ACIP: 
ACIS: 
VEI: 
JAG: 
GJA_2035(prpB)
JAZ: 
JAL: 
JSV: 
HSE: 
HSZ: 
HRB: 
HEE: 
CFU: 
CFU_3534(prpB)
CARE: 
CPRA: 
MNR: 
MASW: 
MASS: 
TIN: 
THI: 
THI_2718(prpB)
RGU: 
PBH: 
NMU: 
NLC: 
MMB: 
MEH: 
MBAC: 
MEU: 
SLT: 
GCA: 
SDR: 
BEB: 
BEBA: 
HHE: 
HH_0397(prpB)
HFE: 
HBI: 
HCP: 
HCB: 
HTY: 
HBL: 
CCOL: 
CCC: 
CCQ: 
CCF: 
YSQ_08570(prpB)
CCY: 
YSS_01120(prpB)
CCOI: 
YSU_07550(prpB)
CCOF: 
CCOO: 
CCUN: 
CCUN_1639(prpB)
CLX: 
CLAN_0440(prpB)
ABU: 
Abu_0276(prpB)
ABT: 
ABL: 
ANT: 
ARC: 
ALP: 
SMUL: 
SHAL: 
SULS: 
SULJ: 
GME: 
Gmet_1122(prpB)
GUR: 
VIN: 
DAV: 
BBA: 
BBAT: 
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BRA: 
BBT: 
RPA: 
RPA2395(prpB)
RPC: 
RPE: 
RPT: 
OCA: 
OCAR_7074(prpB)
OCG: 
OCO: 
SNO: 
RVA: 
BVR: 
RHZ: 
MAAD: 
AEX: 
RMB: 
RCP: 
PDE: 
PAMI: 
PYE: 
PARU: 
KVU: 
KVL: 
KVU_1282(prpB)
KRO: 
RSU: 
RHM: 
LAP: 
LAGG: 
SPHP: 
SMAG: 
SMAZ: 
SWI: 
SMY: 
SPAN: 
SPHJ: 
SPHD: 
SHYD: 
SCLO: 
ACR: 
AMV: 
GXL: 
APT: 
APW: 
APF: 
APU: 
APG: 
APQ: 
APX: 
APZ: 
APK: 
ASZ: 
ASN_1663(prpB)
ASV: 
AACE: 
APOM: 
ATO: 
RGI: 
ROS: 
RRU: 
RRF: 
RCE: 
RC1_3804(prpB)
RPM: 
TMO: 
TMO_2415(prpB)
PBR: 
MAI: 
MICA_865(prpB)
MAN: 
PUB: 
PEL: 
APM: 
BSU: 
BSU24120(prpB)
BSR: 
I33_2490(yqiQ)
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
GYO_2657(yqiQ)
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2293(yqiQ)
BSP: 
BLI: 
BL00563(yqiQ)
BLD: 
BLi04096(yqiQ)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2376(mmgF)
BAMN: 
BASU_2165(mmgF)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_2309(prpB)
BAZ: 
BQL: 
LL3_02598(prpB)
BXH: 
BQY: 
MUS_2702(yqiQ)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BHA: 
BAN: 
BA_2350(prpB)
BAR: 
GBAA_2350(prpB)
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAA_2408(prpB)
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_1143(prpB)
BCE: 
BCA: 
BCE_2378(yqiQ)
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCQ_2277(prpB)
BCX: 
BCA_2419(prpB)
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCEF: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTM: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_3540(prpB)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_2683(prpB)
BMYC: 
DJ92_4931(prpB)
BMYO: 
BG05_3707(prpB)
BTY: 
BCL: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BF29_3054(prpB)
BJS: 
BLE: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BSM: 
BGY: 
BGLY_4498(yqiQ)
BFX: 
BGI: 
BXI: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
ANM: 
ANL: 
LSP: 
LFU: 
VIG: 
VNE: 
VPN: 
LAO: 
SJE: 
APAK: 
SHV: 
BLR: 
PJD: 
PNP: 
AAC: 
AAD: 
PLL: 
PMAR: 
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
NTR: 
TMR: 
MPA: 
MAO: 
MAVI: 
MAVU: 
MAV: 
MAV_0345(prpB)
MAVD: 
MAVR: 
MAVA: 
MIT: 
MIA: 
MIE: 
MIR: 
MID: 
MYO: 
MCHI: 
MMAL: 
MSM: 
MSG: 
MSB: 
MSN: 
MSH: 
MNE: 
MGO: 
MFT: 
MPHL: 
MAB: 
MABB: 
MMV: 
MAY: 
MABO: 
MABL: 
MAZ: 
MAK: 
MYS: 
MYC: 
MCHE: 
MIZ: 
MSTE: 
MJD: 
MMI: 
MMAE: 
MMM: 
MLI: 
MYV: 
MYN: 
MDX: 
CGL: 
NCgl0629(Cgl0658) NCgl0665(Cgl0695)
CGB: 
cg0760(prpB2) cg0797(prpB1)
CGU: 
WA5_0629(PrpB2) WA5_0665(PrpB1)
CGT: 
CGS: 
CGG: 
CGM: 
cgp_0760(prpB2) cgp_0797(prpB1)
CGJ: 
CGQ: 
CGX: 
CEF: 
CAR: 
CVA: 
CVAR_0555(prpB)
CHN: 
CCN: 
CTER: 
CMD: 
CCG: 
CVT: 
CGY: 
CII: 
CDO: 
CHM: 
CSX: 
CMQ: 
B840_02525(prpB2)
CCJ: 
UL81_02450(prpB2)
CTED: 
CUT: 
CDX: 
CDES_03530(prpB1)
CSTA: 
CCJZ: 
CFK: 
CPHO: 
CFC: 
CGV: 
CSTR: 
CAMG: 
BFV: 
NFR: 
NCY: 
NBR: 
NNO: 
NONO_c35970(prpB1) NONO_c62600(prpB2)
NSR: 
NTP: 
RER: 
RER_50300(prpB)
REY: 
REB: 
ROP: 
ROP_30460(prpB)
ROA: 
REQ: 
REQ_09050(prpB)
RQI: 
GPO: 
GOQ: 
GTA: 
SCT: 
SCAT_5727(prpB)
SCY: 
SVE: 
SALB: 
SALU: 
SALL: 
SAZ_05660(prpB)
STRE: 
SXI: 
STRT: 
SALF: 
SALJ: 
KAB: 
LXX: 
Lxx01280(prpB)
LXY: 
CMI: 
CMM_2379(prpB)
CMS: 
CMC: 
CMN_02335(prpB)
CMH: 
CCAP: 
MTS: 
MTES_2663(prpB)
MIM: 
MIO: 
MIX: 
MIP: 
MCW: 
MPAL: 
MIH: 
MICR: 
MAUR: 
MHOS: 
RPLA: 
RTN: 
MVD: 
FRP: 
AGY: 
CART: 
CRY: 
CPHY: 
AMIN: 
ART: 
ARR: 
ARM: 
ARI: 
ARL: 
ARE: 
AAQ: 
ARY: 
ARW: 
ARZ: 
ARU: 
ARQ: 
ARN: 
ARX: 
AAU: 
ACH: 
APN: 
PSUL: 
AAI: 
GAR: 
RSA: 
KRH: 
KRH_15310(prpB)
KPL: 
KFV: 
MLU: 
SATK: 
NAE: 
BCV: 
BFA: 
BRX: 
BRV: 
BGG: 
BRZ: 
XCE: 
IVA: 
IDO: 
I598_3407(prpB)
CET: 
CCEU: 
CFI: 
SERJ: 
BLY: 
BLIN: 
MPH: 
MLP_20360(prpB)
FRA: 
FRE: 
FAL: 
FRAAL5022(prpB)
FSY: 
ACE: 
KRA: 
AMYB: 
PSEE: 
PSEH: 
PSEQ: 
PECQ: 
ACTA: 
PMAD: 
VMA: 
AFS: 
PLK: 
PLAN: 
ABAM: 
RXY: 
TER: 
ANA: 
AVA: 
TRO: 
trd_A0177(prpB)
ATM: 
ANT_04800(prpB)
MHD: 
CCZ: 
FGI: 
PUV: 
PUV_22470(prpB)
WCH: 
wcw_1474(prpB)
PSL: 
PLS: 
GES: 
IPA: 
SACI: 
TPX: 
ACM: 
GMA: 
RMR: 
RMG: 
NIA: 
FLN: 
SHG: 
SHT: 
SPHN: 
ELB: 
EMG: 
EGO: 
EGM: 
CIO: 
CHRY: 
CPIP: 
FBU: 
NDE: 
NIDE3126(prpB)
NMV: 
NIO: 
NJA: 
NSJP_0557(prpB)
TAC: 
TVO: 
TVG0361650(TVG0361650)
PTO: 
FAC: 
FAI: 
CDIV: 
APE: 
ACJ: 
SSO: 
SSO2587(prpB)
SOL: 
SSOA: 
SSOL: 
SSOF: 
STO: 
STK_18080(prpB)
SAI: 
SACN: 
SACR: 
SACS: 
SIS: 
SIA: 
SIM: 
SID: 
SIY: 
SIN: 
SII: 
SIH: 
SIR: 
SIC: 
SULA: 
MSE: 
MCN: 
AMAN: 
PAI: 
PIS: 
PCL: 
PAS: 
PYR: 
POG: 
PYW: 
CMA: 
TUZ: 
TTN: 
TTX_1496(prpB)
VDI: 
VMO: 
ASC: 
CLG: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1
  Authors
Tabuchi, T. and Satoh, T.
  Title
Distinction between isocitrate lyase and methylisocitrate lyase in Candida lipolytica.
  Journal
Agric. Biol. Chem. 40 (1976) 1863-1869.
Reference
2
  Authors
Tabuchi, T. and Satoh, T.
  Title
Purification and properties of methylisocitrate lyase, a key enzyme in propionate metabolism, from Candida lipolytica.
  Journal
Agric. Biol. Chem. 41 (1977) 169-174.
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
57827-77-7

DBGET integrated database retrieval system