KEGG   ENZYME: 4.2.99.20Help
Entry
EC 4.2.99.20                Enzyme                                 

Name
2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase;
2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylic acid synthase;
6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate synthase;
SHCHC synthase;
MenH;
YfbB
Class
Lyases;
Carbon-oxygen lyases;
Other carbon-oxygen lyases
BRITE hierarchy
Sysname
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate pyruvate-lyase [(1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate-forming]
Reaction(IUBMB)
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate = (1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate + pyruvate [RN:R08166]
Reaction(KEGG)
Substrate
5-enolpyruvoyl-6-hydroxy-2-succinylcyclohex-3-ene-1-carboxylate [CPD:C16519]
Product
(1R,6R)-6-hydroxy-2-succinylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate [CPD:C05817];
pyruvate [CPD:C00022]
Comment
This enzyme is involved in the biosynthesis of vitamin K2 (menaquinone). In most anaerobes and all Gram-positive aerobes, menaquinone is the sole electron transporter in the respiratory chain and is essential for their survival. It had previously been thought that the reactions carried out by this enzyme and EC 2.2.1.9, 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylic-acid synthase, were carried out by a single enzyme but this has since been disproved [2].
History
EC 4.2.99.20 created 2008 (EC 2.5.1.64 created 2003, part-incorporated 2008)
Pathway
Ubiquinone and other terpenoid-quinone biosynthesis
Metabolic pathways
Biosynthesis of secondary metabolites
Orthology
K08680  
2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase
K14759  
isochorismate synthase / 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylate synthase / 2-succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate synthase / O-succinylbenzoate synthase
Genes
ATH: 
AT1G68890(PHYLLO)
ALY: 
CRB: 
CSAT: 
EUS: 
BRP: 
BNA: 
BOE: 
THJ: 
CPAP: 
CIT: 
CIC: 
TCC: 
GRA: 
GHI: 
DZI: 
EGR: 
GMX: 
PVU: 
VRA: 
VAR: 
CCAJ: 
MTR: 
CAM: 
ADU: 
AIP: 
LJA: 
Lj0g3v0360399.1(Lj0g3v0360399.1) Lj0g3v0360399.2(Lj0g3v0360399.2) Lj3g3v3654520.1(Lj3g3v3654520.1)
LANG: 
FVE: 
PPER: 
PMUM: 
PAVI: 
MDM: 
PXB: 
ZJU: 
CSV: 
CMO: 
MCHA: 
CMAX: 
RCU: 
JCU: 
HBR: 
POP: 
POPTR_0010s14560g(POPTRDRAFT_225772)
JRE: 
VVI: 
SLY: 
SPEN: 
SOT: 
CANN: 
NTA: 
NSY: 
NTO: 
INI: 
SIND: 
OEU: 
HAN: 
BVG: 
SOE: 
NNU: 
DOSA: 
Os02t0581500-01(Os02g0581500)
OBR: 
BDI: 
ATS: 
109752118(LOC109752118)
SBI: 
SITA: 
PDA: 
EGU: 
MUS: 
DCT: 
AOF: 
ATR: 
SMO: 
PPP: 
MNG: 
OTA: 
BPG: 
MIS: 
MPP: 
CSL: 
CVR: 
APRO: 
CCP: 
GTT: 
ECO: 
b2263(menH)
ECJ: 
JW2258(yfbB)
ECD: 
EBW: 
BWG_2037(yfbB)
ECOK: 
ECE: 
Z3523(yfbB)
ECS: 
ECF: 
ETW: 
ECSP_3141(yfbB)
ELX: 
EOJ: 
EOI: 
EOH: 
ECG: 
EOK: 
ELR: 
ECC: 
c2807(yfbB)
ECP: 
ECI: 
ECV: 
ECX: 
ECW: 
ECM: 
ECY: 
ECR: 
ECQ: 
ECK: 
ECT: 
EOC: 
CE10_2647(menH)
EUM: 
ECZ: 
ELO: 
ELN: 
ELH: 
ESE: 
ESO: 
ESM: 
ESL: 
ECL: 
EBR: 
ECB_02190(yfbB)
EBD: 
EKO: 
EKF: 
EAB: 
EDH: 
EDJ: 
EIH: 
ENA: 
ELU: 
EUN: 
ELW: 
ECW_m2455(yfbB)
ELL: 
WFL_12015(yfbB)
ELC: 
i14_2606(yfbB)
ELD: 
i02_2606(yfbB)
ELP: 
EBL: 
ECD_02190(menH)
EBE: 
B21_02149(menH)
ELF: 
LF82_3047(yfbB)
ECOA: 
ECOL: 
ECOI: 
ECOJ: 
ECOO: 
ECOH: 
ECOS: 
EFE: 
EFER_0905(yfbB)
EAL: 
STY: 
STY2538(yfbB)
STT: 
t0555(yfbB)
SEX: 
SENT: 
STM: 
STM2308(yfbB)
SEO: 
SEV: 
SEY: 
SEM: 
SEJ: 
SEB: 
SEF: 
SETU: 
SETC: 
SENR: 
SEND: 
SENI: 
SEEN: 
SPT: 
SPA0555(yfbB)
SEK: 
SPQ: 
SEI: 
SPC_1403(yfbB)
SEC: 
SCH_2308(yfbB)
SEH: 
SHB: 
SENH: 
SEEH: 
SEE: 
SENN: 
SEW: 
SEA: 
SENS: 
SED: 
SEG: 
SG2337(yfbB)
SEL: 
SEGA: 
SET: 
SEN2290(yfbB)
SENA: 
SENO: 
SENV: 
SENQ: 
SENL: 
SENJ: 
SEEC: 
SEEB: 
SEEP: 
SENB: 
SENE: 
SENC: 
SES: 
SBG: 
SBG_2096(yfbB)
SBZ: 
SFL: 
SF2342(yfbB)
SFX: 
S2476(yfbB)
SFV: 
SFV_2334(yfbB)
SFE: 
SFxv_2586(yfbB)
SFN: 
SFS: 
SFT: 
SSN: 
SSON_2324(yfbB)
SBO: 
SBO_2300(yfbB)
SBC: 
SDY: 
SDY_2459(yfbB)
SDZ: 
SHQ: 
ENT: 
ENC: 
ECL_03613(menH)
ENO: 
EEC: 
ENL: 
ECLG: 
ECLE: 
ECLN: 
ECLI: 
ECLX: 
ECLY: 
ECLZ: 
ECLA: 
ECLC: 
EAS: 
EAU: 
EHM: 
EKB: 
ELG: 
EXF: 
ECLS: 
ENR: 
ENX: 
ENF: 
ESA: 
CSK: 
ES15_1204(menH)
CSZ: 
CSI: 
CSJ: 
CCON: 
CDM: 
CMJ: 
CUI: 
CMW: 
CTU: 
CTU_28950(menH)
KPN: 
KPN_02661(yfbB)
KPU: 
KP1_3902(yfbB)
KPM: 
KPP: 
KPK: 
KPH: 
KPZ: 
KPV: 
KPW: 
KPY: 
KPG: 
KPC: 
KPQ: 
KPT: 
KPE: 
KPO: 
KPR: 
KPR_2046(menH)
KPI: 
KPA: 
KPS: 
KPX: 
KPB: 
KPNE: 
KPNU: 
KVA: 
KVD: 
KVQ: 
KOX: 
KOE: 
KOY: 
KMI: 
KOK: 
KOC: 
KOM: 
KQU: 
EAE: 
EAR: 
KQV: 
CKO: 
CRO: 
CFD: 
CBRA: 
CWE: 
CAMA: 
CAF: 
CIF: 
CFAR: 
GQU: 
EBT: 
ROR: 
RON: 
CNT: 
CEM: 
CEN: 
CED: 
PGE: 
ESC: 
KLE: 
KSA: 
KOR: 
KRD: 
KCO: 
KIN: 
LAX: 
LAZ: 
LEF: 
EBF: 
YPE: 
YPK: 
YPA: 
YPN: 
YPM: 
YP_2337(mhpC3)
YPP: 
YPG: 
YPZ: 
YPT: 
YPD: 
YPX: 
YPH: 
YPC_1595(yfbB)
YPW: 
CH59_62(menH)
YPJ: 
CH55_84(menH)
YPV: 
BZ15_1009(menH)
YPL: 
CH46_2587(menH)
YPS: 
YPO: 
BZ17_4079(menH)
YPI: 
YPY: 
YPB: 
YPQ: 
DJ40_3984(menH)
YPU: 
BZ21_1855(menH)
YPR: 
BZ20_3650(menH)
YPC: 
BZ23_2139(menH)
YPF: 
BZ19_1921(menH)
YEN: 
YEP: 
YEY: 
YEL: 
YEW: 
CH47_795(menH)
YET: 
CH48_282(menH)
YEF: 
YEE: 
YSI: 
YAL: 
AT01_1164(menH)
YFR: 
AW19_1834(menH)
YIN: 
CH53_356(menH)
YKR: 
CH54_3952(menH)
YRO: 
CH64_1176(menH)
YRU: 
BD65_830(menH)
YRB: 
YAK: 
SPE: 
SRR: 
SRL: 
SRY: 
SPLY: 
SRS: 
SRA: 
SMAF: 
SMW: 
SMAR: 
SMAC: 
SLQ: 
SERF: 
SERS: 
SFW: 
SFG: 
SRZ: 
SFO: 
RAH: 
RAQ: 
RAA: 
ECA: 
PATR: 
PATO: 
PCT: 
PCC: 
PCV: 
PWA: 
PEC: 
PWS: 
PPOA: 
SOD: 
Sant_1358(menD)
DDA: 
DDD: 
DZE: 
DDC: 
DZC: 
DSO: 
DDQ: 
EBI: 
EbC_30510(menH)
PANP: 
PALH: 
PLU: 
PAY: 
PTT: 
PMR: 
PMI1744(yfbB)
PMIB: 
PVL: 
XBO: 
XBJ1_0739(yfbB)
XBV: 
XBW1_2774(menH)
XNE: 
XNC1_2846(yfbB)
XNM: 
XNC2_2741(yfbB)
XDO: 
XDD1_2569(menH)
XPO: 
XPG1_1254(menH)
XHO: 
PSI: 
PSX: 
DR96_3623(menH)
PSTA: 
PRG: 
PALA: 
MMK: 
EIC: 
ETR: 
ETAE_2357(yfbB)
ETD: 
ETE: 
ETEE_0380(menH)
ETC: 
EDW: 
EHO: 
HAV: 
OPO: 
PFQ: 
PSHI: 
HIN: 
HIT: 
HIP: 
HIQ: 
HIF: 
HIL: 
HIU: 
HIE: 
HIZ: 
HIK: 
HIA: 
HIH: 
HIW: 
HIC: 
HIX: 
HPR: 
HDU: 
HAP: 
HAPS_1251(yfbB)
HPAZ: 
HPAS: 
HPAK: 
HSO: 
HSM: 
PMU: 
PMV: 
PUL: 
PMP: 
PMUL: 
DR93_2023(menH)
MSU: 
MS1793(mhpC)
MHT: 
MHQ: 
MHAT: 
MHX: 
MHAE: 
MHAO: 
MHAL: 
MHAQ: 
MHAY: 
MVR: 
MVI: 
MVG: 
MVE: 
APL: 
APJ: 
APA: 
ASU: 
ASI: 
ASS: 
AEU: 
AAP: 
AAZ: 
AAT: 
AAO: 
AAN: 
AAH: 
AACN: 
AACT: 
GAN: 
BTO: 
BTRE: 
BTRH: 
BTRA: 
VCH: 
VCF: 
VCE: 
VCJ: 
VCO: 
VCR: 
VCM: 
VCI: 
VCL: 
VCQ: 
VCS: 
VCX: 
VCZ: 
VVU: 
VVY: 
VVM: 
VVL: 
VPA: 
VPB: 
VPK: 
VPF: 
VPH: 
VHA: 
VCA: 
VAG: 
VEX: 
VHR: 
VNA: 
VOW: 
VRO: 
VSP: 
VEJ: 
VFU: 
VNI: 
VAN: 
LAG: 
VAU: 
VANGNB10_cI1810c(ytxM_menH?)
VCY: 
VCT: 
VTU: 
VFL: 
VMI: 
VBR: 
VSC: 
VGA: 
VSH: 
VQI: 
VFI: 
VF_1670(yfbB)
VFM: 
VSA: 
AWD: 
PPR: 
PBPRA2623(STM2308)
PGB: 
PDS: 
GHO: 
SON: 
SO_4574(menH)
SFR: 
SAZ: 
SBL: 
SBM: 
SBN: 
SBP: 
SBT: 
SBS: 
SBB: 
SLO: 
SPC: 
SHP: 
SSE: 
SPL: 
SHE: 
SHM: 
SHN: 
SHW: 
SHL: 
SWD: 
SWP: 
SVO: 
SHF: 
SJA: 
SPSW: 
SBJ: 
PIN: 
PSY: 
FBL: 
MVS: 
MVIS_2785(menH)
TTU: 
ALV: 
TVI: 
TMB: 
MPUR: 
HHA: 
HHC: 
TNI: 
TVNIR_1662(menH_[H])
TTI: 
EBS: 
HAK: 
HAM: 
HHH: 
GSN: 
RFO: 
AHA: 
AHY: 
AHD: 
AHR: 
AHP: 
AHJ: 
AHH: 
AHI: 
ASA: 
AVR: 
AVO: 
AMED: 
ASR: 
AAJ: 
AEO: 
ADH: 
ACAV: 
TAU: 
RGE: 
RGE_06710(menH)
RBN: 
DAL: 
MXA: 
MFU: 
MSD: 
MYM: 
MMAS: 
CCX: 
SUR: 
AGE: 
MBD: 
CFUS: 
CCRO: 
SAMY: 
HOH: 
SAT: 
BBA: 
BBAT: 
BBW: 
BBAC: 
BEX: 
BVR: 
PPHR: 
BSU: 
BSU30810(ytxM)
BSR: 
BSL: 
BSH: 
BSY: 
BSUT: 
BSUL: 
BSUS: 
BSS: 
BST: 
BSO: 
BSN: 
BSQ: 
BSX: 
C663_2930(ytxM)
BSP: 
BLI: 
BL02407(ytxM)
BLD: 
BLi03221(ytxM)
BLH: 
BAY: 
BAQ: 
BYA: 
BAMP: 
BAML: 
BAMA: 
RBAU_2913(menH)
BAMN: 
BASU_2719(menH)
BAMB: 
BAMT: 
BAMY: 
BMP: 
BAO: 
BAMF_2861(ytxM)
BAZ: 
BQL: 
LL3_03157(ytxM)
BXH: 
BQY: 
MUS_3368(ytxM)
BAMI: 
BAMC: 
BAMF: 
BAE: 
BATR: 
BVM: 
BAN: 
BA_5110(menH)
BAR: 
BAT: 
BAH: 
BAI: 
BAX: 
BANT: 
BANR: 
BANS: 
BANH: 
BANV: 
DJ46_3767(menH)
BCE: 
BCA: 
BCZ: 
BCR: 
BCB: 
BCU: 
BCG: 
BCQ: 
BCX: 
BAL: 
BNC: 
BCF: 
BCER: 
BCY: 
BTK: 
BTL: 
BTB: 
BTT: 
BTHR: 
BTHI: 
BTC: 
BTF: 
BTG: 
BTI: 
BTN: 
BTHT: 
BTHU: 
BTW: 
BF38_610(menH)
BTHY: 
BWE: 
BWW: 
bwei_0027(menH)
BMYC: 
DJ92_1939(menH)
BMYO: 
BG05_1169(menH)
BTY: 
BPU: 
BPUM: 
BPUS: 
BMQ: 
BMD: 
BMH: 
BMEG: 
BG04_1879(menH)
BCK: 
BAG: 
BCOA: 
BF29_1161(menH)
BJS: 
BACI: 
BIF: 
BMET: 
GST: 
BACW: 
BACP: 
BACB: 
BBY: 
BACO: 
BACY: 
BACL: 
BALM: 
BEO: 
BSM: 
BSJ: 
BON: 
BGY: 
BFX: 
BGI: 
BWH: 
BXI: 
BHK: 
BKO: 
BALT: 
BACS: 
OIH: 
GKA: 
GTE: 
GTK: 
GTM: 
GLI: 
GTN: 
GWC: 
GYC: 
GYA: 
GCT: 
GMC: 
GGH: 
GJF: 
GEA: 
GEL: 
GSE: 
GSR: 
GEJ: 
GTH: 
PTL: 
AFL: 
AGN: 
ANM: 
AAMY: 
ANL: 
LSP: 
LGY: 
LFU: 
HHD: 
HMN: 
VIR: 
VHL: 
VIG: 
VIL: 
VNE: 
VPN: 
LAO: 
SJE: 
APAK: 
SAU: 
SAV: 
SAW: 
SAH: 
SAJ: 
SAM: 
SAS: 
SAR: 
SAC: 
SAX: 
SAA: 
SAO: 
SAE: 
SAD: 
SUU: 
SUV: 
SUE: 
SUJ: 
SUK: 
SUC: 
SUT: 
SUQ: 
SUZ: 
MS7_1002(menH)
SUD: 
SUX: 
SUW: 
SUG: 
SUF: 
SAUA: 
SAUE: 
SAUN: 
SAUS: 
SAUU: 
SAUG: 
SAUZ: 
SAUT: 
SAUJ: 
SAUK: 
SAUQ: 
SAUV: 
SAUW: 
SAUX: 
SAUY: 
SAB: 
SUY: 
SAUB: 
SAUM: 
SAUC: 
CA347_961(menH)
SAUR: 
SAUI: 
SAUD: 
SAUF: 
X998_1044(menH)
SAMS: 
SUH: 
SEP: 
SER: 
SEPP: 
SEPS: 
DP17_2078(menH)
SHA: 
SHH: 
ShL2_01781(yfbB_2)
SSP: 
SCA: 
SLG: 
SLN: 
SSD: 
SDT: 
SWA: 
SPAS: 
SXY: 
SXL: 
SXO: 
SHU: 
SCAP: 
SSCH: 
SSCZ: 
SAGQ: 
SEQO: 
SSIF: 
SCV: 
SPET: 
SLZ: 
SCOH: 
SSCU: 
MCL: 
MCAK: 
MACR: 
SHV: 
SBAC: 
LMO: 
LMF: 
LMH: 
LMC: 
LMN: 
LMY: 
LMT: 
LMG: 
LMS: 
LMJ: 
LMQ: 
LML: 
LMP: 
LMW: 
LMX: 
LMZ: 
LMON: 
LMOC: 
LMOS: 
LMOO: 
LMOY: 
LMOT: 
LMOA: 
LMOL: 
LMOG: 
LMOE: 
LMOB: 
LMOJ: 
LMOZ: 
LMOD: 
LMOW: 
LMOX: 
LMOQ: 
LMR: 
LMOK: 
LMV: 
LMOM: 
LIN: 
LWE: 
LSG: 
LIV: 
LII: 
LIW: 
LIA: 
LIO: 
BTHS: 
ESI: 
EAT: 
EAN: 
EXU: 
AAC: 
AAD: 
TC41_2016(menH)
SIV: 
SSIL: 
SOB: 
PLN: 
PKU: 
PRT: 
PLL: 
PANA: 
PDG: 
PHC: 
PMAR: 
PPLA: 
PFAE: 
JEO: 
KUR: 
ASO14_771(menH)
SPSY: 
SPOR: 
SPOP: 
SURE: 
RST: 
NTR: 
LLA: 
L0170(menX)
LLK: 
LLKF_0750(menX)
LLT: 
LLS: 
lilo_0662(menX)
LLD: 
LLX: 
LLC: 
LLM: 
llmg_1830(menX)
LLR: 
LLN: 
LLI: 
LLW: 
kw2_0679(menH)
LLJ: 
LG36_0712(menX)
LGR: 
LGV: 
LGN: 
LPD: 
EFA: 
EFL: 
EFI: 
EFD: 
EFS: 
EFS1_0329(menH)
EFN: 
EFQ: 
DR75_2439(menH)
EHR: 
ENE: 
ECAS: 
EMU: 
EMQU_1437(menH)
EGA: 
ESS: 
VTE: 
VPI: 
LME: 
LMM: 
LMK: 
LCI: 
LKI: 
LEC: 
LCN: 
LGS: 
LGE: 
LLF: 
LGC: 
WCE: 
WCT: 
WCI: 
WCB: 
WJO: 
WPA: 
CML: 
CPAS: 
CPAT: 
CPAE: 
AOE: 
DSY: 
DHD: 
DDH: 
DMT: 
DED: 
DEC: 
DRS: 
SAY: 
TPY_3628(menH)
SAP: 
VPR: 
VAT: 
VRM: 
LPIL: 
ABAI: 
RXY: 
RRD: 
CWO: 
AFO: 
AYM: 
CCU: 
ELE: 
EYY: 
AEQ: 
SYN: 
SYC: 
SYF: 
CMP: 
LEN: 
LBO: 
AMR: 
CHON: 
CYP: 
CYN: 
CYH: 
CYJ: 
TER: 
MIC: 
ARP: 
OAC: 
ONI: 
MPRO: 
CEP: 
ANA: 
NPU: 
NOS: 
NOP: 
NON: 
NFL: 
AVA: 
NAZ: 
ANB: 
ACY: 
AWA: 
CSG: 
CALO: 
CALT: 
CALH: 
RIV: 
FIS: 
NCN: 
SCS: 
STAN: 
RRS: 
RCA: 
CAU: 
CAG: 
CHL: 
TRO: 
STI: 
TTR: 
PCU: 
PNL: 
PNK_0813(menH)
PUV: 
WCH: 
SNG: 
CAA: 
AMU: 
AGL: 
RBAR: 
CTE: 
CT1845(menH)
CPC: 
CLZ: 
CCH: 
CPH: 
CPB: 
CLI: 
PVI: 
PLT: 
PPH: 
PAA: 
PROC: 
PRS: 
PROS: 
CTS: 
IAL: 
IALB_1319(menH)
MRO: 
 » show all
Taxonomy
Reference
1  [PMID:18284213]
  Authors
Jiang M, Chen X, Guo ZF, Cao Y, Chen M, Guo Z.
  Title
Identification and Characterization of (1R,6R)-2-Succinyl-6-hydroxy-2,4-cyclohexadiene-1-carboxylate Synthase in the Menaquinone Biosynthesis of Escherichia coli.
  Journal
Biochemistry. 47 (2008) 3426-34.
  Sequence
[eco:b2263]
Reference
2  [PMID:17760421]
  Authors
Jiang M, Cao Y, Guo ZF, Chen M, Chen X, Guo Z.
  Title
Menaquinone biosynthesis in Escherichia coli: identification of 2-succinyl-5-enolpyruvyl-6-hydroxy-3-cyclohexene-1-carboxylate as a novel intermediate and re-evaluation of MenD activity.
  Journal
Biochemistry. 46 (2007) 10979-89.
  Sequence
[eco:b2263]
Other DBs
ExplorEnz - The Enzyme Database: 
IUBMB Enzyme Nomenclature: 
ExPASy - ENZYME nomenclature database: 
BRENDA, the Enzyme Database: 
CAS: 
122007-88-9

DBGET integrated database retrieval system